INVITASJON. 12-trinnsmodellen som verktøy i rehabilitering av pasienter med dobbeltdiagnose. Dagskonferanse i regi av prosjekt Tolv doble trinn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INVITASJON. 12-trinnsmodellen som verktøy i rehabilitering av pasienter med dobbeltdiagnose. Dagskonferanse i regi av prosjekt Tolv doble trinn"

Transkript

1 INVITASJON Dagskonferanse i regi av prosjekt Tolv doble trinn Tolvtrinnsmodellen og dobbeltdiagnose (ROP-lidelser) 21. oktober :00-16:30 I samarbeid med: Rådet for Psykisk Helse RiO (Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon) Mental Helse Østfold Skjelfoss Psykaitriske Senter Sted: Skjelfoss psykiatriske senter, Hobøl 12-trinnsmodellen som verktøy i rehabilitering av dobbeltdiagnose I forbindelse med prosjektet Tolv doble trinn har en bredt sammensatt prosjektgruppe gleden av å invitere fagarbeidere innen rus og psykiatri og andre interesserte til en spennende og unik dagskonferanse om nytten av å integrere 12- trinnsmodellen som verktøy i rehabilitering av personer med dobbeltdiagnose (ROP).

2 [Issue] :: [Date] Er 12-trinnsmodellen et egnet verktøy i behandling og livsmestring for samtidig alvorlig psykisk lidelse og rusmisbruk? Forskning, erfaringskompetanse og klinisk erfaring Foreløpig program: I samarbeid med brukerorganisasjonene RiO og Mental Helse, Rådet for psykisk helse og Skjelfoss Psykiatriske Senter presenterer prosjektgruppen sine erfaringer gjennom en toårig prosjektperiode. Konferansne skal gi et nyansert bilde av diskusjonen omkring nytteverdien av 12-trinnsbaserte selvhjelpsgrupper for dobbeltdiagnosepasienter som et alternativ til ettervern og hvordan man kan integrering 12-trinnsideologien i rehabilitering av pasientgruppen innlagt på institusjon. Det blir foredrag og paneldebatt med eksternt inviterte innledere med lang erfaring i med 12- trinnsmodellen.. Temaet belyses fra flere perspektiver for å få frem både erfaringskompetanse, internasjonal forskning og klinisk erfaring. Blant inviterte innledere er - professor Trond Nergaard Bjerke, forskningsleder for rusfeltet ved Universitetet i Tromsø - Dr. philos. Guttorm Toverud, spesialist på rusavhengighetsterapi og 25 års erfaring med pedagogisk opplæring i klinisk bruk av 12-trinnsbehandling. Toverud er også representanten i Skandinavia for Recovery Dynamics som er et manualbasert behandlingsprogram for bruk av de 12-trinn i rusavhengighet. - en person med tidligere dobbeltdiagnose med tilfriskning gjennom behandling på 12-trinnsklinikk og gjennom involvering i et 12-trinnsfellesskap. 2

3 Issue [#] :: [Date] Behandlere i russektoren, på tvers av ulike behandlingsmodeller, bør integrere en bevisst henvisningspraksis til slike grupper (AA/NA) (Tidsskrift for norsk psykologforening, 2008) Dette prosjektet har gjort en forskjell. Jeg har begynt på et nytt liv (pasientrepresentant i prosjektet) Det er bare helt knall! Endelig et sted jeg tør å snakke og være 100 % meg selv! Dette må vi få gjort jevnlig! Dette er et supert tilbud i hvert fall for meg og sikkert andre også! (pasientrepresentant i prosjektet) Dobbeltdiagnose Personer med vedvarende alvorlig misbruk i kombinasjon med alvorlig psykisk lidelse som schizofreni, affektive lidelser eller alvorlige personlighetsforstyrrelser. Eksperter hevder at mange ROP-pasienter kan få stort utbytte av selvhjelpsgrupper dersom helsepersonell setter i gang tiltak for å sette dem i kontakt med gruppene AA og NA er fellesskap basert på selvhjelpsprinsipper og tilfriskning gjennom 12 trinn eller prinsipper og med vekt på eksistensielle spørsmål som grunnlag for å løse avhengighetsproblemet. Prosjektets overordnede målsetting: Gi ROP-pasienter en mykere overgang når de skrives ut av institusjon til egen bolig eller lavere omsorgsnivå og egenhendige verktøy som kan gjøre dem bedre i stand til å møte hverdagssituasjonen og oppbyggingen av sosialt nettverk uten at de tyr til rusmiddelbruk. Internasjonalt er 12-trinnstankegang ledende i forståelse av avhengighet, og det er lang erfaring med bruk av modellen i behandling og som element i ettervern i form av deltakelse i 12-trinnsbaserte selvhjelpsgrupper. Studier i Norge har vist at det er utbredt skepsis og kunnskapsmangel når det gjelder 12-trinnsmodellen, på tross av at internasjonal forskning underbygger modellen som et ett av de mest effektive verktøyene i forhold til tilfriskning fra avhengigighet, også for dobbeltdiagnosepasienter. Prosjekt tolv doble trinn har til sikte å bidra med å øke kunnskapsnivået i Norge i forhold til 12-trinnsmodellen med fokus på et kritisk og nyansert blikk når det gjelder dobbeltdiagnose. 3

4 [Issue] :: [Date] 12-trinnsbaserte selvhjelpsgrupper: Et kostnadsfritt alternativ til ettervern uten venteliste med stor tilgjengelighet og kontinuitet Tema som vil bli diskutert på konferansen: Rusmiddelavhengighet oppfattes nå som en kronisk lidelse med høy tilbakefallstendens, et gjennomgripende livsproblem som ofte krever behandling og oppfølging i et livsløpsperspektiv. Her kommer det offentlige hjelpeapparatet ofte til kort, hvor begrenset oppfølging etter at behandling er avsluttet er et velkjent problem. ROP-pasienter har høy frekvens av tilbakefall til rus og behov for ytterligere hjelp etter avsluttet behandling. En av de viktigste begrensningene i det profesjonelle helsevesenet er evnen til å bygge opp stabile og rusfrie sosiale nettverk rundt brukeren. Norske helsemyndigheter ønsker mer brukermedvirkning og en høyere bruk av selvhjelpsgrupper i tilknytning til helsetjenesten, både for brukere og hjelpere. ROP-retningslinjenes anbefaling 2: Behandlingen bør innrettes slik at brukeren får informasjon om selvhjelp, selvhjelpsforstaelse og eventuelt ogsa brukerstyrte tiltak i sitt næromrade (Helsedirektoratet, 2012) Lovreferanser: - Lov om brukermedvirkning - Nasjonal plan for selvhjelp - Stortingsmeldingen Åpenhet og helhet - ROP-retningslinjene - Rusreformen - Samhandlingsreformen Hva er 12- trinnsmodellen og avhengighet? Er 12-trinnsmodellen et egnet tilbud for dobbeltdiagnosepasienter med samtidig alvorlig psykisk lidelse og rusmisbruk? Hva er nytten av å integrere 12- trinnsideologien i rehabiliteringen av dobbeltdiagnose? Hvordan kan behandlere og annet helsepersonell bidra til å motivere og stimulere til deltakelse i selvhjelpsgrupper for denne pasientgruppen? 4

5 Påmeldingsinfo: Påmelding innen 4. oktober Mail: Tlf: Påmeldingsavgift: kr 200,- inkl. lunsj innen 4. oktober til konto: (Merk innbetaling med deltakers navn) VELKOMMEN! 21. oktober :00-16:30 Adresse og kontaktinformasjon Sted for konferansen: Skjelfoss Psykiatriske Senter, Bråteveien 31, 1827 Hobøl Tlf: Prosjektleder Frederick Nathanael: Mail: Webside: lv_doble_trinn/

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

- Hva er e vi driver med?

- Hva er e vi driver med? Prosjektrapport: SPoR Vestfold 2010-2013 - SAMHANDLING PSYKIATRI OG RUS Psykososial rehabilitering av RoP-pasienter: - Hva er e vi driver med? 1 siv.no/spor-prosjektrapport Om rapporten Denne rapporten

Detaljer

Før og etter opptrappingsplanen

Før og etter opptrappingsplanen Universitetsforlaget 237 TIDSSKRIFT FOR PSYKISK HELSEARBEID Vol. 8 Nr. 3 2011 Essayet gir rom for en kritisk, personlig og søkende refleksjon over erfaringer gjort i ulike møter med psykisk helse. ESSAY

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Alternativer til tvang I Sett fra et brukerog fagperspektiv Ressurshefte Dagfinn Bjørgen, Aina Storvold, Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum

Detaljer

Med livet som kompetanse

Med livet som kompetanse Med livet som kompetanse Skulpturer (utsnitt) av Gustav Vigeland Vigeland-museet / BONO 2008 Brukeransettelser i psykiske helsetjenester Sammendrag Mennesker med brukererfaring har en egen kompetanse vedrørende

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

selvhjelpsgrupper over telefon

selvhjelpsgrupper over telefon Selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon 2012 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal være en mulighet for hele Norges befolkning. Norge er et land med store geografiske utfordringer. Selvorganiserte

Detaljer

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv Terapi Kognitiv miljøterapi Kognitiv tilnærming gir nye og spennende muligheter til å hjelpe pasienten til å forstå og hjelpe seg selv. Våre erfaringer er positive, men vi ser også utfordringer og forbedringspotensiale.

Detaljer

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene?

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? Forord KoRus-Øst/Nasjonal

Detaljer

Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang. Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum

Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang. Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang av Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum AFI-notat 9/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE

Detaljer

Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang. Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum

Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang. Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang av Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum AFI-notat 9/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE

Detaljer

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse NI SUKSESSHISTORIER Samhandling om psykisk helse Utgitt: 2012 ISBN 978-82-7570-300-0 (Trykt) ISBN 978-82-7570-301-7 (PDF) Redaksjonsgruppe: Ragnhild Krogvig Karlsen, Anne Kristiansen Rønning, Roald Lund

Detaljer

DE SYKESTE PASIENTENE. Stort behov for samarbeid over alle grenser!

DE SYKESTE PASIENTENE. Stort behov for samarbeid over alle grenser! DE SYKESTE PASIENTENE Stort behov for samarbeid over alle grenser! Knut Michelsen 19. mars 2015 Hva har vi plikt til å tilby våre pasienter med alvorlig og langvarig psykisk sykdom Integrert behandling

Detaljer

Tillit, tid, tilgjengelighet. Tett individuell oppfølging av mennesker med behov for sammensatte tjenester

Tillit, tid, tilgjengelighet. Tett individuell oppfølging av mennesker med behov for sammensatte tjenester Tillit, tid, tilgjengelighet Tett individuell oppfølging av mennesker med behov for sammensatte tjenester Heftets tittel: Tillit, tid, tilgjengelighet Tett individuell oppfølging av mennesker med behov

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER FORSKNINGSRAPPORT NR. 8/2013 UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER ERFARINGSBASERT KUNNSKAP OM ARBEID OG PSYKISK HELSE Reidun H. Jonassen og Marit Borg FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP SENTER FOR PSYKISK HELSE

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Det gode elevmøtet! Forfatter og redaktør: Bjørn Hauger

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA

HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA En kvalitativ studie av hva helsefremmende arbeid betyr for helsesøstre. Hovedfagsoppgave i helsefag hovedfag Spesialfag: Helsepsykologi/Helsefremmende arbeid

Detaljer

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter:

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: eksempler på samarbeid mellom kommune og DPS for mennesker med psykiske lidelser og omfattende behov for tjenester K. Michael Thomsen Online-versjon (pdf) Det

Detaljer