HAVBRUKSTJENESTEN A/S

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HAVBRUKSTJENESTEN A/S"

Transkript

1 HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seterneset, Molde kommune Dato: Oktober og desember og januar Omsøkt/disponert av: SalMar Organic AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 7 Sistranda / 99,

2 INNHOLDSFORTEGNELSE. Oppdrag. Posisjon. Metodikk : Strømmålere : Data og vurderinger : Hovedstrømsretning / kart 7: Kommentarer / konklusjon. Data fra strømmåler - m dyp 9: Data fra strømmåler m dyp : Data fra strømmåler m dyp (spredning) : Data fra strømmåler 7m dyp (bunn) : Vedlegg strømmålinger.oppdrag Oppdragsgiver: Oppdrag:. POSISJON Lokalitet: SalMar Organic AS Vurdering av lokalitet på grunnlag av strømmålinger. Seterneset, Molde kommune, Møre og Romsdal. Posisjon: Se kart og vedlegg.. METODIKK Målingen på m dyp er gjennomført med strømmåler SD. Målerne skal registrere strømhastighet, strøm retning og temperatur i minst dager. Målingen på m dyp er gjennomført med Målingene på og 7m dyp er gjennomført med Aquadopp Profiler khz, levert av Nortek AS. Måleren sender ut akustiske signaler og bruker dopplereffekten til å måle strøm hastighet og retning. Måleren var plassert ved bunn. Måleren har målt strømhastighetene hver meter opp til meters dyp. Målerne skal registrere strømhastighet og strøm retning i minst dager.. STRØMMÅLERE Filnavn Måleperiode Antall Intervall Antall døgn målinger Måler m dyp Seterneset m MIN Rauma.SD Måler m dyp MIN Måler m dyp Se-.SD.... MIN 9 Måler 7m dyp Se-.SD.... MIN 9

3 . DATA OG VURDERINGER: m dyp Målt: Vurdering Sjøtemperatur, ºC Normal temperatur Strømhastighet Gjennomsnitt, cm / sek % < cm/sek, % Periode < cm/sek t min Moderat gjennomsnittlig strømhastighet. En moderat til høy andel målinger under cm/sek. Perioder med lite strøm. Max måling 9, cm / sek Effektiv transport Lav maksmåling. Hastighet,9 cm/ sek Lav effektiv strømhastighet. En moderat til lav Neuman Retning grader deg. Parameter. Neuman-parameter, Vannutskifting m /m /d Moderat gjennomsnittlig vannutskiftning m Målt: Vurdering Sjøtemperatur ºC Strømhastighet MPLINGER ER TATT men pg av problme med å få ut Gjennomsnitt cm / sek dataene er ikke dataen vedlagt denne rapporten Oppdaterr % < cm/sek % rapport kommer senere. Periode < cm/sek Max måling cm / sek Effektiv transport Hastighet cm/ sek Retning grader deg. Neuman-parameter, Vannutskifting m /m /d m dyp Målt: Vurdering Strømhastighet Gjennomsnitt, cm / sek Moderat gjennomsnittlig strømhastighet. % < cm/sek, % % < cm/sek, % kke lange perioder med strømstille Periode < cm/sek min Max måling, cm / sek Moderat til høy maksmåling for å være tatt på så dypt vann. Effektiv transport Hastighet, cm/ sek Lav effektiv strømhastighet. En moderat Neuman Retning grader 77 deg. Parameter. Neuman-parameter, Vannutskifting m /m /d Moderat gjennomsnittlig vannutskiftning.

4 7m dyp Målt: Vurdering Sjøtemperatur 9,,7 ºC Normaltemperatur Strømhastighet Gjennomsnitt, cm / sek Moderatgjennomsnittligstrømhastighet. % < cm/sek 7,% % < cm/sek,% Ikke langeperiodermedstrømstille Periode< cm/sek min Max måling,cm / sek Lav maksmåling. Effektiv transport Hastighet, cm/ sek Lav effektiv strømhastighet.en moderat Neuman Retninggrader deg. Parameter. Neuman-parameter,9 Vannutskifting m /m /d Moderatgjennomsnittligvannutskiftning.. HOVEDSTRØMSRETNING / KARTVEDLEGG. Hovedstrømretningenepåmålepunkteneved,, og 7m dyp er inntegnet på henholdsvis kart nr,, og : Kart nr : Hovedstrømsretningpå mdyp.strømrosenviserandelvanngjennomstrømming i % for hversektorpå grader. Kart nr : Hovedstrømsretningpå mdyp. Strømrosenviserandelvanngjennomstr ømmingi % for hversektorpå grader.

5 Kart nr : Hovedstrømsretningpå mdyp. Strømrosenviserandelvanngjennomstrømming i % for hversektorpå grader. Kart nr : Hovedstrømsretningpå 7mdyp. Strømrosenviserandelvanngjennomstrømmingi % for hversektorpå grader.

6 Månedlige tidevannsvariasjoner: Figur: Høyden på kolonnene indikerer den relative strømstyrken i et område som er forårsaket av månefasen. Sterk vind og store variasjoner i lufttrykk vil i tillegg påvirke strømhastigheten. (copyright: Aalesund University College ved Norvald Kjerstad) 7. KOMMENTARER /KONKLUSJON: Strømmålinger på meter viser en moderat gjennomsnittlig strømhastighet. Strømmålingen på meter er tatt. Men har problem med avlesningsprogram. Får ikke ut grafer etc. Ny revidert rapport blir utarbeidet når dataene er tatt ut. Moderat gjennomsnittlig strøm på spredning og bunn. Hovedstrømmsretningen på sprednings og bunnstrømmen går motsatt vei. Sistranda.. Revidert 9.. Revidert.. Arild Kjerstad Havbrukstjenesten AS

7 . DATA FRA STRØMMÅLER M DYP: CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: Seterneset m Rauma.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Sep- To: 7: -.Oct Sum% Current speed groups Total flow Max 7 Sum% m³/m² % curr : Matrise med hastighet plottet mot strømretninger. Strømretninger er fordelt på º sektorer (sektorene er vist i venstre kolonne). Den nederste linjen vises den prosentvise fordelingen (styrken) av de registrerte strømhastighetene. Kolonnen til høyre vises den prosentvise fordeling av de ulike º sektorer og utregning av antall kubikkmeter vann som i måleperioden vil passere et tenkt vindu på x meter i den aktuelle strømretning. STATISTICAL SUMMARY File name: Seterneset m Rauma.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Sep- To: 7: -.Oct- Mean current speed (cm/s) Variance (cm/s)² Standard deviation (cm/s) Mean standard deviation Maximum current velocity Minimum current velocity Significant max velocity Significant min velocity.: Statistisk sammendrag av måledata. Total East / west North / south 7

8 CURRENT SPEED BAR CHART File name: Seterneset m Rauma.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Sep- To: 7: -.Oct- Number of measurements : Strømmens hastighetsfordeling uten hensyn til retning. Antall registreringer på stående akse og strøm styrke (cm/sek) på liggende akse. cm/s CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: Seterneset m Rauma.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Sep- To: 7: -.Oct- Number of measurements : Retningsdiagram. Strømmens retning fordelt på º sektorer. Antall registreringer på stående akse og º sektorer på liggende akse. Deg

9 CURRENT SPEED File name: Seterneset m Rauma.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Sep- To: 7: -.Oct- Current speed (cm/s), 9,, 7,,,,,,,, 9,, 7,,,,,,,, 7 9.: Tidsdiagram (kronologisk) for strømhastighet uansett retning. Hastighet (cm/sek) på stående akse og dager på liggende akse Days CURRENT DIRECTION File name: Seterneset m Rauma.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Sep- To: 7: -.Oct- Current dir ( ).: Retningsdiagram (kronologisk) for strøm. Retning på stående akse og dager på liggende akse Days 9

10 TEMPERATURE File name: Seterneset m Rauma.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Sep- To: 7: -.Oct- Temperature ( C),,,,,,,,,,,,,,,,,, 7.7: Temperatur i måleperioden. Temperatur på stående akse og dager på liggende akse Days PROGRESSIVE VECTOR File name: Seterneset m Rauma.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Sep- To: 7: -.Oct- Neumann parameter:. Average speed:. cm/s km N Rest speed:.9 cm/s Rest direction: deg : Progressive vektor. Vannutskiftning i måleperioden. Km fra målepunktet på både stående og liggende akse. Mellom hvert kryss representerer et døgn. km E

11 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Seterneset m Rauma.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Sep- To: 7: -.Oct- N N Maximum velocity (cm/s) per deg sector Mean velocity (cm/s) per deg sector.9: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (cm/s) fordelt på sektorer. Venstre kurve viser den maksimale strømhastighet som er målt i hver º sektor i løpet av måleperioden. Høyre kurve viser hvilke middelhastigheter som er blitt målt i hver sektor. CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Seterneset m Rauma.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Sep- To: 7: -.Oct- N N Relative water flux (%) per deg sector Number of measurements per deg sector.: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (%) fordelt på sektorer. Venstre diagram viser relativ strømhastighet/vannfluks i hver sektor ( sektorer). Høyre diagram viser hvor mange ganger strømmålerens ror har pekt på hver enkelt sektor i løpet av måleperioden.

12 STICK DIAGRAM File name: Seterneset m Rauma.SD Ref. number: Number of measurements in data set: Data displayed from: : -.Sep- To: 7: -.Oct- Current speed (cm/s),,, -, -, Days.: Fyrstikkdiagram - Retningen og styrken på strømmen i tidsperioden. Lengden representerer styrken på strømmen og strekets retning tilsvarer strømretningen.

13 9. DATA FRA STRØMMÅLER M DYP: 9.: Matrise med hastighet plottet mot strømretninger. Strømretninger er fordelt på º sektorer (sektorene er vist i venstre kolonne). Den nederste linjen vises den prosentvise fordelingen (styrken) av de registrerte strømhastighetene. Kolonnen til høyre vises den prosentvise fordeling av de ulike º sektorer og utregning av antall kubikkmeter vann som i måleperioden vil passere et tenkt vindu på x meter i den aktuelle strømretning. 9.: Statistisk sammendrag av måledata. 9.: Strømmens hastighetsfordeling uten hensyn til retning. Antall registreringer på stående akse og strøm styrke (cm/sek) på liggende akse. 9.: Retningsdiagram. Strømmens retning fordelt på º sektorer. Antall registreringer på stående akse og º sektorer på liggende akse. 9.: Tidsdiagram for strømhastighet uansett retning. Hastighet (cm/sek) på stående akse og dager på liggende akse. 9.: Retningsdiagram for strøm. 9.7: Temperatur i måleperioden. Temperatur på stående akse og dager på liggende akse 9.: Progressive vektor. Vannutskiftning i måleperioden. Km fra målepunktet på både stående og liggende akse. Mellom hvert kryss representerer et døgn. 9.9: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (cm/s) fordelt på sektorer. Venstre kurve viser den maksimale strømhastighet som er målt i hver º sektor i løpet av måleperioden. Høyre kurve viser hvilke middelhastigheter som er blitt målt i hver sektor. 9.: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (%) fordelt på sektorer. Venstre diagram viser relativ strømhastighet/vannfluks i hver sektor ( sektorer). Høyre diagram viser hvor mange ganger strømmålerens ror har pekt på hver enkelt sektor i løpet av måleperioden. 9.: Fyrstikkdiagram - Retningen og styrken på strømmen i tidsperioden. Lengden representerer styrken på strømmen og strekets retning tilsvarer strømretningen.

14 . DATA FRA STRØMMÅLER M DYP: CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: Se-.SD Number of measurements in data set: 9 Data displayed from: 7: -.Dec- To: : -.Jan Sum% Current speed groups Total flow Max 7 Sum% m³/m² % curr : Matrise med hastighet plottet mot strømretninger. Strømretninger er fordelt på º sektorer (sektorene er vist i venstre kolonne). Den nederste linjen vises den prosentvise fordelingen (styrken) av de registrerte strømhastighetene. Kolonnen til høyre vises den prosentvise fordeling av de ulike º sektorer og utregning av antall kubikkmeter vann som i måleperioden vil passere et tenkt vindu på x meter i den aktuelle strømretning. STATISTICAL SUMMARY File name: Se-.SD Number of measurements in data set: 9 Data displayed from: 7: -.Dec- To: : -.Jan- Mean current speed (cm/s) Variance (cm/s)² Standard deviation (cm/s) Mean standard deviation Maximum current velocity Minimum current velocity Significant max velocity Significant min velocity.: Statistisk sammendrag av måledata. Total East / west North / south

15 CURRENT SPEED BAR CHART File name: Se-.SD Number of measurements in data set: 9 Data displayed from: 7: -.Dec- To: : -.Jan- Number of measurements : Strømmens hastighetsfordeling uten hensyn til retning. Antall registreringer på stående akse og strøm styrke (cm/sek) på liggende akse. CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: Se-.SD Number of measurements in data set: 9 Data displayed from: 7: -.Dec- To: : -.Jan- Number of measurements : Retningsdiagram. Strømmens retning fordelt på º sektorer. Antall registreringer på stående akse og º sektorer på liggende akse. cm/s Deg

16 CURRENT SPEED File name: Se-.SD Number of measurements in data set: 9 Data displayed from: 7: -.Dec- To: : -.Jan- Current speed (cm/s),,,,,,,,,,,,,,, 7 9.: Tidsdiagram for strømhastighet uansett retning. Hastighet (cm/sek) på stående akse og dager på liggende akse Days CURRENT DIRECTION File name: Se-.SD Number of measurements in data set: 9 Data displayed from: 7: -.Dec- To: : -.Jan- Current dir ( ).: Retningsdiagram for strøm Days

17 PROGRESSIVE VECTOR File name: Se-.SD Number of measurements in data set: 9 Data displayed from: 7: -.Dec- To: : -.Jan- Neumann parameter:. Average speed:. cm/s km N Rest speed:. cm/s Rest direction: 77 deg : Progressive vektor. Vannutskiftning i måleperioden. Km fra målepunktet på både stående og liggende akse. Mellom hvert kryss representerer et døgn. CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Se-.SD Number of measurements in data set: 9 Data displayed from: 7: -.Dec- To: : -.Jan- N N 7 7 km E Maximum velocity (cm/s) per deg sector Mean velocity (cm/s) per deg sector.: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (cm/s) fordelt på sektorer. Venstre kurve viser den maksimale strømhastighet som er målt i hver º sektor i løpet av måleperioden. Høyre kurve viser hvilke middelhastigheter som er blitt målt i hver sektor. 7

18 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Se-.SD Number of measurements in data set: 9 Data displayed from: 7: -.Dec- To: : -.Jan- N N Relative water flux (%) per deg sector Number of measurements per deg sector.9: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (%) fordelt på sektorer. Venstre diagram viser relativ strømhastighet/vannfluks i hver sektor ( sektorer). Høyre diagram viser hvor mange ganger strømmålerens ror har pekt på hver enkelt sektor i løpet av måleperioden. STICK DIAGRAM File name: Se-.SD Number of measurements in data set: 9 Data displayed from: 7: -.Dec- To: : -.Jan- Current speed (cm/s),,,, -, -, -, Days.: Fyrstikkdiagram - Retningen og styrken på strømmen i tidsperioden. Lengden representerer styrken på strømmen og strekets retning tilsvarer strømretningen.

19 . DATA FRA STRØMMÅLER 7M DYP: CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: Se-.SD Number of measurements in data set: 9 Data displayed from: 7: -.Dec- To: : -.Jan Sum% Current speed groups Total flow Max 7 Sum% m³/m² % curr : Matrise med hastighet plottet mot strømretninger. Strømretninger er fordelt på º sektorer (sektorene er vist i venstre kolonne). Den nederste linjen vises den prosentvise fordelingen (styrken) av de registrerte strømhastighetene. Kolonnen til høyre vises den prosentvise fordeling av de ulike º sektorer og utregning av antall kubikkmeter vann som i måleperioden vil passere et tenkt vindu på x meter i den aktuelle strømretning. STATISTICAL SUMMARY File name: Se-.SD Number of measurements in data set: 9 Data displayed from: 7: -.Dec- To: : -.Jan- Mean current speed (cm/s) Variance (cm/s)² Standard deviation (cm/s) Mean standard deviation Maximum current velocity Minimum current velocity Significant max velocity Significant min velocity.: Statistisk sammendrag av måledata. Total East / west North / south 9

20 CURRENT SPEED BAR CHART File name: Se-.SD Number of measurements in data set: 9 Data displayed from: 7: -.Dec- To: : -.Jan- Number of measurements : Strømmens hastighetsfordeling uten hensyn til retning. Antall registreringer på stående akse og strøm styrke (cm/sek) på liggende akse. CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: Se-.SD Number of measurements in data set: 9 Data displayed from: 7: -.Dec- To: : -.Jan- Number of measurements : Retningsdiagram. Strømmens retning fordelt på º sektorer. Antall registreringer på stående akse og º sektorer på liggende akse. cm/s Deg

21 CURRENT SPEED File name: Se-.SD Number of measurements in data set: 9 Data displayed from: 7: -.Dec- To: : -.Jan- Current speed (cm/s),,,,,, 9,, 7,,,,,,,, 7 9.: Tidsdiagram for strømhastighet uansett retning. Hastighet (cm/sek) på stående akse og dager på liggende akse Days CURRENT DIRECTION File name: Se-.SD Number of measurements in data set: 9 Data displayed from: 7: -.Dec- To: : -.Jan- Current dir ( ).: Retningsdiagram for strøm Days

22 TEMPERATURE AT CURRENT METER POSITION File name: Se-.SD Number of measurements in data set: 9 Data displayed from: 7: -.Dec- To: : -.Jan- Temperature ( C) 9,,9,,7 7.7: Temperatur i måleperioden. Temperatur på stående akse og dager på liggende akse Days PROGRESSIVE VECTOR File name: Se-.SD Number of measurements in data set: 9 Data displayed from: 7: -.Dec- To: : -.Jan- Neumann parameter:.9 Average speed:. cm/s km N Rest speed:. cm/s Rest direction: deg : Progressive vektor. Vannutskiftning i måleperioden. Km fra målepunktet på både stående og liggende akse. Mellom hvert kryss representerer et døgn km E

23 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Se-.SD Number of measurements in data set: 9 Data displayed from: 7: -.Dec- To: : -.Jan- N N Maximum velocity (cm/s) per deg sector Mean velocity (cm/s) per deg sector.9: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (cm/s) fordelt på sektorer. Venstre kurve viser den maksimale strømhastighet som er målt i hver º sektor i løpet av måleperioden. Høyre kurve viser hvilke middelhastigheter som er blitt målt i hver sektor. CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Se-.SD Number of measurements in data set: 9 Data displayed from: 7: -.Dec- To: : -.Jan- N N 7 Relative water flux (%) per deg sector Number of measurements per deg sector.: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (%) fordelt på sektorer. Venstre diagram viser relativ strømhastighet/vannfluks i hver sektor ( sektorer). Høyre diagram viser hvor mange ganger strømmålerens ror har pekt på hver enkelt sektor i løpet av måleperioden.

24 STICK DIAGRAM File name: Se-.SD Number of measurements in data set: 9 Data displayed from: 7: -.Dec- To: : -.Jan- Current speed (cm/s),,,, -, -, -, : Fyrstikkdiagram - Retningen og styrken på strømmen i tidsperioden. Lengden representerer styrken på strømmen og strekets retning tilsvarer strømretningen. Days

25 . Vedlegg strømmålinger Strømmåling er utført av Havbrukstjenesten AS, Norge. Ansvarlig i Havbrukstjenesten AS: Arild Kjerstad, prosjektleder Hege Schjetne, rapportansvarlig Måler ID nr Måler ID Måler ID Aqd 9 Måler ID Aqd 9 Instrument Instrumenttype, modell SD Aquadopp Current Profiler Aquadopp Current Profiler Leverandør Sensordata AS Nortek AS Nortek AS Måleprinsipp Fysisk registrering av strøm ved hjelp av rotormåling Registrering av strøm ved å sende ut akustiske signaler Registrering av strøm ved å sende ut akustiske signaler Utsetts opplysninger Måledybde 7 Dyp på målestedet 9 Riggtype Rigg Knytt i ramme Knytt i ramme Knytt i ramme Posisjon strømmåling, antatt: o.9 N, 7 o.9 Ø Posisjonert vha GPS, dybde angitt vha ekkolodd / sjøkart o. N, 7 o.ø Posisjonert vha GPS, dybde angitt vha ekkolodd / sjøkart o. N, 7 o.ø Posisjonert vha GPS, dybde angitt vha ekkolodd / sjøkart o. N, 7 o.ø Posisjonert vha GPS, dybde angitt vha ekkolodd / sjøkart Måleintervall Hvert minutt Hvert minutt Hvert minutt Hvert minutt Midlingsperiode En registrert måling er gjennomsnittet av målinger (en hvert minutt) i et minutts intervall. En registrert måling er gjennomsnittet av målinger (en hvert minutt) i et minutts intervall. Middel hastighet av minutt pr. minutt Middel hastighet av minutt pr. minutt Tidsperiode registrering Dato Sjøsatt Total Måleperiode Filnavn Filnavn rådata Seterneset m Rauma.SD Se-.SD Se-.SD Filnavn Strømrapport Seterneset STRØM Seterneset STRØM Seterneset STRØM Seterneset STRØM Databearbeiding Måleperiode for utskrift Antall målinger i utskrift 9 9 Antall dager med 9 målinger i utskrift Justering av feilmålinger Ja Nei Nei i måleperiode for utskrift Var anlegget i drift i Ja, men antatt lite påvirket av

26 måleperioden? merdene Datakvalitet God God God God Instrumentdata Kalibrering Utført av Sensordata AS ved levering Kalibrert av Nortek AS Kalibrert av Nortek AS av instrumentet. Strømhastighet,, cm/sek,7 cm/sek,7 cm/sek nøyaktighet Kompass nøyaktighet +/- grader +/- grader +/- grader +/- grader Kompass justert for Nei Nei Nei Nei misvisning av Havbrukstjenesten AS Temperatur, nøyaktighet +/- / deg.c +/- / deg.c +/- / deg.c +/- / deg.c Instrumentlogg Loggført hos Havbrukstjenesten Loggført hos Havbrukstjenesten Loggført hos Havbrukstjenesten Loggført hos Havbrukstjenesten Diverse Dato for storsjøan. september, og 7. oktober. desember. desember

27

B-Undersøkelse. «0-prøve» Tilstand 1. Rapportdato 11.12.14. Dato for feltarbeid 25.11.14. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda bjorn@havbrukstjenesten.

B-Undersøkelse. «0-prøve» Tilstand 1. Rapportdato 11.12.14. Dato for feltarbeid 25.11.14. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda bjorn@havbrukstjenesten. B-Undersøkelse Lokalitet Tilstand 1 Sandøya «0-prøve» Rapportdato 11.12.14 Dato for feltarbeid 25.11.14 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Aquagen Steigen AS Bjørn Erik Bye Havbrukstjenesten 7260 Sistranda

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden. Nordic Mining ASA

DET NORSKE VERITAS. Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden. Nordic Mining ASA DET NORSKE VERITAS Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden DNVs referanse: 1-5HO2U3-TNRNO615-1 Rev.03, 13.05.2013 DET NORSKE VERITAS TM Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi

Detaljer

Vantage Vue forenklet norsk bruksanvisning.

Vantage Vue forenklet norsk bruksanvisning. Vantage Vue forenklet norsk bruksanvisning. UTEDEL Monter utedelen sammen som vist på tegningene i vedlagte engelske bruksanvisning. Til sist setter du inn batteriene. Etter at lokket er satt på trykker

Detaljer

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Dato for prøvetaking: 24.06.15 Dato for

Detaljer

AOS. Internettbasert miljølogging - direkte til PC!

AOS. Internettbasert miljølogging - direkte til PC! AOS Internettbasert miljølogging - direkte til PC! Bruksanvisning Jan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 2 Tekniske spesifikasjoner... 4 3 Funksjonsbeskrivelse... 5 3.1 Oksygenmåler:... 5 3.2

Detaljer

Rapport nr.:2001.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Borehullsinspeksjon. En utprøving og sammenligning av Optisk og Akustisk Televiewer.

Rapport nr.:2001.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Borehullsinspeksjon. En utprøving og sammenligning av Optisk og Akustisk Televiewer. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.:2001.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Borehullsinspeksjon. En utprøving og sammenligning

Detaljer

Kunnskap om vind, bølger, temperatur, isutbredelse, siktforhold mv. - Barentshavet SØ

Kunnskap om vind, bølger, temperatur, isutbredelse, siktforhold mv. - Barentshavet SØ no. Kunnskap om vind, bølger, temperatur, isutbredelse, siktforhold mv. - Barentshavet SØ Bistand til OEDs åpningsprosesser for petroleumsvirksomhet i nord Knut A. Iden, Magnar Reistad,

Detaljer

Notat. Innledning DNV. Nussir, att: Øystein Rushfeldt

Notat. Innledning DNV. Nussir, att: Øystein Rushfeldt Akvaplan-niva AS Tromsø-kontoret (svaradresse) Rådgivning og forskning Framsenteret innen miljø og akvakultur 9296 Tromsø Org.nr: NO 937 375 158 MVA Tlf: 77 75 03 00 Skrevet av: Ole Anders Nøst www.akvaplan.niva.no

Detaljer

Trykkfall i luftveiene i hybridanlegget ved Grong barneskole

Trykkfall i luftveiene i hybridanlegget ved Grong barneskole Trykkfall i luftveiene i hybridanlegget ved Grong barneskole Per O. Tjelflaat, Bjørn J. Wachenfeldt og Berouz Z. Shahriari. Faggruppe energiforsyning og klimatisering av bygninger Institutt for energi-

Detaljer

MAINSTREAM NORWAY AS FORSAN SØKNAD OM ETABLERING AV SETTEFISKANLEGG FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK VED FORSAN I STEIGEN KOMMUNE SEPTEMBER 2009

MAINSTREAM NORWAY AS FORSAN SØKNAD OM ETABLERING AV SETTEFISKANLEGG FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK VED FORSAN I STEIGEN KOMMUNE SEPTEMBER 2009 MAINSTREAM NORWAY AS FORSAN SØKNAD OM ETABLERING AV SETTEFISKANLEGG FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK VED FORSAN I STEIGEN KOMMUNE SEPTEMBER 2009 VEDLEGG 2 Prosjektbeskrivelse 2.1 Bakgrunn... 1 2.1.1 Forholdet

Detaljer

NORSK STANDARD NS 9415

NORSK STANDARD NS 9415 NORSK STANDARD NS 9415 1. utgave august 2003 ICS 65.150; 67.260 Søkeord: fiskeoppdrett, oppdrettsanlegg, tekniske krav, utførelse, drift Descriptors: fish farming, fish farms, technical specification,

Detaljer

Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2

Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2 SINTEF FISKERI OG HAVBRUK Øyvind Knutsen November 2010 Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2 Forenklede måter å finne strømprognoser for en

Detaljer

Bruk av nedbørdata Sluttrapport fra pilotprosjekt

Bruk av nedbørdata Sluttrapport fra pilotprosjekt Sluttrapport fra pilotprosjekt Spleiselagsprosjekt Tønsberg, Stavanger, Fredrikstad, Nøtterøy, Sarpsborg, Ski, Askim Sluttrapport fra pilotprosjekt 03.09.2010 COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4, Kråkerøy Postboks

Detaljer

Bruk av «luseskjørt» for å redusere påslag av lakselus Lepeophtheirus salmonis (Krøyer) på oppdrettslaks

Bruk av «luseskjørt» for å redusere påslag av lakselus Lepeophtheirus salmonis (Krøyer) på oppdrettslaks Bruk av «luseskjørt» for å redusere påslag av lakselus Lepeophtheirus salmonis (Krøyer) på oppdrettslaks Skrevet av: Martin Næs, Peter Andreas Heuch og Remi Mathisen 20. april 2012 Kontaktinformasjon.

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø e-rapport nr: 34 2014 MOM C-undersøkelse fra lokalitet Store Teistholmen i Sandnes kommune, 2014 Torben Lode Trond Einar Isaksen Foto: Bjarte

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen e-rapport nr. 20-2008 Miljøundersøkelse i Indre Follafjord i 2008 Anders W. Olsen, Maria Pettersvik Salmer,

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Miljø

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Miljø SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Miljø e-rapport nr. 6-2013 MOM-C undersøkelse fra lokalitet Rennaren i Talgjefjorden, Rennesøy kommune i 2012 Ragni Torvanger Tone Vassdal Silje

Detaljer

1 Grafisk framstilling av datamateriale

1 Grafisk framstilling av datamateriale 1 Grafisk framstilling av datamateriale Dette notatet er laget med tanke på åfå til en rask gjennomgang av denne delen av pensum. Determentforå ha nedskrevet det som forholdsvis rakt blir sagt i forelesning,

Detaljer

Forbruksmønster i husholdninger og hytter - casestudie av strømforbruket i Hvaler kommune. Tina Løken Nilsson

Forbruksmønster i husholdninger og hytter - casestudie av strømforbruket i Hvaler kommune. Tina Løken Nilsson Forbruksmønster i husholdninger og hytter - casestudie av strømforbruket i Hvaler kommune End - use patterns in households and spare time residents - case study of the electricity consumption in Hvaler

Detaljer

Avlusing i stormerd. resultater fra en spørreundersøkelse. Rapport 13 2008. Arve Nilsen Åse Helen Garseth Ole Christian Norvik

Avlusing i stormerd. resultater fra en spørreundersøkelse. Rapport 13 2008. Arve Nilsen Åse Helen Garseth Ole Christian Norvik Rapport 13 2008 Veterinærinstituttets rapportserie National Veterinary Institute`s Report Series Avlusing i stormerd resultater fra en spørreundersøkelse Arve Nilsen Åse Helen Garseth Ole Christian Norvik

Detaljer

Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01

Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01 Konsekvenser for det marine miljøet i Repparfjorden ved etablering av sjøeller landdeponi for gruveavgang fra Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune, Finnmark Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01 Forside:

Detaljer

FISKEHABITAT I SULDALSLÅGEN: ET STUDIUM AV SEDIMENTASJONSDYNAMIKK, BEGROING, HABITATTILBUD OG HABITATBRUK HOS FISK. SLUTTRAPPORT

FISKEHABITAT I SULDALSLÅGEN: ET STUDIUM AV SEDIMENTASJONSDYNAMIKK, BEGROING, HABITATTILBUD OG HABITATBRUK HOS FISK. SLUTTRAPPORT FISKEHABITAT I SULDALSLÅGEN: ET STUDIUM AV SEDIMENTASJONSDYNAMIKK, BEGROING, HABITATTILBUD OG HABITATBRUK HOS FISK. SLUTTRAPPORT Jim Bogen, Trond Bremnes, Truls Bønsnes, Jan Heggenes, Stein W. Johansen

Detaljer

Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen

Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen Ullensaker kommune Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen Endelig rapport Januar 2008 COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02 694 wwwcowino Ullensaker kommune Trafikkanalyse Jessheim-

Detaljer

Varmestråling FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

Varmestråling FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges branntekniske laboratorium Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse: Tiller bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 Foretaksregisteret:

Detaljer

Muligheter og risiko ved oppdrett av torsk En vurdering av økonomiske forhold. Mars 2002

Muligheter og risiko ved oppdrett av torsk En vurdering av økonomiske forhold. Mars 2002 Muligheter og risiko ved oppdrett av torsk En vurdering av økonomiske forhold Mars 22 Tore Olafsen to@valuesim.no John Martin Dervå jmd@valuesim.no www.valuesim.no Side 1 av 28 Innholdsfortegnelse: 1 Risiko

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

Noen konsepter for datafusjon for undervannsakustisk sensornettverk

Noen konsepter for datafusjon for undervannsakustisk sensornettverk FFI-rapport 2009/01786 Noen konsepter for datafusjon for undervannsakustisk sensornettverk Reinert Korsnes Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 18. november 2009 FFI-rapport 2009/01786 103901 P: ISBN 978-82-464-1668-7

Detaljer

Flora kommune Søknad om dispensasjon fra rensekrav i Forurensningsforskriftens kap. 1 4. Utgave: 0 Dato: 2011-06 - 30

Flora kommune Søknad om dispensasjon fra rensekrav i Forurensningsforskriftens kap. 1 4. Utgave: 0 Dato: 2011-06 - 30 Søknad om dispensasjon fra rensekrav i Forurensningsforskriftens kap. 1 4 Utgave: 0 Dato: 2011-06 - 30 Søknad om dispensasjon fra rensekrav i Forurensningsforskriftens kap. 14 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Klimaprojeksjoner frem til 2050

Klimaprojeksjoner frem til 2050 no. 4/2009 Klima Klimaprojeksjoner frem til 2050 Grunnlag for sårbarhetsanalyse i utvalgte kommuner Torill Engen-Skaugen, Eirik J. Førland, Hans Olav Hygen og Rasmus Benestad Empirisk-statistisk nedskalert

Detaljer

Praktisk uttesting av SIDRA for å. vurdere kapasitets- og avviklingsforhold i rundkjøringer

Praktisk uttesting av SIDRA for å. vurdere kapasitets- og avviklingsforhold i rundkjøringer Hilde Kristine Myre Praktisk uttesting av SIDRA for å Masteroppgave vurdere kapasitets- og avviklingsforhold i rundkjøringer Trondheim, 10. juni, 2010 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer