Men hvorfor er mange norske tettsteder så stygge og sååååå kjedelig? Norges styggeste sted?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Men hvorfor er mange norske tettsteder så stygge og sååååå kjedelig? Norges styggeste sted?"

Transkript

1 Konferanse om stedsutvikling i Hordaland Vossevangen 21. august 2007 Tettstaden som drivkraft: Husbanken si nye rolle i tettstedsutvikling Mange norske tettsteder er så stygge at jeg tråkker klampen i bånn når jeg kjører gjennom dem. Kommunalminister Åslaug Haga Michael J. Fuller-Gee LA, MA (urban design), MNLA Sjefarkitekt, Husbanken Regionkontor Sør 24. aug aug Husbankens fokusområder: Boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet Flere universelt utformede boliger, bygninger og utområder. Flere boliger og bygninger med gode miljøkvaliteter. Stimulere til stedsutvikling, byggeskikk og områdeutvikling med god kvalitet. Fokus på små og mellomstore byer og tettsteder. Lakselv? Liertoppen? Norges styggeste sted? Send inn din kandidat til Dagen Næringsliv aug aug Stortingsmelding 21 om distrikts- og regionalpolitikken: ( ) Kommunal- og regionaldepartementet: Husbanken skal setje i gang eit program rundt tettstadsutvikling i små lokalsamfunn. byggje på dei gode erfaringane frå Miljøverndepartementet sitt tettstadsprogram Men hvorfor er mange norske tettsteder så stygge og sååååå kjedelig? 24. aug aug

2 Problemet er de ambisjonsløse norske tettstedene Ølen - Det handler om vilje og omsorg mer enn om hva som er stygt. Sandnessjøen Peter Butenschøn, arkitekt & rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo Sensine, France: Une église, un bistrot, quelque maisons avec carnotzet et cave garne, un pelé, 3 tondus,, 24. aug aug Husbankens arbeid: Bærekraftig stedsutvikling med fokus på samfunns- og miljøverdier 1. Utbedring av eksisterende boligmasse:: Energi- og Universell Utforming GOD BYGGESKIKK = Bygge skikkelig 2. Nye kompakte boliger: Robuste, trygge og trivelige. 3. Bedre arealutnyttelse: Fortetting og transformasjon? Det er en sånn «Spiller det noen rolle, da?» -holdning til dette i Norge. Peter Butenschøn, arkitekt & rektor ved Kunsthøgskolen 24. aug i Oslo 4. Stimulere til stedsutvikling: Byggeskikk, møteplasser og mangfold. 24. aug Forbilder? Landsbyer som er kompakt og helhetlig 1. Utbedring av eksisterende boligmasse: Fokus på Energi- og Universell Utforming Castelnou, France Ticino, Switzerland Bærekraftig stedsutvikling med fokus å samfunns- og miljøverdier 24. aug aug

3 De flest av oss bo i dårlige hus ifht: ABC for miljøvennlig oppussing For å gjøre det lettere å ta hensyn til miljø- og inneklima ved oppussing og modernisering av boliger, har SINTEF Byggforsk og Husbanken utarbeidet en forbrukerveileder. Miljø & energi Universell utforming Forfattere: Sverre B. Holøs, Silje Wærp og Kariann Magnussen 24. aug aug De krever mye ressurser i drift og vedlikehold 20 % av befolkningen er varig funksjonshemmet 70 % har en eller flere ganger i livet nedsatt funksjonsevne. og eldrebølgen kommer.snart Snart kan også Nordmenn bo i Svanemerkete boliger Systemhus og Husbanken avtaler felles innsats for å bygge flere miljøvennlige boliger med god tilgjengelighet. Foto: Skanska -Det er ikke bare et miljøvennlig hus, men et eksklusivt arkitekttegnet hus, - Det jobbes mot at dette skal bli en del av takstgrunnlaget når boliger skal takseres eller selges. - Målet med Svanen er å oppnå faktiske miljøforbedringer gjennom reduserte utslipp av skadelige kjemikaler, redusert forbruk av energi og ressurser, samt god kvalitet, slitestyrke og holdbarhet. 24. aug aug Universell utforming Alle skal kunne fungere i samfunnet på en likestilt måte 2. Nye kompakte boliger som er: Robuste, trygge og trivelige. Fjernes barrierene - er det ingen funksjonshemming lenger Bærekraftig stedsutvikling med fokus å samfunns- og miljøverdier 24. aug aug

4 Stort behov for nye boligformer. Det har skjedd lite på boligfronten de siste 50 år Fædrelandsvennen 24. januar 2006 Flere lever enslig, Flere lever lenger, Mange er alene med barn. Prosjektene som Husbanken deltar i skal forene miljøeffektive løsninger med en nyskapende, moderne, stedstilpasset og mangfoldig arkitektur. Boliger for Alle Lilletvedt, sentralt I Fana. 33 lavenergi-boliger 24. aug aug Kompaktboliger = arealeffektivløsninger mindre hus = mindre utgifter åhhhhh, F... Strømregninger!!! 3. Bedre arealutnyttelse: med fokus på fortetting og transformasjon SelvaagHus, Åkrene Fra 46 kvm Bærekraftig stedsutvikling med fokus å samfunns- og miljøverdier 24. aug aug Miljøvennlig kollektivtransport er avhengig av bedre arealutnyttelse - fortetting Det må bo minst mennesker langs en kollektivakse for å gi grunnlag for 4 avganger i timen. Ref: Klimavennlig byplanlegging, areaprosjekt i Kristiansandsregionen FlexPod kvm: Kristiansand Torv aug aug

5 Statens Byggeskikkpris 2007: Fortetting med kvalitet Miljøtiltak i bebyggelse. Prosjektet er forbilledlig fordi: - det tar utgangspunkt i muligheter og stedlige kvaliteter. - tar ansvar ut over seg selv og gir nye kvaliteter tilbake til omgivelsene. -. i et strøk som trengte nettopp det. Pilestredet Park, Oslo boliger. 24. aug aug Statens Byggeskikkpris 2006 Transformasjonsprosjektet Hausmanns gate 16, Oslo. Det gode livet på landet Nye lokaler til Norsk Design- og Arkitektursenter. Kontorlokaler Restaurantlokaler. 43 leiligheter (26 76 kvm) Byggherre: Aspelin-Ramm Eiendom As. Arkitekter: A38, Jensen & Skodvin, Arkitektkontor AS, In By AS landskapsarkitekt. Hovedentreprenør: AF Ragnar Evensen AS. Transformasjon: Fra låve l til bolig? 24. aug aug moderne leiligheter på toppen av en gammel Transformatorstasjon! For Sale: Barn for renovation Pontivy, Brittany, France Price 72,000 Mange av leilighetene har egne terrasser på opp mot 40 kvm. Alle har tilgang til den store felles takterrassen. Unconverted barn with planning permission for conversion to three bedroom property with two other barns set in two acres of land. Beautiful old buildings dating from aug aug

6 Vern gjennom bruk Parkeringsplass v/jernbanestasjon Ombygd låve som generasjonsbolig (1965) Tromøya, Aust-Agder 24. aug aug Prosjektet: Den raude låven Låven som ressurs og kulturskatt! Dei raude låvane er dominerande og unike i bygdene våre. Skal me ta vare på dei, må aktiv bruk knytast opp mot kunnskapar og vern. Dei raude låvane er viktige blikkfang i landskapet og er knytt naturleg til tuna på gardane. Husbanken er med Initiativet til prosjektet er kome frå landbruksforvaltninga for Midt-Telemark og Notodden Sauherad, Notodden og Bø kommuner og Telemark Bondelag Målet med konkurransen : Det boligsosiale aspektet / boform Prosjektet skal romme boliger for førstegangsetablerende, studenter og andre som har vansker med å etablere seg på dagens boligmarked. Jury med bl.a Laila Finkenhagen Porsgrunn kommune Boligkontorett & Michael Fuller-Gee - Husbanken Boligkvalitet 24. aug aug Satsing fremover er å skape et samfunn for alle: Byggeskikk - hovedkriterier : Fokus på billige boliger for kjøp eller utleie til: - ungdom, - studenter, - aleneboende - eldre.. og de vanskeligstilte Arkitektkontoret GASA m/ Gullik Gulliksen AS og MIR Plangrep og hovedkonsept Arkitektur og utomhusanlegg Funksjonalitet Miljø og bærekraft Universell Utforming Bomiljø og bokvaliteter Lavpris, enkelthet og miljøtenking skal være bærende ideer 24. aug aug

7 - Kvaliteter er ikke kostnadsdrivende - Kvaliteter koster svært lite når de blir tatt med i planleggingsfasen. Oslo vokser i rekordfart også i europa. Det kommer flere unge til Oslo nå enn tidligere. Vi skal bygge skikkelig God planlegging = god byggeskikk Det er særlig på de mellom 18 og 30 år. - og det tar lengre tid før de flytter ut igjen. Forsker Kjetil Sørli Norsk institutt for by og regionsforskning Oslo: Magnet på unge 24. aug aug Produkt Oslo videreutvikles 4. Stimulere til stedsutvikling: Byggeskikk, møteplasser og mangfold Med fokus på Fjorden Bærekraftig stedsutvikling med fokus å samfunns- og miljøverdier Tjuholmen Operaen i Bjørvika 24. aug aug FAKTA: Norge siger sørover Byer innbyggere - og med store utdanningsinstitusjoner, som Oslo, Tromsø, Stavanger og Kristiansand - vokser mest. Mens i Bygde-Norge, og særlig i nord, blir det mer og mer skrint. Place Marketing Places as products Know your product What is it that your place has to offer? Understand your competitors. What is the unique selling point that your place can offer? Define your customers Who is the real target audience? 24. aug aug

8 . Innovation Circle an EU funded project The Challenge: In many European countries urban areas are magnets that attract young people from villages, smaller towns and rural districts. Michael Fuller-Gee EU-Expert in Architecture and Town Planning PIPE & IC Across Russia rural communities are dying The most recent census of Russia's villages: - 13,000 have been deserted, - 35,000 have seen their populations dwindle to fewer than 10 inhabitants. Epedemic proportions: Five hours' drive north east of Moscow, in the Kostroma region Nobody will be left, new people won't come here, there is nothing to do, we old people will just die. news.bbc.co.uk 24. aug aug people have left the region people have left the city Who? The young and ambitious not the old and unemployed Murmansk: Just another shrinking and ugly city or The Capital of the Arctic? Michael Fuller-Gee EU-Expert in Architecture and Town Planning 24. aug Some towns and cities have and will always die. 24. aug Moscow is the fastest growing city in Russia 24. aug Haz de Luz en Machu Picchu 24. aug

9 Dette landet er på vei til å skamfere seg selv Ved hjelp av: 1. Dårlig kommunalt planarbeid. 2. Svake politikere. 3. Liten nasjonal styring. Tette eller teite steder? v/erling Dokk Holm: Plan 1/2006 Urbanisering er det viktigste trekket ved framtidens bosettingsmønster. FORDI byen er stedet for: møteplasser og opplevelser, for felleskap og individualitet. Erling Dokk Holm Eiendomsmegleren juni aug aug Energien tapes bevisst. Det bygges kjøpesenter som årelater småbyene. Eneboliger legges til merkverdige steder, der det er langt til alt. Fylkeskommuner bygger nye videregående skoler langt fra sentrum og fasiliteter. Staten bygger nye høyskoler på jorde. Ergo det er bedre å betale en høyere pris for en enkel, moderne og funksjonelle bolig med sentral plassering. Erling Dokk Holm Eiendomsmegleren juni 2007 Tette eller teite steder? v/erling Dokk Holm: Plan 1/ aug aug Nye utfordringer Nye livsstiler, ny teknologi, nye boligformer 24. aug aug

10 Mål: Utvikling av det inkluderende, flerfunksjonelle og fotgjengerbaserte stedet. Samling av funksjoner: Ved å samle flere funksjoner på ett sted eller i nærheten av hverandre, minsker man avstander, dermed minskes bilbruk og miljøet bedres. Brokelandsheia, v/e18, Gjerstad Butikker og næringsliv skaper liv om dagen, boliger og møteplasser skaper liv på ettermiddager og kvelder. 24. aug aug Byutvikling = samlokalisering En flott møteplass i hverdagene arbeidsplasser boliger handel kultur Arendal Kultur og Rådhus & Nye Amfi Arena senter med bl.a kontorer og 100 leiligheter Asplan Viak Sør 24. aug aug Trender innen strategisk stedsutvikling. Urban governance: Endringer i styringsform - nettverk, partnerskap City Branding: Markedsføre særtrekk og spesialiteter, for å skille seg ut i konkurransen. Den kreative klasse: Fremveksten av den kreative klasse - og dennes betydning for urban regenerering og vekst Fjerde og femte etasje er kun leiligheter og fellesområder, bygget opp som sosiale møteplasser for beboerne, med beplantning og utemøbler - har fått stor oppmerksomhet både I USA, Europa og Asia. 24. aug aug

11 Den kreative klasse : Toleranse, Talent, Teknologi Kreativ og uttryksfulle menneskene - kunstnere og høyt utdannede. Steder med sterke kvaliteter på disse områder tiltrekke mennesker som skal lede an i en ny økonomisk æra. Symboler : Å bygge identitet Vi skape oss selv - image og identitet som mennesker gjennom hva vi konsumerer, om fritidsaktiviteter, gjennom jobbene våre 24. aug aug Sogndal treng fleire homoar Erling Dokk Holm - Må vere rom for alle Det er ikkje attraktivt å busetje seg ein sted berre fordi naturen er flott. Det må også vere plass til dei som ikkje lever eit vanleg A4-liv. - Det er dessverre slik at halvparten av alle ekteskap går i oppløysing. Det betyr at det også må vere godt å bu ein stad når ein blir skilt. Det same gjeld for dei som er innvandrarar og folk med ein annan seksuell legning. NRK og hvor vi bo. What aspects about where you live are of greatest importance? 1. The aesthetics of the place. How it looks. 2. Our ability / opportunity to express ourselves. 24. aug aug vi trenger levende steder ikke bare Disneyland i handlesentrene Vardø: Er dette det styggeste stedet i Norge? Byen har plass til både borgerskapet og de elendige alkoholikere, narkomane og prostituerte. Erling Dokk Holm Det styggeste stedet i Norge skal kåres, og både Lakselv og Vardø er med i kampen om tittelen. Dagens Næringsliv 24. aug aug

12 Eksempler på Husbankens Pilotprosjekter: Borhaug, Farsund kommune 4. Stimulere til stedsutvikling: Byggeskikk, møteplasser og mangfold Bærekraftig stedsutvikling med fokus å samfunns- og miljøverdier 24. aug aug Hva gjør Borhaug så spesiell i dag? Et forbilde for andre steder? STATUS: Norge 2005 Verden rikeste land 223 drept i traffik 550 begår selvmord Tidligere var selvmord lenge mer vanlig i eldre enn i yngre aldersgrupper, men dette mønsteret er endret. Verdens helseorganisasjon (WHO) estimerte antall selvmord i 2000 til Det tilsvarte omtrent like mange som årlig antas å dø av: vold, drap og krigshandlinger til sammen. 24. aug aug vi trenger gode venner 24. aug aug

13 .mer enn noen gang før Pollen, Arendal mer trafikk enn på E aug aug Pollen, Arendal en popular møteplass Mange er alene på gode møteplasser Konsept Fuller-Gee & Prosjektering Asplan Viak Sør sitteplasser, vann, mat, triangulation, gateliv midt i smørøyet - tilgjenglighet 24. aug aug Mer fokus på mangfold & møteplasser Byrom som scene Pollen, Arendal 24. aug aug

14 Hvilke faktorer som er avgjørende for at unge skal ønske å etablere seg eller bli boende på stedet The Tubaloon Kommune: Kongsberg Completed: July, 2006 Client: Kongsberg Jazzfestival/ Kongsberg Jazzscener AS Architect: Snøhetta 24. aug aug Husbankens Stedsutviklingsprogram : Programmets tre grunnpilarer Medvirkning? 1. Reell brukermedvirkning 2. Stedsutviklingsplan 3. Gjennomføring Ca. 120 mennesker var med i mange møter over 2 år for å utforme Visjoner for Arendal aug aug Reell medvirkning skal sette søkelys på: Men: Politikker sa nei til nesten alt Hvilke rammer trenger kvinner for at de skal finne et sted attraktivt og trygt Hvordan det er for barn og unge å vokse opp der.. Nedstemte bryggebad Nei til et spenstig fremtidig badeland i kombinasjon med et konferansehotell på bryggekanten. Agderposten aug aug

15 Fylkestinget i Aust-Agder har vedtatt å legge ny videregående skole i Arendal til industriområdet Stoa - Myra. Vedtaket ble fattet til tross for et klart ønske fra flertallet av både lærere og elever om å plassere den nye skolen i sentrum. Agderposten 13. juni 2006 Det opprører ungdommen Men det verste er altså prosessen, måten det skjer på. For det er liksom ikke måte på hva ungdommen skal finne seg i. Som om de unge ikke vet sitt eget beste. Tone Frivold leder Ungdomsbystyre Arendal Agderposten 13. juni aug aug Et felles elevråd har enstemmig vedtatt støtte til ny skole i Arendal sentrum Agderposten 27. Mars Ingen ønsket å flytte skolen på landet, og ingen så noe positivt med det heller. - Det er viktig for oss å vite at fremtidens elever har en skole de trives på, sier elevrådsleder Astrid Elise Grov. Vi vet at kvinnene er nøkkelgruppen Alle flytter til byen. Det skyldes jobb, studiemuligheter og de sosiale tilbudene. Det er jo ingen valgmuligheter i de små byene. Malin Hjelvik Aftenposten 15.juni 2006 Venninnene Anne Marit Kjeldal (29) og Malin Hjelvik (25) 24. aug aug NEI selv om det skulle finnes realistiske alternativer i sentrum. Agderposten 13. juni og at personer i 20-årene flytter hyppigst Fylkesvaraordfører Laila Øygarden (AP) 24. aug aug

16 Mange kommuner (50%) vil få lavere folketall de neste ti år Konsekvensene: Fraflytting Forgubbing Tap av arbeidsplasser og derfor også menneskelige ressurser. Det gode livet på landet? Stillstand er og blir stillstand Tiltak: Levende Steder med fokus på bærekraftig stedsutvikling 1. Styrke sentrum som byens viktigste møtested for handel og kultur. 2. Samlokalisere arbeidsplasser, boliger, handel og kultur. 3. Skape møteplasser for alle som fremmer trivsel og helse. 24. aug aug Kamp om arbeidskraft: Behov for 4000 flere ansatte på Agder Utsikt til rekordvekst på Sørlandet kan stagnere på grunn av mangel på arbeidskraft. Optimismen og forventningene blant bedriftene har aldri vært større enn i dag. Mangel på arbeidskraft kan imidlertid begrense vekst og utvikling i regionen. Mange bedrifter må allerede i dag si nei til nye oppdrag på grunn av mangel på folk. 4. Lokalisere nye bygg og anlegg slik at de styrker stedets identitet og bidrar til bedre arealutnyttelse. 5. Endre fokus fra bygging på jomfruelig mark til transformasjon av allerede utbygde områder og bygninger. 6. Bygg nye kompakte boliger nær sentrum. Agderposten 22. mai aug aug Stedsutviklingsplan: Stedskvaliteter i planer basert på ønsker i befolkningen. Grunnlag for en bedre dialog med utbyggere. Økt forståelse for en helhetlig bærekraftig utvikling blant planleggere og politikere. Husbankens innsats: Bidra til planlegging (attraktive steder), Riktig arealdisponering, (gjenbruk, fortetting og transformasjon) Møteplasser Kompetanseheving ved å vise til forbilder og suksesshistorier 8. Forbedre tilgjengelighet for fritidsopplevelse i nære friområder, særlig ved vann. 9. Øke bruk av miljøvennlig kollektivtransport samt gang- og sykkelmuligheter. 10.Styrke befolkningens deltagelse i utvikling av et bærekraftig samfunn. 24. aug aug

17 3 Gjennomføring: Koordinere finansiering Utvikle nye typer finansielle pakkeløsninger Husbankens innsats: Finansiere oppgradering av eksisterende bygningsmasse, utearealer og møteplasser Finansiering av skoler og barnehager Sentrumsleiligheter Boliger til vanskeligstilte Bruk av startlån og boligtilskudd 24. aug Hvilke hovedgrep må vi gjøre nå? Og hvilke fallgruver bør vi unngå? 24. aug

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 A R E N D A L 2 023 BYPLAN ANSVARLIG: Michael Fuller-Gee, Arendal kommune ARBEIDSGRUPPA: Ragnild Hammer, Arendal kommune Gøril Onarheim Christiansen,

Detaljer

22 23 JUNI CITISENSE09 SANDEFJORD NY TID NYE HANDLI NGER

22 23 JUNI CITISENSE09 SANDEFJORD NY TID NYE HANDLI NGER CITISENSE09 SANDEFJORD 22 23 JUNI Transformasjon er hovedstikkord for Citisense09, hvordan vi håndterer store omveltninger på positive og konstruktive måter. Dette gjør Citisense09 til årets viktigste

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2010-2025

KOMMUNEPLAN 2010-2025 KOMMUNEPLAN 2010-2025 SAMMEN FOR EN LEVENDE BY STAVANGER KOMMUNE VEDTATT AV BYSTYRET 14.06.2011 1 2 3 KOMMUNEPLAN 2010-2025 SAMMEN FOR EN LEVENDE BY Forord Den nye plan- og bygningsloven som trådte i kraft

Detaljer

Godt fungerende bevaringsområder

Godt fungerende bevaringsområder Godt fungerende bevaringsområder Torill Nyseth Johanne Sognnæs Nyseth, Torill; Sognnæs, Johanne. 2009. Godt fungerende bevaringsområder. NIKU Rapport 34. 124 sider. Oslo, 1. september 2009 NIKU Rapport

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport. Utgave: 5 Dato: 2013-05-26

SARPSBORG KOMMUNE. Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport. Utgave: 5 Dato: 2013-05-26 Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport Utgave: 5 Dato: 2013-05-26 Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport Utgave/dato:

Detaljer

Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn.

Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn. Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn. Mitt navn er Gunhild Thunem Jeg er utdannet sykepleier og har en mastergrad i samfunnsplanlegging og ledelse

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse

Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse NIBR-rapport 2013:29 Helge Renå Camilla Lied Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:8 NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Omsorgspolitikk for morgendagens eldre - 7 gode råd

Omsorgspolitikk for morgendagens eldre - 7 gode råd Omsorgspolitikk for morgendagens eldre - 7 gode råd Norsk Form i samarbeid med tverretatlig nettverk fra 13 kommuner. Omsorgspolitikk for morgendagens eldre Tverretatlig kommunenettverk Innhold Omsorgspolitikk

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer

Flere tette bysentra gir mer effektive norske byregioner

Flere tette bysentra gir mer effektive norske byregioner Flere tette bysentra gir mer effektive norske byregioner 2 FLERE TETTE BYSENTRA GIR MER EFFEKTIVE NORSKE BYREGIONER DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate

Detaljer

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 ? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 R-2010-043 HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. R-2010-043 5z090166 ISBN 978-82-8232-131-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

Byøkrapport 04/13. Senter for byøkologi 2013 DEN HØYE HAGEN

Byøkrapport 04/13. Senter for byøkologi 2013 DEN HØYE HAGEN Byøkrapport 04/13 Senter for byøkologi 2013 DEN HØYE HAGEN OM URBAN DYRKING PÅ TAK BYØK-RAPPORT 04/13 SENTER FOR BYØKOLOGI 2013 TITTEL: Den høye hagen: OM urban dyrking på tak Forfattere: marte dæhlen

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Drømmen om å bli flere. Temahefte om tilflytting. www.distriktssenteret.no 1

Drømmen om å bli flere. Temahefte om tilflytting. www.distriktssenteret.no 1 Drømmen om å bli flere Temahefte om tilflytting www.distriktssenteret.no 1 Innhold Forord Flyttehjelp eller samfunnsutvikling? s. 3 Direktøren har ordet s. 4 80 % gjør det. Men virker det? s. 6 Mer enn

Detaljer

Kunnskapsbyer finnes de?

Kunnskapsbyer finnes de? T.B.07. Kunnskapsbyer finnes de? 1 Innhold 1. Forord 5 DEL I 2. Hvorfor kunnskapsbyer? 7 3. Hva er en kunnskapsby 9 4. To kunnskapsbyer omtalt i faglitteraturen 12 Barcelona 12 Delft 13 DEL II 5. Det Nordiske

Detaljer

Rom for trygghet og omsorg. Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem

Rom for trygghet og omsorg. Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem Rom for trygghet og omsorg Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem Rom for trygghet og omsorg Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem 1 2 Forord:.....................................................................2

Detaljer

Samferdselspakke fase 2. Forside Rapport 7. KVU Kristiansandsregionen. rapport. Gående i vestre del av Kvadraturen

Samferdselspakke fase 2. Forside Rapport 7. KVU Kristiansandsregionen. rapport. Gående i vestre del av Kvadraturen Samferdselspakke fase 2 for Kristiansandsregionen KVU Forside Rapport 7 KVU Kristiansandsregionen rapport Gående i vestre del av Kvadraturen 1 Her befinner vi oss: Vest-Agder fylke Kristiansand kommune

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

FRITT FRAM. Universell utforming lønner seg. Japan 15 år foran. Pilotkommunene. NSB ruster opp. et temabilag om universell utforming.

FRITT FRAM. Universell utforming lønner seg. Japan 15 år foran. Pilotkommunene. NSB ruster opp. et temabilag om universell utforming. FRA GAZELLE COMMUNICATION et temabilag om universell utforming Japan 15 år foran side 15 Pilotkommunene side 10-11 Universell utforming lønner seg side 12-13 NSB ruster opp side 17 PERSPEKTIV: Funksjonshemmedes

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer