PASIENTER OG PÅRØRENDE 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PASIENTER OG PÅRØRENDE 2014"

Transkript

1 HF Vådanveien 39, 7024 Trondheim TILBUD OG KURS TIL PASIENTER OG PÅRØRENDE 2014 i samarbeid med

2 Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Avdeling for Ervervet hjerneskade tilbyr opplæring til personer med ervervet hjerneskade og deres pårørende. Opplæring skjer i alle faser av behandlingsforløpet, og har til hensikt å hjelpe personer til å mestre endringer som er oppstått som følge av sykdom/skade. Man kan delta på kurs eller samtalegrupper både under og etter et opphold ved avdelingen, men det er ikke nødvendig at du har vært innlagt her for å delta. Denne brosjyren inneholder oversikt over gruppeopplæring. I tillegg til de opplæringstiltakene som er nevnt her, gis individuell opplæring og informasjon. TYPER OPPLÆRINGSTILTAK Tilbud og kurs Side 3 Kontinuerlige tilbud Side 7 Gruppebaserte rehabiliteringstilbud i senforløpet og ved nyoppdaget MS Side 9 KONTAKTPERSONER Brukergruppen Side 13 Brukerorganisasjoner Side 13 Opplæringskoordinatorer og Side 14 barneansvarlige Lærings- og mestringssenteret Side 15 NB! Vi tar forbehold om endringer. 2

3 TILBUD OG KURS DATO Torsdag 16. januar 13. mars 22. mai 11. september 23. oktober 4. desember Kl: Åpent arrangement Servering kr. 30,-. Gratis for inneliggende pasienter Lian. AKTIVITET TEMA-KAFÈ Beskrivelse: Tema-kafè er et arrangement hvor sosial kontakt, erfaringsoverføring og nettverksbygging mellom personer i samme situasjon står i fokus. Vi har hver gang et temainnlegg. Det serveres kaffe og litt å spise. Ingen påmelding. Målgruppe: Alle interesserte. Sted: Peisestua v/ Fys.med. Lian. Kontaktperson: Psykiatrisk sjukepleier Ingunn Haus Tlf E-post: Se egen invitasjon. Mandag 20. januar 10. mars 28. april 2. juni 25. august 20. oktober 8. desember Kl: Delvis lukket gruppe Servering kr. 20,-. KOMAKAMERATENE Beskrivelse: En sosial kveld hvor vi diskuterer utfordringer og deler erfaringer om det å leve med ervervet hjerneskade. Målgruppe: Personer med ervervet hjerneskade i alderen 18 til 50 år. Ta kontakt med Rune Kalland dersom du ønsker å delta i denne gruppen. Sted: Peisestua v/ Fys med. Lian. Kontaktperson: Rune Kalland, miljøterapeut. Tlf: E-post: 3

4 TILBUD OG KURS DATO Dato: Torsdag 20. mars Kl: Påmeldingsfrist: 13. mars Dato: Torsdag 6.november Kl: Påmeldingsfrist: 30. oktober Se egen invitasjon Dato: 22. mars Kl.: 10:00 17:00 Se egen invitasjon AKTIVITET KONSEKVENSER AV HJERNESKADE Beskrivelse: Kveldskurs der pårørende, familie, fagpersonell og øvrige nettverk kan få en generell innføring i konsekvenser av ervervet hjerneskade, med hovedvekt på kognitive utfordringer. Kurset holdes av en psykolog og en sosionom. Målgruppe: Pårørende og øvrige nettverk. Sted: Kurslokalet v/ Fys.med. Lian. Kontaktperson: Sylvi Dybvik Tlf: E-post: GLEDE, NÆRHET OG KOMMUNIKASJON Beskrivelse: Denne dagen setter vi fokus på muligheter og utfordringer i samlivet etter sykdom/skade. Vi gjennomgår teknikker for god kommunikasjon og legger vekt på betydningen av gledesfylte opplevelser og nærhet i parforholdet. Det vil bli lagt opp til samtaler og øvelser parvis. Det er opp til hver enkelt å vurdere hva man ønsker å dele i plenumsdiskusjonene. Dersom ønskelig fra deltagerne avslutter vi dagen med en felles middag. Det er plass til 5 par, og det må være minimum 3 par påmeldt for at kurset skal holdes. Kurset ledes av sosionom Sylvi Dybvik og sykepleier May Bente Langseth, som begge er sertifiserte PREP-veiledere (Prevention and Relationship Enhancement Program). Målgruppe: Par der en av partene har en redusert funksjonsevne Sted: Kurslokalet v/ Fys.med. Lian. Kontaktperson: Sykepleier May Bente Langseth Tlf E-post: 4

5 TILBUD OG KURS DATO Dato: Onsdag 4.juni 2014 Kl: Påmeldingsfrist: 21. mai Se egen invitasjon. AKTIVITET VEIEN VIDERE Beskrivelse: En samling hvor vi tar opp aktuelle tema som opptar pasienter og pårørende. Her får dere mulighet til å diskutere og lære av hverandres erfaringer. Innlegg fra fagpersonell og tidl. pasient. Målgruppe. Personer som har/ har hatt hjernetumor, og deres pårørende. Andre interesserte. Sted: Kurslokalet v/ Fys.med. Lian. Kontaktperson: Psykiatrisk sjukepleier Ingunn Haus Tlf E-post: Dato: 15. oktober Kl: Påmeldingsfrist: 8. oktober Se egen invitasjon INFORMASJON OM CIST OG SPRÅKPROBLEMER Beskrivelse: Dagen er delt i to hovedbolker. Del 1 tar for seg Hva er afasi og hvilke tilleggsvansker kan man ha? Del 2 er en informasjon om CIST, dvs. hvordan kan man bruke bilder for å kommunisere og trene språkvanskene hos en med afasi. Deretter er det praktiske øvelser i CIST-metoden. Kurset ledes av logoped. Målgruppe: Personer som har vanskeligheter med å kommunisere pga afasi (språkproblem), deres pårørende og andre interesserte. Fagpersonell. Sted: Kurslokalet til Avdeling for ervervet hjerneskade v/fys.med. Lian. Kontaktperson: Logoped Anne Katrine Solberg Tlf: E-post: 5

6 KONTINUERLIGE TILBUD PÅRØRENDETREFF Beskrivelse: Treffpunkt hvor pårørende møter hverandre for å bli kjent og utveksle erfaringer. Her er det pårørende og deres situasjon som er i sentrum. Det informeres om ulike tilbud og kurs i avdelingen. Du vil motta et brev med invitasjon en ukes tid før Pårørendetreffet arrangeres. Gi gjerne beskjed til oss hvis du ønsker dette tiltaket, som vi arrangerer etter behov for dere som er pårørende. Vi samles i samtalerommet i vestfløya i 1. etg. Ledes av sosionom og ansatte ved Lærings og mestringssenteret. Målgruppe: Pårørende til inneliggende pasienter på Fysikalsk medisinsk avdeling Lian. Sted: Samtalerom v/ Fys.med. Lian. Kontaktperson: Sosionom Sylvi Dybvik Tlf.: E-post: Psykiatrisk sjukepleier Ingunn Haus Tlf E-post: SAMTALEGRUPPER FOR PÅRØRENDE Beskrivelse: En gruppe på 6 til 8 personer inviteres ca. 1 gang pr. mnd. på kveldstid, 2 timer hver gang. Det er egne grupper for partnere og egne for foreldre til personer med ervervet hjerneskade. Gruppen ledes av 2 fagpersoner, og ut ifra hvem som er ledere, vil det være fokus på ulike mestringsmetoder. Du vil få nærmere informasjon om dette før oppstart. Det serveres kaffe, og vi tar opp tema deltakerne synes er aktuelle. Målgruppe: Pårørende; foreldre og partnere til personer med ervervet hjerneskade. Sted: Samtalerom v/ Fys.med. Lian. Kontaktperson: Psykiatrisk sjukepleier Ingunn Haus Tlf E-post: 6

7 KONTINUERLIGE TILBUD SAMTALEGRUPPE FOR PERSONER MED ERVERVET HJERNESKADE Beskrivelse: En gruppe på 6 til 8 personer inviteres ca. 1 gang pr. mnd. på dag- /kveldstid til Fys. med. Lian, 2 timer hver gang. Gruppen ledes av 2 fagpersoner, og ut ifra hvem som er ledere vil det være fokus på ulike mestringsmetoder. Du vil få nærmere informasjon om dette før oppstart. Det serveres kaffe, og vi tar opp tema deltakerne synes er aktuelle. Målgruppe: Personer med ervervet hjerneskade. Sted: Samtalerom v/fys.med. Lian. Kontaktperson: Psykiatrisk sjukepleier Ingunn Haus Tlf E-post: SAMTALEGRUPPE FOR PERSONER MED AFASI (SPRÅKVANSKER) Beskrivelse: En gruppe på 4 til 8 personer inviteres ca. 1 gang pr. mnd. på dagtid, kl: på Fys. med. Lian. Gruppen ledes av en logoped og en sykepleier. Det serveres lunsj og kaffe, og vi tar opp tema deltakerne synes er aktuelle angående det å leve med afasi. Nye medlemmer tas inn etter avtale med kontaktperson. Målgruppe: Personer med språkproblemer. Sted: Samtalerom v/fysmed. Lian. Kontaktperson: Logoped Anne Katrine Solberg Tlf: E-post: MESTRINGSGRUPPER FOR BARN SOM PÅRØRENDE Beskrivelse: Små grupper av barn/ungdom som er pårørende inviteres til 5 treff på ettermiddagstid, ca. 2 timer hver gang. Gruppen ledes av 2 fagpersoner. I gruppene vil det være aktiviteter, samtaler og enkel servering. Målgruppe: Barn med nær relasjon til personer med ervervet hjerneskade. Sted: Samtalerom v/ Fys.med. Lian. Kontaktperson: Sosionom Anne-Helene Selnes Tlf: E-post: 7

8 GRUPPEBASERTE REHABILITERINGSTILBUD I SENFORLØPET MS-KURS Beskrivelse: Fysmed Lian avholder MS kurs, i samarbeid med nevrologisk poliklinikk, to ganger årlig for nyoppdaget MS. Kurset varer 2 uker, og tar for seg tema som mental og fysisk funksjon, sosiale forhold og det å leve med en kronisk sykdom. Det er utarbeidet et eget program for ukene. Dette danner grunnlag for kurset, men innholdet kan tilpasses den enkelte gruppe. Målgruppe: Personer med diagnosen Multippel Sklerose. Kursdeltagelse administreres av nevrologisk poliklinikk. Sted: Fys.med. Lian. Kontaktperson: Sykepleier May Bente Langseth Tlf: E-post: INTENSIV OPPTRENING AV ARM / HÅND (CIMT) Beskrivelse: Opphold 2 separate uker. 4 timer daglig trening i gruppe med svekket arm/hånd, samt bruk av vott på den andre hånden for å forhindre kompensasjon med denne. Opplegget består av en kombinasjon av styrke-, bevegelighets- og funksjonell trening. Dersom du er interessert i å delta på et slikt tilbud, så må du få din fastlege til å sende en henvisning. Målgruppe: Personer med redusert motorikk i den ene armen/hånden som følge av hjerneslag eller annen hodeskade. En forutsetning for å kunne delta i denne type trening er at man har tilstrekkelig håndmotorikk til å gripe og slippe gjenstander, i tillegg til god motivasjon og treningsvilje. Sted: Fys.med. Lian. Kontaktpersoner: Ergoterapeut May Elin Hulsund, tlf: Fysioterapeut Roland Stock, tlf: E-post: 8

9 GRUPPEBASERTE REHABILITERINGSTILBUD I SENFORLØPET INTENSIV OPPTRENING AV BEN / GANGE Beskrivelse: Opphold 2 separate uker. 4 timer trening pr. dag i gruppe med en kombinasjon av styrke-, bevegelighets-, balanse- og koordinasjonstrening, samt funksjonelle øvelser. Dersom du er interessert i å delta på et slikt tilbud, så må du få din fastlege til å sende en henvisning. Målgruppe: Personer med redusert gangfunksjon som følge av hjerneslag eller annen hjerneskade. En forutsetning for å kunne delta i denne type trening er at man kan bevege noe i hofte, kne og ankel, i tillegg til god motivasjon og treningsvilje. Sted: Fys.med. Lian. Kontaktperson: Fysioterapeut Roland Stock, Tlf: E-post: INTENSIV OPPTRENING AV HÅND MED SAEBO-SKINNE Beskrivelse: Opphold 2 uker. 4 timers daglig gruppebasert trening av svekket arm/hånd. Bruk av dynamiske håndskinne (Saebo) kan bidra til økt bevegelighet og bedring av gripefunksjon i affisert hånd. Treningen består av viljestyrte gripe- og slippeøvelser ved bruk av Saebo-skinne. Dersom du tror dette kan være et aktuelt tilbud, ta kontakt for nærmere informasjon. Er du interessert i å delta, må du få din fastlege til å sende en henvisning. Målgruppe: Personer med kraftig redusert motorikk i den ene armen/hånden som følge av hjerneslag eller annen hodeskade. En forutsetning for å kunne delta i denne type trening er at man har viljestyrt evne til å utføre gripe- og slippebevegelser, i tillegg til god motivasjon og treningsvilje. Sted: Fys.med.Lian Kontaktperson: Fysioterapeut Roland Stock, Tlf: E-post: 9

10 GRUPPEBASERTE REHABILITERINGSTILBUD I SENFORLØPET INTENSIV SPRÅKTRENING I GRUPPE Beskrivelse: 3 timer daglig trening i gruppe med 3 4 stk. Tilbudet gis over to separate uker, hvorav første og siste dag går med til testing og evaluering. Utvalg av begreper baseres på ord som man har nytte av i hverdagen. Treningen legges opp som et spill med to av hvert bilde. V.h.a spørsmål skal man samle disse i par. Bildene har tekst på baksiden, som støtte. For å stimulere bruken av talespråk spesifikt, settes lave skjermer foran deltakerne som skjuler kortene, men gir muligheter for øyekontakt. Målgruppe: Personer med afasi, taleapraksi og dysartri, men det kreves noe ordproduksjon og språklig forståelse. Dersom du er interessert i å delta på et slikt tilbud, sendes henvisning via din fastlege. Sted: Fys.med Lian Kontaktperson: Logoped Anne Katrine Solberg, Tlf: E-post: SENFASEREHABILITERING, med fokus på å mestre livet etter skade Beskrivelse: Arrangeres etter behov. Gruppetilbud som går over 4-5 separate samlinger. Opplegget fokuserer på mestring av livet etter sykdom/skade gjennom undervisning, aktiviteter, erfaringsutveksling, og samarbeid med hjemkommunene. Antall deltakere: 4-6 personer. Dersom du er interessert i å delta på et slikt tilbud, så må du få din fastlege til å sende en henvisning. Målgruppe: Personer som har gjennomgått hjerneslag, traumatisk hodeskade eller fått en hodeskade av andre årsaker. Sted: Fys.med. Lian Kontaktperson: Sykepleier May Bente Langseth Tlf: E-post: 10

11 GRUPPEBASERTE REHABILITERINGSTILBUD I SENFORLØPET KOGNITIV REHABILITERING I GRUPPE Beskrivelse: Arrangeres etter behov. Gruppetilbud over en avgrenset tidsperiode. Ulike innfallsvinkler vektlegges avhengig av deltagernes behov. Dette kan være informasjon om hjernens funksjon og skade, trening av kognitive funksjoner, utprøving og etablering av kompenserende strategier, trening i praktiske oppgaver og spesifikk oppmerksomhetstrening (Cogmed). Opplegget foregår i gruppe på 4 til 6 personer. Målgruppe: Personer med kognitive vansker etter ervervet hjerneskade. Sted: Fys.med. Lian Kontaktperson: Sykepleier May Bente Langseth Tlf E-post: 11

12 Nedenfor følger en oversikt over brukerrepresentanter og fagfolk som aktivt arbeider for brukermedvirkning og pasient- og pårørendeopplæring v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, St. Olavs Hospital HF BRUKERGRUPPEN v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Navn Adresse Mail og telefonnummer Roy Staven Leder Kvamsjordet 16, 7715 Steinkjer Tlf: Liv Solveig Einan Nestleder 7070 Bosberg Tlf: Steinar Skogseth Bråmyra Spongdal Jorunn Johansen Rønningsbakken 33B, 7045 Trondheim, Steinar Mikalsen Rådyrvegen 39, 7620 Skogn Knut Otto Pettersen Sigurd Jorsalfars vei 58, 7046 Trondheim BRUKERORGANISASJONER Navn Adresse Mail og telefonnummer Personskadeforbundet LTN (Landsforeningen for trafikkskadde i Norge) Landsforeningen for slagrammede (LFS) Liv Solveig Einan Kristin Kvaal Afasiforeningen for Trondheim og omegn MS-foreningen i Trondheim og omegn Epilepsiforeningen i Trondheim og omegn Erling Uglem Berit Rødseth Ragnhild Lie

13 OPPLÆRINGSKOORDINATORER OG BARNEANSVARLIGE v/avdeling for Ervervet hjerneskade, Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Tone Aarstein Flønes Vernepleier Opplæringskoordinator Sylvi Dybvik Sosionom Opplæringskoordinator Rune Kalland Miljøterapeut Opplæringskoordinator Anne Katrine Solberg Logoped Opplæringskoordinator Kristin Kvernstad Hjelpepleier Opplæringskoordinator Monica Buseth Ergoterapeut Opplæringskoordinator Anne Helene Selnes Sosionom Barneansvarlig og opplæringskoordinator Helga Lykke Sykepleier Barneansvarlig Tlf: Epost: Tlf: Epost: Tlf: Epost: Tlf: Epost: Tlf: Epost: Tlf: Epost: Tlf: Epost: Tlf Epost: 13

14 ANSATTE V/LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTERET v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Anne Katrine Eikill Tlf: Seksjonsleder E-post: Rune Kalland Nestleder Ingunn Haus Psykiatrisk sykepleier Geir Arne Skogstad Mestringsveileder Tlf: E-post: Tlf: E-post: Tlf: E-post : Hvor finner du Avdeling for Ervervet hjerneskade? Avdeling for ervervet hjerneskade ligger i praktfulle omgivelser ved Haukvannet på Lian i Trondheim. Adresse: Vådanveien 39, 7024 Trondheim tlf: og/eller (klikk deg inn på Aktuelle kurs og nyheter) Adkomst: Turen med buss nr. 8 fra sentrum til Dalgård tar ca. 15 min. Rutetid fås i resepsjonen og på 14

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok Pårørendearbeid Idékompendium Løsblad fra en kokebok Oppskrift + egne «hemmeligheter» Dette idékompendiet er laget over samme lest som en kokebok: Det gir en grov oversikt over hva man trenger for å gjøre

Detaljer

Tilbud om grupper og mestringskurs høsten 2011 våren 2012

Tilbud om grupper og mestringskurs høsten 2011 våren 2012 MESTRINGSENHETEN Tilbud om grupper og mestringskurs høsten 2011 våren 2012 Grupper Bowlinggruppe Sosialtreningsgruppe Bassenggruppe Gruppe for barn Mestringskurs o Mestre - Kurs i kommunikasjon og kroppsbeherskelse

Detaljer

MØTE I BRUKERGRUPPE v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering

MØTE I BRUKERGRUPPE v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering MØTE I BRUKERGRUPPE v/ Sted: Avdeling for ervervet hjerneskader Fysmed. Lian () Rom: Kursrommet i 1. etg. Tidspunkt: 08. februar, 2011, kl. 11:00 15:30 Referent: Neste møte i BG: Anne Katrine Koordinator

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Knut Bry/Tinagent - Ekebergparken

Knut Bry/Tinagent - Ekebergparken Knut Bry/Tinagent - Ekebergparken Kurskatalog 2015 Innhold Forord 4 Eikholt som nasjonal Møteplass 6 Utadrettede tjenester / kurs for fagpersoner 6 Praktiske opplysninger 6 Brukerkurs 7 I grupper eller

Detaljer

Kunnskap gir verdiskapning

Kunnskap gir verdiskapning Kunnskap gir verdiskapning Kurs og hospitering Rehabiliterings- og informasjonsopphold 2011 www.mssenteret.no 2 Kjære leser! MS-Senteret Hakadal AS er stolte over å kunne presentere den første kurskatalogen

Detaljer

Dersom vi må avlyse eller evt. bytte lokale vil alle påmeldte få beskjed om dette så fort avgjørelsen er tatt. Husk derfor å oppgi e-postadresse!

Dersom vi må avlyse eller evt. bytte lokale vil alle påmeldte få beskjed om dette så fort avgjørelsen er tatt. Husk derfor å oppgi e-postadresse! SPISS KURSKATALOG Høsten 2014 Besøksadresse: Frysjaveien 33B 0884 Oslo Nett: www.spiss.no Tel: 913 04 375 2 Velkommen til kurs og workshops hos SPISS! Alle kursene og workshoppene våre er åpne for og beregnet

Detaljer

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217 3-2008 SLAGORDET Side ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 3-2008 - 18. årgang Aktiviteten blomstrer Om jeg var minister Side 4 Humør og uhøytidlighet... Side 12

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

Aktiv hverdag og endring av livsstil

Aktiv hverdag og endring av livsstil Lifestyle Redesign til personer med kognitiv svikt Aktiv hverdag og endring av livsstil Rehabilitering av personer med kognitive problemer etter ervervet hjerneskade har vært mitt arbeidsområde i mange

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Et godt og aktivt liv

Et godt og aktivt liv Nr. 1, 2015 25. årgang Et godt og aktivt liv Brukerkontorer ved alle sykehus Spennende prosjekter Rehabilitering SLAGordet nr. 1/2015 1 Lederen 2015 er i skrivende stund så vidt inne i den tredje måneden,

Detaljer

pust passering av polarsirkelen s.4 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte Oktober 2011 I Lungekreftforeningen

pust passering av polarsirkelen s.4 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte Oktober 2011 I Lungekreftforeningen pust Oktober 2011 I Lungekreftforeningen s.4 passering av polarsirkelen Lungekreftforeningen Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte 2 I PUST 2 2011 pust lungekreftforeningen

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark Vedlegg Side 1:37 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Om prosjektet... 4 2.1

Detaljer

Samarbeid om rehabilitering! Opptrening av synsfunksjon. Afasi : Senter for kvalitet i legekontor er stiftet

Samarbeid om rehabilitering! Opptrening av synsfunksjon. Afasi : Senter for kvalitet i legekontor er stiftet Nr. 1, 2014 24. årgang Samarbeid om rehabilitering! Senter for kvalitet i legekontor er stiftet Opptrening av synsfunksjon Afasi : når systemet svikter minst like mye som språket 1 Lederen Kjære leser!

Detaljer

Forord 4 Eikholt som nasjonal Møteplass Utadrettede tjenester / kurs for fagpersoner Praktiske opplysninger Kurs Hvordan søke om kurs og tjenester

Forord 4 Eikholt som nasjonal Møteplass Utadrettede tjenester / kurs for fagpersoner Praktiske opplysninger Kurs Hvordan søke om kurs og tjenester Kurskatalog 2013 Innhold Forord 4 Eikholt som nasjonal Møteplass 6 Utadrettede tjenester / kurs for fagpersoner 6 Praktiske opplysninger 6 Kurs 7 Brukerkurs 7 Individuelle kurs 7 Utredning 7 Kurs for pårørende

Detaljer

NYHETSBREV MARS 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook)

NYHETSBREV MARS 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) NYHETSBREV MARS 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 10 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 03. mars Ungdomsgruppe#

Detaljer

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Erfaringer Samarbeid Muligheter Eksempler Shaista Ayub og Liv Hopen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom Aker universitetssykehus

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

Nr. 4, 2013. 23. årgang. Oslo og Akershus = ett storlag Rehabilitering med kransekake Nytt prosjekt. God jul og godt nyttår!

Nr. 4, 2013. 23. årgang. Oslo og Akershus = ett storlag Rehabilitering med kransekake Nytt prosjekt. God jul og godt nyttår! Nr. 4, 2013 23. årgang Oslo og Akershus = ett storlag Rehabilitering med kransekake Nytt prosjekt God jul og godt nyttår! 1 Lederen Kjære leser! Desember er måneden for tilbakeblikk. 2013 ble også et innholdsrikt

Detaljer

Individuell plan (IP) = brukers plan

Individuell plan (IP) = brukers plan Individuell plan (IP) = brukers plan Kjapp innføring for fagfolk og brukere 2 Innhold: Innledning Hva er Individuell plan? Hvordan komme i gang? Det handler om samarbeid! Ordene har makt Gode spørsmål

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Psykisk helse. En veiviser

Psykisk helse. En veiviser Psykisk helse En veiviser PSYKISK HELSE EN VEIVISER I BÆRUM KOMMUNE FORORD Denne brosjyren er tenkt som en veiviser for hjelpetrengende, pårørende og fagfolk for å finne frem i de ulike tilbud og muligheter

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Prosjekt «Mestring av hverdagen» en styrking av kompetanse og kvalitet på kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom,

Prosjekt «Mestring av hverdagen» en styrking av kompetanse og kvalitet på kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom, Prosjekt «Mestring av hverdagen» en styrking av kompetanse og kvalitet på kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom, og evaluering av effekt av tverrfaglig gruppebasert mestringsmodell.

Detaljer

Rapport publisert mai 2015. Kognitive vansker. - Hvordan tilrettelegge for aktivitet og deltagelse

Rapport publisert mai 2015. Kognitive vansker. - Hvordan tilrettelegge for aktivitet og deltagelse Rapport publisert mai 2015 Kognitive vansker - Hvordan tilrettelegge for aktivitet og deltagelse 1 «Helse er ikke bare fravær av sykdom, Men innebærer også en tilstand av fysisk, psykisk og sosial velvære.

Detaljer

Årsrapport MERCY HOUSE 2014

Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Adresse: Kirkeveien 43, 2007 Kjeller Telefon: 63 87 22 66 Telefontid: Tirs. - Tors. kl. 10-15 E-post: post@mercyhouse.no Web: www.marita.no/mercy-house Org. Nr. 971 275 898

Detaljer

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 7-12. årgang 2013 Én + én + to = fire s. 4-7 Vårt potensiale er stort s. 8 Informasjon fra Statens sivilrettsforvaltning s. 14 På full

Detaljer

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE September 2013 1 INNHOLD Innledning... 3 Lover og forskrifter... 4 AKTIVITETSPLAN OVERGANGEN BARNEHAGE SKOLE... 6 Kommentarer til Aktivitetsplan...

Detaljer