HAVBRUKSTJENESTEN A/S

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HAVBRUKSTJENESTEN A/S"

Transkript

1 HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Ulvan, Hitra kommune Dato: April 13 Omsøkt/disponert av: Marine Harvest Norway AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 76 Sistranda / 99 4,

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Oppdrag. Posisjon 3. Metodikk 4: Strømmålere : Data og vurderinger 6: Hovedstrømsretning / kart 7: Kommentarer / konklusjon 8. Data fra strømmåler - 6m dyp 9: Data fra strømmåler 1m dyp 1: Vedlegg strømmålinger 1.OPPDRAG Oppdragsgiver: Kontakt person: Oppdrag:. POSISJON Lokalitet: Posisjon: Marine Harvest Norway AS Ronny Ulvnes Vurdering av lokalitet på grunnlag av strømmåling. Ulvan, Hitra kommune, Sør Trøndelag. Se kart og vedlegg. 3. METODIKK Målingene er gjennomført med Aquadopp Profiler 4 khz, levert av Nortek AS. Måleren sender ut akustiske signaler og bruker dopplereffekten til å måle strøm hastighet og retning. Måleren var plassert ved bunn. Måleren har målt strømhastighetene hver meter opp til meters dyp. Målerne skal registrere strømhastighet og strøm retning i minst 8 dager. På to av seks nivå er alle dataene gjengitt i rapporten: ved 6 og 1meters dybde. 4. STRØMMÅLERE Fil navn Måleperiode Antall døgn Intervall Antall målinger Måler 6m dyp MH131-4.SD MIN 76 Måler 1m dyp MH131-1.SD MIN 76. DATA OG VURDERINGER: 6m dyp Målt: Vurdering Strømhastighet Gjennomsnitt,3 cm / sek Lav gjennomsnittlig strømhastighet. Moderat andel % < 1 cm/sek 3, % målinger under 3 cm/sek. % < 3 cm/sek,7 % Effektiv transport Hastighet 1,1 cm/ sek Periode < 1cm/sek 1 min Max måling 31,1 cm / sek Moderat maksmåling. Lav effektiv strømhastighet. En lav Neuman Parameter. Retning grader 36 deg. Neuman-parameter,1 Vannutskifting 479 m 3 /m /d Lav gjennomsnittlig vannutskiftning.

3 1m dyp Målt: Vurdering Sjøtemperatur 4,9 3,7 ºC Normaltemperatur Strømhastighet Gjennomsnitt % < 1 cm/sek % < 3 cm/sek Periode< 1cm/sek,7 cm / sek,1%,9% 1 min Moderatgjennomsnittligstrømhastighet.Lav andel målingerunder3 cm/sekfor å værepå1 m dyp.. To periodermedlitt lite strøm,veddag1 og dag. Max måling 18,6cm / sek Lav maksmåling. Effektiv transport Hastighet 3,1 cm/ sek Retninggrader 87deg. Neuman-parameter,44 Vannutskifting 49m 3 /m /d Moderatgjennomsnittligvannutskiftning. Moderattil god effektiv strømhastighet.en godneuman Parameter.Hovedstrømmot vest. 6. HOVEDSTRØMSRETNING / KARTVEDLEGG. Hovedstrømretningenepåmålepunkteneved6 og 1metersdyp er inntegnet på henholdsviskart nr 1 og : Kart nr 1: Hovedstrømsretningpå 6m dyp. Strømrosenviserandelvanngjennomstrømming i % for hversektorpå 1 grader. 3

4 Kart nr : Hovedstrømsretningpå 1m dyp. Strømrosenviserandelvanngjennomstrømming i % for hversektorpå 1 grader. Bunn topografi: Lokalitetener oppmåltvedhjelp av Olex, sekart nr 3. Lokalitetenblir liggende overet platå påca1mdyp.mot nor østskrårbunnennedtil mdyp. Bunntopografien tyderpåat enikke harstilleståendevannvedbunnenunderanlegget. Månedligetidevannsvariasjoner: Figur1: Høydenpå kolonneneindikererdenrelativestrømstyrkeni et områdesomer forårsaket av månefasen.sterkvind og storevariasjoneri lufttrykk vil i tillegg påvirkestrømhastigheten. (copyright:aalesunduniversitycollegevednorvald Kjerstad) 4

5 7. KOMMENTARER /KONKLUSJON: Strømdataene kan benyttes i lokalitetsrapport. Sistranda..13 Arild Kjerstad Havbrukstjenesten AS 8. DATA FRA STRØMMÅLER 6M DYP: CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: MH131-4.SD Sum% Current speed groups Total flow Max Sum% m³/m² % curr : Matrise med hastighet plottet mot strømretninger. Strømretninger er fordelt på 1º sektorer (sektorene er vist i venstre kolonne). Den nederste linjen vises den prosentvise fordelingen (styrken) av de registrerte strømhastighetene. Kolonnen til høyre vises den prosentvise fordeling av de ulike 1º sektorer og utregning av antall kubikkmeter vann som i måleperioden vil passere et tenkt vindu på 1x1 meter i den aktuelle strømretning.

6 STATISTICAL SUMMARY File name: MH131-4.SD6 Mean current speed (cm/s) Variance (cm/s)² Standard deviation (cm/s) Mean standard deviation Maximum current velocity Minimum current velocity Significant max velocity Significant min velocity 8.: Statistisk sammendrag av måledata. Total East / west North / south CURRENT SPEED BAR CHART File name: MH131-4.SD6 Number of measurements : Strømmens hastighetsfordeling uten hensyn til retning. Antall registreringer på stående akse og strøm styrke (cm/sek) på liggende akse. cm/s 6

7 CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: MH131-4.SD6 Number of measurements : Retningsdiagram. Strømmens retning fordelt på 1º sektorer. Antall registreringer på stående akse og 1º sektorer på liggende akse. CURRENT SPEED File name: MH131-4.SD6 Current speed (cm/s) 3, 3, 8, 6, 4,,, 18,,, 1, 1, 8, 6, 4,,, : Tidsdiagram (kronologisk) for strømhastighet uansett retning. Hastighet (cm/sek) på stående akse og dager på liggende akse Deg Days 7

8 CURRENT DIRECTION File name: MH131-4.SD6 Current dir ( ) : Retningsdiagram (kronologisk) for strøm. Retning på stående akse og dager på liggende akse Days PROGRESSIVE VECTOR File name: MH131-4.SD6 Neumann parameter:.1 Average speed:.3 cm/s km N Rest speed: 1.1 cm/s Rest direction: 36 deg : Progressive vektor. Vannutskiftning i måleperioden. Km fra målepunktet på både stående og liggende akse. Mellom hvert kryss representerer et døgn km E 8

9 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: MH131-4.SD6 N N Maximum velocity (cm/s) per 1 deg sector Mean velocity (cm/s) per 1 deg sector 8.8: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (cm/s) fordelt på sektorer. Venstre kurve viser den maksimale strømhastighet som er målt i hver 1º sektor i løpet av måleperioden. Høyre kurve viser hvilke middelhastigheter som er blitt målt i hver sektor. CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: MH131-4.SD6 N N Relative water flux (%) per 1 deg sector Number of measurements per 1 deg sector 8.9: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (%) fordelt på sektorer. Venstre diagram viser relativ strømhastighet/vannfluks i hver sektor (4 sektorer). Høyre diagram viser hvor mange ganger strømmålerens ror har pekt på hver enkelt sektor i løpet av måleperioden. 9

10 STICK DIAGRAM File name: MH131-4.SD6 Current speed (cm/s) 4, 3,, 1,, -1, -, -3, -4, Days 8.1: Fyrstikkdiagram - Retningen og styrken på strømmen i tidsperioden. Lengden representerer styrken på strømmen og strekets retning tilsvarer strømretningen. 1

11 9. DATA FRA STRØMMÅLER 1M DYP: CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: MH131-1.SD Sum% Current speed groups Total flow Max Sum% m³/m² % curr : Matrise med hastighet plottet mot strømretninger. Strømretninger er fordelt på 1º sektorer (sektorene er vist i venstre kolonne). Den nederste linjen vises den prosentvise fordelingen (styrken) av de registrerte strømhastighetene. Kolonnen til høyre vises den prosentvise fordeling av de ulike 1º sektorer og utregning av antall kubikkmeter vann som i måleperioden vil passere et tenkt vindu på 1x1 meter i den aktuelle strømretning. 11

12 STATISTICAL SUMMARY File name: MH131-1.SD6 Mean current speed (cm/s) Variance (cm/s)² Standard deviation (cm/s) Mean standard deviation Maximum current velocity Minimum current velocity Significant max velocity Significant min velocity 9.: Statistisk sammendrag av måledata. Total East / west North / south CURRENT SPEED BAR CHART File name: MH131-1.SD6 Number of measurements : Strømmens hastighetsfordeling uten hensyn til retning. Antall registreringer på stående akse og strøm styrke (cm/sek) på liggende akse. cm/s 1

13 CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: MH131-1.SD6 Number of measurements : Retningsdiagram. Strømmens retning fordelt på 1º sektorer. Antall registreringer på stående akse og 1º sektorer på liggende akse. CURRENT SPEED File name: MH131-1.SD6 Current speed (cm/s) 19, 18, 17,, 1,, 13, 1, 11, 1, 9, 8, 7, 6,, 4, 3,, 1,, : Tidsdiagram for strømhastighet uansett retning. Hastighet (cm/sek) på stående akse og dager på liggende akse Deg Days 13

14 CURRENT DIRECTION File name: MH131-1.SD6 Current dir ( ) : Retningsdiagram for strøm Days TEMPERATURE AT CURRENT METER POSITION File name: MH131-1.SD6 4,9 Temperature ( C) 4,8 4,7 4,6 4, 4,4 4,3 4, 4,1 4, 3,9 3,8 3, : Temperatur i måleperioden. Temperatur på stående akse og dager på liggende akse Days

15 PROGRESSIVE VECTOR File name: MH131-1.SD6 Neumann parameter:.44 Average speed:.7 cm/s km N Rest speed: 3.1 cm/s Rest direction: 87 deg : Progressive vektor. Vannutskiftning i måleperioden. Km fra målepunktet på både stående og liggende akse. Mellom hvert kryss representerer et døgn. CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: MH131-1.SD6 N N km E Maximum velocity (cm/s) per 1 deg sector Mean velocity (cm/s) per 1 deg sector 9.9: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (cm/s) fordelt på sektorer. Venstre kurve viser den maksimale strømhastighet som er målt i hver 1º sektor i løpet av måleperioden. Høyre kurve viser hvilke middelhastigheter som er blitt målt i hver sektor. 1

16 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: MH131-1.SD6 N N Relative water flux (%) per 1 deg sector Number of measurements per 1 deg sector 9.1: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (%) fordelt på sektorer. Venstre diagram viser relativ strømhastighet/vannfluks i hver sektor (4 sektorer). Høyre diagram viser hvor mange ganger strømmålerens ror har pekt på hver enkelt sektor i løpet av måleperioden. STICK DIAGRAM File name: MH131-1.SD6 Current speed (cm/s), 1,, -1, -, Days 9.11: Fyrstikkdiagram - Retningen og styrken på strømmen i tidsperioden. Lengden representerer styrken på strømmen og strekets retning tilsvarer strømretningen

17 1. Vedlegg strømmålinger Strømmåling er utført av Havbrukstjenesten AS, Norge. Ansvarlig i Havbrukstjenesten AS: Arild Kjerstad, prosjektleder Hege Schjetne, rapportansvarlig Måler ID Aqd 3891 Måler ID Aqd 3891 Instrument Instrumenttype, modell Aquadopp Current Profiler Aquadopp Current Profiler Leverandør Nortek AS Nortek AS Måleprinsipp Registrering av strøm ved å sende ut akustiske Registrering av strøm ved å sende ut akustiske signaler signaler Utsetts opplysninger Dyp ved registrering 6 1 Utsett: rigg rigg Posisjon strømmåling: 63 o N, 9 o 1.9 Ø Posisjonert vha GPS, dybde angitt vha ekkolodd / sjøkart 63 o N, 9 o 1.9 Ø Posisjonert vha GPS, dybde angitt vha ekkolodd / sjøkart Måleintervall Hvert 1 minutt Hvert 1 minutt Midlingsperiode Middel hastighet av 1 minutt pr. 1 minutt Middel hastighet av 1 minutt pr. 1 minutt Tidsperiode registrering Dato Sjøsatt Total Måleperiode Filnavn Filnavn rådata MH131-4.SD6 MH131-1.SD6 Filnavn Strømrapport Databearbeiding Måleperiode for utskrift Antall målinger i utskrift Antall dager med målinger i utskrift Justering av feilmålinger i måleperiode for utskrift Var anlegget i drift i Ulvan STRØMdoppler43 Ulvan STRØMdoppler Nei Ja. Kan være påvirket av Nei Ja. Kan være påvirket av måleperioden? Datakvalitet God God Instrumentdata Kalibrering Kalibrert av Nortek AS Kalibrert av Nortek AS Strømhastighet,,7 cm/sek,7 cm/sek nøyaktighet Kompass nøyaktighet +/- grader +/- grader Kompass justert for misvisning av Havbrukstjenesten AS Nei Nei Temperatur, nøyaktighet Instrumentlogg Diverse Dato for storsjøan +/- /1 deg.c +/- /1 deg.c Loggført hos Havbrukstjenesten 7. februar, 1 og 8. mars 13 Loggført hos Havbrukstjenesten 7. februar, 1 og 8. mars 13 17

B-Undersøkelse. «0-prøve» Tilstand 1. Rapportdato 11.12.14. Dato for feltarbeid 25.11.14. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda bjorn@havbrukstjenesten.

B-Undersøkelse. «0-prøve» Tilstand 1. Rapportdato 11.12.14. Dato for feltarbeid 25.11.14. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda bjorn@havbrukstjenesten. B-Undersøkelse Lokalitet Tilstand 1 Sandøya «0-prøve» Rapportdato 11.12.14 Dato for feltarbeid 25.11.14 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Aquagen Steigen AS Bjørn Erik Bye Havbrukstjenesten 7260 Sistranda

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden. Nordic Mining ASA

DET NORSKE VERITAS. Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden. Nordic Mining ASA DET NORSKE VERITAS Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden DNVs referanse: 1-5HO2U3-TNRNO615-1 Rev.03, 13.05.2013 DET NORSKE VERITAS TM Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi

Detaljer

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Dato for prøvetaking: 24.06.15 Dato for

Detaljer

AOS. Internettbasert miljølogging - direkte til PC!

AOS. Internettbasert miljølogging - direkte til PC! AOS Internettbasert miljølogging - direkte til PC! Bruksanvisning Jan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 2 Tekniske spesifikasjoner... 4 3 Funksjonsbeskrivelse... 5 3.1 Oksygenmåler:... 5 3.2

Detaljer

Vantage Vue forenklet norsk bruksanvisning.

Vantage Vue forenklet norsk bruksanvisning. Vantage Vue forenklet norsk bruksanvisning. UTEDEL Monter utedelen sammen som vist på tegningene i vedlagte engelske bruksanvisning. Til sist setter du inn batteriene. Etter at lokket er satt på trykker

Detaljer

Kunnskap om vind, bølger, temperatur, isutbredelse, siktforhold mv. - Barentshavet SØ

Kunnskap om vind, bølger, temperatur, isutbredelse, siktforhold mv. - Barentshavet SØ no. Kunnskap om vind, bølger, temperatur, isutbredelse, siktforhold mv. - Barentshavet SØ Bistand til OEDs åpningsprosesser for petroleumsvirksomhet i nord Knut A. Iden, Magnar Reistad,

Detaljer

Rapport nr.:2001.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Borehullsinspeksjon. En utprøving og sammenligning av Optisk og Akustisk Televiewer.

Rapport nr.:2001.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Borehullsinspeksjon. En utprøving og sammenligning av Optisk og Akustisk Televiewer. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.:2001.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Borehullsinspeksjon. En utprøving og sammenligning

Detaljer

NORSK STANDARD NS 9415

NORSK STANDARD NS 9415 NORSK STANDARD NS 9415 1. utgave august 2003 ICS 65.150; 67.260 Søkeord: fiskeoppdrett, oppdrettsanlegg, tekniske krav, utførelse, drift Descriptors: fish farming, fish farms, technical specification,

Detaljer

Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2

Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2 SINTEF FISKERI OG HAVBRUK Øyvind Knutsen November 2010 Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2 Forenklede måter å finne strømprognoser for en

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

Trykkfall i luftveiene i hybridanlegget ved Grong barneskole

Trykkfall i luftveiene i hybridanlegget ved Grong barneskole Trykkfall i luftveiene i hybridanlegget ved Grong barneskole Per O. Tjelflaat, Bjørn J. Wachenfeldt og Berouz Z. Shahriari. Faggruppe energiforsyning og klimatisering av bygninger Institutt for energi-

Detaljer

Notat. Innledning DNV. Nussir, att: Øystein Rushfeldt

Notat. Innledning DNV. Nussir, att: Øystein Rushfeldt Akvaplan-niva AS Tromsø-kontoret (svaradresse) Rådgivning og forskning Framsenteret innen miljø og akvakultur 9296 Tromsø Org.nr: NO 937 375 158 MVA Tlf: 77 75 03 00 Skrevet av: Ole Anders Nøst www.akvaplan.niva.no

Detaljer

MAINSTREAM NORWAY AS FORSAN SØKNAD OM ETABLERING AV SETTEFISKANLEGG FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK VED FORSAN I STEIGEN KOMMUNE SEPTEMBER 2009

MAINSTREAM NORWAY AS FORSAN SØKNAD OM ETABLERING AV SETTEFISKANLEGG FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK VED FORSAN I STEIGEN KOMMUNE SEPTEMBER 2009 MAINSTREAM NORWAY AS FORSAN SØKNAD OM ETABLERING AV SETTEFISKANLEGG FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK VED FORSAN I STEIGEN KOMMUNE SEPTEMBER 2009 VEDLEGG 2 Prosjektbeskrivelse 2.1 Bakgrunn... 1 2.1.1 Forholdet

Detaljer

Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01

Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01 Konsekvenser for det marine miljøet i Repparfjorden ved etablering av sjøeller landdeponi for gruveavgang fra Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune, Finnmark Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01 Forside:

Detaljer

Næringsanalyse Trondheim

Næringsanalyse Trondheim Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 27/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen av næringslivet i, med hensyn på lønnsomhet, vekst og nyetableringer.

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen e-rapport nr. 20-2008 Miljøundersøkelse i Indre Follafjord i 2008 Anders W. Olsen, Maria Pettersvik Salmer,

Detaljer

Flora kommune Søknad om dispensasjon fra rensekrav i Forurensningsforskriftens kap. 1 4. Utgave: 0 Dato: 2011-06 - 30

Flora kommune Søknad om dispensasjon fra rensekrav i Forurensningsforskriftens kap. 1 4. Utgave: 0 Dato: 2011-06 - 30 Søknad om dispensasjon fra rensekrav i Forurensningsforskriftens kap. 1 4 Utgave: 0 Dato: 2011-06 - 30 Søknad om dispensasjon fra rensekrav i Forurensningsforskriftens kap. 14 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 2.0 Revisjon: B Status: Ferdigstilt Dato: 20. januar 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN...3 2 REFERANSER...3 3 PLANLAGTE

Detaljer

Bold Monarch 2008. Rapid Environmental Assessment utført av FFI-prosjektet POSEIDON

Bold Monarch 2008. Rapid Environmental Assessment utført av FFI-prosjektet POSEIDON FFI-rapport 2008/01256 Bold Monarch 2008 Rapid Environmental Assessment utført av FFI-prosjektet POSEIDON Arnfinn Karlsen Forsvarets forskningsinstitutt/norwegian Defence Research Establishment (FFI) 6.

Detaljer

FISKEHABITAT I SULDALSLÅGEN: ET STUDIUM AV SEDIMENTASJONSDYNAMIKK, BEGROING, HABITATTILBUD OG HABITATBRUK HOS FISK. SLUTTRAPPORT

FISKEHABITAT I SULDALSLÅGEN: ET STUDIUM AV SEDIMENTASJONSDYNAMIKK, BEGROING, HABITATTILBUD OG HABITATBRUK HOS FISK. SLUTTRAPPORT FISKEHABITAT I SULDALSLÅGEN: ET STUDIUM AV SEDIMENTASJONSDYNAMIKK, BEGROING, HABITATTILBUD OG HABITATBRUK HOS FISK. SLUTTRAPPORT Jim Bogen, Trond Bremnes, Truls Bønsnes, Jan Heggenes, Stein W. Johansen

Detaljer

Forbruksmønster i husholdninger og hytter - casestudie av strømforbruket i Hvaler kommune. Tina Løken Nilsson

Forbruksmønster i husholdninger og hytter - casestudie av strømforbruket i Hvaler kommune. Tina Løken Nilsson Forbruksmønster i husholdninger og hytter - casestudie av strømforbruket i Hvaler kommune End - use patterns in households and spare time residents - case study of the electricity consumption in Hvaler

Detaljer

Registrering av laks og sjøørret i laksetrappa i Berrefossen i 2010

Registrering av laks og sjøørret i laksetrappa i Berrefossen i 2010 Registrering av laks og sjøørret i laksetrappa i Berrefossen i 2010 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 Metode... 2 Resultat... 3 Diskusjon... 6 Referanser... 8 Sammendrag Fra 2. Juni til 16. Oktober 2010

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø e-rapport nr: 34 2014 MOM C-undersøkelse fra lokalitet Store Teistholmen i Sandnes kommune, 2014 Torben Lode Trond Einar Isaksen Foto: Bjarte

Detaljer

Bruk av nedbørdata Sluttrapport fra pilotprosjekt

Bruk av nedbørdata Sluttrapport fra pilotprosjekt Sluttrapport fra pilotprosjekt Spleiselagsprosjekt Tønsberg, Stavanger, Fredrikstad, Nøtterøy, Sarpsborg, Ski, Askim Sluttrapport fra pilotprosjekt 03.09.2010 COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4, Kråkerøy Postboks

Detaljer

Praktisk uttesting av SIDRA for å. vurdere kapasitets- og avviklingsforhold i rundkjøringer

Praktisk uttesting av SIDRA for å. vurdere kapasitets- og avviklingsforhold i rundkjøringer Hilde Kristine Myre Praktisk uttesting av SIDRA for å Masteroppgave vurdere kapasitets- og avviklingsforhold i rundkjøringer Trondheim, 10. juni, 2010 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Kontaktledning Side: 1 av 6

Kontaktledning Side: 1 av 6 Kontaktledning Side: 1 av 6 1 OMFANG... 2 2 MIDDELKRAFT... 3 3 STANDARDAVVIK... 4 4 KRAV TIL KREFTER VED MÅLING... 5 4.1 Eksempel på å finne verdiene for krav til krefter... 6 Kontaktledning Side: 2 av

Detaljer

Klimaprojeksjoner frem til 2050

Klimaprojeksjoner frem til 2050 no. 4/2009 Klima Klimaprojeksjoner frem til 2050 Grunnlag for sårbarhetsanalyse i utvalgte kommuner Torill Engen-Skaugen, Eirik J. Førland, Hans Olav Hygen og Rasmus Benestad Empirisk-statistisk nedskalert

Detaljer

Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen

Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen Ullensaker kommune Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen Endelig rapport Januar 2008 COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02 694 wwwcowino Ullensaker kommune Trafikkanalyse Jessheim-

Detaljer

DEL 1 Uten hjelpemidler

DEL 1 Uten hjelpemidler DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (2 poeng) Nedenfor ser du hvor mange snegler Astrid har plukket i hagen hver kveld de ti siste kveldene. 10 5 22 28 2 8 50 15 40 10 Bestem gjennomsnittet og medianen for

Detaljer

Analyse av et kompaktaggregat med varmepumpe for lavenergi- og passivhus

Analyse av et kompaktaggregat med varmepumpe for lavenergi- og passivhus Analyse av et kompaktaggregat med varmepumpe for lavenergi- og passivhus Kristian Hegde Kluge Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2008 Hovedveileder: Jørn Stene, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer