fortetting og universell utforming:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fortetting og universell utforming:"

Transkript

1 Eidfjord 28. april 2008 Levende sentrum ved fortetting og universell utforming: Sjefarkitekt Michael J. Fuller-Gee Dip LA, MA (urban design), MNLA Husbanken Regionkontor Sør 30. apr Stortingsmelding 21 om distrikts- og regionalpolitikken: ( ) Kommunal- og regionaldepartementet: Husbanken skal setje i gang eit program rundt tettstadsutvikling i små lokalsamfunn. byggje på dei gode erfaringane frå Miljøverndepartementet sitt tettstadsprogram 30. apr

2 Stortingsmelding 21 om distrikts- og regionalpolitikken: ( ) Kommunal- og regionaldepartementet: Husbanken skal setje i gang eit program rundt tettstadsutvikling i små lokalsamfunn. byggje på dei gode erfaringane frå Miljøverndepartementet sitt tettstadsprogram 30. apr Husbankens boligpolitiske fokusområder: På vei til egen bolig Byggeskikk Universell utforming Redusert energiforbruk Stedsutvikling Flere boliger Transformasjon. Bedre arealutnyttelse - fortetting 30. apr

3 Fortetting hvorfor? 30. apr All erfaring viser at sentral lokalisering i et pulserende byliv er det ungdommen ønsker. 30. apr

4 De vil være i byen og ha nær tilgjengelighet ge g et til byen - - biblioteket, - bank, post, - kulturtilbud, - kaféer, butikker, - byliv - møteplasser osv. 30. apr Alle flytter til byen. Det skyldes jobb, studiemuligheter og de sosiale tilbudene. Det er jo ingen valgmuligheter g i de små byene. Malin Hjelvik Aftenposten 15.juni 2006 Venninnene Anne Marit Kjeldal (29) og Malin Hjelvik (25) 30. apr

5 Kvinner I alderen år flyyter hyppigst. Statistisk Sentralbyrå Dagbladet 10. mars apr Innovation Circle an EU funded project The Challenge: In many European countries urban areas are magnets that attract young people from villages, smaller towns and rural districts. Michael Fuller-Gee EU-Expert in Architecture and Town Planning PIPE & IC apr

6 NEW URBANISM: Complete Communities These contain: housing, work places, shops, entertainment, schools, parks, and civic facilities essential to the daily lives of the residents 30. apr all activities within easy walking distance of each other. NEW URBANISM: Complete Communities 30. apr

7 New Urbanism Towns: E.g. Seaside og Kentlands, USA 30. apr Fornebu: På størrelse med Lillehammer kommune Med 15,000 innbyggere vil Fornebu tilsvare en by på størrelse med Lillehammer. 30. apr

8 Fornebu: Innenfor diameter på 2 km På størrelse med Lillehammer kommune Med 15,000 innbyggere vil Fornebu tilsvare en by på størrelse med Lillehammer. 30. apr Fokus for stedsutvikling: Et levende sentrum i en levende kommune. 30. apr

9 NIBR - Norsk institutt for by-og regionforskning Stedet som fysisk miljø: Stedets muligheter, potensial og utfordringer 30. apr Arendal sentrum: En rudebilstasjon med 30. pommfri apr

10 Arendal sentrum: Kulturhus, Rådhus og møtep 30. apr apr

11 30. apr apr

12 Fjerde og femte etasje er kun leiligheter og fellesområder, bygget opp som sosiale møteplasser for beboerne, med beplantning og utemøbler 30. apr Pollen, Arendal 1993: mer trafikk enn på E apr

13 Konsept M.J. Fuller-Gee Prosjektering Asplan Viak Sør Pollen, Arendal 1994: En popular møteplass 30. apr Arendal: innbyggere Befolkningsutvikling 2001: : : : : : : apr

14 Kamp om arbeidskraft: Behov for 4000 flere ansatte på Agder Utsikt til rekordvekst på Sørlandet kan stagnere på grunn av mangel på arbeidskraft. Optimismen og forventningene blant bedriftene har aldri vært større enn i dag. Mangel på arbeidskraft kan imidlertid begrense vekst og utvikling i regionen. Mange bedrifter må allerede i dag si nei til nye oppdrag på grunn av mangel på folk. Agderposten 22. mai apr Stedsutvikling Husbankens fokus: Utfordringer knyttet til bomiljø i sentrumsområder 30. apr

15 Mangfold & Møteplasser 30. apr vi trenger gode venner 30. apr

16 .og steder hvor vi kan finne dem 30. apr apr

17 Ensomhet en utfordring for alle Anne Sien Grimsrud, Aust-Agder Røde Kors 2. oktober % av oss er plaget av enshomhet. (Statistisk sentralbyrå SSB) Et sosial nettverk gir ikke bare et bedre liv og mening i hverdagen. Vanskeligheter oppleves lettere når vi har noen i nærhet som bryr seg. Ingen skal behøve å være ensomme i Norge - men det forutsetter at flere av oss bryr oss om hverandre 30. apr Mange er alene på gode møteplasser 30. apr

18 Bykvalitet og byliv: En rekke undersøkelser viser en nøye sammenheng mellom bykvalitet og byliv. 30. apr Cittaslow skal bl.a. gi gevinst i forhold til livskvalitet & økt trivsel: Sokndal, Rogaland 30. apr

19 Husbankens Stedsutviklingsprogram : Programmets tre grunnpilarer 1. Reell brukermedvirkning 2. Stedsutviklingsplan 3. Gjennomføring 30. apr Bredt folkelig engasjement 30. apr

20 30. apr Helhetlig stedsutvikling er: Når stedet er godt for ALLE 30. apr

21 Forbilder? Landsbyer som er kompakt og helhetlig Castelnou, France Ticino, Switzerland 30. apr NIBR - Norsk institutt for by-og regionforskning Er det mangel på eller dårlig tilgang på? butikker og forretninger offentlige tjenester: helse/skole/barnehage møteplasser,kulturtilbud kino, teater, kafeer natur, muligheter for friluftsliv mulighet til å dyrke spesielle fritidsinteresser 30. apr

22 Er det mangel på eller dårlig tilgang på? NIBR - Norsk institutt for by-og regionforskning butikker og forretninger offentlige tjenester: helse/skole/barnehage møteplasser,kulturtilbud kino, teater, kafeer natur, muligheter for friluftsliv mulighet til å dyrke spesielle fritidsinteresser gode botilbud 30. apr ÅMLI SENTRUM, AUST-AGDER 30. apr

23 500 m 30. apr apr

24 30. apr apr

25 ÅMLI SENTRUM: Skisse fra seminar/ workshop Ny Prix butikk med ungdomsleiligheter Rådhus i ombygget gml Prix lokale Ombruk av dagens Rådhus til leiligheter Nye leiligheter over ekisterende foretningsbygninger Nye møteplasser og park 30. apr ÅMLI SENTRUM: Skisse fra seminar/ workshop Ny Prix butikk med ungdomsleiligheter Rådhus i ombygget gml Prix lokale Ombruk av dagens Rådhus til leiligheter Nye leiligheter over ekisterende foretningsbygninger Nye møteplasser og park 30. apr

26 Nye utfordringer Nye livsstiler, ny teknologi, nye boligformer 30. apr Husbanken har fokus på flere billige senternære boliger. Fordi: Prisnivået på boliger i sentrum er så høyt at førstegangsetablerere og barnefamilier ikke har råd til å bo der. Sentrum kan lett bli preget av kun 50+, med god råd. 30. apr

27 Mer fokus på utvikling av gode botilbud for de vanskeligstilte i et distriktsperspektiv 30. apr Hvem er vanskeligstilte på boligmarkedet? 30. apr

28 Hvem er vanskeligstilte på boligmarkedet? Bostedsløse Personer med tunge sosiale problemer. Ca personer 30. apr Hvem er vanskeligstilte på boligmarkedet? Vanlige folk som ikke har råd til egnet bolig. Familier Aleneboende En - inntektsfamilier Unge/ studenter ( flere ) Eldre (bølgen kommer ) 30. apr

29 Oversikt over inntektsnivåer i Akershus (2005) 30. apr Riktige boliger på riktige tomter - til rett pris 30. apr

30 Stort behov for nye boligformer. Det har skjedd lite på boligfronten de siste 50 år Fædrelandsvennen 24. januar 2006 Flere lever enslig, Flere lever lenger, Mange er alene med barn. 30. apr Kompaktboliger for unge og andre mindre hus = mindre utgifter SelvaagHus, Åkrene Fra 30 kvm 30. apr

31 Stikkord for bygging av boliger til vanskeligstilte: Robust, trygt t og trivelig Nødvendig for noen et gode for alle 30. apr Container City London Docklands 30. apr

32 18 millioner container krysser havene til enhver tid. Det er ikke økonomisk å sende containere tilbake der de kommer fra. Storbritannia blir neddynget av uønsket metallskrap. 30. apr Brukt shippingcontainere kan løse Londons boligkrise Dagen Næringsliv 25.april 2008 Pga arbeidsinvandring og økt befolkning trenger London nye boliger hvert år hjemløse i London. Utviklere resirkulere containerne og bygger miljøvennlige, li billige hjem som kan lette boligmangel 30. apr

33 Når folk hører at vi bo i en container, tror vi lider i en kald metallboks. De kunne ikke tatt mer feil. 30. apr Containerbolig 1998 MMW arkitekter 60 kvadratmeter med de rommene du trenger, glasshus på toppen, takterrasse og tre (!) balkonger. Bo-boksen kan lett flyttes og ivaretar alle miljøkrav. Dagbladet apr

34 30. apr apr

35 FlexPod B 6kvm 30. apr Tekniske føringer 30. apr

36 FlexPod UU: 30 kvm Ca. Kr ,- 30. apr Universell utforming Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. 30. apr

37 U.U. Eksempelsamling: INNHOLDSFORTEGNELSE Eksempler på gode løsninger Hva er universell utforming? 0versikt over brukte symboler. Inngangsparti Høydeforskjeller trapper og ramper. Høydeforskjeller - Heis Ledelinjer Materialbruk på gang- og oppholdsarealer Uteområder og lekeplasser Luftkvalitet og materialer Lydfyr 30. apr TANGEN DET NYE STEDET I KRISTIANSAND 30. apr

38 Trygge og logiske forbindelseslinjer. UNIVERSELLE TILTAK Stigningsforhold, 1:20. Slette og stødige dekker. Lite fall; lengde- og tverrfall. God jevn belysning som ikke blender Gangarealer uten løse elementer Soner for plassering av skilt, benker, sykkelstativ, trær, søppelstativ, osv. Gangfelt med nedsenket kantstein Planter som ikke er allergifremkallende. 30. apr GOD DESIGN OG HÅNDVERKSMESSIGE SOLIDE LØSNINGER I PLAN- OG ANLEGGSFASEN GIR GODE ANLEGG FOR ALLE 30. apr

39 Alle skal kunne bo godt og tryggt Alle skal kunne fungere i samfunnet på en likestilt måte Det er OGSÅ Universell utforming 30. apr Bedre arealutnyttelse: med fokus på fortetting og transformasjon Bærekraftig stedsutvikling med fokus å samfunns- og miljøverdier 30. apr

40 Strukturer Forsterke aktivitetsstrukturen: Et samlet bilfritt aktivitetsområde som kobler alpinsenter, skiarena, skolegård med den nye aktivitetsparken og kunstgressbanen vest for riksveien, samt med barnehagen i sør. Tettstedsutvikling Myra Husbanken, Grønn_strek, Asplan Viak Samle næringsstrukturen: Torget forsterkes som senter for detaljhandel og café. På sikt samle detaljnæring med storhandel i sør til et sammenhengende og sentrumsnært handelsområde. Integrere sosial infrastruktur: Aldersheimen øker bygningsmassen. Skolen og barnehagen får direkte tilkobling til aktivitetsområdet. 30. apr Tettstedsutvikling Myra Husbanken, Grønn_strek, Asplan Viak Nye bygninger kort tidshorisont Fortetting følgende steder: På øst og vestsiden av aldersheimen Rundt torget Under opparbeidelse: Hovet apr Tettstedsutvikling Myra Husbanken, Grønn_strek, Asplan Viak

41 Nye boliger & leiligheter i sentrum Vegårshei, Aust-Agder Vinner: Ark. Ingolf Westbø MNAL & Lindal Hus 30. apr Vegårshei kommune har i samarbeid med Husbanken definert Hovet boligområde som et pilotprosjekt. 30. apr

42 Nye bygninger lang tidshorisont Forsterking av handelsstrukturen i sentrum: Forbinde torget med storhandelen ved Montér apr Tettstedsutvikling Myra Husbanken, Grønn_strek, Asplan Viak Viktig grønt i sentrum Forslag til ny park mellom skolen og riksveien med fokus på uformell aktivitet og utvidelse av Djuptjenn. Hundremeterskogen og skogen foran Revehallen beholdes og videreforedles. Ny park foran jormorstua. Rådhusparken videreforedles og sammenhengen mellom øst og vestsiden av riksveien dyrkes. Trerekke langs riksvei 414 og apr Tettstedsutvikling Myra Husbanken, Grønn_strek, Asplan Viak

43 Øvrige aktuelle tiltak Lett industri og verkstedsvirksomhet nord for sentrum. Badeplass opparbeides langs elva Banken flyttes til torget og lokalene benyttes til idrettslag, forsamlingshus og varmestue. Tydeliggjøre parkering ved Guds menighet Elva demmes opp apr Tettstedsutvikling Myra Husbanken, Grønn_strek, Asplan Viak Tundannelser Tun er et særpreg ved Myra Bør vitaliseres og forsterkes Kan driftsbygninger transformeres til boliger? apr

44 Tre boliger av falleferdig låve Husbanken og «Den levende bygda» støtter plan om å bygge leiligheter i en låve i Myra sentrum. Den falleferdige låvebygningen i sentrum av Myra skal fortsatt se ut som en låve, men likevel romme tre moderne leiligheter. Eierne Håkon og Einar Stebekk har fått Husbanken med på å lage et ganske unikt «låveprosjekt», som de satser på å realisere neste år. Tvedestrandsposten apr FØR ETTER 30. apr

45 30. apr Upper Twyford Barn Architect: Architype Client: Duchy of Cornwall Awards: RIBA Award,RIBA Sustainability Award 30. apr

46 30. apr Det gode livet på landet Transformasjon: Fra låve til bolig? 30. apr

47 Eit kulturlandskap utan desse viktige bygningane er vel utenkjeleg i bygdene våre! 30. apr converted and unconverted barns for sale in the UK and abroad Barnsetc is the number one website in the UK for the buying and selling of barns. With 22,078 unique visitors in March 2006 alone (over 1.5 million hits for those who count in hits!). Barns for sale in England, Scotland, and Wales Barns for sale in Ireland Barns for sale abroad including France, Spain, Ireland, USA Selling your barn on this website is as easy as apr

48 For Sale 72,000 : Barn built 1665 Pontivy, Brittany, France Unconverted barn with planning permission for conversion to three bedroom property with two other barns set in two acres of land. Beautiful old buildings. 30. apr Prosjektet: Den raude låven Låven som ressurs og kulturskatt! Dei raude låvane er dominerande og unike i bygdene våre. Skal me ta vare på dei, må aktiv bruk knytast opp mot kunnskapar og vern. Dei raude låvane er viktige Husbanken er med blikkfang i landskapet og er knytt naturleg til tuna på gardane. Initiativet til prosjektet er kome frå landbruksforvaltninga for Midt-Telemark og Notodden Sauherad, Notodden og Bø kommuner og Telemark Bondelag 30. apr

49 Kjemperespons for låveprosjekt Kring 120 menneske hadde i går møtt opp i låvekyrkja for å tileigne seg nye kunnskapar og nytt pågangsmot pg g i arbeidet for å gje låven sin nytt innhald. 30. apr Husbankens Stedsutviklingsprogram : Programmets tre grunnpilarer 1. Reell brukermedvirkning 2. Stedsutviklingsplan 3. Gjennomføring 30. apr

50 1. Reell medvirkning skal sette søkelys på: Hvilke rammer trenger kvinner for at de skal finne et sted attraktivt og trygt Hvordan det er for barn og unge å vokse opp der. 30. apr Hvilke faktorer som er avgjørende for at unge skal ønske å etablere seg eller bli boende på stedet 30. apr

51 Tettstedsprogrammet Ungdommen former framtiden Ungdom sa at de godt kunne tenke seg å komme tilbake hvis de fant høvelig arbeid. Dette prosjektet, og det at våre ønsker er blitt hørt, har gjort at ungdommene har fått mer tru på heimplassen. Gøril Pedersen, Ungdomsrepresentant 30. apr Stedsutviklingsplan: Stedskvaliteter i planer basert på ønsker i befolkningen. Grunnlag for en bedre dialog med utbyggere. Økt forståelse for en helhetlig bærekraftig utvikling blant planleggere og politikere. 30. apr

52 Helhetlig planlegging Fokus på hvordan arealdisponering, bygninger og rom vil fungere i den helheten lokalsamfunnet utgjør. Kommunene må støttes til å ta tilbake reguleringsmakta! 30. apr Gjennomføring: Koordinere finansiering Utvikle nye typer finansielle pakkeløsninger Husbankens innsats: Finansiere oppgradering av eksisterende bygningsmasse, utearealer og møteplasser Finansiering av skoler og barnehager Sentrumsleiligheter Boliger til vanskeligstilte Bruk av startlån og boligtilskudd 30. apr

53 Husbankens innsats: Bidra til planlegging (attraktive steder) Riktig arealdisponering, (gjenbruk, fortetting og transformasjon) Møteplasser Kompetanseheving ved å vise til forbilder og suksesshistorier 30. apr Kommuneplanen 2004: Visjon: Iveland kommune et godt sted å bo Målsetting: innbyggere i 2015 Foto: Husbanken Rådmannskontoret 30. apr

54 Status i dag? Spredt bosetting i kommunen 3 sentra Birketveit kommunesentrum Utydelig kommunesentrum Felles bo-arbeidsmarked Bo-kommune Rådmannskontoret 30. apr BLEST prosjektet Husbanken valgte Iveland kommune som pilot for stedsutvikling Hovedmål: Utvikling av Iveland sentrum lokal identitet og vekst Delmål: Engasjere innbyggere, politikere, frivillige organisasjoner, næringsliv mv i utviklingsarbeidet Rammer: Kr 1,5 mill (1. mill. BLEST,Kommunal/regional/privat egenandel 0,5 mill.) Avsluttes 31. des. 09 Rådmannskontoret 30. apr

55 Å skape et sted Innbyggerforankring Folkemøte Møte eldre og funksjonshemmede Ungdom Bygdebrev og nettside Forslagskasse 30. Rådmannskontoret apr Sommerskole 22 elever fra 5. til 10. trinn valgte stedsutvikling som emne i elevenes valg 13 elever arbeidet i sommerskolen med ideer til fremtidens Birketveit Rådmannskontoret 30. apr

56 Samarbeid med Husbanken Høy fagkompetanse Råd og veiledning Innleide arkitektstudenter og professor fra Litauen ideskisser Fokus Møteplasser Kulturlandskap Mineralkommunen Komparative fortrinn Rådmannskontoret 30. apr Landsbyplan for Iveland sentrum: Making a Village Centre for Iveland Workshop June

57 Sensine, France: Une église, un bistrot, quelque maisons avec carnotzet et cave garne, un pelé, 3 tondus,, 30. apr Ola Nordmann 113 Pilotprosjekt: Iveland sentrum dagens image En parkeringsplass uten butikker? 57

58 ..eller kan alternativet være en landsby ved vannet med mange mennesker? Hva er Iveland i dag? entre 007 / Making a Village Ce IVELAND Workshop 20 Kirke Landskapsanalyse 30. apr Ola Nordmann

59 entre 007 / Making a Village Ce IVELAND Workshop 20 Status 2007 Dagens situasjon RV 403 Rådhuset Kirke Skole Step 7 - Stedsutviklingsplan: Fra natur til landsby IVELAND Workshop / Making a Village Ce entre Over 100 nye boliger & butikker - og møteplasser i sentrum Boliger v/vann Møteplass med vann i sentrum Park med bl.a kiosk 30. apr Ola Nordmann

60 Boliger v/vann Rådhuset IVELAND Workshop / Making a Village Ce entre Møteplass med vann i sentrum Park Kiosk Sti langs vannet Ivelandstunet RV 403 Cafe & Butikker v/veien Forretningsbygg med leiligheter Kirke Skole Stedsutviklingsplan: Fra natur til landsby entre 007 / Making a Village Ce IVELAND Workshop 20 Dagens situasjon: Et spredt sted 60

61 entre 007 / Making a Village Ce IVELAND Workshop 20 Tydeliggjøre sentrum Flere boliger I sentrum 30. apr Ola Nordmann

62 entre 007 / Making a Village Ce IVELAND Workshop 20 Iveland sentrum med få tilbud Delmål Tydeliggjøre sentrum Servicetilbud Møteplasser Ta vare på den moderne idyll entre 007 / Making a Village Ce IVELAND Workshop 20 Iveland sentrum - med nye bygninger og vann i fokus 62

63 entre 007 / Making a Village Ce IVELAND Workshop 20 Iveland sentrum - med nye bygninger og vann i fokus entre 007 / Making a Village Ce IVELAND Workshop 20 En parkeringsplass uten butikker? 63

64 entre 007 / Making a Village Ce IVELAND Workshop 20 Iveland sentrum - med nye bygninger og vann i fokus entre 007 / Making a Village Ce IVELAND Workshop 20 Aktiviteter it t hele året Iveland sentrum - med nye bygninger, vann og mennesker i fokus 64

65 Mange av prinsippene er forholdsvis enkle å formulere - men vanskelig å sette ut i livet. 30. apr Ola Nordmann 129 Eidsfjord, Hardanger Fjord 65

Men hvorfor er mange norske tettsteder så stygge og sååååå kjedelig? Norges styggeste sted?

Men hvorfor er mange norske tettsteder så stygge og sååååå kjedelig? Norges styggeste sted? Konferanse om stedsutvikling i Hordaland Vossevangen 21. august 2007 Tettstaden som drivkraft: Husbanken si nye rolle i tettstedsutvikling Mange norske tettsteder er så stygge at jeg tråkker klampen i

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 A R E N D A L 2 023 BYPLAN ANSVARLIG: Michael Fuller-Gee, Arendal kommune ARBEIDSGRUPPA: Ragnild Hammer, Arendal kommune Gøril Onarheim Christiansen,

Detaljer

ÅRNES. - landsbyen mellom elvene. Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept.

ÅRNES. - landsbyen mellom elvene. Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept. 2009 ÅRNES Årnes i Åfjord 2029 - landsbyen mellom elvene Årnes i Åfjord 2009 Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune INNHOLD: 1. Bakgrunn og motivasjon

Detaljer

ÅRNES. - landsbyen mellom elvene. Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept.

ÅRNES. - landsbyen mellom elvene. Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept. 2009 ÅRNES Årnes i Åfjord 2029 - landsbyen mellom elvene Årnes i Åfjord 2009 Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune INNHOLD: 1. Bakgrunn og motivasjon

Detaljer

Boligpreferanser i distriktene

Boligpreferanser i distriktene Boligpreferanser i distriktene Juni 2014 Boligpreferanser i distriktene Om studien Dette heftet setter søkelyset på hva bolig og bomiljø betyr for bosetting i og tilflytting til kommunene, hvilke boligpreferanser

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

Fra mulighet til realitet - hvordan kan kursets tanker omsettes i praksis?

Fra mulighet til realitet - hvordan kan kursets tanker omsettes i praksis? Boligplanlegging i by Drammen, 15.- 19. oktober 2012 Fra mulighet til realitet - hvordan kan kursets tanker omsettes i praksis? Byplanlegger Michael J. Fuller-Gee Dip LA, MA (urban design), MNLA Arendal

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Husbanken Region sør Årsmelding 2012 og kommende aktiviteter 2013

Husbanken Region sør Årsmelding 2012 og kommende aktiviteter 2013 Husbanken Region sør Årsmelding 2012 og kommende aktiviteter 2013 Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold Side Forord 3 Boligsosialt arbeid 4 Samarbeid med andre velferdsaktører 4 Bosetting av flyktninger

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 VERRAN KOMMUNE

Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 VERRAN KOMMUNE Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 VERRAN KOMMUNE 1 Innhold Forord... Hva er en boligpolitisk plan?.... Hva er boligpolitisk arbeid? 1. Innledning... 1.1 Overordna mål... 1.2 Delmål.. 1.3 Rullering

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

Hva vil vi med Barbubukt?

Hva vil vi med Barbubukt? Hva vil vi med Barbubukt? Publisert fra 25.01.2011 til 18.02.2011 688 respondenter (1 unike) 1. Din alder: BAKGRUNNSSPØRSMÅL: Alternativer Prosent Verdi 1 Under 15 år 2,2 % 15 2 15-19 år 7,0 % 48 3 20-29

Detaljer

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Skrevet av Thomas Brattheim og Eivind Randen 2008 Oppgaven er en prosjektoppgave innen masterstudiet i Fysisk planlegging høsten 2008. Den tar for seg en bærekraftig

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

Levanger - Her vil vi bo!

Levanger - Her vil vi bo! VALGPROGRAM 2011 2015 Levanger Venstre Levanger - Her vil vi bo! Venstre har løsningene for det gode livsmiljøet Vedtatt i medlemsmøte torsdag 5. mai 2011. Programnemnda har bestått av Atle Busch, Annikken

Detaljer

Korleis byggjer vi attraktive bustadområde? Overordna utfordringar, lokale løysinger

Korleis byggjer vi attraktive bustadområde? Overordna utfordringar, lokale løysinger Korleis byggjer vi attraktive bustadområde? Overordna utfordringar, lokale løysinger Innhold Problemet for Bergen og løsningen (2 sider) Problemer knyttet til inversjon utslipp og helseskader Trafikk Regionale

Detaljer

FoU rapport nr. 11/2009 Sosiokulturell stedsanalyse av Haugenstua

FoU rapport nr. 11/2009 Sosiokulturell stedsanalyse av Haugenstua FoU rapport nr. 11/2009 Sosiokulturell stedsanalyse av Haugenstua Forfattere: Kari Anne Klovholt Drangsland, Bente Beckstrøm Fuglseth og Knut Hidle 1 Tittel Forfattere Sosiokulturell stedsanalyse av Haugenstua

Detaljer

Tettstedutvikling i Sørum kommune. Kvalitativ undersøkelse for Sørum Næringsforum. Rapport. Tettstedutvikling i Sørum kommune.

Tettstedutvikling i Sørum kommune. Kvalitativ undersøkelse for Sørum Næringsforum. Rapport. Tettstedutvikling i Sørum kommune. Kvalitativ undersøkelse for Sørum Næringsforum. Rapport. Innholdsfortegnelse 1 Informasjonsbehov. Undersøkelsens formål. 2 Hovedfunn. Innbyggere og næringsvirksomhet. 3 5 4.2 Potensielle tilflyttere. 37

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel Horten kommune 2015-2027 Dokumentet er utarbeidet av Kommunalområde Kultur og Samfunn, Enhet for kommuneutvikling, ved Helge Etnestad. Forside: Digital Grafiske ved

Detaljer

rom eiendom årsrapport 2013

rom eiendom årsrapport 2013 Årsrapport 2013 SAMFUNNSANSVAR Samfunnsansvar i praksis rom eiendom årsrapport 2013 2 3 Innhold Innhold Året som gikk 6 Dette er Rom 8 Innledning 12 14 samfunnsoppdraget 24 boligutvikling 32 knutepunktsutvikling

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Bærekraftig oppgradering av etterkrigstidens flerboligbygg

Bærekraftig oppgradering av etterkrigstidens flerboligbygg Artikkelsamling 09.04.2013 Bærekraftig oppgradering av etterkrigstidens flerboligbygg Om vi bor, hvordan vi bor og hvor vi bor er faktorer som har betydning for vår velferd (NOU 2011:15). Beslutninger

Detaljer

Forord. Oslo, april 2002. Arvid Strand Forskningssjef. NIBR-rapport 2002:4

Forord. Oslo, april 2002. Arvid Strand Forskningssjef. NIBR-rapport 2002:4 1 Forord Denne rapporten presenterer resultatene fra prosjektet Boligbygging i Nydalen. Rapporten er utarbeidet på oppdrag av Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Bakgrunnen for oppdraget var at Plan-

Detaljer

NBBLs medlemslag v/daglig leder. Oslo, 21. april 2009. Deres ref. Vår ref. 3377-12587/BJ. FRAMTIDSPROSJEKT 2030 - om eldre og bolig

NBBLs medlemslag v/daglig leder. Oslo, 21. april 2009. Deres ref. Vår ref. 3377-12587/BJ. FRAMTIDSPROSJEKT 2030 - om eldre og bolig NBBLs medlemslag v/daglig leder Oslo, 21. april 2009 Deres ref. Vår ref. 3377-12587/BJ FRAMTIDSPROSJEKT 2030 - om eldre og bolig Boliger og boservice tilpasset eldre utfordring og mulighet Som del av NBBLs

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE FOR SELBU SENTRUM

MULIGHETSSTUDIE FOR SELBU SENTRUM 01 Selbu kommune Selbu kommune 2014 MULIGHETSSTUDIE FOR SELBU SENTRUM 02 Selbu kommune Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Selbu kommune Rapporttittel: sentrum Utgave/dato: 1 / 2014-02-28 Oppdrag: Oppdragsleder:

Detaljer

Barnefamilier i sentrum familiers preferanser og kommunens virkemidler en studie av Sarpsborg

Barnefamilier i sentrum familiers preferanser og kommunens virkemidler en studie av Sarpsborg Barnefamilier i sentrum familiers preferanser og kommunens virkemidler en studie av Sarpsborg Bylabrapport 2:2012 Denne rapporten er finansiert og utgitt av stiftelsen Norsk Form, ved Bylab. Den er forfattet

Detaljer