Helgeland Havbruksstasjon AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helgeland Havbruksstasjon AS"

Transkript

1 Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Klipen i Leirfjord kommune Juli 2014

2 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate Sandnessjøen Informasjon om anlegg og oppdragsgiver: Rapport tittel: Klipen Profil Juli 2014 Oppdragsgiver: Nova Sea AS Rapport-nummer: Lokalitetens navn: Klipen Lokalitetsnummer: Driftsleder: Fylke: Nordland Kommune: Leirfjord GPS-koordinater, senter i anlegg: GPS-koordinater, instrumentrigg: N Ø Måleperiode: Dybde målested: 140 m Instrumenttype: Punkt- og profilerendedoppeler Måleintervall: 10 minutter Resultater sammendrag: 5 meter 25 meter Spredning (50 m) Gjennomsnitt (cm/s): Maksimalhastighet, (cm/s): Bunn (95 m) Nullstrøm (%) 1,1 1,0 2,7 1,96 Nullstrøm (HH:mm): 00:20 00:20 00:20 00:30 Neumann parameter: ,34 0,23 0,82 10-års strøm, beregnet: 47,2 50-års strøm, beregnet: 52,9 Kommentarer strømmålinger: Det var hverken fisk eller utstyr i sjøen som kan ha påvirket målingen. Dato rapport: Ansvarlig feltarbeid: Are A. Moe Signatur: Helgeland Havbruksstasjon As Side 2

3 Tittel Strømundersøkelse Klipen Juli 2014 Oppsummering: Helgeland Havbruksstasjon har gjennomført en strømmåling ved Klipen i Juli Den gjennomsnittlige strømfarten i perioden er målt til 0,10 m/sek., 0,09 m/sek., 0,06m/sek. og 0,08 m/sek. på henholdsvis 5, 25, 50 og 95 meters dyp. De sterkeste strømtoppene ligger på rundt 0,3 m/sek på samtlige dyp nedover i vannsøylen. Det er ikke registrert 0-strøm av betydning, lave målinger oppstår i svært korte perioder i forbindelse med strømsnu. Nullstrøm utgjør < 2 % på de 4 gitte dyp. Hovedtransporten av vannmassene går hovedsakelig mot sørvest/øst på 5, 25 og 50 meters dyp, og nordøst på 140 meters dyp. Størst vannutskiftning i forhold til retning var ved ved 5,25 og 50 meters dyp, og på 140 meters dyp. Neumanns parameter var middels stabil på 5, 25 og 50 meters dyp, og svært stabil på 140 meters dyp basert etter Rådgivende Biologer AS sin klassifisering av ulike strømforhold. Dato 6/7-14 Ansvarlig for rapport Helgeland Havbruksstasjon As Are Andreassen Moe Biolog, miljøtjenesten ved HHS mob Helgeland Havbruksstasjon As Side 3

4 Innhold Innledning... 5 Oppdragsgiver... 5 Lokalitet og posisjon... 5 Metodikk... 5 Oppsummering og vurdering... 6 Strømfart... 6 Strømretning... 7 Resultater strømdata... 8 Vurdering av datasettet... 8 Figuroversikt Figur 1 Plassering lokalitet Klipen... 6 Figur 2 Plassering av strømmåler (flagg innenfor rødsirkel). Vanntransport ved punkt for strømmåling, strømroser viser gjennomsnittlig vannutskiftning i forhold til retning per dag ved henholdsvis 5, 25, 50 og 140 meters dyp fra topp Figur 3.Oversikt utsettsdyp m.m. for profilerende doppler... 8 Figur 4 A, B, C og D. Tidsdiagram for strømstyrken uavhengig av retning. Alle verdier er i m/s Figur 5 A, B, C og D. Den gjennomsnittlige strømhastigheten i forhold til retning. Alle verdier er i m/s Figur 6 A, B, C og D. Maksimal strømhastighet i forhold til retning. Alle verdier er i m/s Figur 7 A, B, C og D. Antall målinger i de ulike hastighetene Figur 8 A, B, C og D. Antall målinger i de ulike retningene Figur 9 A, B, C og D. Fordellingen av ulike strømstyrkekaterorier i de ulike retningene Figur 10 A, B, C og D. Gjennomsnittlig vannutskiftning per 20 0 sektor per dag (m 3 /m 2 /d) Figur 11 A, B, C og D. Progressiv vektor: Viser hvilken vei en tenkt partikkel vil drive av sted over tid for hele perioden Figur 12 A, B og C. Sensorer for punktdoppler Figur 13 A, B og C. Sensorer for profilerendedoppler Tabelloversikt Tabell 1 A, B, C, D og E: Detaljer om instrument, oppsett, kvalitet, etterbehandling og manuell fjerning av data for punktdoppler Tabell 2 A, B, C, D og E: Detaljer om instrument, oppsett, kvalitet, etterbehandling og manuell fjerning av data for profilerende doppler Tabell 3 A, B, C og D: Statistisk oversikt for hele måleperioden Tabell 4 A, B, C og D: Strømretning mot strømhastighet. Alle verdier er i m/s Helgeland Havbruksstasjon As Side 4

5 Innledning Miljøtjenesten ved Helgeland Havbruksstasjon As er engasjert av Ole Andreas Fatnes ved Nova Sea AS for å gjennomføre strømmålinger ved Klipen. Vi anbefaler at dere studerer de vedlagte dataene nøye selv. Rådataene ligger oppbevart i Helgeland Havbruksstasjon sitt arkiv. Oppdragsgiver Oppdragsgiver Kontaktperson Ansvarlig felt Adresse Oppdrag Nova Sea AS Ole Andreas Fatnes Jan Rydheim og Are A. Moe 8764 Lovund Punkt og profil Lokalitet og posisjon Lokalitet Kommune Fylke Lokalitetsnummer Posisjon på målere Dybde på målested Type lokalitet Klipen Leirfjord Nordland N/ Ø 132 meter Kystlokalitet Metodikk En strømmåler av typen Aquadopp profiler 2000 Hz ble montert på bunn (rundt 140 meters dyp). Måleren måler strømretning og strømstyrke i et volum på 2,5 m 3. Måleren hadde strømseil i undersøkelsesperioden, som er en mekanisk innretning for å sjekke at strømmen og partiklene går i samme retning. En strømmåler av typen Aquadopp profiler 400 Hz ble benyttet. Måleren ble programmert til å måle strømretning og strømstyrke hver 2,5 meter gjennom vannsøylen fra rundt 60 meters dyp og oppover i vannmassene. Det var hverken fisk og utstyr i sjøen ved tidspunktet for undersøkelsen. Strømmen ble registrert hvert 10. minutt i måleperioden. Se tabell 1 A, B, C, D og E s.9 for detaljer om henholdsvis instrument, oppsett, kvalitet, etterbehandling og manuelt fjernede data for Aquadopp profiler 2000 Hz (heretter kalt punktdoppler). For detaljer om henholdsvis instrument, oppsett, kvalitet, etterbehandling og manuelt fjernede data for Aquadopp profiler 400 Hz (heretter kalt profilerendedoppler) se tabell 2 A, B, C, D og E s.10. Helgeland Havbruksstasjon As Side 5

6 Oppsummering og vurdering Lokalitet Klipen ligger i Leirfjord kommune, Nordland fylke. Lokaliteten har tenkt plassering i Klipen på Leirfjordlandet, sør for Hugla og sørøst for Løkta. Figur 1 Plassering lokalitet Klipen Strømfart Den gjennomsnittlige strømfarten i perioden er målt til 0,10 m/sek., 0,09 m/sek., 0,06m/sek. og 0,08 m/sek. på henholdsvis 5, 25, 50 og 95 meters dyp. De sterkeste strømtoppene ligger på rundt 0,3 m/sek på samtlige dyp nedover i vannsøylen. Det er ikke registrert 0-strøm av betydning, lave målinger oppstår i svært korte perioder i forbindelse med strømsnu. Nullstrøm utgjør < 2 % på de gitte dyp. Helgeland Havbruksstasjon As Side 6

7 Strømretning Hovedtransporten av vannmassene går hovedsakelig mot sørvest på 5, 25 og 50 meters dyp, og nordøst på 140 meters dyp. Størst vannutskiftning i forhold til retning var ved ved 5,25 og 50 meters dyp, og på 140 meters dyp. Neumanns parameter var middels stabil på 5, 25 og 50 meters dyp, og svært stabil på 140 meters dyp basert etter Rådgivende Biologer AS sin klassifisering av ulike strømforhold. Figur 2 Plassering av strømmåler (flagg innenfor rødsirkel). Vanntransport ved punkt for strømmåling, strømroser viser gjennomsnittlig vannutskiftning i forhold til retning per dag ved henholdsvis 5, 25, 50 og 140 meters dyp fra topp. Helgeland Havbruksstasjon As Side 7

8 Resultater strømdata Figur 3.Oversikt utsettsdyp m.m. for profilerende doppler Vurdering av datasettet Punktdoppleren har stått på rundt 140 meters dyp, vær- og strømforhold vil alltid påvirke riggen noe (se figur 12 A). Ved å bruke 2MHz vil det ikke være noe problem med signalstyrken og dataresultatet blir svært bra, ulempen er at du kun får strømhastighet i punkt ved måleren. Måleren var utrustet med strømseil, strømseilet øker kvaliteten på strømhastighetsmålingene. Profildoppleren har stått på rundt 60 meters dyp, vær- og strømforhold vil alltid påvirke riggen noe (se sort pil figur 3 eller figur 13 A). Signalstyrken i perioden var god (se rød pil). Dataene er vasket slik at resultatet best mulig representerer faktiske forhold på lokaliteten og de er ikke vasket mer enn hva som er vanlig ved bruk av doppler. Dataprogrammet Sea report ble brukt til reduksjon av støy, filtrering og datakompresjon. Data som er ugyldige i forhold til de verdier som er satt er tilgjengelig i Helgeland Havbruksstasjon sitt arkiv. Helgeland Havbruksstasjon As Side 8

9 Tabell 1 A, B, C, D og E: Detaljer om instrument, oppsett, kvalitet, etterbehandling og manuell fjerning av data for punktdoppler. A. Instrument Head Id AQD 6599 Board Id AQD11768 Frequency B. Oppsett Fil navn NS140601bunn.aqd Start :03 Slutt :33 Data målinger 4342 Orientation Opp Celler 1 Celle størrelse(m) 0,68 Blanking distance(m) 0,34 Gjennomsnitt intervall (sek.) 00:01:00 Måle intervall (sek.) 00:10:00 C. Kvalitet Low Pressure Treshold 0 HighTilt Threshold 30 Expected Orientation Opp Amplitude Spike Treshold 70 Velocity Spike Treshold 5 SNR Treshold 3 D. Etterbehandling Valgt start :33 Valgt slutt :13 Compass Offset 0 Pressure Offset 0 Antall valgte målinger 4193 Referanse Instrument Bunn (m) 140 Antall ugyldige målinger for overflate 0 E. Manuell fjerning av data Start tidspunkt Slutt tidspunkt Kommentar Ingen målinger fjernet manuelt Helgeland Havbruksstasjon As Side 9

10 Tabell 2 A, B, C, D og E: Detaljer om instrument, oppsett, kvalitet, etterbehandling og manuell fjerning av data for profilerende doppler. A. Instrument Head Id AQP 3318 Board Id AQD 5560 Frequency B. Oppsett Fil navn NS prf Start :00 Slutt :10 Data målinger 4340 Orientation Opp Celler 25 Celle størrelse(m) 2,5 Blanking distanse(m) 1 Gjennomsnitt intervall (sek.) 00:01:00 Måle intervall (sek.) 00:10:00 C. Kvalitet Low Pressure Treshold 0 HighTilt Threshold 30 Expected Orientation Opp Amplitude Spike Treshold 70 Velocity Spike Treshold 5 SNR Treshold 3 D. Etterbehandling Valgt start :40 Valgt slutt :10 Compass Offset 0 Pressure Offset 0 Antall valgte målinger 4922 Referanse Overflate Overflatedyp 5 Antall ugyldige målinger for overflatedyp 150 Spredningsdyp (m) 25 Antall ugyldige målinger for spredningsstrøm 75 Spredningsdyp (m) 50 Antall ugyldige målinger for spredningsstrøm 54 E. Manuell fjerning av data Start tidspunkt Slutt tidspunkt Kommentar Ingen målinger fjernet manuelt Tabell 3 A, B, C og D: Statistisk oversikt for hele måleperioden Helgeland Havbruksstasjon As Side 10

11 A. Strømdata overflate [5,0m] Gjennomsnittsstrøm [m/s] 0.10 Max strømhastighet [m/s] 0.29 Min strømhastighet [m/s] 0.00 Målinger [#] 4192 / 4192 Std.avik [m/s] 0.05 Signifikant maksimums strøm [m/s] 0.17 Signifikant minimums strøm [m/s] 0.05 Returperiode på 10 år, hastighet [m/s] Returperiode på 50 år, hastighet [m/s] De 4 hyppigste forekommende retningene 240, 225, 90, 105 strømmen beveger seg mot [ ] De 4 hyppigste forekommende strømhastigheter 0.10, 0.15, 0.05, 0.20 [m/s] Mest vannutskiftning/retning/ 15 graders sektor m³ / dag ved Minst vannutskiftning/retning/ 15 graders sektor 18.91m³ / dag ved Neumann parameter 0.32 Reststrøm 0.03 m/s ved 181 Nullstrøm (%) (HH:mm) 1.10% - 00:20 B. Strømdata Spredningsstrøm [25,0m] Gjennomsnittsstrøm [m/s] 0.09 Max strømhastighet [m/s] 0.30 Min strømhastighet [m/s] 0.00 Målinger [#] 4192 / 4192 Std.avik [m/s] 0.05 Signifikant maksimums strøm [m/s] 0.14 Signifikant minimums strøm [m/s] 0.04 Returperiode på 10 år, hastighet [m/s] Returperiode på 50 år, hastighet [m/s] De 4 hyppigste forekommende retningene 240, 225, 90, 255 strømmen beveger seg mot [ ] De 4 hyppigste forekommende strømhastigheter 0.10, 0.15, 0.05, 0.20 [m/s] Mest vannutskiftning/retning/ 15 graders sektor m³ / dag ved Minst vannutskiftning/retning/ 15 graders sektor 13.22m³ / dag ved Neumann parameter 0.34 Reststrøm 0.03 m/s ved 184 Nullstrøm (%) (HH:mm) 1.03% - 00:20 Helgeland Havbruksstasjon As Side 11

12 C. Strømdata spredningsdyp [50,0m] Gjennomsnittsstrøm [m/s] 0.06 Max strømhastighet [m/s] 0.23 Min strømhastighet [m/s] 0.00 Målinger [#] 4191 / 4192 Std.avik [m/s] 0.04 Signifikant maksimums strøm [m/s] 0.10 Signifikant minimums strøm [m/s] 0.02 Returperiode på 10 år, hastighet [m/s] Returperiode på 50 år, hastighet [m/s] De 4 hyppigste forekommende retningene 240, 255, 225, 105 strømmen beveger seg mot [ ] De 4 hyppigste forekommende strømhastigheter 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 [m/s] Mest vannutskiftning/retning/ 15 graders sektor m³ / dag ved Minst vannutskiftning/retning/ 15 graders sektor 37.80m³ / dag ved 0-15 Neumann parameter 0.23 Reststrøm 0.01 m/s ved 164 Nullstrøm (%) (HH:mm) 2.70% - 00:20 D. Strømdata bunnstrøm [140,0m] Gjennomsnittsstrøm [m/s] 0.08 Max strømhastighet [m/s] 0.30 Min strømhastighet [m/s] 0.00 Målinger [#] 4193 / 4193 Std.avik [m/s] 0.05 Signifikant maksimums strøm [m/s] 0.15 Signifikant minimums strøm [m/s] 0.03 Returperiode på 10 år, hastighet [m/s] Returperiode på 50 år, hastighet [m/s] De 4 hyppigste forekommende retningene 75, 60, 90, 105 strømmen beveger seg mot [ ] De 4 hyppigste forekommende strømhastigheter 0.10, 0.05, 0.15, 0.20 [m/s] Mest vannutskiftning/retning/ 15 graders sektor m³ / dag ved Minst vannutskiftning/retning/ 15 graders sektor 15.50m³ / dag ved Neumann parameter 0.82 Reststrøm 0.07 m/s ved 67 Nullstrøm (%) (HH:mm) 1.96% - 00:30 Helgeland Havbruksstasjon As Side 12

13 Tabell 4 A, B, C og D: Strømretning mot strømhastighet. Alle verdier er i m/s. A. Overflatedyp [5,0m] Retning Gjennomsn. Maks Maks 10 år Maks 50 år 0 0,045 0,178 0,294 0, ,087 0,278 0,459 0, ,110 0,285 0,470 0, ,084 0,284 0,469 0, ,077 0,244 0,402 0, ,126 0,286 0,472 0, ,073 0,247 0,408 0, ,044 0,164 0,271 0,304 B. Spredningsdyp [25,0m] Retning Gjennomsn. Maks Maks 10 år Maks 50 år 0 0,034 0,099 0,163 0, ,067 0,194 0,320 0, ,110 0,298 0,491 0, ,079 0,265 0,438 0, ,054 0,166 0,273 0, ,100 0,221 0,365 0, ,068 0,187 0,309 0, ,034 0,248 0,409 0,458 C. Spredningsdyp [50,0m] Retning Gjennomsn. Maks Maks 10 år Maks 50 år 0 0,032 0,108 0,178 0, ,053 0,220 0,364 0, ,085 0,226 0,373 0, ,051 0,179 0,296 0, ,043 0,131 0,216 0, ,065 0,173 0,286 0, ,049 0,163 0,270 0, ,032 0,102 0,168 0,188 D. Bunnstrøm [140,0m] Retning Gjennomsn. Maks Maks 10 år Maks 50 år 0 0,045 0,198 0,327 0, ,108 0,304 0,501 0, ,094 0,250 0,412 0, ,042 0,160 0,264 0, ,032 0,119 0,196 0, ,040 0,111 0,184 0, ,032 0,108 0,178 0, ,028 0,064 0,105 0,118 Helgeland Havbruksstasjon As Side 13

14 Figur 4 A, B, C og D. Tidsdiagram for strømstyrken uavhengig av retning. Alle verdier er i m/s. A. Overflatedyp [5,0m] B. Spredningsdyp[25,0m] Helgeland Havbruksstasjon As Side 14

15 C. Spredningsdyp [50,0m] D. Bunnstrøm [140,0m] Helgeland Havbruksstasjon As Side 15

16 Figur 5 A, B, C og D. Den gjennomsnittlige strømhastigheten i forhold til retning. Alle verdier er i m/s. A. Overflatedyp [5,0m] B. Spredningsdyp[25,0m] Helgeland Havbruksstasjon As Side 16

17 C. Spredningsdyp [50,0m] D. Bunnstrøm [140,0m] Helgeland Havbruksstasjon As Side 17

18 Figur 6 A, B, C og D. Maksimal strømhastighet i forhold til retning. Alle verdier er i m/s. A. Overflatedyp [5,0m] B. Spredningsdyp[25,0m] Helgeland Havbruksstasjon As Side 18

19 C. Spredningsdyp [50,0m] D. Bunnstrøm [140,0m] Helgeland Havbruksstasjon As Side 19

20 Figur 7 A, B, C og D. Antall målinger i de ulike hastighetene. A. Overflatedyp [5,0m] B. Spredningsdyp[25,0m] Helgeland Havbruksstasjon As Side 20

21 C. Spredningsdyp [50,0m] D. Bunnstrøm [140,0m] Helgeland Havbruksstasjon As Side 21

22 Figur 8 A, B, C og D. Antall målinger i de ulike retningene A. Overflatedyp [5,0m] B. Spredningsdyp[25,0m] Helgeland Havbruksstasjon As Side 22

23 C. Spredningsdyp [50,0m] D. Bunnstrøm [140,0m] Helgeland Havbruksstasjon As Side 23

24 Figur 9 A, B, C og D. Fordellingen av ulike strømstyrkekaterorier i de ulike retningene. A. Overflatedyp [5,0m] B. Spredningsdyp[25,0m] Helgeland Havbruksstasjon As Side 24

25 C. Spredningsdyp[50,0m] D. Bunnstrøm [140,0m] Helgeland Havbruksstasjon As Side 25

26 Figur 10 A, B, C og D. Gjennomsnittlig vannutskiftning per 20 0 sektor per dag (m 3 /m 2 /d). A. Overflatedyp [5,0m] B. Spredningsdyp[25,0m] Helgeland Havbruksstasjon As Side 26

27 C. Spredningsdyp[50,0m] D. Bunnstrøm [140,0m] Helgeland Havbruksstasjon As Side 27

28 Figur 11 A, B, C og D. Progressiv vektor: Viser hvilken vei en tenkt partikkel vil drive av sted over tid for hele perioden A. Overflatedyp [5,0m] B. Spredningsdyp[25,0m] Helgeland Havbruksstasjon As Side 28

29 C. Spredningsdyp[50,0m] D. Bunnstrøm [140,0m] Helgeland Havbruksstasjon As Side 29

30 Figur 12 A, B og C. Sensorer for punktdoppler A. Trykk B. Tilt C. Temperatur Helgeland Havbruksstasjon As Side 30

31 Figur 13 A, B og C. Sensorer for profilerendedoppler A. Trykk B. Tilt C. Temperatur Helgeland Havbruksstasjon As Side 31

DET NORSKE VERITAS. Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden. Nordic Mining ASA

DET NORSKE VERITAS. Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden. Nordic Mining ASA DET NORSKE VERITAS Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden DNVs referanse: 1-5HO2U3-TNRNO615-1 Rev.03, 13.05.2013 DET NORSKE VERITAS TM Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi

Detaljer

B-Undersøkelse. «0-prøve» Tilstand 1. Rapportdato 11.12.14. Dato for feltarbeid 25.11.14. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda bjorn@havbrukstjenesten.

B-Undersøkelse. «0-prøve» Tilstand 1. Rapportdato 11.12.14. Dato for feltarbeid 25.11.14. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda bjorn@havbrukstjenesten. B-Undersøkelse Lokalitet Tilstand 1 Sandøya «0-prøve» Rapportdato 11.12.14 Dato for feltarbeid 25.11.14 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Aquagen Steigen AS Bjørn Erik Bye Havbrukstjenesten 7260 Sistranda

Detaljer

AOS. Internettbasert miljølogging - direkte til PC!

AOS. Internettbasert miljølogging - direkte til PC! AOS Internettbasert miljølogging - direkte til PC! Bruksanvisning Jan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 2 Tekniske spesifikasjoner... 4 3 Funksjonsbeskrivelse... 5 3.1 Oksygenmåler:... 5 3.2

Detaljer

Notat. Innledning DNV. Nussir, att: Øystein Rushfeldt

Notat. Innledning DNV. Nussir, att: Øystein Rushfeldt Akvaplan-niva AS Tromsø-kontoret (svaradresse) Rådgivning og forskning Framsenteret innen miljø og akvakultur 9296 Tromsø Org.nr: NO 937 375 158 MVA Tlf: 77 75 03 00 Skrevet av: Ole Anders Nøst www.akvaplan.niva.no

Detaljer

Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus

Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 288 Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus Report number: Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter.

Detaljer

Ida Almvik, Kystverket Laila Melheim, Kystverket Eivind Edvardsen, Kystverket Geir Solberg, Kystverket Aud Helland, Rambøll DATO 2013 10 18

Ida Almvik, Kystverket Laila Melheim, Kystverket Eivind Edvardsen, Kystverket Geir Solberg, Kystverket Aud Helland, Rambøll DATO 2013 10 18 SINTEF Materialer og kjemi Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Notat Sammenlikning mellom målt og modellert strøm ved Svaleskjær Sentralbord: Telefaks: 73597043 Foretaksregister: SAKSBEHANDLER

Detaljer

Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01

Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01 Konsekvenser for det marine miljøet i Repparfjorden ved etablering av sjøeller landdeponi for gruveavgang fra Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune, Finnmark Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01 Forside:

Detaljer

Flora kommune Søknad om dispensasjon fra rensekrav i Forurensningsforskriftens kap. 1 4. Utgave: 0 Dato: 2011-06 - 30

Flora kommune Søknad om dispensasjon fra rensekrav i Forurensningsforskriftens kap. 1 4. Utgave: 0 Dato: 2011-06 - 30 Søknad om dispensasjon fra rensekrav i Forurensningsforskriftens kap. 1 4 Utgave: 0 Dato: 2011-06 - 30 Søknad om dispensasjon fra rensekrav i Forurensningsforskriftens kap. 14 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

FISKEHABITAT I SULDALSLÅGEN: ET STUDIUM AV SEDIMENTASJONSDYNAMIKK, BEGROING, HABITATTILBUD OG HABITATBRUK HOS FISK. SLUTTRAPPORT

FISKEHABITAT I SULDALSLÅGEN: ET STUDIUM AV SEDIMENTASJONSDYNAMIKK, BEGROING, HABITATTILBUD OG HABITATBRUK HOS FISK. SLUTTRAPPORT FISKEHABITAT I SULDALSLÅGEN: ET STUDIUM AV SEDIMENTASJONSDYNAMIKK, BEGROING, HABITATTILBUD OG HABITATBRUK HOS FISK. SLUTTRAPPORT Jim Bogen, Trond Bremnes, Truls Bønsnes, Jan Heggenes, Stein W. Johansen

Detaljer

NORSK STANDARD NS 9415

NORSK STANDARD NS 9415 NORSK STANDARD NS 9415 1. utgave august 2003 ICS 65.150; 67.260 Søkeord: fiskeoppdrett, oppdrettsanlegg, tekniske krav, utførelse, drift Descriptors: fish farming, fish farms, technical specification,

Detaljer

Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA)

Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) i samarbeid med Sør-Varanger kommune Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) Konsekvensutredning - Sjø Utslipp til sjø ved normal drift Akutt forurensing til sjø Naturmiljø i sjø Konsekvenser i bygge-

Detaljer

MAINSTREAM NORWAY AS FORSAN SØKNAD OM ETABLERING AV SETTEFISKANLEGG FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK VED FORSAN I STEIGEN KOMMUNE SEPTEMBER 2009

MAINSTREAM NORWAY AS FORSAN SØKNAD OM ETABLERING AV SETTEFISKANLEGG FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK VED FORSAN I STEIGEN KOMMUNE SEPTEMBER 2009 MAINSTREAM NORWAY AS FORSAN SØKNAD OM ETABLERING AV SETTEFISKANLEGG FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK VED FORSAN I STEIGEN KOMMUNE SEPTEMBER 2009 VEDLEGG 2 Prosjektbeskrivelse 2.1 Bakgrunn... 1 2.1.1 Forholdet

Detaljer

TEKNISK RAPPORT VALDEMARSVIK KOMMUN RAPPORT NR. 2003-1121 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG

TEKNISK RAPPORT VALDEMARSVIK KOMMUN RAPPORT NR. 2003-1121 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG VALDEMARSVIK KOMMUN HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG VANN I VALDEMARSVIKEN RAPPORT NR. 23-1121 REVISJON NR. 1 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 23-12-5 CONNO651748

Detaljer

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering. Dypvannsdeponi ved Malmøykalven Sluttrapport del 1: Miljøkvalitet

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering. Dypvannsdeponi ved Malmøykalven Sluttrapport del 1: Miljøkvalitet Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Dypvannsdeponi ved Malmøykalven Sluttrapport del 1: Miljøkvalitet 20051785-65 25. september 2009 Prosjekt Prosjekt: Overvåking av forurensning ved

Detaljer

Permaskjørt kan redusere påslag av lakselus - analyse av feltdata. Delrapport Permaskjørt-prosjektet A5

Permaskjørt kan redusere påslag av lakselus - analyse av feltdata. Delrapport Permaskjørt-prosjektet A5 Norwegian Veterinary Institute`s Report Series Veterinærinstituttets rapportserie Rapport 2 2015 Permaskjørt kan redusere påslag av lakselus - analyse av feltdata Delrapport Permaskjørt-prosjektet A5 Randi

Detaljer

Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2

Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2 SINTEF FISKERI OG HAVBRUK Øyvind Knutsen November 2010 Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2 Forenklede måter å finne strømprognoser for en

Detaljer

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 Forord Politidirektøren har besluttet at det skal stilles krav til politiets responstid. Det er i tillegg besluttet at kravene

Detaljer

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Dato for prøvetaking: 24.06.15 Dato for

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø e-rapport nr: 34 2014 MOM C-undersøkelse fra lokalitet Store Teistholmen i Sandnes kommune, 2014 Torben Lode Trond Einar Isaksen Foto: Bjarte

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

Bruk av «luseskjørt» for å redusere påslag av lakselus Lepeophtheirus salmonis (Krøyer) på oppdrettslaks

Bruk av «luseskjørt» for å redusere påslag av lakselus Lepeophtheirus salmonis (Krøyer) på oppdrettslaks Bruk av «luseskjørt» for å redusere påslag av lakselus Lepeophtheirus salmonis (Krøyer) på oppdrettslaks Skrevet av: Martin Næs, Peter Andreas Heuch og Remi Mathisen 20. april 2012 Kontaktinformasjon.

Detaljer

Undersøkelse av svevestøv ved veier

Undersøkelse av svevestøv ved veier NILU: OR 30/2005 NILU: OR 30/2005 REFERANSE: O-104070 DATO: JUNI 2005 ISBN: 82-425-1672-3 Undersøkelse av svevestøv ved veier Elevbasert forskningskampanje som del av Forskningsdagene 2004 Dag Tønnesen

Detaljer

TEAMNET CUP. Brukerveiledning

TEAMNET CUP. Brukerveiledning TEAMNET CUP Brukerveiledning Mars 2008 LOCATIONBLOCKS.COM ALL RIGHTS RESERVED REVISION HISTORY FOR DOCUMENT: Version Revised Date 1 First edition January 2008 Table 1: Revision history Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rapport nr.:2001.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Borehullsinspeksjon. En utprøving og sammenligning av Optisk og Akustisk Televiewer.

Rapport nr.:2001.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Borehullsinspeksjon. En utprøving og sammenligning av Optisk og Akustisk Televiewer. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.:2001.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Borehullsinspeksjon. En utprøving og sammenligning

Detaljer

Naturfareprosjektet: Delprosjekt 4 Overvåking og varsling. Overvåking ved akutte skredhendelser

Naturfareprosjektet: Delprosjekt 4 Overvåking og varsling. Overvåking ved akutte skredhendelser Naturfareprosjektet: Delprosjekt 4 Overvåking og varsling Overvåking ved akutte skredhendelser 31 2013 R A P P O R T Naturfareprosjektet: Delprosjekt 4 - Overvåking og varsling Overvåking ved akutte skredhendelser

Detaljer

ANALYSE AV PRISER OG VILKÅR FRA KRAFTLEVERANDØRER I SLUTTBRUKERMARKEDET. Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat

ANALYSE AV PRISER OG VILKÅR FRA KRAFTLEVERANDØRER I SLUTTBRUKERMARKEDET. Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ANALYSE AV PRISER OG VILKÅR FRA KRAFTLEVERANDØRER I SLUTTBRUKERMARKEDET Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z100099.10 ISBN 978-82-8232-189-1

Detaljer

Tilsyn med naturdatainnsamling på Ekofisk 2/4 Lima 009018103. Begrenset Fortrolig

Tilsyn med naturdatainnsamling på Ekofisk 2/4 Lima 009018103. Begrenset Fortrolig Rapport Rapport Rapporttittel Rapportnummer Tilsyn med naturdatainnsamling på Ekofisk 2/4 Lima 009018103 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Organisasjonsenhet

Detaljer

Overvåking av vannkvalitet ved utfylling av tunnelmasser i sjø ved Husnes R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 957

Overvåking av vannkvalitet ved utfylling av tunnelmasser i sjø ved Husnes R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 957 Overvåking av vannkvalitet ved utfylling av tunnelmasser i sjø ved Husnes R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 957 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av vannkvalitet ved utfylling av

Detaljer

Avlusing i stormerd. resultater fra en spørreundersøkelse. Rapport 13 2008. Arve Nilsen Åse Helen Garseth Ole Christian Norvik

Avlusing i stormerd. resultater fra en spørreundersøkelse. Rapport 13 2008. Arve Nilsen Åse Helen Garseth Ole Christian Norvik Rapport 13 2008 Veterinærinstituttets rapportserie National Veterinary Institute`s Report Series Avlusing i stormerd resultater fra en spørreundersøkelse Arve Nilsen Åse Helen Garseth Ole Christian Norvik

Detaljer

Delrapport konsekvensutredning: Utslipp til Sjø

Delrapport konsekvensutredning: Utslipp til Sjø Franzefoss Gjenvinning AS Delrapport konsekvensutredning: Utslipp til Sjø 2014-06-11 B01 2014-06-11 Til informasjon/ kommentar hos oppdragsgiver Glhau A01 2014-06-10 Utarbeidet Glhau Pebec Glhau Rev. Dato:

Detaljer