Se vedlegg. Med hilsen: Vedlegg. _ Per Andersen (Marin Konsulent i Nord-Trøndelag).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Se vedlegg. Med hilsen: Vedlegg. _ Per Andersen (Marin Konsulent i Nord-Trøndelag)."

Transkript

1 Marin Konsulent i Nord-Trøndelag 7770 Flatanger tlf (arbeid) tlf: (mobil) faks: E-post: Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 27.februar201 2 Lauvøya 7900 Rørvik Lokaliteten: Lekafjorden, Leka. Strømmålinger. Overflate- og dimensjoneringsstrøm. Som avtalt sender vi over strømmålingene fra området ved Lekafjorden, i Leka kommune. Dette er en oppsummering for å få en oversikt over resultatene av strømmålingene og er bygd på forutsetningen om at du/dere studerer vedlagte data nøye selv. Rådataene finnes oppbevart hos Marin Konsulent i Nord-Trøndelag. Firmanavn I Lokalitet. Type oppdrett: Firma : Emilsen Fisk AS Adresse : Lauvøya, 7900 Rørvik Lokalitet : Lekafjorden Kommune : Leka Fylke : Nord-Trøndelag UTM-koordinater : N Oppdrettstype : Generelle strømforhold - matfiskanlegg Hva er vurdert : ca 7 meters dyp ("overflatestrøm"), ca 15 meters dyp ("dimensjoneringsstrøm"). Måleperioder I frekvenser. Målingene er utført med Nortek Doppler AQNr3,400kHz. Cellestørrelsen er 2.0 meter. Måleren registrerer 1 minutt sammenhengende, hviler i 9 minutter osv. Dybden på lokaliteten er ca. 157 meter. Følgende dyp er valgt i denne presentasjonen: 7 meter og 15 meter. 7 meters dyp er valgt fordi signalene fra 5 meters dyp var preget av forstyrrelser. Oppsummering fra målingene. Se vedlegg. Kort vurdering: I denne måleserien er maksimal strømhastighet i overflaten 31.3 cm/sek og 33.3 cm/sek på 15 meters dyp. Gjennomsnittstrømmen er h.h.v. 8.6 og 7.7 cm/sek. Vannet i de øverste 15 meterne beveger seg, i denne perioden, i nordlig retning (330-30), men en "returstrøm" i sørlig retning. Få målinger med lave strømhastigheter (under 1 cm/sek) i begge dyp. Med hilsen: _ Per Andersen (Marin Konsulent i Nord-Trøndelag). Vedlegg. Z:\KUNDER\Emilsen Side 1 av 11 Eisk Lekatjorden \Strøm\ Lekafjord Ny. Strøm 15 m og 5 m Febr doc

2 SPESIFIKASJONS- OG RESULTATOVERSIKT. Firma: Emilsen Fisk AS Lokalitet: Lekafjorden, Leka kommune. Generelle spesifikasjoner, periode, frekvens og resultater. Tekst Overflatestrøm Tidsrom for registreringer Dybde på målestedet. Ca. 157 Dybde for registreringer 7 (meter). Ca. Måler type - nummer DopplerAQMnr03 T e målin Kontinuerli Frekvens varighet*4 2 min/10 min - 33 døgn Adresse for arkiv (data) C17/ N o % strøm mindre enn 1 cm/sek.(ca) 1.2 % Gjennomsnittsstrøm 8.6 (4764 målinger) Rest strøm 3.6 (4764 målinger) Neumanns parameter (4764 målinger) De 4 hyppigst forekommende 15, 30, 345, 0 retningene strømmen beveger seg mot ( rader) *1 De 4 hyppigst forekommende 10-15, 6-8, 8-10, strømhastighetene (cm /sek) *1 Mest vannutskiftning / retning / 34155m3 ved grader. 15 graders sektor.*2 1035m3/m2/døgn Minst vannutskiftning / retning / 3330m ved grader. 15 graders sektor.*2 101m3/m2/døgn Gjennomsnittelig total vann- 7429m /døgn utskiftning pr.døgn. Alle retninger Maksimum strøm - signifikant maksimum strøm (cm/sek) *3 gruppert i synkende rekkefølge vann som passerer gjennom hver loddrett plassert kvadratmeter. gjennomsnittet av 1/3 målingene som viser høyest verdi. Dimens'onerin sstrøm DopplerAQMnr03 Kontinuerli 2 min/10 min - 33 døgn C13/ N Øs 1.5 % , 30, 0, , 6-8, 8-10, m3 ved grader. 751m3/m2/døgn 2915m ved grader. 88m3/m2/døgn 6634m /døgn Z:1KUNDER.Emilsen Fisk \Lekaljorden\Strøm\Lekatjord Ny. Strøm 15 m og 5 m Febr doc Side 2 av 11

3 Overflatestrøm - 7 meters dyp. CURRENT SPEED File name: LekafiFeb12-17.SD6 Ref. number: 0 Series number: 1 IntervaI time: 10 Minutes 32,0 30,0 28,0-26,0 24,0 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0-2,0 Current speed (cm/s) 0, Jan 24.Jan 27.Jan 30.Jan 02,Feb 05.Feb 08.Feb 11.Feb 14.Feb 17.Feb 20.Feb CURRENT SPEED BAR CHART File name: LekafjFeb12-17.SD6 Ref. number: 0 Series number: 1 IntervaI time: 10 Minutes Days 24 Percent of measurements Cm/S Z:\KUNDERÉmilscn Fisk LekafjordemStrom\Lckafjord Ny, Stram 15 m og 5 m Febr doc Side 3 av 11

4 CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: LekafjFeb12-17.SD6 Ref. number: 0 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes 11 Percent of measurements PROGRESSIVE VECTOR File name: LekafjFeb12-17.SD6 Ref. number: 0 Series number: 1 IntervaI time: 10 Minutes Data displayed from: 11:00-19.Jan-12 To: 13:40 21.Feb-12 Deg Neumann parameter: Average speed: 8.6 cm/s km N (Skipped invand data.) Rest speed: 3.6 cm/s Valid data points: 4764 Rest direction: 5 deg. 100 X X km E Z:\KLNDEREmi1sen Fisk LekaljordeMStrøm Lekaljord Ny. Strøm 15 m og 5 m Febr doe Side 4 av 11

5 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: LekafiFeb12-17.SD6 Ref. number: 0 Series number: 1 InteNal time: 10 Minutes Maximum velocity (cm/s) Mean velocity (cm/s) CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: LekafiFeb12-17.SD6 Ref. number: 0 Series number: 1 interval time: 10 Minutes Relative water flux (%) Number of measurements Z:\KUNDER'Emilsen Flsk \Lekatjorden\Strøm\Lekafjord Ny. Strøm 15 m og 5 m Febr doc Side 5 av 11

6 STICK DIAGRAM File name: LekafjFeb12-17.SD6 Ref. number: 0 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Current speed (cm/s) 40,0 20,0 0,0-20,0-40, Jan 24.Jan 27.Jan 30.Jan 02.Feb 05.Feb 08.Feb 11.Feb 14.Feb 17.Feb 20.Feb CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: LekafiFeb12-17.SD6 Ref. number: 0 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Current speed groups Tota I flow Max Sum% rn31m2 % curr Sum% Days Z:\KUNDER,Emilsen Fisk LekatjordeMStrom\Lekafjord Ny. Strom 15 m og 5 m Febr doc Side 6 av 11

7 STATISTICAL SUMMARY Mean current speed (cm/s) Variance (cm/s)2 Standard deviation (cm/s) Mean standard deviation Maximum current velocity Minimum current velocity Significant max velocity Significant min velocity Total East / west North / south 8,6 4,5 6,4 22,865 12,458 22,201 4,782 3,530 4,712 0,558 0,779 0,734 31,3 0,0 14,1 3,7 Valid measurements Velocity Dir Temp Dimensjoneringsstrøm 15 meters dyp. CURRENT SPEED File name: LekafiFeb12-13.SD6 Ref. number: 0 Series number: 1 IntervaI time: 10 Minutes 35,0 Current speed (cm/s) 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Jan 24.Jan 27.Jan 30.Jan 02.Feb 05.Feb 08.Feb 11.Feb 14.Feb 17.Feb 20.Feb Days Z:\KUNDER Emilsen Fisk \Lekaijorden \Strøm\ Lekatjord Ny. Strøm 15 m og 5 m Febr doe Side 7 av 11

8 CURRENT SPEED BAR CHART File name: LekafjFeb12-13.SD6 Ref. number: 0 Series number: 1 IntervaI time: 10 Minutes Data displayed from: 11:00-19.Jan-12 To: 13:40 21.Feb Percent of measurements CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: LekafjFeb12-13.SD6 Ref. number: 0 Series number: 1 IntervaItime: 10 Minutes Percent of measurements 10 9 CM/S Deg Z: \KUNDER. Emilsen Fisklekatjorden Strom\tekafjord Ny. Strom 15 m og 5 m Febr doe Side 8 av 11

9 PROGRESSIVE VECTOR File name: LekafjFeb12-13.SD6 Ref. number: 0 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Neumann parameter: Rest speed: 2.3 cm/s Average speed: 7.7 cm/s Rest direction: 4 deg. 70 km N X )ki 0 X CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: LekafiFeb12-13.SD6 Ref. number: 0 Series number: 1 InteRraItime: 10 Minutes km E Maximum velocity (cm/s) Mean velocity (cm/s) Z:\KUNDER\ Emilsen FiskiekafjordeMStrom\Lekatjord Ny. Strøm 15 m og 5 m Febr doe Side 9 av 11

10 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: LekatjFeb12-13.SD6 Ref. number: 0 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes ReIative water flux (%) Number of measurements STICK DIAGRAM File name: LekafiFeb12-13.SD6 Ref. number: 0 Series number: 1 IntervaItime: 10 Minutes Current speed (cm/s) 40,0 20,0 0,0-20,0-40, Jan 24.Jan 27.Jan 30.Jan 02.Feb 05.Feb 08.Feb 11.Feb 14.Feb 17.Feb 20 Feb Days Z:\KUNDER \Emilsen Fisk`Lekatjorden \Strøm\ Lekafjord Ny. Strøm 15 m og 5 m Febr doe Side 10av 11

11 CURRENT SPEED 1 DIRECTION MATR1X File name: LekafiFeb12-13.SD6 Ref. number: 0 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Current speed groups Tota I flow Max Sum% m31m2 % curr Sum% STATISTICAL SUMMARY Total East / west North / south Mean current speed (cm/s) 7,7 4,1 5,6 Variance (cm/s)2 18,009 10,696 17,138 Standard deviation (cm/s) 4,244 3,270 4,140 Mean standard deviation 0,555 0,797 0,733 Maximum current velocity 33,3 Minimum current velocity 0,1 Significant max velocity 12,5 Significant min velocity 3,3 Z:\KUNDEREmilsen Fisk,Lekafjorderi \Strøm\ Lekafjord Ny. Strøm 15 m og 5 m Febr doc Side 11 av 11

12 Marin Konsulent i Nord-Trøndelag 7770 Flatanger tlf (arbeid) tlf: (mobil) faks: E-post: marinkonsulentgllatanger.kommune.no Emilsen Fisk AS Attn: Jan Tore Emilsen 09.februar2012 Lauvøya 7900 Rørvik Lokaliteten: Lekafjorden, Leka. Strømmålinger. Sprednings- og bunnstrøm. Som avtalt sender vi over strømmålingenefra området ved Lekafjordeni Leka kommune. Dette er en oppsummeringfor å få en oversiktover resultatene av strømmålingeneog er bygd på forutsetningenom at du/dere studerervedlagte data nøye selv. Rådataene finnes oppbevart hos Marin Konsulent i Nord-Trøndelag. Firmanavn I Lokalitet. Type oppdrett: Firma : Emilsen Fisk AS Adresse : Lauvøya, 7900 Rørvik Lokalitet : Lekafiorden Kommune : Leka Fylke : Nord-Trøndelag UTM-koordinater : N Oppdrettstype Hva er vurdert : Generelle strømforhold - matfiskanlegg : Spredningsstrøm (63 meters dybde) og bunnstrøm (93 meters dybde). Måleperioder I frekvenser. Målingene er utført med Nortek Doppler AQNr4,400kHz. Cellestørrelsen er 2.0 meter. Måleren registrerer 1 minutt sammenhengende, hviler i 9 minutter osv. Dybden på lokaliteten er ca. 96 meter. Følgende dyp er valgt i denne presentasjonen: 63 og 93 meters dyp. Oppsummering Se vedlegg. fra målingene. Kort vurdering: I denne måleserien er maksimal strømhastighet på 63 meters dyp 35.6 cm/sek, på 93 meters dyp 37.4 cm/sek. Snittstrømmen er h.h.v. 9.0 og 7.1 cm/sek. Vannet, i hvert fall fra spredningsdypet og dypere, beveger seg markert i sørlig retning ( ). Få målinger med lave strømhastigheter (under 1 cm/sek) i begge dyp (1.4 % og 1.9 %). Kraftige strømstøt ved bunnen bør bidra positivt til nedbrytning av organisk materiale på denne lokaliteten. Med hilsen: (Marin Konsulent i Nord-Trøndelag). Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata. Z:\KUNDER\Emilsen Fisk \LekatjordemStrom\Lekadjord ny. spredn ngs- og bunnstrøm høst 1I.doe Side 1av 9

13 SPESIFIKASJONS- OG RESULTATOVERSIKT. Firma: Emilsen Fisk AS Lokalitet: Lekafjorden, Leka kommune. Generelle spesifikasjoner, periode, frekvens og resultater. Tekst Spredningsstrøm(63 meters d bde) Tidsrom for registreringer Dybde på målestedet. Ca. 96 Dybde for registreringer 63 (meter). Ca. Måler type - nummer Nortek MKNR1 Type måling Kontinuerlig Frekvens - vari het*4 1 min/9 min - 30 dø n Adresse for arkiv (data) C16/ N s % strøm mindre enn 1 cm/sek.(ca) 1.4 % Gjennomsnittsstrøm 9.0 (4179 målinger) Rest strøm 1.7 (4179 målinger) Neumanns parameter (4179 målinger) De 4 hyppigst forekommende 195, 210, 180, 225 retningene strømmen beveger seg mot (grader) *1 De 4 hyppigst forekommende 10-15, 6-8, 8-10, strømhastighetene (cm /sek) *1 Mest vannutskiftning / retning / 25561m ved graders sektor.*2 grader. 852m3/m2/døgn Minst vannutskiftning / retning / 2157m ved grader. 15 graders sektor.*2 72m3/m2/døgn Bunnstrøm(93 meters d bde) Gjennomsnittelig total vann- 7500m /døgn utskiftning pr.døgn. Alle retninger Maksimum strøm signifikant maksimum strøm (cm/sek) *3 gruppert i synkende rekkefølge vann som passerer gjennom hver loddrett plassert kvadratmeter. gjennomsnittet av 1/3 målingene som viscr høyest verdi Nortek MKNR1 Kontinuerlig 1 min/9 min - 30 dø n C1/ N b 1.9 % , 195, 165, , 10-15, 8-10, m ved grader. 786m3/m2/døgn 2806m ved grader. 94m3/m2/døgn 6087m- /døgn Z:\KUNDER, Emilsen Fisk,Lekatjorden \Strørn\Lekadjord ny, sprednings- og bunnstrern herst 11.doe Side 2 av 9

14 Spredningsstrøm 63 meters dybde. CURRENT SPEED File name: Lekafiorden okt sM96T10DopplerMKNr1-16.S06 IntervaItime: 10 Minutes 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Current speed (cm/s) 0, Sep 12.Sep 14.Sep 16.Sep 18.Sep 20.Sep 22.Sep 24.Sep 26.Sep 28.Sep 30.Sep 02.0ct 04.0ct 06.0ct 08.0ct CURRENT SPEED BAR CHART File name: Lekafjorden okt sM96T10DoppIerMKNr1-16,SD6 Interval time: 10 Minutes Days 25 Percent of measurements CM/S CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: Lekafjorden okt sM96T10DopplerMKNr1-16.SD6 IntervaItime: 10 Minutes 10 Percent of measurements Deg Z:\KUNDER \Emilsen Fisk,Lekatjorden \Strøm \Lekadjord ny, sprednings- CIQ bunnstrom høst 1I.doc Side 3 av 9

15 PROGRESSIVE VECTOR File name: Lekaflorden okt sM96T10DopplerMKNr1-16.SD6 InterNtaItime: 10 Minutes Data displayed from: 12:20-08,Sep-11 To: 11: ct-11 Neumann parameter: Average speed: 9.0 cm/s km N (Skipped invalid data.) Rest speed: 1.7 cm/s Valid data points: 4179 Rest direction: 184 deg CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Lekaflorden okt sM96T10DopplerMKNr1-16.SD6 Interval time: 10 Minutes km E Maximum velocity (cm/s) Mean velocity (cm/s) CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Lekafjorden okt sM96T10DopplerMKNr1-16.SD6 IntervaItime: 10 Minutes Relatiæ water flux (%) Number of measurements Z:\KUNDER \Emilsen Fisk \Lekafjorden\Strøm\Lekadjord Side 4 av 9 ny, spredn ngs- og bunnstrorn høst 11.doc

16 STICK DIAGRAM File name: Lekafiorden okt sM96T10DopplerMKNr1-16.SD6 Intental time: 10 Minutes 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0 Current speed (cm/s) Sep 14.Sep 17.Sep 20.Sep 23.Sep 26.Sep 29.Sep 02.0ct 05.0ct 08.0ct CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: Lekafjorden okt sM96T10DopplerMKNr1-16.SDE Interval time: 10 Minutes Days Current speed groups Total flow Max Sum% m3/m2 % curr Sum% STATISTICAL SUMMARY Total East 1west North / south Mean current speed (cm/s) 9,0 5,0 6,6 Variance (cm/s)2 27,569 17,508 23,130 Standard deviation (cm/s) 5,251 4,184 4,809 Z:\KUNDER Emilsen Fisk \Lekafjorden \Strøm\Lekadjord ny, sprednings- og bunnstrørn høst 11.doc Sidc 5 av 9

17 Mean standard deviation Maximum current velocity Minimum current velocity Significant max velocity Significant min velocity 0,585 0,845 0,734 35,6 0,0 15,0 3,8 Valid measurements Velocity Dir Temp Bunnstrøm 93 meters dyp. TEMPERATURE File name: Lekaflorden okt sM96T10DopplerMKNr1-1.SD6 Interval time: 10 Minutes Data displayed from: 12:20-08,Sep-11 To: 11: ct-11 Temperature ( C) 11,0 10,0 9,0 8,0 f(4 I '14 e:t1\ 11Iiril'14` ;131" I 4) " 7,0 " (,.,. t j11111,111, 6,0 ' Sep 12.Sep14.Sep 16.Sep 18.Sep 20.Sep 22.Sep 24.Sep 26.Sep 28.Sep 30.Sep 02.0ct 04.0ct 06.0ct 08.0ct CURRENT SPEED File name: Lekafjorden okt sM96T10DopplerMKNr1-1.SD6 Interval time: 10 Minutes Data displayed from: 12:20-08,Sep-11 To: 11: ct-11 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 Current speed (cm/s) 5,0 0, Days 10.Sep 12.Sep14.Sep 16.Sep 18.Sep 20.Sep 22.Sep 24.Sep 26.Sep28.Sep 30.Sep 02.0ct 04.0ct 06.0ct 08.0ct Days Z: \KUNDER Emilsen Ftsle'Lekafjorden \Strøm Lekadjord ny, sprednings- og bunnstrøm høst I 1.doc Side 6 av 9

18 CURRENT SPEED BAR CHART File name: Lekafjorden okt sM96T10DopplerMKNr1-1.SD6 IntervaI time: 10 Minutes Percent of measurements CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: Lekaflorden okt sM96T10DopplerMKNr1-1.SD6 IntervaItime: 10 Minutes CM/S 12 Percent of measurements Deg PROGRESSIVE VECTOR File name: Lekafjorden okt sM96T10DopplerMKNr1-1.SD6 IntervaI time: 10 Minutes Neumann parameter: Average speed: 7.1 cm/s km N Rest speed: 2.7 cm/s Rest direction: 189 deg km E Z:\KUNDER\Emilsen Fisk`tekafjorden Strøm\Lekadjord ny, sprednings- og bunnstrøm høst 11.doc Side 7 av 9

19 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Lekafiorden okt sM96T10DopplerMKNr1-1.SD6 IntervaI time: 10 Minutes Maximum veiocity (cm/s) Mean veiocity (cm/s) CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Lekafiorden okt sM96T10DopplerMKNr1-1.SD6 Interval time: 10 Minutes ReIative water flux (%) Number of measurements STICK DIAGRAM File name: Lekafiorden okt sM96T10DopplerMKNr1-1.S06 IntervaI time: 10 Minutes Current speed (cm/s) 40,0 20,0 0,0-20,0-40, Sep 14.Sep 17.Sep 20.Sep 23.Sep 26.Sep 29.Sep 02.0ct 05.0ct 08.0ct Days Z:\KLINDER,Em lsen Fisk,Lekaftorden\Strom\Lekadjord ny, sprednings- og bunnstrorn høst 11.doc Side 8 av 9

20 CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: Lekafjorden okt sM96T10DopplerMKNr1-1.SDE IntervaI time: 10 Minutes Current speed groups Total flow Max Sum% m31m2 % curr Sum% STATISTICAL SUMMARY Total East / west North / south Mean current speed (cm/s) 7,1 3,4 5,5 Variance (cm/s)2 15,851 7,097 17,035 Standard deviation (cm/s) 3,981 2,664 4,127 Mean standard deviation 0,564 0,781 0,755 Maximum current velocity 37,4 Minimum current velocity 0,1 Significant max velocity 11,6 Significant min velocity 3,1 Z:\KUNDER.Emilsen FiskIekafjordenStrøm\Lekadjord ny, sprednings- og bunnstrom høst 11.doc Side 9 av 9

SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove Sinkaberg Marøya 7900 Rørvik

SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove Sinkaberg Marøya 7900 Rørvik Marin Konsulent i Nord -Trondelag 7770 Flatanger tlf 74221100 (arbeid ) tlf. 97089978 (mobi I) faks: 74221180 E-post: marinkonsulentrd,tlatanger.kommune.no Dato: 13juli2011 SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove

Detaljer

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Neptun settefisk AS Lokalitet: Survika Namsos kommune Divaa. Twor I. 3D 1133 S1. Dffin Sed14 230 a3333 I c5< 11 11.31 P33. 1437:13 1 Denler

Detaljer

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Vannområde Rødøy-Lurøy v. Prosjektleder /marinbiolog Tone Vassdal INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 MATERIALE OG METODER... 5 3 RESULTAT OG DISKUSJON...

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seterneset, Molde kommune Dato: Oktober og desember og januar Omsøkt/disponert av: SalMar Organic AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Ulvan, Hitra kommune Dato: April 13 Omsøkt/disponert av: Marine Harvest Norway AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 76 Sistranda 7 44 93

Detaljer

Rapport strømmålinger Brudevika

Rapport strømmålinger Brudevika Rapport strømmålinger Brudevika Lokalitetsnavn: Brudevika Lokalitetsnummer: Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Vanylven Kart-koordinater. GPS-posisjon Se kart M. (Fiskeridir): Ø. instrumentrigg: Ansvarlig

Detaljer

Bjørøya Fiskeoppdrett AS 15. mai 2014 Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Flatanger

Bjørøya Fiskeoppdrett AS 15. mai 2014 Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Flatanger Kontoradresse: Miljøbygget, Lauvsnes Postadresse: Miljøbygget, 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no www.aqua-kompetanse.no Bankgiro: 4400.07.25541 Org.

Detaljer

Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora kommune, 30.11.2012-04.01.2013.

Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora kommune, 30.11.2012-04.01.2013. R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G Fjord-Lab AS www.fjordlab.no Postadr.: Pb. 7, 671 Måløy Epost: post@fjordlab.no Telefon: 57 85 8 9 Mobil: 975 65 54 Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Drevflesa, Roan, mai - juni 2016 Bjørøya AS Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 97-6 - 16S DREVFLESA Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien, Lauvsnes

Detaljer

Strømmåling. r - Troms. Dato: September og desember 2010. Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S

Strømmåling. r - Troms. Dato: September og desember 2010. Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling r - 1N> Lokalitet: Klokkstein. Nordreisa Kommune. Troms Dato: September og desember 2010 Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild

Detaljer

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Lokaliteten: Vardskjæret Sør, Lurøy kommune. Som avtalt oversendes ny strømrapport som inkluderer strøm ved 25m dyp, (spredningsdyp).

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Klipen i Leirfjord kommune Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen are@havforsk.com, 90856043 Informasjon om anlegg

Detaljer

STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR FIRDA SJØFARMER A/S, 5970 BYRKNESØY LOKALITET: AUST AV HEIMØY I GULEN KOMMUNE

STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR FIRDA SJØFARMER A/S, 5970 BYRKNESØY LOKALITET: AUST AV HEIMØY I GULEN KOMMUNE STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR FIRDA SJØFARMER A/S, BYRKNESØY LOKALITET: AUST AV HEIMØY I GULEN KOMMUNE Samandrag/konklusjon (sjå også side ): Instrument nr. (ca. m djup) synte ein relativ fluks

Detaljer

Nordland fylkeskommune har gjennomgått søknadens innhold med vedlegg og vurderer at søknaden kan videresendes.

Nordland fylkeskommune har gjennomgått søknadens innhold med vedlegg og vurderer at søknaden kan videresendes. Vår dato: 10.08.2015 Vår referanse: 15/41121 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Herøy kommune Kommunehuset 8850 HERØY Seløy Sjøfarm AS 961288983 - Søknad om endring av flåteplassering ved

Detaljer

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03 SalMar Nord Strømmålinger Øyra 5m, m, spredning, bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.3 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO

Detaljer

STRAUMMÅLING VED AUSTNESTÅA FOR SVANØY HAVBRUK AS

STRAUMMÅLING VED AUSTNESTÅA FOR SVANØY HAVBRUK AS STRAUMMÅLING VED AUSTNESTÅA FOR SVANØY HAVBRUK AS STRAUMMÅLING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 94:1999 OG NS 941:009 Eirik Leknes SUB AQUA TECH AS RAPPORT Dørhella, 6980 Askvoll Tlf.: 7 73 0 30 www.subaquatech.no

Detaljer

Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger i Førdefjorden 4. periode (6.mai - 5. august 2014)

Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger i Førdefjorden 4. periode (6.mai - 5. august 2014) DET NORSKE VERITAS Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger i Førdefjorden 4. periode (6.mai - 5. august 2014) Nordic Mining ASA Rapportnr./DNV Referansenr.: 2014-1116 / 18BHORT-9 Rev. 02, 2014-08-22

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november 2013-01. februar 2014

DET NORSKE VERITAS. Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november 2013-01. februar 2014 DET NORSKE VERITAS Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november 2013-01. februar 2014 Nordic Mining ASA Rapportnr./DNV Referansenr.: / 18BHORT-3B Rev. 01, 2014-03-06 DET NORSKE VERITAS

Detaljer

STRAUMMÅLING VED TEISTHALSEN FOR E. KARSTENSEN FISKEOPPDRETT AS OG MARØ HAVBRUKS AS

STRAUMMÅLING VED TEISTHALSEN FOR E. KARSTENSEN FISKEOPPDRETT AS OG MARØ HAVBRUKS AS STRAUMMÅLING VED TEISTHALSEN FOR E. KARSTENSEN FISKEOPPDRETT AS OG MARØ HAVBRUKS AS STRAUMMÅLING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 95:999 OG NS 95:9 Birgitte Kathrine Sunde SUB AQUA TECH AS RAPPORT Dørhella, 698

Detaljer

Egil Kristoffersen & Sønner AS

Egil Kristoffersen & Sønner AS Egil Kristoffersen & Sønner AS Strømmålinger Mikkelsøy 5 meter, 5 meter og bunnstrøm Akvaplan-niva AS Rapport: 6996. This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen

Detaljer

Tordenskjold Cod Farm AS

Tordenskjold Cod Farm AS Tordenskjold Cod Farm AS Oppdrettslokalitet: Tordenskjold Cod Farm AS Hestøya, Levanger kommune Søknad på 2.340 tonn MTB - torsk Fiskeridirektoratet Region Trøndelag 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 3 stk.

Detaljer

Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 3: 7. februar - 4.mai 2014

Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 3: 7. februar - 4.mai 2014 DET NORSKE VERITAS Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 3: 7. februar - 4.mai 2014 Nordic Mining ASA Rapport nr. 2014-0705, Rev. 1 DNV GL Referansenr.:18BHORT-3B Side i av iii Kartlegging

Detaljer

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Dato for prøvetaking: 24.06.15 Dato for

Detaljer

Nordvest Fiskehelse AS

Nordvest Fiskehelse AS Miljørapport; Lokalitet Myrane Anlegg: Villa Miljølaks AS Lokalitetsnummer: 13490 Konsesjonsnummer: M/Vs-0005 Lokalitetens kommune: Vestnes Rapport nummer: BR062632 Nordvest Fiskehelse AS Adresse hovedkontor:

Detaljer

Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410. Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune

Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410. Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Langstein Fisk Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune Dato for prøvetaking: 25.6.2010 OPPSUMMERING FRA PRØVETAKINGEN:

Detaljer

Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Fugløya

Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Fugløya Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Fugløya Gildeskål kommune Argus-rapport nr. 299-05-14 Bodø REFERANSESIDE Tittel Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Fugløya, Gildeskål kommune Offentlig

Detaljer

SØKNAD OM TARETILLATELSE SKARVØYA

SØKNAD OM TARETILLATELSE SKARVØYA Fiskeridirektoratet postmottak@fiskeridir.no Brattørkaia 17C SeaLab N-7010 Trondheim Postadresse: c/o SINTEF Fiskeri og Havbruk, Postboks 4762 Sluppen, N-7465 Trondheim Phone: +47 905 95 661 Fax: +47 93

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17.juni 2005 nr 79 om akvakultur (akvakulturloven)". Soknadsskjemaet er felles for fiskeri-, mattilsyn-, miljø- og kysfforvaltningen.

Detaljer

OVERVAKING AV SUNNDAL- OG TINGVOLLFJORDEN. Fylkesmannen i Møre og Romsdal

OVERVAKING AV SUNNDAL- OG TINGVOLLFJORDEN. Fylkesmannen i Møre og Romsdal Utkast til rapport nr. 5-11 OVERVAKING AV SUNNDAL- OG TINGVOLLFJORDEN Sluttrapport Fylkesmannen i Møre og Romsdal 06 til 09 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239

Detaljer

NRS Finnmark Miljøundersøkelser

NRS Finnmark Miljøundersøkelser NRS Finnmark Miljøundersøkelser Strømrapport Danielsvik, Kvalsund kommune 10.04.2013-14.05.2013 10150 DANIELSVIK, KVALSUND KOMMUNE 3 1 Innhold 1 Innhold... 3 2 Hydrografi... 4 3 Oversikt - Strømmålinger...

Detaljer

Nova Sea AS Strømmålinger Blikkvær november 2015 april 2016

Nova Sea AS Strømmålinger Blikkvær november 2015 april 2016 Nova Sea AS Strømmålinger Blikkvær november 2015 april 2016 Akvaplan-niva AS Rapport: 7364 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER... 2 1.1 Strømmålinger 30.11.2015-22.2.2016... 2 1.1.1 5m dyp... 2 1.1.2 15m

Detaljer

MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger

MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya 7770 Flatanger Kontoradresse: Postadresse: Strandveien, Lauvsnes 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 847 E-post: post@aqua-kompetanse.no Internett: www.aqua-kompetanse.no

Detaljer

K. Strømmen Lakseoppdrett AS

K. Strømmen Lakseoppdrett AS K. Strømmen Lakseoppdrett AS Strømmålinger Grunneneset 5m, m, Spredningsstrøm (9m) og bunnstrøm (14m) Akvaplan-niva AS Rapport: 7346.2 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning

Detaljer

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET. Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET. Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N Strømrapport Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET Iht. NS9415:2009 For Engesund Fiskeoppdrett AS Kontaktpersoner: Svein Eivind Gilje Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N 05.17.921Ø

Detaljer

Lokalitetsundersøkelse; Syltefjorden. Dato felt: 15. januar 2011 Anlegg: Villa Arctic Kommune: Båtsfjord Rapport nr: BR116215.

Lokalitetsundersøkelse; Syltefjorden. Dato felt: 15. januar 2011 Anlegg: Villa Arctic Kommune: Båtsfjord Rapport nr: BR116215. Lokalitetsundersøkelse; Syltefjorden Dato felt: 15. januar 2011 Anlegg: Villa Arctic Kommune: Båtsfjord Rapport nr: BR116215 Kystlab AS Adresse avdelingskontor: Dragsund, 6080 Gurskøy Telefon +47 924 78

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Strømmålinger og en enkel resipientvurdering av Omsundet i Kristiansund kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1211

Strømmålinger og en enkel resipientvurdering av Omsundet i Kristiansund kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1211 Strømmålinger og en enkel resipientvurdering av Omsundet i Kristiansund kommune R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1211 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Strømmålinger og en enkel resipientvurdering

Detaljer

MOM-B LOKALITETSUNDERSØKELSE. (jan-14) Your Evaluation Period has Expired BRØNNØYSKJÆRAN HELLIGVÆR BODØ KOMMUNE

MOM-B LOKALITETSUNDERSØKELSE. (jan-14) Your Evaluation Period has Expired BRØNNØYSKJÆRAN HELLIGVÆR BODØ KOMMUNE MOM-B LOKALITETSUNDERSØKELSE licence or redeem your licence certificate. FX ChemStruct. Otherw ise contact Efofex Softw are or one of ou If you have already obtained a registration code, go the Help men

Detaljer

Hydrografi måling. Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS. Akvaplan-niva AS rapport:

Hydrografi måling. Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS. Akvaplan-niva AS rapport: Hydrografi måling Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS Akvaplan-niva AS rapport: 8012.03 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret

Detaljer

SØR TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE REGIONAL UTVIKLING - NÆRING OG INNOVASJON

SØR TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE REGIONAL UTVIKLING - NÆRING OG INNOVASJON SØR TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE REGONAL UTVKLNG - NÆRNG OG NNOVASJON Agdenes kommune 7316 LENSVK Vår referanse 201218961-2 Deres referanse Dato 28.11.2012 Lerøy Midnor AS - Akvakulturtillatelse for matfisk

Detaljer

Vedlegg 1-Strøm og hydrografimålinger

Vedlegg 1-Strøm og hydrografimålinger Vedlegg 1-Strøm og hydrografimålinger Nordic Rutile AS Rapport Nr.: 2014-1244, Rev A Dokument Nr.: 18BHORT-1 Dato: 2014-09-29 Innholdsfortegnelse, Vedlegg 1 1 MÅLEPROGRAM FOR STRØM OG HYDROGRAFI... 1 1.1

Detaljer

Etter Norsk Standard NS 9415: 2009

Etter Norsk Standard NS 9415: 2009 2016 Havbunnskartlegging ved Kleppe, Leka Bjørøya AS Etter Norsk Standard NS 9415: 2009 AQUA KOMPETANSE AS 148-8-16M KLEPPE Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien, Lauvsnes Postadresse : 7770

Detaljer

Flatanger 22.12.2014. Marin Harvest Norway AS Lauvsnes 95054752 [Address] Knut.staven@marineharvest.com. 7770 Flatanger. http://marineharvest.

Flatanger 22.12.2014. Marin Harvest Norway AS Lauvsnes 95054752 [Address] Knut.staven@marineharvest.com. 7770 Flatanger. http://marineharvest. Flatanger 22.12.2014 VURDERING AV BEHOV FOR KONSEKVENSUTREDNING TILKNYTTET SØKNAD OM OPPRETTELSE AV AKVAKULTURANLEGG MED 6240 TN MTB PÅ LOKALITETEN KVEITSKJERET I FRØYA KOMMUNE. Marin Harvest Norway AS

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden. Nordic Mining ASA

DET NORSKE VERITAS. Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden. Nordic Mining ASA DET NORSKE VERITAS Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden DNVs referanse: 1-5HO2U3-TNRNO615-1 Rev.03, 13.05.2013 DET NORSKE VERITAS TM Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi

Detaljer

LOKALITET VIK SETTEFISK AS

LOKALITET VIK SETTEFISK AS Rapport nr. 1279-2015 STRAUMMÅLING NS 9425-2 LOKALITET VIK SETTEFISK AS Øygarden kommune Side 1 Resipientanalyse AS Foretaksnr.: NO 998 058 376 mva Adresse: Nordåsbrotet 2 5235 Rådal Kontaktperson: Frode

Detaljer

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY Strømrapport Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY Iht. NS9415:2009 For Marine Harvest Norway ASA Posisjon for strømmålinger: 59 27.928N 06 01.558Ø Kontaktperson: Stein Klem Utført av Arild Heggland

Detaljer

SalMar AS. Strømmålinger Ersvikneset 5 m og 15 m, spredning og bunn. Akvaplan-niva AS Rapport:

SalMar AS. Strømmålinger Ersvikneset 5 m og 15 m, spredning og bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: SalMar AS Strømmålinger Ersvikneset 5 m og 15 m, spredning og bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 8012.03 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur

Detaljer

Sjøtroll Havbruk AS avd. Kjærelva. Strømmåling ved avløp i Kobbavika, Fitjar kommune mai juni 2013. R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1790

Sjøtroll Havbruk AS avd. Kjærelva. Strømmåling ved avløp i Kobbavika, Fitjar kommune mai juni 2013. R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1790 Sjøtroll Havbruk AS avd. Kjærelva. Strømmåling ved avløp i Kobbavika, Fitjar kommune mai juni 2013. R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1790 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Sjøtroll Havbruk AS

Detaljer

Vurdering av behovet for konsekvensutredning

Vurdering av behovet for konsekvensutredning Sør Trøndelag Fylkeskommune postmottak@stfylke.no Stokkøy 12.01.2015 Vurdering av behovet for konsekvensutredning Vurdering av behovet for konsekvensutredning i forbindelse med vår søknad om utvidelse

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Carl-Erik Arnesen

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Carl-Erik Arnesen Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rapport nr. 377-2009 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITET DYRHOLMEN ØST Fitjar kommune 8 desember 2009 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239 Rådal

Detaljer

LEKA KOMMUNE Dato: 09.01.2014

LEKA KOMMUNE Dato: 09.01.2014 LEKA KOMMUNE Dato: 09.01.2014 SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Møtedato Formannskap 11.02.14 Saknr. Tittel: 01/14 Søknad Emilsen Fisk AS 828 829 092 om ny

Detaljer

Mainstream Norway AS. Lokalitetsrapport Storholmen. Akvaplan-niva AS Rapport: 5166.10

Mainstream Norway AS. Lokalitetsrapport Storholmen. Akvaplan-niva AS Rapport: 5166.10 Mainstream Norway AS Lokalitetsrapport Storholmen Akvaplan-niva AS Rapport: 5166.1 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937

Detaljer

AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1

AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1 MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1 Dato: 23.09.11 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata D Oppsummering

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rappor rt nr. 640-201 11 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITETT TEISTHOLMEN Sandnes kommune 9. September 2011 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239

Detaljer

RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt.

RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt. ATLAS OVER MIDDELTEMPERATUR, SALTHOLDIGHET OG TETTHET OM SOMMEREN FRA NORDLIGE NORDSJØEN [Atlas of mean temperature, salinity and density in the summer from the northern North Sea.] RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets

Detaljer

Resipientundersøkelse

Resipientundersøkelse \j^ék^y^ Resipientundersøkelse MOM-B Lokalitet Uføro Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS Eystein Hansen Telefon: Org.no 982 932 9 mva Sgvat Skaldsveg 12 Telefaks: 5518 Haugesund Mobil: 9873636 email: gy;hgi)9d

Detaljer

Smittepress fra lakselus

Smittepress fra lakselus Smittepress fra lakselus Peder Jansen Seksjon for epidemiologi Veterinærinstituttet Photo: Randi Grøntvedt Skal si noe om: n Kort om: Populasjonsbiologi lakselus og lakselusas potensiale som skadedyr n

Detaljer

Geofarer i Norge i dagens og fremtidens klima. Christian Jaedicke Norges Geotekniske Institutt

Geofarer i Norge i dagens og fremtidens klima. Christian Jaedicke Norges Geotekniske Institutt Geofarer i Norge i dagens og fremtidens klima Christian Jaedicke Norges Geotekniske Institutt Undersøker sammenheng mellom vær og skredhendelser Situasjonen i dagens og fremtidens klima Studerer hele landet

Detaljer

Vedlagt følger nye kart til søknad fra Salmar Nord AS om utvidelse av lokalitet Skogshamn i Dyrøy kommune for matfisk av laks.

Vedlagt følger nye kart til søknad fra Salmar Nord AS om utvidelse av lokalitet Skogshamn i Dyrøy kommune for matfisk av laks. Fra: Frode Mikalsen Sendt: 8. januar 2010 14:01 Til: Postmottak Troms fylkeskommune Emne: VS: Skogshamn - SalMar Nord AS Vedlegg: Skogshavn anlegsplasering1109.doc; Vedlegg 6.1.3 Skogshavn Posisjoner 1109.pdf;

Detaljer

Biologiske miljøkonsekvenser av at rullebanen forlenges 150 m ut i sjøen ved Langøra Stjørdal kommune, november 2008

Biologiske miljøkonsekvenser av at rullebanen forlenges 150 m ut i sjøen ved Langøra Stjørdal kommune, november 2008 Trondheim Lufthavn Værnes Biologiske miljøkonsekvenser av at rullebanen forlenges m ut i sjøen ved Langøra Stjørdal kommune, november Utarbeidet av Aqua Kompetanse A/S Flatanger tlf: tlf: (mobil) e-post:

Detaljer

Påregnelige verdier av vind, ekstremnedbør og høy vannstand i Flora kommune fram mot år 2100

Påregnelige verdier av vind, ekstremnedbør og høy vannstand i Flora kommune fram mot år 2100 Vervarslinga på Vestlandet Allégt. 70 5007 BERGEN 19. mai 006 Flora kommune ved Øyvind Bang-Olsen Strandgata 30 6900 Florø Påregnelige verdier av vind, ekstremnedbør og høy vannstand i Flora kommune fram

Detaljer

AKVA group - 2015.06.23 Målinger av strøm hvorfor, hvordan og hva kan det bety for daglig drift?

AKVA group - 2015.06.23 Målinger av strøm hvorfor, hvordan og hva kan det bety for daglig drift? AKVA group - 2015.06.23 Målinger av strøm hvorfor, hvordan og hva kan det bety for daglig drift? Strøm under operasjoner og i daglig drift Teknologi for et bedre samfunn 1 Lars Gansel og Zsolt Volent Strøm

Detaljer

Nord-Norsk Smolt AS Strøm og profilundersøkelser. 03.03.2010 08.04.2010 ytre Hasvik havn

Nord-Norsk Smolt AS Strøm og profilundersøkelser. 03.03.2010 08.04.2010 ytre Hasvik havn Nord-Norsk Smolt AS Strøm og profilundersøkelser 03.03.2010 08.04.2010 ytre Hasvik havn Dokumentets status Foreløpig versjon Endelig versjon Unndratt offentlighet Dato for siste utskrift Dato for ferdigstilling

Detaljer

Rapporttittel: Kartlegging av marin bunnfauna i gruntområdet ved Halsøen, Stjørdal

Rapporttittel: Kartlegging av marin bunnfauna i gruntområdet ved Halsøen, Stjørdal Aqua Kompetanse A/S 7770 Flatanger tlf: 7 28 8 30 tlf: 90 51 69 7 (mobil) e-post: post@aqua-kompetanse.no Organisasjonsnr. 982 226 163 Rapporttittel: Kartlegging av marin bunnfauna i gruntområdet ved Halsøen,

Detaljer

Ida Almvik, Kystverket Laila Melheim, Kystverket Eivind Edvardsen, Kystverket Geir Solberg, Kystverket Aud Helland, Rambøll DATO 2013 10 18

Ida Almvik, Kystverket Laila Melheim, Kystverket Eivind Edvardsen, Kystverket Geir Solberg, Kystverket Aud Helland, Rambøll DATO 2013 10 18 SINTEF Materialer og kjemi Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Notat Sammenlikning mellom målt og modellert strøm ved Svaleskjær Sentralbord: Telefaks: 73597043 Foretaksregister: SAKSBEHANDLER

Detaljer

Registreringer fra industri. Forekomst av mørke flekker i laksefilet 2011 2015

Registreringer fra industri. Forekomst av mørke flekker i laksefilet 2011 2015 Registreringer fra industri. Forekomst av mørke flekker i laksefilet 2011 2015 FHF Havbrukssamling, Scandic Gardermoen 14. oktober Thomas Larsson, Magnus Åsli og Turid Mørkøre Andel fileter med flekker

Detaljer

NOTAT 4. mars 2010. Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Oslo

NOTAT 4. mars 2010. Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Oslo NOTAT 4. mars 21 Til: Naustdal og Askvoll kommuner, ved Annlaug Kjelstad og Kjersti Sande Tveit Fra: Jarle Molvær, NIVA Kopi: Harald Sørby (KLIF) og Jan Aure (Havforskningsinstituttet) Sak: Nærmere vurdering

Detaljer

Produksjon av laks i semi-lukket merd 2012-2014

Produksjon av laks i semi-lukket merd 2012-2014 Produksjon av laks i semi-lukket merd 2012-2014 Arve Nilsen Asbjørn Bergheim Kristoffer Vale Nielsen Sunndalsøra 23.10.14 Vannkvalitet i semi-lukket merd Resultater til nå Temperatur Oksygen ph og CO 2

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

CYTOX AS. Garnes ungdomsskole, CO2- målinger 2012. Pål Ivarsøy, Morten Heimdal. 1. Innledning

CYTOX AS. Garnes ungdomsskole, CO2- målinger 2012. Pål Ivarsøy, Morten Heimdal. 1. Innledning CYTOX AS Nedre Nøttveit 58 N- 5238 Rådal Telefon: 55 99 86 00/02 Telefax: 55 99 86 01 E- post: paal@cytox.no Garnes ungdomsskole, CO2- målinger 2012 Oppdragsgiver: Bergen Kommune BKB, v/morten Bjordal

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rapport nr. 406-2010 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITET DYRHOLMEN VEST Fitjar kommune 28. januar 2009 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239 Rådal

Detaljer

Akvaplan-niva rapport

Akvaplan-niva rapport Månedlige temperatur, salinitets og oksygen registreringer ved Vadsø fra mars 1 til februar 2 og kort vurdering av. Akvaplan-niva rapport - - - - - - - -1-1 - Temperatur 1 2 Mars Mai Juli September November

Detaljer

Nye NS9410:2016. Miljøseminar Florø Pia Kupka Hansen

Nye NS9410:2016. Miljøseminar Florø Pia Kupka Hansen Nye NS9410:2016 Miljøseminar Florø 2016 10.02.16 Pia Kupka Hansen Norsk Standard NS9410 Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg Primært påvirkning av organisk utslipp Første utgave

Detaljer

SAM Notat nr. 13-2014

SAM Notat nr. 13-2014 SAM Notat nr. 13-2014 Uni Research Miljø Bergen, 02.09.2014 MOM B-undersøkelse ved Uføro i Stord kommune August 2014 Torben Lode Uni Research Miljø Thormøhlensgt. 55, 5008 Bergen Tlf. 55 58 43 41 Side

Detaljer

Analyse av kontinuerlige data. Intro til hypotesetesting. 21. april 2005. Seksjon for medisinsk statistikk, UIO. Tron Anders Moger

Analyse av kontinuerlige data. Intro til hypotesetesting. 21. april 2005. Seksjon for medisinsk statistikk, UIO. Tron Anders Moger Intro til hypotesetesting Analyse av kontinuerlige data 21. april 2005 Tron Anders Moger Seksjon for medisinsk statistikk, UIO 1 Repetisjon fra i går: Normalfordelingen Variasjon i målinger kan ofte beskrives

Detaljer

Strømning og spredning av gass i vann og overgang vann til luft

Strømning og spredning av gass i vann og overgang vann til luft Strømning og spredning av gass i vann og overgang vann til luft Seniorforsker Øistein Johansen SINTEF Marin miljøteknologi 1 Undervannsutblåsning av gass og olje Noen viktige teoretiske og eksperimentelle

Detaljer

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS. Ingebrigt Landa

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS. Ingebrigt Landa 3 Søknaden gjelder HORALAN FYLKESKOMMl 2 b MAI 2011 Arkiv; 3/2) Siiksh.T ovl/4// Kl ksp. 1.1.1 Telefonnummer 56181114 1.1.4 Postadresse 5392 STOREBØ 1.2.1 Telefonnummer 91661065 1.3.1 Fiskeridirektoratets

Detaljer

«Demonstrasjonav metode for kartleggingog produksjonav marine kart ved bruk av multistrålekkolodd i Nærøykommune»

«Demonstrasjonav metode for kartleggingog produksjonav marine kart ved bruk av multistrålekkolodd i Nærøykommune» «Demonstrasjonav metode for kartleggingog produksjonav marine kart ved bruk av multistrålekkolodd i Nærøykommune» Av Marin Seniorrådgiver Samarbeidspartner: PerAndersen August 2013 Marin Seniorrådgiver

Detaljer

MØRKE FLEKKER I LAKSEFILET

MØRKE FLEKKER I LAKSEFILET MØRKE FLEKKER I LAKSEFILET - en betydelig utfordring for næringen Turid Mørkøre, Nofima & Erling Olav Koppang, NVH 1 PROSJEKTET Forskningspartnere Finansiering/ veiledning 2012-2015 Industri/ prosjektbidrag

Detaljer

Havbrukstjeneten AS 7260 Sistranda

Havbrukstjeneten AS 7260 Sistranda Havbrukstjeneten AS 7260 Sistranda Telefon: 72 44 93 77 Felefaks: 72 44 97 61 Internett: www.havbrukstjenesten.no E-post: arild@havbrukstjenesten.no Rapport nr: StrFjo0913 Gradering: Åpen Strandsone Rapport

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) 1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-

Detaljer

Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen

Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen Svein Erling Hansen Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen Forskrift om krav for flytende akvakulturanlegg (Nytek forskriften) 4 Henvisning til NS-EN ISO/IEC 17020 og videre til NS- 9415-2009 6,7

Detaljer

B-undersøkelse. Tilstand 2. Dato for feltarbeid 30.10.15. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda Arild@havbrukstjenesten.no.

B-undersøkelse. Tilstand 2. Dato for feltarbeid 30.10.15. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda Arild@havbrukstjenesten.no. B-undersøkelse Lokalitet Gaustad Tilstand 2 Dato for feltarbeid 30.10.15 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Atlantos AS Arild Kjerstad Havbrukstjenesten 7260 Sistranda Arild@havbrukstjenesten.no Oppdragsansvarlig

Detaljer

Lasermåling - Homogenitet

Lasermåling - Homogenitet Lasermåling - Homogenitet 07.10.2014 Erik Espe, erik@viatech.no Lasermåling - Homogenitet Varige Veger 03.11.2014 Erik Espe, erik@viatech.no Viatech har laget lasermåleutstyr for veg siden 2005 Statens

Detaljer

Kapittel 7; Appendix til rapport i prosjekt Tap av Laksefisk i Sjø; «TALFS»

Kapittel 7; Appendix til rapport i prosjekt Tap av Laksefisk i Sjø; «TALFS» Kapittel 7; Appendix til rapport i prosjekt Tap av Laksefisk i Sjø; «TALFS» Fig 7.1.1. Følgebrev til skjema for utfylling av næringsaktørene: NASJONALT PROSJEKT «TAP AV LAKSEFISK I SJØ» Dette landsomfattende

Detaljer

MOM B- undersøkelse og strømmålinger utenfor avløpet til Hardingsmolt AS, vinteren 2014. R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1867

MOM B- undersøkelse og strømmålinger utenfor avløpet til Hardingsmolt AS, vinteren 2014. R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1867 MOM B- undersøkelse og strømmålinger utenfor avløpet til Hardingsmolt AS, vinteren 2014. R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1867 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: MOM B- undersøkelse og strømmålinger

Detaljer

Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet for laks ved Kvalnes i Skjerstadfjorden Bodø kommune

Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet for laks ved Kvalnes i Skjerstadfjorden Bodø kommune Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet for laks ved Kvalnes i Skjerstadfjorden Bodø kommune Argus-rapport nr. 201-09-08 Argus Miljø AS Bodø REFERANSESIDE Tittel Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet

Detaljer

LERØY AURORA AS BEGRUNNELSE SØKNAD OM ENDRING AV HAVBRUKSLOKALITET GOURTESJOHKA

LERØY AURORA AS BEGRUNNELSE SØKNAD OM ENDRING AV HAVBRUKSLOKALITET GOURTESJOHKA Vedlegg 1 Sted: Tromsø Dato. 30.11.2015 Deres ref. Vår ref: Ole-Hermann Strømmesen Saksbeh Direktetlf 77 60 93 00 / 918 06 420 E-post ohs lero aurora.no LERØY AURORA AS BEGRUNNELSE SØKNAD OM ENDRING AV

Detaljer

LOKAL VARIASJON I FELLEFANGST

LOKAL VARIASJON I FELLEFANGST Oppdragsrapport fra Skog og landskap 03/2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LOKAL VARIASJON I FELLEFANGST Analyse av barkbilledata

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Miljøovervåking av Indre Oslofjord Resultater fra tokt 14-5-2013 1. juli 2013 1 Det kommunale samarbeidsorganet Fagrådet for indre Oslofjord

Detaljer

AKVA group 2015.01.29 Målinger av strøm, salinitet og oksygen hvorfor, hvordan og hva kan det bety for i det daglige drift?

AKVA group 2015.01.29 Målinger av strøm, salinitet og oksygen hvorfor, hvordan og hva kan det bety for i det daglige drift? AKVA group 2015.01.29 Målinger av strøm, salinitet og oksygen hvorfor, hvordan og hva kan det bety for i det daglige drift? Strøm under operasjoner og i daglig drift Teknologi for et bedre samfunn 1 Zsolt

Detaljer

Miljøstatus i havbruksanlegg på Vestlandet er dagens overvåking god nok?

Miljøstatus i havbruksanlegg på Vestlandet er dagens overvåking god nok? Miljøstatus i havbruksanlegg på Vestlandet er dagens overvåking god nok? Sett frå ein miljøkonsulent si side v/ Frode Berge-Haveland, Resipientanalyse www.resipientanalyse.no Miljøstatus i havbruksanlegg

Detaljer

Etter Norsk Standard NS 9415: 2009

Etter Norsk Standard NS 9415: 2009 2016 Havbunnskartlegging ved Drevflesa, Roan, juni 2016 Bjørøya AS Etter Norsk Standard NS 9415: 2009 AQUA KOMPETANSE AS 9 8-6 - 16M DREVFLESA Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien, Lauvsnes

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1035. Oppdrettslokalitet Nakken, Stord kommune. Konsekvenser for koraller ved utvidet produksjon

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1035. Oppdrettslokalitet Nakken, Stord kommune. Konsekvenser for koraller ved utvidet produksjon Oppdrettslokalitet Nakken Stord kommune R A P P O Konsekvenser for koraller ved utvidet produksjon R T Rådgivende Biologer AS 135 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Oppdrettslokalitet Nakken Stord

Detaljer

Follo Bedriftshelsetjeneste AS

Follo Bedriftshelsetjeneste AS Follo Bedriftshelsetjeneste AS Johan K. Skanckesvei 1-3 1430 ÅS Sofiemyrtoppen skole v / Inger Benum Holbergs vei 41 1412 Sofiemyr Kopi skal sendes til: Verneombud Kopi er sendt til: Espen Halland Deres

Detaljer

Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari.

Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari. Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari. Knut A. Iden og Magnar Reistad (P.O. Box 43, N-0313 OSLO, NORWAY) ABSTRACT Rapporten er en dokumentasjon av værforholdene 30. og 31. juli 2009 for

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Jonny Opdahl

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Jonny Opdahl Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Havbunnsseismikk En praktisk gjennomgang av utstyr og operasjoner

Havbunnsseismikk En praktisk gjennomgang av utstyr og operasjoner Havbunnsseismikk En praktisk gjennomgang av utstyr og operasjoner Eivind Frømyr, PGS Geophysical Bodø 17. Ferbruar 2005 fisk og seismikk 2005 Innhold Inntroduksjon Hvorforgjør industrien OBC undersøkelser

Detaljer