Rapport fra pasienter og pårørendeopplæring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra pasienter og pårørendeopplæring"

Transkript

1 HELSE NORD-TRØNDELAG HF Rapport fra pasienter og pårørendeopplæring 2010 Tiltak planlegges, gjennomføres og evalueres i samarbeid med representanter fra brukerorganisasjonene og fagmiljøene.

2 Opplæring av pasienter og pårørende Pasient- og pårørendeopplæring er en av spesialisthelsetjenestens fire hovedoppgaver (Lov om spesialisthelsetjenesten, 1999). Alle helseproblemer lar seg ikke løse gjennom medisinsk behandling. Kunnskap og informasjon om sykdom og om konsekvensene av denne kan bidra til økt trygghet og mestring av egen situasjon. «Mestring av kronisk sykdom er ikke knyttet til sykdommen alene, men må sees i sammenheng med det livet pasienten har levd og den konteksten pasienten lever i» (Fjerstad 2005). Lærings-og mestringssenterets (LMS) hovedmål er å understøtte helseforetakets plikt til å gi opplæring av god kvalitet til pasienter med kronisk sykdom og/eller funksjonsnedsettelse og deres pårørende. Helsepersonell har fått en pedagogisk oppgave i tillegg til behandling, pleie og omsorg. Midler fra Helse Midt-Norge v/fagavdelingen har gjort det mulig for Lærings- og mestringssenteret å fremme pedagogikk i Helse Nord-Trøndelag (HNT). Dette gjennom kurs og temadager i Rehabiliteringsinstitusjonene i fylket ble inviterte til å delta. Helseforetaket deltar i pågående regionalt kvalitetsutviklingsprosjekt vedrørende beskrivelse av innhold og evaluering av effekt av opplæringstiltak. Patient Activation Measure (PAM) i samarbeid med NTNU. Evaluering er i tråd med Strategiplan for Helse Midt-Norge Fagutviklingsprosjektet «Skipper på egen skute» ble avsluttet , og det vil foreligge en prosjektrapport. Prosjektet ble finansiert av Helse og Rehabilitering. I forbindelse med prosjektet er det gjennomført kurslederkurs i alle landets helseregioner. Rapporten for pasient- og pårørendeopplæring 2010 er basert på tilbakemeldinger fra de kliniske avdelingene som har ansvaret for pasient og pårørendeopplæringen i HNT. Fokusområdene for Lærings- og mestringssenteret 2011: Kommunikasjon og relasjonskompetanse i arbeid med mennesker Samhandling om pasient- og pårørendeopplæring og helsepedagogiske tiltak med to kommuneregioner i fylket. Pasient- og pårørendeopplæring blir en del av standardiserte pasientforløp Ann Kathrin Hagen Røstad Leder Leder Lærings- og mestringssenteret Helse Nord-Trøndelag HF 2

3 Gruppeopplæring Levanger Diabetes - Voksne Fysioterapeut, ernæringsfysiolog, endokrinolog, diabetessykepleier og bruker Personer med diabetes, type 2 Hva er diabetes, senkomplikasjoner, stell av føtter, kosthold og fysioterapi 2 dager à 5 timer Antall deltakere: 44 Pårørende: 1 Antall grupper: 6 Hjertesykdom Antall deltakere: 46 Pårørende: 24 Antall grupper: 4 Hjerneslag Antall deltakere: 9 Pårørende: 7 Antall grupper: 2 Fysioterapeut, ernæringsfysiolog, sykehusprest, sykepleier, bruker, representant fra LHL og NAV Personer med hjertesykdom og deres pårørende Hjertesykdom, trening, ernæring, psykiske reaksjoner, sex og samliv, informasjon om LHL og trygderettigheter 3 dager à 5 timer Medisinsk avd. D, Rehabiliteringsavdelingen, Foreningen for slagrammede og LMS Personer som har hatt hjerneslag og deres pårørende Hva er hjerneslag, behandling, erfaringsutveksling, afasi, pårørendes situasjon, samliv, hjelpemidler og trening/avspenning 3 dager à 4,5 timer Lungerehabiliteringskurs Lungepoliklinikk, fysioterapeut og lege Personer med lungesykdom Opplæring, informasjon og trening 2 dager i uken over 6 uker (12 samlinger) Antall deltakere: 15 Antall grupper: 2 3

