Rapport fra Pasient- og pårørendeopplæring 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra Pasient- og pårørendeopplæring 2008"

Transkript

1 HELSE NORD-TRØNDELAG Lærings og mestringssenteret Rapport fra Pasient- og pårørendeopplæring 2008 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Tiltak planlegges, gjennomføres og evalueres i samarbeid med representanter fra brukerorganisasjonene og fagmiljøene.

2 Side 2

3 Opplæring av pasienter og pårørende Opplæring av pasienter og pårørende er lovfestet som en av spesialisthelsetjenestens fire hovedoppgaver. Å leve med kronisk sykdom innebærer at en selv må ta viktige avgjørelser med hensyn til egenomsorg. Kunnskap om sykdom og konsekvensene av den kan bidra til økt trygghet og mestring av egen situasjon. Lærings- og mestringssenterets (LMS) hovedmål er å understøtte helseforetakets plikt til å gi opplæring av god kvalitet til pasienter med kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse og deres pårørende. Midler fra Helse Midt-Norge v/helseakademiet gjorde det mulig for Lærings- og mestringssenteret å gjennomføre to tiltak innen helsepedagogikk i 2008; en temadag og et kurslederkurs over fire dager. Dette i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag. Målgruppen var gruppeledere og brukere som bidrar med sin kompetanse i pasient- og pårørendeopplæring. LMS vil i 2009 fortsatt legge vekt på å heve den pedagogiske kompetanse for de som bidrar til pasient- og pårørendeopplæring. Dette gjennom temadag helsepedagogikk og kurslederkurs. Fokusområde i 2009 blir pårørende, med spesiell fokus på søsken til barn med spesielle behov. Jfr Oppdragsdokumentet 2009 Helse Midt - Norge RHF, der det fremgår at regjeringen i løpet av våren legger fram lovforslag for å styrke rettstillingen til barn som pårørende. Våren 2009 arrangeres en jubileumskonferanse der 10.års jubileum for LMS i Helse Nord -Trøndelag markeres. Levanger 15.januar 2009 Ann Kathrin Hagen Røstad Leder Lærings- og mestringssenteret Helse Nord-Trøndelag Side 3

4 Gruppeopplæring Levanger Diabetes: Voksne I samarbeid med: Fysioterapeut, ernæringsfysiolog, endokrinolog, diabetessykepleier og bruker. Målgruppe: Type 2 diabetes. Innhold: Hva er diabetes? Senkomplikasjoner, stell av føtter, kosthold og fysioterapi. Varighet: 2 dager a 5 timer Antall deltakere: 52 Pårørende: 8 Diabetes: Barn og ungdom, 11 til 15 år I samarbeid med: Medisinsk poliklinikk og BUP. Målgruppe: Barn som har diabetes og deres foreldre. Innhold: Erfaringsutveksling, mestring i hverdagen. Varighet: 2 dager a 2 timer Antall deltakere: 8 Pårørende: Gjennomsnitt 8 pr. samling Osteoporose I samarbeid med: Informasjonssenteret for Osteoporose, fagpersoner på sykehusene Namsos og Levanger og Norske Kvinners Sanitetsforening. Målgruppe: Pasienter med osteoporose, pårørende. Innhold: Tverrfaglig tilnærming til de utfordringer disse pasientene står overfor. Varighet: 3 dager a 5 t Antall deltakere: 16 Hjertesykdom I samarbeid med: Fysioterapeut, ernæringsfysiolog, sykehusprest, sykepleier, Andreas Lunnan, representant fra LHL og NAV. Målgruppe: Hjertepasienter. Innhold: Hjertesykdom, trening, ernæring, psykiske reaksjoner, sex og samliv, informasjon om LHL og trygderettigheter. Varighet: 3 samlinger x 3 dager pr samling Antall deltakere: 64 Pårørende: 22 Hjerneslag I samarbeid med: Med avd. D og Rehabiliteringsavdelingen, Foreningen for slagrammede og LMS. Målgruppe: Personer som har hatt hjerneslag og deres pårørende. Innhold: Hva er et slag, behandling, erfaringsutveksling, afasi, erfaringsutveksling, pårørendes situasjon, samliv, hjelpemidler og trening/avspenning. Varighet: 3 dager a 4,5 timer Antall deltakere: 15 Pårørende: 7 Side 4

5 Lungerehabiliteringskurs I samarbeid med: Lungepoliklinikk, fysioterapeut og lege. Målgruppe: Lungesyke. Innhold: Opplæring, informasjon og trening. Varighet: 2 dager i uka i 6 uker (12 møter) Antall deltakere: 16 Rygg- og nakkegruppe I samarbeid med: Tverrfaglig poliklinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering. Målgruppe: Pasienter med kroniske muskel- og skjelettplager. Innhold: Trening, veiledning, undervisning, basseng og egentrening. Varighet: 2 dager i uken i 3 timer i en periode på 8 uker Antall deltakere: 36 Mestringsgruppe I samarbeid med: Sosionom og lege fra Rehabiliteringsavdelingen. Målgruppe: Personer med smerter i muskel- og skjelettsystemet. Innhold: Varierte mestringsstrategier med kognitiv tilnærming. Sted: Tverrfaglig poliklinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering. Varighet: 1 dag i uken à 1,5 time over i en periode på 7 uker Antall deltakere: 27 Kroniske smerter I samarbeid med: Tverrfaglig team fra Rehabiliteringsavdelingen, LMS og brukerrepresentant fra FFO. Målgruppe: Personer med forskjellige sykdomstilstander som lever med kroniske smerter og deres pårørende. Innhold: Fysisk aktivitet, kognitiv terapi, egen utfordring og gjennomgang av medisinske emner. Varighet: 3 dager a 4 timer Antall deltakere: 28 Pårørende: 2 Sjøgren syndrom I samarbeid med: Revma poliklinikk, LMS, brukerrepresentanter fra FFO. Målgruppe: Personer med Sjøgrens syndrom. Innhold: Medisinsk informasjon, fysisk aktivitet og mestring i hverdagen. Varighet: 2 dager a 5 timer Antall deltakere: 7 Side 5

6 IBD (betennelse i mage/tarm) I samarbeid med: Gastrolog, Kirurgisk og Medisinsk avdeling, ernæringsfysiolog, stomisykepleier, sosionom, brukerrepresentant og NAV. Målgruppe: Personer med Morbus Chron. Innhold: Medisinsk informasjon og mestring i hverdagen. Varighet: 2 dager Antall deltakere: 6 Pårørende: 3 Brystkreftopererte I samarbeid med: Lege, fysioterapeut og sosionom. Målgruppe: Brystkreftopererte. Innhold: Tverrfaglig tilnærming. Orientering fra forhandler av brystproteser og møte med representanter for Foreningen for brystkreftopererte. Sted: Rødkløverhuset, Sykehuset Levanger Varighet: 4 dager a 2 timer Antall deltakere: 15 Undervisning for pårørende til personer med psykoselidelser. I samarbeid med: LMS, Mental Helse, LPP, Psykiatrisk post 2 og 4. Målgruppe: Pårørende til personer med psykoselidelser. Innhold: Kveld 1: Hva vil det si å være psykotisk? Kveld 2: Erfaring som pårørende og info fra LPP. Kveld 3: Behandling ved schizofreni og schizofrenilignende lidelser. Varighet: 3 samlinger a 2 timer Pårørende: I snitt 15 pr samling Gruppeopplæring for personer med tinnitus I samarbeid med: Øre-Nese-hals avd, Fysikalsk avd, NAV, Spesialenhet for arbeidsrådgivning for hørselshemmede og Hørselshemmedes Landsforbund (HLF). Målgruppe: Personer med tinnitus. Innhold: Medisinsk informasjon, tekniske hjelpemidler, avspenning, mestring og mestringsteknikker, tilrettelegging og rettigheter i arbeidslivet og psykiske problemer som følge av tinnitus. Varighet: 28 timer over 6 samlinger, med tilbud om en oppfølgingssamling etter 3 måneder. Antall deltakere: 8 Pårørende: 2 Side 6

7 Gruppeopplæring Namsos Diabetes - voksne I samarbeid med: Diabetesforbundet, lege, diabetessykepleier, fysioterapeut og sosionom. Målgruppe: Personer som har diabetes type 2 og deres pårørende. Innhold: Erfaringsutveksling, brukerinnlegg, hva er diabetes, fysisk aktivitet, kost- og livsstilsveiledning, mestring av å leve med en kronisk sykdom, familiemessige/egne konsekvenser. og i Kolvereid Varighet: 3 dager a 5 timer Antall deltakere: Type 1: 5 Type 2: 37 Pårørende: 12 Diabetes - Barn i alderen 8-10 år I samarbeid med: Pediatrisk poliklinikk v/barnesykepleier og barnelege. Målgruppe: Barn som har diabetes og deres foreldre. Innhold: Hva er diabetes, erfaringsutveksling, mestring i hverdagen. Varighet: 2 dager a 4 timer Antall deltakere: 6 Pårørende: 10 Hjerneslag I samarbeid med: Fellesposten H4, lege, Fysio - og ergoterapiavdelingen, LMS, Namdal og omegn Forening for Afasi- og slagrammede. Målgruppe: Personer som har hatt hjerneslag og deres pårørende. Innhold: Hva er et slag, behandling, erfaringsutveksling, afasi, pårørendes situasjon, samliv, hjelpemidler og trening/avspenning. Varighet: 3 dager a 5 timer Antall deltakere: 10 Pårørende: 3 Samtalegruppe for foreldre til barn med kronisk sykdom/nedsatt funksjonsevne I samarbeid med: Habiliteringstjenesten for barn, Sykehuset Namsos og Fyrtårnprosjektet. Målgruppe: Foreldre til barn med kronisk sykdom/nedsatt funksjonsevne. Innhold: Ulike tema med fokus på livet i familien. Varighet: 6 samlinger a 2 timer Pårørende: 23 Oppfriskningskurs for KOLS pas og O2 brukere samt markering av Verdens KOLS dag I samarbeid med: LHL, fysioterapeut, lege, sykepleier og LMS. Målgruppe: KOLS pasienter og deres pårørende. Innhold: Ernæring, energisparing, presentasjon av LHL og åpne spørsmål til lege. Varighet: 3 timer Antall deltakere: 9 Pårørende: 7 Side 7

8 Hjertesykdom I samarbeid med: Sykepleiere, leger og fysioterapeuter. Målgruppe: Hjertepasienter. Innhold: Fysisk aktivitet, sykdomskunnskap, kosthold, samliv, psykiske reaksjoner. Varighet: 2 dager, samt tilbud om videre hjertetrim v/ fysikalsk avd. Antall deltakere: 30 Pårørende: 6 Osteoporose I samarbeid med: Informasjonssenteret for Osteoporose, fagpersoner på sykehusene Namsos og Levanger og Norske Kvinners Sanitetsforening. Målgruppe: Pasienter med osteoporose, pårørende. Innhold: Tverrfaglig tilnærming til de utfordringer disse pasientene står overfor. Varighet: 3 dager a 5 t Antall deltakere: 5 Pårørende: 1 Overvektskirurgi I samarbeid med: 2 brukere som har gjennomført operasjon, Psykiatrisk-, Medisinskog Kirurgisk klinikk, Fysikalsk avdeling og klinisk ernæringsfysiolog. Målgruppe: Personer som har gjennomgått overvektskirurgi og deres pårørende. Innhold: Kosthold etter operasjon, konsekvenser for familien/følelsesmessige reaksjoner, fysisk aktivitet /avspenningsøvelser, hvordan leve med mindre magesekk. Varighet: 15 timer over 3 samlinger. I tillegg er det gitt tilbud om preoperativ gruppe, samt samlinger etter 6 og 12 måneder Antall deltakere: 95 Pårørende: 37 Rygg- og nakkegruppe I samarbeid med: Tverrfaglig poliklinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, LMS, NAV, nevrolog, fysikalskmedisiner, ergoterapeut ved psyk. Målgruppe: Pasienter med kroniske rygg- og nakkeplager. Innhold: Trening, veiledning og undervisning. Varighet: 2 dager i uken i 3 timer i en periode på 8 uker Antall deltakere: 50 Gruppeopplæring for personer med tinnitus I samarbeid med: Øre-Nese-hals avd, Fysikalsk avd, NAV, Spesialenhet for arbeidsrådgivning for hørselshemmede og Hørselshemmedes Landsforbund (HLF). Målgruppe: Personer med tinnitus. Innhold: Medisinsk informasjon, tekniske hjelpemidler, avspenning, mestring og mestringsteknikker, tilrettelegging og rettigheter i arbeidslivet og psykiske problemer som følge av tinnitus. Varighet: 28 timer over 6 samlinger, med tilbud om en oppfølgingssamling etter 3 måneder. Antall deltakere: 10 Pårørende: 4 Side 8

9 Andre tilbud Orienteringsdag for hørselshemmede i yrkesaktiv alder I samarbeid med: ØNH v/ Sykehuset Namsos, Møller kompetansesenter NAV v/ Spesialrådgiving for hørselshemmede, Hjelpemiddelsentralen og Tolketjenesten, Rehabiliteringsavd. i Steinkjer kommune, Hørselshemmedes Landsforbund. Målgruppe: Hørselshemmede i yrkesaktiv alder og pårørende. Innhold: Informasjon om øret, hørsel og høreapparat. Mestring av hørselstap. Informasjon om rettigheter i arbeidslivet, hjelpemidler og tolketjenesten. Informasjon fra brukerorganisasjoner. Statlig spesialpedagogisk støttesystem for hørselshemmede. Sted: Statens Hus, Steinkjer Varighet: 2 samlinger a 5 timer Antall deltakere: 26 Pårørende: 4 Samtalegruppe for pårørende til personer med demens I samarbeid med: Alderspsykiatrisk team. Målgruppe: Pårørende til personer med demens. Varighet: 6 samlinger a 2 timer Pårørende: 4 Kurskvelder for pårørende til personer med avhengighetsproblematikk I samarbeid med: Landsforbundet Mot Stoffmisbruk, ARP, Ettervernskontoret Innherred, LMS HNT og LMS Rus, HMN. Målgruppe: Pårørende til personer med avhengighetsproblematikk. Sted: 4 samlinger på Sykehuset Levanger, 1 samling på Sykehuset Namsos Varighet: 3 timer pr samling Pårørende: 90 Senfrokost for slagrammende og pårørende I samarbeid med: Namdal Afasi og Slagrammedes forening, Namsos kommune, Fysikalsk avdeling og Slagenheten ved Sykehuset Namsos. Målgruppe: Tilbud for de som har hatt hjerneslag og pårørende. Innhold: Møte andre i samme situasjon og utveksle erfaringer. Innlegg ved brukere og fagpersoner: Egentrening og hjelpemidler v/ ergoterapeut. Medisinsk behandling etter hjerneslag v/ lege. Trygderettigheter og egenandeler v/ NAV. Tilbud i heimen etter hjerneslag. Følelsesmessige endringer etter hjerneslag Pårørendes situasjon etter hjerneslag Varighet: 6 samlinger. Antall deltakere: 15 deltakere ved hver samling Side 9

10 Senfrokost for slagrammende og pårørende I samarbeid med: Foreningen for slagrammede og LMS. Målgruppe: Tilbud for de som har hatt hjerneslag og pårørende. Innhold: Møte andre i samme situasjon og utveksle erfaringer. Innlegg ved brukere og fagpersoner: Språk og taleforstyrrelser. Humor. Livskvalitet. Varighet: 4 samlinger a 2 timer. Antall deltakere: 35 deltakere ved hver samling Treffpunkt hjerte- og lungesyke I samarbeid med: LHL Levanger og LMS. Målgruppe: Hjerte og lungesyke og deres pårørende. Innhold: Pasientombudet informerer. Bekymringer for det neste. Informasjon om osteoporose. Varighet: 4 samlinger a 2 timer Antall deltagere: 35 deltakere ved hver samling Tiltak for pårørende til personer med Parkinsons sykdom I samarbeid med: Parkinsonforeningen og LMS. Målgruppe: Pårørende til personer med parkinson som trener ved Fysikalsk avdeling. Innhold: Sosialt samvær, faglig innslag en gang pr måned. Varighet: 2 timer en gang per uke, der den første timen er forbeholdt de pårørende. Gruppen som trener, slutter seg til den siste timen for felles kaffe. Antall deltakere: Snitt 16 deltakere ved hver samling Audiopedagogisk tilbud til førskolebarn I samarbeid med: LMS, Øre-Nese-Hals avd ved Sykehuset Namsos, fylkesaudiopedagog v/ Møller kompetansesenter, Hjelpemiddelsentralen, barnehager, skoler, PPT og helsestasjoner. Målgruppe: Utredning av hørsel og oppfølging av hørselshemmede førskolebarn Innhold: Samarbeid med ØNH om helhetlig tilbud, medisinsk, teknisk og pedagogisk. Inntil 3-dagers opphold for observasjon og oppfølging. Veiledning til foreldre, barnehager, skoler og PPT. Varighet: Opphold i grupper med 3 barn og foreldre, 2-3 uker pr. halvår Antall deltakere: 21 barn har vært på opphold for utredning og oppfølging Side 10

11 Temadag for personer med Multippel Sklerose, muskelsykdommer I samarbeid med: MS foreningen Namdal, Muskelsykes forening Nord- Trøndelag, Høylandet Rehabilitering, Nevrologisk poliklinikk Sykehuset Namsos og LMS. Målgruppe: Personer med Multippel Sklerose, muskelsykdommer og deres pårørende. Innhold: Informasjon og erfaringsutveksling. Sted: Høylandet Rehabilitering Varighet: 1 samling a 4 timer Antall deltakere: 15 Konferansen I samarbeid med: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, NAV Nord- Trøndelag (NT), Fylkesmann i NT, Rådet for funksjonshemmede NT, Afasiforbundet, MS-forbundet, Helse Nord-Trøndelag v/lms. Målgruppe: Interesseorganisasjoner, råd/utvalg og offentlige etater. Innhold/tema: Ny lov om diskriminering og tilgjengelighet. Sted: Snåsa Hotell Varighet: 1 dag Antall deltaker: 83 Prosjekter Familieprosjektet Tiltak for familier som har barn med funksjonsnedsettelse/ kronisk sykdom. Familieprosjektet startet opp høsten 2005 og varer ut Det er tilsatt prosjektleder i 40 % stilling. Det tas sikte på å desentralisere virksomheten ved å arbeide tett opp mot kommunene. Tiltak: Samtalegrupper. I samarbeid med: Prosjektgruppen v/ to helsesøstre, to representanter fra FFO, konsulent fra LMS, leder Habiliteringstjenesten for barn, prosjektleder i familieprosjektet. Målgruppe: Fedre til barn med nedsatt funksjonsevne og/eller kronisk sykdom, på tvers av diagnoser. Innhold: Brukerinnlegg fra en far, ulike tema tatt opp. Sted: Levanger, Snåsa og Kolvereid Varighet: 3-4 timer Antall deltakere: Gjennomsnittlig 15 pr samling Kommuneprosjektet Mestring på tvers Desentralisert opplæring i samarbeid med lokale brukerorganisasjoner og den kommunale helse- og sosialsektoren. Målet for prosjektet er at brukerne skal møte en helhetlig behandlingskjede der fagfolk og brukere samarbeider på tvers av nivåer og etater for å ivareta deres behov for opplæring. Samarbeidspartnere er Verdal og omegn lokallag av Norsk Thyreoideaforbund, LHL Levanger, Levanger og Verdal kommune og Medisinsk poliklinikk Sykehuset Levanger. Side 11

12 Samhandlingsmøte I samarbeid med: Prosjektgruppen v/rehabiliteringskoordinatorene i Levanger og Verdal kommune, representanter for to lokale brukerorganisasjoner og prosjektleder. Målgruppe: Ledere og likemenn i lokale brukerorganisasjoner, fagpersonell i kommunene og Sykehuset Levanger, Nye Arbeids- og velferdsetaten. Innhold: Brukerinnlegg, samhandling om pasient- og pårørendeopplæring, helsepedagogikk. Sted: Levanger, Verdal Varighet: 2 møter a 3 timer Antall deltakere: 36 Løft kveld I samarbeid med: De kommunale rådene for funksjonshemmede i Levanger og Verdal kommune, Rehabiliteringsavdelingen i Helse-Nord Trøndelag HF og prosjektleder. Målgruppe: Personer med kronisk sykdom og/eller funksjonsnedsettelser og pårørende. Innhold: Brukerinnlegg, sosial møteplass for målgruppen, frivillige organisasjoner på stands med info. Representanter fra kommunene og NAV. Kulturinnslag. Sted: Verdal, Levanger Varighet: 2 møter a 2 timer Antall deltakere: 58 Skipper på egen skute Fagutviklingsprosjekt basert på Løsningsfokusert tilnærming Målet med prosjektet er å bidra til at mennesker med kronisk sykdom kan oppleve god livskvalitet på tross av begrensninger ved sykdom. Prosjektet ble etablert i mars 2008, går over 3 år og er finansiert gjennom midler fra Helse og Rehabilitering. Målet skal nås gjennom: 1. år: Utvikle læringshjelpemidler for deltakere og gruppeledere. 2. år: Innsamling av data for evaluering og opplæring av gruppeledere i Helse Midt-Norge. 3. år: Bearbeiding og analyse. Publisering av resultater. Opplæring av gruppeledere på nasjonalt nivå. Første del av prosjektet er gjennomført i henhold til plan. Side 12

13 Doktorgradsarbeid effekten av pasientopplæring Arbeidet har til hensikt å utvikle kunnskap om den opplæring som blir gitt i Helse Nord-Trøndelag HF og å se på om denne opplæringen gir endring av mestring og livskvalitet hos pasienter og pårørende etter at opplæring er gitt, og om den varer over tid. Prosjektet er delt i 4 delstudier; 1) Kvalitativ beskrivelse av utviklingen av og innholdet i pasientopplæringen. 2) Observasjonsstudie av endring i livskvalitet hos pasienter som har gjennomgått pasientopplæring. 3) Randomisert studie av effekten på livskvalitet av pasientopplæring for pasienter med diabetes. 4) Kvalitativ studie av diabetespasienters erfaringer med behandlingsforløpet som inkluderer opplæring/kurs og betydningen dette har på pasienters daglige liv. Studien startet høsten 2005 og intervjuene i del 1 er i gang. Randomiseringen til del 3 er også i gang og det er gjennomført et opplæringskurs for pasienter med diabetes. Innsamling av SF12 og PAM har vært gjennomført siden våren Antall deltakere på ulike tiltak 2008: Gruppeopplæringer 578 Pårørende på gruppeopplæring 163 Kurs, temadager/kvelder, treffpunkt 319 Familieprosjektet 15 Prosjektet Mestring på Tvers 94 Totalt 1169 I tillegg gjennomføres det behandlingsgrupper på psykiatrisk klinikk. Deltakerne registreres via ordinær aktivitetsregistrering. Side 13

14 Det man har lært å forstå, frykter man ikke lenger. Marie Curie Læring er en sosial prosess og skjer best i samspill med andre. Det helhetlige læringsbegrep forutsetter en læreprosess hvor betydningen av den enkeltes medvirkning og ansvar blir fokusert. Læringen fungerer best når den gir tid til ettertanke og refleksjon. Dalland O. Pedagogiske utfordringer for helse og sosialarbeidere God mestring krever bevisstgjøring. Vifladt E.Hopen L. Helsepedagogikk 2004 Side 14

15 Side 15

16 Her finner du Lærings- og mestringssenteret: Kontakt oss: Administrativ adresse: Lærings- og mestringssenteret Helse Nord-Trøndelag HF 7600 Levanger Tlf: Fax: E-post: Besøksadresser: LMS Namsos Sykehuset Namsos 7800 Namsos Tlf LMS Levanger Sykehuset Levanger 7600 Levanger Tlf På lag med deg for din helse Side 16

Rapport fra pasienter og pårørendeopplæring

Rapport fra pasienter og pårørendeopplæring HELSE NORD-TRØNDELAG HF Rapport fra pasienter og pårørendeopplæring 2010 Tiltak planlegges, gjennomføres og evalueres i samarbeid med representanter fra brukerorganisasjonene og fagmiljøene. Opplæring

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2009 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Hvorfor opplæring til pasienter og pårørende? Helse Midt-Norges Handlingsprogram 2007-2010 «Opplæring

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2010 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Hvorfor opplæring til pasienter og pårørende? Helse Midt-Norges Handlingsprogram 2007-2010 «Opplæring

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2011 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Hvorfor opplæring til pasienter og pårørende? Helse Midt-Norges Handlingsprogram Opplæring av pasienter

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2012 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Opplæring til pasienter og pårørende Pasient- og pårørendeopplæring er en av spesialisthelsetjenestens

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2014 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos DPS Stjørdal DPS Kolvereid Opplæring til pasienter og pårørende Opplæring til pasienter og pårørende

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2013 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Opplæring til pasienter og pårørende Pasient- og pårørendeopplæring er en av spesialisthelsetjenestens

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2015 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos DPS Stjørdal DPS Kolvereid Opplæring til pasienter og pårørende Opplæring til pasienter og pårørende

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2016 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos DPS Stjørdal DPS Kolvereid Opplæring til pasienter og pårørende Opplæring til pasienter og pårørende

Detaljer

Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring

Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring Aldersadekvat informasjon basert på formidlingsstrategier tilpasset ungdom

Detaljer

ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS

ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS Mestringskurs bygger på helsepedagogiske og kognitive tilnærminger som tar sikte på at deltagerne skal lære strategier som mobiliserer egne ressurser. Mestringskurs

Detaljer

LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket

LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket Einar R. Vonstad Prosjektleder LMS-RUS Midt- Norsk Kompetansesenter for Rusfaget Hovedoppgave for Lærings- og mestringssenterene Det skal opprettes

Detaljer

«Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter

«Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter «Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter kreftsykdom ved Kjersti Widding legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Sørlandets rehabiliteringssenter Spesialisert

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Lærings- og mestringssenteret i Bergen en felles inngang til opplæring for pasienter og pårørende www.helse-bergen.no/lms Beskrivelse av

Detaljer

PASIENT OG PÅRØRANDEOPPLÆRING

PASIENT OG PÅRØRANDEOPPLÆRING LÆRINGS- OG MEISTRINGSSENTERET PASIENT OG PÅRØRANDEOPPLÆRING AKTIVITETSOVERSIKT 2015 Medisinsk behandling kan ikkje avhjelpe alle helseproblem når ein får ein kronisk sjukdom. Opplæring har til hensikt

Detaljer

Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende

Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende 1 Vi trenger deg og dine erfaringer! En viktig oppgave for hver klinikk ved sykehuset er å gi god

Detaljer

Til brukerrepresentanter som deltar i opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter som deltar i opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter som deltar i opplæring av pasienter og pårørende 1 Innledning Pasient- og pårørendeopplæring er i følge lov om spesialisthelsetjenester, en av sykehusets hovedoppgaver på lik linje

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Denne brosjyren inneholder informasjon til deg som er brukerrepresentant, eller vurderer å bli det. Lærings- og mestringssenteret i Sykshuet

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Lærings- og mestringssenteret i Bergen en felles inngang til opplæring for pasienter og pårørende www.helse-bergen.no/lms Beskrivelse av

Detaljer

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig!

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig! AKTIV OG LUNGESYK...mer enn du trodde var mulig! Glittreklinikken er et landsdekkende spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med lungesykdom. Vi legger vekt på at du skal

Detaljer

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen CFS/ME Rehabilitering Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen Oppsett for dagen LMS Teoretisk forankring Standard metode Kurstilbud

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Foto: Claudia Mocci «Å se sin mor forsvinne litt etter litt handler om så mye mer enn bare praktiske spørsmål» Læring og mestring noter som gir god klang (NK LMH 2012) «De fleste

Detaljer

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Rehabiliteringskonferansen 3.Februar 2016 Jon Jæger Gåsvatn Prosjektleder / Spesialrådgiver Samhandlingsavdelingen Bakgrunn 2005 Virksomhetsoverdragelse av rehabiliteringsenheten

Detaljer

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Sykehuset Innlandet, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, arrangerer kurs for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom,

Detaljer

Spesialisert rehabilitering i Rehabilitering Vest AS. Rehabiliteringskonferansen 07.08.2012 ved leder Monika M Hillesland

Spesialisert rehabilitering i Rehabilitering Vest AS. Rehabiliteringskonferansen 07.08.2012 ved leder Monika M Hillesland Spesialisert rehabilitering i Rehabilitering Vest AS Rehabiliteringskonferansen 07.08.2012 ved leder Monika M Hillesland Anbudsbasert avtale med Helse Vest 2006 :RHF overtok ansvaret for rehabilitering

Detaljer

VÅRRES REGIONALT BRUKERSTYRT SENTER MIDT NORGE (VÅRRES) Pasientens helsetjeneste hvordan vil brukerne ha det? Levanger

VÅRRES REGIONALT BRUKERSTYRT SENTER MIDT NORGE (VÅRRES) Pasientens helsetjeneste hvordan vil brukerne ha det? Levanger REGIONALT BRUKERSTYRT SENTER MIDT NORGE (VÅRRES) Pasientens helsetjeneste hvordan vil brukerne ha det? Levanger 01.06.2017 1 Vårres brukerstyrt senter. Etablert 2006. Deltakere - organisasjoner: ADHD Norge

Detaljer

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus 1 Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus Innledning Innhold i undervisningen (se notatsiden for supplerende innhold) Generelt

Detaljer

Habilitering av barn og unge. Hvem gjør r hva? Hvordan samarbeider vi?

Habilitering av barn og unge. Hvem gjør r hva? Hvordan samarbeider vi? Habilitering av barn og unge. Hvem gjør r hva? Hvordan samarbeider vi? Finn F. Sommer. Barnehabiliteringen, Akershus universitetssykehus. Oslo 14.02.03. Hva er habilitering? Med medisinsk habilitering

Detaljer

Bakgrunn og erfaring med treningskontaktordningen i Nord-Trøndelag

Bakgrunn og erfaring med treningskontaktordningen i Nord-Trøndelag Samarbeidsprosjektet: «Treningskontakt» - en videreføring av støttekontaktordningen Bakgrunn og erfaring med treningskontaktordningen i Nord-Trøndelag Verdal 24.09.14 Arne Okkenhaug, HNT HF, Sykehuset

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE - HABU

HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE - HABU Klinikk for kvinne, barn og familie HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE - HABU KURS- OG OPPLÆRINGSTILBUD INTENSIVE TILTAK 2017 For barn, ungdom, familie og fagpersoner Innhold Innhold... 2 Velkommen

Detaljer

Høringsnotat - pasientorientert organisering.

Høringsnotat - pasientorientert organisering. Høringsnotat - pasientorientert organisering. Avdeling for læring og mestring og Prestetjenesten Helse Nord-Trøndelag HF Rehabiliteringsklinikken er en liten oversiktlig klinikk, med små sårbare fagområder.

Detaljer

ALS pasienten - en utfordrende pasient?

ALS pasienten - en utfordrende pasient? ALS pasienten - en utfordrende pasient? En alvorlig sykdom med symptomer som arter seg forskjellig etter hvilket område som er affisert Ulike aldersgrupper, livsfaser, interesser, nettverk og ressurser

Detaljer

VELKOMMEN til hjerterehabilitering

VELKOMMEN til hjerterehabilitering VELKOMMEN til hjerterehabilitering Trenger du hjelp til å komme tilbake i arbeid? Er du redd for å være i fysisk aktivitet? Trenger du hjelp til vektreduksjon? Ønsker du å lære om hjertevennlig kosthold?

Detaljer

Lærings- og mestringstilbud i kommunen

Lærings- og mestringstilbud i kommunen Lærings- og mestringstilbud i kommunen v/lars-sivert Larssen Fagleder psykisk helse- og rustjenesten Vil du vite en hemmelighet? Det er ikke bare spesialisthelsetjenesten som har ansvar for lærings- og

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2017 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos DPS Stjørdal DPS Kolvereid Opplæring til pasienter og pårørende Oversikt over opplæringstilbud til

Detaljer

VIDEREUTVIKLING AV METODER OG MODELLER FOR GRUPPEOPPLÆRING INNEN DIABETES

VIDEREUTVIKLING AV METODER OG MODELLER FOR GRUPPEOPPLÆRING INNEN DIABETES PROSJEKTRAPPORT APRIL 2004 VIDEREUTVIKLING AV METODER OG MODELLER FOR GRUPPEOPPLÆRING INNEN DIABETES Prosjektleder Bodil E. Storli Lærings- og mestringssenteret Helse Nord-Trøndelag HF Oppdragsgiver Lærings-

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF Medisinsk klinikk Hva er habilitering? Habilitering og rehabilitering er: Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører

Detaljer

Spesialisert rehabilitering i Haugesund!

Spesialisert rehabilitering i Haugesund! Spesialisert rehabilitering i Haugesund! tilbyr i dag rehabilitering etter avtale med Helse Vest Pr i dag 20 døgnplasser med oppholdstid på 3 til 4 uker. Oppstart 1.oktober 2010 etter anbudsprosess. Vi

Detaljer

KREFTREHAB 2015 Om rehabilitering av kreftpasienter på sykehus Jorunn Louise Grong, spesialfysioterapeut MSc seksjonsleder fysioterapi AHL/GastroSør

KREFTREHAB 2015 Om rehabilitering av kreftpasienter på sykehus Jorunn Louise Grong, spesialfysioterapeut MSc seksjonsleder fysioterapi AHL/GastroSør KREFTREHAB 2015 Om rehabilitering av kreftpasienter på sykehus Jorunn Louise Grong, spesialfysioterapeut MSc seksjonsleder fysioterapi AHL/GastroSør Klinikk for kliniske servicefunksjoner Ergoterapeut

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKERREPRESENTANT PÅ LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTERET, HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL

TIL DEG SOM ER BRUKERREPRESENTANT PÅ LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTERET, HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL TIL DEG SOM ER BRUKERREPRESENTANT PÅ LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTERET, HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL I pasient- og pårørendeopplæring som avdelingene på sykehusene i Kristiansund og Molde gjennomfører i samarbeid

Detaljer

Samhandling = Overgangene

Samhandling = Overgangene Olav Bremnes Samhandling = Overgangene Hva er gjort mht reformen i Nord-Trøndelag *ASU / PSU *Tjenesteavtaler *Fagråd, Nettverk, Dialogmøter *Andre samarbeidspartnere *Kommunal akutt døgnbehandling (KAD)

Detaljer

Samarbeidsmøte. Rolle samhandlingskoordinator Samhandlingsprosjekt Psykiattrisk klinikk LE. og kommuner

Samarbeidsmøte. Rolle samhandlingskoordinator Samhandlingsprosjekt Psykiattrisk klinikk LE. og kommuner Samarbeidsmøte Rolle samhandlingskoordinator Samhandlingsprosjekt Psykiattrisk klinikk LE. og kommuner Gymsal, Psykiatrisk klinikk Sykehuset Levanger 11.06.12 Arne Okkenhaug Samhandlingskoordinator FFE,

Detaljer

Kurs/ temadager Målgrupper Sted Måned/ dato Format I samarbeid med Haugesund sykehus Voksne

Kurs/ temadager Målgrupper Sted Måned/ dato Format I samarbeid med Haugesund sykehus Voksne OVERSIKT GRUPPEBASERT OPPLÆRINGSTILBUD MED FOKUS PÅ FRISKLIV, LÆRING OG MESTRING STED: HAUGESUND SYKEHUS OG I DE ULIKE KOMMUNENE I HAUGALANDSOMRÅDET 2015 Kurs/ temadager Mål Sted Måned/ dato Format I samarbeid

Detaljer

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk Samhandling Innledning 2011 blir for Lærings- og mestringssenteret et nytt år i samhandlingens ånd sammen med kommuner, fagpersoner og brukerorganisasjoner. Lærings- og mestringssenteret sin erfaring tilsier

Detaljer

Frisklivs- og mestringssenter

Frisklivs- og mestringssenter Et interkommunalt Frisklivs- og mestringssenter i samhandling med Helse Bergen Trondheim 31.05.112 Gro Beate Samdal, sykepleier, cand.san, spesialrådgiver Forsknings- og utviklingsavdelingen Haukeland

Detaljer

KASTVOLLEN REHABILITERINGSSENTER «PROGRESSIVE NEVROLOGISKE SYKDOMMER»

KASTVOLLEN REHABILITERINGSSENTER «PROGRESSIVE NEVROLOGISKE SYKDOMMER» KASTVOLLEN REHABILITERINGSSENTER «PROGRESSIVE NEVROLOGISKE SYKDOMMER» Idedugnad «anskaffelse av rehabiliteringstjenester» 6. og 7. oktober 2016 OM KASTVOLLEN REHABILITERINGSSENTER: Kastvollen Rehabiliteringssenter

Detaljer

Barn og unge med funksjonshemming og deres familie. Inspirasjons- og erfaringskonferanse. Molde 6. og 7. desember Starthjelp

Barn og unge med funksjonshemming og deres familie. Inspirasjons- og erfaringskonferanse. Molde 6. og 7. desember Starthjelp Barn og unge med funksjonshemming og deres familie Inspirasjons- og erfaringskonferanse Molde 6. og 7. desember 2012 Starthjelp Enhet for barnehabilitering - Oddny Elshaug, Vernepleier/Familieterapeut

Detaljer

Lærings- og mestringskurs Nasjonal mal? Ingrid B. Helland Kvinne- og barneklinikken Barneavdeling for nevrofag Seksjon for kompetansetjenester

Lærings- og mestringskurs Nasjonal mal? Ingrid B. Helland Kvinne- og barneklinikken Barneavdeling for nevrofag Seksjon for kompetansetjenester Lærings- og mestringskurs Nasjonal mal? Ingrid B. Helland Kvinne- og barneklinikken Barneavdeling for nevrofag Seksjon for kompetansetjenester Hva sier lovverket? Lov om Spesialisthelsetjenesten (2001

Detaljer

MØTE I BRUKERGRUPPE v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering

MØTE I BRUKERGRUPPE v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering MØTE I BRUKERGRUPPE v/ Sted: Avdeling for ervervet hjerneskader Fysmed. Lian () Rom: Kursrommet i 1. etg. Tidspunkt: 08. februar, 2011, kl. 11:00 15:30 Referent: Neste møte i BG: Anne Katrine Koordinator

Detaljer

Koordinerende enhet i Helse Nord-Trøndelag. Samhandlingsmøtet psykiatri Anne Kristine Vevelstad Koordinerende enhet HNT HF

Koordinerende enhet i Helse Nord-Trøndelag. Samhandlingsmøtet psykiatri Anne Kristine Vevelstad Koordinerende enhet HNT HF Koordinerende enhet i Helse Nord-Trøndelag Samhandlingsmøtet psykiatri 05.06.14 Anne Kristine Vevelstad Koordinerende enhet HNT HF Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Skal bidra på systemnivå

Detaljer

FRISKLIVSSENTRAL. Værnesregionen DMS

FRISKLIVSSENTRAL. Værnesregionen DMS FRISKLIVSSENTRAL Værnesregionen DMS Frisklivssentral Værnesregionen DMS Stortingsmelding nr. 16 Resept for et sunnere liv Stortingsmelding nr. 47 Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Helsepedagogikk, startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Beskrivelse av modulene Helsepedagogisk startmodul over fem kursdager Lærings- og mestringssenteret i Bergen en felles

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2018 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos DPS Stjørdal DPS Kolvereid Opplæring til pasienter og pårørende Oversikt over opplæringstilbud til

Detaljer

HELSEPEDAGOGISK- OPPLÆRING 2013-2015. - et tilbud til fagpersoner og brukerrepresentanter

HELSEPEDAGOGISK- OPPLÆRING 2013-2015. - et tilbud til fagpersoner og brukerrepresentanter HELSEPEDAGOGISK- OPPLÆRING 2013-2015 - et tilbud til fagpersoner og brukerrepresentanter INNLEDNING Behandling, informasjon og pasient- og pårørendeopplæring som helsevesenet tilbyr, har til hensikt å

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE: AKTIV HVERDAG

PROSJEKTBESKRIVELSE: AKTIV HVERDAG PROSJEKTBESKRIVELSE: AKTIV HVERDAG BAKGRUNN: Bakgrunnen for å søke midler er i utgangpunktet et arbeid som man gjennom prosjektet Lister ergoterapeut har påbegynt. I årsrapporten fra Lister ergoterapeut

Detaljer

Ryggrehabilitering. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Side 1 av 5

Ryggrehabilitering. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Side 1 av 5 Ryggrehabilitering Vertebra er latin og betyr ryggvirvel, og det er navnet på denne ryggrehabiliteringen. Rehabiliteringen ble utarbeidet ved poliklinikken i 2003, og er i samsvar med den nasjonale standarden

Detaljer

Pasient og pårørende opplæring i lys av Samhandlingsreformen.

Pasient og pårørende opplæring i lys av Samhandlingsreformen. Pasient og pårørende opplæring i lys av Samhandlingsreformen. Hvem? Hva? Hvor? Elsa Hamre 1. desember 2011 Opplæring av pasient og pårørende ( OPP) Dokumentert effekt av pasientopplæring og involvering

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

TILBUD OG KURS TIL PASIENTER OG PÅRØRENDE 2016

TILBUD OG KURS TIL PASIENTER OG PÅRØRENDE 2016 HF Vådanveien 39, 7024 Trondheim TILBUD OG KURS TIL PASIENTER OG PÅRØRENDE 2016 Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Avdeling for Ervervet hjerneskade tilbyr opplæring til personer med ervervet

Detaljer

I tillegg til faglig framlegg god tid til prat og utveksling av erfaringer. Ansvarlig for tema: Pensjonert diabetessykepleier (frivillig, ulønnet).

I tillegg til faglig framlegg god tid til prat og utveksling av erfaringer. Ansvarlig for tema: Pensjonert diabetessykepleier (frivillig, ulønnet). Tema Senior og Helse jan-mars 2016 1. Diabetes og livsstil Samarbeid med: Diabetesforbundet Steinkjer og omegn Tema: Informasjon om sykdommen diabetes, kosthold og mosjon i forhold til diabetes: - Historikk

Detaljer

Sammensatte lidelser i Himmelblåland. Helgelandssykehuset

Sammensatte lidelser i Himmelblåland. Helgelandssykehuset Sammensatte lidelser i Himmelblåland Helgelandssykehuset Sykefravær Et mindretall står for majoriteten av sykefraværet Dette er oftest pasienter med subjektive lidelser Denne gruppen har også høyere sykelighet

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Helsepedagogikk, startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Beskrivelse av modulene Helsepedagogikk/startmodul, kurs i helsedidaktikk og kommunikasjon 5 dager Lærings- og mestringssenteret

Detaljer

ADHD NORGE Nord-Trøndelag

ADHD NORGE Nord-Trøndelag ADHD Norge Storgata 10 A 0155 Oslo Grunnlagsåret: 1984 som Trøndelag fylkeslag. I 1988 Som eget fylkeslag i ÅRSRAPPORT FOR FYLKES-/LOKALLAG Navn på laget: ADHD Norge Kommunetilhørighet: Alle kommuner i

Detaljer

REHABILITERING, SAMARBEID OG MULIGHETER

REHABILITERING, SAMARBEID OG MULIGHETER 17-18 Nordlandssykehuset REHABILITERING, SAMARBEID OG MULIGHETER Utdanningsprogram innen rehabilitering og andre nevrologiske tilstander FORORD: Nye Nordlandssykehuset, Vesterålen ble ferdigstilt og tatt

Detaljer

Viktig kompetanse for sosialarbeidere i somatiske sykehus oppsummering fra ideverksted

Viktig kompetanse for sosialarbeidere i somatiske sykehus oppsummering fra ideverksted Viktig kompetanse for sosialarbeidere i somatiske sykehus oppsummering fra ideverksted 29.9.16 Kompetanse Kilder Hvem Kunnskap om lovverk (11) Kunnskap om velferdstjenester (9) - Gjennomgang av lovverk

Detaljer

Statusrapport hjernehelse. Divisjonsdirektør Johan Torgersen Oslo, 9. februar 2017

Statusrapport hjernehelse. Divisjonsdirektør Johan Torgersen Oslo, 9. februar 2017 Statusrapport hjernehelse Divisjonsdirektør Johan Torgersen Oslo, 9. februar 2017 Agenda Oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet Hva er hjernehelse Hva er bra i dag? De viktigste utfordringene 10.02.2017

Detaljer

A N N Y S E K K I N G S TA D S P E S I A L SY K E P L E I E R

A N N Y S E K K I N G S TA D S P E S I A L SY K E P L E I E R LUNGEAVDELINGENS REHABILITERINGSENHET A N N Y S E K K I N G S TA D S P E S I A L SY K E P L E I E R Utfordringer i forhold til KOLS Får ikke gjort det man ønsker/blir raskt trett frustrasjon/redusert selvbilde

Detaljer

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune ÅFJORD KOMMUNE Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune Laila Refsnes Åfjord kommune Innbyggere pr.2016: 3275 Fritidskommune-»hyttekommune» Kommunesenter med kommuneadministrasjon,

Detaljer

Arbeid med kravspesifikasjonen. Møte 6.-7.oktober Scandic Hell, Stjørdal Dagfinn Thorsvik

Arbeid med kravspesifikasjonen. Møte 6.-7.oktober Scandic Hell, Stjørdal Dagfinn Thorsvik Arbeid med kravspesifikasjonen Møte 6.-7.oktober Scandic Hell, Stjørdal Dagfinn Thorsvik Et sørge for ansvar Det regionale helseforetaket skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted i

Detaljer

Tildeling til brukerorganisasjoner 2012

Tildeling til brukerorganisasjoner 2012 Fylke Landsdekkende, til aktivitet i Helse Sør-Øst Region, inkl. fellessøknader til fordeling innen søkers underliggende enheter. Tildeling til brukerorganisasjoner 2012 Organisasjonens fulle navn Tildeling

Detaljer

Ungdomstid med kronisk utmattelsessyndrom. tiltak nytter!

Ungdomstid med kronisk utmattelsessyndrom. tiltak nytter! Ungdomstid med kronisk utmattelsessyndrom (CFS) - tiltak nytter! Kirsti Almås, Lærings- og mestringssenteret, Barneklinikken - Rikshospitalet HF Innlegg på Ungdomsmedisinsk konferanse Lillestrøm 27. og

Detaljer

Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen

Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen Samhandlingskjeden kronisk syke Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen Trondheim kommune Målsetting Utvikle en systematisk samhandlingskjede for kronisk syke mellom spesialist- og primærhelsetjenesten

Detaljer

Tildeling til brukerorganisasjoner 2013

Tildeling til brukerorganisasjoner 2013 Helse Sør-Øst RHF Tildeling til brukerorganisasjoner 2013 Fylke Organisasjon Tildeling 2013 Landsdekkende Hiv Norge 15 000 Norsk Lymfødemforening 10 000 Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 840 000 Harry

Detaljer

Helt ikke stykkevis og delt

Helt ikke stykkevis og delt Samhandlingsprosjekt psykisk helse i Nord-Trøndelag 2010-2014 Helt ikke stykkevis og delt Koordinatorsamling, Sykehuset Levanger 5.11.2015 Olav Bremnes Bakgrunn for prosjektet. Hvordan ville vi organisert

Detaljer

Sandnessjøen. Mo i Rana Mosjøen. Bodø

Sandnessjøen. Mo i Rana Mosjøen. Bodø Helgelandssykehuset Nordlandssykehuset UNN Finnmark Mo i Rana Mosjøen Antall gruppebaserte lærings- og mestringskurs i Helse Nord i 2016 for pasient- og pårørende! Tall angis i antall kurs. Lengden på

Detaljer

Brukerutvalget Sandnessjøen, Tove Lill Røreng Falstad Rådgiver læring og mestring, Senter for samhandling

Brukerutvalget Sandnessjøen, Tove Lill Røreng Falstad Rådgiver læring og mestring, Senter for samhandling Brukerutvalget Sandnessjøen, 19.04.17 Tove Lill Røreng Falstad Rådgiver læring og mestring, Senter for samhandling Agenda Helsebegrepet Lærings og mestringssenteret Årsplan 2017 Nettsider, markedsføring

Detaljer

Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012

Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012 Kristiansund sykehus Enhet for Barnehabilitering Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012 Tilbud om kurs/gruppesamlinger for familie og fagpersoner Velkommen til Enhet for Barnehabilitering!

Detaljer

L S: S : H i H sto t ri r kk

L S: S : H i H sto t ri r kk Fagnettverk for læring og mestring: UNN og tilhørende kommuner Koordinator for læring og mestring Cathrine Kristoffersen, Ergoterapeut, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune Bodø 16 oktober 2014 Tromsø

Detaljer

En God start! Regionalt diabetesforum i Helse Nord 24.10.06. Sykepleier Tord Hagen, Tromsø

En God start! Regionalt diabetesforum i Helse Nord 24.10.06. Sykepleier Tord Hagen, Tromsø En God start! Regionalt diabetesforum i Helse Nord 24.10.06 Sykepleier Tord Hagen, Tromsø Endokrinologisk seksjon, UNN 3 Overleger 3 Diabetessykepleiere poliklinikk, avdeling og kursvirksomhet Elisabeth-senteret

Detaljer

Tilnærming til pasienter med CFS/ME ved RKHR. Ved Bjarte Fossen fysioterapeut og Malgorzata P.Tveit lege November 2017

Tilnærming til pasienter med CFS/ME ved RKHR. Ved Bjarte Fossen fysioterapeut og Malgorzata P.Tveit lege November 2017 Tilnærming til pasienter med CFS/ME ved RKHR Ved Bjarte Fossen fysioterapeut og Malgorzata P.Tveit lege November 2017 Kort om RKHR. Statistikk. Kartlegging og tilnærming. Erfaringer. Agenda Generelt om

Detaljer

Erfaringer fra Raskere Tilbake poliklinikk for pasienter med muskel/skjelettplager ved Sykehuset Innlandet HF

Erfaringer fra Raskere Tilbake poliklinikk for pasienter med muskel/skjelettplager ved Sykehuset Innlandet HF Erfaringer fra Raskere Tilbake poliklinikk for pasienter med muskel/skjelettplager ved Sykehuset Innlandet HF Eli Molde Hagen, dr.med., seksjonsoverlege Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Prosjekt Kommunalt tverrfaglig trening-, læring- og mestringstilbud for personer med KOLS

Prosjekt Kommunalt tverrfaglig trening-, læring- og mestringstilbud for personer med KOLS Prosjekt Kommunalt tverrfaglig trening-, læring- og mestringstilbud for personer med KOLS Kristian Austreim Spesialfysioterapeut Fysio- og ergoterapitjenesten Karmøy kommune Bakgrunn Samhandlingsreformen

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Brukernes behov i sentrum INNHOLD Brukernes behov i sentrum 3 Dette er lærings- og mestringstilbud 4 Stort sett gruppebasert 4 Kursinnhold etter brukernes behov 4 Alene eller

Detaljer

«Den nye pasientrollen pasientens helsetjeneste»

«Den nye pasientrollen pasientens helsetjeneste» «Den nye pasientrollen pasientens helsetjeneste» Toril Kvisvik Seksjonsleder Lærings- og mestringssenteret Overordnet samhandlingsutvalg 9.februar 2016 «Den nye pasientrollen pasientens helsetjeneste»

Detaljer

Habiliterings- og rehabiliteringstilbud I Helse Nord. Knut Tjeldnes, seniorrådgiver

Habiliterings- og rehabiliteringstilbud I Helse Nord. Knut Tjeldnes, seniorrådgiver Habiliterings- og rehabiliteringstilbud I Helse Nord Knut Tjeldnes, seniorrådgiver Habilitering og rehabilitering i Helse Nord Tilbud i rehabiliteringsavdelinger Habiliteringstjenesten Ambulante team Rehabilitering

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

PASIENTER OG PÅRØRENDE 2014

PASIENTER OG PÅRØRENDE 2014 HF Vådanveien 39, 7024 Trondheim TILBUD OG KURS TIL PASIENTER OG PÅRØRENDE 2014 i samarbeid med Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Avdeling for Ervervet hjerneskade tilbyr opplæring til

Detaljer

Studietur Sandefjord LMS. 27. April 2011

Studietur Sandefjord LMS. 27. April 2011 Studietur Sandefjord LMS 27. April 2011 LMS - Vestfold Samarbeid mellom lærings- og mestringssentrene i Vestfold LMS Sykehuset i Vestfold LMS Psykiatrien i Vestfold LMS Sandefjord kommune Samarbeidsforum

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2016 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos DPS Stjørdal DPS Kolvereid Opplæring til pasienter og pårørende Opplæring til pasienter og pårørende

Detaljer

SKOGLI HELSE- OG REHABILITERINGSSENTER AS

SKOGLI HELSE- OG REHABILITERINGSSENTER AS 1 SKOGLI HELSE- OG REHABILITERINGSSENTER AS Skogli tilbyr spesialisert tverrfaglig rehabilitering for pasienter med funksjonsnedsettelse som følge av revmatiske sykdommer, muskel- og skjelettlidelser,

Detaljer

Etablering av Senter for læring og mestring valg av forankring og strategi

Etablering av Senter for læring og mestring valg av forankring og strategi Etablering av Senter for læring og mestring valg av forankring og strategi leder, cand. san. Gro Beate Samdal Forsknings- og utviklingsavdelingen Presentasjonen tar opp Prosjektets brukermedvirkning og

Detaljer

Nåværende og fremtidig tilbud for voksne. Innhold. Bakgrunn. Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak

Nåværende og fremtidig tilbud for voksne. Innhold. Bakgrunn. Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak Anne Evjen, lege i spesialisering, Terese Fors, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, seksjonsoverlege Rehabiliteringsklinikken UNN 05.10.10

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR ELDRE

FYSIOTERAPI FOR ELDRE FYSIOTERAPI FOR ELDRE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets kropp, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten

PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN 22.11.16 1 Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten Rehabiliteringstjenesten Holder til på Stekke Kontorer og møterom Behandlingsrom Treningssal 2

Detaljer

«Nå ser jeg at dette kan vi klare» Om lærings- og mestringstilbudet Starthjelp

«Nå ser jeg at dette kan vi klare» Om lærings- og mestringstilbudet Starthjelp «Nå ser jeg at dette kan vi klare» Om lærings- og mestringstilbudet Starthjelp Hva er Starthjelp? et lærings- og mestringstilbud - Et forebyggende og helsefremmende opplæringstilbud for foreldre til barn

Detaljer

DIAKONHJEMMET SYKEHUS. Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS)

DIAKONHJEMMET SYKEHUS. Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS) DIAKONHJEMMET SYKEHUS Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS) Denne veilederen er ment som en hjelp til å klargjøre hva en likeperson er, og hvilke roller og oppgaver likepersonen

Detaljer

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvaret er sendt fra: Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring

Detaljer