Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora kommune,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora kommune, 30.11.2012-04.01.2013."

Transkript

1 R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G Fjord-Lab AS Postadr.: Pb. 7, 671 Måløy Epost: Telefon: Mobil: Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora kommune, Rapport for: Oppdragsgiver : Breivika Båthavn Lokalitet : Molo i Breivika (Klubbevika, Havrenesbukta) Kommune : Flora Fylke : Sogn og Fjordane Måleposisjon (GPS): N E Måling av : Vannutskiftingsstrøm/bunnstrøm Måleperiode : Fjord-Lab ref. : Journal nr. 51-1, Versjon Strømmåling: Strømdata er målt med 1 stk SD 6 (produsent Sensordata AS) ved ca 1,5 m dyp (,5 m fra bunn) med 1 min. måleintervall i sammenhengende periode på 35 døgn. Strømmåler var plassert i åpning mellom land og nordøstre ende av molo: bunnforankring til lodd, og toppforankring til tau spent opp mellom land og molo (se skisse). Kvalitetssikring: Ref.: NS , og 3. Strømmåling, hardware & -software er kvalitetssikret. Instrument tilhører og blir vedlikeholdt av Fjord-Lab AS. Instrument ble utplassert og forankret av Fjord-Lab AS i samarbeid med oppdragsgiver. Instrument ved opptak: teknisk funksjonelt, uten groe på rotor m.v. Instrumentlogg: ok. Datakvalitet er for øvrig god, uten påvisbare feil. Tilnærmet like mye nordvestlig strøm (utgående strøm ved fjærende sjø), som sørøstlig (inngående strøm ved fløende sjø) er forventet ved måling på et slikt sted. Her påvises imidlertid dominerende sørsørøstlig strømretning, dvs. inngående strøm. Måling i trange og grunne farvann er alltid utfordrende (se Figur 4). Denne rapport inkluderer alle målinger i måleperioden. Se: Spesifikasjons og resultatoversikt. Rådata er oppbevart ved Fjord-Lab. Fjord-Lab AS Vedlegg: Instrumentinfo, Kart og riggskisse, Resultatoversikt med statistisk rådatabehandling og grafiske figurer. Egen rapport for Strømstille perioder bakerst i rapporten. Rapport-strom-Breivika-des1-Fjord-Lab side 1 av 1.

2 GO Tekniske spesifikasjoner: SD 6 SD 6 er en rotorbasert, kompakt vektor snittbehandlende strømmåler med minnekapasitet på inntil 6 kombinerte datasett med strømhastighet, retning og temperatur. Produsent er Sensordata AS, med kontaktperson Trygve Gytre. Instrumentet består av to moduler: - en standarisert mekanisk enhet med ror, balansestang, rotor og trykkrør - en spesialisert elektronisk enhet tilpasset den ytre mekaniske enhetens trykkrør. Instrumentet kan programmeres til å måle og lagre data ved 5 ulike tidsintervall. Med et innstilt måleintervall på 1 min. gir måleren et gjennomsnitt av verdiene for 5 delmålinger, slik at antall rotasjoner over 5 x min. og retning måles på slutten av hver min. periode. Etter 1 minutter beregnes vektorsummen av de 5 delmålingene og temperatur m.m måles. Måleren gir dermed et mål for hvor mye vann som har flyttet seg forbi måleren og regner dette om til en hastighet som kobles til retningen på slutten av hver delperiode (på min. ved 1 min. totalt). Registrerte data fra instrumentet overføres ikke-galvanisk til PC via instrumentets transparente topplokk, med et -veis optisk lesehode i form av ASCII kodet 96 baud (Bd) ved optiske signal (infrarød kommunikasjon). Det innebygde displayet på den elektroniske enheten kan leses av bruker gjennom det transparente trykkrøret for informasjon om instrumentets funksjoner og operasjonelle status. Transparent top cap Magnet switch ( reed switch) inside electronic unit Stainless steel rotor cage Temperature sensor Compass Magnet START Infrared communication with PC Lock Pivot Infrared transmitter and receiver pair Display Vane Electronic unit Transparent pressure tube Magnet Pivot Point Figur 1 viser oppbygging av den mekaniske enheten. Måleren er designet til å beskytte den elektroniske enheten, til å stå vertikalt i vannmassene og til en hver tid å peke mot strømretningen. Start-signalet er magnetisk. For nærmere instrumentinfo, se: Rotor Adjustable bearing Figur 1. Teknisk skisse av SD 6 (horisontal balansestang festet i pivot point er ikke vist). Rapport-strom-Breivika-des1-Fjord-Lab side av 1.

