Høgskolen i Hedmark RORG120 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Hedmark RORG120 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI"

Transkript

1 fi) Høgskolen i Hedmark RORG120 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI Ordinær eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 18. desember 2014 Eksamenstid: Sensurfrist: 13. januar 2015 Tillatte hjelpemidler: ingen Denne oppgaven består av 5 sider inkludert denne forsiden Kontroiler at oppgavesettet er komplett før du starter. Faglærer: Stig Holen og Ole Jørgen Rang/und Sensor: Jan Heimdal Husk å påføre kandidatnummer på alle arkene!

2 Oppgaver FH Kandidatene skal løse enten alternativ A eller alternativ B. I det alternativet du velger skal samtlige oppgaver løses. Avgrens og sett forutsetninger hvis du har behov for det i den oppgaven du velger. E Enten Alternativ A Les artikkelen "]obbmotívasjon lavest i ytterste led "hentet fra, Ledernett.no 1. Diskuter innholdet i artikkelen 'jobbmotivasjon lavest i ytterste Iedd, trekk inn relevante selvvalgte fagbegreper og diskuter hendelsen i artikkelen gjennom disse. 2. Gjør rede for begrepet jobbmotivasjon 3. Diskuter hvordan du som leder kan motivere medarbeiderne. Ile Alternativ 3 Les artikkelen " Går ikke på deg som person, men at du er av tateffolket fra Glåmdalen. 1. Diskuter innholdet i artikkelen fra Glåmdalen, trekk inn relevante selvvalgte fagbegreper og diskuter hendelsen i artikkelen gjennom disse. 2. Gjør rede for begrepene persepsjon og holdninger og relater deretter begrepene til artikkelen. 3. Kom med egne forslag til hvordan man kan hjelpe Kongsvinger Taxi ut av denne situasjonen. Z

3 Jobbmotivasjon lavest i ytterste ledd En undersøkelse viser at jobbengasjement synker desto lengere ned i organisasjonen du kommer. For bedrifter som lykkes i å skape et høyt engasjement i jobben er det nærmeste leder, og ikke HR, som står for den viktigste jobben. Ledemett: Karine Henriksen Nærmeste leder kan påvirke sine medarbeidere og bidra til økt engasjement i jobben. Det globale selskapet Bain & Company har i samarbeid med Netsurvey undersøkt betydningen av jobbengasj ement, og hvordan dette påvirker medarbeiderne. Blant medarbeidere fordelt på 40 selskaper i 60 ulike land fant man flere fellestrekk: Lang fartstid = mindre engasjement Engasj ementet avtar i takt med hvor lenge en medarbeider har jobbet i bedriften. Jo lengre ansettelsesforhold, desto mindre jobbengasj ement. Det betyr at de medarbeiderne med best kjennskap til bedriften, er minst motivert. Lavest engasjement på bunnen Engasj ementet avtar nedover i hierarkiet. Det betyr at engasjerte ledere oppe i systemet, fort kan undervurdere misnøyen lengre ned i organisasjonen. Resultatet viser også at engasjementet er laves blant salgs og servicemedarbeidere, det vil si de som har mest kundekontakt. En god leder kan endre Selv om dette var hovedfunnene finnes det selskaper som klarer å holde medarbeideme i den ytterste linjen motivert. Felles for disse selskapene er at deres medarbeidere har stor tiltro og stoler på sin nærmeste leder. HR sin Viktigste oppgave er å sørge for at alle linjeledere og mellomledere får den nødvendige opplæringen som skal til for skape og opprettholde engasjerte medarbeidere 3

4 Mona nektes jobb som drosjesjåfør fordi hun er tater: «Går ikke på deg som person, men at du er av taterfolket» KONGSVINGER: Drosjenæringen i Kongsvinger nekter å ansette personer av taterfolket. Journalist Rolf Nordberg i avisen Glåmdalen: Publisert kl 09:13 Oppdatert kl 08:18 Nå er Kongsvinger Taxi politianmeldt for rasediskriminering, med henvisning til straffelovens 349. Det etter at den ene av de to lederne ved Kongsvinger Taxi, Leif Broen, i en telefonsamtale bekrefter at «hele selve naeringa>>, altså drosj enæringen, er skeptisk og nekter å ansette tatere. Ifølge Kongsvinger Taxi gjelder dette flere drosj esentraler. Flisa Taxi er konkret navngitt, men dette avvises av styrelederen der. Kuvending Anmeldelsen er inngitt av Mona Gustavsen, som etter to måneders opplæring, to kurskvelder på Hamar og lovnad om 50 prosent stilling fikk beskjed om at de ikke ansetter tatere. Det etter at det i drosjenæringen lokalt ble kjent at hun er av taterslekt. Før det fikk hun bare positive tilbakemeldinger. Opplæringen skjedde for øvrig etter godkjennelse fi-a NAV og Eskoleia, der 49-årige Mona en tid har vært en del av et offentlig arbeidsmarkedstiltak. Den nevnte telefonsamtalen med Leif Broen om morgenen 20. november ble tatt opp. Glåmdalen har skrevet den av, og den gjengis i sin helhet i denne saken. I tillegg fumesogså skriftlig dokumentasjon på at Kongsvinger Taxi ikke ansetter tatere. «u er av taterfolket» I en tekstmelding til 49-årige Mona Gustavsen fra en sjåfør med drosjeløyve i Kongsvinger heter det blant annet: «Dette går ikke på deg som person, men at du er av taterfolket.» Videre heter det i samme melding: «Du er en alle tiders person, så jeg ønsker deg alt godt.» Dette er sjåføren som i et par måneder foresto opplæringen av og kjørte med Mona i hans bil. Den samme sjåføren, Erik Torgunrud, bekrefter det samme i et orienterende brev til NAV/Eskoleia om hvorfor han ikke kan fortsette opplæringen av Mona. I dette brevet slcriver sjåføren at han vil bli frosset ut av de andre løyvehaverne dersom han ansetter henne. I samme brev bekrefter han at hun er uønsket som taxisjåfør både ved Kongsvinger Taxi og Flisa Taxi. -= Beskjed fra Flisa Taxi I brevet skriver Torgunrud blant annet: «Det har også kommet fram at Flisa Taxi har gitt beskjed til Kongsvinger Taxi om at Mona Gustavsen er uønsket der som sjåfør, dette har igjen fått Kongsvinger Taxi til å få samme syn som Flisa Taxi. Jeg har fått beskjed om at hvis jeg ansatte Mona, ville jeg som løyvehaver ved Kongsvinger Taxisentral bli frosset ut og dårlig likt av andre løyvehavere. Da jeg får slike signaler, tør jeg ikke ansatte Mona selv om jeg ville gjort det. Jeg er avhengig av et ryddig forhold til mine kolleger, og det vil dessverre føre til problemer for meg. Mona er som person flink til å møte på jobb, så det er ikke på gnmn av at hun ikke vil jobbe samarbeidet, men på grunn av ovennevnte problemer. Håper på forståelse for dette» at vi må avbryte 4

5 «Alle tiders person» Deretter sendte Torgurirud følgende tekstmelding (sms) på mobilen til Mona (Glåmdalen skriver her ordene helt ut, mens Torgunrud forkortet visse ord, slik det ofte gjøres i tekstmeldinger): «Hei! Har vært temmelig opptatt, så har ikke hatt mulighet til å svare. Vi har i går hatt møte, og vi har måttet si nei til kjøring for deg hos oss. Dette går ikke på deg som person, men at du er av taterfolket. Og at vi på grunn av lynnet til tatere ikke tør ta inn folk som er tatere, på grunn av temperament, og det som da kan oppstå hvis det blir en situasjon. Jeg må bare beklage. Du er en alle tiders person. Så jeg ønsker deg alt godt, og håper Eskoleia greier å finne noe til deg. Med vennlig hilsen Erik :-)» Har kjøreseddel Mona Gustavsen har for øvrig fått utstedt det som heter «Kjøreseddel for persontranspoit mot vederlag» av Hedmark politidistrikt. Dette er en nødvendighet for å kunne arbeide som drosjesjåfør. Kjøreseddelen er undertegnet av Ingrid Kjeverud på politistasjonen på Hamar, ble utstedt 16. september i år og gjelder for 10 år. På generelt grunnlag sier Kjeverud dette om hva som kreves for å få slik kjøreseddel: Vi krever en utfyllende helseattest, og vi sjekker vandel. Når det gjelder vandel, ser vi blant armet på trafikale forhold og vold med mer. Vi vurderer ut fra dette om vedkommende egner seg til slikt arbeid, blant armet at man er troverdig og har nødvendig tillit. Dessuten må man være fylt 20 år. For å kjøre drosje i byer, kreves dessuten at man selv i dagens samfunn med GPS består en kjentmannsprøve. Den har Mona Gustavsen foreløpig ikke bestått i Kongsvinger. På den siste, svært vanskelige prøven hadde hun 31 av 51 svar rett, mens kravet i utgangspunktet var 38 riktige svar. Anmeldelsen Slik lyder lovteksten i straffelovens 349 a: «Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som i ervervsmessig eller lignende virksomhet, på grunn av en persons religion eller livssyn, hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse nekter ham varer eller tjenester på de vilkår som gjelder for andre. Pâ samme måte straffes den som i slik virksomhet nekter en person varer eller tjenester som nevnt på grimn av hans homofile legning, leveform eller orientering eller nedsatte funksjonsevne, såfremt nektelsen ikke skyldes manglende fysisk tilrettelegging. På samme måte straffes den som av slik grunn som nevnt i første ledd, nekter en person adgang til offentlig forestilling eller oppvisning eller annen offentlig sammenkomst på de vilkår som gjelder for andre. På samme vis straffes også den som tilskynder eller på annen måte medvirker til en handling som nevnt i første eller annet ledd» Amneldelsen ble inngitt av Mona Gustavsen ved Kongsvinger politistasjon 20. november. Saken er senere blitt overført til Solør lensmannskontor på Flisa for videre etterforskning. Påtaleansvarlig er politiadvokat Ann Elisabeth Billa ved Kongsvinger politistasjon. 5

SEKSUELT TRAKASSERT EN METODERAPPORT BASERT PÅ SAKER I DAGSNYTT OG NRK.NO, PUBLISERT I OKTOBER 2013

SEKSUELT TRAKASSERT EN METODERAPPORT BASERT PÅ SAKER I DAGSNYTT OG NRK.NO, PUBLISERT I OKTOBER 2013 SEKSUELT TRAKASSERT AV TAXISJÅFØRER EN METODERAPPORT BASERT PÅ SAKER I DAGSNYTT OG NRK.NO, PUBLISERT I OKTOBER 2013 «En hånd som sniker seg opp etter skjørtekanten og på et lår i en tynn strømpebukse,

Detaljer

7 dager individuell hjemmeeksamen

7 dager individuell hjemmeeksamen @ Høgskolen i Hedmark KORG14O LÆRENDE ORGANISASJONER 7 dager individuell hjemmeeksamen Ordinær eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Kongsvinger Eksamensdato: 2. - 9. desember 2014 Eksamenstid: utleveres/innleveres

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

BKS Snitt alle VO-skular Prosent Prosent Elev 99,3% 67,8% Privatist 0,7% 32,2% I alt 100,0% 100,0% Kvinne 54,3% 74,3% Mann 45,7% 25,7%

BKS Snitt alle VO-skular Prosent Prosent Elev 99,3% 67,8% Privatist 0,7% 32,2% I alt 100,0% 100,0% Kvinne 54,3% 74,3% Mann 45,7% 25,7% BKS Snitt alle VO-skular Elev 99,3% 67,8% Privatist 0,7% 32,2% Kjønn Kvinne 54,3% 74,3% Mann 45,7% 25,7% Alder Under 25 år 20,8% 12,4% 25-34 år 55,7% 42,7% 35-44 år 18,8% 28,4% 45-54 år 3,4% 14,5% 55 år

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

TUSEN TAXIER PÅ TOMGANG

TUSEN TAXIER PÅ TOMGANG 1 Tekst: Anonymisert i forbindelse med eksamen / Foto: Anonymisert TUSEN TAXIER PÅ TOMGANG Krigen om kundene Stigende priser, dårlige arbeidsforhold, kriminalitet, en bransje der etterspørselen aldri møter

Detaljer

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger TEMASKRIV Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Sist oppdatert januar 2011 For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den

Detaljer

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere 1 BRUKERSTØTTE IKT-servicemedarbeider er et serviceyrke, og dette blir tydelig i forbindelse med brukerstøtte. For å kunne yte god service og løse problemer må du møte brukerne på en profesjonell måte.

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Forskjellsbehandling på grunn av foreldrepermisjon ved lønnsutvikling og i en nedbemanningsprosess.

Forskjellsbehandling på grunn av foreldrepermisjon ved lønnsutvikling og i en nedbemanningsprosess. Forskjellsbehandling på grunn av foreldrepermisjon ved lønnsutvikling og i en nedbemanningsprosess. En kvinne hevdet seg forskjellsbehandlet på grunn av foreldrepermisjon ved manglende lønnsutvikling og

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

7 dager individuell hjemmeeksamen

7 dager individuell hjemmeeksamen @ Høgskolen i Hedmark 3RIS100 BEREDSKAP OG LEDELSE 7 dager individuell hjemmeeksamen Qrdinær eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 2. - 9. desember 2014 Eksamenstid: utleveres/innleveres

Detaljer

Tips til jobbsøking. Av Gunnar Krogh-Tonning, partner, BEST Consulting Group. www.best-consult.no

Tips til jobbsøking. Av Gunnar Krogh-Tonning, partner, BEST Consulting Group. www.best-consult.no Tips til jobbsøking Av Gunnar Krogh-Tonning, partner, BEST Consulting Group Søknad Søknaden er viktig og krever grundig forarbeid. Den bestemmer om du vil komme videre i søknadsprosessen. Innholdet vil

Detaljer

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Slik beholder du kundene dine

Slik beholder du kundene dine Slik beholder du kundene dine Guide til bedre kundetilfredshet Optional front-page image area (Remove this text box if you don`t want to use an image) Innhold Introduksjon... 3 Norske bedrifter spesielt

Detaljer

Brukerundersøkelse om TT-ordningen

Brukerundersøkelse om TT-ordningen Brukerundersøkelse om TT-ordningen Sør-Trøndelag fylkeskommune April 2010 Forord Denne brukerundersøkelsen er utført på bestilling av kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Lillian Hansen, Arve

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Bedrearbeidsplass.no Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet i kartleggingsverktøyet...

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er en omfattende og konfidensiell rapporteringsverktøy

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 25. juni 2010 fra A.

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 25. juni 2010 fra A. Til rette vedkommende Vår ref. 10/1197-17 /SF-472, SF-514.7, SF- 711, SF-821, SF-902 / Dato: 26.04.2011 Anonymisert versjon av ombudets uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage

Detaljer

forbrukerrådet.no TAXIUTREDNING Høring om taximarkedet på konkurranseutsatte steder i Norge 2013

forbrukerrådet.no TAXIUTREDNING Høring om taximarkedet på konkurranseutsatte steder i Norge 2013 forbrukerrådet.no TAXIUTREDNING Høring om taximarkedet på konkurranseutsatte steder i Norge 2013 Innhold 1 Innledning... 3 1.2 Bakgrunn for Forbrukerrådets høring... 4 1.3 Formålet med høringen... 5 1.4

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Sluttrapport fra arbeidsgruppa Uønsket deltid

Sluttrapport fra arbeidsgruppa Uønsket deltid Sluttrapport fra arbeidsgruppa Uønsket deltid Bakgrunn for prosjektet Hammerfest kommunestyre vedtok i møte den 4.3.2010 i behandling av sak om Rekruttering og bemanning blant annet følgende:. sektorens

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer