Strømmåling. Frohavet, Frøya kommune Dato: August og oktober Omsøkt/disponert av : SalMar Farming AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strømmåling. Frohavet, Frøya kommune Dato: August og oktober Omsøkt/disponert av : SalMar Farming AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S"

Transkript

1 HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Frohavet, Frøya kommune Dato: August og oktober Omsøkt/disponert av : SalMar Farming AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda /,

2 INNHOLDSFORTEGNELSE. Oppdrag. Posisjon. Metodikk : Strømmålere : Data og vurderinger : Hovedstrømsretning / kart : Kommentarer / konklusjon. Data fra strømmåler - m dyp : Data fra strømmåler m dyp : Data fra strømmåler m dyp : Data fra strømmåler m dyp : Data fra strømmåler m dyp : Vedlegg strømmålinger.oppdrag Oppdragsgiver: SalMar Farming AS Kontakt person: Bjørn Larsen Oppdrag: Vurdering av lokalitet på grunnlag av strømmåling.. POSISJON Lokalitet: Posisjon: Frohavet, Frøya kommune, Sør-Trøndelag. se vedlegg. METODIKK Målingene på og meters dyp er gjennomført med s trømmåler SD. Måleren skal registrere strømhastighet, strøm retni ng og temperatur i dager. Målingene på og m dyp er gjennomført med Aqu adopp Profiler khz. Måleren sender ut akustiske signaler og bruker dopp lereffekten til å måle strøm hastighet og retning. Måleren var plassert ved bunn. Måleren har målt str ømhastighetene hver meter opp til meters dyp. Målerne skal registrere strømhastigh et og strøm retning i dager. På to av fjorten nivå er alle dataene gjengitt i ra pporten: ved og meters dybde. Oppsummering data fra alle målenivåene er gjengi tt i figur-.. STRØMMÅLERE Fil navn Måleperiode Antall døgn Intervall Antall målinger Måler m dyp Frohavetjuli.SD.... MIN Måler m dyp Frohavetm.SD.... MIN Måler m dyp Frohavetm.SD.... MIN Måler m dyp Lok-.SD.... MIN Måler m dyp Lok-.SD.... MIN

3 . DATA OG VURDERINGER: m dyp - aug Målt: Vurdering Sjøtemperatur,, ºC Normal temperatur Strømhastighet Gjennomsnitt % < cm/sek Periode < cm/sek Max måling, cm / sek, % min, cm / sek Høy gjennomsnittlig strømhastighet og en svært lav andel målinger under cm/sek. Vannet er i bevegelse hele tiden. Høy maksmåling. Effektiv transport Hastighet, cm/ sek Retning grader deg. Neuman-parameter, Vannutskifting m /m /d Høy gjennomsnittlig vannutskiftning. m dyp -sept Målt: Vurdering Sjøtemperatur,, ºC Normal temperatur Strømhastighet Gjennomsnitt, cm / sek % < cm/sek, % Periode < cm/sek min Svært høy effektiv transporthastighet og en svært h øy Neuman Parameter. Klar hovedstrømretning mot sør ve st. Høy gjennomsnittlig strømhastighet og en svært lav andel målinger under cm/sek. Vannet er i bevegelse hele tiden. Max måling, cm / sek Effektiv transport Moderat til høy maksmåling. Hastighet, cm/ sek Moderat effektiv transporthastighet og en moderat N euman Retning grader deg. Parameter. Hovedretning på strømmen er mot sør ves t. Neuman-parameter, Vannutskifting m /m /d Høy gjennomsnittlig vannutskiftning m dyp - sept Målt: Vurdering Sjøtemperatur,, ºC Normal temperatur Strømhastighet Gjennomsnitt % < cm/sek Periode < cm/sek Max måling, cm / sek, % min, cm / sek Høy gjennomsnittlig strømhastighet og ingen registr erte målinger under cm/sek. Vannet er i konstant bevegelse. Moderat maks hastighet Effektiv transport Hastighet, cm/ sek Retning grader deg. Neuman-parameter, Vannutskifting m /m /d Høy gjennomsnittlig vannutskiftning. Doppler m dyp - aug Målt: Vurdering Strømhastighet God effektiv strømhastighet. En moderat til høy Neu man Parameter. Hovedstrøm mot sør vest Gjennomsnitt, cm / sek Høy gjennomsnittlig strømhastighet og vannet er mye i % < cm/sek, % bevegelse for å være på m dybde. % < cm/sek, % Effektiv transport Hastighet, cm/ sek Periode < cm/sek min Max måling, cm / sek Høy makshastighet for å være på m dybde Lav effektiv strømhastighet og en lav Neuman Parame ter. Retning grader deg. Neuman-parameter, Vannutskifting m /m /d Høy gjennomsnittlig vannutskiftning.

4 Doppler m dyp -aug Målt: Vurdering Sjøtemperatur,, ºC Normal temperatur Strømhastighet Gjennomsnitt % < cm/sek, cm / sek, % Høy gjennomsnittlig strømhastighet og vannet er mye i bevegelse for å være på m dybde. % < cm/sek, % Periode < cm/sek min Max måling, cm / sek Høy makshastighet for å være på m dybde Effektiv transport Hastighet, cm/ sek Retning grader deg. Neuman-parameter, Vannutskifting m /m /d Høy gjennomsnittlig vannutskiftning. God effektiv strømhastighet og en moderat Neuman Parameter.. HOVEDSTRØMSRETNING / KARTVEDLEGG. Hovedstrøm retningene på målepunktene ved (to må lepunkt),, og meters dyp er inntegnet på henholdsvis kart nr,,, og. Kart nr : Hovedstrømsretning på m dyp august. Strømrosen viser andel vanngjennomstrømming i % for hver sektor på grader.

5 Kart nr : Hovedstrømsretning på m dyp september. Strømrosen viser andel vanngjennomstrømming i % for hver sektor på grader. Kart nr : Hovedstrømsretning på m dyp september. Strømrosen viser andel vanngjennomstrømming i % for hver sektor på grader.

6 Kart nr : Hovedstrømsretning på m dyp august. Strømrosen viser andel vanngjennomstrømming i % for hver sektor på grader. Kart nr : Hovedstrømsretning på m dyp august. Strømrosen viser andel vanngjennomstrømming i % for hver sektor på grader.

7 Figur : Gjennomsnittlig strømhastighet i ulike dyp fra til meters dyp. Nivåene mellom målepunktene er meter. Figur : Maks målte strømhastighet i ulike dyp fra til meters dyp. Nivåene mellom målepunktene er meter. Figur : Andel målinger under cm/sek i ulike dyp fra til meters dyp. Nivåene mellom målepunktene er meter.

8 Figur : Andel målinger under cm/sek i ulike dyp fra til meters dyp. Nivåene mellom målepunktene er meter Månedlige tidevannsvariasjoner: Figur: Høyden på kolonnene indikerer den relative strømsty rken i et område som er forårsaket av månefasen. Sterk vind og store variasjoner i luf ttrykk vil i tillegg påvirke strømhastigheten. (copyright: Aalesund University College ved Norvald Kjerstad)

9 . KOMMENTARER /KONKLUSJON: Området har en svært god vannutskiftning på og meter. Høy gjennomsnittlig strømhastighet og en ensrettet strøm mot sør vest. Mye nytt vann blir tilført området. Vannet er i kontinuerlig bevegelse. Godt med strøm og til tider høye strømtopper ved bu nnen. Pga av dybden og den høye vannutskiftningen vil organisk materiale bli spredd over et stort område og en vil da få enn effektiv nedbrytning. Ingen fare for akkumulering a v organisk materiale på bunnen. Sistranda.. Arild Kjerstad Havbrukstjenesten AS

10 . DATA FRA STRØMMÅLER M DYP - august: CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: frohavetjuli.sd Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Jul- To: : -.Aug- Sum% Current speed groups Total flow Max Sum% m³/m² % curr : Matrise med hastighet plottet mot strømretning er. Strømretninger er fordelt på º sektorer (sektoren e er vist i venstre kolonne). Den nederste linjen vises den prosentvise fordelingen (styrken) av de registrerte strømhastigheten. Kolonnen til høyre vises den prosentvise fordeling av de ulike º sektorer og utregning av antall kubikkmeter vann som i måleperioden vil passere et tenkt vindu på x meter i den aktuelle strømretning. STATISTICAL SUMMARY File name: frohavetjuli.sd Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Jul- To: : -.Aug- Total East / west North / south Mean current speed (cm/s),,, Variance (cm/s)²,,, Standard deviation (cm/s),,, Mean standard deviation,,, Maximum current velocity, Minimum Significant Significant current velocity max velocity min velocity,,,.: Statistisk sammendrag av måledata.

