Rapport fra Pasient- og pårørendeopplæring 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra Pasient- og pårørendeopplæring 2008"

Transkript

1 HELSE NORD-TRØNDELAG Lærings og mestringssenteret Rapport fra Pasient- og pårørendeopplæring 2008 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Tiltak planlegges, gjennomføres og evalueres i samarbeid med representanter fra brukerorganisasjonene og fagmiljøene.

2 Side 2

3 Opplæring av pasienter og pårørende Opplæring av pasienter og pårørende er lovfestet som en av spesialisthelsetjenestens fire hovedoppgaver. Å leve med kronisk sykdom innebærer at en selv må ta viktige avgjørelser med hensyn til egenomsorg. Kunnskap om sykdom og konsekvensene av den kan bidra til økt trygghet og mestring av egen situasjon. Lærings- og mestringssenterets (LMS) hovedmål er å understøtte helseforetakets plikt til å gi opplæring av god kvalitet til pasienter med kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse og deres pårørende. Midler fra Helse Midt-Norge v/helseakademiet gjorde det mulig for Lærings- og mestringssenteret å gjennomføre to tiltak innen helsepedagogikk i 2008; en temadag og et kurslederkurs over fire dager. Dette i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag. Målgruppen var gruppeledere og brukere som bidrar med sin kompetanse i pasient- og pårørendeopplæring. LMS vil i 2009 fortsatt legge vekt på å heve den pedagogiske kompetanse for de som bidrar til pasient- og pårørendeopplæring. Dette gjennom temadag helsepedagogikk og kurslederkurs. Fokusområde i 2009 blir pårørende, med spesiell fokus på søsken til barn med spesielle behov. Jfr Oppdragsdokumentet 2009 Helse Midt - Norge RHF, der det fremgår at regjeringen i løpet av våren legger fram lovforslag for å styrke rettstillingen til barn som pårørende. Våren 2009 arrangeres en jubileumskonferanse der 10.års jubileum for LMS i Helse Nord -Trøndelag markeres. Levanger 15.januar 2009 Ann Kathrin Hagen Røstad Leder Lærings- og mestringssenteret Helse Nord-Trøndelag Side 3

4 Gruppeopplæring Levanger Diabetes: Voksne I samarbeid med: Fysioterapeut, ernæringsfysiolog, endokrinolog, diabetessykepleier og bruker. Målgruppe: Type 2 diabetes. Innhold: Hva er diabetes? Senkomplikasjoner, stell av føtter, kosthold og fysioterapi. Varighet: 2 dager a 5 timer Antall deltakere: 52 Pårørende: 8 Diabetes: Barn og ungdom, 11 til 15 år I samarbeid med: Medisinsk poliklinikk og BUP. Målgruppe: Barn som har diabetes og deres foreldre. Innhold: Erfaringsutveksling, mestring i hverdagen. Varighet: 2 dager a 2 timer Antall deltakere: 8 Pårørende: Gjennomsnitt 8 pr. samling Osteoporose I samarbeid med: Informasjonssenteret for Osteoporose, fagpersoner på sykehusene Namsos og Levanger og Norske Kvinners Sanitetsforening. Målgruppe: Pasienter med osteoporose, pårørende. Innhold: Tverrfaglig tilnærming til de utfordringer disse pasientene står overfor. Varighet: 3 dager a 5 t Antall deltakere: 16 Hjertesykdom I samarbeid med: Fysioterapeut, ernæringsfysiolog, sykehusprest, sykepleier, Andreas Lunnan, representant fra LHL og NAV. Målgruppe: Hjertepasienter. Innhold: Hjertesykdom, trening, ernæring, psykiske reaksjoner, sex og samliv, informasjon om LHL og trygderettigheter. Varighet: 3 samlinger x 3 dager pr samling Antall deltakere: 64 Pårørende: 22 Hjerneslag I samarbeid med: Med avd. D og Rehabiliteringsavdelingen, Foreningen for slagrammede og LMS. Målgruppe: Personer som har hatt hjerneslag og deres pårørende. Innhold: Hva er et slag, behandling, erfaringsutveksling, afasi, erfaringsutveksling, pårørendes situasjon, samliv, hjelpemidler og trening/avspenning. Varighet: 3 dager a 4,5 timer Antall deltakere: 15 Pårørende: 7 Side 4

5 Lungerehabiliteringskurs I samarbeid med: Lungepoliklinikk, fysioterapeut og lege. Målgruppe: Lungesyke. Innhold: Opplæring, informasjon og trening. Varighet: 2 dager i uka i 6 uker (12 møter) Antall deltakere: 16 Rygg- og nakkegruppe I samarbeid med: Tverrfaglig poliklinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering. Målgruppe: Pasienter med kroniske muskel- og skjelettplager. Innhold: Trening, veiledning, undervisning, basseng og egentrening. Varighet: 2 dager i uken i 3 timer i en periode på 8 uker Antall deltakere: 36 Mestringsgruppe I samarbeid med: Sosionom og lege fra Rehabiliteringsavdelingen. Målgruppe: Personer med smerter i muskel- og skjelettsystemet. Innhold: Varierte mestringsstrategier med kognitiv tilnærming. Sted: Tverrfaglig poliklinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering. Varighet: 1 dag i uken à 1,5 time over i en periode på 7 uker Antall deltakere: 27 Kroniske smerter I samarbeid med: Tverrfaglig team fra Rehabiliteringsavdelingen, LMS og brukerrepresentant fra FFO. Målgruppe: Personer med forskjellige sykdomstilstander som lever med kroniske smerter og deres pårørende. Innhold: Fysisk aktivitet, kognitiv terapi, egen utfordring og gjennomgang av medisinske emner. Varighet: 3 dager a 4 timer Antall deltakere: 28 Pårørende: 2 Sjøgren syndrom I samarbeid med: Revma poliklinikk, LMS, brukerrepresentanter fra FFO. Målgruppe: Personer med Sjøgrens syndrom. Innhold: Medisinsk informasjon, fysisk aktivitet og mestring i hverdagen. Varighet: 2 dager a 5 timer Antall deltakere: 7 Side 5

6 IBD (betennelse i mage/tarm) I samarbeid med: Gastrolog, Kirurgisk og Medisinsk avdeling, ernæringsfysiolog, stomisykepleier, sosionom, brukerrepresentant og NAV. Målgruppe: Personer med Morbus Chron. Innhold: Medisinsk informasjon og mestring i hverdagen. Varighet: 2 dager Antall deltakere: 6 Pårørende: 3 Brystkreftopererte I samarbeid med: Lege, fysioterapeut og sosionom. Målgruppe: Brystkreftopererte. Innhold: Tverrfaglig tilnærming. Orientering fra forhandler av brystproteser og møte med representanter for Foreningen for brystkreftopererte. Sted: Rødkløverhuset, Sykehuset Levanger Varighet: 4 dager a 2 timer Antall deltakere: 15 Undervisning for pårørende til personer med psykoselidelser. I samarbeid med: LMS, Mental Helse, LPP, Psykiatrisk post 2 og 4. Målgruppe: Pårørende til personer med psykoselidelser. Innhold: Kveld 1: Hva vil det si å være psykotisk? Kveld 2: Erfaring som pårørende og info fra LPP. Kveld 3: Behandling ved schizofreni og schizofrenilignende lidelser. Varighet: 3 samlinger a 2 timer Pårørende: I snitt 15 pr samling Gruppeopplæring for personer med tinnitus I samarbeid med: Øre-Nese-hals avd, Fysikalsk avd, NAV, Spesialenhet for arbeidsrådgivning for hørselshemmede og Hørselshemmedes Landsforbund (HLF). Målgruppe: Personer med tinnitus. Innhold: Medisinsk informasjon, tekniske hjelpemidler, avspenning, mestring og mestringsteknikker, tilrettelegging og rettigheter i arbeidslivet og psykiske problemer som følge av tinnitus. Varighet: 28 timer over 6 samlinger, med tilbud om en oppfølgingssamling etter 3 måneder. Antall deltakere: 8 Pårørende: 2 Side 6

7 Gruppeopplæring Namsos Diabetes - voksne I samarbeid med: Diabetesforbundet, lege, diabetessykepleier, fysioterapeut og sosionom. Målgruppe: Personer som har diabetes type 2 og deres pårørende. Innhold: Erfaringsutveksling, brukerinnlegg, hva er diabetes, fysisk aktivitet, kost- og livsstilsveiledning, mestring av å leve med en kronisk sykdom, familiemessige/egne konsekvenser. og i Kolvereid Varighet: 3 dager a 5 timer Antall deltakere: Type 1: 5 Type 2: 37 Pårørende: 12 Diabetes - Barn i alderen 8-10 år I samarbeid med: Pediatrisk poliklinikk v/barnesykepleier og barnelege. Målgruppe: Barn som har diabetes og deres foreldre. Innhold: Hva er diabetes, erfaringsutveksling, mestring i hverdagen. Varighet: 2 dager a 4 timer Antall deltakere: 6 Pårørende: 10 Hjerneslag I samarbeid med: Fellesposten H4, lege, Fysio - og ergoterapiavdelingen, LMS, Namdal og omegn Forening for Afasi- og slagrammede. Målgruppe: Personer som har hatt hjerneslag og deres pårørende. Innhold: Hva er et slag, behandling, erfaringsutveksling, afasi, pårørendes situasjon, samliv, hjelpemidler og trening/avspenning. Varighet: 3 dager a 5 timer Antall deltakere: 10 Pårørende: 3 Samtalegruppe for foreldre til barn med kronisk sykdom/nedsatt funksjonsevne I samarbeid med: Habiliteringstjenesten for barn, Sykehuset Namsos og Fyrtårnprosjektet. Målgruppe: Foreldre til barn med kronisk sykdom/nedsatt funksjonsevne. Innhold: Ulike tema med fokus på livet i familien. Varighet: 6 samlinger a 2 timer Pårørende: 23 Oppfriskningskurs for KOLS pas og O2 brukere samt markering av Verdens KOLS dag I samarbeid med: LHL, fysioterapeut, lege, sykepleier og LMS. Målgruppe: KOLS pasienter og deres pårørende. Innhold: Ernæring, energisparing, presentasjon av LHL og åpne spørsmål til lege. Varighet: 3 timer Antall deltakere: 9 Pårørende: 7 Side 7

8 Hjertesykdom I samarbeid med: Sykepleiere, leger og fysioterapeuter. Målgruppe: Hjertepasienter. Innhold: Fysisk aktivitet, sykdomskunnskap, kosthold, samliv, psykiske reaksjoner. Varighet: 2 dager, samt tilbud om videre hjertetrim v/ fysikalsk avd. Antall deltakere: 30 Pårørende: 6 Osteoporose I samarbeid med: Informasjonssenteret for Osteoporose, fagpersoner på sykehusene Namsos og Levanger og Norske Kvinners Sanitetsforening. Målgruppe: Pasienter med osteoporose, pårørende. Innhold: Tverrfaglig tilnærming til de utfordringer disse pasientene står overfor. Varighet: 3 dager a 5 t Antall deltakere: 5 Pårørende: 1 Overvektskirurgi I samarbeid med: 2 brukere som har gjennomført operasjon, Psykiatrisk-, Medisinskog Kirurgisk klinikk, Fysikalsk avdeling og klinisk ernæringsfysiolog. Målgruppe: Personer som har gjennomgått overvektskirurgi og deres pårørende. Innhold: Kosthold etter operasjon, konsekvenser for familien/følelsesmessige reaksjoner, fysisk aktivitet /avspenningsøvelser, hvordan leve med mindre magesekk. Varighet: 15 timer over 3 samlinger. I tillegg er det gitt tilbud om preoperativ gruppe, samt samlinger etter 6 og 12 måneder Antall deltakere: 95 Pårørende: 37 Rygg- og nakkegruppe I samarbeid med: Tverrfaglig poliklinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, LMS, NAV, nevrolog, fysikalskmedisiner, ergoterapeut ved psyk. Målgruppe: Pasienter med kroniske rygg- og nakkeplager. Innhold: Trening, veiledning og undervisning. Varighet: 2 dager i uken i 3 timer i en periode på 8 uker Antall deltakere: 50 Gruppeopplæring for personer med tinnitus I samarbeid med: Øre-Nese-hals avd, Fysikalsk avd, NAV, Spesialenhet for arbeidsrådgivning for hørselshemmede og Hørselshemmedes Landsforbund (HLF). Målgruppe: Personer med tinnitus. Innhold: Medisinsk informasjon, tekniske hjelpemidler, avspenning, mestring og mestringsteknikker, tilrettelegging og rettigheter i arbeidslivet og psykiske problemer som følge av tinnitus. Varighet: 28 timer over 6 samlinger, med tilbud om en oppfølgingssamling etter 3 måneder. Antall deltakere: 10 Pårørende: 4 Side 8