3 SPESIFIKASJONS- OG RESULTATOVERSIKT Oppdragsgiver: Lokalitet: Breivika Båthavn Breivika, Flora kommune Generelle spesifikasjoner, periode, frekvens og resultater Tekst Vannutskiftingsstrøm / bunnstrøm Tidsrom for registreringer Dybde på målestedet, ca Dybde for registreringer, ca m 1,5 m (,5 m over bunn) Måler type - nummer SD 6 nr 99 Type måling Frekvens varighet *4 Kontinuerlig min/1 min - 35 døgn Målerposisjon (GPS) N E % strøm mindre enn 1 cm/sek 51.6 % Gjennomsnittsstrøm (cm /sek) 1.3 Rest strøm 1. Neumanns parameter.78 De 4 hyppigst forekommende retninger strømmen går mot (gr) De 4 hyppigst forekommende strømhastigheter (cm /sek) *1 Mest vannutskiftning / retning / 15 graders sektor * Minst vannutskiftning / retning / 15 graders sektor * Gjennomsnittlig total vannutskiftning pr.døgn, alle retninger Maksimum strøm signifikant maksimum strøm (cm/sek) *3 165, 15, 18, 135-1, 1-3, m 3 ved grader. 4m 3 /m /døgn 46m 3 ved 7-85 grader. 1m 3 /m /døgn 19m 3 /døgn *1: gruppert i synkende rekkefølge *: vann som passerer gjennom hver loddrett plassert kvadratmeter *3: gjennomsnittet av 1/3 målingene som viser høyest verdi *4: måleren måler hvert x min., hvert y min. gir måleren et snitt av verdiene for 5 målinger Rapport-strom-Breivika-des1-Fjord-Lab side 3 av 1.

4 KART Figur : Kart fra Breivika i Florø med bunndybder og målepunkt for strøm (rød sirkel) [Ref.: / JAH] Figur 3: Detaljkart fra Breivika (Havrenesbukta/Klubbevika) med lokalisering av strømrigg (stjerne) [ref.: isailor / JAH] Rapport-strom-Breivika-des1-Fjord-Lab side 4 av 1.

5 RIGG Figur 4: Prinsippskisse av målerrigg med bunnlodd og toppforankring til oppspent line mellom molo og svaberg [JAH]. RIGG FOR MÅLING AV STRØM Måling i trange og grunne farvann er alltid utfordrende, der tang/tare m.v. kan fanges opp og hindre roret/måleren i å følge strømmen (rotere) for registrering av korrekt retning. Som skissen anviser så bør målepunktet ha en vannstand på minimum 1 meter. Opplodding av målepunktet på forhånd, kombinert med informasjon om beregnet tidevann i perioden, indikerte et bunndyp her på minimum 1,5 meter ved laveste vannstand i måleperioden (se Figur 5). Anviste forankring ble her vurdert som optimal til måling av vannstrøm med SD 6. For å redusere risiko for konflikt med instrumentets bevegelige deler ble enkelte makroalger (tare) nær måleren fjernet. Målerriggen ble derfor også inspisert av oppdragsgiver flere ganger i løpet av måleperioden. TAKK Det rettes en takk til Kjell-Atle Reksten (formann) for positiv medvirkning ved utsett av strømrigg og tilsyn i måleperioden, samt også til Arvid Stavang (bryggesjefsassistent) ved opptak av riggen. Rapport-strom-Breivika-des1-Fjord-Lab side 5 av 1.

6 Figur 5: Prediksjon av vannstand i måleperioden ved nærmeste målestasjon, Måløy. På planleggingstidspunktet var data etter ikke tilgjengelig [ref.: / JAH]. Rapport-strom-Breivika-des1-Fjord-Lab side 6 av 1.

7 FIGURER TEMPERATURE 9,5 9, 8,5 8, 7,5 7, 6,5 6, 5,5 5, 4,5 Temperature ( C) 4, Dec 3.Dec 5.Dec 7.Dec 9.Dec 11.Dec 13.Dec 15.Dec 17.Dec 19.Dec 1.Dec 3.Dec 5.Dec 7.Dec 9.Dec 31.Dec.Jan 4.Jan CURRENT SPEED 4, 3,8 3,6 3,4 3, 3,,8,6,4,, 1,8 1,6 1,4 1, 1,,8,6,4,, Current speed (cm/s) Days 34 1.Dec 3.Dec 5.Dec 7.Dec 9.Dec 11.Dec 13.Dec 15.Dec 17.Dec 19.Dec 1.Dec 3.Dec 5.Dec 7.Dec 9.Dec 31.Dec.Jan 4.Jan Days Rapport-strom-Breivika-des1-Fjord-Lab side 7 av 1.

8 CURRENT SPEED BAR CHART Percent of measurements cm/s CURRENT DIRECTION BAR CHART Percent of measurements Deg Rapport-strom-Breivika-des1-Fjord-Lab side 8 av 1.

9 PROGRESSIVE VECTOR Neumann parameter:.78 Average speed: 1.3 cm/s km N Rest speed: 1. cm/s Rest direction: 167 deg km E CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM N N Maximum velocity (cm/s) per 15 deg sector Mean velocity (cm/s) per 15 deg sector Rapport-strom-Breivika-des1-Fjord-Lab side 9 av 1.

10 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM N N Relative water flux (%) per 15 deg sector Number of measurements per 15 deg sector STICK DIAGRAM 4, 3,5 3,,5, 1,5 1,,5, -,5-1, -1,5 -, -,5-3, -3,5-4, Current speed (cm/s) Dec 4.Dec 7.Dec 1.Dec 13.Dec 16.Dec 19.Dec.Dec 5.Dec 8.Dec 31.Dec 3.Jan Days Rapport-strom-Breivika-des1-Fjord-Lab side 1 av 1.

11 TABELLER CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX Sum% Current speed groups Total flow Max Sum% m³/m² % curr STATISTICAL SUMMARY Total East / west North / south Mean current speed (cm/s) 1,3,5 1,1 Variance (cm/s)²,17,19,44 Standard deviation (cm/s),413,359,494 Mean standard deviation,37,75,461 Maximum current velocity 4, Minimum current velocity, Significant max velocity 1,7 Significant min velocity 1, Rapport-strom-Breivika-des1-Fjord-Lab side 11 av 1.

12 Vedlegg til Strømrapport 51-1: Lokalitet Breivika STRØMSTILLE PERIODER Lokalitet: Molo i Breivika, Flora kommune. Oppdragsgiver: Breivika Båthavn. Måleperiode: 3. november 1 til 4. januar 13. Innenfor den aktuelle måleperiode er det vurdert i hvor stort omfang det forekommer strømstille perioder på målepunktet: dvs totalt antall timer og i % av total måleperiode. En strømstille periode er definert som en periode på,5 t eller mer med strøm svakere enn cm/s. Tabell 1. Strømstille perioder: Måledyp -,5 timer,5-6 timer 6-1 timer 1-4 timer 4-48 timer Over 48 timer Totaltid med strømstille perioder over,5 timer Prosent strømstille perioder >,5 timer av måletiden 1,5 m timar 78,38 % Tabell. Tilstandsklasser for andel strømstille perioder *: Tilstandsklasse I II III IV V andel strømstille svært lav lav middels høy svært høy Overflatestrøm (%) < > 4 Vannutskifting (%) < > 5 Spredningsstrøm (%) < > 8 Bunnstrøm (%) < > 9 * Modifisert fra Rådgivende Biologer AS - rapport nr Kommentar og konklusjon: Det er bare omkring meter dypt på målepunktet (omkring 1,5 m ved måleperiodens laveste vannstand), og måling er utført omkring,5 meter fra bunn. Inndeling av vannprofilen i ulike sjikt (slik det gjøres på dypere vann) er lite hensiktsmessig i såpass grunne farvann. Når måledypet defineres som vannutskiftingsstrøm (1,5 meter dyp) er det prosentvis registrert svært høy totaltid (ca 78%) med strømstille perioder over,5 timer. Når måledypet defineres som bunnstrøm (,5 meter over bunn) er det registrert prosentvis høy totaltid med strømstille perioder over,5 timer. Rapport-strom-Breivika-des1-Fjord-Lab side 1 av 1.

AOS. Internettbasert miljølogging - direkte til PC!

AOS. Internettbasert miljølogging - direkte til PC! AOS Internettbasert miljølogging - direkte til PC! Bruksanvisning Jan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 2 Tekniske spesifikasjoner... 4 3 Funksjonsbeskrivelse... 5 3.1 Oksygenmåler:... 5 3.2

Detaljer

B-Undersøkelse. «0-prøve» Tilstand 1. Rapportdato 11.12.14. Dato for feltarbeid 25.11.14. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda bjorn@havbrukstjenesten.

B-Undersøkelse. «0-prøve» Tilstand 1. Rapportdato 11.12.14. Dato for feltarbeid 25.11.14. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda bjorn@havbrukstjenesten. B-Undersøkelse Lokalitet Tilstand 1 Sandøya «0-prøve» Rapportdato 11.12.14 Dato for feltarbeid 25.11.14 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Aquagen Steigen AS Bjørn Erik Bye Havbrukstjenesten 7260 Sistranda

Detaljer

NORSK STANDARD NS 9415

NORSK STANDARD NS 9415 NORSK STANDARD NS 9415 1. utgave august 2003 ICS 65.150; 67.260 Søkeord: fiskeoppdrett, oppdrettsanlegg, tekniske krav, utførelse, drift Descriptors: fish farming, fish farms, technical specification,

Detaljer

Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01

Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01 Konsekvenser for det marine miljøet i Repparfjorden ved etablering av sjøeller landdeponi for gruveavgang fra Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune, Finnmark Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01 Forside:

Detaljer

Vantage Vue forenklet norsk bruksanvisning.

Vantage Vue forenklet norsk bruksanvisning. Vantage Vue forenklet norsk bruksanvisning. UTEDEL Monter utedelen sammen som vist på tegningene i vedlagte engelske bruksanvisning. Til sist setter du inn batteriene. Etter at lokket er satt på trykker

Detaljer

Flora kommune Søknad om dispensasjon fra rensekrav i Forurensningsforskriftens kap. 1 4. Utgave: 0 Dato: 2011-06 - 30

Flora kommune Søknad om dispensasjon fra rensekrav i Forurensningsforskriftens kap. 1 4. Utgave: 0 Dato: 2011-06 - 30 Søknad om dispensasjon fra rensekrav i Forurensningsforskriftens kap. 1 4 Utgave: 0 Dato: 2011-06 - 30 Søknad om dispensasjon fra rensekrav i Forurensningsforskriftens kap. 14 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Notat. Innledning DNV. Nussir, att: Øystein Rushfeldt

Notat. Innledning DNV. Nussir, att: Øystein Rushfeldt Akvaplan-niva AS Tromsø-kontoret (svaradresse) Rådgivning og forskning Framsenteret innen miljø og akvakultur 9296 Tromsø Org.nr: NO 937 375 158 MVA Tlf: 77 75 03 00 Skrevet av: Ole Anders Nøst www.akvaplan.niva.no

Detaljer

Rapport nr.:2001.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Borehullsinspeksjon. En utprøving og sammenligning av Optisk og Akustisk Televiewer.

Rapport nr.:2001.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Borehullsinspeksjon. En utprøving og sammenligning av Optisk og Akustisk Televiewer. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.:2001.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Borehullsinspeksjon. En utprøving og sammenligning

Detaljer

Resipientundersøkelse for nytt hovedavløpsrenseanlegg i Os kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1226

Resipientundersøkelse for nytt hovedavløpsrenseanlegg i Os kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1226 Resipientundersøkelse for nytt hovedavløpsrenseanlegg i Os kommune R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1226 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Resipientundersøkelse for nytt hovedavløpsrenseanlegg

Detaljer

MAINSTREAM NORWAY AS FORSAN SØKNAD OM ETABLERING AV SETTEFISKANLEGG FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK VED FORSAN I STEIGEN KOMMUNE SEPTEMBER 2009

MAINSTREAM NORWAY AS FORSAN SØKNAD OM ETABLERING AV SETTEFISKANLEGG FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK VED FORSAN I STEIGEN KOMMUNE SEPTEMBER 2009 MAINSTREAM NORWAY AS FORSAN SØKNAD OM ETABLERING AV SETTEFISKANLEGG FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK VED FORSAN I STEIGEN KOMMUNE SEPTEMBER 2009 VEDLEGG 2 Prosjektbeskrivelse 2.1 Bakgrunn... 1 2.1.1 Forholdet

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø e-rapport nr: 34 2014 MOM C-undersøkelse fra lokalitet Store Teistholmen i Sandnes kommune, 2014 Torben Lode Trond Einar Isaksen Foto: Bjarte

Detaljer

Utprøving av utstyr for å registrere sykkeltrafikk. SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk. Terje Giæver

Utprøving av utstyr for å registrere sykkeltrafikk. SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk. Terje Giæver SINTEF A7915 Åpen RAPPORT Utprøving av utstyr for å registrere sykkeltrafikk Terje Giæver SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk September 2008 II IV V INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Detaljer

Kunnskap om vind, bølger, temperatur, isutbredelse, siktforhold mv. - Barentshavet SØ

Kunnskap om vind, bølger, temperatur, isutbredelse, siktforhold mv. - Barentshavet SØ no. Kunnskap om vind, bølger, temperatur, isutbredelse, siktforhold mv. - Barentshavet SØ Bistand til OEDs åpningsprosesser for petroleumsvirksomhet i nord Knut A. Iden, Magnar Reistad,

Detaljer

Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA)

Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) i samarbeid med Sør-Varanger kommune Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) Konsekvensutredning - Sjø Utslipp til sjø ved normal drift Akutt forurensing til sjø Naturmiljø i sjø Konsekvenser i bygge-

Detaljer

FISKEHABITAT I SULDALSLÅGEN: ET STUDIUM AV SEDIMENTASJONSDYNAMIKK, BEGROING, HABITATTILBUD OG HABITATBRUK HOS FISK. SLUTTRAPPORT

FISKEHABITAT I SULDALSLÅGEN: ET STUDIUM AV SEDIMENTASJONSDYNAMIKK, BEGROING, HABITATTILBUD OG HABITATBRUK HOS FISK. SLUTTRAPPORT FISKEHABITAT I SULDALSLÅGEN: ET STUDIUM AV SEDIMENTASJONSDYNAMIKK, BEGROING, HABITATTILBUD OG HABITATBRUK HOS FISK. SLUTTRAPPORT Jim Bogen, Trond Bremnes, Truls Bønsnes, Jan Heggenes, Stein W. Johansen

Detaljer

Prosessbeskrivelse. Tittel: GP7 -instrumentet. Gyldig fra: Morten Røe, 5. januar 2012. Godkjent av: Klassifiseringsutvalget

Prosessbeskrivelse. Tittel: GP7 -instrumentet. Gyldig fra: Morten Røe, 5. januar 2012. Godkjent av: Klassifiseringsutvalget Prosessbeskrivelse KVALITETSSYSTEM Tittel: GP7 -instrumentet ID: 305S_GP7 instrumentet Versjon: 5 Side: 1 av: 9 sider Utarbeidet av: Godkjent av: Gyldig fra: Morten Røe, 5. januar 2012 Klassifiseringsutvalget

Detaljer

Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2

Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2 SINTEF FISKERI OG HAVBRUK Øyvind Knutsen November 2010 Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2 Forenklede måter å finne strømprognoser for en

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

StrålevernRapport 2011:6. Radiofrekvente felt i våre omgivelser. Målinger i frekvensområdet 80 MHz 3 GHz

StrålevernRapport 2011:6. Radiofrekvente felt i våre omgivelser. Målinger i frekvensområdet 80 MHz 3 GHz StrålevernRapport 2011:6 Radiofrekvente felt i våre omgivelser Målinger i frekvensområdet 80 MHz 3 GHz Referanse: Sjømoen T-M 1, Lervik H 2, Heimdal P E 2, Klæboe L 1, Hannevik M 1. Radiofrekvente felt

Detaljer

Hovedoppgave ved institutt for maskin og marin

Hovedoppgave ved institutt for maskin og marin Hovedoppgave ved institutt for maskin og marin System for automatisk flushing og trykktesting av hydraulikkrør. - Undersøkelse av gjennomførbarhet og produksjon av prototype. Utdanning/kull/klasse: 11HUVT

Detaljer

Bruk av «luseskjørt» for å redusere påslag av lakselus Lepeophtheirus salmonis (Krøyer) på oppdrettslaks

Bruk av «luseskjørt» for å redusere påslag av lakselus Lepeophtheirus salmonis (Krøyer) på oppdrettslaks Bruk av «luseskjørt» for å redusere påslag av lakselus Lepeophtheirus salmonis (Krøyer) på oppdrettslaks Skrevet av: Martin Næs, Peter Andreas Heuch og Remi Mathisen 20. april 2012 Kontaktinformasjon.

Detaljer

Sandefjord Kommune. SANDEFJORDSFJORDEN Tildekking av forurenset sediment og økologisk konsekvensvurdering

Sandefjord Kommune. SANDEFJORDSFJORDEN Tildekking av forurenset sediment og økologisk konsekvensvurdering SANDEFJORDSFJORDEN Tildekking av forurenset sediment og økologisk konsekvensvurdering Sandefjord Kommune Report No.: 2014-1338, Rev. 01 Document No.: 18E5BUW-4 Date: 2014-12-18 Innholdsfortegnelse 1 OPPSUMMERING...

Detaljer

Vantage Pro2 Konsollmanual. For Vantage Pro2 og Vantage Pro2 Plus Værstasjoner

Vantage Pro2 Konsollmanual. For Vantage Pro2 og Vantage Pro2 Plus Værstasjoner Vantage Pro2 Konsollmanual For Vantage Pro2 og Vantage Pro2 Plus Værstasjoner 1 Vantage Pro2 Konsollfunksjoner 1. Kompassrose 2. Graf og høy/lav indikator 3. Værvarsel ikon 4. Månefase indikator 5. Tid/Tid

Detaljer

Evaluering av kvaliteten på trafikkdata

Evaluering av kvaliteten på trafikkdata Evaluering av kvaliteten på trafikkdata Erlend Hoksrud Aakre Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Stein Johannessen, BAT Medveileder: Torbjørn Haugen, Statens vegvesen Tomas Levin,

Detaljer

Bruk av nedbørdata Sluttrapport fra pilotprosjekt

Bruk av nedbørdata Sluttrapport fra pilotprosjekt Sluttrapport fra pilotprosjekt Spleiselagsprosjekt Tønsberg, Stavanger, Fredrikstad, Nøtterøy, Sarpsborg, Ski, Askim Sluttrapport fra pilotprosjekt 03.09.2010 COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4, Kråkerøy Postboks

Detaljer

En analyse av unge føreres holdninger og kjøreatferd

En analyse av unge føreres holdninger og kjøreatferd En analyse av unge føreres holdninger og kjøreatferd Av Christin Berg, Gunnar Thesen Utkast som ikke må siteres IRIS (International Research Institute of Stavanger) P.O. Box 806 068 Stavanger Tlf. +7 187000

Detaljer

VEILEDNING STØYINDIKATOR September 2010

VEILEDNING STØYINDIKATOR September 2010 VEILEDNING STØYINDIKATOR September 2010 Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet - RNNP Innhold: 1. Innledning... 3 1.1 Generelt om metoden... 3 2. Støyindikator pr stillingskategori Post 1... 3 2.1 Stillingskategorier...

Detaljer

Reisetidsregistrering med blåtannteknologi

Reisetidsregistrering med blåtannteknologi Reisetidsregistrering med blåtannteknologi Silje Rogn Aune Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Torbjørn Haugen, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg,

Detaljer

Bruksanvisning trådløs værstasjon T35.1039 TFA Diva Breeze

Bruksanvisning trådløs værstasjon T35.1039 TFA Diva Breeze Bruksanvisning trådløs værstasjon T35.1039 TFA Diva Breeze Introduksjon Takk for at du valgte denne trådløse værstasjonen som er et eksempel på inovativt design. Den gir deg radiokontrollert klokke og

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer