SEKSJON FOR ANVENDT MILJØFORSKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SEKSJON FOR ANVENDT MILJØFORSKNING"

Transkript

1 SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen. oktober 9 Strømmålinger ved oppdrettslokaliteten Duesund i Masfjorden kommune, i 9 Erling Heggøy SEKSJON FOR ANVENDT MILJØFORSKNING Høyteknologisenteret i Bergen, Thormøhlensgt. 9b, Bergen Tlf.. Fax.

2 SAM-marin Seksjon for anvendt miljøforskning UNIFOB - Seksjon for anvendt mijløforskning Høyteknologisenteret, Thormøhlensgt. 9, Bergen, Norway Rapportens tittel: Strømmåling ved oppdrettslokaliteten Duesund i Masfjorden kommune, i 9 Forfatter(e): Erling Heggøy Dato:. oktober 9 Antall sider og bilag: 9 Prosjektleder: Gisle Vassenden Prosjektnummer: Oppdragsgiver: Eurofisk AS Tilgjengelighet: Åpen Måleperiode:. august til. september 9 Dyp (m) Vannutskiftningsstrøm, Spredningsstrøm, Bunnstrøm 9 Maksimum (cm/s),,, Minimum (cm/s),,, Middel (cm/s),,, Varians (cm/s),,, Standardavvik (cm/s),,, Hovedstrømretning V V NV-N Kommentar: Seksjon for anvendt miljøforskning Tlf. Fax. Høyteknologisenteret i Bergen Internet: Thormøhlensgt. 9 E-post: Bergen Foretaksreg. nr. 9 MVA Test

3 Seksjon for anvendt miljøforskning INNLEDNING... MATERIALE OG METODER... RESULTAT OG DISKUSJON.... Strømmålinger fra, m dyp..... Strømmålinger fra, m dyp..... Strømmålinger fra 9 m dyp.... CTD-profil... LITTERATUR... 9 VEDLEGG... Vedleggsfigurer fra strømmålingene fra, m dyp ved Duesund i Vedleggsfigurer fra strømmålingene fra, m dyp ved Duesund i Vedleggsfigurer fra strømmålingene fra 9 m dyp ved Duesund i Tidevannkurve august-september Strømmåling ved Duesund i Masfjorden 9 /9 P.nr

4 INNLEDNING Seksjon for Anvendt Miljøforskning Rapporten presenterer resultatene fra strømmålinger ved oppdrettslokaliteten Duesund i Masfjorden. Undersøkelsene er gjort på oppdrag fra Eurofisk AS. Det ble foretatt strømmålinger på lokaliteten på og m dyp i (Akvavet ). Det ble da funnet at hovedretningen var V-NV og Ø på m dyp og V-NV og Ø-SØ på m dyp. Snitthastigheten var, og, cm/s på henholdsvis og m dyp. Det ble registrert en del perioder med strømstille både på og m dyp, med henholdsvis % og % av målingene i intervallet - cm/s. Strømmålerne i 9 sto ute fra. august til. september. Posisjonen til strømmålerne var o, N / o, Ø (Figur.). Vanndypet der hvor strømmålerne ble satt ut var m, og strømmålerne ble satt ut på, m,, m og 9 m dyp. Strømmåling ved Duesund i Masfjorden 9 /9 P.nr

5 Masfjorden Fensfjorden Duesund Figur.. Oversiktskart som viser fjordsystemet rundt lokaliteten på Duesund. Kartutsnittet for Figur. er vist med firkant. Kartkilde: Olex. Strømmåling ved Duesund i Masfjorden 9 /9 P.nr

6 X Mas Figur.. Kartutsnitt av lokaliteten ved Duesund, med plasseringen av strømmåleren (gult kryss) i forhold til anlegget. X posisjonen for CTD prøvetakingen fra Mas. august 9. Kartkilde: Olex. MATERIALE OG METODER Skisse av en strømmålerrigg er vist i Figur.. Til strømmålingene ble det benyttet tre MCMmodell SD/ strømmålere (Sensordata as) som lagret strømhastighet, strømretning, temperatur, dato og klokkeslett automatisk for hvert. minutt. Programvaren til strømmåleren beregnet og plottet resultatene ut fra målingene. Rotoren har en startfriksjon, cm/s. Ved lavere strøm enn dette, angir strømmåleren en strømhastighet på, cm/s. Strømmen kan være oppgitt som lavere enn dette hvis strømmåleren har forandret retning i løpet av minutters intervallet. Strømmåling ved Duesund i Masfjorden 9 /9 P.nr

7 I henhold til Veileder for utfylling av søknadsskjema for tillatelse til akvakultur i flytende eller landbaserte anlegg ble strømmålerne satt på følgende dyp: Vannutskiftningsstrøm: Måles i det halve dypet av planlagt merddyp. Spredningsstrøm: Måles midt mellom merdbunnen og sjøbunnen, men likevel ikke dypere enn m fra merdbunnen. Bunnstrøm: Måles m over sjøbunnen, men likevel ikke dypere enn m fra merdbunnen. Posisjonen for riggen ble målt med JRC DGPS DGPS Sensor (WGS ). Kartet er fremstilt ved hjelp av Olex kartprogram, versjon.. Til måling av temperatur-, saltholdighets- og oksygen-profiler i vannsøylen på stasjon Mas ble det benyttet en STD/CTD-sonde, modell SD. For å hente ut og analysere dataene ble den tilhørende programvaren Minisoft SDw versjon.9. benyttet. Figur.. Skisse av strømmålerrigg. Modifisert skisse fra NS 9-:999. Det ble benyttet ca. kg lodd. Strømmåling ved Duesund i Masfjorden 9 /9 P.nr

8 RESULTAT OG DISKUSJON. Strømmålinger fra, m dyp Seksjon for Anvendt Miljøforskning Strømmåleren sto ute fra. august til. september 9. Det ble observert Hydrozoa på rotoren, men det ser ikke ut til at dette har påvirket målingene (Figur.). Middelstrømmen ble beregnet til, cm/s med varians, (cm/s). Maksimalstrømmen var målt til, cm/s (Vedleggsfigur ). Det ble målt flest strømhastigheter i intervallet - cm/s og utgjorde % av de registrerte målingene (Figur.). Hastigheter mellom - cm/s utgjorde % av målingene, og viser at det også var flere strømstille perioder i overflaten i den undersøkte perioden. De høyeste strømhastighetene forekom hovedsakelig i øst - sørøstlig retning (Figur.). De kraftigste strømmene ble stort sett observert i perioder med størst tidevannsamplitude (Vedleggsfigur 9). Fordeling av de målte strømretningene på, m dyp er vist i Vedleggsfigur og Vedleggsfigur. Om lag % av målingene hadde en vestlig retning, og % av målingene hadde en øst-sørøstlig retning. Den relative vannfluksen dvs. forflyttningen av vannmassene på, m dyp foregikk hovedsakelig i vestlig retning, men også i en sørøstlig retning(figur.). Grafen for progressiv vektor beregner vandringen til en vannpartikkel for hvert døgn fra målepunktet og forteller hvor effektiv vannutskiftningen er (Vedleggsfigur ). Grafen viser også en dominerende vestlig retning. Temperaturen varierte fra,9, C i måleperioden (Vedleggsfigur ). Strømmåling ved Duesund i Masfjorden 9 /9 P.nr

9 CURRENT SPEED File name: 9-kommam.SD Ref. number: 9 Data displayed from: : -.Aug-9 To: : -.Sep-9 Current speed (cm/s),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9 9 Days Figur. Registrerte strømhastigheter på, m dyp. CURRENT SPEED BAR CHART File name: 9-kommam.SD Ref. number: 9 Data displayed from: : -.Aug-9 To: : -.Sep-9 Percent of measurements cm/s Figur.. Fordeling av strømhastigheter på, m dyp. Strømmåling ved Duesund i Masfjorden 9 9/9 P.nr

10 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: 9-kommam.SD Ref. number: 9 Data displayed from: : -.Aug-9 To: : -.Sep-9 N N Maximum velocity (cm/s) per deg sector Mean velocity (cm/s) per deg sector Figur.. Fordeling av maximal- og gjennomsnittlig strømhastighet fra, m dyp. CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: 9-kommam.SD Ref. number: 9 Data displayed from: : -.Aug-9 To: : -.Sep-9 N N Relative water flux (%) per deg sector Number of measurements per deg sector Figur.. Relativ vannfluks fra, m dyp. Strømmåling ved Duesund i Masfjorden 9 /9 P.nr

11 .. Strømmålinger fra, m dyp Strømmåleren ser ut til å ha fungert greit i hele perioden (Figur.). Middelstrømmen ble beregnet til, cm/s med varians (cm/s). Maksimalstrømmen var målt til, cm/s (Vedleggsfigur ). I den undersøkte perioden vekslet strømbilde mellom strømstille perioder og strømrike perioder på noen dager (Figur.). Strømhastigheter mellom - cm/s utgjorde om lag 9 % av de registrerte målingene (Figur. og Vedleggsfigur ). Om lag % av målingene var i intervallet - cm/s, og intervallene -, - og - cm/s hadde til sammen % av alle målingene. De høyeste strømhastighetene forekom hovedsakelig i vest til nordvestlig retning (Figur.), som også var retningen med flest målinger. Den relative vannfluksen dvs. forflyttningen av vannmassene på, m dyp foregikk også hovedsakelig i vestlig retning (Figur.). Grafen for progressiv vektor beregner vandringen til en vannpartikkel for hvert døgn fra målepunktet og forteller hvor effektiv vannutskiftningen er (Vedleggsfigur ). En vannpartikkel ville ha vandret omlag km i en vest-nordvestlig retning i den perioden strømmåleren sto ute. Temperaturen varierte fra,-, o C i måleperioden (Vedleggsfigur ). Strømmåling ved Duesund i Masfjorden 9 /9 P.nr

12 CURRENT SPEED File name: 9-kommam.SD Ref. number: 9 Data displayed from: : -.Aug-9 To: : -.Sep-9 Current speed (cm/s), 9,,,,,,,,,, 9,,,,,,,,,, 9,,,,,,,,,, 9 9 Days Figur.. Registrerte strømhastigheter på, m dyp. CURRENT SPEED BAR CHART File name: 9-kommam.SD Ref. number: 9 Data displayed from: : -.Aug-9 To: : -.Sep-9 Percent of measurements cm/s Figur.. Fordeling av strømhastigheter fra, m dyp. Strømmåling ved Duesund i Masfjorden 9 /9 P.nr

13 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: 9-kommam.SD Ref. number: 9 Data displayed from: : -.Aug-9 To: : -.Sep-9 N N 9 Maximum velocity (cm/s) per deg sector Mean velocity (cm/s) per deg sector Figur.. Fordeling av maximal- og gjennomsnittlig strømhastighet fra, m dyp. CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: 9-kommam.SD Ref. number: 9 Data displayed from: : -.Aug-9 To: : -.Sep-9 N N Relative water flux (%) per deg sector Number of measurements per deg sector Figur.. Relativ vannfluks fra, m dyp. Strømmåling ved Duesund i Masfjorden 9 /9 P.nr

14 .. Strømmålinger fra 9 m dyp Strømmåleren ser ut til å ha fungert greit i hele perioden (Figur.9). Middelstrømmen ble beregnet til, cm/s med varians, (cm/s). Maksimalstrømmen var målt til cm/s (Vedleggsfigur ). Det ble målt lange perioder med strømstille en meter over bunnen. 9 % av alle målingene var i intervallet - cm/s (Figur.). Det ble gjort målinger på cm/s, men intervallet - cm/s utgjorde bare, % av alle målingene. De høyeste strømhastighetene forekom i vestlig retning (Figur.). Fordeling av de målte strømretningene på 9 m dyp er vist i Vedleggsfigur og Vedleggsfigur. Om lag % av målingene hadde en nord-nordvestlig retning. Den relative vannfluksen dvs. forflyttningen av vannmassene på 9 m dyp foregikk også hovedsakelig i nord-nordvestlig retning (Figur.). Grafen for progressiv vektor beregner vandringen til en vannpartikkel for hvert døgn fra målepunktet og forteller hvor effektiv vannutskiftningen er (Vedleggsfigur ). Grafen viser også en dominerende nordvestlig retning. Temperaturen varierte fra,-9, o C i måleperioden (Vedleggsfigur ). Strømmåling ved Duesund i Masfjorden 9 /9 P.nr

15 CURRENT SPEED File name: -9m.SD Ref. number: Data displayed from: : -.Aug-9 To: : -.Sep-9 Current speed (cm/s),,,,, 9,,,,,,,,,, 9,,,,,,,,,, 9 9 Days Figur.9. Registrerte strømhastigheter på 9 m dyp. CURRENT SPEED BAR CHART File name: -9m.SD Ref. number: Data displayed from: : -.Aug-9 To: : -.Sep-9 Percent of measurements cm/s Figur.. Fordeling av strømhastigheter på 9 m dyp. Strømmåling ved Duesund i Masfjorden 9 /9 P.nr

16 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: -9m.SD Ref. number: Data displayed from: : -.Aug-9 To: : -.Sep-9 N N Maximum velocity (cm/s) per deg sector Mean velocity (cm/s) per deg sector Figur.. Fordeling av maximal- og gjennomsnittlig strømhastighet fra 9 m dyp. CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: -9m.SD Ref. number: Data displayed from: : -.Aug-9 To: : -.Sep-9 N N Relative water flux (%) per deg sector Number of measurements per deg sector Figur.. Relativ vannfluks fra 9 m dyp. Strømmåling ved Duesund i Masfjorden 9 /9 P.nr

17 . CTD-profil Det ble tatt en CTD profil fra overflaten og ned til bunnen på utsiden av anlegget den. august 9 (Tabell. og Figur. og.). I overflaten var det et lag med lavere saltholdighet og litt lavere temperatur. Saltholdigheten ble målt til, i overflaten og steg til,9 nede ved bunnen. Temperaturen steg fra, C i overflaten til, C på m dyp, før den sank og var nede i, C ved bunnen. I overflaten ble det målt 9, mg/l oksygen, oksygeninnholdet sank til, mg/l på m dyp før det steg til 9, mg/l på m dyp og sank til, mg/l på m dyp. Tabell.. Saltholdighet, temperatur C og oksygen målt fra overflaten mot bunnen av Masfjorden på stasjon Mas (Figur.). Dyp (m) Oksygen metning (%) Tetthet Saltinnhold Temperatur ( C) Oksygen (ml/l) Oksygen (mg/l),,, 9,,,,9,, 9,,,,,,,9,, 9,,,,,,,,,,,,9,,,,,,9,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9,,,,,,,,,,,,,,9,, 9,,,,,,, 9,,,,,, 9,, 9, 9,,,,,,,,, 9,,,9,,,,9, Strømmåling ved Duesund i Masfjorden 9 /9 P.nr

18 File name: ctd.sd Interval: seconds Measurement series number: 9 SD, Serial No:, AP.9 Data displayed from: :: -.Aug-9 (No. ) To: :: -.Aug-9 (No: ) Temperature ( C) Up-cast selected Salinity. 9 9 Decibars Figur.. Temperatur- og saltholdighets-profil på stasjon Mas,. august 9. File name: ctd.sd Interval: seconds Measurement series number: 9 SD, Serial No:, AP.9 Data displayed from: :: -.Aug-9 (No. ) To: :: -.Aug-9 (No: ) Oxygen (mg/l) Up-cast selected Saturation (%) Decibars Figur.. Oksygen-profil på stasjon Mas,. august 9. Strømmåling ved Duesund i Masfjorden 9 /9 P.nr

19 LITTERATUR AkvaVet Gulen AS.. Straummåling. Eurofisk AS lok. Duesund (Masfjorden). Målinger frå august. Norsk Standard NS 9.. Flytende oppdrettsanlegg. Krav til utforming, dimensjonering, utførelse, installasjon og drift. Norges Standardiseringsforbund. Strømmåling ved Duesund i Masfjorden 9 9/9 P.nr

20 VEDLEGG Vedleggsfigurer fra strømmålingene fra, m dyp ved Duesund i 9. STICK DIAGRAM File name: 9-kommam.SD Ref. number: 9 Data displayed from: : -.Aug-9 To: : -.Sep-9 Current speed (cm/s),,,,, -, -, -, -, 9 Days Vedleggsfigur. Fyrstikkdiagram som viser strømvektorer (strømhastighet og retning) fra, m dyp. 9 STATISTICAL SUMMARY File name: 9-kommam.SD Ref. number: 9 Data displayed from: : -.Aug-9 To: : -.Sep-9 Total East / west North / south Mean current speed (cm/s),,9, Variance (cm/s)²,,9, Standard deviation (cm/s),,, Mean standard deviation,9,, Maximum current velocity, Minimum current velocity, Significant max velocity, Significant min velocity, Vedleggsfigur. Statistisk oppsummering av gjennomsnittshastigheter, varians, standardavvik samt maximal- og minimalhastigheter fra, m dyp. Strømmåling ved Duesund i Masfjorden 9 /9 P.nr

21 CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: 9-kommam.SD Ref. number: 9 Data displayed from: : -.Aug-9 To: : -.Sep-9 Number of measurements 9 9 Deg Vedleggfigur. Fordeling av strømretninger på, m dyp. PROGRESSIVE VECTOR File name: 9-kommam.SD Ref. number: 9 Data displayed from: : -.Aug-9 To: : -.Sep-9 Neumann parameter:. Average speed:. cm/s km N Rest speed:.9 cm/s Rest direction: deg km E Vedleggsfigur. Beregnet vandring av vannmasser fra målepunktet på, m dyp. Kryssene viser beregnet posisjon ved hvert døgnskifte. Strømmåling ved Duesund i Masfjorden 9 /9 P.nr

22 CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: 9-kommam.SD Ref. number: 9 Data displayed from: : -.Aug-9 To: : -.Sep-9 Neumann parameter:. Average speed:. cm/s 9 9 Sum% Rest speed:.9 cm/s Rest direction: deg. Current speed groups Total flow Sum% m³/m² % Vedleggfigur. Strøm - hastighet og retningsmatriser på, m dyp for -graders sektorer gruppert på strømhastighetsgrupper. TEMPERATURE File name: 9-kommam.SD Ref. number: 9 Data displayed from: : -.Aug-9 To: : -.Sep-9 Temperature ( C),9,,,,,,,,,,9,,,,,,,,,,9, 9 Vedleggsfigur. Temperatur i vannet i undersøkelsesperioden, fra, m dyp. 9 Days Strømmåling ved Duesund i Masfjorden 9 /9 P.nr

23 Vedleggsfigurer fra strømmålingene fra, m dyp ved Duesund i 9. STICK DIAGRAM File name: 9-kommam.SD Ref. number: 9 Data displayed from: : -.Aug-9 To: : -.Sep-9 Current speed (cm/s),,,,, -, -, -, -, 9 Days Vedleggsfigur. Fyrstikkdiagram som viser strømvektorer (strømhastighet og retning) fra, m dyp. 9 STATISTICAL SUMMARY File name: 9-kommam.SD Ref. number: 9 Data displayed from: : -.Aug-9 To: : -.Sep-9 Total East / west North / south Mean current speed (cm/s),,, Variance (cm/s)², 9,, Standard deviation (cm/s),,, Mean standard deviation,9,99, Maximum current velocity, Minimum current velocity, Significant max velocity, Significant min velocity, Vedleggsfigur. Statistisk oppsummering av gjennomsnittshastigheter, varians, standardavvik samt maximal- og minimalhastigheter fra, m dyp. Strømmåling ved Duesund i Masfjorden 9 /9 P.nr

24 CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: 9-kommam.SD Ref. number: 9 Data displayed from: : -.Aug-9 To: : -.Sep-9 Number of measurements 9 9 Deg Vedleggsfigur 9. Fordeling av strømretninger på, m dyp. PROGRESSIVE VECTOR File name: 9-kommam.SD Ref. number: 9 Data displayed from: : -.Aug-9 To: : -.Sep-9 Neumann parameter:. Average speed:. cm/s km N Rest speed:. cm/s Rest direction: deg km E Vedleggsfigur. Beregnet vandring av vannmasser fra målepunktet på, m dyp. Kryssene viser beregnet posisjon ved hvert døgnskifte. Strømmåling ved Duesund i Masfjorden 9 /9 P.nr

25 CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: 9-kommam.SD Ref. number: 9 Data displayed from: : -.Aug-9 To: : -.Sep-9 Neumann parameter:. Average speed:. cm/s 9 9 Sum% Rest speed:. cm/s Rest direction: deg. Current speed groups Total flow Sum% m³/m² % Vedleggsfigur. Strøm - hastighet og retningsmatriser på, m dyp for -graders sektorer gruppert på strømhastighetsgrupper. TEMPERATURE File name: 9-kommam.SD Ref. number: 9 Data displayed from: : -.Aug-9 To: : -.Sep-9 Temperature ( C),,,,,,,,,,, 9, 9, 9, 9, 9,,,,, 9 9 Days Vedleggsfigur. Temperatur i vannet i undersøkelsesperioden, fra, m dyp. Strømmåling ved Duesund i Masfjorden 9 /9 P.nr

26 Vedleggsfigurer fra strømmålingene fra 9 m dyp ved Duesund i 9. STICK DIAGRAM File name: -9m.SD Ref. number: Data displayed from: : -.Aug-9 To: : -.Sep-9 Current speed (cm/s),,,,,,, -, -, -, -, -, -, 9 9 Days Vedleggsfigur. Fyrstikkdiagram som viser strømvektorer (strømhastighet og retning) fra 9 m dyp. STATISTICAL SUMMARY File name: -9m.SD Ref. number: Data displayed from: : -.Aug-9 To: : -.Sep-9 Total East / west North / south Mean current speed (cm/s),,, Variance (cm/s)²,,, Standard deviation (cm/s),,, Mean standard deviation,,9, Maximum current velocity, Minimum current velocity, Significant max velocity, Significant min velocity, Vedleggsfigur. Statistisk oppsummering av gjennomsnittshastigheter, varians, standardavvik samt maximal- og minimalhastigheter fra 9 m dyp. Strømmåling ved Duesund i Masfjorden 9 /9 P.nr

27 CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: -9m.SD Ref. number: Data displayed from: : -.Aug-9 To: : -.Sep-9 Number of measurements Deg Vedleggfigur. Fordeling av strømretninger på 9 m dyp. PROGRESSIVE VECTOR File name: -9m.SD Ref. number: Data displayed from: : -.Aug-9 To: : -.Sep-9 Neumann parameter:. Average speed:. cm/s km N Rest speed:. cm/s Rest direction: deg km E Vedleggsfigur. Beregnet vandring av vannmasser fra målepunktet på 9 m dyp. Kryssene viser beregnet posisjon ved hvert døgnskifte. Strømmåling ved Duesund i Masfjorden 9 /9 P.nr

28 CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: -9m.SD Ref. number: Data displayed from: : -.Aug-9 To: : -.Sep-9 Neumann parameter:. Average speed:. cm/s 9 9 Sum% Rest speed:. cm/s Rest direction: deg. Current speed groups Total flow Sum% m³/m² % Vedleggfigur. Strøm - hastighet og retningsmatriser på 9 m dyp for -graders sektorer gruppert på strømhastighetsgrupper. TEMPERATURE File name: -9m.SD Ref. number: Data displayed from: : -.Aug-9 To: : -.Sep-9 Temperature ( C) 9, 9, 9,,9,,,,,,,, 9 9 Days Vedleggsfigur. Temperatur i vannet i undersøkelsesperioden, fra 9 m dyp. Strømmåling ved Duesund i Masfjorden 9 /9 P.nr

29 Tidevannkurve august-september 9 Vedleggsfigur 9. Tidevannet for Bergen havn i tiden strømmålerne stod i sjøen i augustseptember 9. Strømmåling ved Duesund i Masfjorden 9 9/9 P.nr

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Vannområde Rødøy-Lurøy v. Prosjektleder /marinbiolog Tone Vassdal INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 MATERIALE OG METODER... 5 3 RESULTAT OG DISKUSJON...

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seterneset, Molde kommune Dato: Oktober og desember og januar Omsøkt/disponert av: SalMar Organic AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Ulvan, Hitra kommune Dato: April 13 Omsøkt/disponert av: Marine Harvest Norway AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 76 Sistranda 7 44 93

Detaljer

Rapport strømmålinger Brudevika

Rapport strømmålinger Brudevika Rapport strømmålinger Brudevika Lokalitetsnavn: Brudevika Lokalitetsnummer: Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Vanylven Kart-koordinater. GPS-posisjon Se kart M. (Fiskeridir): Ø. instrumentrigg: Ansvarlig

Detaljer

SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove Sinkaberg Marøya 7900 Rørvik

SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove Sinkaberg Marøya 7900 Rørvik Marin Konsulent i Nord -Trondelag 7770 Flatanger tlf 74221100 (arbeid ) tlf. 97089978 (mobi I) faks: 74221180 E-post: marinkonsulentrd,tlatanger.kommune.no Dato: 13juli2011 SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove

Detaljer

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Neptun settefisk AS Lokalitet: Survika Namsos kommune Divaa. Twor I. 3D 1133 S1. Dffin Sed14 230 a3333 I c5< 11 11.31 P33. 1437:13 1 Denler

Detaljer

Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora kommune, 30.11.2012-04.01.2013.

Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora kommune, 30.11.2012-04.01.2013. R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G Fjord-Lab AS www.fjordlab.no Postadr.: Pb. 7, 671 Måløy Epost: post@fjordlab.no Telefon: 57 85 8 9 Mobil: 975 65 54 Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora

Detaljer

Strømmåling. r - Troms. Dato: September og desember 2010. Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S

Strømmåling. r - Troms. Dato: September og desember 2010. Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling r - 1N> Lokalitet: Klokkstein. Nordreisa Kommune. Troms Dato: September og desember 2010 Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild

Detaljer

Egil Kristoffersen & Sønner AS

Egil Kristoffersen & Sønner AS Egil Kristoffersen & Sønner AS Strømmålinger Mikkelsøy 5 meter, 5 meter og bunnstrøm Akvaplan-niva AS Rapport: 6996. This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Klipen i Leirfjord kommune Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen are@havforsk.com, 90856043 Informasjon om anlegg

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Drevflesa, Roan, mai - juni 2016 Bjørøya AS Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 97-6 - 16S DREVFLESA Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien, Lauvsnes

Detaljer

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03 SalMar Nord Strømmålinger Øyra 5m, m, spredning, bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.3 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO

Detaljer

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Lokaliteten: Vardskjæret Sør, Lurøy kommune. Som avtalt oversendes ny strømrapport som inkluderer strøm ved 25m dyp, (spredningsdyp).

Detaljer

STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR FIRDA SJØFARMER A/S, 5970 BYRKNESØY LOKALITET: AUST AV HEIMØY I GULEN KOMMUNE

STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR FIRDA SJØFARMER A/S, 5970 BYRKNESØY LOKALITET: AUST AV HEIMØY I GULEN KOMMUNE STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR FIRDA SJØFARMER A/S, BYRKNESØY LOKALITET: AUST AV HEIMØY I GULEN KOMMUNE Samandrag/konklusjon (sjå også side ): Instrument nr. (ca. m djup) synte ein relativ fluks

Detaljer

Bjørøya Fiskeoppdrett AS 15. mai 2014 Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Flatanger

Bjørøya Fiskeoppdrett AS 15. mai 2014 Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Flatanger Kontoradresse: Miljøbygget, Lauvsnes Postadresse: Miljøbygget, 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no www.aqua-kompetanse.no Bankgiro: 4400.07.25541 Org.

Detaljer

Hydrografi måling. Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS. Akvaplan-niva AS rapport:

Hydrografi måling. Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS. Akvaplan-niva AS rapport: Hydrografi måling Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS Akvaplan-niva AS rapport: 8012.03 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret

Detaljer

Strømmålinger og en enkel resipientvurdering av Omsundet i Kristiansund kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1211

Strømmålinger og en enkel resipientvurdering av Omsundet i Kristiansund kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1211 Strømmålinger og en enkel resipientvurdering av Omsundet i Kristiansund kommune R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1211 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Strømmålinger og en enkel resipientvurdering

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november 2013-01. februar 2014

DET NORSKE VERITAS. Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november 2013-01. februar 2014 DET NORSKE VERITAS Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november 2013-01. februar 2014 Nordic Mining ASA Rapportnr./DNV Referansenr.: / 18BHORT-3B Rev. 01, 2014-03-06 DET NORSKE VERITAS

Detaljer

Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger i Førdefjorden 4. periode (6.mai - 5. august 2014)

Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger i Førdefjorden 4. periode (6.mai - 5. august 2014) DET NORSKE VERITAS Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger i Førdefjorden 4. periode (6.mai - 5. august 2014) Nordic Mining ASA Rapportnr./DNV Referansenr.: 2014-1116 / 18BHORT-9 Rev. 02, 2014-08-22

Detaljer

K. Strømmen Lakseoppdrett AS

K. Strømmen Lakseoppdrett AS K. Strømmen Lakseoppdrett AS Strømmålinger Grunneneset 5m, m, Spredningsstrøm (9m) og bunnstrøm (14m) Akvaplan-niva AS Rapport: 7346.2 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning

Detaljer

STRAUMMÅLING VED AUSTNESTÅA FOR SVANØY HAVBRUK AS

STRAUMMÅLING VED AUSTNESTÅA FOR SVANØY HAVBRUK AS STRAUMMÅLING VED AUSTNESTÅA FOR SVANØY HAVBRUK AS STRAUMMÅLING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 94:1999 OG NS 941:009 Eirik Leknes SUB AQUA TECH AS RAPPORT Dørhella, 6980 Askvoll Tlf.: 7 73 0 30 www.subaquatech.no

Detaljer

Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 3: 7. februar - 4.mai 2014

Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 3: 7. februar - 4.mai 2014 DET NORSKE VERITAS Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 3: 7. februar - 4.mai 2014 Nordic Mining ASA Rapport nr. 2014-0705, Rev. 1 DNV GL Referansenr.:18BHORT-3B Side i av iii Kartlegging

Detaljer

STRAUMMÅLING VED TEISTHALSEN FOR E. KARSTENSEN FISKEOPPDRETT AS OG MARØ HAVBRUKS AS

STRAUMMÅLING VED TEISTHALSEN FOR E. KARSTENSEN FISKEOPPDRETT AS OG MARØ HAVBRUKS AS STRAUMMÅLING VED TEISTHALSEN FOR E. KARSTENSEN FISKEOPPDRETT AS OG MARØ HAVBRUKS AS STRAUMMÅLING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 95:999 OG NS 95:9 Birgitte Kathrine Sunde SUB AQUA TECH AS RAPPORT Dørhella, 698

Detaljer

Nordland fylkeskommune har gjennomgått søknadens innhold med vedlegg og vurderer at søknaden kan videresendes.

Nordland fylkeskommune har gjennomgått søknadens innhold med vedlegg og vurderer at søknaden kan videresendes. Vår dato: 10.08.2015 Vår referanse: 15/41121 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Herøy kommune Kommunehuset 8850 HERØY Seløy Sjøfarm AS 961288983 - Søknad om endring av flåteplassering ved

Detaljer

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET. Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET. Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N Strømrapport Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET Iht. NS9415:2009 For Engesund Fiskeoppdrett AS Kontaktpersoner: Svein Eivind Gilje Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N 05.17.921Ø

Detaljer

Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Fugløya

Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Fugløya Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Fugløya Gildeskål kommune Argus-rapport nr. 299-05-14 Bodø REFERANSESIDE Tittel Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Fugløya, Gildeskål kommune Offentlig

Detaljer

Tordenskjold Cod Farm AS

Tordenskjold Cod Farm AS Tordenskjold Cod Farm AS Oppdrettslokalitet: Tordenskjold Cod Farm AS Hestøya, Levanger kommune Søknad på 2.340 tonn MTB - torsk Fiskeridirektoratet Region Trøndelag 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 3 stk.

Detaljer

NRS Finnmark Miljøundersøkelser

NRS Finnmark Miljøundersøkelser NRS Finnmark Miljøundersøkelser Strømrapport Danielsvik, Kvalsund kommune 10.04.2013-14.05.2013 10150 DANIELSVIK, KVALSUND KOMMUNE 3 1 Innhold 1 Innhold... 3 2 Hydrografi... 4 3 Oversikt - Strømmålinger...

Detaljer

Biologiske miljøkonsekvenser av at rullebanen forlenges 150 m ut i sjøen ved Langøra Stjørdal kommune, november 2008

Biologiske miljøkonsekvenser av at rullebanen forlenges 150 m ut i sjøen ved Langøra Stjørdal kommune, november 2008 Trondheim Lufthavn Værnes Biologiske miljøkonsekvenser av at rullebanen forlenges m ut i sjøen ved Langøra Stjørdal kommune, november Utarbeidet av Aqua Kompetanse A/S Flatanger tlf: tlf: (mobil) e-post:

Detaljer

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY Strømrapport Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY Iht. NS9415:2009 For Marine Harvest Norway ASA Posisjon for strømmålinger: 59 27.928N 06 01.558Ø Kontaktperson: Stein Klem Utført av Arild Heggland

Detaljer

Rapporttittel: Kartlegging av marin bunnfauna i gruntområdet ved Halsøen, Stjørdal

Rapporttittel: Kartlegging av marin bunnfauna i gruntområdet ved Halsøen, Stjørdal Aqua Kompetanse A/S 7770 Flatanger tlf: 7 28 8 30 tlf: 90 51 69 7 (mobil) e-post: post@aqua-kompetanse.no Organisasjonsnr. 982 226 163 Rapporttittel: Kartlegging av marin bunnfauna i gruntområdet ved Halsøen,

Detaljer

Nordvest Fiskehelse AS

Nordvest Fiskehelse AS Miljørapport; Lokalitet Myrane Anlegg: Villa Miljølaks AS Lokalitetsnummer: 13490 Konsesjonsnummer: M/Vs-0005 Lokalitetens kommune: Vestnes Rapport nummer: BR062632 Nordvest Fiskehelse AS Adresse hovedkontor:

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden. Nordic Mining ASA

DET NORSKE VERITAS. Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden. Nordic Mining ASA DET NORSKE VERITAS Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden DNVs referanse: 1-5HO2U3-TNRNO615-1 Rev.03, 13.05.2013 DET NORSKE VERITAS TM Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi

Detaljer

SAM Notat nr. 13-2014

SAM Notat nr. 13-2014 SAM Notat nr. 13-2014 Uni Research Miljø Bergen, 02.09.2014 MOM B-undersøkelse ved Uføro i Stord kommune August 2014 Torben Lode Uni Research Miljø Thormøhlensgt. 55, 5008 Bergen Tlf. 55 58 43 41 Side

Detaljer

SalMar AS. Strømmålinger Ersvikneset 5 m og 15 m, spredning og bunn. Akvaplan-niva AS Rapport:

SalMar AS. Strømmålinger Ersvikneset 5 m og 15 m, spredning og bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: SalMar AS Strømmålinger Ersvikneset 5 m og 15 m, spredning og bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 8012.03 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur

Detaljer

MOM-B LOKALITETSUNDERSØKELSE. (jan-14) Your Evaluation Period has Expired BRØNNØYSKJÆRAN HELLIGVÆR BODØ KOMMUNE

MOM-B LOKALITETSUNDERSØKELSE. (jan-14) Your Evaluation Period has Expired BRØNNØYSKJÆRAN HELLIGVÆR BODØ KOMMUNE MOM-B LOKALITETSUNDERSØKELSE licence or redeem your licence certificate. FX ChemStruct. Otherw ise contact Efofex Softw are or one of ou If you have already obtained a registration code, go the Help men

Detaljer

SØKNAD OM TARETILLATELSE SKARVØYA

SØKNAD OM TARETILLATELSE SKARVØYA Fiskeridirektoratet postmottak@fiskeridir.no Brattørkaia 17C SeaLab N-7010 Trondheim Postadresse: c/o SINTEF Fiskeri og Havbruk, Postboks 4762 Sluppen, N-7465 Trondheim Phone: +47 905 95 661 Fax: +47 93

Detaljer

SAM Notat nr. 38-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 38-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 38-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 05.11.2012 MOM B-undersøkelse ved Koløy i Fitjar kommune Oktober 2012 Trond Einar Isaksen Tone Vassdal Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

OVERVAKING AV SUNNDAL- OG TINGVOLLFJORDEN. Fylkesmannen i Møre og Romsdal

OVERVAKING AV SUNNDAL- OG TINGVOLLFJORDEN. Fylkesmannen i Møre og Romsdal Utkast til rapport nr. 5-11 OVERVAKING AV SUNNDAL- OG TINGVOLLFJORDEN Sluttrapport Fylkesmannen i Møre og Romsdal 06 til 09 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239

Detaljer

SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 06.01.2014 MOM B-undersøkelse ved Store Teistholmen i Sandnes kommune November 2013 Einar Bye-Ingebrigtsen Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

Forundersøkelse Brøran NS 9410:2016

Forundersøkelse Brøran NS 9410:2016 Forundersøkelse Brøran NS 9410:2016 Oppdragsgiver Lerøy Midt AS B undersøkelse 25.08.2014 Bunntopografi 02.11.2016 Strømmåling 11.02.2011 11.03.2011 25.08.2014 09.10.2014 C - undersøkelse 02.11.2016 Rapport

Detaljer

Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 1. juni 2010.

Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 1. juni 2010. 1 Toktrapport/Havforskningsinstituttet/ISSN 1503-6294/Nr. 3-2010 Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 1. juni 2010. Terje van der Meeren 1 og Knut E. Jørstad 2 1 Havforskningsinstituttet,

Detaljer

Akvaplan-niva rapport

Akvaplan-niva rapport Månedlige temperatur, salinitets og oksygen registreringer ved Vadsø fra mars 1 til februar 2 og kort vurdering av. Akvaplan-niva rapport - - - - - - - -1-1 - Temperatur 1 2 Mars Mai Juli September November

Detaljer

SAM Notat nr. 22-2014 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 22-2014 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 22-2014 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 08.12.2014 MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune Oktober 2014 Torben Lode Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt. 55, 5008

Detaljer

Mainstream Norway AS. Lokalitetsrapport Storholmen. Akvaplan-niva AS Rapport: 5166.10

Mainstream Norway AS. Lokalitetsrapport Storholmen. Akvaplan-niva AS Rapport: 5166.10 Mainstream Norway AS Lokalitetsrapport Storholmen Akvaplan-niva AS Rapport: 5166.1 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937

Detaljer

Vedlegg 1-Strøm og hydrografimålinger

Vedlegg 1-Strøm og hydrografimålinger Vedlegg 1-Strøm og hydrografimålinger Nordic Rutile AS Rapport Nr.: 2014-1244, Rev A Dokument Nr.: 18BHORT-1 Dato: 2014-09-29 Innholdsfortegnelse, Vedlegg 1 1 MÅLEPROGRAM FOR STRØM OG HYDROGRAFI... 1 1.1

Detaljer

MOM B- undersøkelse og strømmålinger utenfor avløpet til Hardingsmolt AS, vinteren 2014. R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1867

MOM B- undersøkelse og strømmålinger utenfor avløpet til Hardingsmolt AS, vinteren 2014. R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1867 MOM B- undersøkelse og strømmålinger utenfor avløpet til Hardingsmolt AS, vinteren 2014. R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1867 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: MOM B- undersøkelse og strømmålinger

Detaljer

Uni Miljø, Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune november 2013

Uni Miljø, Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune november 2013 Uni Miljø, Seksjon for anvendt miljøforskning SAM Notat nr. 47-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 03.12.2013 MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune november 2013 Torben Lode

Detaljer

Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410. Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune

Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410. Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Langstein Fisk Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune Dato for prøvetaking: 25.6.2010 OPPSUMMERING FRA PRØVETAKINGEN:

Detaljer

Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Hageberg i Fitjar kommune mai 2012

Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Hageberg i Fitjar kommune mai 2012 Seksjon for anvendt miljøforskning SAM Notat nr. 18-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen 18. juni 2012 MOM B-undersøkelse ved Hageberg i Fitjar kommune mai 2012 Stian Ervik Kvalø Trond

Detaljer

Lokalitetsundersøkelse; Syltefjorden. Dato felt: 15. januar 2011 Anlegg: Villa Arctic Kommune: Båtsfjord Rapport nr: BR116215.

Lokalitetsundersøkelse; Syltefjorden. Dato felt: 15. januar 2011 Anlegg: Villa Arctic Kommune: Båtsfjord Rapport nr: BR116215. Lokalitetsundersøkelse; Syltefjorden Dato felt: 15. januar 2011 Anlegg: Villa Arctic Kommune: Båtsfjord Rapport nr: BR116215 Kystlab AS Adresse avdelingskontor: Dragsund, 6080 Gurskøy Telefon +47 924 78

Detaljer

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Dato for prøvetaking: 24.06.15 Dato for

Detaljer

Sjøtroll Havbruk AS avd. Kjærelva. Strømmåling ved avløp i Kobbavika, Fitjar kommune mai juni 2013. R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1790

Sjøtroll Havbruk AS avd. Kjærelva. Strømmåling ved avløp i Kobbavika, Fitjar kommune mai juni 2013. R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1790 Sjøtroll Havbruk AS avd. Kjærelva. Strømmåling ved avløp i Kobbavika, Fitjar kommune mai juni 2013. R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1790 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Sjøtroll Havbruk AS

Detaljer

SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 07.08.13 MOM B-undersøkelse ved Dale i Rennesøy kommune Juni 2013 Henrik Rye Jakobsen Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt. 55, 5008

Detaljer

Resipientundersøkelse

Resipientundersøkelse \j^ék^y^ Resipientundersøkelse MOM-B Lokalitet Uføro Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS Eystein Hansen Telefon: Org.no 982 932 9 mva Sgvat Skaldsveg 12 Telefaks: 5518 Haugesund Mobil: 9873636 email: gy;hgi)9d

Detaljer

Ida Almvik, Kystverket Laila Melheim, Kystverket Eivind Edvardsen, Kystverket Geir Solberg, Kystverket Aud Helland, Rambøll DATO 2013 10 18

Ida Almvik, Kystverket Laila Melheim, Kystverket Eivind Edvardsen, Kystverket Geir Solberg, Kystverket Aud Helland, Rambøll DATO 2013 10 18 SINTEF Materialer og kjemi Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Notat Sammenlikning mellom målt og modellert strøm ved Svaleskjær Sentralbord: Telefaks: 73597043 Foretaksregister: SAKSBEHANDLER

Detaljer

Nord-Norsk Smolt AS Strøm og profilundersøkelser. 03.03.2010 08.04.2010 ytre Hasvik havn

Nord-Norsk Smolt AS Strøm og profilundersøkelser. 03.03.2010 08.04.2010 ytre Hasvik havn Nord-Norsk Smolt AS Strøm og profilundersøkelser 03.03.2010 08.04.2010 ytre Hasvik havn Dokumentets status Foreløpig versjon Endelig versjon Unndratt offentlighet Dato for siste utskrift Dato for ferdigstilling

Detaljer

Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 3.-6. mars 2011.

Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 3.-6. mars 2011. 1 Toktrapport/Havforskningsinstituttet/ISSN 1503-6294/Nr. 1 2011 Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 3.-6. mars 2011. Terje van der Meeren 1 og Håkon Otterå 2 1 Havforskningsinstituttet,

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17.juni 2005 nr 79 om akvakultur (akvakulturloven)". Soknadsskjemaet er felles for fiskeri-, mattilsyn-, miljø- og kysfforvaltningen.

Detaljer

Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen

Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen Svein Erling Hansen Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen Forskrift om krav for flytende akvakulturanlegg (Nytek forskriften) 4 Henvisning til NS-EN ISO/IEC 17020 og videre til NS- 9415-2009 6,7

Detaljer

Lokalitetsrapport for Koløy N i Fitjar kommune R A P P O R T. RådgivendeBiologerAS 1637

Lokalitetsrapport for Koløy N i Fitjar kommune R A P P O R T. RådgivendeBiologerAS 1637 Lokalitetsrapport for Koløy N i Fitjar kommune R A P P O R T RådgivendeBiologerAS 1637 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Lokalitetsrapport for Koløy N i Fitjar kommune FORFATTERE: OPPDRAGSGIVER:

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rappor rt nr. 640-201 11 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITETT TEISTHOLMEN Sandnes kommune 9. September 2011 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239

Detaljer

Analyse av kontinuerlige data. Intro til hypotesetesting. 21. april 2005. Seksjon for medisinsk statistikk, UIO. Tron Anders Moger

Analyse av kontinuerlige data. Intro til hypotesetesting. 21. april 2005. Seksjon for medisinsk statistikk, UIO. Tron Anders Moger Intro til hypotesetesting Analyse av kontinuerlige data 21. april 2005 Tron Anders Moger Seksjon for medisinsk statistikk, UIO 1 Repetisjon fra i går: Normalfordelingen Variasjon i målinger kan ofte beskrives

Detaljer

Økosystemene i Nordsjøen og Skagerrak

Økosystemene i Nordsjøen og Skagerrak 3 Økosystemene i Nordsjøen og Skagerrak 3.1 Havklima Nordsjøen Sammenliknet med Norskehavet og Barentshavet er Nordsjøen et meget grunt hav. To tredjedeler av Nordsjøen er grunnere enn 100 m. Den dypeste

Detaljer

RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt.

RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt. ATLAS OVER MIDDELTEMPERATUR, SALTHOLDIGHET OG TETTHET OM SOMMEREN FRA NORDLIGE NORDSJØEN [Atlas of mean temperature, salinity and density in the summer from the northern North Sea.] RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner... 1 Bakgrunn... 4 Arbeidsbeskrivelse... 5 Resultater... 7 Referanser... 15

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner... 1 Bakgrunn... 4 Arbeidsbeskrivelse... 5 Resultater... 7 Referanser... 15 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner... 1 1 Bakgrunn... 4 2 Arbeidsbeskrivelse... 5 2.1 Strømmålinger... 5 3 Resultater... 7 3.1 Vannføring i Glomma... 7 3.2 Lagdelingsforhold... 7 3.3 Strøm

Detaljer

Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2

Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2 SINTEF FISKERI OG HAVBRUK Øyvind Knutsen November 2010 Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2 Forenklede måter å finne strømprognoser for en

Detaljer

LOKALITET VIK SETTEFISK AS

LOKALITET VIK SETTEFISK AS Rapport nr. 1279-2015 STRAUMMÅLING NS 9425-2 LOKALITET VIK SETTEFISK AS Øygarden kommune Side 1 Resipientanalyse AS Foretaksnr.: NO 998 058 376 mva Adresse: Nordåsbrotet 2 5235 Rådal Kontaktperson: Frode

Detaljer

Lokalitetstilstand 1

Lokalitetstilstand 1 Miljøovervaking av marine matfiskanlegg Norsk Standard NS 9410 B- undersøkinga Lokalitet: Langholmen Gildeskål Nordland Laks, torsk, aure Prøvetakingsdato: 04.11.2013 Lokalitetstilstand 1 Undersøkinga

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

MOM B-undersøkelse ved Hestholmen i Kvitsøy kommune, august 2015

MOM B-undersøkelse ved Hestholmen i Kvitsøy kommune, august 2015 SAM Notat nr: 22-2015 Bergen, 31.08.2015 MOM B-undersøkelse ved Hestholmen i Kvitsøy kommune, august 2015 Miljø, SAM-Marin Side 2 av 18 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. MATERIALE OG METODE... 4 3. UNDERSØKELSESOMRÅDET...

Detaljer

Nye NS9410:2016. Miljøseminar Florø Pia Kupka Hansen

Nye NS9410:2016. Miljøseminar Florø Pia Kupka Hansen Nye NS9410:2016 Miljøseminar Florø 2016 10.02.16 Pia Kupka Hansen Norsk Standard NS9410 Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg Primært påvirkning av organisk utslipp Første utgave

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rapport nr. 524-2011 Med revidert dimensjonerande straumstyrke til = 0,50 m/s. Revidert 2011-03-07 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITET VIKANE Masfjorden kommune 2. Februar 2011 Resipientanalyse

Detaljer

METODEBESKRIVELSE OPTISK TELEVIEWER (OPTV)

METODEBESKRIVELSE OPTISK TELEVIEWER (OPTV) METODEBESKRIVELSE OPTISK TELEVIEWER (OPTV) Optisk televiewer kan benyttes til inspeksjon av grunnvannsbrønner, grunnvarmebrønner, forundersøkelser for fjellanlegg (tunneler, fjellrom), og er i mange tilfeller

Detaljer

AKVA group - 2015.06.23 Målinger av strøm hvorfor, hvordan og hva kan det bety for daglig drift?

AKVA group - 2015.06.23 Målinger av strøm hvorfor, hvordan og hva kan det bety for daglig drift? AKVA group - 2015.06.23 Målinger av strøm hvorfor, hvordan og hva kan det bety for daglig drift? Strøm under operasjoner og i daglig drift Teknologi for et bedre samfunn 1 Lars Gansel og Zsolt Volent Strøm

Detaljer

DELRAPPORT. Måling av støvnedfall ved AT Terminal Herre, April -Juni 2015. SAMMENDRAG

DELRAPPORT. Måling av støvnedfall ved AT Terminal Herre, April -Juni 2015. SAMMENDRAG Molab as Pb. 611,8607Mo i Rana Telefon: 40484 100 Besøksadr.Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr.Oslo: Kjelsåsveien174 Besøksadr.Glomfjord: Ørnesveien3 Besøksadr.Porsgrunn: HerøyaForskningsparkB92 Organisasjonsnr.:

Detaljer

Nova Sea AS Strømmålinger Blikkvær november 2015 april 2016

Nova Sea AS Strømmålinger Blikkvær november 2015 april 2016 Nova Sea AS Strømmålinger Blikkvær november 2015 april 2016 Akvaplan-niva AS Rapport: 7364 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER... 2 1.1 Strømmålinger 30.11.2015-22.2.2016... 2 1.1.1 5m dyp... 2 1.1.2 15m

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rapport nr. 377-2009 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITET DYRHOLMEN ØST Fitjar kommune 8 desember 2009 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239 Rådal

Detaljer

Overvåkning ved mudring

Overvåkning ved mudring Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 26. januar-2. februar 2007 (uke 5) Overvåkning

Detaljer

Overvåkning ved mudring

Overvåkning ved mudring Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 2.-9. februar 2007 (uke 6) Overvåkning

Detaljer

AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1

AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1 MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1 Dato: 23.09.11 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata D Oppsummering

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Miljøovervåking av Indre Oslofjord Resultater fra tokt 27-8-2012 14. september 2012 1 Det kommunale samarbeidsorganet Fagrådet for indre

Detaljer

Lokalitetsundersøkelse LK-30380-2547-1

Lokalitetsundersøkelse LK-30380-2547-1 Lokalitetsundersøkelse LK-30380-2547-1 Lokalitet: Tosen Kunde: Sinkaberg-Hansen AS Lokalitetsundersøkelse Rapport nr.: LK-30380-2547-1 Lokalitet Tosen Oppdragsgiver: Sinkaberg-Hansen AS Referanseperson

Detaljer

Gjennomsnittlig turbiditet (NTU) målt i perioden 4. 10. juni 2007 under mudring i Bjørvika og ved Hovedøya.

Gjennomsnittlig turbiditet (NTU) målt i perioden 4. 10. juni 2007 under mudring i Bjørvika og ved Hovedøya. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 4. 10. juni 2007 (uke 23) Overvåkning

Detaljer

Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet for laks ved Kvalnes i Skjerstadfjorden Bodø kommune

Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet for laks ved Kvalnes i Skjerstadfjorden Bodø kommune Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet for laks ved Kvalnes i Skjerstadfjorden Bodø kommune Argus-rapport nr. 201-09-08 Argus Miljø AS Bodø REFERANSESIDE Tittel Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Fysisk, kjemisk beskrivelse av Sagvikvatnet i Tustna kommune, Møre og Romsdal. FORFATTER: dr.philos. Geir Helge Johnsen OPPDRAGSGIVER : Stolt Sea Farm, ved Endre

Detaljer

Miljøovervåkning av indre Drammensfjord. Statusrapport 1. kvartal 2010

Miljøovervåkning av indre Drammensfjord. Statusrapport 1. kvartal 2010 Miljøovervåkning av indre Drammensfjord Statusrapport 1. kvartal 2010 20081432-00-70-R 23. juni 2010 Prosjekt Prosjekt: Miljøovervåkning av indre Drammensfjord Dokumentnr.: 20081432-00-70-R Dokumenttittel:

Detaljer

SØR TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE REGIONAL UTVIKLING - NÆRING OG INNOVASJON

SØR TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE REGIONAL UTVIKLING - NÆRING OG INNOVASJON SØR TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE REGONAL UTVKLNG - NÆRNG OG NNOVASJON Agdenes kommune 7316 LENSVK Vår referanse 201218961-2 Deres referanse Dato 28.11.2012 Lerøy Midnor AS - Akvakulturtillatelse for matfisk

Detaljer

Historikk. 2 av 11. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 1.0 2014-08-05 Rapportering. PROSJEKTNOTATNR Prosjektnotatnummer VERSJON 1.0 PROSJEKTNR 102008412

Historikk. 2 av 11. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 1.0 2014-08-05 Rapportering. PROSJEKTNOTATNR Prosjektnotatnummer VERSJON 1.0 PROSJEKTNR 102008412 Historikk DATO SBESKRIVELSE 2014-08-05 Rapportering 2 av 11 Innholdsfortegnelse 1 Strømmålinger... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Hensikt... 4 1.3 Instrumentering... 4 1.4 Konfigurering... 4 1.5 Kvalitetssikring...

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1035. Oppdrettslokalitet Nakken, Stord kommune. Konsekvenser for koraller ved utvidet produksjon

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1035. Oppdrettslokalitet Nakken, Stord kommune. Konsekvenser for koraller ved utvidet produksjon Oppdrettslokalitet Nakken Stord kommune R A P P O Konsekvenser for koraller ved utvidet produksjon R T Rådgivende Biologer AS 135 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Oppdrettslokalitet Nakken Stord

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Carl-Erik Arnesen

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Carl-Erik Arnesen Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

2-2004 DATALAGRINGSMERKER. torskens ferdskriver

2-2004 DATALAGRINGSMERKER. torskens ferdskriver 2-2004 H A V F O R S K N I N G S T E M A DATALAGRINGSMERKER torskens ferdskriver DATALAGRINGSMERKER torskens ferdskriver BAKGRUNN Allerede rundt århundreskiftet var forskere og fiskere opptatt av mulige

Detaljer

Beregning av muligheten for oppvirvling av deponerte sedimenter på dypt vann i Bekkelagsbassenget under en dypvannsfornyelse

Beregning av muligheten for oppvirvling av deponerte sedimenter på dypt vann i Bekkelagsbassenget under en dypvannsfornyelse RAPPORT LNR 535-25 Beregning av muligheten for oppvirvling av deponerte sedimenter på dypt vann i Bekkelagsbassenget under en dypvannsfornyelse Strømmåler settes i sjøen. Norsk institutt for vannforskning

Detaljer

B-undersøkelse. Tilstand 2. Dato for feltarbeid 30.10.15. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda Arild@havbrukstjenesten.no.

B-undersøkelse. Tilstand 2. Dato for feltarbeid 30.10.15. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda Arild@havbrukstjenesten.no. B-undersøkelse Lokalitet Gaustad Tilstand 2 Dato for feltarbeid 30.10.15 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Atlantos AS Arild Kjerstad Havbrukstjenesten 7260 Sistranda Arild@havbrukstjenesten.no Oppdragsansvarlig

Detaljer

FYSISKE FORHOLD UTENFOR KYSTEN AV NORDNORGE

FYSISKE FORHOLD UTENFOR KYSTEN AV NORDNORGE KAPITTEL 7 4 FYSISKE FORHOLD UTENFOR KYSTEN AV NORDNORGE Bjørn Ådlandsvik og Marek Ostrowski Prosesser på havbunnen avhenger av de fysiske forholdene i havet. Strøm styrer sedimentasjonsforhold og bidrar

Detaljer

Secora har i løpet av uke 13 mudret i Bjørvika. De mudrete massene er nedført i dypvannsdeponiet.

Secora har i løpet av uke 13 mudret i Bjørvika. De mudrete massene er nedført i dypvannsdeponiet. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 26. mars 1. april 2007 (uke 13) Overvåkning

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Miljøovervåking av Indre Oslofjord Resultater fra tokt 14-5-2013 1. juli 2013 1 Det kommunale samarbeidsorganet Fagrådet for indre Oslofjord

Detaljer

FORORD. Vi vil spesielt takke:

FORORD. Vi vil spesielt takke: Prosjektrapport om Lygrepollen laget av 10. kl. Samfundets skole 2009 1 FORORD Vi er en klasse på 9 elever som går i 10. kl på Samfundets skole som er en privat skole i Egersund. Lenger sør i byen finnes

Detaljer

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Overvåking av forurensning ved mudring og deponering 20051785-5 24. mai 2006 Oppdragsgiver: Kontaktperson: Kontraktreferanse: Oslo Havn KF Charlotte Iversen 40HAV05 For Norges Geotekniske Institutt Prosjektleder:

Detaljer