Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Mo ungdomsskole (oppmøte i Langnes barnehage kl ) Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. NB! Oppmøte i Langnes barnehage for befaring kl , deretter drar vi tilbake til Mo ungdomsskole (klasseromsfløy) hvor møtestart er ca. kl Orienteringssaker: - Grønfjelldal montessoriskole v/eldbjørg Fagerjord - Lukking av utvalgsmøter i forbindelse med framlegging av resultater fra nasjonale prøver v/jørn Håkon Halmøy - Kommunedelplan folkehelsearbeid v/gro Sæten - Omstillingsprosjekt kultur v/vigleik Haga - Strategiplan kultur v/kristin Michalsen (se vedlagte dokument) - Omstillingsprosjekt skole v/jørn Håkon Halmøy Christine Schybaj Antonsen Leder Britt Oddvang Sekretær Side1

2 Side2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 10/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr Referatsaker RS 6/14 Referat fra samarbeidsutvalget Alteren skole /381 RS 7/14 Referat fra samarbeidsutvalgsmøte ved Båsmo barneskole RS 8/14 Referat fra samarbeidsutvalget Alteren skole / /381 PS 11/14 Politiske saker Råd- og utvalgsbehandling av høringsutkast kommunedelplan folkehelsearbeid /330 PS 12/14 Endring av kommunale vedtekter for barnehagene i Rana 2014/1593 PS 13/14 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Rana kommune 2014/1094 PS 14/14 Veldedighetskonsert Mo hornmusikk 2014/1052 PS 15/14 Hovedfordeling av tilskuddmidler kultur /303 PS 16/14 Deltagelse på NOKUs landsmøte og landskonferanse 2014/1600 PS 17/14 Deltagelse i norgesmesterskapet for janitsjarkorps Mo Hornmusikk - støtte 2014/755 PS 18/14 Tilskudd - bakeribyggfestivalen 2014/1202 PS 19/14 Stipend Rolv Dørums Minnefond 2014 X 2014/1296 Side3

4 PS10/14Referatsaker Side4

5 Alteren skole Korsnesveien Mo i Rana Tlf Alteren Referat fra møte i Samarbeidsutvalget ved Alteren skole Tirsdag den klokken Til stede: Elisabeth Bakken Leder FAU/ foreldrerepresentant Ørjan Ravnåmo Lærerrepresentant Svenn Arne Nilsen Lærerrepresentant Elias Haaberg Leder elevrådet Johan O S Snefjellå Sekretær elevrådet Øyvind Snefjellå Politiker Berit Bratland Rektor Ikke til stede: Trine Gabor Nestleder FAU/ foreldrerepresentant Linda Guttormsen Andre ansatte Saker: 1. Konstituering og valg: Leder: Ørjan Ravnåmo Nestleder: Svenn Arne Nilsen Sekretær: Berit Bratland 2. Kort om mandatet til SU/ Skolemiljøutvalget. Det øverste samarbeidsorganet på skolen. De kan gi råd og uttale seg om saker. Mobbeplan, skoleskyss, skolegård, økonomi, budsjett og så videre. Ellers om det er ting som ikke fungerer på skolen, så kan dette utvalget varsle det videre til kommunen. Alle brukere skal være representert i dette utvalget. 3. Elevrådsrepresentantene sier litt om hva elevrådet har arbeidet med dette skoleåret. Miljøfremmende tiltak: bordtennisbord, gapahuken, kafè, grøtfest, adventskalender, kjøpt inn akematter Trivselssamarbeid; Miljøpris, trivselsundersøkelse, navnekonkurranse for alle rommene på skolen( gamle og nye stedsnavn fra skolekretsen) Informerer om at vi er en Respekt skole og hva det innebærer. 4. FAU orienterer om sitt arbeid / Elisabeth Side5

6 Gapahukprosjektet er ferdigstilt. Fortsette jobbingen opp mot gang- og sykkelveien. Prosjektet er lagt på is i 2014, oppstarter utsatt til 2017 på grunn av at kostnadene ble betydelig høyere enn først antatt. FAU jobber videre med å få belyst denne saken i media, og jobber videre opp mot fylket for å presse på og innhente mer informasjon om saken. Kommunen har en betydelig utgift på skoleskyss, og denne bør vurderes opp mot utgiftene på gang- og sykkelveien. Elisabeth tar kontakt når hun vet mer om saken. FAU gjenopptar saken om å få lys ved buss stoppet (Nesnasveien) Leirskole hva kan gjøres for å få tilbudet på plass igjen? Den siste gjengen som var på leirskole var høsten Skolen orienterer om satsingsområdene, og om ståa ved skolen. Startet med 65, har nå 64 elever. Vi har hatt innskrivning til sammen 10 elever. Vi har 14 som går ut, så det vil bli en nedgang i elevtallet. Sannsynligvis blir 1. klasse alene neste år. Vi har laget felles maler for elevsamtale og for utviklings-samtale. Disse skjemaene er utviklet i samarbeid med Veilederkorpset. Vi har laget en Strategisk plan for kvalitetsutvikling. Planen ligger også på itslearning. Handlingsplan mot mobbing. Denne planen ligger også tilgjengelig på itslearning. Leselos - Læringsstrategier - informasjon om plan - trapp for læringsstrategier(felles for Alteren og Båsmo b etter ønske fra Båsmo U) Nasjonale prøver Meget bra resultat på matematikk. Norsk og engelsk var det dårligere resultat på. Dette jobber skolen med for å kartlegge og forbedre. Orientering om skader som har kommet grunnet vannet som flommet over skolegården da det regnet så mye. Varsel om tilsyn miljørettet helsevern. Alteren skole er ikke godkjent pr. dags dato. Skole er for liten, mangler garderober, ventilasjon og spesialrom. Ingen av de innmeldte avvikene er rettet fordi det ikke er penger til dette. Skal se på internkontrollen her på skolen. Kulturskoletilbud til 3.-4.kl en time hver tirsdag. Leksehjelptilbud for 1.-4.kl kl tirs-fred og 6.t tirsdag. 6. Eventuelt: ingen saker Takk for et godt møte! Møtet hevet ca. kl Ørjan Ravnåmo -referent- Side6

7 Båsmo barneskole Brakkebakken 22, 8616 Mo i Rana Tlf: faks: e-post : Referat fra Samarbeidsutvalg Båsmo barneskole Fredag kl Møtte: Espen Hagen lærer representant Linda Eide repr.andre ansatte Karna Jodaa leder elevrådet Rolf Arne.Westgaard rektor Møtte ikke: Allan Berg leder FAU Karstein Fjellheim politisk representant Møtet ble avholdt selv om politiskrepresentant og FAU-leder ikke møtte. Det var ikke registrert noen melding om frafall. Saker: Rektor informerte om Samarbeidsutvalget. Hvilke saker man kan ta opp. SAU er et rådgivende organ på skolen. Der elever, foreldre, ansatte og politikere er representert Rektor informerer om skoleåret, Strategiskplan for skolen, samt litt om hvordan skoleåret hadde vært frem til nå. Litt tungt i høst med mye elev saker / Støy. Bedre nå. Er nå begynt med planlegging for neste år. Innskriving av nye 1.klassinger onsdag den Elvrådsleder (Karna) snakket litt om arrangement elevrådet har hatt. Bl.a. Småstjerner og at de var artist kontakt når det kommer forestillinger utenfra. Snakket litt om elevrådskantine og saker fra elevråd. Saken rundt guttetoalett kom opp igjen og rektor kunne informere om at de skal pusses opp nå i vår. Snakket om utstyret som det var blitt spleiset på til Trivselsleder ordningen ( skolen, elevråd og FAU) Tilbakemelding om nasjonale prøver høst 2013 (rektor) Informerte og delte ut resultater. Det ble diskutert litt rundt dette. Relativt gode resultater i år. Tendensen er bedring over tid! Informasjon fra FAU gikk ut pga FAU-leder ikke møtte Båsmo barneskole Rolf Arne Westgaard Rektor Båsmo barneskole Neste møte april/mai + en ekstra foreldre representant (miljøutvalg) Kopi til: Deltakere SAU Greta Brendberg Inspektør Båsmo barneskole Side7

8 Alteren skole Korsnesveien Mo i Rana Tlf Alteren Referat fra møte i Samarbeidsutvalget ved Alteren skole Tirsdag den klokken Til stede: Elisabeth Bakken Leder FAU/ foreldrerepresentant Ørjan Ravnåmo Lærerrepresentant Svenn Arne Nilsen Lærerrepresentant Elias Haaberg Leder elevrådet Johan O S Snefjellå Sekretær elevrådet Øyvind Snefjellå Politiker Berit Bratland Rektor Ikke til stede: Trine Gabor Nestleder FAU/ foreldrerepresentant Linda Guttormsen Andre ansatte Saker: 1. Konstituering og valg: Leder: Ørjan Ravnåmo Nestleder: Svenn Arne Nilsen Sekretær: Berit Bratland 2. Kort om mandatet til SU/ Skolemiljøutvalget. Det øverste samarbeidsorganet på skolen. De kan gi råd og uttale seg om saker. Mobbeplan, skoleskyss, skolegård, økonomi, budsjett og så videre. Ellers om det er ting som ikke fungerer på skolen, så kan dette utvalget varsle det videre til kommunen. Alle brukere skal være representert i dette utvalget. 3. Elevrådsrepresentantene sier litt om hva elevrådet har arbeidet med dette skoleåret. Miljøfremmende tiltak: bordtennisbord, gapahuken, kafè, grøtfest, adventskalender, kjøpt inn akematter Trivselssamarbeid; Miljøpris, trivselsundersøkelse, navnekonkurranse for alle rommene på skolen( gamle og nye stedsnavn fra skolekretsen) Informerer om at vi er en Respekt skole og hva det innebærer. 4. FAU orienterer om sitt arbeid / Elisabeth Side8

9 Gapahukprosjektet er ferdigstilt. Fortsette jobbingen opp mot gang- og sykkelveien. Prosjektet er lagt på is i 2014, oppstarter utsatt til 2017 på grunn av at kostnadene ble betydelig høyere enn først antatt. FAU jobber videre med å få belyst denne saken i media, og jobber videre opp mot fylket for å presse på og innhente mer informasjon om saken. Kommunen har en betydelig utgift på skoleskyss, og denne bør vurderes opp mot utgiftene på gang- og sykkelveien. Elisabeth tar kontakt når hun vet mer om saken. FAU gjenopptar saken om å få lys ved buss stoppet (Nesnasveien) Leirskole hva kan gjøres for å få tilbudet på plass igjen? Den siste gjengen som var på leirskole var høsten Skolen orienterer om satsingsområdene, og om ståa ved skolen. Startet med 65, har nå 64 elever. Vi har hatt innskrivning til sammen 10 elever. Vi har 14 som går ut, så det vil bli en nedgang i elevtallet. Sannsynligvis blir 1. klasse alene neste år. Vi har laget felles maler for elevsamtale og for utviklings-samtale. Disse skjemaene er utviklet i samarbeid med Veilederkorpset. Vi har laget en Strategisk plan for kvalitetsutvikling. Planen ligger også på itslearning. Handlingsplan mot mobbing. Denne planen ligger også tilgjengelig på itslearning. Leselos - Læringsstrategier - informasjon om plan - trapp for læringsstrategier(felles for Alteren og Båsmo b etter ønske fra Båsmo U) Nasjonale prøver Meget bra resultat på matematikk. Norsk og engelsk var det dårligere resultat på. Dette jobber skolen med for å kartlegge og forbedre. Orientering om skader som har kommet grunnet vannet som flommet over skolegården da det regnet så mye. Varsel om tilsyn miljørettet helsevern. Alteren skole er ikke godkjent pr. dags dato. Skole er for liten, mangler garderober, ventilasjon og spesialrom. Ingen av de innmeldte avvikene er rettet fordi det ikke er penger til dette. Skal se på internkontrollen her på skolen. Kulturskoletilbud til 3.-4.kl en time hver tirsdag. Leksehjelptilbud for 1.-4.kl kl tirs-fred og 6.t tirsdag. 6. Eventuelt: ingen saker Takk for et godt møte! Møtet hevet ca. kl Ørjan Ravnåmo -referent- Side9

10 Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2014/330-4 Saksbehandler: Gro Sæten Råd- og utvalgsbehandling av høringsutkast kommunedelplan folkehelsearbeid Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og omsorg 6/ Utvalg for oppvekst og kultur 11/ Utvalg for miljø-, plan- og ressurs 15/ Eldrerådet 5/ Kommunalt råd for funksjonshemmede 3/ Rådmannens innstilling Utvalget tar høringsutkast for kommunedelplan folkehelsearbeid til orientering. Utvalget har følgende kommentarer og merknader som vedlegges protokollen og som bes vurdert i det videre arbeide med planen: Rådmannen i Rana, Robert Pettersen Saksprotokoll - Utvalg for helse- og omsorg sak 6/14 Behandling: Karl Hans Rønning(Sp) fikk innvilget permisjon og deltok ikke på voteringen. Votering: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, 9 0 Vedtak: Utvalget tar høringsutkast for kommunedelplan folkehelsearbeid til orientering. Utvalget har følgende kommentarer og merknader som vedlegges protokollen og som bes vurdert i det videre arbeide med planen. Side10

11 Saksopplysninger Bakgrunn I kommunestyresak 91/12, planstrategi , ble det vedtatt at Rana kommune skal utarbeide en kommunedelplan for folkehelsearbeid. Formannskapet vedtok 4. februar 2014 å legge planforslaget Kommunedelplan folkehelsearbeid Rana kommune , datert 22. januar 2014 ut til offentlig ettersyn med 6 ukers høringsfrist. Det er lagt opp til at politiske utvalg og råd behandler planutkastet i høringsperioden, herunder kobles inn som «politiske verksted» for drøfting av planforslaget. Drøftingen i råd og utvalg er viktig fordi folkehelsearbeidet er hele kommunens ansvar og fordi det er første gang Rana kommune lager en kommunedelplan for folkehelsearbeid. Arbeidsgruppa og styringsgruppa har besluttet at det skal sendes en relativt lang versjon ut på høring, men planen vil muligens bli kortet ned noe før sluttbehandling. Kommunedelplan folkehelsearbeid behandles som en tematisk kommunedelplan hjemlet i kap.11 i Plan- og bygningsloven. Kunngjøring om oppstart av arbeidet med planen ble i henhold til plan- og bygningsloven og gjort 26. april Forslag til planprogram ble samtidig sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Etter høringsfrist på seks uker, ble ulike innspill tatt hensyn til i den videre prosessen. Planprogrammet ble fastsatt av formannskapet 27. august Kommunedelplan for folkehelsearbeid og kommunens folkehelsearbeid Det oppleves stor vilje og et stort engasjement for kommunens folkehelsearbeid, både politisk og i administrasjonen. Helse- og sosialavdelingen har fått ansvar for utforming og oppfølging av kommunedelplanen. Presisering av folkehelselovens bestemmelser; - Det er ikke lenger bare kommunen ved sin helsetjeneste som har ansvar for folkehelsearbeidet (gamle kommunehelsetjenesteloven). Ansvaret er løftet ut av helsesektoren og over til kommunen som sådan, som igjen betyr større tilgang på virkemidlene. - Folkehelsearbeidet skal først og fremst ha fokus på og gjøre noe med de faktorene som påvirker og skjevfordeler helsa mellom ulike sosioøkonomiske grupper altså et påvirkningsperspektiv. Viktige påvirkningsfaktorer er utdanning, arbeid, inntekt, miljømessige, sosiale og kulturelle faktorer. - Folkehelsearbeidet skal være helhetlig på tvers av avdelinger, sektorer og forvaltningsnivå - Folkehelsearbeidet skal være kunnskapsbasert, langsiktig og systematisk. Det systematiske folkehelsearbeidet skal baseres på kunnskap om påvirkningsfaktorer og lokale utfordringer, og loven gir en plikt til systematisk å følge opp disse. - Kommunen plikter å føre internkontroll med folkehelsearbeidet. Det innebærer at kommunens ledelse er ansvarlig for at det systematiske folkehelsearbeidet blir ivaretatt. Fordi systematisering av folkehelsearbeidet har sterkt fokus i kommunen nå, må kommunedelplanen blant annet ses i sammenheng med; Side 2 av 5 Side11

12 1. Dokumentet «Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Rana kommune». Dette dokumentet gir kommunen kunnskap om helsetilstand og faktorer som påvirker helsen, og skal ligge til grunn for politiske og administrative beslutninger og prioriteringer, samt planlegging og utvikling og tjenester. I samme dokumentet har kommunen pekt ut hovedutfordringer som skal prioriteres å ta tak i først. Det løpende oversiktsarbeidet; kommunen skal også ha løpende oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, i tillegg til å lage et samlet oversiktsdokument med identifiserte hovedutfordringer som skal ligge til grunn for arbeidet med planstrategien hvert 4. år. De identifiserte hovedutfordringene som kommunen har pekt på i det samlede oversiktsdokumentet vil altså kunne endre seg etter hvert som kommunen innhenter kunnskap. 2. Internkontrollsystem for å etterleve folkehelseloven. IK-systemet skal sikre tilstrekkelig styring med folkehelsearbeidet etter folkehelselovens 4, 5, 6 og 7, samt forskrift om oversikt over folkehelseloven. Internkontrollprinsippet i praksis betyr at kommunens ledelse er ansvarlig for at det systematiske folkehelsearbeidet blir ivaretatt, herunder at kravene er tilstrekkelig kjent, at oppgavene er definert, at de som skal utføre oppgavene har nødvendig kompetanse og ellers andre forutsetninger for å gjennomføre aktivitetene, samt at det er betryggende rutiner for forbedring dersom oppgavene ikke ivaretas som forutsatt. Kommunedelplan for folkehelsearbeid beskriver hvordan kommunen samlet organiserer og utøver folkehelsearbeidet, hvordan kommunen samlet møter de identifiserte hovedutfordringene, og hvordan kommunen prioriterer for å imøtekomme helse i alt vi gjørprinsippet. Planen skal sammen med dokumentet «Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer» og IK-systemet være førende for hele kommunens folkehelsearbeid. Planen og oversiktsdokumentet skal videre være grunnlag for at folkehelse, med fastsatte mål og strategier implementeres i hele kommunens plansystem. Produksjonsavdelinger skal, utfra sitt virksomhetsområde årlig definere konkrete og realistiske folkehelsemål og tiltak i sine virksomhetsplaner, og rapportere om måloppnåelse i årsmelding. Planen skal ha et 10-årsperspektiv med rullering hvert 4. år, samt årlig revidering av handlingsdelen, jfr. Plan og bygningslovens Revidering av handlingsdelen må skje i sammenheng med oppdatering av oversiktsdokumentet. Formål med planen 1. Rana kommune skal systematisere et bredt befolkningsretta folkehelsearbeid i henhold til folkehelselovens bestemmelser. 2. Kunnskap om helsetilstand og påvirkningsfaktorer, herunder sosiale ulikheter i helse skal være utgangspunkt for planlegging og tjenesteyting i kommunen. 3. Rana kommune skal øke forståelse og kunnskap om det brede befolkningsretta folkehelsearbeidet. 4. Folkehelseperspektivet implementeres i hele kommunens plansystem. Side 3 av 5 Side12

13 Kommunedelplanen inneholder en handlingsdel med 17 resultatområder, hvorav de 11 første utgjør et generelt grunnlag for et helhetlig, kunnskapsbasert og målrettet folkehelsearbeid i Rana kommune. De 6 siste resultatområdene viser hvordan kommunen avdelingsvis prioriterer innenfor ulike satsingsområder. Prosess Styringsgruppe for det tverretatlige folkehelsearbeidet i Rana kommune (rådmannens ledergruppe, kommuneoverlege og folkehelsekoordinator) satte ned en arbeidsgruppe for å utarbeide kommunedelplanen. Arbeidsgruppen har bestått av folkehelsekoordinator som leder for planarbeidet, kommuneoverlege, representanter fra teknisk avdeling (byplan og bydrift), barnehageavdeling, skoleavdeling, kulturavdeling, helse- og sosialavdeling, omsorgsavdeling og fra frivillig sektor (Frivillighetssentralen). Arbeidsgruppen skulle med utgangspunkt i oversiktsdokumentet og i tråd med gjeldende bestemmelser i plan- og bygningsloven utarbeide kommunedelplan for folkehelsearbeid. Det har siden mai 2013 og frem til medio januar 2014 vært avholdt 6 møter i arbeidsgruppen og 2 møter med styringsgruppen. Underveis i prosessen med planarbeidet har det blitt sendt utkast av planen til blant annet folkehelseavdelingen i Nordland fylkeskommune, Polarsirkelen friluftsråd og til ulike avdelinger/ressurspersoner i kommunen. Ved å be om innspill og innhente kompetanse underveis i planprosessen har ulike tema og resultatområder i planen fått sin form. Medvirkning Medvirkning i planprosessen, både fra politiske utvalg og råd, fra kommunens administrasjon, frivillig sektor og næringsliv er viktig. Administrasjonen har via produksjonssjefene underveis fått mulighet til å komme med innspill og forslag til mål, strategier og tiltak i planens handlingsdel. Arbeidsgruppa har også diskutert planforslag underveis med sine produksjonsavdelinger og kommet med innspill. I forkant av denne høringsrunden har folkehelsekoordinator arrangert temamøte med frivillig sektor, samt holdt foredrag for næringslivet (næringslivslunsj). Formålet har vært å gi en innføring i kommunens folkehelsearbeid og folkehelseplan for å motivere frivillig sektor og næringsliv til å komme med innspill når planen er på høring. Næringsforeningen og frivillig sektor ble oppfordret til å komme med innspill når planen legges ut til høring. Rana kommune ønsker i særlig grad å ha oppmerksomhet mot barn og unges mulighet til deltakelse og medvirkning. Dette skal fremheves i høringsbrev og i annonsering av høringen. Ungdomsrådet vil få planen til behandling i høringsperioden. Når planen sendes ut til offentlig ettersyn vil skolene bli oppfordret til å være pådrivere for at elevråd ved skolene kommer med innspill til planen. Politisk behandling av planen. Formannskap er kommuneplanutvalg og vedtar å legge planforslaget til offentlig ettersyn. Det legges opp til at politiske utvalg og råd behandler planutkastet i høringsperioden, herunder kobles inn som «politiske verksted» for drøfting av planforslaget. Folkehelsekoordinator holder et kort innlegg om folkehelsearbeid i kommunen når saken skal drøftes. Etter offentlig ettersyn behandles innkomne innspill/merknader, deretter bearbeides planforslaget og legges fram for sluttbehandling i formannskap og kommunestyre. Ambisjonen er at kommunestyrets sluttbehandling av planen kan skje i mai. Trykte Vedlegg: Kommunedelplan folkehelsearbeid Rana kommune Side 4 av 5 Side13

14 Mo i Rana, 17. februar 2014 Kåre Nordnes jr. Helse- og sosialsjef Gro Sæten Folkehelsekoordinator Side 5 av 5 Side14

15 Kommunedelplan folkehelsearbeid for en friskere befolkning - Versjon datert 22. januar 2014 Side15

16 Kommunedelplan folkehelsearbeid Forord Jente 9 år: Jeg merker at vi har lite penger. Jeg ønsker meg et penal, men jeg kan ikke få nytt, jeg har et gammelt penal. Jeg tenker mest på bursdagen min (6 mnd. til). For man må ha bursdag! Da får man besøk, og så får man gaver. Jeg vet hva bekymre seg betyr. Jeg bekymrer meg for bursdagen min og for om vi kan feire den sånn som jeg drømmer om (far får tårer i øynene og hvisker til oss at det bekymrer han seg for også). Fra prosjektet SIMBA, barnefattigdomsbekjempelse i Drammen: I Norge har vi generelt god helse og lang levealder, men vi står overfor noen utviklingstrekk og utfordringer som er av stor betydning for folkehelsen. For hundre år siden var det fattige mennesker som bar den største sykdomsbyrden. Det er fortsatt slik - helse samvarierer systematisk med posisjon i det sosiale hierarkiet. Sosiale helseforskjeller påvirkes i stor grad av samfunnsbetingede muligheter og begrensinger, men også av familiære forhold og individuelle egenskaper. Barn i familier med lavest sosioøkonomisk status opplever generelt flere negative belastninger og livserfaringer i oppveksten. Det øker risiko for både psykisk og somatisk sykdom i voksen alder, og bidrar til sosiale helseforskjeller i voksenbefolkningen. Dette er et rettferdighetsproblem og et helseproblem, og folkehelsearbeidet må først og fremst vektlegge utjevning av faktorer som påvirker helsa. For hundre år siden var folkehelsearbeidet avgjørende i kampen mot smittsomme sykdommer. Dagens folkehelsearbeid er avgjørende i kampen mot ikke-smittsomme livsstilssykdommer - utfordringer vi ikke kan behandle oss ut av. Også levevaner samvarierer mellom sosioøkonomiske grupper i befolkningen Det «moderne» folkehelsearbeidet fokuserer først og fremst på bakenforliggende faktorer som påvirker og skjevfordeler helsa i befolkningen. I samsvar med overordna mål i den norske folkehelsepolitikken er kommunene gjennom folkehelseloven gitt ansvar for å fremme helse og bidra til reduserte helseforskjeller. I praksis innebærer det en folkehelsetenking der hele kommunen tar ansvar. Det innebærer også at folkehelsearbeidet ikke er fullstendig før vi kan si at vi vurderer og tar hensyn til sosial fordeling av både folkehelseutfordringer og tiltak. En systematisk prioritering av barn og unge og tidlig innsats kan gi kommunen gjennomgripende helsegevinster på sikt, og helsestasjon, barnehage og skole vil være viktige tjenester i folkehelsearbeidet. Når en stor kommune skal satse langsiktig, systematisk og «tenke nytt», er det behov for en plan. Det er aldri før gjort forsøk på å systematisere et kunnskapsbasert, befolkningsretta og langsiktig folkehelsearbeid i kommunen, men dette er helt nødvendig for å nå overordna mål. Det skal ikke være en plan med urealistiske mål og tiltak som ikke lar seg gjennomføre eller som ikke har effekt. Kommunedelplanen skal vise hvordan Rana kommune samlet organiserer folkehelsearbeidet, hvordan vi bygger kunnskap og forståelse, hvordan kommunen samlet prioriterer tiltak, og hvordan kommunen sakte men sikkert endrer retning og dreier fokus over til et mer befolkningsretta og treffsikkert folkehelsearbeid. 1 Side16

17 Innholdsfortegnelse Kommunedelplan folkehelsearbeid Forord Sammendrag Bakgrunn Innledning Generelt om folkehelseutfordringer og folkehelsearbeid Viktigste grunnleggende prinsipper i folkehelsearbeidet Kommunens rolle i folkehelsearbeidet Status folkehelsearbeidet i Rana kommune Utfordringer for folkehelsearbeidet lokalt Formål med planen Avgrensinger Føringer og rammebetingelser Lovgrunnlag Forhold til andre planer Satsingsområder, strategier og mål Viktigste folkehelseutfordringer Prioriterte satsingsområder og strategier Handlingsdel resultatområder og tiltak Kunnskapsgrunnlaget Systematisering og implementering av folkehelsearbeid i plansystem Kompetansebygging Sosial ulikhet i helse Psykisk helse Frafall i videregående skole Livsstilsfaktorer Tannhelse Samarbeid med frivillig sektor Samarbeid med næringslivet Helsefremmende arbeidsplasser Helse- og sosialavdelingen Barnehageavdelingen Skoleavdelingen Kulturavdelingen Omsorgsavdelingen Teknisk avdeling Oppsummering folkehelsetiltak Oppfølging av planen Side17

18 Kommunedelplan folkehelsearbeid Sammendrag Kommunedelplan folkehelsearbeid skal vise hvordan Rana kommune organiserer og utøver et systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid. Planen må blant annet ses i sammenheng med dokumentet «Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer». Formål med planen 1. Rana kommune skal systematisere et bredt befolkningsretta folkehelsearbeid i henhold til folkehelselovens bestemmelser. 2. Kunnskap om helsetilstand og påvirkningsfaktorer, herunder sosiale ulikheter i helse skal være utgangspunkt for planlegging og tjenesteyting i kommunen. 3. Rana kommune skal øke forståelse og kunnskap om det brede befolkningsretta folkehelsearbeidet. 4. Folkehelseperspektivet implementeres i hele kommunens plansystem. De viktigste nasjonale folkehelseutfordringene er sosiale ulikheter i helse, økende omfang av ikkesmittsomme sykdommer og demografiske endringer, herunder en økende andel eldre. Disse utfordringene gjenspeiles i folkehelselovens overordna mål om å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer helse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Utjevning av helseforskjeller ved å utjevne faktorer som påvirker helsa skal være utgangspunkt for alle mål, strategier og tiltak. Rana kommune har utarbeidet en lokal oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, herunder identifisert de viktigste folkehelseutfordringene som kommunen skal prioritere å ta tak i. Følgende folkehelseutfordringer er identifisert som de viktigste i Rana kommune sitt oversiktsdokument: 1. Rana kommune har en lavere andel 10-klassinger som trives godt på skolen. 2. Rana kommune har et høyere antall 10-klassinger som blir mobbet på skolen. Resultater fra Ungdata-undersøkelsen på ungdomstrinnet høsten 2013 viser imidlertid at det er generelt høy grad av trivsel på ungdomstrinnet i Rana, og at Rana kommer bedre ut sammen med landsgjennomsnittet. 3. Rana kommune har et høyere frafall i videregående skole enn landsgjennomsnittet. 4. Andelen elever i grunnskolen som får spesialundervisning i Rana i 2011 er høyere enn landsgjennomsnittet og sammenlignbare kommuner i Nordland. 5. I Rana kommune er overvekt et større problem enn i landet som helhet, vurdert etter andelen menn med BMI > 25 på sesjon. Hele 35 % av menn fra Rana, målt ved sesjon har overvekt inkludert fedme. Landsgjennomsnittet er 25 %. 6. Mange personer med nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne har livsstilsproblemer knyttet til fedme. Personer med nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne er generelt en utsatt gruppe og har jevnt over dårligere helse enn «normalbefolkningen». Dette understreker også viktigheten av et fysisk aktivt liv og helsefremmende kosthold for denne gruppen. 7. Rana er en industrikommune og har i lengre tid vært plaget av svevestøv og høye utslipp av tungmetaller fra industrien. Det har vært en positiv utvikling på luftkvaliteten fra , og både kommunen og industrien har stort fokus på tiltak for å redusere tilførsel av støv til luft. Siden 2007 har antall døgnoverskridelser gått betraktelig ned, men i 2012 har det igjen vært en økning. 8. Andelen med psykiske symptomer og lidelser er høyere enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt. 3 Side18

19 Kommunedelplan folkehelsearbeid Rana har en høyere andel personer med type 2 diabetes enn landsnivået, vurdert etter data fra fastlege og legevakt. 10. Rana har en høyere andel personer med høyt blodtrykk og høyt kolesterol enn landsnivået, vurdert etter data fra fastlege og legevakt. 11. Generell manglende forståelse og kunnskap i kommunen om folkehelseutfordringer, hvordan bakenforliggende faktorer og levevaner påvirker folkehelsa, folkehelseloven og folkehelsearbeid i praksis er en utfordring som blant annet forsinker mobilisering av folkehelsearbeidet. Folkehelsearbeid er også lite synlig i Rana kommune sitt planverk. Det må presiseres at den sosiale skjevfordelingen av helse ikke fremkommer godt nok i statistikken eller i de identifiserte utfordringene i oversiktsdokumentet, men både nasjonale og lokale folkehelseutfordringer, samt folkehelseloven er grunnlaget for prioriterte satsingsområder og strategier i kommunens samlede folkehelsearbeid i planperioden: Satsingsområder Systematisk og langsiktig folkehelsearbeid Helse i plan Kompetansebygging Barn, foreldre og tidlig innsats. God kvalitet i barnehager og skoler Helsefremmende barnehager og skoler Helsefremmende arbeidsplasser Gode levevaner Samarbeid med frivillig sektor og næringsliv Tilrettelegging for fysisk aktivitet og møteplasser Hverdagsrehabilitering Strategier Ha løpende oversikt over folkehelse og påvirkningsfaktorer som kunnskapsgrunnlag for å prioritere og evaluere innsatsområder, strategier og tiltak i kommunens folkehelsearbeid. Etablere et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid basert på kunnskap om folkehelse og påvirkningsfaktorer, herunder etablering av internkontrollsystem etter folkehelseloven. Implementere folkehelseperspektiv i hele kommunens plansystem og i alle virksomhetsplaner. Satse på kompetansebygging for å sikre at kommunens ledelse og ansatte har nødvendig kompetanse for å ivareta ansvar og utføre folkehelsearbeidet og oppgaver som beskrevet. Innsats for å bidra til styrking av foreldrerollen, med vekt på psykisk helse og levevaner. Godt samarbeid mellom tjenester mot barn. Økt fokus på utjevning av sosiale helseforskjeller gjennom integrering/inkludering, læring, mestring og helsefremmende levevaner. Øke kompetanse barnehager og skoler for å sikre nødvendig kompetanse til å lede og drive frem et systematisk arbeid med helsefremmende barnehager og skoler. Rana kommune er pådriver for helsefremmende arbeidsplasser. Rana kommune utvikler egen organisasjon som helsefremmende arbeidsplass. Rana kommune som sådan fremmer gode levevaner. Tilrettelegging for og systematisere samarbeid med frivillig sektor og næringsliv. Fortsette en sterk og tydelig tilretteleggerrolle for økt fysisk aktivitetsnivå og aktiv transport, og for å sikre uformelle møteplasser. Utprøving av hverdagsrehabilitering som arbeidsmetode. 4 Side19

20 Kommunedelplan folkehelsearbeid Overordna mål for kommunens folkehelsearbeid i planperioden: 1 Rana kommune skal ha god styring med folkehelsearbeidet Politikere, administrativ ledelse og ansatte i Rana kommune skal ha god forståelse og kompetanse om folkehelseutfordringer og folkehelsearbeid for å ivareta kommunens ansvar og oppgaver etter folkehelseloven. Sosiale ulikheter i hele skal være utgangspunkt for planlegging og i tjenesteyting Foreldre, barn og tidlig innsats skal være viktigste målgruppen i folkehelsearbeidet Kommunen skal ha helsefremmende skoler og barnehager I løpet av planperioden skal Rana kommune utvikle egen organisasjon som en «Helsefremmende arbeidsplass» 7 Andel med psykiske symptomer og lidelser i Rana kommune skal reduseres til landsgjennomsnittet i løpet av planperioden. 8 I løpet av planperioden skal frafall i videregående skole i Rana reduseres til landsgjennomsnittet. 9 Andel med overvekt og fedme, målt ved menn på sesjon skal i løpet av planperioden reduseres til landsgjennomsnittet 5 Side20

Kommunedelplan. folkehelsearbeid 2014-2024. Kortversjon

Kommunedelplan. folkehelsearbeid 2014-2024. Kortversjon Kommunedelplan folkehelsearbeid 2014-2024 Kortversjon Mai 2014 Innhold Kommunedelplan folkehelsearbeid 2014-2024 1. Innledning... 2 2. Formål med planen... 2 3. Viktigste utfordringer... 2 4. Overordna

Detaljer

Kommunedelplan. folkehelsearbeid 2014-2024. - for en friskere befolkning -

Kommunedelplan. folkehelsearbeid 2014-2024. - for en friskere befolkning - Kommunedelplan folkehelsearbeid 2014-2024 - for en friskere befolkning - Versjon datert 22. januar 2014 Forord Jente 9 år: Jeg merker at vi har lite penger. Jeg ønsker meg et penal, men jeg kan ikke få

Detaljer

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene Gro Sæten Helse et individuelt ansvar??? Folkehelsearbeid Folkehelse er befolkningens helse og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning Folkehelsearbeid

Detaljer

Kommunedelplan. folkehelsearbeid 2014-2024

Kommunedelplan. folkehelsearbeid 2014-2024 Kommunedelplan folkehelsearbeid 2014-2024 Mai 2014 Forord I Norge har vi generelt god helse og lang levealder, men vi står overfor noen utviklingstrekk som er av stor betydning for folkehelsen. For hundre

Detaljer

Folkehelsearbeid. Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter?

Folkehelsearbeid. Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter? Folkehelsearbeid Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter? Utfordringsbildet 1) Det er store helseforskjeller skjevfordeling av levekår, levevaner og helse i befolkningen 2) Folkehelsa er

Detaljer

Folkehelsearbeid i Rana kommune

Folkehelsearbeid i Rana kommune RANA KOMMUNE Folkehelsearbeid i Rana kommune Rapport om status og fremdrift 2014 Gro Sæten 23.01.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1. Ny folkehelsepolitikk... 3 3. Oversikt

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2016-2020

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2016-2020 1 Foto: Urskog forts dag Et eksempel på et møtested som gir trivsel og tilhørighet. Venneforeningens representant Barry-Berg orienterer om fortets styrke og svakheter Planprogram Kommunedelplan for folkehelse

Detaljer

Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet

Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Dagskurs i planarbeid, statistikk, analyse og konsekvensforståelse. Kristiansund 18. mars 2014 Lillian Bjerkeli Grøvdal/ Rådgiver folkehelse

Detaljer

Folkehelse i et samfunnsperspektiv. Lillehammer, 23.oktober 2013 Aud Gjørwad, folkehelserådgiver FMOP

Folkehelse i et samfunnsperspektiv. Lillehammer, 23.oktober 2013 Aud Gjørwad, folkehelserådgiver FMOP Folkehelse i et samfunnsperspektiv Lillehammer, 23.oktober 2013 Aud Gjørwad, folkehelserådgiver FMOP www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland Samhandlingsreformen Samhandling mellom

Detaljer

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Byglandsfjord 15. september 2011 Disposisjon 1. Bakgrunn for folkehelseloven 2. Forholdet mellom folkehelse

Detaljer

Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder

Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2014 Innhold: 1) Folkehelseloven og forskrift

Detaljer

Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025. Forslag til planprogram

Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025. Forslag til planprogram Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025 Forslag til planprogram Frist for merknader: 24.februar 2015 1 Planprogram kommunedelplan for folkehelse Tinn kommune. Som et ledd i planoppstart for kommunedelplan

Detaljer

Folkehelseloven. Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune

Folkehelseloven. Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune Folkehelseloven Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune Hvorfor? Utfordringer som vil øke hvis utviklingen fortsetter Økt levealder, flere syke Færre «hender» til å hjelpe En villet politikk å forebygge

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1697 Saksbehandler: Jan Håkon Larsen Folkehelsestrategi for Stokke kommune Saksnr Utvalg Møtedato 15/2012 Eldrerådet 24.10.2012 50/2012 Hovedutvalg for oppvekst,

Detaljer

Folkehelseplan. Forslag til planprogram

Folkehelseplan. Forslag til planprogram Folkehelseplan Forslag til planprogram Planprogram for Kommunedelplan for folkehelse 2014 2018 / 2026 (folkehelseplanen) Om planprogram og kommunedelplan I henhold til Plan og bygningsloven skal det utarbeides

Detaljer

Planprogram for folkehelseplanen Høringsutkast

Planprogram for folkehelseplanen Høringsutkast Planprogram for folkehelseplanen Høringsutkast Asker kommune Desember 2013 1 Planprogram Innhold 1. Innledning... 3 2. Tidsavgrensning... 3 3. Definisjon... 3 4. Bakgrunn... 4 5. Føringer... 5 6. Formål...

Detaljer

Ny folkehelselov: Konsekvenser for friluftsliv i skolen? Heidi Fadum

Ny folkehelselov: Konsekvenser for friluftsliv i skolen? Heidi Fadum Ny folkehelselov: Konsekvenser for friluftsliv i skolen? Heidi Fadum Disposisjon 1. Folkehelse og folkehelsearbeid 2. Helse og skole 3. Fysisk aktivitet og skole 4. Folkehelseloven: Konsekvenser for friluftsliv

Detaljer

Trysil kommune. Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune. Saksframlegg

Trysil kommune. Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.01.2016 Referanse: 1157/2016 Arkiv: F03 Vår saksbehandler: Trygve Øverby Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato 16/7 Formannskapet 02.02.2016

Detaljer

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere seniorrådgiver Heidi Fadum Økt eierskap til folkehelsearbeid Hvordan tilrettelegge for at politikere kan få økt kunnskap om forståelse for bevissthet

Detaljer

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Landskonferanse Friluftsliv 12. juni 2013 Nina Tangnæs Grønvold Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet Kortreist natur og friluftsliv for alle Forventet

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møtested Hotell Royal Christiania, Biskop Gunnerus gate 3, Oslo Møtedato 22.04.2013 Tid 15:00 (etter dagskonfearansen)

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOLKEHELSE I GJERDRUM

GJERDRUM KOMMUNE PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOLKEHELSE I GJERDRUM GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode: 4126/2013-G00 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOLKEHELSE I GJERDRUM Bakgrunn for planarbeidet Kommunene har med innføring av Samhandlingsreformen, ny Lov om folkehelse,

Detaljer

Helsekonsekvensvurdering

Helsekonsekvensvurdering Helsekonsekvensvurdering Helse i alt vi gjør! Folkehelserådgiver Folkehelseperspektivet belyst i alle kommuneplaner Folkehelse gjennomgående tema i utarbeidelse av delplaner (ikke egen folkehelseplan

Detaljer

Helsedirektoratets innsats for barns innemiljø

Helsedirektoratets innsats for barns innemiljø Helsedirektoratets innsats for barns innemiljø Anders Smith, seniorrådgiver/lege NFBIB/Tekna 8.5.2014 Det vi gjør for innemiljøet generelt, kommer forhåpentlig også barna til gode! NFBIB 8.5.2014 2 NFBIB

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Milepæler i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet Resept for et sunnere Norge Partnerskapene Strategi for utjevning av sosiale helseforskjeller Rapporteringssystemet

Detaljer

Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden. Rehabiliteringskonferansen 2012

Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden. Rehabiliteringskonferansen 2012 Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden Rehabiliteringskonferansen 2012 Haugesund 8. august Anders Smith, seniorrådgiver/lege Forgjengerne. 1860-1994 1982-2011 Haugesund 8. august 2012 2 Folkehelseloven

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.11.2013 Arkiv: :FA-F03, FA-G20, TI-&30 Arkivsaksnr.: 13/936 Journalpostløpenr.: 13/30132 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Detaljer

Regionalplan for folkehelse 2013-2017

Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Orientering Sunn by forum Fylkeskommunale og kommunale oppgaver i folkehelsearbeidet Orientering om planprosess, utfordringsbilde, hovedmål og innsatsområder Hvilke

Detaljer

Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi. Sandnes 5. februar 2015. Asle Moltumyr, Helsedirektoratet

Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi. Sandnes 5. februar 2015. Asle Moltumyr, Helsedirektoratet Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi og samfunnsdel Sandnes 5. februar 2015 Asle Moltumyr, Helsedirektoratet Disposisjonsforslag 1. Ny folkehelseplattform. Begrunnelse for plan 2. Kommunal planstrategi.

Detaljer

Ny lov om folkehelse - røynsler frå Kvam herad. Reidun Braut Kjosås Folkehelsekoordinator Kvam herad

Ny lov om folkehelse - røynsler frå Kvam herad. Reidun Braut Kjosås Folkehelsekoordinator Kvam herad Ny lov om folkehelse - røynsler frå Kvam herad Reidun Braut Kjosås Folkehelsekoordinator Kvam herad Agenda Nytt lovverk Folkehelsearbeidet i Kvam Folkehelse i Hardanger Hva er folkehelse? Folkehelsearbeid

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Sykdomsbildet endres Infeksjonssykdommer Hjerteinfarkt Økt forekomst: Psykisk uhelse Rus Diabetes Kols Demens Overvekt

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag og oversikt om påvirkningsfaktorer på helse på vår måte Hamar kommune Politikk og samfunnsutvikling v/ rådgiver Bodil Høistad

Kunnskapsgrunnlag og oversikt om påvirkningsfaktorer på helse på vår måte Hamar kommune Politikk og samfunnsutvikling v/ rådgiver Bodil Høistad Y. Jalling 5 ½ år/ KS Kunnskapsgrunnlag og oversikt om påvirkningsfaktorer på helse på vår måte Hamar kommune Politikk og samfunnsutvikling v/ rådgiver Bodil Høistad Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Detaljer

Bedre helse for alle. Kommunedelplan for folkehelse i Gjerdrum 2014-2024

Bedre helse for alle. Kommunedelplan for folkehelse i Gjerdrum 2014-2024 Bedre helse for alle Kommunedelplan for folkehelse i Gjerdrum 2014-2024 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Fakta... 3 2.1. Lovgrunnlag... 3 2.2. Begreper... 4 3. Status... 5 4. Prosess... 6 5. Fokusområder...

Detaljer

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Gran, 28. november 2012 Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Hvorfor samhandlingsreformen? Vi blir stadig eldre Sykdomsbildet endres Trenger mer personell

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 11. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 10.06.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 11. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 10.06. Grane kommune Side 1 av 11 Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 10.06.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 3. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Forslag til planprogram for kommunedelplan for forebygging og folkehelse 2014-2017. Sørum kommune

Forslag til planprogram for kommunedelplan for forebygging og folkehelse 2014-2017. Sørum kommune Forslag til planprogram for kommunedelplan for forebygging og folkehelse 2014-2017 Sørum kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning...2 1.2 Lovhjemler og føringer...2 2. Hva er folkehelse og folkehelsearbeid?...3

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune TID: 01.12.2014 kl. 18:00 STED: VESTSTUA MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63852517. Varamedlemmer

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for folkehelse 2014 2018 / 2026

Planprogram for Kommunedelplan for folkehelse 2014 2018 / 2026 Planprogram for Kommunedelplan for folkehelse 2014 2018 / 2026 Planprogram for Kommunedelplan for folkehelse 2014 2018 / 2026 (folkehelseplanen) Om planprogram og kommunedelplan I henhold til Plan og bygningsloven

Detaljer

KUNNSKAPSBASERT FOLKEHELSEARBEID FREMTIDENS MULIGHETSROM

KUNNSKAPSBASERT FOLKEHELSEARBEID FREMTIDENS MULIGHETSROM KUNNSKAPSBASERT FOLKEHELSEARBEID FREMTIDENS MULIGHETSROM FOLKEHELSEKONFERANSEN, DRAMMEN 11. MARS 2014 Hva nå og hvordan? First do something, then do more, then do better! Sir Michael Marmot, professor

Detaljer

Trøgstad kommune. Planprogram for folkehelseplan 2014-2026

Trøgstad kommune. Planprogram for folkehelseplan 2014-2026 Trøgstad kommune Planprogram for folkehelseplan 2014-2026 Vedtatt av Kommunestyret 13.05.2014 Planprogram for folkehelse i Trøgstad 2014 2026 2 1. Innledning A. Bakgrunn I kommunal planstrategi (vedtatt

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM FOLKEHELSEARBEID. DEL I Generell del. 1 Bakgrunn og formål. Alstahaug kommune, org. nr 938712441 (heretter benevnt kommunen)

SAMARBEIDSAVTALE OM FOLKEHELSEARBEID. DEL I Generell del. 1 Bakgrunn og formål. Alstahaug kommune, org. nr 938712441 (heretter benevnt kommunen) SAMARBEIDSAVTALE OM FOLKEHELSEARBEID DEL I Generell del 1.1. Avtaleparter 1 Bakgrunn og formål Alstahaug kommune, org. nr 938712441 (heretter benevnt kommunen) og Nordland fylkeskommune, org.nr. 964982953

Detaljer

Sosial ulikskap i helse og helsetjensta si rolle

Sosial ulikskap i helse og helsetjensta si rolle Sosial ulikskap i helse og helsetjensta si rolle Arne Marius Fosse Førde 9 april 2014 Disposisjon Nasjonale folkehelsemål Perspektiver Helsetjenestens rolle Ny regjering nye perspektiver 2 De nasjonale

Detaljer

Oversikt over folkehelsen i Rakkestad kommune. Astrid Rutherford Folkehelserådgiver/ Kommunelege Rakkestad kommune

Oversikt over folkehelsen i Rakkestad kommune. Astrid Rutherford Folkehelserådgiver/ Kommunelege Rakkestad kommune Oversikt over folkehelsen i Rakkestad kommune Astrid Rutherford Folkehelserådgiver/ Kommunelege Rakkestad kommune 4: Folkehelseloven Kommunens ansvar for folkehelsearbeid: Kommunen skal fremme befolkningens

Detaljer

Kommuneplanlegging Kunnskapsgrunnlag om helsetilstand og påvirkningsfaktorer på helse

Kommuneplanlegging Kunnskapsgrunnlag om helsetilstand og påvirkningsfaktorer på helse Kommuneplanlegging Kunnskapsgrunnlag om helsetilstand og påvirkningsfaktorer på helse Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Plan- og bygningslovkonferansen, Elverum 1. november 2013 Folkehelseloven

Detaljer

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Turnuskurs for fysioterapeuter 24.april 2013 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse Fylkeskommunen har ansvar for: Regional utvikling Videregående utdanning Fylkesveier

Detaljer

Folkehelsa i Hedmark. Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Folkehelsekonferansen i Trysil 1. desember 2011

Folkehelsa i Hedmark. Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Folkehelsekonferansen i Trysil 1. desember 2011 Folkehelsa i Hedmark Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Folkehelsekonferansen i Trysil 1. desember 2011 Utfordringer for velferdsstaten Behov for økt forebyggende innsats for en bærekraftig

Detaljer

. Folkehelse i kommunal planlegging - med vekt på planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel. Seminar Tyrifjord Hotel 18.11.2014

. Folkehelse i kommunal planlegging - med vekt på planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel. Seminar Tyrifjord Hotel 18.11.2014 . Folkehelse i kommunal planlegging - med vekt på planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel Seminar Tyrifjord Hotel 18.11.2014 Disposisjon Om planstrategiens plass i kommuneplanlegging Om oversiktsarbeid

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2015 2027

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2015 2027 Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2015 2027 HØRINGSUTKAST Forslag til planprogram kommunedelplan for folkehelse 2015 2027 1. BAKGRUNN 2. FØRINGER 2.1 Tidsavgrensning 3. DEFINISJONER 3.1 Folkehelse

Detaljer

Folkehelsearbeid: Helse i alt vi gjør. Heidi Fadum

Folkehelsearbeid: Helse i alt vi gjør. Heidi Fadum Folkehelsearbeid: Helse i alt vi gjør Heidi Fadum Disposisjon Folkehelseutfordringer generelt Samhandlingsreformen og ny folkehelselov Aktivitetsnivået i befolkningen Handlingsplan for fysisk aktivitet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 02.04.2012/MSL Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi K. Slevigen innen 12.04.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Kunnskap skal styra Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 Vedtatt i fylkestinget i oktober Hovedoverskrift: BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV FYLKET

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Disposisjon 1. Kort om folkehelsearbeid etter ny lovgivning 2. Helsedirektoratets veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Detaljer

ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE

ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE KONFERANSE OM FOLKEHELSE FOR ELDRE PÅ FIRST AMBASSADEUR HOTELL, DRAMMEN 9. 10. OKTOBER 2013 Presentasjon av Terje Aasterud, fylkeseldrerådet FOLKEHELSELOVEN

Detaljer

Kommunens folkehelsearbeid. Alle snakker om folkehelse. Hva? Hvorfor? Hvordan?

Kommunens folkehelsearbeid. Alle snakker om folkehelse. Hva? Hvorfor? Hvordan? Kommunens folkehelsearbeid Alle snakker om folkehelse. Hva? Hvorfor? Hvordan? 1. Har kommunen noe å hente på en økt satsing på folkehelsearbeid? 2. Hva viser fylkesmennenes tilsyn i 2014? 3. Hvordan kan

Detaljer

Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet

Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelse er: 1. befolkningens helsetilstand

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

Miljørettet helseverns plass i folkehelsearbeidet, oversiktsforskriften m.m. Arne Marius Fosse Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelseavdelingen

Miljørettet helseverns plass i folkehelsearbeidet, oversiktsforskriften m.m. Arne Marius Fosse Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelseavdelingen Miljørettet helseverns plass i folkehelsearbeidet, oversiktsforskriften m.m. Arne Marius Fosse Folkehelseavdelingen Innhold Forebygging i samhandlingsreformen Folkehelseloven og miljørettet helsevern Oppfølging

Detaljer

Ta vare på velgerne dine. Alle bilder: Scanpix

Ta vare på velgerne dine. Alle bilder: Scanpix Ta vare på velgerne dine Alle bilder: Scanpix Folkehelseloven pålegger kommunen å iverksette nødvendige tiltak for å møte folkehelseutfordringer. Dette kan omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold

Detaljer

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp?

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Asyl- og flyktingbarn, barnevernsbarn og funksjonshemmede barn Avd. direktør Jon-Torgeir Lunke avd. allmennhelsetjenester Forum

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 13. november 2013 Kristina Forsberg, folkehelserådgiver Troms fylkeskommune kristina.forsberg@tromsfylke.no

Detaljer

FOLKEHELSEPOLITIKK I PRAKSIS. Hvordan gjennomføre det i den konkrete politiske hverdagen? Hva innebærer folkehelse i alle politikkområder?

FOLKEHELSEPOLITIKK I PRAKSIS. Hvordan gjennomføre det i den konkrete politiske hverdagen? Hva innebærer folkehelse i alle politikkområder? FOLKEHELSEPOLITIKK I PRAKSIS Hvordan gjennomføre det i den konkrete politiske hverdagen? Hva innebærer folkehelse i alle politikkområder? Noen definisjoner Folkehelse = Befolkningens helsetilstand og hvordan

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Hva er viktig for folkehelsen? Bergen 28. november 2014. Asle Moltumyr

Hva er viktig for folkehelsen? Bergen 28. november 2014. Asle Moltumyr Hva er viktig for folkehelsen? Bergen 28. november 2014 Asle Moltumyr Disposisjonsforslag: Hva er viktig? 1. Noen erkjennelsespunkter om folkehelse 2. Levekårskvaliteter fra ulike faglige perspektiv 3.

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Hemnes kommune Forslag til planprogram Revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Innhold 1. Innledning... 2 2 Føringer for kommunedelplanen... 3 2.1 Nasjonale føringer... 3

Detaljer

Lov omfylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet

Lov omfylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet Lov omfylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet Fysak samling 7-8 oktober John Tore Vik Ny folkehelselov Bakgrunn Overordnede strategier i folkehelsepolitikken Innhold i loven Oversikt Forvaltning

Detaljer

Folkehelseloven et verktøy for lokalt folkehelsearbeid (?)

Folkehelseloven et verktøy for lokalt folkehelsearbeid (?) Snåsavatnet i Nord-Trøndelag - foto fra Wikipedia Folkehelseloven et verktøy for lokalt folkehelsearbeid (?) Steinkjer 17. september 2013 Guri Wist Folkehelserådgiver Nord-Trøndelag fylkeskommune Disposisjon

Detaljer

Kommunenes grunnlag for helsefremmende arbeid fylkeskommunalt perspektiv. Kjell Hjelle, folkehelserådgiver Saltstraumen 30.05.11

Kommunenes grunnlag for helsefremmende arbeid fylkeskommunalt perspektiv. Kjell Hjelle, folkehelserådgiver Saltstraumen 30.05.11 Kommunenes grunnlag for helsefremmende arbeid fylkeskommunalt perspektiv Kjell Hjelle, folkehelserådgiver Saltstraumen 30.05.11 08.06.2011 1 08.06.2011 2 08.06.2011 3 08.06.2011 4 08.06.2011 5 08.06.2011

Detaljer

Folkehelsearbeid. - kommunenes ansvar etter folkehelseloven

Folkehelsearbeid. - kommunenes ansvar etter folkehelseloven Folkehelsearbeid - kommunenes ansvar etter folkehelseloven Gro Sæten 7. jan 2013 Folkehelsearbeid Folkehelseutfordringer Folkehelseloven Folkehelsearbeid i praksis Utfordringer Gro Sæten Folkehelsearbeid

Detaljer

Plan for folkehelse i Flesberg kommune

Plan for folkehelse i Flesberg kommune Plan for folkehelse i Flesberg kommune 2010 2014 Innhold 1. Innledning...3 2. Folkehelsearbeid og nasjonale føringer......4 3. Plan for folkehelse i Flesberg kommune....6 3.1 Samfunns- og arealplanlegging...6

Detaljer

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06. Kommunedelplan for folkehelse og forebygging «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.14 1 Innhold Innhold... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 Regional

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 St.meld. nr 19, Folkehelsemeldingen, påpeker at folkehelsearbeid både handler om å fremme livskvalitet og trivsel gjennom deltakelse i sosialt fellesskap som gir

Detaljer

FOLKEHELSE I PLANARBEID. Prosess, muligheter og utfordringer. Karin Hætta, stabsleder Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune

FOLKEHELSE I PLANARBEID. Prosess, muligheter og utfordringer. Karin Hætta, stabsleder Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune FOLKEHELSE I PLANARBEID Prosess, muligheter og utfordringer Karin Hætta, stabsleder Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune FOLKEHELSELOVEN - UTDRAG Formålet: bidra til en samfunnsutvikling som fremmer

Detaljer

Ny lov nye muligheter!

Ny lov nye muligheter! Ny lov nye muligheter! 1 Litt om hva jeg skal si. Folkehelseloven 5 og 6 Hvordan tenker vi å gripe det an i Oppegård Folkehelse i ulike deler av kommunens planprosesser Folkehelsetiltak i alle virksomheter

Detaljer

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming.

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Bergen, 17.01.2011 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Nasjonalt nettverk

Detaljer

Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege

Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege Bakgrunn Åpenbare utfordringer Høy andel av innbyggere over 80 år Lavt utdanningsnivå i gruppen 30-39 år Høy andel uføretrygdede Lav leseferdighet blant 5. klassingene

Detaljer

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge 2014 Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge Ive Losnegard Lier Kommune 13.05.2014 1. Formål/ målsetning Prosjekt lavterskelaktivitet for barn og unge skal få flere unge liunger

Detaljer

Helse i plan Kort om bakgrunn og arbeidet så langt. Folkehelse/fysaksamling Brittania 7.- 8 oktober

Helse i plan Kort om bakgrunn og arbeidet så langt. Folkehelse/fysaksamling Brittania 7.- 8 oktober Helse i plan Kort om bakgrunn og arbeidet så langt Folkehelse/fysaksamling Brittania 7.- 8 oktober Pilotprosjekt Helse i plan Kommunene Malvik, Melhus, Tydal, Orkdal og Trondheim Mål for innlegget Omtale

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014

Folkehelsekonferansen 2014 Folkehelsearbeid i utvikling - hvor står vi, og hvor skal vi? Knut-Inge Klepp Folkehelsekonferansen 2014 Buskerud 11.3.2014 Disposisjon Hvor står vi? Utviklingen av folkehelsearbeidet Dagens folkehelseutfordringer

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 4/15 15/134 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 28.01.2015.

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 4/15 15/134 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 28.01.2015. MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 27.05.2015 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/15 15/134 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE-

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27/15 04.03.2015 Utvalg for teknikk og miljø 85/15 05.03.2015 Formannskapet

Detaljer

Korleis følge opp kravet om oversikt over helsetilstand i befolkinga?

Korleis følge opp kravet om oversikt over helsetilstand i befolkinga? Samhandlingsreformen Korleis følge opp kravet om oversikt over helsetilstand i befolkinga? Molde, 10. november 2011 Pål Kippenes, lege, spes. samf.medisin. Seniorrådgiver, Helsedirektoratet pkipp@helsedir.no

Detaljer

H = B x K x P 2 FOLKEHELSE. Sammen for barn og unge i Stange. Kårhild Husom Løken. Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune

H = B x K x P 2 FOLKEHELSE. Sammen for barn og unge i Stange. Kårhild Husom Løken. Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune H = B x K x P 2 FOLKEHELSE Sammen for barn og unge i Stange Kårhild Husom Løken. Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune Norges suksess på 5 minutter http://www.youtube.com/watch?v=sdpmegy3gw8

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.02.2015 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Heidi Fadum, seniorrådgiver Folkehelsedivisjonen avd. lokalt folkehelsearbeid

Heidi Fadum, seniorrådgiver Folkehelsedivisjonen avd. lokalt folkehelsearbeid Heidi Fadum, seniorrådgiver Folkehelsedivisjonen avd. lokalt folkehelsearbeid Ny folkehelselov agenda To nye helselover fra 1.1.2012 Folkehelse, folkehelsearbeid og helseforståelse Folkehelseloven Helse

Detaljer

Robust oppvekst i helsefremmende kommuner. Ole Trygve Stigen

Robust oppvekst i helsefremmende kommuner. Ole Trygve Stigen Robust oppvekst i helsefremmende kommuner Ole Trygve Stigen Hva er robust oppvekst? Hva gjør en helsefremmende kommune? 2 Faktorer som har betydning for oppvekst - eksempler Familiesituasjon (stabilitet,

Detaljer

Skog i Norge. Friluftsliv, natur og opplevelser. Friluftsliv, natur og opplevelser. Folkehelse og folkehelsearbeid

Skog i Norge. Friluftsliv, natur og opplevelser. Friluftsliv, natur og opplevelser. Folkehelse og folkehelsearbeid 12. Friluftsliv - fra festtaler til handling i folkehelsearbeidet Arvid Libak, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Skog i Norge Fra festtaler til handling i folkehelsearbeidet Innlegg ved statssekretær

Detaljer

Nettverkssamling folkehelse Alta 19.mars 2014. Velkommen til nettverkssamling Oversikt og folkehelsetiltak

Nettverkssamling folkehelse Alta 19.mars 2014. Velkommen til nettverkssamling Oversikt og folkehelsetiltak Nettverkssamling folkehelse Alta 19.mars 2014 Velkommen til nettverkssamling Oversikt og folkehelsetiltak 1 PROGRAM NETTVERKSSAMLING FOLKEHELSE PROGRAM Rica Hotel Alta, NETTVERKSSAMLING 19.mars 2014 kl.8.30-15.00

Detaljer

Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud 2012-2014"

Handlingsplan - Folkehelse i Buskerud 2012-2014 Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud -2014" Videreføring av pågående folkehelsearbeid i Buskerud: Videreføre samarbeid mellom regionale aktører i folkehelsearbeidet Videreføre samarbeid mellom fylkesmannen

Detaljer

Enhet for levekår v/folkehelsekoordinator

Enhet for levekår v/folkehelsekoordinator KVINESDAL KOMMUNE Planprogram Folkehelseplan 2014-2018 Enhet for levekår v/folkehelsekoordinator Planprogram -kommunedelplan for folkehelse 2014-2018 Innhold 1.0 Bakgrunn og formål... 3 Målrettet folkehelsearbeid...

Detaljer

Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger. Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune

Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger. Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune Trondheim kommune Formålet med presentasjonen? du skal være mer

Detaljer

NORDKAPP. Kommune. Planprogram for kommunedelplan For folkehelse 2015-2019/2027 FOLKEHELSEPLANEN

NORDKAPP. Kommune. Planprogram for kommunedelplan For folkehelse 2015-2019/2027 FOLKEHELSEPLANEN NORDKAPP Kommune Planprogram for kommunedelplan For folkehelse 2015-2019/2027 FOLKEHELSEPLANEN INNHOLD Innledning... 2 Planprogram og kommunedelplan... 2 Tidsavgrensing... 2 Bakgrunn og forutsetning for

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.12.2013 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

Partnerskap for folkehelse

Partnerskap for folkehelse Partnerskap for folkehelse Innhold: Info om partnerskapet Rapportering 2014 Informasjon om partnerskapet Består av 41 aktører: 26 kommuner Fire friluftsråd, Stavanger og Haugesund turistforening, Nasjonalforeningen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Helse- og omsorgsutvalget. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2012 Tid: 11.00 15:15

MØTEPROTOKOLL. Helse- og omsorgsutvalget. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2012 Tid: 11.00 15:15 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2012 Tid: 11.00 15:15 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Rune Olsen Nestleder Elisabeth Lervik

Detaljer