9 Andre tilbud Orienteringsdag for hørselshemmede i yrkesaktiv alder I samarbeid med: ØNH v/ Sykehuset Namsos, Møller kompetansesenter NAV v/ Spesialrådgiving for hørselshemmede, Hjelpemiddelsentralen og Tolketjenesten, Rehabiliteringsavd. i Steinkjer kommune, Hørselshemmedes Landsforbund. Målgruppe: Hørselshemmede i yrkesaktiv alder og pårørende. Innhold: Informasjon om øret, hørsel og høreapparat. Mestring av hørselstap. Informasjon om rettigheter i arbeidslivet, hjelpemidler og tolketjenesten. Informasjon fra brukerorganisasjoner. Statlig spesialpedagogisk støttesystem for hørselshemmede. Sted: Statens Hus, Steinkjer Varighet: 2 samlinger a 5 timer Antall deltakere: 26 Pårørende: 4 Samtalegruppe for pårørende til personer med demens I samarbeid med: Alderspsykiatrisk team. Målgruppe: Pårørende til personer med demens. Varighet: 6 samlinger a 2 timer Pårørende: 4 Kurskvelder for pårørende til personer med avhengighetsproblematikk I samarbeid med: Landsforbundet Mot Stoffmisbruk, ARP, Ettervernskontoret Innherred, LMS HNT og LMS Rus, HMN. Målgruppe: Pårørende til personer med avhengighetsproblematikk. Sted: 4 samlinger på Sykehuset Levanger, 1 samling på Sykehuset Namsos Varighet: 3 timer pr samling Pårørende: 90 Senfrokost for slagrammende og pårørende I samarbeid med: Namdal Afasi og Slagrammedes forening, Namsos kommune, Fysikalsk avdeling og Slagenheten ved Sykehuset Namsos. Målgruppe: Tilbud for de som har hatt hjerneslag og pårørende. Innhold: Møte andre i samme situasjon og utveksle erfaringer. Innlegg ved brukere og fagpersoner: Egentrening og hjelpemidler v/ ergoterapeut. Medisinsk behandling etter hjerneslag v/ lege. Trygderettigheter og egenandeler v/ NAV. Tilbud i heimen etter hjerneslag. Følelsesmessige endringer etter hjerneslag Pårørendes situasjon etter hjerneslag Varighet: 6 samlinger. Antall deltakere: 15 deltakere ved hver samling Side 9

10 Senfrokost for slagrammende og pårørende I samarbeid med: Foreningen for slagrammede og LMS. Målgruppe: Tilbud for de som har hatt hjerneslag og pårørende. Innhold: Møte andre i samme situasjon og utveksle erfaringer. Innlegg ved brukere og fagpersoner: Språk og taleforstyrrelser. Humor. Livskvalitet. Varighet: 4 samlinger a 2 timer. Antall deltakere: 35 deltakere ved hver samling Treffpunkt hjerte- og lungesyke I samarbeid med: LHL Levanger og LMS. Målgruppe: Hjerte og lungesyke og deres pårørende. Innhold: Pasientombudet informerer. Bekymringer for det neste. Informasjon om osteoporose. Varighet: 4 samlinger a 2 timer Antall deltagere: 35 deltakere ved hver samling Tiltak for pårørende til personer med Parkinsons sykdom I samarbeid med: Parkinsonforeningen og LMS. Målgruppe: Pårørende til personer med parkinson som trener ved Fysikalsk avdeling. Innhold: Sosialt samvær, faglig innslag en gang pr måned. Varighet: 2 timer en gang per uke, der den første timen er forbeholdt de pårørende. Gruppen som trener, slutter seg til den siste timen for felles kaffe. Antall deltakere: Snitt 16 deltakere ved hver samling Audiopedagogisk tilbud til førskolebarn I samarbeid med: LMS, Øre-Nese-Hals avd ved Sykehuset Namsos, fylkesaudiopedagog v/ Møller kompetansesenter, Hjelpemiddelsentralen, barnehager, skoler, PPT og helsestasjoner. Målgruppe: Utredning av hørsel og oppfølging av hørselshemmede førskolebarn Innhold: Samarbeid med ØNH om helhetlig tilbud, medisinsk, teknisk og pedagogisk. Inntil 3-dagers opphold for observasjon og oppfølging. Veiledning til foreldre, barnehager, skoler og PPT. Varighet: Opphold i grupper med 3 barn og foreldre, 2-3 uker pr. halvår Antall deltakere: 21 barn har vært på opphold for utredning og oppfølging Side 10

11 Temadag for personer med Multippel Sklerose, muskelsykdommer I samarbeid med: MS foreningen Namdal, Muskelsykes forening Nord- Trøndelag, Høylandet Rehabilitering, Nevrologisk poliklinikk Sykehuset Namsos og LMS. Målgruppe: Personer med Multippel Sklerose, muskelsykdommer og deres pårørende. Innhold: Informasjon og erfaringsutveksling. Sted: Høylandet Rehabilitering Varighet: 1 samling a 4 timer Antall deltakere: 15 Konferansen I samarbeid med: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, NAV Nord- Trøndelag (NT), Fylkesmann i NT, Rådet for funksjonshemmede NT, Afasiforbundet, MS-forbundet, Helse Nord-Trøndelag v/lms. Målgruppe: Interesseorganisasjoner, råd/utvalg og offentlige etater. Innhold/tema: Ny lov om diskriminering og tilgjengelighet. Sted: Snåsa Hotell Varighet: 1 dag Antall deltaker: 83 Prosjekter Familieprosjektet Tiltak for familier som har barn med funksjonsnedsettelse/ kronisk sykdom. Familieprosjektet startet opp høsten 2005 og varer ut Det er tilsatt prosjektleder i 40 % stilling. Det tas sikte på å desentralisere virksomheten ved å arbeide tett opp mot kommunene. Tiltak: Samtalegrupper. I samarbeid med: Prosjektgruppen v/ to helsesøstre, to representanter fra FFO, konsulent fra LMS, leder Habiliteringstjenesten for barn, prosjektleder i familieprosjektet. Målgruppe: Fedre til barn med nedsatt funksjonsevne og/eller kronisk sykdom, på tvers av diagnoser. Innhold: Brukerinnlegg fra en far, ulike tema tatt opp. Sted: Levanger, Snåsa og Kolvereid Varighet: 3-4 timer Antall deltakere: Gjennomsnittlig 15 pr samling Kommuneprosjektet Mestring på tvers Desentralisert opplæring i samarbeid med lokale brukerorganisasjoner og den kommunale helse- og sosialsektoren. Målet for prosjektet er at brukerne skal møte en helhetlig behandlingskjede der fagfolk og brukere samarbeider på tvers av nivåer og etater for å ivareta deres behov for opplæring. Samarbeidspartnere er Verdal og omegn lokallag av Norsk Thyreoideaforbund, LHL Levanger, Levanger og Verdal kommune og Medisinsk poliklinikk Sykehuset Levanger. Side 11

12 Samhandlingsmøte I samarbeid med: Prosjektgruppen v/rehabiliteringskoordinatorene i Levanger og Verdal kommune, representanter for to lokale brukerorganisasjoner og prosjektleder. Målgruppe: Ledere og likemenn i lokale brukerorganisasjoner, fagpersonell i kommunene og Sykehuset Levanger, Nye Arbeids- og velferdsetaten. Innhold: Brukerinnlegg, samhandling om pasient- og pårørendeopplæring, helsepedagogikk. Sted: Levanger, Verdal Varighet: 2 møter a 3 timer Antall deltakere: 36 Løft kveld I samarbeid med: De kommunale rådene for funksjonshemmede i Levanger og Verdal kommune, Rehabiliteringsavdelingen i Helse-Nord Trøndelag HF og prosjektleder. Målgruppe: Personer med kronisk sykdom og/eller funksjonsnedsettelser og pårørende. Innhold: Brukerinnlegg, sosial møteplass for målgruppen, frivillige organisasjoner på stands med info. Representanter fra kommunene og NAV. Kulturinnslag. Sted: Verdal, Levanger Varighet: 2 møter a 2 timer Antall deltakere: 58 Skipper på egen skute Fagutviklingsprosjekt basert på Løsningsfokusert tilnærming Målet med prosjektet er å bidra til at mennesker med kronisk sykdom kan oppleve god livskvalitet på tross av begrensninger ved sykdom. Prosjektet ble etablert i mars 2008, går over 3 år og er finansiert gjennom midler fra Helse og Rehabilitering. Målet skal nås gjennom: 1. år: Utvikle læringshjelpemidler for deltakere og gruppeledere. 2. år: Innsamling av data for evaluering og opplæring av gruppeledere i Helse Midt-Norge. 3. år: Bearbeiding og analyse. Publisering av resultater. Opplæring av gruppeledere på nasjonalt nivå. Første del av prosjektet er gjennomført i henhold til plan. Side 12

13 Doktorgradsarbeid effekten av pasientopplæring Arbeidet har til hensikt å utvikle kunnskap om den opplæring som blir gitt i Helse Nord-Trøndelag HF og å se på om denne opplæringen gir endring av mestring og livskvalitet hos pasienter og pårørende etter at opplæring er gitt, og om den varer over tid. Prosjektet er delt i 4 delstudier; 1) Kvalitativ beskrivelse av utviklingen av og innholdet i pasientopplæringen. 2) Observasjonsstudie av endring i livskvalitet hos pasienter som har gjennomgått pasientopplæring. 3) Randomisert studie av effekten på livskvalitet av pasientopplæring for pasienter med diabetes. 4) Kvalitativ studie av diabetespasienters erfaringer med behandlingsforløpet som inkluderer opplæring/kurs og betydningen dette har på pasienters daglige liv. Studien startet høsten 2005 og intervjuene i del 1 er i gang. Randomiseringen til del 3 er også i gang og det er gjennomført et opplæringskurs for pasienter med diabetes. Innsamling av SF12 og PAM har vært gjennomført siden våren Antall deltakere på ulike tiltak 2008: Gruppeopplæringer 578 Pårørende på gruppeopplæring 163 Kurs, temadager/kvelder, treffpunkt 319 Familieprosjektet 15 Prosjektet Mestring på Tvers 94 Totalt 1169 I tillegg gjennomføres det behandlingsgrupper på psykiatrisk klinikk. Deltakerne registreres via ordinær aktivitetsregistrering. Side 13

14 Det man har lært å forstå, frykter man ikke lenger. Marie Curie Læring er en sosial prosess og skjer best i samspill med andre. Det helhetlige læringsbegrep forutsetter en læreprosess hvor betydningen av den enkeltes medvirkning og ansvar blir fokusert. Læringen fungerer best når den gir tid til ettertanke og refleksjon. Dalland O. Pedagogiske utfordringer for helse og sosialarbeidere God mestring krever bevisstgjøring. Vifladt E.Hopen L. Helsepedagogikk 2004 Side 14

15 Side 15

16 Her finner du Lærings- og mestringssenteret: Kontakt oss: Administrativ adresse: Lærings- og mestringssenteret Helse Nord-Trøndelag HF 7600 Levanger Tlf: Fax: E-post: Besøksadresser: LMS Namsos Sykehuset Namsos 7800 Namsos Tlf LMS Levanger Sykehuset Levanger 7600 Levanger Tlf På lag med deg for din helse Side 16

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

PASIENTER OG PÅRØRENDE 2014

PASIENTER OG PÅRØRENDE 2014 HF Vådanveien 39, 7024 Trondheim TILBUD OG KURS TIL PASIENTER OG PÅRØRENDE 2014 i samarbeid med Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Avdeling for Ervervet hjerneskade tilbyr opplæring til

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Erfaringer Samarbeid Muligheter Eksempler Shaista Ayub og Liv Hopen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom Aker universitetssykehus

Detaljer

FORORD. Anne Margrete Fletre Leder, Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) NK LMS Årsrapport 2009 2

FORORD. Anne Margrete Fletre Leder, Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) NK LMS Årsrapport 2009 2 FORORD Året 2009 har vært preget av stort engasjement og mye aktivitet. Noen av hovedpunktene er at nye personer med verdifull kompetanse har blitt tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring

Detaljer

Kursoversikt 2015. Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs.

Kursoversikt 2015. Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs. Kursoversikt 2015 Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs. Denne katalogen er under stadig utvikling, det anbefales derfor å gå inn på

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Prosjekt «Mestring av hverdagen» en styrking av kompetanse og kvalitet på kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom,

Prosjekt «Mestring av hverdagen» en styrking av kompetanse og kvalitet på kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom, Prosjekt «Mestring av hverdagen» en styrking av kompetanse og kvalitet på kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom, og evaluering av effekt av tverrfaglig gruppebasert mestringsmodell.

Detaljer

Helhet for hjertebarn

Helhet for hjertebarn Helhet for hjertebarn TVERRFAGLIG SAMARBEID OMKRING BARN OG UNGDOM MED HJERTESYKDOM Forfatterene 2006 Tekst: Kirsten Aune Walther. Barnekardiolog Finn Høivik har bidratt med ideer, gjennomlesning og faglige

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

Prosjektrapport NK LMS 2/2012. Starthjelp Om familie og mestring

Prosjektrapport NK LMS 2/2012. Starthjelp Om familie og mestring Prosjektrapport NK LMS 2/2012 Starthjelp Om familie og mestring Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF Mars 2012 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 Bakgrunn og formål

Detaljer

Epilepsi og rehabilitering

Epilepsi og rehabilitering Epilepsi og rehabilitering - en håndbok for leger og helsepersonell «Epilepsiomsorg er mer enn jakten på anfallsfrihet» Innledning - hvorfor denne håndboken? Innledning - hvorfor denne håndboken? I forskriften

Detaljer

Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF

Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 9. februar 2015 Kl.: 12.00 til ca. 15.00 Sted: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø Møtedato: 9. februar

Detaljer

Plan (høringsversjon vedlegg 2) Habilitering av barn, unge og voksne i Helse Midt- Norge. Dato: 17.06.04

Plan (høringsversjon vedlegg 2) Habilitering av barn, unge og voksne i Helse Midt- Norge. Dato: 17.06.04 Plan (høringsversjon vedlegg 2) Habilitering av barn, unge og voksne i Helse Midt- Norge Dato: 17.06.04 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 BEREGNING AV BEHOV... 6 2.1 HABILITERINGSBEHOV, BARN... 6 2.2 AKTIVITET...

Detaljer

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Prosjektrapport NK LMS 1/2010 På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF, Aker - april 2010 Michelle Chinnappen og

Detaljer

Plan for en lærings- og mestringsbase i Drammen kommune, et forarbeid til lærings- og mestringssenter av: Randi Klemetsen

Plan for en lærings- og mestringsbase i Drammen kommune, et forarbeid til lærings- og mestringssenter av: Randi Klemetsen Plan for en lærings- og mestringsbase i Drammen kommune, et forarbeid til lærings- og mestringssenter av: Randi Klemetsen HELSETJENESTEN 2014 Planen skal gi retning for hvordan kommunen skal tilby aktiviteter

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark Vedlegg Side 1:37 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Om prosjektet... 4 2.1

Detaljer

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Sammendrag Plan for fysioterapi og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune handler om tiltak for å sikre at de innbyggerne som trenger det

Detaljer

Styresak 26-2014 Høringsuttalelse - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Styresak 26-2014 Høringsuttalelse - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Direktøren Styresak 26-2014 Høringsuttalelse - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Beslutningsdokument for ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Sykehuset Østfold HF 16.11. 2010 1. INNLEDNING... 2 1.1 MÅL I HENHOLD

Detaljer

Steffensrud Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse G

Steffensrud Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse G Steffensrud Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse G Delytelse G1.4: Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF til Helse Midt-Norge RHF Versjon 1.4 Godkjent av administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag 02.02.09 Godkjent av

Detaljer

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Verdal kommune 2013 Handlingsplan 2013 Side 1 Innledning Handlingsplan 2013 bygger på nasjonale føringer som er gitt i omsorgsplan 2015

Detaljer

KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016

KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016 KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016 L:\G Helsetjenester\G0 FELLES\G04 Ikke smittsomme sykdommer\kreftplan FOR HOLTÅLEN KOPMMMUNE 15.01.13 siste utgave.doc Behandlet i Driftsutvalget den 13.03.2013.

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

SYKEPLEIETJENESTEN FYSIOTERAPEUT

SYKEPLEIETJENESTEN FYSIOTERAPEUT Årsmagasin 2009 TVERRFAGLIG TEAM Rehabliliteringstilbudet ved Sunnaas sykehus HF (SunHF) er basert på tverrfaglighet. Dette innebærer at fagpersoner med ulik bakgrunn jobber sammen med pasienten. Teamet

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer