Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010"

Transkript

1 Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden Neptun settefisk AS Lokalitet: Survika Namsos kommune Divaa. Twor I. 3D 1133 S1. Dffin Sed a3333 I c5< P :13 1 Denler le N Ø Mitxwav SeMer Ibuln Pasig Doppler KarevalgI I4 11,4ommtne.ENC IIamtwrid sosir ~~, Kartnavx crrtw.da~ l i e t t e r l a r 1~~ I moul M E Pon~L Bleeftleabg_: Striø nåu_ Div Olnwibb lieyre zaesdoffp ewilrtr soni Figur 1: Kart med plassering av strømmåleren. Posisjon er angitt på kartet. Kilde: OlexTM 71.3%34:«Olex Tabell 1: Sammendra av målin ene fra utval te d Det kan tas ut data fra flere dyp hvis ønskelig

2 Rapportnr: Deres referanse: Firma: Lokalitet: S Anne H. Leithe Neptun Settefisk AS Survika Dato: Utarbeidet av: Kvalitetssikret av: Anders Waldemar Olsen An;tm\Å) elseyk Aqua Kompetanse AS AcILQ kompetanse Til strømmålingene ble det brukt en Doppler-måler av type Aquapro 400 khz fra Nortek. Målingene ble gjennomført i perioden Måleren ble satt ut på 17 meters dybde, forankret til bunnen og til en blåse på overflaten. Doppleren ble satt opp til å måle hvert 2. minutt. Cellestørrelsen var 1 meter. Doppleren pekte oppover (figur 2). : Figur 2: Eksempel på oppsett med Doppler-måler

3 Innledning På oppdrag fra Neptun Settefisk AS har Aqua Kompetanse AS målt strøm i Survika, Namsos kommune, ved bruk av en strømmåler av typen Aquapro 400 khz. Måleren er satt opp, startet, satt ut, og avlest av Aqua Kompetanse AS. I denne rapporten blir resultatene fra denne måleserien presentert. Oppsummering fra målingene Totalt er det målt strøm fra 15 meters dyp og opp til overflaten. Det er mulig å få ut strømhastigheter fra hver meter mellom 15 og 0 meters dyp. I denne rapporten er det valgt ut målinger fra 15, 10, 7, 5 og 3 meters dyp. På 3 meters dyp har strømmen en gjennomsnittlig hastighet på 17,8 cm/s. Maksimalt målt strømhastighet var i perioden 151,2 cm/s. Andelen målinger under 1 cm/s var 0,5 %. Den mest hyppige forekommende strømhastighetsgruppe var cm/s (21,2 %). Størst vannutskiftning var det i sørvestlig retning ( grader). Strømmen i dette dypet var totalt sett lite ensrettet (Neumanns parameter = 0,150). På 5 meters dyp hadde strømmen gjennomsnittshastighet 20,2 cm/s. Maksimal målt hastighet var i perioden 128,2 cm/s. Andelen målinger under 1 cm/s var 0,6 %. Størst vannutskiftning var det i nordøstlig retning (60 75 grader). Det var mest målinger innenfor hastighetsgruppe cm/s (17,8 %). Strømmen var lite ensrettet (Neumanns parameter = 0,151). På 7 meters dyp hadde strømmen en gjennomsnittlig hastighet på 25,5 cm/s. Andelen målinger under 1 cm/s var 0,3 % og den største målte strømhastighet var 122,7 cm/s. Hastighetsgruppe cm/s var hyppigst representert (18,8 %). Det var størst vannutskiftning i nordlig retning ( grader). Strømmen var lite ensrettet (Neumanns parameter 0,163). På 10 meters dyp var gjennomsnittlig strømhastighet i perioden 30,0 cm/s. Maksimalt målt strømhastighet var 152,3 cm/s. Andelen målinger under 1 cm/s var 0,3 %. Det var størst vannutskiftning i nordøstlig retning (60-75 grader), og høyest andel målinger innenfor hastighetsgruppe cm/s (17,9 %). Strømmen var lite ensrettet (Neumanns parameter = 0,099). På 15 meters dyp hadde strømmen i perioden gjennomsnittlig hastighet 31,2 cm/s. Maksimalt målt hastighet var 239,2 cm/s. Størst vannutskiftning ble registrert i nordlig retning ( grader). Andelen målinger under 1 cm/s var 0,3 %, og størst andel målinger befant seg i hastighetsgruppe cm/s. Strømmen var lite ensrettet i perioden (Neumanns parameter = 0,064).

4 Vår vurdering Disse resultatene vitner om meget sterk strøm gjennom sundet utenfor Survika i måleperioden. Dette skyldes at måleperioden har falt sammen med vårflommen i Namsen. Det er kjent fra tidligere at i flomperioder går overflatevannet fra Namsen ut både nord- og sør for Otterøya. Til tider er strømmen over 1 m/s i alle dyp, noe som må karakteriseres som eksepsjonelt sterk strøm. Utslippet fra settefiskanlegget vil raskt transporteres bort fra utslippspunktet og fortynnes i vannmassene, primært i nordøstlig/sørvestlig retning. Målinger i området utført i andre tidsrom, viser også god strøm i forhold til spredning av utslipp, selv om farten på strømmen til vanlig er lavere enn observert i denne måleperioden. Vedlegg: Spesifikasjons- og resultatoversikt Statistisk sammendrag av data

5 SPESIFIKASJONS- OG RESULTATOVERSIKT. Firma: Neptun Settefisk Lokalitet: Survika, Namsos kommune. Generelle spesifikasjoner, periode, frekvens og resultater. Del 1 Tekst Tidsrom for registreringer Dybde på målestedet. Ca. Dybde for registreringer (meter). Ca. Måler t e - nummer Type måling Frekvens - varighet*4 GPS-Posisjon % strøm mindre enn 1 cm/sek.(ca) Gjennomsnittsstrøm Rest strøm Neumanns parameter De 4 hyppigst forekommende retningene strømmen beveger seg mot ( rader) *1 De 4 hyppigst forekommende strømhasti hetene (cm /sek) *1 Mest vannutskiftning / retning / 15 raders sektor.*2 Minst vannutskiftning / retning / 15 graders sektor.*2 Gjennomsnittlig total vannutskiftning pr.døgn. Alle retnin er Maksimum strøm - signifikant maksimum strøm (cm/sek) *3 *1: gruppert i synkende rekkefølge kvadratmeter.*3: gjennomsnittet av hvert 2. minutt, hvert 10. minutt gir 3 meters d {Nortek. Doppler } Kontinuerlig 2 min/10 min - 31 døgn N ,5 % 17,8 2,7 0,150 60, 240, 135, , 7-10, 20-30, m ved grader. 2288m3/m2/dø n 2928m ved grader. 94m3/m2/døgn 13727m /døgn 151,2-34,3 5 meters d {Nortek. Doppler) Kontinuerlig 2 min/10 min - 31 dø n N ,6 % 20,2 3,1 0,151 60, 165, 240, , 7-10, 30-50, m ved grader. 2954m3/m2/dø n 3206m ved grader. 103m3/m2/døgn 17232m- /døgn 128,2-40,8 *2: vann som passerer gjennom hver loddrett plassert 1/3 målingene som viser høyest verdi. *4: måleren måler måleren et gjennomsnitt av verdiene for 5 målinger. 7 meters d { Nortek. Doppler } Kontinuerlig 2 min/10 min - 31 døgn N ,3 % 25,5 4,2 0, , 60, 240, , 20-30, 10-15, m- ved rader. 3636m3/m2/dø n 3443m- ved grader. 111m3/m2/døgn 21738m /døgn 122,7-49, S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 5 av 31

6 Generelle spesifikasjoner, periode, frekvens og resultater. Del 2 Tekst Tidsrom for registreringer 10 meters d meters d D bde å målestedet. Ca. Dybde for registreringer (meter). Ca. Måler t e - nummer T e målin Frekvens vari het*4 GPS-Posis'on % strøm mindre enn 1 cm/sek.(ca) G'ennomsnittsstrøm Rest strøm Neumanns arameter De 4 hyppigst forekommende retningene strømmen beveger seg mot (grader) *1 De 4 hyppigst forekommende strømhastighetene (cm /sek) *1 Mest vannutskiftning / retning / 15 graders sektor.*2 Minst vannutskiftning / retning / 15 raders sektor.*2 Gjennomsnittlig total vannutskiftnin r.dø n. Alle retnin er Maksimum strøm signifikant maksimum strøm (cm/sek) * { Nortek. Do ler } Kontinuerli 2 min/10 min - 31 dø n N ,3 % 30,0 3,0 0,099 60, 165, 345, , 30-50, 20-30, , 10-15, 40-60, m ved grader. 5190m3/m2/døgn 2142m. ved grader. 69m3/m2/dø n 25509m /døgn 152,3 60, {Nortek. Do ler } Kontinuerli 2 min/10 min - 31 dø n N ,3 % 31,2 2,0 0, , 165, 180, m ved grader. 7306m3/m2/dø n 3681m ved grader. 119m3/m2/dø n 26571m- /døgn 239,2 61, S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 6 av 31

7 Overflatestrom - 3 meters dyp CURRENT SPEED File name: Survik01-13.SD6 Ref. number: 0 IntervaI time: 10 Minutes Current speed (cm/s) 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, May 19.May 22.May 25.May 28.May 31.May 03.Jun 06.Jun 09.Jun 12.Jun CURRENT SPEED BAR CHART File name: Survik01-13.SD6 Ref. number: 0 IntervaI time: 10 Minutes Number of measurements Days CM/S S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 7 av 31

8 CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: Survik01-13.SD6 Ref. number: 0 Intervai time: 10 Minutes 350 Number of measurements PROGRESSIVE VECTOR File name: Survik01-13.SD6 Ref. number: 0 IntervaI time: 10 Minutes Data displayed from: 22:00-14.May-10 To: 11:30-14.Jun-10 Deg Neumann parameter: Average speed: 17.8 cm/s km N (Skipped invalid data.) Rest speed: 2.7 cm/s Valid data points: 3994 Rest direction: 149 deg km E S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 8 av 31

9 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Survik01-13.SD6 Ref. number: 0 IntervaI time: 10 Minutes Maximum wlocity (cm/s) Mean wiocity (cm/s) CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Survik01-13.SD6 Ref. number: 0 InterwI time: 10 Minutes ReIatiw water flux (%) Number of measurements S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 9 av 31

10 STICK DIAGRAM File name: Survik01-13.SD6 Ref. number: 0 IntervaI time: 10 Minutes Current speed (cm/s) 200,0 100,0 0,0-100,0-200, May 19.May 22.May 25.May 28.May 31.May 03.Jun 06.Jun 09.Jun 12.Jun CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: Survik01-13.SD6 Ref. number: 0 IntervaI time: 10 Minutes Days Current speed groups 3 j 0, 15, 20, 30; , , Sum% Total flow Max Sum% m3/m21 /0' curr S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 10 av 31

11 S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 11 av 31

12 5 meters dyp CURRENT SPEED File name: Survik01-11.SD6 Ref. number: 0 Interval time: 10 Minutes Days CURRENT SPEED BAR CHART File name: Survik01-11.SD6 Ref. number: 0 Intenral time: 10 Minutes 800 Number of measurements CM/S S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 12 av 31

13 CIJRRENT DIRECTION BAR CHART File name: Survik01-11.SD6 Ref. number: 0 Intervai time: 10 Minutes Number of measurements PROGRESSIVE VECTOR File name: Sundik01-11.SD6 Ref. number: 0 Intervai time: 10 Minutes Deg Neumann parameter: Average speed: 20.2 cm/s 20 km N (Skipped invaiid data.) Rest speed: 3.1 cm/s Valid data points: 4398 Rest direction: 96 deg km E S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 13 av 31

14 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Sunik01-11.SD6 Ref. number: 0 InteneI time: 10 Minutes Maximum eiocity (cm/s) CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Survik01-11.SD6 Mean wiocity (cm/s) Ref. number: 0 Intewal time: 10 Minutes Relatiw water flux (%) Number of measurements S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 14 av 31

15 STICK DIAGRAM File name: Survik01-11.SD6 Ref. number: 0 IntervaI time: 10 Minutes Current speed (cm/s) 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0-100,0-150, May 19.May 22.May 25May 28.May 31.May 03.Jun 06.Jun 09.Jun 12.Jun CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: Survik01-11.SD6 Ref. number: 0 IntervaI time: 10 Minutes Days ' , _1, , 0 10 Sum% Current speed groups Tota I flow Max Sum% m3/m2 % curr S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 15 av 31

16 S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 16 av 31

17 7 meters dyp CURRENT SPEED File name: SuNk01-9.SD6 Ref. number: 0 IntervaI time: 10 Minutes Current speed (cm/s) 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, May 19.May 22.May 25.May 28.May 31.May 03.jun 06.Jun 09.jun 12.Jun CURRENT SPEED BAR CHART File name: SuNik01-9.SD6 Ref. number: 0 IntervaI time: 10 Minutes Number of measurements Days CM/S S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 17 av 3 1

18 CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: SuR4k01-9.SD6 Ref. number: 0 Inter time: 10 Minutes Number of measurements PROGRESSIVE VECTOR File name: Survik01-9.SD6 Ref. number: 0 InteRel time: 10 Minutes Deg Neumann parameter: Average speed: 25.5 cm/s km N (Skipped imalid data.) Rest speed: 4.2 cm/s Valid data points: 4396 Rest direction: 23 deg km E S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 18 av 31

19 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Survik01-9.SD6 Ref. number: 0 IntervaI time: 10 Minutes Maximum wiocity (cm/s) Mean veiocity (cm/s) CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Survik01-9.SD6 Ref. number: 0 Interval time: 10 Minutes ReIative water flux (%) Number of measurements S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 19 av 31

20 STICK DIAGRAM File name: SuNik01-9.SD6 Ref. number: 0 Interval time: 10 Minutes Current speed (cm/s) 150,0-100,0 50,0 0,0-50,0-100,0-150, May 19.May 22.May 25.May 28.May 31.May 03.Jun 06.Jun 09.Jun 12.Jun CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: Survik01-9.SD6 Ref. number: 0 IntervaI time: 10 Minutes Days ; ; ; 0 165, ; ; 1 285, ; , 3 Sum%, S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 20 av 31

21 S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 21 av 31

22 10 meters dyp CURRENT SPEED File name: Survik01-6.SD6 Ref. number: 0 IntervaI time: 10 Minutes 160,0 Current speed (cm/s) 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, CURRENT SPEED BAR CHART File name: Survik01-6.SD6 Ref. number: 0 InteReI time: 10 Minutes Number of measurements May 19.May 22.May 25.May 28.May 31.May 03.Jun 06.Jun 09.Jun 12.Jun Days cm/s S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 22 av 31

23 CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: SurNA01-6.SD6 Ref. number: 0 Intenmi time: 10 Minutes Number of measurements PROGRESSIVE VECTOR File name: Sur\Ak01-6.SD6 Ref. number: 0 Interval time: 10 Minutes Neumann parameter: Average speed: 30.0 cm/s km N (Skipped invalid data.) Deg Rest speed: 3.0 cm/s Valid data points: 4389 Rest direction: 92 deg km E S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 23 av 31

24 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Survik01-6.SD6 Ref. number: 0 IntervaI time: 10 Minutes Maximum wiocity (cm/s) Mean veiocity (cm/s) CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Survik01-6.SD6 Ref. number: 0 Interval time: 10 Minutes Relative water flux (%) Number of measurements S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 24 av 31

25 STICK DIAGRAM File name: SurVk01-6.SD6 Ref. number: 0 IntervaI time: 10 Minutes Current speed (cm/s) 200,0 100,0 0,0-100,0-200, May 19.May 22.May 25.May 28.May 31.May 03.Jun 06.Jun 09.Jun 12.Jun CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: Survik01-6.SD6 Ref. number: 0 IntervaI time: 10 Minutes Current speed groups Tota I flow Max Sum% m3/m2 % curr ; ; j ' , Sum% Days S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 25 av 31

26 S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 26 av 31

27 15 meters dyp TEMPERATURE File name: SuNik01-1.SD6 Ref. number: 0 IntervaI time: 10 Minutes Days CURRENT SPEED File name: Survik01-1.SD6 Ref. number: 0 IntervaI time: 10 Minutes 240,0 220,0 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 Current speed (cm/s) 0, May 19.May 22.May 25.May 28.May 31.May 03.Jun 06.Jun 09.Jun 12.Jun Days SSurvika.docx Aqua Kompetanse AS Side 27 av 31

28 CURRENT SPEED BAR CHART File name: Survik01-1.SD6 Ref. number: 0 IntervaI time: 10 Minutes Number of measurements CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: SuNk01-1.SD6 Ref. number: 0 IntervaI time: 10 Minutes Data displayed from: 22:00-14.May-10 To: 11:30-14.Jun Number of measurements CM/S Deg S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 28 av 31

29 PROGRESSIVE VECTOR File name: Survik01-1.SD6 Ref. number: 0 Interval time: 10 Minutes Neumann parameter: Rest speed: 2.0 cm/s Average speed: 31.2 cm/s Rest direction: 15 deg. km N CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Survik01-1.SD6 Ref. number: 0 Interval time: 10 Minutes km E Maximum wlocity (cm/s) Mean wlocity (cm/s) S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 29 av 31

30 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Survik01-1.SD6 Ref. number: 0 IntervaI time: 10 Minutes Relative water flux (%) Current speed (cm/s) Number of measurements STICK DIAGRAM File name: SuNik01-1.SD6 Ref. number: 0 IntervaI time: 10 Minutes 300,0 200,0 100,0 0,0-100,0-200,0-300, May 19.May 22.May 25.May 28.May 31.May 03.Jun 06.Jun 09.Jun 12.Jun Days S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 30 av 31

31 CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: Survik01-1.SD6 Ref. number: 0 Series number:1 Interval time: 10 Minutes ' ; 3 195, Sum% S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 31 av 31

32 Survikvassdraget fr, Garnmel karvskog/ kystgranskog. Rild lav- og mosemangfold. Kvennavalnet,- cz) o p. Gamme rvatriet r4, 0 2 / 7.,...1 i / i'... Natureng 1,i! Ife CZ)...'""..).-/...,..- f Gammel barskog Gammel barskog Hekkelokaket stodom (VU) ss, V Gammel barskog Garnmel berskog Gammel barskog_7-, 0 sa / Ssfq /1 /. Garnmel granskog. Radlistefunn Svartsoneiguke (NT) GubbesIgegg (NT) 1.11 Gammel barskog / 0 J 61:- / Garnmel barskog, Tegnforklaring Natudyper, L.!j Nattrang r KY1111~0g Elendomegreme Målsotakk SKOG KL)CEIERE NORDAEL GEOVEKST

Marine Harvest AS Attn: Knut Staven 7770 Flatanger

Marine Harvest AS Attn: Knut Staven 7770 Flatanger Marin konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Marine Harvest AS Attn: Knut Staven Flatanger tlf: (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Kornstad, Averøya. Strømmålinger.

Detaljer

SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove Sinkaberg Marøya 7900 Rørvik

SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove Sinkaberg Marøya 7900 Rørvik Marin Konsulent i Nord -Trondelag 7770 Flatanger tlf 74221100 (arbeid ) tlf. 97089978 (mobi I) faks: 74221180 E-post: marinkonsulentrd,tlatanger.kommune.no Dato: 13juli2011 SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove

Detaljer

Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Bjørøystøa

Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Bjørøystøa Marin konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes Bjørøystøa tlf: 999 (mobil) faks: E-post: mariinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Svesøya

Detaljer

Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune

Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune 116 Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune Overflatestrøm m Spredningsstrøm 11m Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Sortland Side 2 Rapporttittel Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune Overflatestrøm

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 1999

Etter Norsk Standard NS : 1999 26 Måling av vannstrøm ved Eidane, Frosand, mai - juni 26 Kvits øy Sjøtjenester AS Etter Norsk Standard NS 9425 - : 999 AQUA KOMPETANSE AS 99-6 - 6S EIDANE Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien,

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Ulvan, Hitra kommune Dato: April 13 Omsøkt/disponert av: Marine Harvest Norway AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 76 Sistranda 7 44 93

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Sentrum næringshage Sandnessjøen tlf. / Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Lille Åsvær i Herøy kommune August 9 Strømmåling Lille Åsvær august 9 Tittel Strømundersøkelse på lokalitet Lille

Detaljer

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Vannområde Rødøy-Lurøy v. Prosjektleder /marinbiolog Tone Vassdal INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 MATERIALE OG METODER... 5 3 RESULTAT OG DISKUSJON...

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seterneset, Molde kommune Dato: Oktober og desember og januar Omsøkt/disponert av: SalMar Organic AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

Måleperioder / frekvenser: 1 mnd med 10 min. intervall Se vedlegg. Oppsummering fra målingene. Se Spesifikasjons og resultatoversikt.

Måleperioder / frekvenser: 1 mnd med 10 min. intervall Se vedlegg. Oppsummering fra målingene. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Hydra Vega AS Vegsteinveien 11, 9 Vega Telefon: 971 Dato: /1-1 Deres ref: Jacob Meland Lokaliteten: Bukkøy, Lurøy. Bunnstrøm. Som avtalt oversender vi rapport fra deres strømmålinger av bunnstrøm som er

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Urda, Surnadal kommune Dato: Juli og november Omsøkt/disponert av: Lerøy Hydrotech AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda /, arild@havbrukstjenesten.no

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Forrahammeren, Snillfjord kommune Dato: November og februar Omsøkt/disponert av: AquaGen AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 2011

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 2011 HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Midlertidig rapport. Lokalitet: Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 11 Omsøkt/disponert av: Måsøval Fiskeoppdrett AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten

Detaljer

SAM Notat nr

SAM Notat nr SAM Notat nr. 2-212 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Strømmåling ved lokalitet Hestholmen, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune Våren 212 Tone Vassdal Per-Otto Johansen SAM-Marin Thormøhlensgt.,

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seiskjæret, Åfjord kommune Dato: Juli 1 Omsøkt/disponert av: Måsøval Fiskeoppdrett AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 7 Sistranda 7 9

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seiballskjæra, Frøya kommune. Dato: Januar 1 Omsøkt/disponert av: Erviks laks og ørret AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 7 Sistranda

Detaljer

Rapport strømmålinger Brudevika

Rapport strømmålinger Brudevika Rapport strømmålinger Brudevika Lokalitetsnavn: Brudevika Lokalitetsnummer: Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Vanylven Kart-koordinater. GPS-posisjon Se kart M. (Fiskeridir): Ø. instrumentrigg: Ansvarlig

Detaljer

Strømrapport for Brøran

Strømrapport for Brøran Strømrapport: Brødrene, Hitra kommune Strømrapport for Brøran Lokalitet nr: ny Dato: 15.1.214 Oppdragsgiver: Lerøy Midt 1 Rapport Tittel Rapport beskrivelse Rapportnr. Strømrapport for Brødrene Vurdering

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Sammenstilling av strømmålinger i Sandefjordsfjorden. Biologge AS. Rapportnr./ / 12DV7LK-5 Rev.

DET NORSKE VERITAS. Rapport Sammenstilling av strømmålinger i Sandefjordsfjorden. Biologge AS. Rapportnr./ / 12DV7LK-5 Rev. Rapport Sammenstilling av strømmålinger i Sandefjordsfjorden Biologge AS Rapportnr./9-185 / 1DV7LK-5 Rev. 1, 9-11-18 Oppdragsgiver: Biologge AS Postboks 151 3 Sandefjord Norway Oppdragsgivers referanse:

Detaljer

Fjord Forsøksstasjon Helgeland As

Fjord Forsøksstasjon Helgeland As Fjord Forsøksstasjon Helgeland As STRØMUDERSØKELSE PÅ LOKALITETE Lille Åsvær i Herøy kommune Tittel: Fjord Seafood orway AS Strømmåling på lokaliteten Lille Åsvær Desember Sammendrag: Strømhastigheten

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Strøm Slokkholmen 0812 Erstattes av: Strøm Slokkholmen 0812 versjon A Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Slokkholmen i Leka kommune Desember 2008 Tittel Strømundersøkelse Slokkholmen Desember

Detaljer

Strømmålinger; Lokalitet Brudevika. Anlegg: Marine Harvest Norway AS Lokalitetsnummer: Konsesjonsnumer: M RA 001 M S 001 / 003

Strømmålinger; Lokalitet Brudevika. Anlegg: Marine Harvest Norway AS Lokalitetsnummer: Konsesjonsnumer: M RA 001 M S 001 / 003 Strømmålinger; Lokalitet Brudevika Anlegg: Marine Harvest Norway AS Lokalitetsnummer: Konsesjonsnumer: M RA M S / M VN / Lokalitetens kommune: Vanylven Rapport nummer: BR9 Kystlab AS Adresse kontor: Dragsund,

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Klipen i Leirfjord kommune Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen are@havforsk.com, 90856043 Informasjon om anlegg

Detaljer

Strømmåling. r - Troms. Dato: September og desember 2010. Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S

Strømmåling. r - Troms. Dato: September og desember 2010. Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling r - 1N> Lokalitet: Klokkstein. Nordreisa Kommune. Troms Dato: September og desember 2010 Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild

Detaljer

Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora kommune, 30.11.2012-04.01.2013.

Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora kommune, 30.11.2012-04.01.2013. R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G Fjord-Lab AS www.fjordlab.no Postadr.: Pb. 7, 671 Måløy Epost: post@fjordlab.no Telefon: 57 85 8 9 Mobil: 975 65 54 Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Grunnan, Flatanger, April-Mai 2016 Marine Harvest Norway AS - Miljø Midt Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 73-5-16S GRUNNAN Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse

Detaljer

Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ TRÆSFLUA. For K. Strømmen Lakseoppdrett AS Kontaktperson: Sven-Jørgen Strømmen

Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ TRÆSFLUA. For K. Strømmen Lakseoppdrett AS Kontaktperson: Sven-Jørgen Strømmen Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ TRÆSFLUA For K. Strømmen Lakseoppdrett AS Kontaktperson: Sven-Jørgen Strømmen Posisjon for strømmålinger: 61.31N 5.Ø Iht. NS915:9 Utført av Asle R. Seljeseth 1..15

Detaljer

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (oktober-desember 2015)

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (oktober-desember 2015) Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (oktober-desember 2015) Informasjon om anlegg og oppdragsgiver: Rapport tittel: Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (Oktober-desember

Detaljer

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1 (mai-juni 2014)

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1 (mai-juni 2014) Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1 (mai-juni 2014) Informasjon om anlegg og oppdragsgiver: Rapport tittel: Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Drevflesa, Roan, mai - juni 2016 Bjørøya AS Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 97-6 - 16S DREVFLESA Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien, Lauvsnes

Detaljer

Data rapport No.: Bølge og strømundersøkelse på Frohavet for Havbrukstjenesten AS.

Data rapport No.: Bølge og strømundersøkelse på Frohavet for Havbrukstjenesten AS. Data rapport No.:38-11 Bølge og strømundersøkelse på Frohavet for Havbrukstjenesten AS. Rapport navn: Bølge og strømundersøkelse på Frohavet for Havbrukstjenesten AS. Forfattere Torstein Pedersen Tom Chr.

Detaljer

LOKALITET GARDSKRÅNESET

LOKALITET GARDSKRÅNESET Rapport nr. 9-2 STRAUMMÅLIG S 92- LOKALITET GARDSKRÅESET Øygarden kommune S 2. juni. august 2 Resipientanalyse Foretaksnr.: O 98 28 mva Adresse: Dortledhaugen 29 Rådal Kontaktperson: Frode Berge-Haveland

Detaljer

Bjørøya Fiskeoppdrett AS 15. mai 2014 Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Flatanger

Bjørøya Fiskeoppdrett AS 15. mai 2014 Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Flatanger Kontoradresse: Miljøbygget, Lauvsnes Postadresse: Miljøbygget, 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no www.aqua-kompetanse.no Bankgiro: 4400.07.25541 Org.

Detaljer

KYSTLA. Strømmålinger; Lokalitet Hø ^ ^ r,

KYSTLA. Strømmålinger; Lokalitet Hø ^ ^ r, U^ctLcc^ ^3. 09 I 33 -I KYSTLA Strømmålinger; Lokalitet Hø ^ ^ r, Anlegg: Lu^Nq rl,sir Lokalitetsnummer: 12888 Konsesjonsnumer: M N 005 Lokalitetens kommune: Nesset Rapport nummer : BR084196 Kystlab AS

Detaljer

NOTAT. SMS Sandbukta Moss Såstad. Temanotat Kartlegging av strømningsforhold. Sammendrag

NOTAT. SMS Sandbukta Moss Såstad. Temanotat Kartlegging av strømningsforhold. Sammendrag NOTAT Oppdrag 960168 Sandbukta Moss Såstad, Saks. Nr 201600206 Kunde Bane NOR Notat nr. Forurenset grunn/002-2017 Dato 17-03-2017 Til Fra Kopi Ingunn Helen Bjørnstad/ Bane NOR Rambøll Sweco ANS/ Michael

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Selsøyvær Rødøy kommune, Nordland fylke Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com, 95 99 26 60

Detaljer

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Lokaliteten: Vardskjæret Sør, Lurøy kommune. Som avtalt oversendes ny strømrapport som inkluderer strøm ved 25m dyp, (spredningsdyp).

Detaljer

STRAUMMÅLING. Seamatech A / S, Lok. Floteneset

STRAUMMÅLING. Seamatech A / S, Lok. Floteneset STRAUMMÅLIG Seamatech A / S, Lok. Floteneset Målingar frå. oktober. november Brekke Tlf. Fax E - post post@akvavet.no Organisasjonsnr. MVA Bankkontonr... Seamatech A / S, lok. Floteneset Måleperiode:..

Detaljer

Strømmåling; Sveggevika. Lokalitetsnr: Anlegg: Pure Farming Rapport nr: BR Kommune: Averøy. Fiske-Liv AS

Strømmåling; Sveggevika. Lokalitetsnr: Anlegg: Pure Farming Rapport nr: BR Kommune: Averøy. Fiske-Liv AS Strømmåling; Sveggevika Lokalitetsnr: Anlegg: Pure Farming Rapport nr: BR9 Kommune: Averøy Fiske-Liv AS Adresse avdelingskontor: Dragsund, Gurskøy Telefon + 9 99 Telefaks + 9 E-mail vegard.langvatn@fiske-liv.no

Detaljer

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03 SalMar Nord Strømmålinger Øyra 5m, m, spredning, bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.3 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO

Detaljer

Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger i Førdefjorden 4. periode (6.mai - 5. august 2014)

Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger i Førdefjorden 4. periode (6.mai - 5. august 2014) DET NORSKE VERITAS Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger i Førdefjorden 4. periode (6.mai - 5. august 2014) Nordic Mining ASA Rapportnr./DNV Referansenr.: 2014-1116 / 18BHORT-9 Rev. 02, 2014-08-22

Detaljer

Forundersøkelse Skjortneset NS 9410:2016

Forundersøkelse Skjortneset NS 9410:2016 Forundersøkelse Skjortneset NS 9410:2016 Oppdragsgiver Fjordlaks Aqua AS B - undersøkelse 31.08.2010 Bunntopografi 01.10.2015 Strømmåling 5-15m: januar - februar 2010 75-130m: juni - juli 2015 C - undersøkelse

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november 2013-01. februar 2014

DET NORSKE VERITAS. Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november 2013-01. februar 2014 DET NORSKE VERITAS Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november 2013-01. februar 2014 Nordic Mining ASA Rapportnr./DNV Referansenr.: / 18BHORT-3B Rev. 01, 2014-03-06 DET NORSKE VERITAS

Detaljer

Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 3: 7. februar - 4.mai 2014

Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 3: 7. februar - 4.mai 2014 DET NORSKE VERITAS Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 3: 7. februar - 4.mai 2014 Nordic Mining ASA Rapport nr. 2014-0705, Rev. 1 DNV GL Referansenr.:18BHORT-3B Side i av iii Kartlegging

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Varpet i Lurøy kommune November 2015 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com, 959 92 660 Informasjon om

Detaljer

Egil Kristoffersen & Sønner AS

Egil Kristoffersen & Sønner AS Egil Kristoffersen & Sønner AS Strømmålinger Mikkelsøy 5 meter, 5 meter og bunnstrøm Akvaplan-niva AS Rapport: 6996. This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen

Detaljer

Nordland fylkeskommune har gjennomgått søknadens innhold med vedlegg og vurderer at søknaden kan videresendes.

Nordland fylkeskommune har gjennomgått søknadens innhold med vedlegg og vurderer at søknaden kan videresendes. Vår dato: 10.08.2015 Vår referanse: 15/41121 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Herøy kommune Kommunehuset 8850 HERØY Seløy Sjøfarm AS 961288983 - Søknad om endring av flåteplassering ved

Detaljer

STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR FIRDA SJØFARMER A/S, 5970 BYRKNESØY LOKALITET: AUST AV HEIMØY I GULEN KOMMUNE

STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR FIRDA SJØFARMER A/S, 5970 BYRKNESØY LOKALITET: AUST AV HEIMØY I GULEN KOMMUNE STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR FIRDA SJØFARMER A/S, BYRKNESØY LOKALITET: AUST AV HEIMØY I GULEN KOMMUNE Samandrag/konklusjon (sjå også side ): Instrument nr. (ca. m djup) synte ein relativ fluks

Detaljer

Tordenskjold Cod Farm AS

Tordenskjold Cod Farm AS Tordenskjold Cod Farm AS Oppdrettslokalitet: Tordenskjold Cod Farm AS Hestøya, Levanger kommune Søknad på 2.340 tonn MTB - torsk Fiskeridirektoratet Region Trøndelag 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 3 stk.

Detaljer

Vurdering av vannkontakt mellom Vardskjæret Sør og Naustholmen på Lovund.

Vurdering av vannkontakt mellom Vardskjæret Sør og Naustholmen på Lovund. Hydra Vega AS Vegsteinveien 116, 8980 Vega Telefon: 97681024 Dato: 11/12-2015 Deres ref: Jacob P. Meland Vurdering av vannkontakt mellom Vardskjæret Sør og Naustholmen på Lovund. Som avtalt oversender

Detaljer

STRAUMMÅLING VED AUSTNESTÅA FOR SVANØY HAVBRUK AS

STRAUMMÅLING VED AUSTNESTÅA FOR SVANØY HAVBRUK AS STRAUMMÅLING VED AUSTNESTÅA FOR SVANØY HAVBRUK AS STRAUMMÅLING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 94:1999 OG NS 941:009 Eirik Leknes SUB AQUA TECH AS RAPPORT Dørhella, 6980 Askvoll Tlf.: 7 73 0 30 www.subaquatech.no

Detaljer

K. Strømmen Lakseoppdrett AS

K. Strømmen Lakseoppdrett AS K. Strømmen Lakseoppdrett AS Strømmålinger Grunneneset 5m, m, Spredningsstrøm (9m) og bunnstrøm (14m) Akvaplan-niva AS Rapport: 7346.2 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning

Detaljer

Strømrapport RAPPORT. Kystverket sørøst. Strømrapport Grenland Lilleøya, Geiterøya, Orebuktbåen og Midtbåen RIMT-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Strømrapport RAPPORT. Kystverket sørøst. Strømrapport Grenland Lilleøya, Geiterøya, Orebuktbåen og Midtbåen RIMT-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Strømrapport OPPDRAGSGIVER Kystverket sørøst EMNE Strømrapport Grenland Lilleøya, Geiterøya, Orebuktbåen og Midtbåen DATO / REVISJON: 17. september 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 712391-RIMT-RAP-001 Denne

Detaljer

Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Fugløya

Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Fugløya Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Fugløya Gildeskål kommune Argus-rapport nr. 299-05-14 Bodø REFERANSESIDE Tittel Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Fugløya, Gildeskål kommune Offentlig

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17.juni 2005 nr 79 om akvakultur (akvakulturloven)". Soknadsskjemaet er felles for fiskeri-, mattilsyn-, miljø- og kysfforvaltningen.

Detaljer

PRELINE AS. Lokalitetsrapport Sagi. Akvaplan-niva AS Rapport: 5101.A01

PRELINE AS. Lokalitetsrapport Sagi. Akvaplan-niva AS Rapport: 5101.A01 PRELINE AS Lokalitetsrapport Sagi Akvaplan-niva AS Rapport: 511.A1 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Polarmiljøsenteret

Detaljer

Vår referanse Deres referanse Dato

Vår referanse Deres referanse Dato Åfjord kommune Øvre Årnes 7 717 Åfjord Vår referanse Deres referanse Dato 2166649-2 6.4.216 SalMar Farming AS - Søknad om utvidelse av areal på lokaliteten 33177 Krabbholmen II, Åfjord kommune. Oversendelse

Detaljer

Salten Aqua AS, Edelfarm AS, Wenberg Fiskeoppdrett AS, Salten Havbruk AS, White Ocean Salten AS, Gigante Offshore AS

Salten Aqua AS, Edelfarm AS, Wenberg Fiskeoppdrett AS, Salten Havbruk AS, White Ocean Salten AS, Gigante Offshore AS Salten Aqua AS, Edelfarm AS, Wenberg Fiskeoppdrett AS, Salten Havbruk AS, White Ocean Salten AS, Gigante Offshore AS Vannmiljø og hydrodynamikk i Skjerstadfjorden Tromsø 26.9.28 VANNMILJØ OG HYDRODYNAMIKK

Detaljer

STRAUMMÅLING VED TEISTHALSEN FOR E. KARSTENSEN FISKEOPPDRETT AS OG MARØ HAVBRUKS AS

STRAUMMÅLING VED TEISTHALSEN FOR E. KARSTENSEN FISKEOPPDRETT AS OG MARØ HAVBRUKS AS STRAUMMÅLING VED TEISTHALSEN FOR E. KARSTENSEN FISKEOPPDRETT AS OG MARØ HAVBRUKS AS STRAUMMÅLING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 95:999 OG NS 95:9 Birgitte Kathrine Sunde SUB AQUA TECH AS RAPPORT Dørhella, 698

Detaljer

SØKNAD OM TARETILLATELSE SKARVØYA

SØKNAD OM TARETILLATELSE SKARVØYA Fiskeridirektoratet postmottak@fiskeridir.no Brattørkaia 17C SeaLab N-7010 Trondheim Postadresse: c/o SINTEF Fiskeri og Havbruk, Postboks 4762 Sluppen, N-7465 Trondheim Phone: +47 905 95 661 Fax: +47 93

Detaljer

NRS Finnmark Miljøundersøkelser

NRS Finnmark Miljøundersøkelser NRS Finnmark Miljøundersøkelser Strømrapport Danielsvik, Kvalsund kommune 10.04.2013-14.05.2013 10150 DANIELSVIK, KVALSUND KOMMUNE 3 1 Innhold 1 Innhold... 3 2 Hydrografi... 4 3 Oversikt - Strømmålinger...

Detaljer

Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410. Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune

Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410. Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Langstein Fisk Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune Dato for prøvetaking: 25.6.2010 OPPSUMMERING FRA PRØVETAKINGEN:

Detaljer

Nordvest Fiskehelse AS

Nordvest Fiskehelse AS Miljørapport; Lokalitet Myrane Anlegg: Villa Miljølaks AS Lokalitetsnummer: 13490 Konsesjonsnummer: M/Vs-0005 Lokalitetens kommune: Vestnes Rapport nummer: BR062632 Nordvest Fiskehelse AS Adresse hovedkontor:

Detaljer

Aqua KompetanseA/S 7770Flatanger

Aqua KompetanseA/S 7770Flatanger Aqua KompetanseA/S 7770Flatanger Kontoradresse Postadresse : Miljøbygget,Lauvsnes : 7770Flatanger Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnæs 7770Flatanger Telefon : 74 28 84 30 Mobil : 90516 947

Detaljer

Nova Sea AS Strømmålinger Blikkvær november 2015 april 2016

Nova Sea AS Strømmålinger Blikkvær november 2015 april 2016 Nova Sea AS Strømmålinger Blikkvær november 2015 april 2016 Akvaplan-niva AS Rapport: 7364 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER... 2 1.1 Strømmålinger 30.11.2015-22.2.2016... 2 1.1.1 5m dyp... 2 1.1.2 15m

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Marine Harvest AS. Bølge- og strømundersøkelse ved Nørholmen i Smøla kommune, mars 2014 mai 2015.

Marine Harvest AS. Bølge- og strømundersøkelse ved Nørholmen i Smøla kommune, mars 2014 mai 2015. Marine Harvest AS Bølge- og strømundersøkelse ved Nørholmen i Smøla kommune, mars 214 mai 215. Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Nørholmen (mars 214 - mai 215) Informasjon om anlegg og oppdragsgiver:

Detaljer

MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger

MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya 7770 Flatanger Kontoradresse: Postadresse: Strandveien, Lauvsnes 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 847 E-post: post@aqua-kompetanse.no Internett: www.aqua-kompetanse.no

Detaljer

Lerøy Aurora As Strømundersøkelser

Lerøy Aurora As Strømundersøkelser Ved legg 7 Lerøy Aurora As Strømundersøkelser 14.1.21 16.2.21 Nye Gourtesjouka, Kåfjord kommune DIverse Turer Info 3D - Her _. Sleroirek Dunn SnItt 2 nto ot 31119 «< >» Ralleffr 92:57 I tfl}qh.. :Istebynew

Detaljer

FORFATTER(E) Grim Eidnes Ragnhild L. Daae OPPDRAGSGIVER(E) Dr. techn. Olav Olsen a.s. GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Grim Eidnes Ragnhild L. Daae OPPDRAGSGIVER(E) Dr. techn. Olav Olsen a.s. GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Materialer og kjemi Marin Miljøteknologi Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Brattørkaia 17B, 4. etg. Telefon: 4000 3730 Telefaks: 930 70730 Foretaksregisteret: NO 948

Detaljer

STRAUMMÅLING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9425:1999 OG NS 9415:2009 MÅLEPERIODE: OG Eirik Leknes

STRAUMMÅLING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9425:1999 OG NS 9415:2009 MÅLEPERIODE: OG Eirik Leknes STRAUMMÅLING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 95:1999 OG NS 915:9 MÅLEPERIODE: 1.7.1-5..1 OG 11..1-13.9.1 Eirik Leknes Dørhella, 9 Askvoll Tlf.: 57 73 3 www.subaquatech.no Mobil: 975 37 139 post@subaquatech.no

Detaljer

Forundersøkelse Fagerholmen NS 9410:2016

Forundersøkelse Fagerholmen NS 9410:2016 Forundersøkelse Fagerholmen NS 9410:2016 Oppdragsgiver Lerøy Midt AS B undersøkelse 03.11.2014 Bunntopografi 03.11.2014 Strømmåling 27.10.2014 C - undersøkelse 28.10.2015 Rapport forundersøkelse 01.11.2016

Detaljer

Hydrografi måling. Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS. Akvaplan-niva AS rapport:

Hydrografi måling. Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS. Akvaplan-niva AS rapport: Hydrografi måling Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS Akvaplan-niva AS rapport: 8012.03 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret

Detaljer

STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR STEINVIK FISKEFARM A/S, 6940 EIKEFJORD LOKALITET: NORD AV VEIDESUND I FLORA KOMMUNE (MÅLING NR.

STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR STEINVIK FISKEFARM A/S, 6940 EIKEFJORD LOKALITET: NORD AV VEIDESUND I FLORA KOMMUNE (MÅLING NR. STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR STEINVIK FISKEFARM A/S, 94 EIKEFJORD LOKALITET: NORD AV VEIDESUND I FLORA KOMMUNE (MÅLING NR. 2 VED VEIDESUND) Samandrag/konklusjon (sjå også side 7): Instrument nr.

Detaljer

Nordvest Fiskehelse AS

Nordvest Fiskehelse AS Klassifisering NS 9415, Lokalitet Rokset Anlegg: Stolt Sea Farm Lokalitetsn ummer: 12867 Konsesjonsnumre: M/Av- 4,6,7 og 18 Lokalitetens kommune: Averøy Rapport nummer: BR51245 Nordvest Fiskehelse AS Adresse

Detaljer

Vedlegg 1-Strøm og hydrografimålinger

Vedlegg 1-Strøm og hydrografimålinger Vedlegg 1-Strøm og hydrografimålinger Nordic Rutile AS Rapport Nr.: 2014-1244, Rev A Dokument Nr.: 18BHORT-1 Dato: 2014-09-29 Innholdsfortegnelse, Vedlegg 1 1 MÅLEPROGRAM FOR STRØM OG HYDROGRAFI... 1 1.1

Detaljer

Kystverket Miljøundersøkelser

Kystverket Miljøundersøkelser Kystverket Miljøundersøkelser Strømrapport Grøtøyleia, Steigen kommune 27.08.2015-06.10.2015 GRØTØYLEIA, STEIGEN KOMMUNE 2 Oppdragsgiver Firma Kontaktperson Dokument type Kystverket Ole Marius Røstad Strømrapport

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden. Nordic Mining ASA

DET NORSKE VERITAS. Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden. Nordic Mining ASA DET NORSKE VERITAS Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden DNVs referanse: 1-5HO2U3-TNRNO615-1 Rev.03, 13.05.2013 DET NORSKE VERITAS TM Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi

Detaljer

Sjøtroll Havbruk AS avd. Kjærelva. Strømmåling ved avløp i Kobbavika, Fitjar kommune mai juni 2013. R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1790

Sjøtroll Havbruk AS avd. Kjærelva. Strømmåling ved avløp i Kobbavika, Fitjar kommune mai juni 2013. R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1790 Sjøtroll Havbruk AS avd. Kjærelva. Strømmåling ved avløp i Kobbavika, Fitjar kommune mai juni 2013. R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1790 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Sjøtroll Havbruk AS

Detaljer

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET. Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET. Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N Strømrapport Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET Iht. NS9415:2009 For Engesund Fiskeoppdrett AS Kontaktpersoner: Svein Eivind Gilje Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N 05.17.921Ø

Detaljer

Strømrapport Måling av strøm ved Hjelvik i juli august 2016

Strømrapport Måling av strøm ved Hjelvik i juli august 2016 Strømrapport Måling av strøm ved Hjelvik i juli august 2016 Dokument kontroll Rapport Rapport beskrivelse og navn Vurdering av strøm på grunnlag av 2 strømmålinger. SR-M-03416-Hjelvik0916-ver01.pdf Rapport

Detaljer

OVERVAKING AV SUNNDAL- OG TINGVOLLFJORDEN. Fylkesmannen i Møre og Romsdal

OVERVAKING AV SUNNDAL- OG TINGVOLLFJORDEN. Fylkesmannen i Møre og Romsdal Utkast til rapport nr. 5-11 OVERVAKING AV SUNNDAL- OG TINGVOLLFJORDEN Sluttrapport Fylkesmannen i Møre og Romsdal 06 til 09 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239

Detaljer

Strømmålinger og en enkel resipientvurdering av Omsundet i Kristiansund kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1211

Strømmålinger og en enkel resipientvurdering av Omsundet i Kristiansund kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1211 Strømmålinger og en enkel resipientvurdering av Omsundet i Kristiansund kommune R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1211 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Strømmålinger og en enkel resipientvurdering

Detaljer

Påregnelige verdier av vind, ekstremnedbør og høy vannstand i Flora kommune fram mot år 2100

Påregnelige verdier av vind, ekstremnedbør og høy vannstand i Flora kommune fram mot år 2100 Vervarslinga på Vestlandet Allégt. 70 5007 BERGEN 19. mai 006 Flora kommune ved Øyvind Bang-Olsen Strandgata 30 6900 Florø Påregnelige verdier av vind, ekstremnedbør og høy vannstand i Flora kommune fram

Detaljer

Lokalitetsundersøkelse; Syltefjorden. Dato felt: 15. januar 2011 Anlegg: Villa Arctic Kommune: Båtsfjord Rapport nr: BR116215.

Lokalitetsundersøkelse; Syltefjorden. Dato felt: 15. januar 2011 Anlegg: Villa Arctic Kommune: Båtsfjord Rapport nr: BR116215. Lokalitetsundersøkelse; Syltefjorden Dato felt: 15. januar 2011 Anlegg: Villa Arctic Kommune: Båtsfjord Rapport nr: BR116215 Kystlab AS Adresse avdelingskontor: Dragsund, 6080 Gurskøy Telefon +47 924 78

Detaljer

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Dato for prøvetaking: 24.06.15 Dato for

Detaljer

FORFATTER(E) Anna Olsen og Egil Lien OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Anna Olsen og Egil Lien OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Fiskeri og havbruk AS Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF Sealab Brattørkaia 17B Telefon: 4 535 Telefaks: 932 7 71 E-post: fish@sintef.no Internet: www.sintef.no

Detaljer

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY Strømrapport Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY Iht. NS9415:2009 For Marine Harvest Norway ASA Posisjon for strømmålinger: 59 27.928N 06 01.558Ø Kontaktperson: Stein Klem Utført av Arild Heggland

Detaljer

STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR STEINVIK FISKEFARM A/S, 6940 EIKEFJORD LOKALITET: VED VEIDESUND I FLORA KOMMUNE

STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR STEINVIK FISKEFARM A/S, 6940 EIKEFJORD LOKALITET: VED VEIDESUND I FLORA KOMMUNE STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR STEINVIK FISKEFARM A/S, 9 EIKEFJORD LOKALITET: VED VEIDESUND I FLORA KOMMUNE Samandrag/konklusjon (sjå også side 7): Instrument nr. (ca. 5 m djup) syner dominerande

Detaljer

Strømanalyse Innseiling Oslo - deponi, Kystverket

Strømanalyse Innseiling Oslo - deponi, Kystverket RAPPORT Strømanalyse Innseiling Oslo - deponi, Kystverket OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE DATO / REVISJON: 30. januar 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 712690-RIMT-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Geofarer i Norge i dagens og fremtidens klima. Christian Jaedicke Norges Geotekniske Institutt

Geofarer i Norge i dagens og fremtidens klima. Christian Jaedicke Norges Geotekniske Institutt Geofarer i Norge i dagens og fremtidens klima Christian Jaedicke Norges Geotekniske Institutt Undersøker sammenheng mellom vær og skredhendelser Situasjonen i dagens og fremtidens klima Studerer hele landet

Detaljer

LOKALITET VIK SETTEFISK AS

LOKALITET VIK SETTEFISK AS Rapport nr. 1279-2015 STRAUMMÅLING NS 9425-2 LOKALITET VIK SETTEFISK AS Øygarden kommune Side 1 Resipientanalyse AS Foretaksnr.: NO 998 058 376 mva Adresse: Nordåsbrotet 2 5235 Rådal Kontaktperson: Frode

Detaljer

Resultater fra strømmålinger ved Kamøyvær, Nordkapp kommune, 2013

Resultater fra strømmålinger ved Kamøyvær, Nordkapp kommune, 2013 Resultater fra strømmålinger ved Kamøyvær, Nordkapp kommune, 2013 Akvaplan-niva AS Rapport: 6714-01 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur

Detaljer

Strøm og Bølger, Sistranda

Strøm og Bølger, Sistranda Til: Fra: Onno Musch Dato 2017-02-28 Strøm og Bølger, Sistranda Massene som skal mudres fra området innenfor moloene, er planlagt deponert i et deponi område like utenfor moloåpningen, som vist i Figur

Detaljer

MOM-B LOKALITETSUNDERSØKELSE. (jan-14) Your Evaluation Period has Expired BRØNNØYSKJÆRAN HELLIGVÆR BODØ KOMMUNE

MOM-B LOKALITETSUNDERSØKELSE. (jan-14) Your Evaluation Period has Expired BRØNNØYSKJÆRAN HELLIGVÆR BODØ KOMMUNE MOM-B LOKALITETSUNDERSØKELSE licence or redeem your licence certificate. FX ChemStruct. Otherw ise contact Efofex Softw are or one of ou If you have already obtained a registration code, go the Help men

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Marine Harvest Helgeland Havbruksstasjon AS MOM-B undersøkelse Bergan Rødøy kommune, Nordland fylke Mai 215 MOM-B Bergan Mai 215 Tittel MOM-B på lokalitet Bergan Mai 215 Oppsummering Helgeland Havbruksstasjon

Detaljer

Planområdet ligger ca. 2,5 km øst for terminalbygget ved Bergen lufthavn, Flesland.

Planområdet ligger ca. 2,5 km øst for terminalbygget ved Bergen lufthavn, Flesland. Side: 1 av 9 Til: Fra: GC RIEBER EIENDOM AS v/harald Weløy Norconsult AS Dato: 30. april 2010 VURDERING AV VINDFORHOLD, BIRKELAND NÆRINGSOMRÅDE Sammendrag: Dette er en overordnet vindvurdering av vindforholdene

Detaljer

Egil Kristoffersen & Sønner AS

Egil Kristoffersen & Sønner AS Egil Kristoffersen & Sønner AS Strømmålinger Vindhammeren 5, 15, 50 og 68 m Akvaplan-niva AS Rapport: 8446.02 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø

Detaljer