11 CURRENT SPEED BAR CHART File name: frohavetjuli.sd Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Jul- To: : -.Aug- Number of measurements : Strømmens hastighetsfordeling uten hensyn til retning. Antall registreringer på stående akse og strøm styr ke (cm/sek) på liggende akse. cm/s CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: frohavetjuli.sd Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Jul- To: : -.Aug- Number of measurements.: Retningsdiagram. Strømmens retning fordelt på º sektorer. Antall registreringer på stående akse og º sektor er på liggende akse. Deg

12 CURRENT SPEED File name: frohavetjuli.sd Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Jul- To: : -.Aug-, Current speed (cm/s),,,,,,,,,,,.: Tidsdiagram (kronologisk) for strømhastighet u ansett retning. Hastighet (cm/sek) på stående akse og dager på ligg ende akse. Days CURRENT DIRECTION File name: frohavetjuli.sd Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Jul- To: : -.Aug- Current dir ( ).: Retningsdiagram (kronologisk) for strøm. Retning på stående akse og dager på liggende akse. Days

13 TEMPERATURE File name: frohavetjuli.sd Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Jul- To: : -.Aug-,,,,,,,,,,, Temperature ( C),.: Temperatur i måleperioden. Temperatur på stående akse og dager på liggende aks e Days PROGRESSIVE VECTOR File name: frohavetjuli.sd Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Jul- To: : -.Aug- Neumann parameter:. Average speed:. cm/s km N (Skipped invalid data.) Rest speed:. cm/s Rest direction: deg : Progressive vektor. Vannutskiftning i måleperi oden. Km fra målepunktet på både stående og liggende akse. Mellom hvert kryss representerer et døgn. - - km E

14 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: frohavetjuli.sd Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Jul- To: : -.Aug- N N Maximum velocity (cm/s) per deg sector Mean velocity (cm/s) per deg sector.: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (cm/s) forde lt på sektorer. Venstre kurve viser den maksimale strømhastighet so m er målt i hver º sektor i løpet av måleperioden. Høyre kurve viser hvilke middelhastig heter som er blitt målt i hver sektor. CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: frohavetjuli.sd Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Jul- To: : -.Aug- N N Relative water flux (%) per deg sector Number of measurements per deg sector.: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (%) fordelt på sektorer. Venstre diagram viser relativ strømhastighet/vannfl uks i hver sektor ( sektorer). Høyre diagram viser hvor mange ganger strømmålerens ror h ar pekt på hver enkelt sektor i løpet av måleperioden.

15 STICK DIAGRAM File name: frohavetjuli.sd Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Jul- To: : -.Aug- Current speed (cm/s),,,, -, -, -,.: Fyrstikkdiagram - Retningen og styrken på s trømmen i tidsperioden. Lengden representerer styrken på strømmen og streke ts retning tilsvarer strømretningen. Days

16 . DATA FRA STRØMMÅLER M DYP - september: CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: Frohavetm.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Sep- To: : -.Oct- Sum% Current speed groups Total flow Max Sum% m³/m² % curr : Matrise med hastighet plottet mot strømretning er. Strømretninger er fordelt på º sektorer (sektoren e er vist i venstre kolonne). Den nederste linjen vises den prosentvise fordelingen (styrken) av de registrerte strømhastighetene. Kolonnen til høyre vises den prosentvise fordeling av de uli ke º sektorer og utregning av antall kubikkmeter vann som i måleperioden vil passere et tenkt vindu på x meter i den aktuelle strømretning. STATISTICAL SUMMARY File name: Frohavetm.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Sep- To: : -.Oct- Total East / west North / south Mean current speed (cm/s),,, Variance (cm/s)²,,, Standard deviation (cm/s),,, Mean standard deviation,,, Maximum current velocity, Minimum Significant Significant current velocity max velocity min velocity,,,.: Statistisk sammendrag av måledata.

17 CURRENT SPEED BAR CHART File name: Frohavetm.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Sep- To: : -.Oct- Number of measurements : Strømmens hastighetsfordeling uten hensyn til retning. Antall registreringer på stående akse og strøm styr ke (cm/sek) på liggende akse. cm/s CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: Frohavetm.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Sep- To: : -.Oct- Number of measurements.: Retningsdiagram. Strømmens retning fordelt på º sektorer. Antall registreringer på stående akse og º sektor er på liggende akse. Deg

18 CURRENT SPEED File name: Frohavetm.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Sep- To: : -.Oct-, Current speed (cm/s),,,,,,,,,.: Tidsdiagram (kronologisk) for strømhastighet u ansett retning. Hastighet (cm/sek) på stående akse og dager på ligg ende akse. Days CURRENT DIRECTION File name: Frohavetm.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Sep- To: : -.Oct- Current dir ( ).: Retningsdiagram (kronologisk) for strøm. Retning på stående akse og dager på liggende akse. Days

19 TEMPERATURE File name: Frohavetm.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Sep- To: : -.Oct-,,,,,,,,,,,,, Temperature ( C),.: Temperatur i måleperioden. Temperatur på stående akse og dager på liggende aks e Days PROGRESSIVE VECTOR File name: Frohavetm.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Sep- To: : -.Oct- Neumann parameter:. Average speed:. cm/s km N (Skipped invalid data.) Rest speed:. cm/s Rest direction: deg : Progressive vektor. Vannutskiftning i måleperi oden. Km fra målepunktet på både stående og liggende akse. Mellom hvert kryss representerer et døgn. km E

20 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Frohavetm.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Sep- To: : -.Oct- N N Maximum velocity (cm/s) per deg sector Mean velocity (cm/s) per deg sector.: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (cm/s) forde lt på sektorer. Venstre kurve viser den maksimale strømhastighet so m er målt i hver º sektor i løpet av måleperioden. Høyre kurve viser hvilke middelhastig heter som er blitt målt i hver sektor. CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Frohavetm.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Sep- To: : -.Oct- N N Relative water flux (%) per deg sector Number of measurements per deg sector.: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (%) fordelt på sektorer. Venstre diagram viser relativ strømhastighet/vannfl uks i hver sektor ( sektorer). Høyre diagram viser hvor mange ganger strømmålerens ror h ar pekt på hver enkelt sektor i løpet av måleperioden.

21 STICK DIAGRAM File name: Frohavetm.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Sep- To: : -.Oct- Current speed (cm/s),,,, -, -, -,.: Fyrstikkdiagram - Retningen og styrken på s trømmen i tidsperioden. Lengden representerer styrken på strømmen og streke ts retning tilsvarer strømretningen. Days

22 . DATA FRA STRØMMÅLER M DYP - september: CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: Frohavetm.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Sep- To: : -.Sep- Sum% Current speed groups Total flow Max Sum% m³/m² % curr : Matrise med hastighet plottet mot strømretnin ger. Strømretninger er fordelt på º sektorer (sektoren e er vist i venstre kolonne). Den nederste linjen vises den prosentvise fordelingen (styrken) av de registrerte strømhastighetene. Kolonnen til høyre vises den prosentvise fordeling av de uli ke º sektorer og utregning av antall kubikkmeter vann som i måleperioden vil passere et tenkt vindu på x meter i den aktuelle strømretning. STATISTICAL SUMMARY File name: Frohavetm.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Sep- To: : -.Sep- Total East / west North / south Mean current speed (cm/s),,, Variance (cm/s)²,,, Standard deviation (cm/s),,, Mean standard deviation,,, Maximum current velocity, Minimum Significant Significant current velocity max velocity min velocity,,,.: Statistisk sammendrag av måledata.

23 CURRENT SPEED BAR CHART File name: Frohavetm.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Sep- To: : -.Sep- Number of measurements : Strømmens hastighetsfordeling uten hensyn til retning. Antall registreringer på stående akse og strøm styr ke (cm/sek) på liggende akse. cm/s CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: Frohavetm.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Sep- To: : -.Sep- Number of measurements.: Retningsdiagram. Strømmens retning fordelt på º sektorer. Antall registreringer på stående akse og º sektor er på liggende akse. Deg

24 CURRENT SPEED File name: Frohavetm.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Sep- To: : -.Sep-, Current speed (cm/s),,,,,,,,,,,,,,,,,.: Tidsdiagram for strømhastighet uansett retnin g. Hastighet (cm/sek) på stående akse og dager på ligg ende akse. Days CURRENT DIRECTION File name: Frohavetm.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Sep- To: : -.Sep- Current dir ( ).: Retningsdiagram for strøm. Days

25 TEMPERATURE File name: Frohavetm.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Sep- To: : -.Sep-,,,,,,,,,,,,, Temperature ( C),.: Temperatur i måleperioden. Temperatur på stående akse og dager på liggende aks e Days PROGRESSIVE VECTOR File name: Frohavetm.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Sep- To: : -.Sep- Neumann parameter:. Average speed:. cm/s km N (Skipped invalid data.) Rest speed:. cm/s Rest direction: deg : Progressive vektor. Vannutskiftning i måleper ioden. Km fra målepunktet på både stående og liggende akse. Mellom hvert kryss representerer et døgn. km E

26 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Frohavetm.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Sep- To: : -.Sep- N N Maximum velocity (cm/s) per deg sector Mean velocity (cm/s) per deg sector.: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (cm/s) ford elt på sektorer. Venstre kurve viser den maksimale strømhastighet so m er målt i hver º sektor i løpet av måleperioden. Høyre kurve viser hvilke middelhastig heter som er blitt målt i hver sektor. CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Frohavetm.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Sep- To: : -.Sep- N N Relative water flux (%) per deg sector Number of measurements per deg sector.: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (%) fordel t på sektorer. Venstre diagram viser relativ strømhastighet/vannfl uks i hver sektor ( sektorer). Høyre diagram viser hvor mange ganger strømmålerens ror h ar pekt på hver enkelt sektor i løpet av måleperioden.

27 STICK DIAGRAM File name: Frohavetm.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Sep- To: : -.Sep- Current speed (cm/s),,,,, -, -, -, -,.: Fyrstikkdiagram - Retningen og styrken på strømmen i tidsperioden. Lengden representerer styrken på strømmen og streke ts retning tilsvarer strømretningen. Days

28 . DATA FRA STRØMMÅLER M DYP Doppler -juni: CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: Lok-.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Jul- To: : -.Aug- Sum% Current speed groups Total flow Max Sum% m³/m² % curr : Matrise med hastighet plottet mot strømretnin ger. Strømretninger er fordelt på º sektorer (sektoren e er vist i venstre kolonne). Den nederste linjen vises den prosentvise fordelingen (styrken) av de registrerte strømhastigheten. Kolonnen til høyre vises den prosentvise fordeling av de ulike º sektorer og utregning av antall kubikkmeter vann som i måleperioden vil passere et tenkt vindu på x meter i den aktuelle strømretning. STATISTICAL SUMMARY File name: Lok-.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Jul- To: : -.Aug- Total East / west North / south Mean current speed (cm/s),,, Variance (cm/s)²,,, Standard deviation (cm/s),,, Mean standard deviation,,, Maximum current velocity, Minimum Significant Significant current velocity max velocity min velocity,,,.: Statistisk sammendrag av måledata.

29 CURRENT SPEED BAR CHART File name: Lok-.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Jul- To: : -.Aug- Number of measurements : Strømmens hastighetsfordeling uten hensyn til retning. Antall registreringer på stående akse og strøm styr ke (cm/sek) på liggende akse. cm/s CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: Lok-.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Jul- To: : -.Aug- Number of measurements.: Retningsdiagram. Strømmens retning fordelt på º sektorer. Antall registreringer på stående akse og º sektor er på liggende akse. Deg

30 CURRENT SPEED File name: Lok-.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Jul- To: : -.Aug-, Current speed (cm/s),,,,,,,,,,,,,,,,.: Tidsdiagram for strømhastighet uansett retnin g. Hastighet (cm/sek) på stående akse og dager på ligg ende akse. Days CURRENT DIRECTION File name: Lok-.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Jul- To: : -.Aug- Current dir ( ).: Retningsdiagram for strøm. Days

31 PROGRESSIVE VECTOR File name: Lok-.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Jul- To: : -.Aug- Neumann parameter:. Average speed:. cm/s km N (Skipped invalid data.) Rest speed:. cm/s Rest direction: deg : Progressive vektor. Vannutskiftning i måleper ioden. Km fra målepunktet på både stående og liggende akse. Mellom hvert kryss representerer et døgn. km E CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Lok-.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Jul- To: : -.Aug- N N Maximum velocity (cm/s) per deg sector Mean velocity (cm/s) per deg sector.: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (cm/s) ford elt på sektorer. Venstre kurve viser den maksimale strømhastighet so m er målt i hver º sektor i løpet av måleperioden. Høyre kurve viser hvilke middelhastig heter som er blitt målt i hver sektor.

32 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Lok-.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Jul- To: : -.Aug- N N Relative water flux (%) per deg sector Number of measurements per deg sector.: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (%) fordelt på sektorer. Venstre diagram viser relativ strømhastighet/vannfl uks i hver sektor ( sektorer). Høyre diagram viser hvor mange ganger strømmålerens ror h ar pekt på hver enkelt sektor i løpet av måleperioden. STICK DIAGRAM File name: Lok-.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Jul- To: : -.Aug- Current speed (cm/s),,,,, -, -, -, -, Days.: Fyrstikkdiagram - Retningen og styrken på strømmen i tidsperioden. Lengden representerer styrken på strømmen og streke ts retning tilsvarer strømretningen.

33 . DATA FRA STRØMMÅLER M DYP doppler august : CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: Lok-.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Jul- To: : -.Aug- Sum% Current speed groups Total flow Max Sum% m³/m² % curr : Matrise med hastighet plottet mot strømretnin ger. Strømretninger er fordelt på º sektorer (sektoren e er vist i venstre kolonne). Den nederste linjen vises den prosentvise fordelingen (styrken) av de registrerte strømhastigheten. Kolonnen til høyre vises den prosentvise fordeling av de ulike º sektorer og utregning av antall kubikkmeter vann som i måleperioden vil passere et tenkt vindu på x meter i den aktuelle strømretning. STATISTICAL SUMMARY File name: Lok-.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Jul- To: : -.Aug- Total East / west North / south Mean current speed (cm/s),,, Variance (cm/s)²,,, Standard deviation (cm/s),,, Mean standard deviation,,, Maximum current velocity, Minimum Significant Significant current velocity max velocity min velocity,,,.: Statistisk sammendrag av måledata.

34 CURRENT SPEED BAR CHART File name: Lok-.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Jul- To: : -.Aug- Number of measurements : Strømmens hastighetsfordeling uten hensyn til retning. Antall registreringer på stående akse og strøm styr ke (cm/sek) på liggende akse. cm/s CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: Lok-.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Jul- To: : -.Aug- Number of measurements.: Retningsdiagram. Strømmens retning fordelt på º sektorer. Antall registreringer på stående akse og º sektor er på liggende akse. Deg

35 CURRENT SPEED File name: Lok-.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Jul- To: : -.Aug-, Current speed (cm/s),,,,,,,,,,,,,,,.: Tidsdiagram for strømhastighet uansett retnin g. Hastighet (cm/sek) på stående akse og dager på ligg ende akse. Days CURRENT DIRECTION File name: Lok-.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Jul- To: : -.Aug- Current dir ( ).: Retningsdiagram for strøm. Days

36 TEMPERATURE File name: Lok-.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Jul- To: : -.Aug-, Temperature ( C),,,,.: Temperatur i måleperioden. Temperatur på stående akse og dager på liggende aks e Days PROGRESSIVE VECTOR File name: Lok-.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Jul- To: : -.Aug- Neumann parameter:. Average speed:. cm/s km N (Skipped invalid data.) Rest speed:. cm/s Rest direction: deg : Progressive vektor. Vannutskiftning i måleper ioden. Km fra målepunktet på både stående og liggende akse. Mellom hvert kryss representerer et døgn. km E

37 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Lok-.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Jul- To: : -.Aug- N N Maximum velocity (cm/s) per deg sector Mean velocity (cm/s) per deg sector.: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (cm/s) ford elt på sektorer. Venstre kurve viser den maksimale strømhastighet so m er målt i hver º sektor i løpet av måleperioden. Høyre kurve viser hvilke middelhastig heter som er blitt målt i hver sektor. CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Lok-.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Jul- To: : -.Aug- N N Relative water flux (%) per deg sector Number of measurements per deg sector.: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (%) fordel t på sektorer. Venstre diagram viser relativ strømhastighet/vannfl uks i hver sektor ( sektorer). Høyre diagram viser hvor mange ganger strømmålerens ror h ar pekt på hver enkelt sektor i løpet av måleperioden.

38 STICK DIAGRAM File name: Lok-.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Jul- To: : -.Aug- Current speed (cm/s),,,, -, -, -, Days.: Fyrstikkdiagram - Retningen og styrken på strømmen i tidsperioden. Lengden representerer styrken på strømmen og streke ts retning tilsvarer strømretningen.

39 . Vedlegg strømmålinger Oppdragsgiver: Kontaktperson: Lokalitet: Ansvarlig i Havbrukstjenesten AS: SalMar Farming AS Bjørn LArsen Frohavet Arild Kjerstad, prosjektleder Hege Schjetne, kvalitetsansvarlig Måler ID Måler ID Aqd Måler ID Aqd Instrument Instrumenttype, modell SD Aquadopp Current Profiler Aquadopp Current Profiler Leverandør Sensordata AS Nortek AS Nortek AS Måleprinsipp Fysisk registrering av strøm ved hjelp av rotormåling. Registrering av strøm ved å sende ut akustiske signaler Utsetts opplysninger Dyp ved registrering Utsett rigg rigg rigg Registrering av strøm ved å sende ut akustiske signaler Posisjon strømmåling: o. Nord o. Øst o. Nord o. Øst o. Nord o. Øst Måleintervall Hvert minutt Hvert minutt Hvert minutt Midlingsperiode En registrert måling er gjennomsnittet av målinger (en hvert minutt) i et minutts intervall Middel hastighet av minutt pr. minutt Middel hastighet av minutt pr. minutt Tidsperiode registrering Dato Sjøsatt Total Måleperiode Filnavn Filnavn rådata Frohavetjuli.SD Lok-.SD Lok-.SD Filnavn Strømrapport Frohavet STRØMdoppler Frohavet STRØMdoppler Frohavet STRØMdoppler Databearbeiding Måleperiode for utskrift Antall målinger i utskrift Antall dager med målinger i utskrift Justering av feilmålinger Nei Nei Nei i måleperiode for utskrift Var anlegget i drift i Nei Nei Nei måleperioden? Datakvalitet God God God Instrumentdata Kalibrering Kalibrert av Nortek AS Utført hos Sensordata AS ved levering av instrumentet. Kalibrert av Nortek AS Strømhastighet,, cm/sek, cm/sek, cm/sek nøyaktighet Kompass nøyaktighet +/- grader +/- grader +/- grader Kompass justert for misvisning av Havbrukstjenesten AS Nei Nei Nei Temperatur, nøyaktighet +/- / deg.c +/- / d eg.c +/- / deg.c Instrumentlogg Loggført hos Loggført hos Loggført hos Havbrukstjenesten Havbrukstjenesten Havbrukstjenesten Diverse Dato for storsjøan og. juni og. juli og. juli

40 Måler ID nr Måler ID nr Instrument Instrumenttype, modell SD SD Leverandør Sensordata AS Sensordata AS Måleprinsipp Fysisk registrering av strøm ved hjelp av rotormåling. Utsetts opplysninger Måledybde m m Dyp målepunkt Utsett rigg rigg Posisjon strømmåling: o. Nord o. Øst Måleintervall minutt minutt Midlingsperiode En registrert måling er gjennomsnit tet av målinger (en hvert minutt) i et minutts intervall Fysisk registrering av strøm ved hjelp av rotormåling. o. Nord o. Øst En registrert måling er gjennomsnittet av målinger (en hvert minutt) i et minutts intervall Tidsperiode registrering Dato Sjøsatt.... Total Måleperiode Filnavn Filnavn rådata Frohavetm. SD Frohavetm. S D Filnavn Strømrapport Frohavet STRØMdoppler Froh avet STRØMdoppler Databearbeiding Måleperiode for utskrift Antall målinger i utskrift Antall dager med målinger i utskrift Justering av feilmålinger i Nei Nei måleperiode for utskrift Var anlegget i drift i nei nei måleperioden? Datakvalitet God God. Instrumentdata Kalibrering Utført hos Sensordata AS ved Utført hos Sensordata AS ved levering av instrumentet. levering av instrumentet. Strømhastighet, nøyaktighet, cm/sek, cm/sek Kompass nøyaktighet +/- grader +/- grader Kompass justert for misvisning Nei Nei av Havbrukstjenesten AS Temperatur, nøyaktighet +/- / deg.c +/- / d eg.c Instrumentlogg Loggført hos Havbrukstjenesten Loggf ørt hos Havbrukstjenesten Diverse Dato for storsjøan. september. september

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Urda, Surnadal kommune Dato: Juli og november Omsøkt/disponert av: Lerøy Hydrotech AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda /, arild@havbrukstjenesten.no

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seiskjæret, Åfjord kommune Dato: Juli 1 Omsøkt/disponert av: Måsøval Fiskeoppdrett AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 7 Sistranda 7 9

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Forrahammeren, Snillfjord kommune Dato: November og februar Omsøkt/disponert av: AquaGen AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 2011

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 2011 HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Midlertidig rapport. Lokalitet: Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 11 Omsøkt/disponert av: Måsøval Fiskeoppdrett AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Follafoss, Verran kommune Dato: Oktober Omsøkt/disponert av: Follasmolt AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda 9 / 99, arild@havbrukstjenesten.no

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Omsøkt/disponert av: Marine Harvest avd ST Stamfisk AS

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Omsøkt/disponert av: Marine Harvest avd ST Stamfisk AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Havsund, Bjugn kommune Dato: Januar og Februar Omsøkt/disponert av: Marine Harvest avd ST Stamfisk AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Ulvan, Hitra kommune Dato: April 13 Omsøkt/disponert av: Marine Harvest Norway AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 76 Sistranda 7 44 93

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seterneset, Molde kommune Dato: Oktober og desember og januar Omsøkt/disponert av: SalMar Organic AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seiballskjæra, Frøya kommune. Dato: Januar 1 Omsøkt/disponert av: Erviks laks og ørret AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 7 Sistranda

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Solværet, Smøla Kommune Februar 2006, september og november 2010.

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Solværet, Smøla Kommune Februar 2006, september og november 2010. HAVBRUKSTJEESTE A/S Strømmåling Lokalitet: Dato: Solværet, Smøla Kommune Februar, september og november. Omsøkt/disponert av: SalMar Farming AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS Arild Kjerstad, Sistranda

Detaljer

Strømrapport for Brøran

Strømrapport for Brøran Strømrapport: Brødrene, Hitra kommune Strømrapport for Brøran Lokalitet nr: ny Dato: 15.1.214 Oppdragsgiver: Lerøy Midt 1 Rapport Tittel Rapport beskrivelse Rapportnr. Strømrapport for Brødrene Vurdering

Detaljer

Strømmåling. r - Troms. Dato: September og desember 2010. Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S

Strømmåling. r - Troms. Dato: September og desember 2010. Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling r - 1N> Lokalitet: Klokkstein. Nordreisa Kommune. Troms Dato: September og desember 2010 Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Sentrum næringshage Sandnessjøen tlf. / Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Lille Åsvær i Herøy kommune August 9 Strømmåling Lille Åsvær august 9 Tittel Strømundersøkelse på lokalitet Lille

Detaljer

Rapport strømmålinger Brudevika

Rapport strømmålinger Brudevika Rapport strømmålinger Brudevika Lokalitetsnavn: Brudevika Lokalitetsnummer: Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Vanylven Kart-koordinater. GPS-posisjon Se kart M. (Fiskeridir): Ø. instrumentrigg: Ansvarlig

Detaljer

Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-2013

Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-2013 SAM Notat nr. 9-3 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-3 Tone Vassdal Trond Einar Isaksen SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

SAM Notat nr

SAM Notat nr SAM Notat nr. 2-212 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Strømmåling ved lokalitet Hestholmen, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune Våren 212 Tone Vassdal Per-Otto Johansen SAM-Marin Thormøhlensgt.,

Detaljer

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Vannområde Rødøy-Lurøy v. Prosjektleder /marinbiolog Tone Vassdal INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 MATERIALE OG METODER... 5 3 RESULTAT OG DISKUSJON...

Detaljer

Dato: Antall sider:13 Feltarbeidsperiode:Apr-mai 2011 Oppdragsgivers ref./kontaktperson:

Dato: Antall sider:13 Feltarbeidsperiode:Apr-mai 2011 Oppdragsgivers ref./kontaktperson: VFH-Rapport: Strømmålinger ved lokalitet, Vindhammeren i Bø kommune. Overflatestrøm m dyp Vannutskiftningsstrøm - m dyp GPS posisjon strømmåler: o,/ o, Ø Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Sortland Side

Detaljer

Marine Harvest AS Attn: Knut Staven 7770 Flatanger

Marine Harvest AS Attn: Knut Staven 7770 Flatanger Marin konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Marine Harvest AS Attn: Knut Staven Flatanger tlf: (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Kornstad, Averøya. Strømmålinger.

Detaljer

Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune

Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune Argus-rapport nr. 33--17 Bodø Side 1 av 1 REFERANSESIDE Tittel Strømmåling Vedøya Gildeskål kommune Offentlig tilgjengelig: Argusrapport nr.: 33--17 Antall sider:

Detaljer

Strømmålinger; Lokalitet Brudevika. Anlegg: Marine Harvest Norway AS Lokalitetsnummer: Konsesjonsnumer: M RA 001 M S 001 / 003

Strømmålinger; Lokalitet Brudevika. Anlegg: Marine Harvest Norway AS Lokalitetsnummer: Konsesjonsnumer: M RA 001 M S 001 / 003 Strømmålinger; Lokalitet Brudevika Anlegg: Marine Harvest Norway AS Lokalitetsnummer: Konsesjonsnumer: M RA M S / M VN / Lokalitetens kommune: Vanylven Rapport nummer: BR9 Kystlab AS Adresse kontor: Dragsund,

Detaljer

Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD 6000) i perioden

Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD 6000) i perioden Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD ) i perioden... Val Akva Lokalitet: Hindholmen Nærøy Kommune Figur : Plassering av strømmåler i forhold til anlegg Kort oppsummering

Detaljer

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt.

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Lokaliteten: Rotholmen, Meløy. Sprednings- og bunnstrøm. Som avtalt oversender vi resultatene fra våre strømmålinger utført i området ved Rotholmen i Meløy kommune. Vår vurdering av lokaliteten er i hovedsak

Detaljer

Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune

Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune 116 Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune Overflatestrøm m Spredningsstrøm 11m Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Sortland Side 2 Rapporttittel Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune Overflatestrøm

Detaljer

Marine Harvest AS Attn: Hjørn Strand / Anders Laugsand 7994 Leka

Marine Harvest AS Attn: Hjørn Strand / Anders Laugsand 7994 Leka Marin Konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) tlf: (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Marine Harvest AS Attn: Hjørn Strand / Anders Laugsand Leka Dato:.oktober. REVIDERT

Detaljer

Aqua Kompetanse A/S : 7770 Flatanger

Aqua Kompetanse A/S : 7770 Flatanger Aqua Kompetanse A/S Flatanger Kontoradresse Postadresse : Miljøbygget, Lauvsnes : Flatanger Telefon : Mobil : E-post : post@aqua-kompetanse.no Internett : www.aqua-kompetanse.no Bankgiro :.. Org. r. :

Detaljer

Biolog Haakon O. Christiansen Boks Svolvær Org.nr: mva. Ellingsen Seafood AS Avisgt Svolvær

Biolog Haakon O. Christiansen Boks Svolvær Org.nr: mva. Ellingsen Seafood AS Avisgt Svolvær Biolog Haakon O. Christiansen Boks Svolvær Org.nr: 9 9 mva Telefon: 99 Dato: /- mail: haach@online.no Ellingsen Seafood AS Avisgt Svolvær Lokaliteten: Korsnes, Vågan. Overflate- og spredningsstrøm. Som

Detaljer

Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 2016

Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 2016 Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 216 Innholdsfortegnelse 1. Metodikk...3 2. Resultater...4 2.1 Strømdata sammendrag...4 2.2 Strømroser...5

Detaljer

SD6000 Rapport rådata

SD6000 Rapport rådata SD Rapport rådata Firma: oomas Sertifisering as Postboks: Repslagergaten. Telefon: Faks: Dato: /- Deres ref: JG Lokaliteten: Rotøy, Øygarden. Overflate- og spredningsstrøm. Strøm på m og m dybde. Strømmålingene

Detaljer

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata.

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata. Lokaliteten: Djupvik, Rødøy kommune. Overflatestrøm. Som avtalt oversender vi resultatene fra våre strømmålinger utført i området ved Djupvik i Rødøy kommune. Vår vurdering av lokaliteten er i hovedsak

Detaljer

Fjord Forsøksstasjon Helgeland As

Fjord Forsøksstasjon Helgeland As Fjord Forsøksstasjon Helgeland As STRØMUDERSØKELSE PÅ LOKALITETE Lille Åsvær i Herøy kommune Tittel: Fjord Seafood orway AS Strømmåling på lokaliteten Lille Åsvær Desember Sammendrag: Strømhastigheten

Detaljer

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata.

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata. Lokaliteten: Djupvik, Rødøy kommune. Utskiftningsstrøm. Som avtalt oversender vi resultatene fra våre strømmålinger utført i området ved Djupvik i Rødøy kommune. Vår vurdering av lokaliteten er i hovedsak

Detaljer

Se vedlegg. Med hilsen: Vedlegg. _ Per Andersen (Marin Konsulent i Nord-Trøndelag).

Se vedlegg. Med hilsen: Vedlegg. _ Per Andersen (Marin Konsulent i Nord-Trøndelag). Marin Konsulent i Nord-Trøndelag 7770 Flatanger tlf. 74221100 (arbeid) tlf: 97089978 (mobil) faks: 74221180 E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 27.februar201

Detaljer

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Neptun settefisk AS Lokalitet: Survika Namsos kommune Divaa. Twor I. 3D 1133 S1. Dffin Sed14 230 a3333 I c5< 11 11.31 P33. 1437:13 1 Denler

Detaljer

Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 7900 Rørvik

Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 7900 Rørvik Marin Konsulent i ord Trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 9 Rørvik tlf: 999 (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Ånholmen, Fosnes. Strømmålinger.

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 1999

Etter Norsk Standard NS : 1999 26 Måling av vannstrøm ved Eidane, Frosand, mai - juni 26 Kvits øy Sjøtjenester AS Etter Norsk Standard NS 9425 - : 999 AQUA KOMPETANSE AS 99-6 - 6S EIDANE Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien,

Detaljer

Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Bjørøystøa

Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Bjørøystøa Marin konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes Bjørøystøa tlf: 999 (mobil) faks: E-post: mariinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Svesøya

Detaljer

SEKSJON FOR ANVENDT MILJØFORSKNING

SEKSJON FOR ANVENDT MILJØFORSKNING SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen. oktober 9 Strømmålinger ved oppdrettslokaliteten Duesund i Masfjorden kommune, i 9 Erling Heggøy SEKSJON FOR ANVENDT MILJØFORSKNING Høyteknologisenteret

Detaljer

LOKALITET DJUPESTALLEN

LOKALITET DJUPESTALLEN Rapport nr. -1 STRAUMMÅLIG S 9- LOKALITET DJUPESTALLE Tysnes kommune Resipientanalyse AS Foretaksnr.: O 99 37 MVA Adresse: Dortledhaugen 39 Rådal Kontaktperson: Frode Berge-Haveland Telefon: 31779 Epost:

Detaljer

Måleperioder / frekvenser: 1 mnd med 10 min. intervall Se vedlegg. Oppsummering fra målingene. Se Spesifikasjons og resultatoversikt.

Måleperioder / frekvenser: 1 mnd med 10 min. intervall Se vedlegg. Oppsummering fra målingene. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Hydra Vega AS Vegsteinveien 11, 9 Vega Telefon: 971 Dato: /1-1 Deres ref: Jacob Meland Lokaliteten: Bukkøy, Lurøy. Bunnstrøm. Som avtalt oversender vi rapport fra deres strømmålinger av bunnstrøm som er

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Strøm Slokkholmen 0812 Erstattes av: Strøm Slokkholmen 0812 versjon A Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Slokkholmen i Leka kommune Desember 2008 Tittel Strømundersøkelse Slokkholmen Desember

Detaljer

Rapport nr STRAUMMÅLING NS LOKALITET SAUØY. Øygarden kommune

Rapport nr STRAUMMÅLING NS LOKALITET SAUØY. Øygarden kommune Rapport nr. -11 STRAUMMÅLIG S 9- LOKALITET SAUØY Øygarden kommune 1. ovember 1. Januar 11 Resipientanalyse Foretaksnr.: O 98 38 3 mva Adresse: Dortledhaugen 1 39 Rådal Kontaktperson: Frode Berge-Haveland

Detaljer

Vår referanse Deres referanse Dato

Vår referanse Deres referanse Dato Åfjord kommune Øvre Årnes 7 717 Åfjord Vår referanse Deres referanse Dato 2166649-2 6.4.216 SalMar Farming AS - Søknad om utvidelse av areal på lokaliteten 33177 Krabbholmen II, Åfjord kommune. Oversendelse

Detaljer

Strømmåling; Latvika 2. Dato: 20.mars 2013 Anlegg: Villa Arctic Rapport nr: BR Kommune: Unjarga-Nesseby. Fiske-Liv AS

Strømmåling; Latvika 2. Dato: 20.mars 2013 Anlegg: Villa Arctic Rapport nr: BR Kommune: Unjarga-Nesseby. Fiske-Liv AS Strømmåling; Latvika Dato:.mars Anlegg: Villa Arctic Rapport nr: BR Kommune: Unjarga-Nesseby Fiske-Liv AS Adresse avdelingskontor: Dragsund, Gurskøy Telefon + 9 99 Telefaks + 9 E-mail vegard.langvatn@fiske-liv.no

Detaljer

SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove Sinkaberg Marøya 7900 Rørvik

SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove Sinkaberg Marøya 7900 Rørvik Marin Konsulent i Nord -Trondelag 7770 Flatanger tlf 74221100 (arbeid ) tlf. 97089978 (mobi I) faks: 74221180 E-post: marinkonsulentrd,tlatanger.kommune.no Dato: 13juli2011 SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove

Detaljer

Rapport nr STRAUMMÅLING NS LOKALITET VIKANE. Masfjorden kommune. 15. Desember 28. Januar 2011

Rapport nr STRAUMMÅLING NS LOKALITET VIKANE. Masfjorden kommune. 15. Desember 28. Januar 2011 Rapport nr. - STRAUMMÅLIG S 9- LOKALITET VIKAE Masfjorden kommune S. Desember. Januar Resipientanalyse Foretaksnr.: O 9 mva Adresse: Dortledhaugen 9 Rådal Kontaktperson: Frode Berge-Haveland Telefon: 9

Detaljer

R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G

R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G Postadr.: Pb. 7, 71 Måløy Epost: maloy@fishguard.no Telefon: 57 5 9 Mobil: 975 5 5 Lokalitet: Rundereimstranda. Strømmåling ved Rundereimstranda i Selje kommune,..1-9..1.

Detaljer

Rapport nr STRAUMMÅLING NS LOKALITET TROMMO. Kvinnherad kommune. 1. august 7. oktober 2010

Rapport nr STRAUMMÅLING NS LOKALITET TROMMO. Kvinnherad kommune. 1. august 7. oktober 2010 Rapport nr. 73-1 STRAUMMÅLIG S 9-1 LOKALITET TROMMO Kvinnherad kommune S 1. august 7. oktober 1 Resipientanalyse Foretaksnr.: O 9 3 3 mva Adresse: Dortledhaugen 1 39 Rådal Kontaktperson: Frode Berge-Haveland

Detaljer

R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G

R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I G Postadr.: Pb., Måløy Epost: maloy@fishguard.no Telefon: Mobil: Lokalitet: Teigane. Rapport for strømmåling ved Teigane i Suldal kommune,..-... Rapport for: Selskap

Detaljer

Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora kommune, 30.11.2012-04.01.2013.

Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora kommune, 30.11.2012-04.01.2013. R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G Fjord-Lab AS www.fjordlab.no Postadr.: Pb. 7, 671 Måløy Epost: post@fjordlab.no Telefon: 57 85 8 9 Mobil: 975 65 54 Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora

Detaljer

STRØMUNDERSØKELSE PÅ LOKALITETEN. e H. Lille Åsvær. i Dønna kommune. o F

STRØMUNDERSØKELSE PÅ LOKALITETEN. e H. Lille Åsvær. i Dønna kommune. o F s A d n la e lg e H n sjo ssta k rsø o F rd jo F STRØMUDERSØKELSE PÅ LOKALITETE Lille Åsvær i Dønna kommune Tittel: Fjord Seafood orway AS Strømmåling på lokaliteten Lille Åsvær Desember 5 Sammendrag:

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Sammenstilling av strømmålinger i Sandefjordsfjorden. Biologge AS. Rapportnr./ / 12DV7LK-5 Rev.

DET NORSKE VERITAS. Rapport Sammenstilling av strømmålinger i Sandefjordsfjorden. Biologge AS. Rapportnr./ / 12DV7LK-5 Rev. Rapport Sammenstilling av strømmålinger i Sandefjordsfjorden Biologge AS Rapportnr./9-185 / 1DV7LK-5 Rev. 1, 9-11-18 Oppdragsgiver: Biologge AS Postboks 151 3 Sandefjord Norway Oppdragsgivers referanse:

Detaljer

Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ TRÆSFLUA. For K. Strømmen Lakseoppdrett AS Kontaktperson: Sven-Jørgen Strømmen

Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ TRÆSFLUA. For K. Strømmen Lakseoppdrett AS Kontaktperson: Sven-Jørgen Strømmen Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ TRÆSFLUA For K. Strømmen Lakseoppdrett AS Kontaktperson: Sven-Jørgen Strømmen Posisjon for strømmålinger: 61.31N 5.Ø Iht. NS915:9 Utført av Asle R. Seljeseth 1..15

Detaljer

Strømmåling; Sveggevika. Lokalitetsnr: Anlegg: Pure Farming Rapport nr: BR Kommune: Averøy. Fiske-Liv AS

Strømmåling; Sveggevika. Lokalitetsnr: Anlegg: Pure Farming Rapport nr: BR Kommune: Averøy. Fiske-Liv AS Strømmåling; Sveggevika Lokalitetsnr: Anlegg: Pure Farming Rapport nr: BR9 Kommune: Averøy Fiske-Liv AS Adresse avdelingskontor: Dragsund, Gurskøy Telefon + 9 99 Telefaks + 9 E-mail vegard.langvatn@fiske-liv.no

Detaljer

STRAUMMÅLING. Seamatech A / S, Lok. Floteneset

STRAUMMÅLING. Seamatech A / S, Lok. Floteneset STRAUMMÅLIG Seamatech A / S, Lok. Floteneset Målingar frå. oktober. november Brekke Tlf. Fax E - post post@akvavet.no Organisasjonsnr. MVA Bankkontonr... Seamatech A / S, lok. Floteneset Måleperiode:..

Detaljer

LOKALITET GARDSKRÅNESET

LOKALITET GARDSKRÅNESET Rapport nr. 9-2 STRAUMMÅLIG S 92- LOKALITET GARDSKRÅESET Øygarden kommune S 2. juni. august 2 Resipientanalyse Foretaksnr.: O 98 28 mva Adresse: Dortledhaugen 29 Rådal Kontaktperson: Frode Berge-Haveland

Detaljer

Bjørøya Fiskeoppdrett AS 23. oktober, Flatanger

Bjørøya Fiskeoppdrett AS 23. oktober, Flatanger Kontoradresse Postadresse : Miljøbygget,Lauvsnes : Flatanger Telefon : Mobil : 9 9 E-post : post@aqua-kompetanse.no Internett : www.aqua-kompetanse.no Bankgiro :.. Org.r. : 9 Bjørøya Fiskeoppdrett AS.

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Klipen i Leirfjord kommune Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen are@havforsk.com, 90856043 Informasjon om anlegg

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003 AQUA KOMPETANSE AS

Etter Norsk Standard NS : 2003 AQUA KOMPETANSE AS 11 2016 Måling av vannstrøm ved Rognsteinan, Bjugn, august-september 2016 NorgeSkjell AS Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 177-9-16S ROGNSTEINAN Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse

Detaljer

LOKALITET DYRHOLMEN ØST

LOKALITET DYRHOLMEN ØST Rapport nr. - STRØMMÅLIG S - LOKALITET DYRHOLME ØST Fitjar kommune oktober november Resipientanalyse Foretaksnr.: O mva Adresse: Dortledhaugen Rådal Kontaktperson: Frode Berge-Haveland Telefon: / Epost:

Detaljer

Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2017

Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2017 2017 Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2017 Namdal Settefisk Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 Rapportens tittel: Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2016 Forfatter(e):

Detaljer

KYSTLA. Strømmålinger; Lokalitet Hø ^ ^ r,

KYSTLA. Strømmålinger; Lokalitet Hø ^ ^ r, U^ctLcc^ ^3. 09 I 33 -I KYSTLA Strømmålinger; Lokalitet Hø ^ ^ r, Anlegg: Lu^Nq rl,sir Lokalitetsnummer: 12888 Konsesjonsnumer: M N 005 Lokalitetens kommune: Nesset Rapport nummer : BR084196 Kystlab AS

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Grunnan, Flatanger, April-Mai 2016 Marine Harvest Norway AS - Miljø Midt Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 73-5-16S GRUNNAN Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse

Detaljer

R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G

R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G Horne Brygge, Strandgt. 15, 6905 Florø. epost: floro@fishguard.no Mobil: 975 65 504 Rapport for: Selskap : Blom Fiskeoppdrett AS Lokalitet : Sildekruna Kommune :

Detaljer

LetSea AS. Strømundersøkelse Hellesvika. i Leirfjord kommune, Nordland fylke Februar 2016

LetSea AS. Strømundersøkelse Hellesvika. i Leirfjord kommune, Nordland fylke Februar 2016 LetSea AS Strømundersøkelse Hellesvika i Leirfjord kommune, Nordland fylke Februar 2016 LetSea AS Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com /959 92 660 Informasjon om anlegg og oppdragsgiver:

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Langskjæran i Gildeskål kommune Januar 2008 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen jness@havforsk.com / 959 926 60 Informasjon

Detaljer

Data rapport No.: Bølge og strømundersøkelse på Frohavet for Havbrukstjenesten AS.

Data rapport No.: Bølge og strømundersøkelse på Frohavet for Havbrukstjenesten AS. Data rapport No.:38-11 Bølge og strømundersøkelse på Frohavet for Havbrukstjenesten AS. Rapport navn: Bølge og strømundersøkelse på Frohavet for Havbrukstjenesten AS. Forfattere Torstein Pedersen Tom Chr.

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Selsøyvær Rødøy kommune, Nordland fylke Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com, 95 99 26 60

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Drevflesa, Roan, mai - juni 2016 Bjørøya AS Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 97-6 - 16S DREVFLESA Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien, Lauvsnes

Detaljer

Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar - mars 2017

Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar - mars 2017 2017 Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar - mars 2017 VikingBase Havbruk AS Etter Norsk Standard NS 9425-1: 1999 1 Rapportens tittel: Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar mars 2017 Forfatter(e):

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 1999 og NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 1999 og NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Straumen i utløpet til Åfjorden, Åfjord kommune, januar februar 2015 Norgeskjell AS Etter Norsk Standard NS 9425-1: 1999 og NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 65-5 - 16S Å

Detaljer

Måledyp: m Rundereimstranda Marine Harvest Norway. Måleperiode: Rapportert:

Måledyp: m Rundereimstranda Marine Harvest Norway. Måleperiode: Rapportert: Måledyp: 50 + 80 m Rundereimstranda Marine Harvest Norway Måleperiode: 26.02.2014-09.04.2014 Rapportert: 11.06.2014 Innhold Sammendrag... 3 Rigg... 4 Detaljer: 50 m... 5 Detaljer: 80 m... 6 Statistikk...

Detaljer

Strømrapport Måling av strøm ved Hjelvik i juli august 2016

Strømrapport Måling av strøm ved Hjelvik i juli august 2016 Strømrapport Måling av strøm ved Hjelvik i juli august 2016 Dokument kontroll Rapport Rapport beskrivelse og navn Vurdering av strøm på grunnlag av 2 strømmålinger. SR-M-03416-Hjelvik0916-ver01.pdf Rapport

Detaljer

Forundersøkelse på lokalitet Eime i Kvitsøy kommune. Knut Børsheim GRIEG SEAFOOD ROGALAND AS

Forundersøkelse på lokalitet Eime i Kvitsøy kommune. Knut Børsheim GRIEG SEAFOOD ROGALAND AS Rapportens tittel: Forundersøkelse på lokalitet Eime i Kvitsøy kommune. Forfattere: Knut Børsheim Oppdragsgiver: GRIEG SEAFOOD ROGALAND AS Oppdraget gitt: Rapport nr: 11-3 Distribusjon: Via oppdragsgiver

Detaljer

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (oktober-desember 2015)

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (oktober-desember 2015) Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (oktober-desember 2015) Informasjon om anlegg og oppdragsgiver: Rapport tittel: Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (Oktober-desember

Detaljer

Strømundersøkelse Breivika og Breivika Sør S A. i Dønna kommune, Nordland fylke Desember k b v

Strømundersøkelse Breivika og Breivika Sør S A. i Dønna kommune, Nordland fylke Desember k b v S A n sjo ssta k ru b v a H d n la e lg e H Strømundersøkelse Breivika og Breivika Sør i Dønna kommune, Nordland fylke Desember 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8 80 0 Sandnessjøen

Detaljer

Egil Kristoffersen & Sønner AS

Egil Kristoffersen & Sønner AS Egil Kristoffersen & Sønner AS Strømmålinger Mikkelsøy 5 meter, 5 meter og bunnstrøm Akvaplan-niva AS Rapport: 6996. This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Varpet i Lurøy kommune November 2015 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com, 959 92 660 Informasjon om

Detaljer

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1 (mai-juni 2014)

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1 (mai-juni 2014) Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1 (mai-juni 2014) Informasjon om anlegg og oppdragsgiver: Rapport tittel: Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1

Detaljer

Leines strøm 1604 erstattes av Leines strøm 1604 utgave A Revidert 28/4/2016. Strømundersøkelse Leines. i Leirfjord kommune April 2016.

Leines strøm 1604 erstattes av Leines strøm 1604 utgave A Revidert 28/4/2016. Strømundersøkelse Leines. i Leirfjord kommune April 2016. Leines strøm 1604 erstattes av Leines strøm 1604 utgave A Revidert 28/4/2016 Strømundersøkelse Leines i Leirfjord kommune April 2016 LetSea AS LetSea AS Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com

Detaljer

STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR FIRDA SJØFARMER A/S, 5970 BYRKNESØY LOKALITET: AUST AV HEIMØY I GULEN KOMMUNE

STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR FIRDA SJØFARMER A/S, 5970 BYRKNESØY LOKALITET: AUST AV HEIMØY I GULEN KOMMUNE STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR FIRDA SJØFARMER A/S, BYRKNESØY LOKALITET: AUST AV HEIMØY I GULEN KOMMUNE Samandrag/konklusjon (sjå også side ): Instrument nr. (ca. m djup) synte ein relativ fluks

Detaljer

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03 SalMar Nord Strømmålinger Øyra 5m, m, spredning, bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.3 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO

Detaljer

STRØMMÅLINGSRAPPORT. Lokalitet: Kvitelv Lok

STRØMMÅLINGSRAPPORT. Lokalitet: Kvitelv Lok Side 1 STRØMMÅLINGSRAPPORT Lokalitet: Kvitelv Lok. 13813 15.04.2010-08.07.2010 Kvitelv Figur 1. Lokaliteten Kvitelv ligger i Bekkarfjorden i Lebesby kommune, mellom odden Tordenvik og Litleskjeret, ved

Detaljer

SØKNAD OM TARETILLATELSE SKARVØYA

SØKNAD OM TARETILLATELSE SKARVØYA Fiskeridirektoratet postmottak@fiskeridir.no Brattørkaia 17C SeaLab N-7010 Trondheim Postadresse: c/o SINTEF Fiskeri og Havbruk, Postboks 4762 Sluppen, N-7465 Trondheim Phone: +47 905 95 661 Fax: +47 93

Detaljer

Dato: 27. september 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik

Dato: 27. september 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Dato: 27. september 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Lokaliteten: Måvær, Lurøy kommune. Som avtalt oversendes strømrapport for NS 9415 ved overflatestrøm på 5m og dimensjoneringsdyp på

Detaljer

STRAUMMÅLING VED AUSTNESTÅA FOR SVANØY HAVBRUK AS

STRAUMMÅLING VED AUSTNESTÅA FOR SVANØY HAVBRUK AS STRAUMMÅLING VED AUSTNESTÅA FOR SVANØY HAVBRUK AS STRAUMMÅLING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 94:1999 OG NS 941:009 Eirik Leknes SUB AQUA TECH AS RAPPORT Dørhella, 6980 Askvoll Tlf.: 7 73 0 30 www.subaquatech.no

Detaljer

Forundersøkelse Skjortneset NS 9410:2016

Forundersøkelse Skjortneset NS 9410:2016 Forundersøkelse Skjortneset NS 9410:2016 Oppdragsgiver Fjordlaks Aqua AS B - undersøkelse 31.08.2010 Bunntopografi 01.10.2015 Strømmåling 5-15m: januar - februar 2010 75-130m: juni - juli 2015 C - undersøkelse

Detaljer

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Lokaliteten: Vardskjæret Sør, Lurøy kommune. Som avtalt oversendes ny strømrapport som inkluderer strøm ved 25m dyp, (spredningsdyp).

Detaljer

Bjørøya Fiskeoppdrett AS 15. mai 2014 Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Flatanger

Bjørøya Fiskeoppdrett AS 15. mai 2014 Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Flatanger Kontoradresse: Miljøbygget, Lauvsnes Postadresse: Miljøbygget, 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no www.aqua-kompetanse.no Bankgiro: 4400.07.25541 Org.

Detaljer

Strøm målinger. Lokalitet Salvågvika. Marine Harvest Agder A/S

Strøm målinger. Lokalitet Salvågvika. Marine Harvest Agder A/S Strøm målinger Lokalitet Salvågvika Marine Harvest Agder A/S 12.05.05 1 2 HIDRA 3 ANDABELØY 5 4 1 Strøm målinger Lokalitet Salvågvika Marine Harvest Agder A/S 12.05.05 Arne Skaar Bio Consult A/S Bjørndalsheia

Detaljer

Tordenskjold Cod Farm AS

Tordenskjold Cod Farm AS Tordenskjold Cod Farm AS Oppdrettslokalitet: Tordenskjold Cod Farm AS Hestøya, Levanger kommune Søknad på 2.340 tonn MTB - torsk Fiskeridirektoratet Region Trøndelag 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 3 stk.

Detaljer

NOTAT. SMS Sandbukta Moss Såstad. Temanotat Kartlegging av strømningsforhold. Sammendrag

NOTAT. SMS Sandbukta Moss Såstad. Temanotat Kartlegging av strømningsforhold. Sammendrag NOTAT Oppdrag 960168 Sandbukta Moss Såstad, Saks. Nr 201600206 Kunde Bane NOR Notat nr. Forurenset grunn/002-2017 Dato 17-03-2017 Til Fra Kopi Ingunn Helen Bjørnstad/ Bane NOR Rambøll Sweco ANS/ Michael

Detaljer

Forundersøkelse Fagerholmen NS 9410:2016

Forundersøkelse Fagerholmen NS 9410:2016 Forundersøkelse Fagerholmen NS 9410:2016 Oppdragsgiver Lerøy Midt AS B undersøkelse 03.11.2014 Bunntopografi 03.11.2014 Strømmåling 27.10.2014 C - undersøkelse 28.10.2015 Rapport forundersøkelse 01.11.2016

Detaljer

STRAUMMÅLING VED TEISTHALSEN FOR E. KARSTENSEN FISKEOPPDRETT AS OG MARØ HAVBRUKS AS

STRAUMMÅLING VED TEISTHALSEN FOR E. KARSTENSEN FISKEOPPDRETT AS OG MARØ HAVBRUKS AS STRAUMMÅLING VED TEISTHALSEN FOR E. KARSTENSEN FISKEOPPDRETT AS OG MARØ HAVBRUKS AS STRAUMMÅLING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 95:999 OG NS 95:9 Birgitte Kathrine Sunde SUB AQUA TECH AS RAPPORT Dørhella, 698

Detaljer

Nordland fylkeskommune har gjennomgått søknadens innhold med vedlegg og vurderer at søknaden kan videresendes.

Nordland fylkeskommune har gjennomgått søknadens innhold med vedlegg og vurderer at søknaden kan videresendes. Vår dato: 10.08.2015 Vår referanse: 15/41121 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Herøy kommune Kommunehuset 8850 HERØY Seløy Sjøfarm AS 961288983 - Søknad om endring av flåteplassering ved

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17.juni 2005 nr 79 om akvakultur (akvakulturloven)". Soknadsskjemaet er felles for fiskeri-, mattilsyn-, miljø- og kysfforvaltningen.

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november 2013-01. februar 2014

DET NORSKE VERITAS. Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november 2013-01. februar 2014 DET NORSKE VERITAS Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november 2013-01. februar 2014 Nordic Mining ASA Rapportnr./DNV Referansenr.: / 18BHORT-3B Rev. 01, 2014-03-06 DET NORSKE VERITAS

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger 7. aug nov 2013

DET NORSKE VERITAS. Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger 7. aug nov 2013 DET NORSKE VERITAS Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger 7. aug - 11. nov 2013 Nordic Mining ASA Rapportnr.2013-1538/DNV Referansenr.: / 18BHORT-3 Rev. 01, 2013-11-22 DET NORSKE VERITAS Rapport for

Detaljer

Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger i Førdefjorden 4. periode (6.mai - 5. august 2014)

Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger i Førdefjorden 4. periode (6.mai - 5. august 2014) DET NORSKE VERITAS Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger i Førdefjorden 4. periode (6.mai - 5. august 2014) Nordic Mining ASA Rapportnr./DNV Referansenr.: 2014-1116 / 18BHORT-9 Rev. 02, 2014-08-22

Detaljer

K. Strømmen Lakseoppdrett AS

K. Strømmen Lakseoppdrett AS K. Strømmen Lakseoppdrett AS Strømmålinger Grunneneset 5m, m, Spredningsstrøm (9m) og bunnstrøm (14m) Akvaplan-niva AS Rapport: 7346.2 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning

Detaljer