Etter Norsk Standard NS : 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etter Norsk Standard NS : 2003"

Transkript

1 2016 Måling av vannstrøm ved Grunnan, Flatanger, April-Mai 2016 Marine Harvest Norway AS - Miljø Midt Etter Norsk Standard NS : 2003 AQUA KOMPETANSE AS S GRUNNAN

2 Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien, Lauvsnes Postadresse : 7770 Flatanger Telefon : Mobil : E-post : Internett : Bankgiro : Org. Nr. : Rapportens tittel: Måling av vannstrøm ved Grunnan, Flatanger, april-mai 2016 Dato for rapport: Måleperiode: Antall sider uten vedlegg: 25 Antall sider totalt: 25 Forfatter(e): Anja Pedersen og Linda Hagen Oppdragsgiver: Marine Harvest Norway AS - Miljø Midt Prosjektleder: Linda Hagen Prosjekt-/rapport nr.: S Tilgjengelighet: På forespørsel Instrumenttype: Dybde målested: GPS-koordinater, instrumentrigg Fylke: Nord-Trøndelag 2 doppler profilerende Ca. 104 meter N, Ø Kommune: Flatanger Resultatoversikt: Grunnan N, Ø 5 meter 15 meter Spredning (63 meter) Bunn (95 meter) Gjennomsnitt (cm/s): Maksimalhastighet, (cm/s): Strømstyrke 0-1 cm/sek (%): Neumann parameter: års strøm, beregnet: års strøm, beregnet: Emneord: Vannstrøm, overflatestrøm, dimensjoneringsstrøm, spredningsstrøm, bunnstrøm, doppler Ansvarlig for: Dato: Signatur: Rapportering: Anja Pedersen Prosjektet/Kvalitetssikret av: Linda Hagen Kopiering av rapporten kan kun skje i sin helhet. Dersom deler av rapporten (konklusjoner, figurer, tabeller, bilder eller annen gjengivelse) er ønskelig, er dette kun tillatt etter skriftlig samtykke fra. 1

3 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Kort vurdering... 4 Materiale og metode... 4 Resultater... 5 Tidsserier strømhastighet... 6 Strømrose gjennomsnittlig strømhastighet... 8 Strømrose maksimal strømhastighet Histogram strømhastighet Histogram strømretning Histogram strømretning og hastighet Strømrose vanntransport (fluks) Progressiv vektor Sensorer trykk registrert av instrument Sensorer instrumenthelning (tilt) Sensorer sjøtemperatur Retning med returperiode

4 Innledning har på oppdrag fra Marine Harvest Midt AS utført strømundersøkelser ved Grunnan i Flatanger kommune (figur 1 og 2). Rapporten presenterer en oppsummering av resultatene fra strømmålingene, og er bygd på forutsetningen om at du/dere studerer vedlagt data nøye selv. Strømmålingene ble foretatt i perioden 05. april til 09. mai 2016, og rådata finnes oppbevart hos. Figur 1: Oversiktskart over Grunnan, posisjon for strømmålere er markert med en rød boks. Kartkilde: Olex. Figur 2: Oversiktskart over Grunnan, posisjon for strømmålere er markert med et grønt kryss. Kartkilde: Olex 3

5 Kort vurdering Lite strømstille og sterk gjennomsnittsstrøm vil føre til god vannutskiftning ved Grunnan. En jevn vannstrøm kombinert med hyppige, sterke strømstøt i spredningsdypet og ved bunn vil bidra positivt til spredning og nedbryting av organisk materiale. Materiale og metode Strømmålingene ved Grunnan er gjennomført i henhold til NS :2003. For å måle vannstrøm ble det benyttet 2 stk 400 khz akustiske strømmålere, levert av Nortek AS. Instrumentoppsettet 25 celler x 2 meter ble benyttet for å måle overflate- og dimensjoneringstrøm, mens 32 celler x 2 meter ble benyttet for å måle spredning- og bunnstrøm, dette gir en rekkevidde på henholdsvis 50 og 64 meter. Målerne registrerer i 1 minutt sammenhengende, og hviler i 9 minutter. Tabell 1: Informasjon om oppsett, ID og måletidspunkt. Parameter Doppler Dopper Målertype Nortek profilerende doppler Nortek profilerende doppler Hode ID / Kort ID AQP 7777/ AQD12751 AQP 6985/ AQD 8761 Målernummer MH7 MH8 Frekvens (khz) Måleretning Opp Opp Måleintervall (min) Midlingsperiode (min) 1 1 Antall celler (#) Cellestørrelse (meter) 2 2 Tidsrom for gyldige registreringer kl kl kl kl Det er foretatt en automatisk kvalitetskontroll av datasettene med programvaren SeaReport, og denne fjernet noe data i spredningsdypet grunnet lav signalstyrke. Tabell 2 presenterer en liste av data som ble fjernet manuelt. I overflate og dimensjoneringsstrømmen ble det kun fjernet to målinger manuelt, mens det i spredning- og bunnstrømmen ble fjernet seks målinger. Tabell 2: Oversikt over manuelt slettede strømmålinger. Måledyp Start Slutt Årsak Overflate- og dimensjoneringsstrøm (5 og 15 meter) Spredning- og bunnstrøm (63 og 95 meter) :43: :55:59 Korrupt strømmåling :34: :45:14 Korrupt strømmåling :23: :27:11 Korrupt strømmåling :01: :09:21 Korrupt strømmåling :30: :40:04 Korrupt strømmåling :11: :18:26 Korrupt strømmåling :57: :12:24 Korrupt strømmåling :41: :47:28 Korrupt strømmåling. 4

6 Resultater I denne måleserien er gjennomsnittlig vannstrøm 12, 9, 5 og 5 cm/sek på 5, 15, 63 og 95 meters dyp, mens maksimalstrømmen er henholdsvis 45, 33, 22 og 26 cm/sek. Vannutskiftningsstrømmen er god igjennom hele vannsøylen. Under 1.5 % av målingene på 5 og 15 meters dyp viser hastigheter mellom 0 og 1 cm/sek. På 63 og 95 meters dyp er under 5 % av hastighetene målt på mellom 0 og 1 cm/sek, dette indikerer lite strømstille ved Grunnan. I overflaten og på dimensjoneringsdypet er vannstrømmen hovedsakelig ensrettet mot nordøst (45-75), men med noen perioder med tidevannstyrt vanndynamikk innimellom. På slutten av måleperioden ser vi en tydelig tidevannsstyrt vanndynamikk. Neumannsparameter på 0.61 og 0.64 på henholdsvis 5 og 15 meters dyp tyder også på en ensrettet strøm. Bunnstrømmen er hovedsakelig tidevannsstyrt. Dette gjelder også for spredningsstrømmen, men denne har noen perioder hvor strømmen er mer ensrettet. Nedenfor presenteres tabeller og figurer med statistikk og resultater. Tabell 3: Statistikk Parameter 5 m 15 m 63 m 95 m Gyldige målinger / 4992 / / / / 4994 totalt (#) Gjennomsnittsstrøm (cm/sek) Maksimalhastighet (cm/sek) Strømstyrke 0-1 cm/sek (%) Neumannsparameter Standardavvik (cm/sek) Signifikant maksimum strømhastighet (cm/sek) Signifikant minimum strømhastighet (cm/sek) 10 års returstrøm (cm/sek) års returstrøm (cm/sek) De 4 hyppigst forekommende strømretningsgruppene ( ) De 4 hyppigst forekommende strømhastighetsgruppene (cm/sek) Mest vannutskiftning / retning / 15 graders sektor Minst vannutskiftning / retning / 15 graders sektor 45-60, 60-75, 30-45, , 5-10, 15-20, m³ / dag ved m³ / dag ved , 60-75, 30-45, , 0-5, 10-15, m³ / dag ved m³ / dag ved , 75-90, 45-60, , 5-10, 10-15, m³ / dag ved m³ / dag ved , , , , 5-10, 10-15, m³ / dag ved m³ / dag ved

7 Tidsserier strømhastighet Overflatestrøm - strøm på 5 meteres dyp på Grunnan Dimensjoneringsstrøm strøm på 15 meters dyp på Grunnan 6

8 Spredningsstrøm - strøm på 63 meters dyp på Grunnan Bunnstrøm strøm på 95 meters dyp på Grunnan 7

9 Strømrose gjennomsnittlig strømhastighet Overflatestrøm - strøm på 5 meters dyp på Grunnan Dimensjoneringsstrøm strøm på 15 meters dyp på Grunnan 8

10 Spredningsstrøm strøm på 63 meters dyp på Grunnan Bunnstrøm strøm på 95 meters dyp på Grunnan 9

11 Strømrose maksimal strømhastighet Overflatestrøm strøm på 5 meters dyp på Grunnan Dimensjoneringsstrøm strøm på 15 meters dyp på Grunnan 10

12 Spredningsstrøm strøm på 63 meters dyp på Grunnan Bunnstrøm strøm på 95 meters dyp på Grunnan 11

13 Histogram strømhastighet Overflatestrøm strøm på 5 meters dyp på Grunnan Dimensjoneringsstrøm strøm på 15 meters dyp på Grunnan 12

14 Spredningsstrøm strøm på 63 meters dyp på Grunnan Bunnstrøm strøm på 95 meters dyp på Grunnan 13

15 Histogram strømretning Overflatestrøm strøm på 5 meters dyp på Grunnan Dimensjoneringsstrøm strøm på 15 meters dyp på Grunnan 14

16 Spredningsstrøm strøm på 63 meters dyp på Grunnan Bunnstrøm strøm på 95 meters dyp på Grunnan 15

17 Histogram strømretning og hastighet Overflatestrøm strøm på 5 meters dyp på Grunnan Dimensjoneringsstrøm strøm på 15 meters dyp på Grunnan 16

18 Spredningsstrøm strøm på 63 meters dyp på Grunnan Bunnstrøm strøm på 95 meters dyp på Grunnan 17

19 Strømrose vanntransport (fluks) Overflatestrøm strøm på 5 meters dyp på Grunnan Dimensjoneringsstrøm strøm på 15 meters dyp på Grunnan 18

20 Spredningsstrøm strøm på 63 meters dyp på Grunnan Bunnstrøm strøm på 95 meters dyp på Grunnan 19

21 Progressiv vektor Overflatestrøm strøm på 5 meters dyp på Grunnan Dimensjoneringsstrøm strøm på 15 meters dyp på Grunnan 20

22 Spredningsstrøm strøm på 63 meters dyp på Grunnan Bunnstrøm strøm på 95 meters dyp på Grunnan 21

23 Sensorer trykk registrert av instrument Trykk registrert av instrument på 34.5 meters dyp på Grunnan Trykk registrert av instrument på meters dyp på Grunnan 22

24 Sensorer instrumenthelning (tilt) Instrumenthelning på 34.5 meters dyp på Grunnan Instrumenthelning på meters dyp på Grunnan 23

25 Sensorer sjøtemperatur Temperatur på 34.5 meters dyp på Grunnan Temperatur på meters dyp på Grunnan 24

26 Retning med returperiode Tabell 4: Retning med returperiode Overflatestrøm strøm på 5 meters dyp Retning Gjennomsnitt Maksimal Snitt 10 år Maks 10 år Snitt 50 år Maks 50 år 0 0,109 0,302 0,179 0,498 0,201 0, ,135 0,375 0,222 0,619 0,249 0, ,135 0,450 0,222 0,742 0,249 0, ,095 0,270 0,158 0,445 0,177 0, ,073 0,247 0,120 0,407 0,135 0, ,089 0,224 0,147 0,370 0,165 0, ,109 0,271 0,180 0,448 0,202 0, ,099 0,263 0,164 0,434 0,184 0,487 Dimensjoneringsstrøm strøm på 15 meters dyp Retning Gjennomsnitt Maksimal Snitt 10 år Maks 10 år Snitt 50 år Maks 50 år 0 0,081 0,221 0,133 0,365 0,149 0, ,109 0,330 0,180 0,544 0,202 0, ,103 0,307 0,171 0,507 0,191 0, ,061 0,200 0,101 0,329 0,113 0, ,049 0,155 0,081 0,256 0,090 0, ,054 0,150 0,089 0,248 0,099 0, ,065 0,169 0,108 0,280 0,121 0, ,073 0,200 0,120 0,330 0,135 0,370 Spredningsstrøm strøm på 63 meters dyp Retning Gjennomsnitt Maksimal Snitt 10 år Maks 10 år Snitt 50 år Maks 50 år 0 0,041 0,142 0,067 0,234 0,075 0, ,058 0,217 0,095 0,358 0,107 0, ,062 0,220 0,102 0,363 0,114 0, ,041 0,145 0,068 0,239 0,077 0, ,035 0,151 0,057 0,249 0,064 0, ,048 0,153 0,080 0,253 0,089 0, ,057 0,195 0,094 0,321 0,106 0, ,047 0,188 0,077 0,310 0,087 0,348 Bunnstrøm strøm på 95 meters dyp Retning Gjennomsnitt Maksimal Snitt 10 år Maks 10 år Snitt 50 år Maks 50 år 0 0,042 0,183 0,069 0,303 0,077 0, ,055 0,204 0,091 0,337 0,103 0, ,068 0,263 0,112 0,434 0,125 0, ,043 0,129 0,071 0,212 0,079 0, ,039 0,126 0,064 0,208 0,072 0, ,052 0,168 0,086 0,278 0,097 0, ,061 0,192 0,100 0,317 0,112 0, ,050 0,166 0,083 0,274 0,093 0,307 Alle strømhastighetene i tabellen er oppgitt i meter/sekund 25

Etter Norsk Standard NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Drevflesa, Roan, mai - juni 2016 Bjørøya AS Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 97-6 - 16S DREVFLESA Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien, Lauvsnes

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003 AQUA KOMPETANSE AS

Etter Norsk Standard NS : 2003 AQUA KOMPETANSE AS 11 2016 Måling av vannstrøm ved Rognsteinan, Bjugn, august-september 2016 NorgeSkjell AS Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 177-9-16S ROGNSTEINAN Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003 AQUA KOMPETANSE AS

Etter Norsk Standard NS : 2003 AQUA KOMPETANSE AS 2017 Vannstrømmåling ved Håvær, Rødøy, november-desember 2016 / januar-februar 2017 Marine Harvest ASA avd. Nord Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 46-3-17S HÅVÆR Aqua Kompetanse A/S

Detaljer

Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2017

Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2017 2017 Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2017 Namdal Settefisk Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 Rapportens tittel: Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2016 Forfatter(e):

Detaljer

Vannstrømmåling ved Skjerpøyskjæra, Namdalseid, august - september Norgeskjell AS

Vannstrømmåling ved Skjerpøyskjæra, Namdalseid, august - september Norgeskjell AS 2017 Vannstrømmåling ved Skjerpøyskjæra, Namdalseid, august - september 2017 Norgeskjell AS Etter Norsk Standard NS 9425-2:2003 AQUA KOMPETANSE AS 230-9-17S SKJERPØYSKJÆRA Aqua Kompetanse AS Lauvsneshaugen

Detaljer

Vannstrømmåling ved Geitaneset, Namdalseid, august - september Norgeskjell AS

Vannstrømmåling ved Geitaneset, Namdalseid, august - september Norgeskjell AS 2017 Vannstrømmåling ved Geitaneset, Namdalseid, august - september 2017 Norgeskjell AS Etter Norsk Standard NS 9425-2:2003 AQUA KOMPETANSE AS 231-9-17S GEITANESET Aqua Kompetanse AS Lauvsneshaugen 7 7770

Detaljer

Vannstrømmåling ved Langsetvågen i Nesna kommune, februar - april Arctic Seafarm Holding AS

Vannstrømmåling ved Langsetvågen i Nesna kommune, februar - april Arctic Seafarm Holding AS 2018 Vannstrømmåling ved Langsetvågen i Nesna kommune, februar - april 2018 Arctic Seafarm Holding AS Etter Norsk Standard NS 9425-2:2003 AQUA KOMPETANSE AS Aqua Kompetanse AS Storlavika 7 7770 Flatanger

Detaljer

Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar - mars 2017

Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar - mars 2017 2017 Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar - mars 2017 VikingBase Havbruk AS Etter Norsk Standard NS 9425-1: 1999 1 Rapportens tittel: Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar mars 2017 Forfatter(e):

Detaljer

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (oktober-desember 2015)

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (oktober-desember 2015) Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (oktober-desember 2015) Informasjon om anlegg og oppdragsgiver: Rapport tittel: Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (Oktober-desember

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 1999 og NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 1999 og NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Straumen i utløpet til Åfjorden, Åfjord kommune, januar februar 2015 Norgeskjell AS Etter Norsk Standard NS 9425-1: 1999 og NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 65-5 - 16S Å

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 1999

Etter Norsk Standard NS : 1999 26 Måling av vannstrøm ved Eidane, Frosand, mai - juni 26 Kvits øy Sjøtjenester AS Etter Norsk Standard NS 9425 - : 999 AQUA KOMPETANSE AS 99-6 - 6S EIDANE Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien,

Detaljer

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1 (mai-juni 2014)

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1 (mai-juni 2014) Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1 (mai-juni 2014) Informasjon om anlegg og oppdragsgiver: Rapport tittel: Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1

Detaljer

Måling av overflate og dimensjoneringsstrøm på lokalitet Steinsflesa (september-oktober 2013)

Måling av overflate og dimensjoneringsstrøm på lokalitet Steinsflesa (september-oktober 2013) Aqua Kompetanse A/S Flatanger Kontoradresse : Miljøbygget, Lauvsnes Postadresse : Flatanger Telefon : Mobil : E-post : post@aquakompetanse.no Internett : www.aquakompetanse.no Bankgiro :.. Org. r. : Måling

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Klipen i Leirfjord kommune Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen are@havforsk.com, 90856043 Informasjon om anlegg

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Langskjæran i Gildeskål kommune Januar 2008 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen jness@havforsk.com / 959 926 60 Informasjon

Detaljer

Aqua Kompetanse A/S : 7770 Flatanger

Aqua Kompetanse A/S : 7770 Flatanger Aqua Kompetanse A/S Flatanger Kontoradresse Postadresse : Miljøbygget, Lauvsnes : Flatanger Telefon : Mobil : E-post : post@aqua-kompetanse.no Internett : www.aqua-kompetanse.no Bankgiro :.. Org. r. :

Detaljer

Bjørøya Fiskeoppdrett AS 15. mai 2014 Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Flatanger

Bjørøya Fiskeoppdrett AS 15. mai 2014 Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Flatanger Kontoradresse: Miljøbygget, Lauvsnes Postadresse: Miljøbygget, 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no www.aqua-kompetanse.no Bankgiro: 4400.07.25541 Org.

Detaljer

LetSea AS. Strømundersøkelse Hellesvika. i Leirfjord kommune, Nordland fylke Februar 2016

LetSea AS. Strømundersøkelse Hellesvika. i Leirfjord kommune, Nordland fylke Februar 2016 LetSea AS Strømundersøkelse Hellesvika i Leirfjord kommune, Nordland fylke Februar 2016 LetSea AS Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com /959 92 660 Informasjon om anlegg og oppdragsgiver:

Detaljer

Vurdering av strømmålinger i tre dyp fra lokaliteten Steinsflesa, Leka kommune. Firma: Marine Harvest Nord

Vurdering av strømmålinger i tre dyp fra lokaliteten Steinsflesa, Leka kommune. Firma: Marine Harvest Nord Vurdering av strømmålinger i tre dyp fra lokaliteten Steinsflesa, Leka kommune. Firma: Marine Harvest Nord Figur 1. Oversikt over anleggsområde der strømmålingene er tatt Tabell 1. Kort oppsummering av

Detaljer

Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 2016

Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 2016 Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 216 Innholdsfortegnelse 1. Metodikk...3 2. Resultater...4 2.1 Strømdata sammendrag...4 2.2 Strømroser...5

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Selsøyvær Rødøy kommune, Nordland fylke Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com, 95 99 26 60

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Varpet i Lurøy kommune November 2015 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com, 959 92 660 Informasjon om

Detaljer

Strømundersøkelse Breivika og Breivika Sør S A. i Dønna kommune, Nordland fylke Desember k b v

Strømundersøkelse Breivika og Breivika Sør S A. i Dønna kommune, Nordland fylke Desember k b v S A n sjo ssta k ru b v a H d n la e lg e H Strømundersøkelse Breivika og Breivika Sør i Dønna kommune, Nordland fylke Desember 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8 80 0 Sandnessjøen

Detaljer

Leines strøm 1604 erstattes av Leines strøm 1604 utgave A Revidert 28/4/2016. Strømundersøkelse Leines. i Leirfjord kommune April 2016.

Leines strøm 1604 erstattes av Leines strøm 1604 utgave A Revidert 28/4/2016. Strømundersøkelse Leines. i Leirfjord kommune April 2016. Leines strøm 1604 erstattes av Leines strøm 1604 utgave A Revidert 28/4/2016 Strømundersøkelse Leines i Leirfjord kommune April 2016 LetSea AS LetSea AS Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com

Detaljer

Marine Harvest AS Attn: Knut Staven 7770 Flatanger

Marine Harvest AS Attn: Knut Staven 7770 Flatanger Marin konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Marine Harvest AS Attn: Knut Staven Flatanger tlf: (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Kornstad, Averøya. Strømmålinger.

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS. Skorpa Nord profil juli 2014 erstattes av Skorpa Nord profil juli 2014 utgave A Revidert 28/10/2014

Helgeland Havbruksstasjon AS. Skorpa Nord profil juli 2014 erstattes av Skorpa Nord profil juli 2014 utgave A Revidert 28/10/2014 Helgeland Havbruksstasjon AS Skorpa Nord profil juli 2014 erstattes av Skorpa Nord profil juli 2014 utgave A Revidert 28/10/2014 Strømundersøkelse Skorpa Nord i Dønna kommune Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Sentrum næringshage Sandnessjøen tlf. / Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Lille Åsvær i Dønna kommune Juni Strømmåling Lille Åsvær Juli Tittel Strømundersøkelse på lokalitet Lille Åsvær Juni

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Strøm Slokkholmen 0812 Erstattes av: Strøm Slokkholmen 0812 versjon A Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Slokkholmen i Leka kommune Desember 2008 Tittel Strømundersøkelse Slokkholmen Desember

Detaljer

Marine Harvest AS Attn: Hjørn Strand / Anders Laugsand 7994 Leka

Marine Harvest AS Attn: Hjørn Strand / Anders Laugsand 7994 Leka Marin Konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) tlf: (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Marine Harvest AS Attn: Hjørn Strand / Anders Laugsand Leka Dato:.oktober. REVIDERT

Detaljer

Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD 6000) i perioden

Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD 6000) i perioden Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD ) i perioden... Val Akva Lokalitet: Hindholmen Nærøy Kommune Figur : Plassering av strømmåler i forhold til anlegg Kort oppsummering

Detaljer

Strømundersøkelse Breivika Sør S A. i Dønna kommune April k b v

Strømundersøkelse Breivika Sør S A. i Dønna kommune April k b v S A n sjo ssta k ru b v a H d n la e lg e H Strømundersøkelse Breivika Sør i Dønna kommune April 1 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 Sandnessjøen are@havforsk.com, 93 Informasjon om

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Sentrum næringshage Sandnessjøen tlf. / Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Lille Åsvær i Herøy kommune August 9 Strømmåling Lille Åsvær august 9 Tittel Strømundersøkelse på lokalitet Lille

Detaljer

Temperaturmålinger i sju dyp ved Langsetvågen i Nesna kommune, februar - april 2018

Temperaturmålinger i sju dyp ved Langsetvågen i Nesna kommune, februar - april 2018 2018 Temperaturmålinger i sju dyp ved Langsetvågen i Nesna kommune, februar - april 2018 Arctic seafarm holding AS AQUA KOMPETANSE AS Aqua Kompetanse AS Storlavika 7 7770 Flatanger Mobil: 905 16 947 E-post:

Detaljer

Dato: 27. september 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik

Dato: 27. september 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Dato: 27. september 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Lokaliteten: Måvær, Lurøy kommune. Som avtalt oversendes strømrapport for NS 9415 ved overflatestrøm på 5m og dimensjoneringsdyp på

Detaljer

Se vedlegg. Med hilsen: Vedlegg. _ Per Andersen (Marin Konsulent i Nord-Trøndelag).

Se vedlegg. Med hilsen: Vedlegg. _ Per Andersen (Marin Konsulent i Nord-Trøndelag). Marin Konsulent i Nord-Trøndelag 7770 Flatanger tlf. 74221100 (arbeid) tlf: 97089978 (mobil) faks: 74221180 E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 27.februar201

Detaljer

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Vannområde Rødøy-Lurøy v. Prosjektleder /marinbiolog Tone Vassdal INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 MATERIALE OG METODER... 5 3 RESULTAT OG DISKUSJON...

Detaljer

Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 7900 Rørvik

Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 7900 Rørvik Marin Konsulent i ord Trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 9 Rørvik tlf: 999 (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Ånholmen, Fosnes. Strømmålinger.

Detaljer

Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Bjørøystøa

Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Bjørøystøa Marin konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes Bjørøystøa tlf: 999 (mobil) faks: E-post: mariinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Svesøya

Detaljer

Måling av hydrografi ved inntakspunkt for VikingBase Havbruk i Rissa kommune, februar 2017

Måling av hydrografi ved inntakspunkt for VikingBase Havbruk i Rissa kommune, februar 2017 2017 Måling av hydrografi ved inntakspunkt for VikingBase Havbruk i Rissa kommune, februar 2017 VikingBase Havbruk AS Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien, Lauvsnes Postadresse : 7770 Flatanger

Detaljer

Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune

Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune Argus-rapport nr. 33--17 Bodø Side 1 av 1 REFERANSESIDE Tittel Strømmåling Vedøya Gildeskål kommune Offentlig tilgjengelig: Argusrapport nr.: 33--17 Antall sider:

Detaljer

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt.

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Lokaliteten: Rotholmen, Meløy. Sprednings- og bunnstrøm. Som avtalt oversender vi resultatene fra våre strømmålinger utført i området ved Rotholmen i Meløy kommune. Vår vurdering av lokaliteten er i hovedsak

Detaljer

Egil Kristoffersen & Sønner AS

Egil Kristoffersen & Sønner AS Egil Kristoffersen & Sønner AS Strømmålinger 5m, m, spredning, bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 6671. This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur

Detaljer

Etter Norsk Standard NS 9415: 2009

Etter Norsk Standard NS 9415: 2009 2016 Havbunnskartlegging ved Kleppe, Leka Bjørøya AS Etter Norsk Standard NS 9415: 2009 AQUA KOMPETANSE AS 148-8-16M KLEPPE Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien, Lauvsnes Postadresse : 7770

Detaljer

SAM Notat nr

SAM Notat nr SAM Notat nr. 2-212 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Strømmåling ved lokalitet Hestholmen, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune Våren 212 Tone Vassdal Per-Otto Johansen SAM-Marin Thormøhlensgt.,

Detaljer

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Lokaliteten: Vardskjæret Sør, Lurøy kommune. Som avtalt oversendes ny strømrapport som inkluderer strøm ved 25m dyp, (spredningsdyp).

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Ulvan, Hitra kommune Dato: April 13 Omsøkt/disponert av: Marine Harvest Norway AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 76 Sistranda 7 44 93

Detaljer

Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-2013

Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-2013 SAM Notat nr. 9-3 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-3 Tone Vassdal Trond Einar Isaksen SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

Strømmåling i med RDCP 600 i perioden

Strømmåling i med RDCP 600 i perioden Strømmåling i med RDCP 600 i perioden 27.5-25.6.10 Langstein Fisk Lokalitet: Langstein Stjørdal Kommune Figur 1: Oversiktskart med plassering av strømmåleren. Posisjon er angitt på kartet. Kilde: Olex

Detaljer

Måleperioder / frekvenser: 1 mnd med 10 min. intervall Se vedlegg. Oppsummering fra målingene. Se Spesifikasjons og resultatoversikt.

Måleperioder / frekvenser: 1 mnd med 10 min. intervall Se vedlegg. Oppsummering fra målingene. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Hydra Vega AS Vegsteinveien 11, 9 Vega Telefon: 971 Dato: /1-1 Deres ref: Jacob Meland Lokaliteten: Bukkøy, Lurøy. Bunnstrøm. Som avtalt oversender vi rapport fra deres strømmålinger av bunnstrøm som er

Detaljer

Etter Norsk Standard NS 9415: 2009 AQUA KOMPETANSE AS

Etter Norsk Standard NS 9415: 2009 AQUA KOMPETANSE AS 2016 Havbunnskartlegging ved Håvær, Rødøy, november 2016 Marine Harvest Norway AS - Miljø Nord Etter Norsk Standard NS 9415: 2009 AQUA KOMPETANSE AS 211-11-16M HÅVÆR Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse :

Detaljer

STRØMMÅLINGSRAPPORT. Lokalitet: Kvitelv Lok

STRØMMÅLINGSRAPPORT. Lokalitet: Kvitelv Lok Side 1 STRØMMÅLINGSRAPPORT Lokalitet: Kvitelv Lok. 13813 15.04.2010-08.07.2010 Kvitelv Figur 1. Lokaliteten Kvitelv ligger i Bekkarfjorden i Lebesby kommune, mellom odden Tordenvik og Litleskjeret, ved

Detaljer

SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove Sinkaberg Marøya 7900 Rørvik

SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove Sinkaberg Marøya 7900 Rørvik Marin Konsulent i ord -Trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) tlf: (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Dato:.juli SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove Sinkaberg Marøya Rørvik Lokaliteten:

Detaljer

Cermaq Norway AS. Strømmålinger Hjartøy 2014 Vanntransport, spredning og bunn. Akvaplan-niva AS Rapport:

Cermaq Norway AS. Strømmålinger Hjartøy 2014 Vanntransport, spredning og bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: Cermaq Norway AS Strømmålinger 21 Vanntransport, spredning og bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 7391.1 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret

Detaljer

Egil Kristoffersen & Sønner AS

Egil Kristoffersen & Sønner AS Egil Kristoffersen & Sønner AS Strømmålinger Mikkelsøy 5 meter, 5 meter og bunnstrøm Akvaplan-niva AS Rapport: 6996. This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Follafoss, Verran kommune Dato: Oktober Omsøkt/disponert av: Follasmolt AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda 9 / 99, arild@havbrukstjenesten.no

Detaljer

Grieg Seafood Finnmark

Grieg Seafood Finnmark Grieg Seafood Finnmark Strømmålinger 5m, m, spredning, bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 7171.1 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr:

Detaljer

Etter Norsk Standard NS 9415: 2009

Etter Norsk Standard NS 9415: 2009 2016 Havbunnskartlegging ved Drevflesa, Roan, juni 2016 Bjørøya AS Etter Norsk Standard NS 9415: 2009 AQUA KOMPETANSE AS 9 8-6 - 16M DREVFLESA Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien, Lauvsnes

Detaljer

Havbunnskartlegging ved Brakstadsundet, Fosnes Namdal Settefisk A/S

Havbunnskartlegging ved Brakstadsundet, Fosnes Namdal Settefisk A/S 2017 Havbunnskartlegging ved Brakstadsundet, Fosnes Namdal Settefisk A/S AQUA KOMPETANSE AS 0 Lauvsneshaugen 7 7770 Flatanger Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no Internett: www.aqua-kompetanse.no

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seiballskjæra, Frøya kommune. Dato: Januar 1 Omsøkt/disponert av: Erviks laks og ørret AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 7 Sistranda

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Omsøkt/disponert av: Marine Harvest avd ST Stamfisk AS

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Omsøkt/disponert av: Marine Harvest avd ST Stamfisk AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Havsund, Bjugn kommune Dato: Januar og Februar Omsøkt/disponert av: Marine Harvest avd ST Stamfisk AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seterneset, Molde kommune Dato: Oktober og desember og januar Omsøkt/disponert av: SalMar Organic AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Neptun settefisk AS Lokalitet: Survika Namsos kommune Divaa. Twor I. 3D 1133 S1. Dffin Sed14 230 a3333 I c5< 11 11.31 P33. 1437:13 1 Denler

Detaljer

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03 SalMar Nord Strømmålinger Øyra 5m, m, spredning, bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.3 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO

Detaljer

Havbunnskartlegging ved Geitaneset, Namdalseid, 2017

Havbunnskartlegging ved Geitaneset, Namdalseid, 2017 2017 Havbunnskartlegging ved Geitaneset, Namdalseid, 2017 Norgeskjell AS AQUA KOMPETANSE AS 242-9-17M GEITANESET Aqua Kompetanse AS Lauvsneshaugen 7 7770 Flatanger Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seiskjæret, Åfjord kommune Dato: Juli 1 Omsøkt/disponert av: Måsøval Fiskeoppdrett AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 7 Sistranda 7 9

Detaljer

Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune

Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune 116 Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune Overflatestrøm m Spredningsstrøm 11m Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Sortland Side 2 Rapporttittel Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune Overflatestrøm

Detaljer

Marine Harvest AS. Bølge- og strømundersøkelse ved Nørholmen i Smøla kommune, mars 2014 mai 2015.

Marine Harvest AS. Bølge- og strømundersøkelse ved Nørholmen i Smøla kommune, mars 2014 mai 2015. Marine Harvest AS Bølge- og strømundersøkelse ved Nørholmen i Smøla kommune, mars 214 mai 215. Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Nørholmen (mars 214 - mai 215) Informasjon om anlegg og oppdragsgiver:

Detaljer

Strøm målinger. Lokalitet Salvågvika. Marine Harvest Agder A/S

Strøm målinger. Lokalitet Salvågvika. Marine Harvest Agder A/S Strøm målinger Lokalitet Salvågvika Marine Harvest Agder A/S 12.05.05 1 2 HIDRA 3 ANDABELØY 5 4 1 Strøm målinger Lokalitet Salvågvika Marine Harvest Agder A/S 12.05.05 Arne Skaar Bio Consult A/S Bjørndalsheia

Detaljer

Mainstream Norway AS. Strømmålinger Ånderbakk m, 15m, Spredning, Bunn. Akvaplan-niva AS Rapport:

Mainstream Norway AS. Strømmålinger Ånderbakk m, 15m, Spredning, Bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: Mainstream Norway AS Strømmålinger 5m, 5m, Spredning, Bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 5558. This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr:

Detaljer

Biolog Haakon O. Christiansen Boks Svolvær Org.nr: mva. Ellingsen Seafood AS Avisgt Svolvær

Biolog Haakon O. Christiansen Boks Svolvær Org.nr: mva. Ellingsen Seafood AS Avisgt Svolvær Biolog Haakon O. Christiansen Boks Svolvær Org.nr: 9 9 mva Telefon: 99 Dato: /- mail: haach@online.no Ellingsen Seafood AS Avisgt Svolvær Lokaliteten: Korsnes, Vågan. Overflate- og spredningsstrøm. Som

Detaljer

Havbunnskartleggingved Skjerpsøyskjæra,Namdalseid,2017

Havbunnskartleggingved Skjerpsøyskjæra,Namdalseid,2017 2017 Havbunnskartleggingved Skjerpsøyskjæra,Namdalseid,2017 NorgeskjellAS AQUAKOMPETANSE AS 238-9-17M SKJERP SØYSKJÆRA Aqua Kompetanse AS Lauvsneshaugen 7 7770 Flatanger Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Urda, Surnadal kommune Dato: Juli og november Omsøkt/disponert av: Lerøy Hydrotech AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda /, arild@havbrukstjenesten.no

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 2011

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 2011 HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Midlertidig rapport. Lokalitet: Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 11 Omsøkt/disponert av: Måsøval Fiskeoppdrett AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten

Detaljer

SD6000 Rapport rådata

SD6000 Rapport rådata SD Rapport rådata oomas DV GL Johan Berentsens vei 9- Laksevåg Dato: /- Lokaliteten: Tittelsnes, Sveio. Sprednings- og bunnstrøm. Strøm på 9m og m dybde. Strømmålingene er utført av oomas DV GL. I sammenheng

Detaljer

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata.

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata. Lokaliteten: Djupvik, Rødøy kommune. Utskiftningsstrøm. Som avtalt oversender vi resultatene fra våre strømmålinger utført i området ved Djupvik i Rødøy kommune. Vår vurdering av lokaliteten er i hovedsak

Detaljer

SD6000 Rapport rådata

SD6000 Rapport rådata SD Rapport rådata Firma: oomas Sertifisering as Postboks: Repslagergaten. Telefon: Faks: Dato: /- Deres ref: JG Lokaliteten: Rotøy, Øygarden. Overflate- og spredningsstrøm. Strøm på m og m dybde. Strømmålingene

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Laksåvika, Hitra kommune Dato: Mai Omsøkt/disponert av: Måsøval Settefisk AS

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Laksåvika, Hitra kommune Dato: Mai Omsøkt/disponert av: Måsøval Settefisk AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Område: Laksåvika, Hitra kommune Dato: Mai Omsøkt/disponert av: Måsøval Settefisk AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 7 Sistranda 7 93 77/ 99, arild@havbrukstjenesten.no

Detaljer

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata.

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata. Lokaliteten: Djupvik, Rødøy kommune. Overflatestrøm. Som avtalt oversender vi resultatene fra våre strømmålinger utført i området ved Djupvik i Rødøy kommune. Vår vurdering av lokaliteten er i hovedsak

Detaljer

Bunnkartlegging og strømmåling ved Ulen, Lierne kommune, september 2016

Bunnkartlegging og strømmåling ved Ulen, Lierne kommune, september 2016 2016 Bunnkartlegging og strømmåling ved Ulen, Lierne kommune, september 2016 Blåfjell AS Etter NS 9425-1:1999 og NS 9425-2:2003 AQUA KOMPETANSE AS 178-9 - 16 ULEN Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien,

Detaljer

SD6000 Rapport rådata

SD6000 Rapport rådata SD Rapport rådata oomas DV GL Johan Berentsens vei 19-111 13 Laksevåg Dato: /11-1 Lokaliteten: Tittelsnes, Sveio. Overflate- og spredningsstrøm. Strøm på m og 1m dybde. Strømmålingene er utført av oomas

Detaljer

NOTAT. SMS Sandbukta Moss Såstad. Temanotat Kartlegging av strømningsforhold. Sammendrag

NOTAT. SMS Sandbukta Moss Såstad. Temanotat Kartlegging av strømningsforhold. Sammendrag NOTAT Oppdrag 960168 Sandbukta Moss Såstad, Saks. Nr 201600206 Kunde Bane NOR Notat nr. Forurenset grunn/002-2017 Dato 17-03-2017 Til Fra Kopi Ingunn Helen Bjørnstad/ Bane NOR Rambøll Sweco ANS/ Michael

Detaljer

Havbunnskartlegging ved Langsetvågen i Nesna kommune, april 2018

Havbunnskartlegging ved Langsetvågen i Nesna kommune, april 2018 2018 Havbunnskartlegging ved Langsetvågen i Nesna kommune, april 2018 Arctic seafarm holding AS AQUA KOMPETANSE AS Aqua Kompetanse AS Storlavika 7 7770 Flatanger Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Forrahammeren, Snillfjord kommune Dato: November og februar Omsøkt/disponert av: AquaGen AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda

Detaljer

Dato: Antall sider:13 Feltarbeidsperiode:Apr-mai 2011 Oppdragsgivers ref./kontaktperson:

Dato: Antall sider:13 Feltarbeidsperiode:Apr-mai 2011 Oppdragsgivers ref./kontaktperson: VFH-Rapport: Strømmålinger ved lokalitet, Vindhammeren i Bø kommune. Overflatestrøm m dyp Vannutskiftningsstrøm - m dyp GPS posisjon strømmåler: o,/ o, Ø Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Sortland Side

Detaljer

Wilsgård Fiskeoppdrett

Wilsgård Fiskeoppdrett Wilsgård Fiskeoppdrett Strømmålinger Værnes m dyp AS Akvaplan-niva AS Rapport: 68. This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 97

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Solværet, Smøla Kommune Februar 2006, september og november 2010.

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Solværet, Smøla Kommune Februar 2006, september og november 2010. HAVBRUKSTJEESTE A/S Strømmåling Lokalitet: Dato: Solværet, Smøla Kommune Februar, september og november. Omsøkt/disponert av: SalMar Farming AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS Arild Kjerstad, Sistranda

Detaljer

Aqua KompetanseA/S 7770Flatanger

Aqua KompetanseA/S 7770Flatanger Aqua KompetanseA/S 7770Flatanger Kontoradresse Postadresse : Miljøbygget,Lauvsnes : 7770Flatanger Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnæs 7770Flatanger Telefon : 74 28 84 30 Mobil : 90516 947

Detaljer

MOMB-undersøkelse ved Rørskjæran. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger

MOMB-undersøkelse ved Rørskjæran. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger MOMB-undersøkelse ved Rørskjæran Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger Kontoradresse: Postadresse: Strandaveien, Lauvsnes 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no

Detaljer

Måledyp: m Rundereimstranda Marine Harvest Norway. Måleperiode: Rapportert:

Måledyp: m Rundereimstranda Marine Harvest Norway. Måleperiode: Rapportert: Måledyp: 50 + 80 m Rundereimstranda Marine Harvest Norway Måleperiode: 26.02.2014-09.04.2014 Rapportert: 11.06.2014 Innhold Sammendrag... 3 Rigg... 4 Detaljer: 50 m... 5 Detaljer: 80 m... 6 Statistikk...

Detaljer

Kystverket Miljøundersøkelser

Kystverket Miljøundersøkelser Kystverket Miljøundersøkelser Strømrapport Kjerringholmen, Vengsøya, Troms fylke 25.10. 23.11.2013 og 24.01. - 04.03.2014 KJERRINGHOLMEN, VENGSØYA, TROMSØ KOMMUNE, TROMS FYLKE 2 Oppdragsgiver Firma Kontaktperson

Detaljer

Kristiansund kommune. Strømmålinger. Rensvik og Nerdalen. Sommer 2012 og vinter Oppdragsnr.:

Kristiansund kommune. Strømmålinger. Rensvik og Nerdalen. Sommer 2012 og vinter Oppdragsnr.: Kristiansund kommune Strømmålinger Rensvik og Nerdalen Sommer 2012 og vinter 2013 2013-03-15 Oppdragsnr.: 5120258 Strømmålinger Rensvik og Nerdalen Oppdragsnr.: 5120258 Dokument nr.: 03 Revisjon: J03 J03

Detaljer

R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G

R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G Postadr.: Pb. 7, 71 Måløy Epost: maloy@fishguard.no Telefon: 57 5 9 Mobil: 975 5 5 Lokalitet: Rundereimstranda. Strømmåling ved Rundereimstranda i Selje kommune,..1-9..1.

Detaljer

Strømmåling. Storvika, Tranøy k ommune. Dato: mars Omsøkt/disponert av : SalMar Nord AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S

Strømmåling. Storvika, Tranøy k ommune. Dato: mars Omsøkt/disponert av : SalMar Nord AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Storvika, Tranøy k ommune. Dato: mars 2013 Omsøkt/disponert av : SalMar Nord AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 7260 Sistranda 72 44

Detaljer

Strømmålinger; Lokalitet Brudevika. Anlegg: Marine Harvest Norway AS Lokalitetsnummer: Konsesjonsnumer: M RA 001 M S 001 / 003

Strømmålinger; Lokalitet Brudevika. Anlegg: Marine Harvest Norway AS Lokalitetsnummer: Konsesjonsnumer: M RA 001 M S 001 / 003 Strømmålinger; Lokalitet Brudevika Anlegg: Marine Harvest Norway AS Lokalitetsnummer: Konsesjonsnumer: M RA M S / M VN / Lokalitetens kommune: Vanylven Rapport nummer: BR9 Kystlab AS Adresse kontor: Dragsund,

Detaljer

Fjord Forsøksstasjon Helgeland As

Fjord Forsøksstasjon Helgeland As Fjord Forsøksstasjon Helgeland As STRØMUDERSØKELSE PÅ LOKALITETE Lille Åsvær i Herøy kommune Tittel: Fjord Seafood orway AS Strømmåling på lokaliteten Lille Åsvær Desember Sammendrag: Strømhastigheten

Detaljer

Mainstream Norway AS. Lokalitetsrapport Hjartøy. Akvaplan-niva AS Rapport: 5248.A04

Mainstream Norway AS. Lokalitetsrapport Hjartøy. Akvaplan-niva AS Rapport: 5248.A04 Mainstream Norway AS Lokalitetsrapport Hjartøy Akvaplan-niva AS Rapport: 5248.A4 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937

Detaljer

Cermaq Norway AS. Strømmålinger Hjartøy Ø Spredning og bunnstrøm. Akvaplan-niva AS Rapport:

Cermaq Norway AS. Strømmålinger Hjartøy Ø Spredning og bunnstrøm. Akvaplan-niva AS Rapport: Cermaq Norway AS Strømmålinger Hjartøy Ø Spredning og bunnstrøm Akvaplan-niva AS Rapport: 9163.01 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur

Detaljer

Mainstream Norway AS. Strømmålinger Steigen Akvaplan-niva AS Rapport: 4971

Mainstream Norway AS. Strømmålinger Steigen Akvaplan-niva AS Rapport: 4971 Mainstream Norway AS Strømmålinger Steigen Akvaplan-niva AS Rapport: 97 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 3 58 MVA

Detaljer

Forfatter: VFH-rapport nr.: Dato: Bjarne B. Johansen

Forfatter: VFH-rapport nr.: Dato: Bjarne B. Johansen VFH-rapport: Strømbilde ved lokalitet 79, Hellfjord i Bø kommune, ordland. Overflatestrøm - 5 meter dyp Vannutskiftningsstrøm - 5 meter dyp GPS-posisjon strømmåler: o./ o.77ø Vesterålen Fiskehelsetjeneste

Detaljer

Grieg Seafood Finnmark AS

Grieg Seafood Finnmark AS Grieg Seafood Finnmark AS Strømmålinger Simanes 17 og 40 m Akvaplan-niva AS Rapport: 8720.02 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr:

Detaljer