Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010"

Transkript

1 Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden Neptun settefisk AS Lokalitet: Survika Namsos kommune Divaa. Twor I. 3D 1133 S1. Dffin Sed a3333 I c5< P :13 1 Denler le N Ø Mitxwav SeMer Ibuln Pasig Doppler KarevalgI I4 11,4ommtne.ENC IIamtwrid sosir ~~, Kartnavx crrtw.da~ l i e t t e r l a r 1~~ I moul M E Pon~L Bleeftleabg_: Striø nåu_ Div Olnwibb lieyre zaesdoffp ewilrtr soni Figur 1: Kart med plassering av strømmåleren. Posisjon er angitt på kartet. Kilde: OlexTM 71.3%34:«Olex Tabell 1: Sammendra av målin ene fra utval te d Det kan tas ut data fra flere dyp hvis ønskelig

2 Rapportnr: Deres referanse: Firma: Lokalitet: S Anne H. Leithe Neptun Settefisk AS Survika Dato: Utarbeidet av: Kvalitetssikret av: Anders Waldemar Olsen An;tm\Å) elseyk Aqua Kompetanse AS AcILQ kompetanse Til strømmålingene ble det brukt en Doppler-måler av type Aquapro 400 khz fra Nortek. Målingene ble gjennomført i perioden Måleren ble satt ut på 17 meters dybde, forankret til bunnen og til en blåse på overflaten. Doppleren ble satt opp til å måle hvert 2. minutt. Cellestørrelsen var 1 meter. Doppleren pekte oppover (figur 2). : Figur 2: Eksempel på oppsett med Doppler-måler

3 Innledning På oppdrag fra Neptun Settefisk AS har Aqua Kompetanse AS målt strøm i Survika, Namsos kommune, ved bruk av en strømmåler av typen Aquapro 400 khz. Måleren er satt opp, startet, satt ut, og avlest av Aqua Kompetanse AS. I denne rapporten blir resultatene fra denne måleserien presentert. Oppsummering fra målingene Totalt er det målt strøm fra 15 meters dyp og opp til overflaten. Det er mulig å få ut strømhastigheter fra hver meter mellom 15 og 0 meters dyp. I denne rapporten er det valgt ut målinger fra 15, 10, 7, 5 og 3 meters dyp. På 3 meters dyp har strømmen en gjennomsnittlig hastighet på 17,8 cm/s. Maksimalt målt strømhastighet var i perioden 151,2 cm/s. Andelen målinger under 1 cm/s var 0,5 %. Den mest hyppige forekommende strømhastighetsgruppe var cm/s (21,2 %). Størst vannutskiftning var det i sørvestlig retning ( grader). Strømmen i dette dypet var totalt sett lite ensrettet (Neumanns parameter = 0,150). På 5 meters dyp hadde strømmen gjennomsnittshastighet 20,2 cm/s. Maksimal målt hastighet var i perioden 128,2 cm/s. Andelen målinger under 1 cm/s var 0,6 %. Størst vannutskiftning var det i nordøstlig retning (60 75 grader). Det var mest målinger innenfor hastighetsgruppe cm/s (17,8 %). Strømmen var lite ensrettet (Neumanns parameter = 0,151). På 7 meters dyp hadde strømmen en gjennomsnittlig hastighet på 25,5 cm/s. Andelen målinger under 1 cm/s var 0,3 % og den største målte strømhastighet var 122,7 cm/s. Hastighetsgruppe cm/s var hyppigst representert (18,8 %). Det var størst vannutskiftning i nordlig retning ( grader). Strømmen var lite ensrettet (Neumanns parameter 0,163). På 10 meters dyp var gjennomsnittlig strømhastighet i perioden 30,0 cm/s. Maksimalt målt strømhastighet var 152,3 cm/s. Andelen målinger under 1 cm/s var 0,3 %. Det var størst vannutskiftning i nordøstlig retning (60-75 grader), og høyest andel målinger innenfor hastighetsgruppe cm/s (17,9 %). Strømmen var lite ensrettet (Neumanns parameter = 0,099). På 15 meters dyp hadde strømmen i perioden gjennomsnittlig hastighet 31,2 cm/s. Maksimalt målt hastighet var 239,2 cm/s. Størst vannutskiftning ble registrert i nordlig retning ( grader). Andelen målinger under 1 cm/s var 0,3 %, og størst andel målinger befant seg i hastighetsgruppe cm/s. Strømmen var lite ensrettet i perioden (Neumanns parameter = 0,064).

4 Vår vurdering Disse resultatene vitner om meget sterk strøm gjennom sundet utenfor Survika i måleperioden. Dette skyldes at måleperioden har falt sammen med vårflommen i Namsen. Det er kjent fra tidligere at i flomperioder går overflatevannet fra Namsen ut både nord- og sør for Otterøya. Til tider er strømmen over 1 m/s i alle dyp, noe som må karakteriseres som eksepsjonelt sterk strøm. Utslippet fra settefiskanlegget vil raskt transporteres bort fra utslippspunktet og fortynnes i vannmassene, primært i nordøstlig/sørvestlig retning. Målinger i området utført i andre tidsrom, viser også god strøm i forhold til spredning av utslipp, selv om farten på strømmen til vanlig er lavere enn observert i denne måleperioden. Vedlegg: Spesifikasjons- og resultatoversikt Statistisk sammendrag av data

5 SPESIFIKASJONS- OG RESULTATOVERSIKT. Firma: Neptun Settefisk Lokalitet: Survika, Namsos kommune. Generelle spesifikasjoner, periode, frekvens og resultater. Del 1 Tekst Tidsrom for registreringer Dybde på målestedet. Ca. Dybde for registreringer (meter). Ca. Måler t e - nummer Type måling Frekvens - varighet*4 GPS-Posisjon % strøm mindre enn 1 cm/sek.(ca) Gjennomsnittsstrøm Rest strøm Neumanns parameter De 4 hyppigst forekommende retningene strømmen beveger seg mot ( rader) *1 De 4 hyppigst forekommende strømhasti hetene (cm /sek) *1 Mest vannutskiftning / retning / 15 raders sektor.*2 Minst vannutskiftning / retning / 15 graders sektor.*2 Gjennomsnittlig total vannutskiftning pr.døgn. Alle retnin er Maksimum strøm - signifikant maksimum strøm (cm/sek) *3 *1: gruppert i synkende rekkefølge kvadratmeter.*3: gjennomsnittet av hvert 2. minutt, hvert 10. minutt gir 3 meters d {Nortek. Doppler } Kontinuerlig 2 min/10 min - 31 døgn N ,5 % 17,8 2,7 0,150 60, 240, 135, , 7-10, 20-30, m ved grader. 2288m3/m2/dø n 2928m ved grader. 94m3/m2/døgn 13727m /døgn 151,2-34,3 5 meters d {Nortek. Doppler) Kontinuerlig 2 min/10 min - 31 dø n N ,6 % 20,2 3,1 0,151 60, 165, 240, , 7-10, 30-50, m ved grader. 2954m3/m2/dø n 3206m ved grader. 103m3/m2/døgn 17232m- /døgn 128,2-40,8 *2: vann som passerer gjennom hver loddrett plassert 1/3 målingene som viser høyest verdi. *4: måleren måler måleren et gjennomsnitt av verdiene for 5 målinger. 7 meters d { Nortek. Doppler } Kontinuerlig 2 min/10 min - 31 døgn N ,3 % 25,5 4,2 0, , 60, 240, , 20-30, 10-15, m- ved rader. 3636m3/m2/dø n 3443m- ved grader. 111m3/m2/døgn 21738m /døgn 122,7-49, S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 5 av 31

6 Generelle spesifikasjoner, periode, frekvens og resultater. Del 2 Tekst Tidsrom for registreringer 10 meters d meters d D bde å målestedet. Ca. Dybde for registreringer (meter). Ca. Måler t e - nummer T e målin Frekvens vari het*4 GPS-Posis'on % strøm mindre enn 1 cm/sek.(ca) G'ennomsnittsstrøm Rest strøm Neumanns arameter De 4 hyppigst forekommende retningene strømmen beveger seg mot (grader) *1 De 4 hyppigst forekommende strømhastighetene (cm /sek) *1 Mest vannutskiftning / retning / 15 graders sektor.*2 Minst vannutskiftning / retning / 15 raders sektor.*2 Gjennomsnittlig total vannutskiftnin r.dø n. Alle retnin er Maksimum strøm signifikant maksimum strøm (cm/sek) * { Nortek. Do ler } Kontinuerli 2 min/10 min - 31 dø n N ,3 % 30,0 3,0 0,099 60, 165, 345, , 30-50, 20-30, , 10-15, 40-60, m ved grader. 5190m3/m2/døgn 2142m. ved grader. 69m3/m2/dø n 25509m /døgn 152,3 60, {Nortek. Do ler } Kontinuerli 2 min/10 min - 31 dø n N ,3 % 31,2 2,0 0, , 165, 180, m ved grader. 7306m3/m2/dø n 3681m ved grader. 119m3/m2/dø n 26571m- /døgn 239,2 61, S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 6 av 31

7 Overflatestrom - 3 meters dyp CURRENT SPEED File name: Survik01-13.SD6 Ref. number: 0 IntervaI time: 10 Minutes Current speed (cm/s) 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, May 19.May 22.May 25.May 28.May 31.May 03.Jun 06.Jun 09.Jun 12.Jun CURRENT SPEED BAR CHART File name: Survik01-13.SD6 Ref. number: 0 IntervaI time: 10 Minutes Number of measurements Days CM/S S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 7 av 31

8 CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: Survik01-13.SD6 Ref. number: 0 Intervai time: 10 Minutes 350 Number of measurements PROGRESSIVE VECTOR File name: Survik01-13.SD6 Ref. number: 0 IntervaI time: 10 Minutes Data displayed from: 22:00-14.May-10 To: 11:30-14.Jun-10 Deg Neumann parameter: Average speed: 17.8 cm/s km N (Skipped invalid data.) Rest speed: 2.7 cm/s Valid data points: 3994 Rest direction: 149 deg km E S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 8 av 31

9 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Survik01-13.SD6 Ref. number: 0 IntervaI time: 10 Minutes Maximum wlocity (cm/s) Mean wiocity (cm/s) CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Survik01-13.SD6 Ref. number: 0 InterwI time: 10 Minutes ReIatiw water flux (%) Number of measurements S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 9 av 31

10 STICK DIAGRAM File name: Survik01-13.SD6 Ref. number: 0 IntervaI time: 10 Minutes Current speed (cm/s) 200,0 100,0 0,0-100,0-200, May 19.May 22.May 25.May 28.May 31.May 03.Jun 06.Jun 09.Jun 12.Jun CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: Survik01-13.SD6 Ref. number: 0 IntervaI time: 10 Minutes Days Current speed groups 3 j 0, 15, 20, 30; , , Sum% Total flow Max Sum% m3/m21 /0' curr S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 10 av 31

11 S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 11 av 31

12 5 meters dyp CURRENT SPEED File name: Survik01-11.SD6 Ref. number: 0 Interval time: 10 Minutes Days CURRENT SPEED BAR CHART File name: Survik01-11.SD6 Ref. number: 0 Intenral time: 10 Minutes 800 Number of measurements CM/S S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 12 av 31

13 CIJRRENT DIRECTION BAR CHART File name: Survik01-11.SD6 Ref. number: 0 Intervai time: 10 Minutes Number of measurements PROGRESSIVE VECTOR File name: Sundik01-11.SD6 Ref. number: 0 Intervai time: 10 Minutes Deg Neumann parameter: Average speed: 20.2 cm/s 20 km N (Skipped invaiid data.) Rest speed: 3.1 cm/s Valid data points: 4398 Rest direction: 96 deg km E S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 13 av 31

14 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Sunik01-11.SD6 Ref. number: 0 InteneI time: 10 Minutes Maximum eiocity (cm/s) CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Survik01-11.SD6 Mean wiocity (cm/s) Ref. number: 0 Intewal time: 10 Minutes Relatiw water flux (%) Number of measurements S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 14 av 31

15 STICK DIAGRAM File name: Survik01-11.SD6 Ref. number: 0 IntervaI time: 10 Minutes Current speed (cm/s) 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0-100,0-150, May 19.May 22.May 25May 28.May 31.May 03.Jun 06.Jun 09.Jun 12.Jun CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: Survik01-11.SD6 Ref. number: 0 IntervaI time: 10 Minutes Days ' , _1, , 0 10 Sum% Current speed groups Tota I flow Max Sum% m3/m2 % curr S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 15 av 31

16 S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 16 av 31

17 7 meters dyp CURRENT SPEED File name: SuNk01-9.SD6 Ref. number: 0 IntervaI time: 10 Minutes Current speed (cm/s) 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, May 19.May 22.May 25.May 28.May 31.May 03.jun 06.Jun 09.jun 12.Jun CURRENT SPEED BAR CHART File name: SuNik01-9.SD6 Ref. number: 0 IntervaI time: 10 Minutes Number of measurements Days CM/S S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 17 av 3 1

18 CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: SuR4k01-9.SD6 Ref. number: 0 Inter time: 10 Minutes Number of measurements PROGRESSIVE VECTOR File name: Survik01-9.SD6 Ref. number: 0 InteRel time: 10 Minutes Deg Neumann parameter: Average speed: 25.5 cm/s km N (Skipped imalid data.) Rest speed: 4.2 cm/s Valid data points: 4396 Rest direction: 23 deg km E S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 18 av 31

19 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Survik01-9.SD6 Ref. number: 0 IntervaI time: 10 Minutes Maximum wiocity (cm/s) Mean veiocity (cm/s) CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Survik01-9.SD6 Ref. number: 0 Interval time: 10 Minutes ReIative water flux (%) Number of measurements S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 19 av 31

20 STICK DIAGRAM File name: SuNik01-9.SD6 Ref. number: 0 Interval time: 10 Minutes Current speed (cm/s) 150,0-100,0 50,0 0,0-50,0-100,0-150, May 19.May 22.May 25.May 28.May 31.May 03.Jun 06.Jun 09.Jun 12.Jun CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: Survik01-9.SD6 Ref. number: 0 IntervaI time: 10 Minutes Days ; ; ; 0 165, ; ; 1 285, ; , 3 Sum%, S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 20 av 31

21 S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 21 av 31

22 10 meters dyp CURRENT SPEED File name: Survik01-6.SD6 Ref. number: 0 IntervaI time: 10 Minutes 160,0 Current speed (cm/s) 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, CURRENT SPEED BAR CHART File name: Survik01-6.SD6 Ref. number: 0 InteReI time: 10 Minutes Number of measurements May 19.May 22.May 25.May 28.May 31.May 03.Jun 06.Jun 09.Jun 12.Jun Days cm/s S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 22 av 31

23 CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: SurNA01-6.SD6 Ref. number: 0 Intenmi time: 10 Minutes Number of measurements PROGRESSIVE VECTOR File name: Sur\Ak01-6.SD6 Ref. number: 0 Interval time: 10 Minutes Neumann parameter: Average speed: 30.0 cm/s km N (Skipped invalid data.) Deg Rest speed: 3.0 cm/s Valid data points: 4389 Rest direction: 92 deg km E S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 23 av 31

24 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Survik01-6.SD6 Ref. number: 0 IntervaI time: 10 Minutes Maximum wiocity (cm/s) Mean veiocity (cm/s) CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Survik01-6.SD6 Ref. number: 0 Interval time: 10 Minutes Relative water flux (%) Number of measurements S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 24 av 31

25 STICK DIAGRAM File name: SurVk01-6.SD6 Ref. number: 0 IntervaI time: 10 Minutes Current speed (cm/s) 200,0 100,0 0,0-100,0-200, May 19.May 22.May 25.May 28.May 31.May 03.Jun 06.Jun 09.Jun 12.Jun CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: Survik01-6.SD6 Ref. number: 0 IntervaI time: 10 Minutes Current speed groups Tota I flow Max Sum% m3/m2 % curr ; ; j ' , Sum% Days S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 25 av 31

26 S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 26 av 31

27 15 meters dyp TEMPERATURE File name: SuNik01-1.SD6 Ref. number: 0 IntervaI time: 10 Minutes Days CURRENT SPEED File name: Survik01-1.SD6 Ref. number: 0 IntervaI time: 10 Minutes 240,0 220,0 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 Current speed (cm/s) 0, May 19.May 22.May 25.May 28.May 31.May 03.Jun 06.Jun 09.Jun 12.Jun Days SSurvika.docx Aqua Kompetanse AS Side 27 av 31

28 CURRENT SPEED BAR CHART File name: Survik01-1.SD6 Ref. number: 0 IntervaI time: 10 Minutes Number of measurements CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: SuNk01-1.SD6 Ref. number: 0 IntervaI time: 10 Minutes Data displayed from: 22:00-14.May-10 To: 11:30-14.Jun Number of measurements CM/S Deg S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 28 av 31

29 PROGRESSIVE VECTOR File name: Survik01-1.SD6 Ref. number: 0 Interval time: 10 Minutes Neumann parameter: Rest speed: 2.0 cm/s Average speed: 31.2 cm/s Rest direction: 15 deg. km N CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Survik01-1.SD6 Ref. number: 0 Interval time: 10 Minutes km E Maximum wlocity (cm/s) Mean wlocity (cm/s) S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 29 av 31

30 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Survik01-1.SD6 Ref. number: 0 IntervaI time: 10 Minutes Relative water flux (%) Current speed (cm/s) Number of measurements STICK DIAGRAM File name: SuNik01-1.SD6 Ref. number: 0 IntervaI time: 10 Minutes 300,0 200,0 100,0 0,0-100,0-200,0-300, May 19.May 22.May 25.May 28.May 31.May 03.Jun 06.Jun 09.Jun 12.Jun Days S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 30 av 31

31 CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: Survik01-1.SD6 Ref. number: 0 Series number:1 Interval time: 10 Minutes ' ; 3 195, Sum% S Survika.docx Aqua Kompetanse AS Side 31 av 31

32 Survikvassdraget fr, Garnmel karvskog/ kystgranskog. Rild lav- og mosemangfold. Kvennavalnet,- cz) o p. Gamme rvatriet r4, 0 2 / 7.,...1 i / i'... Natureng 1,i! Ife CZ)...'""..).-/...,..- f Gammel barskog Gammel barskog Hekkelokaket stodom (VU) ss, V Gammel barskog Garnmel berskog Gammel barskog_7-, 0 sa / Ssfq /1 /. Garnmel granskog. Radlistefunn Svartsoneiguke (NT) GubbesIgegg (NT) 1.11 Gammel barskog / 0 J 61:- / Garnmel barskog, Tegnforklaring Natudyper, L.!j Nattrang r KY1111~0g Elendomegreme Målsotakk SKOG KL)CEIERE NORDAEL GEOVEKST

Notat. Innledning DNV. Nussir, att: Øystein Rushfeldt

Notat. Innledning DNV. Nussir, att: Øystein Rushfeldt Akvaplan-niva AS Tromsø-kontoret (svaradresse) Rådgivning og forskning Framsenteret innen miljø og akvakultur 9296 Tromsø Org.nr: NO 937 375 158 MVA Tlf: 77 75 03 00 Skrevet av: Ole Anders Nøst www.akvaplan.niva.no

Detaljer

B-Undersøkelse. «0-prøve» Tilstand 1. Rapportdato 11.12.14. Dato for feltarbeid 25.11.14. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda bjorn@havbrukstjenesten.

B-Undersøkelse. «0-prøve» Tilstand 1. Rapportdato 11.12.14. Dato for feltarbeid 25.11.14. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda bjorn@havbrukstjenesten. B-Undersøkelse Lokalitet Tilstand 1 Sandøya «0-prøve» Rapportdato 11.12.14 Dato for feltarbeid 25.11.14 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Aquagen Steigen AS Bjørn Erik Bye Havbrukstjenesten 7260 Sistranda

Detaljer

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Dato for prøvetaking: 24.06.15 Dato for

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden. Nordic Mining ASA

DET NORSKE VERITAS. Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden. Nordic Mining ASA DET NORSKE VERITAS Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden DNVs referanse: 1-5HO2U3-TNRNO615-1 Rev.03, 13.05.2013 DET NORSKE VERITAS TM Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi

Detaljer

Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus

Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 288 Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus Report number: Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter.

Detaljer

AOS. Internettbasert miljølogging - direkte til PC!

AOS. Internettbasert miljølogging - direkte til PC! AOS Internettbasert miljølogging - direkte til PC! Bruksanvisning Jan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 2 Tekniske spesifikasjoner... 4 3 Funksjonsbeskrivelse... 5 3.1 Oksygenmåler:... 5 3.2

Detaljer

Vantage Vue forenklet norsk bruksanvisning.

Vantage Vue forenklet norsk bruksanvisning. Vantage Vue forenklet norsk bruksanvisning. UTEDEL Monter utedelen sammen som vist på tegningene i vedlagte engelske bruksanvisning. Til sist setter du inn batteriene. Etter at lokket er satt på trykker

Detaljer

Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01

Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01 Konsekvenser for det marine miljøet i Repparfjorden ved etablering av sjøeller landdeponi for gruveavgang fra Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune, Finnmark Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01 Forside:

Detaljer

Flora kommune Søknad om dispensasjon fra rensekrav i Forurensningsforskriftens kap. 1 4. Utgave: 0 Dato: 2011-06 - 30

Flora kommune Søknad om dispensasjon fra rensekrav i Forurensningsforskriftens kap. 1 4. Utgave: 0 Dato: 2011-06 - 30 Søknad om dispensasjon fra rensekrav i Forurensningsforskriftens kap. 1 4 Utgave: 0 Dato: 2011-06 - 30 Søknad om dispensasjon fra rensekrav i Forurensningsforskriftens kap. 14 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Ida Almvik, Kystverket Laila Melheim, Kystverket Eivind Edvardsen, Kystverket Geir Solberg, Kystverket Aud Helland, Rambøll DATO 2013 10 18

Ida Almvik, Kystverket Laila Melheim, Kystverket Eivind Edvardsen, Kystverket Geir Solberg, Kystverket Aud Helland, Rambøll DATO 2013 10 18 SINTEF Materialer og kjemi Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Notat Sammenlikning mellom målt og modellert strøm ved Svaleskjær Sentralbord: Telefaks: 73597043 Foretaksregister: SAKSBEHANDLER

Detaljer

Kunnskap om vind, bølger, temperatur, isutbredelse, siktforhold mv. - Barentshavet SØ

Kunnskap om vind, bølger, temperatur, isutbredelse, siktforhold mv. - Barentshavet SØ no. Kunnskap om vind, bølger, temperatur, isutbredelse, siktforhold mv. - Barentshavet SØ Bistand til OEDs åpningsprosesser for petroleumsvirksomhet i nord Knut A. Iden, Magnar Reistad,

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen e-rapport nr. 20-2008 Miljøundersøkelse i Indre Follafjord i 2008 Anders W. Olsen, Maria Pettersvik Salmer,

Detaljer

Overvåking av luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene i Norge og Russland

Overvåking av luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene i Norge og Russland Oppdragsgiver: Statens forurensningstilsyn Rapport nr.: 805/00 Deltakende institusjon: NILU Overvåking av luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene i Norge og Russland April 1999-mars 2000 TA1749/2000 Norsk

Detaljer

Rapport nr.:2001.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Borehullsinspeksjon. En utprøving og sammenligning av Optisk og Akustisk Televiewer.

Rapport nr.:2001.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Borehullsinspeksjon. En utprøving og sammenligning av Optisk og Akustisk Televiewer. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.:2001.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Borehullsinspeksjon. En utprøving og sammenligning

Detaljer

TEKNISK RAPPORT VALDEMARSVIK KOMMUN RAPPORT NR. 2003-1121 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG

TEKNISK RAPPORT VALDEMARSVIK KOMMUN RAPPORT NR. 2003-1121 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG VALDEMARSVIK KOMMUN HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG VANN I VALDEMARSVIKEN RAPPORT NR. 23-1121 REVISJON NR. 1 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 23-12-5 CONNO651748

Detaljer

1. Innledning. 2. Hovedresultater

1. Innledning. 2. Hovedresultater 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren fram mot 2024. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Forskningsprosjektet: Hundekjørerne under Finnmarksløpet. Førsteamanuensis Andi Weydahl, Høgskolen i Finnmark.

Forskningsprosjektet: Hundekjørerne under Finnmarksløpet. Førsteamanuensis Andi Weydahl, Høgskolen i Finnmark. Forskningsprosjektet: Hundekjørerne under Finnmarksløpet. Førsteamanuensis Andi Weydahl, Høgskolen i Finnmark. Middelhavskysten og Tyrkia var rammene for starten av forskningsporsjekt rundt hundekjørerene

Detaljer

Fredet furuskog i Stabbursdalen, Porsanger kommune

Fredet furuskog i Stabbursdalen, Porsanger kommune Ecofact rapport 400 Fredet furuskog i Stabbursdalen, Porsanger kommune Registrering av beiteskader fra elg 2014 Christina Wegener www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-398-8 Fredet furuskog

Detaljer

MAINSTREAM NORWAY AS FORSAN SØKNAD OM ETABLERING AV SETTEFISKANLEGG FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK VED FORSAN I STEIGEN KOMMUNE SEPTEMBER 2009

MAINSTREAM NORWAY AS FORSAN SØKNAD OM ETABLERING AV SETTEFISKANLEGG FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK VED FORSAN I STEIGEN KOMMUNE SEPTEMBER 2009 MAINSTREAM NORWAY AS FORSAN SØKNAD OM ETABLERING AV SETTEFISKANLEGG FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK VED FORSAN I STEIGEN KOMMUNE SEPTEMBER 2009 VEDLEGG 2 Prosjektbeskrivelse 2.1 Bakgrunn... 1 2.1.1 Forholdet

Detaljer

Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø)

Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø) Analysegruppe 2009 Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø) Både en del indikatorer som opprinnelig ble utarbeidet

Detaljer

Usikkerhet rundt de kjemiske analysene. Anders Bjørgesæter UiO

Usikkerhet rundt de kjemiske analysene. Anders Bjørgesæter UiO Usikkerhet rundt de kjemiske analysene Anders Bjørgesæter UiO SAMMENDRAG Foreliggende rapport er utarbeidet på oppdrag av SFT og representerer en statistisk vurdering av usikkerheten til kjemiske analyser

Detaljer

vtre Kristian Hox SP Fire Research AS

vtre Kristian Hox SP Fire Research AS Branntestt av massiv vtre Kristian Hox SP Fire Research AS Forsidebilde 1: Studenttårn med 9 etasjer. Forsidebilde 2: Oversikt over tenktt innredning i hybel. Oppdragsgiver: Studentsamskipnaden i Trondheim

Detaljer

Varmestråling FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

Varmestråling FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges branntekniske laboratorium Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse: Tiller bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 Foretaksregisteret:

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø e-rapport nr: 34 2014 MOM C-undersøkelse fra lokalitet Store Teistholmen i Sandnes kommune, 2014 Torben Lode Trond Einar Isaksen Foto: Bjarte

Detaljer

Dato: 11. juni 2014 KFVANN 23/14. Styret for Bergen Vann KF. Anskaffelse av TV-bil BV-5404-200414651-101. Hva saken gjelder:

Dato: 11. juni 2014 KFVANN 23/14. Styret for Bergen Vann KF. Anskaffelse av TV-bil BV-5404-200414651-101. Hva saken gjelder: Dato: 11. juni 2014 KFVANN 23/14 Styret for Bergen Vann KF Anskaffelse av TV-bil JOTA BV-5404-200414651-101 Hva saken gjelder: Bergen Vann KF (BV) disponerer i dag to biler med TV-utstyr for rørinspeksjon

Detaljer

Registrering av laks og sjøørret i laksetrappa i Berrefossen i 2010

Registrering av laks og sjøørret i laksetrappa i Berrefossen i 2010 Registrering av laks og sjøørret i laksetrappa i Berrefossen i 2010 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 Metode... 2 Resultat... 3 Diskusjon... 6 Referanser... 8 Sammendrag Fra 2. Juni til 16. Oktober 2010

Detaljer

Delrapport konsekvensutredning: Utslipp til Sjø

Delrapport konsekvensutredning: Utslipp til Sjø Franzefoss Gjenvinning AS Delrapport konsekvensutredning: Utslipp til Sjø 2014-06-11 B01 2014-06-11 Til informasjon/ kommentar hos oppdragsgiver Glhau A01 2014-06-10 Utarbeidet Glhau Pebec Glhau Rev. Dato:

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2

Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2 SINTEF FISKERI OG HAVBRUK Øyvind Knutsen November 2010 Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2 Forenklede måter å finne strømprognoser for en

Detaljer

Overvåking av vannkvalitet ved utfylling av tunnelmasser i sjø ved Husnes R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 957

Overvåking av vannkvalitet ved utfylling av tunnelmasser i sjø ved Husnes R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 957 Overvåking av vannkvalitet ved utfylling av tunnelmasser i sjø ved Husnes R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 957 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av vannkvalitet ved utfylling av

Detaljer