SAM Notat nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAM Notat nr"

Transkript

1 SAM Notat nr Seksjon for anvendt miljøforskning marin Strømmåling ved lokalitet Hestholmen, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune Våren 212 Tone Vassdal Per-Otto Johansen SAM-Marin Thormøhlensgt., 6 Tlf Fax

2 1 INNLEDNING MATERIALE OG METODER... 3 RESULTAT OG DISKUSJON Hestholmen, Kvitsøy Strømmåler 163, m dyp Strømmåler nr og nr. 16, 1 m dyp Strømmåler nr. 16 og nr. 4, 6 m dyp, bunn OPPSUMMERING... 2 LITTERATUR VEDLEGG Vedleggsfigurer fra strømmåler nr. 163, m dyp Vedleggsfigurer fra strømmåler nr og nr. 16, 1 m dyp Vedleggsfigurer strømmåler nr. 16 og nr. 4, 6 m dyp, bunn Vedleggsfigurer fra tidevannsregistreringer... 4 Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy av 4

3 1 INNLEDNING Rapporten presenterer resultatene fra strømmålinger fra tre dyp,, 1 og 6 meter ved lokalitet Hestholmen i Kvitsøy kommune. Strømmålingene er foretatt i to perioder, fra og fra Figur 1.1. Lokalitet Hestholmen. Plasseringen av strømmålerne er markert med gul sirkel. Målestokk vises i nederste høyre hjørne. Kartkilde, Fiskeridirektoratet Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

4 SAM - Marin Figur Området ved lokalitet Hestholmen med plassering av målere (blå pil) på, 1 og 6 meter dyp. Målestokk i høyre hjørne. Kartkilde, Fiskeridirektoratet Figur 1.3. Lokalitet Hestholmen markert på bilde. Kartkilde Fiskeridirektoratet Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy / 4

5 2 MATERIALE OG METODER Skisse av en strømmålerrigg er vist i Figur 2.1. Til strømmålingene ble det benyttet tre MCM-modell SD6/3 strømmålere (Sensordata as) som lagret strømhastighet, strømretning, temperatur, dato og klokkeslett automatisk for hvert 1. minutt. Programvaren til strømmåleren beregnet og plottet resultatene ut fra målingene. Rotoren har en startfriksjon 1,4 cm/s. Ved lavere strøm enn dette, angir strømmåleren en strømhastighet på 1, cm/s. Strømmen kan være oppgitt som lavere enn dette hvis strømmåleren har forandret retning i løpet av 1 minutters intervallet. I første periode hadde ikke strømmåler på meter registrert måledata, og det ble derfor tatt en ny serie med samme posisjon. Strømmålinger fra to perioder på følgende dyp: 1. Satt ut på følgende dyp: 1 m (instrument nr. 16), 6 m (instrument nr. 4) 2. Satt ut på følgende dyp: m (instrument nr. 163), 1 m (instrument nr. 1689), 6 m (instrument nr. 16) Posisjon for målerigg i begge periodene var: 9 o 3,68 N o 26,73 E Figur 2.1. Skisse av strømmålerrigg. Modifisert skisse fra NS 942-1:1999. Det ble benyttet ca. 1 kg lodd. Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy -212 /4

6 3 RESULTAT OG DISKUSJON 3.1 Hestholmen, Kvitsøy Strømmåler 163, m dyp. Strømmåleren ser ut til å ha fungert fint. Første og siste del av målingene er fjernet fra analysene i forbindelse med utsett og opptak av målerigg. Perioden med målinger som er brukt i rapporten er fra 23. april til 24. mai -212 (Figur 3.1) Det var ikke registrert målinger i perioden feb. /mars på meters dyp. Middelstrømmen på meters dyp ble beregnet til 7,2 cm/s med varians 62,6 (cm/s) 2. Maksimalstrømmen ble målt til 47,7 cm/s (Vedleggsfigur 2). Antall målinger fra 1-3 cm/s utgjorde 18,2 % av målingene. Til sammen utgjorde 4,9 % av alle målingene strømstyrker fra -3 cm/s. Målinger i området 6-2 cm/s, utgjorde 26 % av alle målinger. Hele 1 % av målingene var over 2 cm/s i måleperioden. Vannstrømmen på målestasjonen hadde en relativ fluks mot sør, rundt % av målingene hadde sørlig retning. Antall målinger over 2cm/s var også flest i sørlig retning (Vedleggsfigur ). Prosentvis fordeling av målte strømstyrker og retninger på meter er vist i Vedleggsfigurer 3 og. Grafen for progressiv vektor viser total teoretisk vanntransport av en vannpartikkel fra målestasjon og 11 km mot sør i løpet av på 31 døgn (Vedleggsfigur 4). Dette utgjør et snitt i total vanntransport i perioden på ca. 3, km pr. døgn. Temperaturen på meter varierte mellom 6 o C og 1 o C i måleperioden (Vedleggsfig. 6). Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

7 CURRENT SPEED File name: sn163.sd6 Ref. number: 163 Data displayed from: 16:9-23.Apr-12 To: 11:49-24.May-12, 4, Current speed (cm/s) 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1,,, Days Figur 3.1. Registrerte strømhastigheter på m dyp, april /mai-212. CURRENT SPEED BAR CHART File name: sn163.sd6 Ref. number: 163 Data displayed from: 16:9-23.Apr-12 To: 11:49-24.May Number of measurements cm/s Figur 3.2. Fordeling av strømhastigheter på m dyp, april /mai. Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

8 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: sn163.sd6 Ref. number: 163 Data displayed from: 16:9-23.Apr-12 To: 11:49-24.May-12 N N Maximum velocity (cm/s) per 1 deg sector Mean velocity (cm/s) per 1 deg sector Figur 3.3. Fordeling av maksimal- og gjennomsnittlig strømhastighet på m dyp, april /mai. CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: sn163.sd6 Ref. number: 163 Data displayed from: 16:9-23.Apr-12 To: 11:49-24.May-12 N N Relative water flux (%) per 1 deg sector Number of measurements per 1 deg sector Figur 3.4. Relativ vannfluks på m dyp, april /mai. Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

9 Figur 3.. Resultat av relativ vannfluks i måleperioden ved strømmålingspunkt på meters dybde. Kartkilde: Fiskeridirektoratet Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

10 3.1.2 Strømmåler nr og nr. 16, 1 m dyp. Strømmåler nr ser ut til å ha fungert fint, og det er tatt ut analyser for samme tidsperiode som for måleren på meters dybde for perioden 23. april til 24. mai I perioden fra dag 2 til 3 har det vært så lite strøm at vi ikke har fått utslag på måler. Det kan også tenkes at noe har hengt seg på måleren og gjort at propellen har fått en høyere startfriksjon enn normalt for å kunne snurre rundt. Siden startfriksjonen på måleren er definert til 1,4 cm/s har det vært lavere strømhastighet enn dette, og er registrert med 1, cm/s i måleresultatene. I tillegg er det gjort målinger for perioden 31. januar til 6. mars, strømmåler nr. 16. som har fungert fint i måleperioden. I figurene er samme type figurer for begge periodene samlet med resultatene fra de nyeste målingene presentert først. Middelstrømmen i april /mai ble beregnet til 6,1 cm/s med varians 2,4 (cm/s) 2. Maksimalstrømmen var målt til 42,4 cm/s (Vedleggsfigur 9). Middelstrøm i feb. /mars var 8,6 cm/s med varians 44,8 (cm/s) 2. Maksimalstrømmen i perioden var,6 cm/s. Det var stor forskjell på de to periodene for den laveste strømstyrken. Strøm i området fra -1 cm/ s utgjorde 44 % i april/mai og 1 % i feb. /mars av de totale målingene. Dette skyldes en lang periode med lav strøm fra mai. Strømhastigheter fra 1-3 cm/s utgjorde 12,2 % i april /mai og 16, % i februar /mars (Vedleggsfigur 1 og 16). Til sammen var 64,8 % av målingene i området -6 cm/s i april /mai og 39,7 % i feb. /mars. 14,2 % av målingene hadde strømstyrker over 1 cm/s i april/mai og 14,4 % i samme område i februar / mars. Retning for strømhastighetene er vist i Figur 3.1 og Strømretning fra analysene viste at relativ vannfluks var ensretta i sørlig retning i perioden april og mai, men varierte i vestlig retning i februar og mars. (Figur 3.12 og 3.13). Grafen for progressiv vektor beregner teoretisk vandring til en vannpartikkel for hvert døgn fra målepunktet og forteller hvor effektiv vannutskiftningen var i måleperioden Det har vært en total transport av vannmasser i perioden april /mai mot sør-sørøst, på rundt 6 km i løpet av 31 døgn. Dette utgjør et teoretisk snitt i vanntransport på ca. 2 km mot sør-sørøst pr. døgn. I perioden februar og mars ble det registrert en relativ vannfluks mot vest på 19 km på 34 døgn. Dette utgjøre en teoretisk vanntransport pr. døgn på,6 km mot vest (Vedleggsfigur 13 og 14). Temperaturen varierte mellom o C og 9 o C i begge periodene (Vedleggsfigur 17 og 18). Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

11 CURRENT SPEED File name: sn1689.sd6 Ref. number: 1689 Data displayed from: 16:27-23.Apr-12 To: 12:7-24.May-12, 4, Current speed (cm/s) 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1,,, Days Figur 3.6. Registrerte strømhastigheter på 1 m dyp april/mai. CURRENT SPEED File name: 16.SD6 Ref. number: 1173 Number of measurements in data set: 497 Data displayed from: 16:3-31.Jan-12 To: 4:4-6.Mar-12, 4, Current speed (cm/s) 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1,,, Days Figur 3.7. Registrerte strømhastigheter på 1 m dyp februar /mars. Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

12 CURRENT SPEED BAR CHART File name: sn1689.sd6 Ref. number: 1689 Data displayed from: 16:27-23.Apr-12 To: 12:7-24.May Number of measurements cm/s Figur 3.8. Fordeling av strømhastigheter på 1 m dyp april/mai. CURRENT SPEED BAR CHART File name: 16.SD6 Ref. number: 1173 Number of measurements in data set: 497 Data displayed from: 16:3-31.Jan-12 To: 4:4-6.Mar Number of measurements cm/s Figur 3.9. Fordeling av strømhastigheter på 1 m dyp, februar /mars. Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

13 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: sn1689.sd6 Ref. number: 1689 Data displayed from: 16:27-23.Apr-12 To: 12:7-24.May-12 N N Maximum velocity (cm/s) per 1 deg sector Mean velocity (cm/s) per 1 deg sector Figur 3.1. Fordeling av maksimal- og gjennomsnittlig strømhastighet på 1 m dyp april/mai. CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: 16.SD6 Ref. number: 1173 Number of measurements in data set: 497 Data displayed from: 16:3-31.Jan-12 To: 4:4-6.Mar-12 N N Maximum velocity (cm/s) per 1 deg sector Mean velocity (cm/s) per 1 deg sector Figur Fordeling av maksimal- og gjennomsnittlig strømhastighet på 1 m dyp, februar /mars. Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

14 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: sn1689.sd6 Ref. number: 1689 Data displayed from: 16:27-23.Apr-12 To: 12:7-24.May-12 N N Relative water flux (%) per 1 deg sector Number of measurements per 1 deg sector Figur Relativ vannfluks på 1 m dyp april/mai.. CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: 16.SD6 Ref. number: 1173 Number of measurements in data set: 497 Data displayed from: 16:3-31.Jan-12 To: 4:4-6.Mar-12 N N Relative water flux (%) per 1 deg sector Number of measurements per 1 deg sector Figur Relativ vannfluks på 1 m dyp, februar /mars. Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

15 3.1.3 Strømmåler nr. 16 og nr. 4, 6 m dyp, bunn. Strømmåler nr. 16 ser ut til å ha fungert fint, og det er tatt ut analyser for samme tidsperiode som for målerne på og 1 meters dybde for perioden 23. april til 24. mai I perioden fra dag 16 til 21, dag 23 og dag 2-27 har det vært så lite strøm at vi ikke har fått utslag på måler. Siden startfriksjonen på måleren er 1,4 cm/s har det vært lavere strømhastighet enn dette, og er registrert med 1, cm/s i måleresultatene. Det kan også her være noe som har hengt seg på propellen og gitt en høyere startfriksjon enn vanlig. I tillegg er det gjort målinger fra perioden 31. januar til 6. mars, strømmåler nr. 4. Her ble det registrert stille perioder fra dag 1-4, dag 17 og dag 27 til 31. I figurene er samme type figurer for begge periodene samlet med resultatene fra de nyeste målingene presentert først. Middelstrømmen ved bunnen i april /mai ble beregnet til 3,7 cm/s med varians 28,7 (cm/s) 2. Maksimalstrømmen var målt til 4,4 cm/s (Vedleggsfigur 21). Middelstrøm ved bunnen i feb. /mars var 1,6 cm/s med varians 3, (cm/s) 2. Maksimalstrømmen i denne perioden var 2,6 cm/s. Registrert strøm i området fra -1 cm/ s utgjorde 6 % av målingene i april/mai og 67 % i feb. /mars. Strømhastigheter fra 1-3 cm/s utgjorde 18 % i april /mai og 24 % i februar /mars (Vedleggsfigur 27 og 28). Til sammen var 81 % av målingene i området -6 cm/s i april /mai og 97 % i februar /mars. 6 % av målingene hadde strømstyrker over 1 cm/s i april/mai, men bare,3 % over 1 cm/s i februar /mars. Retning for strømhastighetene er vist i Figur 3.18 og Strømretning fra analysene viste at relativ vannfluks var ensretta i sørlig retning i perioden april og mai, men varierte i vestlig retning i februar og mars. (Figur 3.18 og 3.19). Grafen for progressiv vektor beregner teoretisk vandring til en vannpartikkel for hvert døgn fra målepunktet og forteller hvor effektiv vannutskiftningen var i måleperioden. Det har vært en total transport av vannmasser i perioden april /mai mot sør-sørøst, på rundt 44 km i løpet av 31 døgn. Dette utgjør et teoretisk snitt i vanntransport på ca. 1,4 km mot sør-sørøst pr. døgn. I perioden februar og mars ble det registrert en relativ vannfluks mot sørvest på 46 km på 34 døgn. Dette vil utgjøre en teoretisk vanntransport pr. døgn på 1,4 km mot sørvest (Vedleggsfigur 2 og 26). Temperaturen (6 meter) varierte mellom -7, o C i begge periodene (Vedleggsfig. 29 og 3). Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

16 CURRENT SPEED File name: sn16.sd6 Ref. number: 16 Data displayed from: 16:3-23.Apr-12 To: 12:1-24.May-12, 4, Current speed (cm/s) 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1,,, Days Figur Registrerte strømhastigheter på 6m dyp i april/mai. CURRENT SPEED File name: 4.SD6 Ref. number: 116 Number of measurements in data set: 497 Data displayed from: 16:6-31.Jan-12 To: 4:16-6.Mar-12, 4, Current speed (cm/s) 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1,,, Days Figur 3.1. Registrerte strømhastigheter på 6m dyp, februar/ mars. Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

17 CURRENT SPEED BAR CHART File name: sn16.sd6 Ref. number: 16 Data displayed from: 16:3-23.Apr-12 To: 12:1-24.May Number of measurements cm/s Figur 3.16 Fordeling av strømhastigheter på 6 m dyp april/mai. CURRENT SPEED BAR CHART File name: 4.SD6 Ref. number: 116 Number of measurements in data set: 497 Data displayed from: 16:6-31.Jan-12 To: 4:16-6.Mar Number of measurements cm/s Figur Fordeling av strømhastigheter på 6 m dyp, februar/ mars. Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

18 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: sn16.sd6 Ref. number: 16 Data displayed from: 16:3-23.Apr-12 To: 12:1-24.May-12 N N Maximum velocity (cm/s) per 1 deg sector Mean velocity (cm/s) per 1 deg sector Figur Fordeling av maksimal- og gjennomsnittlig strømhastighet på 6 m dyp, april/mai. CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: 4.SD6 Ref. number: 116 Number of measurements in data set: 497 Data displayed from: 16:6-31.Jan-12 To: 4:16-6.Mar-12 N N Maximum velocity (cm/s) per 1 deg sector Mean velocity (cm/s) per 1 deg sector Figur Fordeling av maksimal- og gjennomsnittlig strømhastighet på 6 m dyp, februar/ mars. Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

19 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: sn16.sd6 Ref. number: 16 Data displayed from: 16:3-23.Apr-12 To: 12:1-24.May-12 N N Relative water flux (%) per 1 deg sector Number of measurements per 1 deg sector Figur 3.2. Relativ vannfluks på 6 m dyp, april/mai.. CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: 4.SD6 Ref. number: 116 Number of measurements in data set: 497 Data displayed from: 16:6-31.Jan-12 To: 4:16-6.Mar-12 N N Relative water flux (%) per 1 deg sector Number of measurements per 1 deg sector Figur Relativ vannfluks på 6 m dyp, februar/ mars. Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

20 4 OPPSUMMERING Resultatene er vist i tabell 4.1. Tabell 4.1. Oppsummering av resultatene fra strømmålingene ved Hestholmen begge perioder i 212. Dyp (m) Måned Snitt (cm/s) Maks. (cm/s) Min (cm/s) Var (cm/s) 2 apr. /mai 7,2 47,7,2 62,63 1 apr. /mai 6,1 42,4,2 2,37 1 feb. /mars 8,6,6 44,82 Snitt 1m feb. -mai 7,4,6 6 apr. /mai 3,7 4,4 28,72 6 feb. /mars 1,6 2,6 1, 2,99 Snitt 6m feb. -mai 2,7 4,4 Det ser ut til at strømstyrke og retning på lokaliteten er påvirket av tidevannssyklus og forskjell mellom flo og fjære (Vedleggsfigurer 31-33). I perioden april /mai var det stor variasjon i strømstyrke i løpet av måleperioden fra perioder med høye strømhastigheter til lengre perioder med strømstille og lavere strøm enn 1,4 cm /s (Figurer 3.1, 3.6 og 3.14). For alle tre måledyp i april /mai var det de siste 1-14 dagene av målingen der det ble registrert lengre stille perioder, og kan forklares med tidevannsyklus og /eller at propellene kan ha blitt litt grodd på slutten av måleserien. I måleperioden februar /mars var det mindre variasjon i strømhastigheter ved bunnen (Figur 3.1). I februar /mars ble det heller ikke registrert lengre strømstille perioder på 1meters dyp (Figur 3.7). Det er i begge måleperioder registrert relativt høye maks verdier på strøm på alle måledyp. For perioden april til mai har strømretning hatt en relativ vannfluks i sørlig retning på alle tre måledyp (Figurer 3.4, 2.12 og 3.2). I perioden februar til mars gikk den relative vannfluks mot sørvest til nordvest på 1 meters dyp, og i sørvestlig retning på 6 meters dyp (Figur 3.13 og 3.21). Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

21 LITTERATUR Norsk Standard NS Flytende oppdrettsanlegg. Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift. Standardnorge Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

22 6 VEDLEGG 6.1 Vedleggsfigurer fra strømmåler nr. 163, m dyp STICK DIAGRAM File name: sn163.sd6 Ref. number: 163 Data displayed from: 16:9-23.Apr-12 To: 11:49-24.May-12 Current speed (cm/s) 6, 4, 2,, -2, -4, -6, Vedleggsfigur 1. Fyrstikkdiagram som viser strømvektorer (strømhastighet og retning). Diagrammet gir et inntrykk av hvordan strømvektoren på en lokasjon forandrer seg i måleperioden, meter, april /mai. STATISTICAL SUMMARY File name: sn163.sd6 Ref. number: 163 Data displayed from: 16:9-23.Apr-12 To: 11:49-24.May-12 Total East / west North / south Days Mean current speed (cm/s) 7,2 1,3 6,9 Variance (cm/s)² 62,62 2,364 63,462 Standard deviation (cm/s) 7,914 1,37 7,966 Mean standard deviation 1,97 1,23 1,19 Maximum current velocity 47,4 Minimum current velocity,2 Significant max velocity 16,4 Significant min velocity 1, Vedleggsfigur 2. Statistisk oppsummering av gjennomsnittshastigheter, varians, standardavvik samt maksimalog minimalhastigheter, meter, april /mai. Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

23 CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: sn163.sd6 Ref. number: 163 Data displayed from: 16:9-23.Apr-12 To: 11:49-24.May Number of measurements Deg Vedleggfigur 3. Fordeling av strømretninger, meter, april /mai. PROGRESSIVE VECTOR File name: sn163.sd6 Ref. number: 163 Data displayed from: 16:9-23.Apr-12 To: 11:49-24.May-12 Neumann parameter:.37 Average speed: 7.2 cm/s km N Rest speed: 3.9 cm/s Rest direction: 181 deg km E Vedleggsfigur 4. Beregnet vandring av vannmasser fra målepunktet. Kryssene viser beregnet posisjon ved hvert døgnskifte, meter, april /mai Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

24 Vedleggsfigur. Strøm - hastighet og retningsmatriser for 1-graders sektorer gruppert på 12 strømhastighetsgrupper. Under matrisen vises den prosentvise fordelingen av de registrerte strømhastigheter på målingene. Til høyre for matrisen vises den prosentvise fordelingen av vannstrøm i de ulike 1º sektorer og en utregning av antall kubikkmeter vann som i måleperioden vil passere gjennom et tenkt vindu på 1x1 m i den aktuelle strømretningen, meter, april /mai. Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

25 TEMPERATURE File name: sn163.sd6 Ref. number: 163 Data displayed from: 16:9-23.Apr-12 To: 11:49-24.May-12 11, Temperature ( C) 1, 1, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6,,, 4, Vedleggsfigur 6. Temperatur i vannet på meters dyp i undersøkelsesperioden april/mai Days Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

26 6.2 Vedleggsfigurer fra strømmåler nr og nr. 16, 1 m dyp. STICK DIAGRAM File name: sn1689.sd6 Ref. number: 1689 Data displayed from: 16:27-23.Apr-12 To: 12:7-24.May-12 Current speed (cm/s) 6, 4, 2,, -2, -4, -6, Days Vedleggsfigur 7. Fyrstikkdiagram som viser strømvektorer (strømhastighet og retning). Diagrammet gir et inntrykk av hvordan strømvektoren på en lokasjon forandrer seg i måleperioden, 1 meter, april/mai. STICK DIAGRAM File name: 16.SD6 Ref. number: 1173 Number of measurements in data set: 497 Data displayed from: 16:3-31.Jan-12 To: 4:4-6.Mar-12 Current speed (cm/s) 6, 4, 2,, -2, -4, -6, Days Vedleggsfigur 8. Fyrstikkdiagram som viser strømvektorer (strømhastighet og retning). Diagrammet gir et inntrykk av hvordan strømvektoren på en lokasjon forandrer seg i måleperioden, 1 meter, februar/ mars. Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

27 STATISTICAL SUMMARY File name: sn1689.sd6 Ref. number: 1689 Data displayed from: 16:27-23.Apr-12 To: 12:7-24.May-12 Total East / west North / south Mean current speed (cm/s) 6,1 1,4,8 Variance (cm/s)² 2,369 2,938 1,341 Standard deviation (cm/s) 7,237 1,714 7,16 Mean standard deviation 1,178 1,218 1,232 Maximum current velocity 42,4 Minimum current velocity,2 Significant max velocity 14,9 Significant min velocity 1, Vedleggsfigur 9. Statistisk oppsummering av gjennomsnittshastigheter, varians, standardavvik samt maksimalog minimalhastigheter, 1 meter, april/mai. STATISTICAL SUMMARY File name: 16.SD6 Ref. number: 1173 Number of measurements in data set: 497 Data displayed from: 16:3-31.Jan-12 To: 4:4-6.Mar-12 Total East / west North / south Mean current speed (cm/s) 8,6 6, 4,9 Variance (cm/s)² 44,821 26,139 27,48 Standard deviation (cm/s) 6,69,113,23 Mean standard deviation,77,789 1,69 Maximum current velocity,6 Minimum current velocity, Significant max velocity 16,1 Significant min velocity 2, Vedleggsfigur 1. Statistisk oppsummering av gjennomsnittshastigheter, varians, standardavvik samt maksimalog minimalhastigheter, 1 meter, februar/ mars. Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

28 CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: sn1689.sd6 Ref. number: 1689 Data displayed from: 16:27-23.Apr-12 To: 12:7-24.May Number of measurements Deg Vedleggfigur 11. Fordeling av strømretninger, 1 meter, april/mai. CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: 16.SD6 Ref. number: 1173 Number of measurements in data set: 497 Data displayed from: 16:3-31.Jan-12 To: 4:4-6.Mar Number of measurements Deg Vedleggfigur 12. Fordeling av strømretninger1 meter, februar/ mars. Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

29 PROGRESSIVE VECTOR File name: sn1689.sd6 Ref. number: 1689 Data displayed from: 16:27-23.Apr-12 To: 12:7-24.May-12 Neumann parameter:.362 Average speed: 6.1 cm/s km N Rest speed: 2.2 cm/s Rest direction: 161 deg km E Vedleggsfigur 13. Beregnet vandring av vannmasser. Kryssene viser beregnet posisjon ved hvert døgnskifte, 1meter, april/mai PROGRESSIVE VECTOR File name: 16.SD6 Ref. number: 1173 Number of measurements in data set: 497 Data displayed from: 16:3-31.Jan-12 To: 4:4-6.Mar-12 Neumann parameter:.741 Average speed: 8.6 cm/s km N Rest speed: 6.4 cm/s Rest direction: 271 deg km E Vedleggsfigur 14. Beregnet vandring av vannmasser. Kryssene viser beregnet posisjon ved hvert døgnskifte, 1 meter, februar/ mars Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

30 Vedleggsfigur 1. Strøm - hastighet og retningsmatriser for 1-graders sektorer gruppert på 12 strømhastighetsgrupper. Under matrisen vises den prosentvise fordelingen av de registrerte strømhastigheter på målingene. Til høyre for matrisen vises den prosentvise fordelingen av vannstrøm i de ulike 1º sektorer og en utregning av antall kubikkmeter vann som i måleperioden vil passere gjennom et tenkt vindu på 1x1 m i den aktuelle strømretningen, april /mai. Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

31 Vedleggsfigur 16. Strøm - hastighet og retningsmatriser for 1-graders sektorer gruppert på 12 strømhastighetsgrupper. Under matrisen vises den prosentvise fordelingen av de registrerte strømhastigheter på målingene. Til høyre for matrisen vises den prosentvise fordelingen av vannstrøm i de ulike 1º sektorer og en utregning av antall kubikkmeter vann som i måleperioden vil passere gjennom et tenkt vindu på 1x1 m i den aktuelle strømretningen, 1 meter, februar/ mars. Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

32 TEMPERATURE File name: sn1689.sd6 Ref. number: 1689 Data displayed from: 16:27-23.Apr-12 To: 12:7-24.May-12 11, Temperature ( C) 1, 1, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6,,, 4, Vedleggsfigur 17. Temperatur i vannet på 1 meters dyp i undersøkelsesperioden, april/mai Days TEMPERATURE File name: 16.SD6 Ref. number: 1173 Number of measurements in data set: 497 Data displayed from: 16:3-31.Jan-12 To: 4:4-6.Mar-12 11, Temperature ( C) 1, 1, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6,,, 4, Vedleggsfigur 18. Temperatur i vannet på 1 meters dyp i undersøkelsesperioden, februar/ mars Days Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

33 6.3 Vedleggsfigurer strømmåler nr. 16 og nr. 4, 6 m dyp, bunn. STICK DIAGRAM File name: sn16.sd6 Ref. number: 16 Data displayed from: 16:3-23.Apr-12 To: 12:1-24.May-12 Current speed (cm/s) 6, 4, 2,, -2, -4, -6, Days Vedleggsfigur 19. Fyrstikkdiagram som viser strømvektorer (strømhastighet og retning). Diagrammet gir et inntrykk av hvordan strømvektoren på en lokasjon forandrer seg i måleperioden ved bunn, april/mai. STICK DIAGRAM File name: 4.SD6 Ref. number: 116 Number of measurements in data set: 497 Data displayed from: 16:6-31.Jan-12 To: 4:16-6.Mar-12 Current speed (cm/s) 6, 4, 2,, -2, -4, -6, Days Vedleggsfigur 2. Fyrstikkdiagram som viser strømvektorer (strømhastighet og retning). Diagrammet gir et inntrykk av hvordan strømvektoren på en lokasjon forandrer seg i måleperioden ved bunn, februar/ mars. Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

34 STATISTICAL SUMMARY File name: sn16.sd6 Ref. number: 16 Data displayed from: 16:3-23.Apr-12 To: 12:1-24.May-12 Total East / west North / south Mean current speed (cm/s) 3,7 1,2 3,2 Variance (cm/s)² 28,716,676 2,1 Standard deviation (cm/s),39 2,382,2 Mean standard deviation 1,447 1,913 1,67 Maximum current velocity 4,4 Minimum current velocity, Significant max velocity 9, Significant min velocity 1, Vedleggsfigur 21. Statistisk oppsummering av gjennomsnittshastigheter, varians, standardavvik samt maksimalog minimalhastigheter, ved bunn, april/mai. STATISTICAL SUMMARY File name: 4.SD6 Ref. number: 116 Number of measurements in data set: 497 Data displayed from: 16:6-31.Jan-12 To: 4:16-6.Mar-12 Total East / west North / south Mean current speed (cm/s) 1,6 1,4,7 Variance (cm/s)² 2,987 2,3 1,97 Standard deviation (cm/s) 1,728 1,433 1,47 Mean standard deviation 1,61 1,8 1,2 Maximum current velocity 2,6 Minimum current velocity 1, Significant max velocity 2,9 Significant min velocity 1, Vedleggsfigur 22. Statistisk oppsummering av gjennomsnittshastigheter, varians, standardavvik samt maksimalog minimalhastigheter, ved bunn, februar/ mars. Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

35 CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: sn16.sd6 Ref. number: 16 Data displayed from: 16:3-23.Apr-12 To: 12:1-24.May Number of measurements Deg Vedleggfigur 23. Fordeling av strømretninger ved bunn, april/mai. CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: 4.SD6 Ref. number: 116 Number of measurements in data set: 497 Data displayed from: 16:6-31.Jan-12 To: 4:16-6.Mar Number of measurements Deg Vedleggfigur 24. Fordeling av strømretninger, ved bunn,, februar/ mars. Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

36 PROGRESSIVE VECTOR File name: sn16.sd6 Ref. number: 16 Data displayed from: 16:3-23.Apr-12 To: 12:1-24.May-12 Neumann parameter:.434 Average speed: 3.7 cm/s km N Rest speed: 1.6 cm/s Rest direction: 142 deg km E Vedleggsfigur 2. Beregnet vandring av vannmasser. Kryssene viser beregnet posisjon ved hvert døgnskifte ved bunn, april/mai PROGRESSIVE VECTOR File name: 4.SD6 Ref. number: 116 Number of measurements in data set: 497 Data displayed from: 16:6-31.Jan-12 To: 4:16-6.Mar-12 Neumann parameter:.961 Average speed: 1.6 cm/s km N Rest speed: 1.6 cm/s Rest direction: 244 deg km E Vedleggsfigur 26. Beregnet vandring av vannmasser. Kryssene viser beregnet posisjon ved hvert døgnskifte ved bunn, februar/ mars Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

37 Vedleggsfigur 27. Strøm - hastighet og retningsmatriser for 1-graders sektorer gruppert på 12 strømhastighetsgrupper. Under matrisen vises den prosentvise fordelingen av de registrerte strømhastigheter på målingene. Til høyre for matrisen vises den prosentvise fordelingen av vannstrøm i de ulike 1º sektorer og en utregning av antall kubikkmeter vann som i måleperioden vil passere gjennom et tenkt vindu på 1x1 m i den aktuelle strømretningen ved bunn, april/mai. Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

38 Vedleggsfigur 28. Strøm - hastighet og retningsmatriser for 1-graders sektorer gruppert på 12 strømhastighetsgrupper. Under matrisen vises den prosentvise fordelingen av de registrerte strømhastigheter på målingene. Til høyre for matrisen vises den prosentvise fordelingen av vannstrøm i de ulike 1º sektorer og en utregning av antall kubikkmeter vann som i måleperioden vil passere gjennom et tenkt vindu på 1x1 m i den aktuelle strømretningen ved bunn, februar/ mars. Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

39 TEMPERATURE File name: sn16.sd6 Ref. number: 16 Data displayed from: 16:3-23.Apr-12 To: 12:1-24.May-12 11, Temperature ( C) 1, 1, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6,,, 4, Vedleggsfigur 29. Temperatur i vannet på 6 m dyp i undersøkelsesperioden, april/mai Days TEMPERATURE File name: 4.SD6 Ref. number: 116 Number of measurements in data set: 497 Data displayed from: 16:6-31.Jan-12 To: 4:16-6.Mar-12 11, Temperature ( C) 1, 1, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6,,, 4, Vedleggsfigur 3. Temperatur i vannet på 6 meters dyp i undersøkelsesperioden, februar/ mars Days Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

40 6.4 Vedleggsfigurer fra tidevannsregistreringer Vedleggsfigur31. Tidevannet for Stavanger fra 24.4 til Data hentet fra Vannstand.no Vedleggsfigur 32. Tidevannet for Stavanger fra 31.1 til Data hentet fra Vannstand.no Vedleggsfigur 33. Tidevannet for Stavanger fra 17.2 til Data hentet fra Vannstand.no Strømmåling Hestholmen, Kvitsøy /4

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Vannområde Rødøy-Lurøy v. Prosjektleder /marinbiolog Tone Vassdal INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 MATERIALE OG METODER... 5 3 RESULTAT OG DISKUSJON...

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 2011

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 2011 HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Midlertidig rapport. Lokalitet: Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 11 Omsøkt/disponert av: Måsøval Fiskeoppdrett AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Urda, Surnadal kommune Dato: Juli og november Omsøkt/disponert av: Lerøy Hydrotech AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda /, arild@havbrukstjenesten.no

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Forrahammeren, Snillfjord kommune Dato: November og februar Omsøkt/disponert av: AquaGen AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seterneset, Molde kommune Dato: Oktober og desember og januar Omsøkt/disponert av: SalMar Organic AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Sentrum næringshage Sandnessjøen tlf. / Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Lille Åsvær i Herøy kommune August 9 Strømmåling Lille Åsvær august 9 Tittel Strømundersøkelse på lokalitet Lille

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seiballskjæra, Frøya kommune. Dato: Januar 1 Omsøkt/disponert av: Erviks laks og ørret AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 7 Sistranda

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Ulvan, Hitra kommune Dato: April 13 Omsøkt/disponert av: Marine Harvest Norway AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 76 Sistranda 7 44 93

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seiskjæret, Åfjord kommune Dato: Juli 1 Omsøkt/disponert av: Måsøval Fiskeoppdrett AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 7 Sistranda 7 9

Detaljer

Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune

Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune 116 Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune Overflatestrøm m Spredningsstrøm 11m Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Sortland Side 2 Rapporttittel Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune Overflatestrøm

Detaljer

Fjord Forsøksstasjon Helgeland As

Fjord Forsøksstasjon Helgeland As Fjord Forsøksstasjon Helgeland As STRØMUDERSØKELSE PÅ LOKALITETE Lille Åsvær i Herøy kommune Tittel: Fjord Seafood orway AS Strømmåling på lokaliteten Lille Åsvær Desember Sammendrag: Strømhastigheten

Detaljer

Marine Harvest AS Attn: Knut Staven 7770 Flatanger

Marine Harvest AS Attn: Knut Staven 7770 Flatanger Marin konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Marine Harvest AS Attn: Knut Staven Flatanger tlf: (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Kornstad, Averøya. Strømmålinger.

Detaljer

Strømrapport for Brøran

Strømrapport for Brøran Strømrapport: Brødrene, Hitra kommune Strømrapport for Brøran Lokalitet nr: ny Dato: 15.1.214 Oppdragsgiver: Lerøy Midt 1 Rapport Tittel Rapport beskrivelse Rapportnr. Strømrapport for Brødrene Vurdering

Detaljer

Strømmålinger; Lokalitet Brudevika. Anlegg: Marine Harvest Norway AS Lokalitetsnummer: Konsesjonsnumer: M RA 001 M S 001 / 003

Strømmålinger; Lokalitet Brudevika. Anlegg: Marine Harvest Norway AS Lokalitetsnummer: Konsesjonsnumer: M RA 001 M S 001 / 003 Strømmålinger; Lokalitet Brudevika Anlegg: Marine Harvest Norway AS Lokalitetsnummer: Konsesjonsnumer: M RA M S / M VN / Lokalitetens kommune: Vanylven Rapport nummer: BR9 Kystlab AS Adresse kontor: Dragsund,

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 1999

Etter Norsk Standard NS : 1999 26 Måling av vannstrøm ved Eidane, Frosand, mai - juni 26 Kvits øy Sjøtjenester AS Etter Norsk Standard NS 9425 - : 999 AQUA KOMPETANSE AS 99-6 - 6S EIDANE Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien,

Detaljer

Rapport strømmålinger Brudevika

Rapport strømmålinger Brudevika Rapport strømmålinger Brudevika Lokalitetsnavn: Brudevika Lokalitetsnummer: Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Vanylven Kart-koordinater. GPS-posisjon Se kart M. (Fiskeridir): Ø. instrumentrigg: Ansvarlig

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Strøm Slokkholmen 0812 Erstattes av: Strøm Slokkholmen 0812 versjon A Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Slokkholmen i Leka kommune Desember 2008 Tittel Strømundersøkelse Slokkholmen Desember

Detaljer

Måleperioder / frekvenser: 1 mnd med 10 min. intervall Se vedlegg. Oppsummering fra målingene. Se Spesifikasjons og resultatoversikt.

Måleperioder / frekvenser: 1 mnd med 10 min. intervall Se vedlegg. Oppsummering fra målingene. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Hydra Vega AS Vegsteinveien 11, 9 Vega Telefon: 971 Dato: /1-1 Deres ref: Jacob Meland Lokaliteten: Bukkøy, Lurøy. Bunnstrøm. Som avtalt oversender vi rapport fra deres strømmålinger av bunnstrøm som er

Detaljer

Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Bjørøystøa

Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Bjørøystøa Marin konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes Bjørøystøa tlf: 999 (mobil) faks: E-post: mariinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Svesøya

Detaljer

SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove Sinkaberg Marøya 7900 Rørvik

SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove Sinkaberg Marøya 7900 Rørvik Marin Konsulent i Nord -Trondelag 7770 Flatanger tlf 74221100 (arbeid ) tlf. 97089978 (mobi I) faks: 74221180 E-post: marinkonsulentrd,tlatanger.kommune.no Dato: 13juli2011 SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove

Detaljer

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Neptun settefisk AS Lokalitet: Survika Namsos kommune Divaa. Twor I. 3D 1133 S1. Dffin Sed14 230 a3333 I c5< 11 11.31 P33. 1437:13 1 Denler

Detaljer

LOKALITET GARDSKRÅNESET

LOKALITET GARDSKRÅNESET Rapport nr. 9-2 STRAUMMÅLIG S 92- LOKALITET GARDSKRÅESET Øygarden kommune S 2. juni. august 2 Resipientanalyse Foretaksnr.: O 98 28 mva Adresse: Dortledhaugen 29 Rådal Kontaktperson: Frode Berge-Haveland

Detaljer

Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora kommune, 30.11.2012-04.01.2013.

Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora kommune, 30.11.2012-04.01.2013. R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G Fjord-Lab AS www.fjordlab.no Postadr.: Pb. 7, 671 Måløy Epost: post@fjordlab.no Telefon: 57 85 8 9 Mobil: 975 65 54 Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Sammenstilling av strømmålinger i Sandefjordsfjorden. Biologge AS. Rapportnr./ / 12DV7LK-5 Rev.

DET NORSKE VERITAS. Rapport Sammenstilling av strømmålinger i Sandefjordsfjorden. Biologge AS. Rapportnr./ / 12DV7LK-5 Rev. Rapport Sammenstilling av strømmålinger i Sandefjordsfjorden Biologge AS Rapportnr./9-185 / 1DV7LK-5 Rev. 1, 9-11-18 Oppdragsgiver: Biologge AS Postboks 151 3 Sandefjord Norway Oppdragsgivers referanse:

Detaljer

Strømmåling. r - Troms. Dato: September og desember 2010. Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S

Strømmåling. r - Troms. Dato: September og desember 2010. Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling r - 1N> Lokalitet: Klokkstein. Nordreisa Kommune. Troms Dato: September og desember 2010 Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild

Detaljer

STRAUMMÅLING. Seamatech A / S, Lok. Floteneset

STRAUMMÅLING. Seamatech A / S, Lok. Floteneset STRAUMMÅLIG Seamatech A / S, Lok. Floteneset Målingar frå. oktober. november Brekke Tlf. Fax E - post post@akvavet.no Organisasjonsnr. MVA Bankkontonr... Seamatech A / S, lok. Floteneset Måleperiode:..

Detaljer

Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ TRÆSFLUA. For K. Strømmen Lakseoppdrett AS Kontaktperson: Sven-Jørgen Strømmen

Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ TRÆSFLUA. For K. Strømmen Lakseoppdrett AS Kontaktperson: Sven-Jørgen Strømmen Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ TRÆSFLUA For K. Strømmen Lakseoppdrett AS Kontaktperson: Sven-Jørgen Strømmen Posisjon for strømmålinger: 61.31N 5.Ø Iht. NS915:9 Utført av Asle R. Seljeseth 1..15

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Grunnan, Flatanger, April-Mai 2016 Marine Harvest Norway AS - Miljø Midt Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 73-5-16S GRUNNAN Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Drevflesa, Roan, mai - juni 2016 Bjørøya AS Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 97-6 - 16S DREVFLESA Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien, Lauvsnes

Detaljer

Strømmåling; Sveggevika. Lokalitetsnr: Anlegg: Pure Farming Rapport nr: BR Kommune: Averøy. Fiske-Liv AS

Strømmåling; Sveggevika. Lokalitetsnr: Anlegg: Pure Farming Rapport nr: BR Kommune: Averøy. Fiske-Liv AS Strømmåling; Sveggevika Lokalitetsnr: Anlegg: Pure Farming Rapport nr: BR9 Kommune: Averøy Fiske-Liv AS Adresse avdelingskontor: Dragsund, Gurskøy Telefon + 9 99 Telefaks + 9 E-mail vegard.langvatn@fiske-liv.no

Detaljer

Egil Kristoffersen & Sønner AS

Egil Kristoffersen & Sønner AS Egil Kristoffersen & Sønner AS Strømmålinger Mikkelsøy 5 meter, 5 meter og bunnstrøm Akvaplan-niva AS Rapport: 6996. This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen

Detaljer

KYSTLA. Strømmålinger; Lokalitet Hø ^ ^ r,

KYSTLA. Strømmålinger; Lokalitet Hø ^ ^ r, U^ctLcc^ ^3. 09 I 33 -I KYSTLA Strømmålinger; Lokalitet Hø ^ ^ r, Anlegg: Lu^Nq rl,sir Lokalitetsnummer: 12888 Konsesjonsnumer: M N 005 Lokalitetens kommune: Nesset Rapport nummer : BR084196 Kystlab AS

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Klipen i Leirfjord kommune Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen are@havforsk.com, 90856043 Informasjon om anlegg

Detaljer

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03 SalMar Nord Strømmålinger Øyra 5m, m, spredning, bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.3 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO

Detaljer

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1 (mai-juni 2014)

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1 (mai-juni 2014) Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1 (mai-juni 2014) Informasjon om anlegg og oppdragsgiver: Rapport tittel: Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1

Detaljer

STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR FIRDA SJØFARMER A/S, 5970 BYRKNESØY LOKALITET: AUST AV HEIMØY I GULEN KOMMUNE

STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR FIRDA SJØFARMER A/S, 5970 BYRKNESØY LOKALITET: AUST AV HEIMØY I GULEN KOMMUNE STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR FIRDA SJØFARMER A/S, BYRKNESØY LOKALITET: AUST AV HEIMØY I GULEN KOMMUNE Samandrag/konklusjon (sjå også side ): Instrument nr. (ca. m djup) synte ein relativ fluks

Detaljer

Data rapport No.: Bølge og strømundersøkelse på Frohavet for Havbrukstjenesten AS.

Data rapport No.: Bølge og strømundersøkelse på Frohavet for Havbrukstjenesten AS. Data rapport No.:38-11 Bølge og strømundersøkelse på Frohavet for Havbrukstjenesten AS. Rapport navn: Bølge og strømundersøkelse på Frohavet for Havbrukstjenesten AS. Forfattere Torstein Pedersen Tom Chr.

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Selsøyvær Rødøy kommune, Nordland fylke Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com, 95 99 26 60

Detaljer

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (oktober-desember 2015)

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (oktober-desember 2015) Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (oktober-desember 2015) Informasjon om anlegg og oppdragsgiver: Rapport tittel: Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (Oktober-desember

Detaljer

Bjørøya Fiskeoppdrett AS 15. mai 2014 Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Flatanger

Bjørøya Fiskeoppdrett AS 15. mai 2014 Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Flatanger Kontoradresse: Miljøbygget, Lauvsnes Postadresse: Miljøbygget, 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no www.aqua-kompetanse.no Bankgiro: 4400.07.25541 Org.

Detaljer

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Lokaliteten: Vardskjæret Sør, Lurøy kommune. Som avtalt oversendes ny strømrapport som inkluderer strøm ved 25m dyp, (spredningsdyp).

Detaljer

Nordland fylkeskommune har gjennomgått søknadens innhold med vedlegg og vurderer at søknaden kan videresendes.

Nordland fylkeskommune har gjennomgått søknadens innhold med vedlegg og vurderer at søknaden kan videresendes. Vår dato: 10.08.2015 Vår referanse: 15/41121 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Herøy kommune Kommunehuset 8850 HERØY Seløy Sjøfarm AS 961288983 - Søknad om endring av flåteplassering ved

Detaljer

STRAUMMÅLING VED TEISTHALSEN FOR E. KARSTENSEN FISKEOPPDRETT AS OG MARØ HAVBRUKS AS

STRAUMMÅLING VED TEISTHALSEN FOR E. KARSTENSEN FISKEOPPDRETT AS OG MARØ HAVBRUKS AS STRAUMMÅLING VED TEISTHALSEN FOR E. KARSTENSEN FISKEOPPDRETT AS OG MARØ HAVBRUKS AS STRAUMMÅLING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 95:999 OG NS 95:9 Birgitte Kathrine Sunde SUB AQUA TECH AS RAPPORT Dørhella, 698

Detaljer

NOTAT. SMS Sandbukta Moss Såstad. Temanotat Kartlegging av strømningsforhold. Sammendrag

NOTAT. SMS Sandbukta Moss Såstad. Temanotat Kartlegging av strømningsforhold. Sammendrag NOTAT Oppdrag 960168 Sandbukta Moss Såstad, Saks. Nr 201600206 Kunde Bane NOR Notat nr. Forurenset grunn/002-2017 Dato 17-03-2017 Til Fra Kopi Ingunn Helen Bjørnstad/ Bane NOR Rambøll Sweco ANS/ Michael

Detaljer

Strømmålinger og en enkel resipientvurdering av Omsundet i Kristiansund kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1211

Strømmålinger og en enkel resipientvurdering av Omsundet i Kristiansund kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1211 Strømmålinger og en enkel resipientvurdering av Omsundet i Kristiansund kommune R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1211 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Strømmålinger og en enkel resipientvurdering

Detaljer

STRAUMMÅLING VED AUSTNESTÅA FOR SVANØY HAVBRUK AS

STRAUMMÅLING VED AUSTNESTÅA FOR SVANØY HAVBRUK AS STRAUMMÅLING VED AUSTNESTÅA FOR SVANØY HAVBRUK AS STRAUMMÅLING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 94:1999 OG NS 941:009 Eirik Leknes SUB AQUA TECH AS RAPPORT Dørhella, 6980 Askvoll Tlf.: 7 73 0 30 www.subaquatech.no

Detaljer

Salten Aqua AS, Edelfarm AS, Wenberg Fiskeoppdrett AS, Salten Havbruk AS, White Ocean Salten AS, Gigante Offshore AS

Salten Aqua AS, Edelfarm AS, Wenberg Fiskeoppdrett AS, Salten Havbruk AS, White Ocean Salten AS, Gigante Offshore AS Salten Aqua AS, Edelfarm AS, Wenberg Fiskeoppdrett AS, Salten Havbruk AS, White Ocean Salten AS, Gigante Offshore AS Vannmiljø og hydrodynamikk i Skjerstadfjorden Tromsø 26.9.28 VANNMILJØ OG HYDRODYNAMIKK

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Varpet i Lurøy kommune November 2015 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com, 959 92 660 Informasjon om

Detaljer

Strømrapport Måling av strøm ved Hjelvik i juli august 2016

Strømrapport Måling av strøm ved Hjelvik i juli august 2016 Strømrapport Måling av strøm ved Hjelvik i juli august 2016 Dokument kontroll Rapport Rapport beskrivelse og navn Vurdering av strøm på grunnlag av 2 strømmålinger. SR-M-03416-Hjelvik0916-ver01.pdf Rapport

Detaljer

K. Strømmen Lakseoppdrett AS

K. Strømmen Lakseoppdrett AS K. Strømmen Lakseoppdrett AS Strømmålinger Grunneneset 5m, m, Spredningsstrøm (9m) og bunnstrøm (14m) Akvaplan-niva AS Rapport: 7346.2 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning

Detaljer

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET. Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET. Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N Strømrapport Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET Iht. NS9415:2009 For Engesund Fiskeoppdrett AS Kontaktpersoner: Svein Eivind Gilje Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N 05.17.921Ø

Detaljer

Forundersøkelse Skjortneset NS 9410:2016

Forundersøkelse Skjortneset NS 9410:2016 Forundersøkelse Skjortneset NS 9410:2016 Oppdragsgiver Fjordlaks Aqua AS B - undersøkelse 31.08.2010 Bunntopografi 01.10.2015 Strømmåling 5-15m: januar - februar 2010 75-130m: juni - juli 2015 C - undersøkelse

Detaljer

Vår referanse Deres referanse Dato

Vår referanse Deres referanse Dato Åfjord kommune Øvre Årnes 7 717 Åfjord Vår referanse Deres referanse Dato 2166649-2 6.4.216 SalMar Farming AS - Søknad om utvidelse av areal på lokaliteten 33177 Krabbholmen II, Åfjord kommune. Oversendelse

Detaljer

Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger i Førdefjorden 4. periode (6.mai - 5. august 2014)

Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger i Førdefjorden 4. periode (6.mai - 5. august 2014) DET NORSKE VERITAS Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger i Førdefjorden 4. periode (6.mai - 5. august 2014) Nordic Mining ASA Rapportnr./DNV Referansenr.: 2014-1116 / 18BHORT-9 Rev. 02, 2014-08-22

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november 2013-01. februar 2014

DET NORSKE VERITAS. Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november 2013-01. februar 2014 DET NORSKE VERITAS Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november 2013-01. februar 2014 Nordic Mining ASA Rapportnr./DNV Referansenr.: / 18BHORT-3B Rev. 01, 2014-03-06 DET NORSKE VERITAS

Detaljer

Strømrapport RAPPORT. Kystverket sørøst. Strømrapport Grenland Lilleøya, Geiterøya, Orebuktbåen og Midtbåen RIMT-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Strømrapport RAPPORT. Kystverket sørøst. Strømrapport Grenland Lilleøya, Geiterøya, Orebuktbåen og Midtbåen RIMT-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Strømrapport OPPDRAGSGIVER Kystverket sørøst EMNE Strømrapport Grenland Lilleøya, Geiterøya, Orebuktbåen og Midtbåen DATO / REVISJON: 17. september 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 712391-RIMT-RAP-001 Denne

Detaljer

Kystverket Miljøundersøkelser

Kystverket Miljøundersøkelser Kystverket Miljøundersøkelser Strømrapport Grøtøyleia, Steigen kommune 27.08.2015-06.10.2015 GRØTØYLEIA, STEIGEN KOMMUNE 2 Oppdragsgiver Firma Kontaktperson Dokument type Kystverket Ole Marius Røstad Strømrapport

Detaljer

NRS Finnmark AS Miljøundersøkelser

NRS Finnmark AS Miljøundersøkelser NRS Finnmark AS Miljøundersøkelser Strømrapport Elva, Alta kommune 01.11.2012-05.12.2012 10150 ELVA, ALTA KOMMUNE 2 Oppdragsgiver Firma: NRS Finnmark AS Kontaktperson: Per Magne Bølgen Dokument type Strømrapport

Detaljer

Vurdering av vannkontakt mellom Vardskjæret Sør og Naustholmen på Lovund.

Vurdering av vannkontakt mellom Vardskjæret Sør og Naustholmen på Lovund. Hydra Vega AS Vegsteinveien 116, 8980 Vega Telefon: 97681024 Dato: 11/12-2015 Deres ref: Jacob P. Meland Vurdering av vannkontakt mellom Vardskjæret Sør og Naustholmen på Lovund. Som avtalt oversender

Detaljer

Tordenskjold Cod Farm AS

Tordenskjold Cod Farm AS Tordenskjold Cod Farm AS Oppdrettslokalitet: Tordenskjold Cod Farm AS Hestøya, Levanger kommune Søknad på 2.340 tonn MTB - torsk Fiskeridirektoratet Region Trøndelag 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 3 stk.

Detaljer

Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 3: 7. februar - 4.mai 2014

Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 3: 7. februar - 4.mai 2014 DET NORSKE VERITAS Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 3: 7. februar - 4.mai 2014 Nordic Mining ASA Rapport nr. 2014-0705, Rev. 1 DNV GL Referansenr.:18BHORT-3B Side i av iii Kartlegging

Detaljer

Strømanalyse Innseiling Oslo - deponi, Kystverket

Strømanalyse Innseiling Oslo - deponi, Kystverket RAPPORT Strømanalyse Innseiling Oslo - deponi, Kystverket OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE DATO / REVISJON: 30. januar 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 712690-RIMT-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

NRS Finnmark Miljøundersøkelser

NRS Finnmark Miljøundersøkelser NRS Finnmark Miljøundersøkelser Strømrapport Danielsvik, Kvalsund kommune 10.04.2013-14.05.2013 10150 DANIELSVIK, KVALSUND KOMMUNE 3 1 Innhold 1 Innhold... 3 2 Hydrografi... 4 3 Oversikt - Strømmålinger...

Detaljer

Nova Sea AS Strømmålinger Blikkvær november 2015 april 2016

Nova Sea AS Strømmålinger Blikkvær november 2015 april 2016 Nova Sea AS Strømmålinger Blikkvær november 2015 april 2016 Akvaplan-niva AS Rapport: 7364 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER... 2 1.1 Strømmålinger 30.11.2015-22.2.2016... 2 1.1.1 5m dyp... 2 1.1.2 15m

Detaljer

Resultater fra strømmålinger ved Kamøyvær, Nordkapp kommune, 2013

Resultater fra strømmålinger ved Kamøyvær, Nordkapp kommune, 2013 Resultater fra strømmålinger ved Kamøyvær, Nordkapp kommune, 2013 Akvaplan-niva AS Rapport: 6714-01 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur

Detaljer

STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR STEINVIK FISKEFARM A/S, 6940 EIKEFJORD LOKALITET: NORD AV VEIDESUND I FLORA KOMMUNE (MÅLING NR.

STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR STEINVIK FISKEFARM A/S, 6940 EIKEFJORD LOKALITET: NORD AV VEIDESUND I FLORA KOMMUNE (MÅLING NR. STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR STEINVIK FISKEFARM A/S, 94 EIKEFJORD LOKALITET: NORD AV VEIDESUND I FLORA KOMMUNE (MÅLING NR. 2 VED VEIDESUND) Samandrag/konklusjon (sjå også side 7): Instrument nr.

Detaljer

Nordvest Fiskehelse AS

Nordvest Fiskehelse AS Miljørapport; Lokalitet Myrane Anlegg: Villa Miljølaks AS Lokalitetsnummer: 13490 Konsesjonsnummer: M/Vs-0005 Lokalitetens kommune: Vestnes Rapport nummer: BR062632 Nordvest Fiskehelse AS Adresse hovedkontor:

Detaljer

PRELINE AS. Lokalitetsrapport Sagi. Akvaplan-niva AS Rapport: 5101.A01

PRELINE AS. Lokalitetsrapport Sagi. Akvaplan-niva AS Rapport: 5101.A01 PRELINE AS Lokalitetsrapport Sagi Akvaplan-niva AS Rapport: 511.A1 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Polarmiljøsenteret

Detaljer

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY Strømrapport Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY Iht. NS9415:2009 For Marine Harvest Norway ASA Posisjon for strømmålinger: 59 27.928N 06 01.558Ø Kontaktperson: Stein Klem Utført av Arild Heggland

Detaljer

Egil Kristoffersen & Sønner AS

Egil Kristoffersen & Sønner AS Egil Kristoffersen & Sønner AS Strømmålinger Vindhammeren 5, 15, 50 og 68 m Akvaplan-niva AS Rapport: 8446.02 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø

Detaljer

SalMar AS. Strømmålinger Ersvikneset 5 m og 15 m, spredning og bunn. Akvaplan-niva AS Rapport:

SalMar AS. Strømmålinger Ersvikneset 5 m og 15 m, spredning og bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: SalMar AS Strømmålinger Ersvikneset 5 m og 15 m, spredning og bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 8012.03 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rappor rt nr. 640-201 11 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITETT TEISTHOLMEN Sandnes kommune 9. September 2011 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239

Detaljer

SalMar AS. Strømmålinger Borvika 5 m og 15 m, spredning og bunn. Akvaplan - niva AS Rapport :

SalMar AS. Strømmålinger Borvika 5 m og 15 m, spredning og bunn. Akvaplan - niva AS Rapport : SalMar AS Strømmålinger Borvika 5 m og 15 m, spredning og bunn Akvaplan - niva AS Rapport : 8012.0 5 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur

Detaljer

Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Fugløya

Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Fugløya Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Fugløya Gildeskål kommune Argus-rapport nr. 299-05-14 Bodø REFERANSESIDE Tittel Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Fugløya, Gildeskål kommune Offentlig

Detaljer

Nordvest Fiskehelse AS

Nordvest Fiskehelse AS Klassifisering NS 9415, Lokalitet Rokset Anlegg: Stolt Sea Farm Lokalitetsn ummer: 12867 Konsesjonsnumre: M/Av- 4,6,7 og 18 Lokalitetens kommune: Averøy Rapport nummer: BR51245 Nordvest Fiskehelse AS Adresse

Detaljer

Mainstream Norway AS. Lokalitetsrapport Storholmen. Akvaplan-niva AS Rapport: 5166.10

Mainstream Norway AS. Lokalitetsrapport Storholmen. Akvaplan-niva AS Rapport: 5166.10 Mainstream Norway AS Lokalitetsrapport Storholmen Akvaplan-niva AS Rapport: 5166.1 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937

Detaljer

Strømrapport Måling av overflate (5m), dimensjonering (15m), sprednings- og bunnstrøm ved Tøvika i juni juli 2016

Strømrapport Måling av overflate (5m), dimensjonering (15m), sprednings- og bunnstrøm ved Tøvika i juni juli 2016 Strømrapport Måling av overflate (5m), dimensjonering (15m), sprednings- og bunnstrøm ved Tøvika i juni juli 2016 Dokument kontroll Rapport Rapport beskrivelse og navn Vurdering av strøm på grunnlag av

Detaljer

FORFATTER(E) Grim Eidnes Ragnhild L. Daae OPPDRAGSGIVER(E) Dr. techn. Olav Olsen a.s. GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Grim Eidnes Ragnhild L. Daae OPPDRAGSGIVER(E) Dr. techn. Olav Olsen a.s. GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Materialer og kjemi Marin Miljøteknologi Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Brattørkaia 17B, 4. etg. Telefon: 4000 3730 Telefaks: 930 70730 Foretaksregisteret: NO 948

Detaljer

SØKNAD OM TARETILLATELSE SKARVØYA

SØKNAD OM TARETILLATELSE SKARVØYA Fiskeridirektoratet postmottak@fiskeridir.no Brattørkaia 17C SeaLab N-7010 Trondheim Postadresse: c/o SINTEF Fiskeri og Havbruk, Postboks 4762 Sluppen, N-7465 Trondheim Phone: +47 905 95 661 Fax: +47 93

Detaljer

STRAUMMÅLING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9425:1999 OG NS 9415:2009 MÅLEPERIODE: OG Eirik Leknes

STRAUMMÅLING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9425:1999 OG NS 9415:2009 MÅLEPERIODE: OG Eirik Leknes STRAUMMÅLING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 95:1999 OG NS 915:9 MÅLEPERIODE: 1.7.1-5..1 OG 11..1-13.9.1 Eirik Leknes Dørhella, 9 Askvoll Tlf.: 57 73 3 www.subaquatech.no Mobil: 975 37 139 post@subaquatech.no

Detaljer

Secora har i løpet av uke 40 mudret i Bjørvika (1 2. oktober) og Bestumkilen (1 6. oktober). De mudrede massene er nedført i dypvannsdeponiet.

Secora har i løpet av uke 40 mudret i Bjørvika (1 2. oktober) og Bestumkilen (1 6. oktober). De mudrede massene er nedført i dypvannsdeponiet. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 1. 7. oktober 2007 (uke 40) Overvåkning

Detaljer

STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR STEINVIK FISKEFARM A/S, 6940 EIKEFJORD LOKALITET: VED VEIDESUND I FLORA KOMMUNE

STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR STEINVIK FISKEFARM A/S, 6940 EIKEFJORD LOKALITET: VED VEIDESUND I FLORA KOMMUNE STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR STEINVIK FISKEFARM A/S, 9 EIKEFJORD LOKALITET: VED VEIDESUND I FLORA KOMMUNE Samandrag/konklusjon (sjå også side 7): Instrument nr. (ca. 5 m djup) syner dominerande

Detaljer

SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 07.08.13 MOM B-undersøkelse ved Dale i Rennesøy kommune Juni 2013 Henrik Rye Jakobsen Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt. 55, 5008

Detaljer

SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 06.01.2014 MOM B-undersøkelse ved Store Teistholmen i Sandnes kommune November 2013 Einar Bye-Ingebrigtsen Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

OVERVAKING AV SUNNDAL- OG TINGVOLLFJORDEN. Fylkesmannen i Møre og Romsdal

OVERVAKING AV SUNNDAL- OG TINGVOLLFJORDEN. Fylkesmannen i Møre og Romsdal Utkast til rapport nr. 5-11 OVERVAKING AV SUNNDAL- OG TINGVOLLFJORDEN Sluttrapport Fylkesmannen i Møre og Romsdal 06 til 09 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239

Detaljer

Lokalitetsundersøkelse; Syltefjorden. Dato felt: 15. januar 2011 Anlegg: Villa Arctic Kommune: Båtsfjord Rapport nr: BR116215.

Lokalitetsundersøkelse; Syltefjorden. Dato felt: 15. januar 2011 Anlegg: Villa Arctic Kommune: Båtsfjord Rapport nr: BR116215. Lokalitetsundersøkelse; Syltefjorden Dato felt: 15. januar 2011 Anlegg: Villa Arctic Kommune: Båtsfjord Rapport nr: BR116215 Kystlab AS Adresse avdelingskontor: Dragsund, 6080 Gurskøy Telefon +47 924 78

Detaljer

FORFATTER(E) Anna Olsen og Egil Lien OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Anna Olsen og Egil Lien OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Fiskeri og havbruk AS Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF Sealab Brattørkaia 17B Telefon: 4 535 Telefaks: 932 7 71 E-post: fish@sintef.no Internet: www.sintef.no

Detaljer

Strømrapport Måling av overflate og dimensjonering strøm ved Verpeide i juli august 2016

Strømrapport Måling av overflate og dimensjonering strøm ved Verpeide i juli august 2016 Strømrapport Måling av overflate og dimensjonering strøm ved Verpeide i juli august 2016 Dokument kontroll Rapport Rapport beskrivelse og navn Vurdering av strøm på grunnlag av 4 strømmålinger. SR-M-03316-Verpeide0916-ver01.pdf

Detaljer

Tidevannstrømmen i kystnære farvann Seminar ved UiO 8. juni 2006

Tidevannstrømmen i kystnære farvann Seminar ved UiO 8. juni 2006 Tidevannstrømmen i kystnære farvann Seminar ved UiO 8. juni 2006 Bjørn Gjevik Universitetet i Oslo Tidevannstrmmen i kystnre farvann p.1/22 Velkommen til deltakere fra Kystverket, hele landet Statens kartverk

Detaljer

Marine Harvest AS. Bølge- og strømundersøkelse ved Nørholmen i Smøla kommune, mars 2014 mai 2015.

Marine Harvest AS. Bølge- og strømundersøkelse ved Nørholmen i Smøla kommune, mars 2014 mai 2015. Marine Harvest AS Bølge- og strømundersøkelse ved Nørholmen i Smøla kommune, mars 214 mai 215. Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Nørholmen (mars 214 - mai 215) Informasjon om anlegg og oppdragsgiver:

Detaljer

SAM Notat nr. 13-2014

SAM Notat nr. 13-2014 SAM Notat nr. 13-2014 Uni Research Miljø Bergen, 02.09.2014 MOM B-undersøkelse ved Uføro i Stord kommune August 2014 Torben Lode Uni Research Miljø Thormøhlensgt. 55, 5008 Bergen Tlf. 55 58 43 41 Side

Detaljer

SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen

SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen Bergen 12. mai 2010 MOM-B undersøkelse ved Trommo April 2010 Amir E. Y. Amin og Per-Otto Johansen Varaldsøy Trommo

Detaljer

Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen

Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen Svein Erling Hansen Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen Forskrift om krav for flytende akvakulturanlegg (Nytek forskriften) 4 Henvisning til NS-EN ISO/IEC 17020 og videre til NS- 9415-2009 6,7

Detaljer

Ida Almvik, Kystverket Laila Melheim, Kystverket Eivind Edvardsen, Kystverket Geir Solberg, Kystverket Aud Helland, Rambøll DATO 2013 10 18

Ida Almvik, Kystverket Laila Melheim, Kystverket Eivind Edvardsen, Kystverket Geir Solberg, Kystverket Aud Helland, Rambøll DATO 2013 10 18 SINTEF Materialer og kjemi Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Notat Sammenlikning mellom målt og modellert strøm ved Svaleskjær Sentralbord: Telefaks: 73597043 Foretaksregister: SAKSBEHANDLER

Detaljer

AKVA group 2015.01.29 Målinger av strøm, salinitet og oksygen hvorfor, hvordan og hva kan det bety for i det daglige drift?

AKVA group 2015.01.29 Målinger av strøm, salinitet og oksygen hvorfor, hvordan og hva kan det bety for i det daglige drift? AKVA group 2015.01.29 Målinger av strøm, salinitet og oksygen hvorfor, hvordan og hva kan det bety for i det daglige drift? Strøm under operasjoner og i daglig drift Teknologi for et bedre samfunn 1 Zsolt

Detaljer

AKVA group - 2015.06.23 Målinger av strøm hvorfor, hvordan og hva kan det bety for daglig drift?

AKVA group - 2015.06.23 Målinger av strøm hvorfor, hvordan og hva kan det bety for daglig drift? AKVA group - 2015.06.23 Målinger av strøm hvorfor, hvordan og hva kan det bety for daglig drift? Strøm under operasjoner og i daglig drift Teknologi for et bedre samfunn 1 Lars Gansel og Zsolt Volent Strøm

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17.juni 2005 nr 79 om akvakultur (akvakulturloven)". Soknadsskjemaet er felles for fiskeri-, mattilsyn-, miljø- og kysfforvaltningen.

Detaljer

Strømmålinger i Kollevågen, Askøy kommune - november/desember 1998

Strømmålinger i Kollevågen, Askøy kommune - november/desember 1998 Strømmålinger i Kollevågen, Askøy kommune - november/desember 1998 Forord Norsk Institutt for vannforskning (NIVA) utarbeidet et program for tilleggsundersøkelser i Kollevågen, Askøy kommune, på oppdrag

Detaljer

Strømmålinger i Nyholmsundet ved Bodø, 2014

Strømmålinger i Nyholmsundet ved Bodø, 2014 Strømmålinger i Nyholmsundet ved Bodø, 2014 Akvaplan-niva AS Rapport: 6968-02 Forsidebilde: Kart over måleområdet (kartkilde: kart.fiskeridir.no). Strømmålerposisjon er gitt med oransje sirkel øst for

Detaljer