4 Rygg- og nakkegruppe Tverrfaglig poliklinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Personer med kroniske muskel- og skjelettplager Trening, veiledning, undervisning, basseng og egentrening 3 timer 2 dager i uken over 8 uker Antall deltakere: 25 Antall grupper: 4 Mestringsgruppe Sosionom og lege fra Rehabiliteringsavdelingen Personer med smerter i muskel- og skjelettsystemet Varierte mestringsstrategier med kognitiv tilnærming 1,5 pr uke over 7 uker Antall deltakere: 21 Antall: 3 Brystkreftopererte Revmatologisk poliklinikk, LMS og Forenigen For Brystkreftopererte (FFB) Personer med Sjøgrens syndrom Medisinsk informasjon, fysisk aktivitet og mestring i hverdagen 4 dager à 4 timer Antall deltakere: 7 Flerfamiliegruppe Gjennomført av: Psykiatrisk avd post 4 Pasienter med psykoselidelser og deres pårørende Problemløsningsmetoden 1,5 time hver 3. uke over 2 år Antall deltakere: 2 Pårørende: 6 4

5 Gruppeopplæring for personer med tinnitus Øre-Nese-Hals avd, v/, Fysikalsk avd., Psykiatrisk avd., NAV, Spesialenhet for arbeidsrådgivning for hørselshemmede og Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) Personer med tinnitus Medisinsk informasjon, tekniske hjelpemidler, avspenning, mestring og mestringsteknikker, tilrettelegging og rettigheter i arbeidslivet og psykiske problemer som følge av tinnitus 28 timer med 6 samlinger, samt en oppfølgingssamling etter 3 måneder Antall deltakere: 8 Pårørende: 3 Samtalegruppe Gjennomført av: Antall deltakere: 6 Pårørende: 5 Alderspsykiatrisk team Yngre personer med demens og deres pårørende Kunnskap om sykdommen og fokus på hvordan den kan takles i hverdagen 9 samlinger à 2 timer Samtalegruppe Gjennomført av: Habiliteringstjenesten for barn Foreldre til barn (i alderen år) med store omsorgsoppgaver Erfaringsutveksling og fokus på hvordan takle hverdagen 6 samlinger à 2 timer Pårørende: 10 Samtalegruppe Gjennomført av: Habiliteringstjenesten for barn Søsken (i alderen år) til barn med stort omsorgsbehov Erfaringsutveksling og fokus på hvordan takle hverdagen 6 samlinger à 1,5 time Pårørende: 8 5

6 Gruppeopplæring Namsos Diabetes - voksne Antall deltakere: 12 Pårørende: 2 Antall grupper: 2 Diabetesforbundet, lege, diabetessykepleier, og fysioterapeut Personer som har diabetes type 2 og deres pårørende Erfaringsutveksling, brukerinnlegg, hva er diabetes, fysisk aktivitet, kost- og livsstilsveiledning, mestring av kronisk sykdom, familiemessige og egne konsekvenser 3 dager à 5 timer Diabetes - Barn i alderen 8-10 år Pediatrisk poliklinikk v/barnesykepleier og barnelege Barn som har diabetes og deres foreldre Hva er diabetes, erfaringsutveksling og mestring i hverdagen 3 dager à 4 timer Antall deltakere: 8 Pårørende: 12 Cøliaki Antall deltakere: 10 Pårørende: 2 Hjerneslag Antall deltakere: 7 Pårørende: 3 Norsk Cøliakiforening, Medisinsk avd., Rehabiliteringsavdelingen og LMS Ungdom og voksne med cøliaki og deres pårørende Kunnskap om sykdommen, rettigheter og muligheter v/nav og praktisk matlaging 1 dag à 7 timer Slagenheten v/ Medisinsk avd H4, lege, Fysio - og ergoterapiavdelingen, LMS og Namdal og omegn Forening for Afasi- og slagrammede Personer som har hatt hjerneslag og deres pårørende Hva er hjerneslag, behandling, erfaringsutveksling, afasi, pårørendes situasjon, samliv, hjelpemidler og trening/avspenning 3 dager à 5 timer 6

7 Kurs for kronisk lungesyke Landforeningen for Hjerte- og lungesyke (LHL) fysioterapeut, lege, sykepleier og HELFO. Personer med lungesykdom og deres pårørende informasjon om LHL, utveksling av erfaringer for å gjøre hverdagen lettere, mestring av anfall, pusteteknikk og slimmobilisering. Treningstips, med praktiske øvelser. Film om sykdom og mestring, løsningsorienterte mestringsstrategier, informasjon om rettigheter og stønader Lege var disponibel for spørsmål. 3 dager à 4 timer Antall deltakere: 15 Pårørende: 2 Hjertesykdom Antall deltakere: 17 Pårørende: 2 Antall grupper: 3 Sykepleiere, leger og fysioterapeuter Personer med hjertesykdom Fysisk aktivitet, sykdomskunnskap, kosthold, samliv og psykiske reaksjoner 2 dager, samt tilbud om videre hjertetrim v/ Fysikalsk avd. Overvektskirurgi Antall deltakere: 108 Pårørende: 72 0 Brukere som har gjennomført operasjon, Psykiatrisk, Medisinsk- og Kirurgisk klinikk, Fysikalsk avd. og klinisk ernæringsfysiolog Personer som har gjennomgått overvektskirurgi og deres pårørende Kosthold etter operasjon, konsekvenser for familien, følelsesmessige reaksjoner, fysisk aktivitet /avspenningsøvelser og hvordan leve med mindre magesekk Preoperativ gruppe 5 timer. Postoperativ gruppe 15 timer; 3 samlinger à 5 timer, samt oppfølgingssamlinger etter 6 og 12 måneder 7

8 Rygg- og nakkegruppe Fysioterapeut, fysikalskmedisiner, ergoterapeut og LMS Pasienter med langvarige rygg- og nakkeplager Trening, veiledning og undervisning 3 timer 2 dager i uken over 6 uker Antall deltakere: 28 Antall grupper: 4 Gruppeopplæring for personer med tinnitus Øre-Nese-Hals avd, Fysikalsk avd, Psykiatrisk avd. og Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) Personer med tinnitus. Medisinsk informasjon, tekniske hjelpemidler, avspenning, mestring og mestringsteknikker og psykiske problemer som følge av tinnitus 28 timer med 6 samlinger, samt en oppfølgingssamling etter 3 måneder Antall deltakere: 8 Pårørende: 3 Pårørendekvelder Gjennomført av: Psykiatrisk klinikk, Namsos Pårørende til personer med psykisk sykdom Innlegg fra Mental Helse, Optimisten dagsenter, Dagbehandlingsenheten v/ Psykiatrisk klinikk, psykiatrisk team fra 2 kommuner og koordinator i fylket v/nav 3 samlinger à 2 timer Pårørende: 30 Flerfamiliearbeid Gjennomført av Psykiatrisk klinikk Familier hvor ett medlem har hatt et psykotisk gjennombrudd Mestringsløsning 8 timer Pasienter: 10 Pårørende:

9 Gruppeopplæring for personer med kronisk utmattelsessyndrom (ME) Nevrologisk poliklinikk, Psykiatrisk klinikk, NAV, brukere og LMS Personer med ME og deres pårørende Kunnskap om sykdommen, tekniske hjelpemidler, avspenning, erfaringsutveksling, samt mestring og mestringsteknikker 4 dager à 4 timer Antall deltakere: 15 Pårørende: 4 Antall grupper: 2 Gruppeopplæring for personer med Parkinsons sykdom Parkinsonforeningen, Nevrologisk poliklinikk, Fysio- og ergoterapiavdelingen, LMS og brukere Personer med Parkinsons sykdom og deres pårørende Kunnskap om sykdommen, tekniske hjelpemidler, avspenning, erfaringsutveksling, samt mestring og mestringsteknikker 4 dager à 4 timer Antall deltakere: 6 Pårørende: 2 Andre tilbud Temadag om søsken til barn med kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse Handikappede Barns Foreldreforening, Barne- og familieklinikken v/barneavdelingen, Habiliteringstjenesten for barn og LMS Foreldre og andre med nære relasjoner til barn med funksjonsnedsettelse, helsepersonell i sykehus og kommuner, lærere, førskolelærere og ansatte i PPT Brukerinnlegg, å ha søsken med kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse og forskning 1 samling. Antall deltakere: 101 9

10 Temadag for personer med kronisk lungessykdom og deres pårørende Medisinsk avd H 5, Lungepoliklinikken og LHL Namsos Personer med kronisk lungesykdom og deres pårørende Markering av Verdens Kolsdag, treffe likesinnede og lege som svarte på spørsmål 1 samling Antall deltakere: 10 Temadag for synshemmede Norges Blindeforbund, Hjelpemiddelsentralen og LMS Personer med synshemming og deres pårørende. Innlegg fra øyelege, Hjelpemiddelsentralen og kommunale synskontakter, møte andre i samme situasjon og utveksle erfaringer. 1 samling Antall deltakere: 12 Foreldre- og barnsamling Habiliteringstjenesten for barn og brukere. Elever fra videregående skole innleid for tilsyn med barn Forelde som i løpet av siste året har fått barn med funksjonsnedsettelse. Opplevelser og erfaringer den første tida som foreldre til et barn med funksjonsnedsettelse. Følelser, tanker og erfaringer. Innlegg fra erfarne foreldre. Drøftinger i plenum og grupper Tingvold Hotell, Steinkjer Samling over 3 dager Antall deltakere: 15 Senfrokost for slagrammede og pårørende Namdal Afasi og Slagrammedes forening, Namsos kommune, Fysikalsk avd. og Slagenheten v/. Personer som har hatt og pårørende deres pårørende Faglig innlegg, møte andre i samme situasjon og utveksle erfaringer. 6 samlinger Antall deltakere: 8 ved hver samling Senfrokost for slagrammende og pårørende Foreningen for slagrammede og LMS Personer som har hatt hjerneslag og deres pårørende Faglige innlegg, møte andre i samme situasjon og utveksle erfaringer 4 samlinger à 2 timer. Antall deltakere: 35 deltakere ved hver samling 10

11 Treffpunkt hjerte- og lungesyke LHL Levanger og LMS Hjerte og lungesyke og deres pårørende Faglig innlegg, møte andre i samme situasjon og utveksle erfaringer 4 samlinger dag à 2 timer Antall deltagere: 35 deltakere ved hver samling Tiltak for pårørende til personer med Parkinsons sykdom Gjennomført av: Parkinsonforeningen Pårørende til personer med Parkinsons sykdom i forbindelse med trening v/ Fysikalsk avdeling Sosialt samvær, samtale og kaffe. Faglige innlegg en gang pr måned. 2 timer en gang per uke. Første time for pårørende. Gruppen som trener slutter seg til den siste timen for felles kaffe. Antall deltakere: 16 deltakere ved hver samling Audiopedagogisk tilbud til førskolebarn LMS, Øre-Nese-Hals avd (ØNH) v/, Møller kompetansesenter, Fylkesaudiopedagogtjenesten, Hjelpemiddelsentralen, barnehager, skoler, PPT og helsestasjoner. Utredning av hørsel og oppfølging av hørselshemmede førskolebarn. Samarbeid mellom ØNH og LMS om helhetlig tilbud: medisinsk, teknisk og pedagogisk. Inntil 3 dagers opphold for observasjon og oppfølging. Veiledning til foreldre, barnehager, skoler og PPT Opphold i grupper med 3 barn og foreldre, 2-3 uker pr. halvår. Antall deltakere: 14 barn har vært på opphold for utredning og oppfølging Antall pårørende: 24 Antall deltakere på ulike tiltak 2010: Pasienter på gruppeopplæringer 442 Pårørende på gruppeopplæring 262 Totalt antall grupper 63 Kurs, temadager/kvelder, treffpunkt 233 Totalt 1000 I tillegg gjennomføres det ulike behandlingsgrupper på psykiatrisk klinikk, deltakerne registreres via ordinær aktivitetsregistrering. 11

12 Lærings- og mestringssenteret har to kontorer i Helse Nord-Trøndelag: Tlf Tlf Administrativ adresse: Lærings- og mestringssenteret Helse Nord-Trøndelag HF Postboks Levanger Tlf: E-post: På lag med deg for din helse Designtrykk Namsos

Rapport fra Pasient- og pårørendeopplæring 2008

Rapport fra Pasient- og pårørendeopplæring 2008 HELSE NORD-TRØNDELAG Lærings og mestringssenteret Rapport fra Pasient- og pårørendeopplæring 2008 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Tiltak planlegges, gjennomføres og evalueres i samarbeid med representanter

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2015 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos DPS Stjørdal DPS Kolvereid Opplæring til pasienter og pårørende Opplæring til pasienter og pårørende

Detaljer

PASIENTER OG PÅRØRENDE 2014

PASIENTER OG PÅRØRENDE 2014 HF Vådanveien 39, 7024 Trondheim TILBUD OG KURS TIL PASIENTER OG PÅRØRENDE 2014 i samarbeid med Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Avdeling for Ervervet hjerneskade tilbyr opplæring til

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

HELSEPEDAGOGISK- OPPLÆRING 2013-2015. - et tilbud til fagpersoner og brukerrepresentanter

HELSEPEDAGOGISK- OPPLÆRING 2013-2015. - et tilbud til fagpersoner og brukerrepresentanter HELSEPEDAGOGISK- OPPLÆRING 2013-2015 - et tilbud til fagpersoner og brukerrepresentanter INNLEDNING Behandling, informasjon og pasient- og pårørendeopplæring som helsevesenet tilbyr, har til hensikt å

Detaljer

2004-2014. LMS i Sandefjord kommune. Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord. Læringsaktiviteter kurs og temamøter

2004-2014. LMS i Sandefjord kommune. Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord. Læringsaktiviteter kurs og temamøter Lærings- og mestringssenteret Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord Læringsaktiviteter kurs og temamøter LMS i Sandefjord kommune Informasjon og likemannsarbeid Bevegelsestrening Møteplass 2004-2014

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

VIDEREUTVIKLING AV METODER OG MODELLER FOR GRUPPEOPPLÆRING INNEN DIABETES

VIDEREUTVIKLING AV METODER OG MODELLER FOR GRUPPEOPPLÆRING INNEN DIABETES PROSJEKTRAPPORT APRIL 2004 VIDEREUTVIKLING AV METODER OG MODELLER FOR GRUPPEOPPLÆRING INNEN DIABETES Prosjektleder Bodil E. Storli Lærings- og mestringssenteret Helse Nord-Trøndelag HF Oppdragsgiver Lærings-

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING En kartlegging av rehabilitering i Karmøy Kommune og Helse Fonna, herunder pasientgruppene og fremtidige behov og ansvarsfordeling. KARMØY KOMMUNE HELSE FONNA HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND

Detaljer

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge Ungdomsvennlig helsevesen En samling gode eksempler fra hele Norge Helhetlig ungdomsmedisin og ungdomshelse nå! Innhold Ungdom med sykdom og funksjonsnedsettelser møter et helsevesen som ikke er tilpasset

Detaljer

Epilepsi og rehabilitering

Epilepsi og rehabilitering Epilepsi og rehabilitering - en håndbok for leger og helsepersonell «Epilepsiomsorg er mer enn jakten på anfallsfrihet» Innledning - hvorfor denne håndboken? Innledning - hvorfor denne håndboken? I forskriften

Detaljer

Helhet for hjertebarn

Helhet for hjertebarn Helhet for hjertebarn TVERRFAGLIG SAMARBEID OMKRING BARN OG UNGDOM MED HJERTESYKDOM Forfatterene 2006 Tekst: Kirsten Aune Walther. Barnekardiolog Finn Høivik har bidratt med ideer, gjennomlesning og faglige

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011-2012

ÅRSRAPPORT 2011-2012 ÅRSRAPPORT 2011-2012 Værnesregionen DMS 1 Innhold 1.0 Innledning side 3 2.0 Frisklivssentralen Værnesregionen DMS side 3 3.0 Økonomi. side 3 4.0 Organisering side 3 4.1 Fysisk plassering side 4 5.0 Fra

Detaljer

Aktivitetsoversikt 2014

Aktivitetsoversikt 2014 Pasient og pårørendeopplæring Aktivitetsoversikt 2014 Lærings- og mestringssenterene Bodø - Lofoten - Vesterålen 1 Velkommen til Lærings- og mestringssentrene ved Nordlandssykehuset Sykehusene har opplæring

Detaljer

KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016

KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016 KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016 L:\G Helsetjenester\G0 FELLES\G04 Ikke smittsomme sykdommer\kreftplan FOR HOLTÅLEN KOPMMMUNE 15.01.13 siste utgave.doc Behandlet i Driftsutvalget den 13.03.2013.

Detaljer

OPPLÆRING AV PASIENTER OG PÅRØRENDE

OPPLÆRING AV PASIENTER OG PÅRØRENDE OPPLÆRING AV PASIENTER OG PÅRØRENDE AKTIVITETSPLAN HØST 2011 Det vesentlige ved lykken Er ikke rikdom og nytelse, Men aktivitet Den frie utfoldelsen av evner, Samt vennskap med gode mennesker Aristoteles

Detaljer

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Beslutningsdokument for ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Sykehuset Østfold HF 16.11. 2010 1. INNLEDNING... 2 1.1 MÅL I HENHOLD

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

FAMILIEPROSJEKTET: Pasientopplæring og brukermedvirkning satt i system. Sluttrapport. Rapporten er skrevet av:

FAMILIEPROSJEKTET: Pasientopplæring og brukermedvirkning satt i system. Sluttrapport. Rapporten er skrevet av: FAMILIEPROSJEKTET: Pasientopplæring og brukermedvirkning satt i system Sluttrapport Rapporten er skrevet av: Prosjektleder Mette Jørgensen, Avd. for forebyggende helsearbeid Desember 2003 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Pasientforløp Cerebral Parese i Helse Nord. Rapport fra arbeidsgruppe

Pasientforløp Cerebral Parese i Helse Nord. Rapport fra arbeidsgruppe Pasientforløp Cerebral Parese i Helse Nord Rapport fra arbeidsgruppe 29.11.2007 1 1. Sammendrag... 4 2. Arbeidsprosessen... 4 2.1 Arbeidsgruppa... 4 2.2 Rammer for arbeidet... 4 3. Mandat...5 Definisjoner

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig!

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig! AKTIV OG LUNGESYK...mer enn du trodde var mulig! Glittreklinikken er et landsdekkende spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med lungesykdom. Vi legger vekt på at du skal

Detaljer

1.1 Gruppens medlemmer. Dovre: Helse- og rehab.leder Mai Lis Fremstad. Gruppens leder Ergoterapeut Eva Nyløkken Halgunset

1.1 Gruppens medlemmer. Dovre: Helse- og rehab.leder Mai Lis Fremstad. Gruppens leder Ergoterapeut Eva Nyløkken Halgunset 1. INNLEDNING Ad hoc-gruppen for Rehabilitering ble etablert i januar 2010 etter initiativ fra arbeidsgruppe 2, som utvikler det kliniske innholdet i DMSNG. Gruppen har vært sammensatt av helsefagpersoner

Detaljer

SKOGLI HELSE- OG REHABILITERINGSSENTER AS

SKOGLI HELSE- OG REHABILITERINGSSENTER AS 1 SKOGLI HELSE- OG REHABILITERINGSSENTER AS Skogli tilbyr spesialisert tverrfaglig rehabilitering for pasienter med funksjonsnedsettelse som følge av revmatiske sykdommer, muskel- og skjelettlidelser,

Detaljer

Diabetesbehandling og -omsorg

Diabetesbehandling og -omsorg Studieplan 2005 2006 Diabetesbehandling og -omsorg 11/2-årig kompetansehevende utdanningsprogram for helsepersonell Sted: Nordlandssykehuset, Bodø Seksjon for kunnskapsbygging Nordlandssykehuset HF FORORD:

Detaljer

AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING

AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING En evaluering av prosjekt FORORD Rapporten oppsummerer prosjektet «Audiograf i interkommunal rehabilitering» som ble gjennomført i perioden fra september 2011 til

Detaljer

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1:

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1: ListeREhabilitering fase 2 - tverrfaglig kompetanseheving på tvers av kommuner og nivå Prosjektbeskrivelse Om det regionale samarbeidet innen helse i Listerregionen Listerregionen består av kommunene Farsund,

Detaljer

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Bergen 14.4.2015 Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken 1 Hva jeg skal snakke

Detaljer