Tolfaposten. Velkommen til årsmøte i Oslo 1/2009. Innhold. Februar Centrostudi Italo-norvegese di Tolfa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tolfaposten. Velkommen til årsmøte i Oslo 1/2009. Innhold. Februar 2009. Centrostudi Italo-norvegese di Tolfa"

Transkript

1 1/2009 Februar 2009 Centrostudi Italo-norvegese di Tolfa Velkommen til årsmøte i Oslo Innhold Nervøst før start i det hesteveddeløpet i viale d'italia Innkalling til årsmøte Styrets beretning Referat fra styremøte Invitasjon til kultursamarbeid Ord fra redaktøren Årsmøte i Oslo 7. mars 2009 kl Det italienske kulturinstituttet

2 TOLF OLFAPOSTEN Kontaktorgan for Det Norsk-Italienske Studiesenter San Giuseppe i Tolfa Viale Italia Tolfa - ITALIA REDAKSJON Pål Steigan / / STYRET Pål Kristensen / Nicolai Heldal / Øyvind Gunnarsjaa / Marianne Hølmebakk / John Hermansen vara Gisle Hannemyr / Barbro Hernes Valgkomite Anne Marie Hagerup Odd Sørhus Astrid Andersen / Bookingansvarlig: John Hermansen eller / medlemmer med internettilknytning oppfordres til å bruke bookingsystemet. Regnskap: Nic Heldal, Utbygging/vedlikehold: Øyvind Gunnarsjaa / 2 I TOLF OLFA San Giuseppe: (også fax) / Sophie Hinsch: Skyss flyplassen: Sophie Hinsch. TOLFA FIUMICINO 75,00 EURO FIUMICINO-TOLFA - 85,00 EURO TOLFA CIAMPINO - 95,00 EURO CIAMPINO TOLFA- 110,00 EURO SATSER FOR OVERN VERNATT TTING - Medlemmer og andre på samme rom betaler for tiden kr. 50,- pr. døgn pr. person. - Familiemedlemmer betaler kr. 80,- pr. døgn pr. person. For medlemmer uten barn regnes søsken eller om like ikke finnes, ett annet definert familiemedlem, som familiemedlem. - Venner som reiser sammen med medlemmer betaler kr. 150,- pr. døgn pr. person. - Alle som overnatter på samme rom, betaler det samme. - Venner som reiser alene betaler kr. 250,- pr døgn pr. person. - Venner som reiser alene utover 30 dager betaler kr. 150,- pr. døgn pr. person fra første døgn. - Ved flere enn to personer på et rom betaler de øvrige kr For seminar betales kr. 650,- pr. rom i villaen og kr. 600,- pr. rom i tårnet. Prisen for seminarer inkluderer vask av rom, håndklær og sengetøy Betaling for overnatting skal skje 30 dager før ankomst. Ved eventuell avbestilling etter denne fristen er en forpliktet til å betale, og eventuell refusjon må tas opp gjennom reiseforsikring. Bookinger på venteliste (X1-X7) overføres av bookingansvarlig til ledig rom ca 60 dager før ankomst dersom det er ledig rom. Alle oppgjør sendes til: Centro Studio v/ Nicolai Heldal Torsholmen 25B 3209 Sandefjord Kontonr

3 Styrets årsberetning for 2008 Foreningens tillitsvalgte: Styreleder: Pål Kristensen, valgt 2008 Styremedlemmer: Øyvind Gunnarsjaa, valgt 2007, ansvarlig for Utbyg- Vedlikeh. Nicolai Heldal, valgt 2007, økonomiansvarlig John Hermannsen, valgt 2008, bookingansvarlig Marianne Hølmebakk, valgt 2008 Varamedlemmer: Gisle Hannemyr, valgt 2007, dataansvarlig Barbro Hernes, valgt 2008 Valgkomité: Astrid Andersen, valgt 2006 og 2008 Anne Marie Hagerup, valgt 2008 Odd Sørhus, valgt 2008 Revisor: Odd Kjeldsberg Redaktør av Tolfaposten: Pål Steigan Styrets arbeid Styrets arbeid har i 2008 vært konsentrert om flere viktige saker. Den endelige økonomiske sluttavtalen med vår tidligere renholder ble undertegnet ved Arbeids-kommisjonen i Roma i mai. Det ble også ferdigstilt en ny, offisiell, arbeidsavtale med vår daglige leder i Tolfa, Sophie Hinsch. Hennes månedsrapporter har fra sommeren blitt sendt medlemmene på e-post, Innkalling til årsmøte 2009 Det innkalles hermed til årsmøte i Centrostudi Italo- Norvegese di Tolfa. Årsmøtet avholdes lørdag 7. mars kl i Det italienske kulturinstituttet, Oscarsgate 56, Oslo. Dagsorden 1. Konstituering 2. Styrets årsberetning 3. Regnskap og revisjonsberetning 4. Budsjett 5. Innkomne forslag 6. Valg Medlemmer som har forslag til vedtak på årsmøtet må sende disse forslag til styrelederen senest to uker før møtet. Styrelederen skal deretter sende disse forlag til medlemmene senest en uke før årsmøtet. Medlemmer som er forhindret fra å møte personlig, har adgang til å sende fullmakt med et annet medlem. Etter årsmøtet blir det avholdt et medlemsmøte.

4 noe som har blitt godt tatt imot, og gir fortløpende oppdatering på det meste som skjer ved studiesenteret. Nykjøkkenet ble sluttført og det ble kjøpt inn ny pergola samt vinranke til terrassen. Begge har høstet mange positive kommentarer. Styret oppnevnte i mai en arbeidsgruppe som skulle utrede mulighetene for utbygging av Ballsalen. Gruppen har levert sin rapport og styret vil på bakgrunn av denne legge fram forslag til vedtak på årsmøtet i mars Kirken i senteret ble avvigslet i desember etter ønske fra kirkemyndighetene i byen. Dette gir foreningen nye og store muligheter for bruk av kirkerommet til både konferanse- og kulturformål i framtiden. Styret hadde i april møte med ordføreren i Tolfa der samarbeidet mellom foreningen og kommunen på en rekke områder ble diskutert og planlagt. I oktober ble det således inngått en avtale med kommunen om utbygging av gangvei bak det nye kulturhuset. Dette vil koste ca 6500 Euro, men det er en viktig investering for å sikre bedre adkomst for bevegelseshemmede. Samlet antall overnattinger holdt seg omtrent uendret Styret har avholdt 3 styremøter, hvorav ett i Tolfa over to dager, og behandlet 43 saker. Det henvises til referat i Tolfaposten. Det meste av styrearbeidet foregår likevel fortløpende via e-post. Tolfaposten har kommet ut med 4 fyldige nummer i Styret takker alle som har bidratt med stoff og gir en stor honnør til redaktør Pål Steigan for hans flotte arbeid med medlemsavisen. Han og foreningen jubilerer med Tolfaposten nr. 50 i februar Styret retter en spesiell takk til Sophie Hinsch for godt samarbeid og for alt arbeidet hun legger ned for senteret hvert eneste år. Driften av foreningen Medlemsutvikling: Foreningen hadde per medlemmer hvorav 85 ordinære medlemmer og et æresmedlem, Edvard Vogt. Et medlem meldte seg ut i høst og styret vil utpeke nytt medlem så snart som mulig. Ved årsskiftet er det 17 kandidater på ventelisten. fra 2007 og bookinginntektene var ca kr over budsjettet. Utgiftene var kr under budsjettet og overskuddet kr mot budsjettert kr. Foreningens økonomi er tilfredsstillende og likviditeten er betydelig bedret. Belegg Antall overnattingsdøgn i 2008 var totalt 3332 som er nesten nøyaktig det samme som i For venner som reiser uten følge var det en økning fra 205 til 301 døgn, mens det var en nedgang for seminar fra 191 til 4

5 100 døgn. Barn / familie holdt seg på 796 døgn. Med unntak av påskeuka (mars) og høstferien var det stort sett god plass hele året. Utnyttelsesgraden er totalt 45 % og 34 % blant medlemmene. Dersom desember, januar og februar trekkes ut, var utnyttelsesgrad ca 60 % Fra slutten av juni til midten av juli ble mange rom tildelt familie og venner av barn som hadde stått på venteliste. Det ble gjennomført 1 faglig og 1 venneseminar i Økonomi Regnskapet for 2008 viser et overskudd på kr, som er kr bedre enn budsjettert. Det positive avviket skyldes både høyere inntekter og lavere kostnader enn budsjettert. Overnattingsinntektene var samlet mer enn kr over budsjett, og nesten på nivå med Nivået er opprettholdt på tross av en betydelig nedgang i inntektene fra seminarer. Inntektene fra venner alene har økt, mens medlemmer, barn og venner sammen med medlem er på samme nivå som i Forsinket innbetaling av kontingent fra fem medlemmer bidrar til å redusere det positive inntektsavviket til i overkant av kr. Driftskostnadene er samlet drøye kr lavere enn budsjettert, hovedsakelig som følge av lavere kostnader til honorarer, administrasjon, kulturstøtte og internett/telefon. Kostnader til drift og vedlikehold av bygg og drift/småinnkjøp i Tolfa var klart over budsjett. Dette skyldes primært kostnader til pergola og innkjøp av utstyr til nykjøkkenet. Plassering av deler av likviditetsbeholdningen på høyrentekonto har bidratt til et positivt avvik på netto finansposter på i underkant av kr. Det positive resultatet bidrar til å styrke likviditeten. Ved utgangen av året var likviditetsreserven kr, mot kr ved inngangen til året. Sammenlignet med budsjett svekkes likviditetsutviklingen av manglende utskiftning av medlemmer i Ett medlem har meldt seg ut, men det nye medlemmet har først betalt inn medlemslånet etter årsskiftet. Etter denne innbetalingen er likviditeten styrket ytterligere. Dette gir fortsatt foreningen handlingsrom til vedlikehold, kulturstøtte og andre prioriterte formål, samtidig som likviditetsreserven kan holdes over målsatte kr. Styret arbeider som før etter en tredelt modell for finansiering av driften til senteret. 1 Alle investeringer dekkes i hovedsak av medlemslån. 2 Alle faste utgifter med driften i form av forsikringer, skatt, gebyrer etc som må betales enten vi bruker senteret eller ikke, dekkes av årskontingenten. 3 Driftsutgifter i forbindelse med bruken av senteret og løpende vedlikehold av bygningsmassen dekkes av overnattingsgebyrer. Dagens nivå på årskontingenten er på nivå med summen av faste utgifter. Styret foreslår derfor å beholde årskontingenten på kr. Overnattingsavgiftene foreslås heller ikke endret i Drift og vedlikehold av anlegget Pga foreningens økonomi ble det ikke igangsatt større prosjekter i Nykjøkkenet ble sluttført, mens det gjenstår hyller og stativ på tørkerommet før det kan taes fullt i bruk. Strømforsyningen til begge kjøkken er forbedret slik at sikringene skal tåle mer. På forsommeren ble ny pergola og vinranke innkjøpt og i september ble tilhørende ny belysning montert. Fabio på kirketaket Det er tidligere oppdaget flere små taklekkasjer og det har vært innhentet flere anbud for å utbedre dette, også med tanke på full renovering av takene på kirkebygget og villaen. Skadene ble forverret av kraftig uvær før jul og pga været kom reparasjon i gang først etter nyttår. 5

6 Det har i mange år vært etterlyst bedre adgang til senteret for bevegelseshemmede uten at en har klart å finne forsvarlige løsninger. Styret har nå inngått avtale med kommunens entrepenør om å bygge gangvei bak det nye kulturhuset, men det er fortsatt usikkert om når arbeidet blir sluttført. Brannsikring har vært prioritert i Det ble montert branntepper på alle kjøkken samt brannvarslere i tårnet. Det er planlagt utvendig branntrapp fra T3 og T4 og styret arbeider for at den blir montert ferdig våren Nye kontorstoler til mange rom og Bredbåndskontakter var tidligere bare på rommene i villaen, men ble i 2008 også montert på rommene i tårnet og på kjøkken og bibliotek i villaen. Det ble innkjøpt ny TV til stua samt nye kontorstoler og nytt sengetøy til mange rom. Sophie har sørget for Gelender på loftet fortløpende vedlikehold og småreparasjoner, bl.a. på badene i villaen og tårnet.. Kultur Utstilling i Tolfa Styret bevilget kr til et felles utstilllingsprosjekt ved Marit Sandvik, Brit Dyrnes, Marit Krogh, Guri Sandvik, Pirjo Eronen og Mette Strøm. Etter en studietur i 2007 arrangerte de 17. mai marokkansk fest og utstillingen Una notta in Marocco i to av de gamle stallene i Tolfa. Over 150 gjester, deriblant ordfører Alessandro, kom og fikk spennende mat og kulturopplevelser. Utstillingen ble nærmere omtalt i Tolfaposten nr 3 i Kulturhusgaven Det tidligere vedtaket om gave i form av konsert til åpningen av kulturhuset har vist seg å være vanskelig å gjennomføre, da åpningen stadig har blitt utsatt. Det ble derfor vedtatt å bruke de kr som har vært satt av til dette til et kunstverk. Billedhoggeren Marit Wiklund har fått oppdraget. Hun vil modellere et hestehode som skal transporteres til Tolfa våren Språkkurs/matkurs Styret har med støtte fra årsmøtet 2008 arbeidet for å arrangere italienskkurs og mulighet for matkurs for medlemmene i Kursene sponses fra kulturbudsjettet i tillegg til at hver deltaker betaler kr Det arrangeres juni to parallelle italienskkurs med en deltakerramme på 16. Tilsvarende kurs arrangeres 31.august - 4.september og vi satser på å få til et parallelt matkurs med Sophie Hinsch som lærer hvis interessen er stor nok. Kursene er lagt til perioder der det vanligvis er lavt belegg på senteret. Utveksling av skoleelever Etter initiativ fra Tolfa s ordfører har vi i løpet av året gjort forsøk på å opprette kontakt med skoler i Norge for elevutveksling med Tolfa. Dette har vist seg vanskelig da italienskunder-visningen i Norge foregår i den videregående skolen, mens Tolfa kun har skoler opp til ungdomstrinnet. Styret har videre henvendt seg til foreningens medlemmer for å undersøke om det finnes interesse for utveksling mellom norske og italienske ungdomsskolelever. Foreløpig har vi ikke fått noen henvendelser. Styret Detalj fra kirketaket 6 Foto: Sophie Hinsch

7 Referat fra styremøte i Oslo 24. januar 2009 Sak 28/08 Godkjenning av innkalling og siste styrereferat Det var ingen merknader til innkallingen, eller til referatet fra forrige styremøte.. Sak 29/08 Økonomi årsregnskap 2008 og budsjett 2009 Årsregnskapet for 2008 ble lagt fra og gjennomgått av Nic og det inneholdt ingen store overraskelser. Det viser et solid overskudd, vesentlig større enn budsjettert, og dette skyldes både høyere inntekter og lavere kostnader. Overnattingsinntektene er kr over budsjett, og nesten på nivå med rekordnivået fra i fjor. Honorarer, administrasjon og kulturstøtte er klart under budsjett. Vedlikehold inventar og bygg er klart over budsjett og utgifter til strøm og gass økte mer enn forventet. Årsaken til dette er en kombinasjon av høyere priser og økt forbruk. Eurokursen var bekymringsfull høy på kr 10 en periode i høst, men er nå redusert til kr 9. I budsjettet for 2009 er det lagt til grunn en eurokurs på kr. 9,00. Posten Innkjøp og vedlikehold, inventarer og bygg deles opp. slik at det tydeliggjøres hvor mye av budsjettet som er satt av til vedlikehold, og hvor mye som skal benyttes til nyinvesteringer. Posten for vedlikehold i 2009 foreslås økt grunnet forventede kostnader til reparasjon av taket over kirkebygget og villaen. Posten for nyinvesteringer foreslås også økt pga ny gangvei bak kulturhuset og utbedring av ballsalen. De faste kostnadene beregnes til ca. kr 3000 pr medlemsandel slik at årsavgiften foreslås uendret. Regnskap og budsjett sendes alle medlemmer før årsmøtet. Sak 30/08 Booking, status 2008 og prognose 2009 John hadde laget god oversikt. Antall overnattingsdøgn i 2008 var drøyt 3300 som i Medlemmer og barn/venner holdt seg uendret. For venner som reiser uten følge var det en økning på 50%, mens det var en tilsvarende halvering av seminardøgn. Med unntak av påskeuka og høstferien var det stort sett god plass hele året. Utnyttelsesgraden var for hele året 45 % (34 % blant medlemmene). Dersom desember, januar og februar trekkes ut, var utnyttelsesgraden ca 60 %. Fra slutten av juni til midten av juli ble mange rom tildelt familie og venner av barn som hadde stått på venteliste. Det ble gjennomført 1 faglig og 1 venneseminar i Prognosene for 2009 viser en klar økning i belegget og enda større økning i overnattingsinntektene. Pr, 21. januar er det booket rom for kr mot ca på samme tid de to siste årene. Dette skyldes i stor grad flere seminarer og vennesamlinger som gir gode inntekter. Styret har i flere år erfart problemer med tolkingen av en setning i foreningens vedtekter: Barn av medlemmer kan benytte vedkommendes bruksrett, når medlemmet ikke er til stede. Noen tolker det slik at barn da også har rett til de samme betingelser for booking og priser som medlemmer, mens styret og årsmøtet har ment at booking og priser er regulert i egne regler fastsatt av årsmøtet. Vi fremmer derfor forslag til årsmøtet om endring av vedtektene på dette punktet. Sak 31/08 Utbyggings- og vedlikeholdssaker Tørkerommet: Innredning er kjøpt inn av Øyvind og vil bli transportert til Tolfa ved første anledning. Viften ble opprinnelig montert feil, noe som nå er rettet opp. Kjøkken: Elektriker har utbedret strømforsyningen til kjøkkenet slik at sikringen tåler mye mer. Tak: Arbeidet med å tette lekkasjer og utbedre taket er i gang. (Fabio) Gangvei bak teateret/kulturhuset: For å bedre tilgangen til senteret for bevegelseshemmede er det inngått en avtale med kommunen om hellelagt gangvei med rekkverk. Det planlegges videreføring ned kirketrappa 7

8 til terrassen utenfor villaen. Branntrapp i tårnet: Anbud er innhentet, men det flere usikre momenter, bl.a. pris for montering. Øyvind arbeider videre med dette sammen med Sophie. Sak 32/08 Årsrapport 2008 Pål la fram utkast til årsrapport. Den fullføres med hjelp fra alle i styret og sendes til medlemmene i god tid før årsmøtet. Sak 33/08 Ballsalutredningen forslag til årsmøtet Arbeidsgruppen bestående av Tore Haugen (leder), Anne-Grete Bergsland og Odd Sørhus har levert en fyldig rapport der mange ulike utbyggingsmuligheter er diskutert. Styret går inn for alternativet med en begrenset og fleksibel utbygging der det ikke lages nye soverom. Det er i hovedsak basert på forslaget fra Tolstad og Hernes på årsmøtet Beslutningen er basert på en helhetlig vurdering, foreningens økonomi og mulighetene vi får med det frigjorte kirkerommet. Det legges fram forslag om dette til årsmøtet. Sak 34/08 Kirkerommet muligheter og videre prosess Styret har allerede mottatt flere forslag om hvordan kirkerommet kan brukes fremover. De fleste tenker seg utadrettet virksomhet, konserter og utstillinger med adgang for byens befolkning, i tillegg til interne møter og seminarer. Uenigheten går nok mest på hvor mye en kan og bør endre rommets utseende. Styret mener foreningen bør bruke tid på denne diskusjonen og ser flere muligheter for en forsiktig og gradvis utbygging. Videre planer for utbygging vil bli diskutert på medlemsmøtet etter årsmøtet 7. mars Sak 35/08 Utvelging av nytt medlem og rangering av ventelisten Styret mottok en utmelding i høst. De to første på ventelisten har takket nei til tilbud om medlemskap og flyttes dermed nederst på ventelisten som består av 17 søkere. Det ledige medlemskapet tilbys derfor nr. 3 på ventelisten Styret ønsker å gjennomgå og utarbeide klarere prinsipper for prioritering av ventelisten på det neste styremøtet i mai. Sak 36/08 Kulturhusgaven Billedhuggeren Marit Wiklund har fått i oppgave å lage en skulptur som foreningen vil gi som gave til Tolfa kommune under åpningen av kulturhuset. Skulpturen beregnes ferdig i løpet av våren og blir da fraktet til Tolfa i påvente av at kommunen får midler til å sluttføre kulturhuset. Sak 37/08 Regler for tildeling av kulturmidler Årsmøtet i foreningen har siden 2005 årlig avsatt kr til kulturprosjekter med tilknytning til senteret i Tolfa. For å lette arbeidet med søknader og gi mer rettferdighet og forutsigbarhet for søkerne har styret har vedtatt følgende retningslinjer for tildeling av støtte til kulturformål: 1. Som kulturprosjekt skal regnes separat - eller gruppeutstillinger, forestillinger, konserter, workshops, kurs, eller andre prosjekt som tar sikte på å oppfylle studiesenterets formål. 2. Kulturprosjektene skal fortrinnsvis initieres og/ eller gjennomføres av en eller flere av foreningens medlemmer. 3. Fra og med år 2010 er søknadsfristen for tildeling av midler satt til 1. januar hvert år. Søknad sendes styreleder i foreningen. 4. Søknadene skal inkludere en prosjektbeskrivelse og en framdriftsplan med dato(er) for gjennomføring, samt budsjett. Etter prosjektets avslutning sendes en kortfattet rapport til styreleder. 5. Styret i foreningen vedtar tildeling av midler etter vurdering av innkomne søknader, sett i sammenheng med budsjettforslag til årsmøtet. Sak 38/08 Søknader om kulturmidler Barbro Hernes og Marianne Hølmebakk fratrådte styremøtet under behandlingen av sak 38/08. Søknad fra Brit Dyrnes Brit Dyrnes søkte Studiesenteret om tilskudd på kr ,- til Fase I av et kulturprosjekt. Fase I vil utgjøre et studieopphold i Tolfa, våren -09, for å kunne fotografere og skrive, med den hensikt å lage en bok. Fase II tenkes gjennomført høsten 09 eller våren 2010 med utstilling og kulturkveld Styret ønsker å prioritere prosjekter som blir presenteret for medlemmer og innbyggere i Tolfa. Vi

9 valgte derfor å se Fase I og II i søknaden under ett og bevilget kr ,- under forutsetning av at prosjektet sluttføres og presenteres i Tolfa som planlagt. Ytterligere støtte til dette prosjektet kan ikke påregnes. Søknad fra Marianne Hølmebakk og Barbro Hernes Marianne Hølmebakk og Barbro Hernes søkte Studiesenteret om tilskudd på kr til produksjon og gjennomføring av en gruppeutstilling.utstillingen skulle omfatte arbeider fra 7 (eller flere) av foreningens medlemmer og vises i kirkerommet i San Giuseppe i Tolfa 1-2 uker i oktober Styret så svært positivt på søknaden som både ville involvere mange medlemmer og åpne opp kirkerommet som utstillingslokale. Da styret ikke ønsket å gå ut over budsjettet kunne prosjektet støttes med maksimalt kr Hølmebakk og Hernes takket for støtten, men valgte å trekke sin søknad da de ikke så det som mulig å gjennomføre prosjektet, slik det var utformet i søknaden, uten at hele søknadsbeløpet ble innvilget. Styret har satt av kr til gjennomføring av to italienskkurs i Sak 39/08 Språk-kurs 2009 Det har i styret vært enighet om å arrangere italienskkurs og mulighet for matkurs for medlemmene. Disse skal til en viss grad sponses av kulturbudsjettet i tillegg til at hver deltaker betaler kr Det arrangeres juni to parallelle italienskkurs med en deltakerramme på 16. Tilsvarende kurs arrangeres 31.august - 4.september og vi satser på å få til et parallelt matkurs med Sophie Hinsch som lærer hvis interessen er stor nok. Kursene er lagt til perioder der det vanligvis er lavt belegg på senteret. Det ble informert om planene i Tolfapostens høstnummer hvor medlemmene ble bedt om å melde sin interesse. Da interessen var stor, særlig for junikurset, ble det gjort avtale med Margherita Podestà, som driver språkskolen Ciao Ciao i Oslo. Hun vil også kunne undervise på høstkurset. Hun arbeider nå med et spesialopplegg for kursene. I januar 2009 ble det sendt ut e-post til alle medlemmer med informasjon om kursene og spørsmål om bindende påmelding innen 10. februar. De som tidligere har meldt sin interesse vil bli prioritert. Det er entusiasme og stor interesse for kursene. Langt flere medlemmer enn det er plass til på senteret har meldt seg på junikurset. Høstkurset er også på vei til å bli fylt opp. Sak 40/08 Årsmøtet i Oslo 7. mars 2009 En komité bestående av Pål Steigan, Ellen Furuseth, Marianne Hølmebakk, Øyvind Gunnarsjaa og Marit Egner Engh har planlagt årsmøtet. Det blir arrangert i det italienske kulturinstituttet med middag om kvelden på restaurant Sandinos. Fredag kveld 6. mars inviteres det til vennesamling hos Øyvind Gunnarsjaa og Hilde Wilberg. Det sendes ut en egen invitasjon til årsmøtet med alle detaljer. Styret har kontaktet valgkomitéen og vil peke ut møteledelse og referent på forhånd. Sak 41/08 Regler for seminar og familiesamlinger Informasjon og regler vedr. seminarer og venne/ familiesamlinger ligger på våre hjemmesider. Styret har mottatt mange flere søknader for 2009 enn tidligere og har innvilget de fleste. Det er ønskelig å legge dette til tider av året med lavt belegg og dette vurderes og fortolkes av styret for hver enkelt søknad. Sak 42/08 Diverse innspill fra medlemmer? Medlemmer uten e-postadresse får medlemsinformasjon tilsendt som vanlig post.? Sophie administrerer utlån fra husets bibliotek til de fastboende norske i Tolfa.? Dokumentasjon/foto fra studiesenteret og Tolfa, bl.a. ulike oppussingsprosjekter, ligger på nettet Ny informasjon sendes vår web.redaktør Gisle Hannemyr.? Gisle Hannemyr vil arbeide for bedre intern kommunikasjon og diskusjonsforum i foreningen via våre hjemmesider.? Bedre kontakt med den norske ambassaden i Roma. Styret har invitert ambassadør Bull til å besøke studiesenteret, noe han ønsker å gjøre våren Neste styremøte avholdes i Tolfa fredag 8. og lørdag 9. mai Referenter: Barbro Hernes & Pål Kristensen

10 INVITASJON TIL SAMARBEID MED ASSOCIAZIONE MUSICALE ANTONIO VIVALDI. Under vårt opphold i Tolfa i jula var jeg tilstede på en klassisk konsert arrangert av den lokale Associazione Musicale Antonio Vivaldi. Jeg kom i snakk med en av arrangørene, Anna Maria Morra som spurte, slik flere i Tolfa gjør, om våre planer for San Giuseppes kirkerom. Det resulterte i en visitt av styret i musikkforeningen og deres dirigent maestro Raffaele Gaizo fra Caprarola. Foreningen uttrykte sterk interesse for kontakt og samarbeid med kultursenteret, gjerne i form av felles konserter med norske musikere både inne klassisk musikk og andre sjangere som for eksempel jazz. De håpet å kunne få til et slikt arrangement allerede til påske. Jeg kjenner ikke til om noen av våre medlemmer eller gjester i påska er beredt til å delta i noe slikt felles konsert. Ettersom jeg selv skal være i Tolfa i påska tillot jeg meg likevel å invitere foreningen til å arrangere en konsert i vårt lokale om de ønsket. Musikkforeningen ønsket at jeg formidlet deres ønske om samarbeid til våre medlemmer. Dette er altså en oppfordring til våre medlemmer, som enten selv spiller eller har kontakter i musikkmiljøet, om å kontakte Associazione Musicale Antonio Vivaldi for å planlegge felles italiensk-norske konserter i Tolfa. Foreningen kan kontaktes via Anna Maria Morra ( som snakker godt engelsk ) på eller Antonio Vivaldi ( ) Kopperstikk, F.M. de La Cave (1725) Født 4. mars 1678 i Venezia Død 28. juli 1741 (63 år) i Wien Yrke komponist, fiolinist Nils Petter Lydersen Nasjonalitet Republikken Venezia Også kjent somil Prete Rosso (den røde prest) Sjanger barokkmusikk Instrument fiolin Aktive år

11 Årsmøte 7. mars kl 11.30, Oscars gate 56, Oslo Årsmøtet 2009 holdes i Oslo 7. det italienske kulturinstituttet i Oslo har vært så vennlige å la oss få bruke deres lokaler til å avholde møtet. Direktør Sergio Scapin sier at han setter stor pris på denne muligheten til å knytte tettere kontakt mellom vår forening og instituttet. Tolfaposten Invitasjon til årsmøte, vennefest og årsmøtemiddag Hyggekveld fredag 6. mars, kl Øyvind og Hilde inviterer til uformell hyggekveld fredag 6. mars kl og ber om beskjed om du/ dere kommer pga innkjøp. De bor i Akersbakken 35 D. Telefon Mail til: Ta med drikke selv, betaling for mat når dere kommer. år Årsmøtemiddag Santinos Hammersborggata 2 Vi har lagt opp til lunsj på kulturinstituttet kl.13, og middag på kvelden kl. 20 på restaurant Santinos v/ Youngstorget. Pris pr. person er kr Dette inkluderer lunsj - kaffe/te/frukt osv. på årsmøtet og 3 retters middag inkl. kaffe på Santinos om kvelden. Drikke kommer i tillegg. Dersom det er noen som ønsker glutenfri mat ber jeg om at dere gir meg beskjed om dette. Er det noen som bare skal ha lunsj- betaler de 100 kr. p.p. Husk å skrive lunsj. Bindende påmelding innen 1. mars. Vennligst vær nøye med å skrive hvem det er fra på innbetalingen til kontonr Hilsen og håper vi sees! for festkomiteen Ellen Furuseth, Vestgrensa 13, 0851 Oslo - ring gjerne om det er noe:

12 Utgave 50 ord fra redaktøren Med denne utgaven har undertegnede vært ansvarlig for 50 utgaver av Tolfaposten. Det har vært en artig oppgave, og den som har tatt vare på alle utgavene, vil ha en ganske interessant oversikt over foreningas historie og virke. Et foreningsblad som kommer tre til fire ganger i året har sjølsagt helt andre oppgaver enn ei avis eller et magasin. Lagt vekt på er at Tolfaposten skal informere saklig og skikkelig om det som skjer i foreninga, og initiativer som angår oss i Tolfa. Jeg har lagt vekt på at medlemsbladet skal bidra til den gode samarbeidsånden som bærer hele vårt prosjekt oppe. Bladet har alltid vært åpent for debatt og ulike synspunkter, men redaktøren har vært opptatt av at bidragsyterne tilstreber saklighet og nøkternhet i innleggene. Et avisinnlegg kan få svar neste dag. Et innlegg i Tolfaposten vil i verste fall stå ubesvart i et halvt år. Jeg tror denne redaskjonelle linja har vært til nytte for foreninga. Jeg har også i en beskjeden grad forsøkt å formidle litt tolfetansk kultur gjennom medlemsbladet, og forsøkt å pirre medlemmenes nysgjerrighet. Jeg vil takke for alle bidrag fra medlemmer og ikke-medlemmer og for et godt samarbeid med vekslende styrer opp gjennom åra. Jeg takker også for mange hyggelige tilbakemeldinger fra leserne. Vi driver frivillig arbeid, og da er det viktig at vi støtter hverandre i den grad vi finner grunn til det. Jeg skriver ikke disse linjene fordi jeg har tenkt å legge opp. Dersom årsmøtet og styret skulle ønske det, kan jeg gjerne redigere noen utgaver til. Men det er litt artig å se seg tilbake ved utgave nr 50 fra min hånd og reflektere litt over det som er gjort og tida som er gått. For min egen del går mitt (og Karis) forhold til Tolfa over i en ny fase nå som vi har bygd om en gammel stall til bolighus. Mange spør om vi dermed har tenkt å melde oss ut av foreninga. Til det er å si at vi ikke har noen sånne planer. Vi setter så stor pris på samarbeidet og ikke minst det sosiale samholdet i foreninga, at vi gjerne fortsetter som medlemmer. Pål Steigan, Tolfa, 9. februar 2009 Blomstereng ved Vetralla minner om en snarlig vår. Foto Pål Steigan

13 Årsregnskap 2008 Resultatregnskap Solid overskudd, vesentlig større enn budsjettert. Skyldes både høyere inntekter og lavere kostnader enn budsjettert. Regnskap Budsjett Regnskap Inntekter Overnattingsgebyrer Årsavgifter Ventelistegebyrer Sum inntekter Kostnader Honorarer Renovasjon, vann og avløp Strøm Gass Eiendomsskatt Drift/ småinnkjøp Tolfa Innkjøp og vedlikeh. inventar og bygg Administrasjon Internett, telefon og porto Støtte kulturelle formål Forsikringer Tilbakebetaling eiendomsskatt Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Resultat Inntekter Overnattingsinntekter kr over budsjett, og nesten på nivå med rekordnivået Årsavgifter under budsjett, som følge av at fem medlemmer ikke har betalt ved årsskiftet. To av disse har betalt like etter nyttår. Liten tilleggsinntekt på ventelistegebyrer. Kostnader Honorarer, administrasjon og kulturstøtte klart under budsjett. Honorarer til kooperativet for desember inngår ikke, men utgjør et lite beløp. Det er avsatt kr i kulturstøtte, til forventet utbetaling tidlig i Vedlikehold inventar og bygg klart over budsjett.

14 Budsjett 2009 forslag til årsmøtet 1. Forutsetninger Uendret årsavgift Uendrede overnattingspriser Overnattinger på nivå med de to siste årene Investeringer bygg kr o Ballsal o Gangvei Vedlikehold bygg kr o Takreparasjon største enkelttiltak Kultur Euro-kurs 9 kr Utskifting av ett medlem, i tillegg til den som kommer inn nå 2. Resultatbudsjett Faktisk 2008 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Inntekter Overnattingsgebyrer Årsavgifter Ventelistegebyrer Sum inntekter Kostnader Faste kostnader Honorarer Renovasjon, vann og avløp Strøm Gass Eiendomsskatt Drift/ småinnkjøp Tolfa Vedlikeh. inventar og bygg Investeringer inventar og bygg Administrasjon Telefon og porto Støtte kulturelle formål Forsikringer Pr. medlem Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter Rentekostnader/gebyrer Valutatap Netto finansposter Resultat Likviditetsbudsjett Faktisk 2008 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Resultat Kostnader uten likviditetseffekt Kontantstrøm fra drift Medlemslån inn Medlemslån ut Likviditetseffekt medlemslån Likviditetsendring Likviditet Likviditet

Referat fra årsmøte 2012

Referat fra årsmøte 2012 Referat fra årsmøte 2012 Interkulturelt museum i Oslo, 10.mars 2012 Styreleder Pål Kristensen ønsket velkommen og takket arrangementskomitéen, bestående av Ellen Furuseth, Trond Urdal, Marianne Hølmebakk,

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR)

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) Medlemskap Tangueros del Sur er en medlemsklubb. Medlemsavgiften gjelder for et kalenderår. Pris: Ordinært medlem 350 kr, Student 200 kr, for nye medlemmer høstsemesteret

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene Sakspapirer til generalforsamling Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe Vedtekter for nymusikks komponistgruppe (oppdatert ved årsmøtet 23.02.2017, godkjent av landsmøtet i nymusikk 28.04.2016) 1. Formål nymusikks komponistgruppe (heretter forkortet NMK) er en organisasjon

Detaljer

INNKALLING til generalforsamling

INNKALLING til generalforsamling INNKALLING til generalforsamling Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Fæsteråsen Huseierlag torsdag 13. mars 2014 kl. 19:00 i felleslokalet i Skjenbrekken 24. SAKSLISTE: 1. Godkjenning

Detaljer

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset 1. Åpning ved Styreleder og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av protokollvitner 4. Gjennomgang av årsberetningen

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo www.holmenhaugen.no Oslo 20.03.2013 Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening. GENERALFORSAMLING. Styret innkaller til generalforsamling

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Årsmøtet avholdes den kl. 17:00 på Sør Amfi, møterom Bøtte.

Årsmøtet avholdes den kl. 17:00 på Sør Amfi, møterom Bøtte. T il medlemmene i Arendals T urnforening Innkalling til årsmøte i Arendals T urnforening Styret innkaller herved til årsmøte i Arendals T urnforening. Årsmøtet avholdes den 16.03.17 kl. 17:00 på Sør Amfi,

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling Til beboerne i Eikenga Huseierforening: Innkalling til generalforsamling Styret i Eikenga Huseierforening innkaller med dette til ordinær generalforsamling. Dato: Tirsdag 26. april 2011. Tid: Kl. 19:00-22:00,

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Årsmøte med Medlemsmøte og generalforsamling

Årsmøte med Medlemsmøte og generalforsamling Invitasjon til Årsmøte med Medlemsmøte og generalforsamling Thon Hotel Vika Atrium, Oslo 30. - 31. Mars 2017 Velkommen til årsmøte i Norsk Bergindustri! I henhold til Norsk Bergindustris vedtekter kaller

Detaljer

Vedtekter for Mosterøy skolekorps

Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtektene er basert på NMFs mønstervedtekter for musikkorps og ble revidert og framlagt på årsmøtet i februar 2012. 1 ORGANISASJON Mosterøy skolekorps ble stiftet 09.

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Tid: 07.03. kl 19:00 Sted: Bygdatun SAKLISTE 1. Valg av dirigent og referent 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Årsmelding 4. Regnskap

Detaljer

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013 Saksliste 1/13 Valg av dirigent 2/13 Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøteprotokoll 3/13 Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2012 4/13 Godkjenning

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Alminnelige bestemmelser: Hvem: Det kan gis tilskudd til foreninger og lag som driver organisert kulturaktivitet innenfor det utvidende

Detaljer

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben. Innkalling til årsmøte. Det innkalles til ordinært årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb Lørdag 27.06.2015 Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 06.04.17 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har Multiple Osteokondromer

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE 1 Foretakets navn Samvirkeforetakets navn er Kystlinjen Vann & Avløp SA 2 Forretningskontor Foretaket har sitt forretningskontor i Vestby kommune. 3 Formål

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

Årsmøte

Årsmøte Sted: Årsmøte 2017 22.04.2017 Begbyvein 16A, Fredrikstad Møtedato/-tid: Lørdag 22.04 2016, kl 12.45-13.55 Tilsted: 6 stemmeberettigede tilstede Saksnummer Sak 1a) Godkjenning av innkalling Tove Stalder

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik med virkning fra 4. mai 2017: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 15. mars 2003

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 15. mars 2003 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 15. mars 2003 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke. Foreningen

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp desember 2014 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING EIKA VEL Pepperstad Skog, 1. mars 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær Generalforsamling i Eika Vel Tirsdag 17. mars 2015 kl 1900 JI Byggs kontorer på Pepperstad Saksliste:

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling NTL Forskningsinstitutter Styrets innstilling til Representantskapsmøte 20.- 21.09. 2012 1 Sak 1. Åpning Sak 2. Konstituering 2.1. Innkalling 2.2. Saksliste Styret innstiller overfor representantskapet

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Vedtekter for Skotselv Skolekorps.

Vedtekter for Skotselv Skolekorps. 1 ORGANISASJON. Vedtekter for Skotselv Skolekorps. Skotselv Skolekorps stiftet 2003 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, NMF med tilhørighet i NMF Buskerud. Skotselv Skolekorps har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

DEN NORSKE 9 SJØRETTSFOREN ING

DEN NORSKE 9 SJØRETTSFOREN ING DEN NORSKE 9 SJØRETTSFOREN ING PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SJØRETTSFORENINGEN ONSDAG 9. DESEMBER 2015 KL 15:45 Auditorium 4 Domus Academica, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate 47 Onsdag 9. desember 2015

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene:

Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene: Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene: KAPITTEL 2. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR BRIDGEKAMERATENE 2-1 Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av februar måned. Tid

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Artikkel 1 Navn og formål

Artikkel 1 Navn og formål Revidert siste gang April 2009 Artikkel 1 Navn og formål Seksjon 1 Navn Organisasjonens navn er TETRA-forum Norge. Seksjon 2 Formål Organisasjonens hovedformål er å være en viktig bidragsyter i arbeidet

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

TIRSDAG 24. MAI 2005 KL.19:00. 5) Forslag fra trivselskomiteen om asfaltering av felles arealer, mulig

TIRSDAG 24. MAI 2005 KL.19:00. 5) Forslag fra trivselskomiteen om asfaltering av felles arealer, mulig Løvlia Boligsameie Siden 1989............................................... ẋx INNKALLING TIL SAMEIEMØTE I LØVLIA BOLIGSAMEIE SAMEIEMØTET HOLDES I MUSIKKHYTTA TIRSDAG 24. MAI 2005 KL.19:00 Minst en fra

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening

Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening Langfredag 29. mars 2013 kl. 1600 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fåvang Østfjell Hytteforening i sportskapellet på Gullhaugen. Mer enn 100 hytteeiere

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 EIKA VEL Pepperstad Skog 1 mars 2016 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 Det innkalles til Generalforsamling i Eika Vel onsdag 16. mars 2016 kl 1900 i JI Byggs kontorer på Pepperstad Saksliste:

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

VEDTEKTER FOR STORFJORDENS AUTOMOBIL KLUBB

VEDTEKTER FOR STORFJORDENS AUTOMOBIL KLUBB VEDTEKTER FOR STORFJORDENS AUTOMOBIL KLUBB Sist endret på årsmøte Siste endring: 24.januar 2015 1 Klubbens navn. Klubbens navn er Storfjordens Automobil Klubb, forkortet til SAK. 2 Formål. SAK skal være

Detaljer

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30 Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget er alle over 15 år som

Detaljer

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL OO---OO---OO---

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL OO---OO---OO--- Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Agenda : 1. Årsberetning 2016 2. Regnskap, revisjonsberetning

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016.

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. 1. Foreningens navn og medlemssammensetning. Foreningen er gitt navnet Khon Norway, som oversatt betyr Det norske folk. Foreningen består av

Detaljer

C) Økonomi. I løpet av juli måned har vi mottatt kr. 4200 i medlemskontigent fra NKK. Vi har betalt Telt og Fritid for dommertelt til årsvinner

C) Økonomi. I løpet av juli måned har vi mottatt kr. 4200 i medlemskontigent fra NKK. Vi har betalt Telt og Fritid for dommertelt til årsvinner Styremøte 21.09.2012 Tilstede. Line Orlund, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Faste poster: A) Godkjenning av saksliste Den framlagte sakslisten godkjennes. B) Medlemsutvikling. Pr. i dag (17.09.12)

Detaljer

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret )

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret ) Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet 20.3.2013 (Sist endret 27.3.14) 1 Foreningens navn Foreningens navn er Hyggen båtforening som forkortes HBF. Stiftelsesdato er 26.11.1998. 2 Formål

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 17. mars 2010 kl. 18:00. Møtested : Nordstrand Eldresenter.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 17. mars 2010 kl. 18:00. Møtested : Nordstrand Eldresenter. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 17. mars 2010 kl. 18:00. Møtested : Nordstrand Eldresenter. Tilstede var 19 seksjonseiere og 14 med fullmakt til sammen 33 stemmeberettigede.

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 23.01.2016 Navn, adresse og formål 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål:

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: Vedtekter 1 Foreningens navn Forening for klassisk gitar i Norge 2 Formål Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: a) Fremme interessen for klassisk

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORENINGEN «MUSIKK I SANDEFJORD KIRKE»

VEDTEKTER FOR FORENINGEN «MUSIKK I SANDEFJORD KIRKE» Side 1 av 5 HISTORISK INNLEDNING MiSK ble opprettet i 1999. I 2001 ble kantor Svein Rustad på bakgrunn av ny stillingsbevilgning fra Sandefjord kommune frikjøpt fra 50 % av kantorstillingen for å drive

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB STIFTET 29.11.1998 Sist endret Årsmøte 2004 06.04.03 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB... 1 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Familiemedlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp oktober 2017 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer