Data rapport No.: Bølge og strømundersøkelse på Frohavet for Havbrukstjenesten AS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Data rapport No.: Bølge og strømundersøkelse på Frohavet for Havbrukstjenesten AS."

Transkript

1 Data rapport No.:38-11 Bølge og strømundersøkelse på Frohavet for Havbrukstjenesten AS.

2 Rapport navn: Bølge og strømundersøkelse på Frohavet for Havbrukstjenesten AS. Forfattere Torstein Pedersen Tom Chr. Mortensen Oppdragsgiver/ Firma: Havbrukstjenesten AS Lokalitet: Frohavet/ Haabrand Kommune: Frøya Oppdrettstype: Matfiskanlegg Hva er vurdert: Bølge og strøm. Nortek rapport No Date Side nummer: 58 Distribusjon: Eksternt Oppdragsgiver Ref.: Arild Kjærstad Fylke: Sør-Trøndelag Oppsummering Havbrukstjenesten AS ved Arild Kjærstad, ønsket å gjennomføre bølge og strømundersøkelse på Frohavet i Sør-Trøndelag. Nortek AS ble spurt om å bistå til gjennomføring av måleprosjektet. Det ble igangsatt målinger ved lokaliteten Denne rapporten omhandler data fra måleperiodene samt analyse av bølge og strømdata. Side 2 av 58

3 Innhold 1. Oppdrag 1.1 Oppdragsbeskrivelse 1.2 Lokalitetsbeskrivelse 1.3 Utstyrsbeskrivelse 1.4 Bølgemåleroppsett 1.5 Strømmåleroppsett 2. Bølgeparametere 2.1 Bølgehøyde 2.2 Periode 2.3 Retningsestimat 3. Strømparametere 3.1 Strøm hastighet 3.2 Strøm retning 4. Estimat definisjoner 4.1 Signifikant bølgehøyde Hs (Hm) 4.2 Gjennomsnitt 1/1 bølgehøyde (H1) 4.3 Maks bølgehøyde (Hmax) 4.4 Gjennomsnittlige periode (Tm2) 4.5 Tpeak Periode (Tpeak) 4.6 Gjennomsnittlig Null kryssing Periode (Tz) 4.7 Tpeak Retning (TpDir) 4.8 Spredning retning (SprTp) 4.9 Gjennomsnittlig retning (Mdir) 5. Bølgeanalyse 6. Strømanalyse Vedlegg 7.1 Resultatoversikt av bølger i måleperioden Signifikant bølgehøyde/ retning matrise Maksimum bølgehøyd/ retning ematrise Signifikant bølgehøyde/ periode matrise Maksimum bølgehøyde/ periode matrise Bølgeperiode (Tp) / bølger retning matrise (TpDir) Signifikant bølgehøyde Hs Maks bølgehøyde (Hmax) Signifikant/ Maks bølgehøyde Gjennomsnittlig bølgeretning Gjennomsnittelig bølge periode Tpeak periode sek. (Tp) Antall signifikant bølgehøyde Hs (Hm) per.1m Antall observasjoner Hmax per.15m Antall observerte bølgeretninger (Mdir) per 15 Deg DirTp (deg.) / MeanDir (deg.) Halten og Sula fyr/ MeanDir (deg.) Halten og Sula fyr vind retning/ Bølgeretning MeanDir (deg.) Halten og Sula fyr Mean Max vind/ Max bølgehøyde Side 3 av 58

4 8.1 Resultatoversikt av strømmåling i måleperioden Overflatestrøm, dyp: 7m Current speed Current speed bar chart Current direction bar chart Progressive Vector Current velocity distribution diagram Current velocity distribution diagram Current speed/ direction matrix Statistical summary Spredningsstrøm, dyp: 14.5m Current speed Current speed bar chart Current direction bar chart Progressive Vector Current velocity distribution diagram Current velocity distribution diagram Current speed/ direction matrix Statistical summary Bunnstrøm, dyp: 22m Temperature at current meter position Current speed Current speed bar chart Current direction bar chart Progressive Vector Current velocity distribution diagram Current velocity distribution diagram Current speed/ direction matrix Statistical summary Side 4 av 58

5 1.1 Oppdragsbeskrivelse. Havbrukstjenesten ved Arild Kjærstad, ønsket å gjennomføre en bølge og strømundersøkelse på Frohavet i Sør-Trøndelag. Nortek AS ble forespurt om å bidra til dette arbeidet. Arbeidsfordelingen, ble som følger. Havbrukstjenesten gjennomførte utsett og opp tak av teknisk utstyr. Nortek leverte utstyr, samt data prosessering og rapport. Det ble igangsatt målinger ved lokaliteten For å få en best mulig oversikt av sjøtilstanden på lokaliteten, settes tre måneder som måleintervall. Denne rapporten omhandler data fra måleperiodene samt analyse av bølge og strømdata. 1.2 Lokalitetsbeskrivelse Lokaliteten ligger på Frohavet, ved Haabrand. Lokaliteten ligger slik at de største forventede bølgene vil komme fra Sør/ Sør-Vest/ Sør-Øst og Nord-Øst 45. Varierende dyp på lokaliteten (1-2m). Bølgemålerutstyret monteres i en undervannsbøye på 25m dyp. Se fig.1, og 2. Posisjon ( ): N Ø AWAC N Ø Fig.1

6 AWAC N Ø Fig.2 Side 6 av 58

7 1.3 Utstyrsbeskrivelse For dette oppdraget benyttes AWAC 6kHz akustisk strøm og bølgemåler. (bilde fig.4) AWAC monteres i en Sub.surfac bøye (bilde fig.5). Bøyen forankres til bunn med en dertil egnet moring. Kevlarline 6mm benyttes som moringstau.(tegning fig 6.). Kevlar tau strekker seg ikke. Dette gjør det lettere å beregne nøyaktig dyp bøyen blir plassert på. Undervannsbøyen er utformet slik at den alltid vil stå horisontalt i vannmassene. Den bakre delen av bøyen er utstyrt med retningsfinne. Dette sørger for at bøyen vil styres opp mot strømretningen. Batterikanne monteres under bøyen og sørger for drift av bølge/ strømmåleren. Fig.4 Fig.5 (Bilde fra: Ocean Science)

8 1.6 Bølgemåleroppsett AWAC Frekvens: 6kHz Antall målinger: 124 Målefrekvens: 1Hz Måleintervall: 18s 1.5 Strømmåleroppsett AWAC Profilintervall:6s Måleintervall: 6s Antall måleceller: 25 Cellestørrelse: 2.5m Fig 6. Side 8 av 58

9 2 Bølgeparametere 2.1 Bølge høyde Den kanskje mest kjente betegnelsen på bølgehøyde er signifikant bølge høyde, Hs. Den er ment til å representere bølgehøyden en erfaren sjømann visuelt ville beskrive tilstanden til havet. Vi kalkulerer dette estimatet på to måter, (1) benytter null - kryss metoden, og (2) basert på øyeblikkets spektral energi. Null kryss metoden er basert på tidsserien på den frie overflaten. Null kryss metoden definerer en bølge ved lokaliteten der den frie overflaten krysser den gjennomsnittelige vannhøyden. Fra dette kan vi definere en bølgeform (dal, topp, lengde og høyde), og således bølgehøyden. Deretter sorteres alle de definerte bølgene fra de minste til de største, for så å beregne gjennomsnittet for de topp en tredjedel (1/3) største bølgene. Dette estimatet for signifikant bølgehøyde betegnes ofte som H3. Liknende for 1 % av de største bølgende, betegnes som H1, og de største bølgene i en måleperiode betegnes Hmax. Disse estimatene er tilgjengelig gjennom Acoustic Surface Tracking siden dette er de direkte målingene foretatt av den frie overflaten. Den andre metoden for å estimere signifikant bølge høyde er den øyeblikksbaserte estimatet. En generelt akseptert tilnærming til Hs. m indikerer det første øyeblikket i kraft spektrumet. K øyeblikket er definert av, hvor C er kraft spektrum, og f er frekvens. 2.2 Periode Det er to vanlige rapporterte estimater for bølge periode, Peak Period (Tp), og Mean Periode (Tm). Tpeak Periode er enkelt definert som den perioden assosiert med maksimum Tpeak i spektrumet. Tpeak i spektrumet er definert ved å finne maks amplitude og en høyere oppløsning oppnås ved å utføre en kvadratisk interpolering med de to tilstøtende verdiene i spektrumet. Mean Periode (Tm) er definer som gjennomsnittet av alle periodene i måle dataene. For null kryss metoden er dette rapporters som Tmean. Det er generelt akseptert at følgende forholdet tilnærmes gjennomsnittelig periode, ved å bruke null og andre øyeblikk av kraft spektrumet. 2.3 Retningsestimat Den mest vanlige metoden for rapportering av retningsestimat, assosieres med Tpeak i energi spekteret. Tpeak retningen (TpDir) er retningsestimert ved Tpeak. Lignende, SprTp er spredning ved Tpeak og representerer distribusjonen av bølge energi over retning. Denne verdien er rapportert som grader. Gjennomsnittlig retning rapporteres ved å vekte gjennomsnittelig retning for alle bølger i spekteret. 3 Strømparametere 3.1 Strøm hastighet Strøm hastigheten beskriver vannets hastighet i et plan, ved ett bestemt dyp i vannsøylen. Strøm hastighetsverdier oppgis enten i m/s eller cm/s. 3.2 Strøm retning Strøm retning beskriver hvor vannet beveger seg mot, i et plan ved ett bestemt dyp. Strøm retningsverdier oppgis i grader. Side 9 av 58

10 4 Estimat definisjoner 4.1 Signifikant bølgehøyde Hs (Hm) Det klassiske estimatet, ofte referert til Hs. Det er kalkulert ut i fra energi spektrumet, Hm = 4sqrt(sum(M)). 4.2 Gjennomsnitt 1/1 bølgehøyde (H1) Dette er gjennomsnitt av 1/1 av de største bølgene i en data serie. Dette er et tidsserie estimat når AST er tilgjengelig. Dersom AST ikke er tilgjengelig, vil dette estimatet presenteres som en lineær ekstrapolasjon av Hm, hvor H1=1.27Hm 4.3 Maks bølgehøyde (Hmax) Dette er størst målte bølgehøyde i en data serie. Det er en tidsserie basert estimat når AST er tilgjengelig. Dersom AST ikke er tilgjengelig, vil dette estimatet bli presentert ved lineær ekstrapolasjon av Hm, hvor Hmax=1.67Hm 4.4 Gjennomsnittelige periode (Tm2) Dette er gjennomsnittelige periode for alle bølger i en enkel målesamling, og er kalkulert ut i fra energi spektrum i overensstemmelse til den første og andre moment av energi spektrumet. Tm2 = sum(m/m2) Verdien rapporteres i sekunder. 4.5 Tpeak Periode (Tp) Dette er perioden for bølger som korresponderer med topp frekvens i bølge spektrumet. Verdien er rapportert i sekunder. 4.6 Gjennomsnittelig Null kryssing Periode (Tz) Dette er gjennomsnittelig periode kalkulert ut i fra null kryssing teknikken. Den er kalkulert som gjennomsnittet av alle periodene i en bølge ansamble. Verdien presenteres i sekunder. 4.7 Tpeak Retning (TpDir) Dette er retningen av bølger som korresponderer til topp periode. Retningen rapporteres som fra og presenteres i grader. 4.8 SprTp retning (Spe1) Sprednings retning er et mål for den retnings varians. Estimatet kalkuleres ut i fra topp frekvens. Verdien rapporteres i grader 4.9 Gjennomsnittelig retning (Mdir) Verdien er den vektede gjennomsnittet av alle retninger i bølge spekteret. Den er vektet i henhold til energien av alle frekvenser. Mdir rapporteres som fra og vises i grader. Side 1 av 58

11 5 Bølgeanalyse Av de foretatte bølgemålingene ser man følgende trend. Bølgeenergien ser ut til å bli distribuert i to primære bånd, 2-6, 8-14 sekunder. De høyeste bølgene oppstår ved 6 sekunders bølgeperiode. I måleperioden peker det seg ut fem hendelser med Hmax => 4m. Disse hendelsene har en bølgeperiode i primærbåndet 2-6 sekunder. Bølgeperioder med bølger >2m, blir etterfulgt av bølger med en periode i primærbåndet 8-14sek. De fem hendelsene med Hmax => 4m, har alle en retning mellom 225 og 24. Når bølge energi og bølgesignal er minimalt, blir det vanskelig og estimere bølge retning. Bølgeretningen vil derfor periodevis oppfattes som lite retningsbestemt. Bølgeretning under 4 sekunders bølgeperiode kan være misvisende. Således bør dette ligge til grunn ved benyttelse av måledata. Tpeak periode retning (TpDir) kan ofte være mer spredd, fordi TpDir kan forandres fra måling til måling. TpDir vil derfor oppleves som mindre retningsbestemt enn MeanDir, fordi to bølgehendelser kan ha forskjellig retning. Under målingene på Frohavet ser vi av måledata at dette ikke er tilfelle. TpDir og MeanDir korresponderer, fordi bølgene er godt organisert ved høy energi (stor Hs) Se graf Ved lav energi er det større avvik (scatering). Lokaliteten er skjermet for stor bølgepåvirkning fra Vest. Dette dikteres av landformasjoner. Selv om bølgeretningen er vel forutsett, vil vi ikke insistere på retningsestimatet. Vi lar måleresultatene tale for seg. Under måleperioden observeres det havdønninger. Havdøninger oppfattes forskjellig hvor enn du er i verden. På Sørlandet kan bølger med periode på 4-6 sek. beskrives som havdønninger, mens Nord Norge vil 6-8 beskrives som havdønninger. Internasjonalt kaller man bølgeperiode på 6-8 sek. for gråsonen når det gjelder havdønninger. Dersom man konsentrerer seg om bølgeperode på =>1 sek., vil man på lokaliteten under måleperioden på Frohavet, se at disse bølgene i de flest tilfellene kommer fra Nord-Øst (- 9 ). Se matrise Maksimum og signifikant bølgehøyde er sammenfallende. I vedleggene under 7.1, vises resultatoversikt av bølgedata presentert i form av matriser og grafer. Nedenfor er et utdrag av bølge observasjoner. Måleperiode: Max bølgehøyde Hmax Signifikant bølgehøyde Hm (Hs) De 3 hyppigste forekommende bølgeretning oppstår mellom (deg) Max Gjennomsnitt (m) / / NB! I løpet av måleperioden, viser rådata en hendelse den på bølgehøyde opp mot 6m. Denne hendelsen er en såkalt Bad detects, og er derfor fjernet fra data analysen. Side 11 av 58

12 6 Strøm analyse Målingene på lokaliteten viser at strøm er drevet av en kombinasjon av tidevann, vind og andre oseanografiske krefter. På denne lokaliteten er strømmen ikke dominert av tidevann. Det er vanskelig og prediker en nøyaktig beskrivelse av fremtiden, men i måleperioden har det vær kraftig vind. Dette gjør at måledataene er dekket av en av de sterkeste komponentene i et strømperspektiv. Som tidligere nevnt, er AWAC også en profilerende strømåler. Det er derfor mulig å analysere strømhastighet ved mange dyp. Vi har valg å analysere tre dyp i denne rapporten. Bunnstrøm (nærmes instrument), spredningsstrøm (midt i vannkolonnen mellom instrument og vannoverflaten). Overflate er valgt i forhold til det nivå nærmest overflaten med flest gyldige data. Nedenfor er et utdrag av strøm observasjoner. Resultatoversikt av strømdata presenteres i form av matriser og grafer i vedlegg 8.1. Måleperiode: De 4 hyppigst forekommende retningene strømmen beveger seg mot (grader) *1 Overflateretning Spredningsretning Bunnretning 7m 14.5m 22m 6, 18, 195, , 6, 21, , 21, 18, 6 Måleperiode: Overflatestrøm 7m Spredningsstrøm 14.5m Bunnstrøm 22m De 4 hyppigst forekommende strømhastighetene (cm /sek) *1 5-25, 25-5, 1-15, , 1-15, 25-5, , 1-15, 25-5, 8-1 Måleperiode: Maksimum strøm signifikant maksimum strøm (cm/sek) *3 Overflatestrøm Spredningsstrøm Bunnstrøm 7m 14.5m 22m Side 12 av 58

13 Vedlegg: Resultatoversikt bølge og strøm Posisjon målepunkt: N / E Side 13 av 58

14 Bølger Side 14 av 58

15 7.1 Resultatoversikt av bølger i måleperioden Signifikant bølgehøyde/ retning matrise Deg/m Antall signifikant bølgehøyde observasjoner per 15 grader og.1m % Sum Hm % Side 15 av 58

16 7.1.2 Maksimum bølgehøyde/ retning matrise Deg/m Antall Maksimum bølgehøyde observasjoner per 15 grader og.15m % Sum Hmax % Sum Hmax Side 16 av 58

17 7.1.3 Signifikant bølgehøyde/ bølgeperiode (Tp) matrise Antall Hs bølgehøyde observasjoner per 15 grader og.15m Sek/m % Sum Hm,1,, ,8 48, ,54 22, ,52 21, ,89 351, ,96 399, ,39 418, ,91 441, , , 356 1, , , , , , , , , ,4 18 1, , , , , , , , , ,1 23, ,2 16, ,3 1,22 1 2,4 5,11 5 2,5 4,9 4 2,6 4,9 4 2,7 2,4 2 2,8 1 1,4 2 2,9 1,2 1,2 6, ,4 4,4,7,79 3,39 7,82 7,21 7,28 4,76 3,21 1,19,45, Side 17 av 58

18 7.1.4 Maksimum bølgehøyde/ bølgeperiode (Tp) matrise Sek/m % Sum Hmax,15,, ,3 58, ,83 215, ,19 231, ,4 374, , , , , ,99 4 1, , , ,9 36 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 31 3, , ,3 1 19,45 2 3, , ,6 3,7 3 3,75 6,13 6 3,9 3,7 3 4,5 7 1,18 8 4,2 4,9 4 4,35 2,4 2 4,5, 4,65, 4,8, 4,95 1,2 1 5,1, %,2 6,31 28,96 24,42 4,4,7,79 3,39 7,82 7,21 7,28 4,76 3,21 1,19,45, Sum Hmax Side 18 av 58

19 7.1.5 Bølgeperiode (Tp) / bølge retning matrise (TpDir) Deg/ sek % Sum Deg/ sek % SUM Matrisen illustrerer bølgeperiode Tp, mot bølgeretning TpDir. Man vil se at havdønninger med periode =>1 sek. i de fleste tilfellene kommer fra -9. Side 19 av 58

20 7.1.6 Signifikant bølge høyde Hs (Hm) Hm /1/11 4/2/11 14/2/11 24/2/11 6/3/11 16/3/11 26/3/11 5/4/11 15/4/11 25/4/11 Signifikant bølgehøyde Hs (Hm) Det klassiske estimatet, ofte referert til Hs. Det er kalkulert ut i fra energi spektrumet, Hmo = 4sqrt(sum(M)). Side 2 av 58

21 7.1.7 Maks bølgehøyde (Hmax) Hmax /1/11 4/2/11 14/2/11 24/2/11 6/3/11 16/3/11 26/3/11 5/4/11 15/4/11 25/4/11 Maks bølgehøyde (Hmax) Dette er største målte bølgehøyde i en data serie. Det er en tidsserie basert estimat når AST er tilgjengelig. Dersom AST ikke er tilgjengelig, vil dette estimatet bli presentert ved lineær ekstrapolasjon av Hm, hvor Hmax=1.67Hm Side 21 av 58

22 7.1.8 Signifikant/ Max bølgehøyde m Hmax Hm /1/11 4/2/11 14/2/11 24/2/11 6/3/11 16/3/11 26/3/11 5/4/11 15/4/11 25/4/11 Side 22 av 58

23 7.1.9 Gjennomsnittelig bølgretning Mdir: Deg MeanDir /1/11 4/2/11 14/2/11 24/2/11 6/3/11 16/3/11 26/3/11 5/4/11 15/4/11 25/4/11 Gjennomsnittelig retning (Mdir) Verdien er det vektede gjennomsnittet av alle retninger i bølge spekteret. Den er vektet i henhold til energien av alle frekvenser. Mdir rapporteres som fra og vises i grader. Side 23 av 58

24 7.1.1 Gjennomsnittelig bølgeperiode sek. (Tm2) Tm /1/11 4/2/11 14/2/11 24/2/11 6/3/11 16/3/11 26/3/11 5/4/11 15/4/11 25/4/11 Gjennomsnittlige periode (Tm2) Dette er gjennomsnittelige periode for alle bølger i en enkel ansambele av målinger, og er kalkulert ut i fra energi spektrum i overensstemmelse til den første og andre moment av energi spektrumet. Tm2 = sum(m/m2) Side 24 av 58

25 Tpeak periode sek. (Tp) Tp /1/11 4/2/11 14/2/11 24/2/11 6/3/11 16/3/11 26/3/11 5/4/11 15/4/11 25/4/11 Tpeak Periode (Tpeak) Dette er perioden for bølger som korresponderer med topp frekvens i bølge spektrumet. Verdien er rapportert i sekunder. Side 25 av 58

26 Antall signifikant bølgehøyde Hs (Hm) observerte per.1m Antall Hm per,1m Side 26 av 58

27 Antall maksimum bølgehøyde (Hmax) observasjoner per.15m Hmax Side 27 av 58

28 Antall observerte bølgeretninger (Mdir) per 15 Deg Antall Mdir per 15 Deg Side 28 av 58

29 DirTp (deg.) / MeanDir (deg.) DirTp MeanDir /1/11 4/2/11 14/2/11 24/2/11 6/3/11 16/3/11 Side 29 av 58 26/3/11 5/4/11 15/4/11 25/4/11

30 Halten og Sula fyr vind retning/ Bølgeretning MeanDir (deg.) DD12 Halten Fyr MeanDir DD12 Sula Fyr /1/11 4/2/11 14/2/11 24/2/11 6/3/11 16/3/11 26/3/11 5/4/11 15/4/11 25/4/11 Grarafen illustrerer gjennomsnittlig bølgeretnig kl. 12: per. døgn, mot vindretning på Halten og Sula fyr kl. 12: per døgn. Vindretning skifter raskere enn bølgeretning. Side 3 av 58

31 Halten og Sula fyr Mean Max vind/ Max bølgehøyde Halten Fyr Max Vind (m/s) Sula Fyr Max Vind (m/s) Hmax Bølge Frohavet(m) /1/11 4/2/11 14/2/11 24/2/11 6/3/11 16/3/11 26/3/11 5/4/11 15/4/11 25/4/11 Grafen illustrererer gjennomsnittlige max vind per døgn for Sula og Halten fyr, mot gjennomsnittlige max bølgeretning per døgn ved bølgemåler på Frohavet. Venstre verdigraf er m/s. Høyre graf er bølgehøyde i meter. Side 31 av 58

32 Strøm Side 32 av 58

33 8.1 Resultatoversikt av strømmåling i måleperioden Posisjon målepunkt: N Ø Generelle spesifikasjoner, periode, frekvens og resultater. Tekst Overflatestrøm Spredningsstrøm Bunnstrøm Tidsrom for registreringer Dybde på målestedet. Ca. Dybde for registreringer (meter). Ca. Måler type - nummer AWAC - 6kHz - nr5976 AWAC - 6kHz - nr5976 AWAC - 6kHz - nr5976 Type måling Kontinuerlig Kontinuerlig Kontinuerlig Frekvens varighet*4 6 sec/1 min - 93 døgn 6 sec/1 min - 93 døgn 6 sec/1 min - 93 døgn Adresse for arkiv (data) /o /s /b % strøm mindre enn 1 cm/sek.(ca).5 %.4 %.4 % Gjennomsnittsstrøm 18.5 (895 målinger) 16.9 (8788 målinger) 15.6 (895 målinger) Rest strøm 4.4 (895 målinger) 3.1 (8788 målinger) 2.6 (895 målinger) Neumanns parameter.24 (895 målinger).186 (8788 målinger).17 (895 målinger) De 4 hyppigst forekommende 6, 18, 195, , 6, 21, , 21, 18, 6 retningene strømmen beveger seg mot (grader) *1 De 4 hyppigst forekommende 15-25, 25-5, 1-15, , 1-15, 25-5, , 1-15, 25-5, 8-1 strømhastighetene (cm /sek) *1 Mest vannutskiftning / retning / 15 graders sektor.* m 3 ved 6-75 grader. 1542m 3 /m 2 /døgn m 3 ved 6-75 grader. 1195m 3 /m 2 /døgn 87486m 3 ved grader. 941m 3 /m 2 /døgn Minst vannutskiftning / retning / 15 graders sektor.*2 1925m 3 ved grader. 117m 3 /m 2 /døgn 11257m 3 ved grader. 121m 3 /m 2 /døgn 1381m 3 ved grader. 112m 3 /m 2 /døgn Gjennomsnittlig total vannutskiftning 1634m 3 /døgn 9565m 3 /døgn 8938m 3 /døgn pr.døgn. Alle retninger Maksimum strøm signifikant maksimum strøm (cm/sek) * *1: gruppert i synkende rekkefølge *2: vann som passerer gjennom hver loddrett plassert kvadratmeter.*3: gjennomsnittet av 1/3 målingene som viser høyest verdi. *4: måleren måler hvert x minutt, hvert y minutt gir måleren et gjennomsnitt av verdiene for 5 målinger. Side 33 av 58

34 8.1.1 Overflatestrøm, dyp: 7m CURRENT SPEED CURRENT SPEED File name: HBRAND3-7.SD6 Ref. number: 5976 Series number: 1 Interval time: 1 Minutes Number of measurements in data set: Data displayed from: 14:2-25.Jan-11 To: 8:2-28.Apr Current speed (cm/s) Days Side 34 av 58

35 CURRENT SPEED BAR CHART 7m Side 35 av 58

36 CURRENT DIRECTION BAR CHART 7m CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: HBRAND3-7.SD6 Ref. number: 5976 Series number: 1 Interval time: 1 Minutes Number of measurements in data set: Data displayed from: 14:2-25.Jan-11 To: 8:2-28.Apr-11 8 Number of measurements Deg Side 36 av 58

37 PROGRESSIVE VECTOR 7m PROGRESSIVE VECTOR File name: HBRAND3-7.SD6 Ref. number: 5976 Series number: 1 Interval time: 1 Minutes Number of measurements in data set: Data displayed from: 14:2-25.Jan-11 To: 8:2-28.Apr-11 Neumann parameter:.24 Average speed: 18.5 cm/s km N (Skipped invalid data.) Rest speed: 4.4 cm/s Rest direction: 95 deg. Valid data points: km E Side 37 av 58

38 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM 7m CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: HBRAND3-7.SD6 Ref. number: 5976 Series number: 1 Interval time: 1 Minutes Number of measurements in data set: Data displayed from: 14:2-25.Jan-11 To: 8:2-28.Apr-11 N N Maximum velocity (cm/s) per 15 deg sector Mean velocity (cm/s) per 15 deg sector Side 38 av 58

39 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM 7m CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: HBRAND3-7.SD6 Ref. number: 5976 Series number: 1 Interval time: 1 Minutes Number of measurements in data set: Data displayed from: 14:2-25.Jan-11 To: 8:2-28.Apr-11 N N Relative water flux (%) per 15 deg sector Number of measurements per 15 deg sector Side 39 av 58

40 CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX 7m CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: HBRAND3-7.SD6 Ref. number: 5976 Series number: 1 Interval time: 1 Minutes Number of measurements in data set: Data displayed from: 14:2-25.Jan-11 To: 8:2-28.Apr Sum% Current speed groups Total flow Max Sum% m³/m² % curr Side 4 av 58

41 STATISTICAL SUMMARY 7m STATISTICAL SUMMARY Total East / west North / south Mean current speed (cm/s) Variance (cm/s)² Standard deviation (cm/s) Mean standard deviation Maximum current velocity 76.1 Minimum current velocity.3 Significant max velocity 31.7 Significant min velocity 7.5 Velocity Dir Temp Valid measurements Side 41 av 58

42 8.1.2 Spredningsstrøm, dyp: 14.5m CURRENT SPEED CURRENT SPEED File name: HBRAND3-4.SD6 Ref. number: 5976 Series number: 1 Interval time: 1 Minutes Number of measurements in data set: Data displayed from: 14:2-25.Jan-11 To: 7:5-28.Apr Current speed (cm/s) Jan 5.Feb 12.Feb 19.Feb 26.Feb 5.Mar 12.Mar 19.Mar 26.Mar 2.Apr 9.Apr 16.Apr 23.Apr Days Side 42 av 58

43 CURRENT SPEED BAR CHART 14.5m CURRENT SPEED BAR CHART File name: HBRAND3-4.SD6 Ref. number: 5976 Series number: 1 Interval time: 1 Minutes Number of measurements in data set: Data displayed from: 14:2-25.Jan-11 To: 7:5-28.Apr Number of measurements cm/s Side 43 av 58

44 CURRENT DIRECTION BAR CHART 14.5m CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: HBRAND3-4.SD6 Ref. number: 5976 Series number: 1 Interval time: 1 Minutes Number of measurements in data set: Data displayed from: 14:2-25.Jan-11 To: 7:5-28.Apr-11 8 Number of measurements Deg Side 44 av 58

45 PROGRESSIVE VECTOR 14.5m PROGRESSIVE VECTOR File name: HBRAND3-4.SD6 Ref. number: 5976 Series number: 1 Interval time: 1 Minutes Number of measurements in data set: Data displayed from: 14:2-25.Jan-11 To: 7:5-28.Apr-11 Neumann parameter:.186 Average speed: 16.9 cm/s km N (Skipped invalid data.) Rest speed: 3.1 cm/s Rest direction: 111 deg. Valid data points: km E Side 45 av 58

46 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM 14.5m CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: HBRAND3-4.SD6 Ref. number: 5976 Series number: 1 Interval time: 1 Minutes Number of measurements in data set: Data displayed from: 14:2-25.Jan-11 To: 7:5-28.Apr-11 N N Maximum velocity (cm/s) per 15 deg sector Mean velocity (cm/s) per 15 deg sector Side 46 av 58

47 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM 14.5m CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: HBRAND3-4.SD6 Ref. number: 5976 Series number: 1 Interval time: 1 Minutes Number of measurements in data set: Data displayed from: 14:2-25.Jan-11 To: 7:5-28.Apr-11 N N Relative water flux (%) per 15 deg sector Number of measurements per 15 deg sector Side 47 av 58

48 CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX 14.5m CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: HBRAND3-4.SD6 Ref. number: 5976 Series number: 1 Interval time: 1 Minutes Number of measurements in data set: Data displayed from: 14:2-25.Jan-11 To: 7:5-28.Apr Sum% Current speed groups Total flow Max Sum% m³/m² % curr Side 48 av 58

49 STATISTICAL SUMMARY 14.5m STATISTICAL SUMMARY Total East / west North / south Mean current speed (cm/s) Variance (cm/s)² Standard deviation (cm/s) Mean standard deviation Maximum current velocity 65.7 Minimum current velocity. Significant max velocity 28.5 Significant min velocity 6.9 Velocity Dir Temp Valid measurements Side 49 av 58

50 8.1.3 Bunnstrøm, dyp: 22m TEMPERATURE AT CURRENT METER POSITION TEMPERATURE AT CURRENT METER POSITION File name: HBRAND3-1.SD6 Ref. number: 5976 Series number: 1 Interval time: 1 Minutes Number of measurements in data set: Data displayed from: 14:2-25.Jan-11 To: 7:5-28.Apr Temperature ( C) Jan 5.Feb 12.Feb 19.Feb 26.Feb 5.Mar 12.Mar 19.Mar 26.Mar 2.Apr 9.Apr 16.Apr 23.Apr Days Side 5 av 58

51 CURRENT SPEED 22m CURRENT SPEED File name: HBRAND3-1.SD6 Ref. number: 5976 Series number: 1 Interval time: 1 Minutes Number of measurements in data set: Data displayed from: 14:2-25.Jan-11 To: 7:5-28.Apr Current speed (cm/s) Jan 5.Feb 12.Feb 19.Feb 26.Feb 5.Mar 12.Mar 19.Mar 26.Mar 2.Apr 9.Apr 16.Apr 23.Apr Days Side 51 av 58

52 CURRENT SPEED BAR CHART 22m CURRENT SPEED BAR CHART File name: HBRAND3-1.SD6 Ref. number: 5976 Series number: 1 Interval time: 1 Minutes Number of measurements in data set: Data displayed from: 14:2-25.Jan-11 To: 7:5-28.Apr Number of measurements cm/s Side 52 av 58

53 CURRENT DIRECTION BAR CHART 22m CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: HBRAND3-1.SD6 Ref. number: 5976 Series number: 1 Interval time: 1 Minutes Number of measurements in data set: Data displayed from: 14:2-25.Jan-11 To: 7:5-28.Apr-11 9 Number of measurements Deg Side 53 av 58

54 PROGRESSIVE VECTOR 22m PROGRESSIVE VECTOR File name: HBRAND3-1.SD6 Ref. number: 5976 Series number: 1 Interval time: 1 Minutes Number of measurements in data set: Data displayed from: 14:2-25.Jan-11 To: 7:5-28.Apr-11 Neumann parameter:.17 Average speed: 15.6 cm/s km N (Skipped invalid data.) Rest speed: 2.6 cm/s Rest direction: 143 deg. Valid data points: km E Side 54 av 58

55 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM 22m CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: HBRAND3-1.SD6 Ref. number: 5976 Series number: 1 Interval time: 1 Minutes Number of measurements in data set: Data displayed from: 14:2-25.Jan-11 To: 7:5-28.Apr-11 N N Maximum velocity (cm/s) per 15 deg sector Mean velocity (cm/s) per 15 deg sector Side 55 av 58

56 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM 22m CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: HBRAND3-1.SD6 Ref. number: 5976 Series number: 1 Interval time: 1 Minutes Number of measurements in data set: Data displayed from: 14:2-25.Jan-11 To: 7:5-28.Apr-11 N N Relative water flux (%) per 15 deg sector Number of measurements per 15 deg sector Side 56 av 58

57 CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX 22m CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: HBRAND3-1.SD6 Ref. number: 5976 Series number: 1 Interval time: 1 Minutes Number of measurements in data set: Data displayed from: 14:2-25.Jan-11 To: 7:5-28.Apr Sum% Current speed groups Total flow Max Sum% m³/m² % curr Side 57 av 58

58 STATISTICAL SUMMARY 22m STATISTICAL SUMMARY Total East / west North / south Mean current speed (cm/s) Variance (cm/s)² Standard deviation (cm/s) Mean standard deviation Maximum current velocity 51. Minimum current velocity. Significant max velocity 25.6 Significant min velocity 6.7 Velocity Dir Temp Valid measurements Side 58 av 58

Biolog Haakon O. Christiansen Boks Svolvær Org.nr: mva. Ellingsen Seafood AS Avisgt Svolvær

Biolog Haakon O. Christiansen Boks Svolvær Org.nr: mva. Ellingsen Seafood AS Avisgt Svolvær Biolog Haakon O. Christiansen Boks Svolvær Org.nr: 9 9 mva Telefon: 99 Dato: /- mail: haach@online.no Ellingsen Seafood AS Avisgt Svolvær Lokaliteten: Korsnes, Vågan. Overflate- og spredningsstrøm. Som

Detaljer

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt.

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Lokaliteten: Rotholmen, Meløy. Sprednings- og bunnstrøm. Som avtalt oversender vi resultatene fra våre strømmålinger utført i området ved Rotholmen i Meløy kommune. Vår vurdering av lokaliteten er i hovedsak

Detaljer

Marine Harvest AS Attn: Knut Staven 7770 Flatanger

Marine Harvest AS Attn: Knut Staven 7770 Flatanger Marin konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Marine Harvest AS Attn: Knut Staven Flatanger tlf: (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Kornstad, Averøya. Strømmålinger.

Detaljer

Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD 6000) i perioden

Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD 6000) i perioden Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD ) i perioden... Val Akva Lokalitet: Hindholmen Nærøy Kommune Figur : Plassering av strømmåler i forhold til anlegg Kort oppsummering

Detaljer

SD6000 Rapport rådata

SD6000 Rapport rådata SD Rapport rådata Firma: oomas Sertifisering as Postboks: Repslagergaten. Telefon: Faks: Dato: /- Deres ref: JG Lokaliteten: Rotøy, Øygarden. Overflate- og spredningsstrøm. Strøm på m og m dybde. Strømmålingene

Detaljer

Marine Harvest AS Attn: Hjørn Strand / Anders Laugsand 7994 Leka

Marine Harvest AS Attn: Hjørn Strand / Anders Laugsand 7994 Leka Marin Konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) tlf: (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Marine Harvest AS Attn: Hjørn Strand / Anders Laugsand Leka Dato:.oktober. REVIDERT

Detaljer

Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune

Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune Argus-rapport nr. 33--17 Bodø Side 1 av 1 REFERANSESIDE Tittel Strømmåling Vedøya Gildeskål kommune Offentlig tilgjengelig: Argusrapport nr.: 33--17 Antall sider:

Detaljer

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata.

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata. Lokaliteten: Djupvik, Rødøy kommune. Overflatestrøm. Som avtalt oversender vi resultatene fra våre strømmålinger utført i området ved Djupvik i Rødøy kommune. Vår vurdering av lokaliteten er i hovedsak

Detaljer

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata.

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata. Lokaliteten: Djupvik, Rødøy kommune. Utskiftningsstrøm. Som avtalt oversender vi resultatene fra våre strømmålinger utført i området ved Djupvik i Rødøy kommune. Vår vurdering av lokaliteten er i hovedsak

Detaljer

Se vedlegg. Med hilsen: Vedlegg. _ Per Andersen (Marin Konsulent i Nord-Trøndelag).

Se vedlegg. Med hilsen: Vedlegg. _ Per Andersen (Marin Konsulent i Nord-Trøndelag). Marin Konsulent i Nord-Trøndelag 7770 Flatanger tlf. 74221100 (arbeid) tlf: 97089978 (mobil) faks: 74221180 E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 27.februar201

Detaljer

Aqua Kompetanse A/S : 7770 Flatanger

Aqua Kompetanse A/S : 7770 Flatanger Aqua Kompetanse A/S Flatanger Kontoradresse Postadresse : Miljøbygget, Lauvsnes : Flatanger Telefon : Mobil : E-post : post@aqua-kompetanse.no Internett : www.aqua-kompetanse.no Bankgiro :.. Org. r. :

Detaljer

Dato: Antall sider:13 Feltarbeidsperiode:Apr-mai 2011 Oppdragsgivers ref./kontaktperson:

Dato: Antall sider:13 Feltarbeidsperiode:Apr-mai 2011 Oppdragsgivers ref./kontaktperson: VFH-Rapport: Strømmålinger ved lokalitet, Vindhammeren i Bø kommune. Overflatestrøm m dyp Vannutskiftningsstrøm - m dyp GPS posisjon strømmåler: o,/ o, Ø Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Sortland Side

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Follafoss, Verran kommune Dato: Oktober Omsøkt/disponert av: Follasmolt AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda 9 / 99, arild@havbrukstjenesten.no

Detaljer

Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Bjørøystøa

Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Bjørøystøa Marin konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes Bjørøystøa tlf: 999 (mobil) faks: E-post: mariinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Svesøya

Detaljer

Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 7900 Rørvik

Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 7900 Rørvik Marin Konsulent i ord Trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 9 Rørvik tlf: 999 (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Ånholmen, Fosnes. Strømmålinger.

Detaljer

Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune

Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune 116 Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune Overflatestrøm m Spredningsstrøm 11m Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Sortland Side 2 Rapporttittel Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune Overflatestrøm

Detaljer

Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-2013

Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-2013 SAM Notat nr. 9-3 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-3 Tone Vassdal Trond Einar Isaksen SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Sentrum næringshage Sandnessjøen tlf. / Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Lille Åsvær i Herøy kommune August 9 Strømmåling Lille Åsvær august 9 Tittel Strømundersøkelse på lokalitet Lille

Detaljer

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Vannområde Rødøy-Lurøy v. Prosjektleder /marinbiolog Tone Vassdal INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 MATERIALE OG METODER... 5 3 RESULTAT OG DISKUSJON...

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seterneset, Molde kommune Dato: Oktober og desember og januar Omsøkt/disponert av: SalMar Organic AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Ulvan, Hitra kommune Dato: April 13 Omsøkt/disponert av: Marine Harvest Norway AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 76 Sistranda 7 44 93

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Urda, Surnadal kommune Dato: Juli og november Omsøkt/disponert av: Lerøy Hydrotech AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda /, arild@havbrukstjenesten.no

Detaljer

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Neptun settefisk AS Lokalitet: Survika Namsos kommune Divaa. Twor I. 3D 1133 S1. Dffin Sed14 230 a3333 I c5< 11 11.31 P33. 1437:13 1 Denler

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Forrahammeren, Snillfjord kommune Dato: November og februar Omsøkt/disponert av: AquaGen AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 2011

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 2011 HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Midlertidig rapport. Lokalitet: Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 11 Omsøkt/disponert av: Måsøval Fiskeoppdrett AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten

Detaljer

Måleperioder / frekvenser: 1 mnd med 10 min. intervall Se vedlegg. Oppsummering fra målingene. Se Spesifikasjons og resultatoversikt.

Måleperioder / frekvenser: 1 mnd med 10 min. intervall Se vedlegg. Oppsummering fra målingene. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Hydra Vega AS Vegsteinveien 11, 9 Vega Telefon: 971 Dato: /1-1 Deres ref: Jacob Meland Lokaliteten: Bukkøy, Lurøy. Bunnstrøm. Som avtalt oversender vi rapport fra deres strømmålinger av bunnstrøm som er

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Omsøkt/disponert av: Marine Harvest avd ST Stamfisk AS

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Omsøkt/disponert av: Marine Harvest avd ST Stamfisk AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Havsund, Bjugn kommune Dato: Januar og Februar Omsøkt/disponert av: Marine Harvest avd ST Stamfisk AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 1999

Etter Norsk Standard NS : 1999 26 Måling av vannstrøm ved Eidane, Frosand, mai - juni 26 Kvits øy Sjøtjenester AS Etter Norsk Standard NS 9425 - : 999 AQUA KOMPETANSE AS 99-6 - 6S EIDANE Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien,

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seiballskjæra, Frøya kommune. Dato: Januar 1 Omsøkt/disponert av: Erviks laks og ørret AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 7 Sistranda

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seiskjæret, Åfjord kommune Dato: Juli 1 Omsøkt/disponert av: Måsøval Fiskeoppdrett AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 7 Sistranda 7 9

Detaljer

SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove Sinkaberg Marøya 7900 Rørvik

SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove Sinkaberg Marøya 7900 Rørvik Marin Konsulent i Nord -Trondelag 7770 Flatanger tlf 74221100 (arbeid ) tlf. 97089978 (mobi I) faks: 74221180 E-post: marinkonsulentrd,tlatanger.kommune.no Dato: 13juli2011 SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove

Detaljer

SAM Notat nr

SAM Notat nr SAM Notat nr. 2-212 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Strømmåling ved lokalitet Hestholmen, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune Våren 212 Tone Vassdal Per-Otto Johansen SAM-Marin Thormøhlensgt.,

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Solværet, Smøla Kommune Februar 2006, september og november 2010.

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Solværet, Smøla Kommune Februar 2006, september og november 2010. HAVBRUKSTJEESTE A/S Strømmåling Lokalitet: Dato: Solværet, Smøla Kommune Februar, september og november. Omsøkt/disponert av: SalMar Farming AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS Arild Kjerstad, Sistranda

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Sammenstilling av strømmålinger i Sandefjordsfjorden. Biologge AS. Rapportnr./ / 12DV7LK-5 Rev.

DET NORSKE VERITAS. Rapport Sammenstilling av strømmålinger i Sandefjordsfjorden. Biologge AS. Rapportnr./ / 12DV7LK-5 Rev. Rapport Sammenstilling av strømmålinger i Sandefjordsfjorden Biologge AS Rapportnr./9-185 / 1DV7LK-5 Rev. 1, 9-11-18 Oppdragsgiver: Biologge AS Postboks 151 3 Sandefjord Norway Oppdragsgivers referanse:

Detaljer

R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G

R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G Postadr.: Pb. 7, 71 Måløy Epost: maloy@fishguard.no Telefon: 57 5 9 Mobil: 975 5 5 Lokalitet: Rundereimstranda. Strømmåling ved Rundereimstranda i Selje kommune,..1-9..1.

Detaljer

Bjørøya Fiskeoppdrett AS 23. oktober, Flatanger

Bjørøya Fiskeoppdrett AS 23. oktober, Flatanger Kontoradresse Postadresse : Miljøbygget,Lauvsnes : Flatanger Telefon : Mobil : 9 9 E-post : post@aqua-kompetanse.no Internett : www.aqua-kompetanse.no Bankgiro :.. Org.r. : 9 Bjørøya Fiskeoppdrett AS.

Detaljer

Strømmåling. Frohavet, Frøya kommune Dato: August og oktober Omsøkt/disponert av : SalMar Farming AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S

Strømmåling. Frohavet, Frøya kommune Dato: August og oktober Omsøkt/disponert av : SalMar Farming AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Frohavet, Frøya kommune Dato: August og oktober Omsøkt/disponert av : SalMar Farming AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda /,

Detaljer

Strømmålinger; Lokalitet Brudevika. Anlegg: Marine Harvest Norway AS Lokalitetsnummer: Konsesjonsnumer: M RA 001 M S 001 / 003

Strømmålinger; Lokalitet Brudevika. Anlegg: Marine Harvest Norway AS Lokalitetsnummer: Konsesjonsnumer: M RA 001 M S 001 / 003 Strømmålinger; Lokalitet Brudevika Anlegg: Marine Harvest Norway AS Lokalitetsnummer: Konsesjonsnumer: M RA M S / M VN / Lokalitetens kommune: Vanylven Rapport nummer: BR9 Kystlab AS Adresse kontor: Dragsund,

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Strøm Slokkholmen 0812 Erstattes av: Strøm Slokkholmen 0812 versjon A Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Slokkholmen i Leka kommune Desember 2008 Tittel Strømundersøkelse Slokkholmen Desember

Detaljer

Strømrapport for Brøran

Strømrapport for Brøran Strømrapport: Brødrene, Hitra kommune Strømrapport for Brøran Lokalitet nr: ny Dato: 15.1.214 Oppdragsgiver: Lerøy Midt 1 Rapport Tittel Rapport beskrivelse Rapportnr. Strømrapport for Brødrene Vurdering

Detaljer

LOKALITET DJUPESTALLEN

LOKALITET DJUPESTALLEN Rapport nr. -1 STRAUMMÅLIG S 9- LOKALITET DJUPESTALLE Tysnes kommune Resipientanalyse AS Foretaksnr.: O 99 37 MVA Adresse: Dortledhaugen 39 Rådal Kontaktperson: Frode Berge-Haveland Telefon: 31779 Epost:

Detaljer

Rapport strømmålinger Brudevika

Rapport strømmålinger Brudevika Rapport strømmålinger Brudevika Lokalitetsnavn: Brudevika Lokalitetsnummer: Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Vanylven Kart-koordinater. GPS-posisjon Se kart M. (Fiskeridir): Ø. instrumentrigg: Ansvarlig

Detaljer

Rapport nr STRAUMMÅLING NS LOKALITET SAUØY. Øygarden kommune

Rapport nr STRAUMMÅLING NS LOKALITET SAUØY. Øygarden kommune Rapport nr. -11 STRAUMMÅLIG S 9- LOKALITET SAUØY Øygarden kommune 1. ovember 1. Januar 11 Resipientanalyse Foretaksnr.: O 98 38 3 mva Adresse: Dortledhaugen 1 39 Rådal Kontaktperson: Frode Berge-Haveland

Detaljer

Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ TRÆSFLUA. For K. Strømmen Lakseoppdrett AS Kontaktperson: Sven-Jørgen Strømmen

Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ TRÆSFLUA. For K. Strømmen Lakseoppdrett AS Kontaktperson: Sven-Jørgen Strømmen Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ TRÆSFLUA For K. Strømmen Lakseoppdrett AS Kontaktperson: Sven-Jørgen Strømmen Posisjon for strømmålinger: 61.31N 5.Ø Iht. NS915:9 Utført av Asle R. Seljeseth 1..15

Detaljer

SEKSJON FOR ANVENDT MILJØFORSKNING

SEKSJON FOR ANVENDT MILJØFORSKNING SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen. oktober 9 Strømmålinger ved oppdrettslokaliteten Duesund i Masfjorden kommune, i 9 Erling Heggøy SEKSJON FOR ANVENDT MILJØFORSKNING Høyteknologisenteret

Detaljer

Fjord Forsøksstasjon Helgeland As

Fjord Forsøksstasjon Helgeland As Fjord Forsøksstasjon Helgeland As STRØMUDERSØKELSE PÅ LOKALITETE Lille Åsvær i Herøy kommune Tittel: Fjord Seafood orway AS Strømmåling på lokaliteten Lille Åsvær Desember Sammendrag: Strømhastigheten

Detaljer

Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora kommune, 30.11.2012-04.01.2013.

Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora kommune, 30.11.2012-04.01.2013. R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G Fjord-Lab AS www.fjordlab.no Postadr.: Pb. 7, 671 Måløy Epost: post@fjordlab.no Telefon: 57 85 8 9 Mobil: 975 65 54 Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora

Detaljer

Rapport nr STRAUMMÅLING NS LOKALITET VIKANE. Masfjorden kommune. 15. Desember 28. Januar 2011

Rapport nr STRAUMMÅLING NS LOKALITET VIKANE. Masfjorden kommune. 15. Desember 28. Januar 2011 Rapport nr. - STRAUMMÅLIG S 9- LOKALITET VIKAE Masfjorden kommune S. Desember. Januar Resipientanalyse Foretaksnr.: O 9 mva Adresse: Dortledhaugen 9 Rådal Kontaktperson: Frode Berge-Haveland Telefon: 9

Detaljer

R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G

R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I G Postadr.: Pb., Måløy Epost: maloy@fishguard.no Telefon: Mobil: Lokalitet: Teigane. Rapport for strømmåling ved Teigane i Suldal kommune,..-... Rapport for: Selskap

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003 AQUA KOMPETANSE AS

Etter Norsk Standard NS : 2003 AQUA KOMPETANSE AS 11 2016 Måling av vannstrøm ved Rognsteinan, Bjugn, august-september 2016 NorgeSkjell AS Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 177-9-16S ROGNSTEINAN Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse

Detaljer

Strømmåling; Latvika 2. Dato: 20.mars 2013 Anlegg: Villa Arctic Rapport nr: BR Kommune: Unjarga-Nesseby. Fiske-Liv AS

Strømmåling; Latvika 2. Dato: 20.mars 2013 Anlegg: Villa Arctic Rapport nr: BR Kommune: Unjarga-Nesseby. Fiske-Liv AS Strømmåling; Latvika Dato:.mars Anlegg: Villa Arctic Rapport nr: BR Kommune: Unjarga-Nesseby Fiske-Liv AS Adresse avdelingskontor: Dragsund, Gurskøy Telefon + 9 99 Telefaks + 9 E-mail vegard.langvatn@fiske-liv.no

Detaljer

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (oktober-desember 2015)

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (oktober-desember 2015) Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (oktober-desember 2015) Informasjon om anlegg og oppdragsgiver: Rapport tittel: Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (Oktober-desember

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Grunnan, Flatanger, April-Mai 2016 Marine Harvest Norway AS - Miljø Midt Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 73-5-16S GRUNNAN Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse

Detaljer

LOKALITET GARDSKRÅNESET

LOKALITET GARDSKRÅNESET Rapport nr. 9-2 STRAUMMÅLIG S 92- LOKALITET GARDSKRÅESET Øygarden kommune S 2. juni. august 2 Resipientanalyse Foretaksnr.: O 98 28 mva Adresse: Dortledhaugen 29 Rådal Kontaktperson: Frode Berge-Haveland

Detaljer

Strømmåling. r - Troms. Dato: September og desember 2010. Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S

Strømmåling. r - Troms. Dato: September og desember 2010. Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling r - 1N> Lokalitet: Klokkstein. Nordreisa Kommune. Troms Dato: September og desember 2010 Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild

Detaljer

STRØMUNDERSØKELSE PÅ LOKALITETEN. e H. Lille Åsvær. i Dønna kommune. o F

STRØMUNDERSØKELSE PÅ LOKALITETEN. e H. Lille Åsvær. i Dønna kommune. o F s A d n la e lg e H n sjo ssta k rsø o F rd jo F STRØMUDERSØKELSE PÅ LOKALITETE Lille Åsvær i Dønna kommune Tittel: Fjord Seafood orway AS Strømmåling på lokaliteten Lille Åsvær Desember 5 Sammendrag:

Detaljer

Rapport nr STRAUMMÅLING NS LOKALITET TROMMO. Kvinnherad kommune. 1. august 7. oktober 2010

Rapport nr STRAUMMÅLING NS LOKALITET TROMMO. Kvinnherad kommune. 1. august 7. oktober 2010 Rapport nr. 73-1 STRAUMMÅLIG S 9-1 LOKALITET TROMMO Kvinnherad kommune S 1. august 7. oktober 1 Resipientanalyse Foretaksnr.: O 9 3 3 mva Adresse: Dortledhaugen 1 39 Rådal Kontaktperson: Frode Berge-Haveland

Detaljer

Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2017

Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2017 2017 Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2017 Namdal Settefisk Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 Rapportens tittel: Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2016 Forfatter(e):

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Klipen i Leirfjord kommune Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen are@havforsk.com, 90856043 Informasjon om anlegg

Detaljer

LetSea AS. Strømundersøkelse Hellesvika. i Leirfjord kommune, Nordland fylke Februar 2016

LetSea AS. Strømundersøkelse Hellesvika. i Leirfjord kommune, Nordland fylke Februar 2016 LetSea AS Strømundersøkelse Hellesvika i Leirfjord kommune, Nordland fylke Februar 2016 LetSea AS Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com /959 92 660 Informasjon om anlegg og oppdragsgiver:

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Drevflesa, Roan, mai - juni 2016 Bjørøya AS Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 97-6 - 16S DREVFLESA Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien, Lauvsnes

Detaljer

Dato: 27. september 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik

Dato: 27. september 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Dato: 27. september 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Lokaliteten: Måvær, Lurøy kommune. Som avtalt oversendes strømrapport for NS 9415 ved overflatestrøm på 5m og dimensjoneringsdyp på

Detaljer

LOKALITET DYRHOLMEN ØST

LOKALITET DYRHOLMEN ØST Rapport nr. - STRØMMÅLIG S - LOKALITET DYRHOLME ØST Fitjar kommune oktober november Resipientanalyse Foretaksnr.: O mva Adresse: Dortledhaugen Rådal Kontaktperson: Frode Berge-Haveland Telefon: / Epost:

Detaljer

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Lokaliteten: Vardskjæret Sør, Lurøy kommune. Som avtalt oversendes ny strømrapport som inkluderer strøm ved 25m dyp, (spredningsdyp).

Detaljer

Strømmåling; Sveggevika. Lokalitetsnr: Anlegg: Pure Farming Rapport nr: BR Kommune: Averøy. Fiske-Liv AS

Strømmåling; Sveggevika. Lokalitetsnr: Anlegg: Pure Farming Rapport nr: BR Kommune: Averøy. Fiske-Liv AS Strømmåling; Sveggevika Lokalitetsnr: Anlegg: Pure Farming Rapport nr: BR9 Kommune: Averøy Fiske-Liv AS Adresse avdelingskontor: Dragsund, Gurskøy Telefon + 9 99 Telefaks + 9 E-mail vegard.langvatn@fiske-liv.no

Detaljer

Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar - mars 2017

Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar - mars 2017 2017 Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar - mars 2017 VikingBase Havbruk AS Etter Norsk Standard NS 9425-1: 1999 1 Rapportens tittel: Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar mars 2017 Forfatter(e):

Detaljer

Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 2016

Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 2016 Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 216 Innholdsfortegnelse 1. Metodikk...3 2. Resultater...4 2.1 Strømdata sammendrag...4 2.2 Strømroser...5

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Langskjæran i Gildeskål kommune Januar 2008 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen jness@havforsk.com / 959 926 60 Informasjon

Detaljer

R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G

R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G Horne Brygge, Strandgt. 15, 6905 Florø. epost: floro@fishguard.no Mobil: 975 65 504 Rapport for: Selskap : Blom Fiskeoppdrett AS Lokalitet : Sildekruna Kommune :

Detaljer

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1 (mai-juni 2014)

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1 (mai-juni 2014) Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1 (mai-juni 2014) Informasjon om anlegg og oppdragsgiver: Rapport tittel: Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1

Detaljer

STRAUMMÅLING. Seamatech A / S, Lok. Floteneset

STRAUMMÅLING. Seamatech A / S, Lok. Floteneset STRAUMMÅLIG Seamatech A / S, Lok. Floteneset Målingar frå. oktober. november Brekke Tlf. Fax E - post post@akvavet.no Organisasjonsnr. MVA Bankkontonr... Seamatech A / S, lok. Floteneset Måleperiode:..

Detaljer

Leines strøm 1604 erstattes av Leines strøm 1604 utgave A Revidert 28/4/2016. Strømundersøkelse Leines. i Leirfjord kommune April 2016.

Leines strøm 1604 erstattes av Leines strøm 1604 utgave A Revidert 28/4/2016. Strømundersøkelse Leines. i Leirfjord kommune April 2016. Leines strøm 1604 erstattes av Leines strøm 1604 utgave A Revidert 28/4/2016 Strømundersøkelse Leines i Leirfjord kommune April 2016 LetSea AS LetSea AS Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com

Detaljer

Bjørøya Fiskeoppdrett AS 15. mai 2014 Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Flatanger

Bjørøya Fiskeoppdrett AS 15. mai 2014 Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Flatanger Kontoradresse: Miljøbygget, Lauvsnes Postadresse: Miljøbygget, 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no www.aqua-kompetanse.no Bankgiro: 4400.07.25541 Org.

Detaljer

Strømundersøkelse Breivika og Breivika Sør S A. i Dønna kommune, Nordland fylke Desember k b v

Strømundersøkelse Breivika og Breivika Sør S A. i Dønna kommune, Nordland fylke Desember k b v S A n sjo ssta k ru b v a H d n la e lg e H Strømundersøkelse Breivika og Breivika Sør i Dønna kommune, Nordland fylke Desember 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8 80 0 Sandnessjøen

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Selsøyvær Rødøy kommune, Nordland fylke Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com, 95 99 26 60

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 1999 og NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 1999 og NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Straumen i utløpet til Åfjorden, Åfjord kommune, januar februar 2015 Norgeskjell AS Etter Norsk Standard NS 9425-1: 1999 og NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 65-5 - 16S Å

Detaljer

KYSTLA. Strømmålinger; Lokalitet Hø ^ ^ r,

KYSTLA. Strømmålinger; Lokalitet Hø ^ ^ r, U^ctLcc^ ^3. 09 I 33 -I KYSTLA Strømmålinger; Lokalitet Hø ^ ^ r, Anlegg: Lu^Nq rl,sir Lokalitetsnummer: 12888 Konsesjonsnumer: M N 005 Lokalitetens kommune: Nesset Rapport nummer : BR084196 Kystlab AS

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Varpet i Lurøy kommune November 2015 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com, 959 92 660 Informasjon om

Detaljer

Marine Harvest AS. Bølge- og strømundersøkelse ved Nørholmen i Smøla kommune, mars 2014 mai 2015.

Marine Harvest AS. Bølge- og strømundersøkelse ved Nørholmen i Smøla kommune, mars 2014 mai 2015. Marine Harvest AS Bølge- og strømundersøkelse ved Nørholmen i Smøla kommune, mars 214 mai 215. Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Nørholmen (mars 214 - mai 215) Informasjon om anlegg og oppdragsgiver:

Detaljer

Måledyp: m Rundereimstranda Marine Harvest Norway. Måleperiode: Rapportert:

Måledyp: m Rundereimstranda Marine Harvest Norway. Måleperiode: Rapportert: Måledyp: 50 + 80 m Rundereimstranda Marine Harvest Norway Måleperiode: 26.02.2014-09.04.2014 Rapportert: 11.06.2014 Innhold Sammendrag... 3 Rigg... 4 Detaljer: 50 m... 5 Detaljer: 80 m... 6 Statistikk...

Detaljer

Forundersøkelse på lokalitet Eime i Kvitsøy kommune. Knut Børsheim GRIEG SEAFOOD ROGALAND AS

Forundersøkelse på lokalitet Eime i Kvitsøy kommune. Knut Børsheim GRIEG SEAFOOD ROGALAND AS Rapportens tittel: Forundersøkelse på lokalitet Eime i Kvitsøy kommune. Forfattere: Knut Børsheim Oppdragsgiver: GRIEG SEAFOOD ROGALAND AS Oppdraget gitt: Rapport nr: 11-3 Distribusjon: Via oppdragsgiver

Detaljer

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03 SalMar Nord Strømmålinger Øyra 5m, m, spredning, bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.3 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO

Detaljer

NOTAT. SMS Sandbukta Moss Såstad. Temanotat Kartlegging av strømningsforhold. Sammendrag

NOTAT. SMS Sandbukta Moss Såstad. Temanotat Kartlegging av strømningsforhold. Sammendrag NOTAT Oppdrag 960168 Sandbukta Moss Såstad, Saks. Nr 201600206 Kunde Bane NOR Notat nr. Forurenset grunn/002-2017 Dato 17-03-2017 Til Fra Kopi Ingunn Helen Bjørnstad/ Bane NOR Rambøll Sweco ANS/ Michael

Detaljer

Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger i Førdefjorden 4. periode (6.mai - 5. august 2014)

Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger i Førdefjorden 4. periode (6.mai - 5. august 2014) DET NORSKE VERITAS Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger i Førdefjorden 4. periode (6.mai - 5. august 2014) Nordic Mining ASA Rapportnr./DNV Referansenr.: 2014-1116 / 18BHORT-9 Rev. 02, 2014-08-22

Detaljer

Strømmåling i med RDCP 600 i perioden

Strømmåling i med RDCP 600 i perioden Strømmåling i med RDCP 600 i perioden 27.5-25.6.10 Langstein Fisk Lokalitet: Langstein Stjørdal Kommune Figur 1: Oversiktskart med plassering av strømmåleren. Posisjon er angitt på kartet. Kilde: Olex

Detaljer

STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR FIRDA SJØFARMER A/S, 5970 BYRKNESØY LOKALITET: AUST AV HEIMØY I GULEN KOMMUNE

STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR FIRDA SJØFARMER A/S, 5970 BYRKNESØY LOKALITET: AUST AV HEIMØY I GULEN KOMMUNE STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR FIRDA SJØFARMER A/S, BYRKNESØY LOKALITET: AUST AV HEIMØY I GULEN KOMMUNE Samandrag/konklusjon (sjå også side ): Instrument nr. (ca. m djup) synte ein relativ fluks

Detaljer

Egil Kristoffersen & Sønner AS

Egil Kristoffersen & Sønner AS Egil Kristoffersen & Sønner AS Strømmålinger Mikkelsøy 5 meter, 5 meter og bunnstrøm Akvaplan-niva AS Rapport: 6996. This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november 2013-01. februar 2014

DET NORSKE VERITAS. Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november 2013-01. februar 2014 DET NORSKE VERITAS Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november 2013-01. februar 2014 Nordic Mining ASA Rapportnr./DNV Referansenr.: / 18BHORT-3B Rev. 01, 2014-03-06 DET NORSKE VERITAS

Detaljer

Forundersøkelse Skjortneset NS 9410:2016

Forundersøkelse Skjortneset NS 9410:2016 Forundersøkelse Skjortneset NS 9410:2016 Oppdragsgiver Fjordlaks Aqua AS B - undersøkelse 31.08.2010 Bunntopografi 01.10.2015 Strømmåling 5-15m: januar - februar 2010 75-130m: juni - juli 2015 C - undersøkelse

Detaljer

Rapport. Mudring av Røsvikrenna. Dumping av løsmasser ved Svaleskjær. Kartlegging av strøm og turbiditet. Forfatter(e) Grim Eidnes

Rapport. Mudring av Røsvikrenna. Dumping av løsmasser ved Svaleskjær. Kartlegging av strøm og turbiditet. Forfatter(e) Grim Eidnes - Fortrolig Rapport Mudring av Røsvikrenna. Dumping av løsmasser ved Svaleskjær. Kartlegging av strøm og turbiditet Forfatter(e) Grim Eidnes SINTEF Materialer og kjemi Marin miljøteknologi 2013-09-26 Historikk

Detaljer

STRØMMÅLINGSRAPPORT. Lokalitet: Kvitelv Lok

STRØMMÅLINGSRAPPORT. Lokalitet: Kvitelv Lok Side 1 STRØMMÅLINGSRAPPORT Lokalitet: Kvitelv Lok. 13813 15.04.2010-08.07.2010 Kvitelv Figur 1. Lokaliteten Kvitelv ligger i Bekkarfjorden i Lebesby kommune, mellom odden Tordenvik og Litleskjeret, ved

Detaljer

Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 3: 7. februar - 4.mai 2014

Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 3: 7. februar - 4.mai 2014 DET NORSKE VERITAS Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 3: 7. februar - 4.mai 2014 Nordic Mining ASA Rapport nr. 2014-0705, Rev. 1 DNV GL Referansenr.:18BHORT-3B Side i av iii Kartlegging

Detaljer

Kristiansund kommune. Strømmålinger. Rensvik og Nerdalen. Sommer 2012 og vinter Oppdragsnr.:

Kristiansund kommune. Strømmålinger. Rensvik og Nerdalen. Sommer 2012 og vinter Oppdragsnr.: Kristiansund kommune Strømmålinger Rensvik og Nerdalen Sommer 2012 og vinter 2013 2013-03-15 Oppdragsnr.: 5120258 Strømmålinger Rensvik og Nerdalen Oppdragsnr.: 5120258 Dokument nr.: 03 Revisjon: J03 J03

Detaljer

Nordland fylkeskommune har gjennomgått søknadens innhold med vedlegg og vurderer at søknaden kan videresendes.

Nordland fylkeskommune har gjennomgått søknadens innhold med vedlegg og vurderer at søknaden kan videresendes. Vår dato: 10.08.2015 Vår referanse: 15/41121 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Herøy kommune Kommunehuset 8850 HERØY Seløy Sjøfarm AS 961288983 - Søknad om endring av flåteplassering ved

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger 7. aug nov 2013

DET NORSKE VERITAS. Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger 7. aug nov 2013 DET NORSKE VERITAS Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger 7. aug - 11. nov 2013 Nordic Mining ASA Rapportnr.2013-1538/DNV Referansenr.: / 18BHORT-3 Rev. 01, 2013-11-22 DET NORSKE VERITAS Rapport for

Detaljer

STRAUMMÅLING VED AUSTNESTÅA FOR SVANØY HAVBRUK AS

STRAUMMÅLING VED AUSTNESTÅA FOR SVANØY HAVBRUK AS STRAUMMÅLING VED AUSTNESTÅA FOR SVANØY HAVBRUK AS STRAUMMÅLING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 94:1999 OG NS 941:009 Eirik Leknes SUB AQUA TECH AS RAPPORT Dørhella, 6980 Askvoll Tlf.: 7 73 0 30 www.subaquatech.no

Detaljer

Strøm målinger. Lokalitet Salvågvika. Marine Harvest Agder A/S

Strøm målinger. Lokalitet Salvågvika. Marine Harvest Agder A/S Strøm målinger Lokalitet Salvågvika Marine Harvest Agder A/S 12.05.05 1 2 HIDRA 3 ANDABELØY 5 4 1 Strøm målinger Lokalitet Salvågvika Marine Harvest Agder A/S 12.05.05 Arne Skaar Bio Consult A/S Bjørndalsheia

Detaljer

Gaia Salmon AS. Sondemålinger. Leines. i Leirfjord kommune, Nordland fylke. Mars LetSea AS

Gaia Salmon AS. Sondemålinger. Leines. i Leirfjord kommune, Nordland fylke. Mars LetSea AS Gaia Salmon AS Sondemålinger Leines i Leirfjord kommune, Nordland fylke LetSea AS Mars 16 Sondemålinger Leines mars 16 Tittel Sondemålinger lokalitet Leines Mars 16 Oppsummering LetSea har gjennomført

Detaljer

PRELINE AS. Lokalitetsrapport Sagi. Akvaplan-niva AS Rapport: 5101.A01

PRELINE AS. Lokalitetsrapport Sagi. Akvaplan-niva AS Rapport: 5101.A01 PRELINE AS Lokalitetsrapport Sagi Akvaplan-niva AS Rapport: 511.A1 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Polarmiljøsenteret

Detaljer

STRAUMMÅLING VED TEISTHALSEN FOR E. KARSTENSEN FISKEOPPDRETT AS OG MARØ HAVBRUKS AS

STRAUMMÅLING VED TEISTHALSEN FOR E. KARSTENSEN FISKEOPPDRETT AS OG MARØ HAVBRUKS AS STRAUMMÅLING VED TEISTHALSEN FOR E. KARSTENSEN FISKEOPPDRETT AS OG MARØ HAVBRUKS AS STRAUMMÅLING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 95:999 OG NS 95:9 Birgitte Kathrine Sunde SUB AQUA TECH AS RAPPORT Dørhella, 698

Detaljer