SAM Notat nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAM Notat nr"

Transkript

1 SAM Notat nr Seksjon for anvendt miljøforskning marin Strømmåling ved lokalitet Hestholmen, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune Våren 212 Tone Vassdal Per-Otto Johansen SAM-Marin Thormøhlensgt., 6 Tlf Fax

2 1 INNLEDNING MATERIALE OG METODER... 3 RESULTAT OG DISKUSJON Hestholmen, Kvitsøy Strømmåler 163, m dyp Strømmåler nr og nr. 16, 1 m dyp Strømmåler nr. 16 og nr. 4, 6 m dyp, bunn OPPSUMMERING... 2 LITTERATUR VEDLEGG Vedleggsfigurer fra strømmåler nr. 163, m dyp Vedleggsfigurer fra strømmåler nr og nr. 16, 1 m dyp Vedleggsfigurer strømmåler nr. 16 og nr. 4, 6 m dyp, bunn Vedleggsfigurer fra tidevannsregistreringer... 4 Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy av 4

3 1 INNLEDNING Rapporten presenterer resultatene fra strømmålinger fra tre dyp,, 1 og 6 meter ved lokalitet Hestholmen i Kvitsøy kommune. Strømmålingene er foretatt i to perioder, fra og fra Figur 1.1. Lokalitet Hestholmen. Plasseringen av strømmålerne er markert med gul sirkel. Målestokk vises i nederste høyre hjørne. Kartkilde, Fiskeridirektoratet Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

4 SAM - Marin Figur Området ved lokalitet Hestholmen med plassering av målere (blå pil) på, 1 og 6 meter dyp. Målestokk i høyre hjørne. Kartkilde, Fiskeridirektoratet Figur 1.3. Lokalitet Hestholmen markert på bilde. Kartkilde Fiskeridirektoratet Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy / 4

5 2 MATERIALE OG METODER Skisse av en strømmålerrigg er vist i Figur 2.1. Til strømmålingene ble det benyttet tre MCM-modell SD6/3 strømmålere (Sensordata as) som lagret strømhastighet, strømretning, temperatur, dato og klokkeslett automatisk for hvert 1. minutt. Programvaren til strømmåleren beregnet og plottet resultatene ut fra målingene. Rotoren har en startfriksjon 1,4 cm/s. Ved lavere strøm enn dette, angir strømmåleren en strømhastighet på 1, cm/s. Strømmen kan være oppgitt som lavere enn dette hvis strømmåleren har forandret retning i løpet av 1 minutters intervallet. I første periode hadde ikke strømmåler på meter registrert måledata, og det ble derfor tatt en ny serie med samme posisjon. Strømmålinger fra to perioder på følgende dyp: 1. Satt ut på følgende dyp: 1 m (instrument nr. 16), 6 m (instrument nr. 4) 2. Satt ut på følgende dyp: m (instrument nr. 163), 1 m (instrument nr. 1689), 6 m (instrument nr. 16) Posisjon for målerigg i begge periodene var: 9 o 3,68 N o 26,73 E Figur 2.1. Skisse av strømmålerrigg. Modifisert skisse fra NS 942-1:1999. Det ble benyttet ca. 1 kg lodd. Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy -212 /4

6 3 RESULTAT OG DISKUSJON 3.1 Hestholmen, Kvitsøy Strømmåler 163, m dyp. Strømmåleren ser ut til å ha fungert fint. Første og siste del av målingene er fjernet fra analysene i forbindelse med utsett og opptak av målerigg. Perioden med målinger som er brukt i rapporten er fra 23. april til 24. mai -212 (Figur 3.1) Det var ikke registrert målinger i perioden feb. /mars på meters dyp. Middelstrømmen på meters dyp ble beregnet til 7,2 cm/s med varians 62,6 (cm/s) 2. Maksimalstrømmen ble målt til 47,7 cm/s (Vedleggsfigur 2). Antall målinger fra 1-3 cm/s utgjorde 18,2 % av målingene. Til sammen utgjorde 4,9 % av alle målingene strømstyrker fra -3 cm/s. Målinger i området 6-2 cm/s, utgjorde 26 % av alle målinger. Hele 1 % av målingene var over 2 cm/s i måleperioden. Vannstrømmen på målestasjonen hadde en relativ fluks mot sør, rundt % av målingene hadde sørlig retning. Antall målinger over 2cm/s var også flest i sørlig retning (Vedleggsfigur ). Prosentvis fordeling av målte strømstyrker og retninger på meter er vist i Vedleggsfigurer 3 og. Grafen for progressiv vektor viser total teoretisk vanntransport av en vannpartikkel fra målestasjon og 11 km mot sør i løpet av på 31 døgn (Vedleggsfigur 4). Dette utgjør et snitt i total vanntransport i perioden på ca. 3, km pr. døgn. Temperaturen på meter varierte mellom 6 o C og 1 o C i måleperioden (Vedleggsfig. 6). Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

7 CURRENT SPEED File name: sn163.sd6 Ref. number: 163 Data displayed from: 16:9-23.Apr-12 To: 11:49-24.May-12, 4, Current speed (cm/s) 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1,,, Days Figur 3.1. Registrerte strømhastigheter på m dyp, april /mai-212. CURRENT SPEED BAR CHART File name: sn163.sd6 Ref. number: 163 Data displayed from: 16:9-23.Apr-12 To: 11:49-24.May Number of measurements cm/s Figur 3.2. Fordeling av strømhastigheter på m dyp, april /mai. Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

8 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: sn163.sd6 Ref. number: 163 Data displayed from: 16:9-23.Apr-12 To: 11:49-24.May-12 N N Maximum velocity (cm/s) per 1 deg sector Mean velocity (cm/s) per 1 deg sector Figur 3.3. Fordeling av maksimal- og gjennomsnittlig strømhastighet på m dyp, april /mai. CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: sn163.sd6 Ref. number: 163 Data displayed from: 16:9-23.Apr-12 To: 11:49-24.May-12 N N Relative water flux (%) per 1 deg sector Number of measurements per 1 deg sector Figur 3.4. Relativ vannfluks på m dyp, april /mai. Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

9 Figur 3.. Resultat av relativ vannfluks i måleperioden ved strømmålingspunkt på meters dybde. Kartkilde: Fiskeridirektoratet Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

10 3.1.2 Strømmåler nr og nr. 16, 1 m dyp. Strømmåler nr ser ut til å ha fungert fint, og det er tatt ut analyser for samme tidsperiode som for måleren på meters dybde for perioden 23. april til 24. mai I perioden fra dag 2 til 3 har det vært så lite strøm at vi ikke har fått utslag på måler. Det kan også tenkes at noe har hengt seg på måleren og gjort at propellen har fått en høyere startfriksjon enn normalt for å kunne snurre rundt. Siden startfriksjonen på måleren er definert til 1,4 cm/s har det vært lavere strømhastighet enn dette, og er registrert med 1, cm/s i måleresultatene. I tillegg er det gjort målinger for perioden 31. januar til 6. mars, strømmåler nr. 16. som har fungert fint i måleperioden. I figurene er samme type figurer for begge periodene samlet med resultatene fra de nyeste målingene presentert først. Middelstrømmen i april /mai ble beregnet til 6,1 cm/s med varians 2,4 (cm/s) 2. Maksimalstrømmen var målt til 42,4 cm/s (Vedleggsfigur 9). Middelstrøm i feb. /mars var 8,6 cm/s med varians 44,8 (cm/s) 2. Maksimalstrømmen i perioden var,6 cm/s. Det var stor forskjell på de to periodene for den laveste strømstyrken. Strøm i området fra -1 cm/ s utgjorde 44 % i april/mai og 1 % i feb. /mars av de totale målingene. Dette skyldes en lang periode med lav strøm fra mai. Strømhastigheter fra 1-3 cm/s utgjorde 12,2 % i april /mai og 16, % i februar /mars (Vedleggsfigur 1 og 16). Til sammen var 64,8 % av målingene i området -6 cm/s i april /mai og 39,7 % i feb. /mars. 14,2 % av målingene hadde strømstyrker over 1 cm/s i april/mai og 14,4 % i samme område i februar / mars. Retning for strømhastighetene er vist i Figur 3.1 og Strømretning fra analysene viste at relativ vannfluks var ensretta i sørlig retning i perioden april og mai, men varierte i vestlig retning i februar og mars. (Figur 3.12 og 3.13). Grafen for progressiv vektor beregner teoretisk vandring til en vannpartikkel for hvert døgn fra målepunktet og forteller hvor effektiv vannutskiftningen var i måleperioden Det har vært en total transport av vannmasser i perioden april /mai mot sør-sørøst, på rundt 6 km i løpet av 31 døgn. Dette utgjør et teoretisk snitt i vanntransport på ca. 2 km mot sør-sørøst pr. døgn. I perioden februar og mars ble det registrert en relativ vannfluks mot vest på 19 km på 34 døgn. Dette utgjøre en teoretisk vanntransport pr. døgn på,6 km mot vest (Vedleggsfigur 13 og 14). Temperaturen varierte mellom o C og 9 o C i begge periodene (Vedleggsfigur 17 og 18). Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

11 CURRENT SPEED File name: sn1689.sd6 Ref. number: 1689 Data displayed from: 16:27-23.Apr-12 To: 12:7-24.May-12, 4, Current speed (cm/s) 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1,,, Days Figur 3.6. Registrerte strømhastigheter på 1 m dyp april/mai. CURRENT SPEED File name: 16.SD6 Ref. number: 1173 Number of measurements in data set: 497 Data displayed from: 16:3-31.Jan-12 To: 4:4-6.Mar-12, 4, Current speed (cm/s) 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1,,, Days Figur 3.7. Registrerte strømhastigheter på 1 m dyp februar /mars. Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

12 CURRENT SPEED BAR CHART File name: sn1689.sd6 Ref. number: 1689 Data displayed from: 16:27-23.Apr-12 To: 12:7-24.May Number of measurements cm/s Figur 3.8. Fordeling av strømhastigheter på 1 m dyp april/mai. CURRENT SPEED BAR CHART File name: 16.SD6 Ref. number: 1173 Number of measurements in data set: 497 Data displayed from: 16:3-31.Jan-12 To: 4:4-6.Mar Number of measurements cm/s Figur 3.9. Fordeling av strømhastigheter på 1 m dyp, februar /mars. Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

13 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: sn1689.sd6 Ref. number: 1689 Data displayed from: 16:27-23.Apr-12 To: 12:7-24.May-12 N N Maximum velocity (cm/s) per 1 deg sector Mean velocity (cm/s) per 1 deg sector Figur 3.1. Fordeling av maksimal- og gjennomsnittlig strømhastighet på 1 m dyp april/mai. CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: 16.SD6 Ref. number: 1173 Number of measurements in data set: 497 Data displayed from: 16:3-31.Jan-12 To: 4:4-6.Mar-12 N N Maximum velocity (cm/s) per 1 deg sector Mean velocity (cm/s) per 1 deg sector Figur Fordeling av maksimal- og gjennomsnittlig strømhastighet på 1 m dyp, februar /mars. Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

14 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: sn1689.sd6 Ref. number: 1689 Data displayed from: 16:27-23.Apr-12 To: 12:7-24.May-12 N N Relative water flux (%) per 1 deg sector Number of measurements per 1 deg sector Figur Relativ vannfluks på 1 m dyp april/mai.. CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: 16.SD6 Ref. number: 1173 Number of measurements in data set: 497 Data displayed from: 16:3-31.Jan-12 To: 4:4-6.Mar-12 N N Relative water flux (%) per 1 deg sector Number of measurements per 1 deg sector Figur Relativ vannfluks på 1 m dyp, februar /mars. Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

15 3.1.3 Strømmåler nr. 16 og nr. 4, 6 m dyp, bunn. Strømmåler nr. 16 ser ut til å ha fungert fint, og det er tatt ut analyser for samme tidsperiode som for målerne på og 1 meters dybde for perioden 23. april til 24. mai I perioden fra dag 16 til 21, dag 23 og dag 2-27 har det vært så lite strøm at vi ikke har fått utslag på måler. Siden startfriksjonen på måleren er 1,4 cm/s har det vært lavere strømhastighet enn dette, og er registrert med 1, cm/s i måleresultatene. Det kan også her være noe som har hengt seg på propellen og gitt en høyere startfriksjon enn vanlig. I tillegg er det gjort målinger fra perioden 31. januar til 6. mars, strømmåler nr. 4. Her ble det registrert stille perioder fra dag 1-4, dag 17 og dag 27 til 31. I figurene er samme type figurer for begge periodene samlet med resultatene fra de nyeste målingene presentert først. Middelstrømmen ved bunnen i april /mai ble beregnet til 3,7 cm/s med varians 28,7 (cm/s) 2. Maksimalstrømmen var målt til 4,4 cm/s (Vedleggsfigur 21). Middelstrøm ved bunnen i feb. /mars var 1,6 cm/s med varians 3, (cm/s) 2. Maksimalstrømmen i denne perioden var 2,6 cm/s. Registrert strøm i området fra -1 cm/ s utgjorde 6 % av målingene i april/mai og 67 % i feb. /mars. Strømhastigheter fra 1-3 cm/s utgjorde 18 % i april /mai og 24 % i februar /mars (Vedleggsfigur 27 og 28). Til sammen var 81 % av målingene i området -6 cm/s i april /mai og 97 % i februar /mars. 6 % av målingene hadde strømstyrker over 1 cm/s i april/mai, men bare,3 % over 1 cm/s i februar /mars. Retning for strømhastighetene er vist i Figur 3.18 og Strømretning fra analysene viste at relativ vannfluks var ensretta i sørlig retning i perioden april og mai, men varierte i vestlig retning i februar og mars. (Figur 3.18 og 3.19). Grafen for progressiv vektor beregner teoretisk vandring til en vannpartikkel for hvert døgn fra målepunktet og forteller hvor effektiv vannutskiftningen var i måleperioden. Det har vært en total transport av vannmasser i perioden april /mai mot sør-sørøst, på rundt 44 km i løpet av 31 døgn. Dette utgjør et teoretisk snitt i vanntransport på ca. 1,4 km mot sør-sørøst pr. døgn. I perioden februar og mars ble det registrert en relativ vannfluks mot sørvest på 46 km på 34 døgn. Dette vil utgjøre en teoretisk vanntransport pr. døgn på 1,4 km mot sørvest (Vedleggsfigur 2 og 26). Temperaturen (6 meter) varierte mellom -7, o C i begge periodene (Vedleggsfig. 29 og 3). Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

16 CURRENT SPEED File name: sn16.sd6 Ref. number: 16 Data displayed from: 16:3-23.Apr-12 To: 12:1-24.May-12, 4, Current speed (cm/s) 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1,,, Days Figur Registrerte strømhastigheter på 6m dyp i april/mai. CURRENT SPEED File name: 4.SD6 Ref. number: 116 Number of measurements in data set: 497 Data displayed from: 16:6-31.Jan-12 To: 4:16-6.Mar-12, 4, Current speed (cm/s) 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1,,, Days Figur 3.1. Registrerte strømhastigheter på 6m dyp, februar/ mars. Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

17 CURRENT SPEED BAR CHART File name: sn16.sd6 Ref. number: 16 Data displayed from: 16:3-23.Apr-12 To: 12:1-24.May Number of measurements cm/s Figur 3.16 Fordeling av strømhastigheter på 6 m dyp april/mai. CURRENT SPEED BAR CHART File name: 4.SD6 Ref. number: 116 Number of measurements in data set: 497 Data displayed from: 16:6-31.Jan-12 To: 4:16-6.Mar Number of measurements cm/s Figur Fordeling av strømhastigheter på 6 m dyp, februar/ mars. Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

18 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: sn16.sd6 Ref. number: 16 Data displayed from: 16:3-23.Apr-12 To: 12:1-24.May-12 N N Maximum velocity (cm/s) per 1 deg sector Mean velocity (cm/s) per 1 deg sector Figur Fordeling av maksimal- og gjennomsnittlig strømhastighet på 6 m dyp, april/mai. CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: 4.SD6 Ref. number: 116 Number of measurements in data set: 497 Data displayed from: 16:6-31.Jan-12 To: 4:16-6.Mar-12 N N Maximum velocity (cm/s) per 1 deg sector Mean velocity (cm/s) per 1 deg sector Figur Fordeling av maksimal- og gjennomsnittlig strømhastighet på 6 m dyp, februar/ mars. Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

19 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: sn16.sd6 Ref. number: 16 Data displayed from: 16:3-23.Apr-12 To: 12:1-24.May-12 N N Relative water flux (%) per 1 deg sector Number of measurements per 1 deg sector Figur 3.2. Relativ vannfluks på 6 m dyp, april/mai.. CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: 4.SD6 Ref. number: 116 Number of measurements in data set: 497 Data displayed from: 16:6-31.Jan-12 To: 4:16-6.Mar-12 N N Relative water flux (%) per 1 deg sector Number of measurements per 1 deg sector Figur Relativ vannfluks på 6 m dyp, februar/ mars. Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

20 4 OPPSUMMERING Resultatene er vist i tabell 4.1. Tabell 4.1. Oppsummering av resultatene fra strømmålingene ved Hestholmen begge perioder i 212. Dyp (m) Måned Snitt (cm/s) Maks. (cm/s) Min (cm/s) Var (cm/s) 2 apr. /mai 7,2 47,7,2 62,63 1 apr. /mai 6,1 42,4,2 2,37 1 feb. /mars 8,6,6 44,82 Snitt 1m feb. -mai 7,4,6 6 apr. /mai 3,7 4,4 28,72 6 feb. /mars 1,6 2,6 1, 2,99 Snitt 6m feb. -mai 2,7 4,4 Det ser ut til at strømstyrke og retning på lokaliteten er påvirket av tidevannssyklus og forskjell mellom flo og fjære (Vedleggsfigurer 31-33). I perioden april /mai var det stor variasjon i strømstyrke i løpet av måleperioden fra perioder med høye strømhastigheter til lengre perioder med strømstille og lavere strøm enn 1,4 cm /s (Figurer 3.1, 3.6 og 3.14). For alle tre måledyp i april /mai var det de siste 1-14 dagene av målingen der det ble registrert lengre stille perioder, og kan forklares med tidevannsyklus og /eller at propellene kan ha blitt litt grodd på slutten av måleserien. I måleperioden februar /mars var det mindre variasjon i strømhastigheter ved bunnen (Figur 3.1). I februar /mars ble det heller ikke registrert lengre strømstille perioder på 1meters dyp (Figur 3.7). Det er i begge måleperioder registrert relativt høye maks verdier på strøm på alle måledyp. For perioden april til mai har strømretning hatt en relativ vannfluks i sørlig retning på alle tre måledyp (Figurer 3.4, 2.12 og 3.2). I perioden februar til mars gikk den relative vannfluks mot sørvest til nordvest på 1 meters dyp, og i sørvestlig retning på 6 meters dyp (Figur 3.13 og 3.21). Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

21 LITTERATUR Norsk Standard NS Flytende oppdrettsanlegg. Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift. Standardnorge Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

22 6 VEDLEGG 6.1 Vedleggsfigurer fra strømmåler nr. 163, m dyp STICK DIAGRAM File name: sn163.sd6 Ref. number: 163 Data displayed from: 16:9-23.Apr-12 To: 11:49-24.May-12 Current speed (cm/s) 6, 4, 2,, -2, -4, -6, Vedleggsfigur 1. Fyrstikkdiagram som viser strømvektorer (strømhastighet og retning). Diagrammet gir et inntrykk av hvordan strømvektoren på en lokasjon forandrer seg i måleperioden, meter, april /mai. STATISTICAL SUMMARY File name: sn163.sd6 Ref. number: 163 Data displayed from: 16:9-23.Apr-12 To: 11:49-24.May-12 Total East / west North / south Days Mean current speed (cm/s) 7,2 1,3 6,9 Variance (cm/s)² 62,62 2,364 63,462 Standard deviation (cm/s) 7,914 1,37 7,966 Mean standard deviation 1,97 1,23 1,19 Maximum current velocity 47,4 Minimum current velocity,2 Significant max velocity 16,4 Significant min velocity 1, Vedleggsfigur 2. Statistisk oppsummering av gjennomsnittshastigheter, varians, standardavvik samt maksimalog minimalhastigheter, meter, april /mai. Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

23 CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: sn163.sd6 Ref. number: 163 Data displayed from: 16:9-23.Apr-12 To: 11:49-24.May Number of measurements Deg Vedleggfigur 3. Fordeling av strømretninger, meter, april /mai. PROGRESSIVE VECTOR File name: sn163.sd6 Ref. number: 163 Data displayed from: 16:9-23.Apr-12 To: 11:49-24.May-12 Neumann parameter:.37 Average speed: 7.2 cm/s km N Rest speed: 3.9 cm/s Rest direction: 181 deg km E Vedleggsfigur 4. Beregnet vandring av vannmasser fra målepunktet. Kryssene viser beregnet posisjon ved hvert døgnskifte, meter, april /mai Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

24 Vedleggsfigur. Strøm - hastighet og retningsmatriser for 1-graders sektorer gruppert på 12 strømhastighetsgrupper. Under matrisen vises den prosentvise fordelingen av de registrerte strømhastigheter på målingene. Til høyre for matrisen vises den prosentvise fordelingen av vannstrøm i de ulike 1º sektorer og en utregning av antall kubikkmeter vann som i måleperioden vil passere gjennom et tenkt vindu på 1x1 m i den aktuelle strømretningen, meter, april /mai. Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

25 TEMPERATURE File name: sn163.sd6 Ref. number: 163 Data displayed from: 16:9-23.Apr-12 To: 11:49-24.May-12 11, Temperature ( C) 1, 1, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6,,, 4, Vedleggsfigur 6. Temperatur i vannet på meters dyp i undersøkelsesperioden april/mai Days Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

26 6.2 Vedleggsfigurer fra strømmåler nr og nr. 16, 1 m dyp. STICK DIAGRAM File name: sn1689.sd6 Ref. number: 1689 Data displayed from: 16:27-23.Apr-12 To: 12:7-24.May-12 Current speed (cm/s) 6, 4, 2,, -2, -4, -6, Days Vedleggsfigur 7. Fyrstikkdiagram som viser strømvektorer (strømhastighet og retning). Diagrammet gir et inntrykk av hvordan strømvektoren på en lokasjon forandrer seg i måleperioden, 1 meter, april/mai. STICK DIAGRAM File name: 16.SD6 Ref. number: 1173 Number of measurements in data set: 497 Data displayed from: 16:3-31.Jan-12 To: 4:4-6.Mar-12 Current speed (cm/s) 6, 4, 2,, -2, -4, -6, Days Vedleggsfigur 8. Fyrstikkdiagram som viser strømvektorer (strømhastighet og retning). Diagrammet gir et inntrykk av hvordan strømvektoren på en lokasjon forandrer seg i måleperioden, 1 meter, februar/ mars. Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

27 STATISTICAL SUMMARY File name: sn1689.sd6 Ref. number: 1689 Data displayed from: 16:27-23.Apr-12 To: 12:7-24.May-12 Total East / west North / south Mean current speed (cm/s) 6,1 1,4,8 Variance (cm/s)² 2,369 2,938 1,341 Standard deviation (cm/s) 7,237 1,714 7,16 Mean standard deviation 1,178 1,218 1,232 Maximum current velocity 42,4 Minimum current velocity,2 Significant max velocity 14,9 Significant min velocity 1, Vedleggsfigur 9. Statistisk oppsummering av gjennomsnittshastigheter, varians, standardavvik samt maksimalog minimalhastigheter, 1 meter, april/mai. STATISTICAL SUMMARY File name: 16.SD6 Ref. number: 1173 Number of measurements in data set: 497 Data displayed from: 16:3-31.Jan-12 To: 4:4-6.Mar-12 Total East / west North / south Mean current speed (cm/s) 8,6 6, 4,9 Variance (cm/s)² 44,821 26,139 27,48 Standard deviation (cm/s) 6,69,113,23 Mean standard deviation,77,789 1,69 Maximum current velocity,6 Minimum current velocity, Significant max velocity 16,1 Significant min velocity 2, Vedleggsfigur 1. Statistisk oppsummering av gjennomsnittshastigheter, varians, standardavvik samt maksimalog minimalhastigheter, 1 meter, februar/ mars. Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

28 CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: sn1689.sd6 Ref. number: 1689 Data displayed from: 16:27-23.Apr-12 To: 12:7-24.May Number of measurements Deg Vedleggfigur 11. Fordeling av strømretninger, 1 meter, april/mai. CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: 16.SD6 Ref. number: 1173 Number of measurements in data set: 497 Data displayed from: 16:3-31.Jan-12 To: 4:4-6.Mar Number of measurements Deg Vedleggfigur 12. Fordeling av strømretninger1 meter, februar/ mars. Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

29 PROGRESSIVE VECTOR File name: sn1689.sd6 Ref. number: 1689 Data displayed from: 16:27-23.Apr-12 To: 12:7-24.May-12 Neumann parameter:.362 Average speed: 6.1 cm/s km N Rest speed: 2.2 cm/s Rest direction: 161 deg km E Vedleggsfigur 13. Beregnet vandring av vannmasser. Kryssene viser beregnet posisjon ved hvert døgnskifte, 1meter, april/mai PROGRESSIVE VECTOR File name: 16.SD6 Ref. number: 1173 Number of measurements in data set: 497 Data displayed from: 16:3-31.Jan-12 To: 4:4-6.Mar-12 Neumann parameter:.741 Average speed: 8.6 cm/s km N Rest speed: 6.4 cm/s Rest direction: 271 deg km E Vedleggsfigur 14. Beregnet vandring av vannmasser. Kryssene viser beregnet posisjon ved hvert døgnskifte, 1 meter, februar/ mars Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

30 Vedleggsfigur 1. Strøm - hastighet og retningsmatriser for 1-graders sektorer gruppert på 12 strømhastighetsgrupper. Under matrisen vises den prosentvise fordelingen av de registrerte strømhastigheter på målingene. Til høyre for matrisen vises den prosentvise fordelingen av vannstrøm i de ulike 1º sektorer og en utregning av antall kubikkmeter vann som i måleperioden vil passere gjennom et tenkt vindu på 1x1 m i den aktuelle strømretningen, april /mai. Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

31 Vedleggsfigur 16. Strøm - hastighet og retningsmatriser for 1-graders sektorer gruppert på 12 strømhastighetsgrupper. Under matrisen vises den prosentvise fordelingen av de registrerte strømhastigheter på målingene. Til høyre for matrisen vises den prosentvise fordelingen av vannstrøm i de ulike 1º sektorer og en utregning av antall kubikkmeter vann som i måleperioden vil passere gjennom et tenkt vindu på 1x1 m i den aktuelle strømretningen, 1 meter, februar/ mars. Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

32 TEMPERATURE File name: sn1689.sd6 Ref. number: 1689 Data displayed from: 16:27-23.Apr-12 To: 12:7-24.May-12 11, Temperature ( C) 1, 1, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6,,, 4, Vedleggsfigur 17. Temperatur i vannet på 1 meters dyp i undersøkelsesperioden, april/mai Days TEMPERATURE File name: 16.SD6 Ref. number: 1173 Number of measurements in data set: 497 Data displayed from: 16:3-31.Jan-12 To: 4:4-6.Mar-12 11, Temperature ( C) 1, 1, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6,,, 4, Vedleggsfigur 18. Temperatur i vannet på 1 meters dyp i undersøkelsesperioden, februar/ mars Days Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

33 6.3 Vedleggsfigurer strømmåler nr. 16 og nr. 4, 6 m dyp, bunn. STICK DIAGRAM File name: sn16.sd6 Ref. number: 16 Data displayed from: 16:3-23.Apr-12 To: 12:1-24.May-12 Current speed (cm/s) 6, 4, 2,, -2, -4, -6, Days Vedleggsfigur 19. Fyrstikkdiagram som viser strømvektorer (strømhastighet og retning). Diagrammet gir et inntrykk av hvordan strømvektoren på en lokasjon forandrer seg i måleperioden ved bunn, april/mai. STICK DIAGRAM File name: 4.SD6 Ref. number: 116 Number of measurements in data set: 497 Data displayed from: 16:6-31.Jan-12 To: 4:16-6.Mar-12 Current speed (cm/s) 6, 4, 2,, -2, -4, -6, Days Vedleggsfigur 2. Fyrstikkdiagram som viser strømvektorer (strømhastighet og retning). Diagrammet gir et inntrykk av hvordan strømvektoren på en lokasjon forandrer seg i måleperioden ved bunn, februar/ mars. Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

34 STATISTICAL SUMMARY File name: sn16.sd6 Ref. number: 16 Data displayed from: 16:3-23.Apr-12 To: 12:1-24.May-12 Total East / west North / south Mean current speed (cm/s) 3,7 1,2 3,2 Variance (cm/s)² 28,716,676 2,1 Standard deviation (cm/s),39 2,382,2 Mean standard deviation 1,447 1,913 1,67 Maximum current velocity 4,4 Minimum current velocity, Significant max velocity 9, Significant min velocity 1, Vedleggsfigur 21. Statistisk oppsummering av gjennomsnittshastigheter, varians, standardavvik samt maksimalog minimalhastigheter, ved bunn, april/mai. STATISTICAL SUMMARY File name: 4.SD6 Ref. number: 116 Number of measurements in data set: 497 Data displayed from: 16:6-31.Jan-12 To: 4:16-6.Mar-12 Total East / west North / south Mean current speed (cm/s) 1,6 1,4,7 Variance (cm/s)² 2,987 2,3 1,97 Standard deviation (cm/s) 1,728 1,433 1,47 Mean standard deviation 1,61 1,8 1,2 Maximum current velocity 2,6 Minimum current velocity 1, Significant max velocity 2,9 Significant min velocity 1, Vedleggsfigur 22. Statistisk oppsummering av gjennomsnittshastigheter, varians, standardavvik samt maksimalog minimalhastigheter, ved bunn, februar/ mars. Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

35 CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: sn16.sd6 Ref. number: 16 Data displayed from: 16:3-23.Apr-12 To: 12:1-24.May Number of measurements Deg Vedleggfigur 23. Fordeling av strømretninger ved bunn, april/mai. CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: 4.SD6 Ref. number: 116 Number of measurements in data set: 497 Data displayed from: 16:6-31.Jan-12 To: 4:16-6.Mar Number of measurements Deg Vedleggfigur 24. Fordeling av strømretninger, ved bunn,, februar/ mars. Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

36 PROGRESSIVE VECTOR File name: sn16.sd6 Ref. number: 16 Data displayed from: 16:3-23.Apr-12 To: 12:1-24.May-12 Neumann parameter:.434 Average speed: 3.7 cm/s km N Rest speed: 1.6 cm/s Rest direction: 142 deg km E Vedleggsfigur 2. Beregnet vandring av vannmasser. Kryssene viser beregnet posisjon ved hvert døgnskifte ved bunn, april/mai PROGRESSIVE VECTOR File name: 4.SD6 Ref. number: 116 Number of measurements in data set: 497 Data displayed from: 16:6-31.Jan-12 To: 4:16-6.Mar-12 Neumann parameter:.961 Average speed: 1.6 cm/s km N Rest speed: 1.6 cm/s Rest direction: 244 deg km E Vedleggsfigur 26. Beregnet vandring av vannmasser. Kryssene viser beregnet posisjon ved hvert døgnskifte ved bunn, februar/ mars Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

37 Vedleggsfigur 27. Strøm - hastighet og retningsmatriser for 1-graders sektorer gruppert på 12 strømhastighetsgrupper. Under matrisen vises den prosentvise fordelingen av de registrerte strømhastigheter på målingene. Til høyre for matrisen vises den prosentvise fordelingen av vannstrøm i de ulike 1º sektorer og en utregning av antall kubikkmeter vann som i måleperioden vil passere gjennom et tenkt vindu på 1x1 m i den aktuelle strømretningen ved bunn, april/mai. Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

38 Vedleggsfigur 28. Strøm - hastighet og retningsmatriser for 1-graders sektorer gruppert på 12 strømhastighetsgrupper. Under matrisen vises den prosentvise fordelingen av de registrerte strømhastigheter på målingene. Til høyre for matrisen vises den prosentvise fordelingen av vannstrøm i de ulike 1º sektorer og en utregning av antall kubikkmeter vann som i måleperioden vil passere gjennom et tenkt vindu på 1x1 m i den aktuelle strømretningen ved bunn, februar/ mars. Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

39 TEMPERATURE File name: sn16.sd6 Ref. number: 16 Data displayed from: 16:3-23.Apr-12 To: 12:1-24.May-12 11, Temperature ( C) 1, 1, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6,,, 4, Vedleggsfigur 29. Temperatur i vannet på 6 m dyp i undersøkelsesperioden, april/mai Days TEMPERATURE File name: 4.SD6 Ref. number: 116 Number of measurements in data set: 497 Data displayed from: 16:6-31.Jan-12 To: 4:16-6.Mar-12 11, Temperature ( C) 1, 1, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6,,, 4, Vedleggsfigur 3. Temperatur i vannet på 6 meters dyp i undersøkelsesperioden, februar/ mars Days Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

40 6.4 Vedleggsfigurer fra tidevannsregistreringer Vedleggsfigur31. Tidevannet for Stavanger fra 24.4 til Data hentet fra Vannstand.no Vedleggsfigur 32. Tidevannet for Stavanger fra 31.1 til Data hentet fra Vannstand.no Vedleggsfigur 33. Tidevannet for Stavanger fra 17.2 til Data hentet fra Vannstand.no Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Vannområde Rødøy-Lurøy v. Prosjektleder /marinbiolog Tone Vassdal INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 MATERIALE OG METODER... 5 3 RESULTAT OG DISKUSJON...

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seterneset, Molde kommune Dato: Oktober og desember og januar Omsøkt/disponert av: SalMar Organic AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Ulvan, Hitra kommune Dato: April 13 Omsøkt/disponert av: Marine Harvest Norway AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 76 Sistranda 7 44 93

Detaljer

Rapport strømmålinger Brudevika

Rapport strømmålinger Brudevika Rapport strømmålinger Brudevika Lokalitetsnavn: Brudevika Lokalitetsnummer: Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Vanylven Kart-koordinater. GPS-posisjon Se kart M. (Fiskeridir): Ø. instrumentrigg: Ansvarlig

Detaljer

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Neptun settefisk AS Lokalitet: Survika Namsos kommune Divaa. Twor I. 3D 1133 S1. Dffin Sed14 230 a3333 I c5< 11 11.31 P33. 1437:13 1 Denler

Detaljer

SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove Sinkaberg Marøya 7900 Rørvik

SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove Sinkaberg Marøya 7900 Rørvik Marin Konsulent i Nord -Trondelag 7770 Flatanger tlf 74221100 (arbeid ) tlf. 97089978 (mobi I) faks: 74221180 E-post: marinkonsulentrd,tlatanger.kommune.no Dato: 13juli2011 SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove

Detaljer

Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora kommune, 30.11.2012-04.01.2013.

Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora kommune, 30.11.2012-04.01.2013. R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G Fjord-Lab AS www.fjordlab.no Postadr.: Pb. 7, 671 Måløy Epost: post@fjordlab.no Telefon: 57 85 8 9 Mobil: 975 65 54 Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora

Detaljer

Strømmåling. r - Troms. Dato: September og desember 2010. Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S

Strømmåling. r - Troms. Dato: September og desember 2010. Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling r - 1N> Lokalitet: Klokkstein. Nordreisa Kommune. Troms Dato: September og desember 2010 Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Klipen i Leirfjord kommune Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen are@havforsk.com, 90856043 Informasjon om anlegg

Detaljer

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03 SalMar Nord Strømmålinger Øyra 5m, m, spredning, bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.3 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO

Detaljer

STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR FIRDA SJØFARMER A/S, 5970 BYRKNESØY LOKALITET: AUST AV HEIMØY I GULEN KOMMUNE

STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR FIRDA SJØFARMER A/S, 5970 BYRKNESØY LOKALITET: AUST AV HEIMØY I GULEN KOMMUNE STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR FIRDA SJØFARMER A/S, BYRKNESØY LOKALITET: AUST AV HEIMØY I GULEN KOMMUNE Samandrag/konklusjon (sjå også side ): Instrument nr. (ca. m djup) synte ein relativ fluks

Detaljer

STRAUMMÅLING VED TEISTHALSEN FOR E. KARSTENSEN FISKEOPPDRETT AS OG MARØ HAVBRUKS AS

STRAUMMÅLING VED TEISTHALSEN FOR E. KARSTENSEN FISKEOPPDRETT AS OG MARØ HAVBRUKS AS STRAUMMÅLING VED TEISTHALSEN FOR E. KARSTENSEN FISKEOPPDRETT AS OG MARØ HAVBRUKS AS STRAUMMÅLING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 95:999 OG NS 95:9 Birgitte Kathrine Sunde SUB AQUA TECH AS RAPPORT Dørhella, 698

Detaljer

Nordland fylkeskommune har gjennomgått søknadens innhold med vedlegg og vurderer at søknaden kan videresendes.

Nordland fylkeskommune har gjennomgått søknadens innhold med vedlegg og vurderer at søknaden kan videresendes. Vår dato: 10.08.2015 Vår referanse: 15/41121 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Herøy kommune Kommunehuset 8850 HERØY Seløy Sjøfarm AS 961288983 - Søknad om endring av flåteplassering ved

Detaljer

Strømmålinger og en enkel resipientvurdering av Omsundet i Kristiansund kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1211

Strømmålinger og en enkel resipientvurdering av Omsundet i Kristiansund kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1211 Strømmålinger og en enkel resipientvurdering av Omsundet i Kristiansund kommune R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1211 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Strømmålinger og en enkel resipientvurdering

Detaljer

STRAUMMÅLING VED AUSTNESTÅA FOR SVANØY HAVBRUK AS

STRAUMMÅLING VED AUSTNESTÅA FOR SVANØY HAVBRUK AS STRAUMMÅLING VED AUSTNESTÅA FOR SVANØY HAVBRUK AS STRAUMMÅLING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 94:1999 OG NS 941:009 Eirik Leknes SUB AQUA TECH AS RAPPORT Dørhella, 6980 Askvoll Tlf.: 7 73 0 30 www.subaquatech.no

Detaljer

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET. Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET. Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N Strømrapport Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET Iht. NS9415:2009 For Engesund Fiskeoppdrett AS Kontaktpersoner: Svein Eivind Gilje Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N 05.17.921Ø

Detaljer

K. Strømmen Lakseoppdrett AS

K. Strømmen Lakseoppdrett AS K. Strømmen Lakseoppdrett AS Strømmålinger Grunneneset 5m, m, Spredningsstrøm (9m) og bunnstrøm (14m) Akvaplan-niva AS Rapport: 7346.2 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning

Detaljer

Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger i Førdefjorden 4. periode (6.mai - 5. august 2014)

Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger i Førdefjorden 4. periode (6.mai - 5. august 2014) DET NORSKE VERITAS Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger i Førdefjorden 4. periode (6.mai - 5. august 2014) Nordic Mining ASA Rapportnr./DNV Referansenr.: 2014-1116 / 18BHORT-9 Rev. 02, 2014-08-22

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november 2013-01. februar 2014

DET NORSKE VERITAS. Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november 2013-01. februar 2014 DET NORSKE VERITAS Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november 2013-01. februar 2014 Nordic Mining ASA Rapportnr./DNV Referansenr.: / 18BHORT-3B Rev. 01, 2014-03-06 DET NORSKE VERITAS

Detaljer

Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 3: 7. februar - 4.mai 2014

Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 3: 7. februar - 4.mai 2014 DET NORSKE VERITAS Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 3: 7. februar - 4.mai 2014 Nordic Mining ASA Rapport nr. 2014-0705, Rev. 1 DNV GL Referansenr.:18BHORT-3B Side i av iii Kartlegging

Detaljer

NRS Finnmark Miljøundersøkelser

NRS Finnmark Miljøundersøkelser NRS Finnmark Miljøundersøkelser Strømrapport Danielsvik, Kvalsund kommune 10.04.2013-14.05.2013 10150 DANIELSVIK, KVALSUND KOMMUNE 3 1 Innhold 1 Innhold... 3 2 Hydrografi... 4 3 Oversikt - Strømmålinger...

Detaljer

Tordenskjold Cod Farm AS

Tordenskjold Cod Farm AS Tordenskjold Cod Farm AS Oppdrettslokalitet: Tordenskjold Cod Farm AS Hestøya, Levanger kommune Søknad på 2.340 tonn MTB - torsk Fiskeridirektoratet Region Trøndelag 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 3 stk.

Detaljer

Nordvest Fiskehelse AS

Nordvest Fiskehelse AS Miljørapport; Lokalitet Myrane Anlegg: Villa Miljølaks AS Lokalitetsnummer: 13490 Konsesjonsnummer: M/Vs-0005 Lokalitetens kommune: Vestnes Rapport nummer: BR062632 Nordvest Fiskehelse AS Adresse hovedkontor:

Detaljer

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY Strømrapport Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY Iht. NS9415:2009 For Marine Harvest Norway ASA Posisjon for strømmålinger: 59 27.928N 06 01.558Ø Kontaktperson: Stein Klem Utført av Arild Heggland

Detaljer

Mainstream Norway AS. Lokalitetsrapport Storholmen. Akvaplan-niva AS Rapport: 5166.10

Mainstream Norway AS. Lokalitetsrapport Storholmen. Akvaplan-niva AS Rapport: 5166.10 Mainstream Norway AS Lokalitetsrapport Storholmen Akvaplan-niva AS Rapport: 5166.1 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rappor rt nr. 640-201 11 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITETT TEISTHOLMEN Sandnes kommune 9. September 2011 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239

Detaljer

Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Fugløya

Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Fugløya Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Fugløya Gildeskål kommune Argus-rapport nr. 299-05-14 Bodø REFERANSESIDE Tittel Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Fugløya, Gildeskål kommune Offentlig

Detaljer

SØKNAD OM TARETILLATELSE SKARVØYA

SØKNAD OM TARETILLATELSE SKARVØYA Fiskeridirektoratet postmottak@fiskeridir.no Brattørkaia 17C SeaLab N-7010 Trondheim Postadresse: c/o SINTEF Fiskeri og Havbruk, Postboks 4762 Sluppen, N-7465 Trondheim Phone: +47 905 95 661 Fax: +47 93

Detaljer

SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 07.08.13 MOM B-undersøkelse ved Dale i Rennesøy kommune Juni 2013 Henrik Rye Jakobsen Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt. 55, 5008

Detaljer

SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 06.01.2014 MOM B-undersøkelse ved Store Teistholmen i Sandnes kommune November 2013 Einar Bye-Ingebrigtsen Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

Lokalitetsundersøkelse; Syltefjorden. Dato felt: 15. januar 2011 Anlegg: Villa Arctic Kommune: Båtsfjord Rapport nr: BR116215.

Lokalitetsundersøkelse; Syltefjorden. Dato felt: 15. januar 2011 Anlegg: Villa Arctic Kommune: Båtsfjord Rapport nr: BR116215. Lokalitetsundersøkelse; Syltefjorden Dato felt: 15. januar 2011 Anlegg: Villa Arctic Kommune: Båtsfjord Rapport nr: BR116215 Kystlab AS Adresse avdelingskontor: Dragsund, 6080 Gurskøy Telefon +47 924 78

Detaljer

OVERVAKING AV SUNNDAL- OG TINGVOLLFJORDEN. Fylkesmannen i Møre og Romsdal

OVERVAKING AV SUNNDAL- OG TINGVOLLFJORDEN. Fylkesmannen i Møre og Romsdal Utkast til rapport nr. 5-11 OVERVAKING AV SUNNDAL- OG TINGVOLLFJORDEN Sluttrapport Fylkesmannen i Møre og Romsdal 06 til 09 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239

Detaljer

SAM Notat nr. 13-2014

SAM Notat nr. 13-2014 SAM Notat nr. 13-2014 Uni Research Miljø Bergen, 02.09.2014 MOM B-undersøkelse ved Uføro i Stord kommune August 2014 Torben Lode Uni Research Miljø Thormøhlensgt. 55, 5008 Bergen Tlf. 55 58 43 41 Side

Detaljer

Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen

Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen Svein Erling Hansen Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen Forskrift om krav for flytende akvakulturanlegg (Nytek forskriften) 4 Henvisning til NS-EN ISO/IEC 17020 og videre til NS- 9415-2009 6,7

Detaljer

Ida Almvik, Kystverket Laila Melheim, Kystverket Eivind Edvardsen, Kystverket Geir Solberg, Kystverket Aud Helland, Rambøll DATO 2013 10 18

Ida Almvik, Kystverket Laila Melheim, Kystverket Eivind Edvardsen, Kystverket Geir Solberg, Kystverket Aud Helland, Rambøll DATO 2013 10 18 SINTEF Materialer og kjemi Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Notat Sammenlikning mellom målt og modellert strøm ved Svaleskjær Sentralbord: Telefaks: 73597043 Foretaksregister: SAKSBEHANDLER

Detaljer

AKVA group - 2015.06.23 Målinger av strøm hvorfor, hvordan og hva kan det bety for daglig drift?

AKVA group - 2015.06.23 Målinger av strøm hvorfor, hvordan og hva kan det bety for daglig drift? AKVA group - 2015.06.23 Målinger av strøm hvorfor, hvordan og hva kan det bety for daglig drift? Strøm under operasjoner og i daglig drift Teknologi for et bedre samfunn 1 Lars Gansel og Zsolt Volent Strøm

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rapport nr. 377-2009 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITET DYRHOLMEN ØST Fitjar kommune 8 desember 2009 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239 Rådal

Detaljer

AKVA group 2015.01.29 Målinger av strøm, salinitet og oksygen hvorfor, hvordan og hva kan det bety for i det daglige drift?

AKVA group 2015.01.29 Målinger av strøm, salinitet og oksygen hvorfor, hvordan og hva kan det bety for i det daglige drift? AKVA group 2015.01.29 Målinger av strøm, salinitet og oksygen hvorfor, hvordan og hva kan det bety for i det daglige drift? Strøm under operasjoner og i daglig drift Teknologi for et bedre samfunn 1 Zsolt

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden. Nordic Mining ASA

DET NORSKE VERITAS. Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden. Nordic Mining ASA DET NORSKE VERITAS Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden DNVs referanse: 1-5HO2U3-TNRNO615-1 Rev.03, 13.05.2013 DET NORSKE VERITAS TM Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi

Detaljer

SAM Notat nr. 38-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 38-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 38-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 05.11.2012 MOM B-undersøkelse ved Koløy i Fitjar kommune Oktober 2012 Trond Einar Isaksen Tone Vassdal Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

Uni Miljø, Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune november 2013

Uni Miljø, Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune november 2013 Uni Miljø, Seksjon for anvendt miljøforskning SAM Notat nr. 47-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 03.12.2013 MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune november 2013 Torben Lode

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17.juni 2005 nr 79 om akvakultur (akvakulturloven)". Soknadsskjemaet er felles for fiskeri-, mattilsyn-, miljø- og kysfforvaltningen.

Detaljer

Lokalitetsrapport for Koløy N i Fitjar kommune R A P P O R T. RådgivendeBiologerAS 1637

Lokalitetsrapport for Koløy N i Fitjar kommune R A P P O R T. RådgivendeBiologerAS 1637 Lokalitetsrapport for Koløy N i Fitjar kommune R A P P O R T RådgivendeBiologerAS 1637 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Lokalitetsrapport for Koløy N i Fitjar kommune FORFATTERE: OPPDRAGSGIVER:

Detaljer

Historikk. 2 av 11. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 1.0 2014-08-05 Rapportering. PROSJEKTNOTATNR Prosjektnotatnummer VERSJON 1.0 PROSJEKTNR 102008412

Historikk. 2 av 11. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 1.0 2014-08-05 Rapportering. PROSJEKTNOTATNR Prosjektnotatnummer VERSJON 1.0 PROSJEKTNR 102008412 Historikk DATO SBESKRIVELSE 2014-08-05 Rapportering 2 av 11 Innholdsfortegnelse 1 Strømmålinger... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Hensikt... 4 1.3 Instrumentering... 4 1.4 Konfigurering... 4 1.5 Kvalitetssikring...

Detaljer

SAM Notat nr. 22-2014 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 22-2014 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 22-2014 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 08.12.2014 MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune Oktober 2014 Torben Lode Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt. 55, 5008

Detaljer

Sjøtroll Havbruk AS avd. Kjærelva. Strømmåling ved avløp i Kobbavika, Fitjar kommune mai juni 2013. R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1790

Sjøtroll Havbruk AS avd. Kjærelva. Strømmåling ved avløp i Kobbavika, Fitjar kommune mai juni 2013. R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1790 Sjøtroll Havbruk AS avd. Kjærelva. Strømmåling ved avløp i Kobbavika, Fitjar kommune mai juni 2013. R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1790 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Sjøtroll Havbruk AS

Detaljer

Vedlegg 1-Strøm og hydrografimålinger

Vedlegg 1-Strøm og hydrografimålinger Vedlegg 1-Strøm og hydrografimålinger Nordic Rutile AS Rapport Nr.: 2014-1244, Rev A Dokument Nr.: 18BHORT-1 Dato: 2014-09-29 Innholdsfortegnelse, Vedlegg 1 1 MÅLEPROGRAM FOR STRØM OG HYDROGRAFI... 1 1.1

Detaljer

METODEBESKRIVELSE OPTISK TELEVIEWER (OPTV)

METODEBESKRIVELSE OPTISK TELEVIEWER (OPTV) METODEBESKRIVELSE OPTISK TELEVIEWER (OPTV) Optisk televiewer kan benyttes til inspeksjon av grunnvannsbrønner, grunnvarmebrønner, forundersøkelser for fjellanlegg (tunneler, fjellrom), og er i mange tilfeller

Detaljer

Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410. Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune

Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410. Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Langstein Fisk Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune Dato for prøvetaking: 25.6.2010 OPPSUMMERING FRA PRØVETAKINGEN:

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rapport nr. 524-2011 Med revidert dimensjonerande straumstyrke til = 0,50 m/s. Revidert 2011-03-07 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITET VIKANE Masfjorden kommune 2. Februar 2011 Resipientanalyse

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet for laks ved Kvalnes i Skjerstadfjorden Bodø kommune

Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet for laks ved Kvalnes i Skjerstadfjorden Bodø kommune Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet for laks ved Kvalnes i Skjerstadfjorden Bodø kommune Argus-rapport nr. 201-09-08 Argus Miljø AS Bodø REFERANSESIDE Tittel Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet

Detaljer

FHL. Til å leve med? Test. Ole-Hermann Strømmesen Desember 2011 TROMSØ ALTA KIRKENES VADSØ SVALBARD SORTLAND BODØ

FHL. Til å leve med? Test. Ole-Hermann Strømmesen Desember 2011 TROMSØ ALTA KIRKENES VADSØ SVALBARD SORTLAND BODØ FHL Eksempel Utfordringer på PP-forside ny forskrift Test Til å leve med? Ole-Hermann Strømmesen Desember 2011 TROMSØ ALTA KIRKENES VADSØ SVALBARD SORTLAND BODØ FHL - des11 2 Utfordringer Tidsperspektiv

Detaljer

MOM B- undersøkelse og strømmålinger utenfor avløpet til Hardingsmolt AS, vinteren 2014. R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1867

MOM B- undersøkelse og strømmålinger utenfor avløpet til Hardingsmolt AS, vinteren 2014. R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1867 MOM B- undersøkelse og strømmålinger utenfor avløpet til Hardingsmolt AS, vinteren 2014. R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1867 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: MOM B- undersøkelse og strømmålinger

Detaljer

Lokalitetsundersøkelse LK-30380-2547-1

Lokalitetsundersøkelse LK-30380-2547-1 Lokalitetsundersøkelse LK-30380-2547-1 Lokalitet: Tosen Kunde: Sinkaberg-Hansen AS Lokalitetsundersøkelse Rapport nr.: LK-30380-2547-1 Lokalitet Tosen Oppdragsgiver: Sinkaberg-Hansen AS Referanseperson

Detaljer

Resipientundersøkelse

Resipientundersøkelse \j^ék^y^ Resipientundersøkelse MOM-B Lokalitet Uføro Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS Eystein Hansen Telefon: Org.no 982 932 9 mva Sgvat Skaldsveg 12 Telefaks: 5518 Haugesund Mobil: 9873636 email: gy;hgi)9d

Detaljer

MOM-B LOKALITETSUNDERSØKELSE. (jan-14) Your Evaluation Period has Expired BRØNNØYSKJÆRAN HELLIGVÆR BODØ KOMMUNE

MOM-B LOKALITETSUNDERSØKELSE. (jan-14) Your Evaluation Period has Expired BRØNNØYSKJÆRAN HELLIGVÆR BODØ KOMMUNE MOM-B LOKALITETSUNDERSØKELSE licence or redeem your licence certificate. FX ChemStruct. Otherw ise contact Efofex Softw are or one of ou If you have already obtained a registration code, go the Help men

Detaljer

SØR TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE REGIONAL UTVIKLING - NÆRING OG INNOVASJON

SØR TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE REGIONAL UTVIKLING - NÆRING OG INNOVASJON SØR TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE REGONAL UTVKLNG - NÆRNG OG NNOVASJON Agdenes kommune 7316 LENSVK Vår referanse 201218961-2 Deres referanse Dato 28.11.2012 Lerøy Midnor AS - Akvakulturtillatelse for matfisk

Detaljer

Analyse av kontinuerlige data. Intro til hypotesetesting. 21. april 2005. Seksjon for medisinsk statistikk, UIO. Tron Anders Moger

Analyse av kontinuerlige data. Intro til hypotesetesting. 21. april 2005. Seksjon for medisinsk statistikk, UIO. Tron Anders Moger Intro til hypotesetesting Analyse av kontinuerlige data 21. april 2005 Tron Anders Moger Seksjon for medisinsk statistikk, UIO 1 Repetisjon fra i går: Normalfordelingen Variasjon i målinger kan ofte beskrives

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Carl-Erik Arnesen

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Carl-Erik Arnesen Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Gjennomsnittlig turbiditet (NTU) målt i perioden 4. 10. juni 2007 under mudring i Bjørvika og ved Hovedøya.

Gjennomsnittlig turbiditet (NTU) målt i perioden 4. 10. juni 2007 under mudring i Bjørvika og ved Hovedøya. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 4. 10. juni 2007 (uke 23) Overvåkning

Detaljer

Notat. Innledning DNV. Nussir, att: Øystein Rushfeldt

Notat. Innledning DNV. Nussir, att: Øystein Rushfeldt Akvaplan-niva AS Tromsø-kontoret (svaradresse) Rådgivning og forskning Framsenteret innen miljø og akvakultur 9296 Tromsø Org.nr: NO 937 375 158 MVA Tlf: 77 75 03 00 Skrevet av: Ole Anders Nøst www.akvaplan.niva.no

Detaljer

Beregning av muligheten for oppvirvling av deponerte sedimenter på dypt vann i Bekkelagsbassenget under en dypvannsfornyelse

Beregning av muligheten for oppvirvling av deponerte sedimenter på dypt vann i Bekkelagsbassenget under en dypvannsfornyelse RAPPORT LNR 535-25 Beregning av muligheten for oppvirvling av deponerte sedimenter på dypt vann i Bekkelagsbassenget under en dypvannsfornyelse Strømmåler settes i sjøen. Norsk institutt for vannforskning

Detaljer

Nord-Norsk Smolt AS Strøm og profilundersøkelser. 03.03.2010 08.04.2010 ytre Hasvik havn

Nord-Norsk Smolt AS Strøm og profilundersøkelser. 03.03.2010 08.04.2010 ytre Hasvik havn Nord-Norsk Smolt AS Strøm og profilundersøkelser 03.03.2010 08.04.2010 ytre Hasvik havn Dokumentets status Foreløpig versjon Endelig versjon Unndratt offentlighet Dato for siste utskrift Dato for ferdigstilling

Detaljer

Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Hageberg i Fitjar kommune mai 2012

Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Hageberg i Fitjar kommune mai 2012 Seksjon for anvendt miljøforskning SAM Notat nr. 18-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen 18. juni 2012 MOM B-undersøkelse ved Hageberg i Fitjar kommune mai 2012 Stian Ervik Kvalø Trond

Detaljer

METODE FOR MÅLING AV UTSLIPP TIL LUFT FRA ELEKTROLYSEHALLER. Aluminimumindustriens Miljøsekretariat. Prosjekt nr. 1005 Siv.

METODE FOR MÅLING AV UTSLIPP TIL LUFT FRA ELEKTROLYSEHALLER. Aluminimumindustriens Miljøsekretariat. Prosjekt nr. 1005 Siv. AMS/MS Nr. 112-12 14. juni 2012 Prosjekt nr. 1005 Siv.ing Håkon Skistad METODE FOR MÅLING AV UTSLIPP TIL LUFT FRA ELEKTROLYSEHALLER Aluminimumindustriens Miljøsekretariat Oktober 2011 RAPPORT Siv.ing.

Detaljer

Biologiske miljøkonsekvenser av at rullebanen forlenges 150 m ut i sjøen ved Langøra Stjørdal kommune, november 2008

Biologiske miljøkonsekvenser av at rullebanen forlenges 150 m ut i sjøen ved Langøra Stjørdal kommune, november 2008 Trondheim Lufthavn Værnes Biologiske miljøkonsekvenser av at rullebanen forlenges m ut i sjøen ved Langøra Stjørdal kommune, november Utarbeidet av Aqua Kompetanse A/S Flatanger tlf: tlf: (mobil) e-post:

Detaljer

RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt.

RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt. ATLAS OVER MIDDELTEMPERATUR, SALTHOLDIGHET OG TETTHET OM SOMMEREN FRA NORDLIGE NORDSJØEN [Atlas of mean temperature, salinity and density in the summer from the northern North Sea.] RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets

Detaljer

Strømning og spredning av gass i vann og overgang vann til luft

Strømning og spredning av gass i vann og overgang vann til luft Strømning og spredning av gass i vann og overgang vann til luft Seniorforsker Øistein Johansen SINTEF Marin miljøteknologi 1 Undervannsutblåsning av gass og olje Noen viktige teoretiske og eksperimentelle

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1035. Oppdrettslokalitet Nakken, Stord kommune. Konsekvenser for koraller ved utvidet produksjon

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1035. Oppdrettslokalitet Nakken, Stord kommune. Konsekvenser for koraller ved utvidet produksjon Oppdrettslokalitet Nakken Stord kommune R A P P O Konsekvenser for koraller ved utvidet produksjon R T Rådgivende Biologer AS 135 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Oppdrettslokalitet Nakken Stord

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rapport nr. 406-2010 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITET DYRHOLMEN VEST Fitjar kommune 28. januar 2009 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239 Rådal

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2

Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2 SINTEF FISKERI OG HAVBRUK Øyvind Knutsen November 2010 Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2 Forenklede måter å finne strømprognoser for en

Detaljer

Strømstatistikk for Lofotenområdet 1

Strømstatistikk for Lofotenområdet 1 Note No. 13/2009 Oceanography Oslo, April 27, 2009 Strømstatistikk for Lofotenområdet 1 Lars Petter Røed, Jon Albretsen and Yvonne Gusdal 1 This document contains hyperlinks that are active when viewed

Detaljer

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Dato for prøvetaking: 24.06.15 Dato for

Detaljer

FYSISKE FORHOLD UTENFOR KYSTEN AV NORDNORGE

FYSISKE FORHOLD UTENFOR KYSTEN AV NORDNORGE KAPITTEL 7 4 FYSISKE FORHOLD UTENFOR KYSTEN AV NORDNORGE Bjørn Ådlandsvik og Marek Ostrowski Prosesser på havbunnen avhenger av de fysiske forholdene i havet. Strøm styrer sedimentasjonsforhold og bidrar

Detaljer

Lokalitetstilstand 1

Lokalitetstilstand 1 Miljøovervaking av marine matfiskanlegg Norsk Standard NS 9410 B- undersøkinga Lokalitet: Langholmen Gildeskål Nordland Laks, torsk, aure Prøvetakingsdato: 04.11.2013 Lokalitetstilstand 1 Undersøkinga

Detaljer

Kommunikasjonsløsninger og EMF belastning

Kommunikasjonsløsninger og EMF belastning Kommunikasjonsløsninger og EMF belastning AMS kurs 07. november 2015 Jostein Ravndal - www.emf-consult.com 1 Hvordan virker AMS Kommunikasjons metoder AMS kan kommunisere på flere måter: PLC (Power Line

Detaljer

Påregnelige verdier av vind, ekstremnedbør og høy vannstand i Flora kommune fram mot år 2100

Påregnelige verdier av vind, ekstremnedbør og høy vannstand i Flora kommune fram mot år 2100 Vervarslinga på Vestlandet Allégt. 70 5007 BERGEN 19. mai 006 Flora kommune ved Øyvind Bang-Olsen Strandgata 30 6900 Florø Påregnelige verdier av vind, ekstremnedbør og høy vannstand i Flora kommune fram

Detaljer

Kort norsk manual Hvordan komme i gang:

Kort norsk manual Hvordan komme i gang: Kort norsk manual Hvordan komme i gang: Det første du må gjøre er å laste inn et skip i programmet. Det gjør du ved å velge Open under File -menyen. Fra underkatalogen Ships Database velger du et skip,

Detaljer

Databehandlingen for de ovennevnte EKV programmene blir utført på samme dataprogram, og utseendet av rapportene blir derfor tilnærmet likt.

Databehandlingen for de ovennevnte EKV programmene blir utført på samme dataprogram, og utseendet av rapportene blir derfor tilnærmet likt. Dato: 25/3 2010 Rapportveileder for 2300 Hormoner A 2301 Hormoner B 2050 Medisinsk biokjemi, 2 nivå 2700 Tumormarkører 2150 Ammonium ion Generelt Databehandlingen for de ovennevnte EKV programmene blir

Detaljer

LOKALITETSRAPPORT HAGEBERG REGNR. 16755

LOKALITETSRAPPORT HAGEBERG REGNR. 16755 Side 1 av 40 LOKALITETSRAPPORT HAGEBERG REGNR. 16755 I henhold til NS 9415:2009 For Kobbavik og Furuholmen Oppdrett AS. Rapport nr: LR-100613-1-OV Godkj: 190613 1 Lokalitetsrapport iht Prosedyre for lokalitetsundersøkelse

Detaljer

RAPPORT L.NR. 6911-2015. Strømforhold og partikkelkonsentrasjoner i nedre del av Glomma utenfor Borg Havn

RAPPORT L.NR. 6911-2015. Strømforhold og partikkelkonsentrasjoner i nedre del av Glomma utenfor Borg Havn RAPPORT L.NR. 6911-2015 Strømforhold og partikkelkonsentrasjoner i nedre del av Glomma utenfor Borg Havn Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA Region Innlandet NIVA

Detaljer

Funksjoner. Astrid Bondø Svein Hallvard Torkildsen. Namsos, 29.03.12

Funksjoner. Astrid Bondø Svein Hallvard Torkildsen. Namsos, 29.03.12 Funksjoner Astrid Bondø Svein Hallvard Torkildsen Namsos, 29.03.12 Lokket Se på hvordan lokket er laget. Lag et lokk av A4-papir etter samme prinsipp. Mulig å lage flere fasonger? Lav Høy Studer volumene.

Detaljer

STRAUMMÅLING VED TEISTHALSEN I FLORA KOMMUNE

STRAUMMÅLING VED TEISTHALSEN I FLORA KOMMUNE STRAUMMÅLING VED TEISTHALSEN I FLORA KOMMUNE STRAUMMÅLING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9425:1999 OG NS 9415:2009 FOR E. KARSTENSEN FISKEOPPDRETT AS OG MARØ HAVBRUK AS Sub Aqua Tech rapport Dørhella, 6980 Askvoll

Detaljer

1 Sec 3-2: Hvordan beskrive senteret i dataene. 2 Sec 3-3: Hvordan beskrive spredningen i dataene

1 Sec 3-2: Hvordan beskrive senteret i dataene. 2 Sec 3-3: Hvordan beskrive spredningen i dataene 1 Sec 3-2: Hvordan beskrive senteret i dataene 2 Sec 3-3: Hvordan beskrive spredningen i dataene Todeling av statistikk Deskriptiv statistikk Oppsummering og beskrivelse av den stikkprøven du har. Statistisk

Detaljer

Miljø, havbruk og risiko

Miljø, havbruk og risiko Miljø, havbruk og risiko Trygve Gytre Alle frykter unormale hendelser som både kan skade miljøet og egne interesser. Hvor stor er risikoen? Hva er egentlig normalt? Hvor store verdier kan vi tillate oss

Detaljer

DEL 1 Uten hjelpemidler

DEL 1 Uten hjelpemidler DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (3 poeng) Nedenfor ser du hvor mange snegler Astrid har plukket i hagen hver kveld de ti siste kveldene. 10 5 22 28 2 8 50 15 40 10 Bestem gjennomsnittet, medianen og

Detaljer

AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1

AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1 MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1 Dato: 23.09.11 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata D Oppsummering

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Vaki Aquaculture Systems Ltd. Akralind 4 IS-201 Kopavogur Island Tlf. + 354-595 3000 Faks. + 354-595 3001 e-post: vaki@vaki.is Internett:www.vaki.is

Detaljer

Resipientundersøkelse i Førresfjorden i Tysvær kommune sommeren 2014 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1975

Resipientundersøkelse i Førresfjorden i Tysvær kommune sommeren 2014 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1975 Resipientundersøkelse i Førresfjorden i Tysvær kommune sommeren 2014 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1975 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Resipientundersøkelse i Førresfjorden i Tysvær kommune

Detaljer

LOKALITETSRAPPORT UFØRO REGNR. 13562

LOKALITETSRAPPORT UFØRO REGNR. 13562 Side 1 av 41 LOKALITETSRAPPORT UFØRO REGNR. 13562 I henhold til NS9415:2009 For Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS Rapport nr: LR-100913-1-AH Godkj: 180913 1 Lokalitetsrapport iht Prosedyre for lokalitetsundersøkelse

Detaljer

Bakgrunn og metode. 1. Før- og etteranalyse på strekninger med ATK basert på automatiske målinger 2. Måling av fart ved ATK punkt med lasterpistol

Bakgrunn og metode. 1. Før- og etteranalyse på strekninger med ATK basert på automatiske målinger 2. Måling av fart ved ATK punkt med lasterpistol TØI rapport Forfatter: Arild Ragnøy Oslo 2002, 58 sider Sammendrag: Automatisk trafikkontroll () Bakgrunn og metode Mangelfull kunnskap om effekten av på fart Automatisk trafikkontroll () er benyttet til

Detaljer

LOKALITET VIK SETTEFISK AS

LOKALITET VIK SETTEFISK AS Rapport nr. 1279-2015 STRAUMMÅLING NS 9425-2 LOKALITET VIK SETTEFISK AS Øygarden kommune Side 1 Resipientanalyse AS Foretaksnr.: NO 998 058 376 mva Adresse: Nordåsbrotet 2 5235 Rådal Kontaktperson: Frode

Detaljer

RAPPORT 712835-RIMT-RAP-001. OPPDRAGSGIVER NRS Finnmark. EMNE Lokalitetsrapport Danielsvik, Kvalsund kommune. DATO / REVISJON: 16.

RAPPORT 712835-RIMT-RAP-001. OPPDRAGSGIVER NRS Finnmark. EMNE Lokalitetsrapport Danielsvik, Kvalsund kommune. DATO / REVISJON: 16. RAPPORT OPPDRAGSGIVER NRS Finnmark EMNE Lokalitetsrapport Danielsvik, Kvalsund kommune DATO / REVISJON: 16. Mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 712835-RIMT-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Brukergrensesnittet i LabVIEW

Brukergrensesnittet i LabVIEW Kapittel 2 Brukergrensesnittet i LabVIEW 2.1 Hvordan starte LabVIEW Programmet LabVIEW kan startes på flere måter: Via Start (på PC ens skrivebord) / Programmer / National Instruments /LabVIEW Du kan åpne

Detaljer

Lakstronomi. Astronomi og moderne lakseoppdrett. av Arne Bjerge Trondheim Astronomiske Forening AKVA group Software AS

Lakstronomi. Astronomi og moderne lakseoppdrett. av Arne Bjerge Trondheim Astronomiske Forening AKVA group Software AS Lakstronomi Astronomi og moderne lakseoppdrett av Arne Bjerge Trondheim Astronomiske Forening AKVA group Software AS Min egen bakgrunn Interesse for natur og vitenskap, spesielt astronomi Yrke: programutvikler

Detaljer

Foto: Moss Havn André Staalstrøm (NIVA) og Karina Hjelmervik (HIVE) Oktober 2013 1

Foto: Moss Havn André Staalstrøm (NIVA) og Karina Hjelmervik (HIVE) Oktober 2013 1 Foto: Moss Havn André Staalstrøm (NIVA) og Karina Hjelmervik (HIVE) Oktober 2013 1 Innledning Moss ligger på østsiden av Breiangen i Oslofjorden, på innsiden av Jeløya (Figur 1). Jeløya er kun skilt fra

Detaljer