Postboks 9136 Grønland Tlf OSLO Faks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postboks 9136 Grønland Tlf. 23 00 21 30 0133 OSLO Faks 23 00 21 39 www.teater.no norsk.teaterrad@teater.no"

Transkript

1 Årsmelding 2004

2 Postboks 9136 Grønland Tlf OSLO Faks Designelementer: Jentestreker AS Lay-out: Trine Smestad

3 ÅRSMELDING 2004 Medlemsorganisasjoner 4 Fylkesråd 5 Styret og kontoret 6 Råd og utvalg 7 Arbeid i styret og sekretariatet 8 Utdanningsutvalget 9 Arbeidsprogram for Økonomi 14 DRAMAS - manus-, service- og konsulentbistand 16 Informasjon 18 Støtteordninger 19 Samarbeid med andre 20 Nordisk og internasjonalt samarbeid 21 Norsk Mesterskap i Teatersport for amatører 22 Nordisk sommerteaterskole Representasjon 24 Styrets sluttord 26 Vedlegg til årsmeldingen: Revisors beretning Regnskap for

4 MEDLEMSORGANISASJONER AOF AOF Norge tlf Postboks 8703, Youngstorget 0028 OSLO FO Forsvarets Forvaltnings- og tlf Servicesenter/Velferd Oslo Mil/Akershus Langkaia OSLO HATS Hålogaland Amatørteaterselskap tlf Postboks TROMSØ JUVENTE Juvente tlf Postboks 8908 Youngstorget 0028 OSLO LDS Landslaget Drama i Skolen tlf Tollbugata OSLO NU Noregs Ungdomslag tlf Postboks 414 Sentrum 0103 OSLO NBU Norges Bygdeungdomslag tlf Postboks 9377 Grønland 0135 OSLO NDF Norges Døveforbund tlf Grensen OSLO KFUM/K Norges KFUK - KFUM tlf Postboks 6814, St. Olavs plass 0130 OSLO NATF Norsk Amatørteaterforbund tlf Fakkelgården 2624 LILLEHAMMER NFU Norsk Frilynt Ungdomsforbund tlf c/o Frode Rismyhr mob Wikes vei KODAL N4H Norske 4H tlf Postboks SKJETTEN NTV Norske Teaterverksteder Tlf c/o STT, Prinsensgt Trondheim RAVN Ravn Postboks 12 Blindern OSLO SO Studieforbundet Solidaritet tlf Storgata OSLO VT Vestlandske Teatersenter tlf Kalmargt BERGEN 4

5 FYLKESRÅD AVA Amatørteaterrådet Vest-Agder mob Postboks 1541 Lundsiden 4688 KRISTIANSAND AAA Aust-Agder Fylkeskontakt tlf v/siw Johannessen mob Dypvåg 4900 TVEDESTRAND HTL Hedmark Teaterlag tlf Berit Margrethe Kjølhaug mob Steivanglia 2560 ALVDAL NTT Nord-Trøndelag Teatersamlag tlf Stiklestad faks VERDAL OPPAT Oppland Amatørteaterråd tlf Fakkelgården faks LILLEHAMMER OAR Oslo Amatørteaterråd tlf Postboks 2893, Tøyen faks OSLO RAT Rogaland Amatørteaterråd tlf v/lise Sveine Wergelandsveien SANDNES VAT Vestfold teaterråd tlf c/o Wenche Girlando mob Leikvollgt SANDEFJORD 5

6 STYRET OG KONTORET Styrets sammensetning Leder Steinar Arnesen AOF Nestleder Ida Marie Holmin NU Medlemmer Hans Konrad Lundekvam N4H Svanhild Hanssen Posti HATS Ronny Fagereng NATF Vararepresentanter til styret Dagrun Ranberg NFU Frøydis Otre VT John Asle Torrissen Juvente Serine Nygaard RAVN Kristian Fjellanger NU Leder Steinar Arnesen AOF Nestleder Ida Marie Holmin NU Medlemmer Hans Konrad Lundekvam N4H Dagrun Ranberg NFU Ronny Fagereng NATF Sekretariatet Generalsekretær Christin Sund Informasjonskonsulent Trine Smestad Manuskonsulent Arnfi nn Hagen Sekretær og regnskapsassistent Onega A. Olsen Irja Braathen (vikar i perioden ) Kontorlokaler Sekretariatet i Norsk teaterråd leide kontorlokaler i Motzfeldtsgate 1, 5. etg., Grønland, 0133 Oslo. Totalt leieareal er 186 kvadratmeter. Den årlige leien er kr ,90, dette inkluderer fellesutgifter. Vararepresentanter til styret Serine Nygaard RAVN John Asle Torrissen Juvente Birgit Kristensen HATS Ingunn Flølo NBU Kristian Fjellanger NU 6

7 RÅD OG UTVALG Kontrollkomitéen Kontrollkomitéen velges for to år av Representantskapets årsmøte Eivind Mjærum N4H Helga Kolstad NU Gry Eikanger HATS Eivind Mjærum N4H Helga Kolstad NU Pål Arild Simonsen VAT/NFU Vara: Gry Eikanger HATS Kontrollkomitéen legger frem egen årsberetning. Valgkomitéen Valgkomitéen velges av Representantskapets årsmøte, og for to år av gangen, slik at to er på valg hvert år. Ett av medlemmene skal velges av styret. Valgkomitéen konstituerer seg selv Dagrun Ranberg, leder Styret Marit Jakobsen NU Pål-Arild Simonsen VAT Kristin Geiring VT Ivar Ødegaard NATF Dagrun Ranberg, leder Styret Marit Jakobsen NU Frode A. Rismyhr VAT Kristin Geiring VT Ivar Ødegaard NATF Representantskapets ordfører og varaordfører Møtet i Representantskapet blir ledet av Norsk teaterråds ordfører. Det er Representantskapets rsmøte som velger ordførerskapet, for to år av gangen. Representantskapets ordfører eller varaordfører har blitt innkalt og har vært til stede på to styremøter. Ordfører: Harald Stensland Varaordfører: Heidi Løklingholm JUVENTE NU Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget velges for to år av Representantskapets årsmøte Ida Marie Holmin, leder Styret Annicke Gill VT Terje Havrøy AOF Vara: Kristian Fjellanger NU Ida Marie Holmin, leder Styret Steinar Thorsen VT Tove S. Christiansen Vara: Kristian Fjellanger AOF NU Styret i Dramas Ronny Fagereng, leder Styret Mara Acantalicio NU Camilla Svingen VT 1. vara: Bjørn Asle Tollan NTT 2. vara: Marit Solbu HATS Ronny Fagereng, leder Styret Mara Acantalicio NU Camilla Svingen VT 1. vara: Bjørn Asle Tollan NTT 2. vara: Marit Solbu HATS Revisor Ernst & Young AS Innkjøpsfondet for Ny Norsk Dramatikk/ Scenetekstfondet Marianne Steinsrud NATF Arild Støfring VT Ungdomsteaterutvalget Ungdomsteaterutvalgets representanter hadde to møter. Ungdomsteaterutvalget har i 2004 bestått av: Christopher Stevenson Østlandet 7

8 ARBEID I STYRET OG SEKRETARIATET Styret Det har vært avholdt ni fysiske styremøter, hvorav ett av styremøtene var en todagers konferanse, og to telefonstyremøte i Styret har behandlet 216 saker. De viktigste sakene styret har arbeidet med, har vært følgende: o Søknad om statstilskudd 2005 o Kulturmeldingen o Nordisk og internasjonalt arbeid o Årsmøtet mai 2004 o Ekstraordinært årsmøte og representantskapsmøte oktober 2004 o Behandling og oppfølging av søknader til Frifond teater, samt videreutvikling av ordningen. o Frifond teater og forholdet for de medlemsorganisasjoner som også er medlemmer i LNU o Lobbyvirksomhet statstilskudd, Frifond teater og Kulturmeldingen o Søknad om medlemsskap fra Norske teaterverksteder o Ny fordelingsnøkkel til fordeling av statstilskudd til medlemsorganisasjonene o Navneendringssaken o Utvidet samarbeid med nye samarbeidspartnere Sekretariatet I 2004 ble det opprettet en ny stilling i sekretæriatet. 1. februar 2004 begynte Rune Lundby i stillingen som Frifond-konsulent. Sekretær og regnskapsmedarbeider Onega Olsen gikk ut i fødselspermisjon. Irja M. Braathen ble ansatt som vikar i full stilling fra 1. februar Mye av arbeidet i sekretariatet gjenspeiler de oppgaver som representantskapet har pålagt styret å arbeide med. Oppfølging av Dramas, daglig vedlikehold av hjemmesidene, NAT Nyhetsbrev/Sceneliv, stort utlån av manuskripter, rekonstruksjon av regnskapet for 2003 som følge av dataproblemer, lobbyvirksomhet overfor og kontakt med Stortinget, regjeringen og departementet og samarbeid med tradisjonelle og utradisjonelle samarbeidspartnere. I tillegg var Norge vertskap for og arrangør av årets sommerteaterskole for ungdom. Behandling av søknader til Frifond teater og oppfølgning av ordningen har vært tidkrevende, men har i tillegg vært lærerikt og givende. At Norsk teaterråd har forvaltningsansvaret for Frifond teater, gir en unik mulighet til å få en god oversikt over amatørteateraktiviteten i Norge. NM i Teatersport ble gjennomført for sjette gang i Arrangementet er i samarbeid med Norsk Amatørteaterforbund, Oppland Teaterverksted og Lillehammer Amatørteater, og gikk av stabelen i forbindelse med Teaterdagene på Lillehammer. Kulturmeldingen ble lagt frem i august Sekretariatet har arbeidet mye med meldingen, både intern i organisasjonen og med andre aktører, og arbeidet med meldingen ble avsluttet våren Det arbeidet kontinuerlig med å følge opp vedtatte mål. 8

9 UTDANNINGSUTVALGET Utdanningsutvalget fi kk følgende mandat på Representantskapsmøtet november 1995: "Utdanningsutvalget skal være representantskapets og styrets rådgivende organ i utdanningsspørsmål og arbeide for å virkeliggjøre Norsk Amatørteaterråds mål og langtidsprogram på området." Utvalget har i perioden bestått av: Ida-Marie Holmin, leder NU Annicke Gill VT Terje Havrøy AOF Vara: Kristian Fjellanger NU Utdanningsutvalget har hatt ett møte i 2004, i tillegg to telefonmøter. Det har også vært e-post og telefonkontakt. Utvalget har i perioden arbeidet med å se på sin rolle og hvordan utvalget kan utvikles videre for å bl.a. skape et større engasjement. I tillegg har utvalget samarbeidet med styret i forberedelsene til høstmøtet i Stavanger. Utvalget har arbeidet med å se på sin rolle og hvordan utvalget kan utvikles videre for å bl.a. skape et større engasjement. Det har ikke vært andre saker fra politisk hold for Utdanningsutvalget i og i perioden bestått av: Ida-Marie Holmin, leder NU Steinar Thorsen VT Tove S. Christiansen AOF Vara: Kristian Fjellanger NU 9

10 ARBEIDSPROGRAM FOR 2004 Mål og langtidsprogram for perioden , Arbeidsprogram for Sist vedtatt på Årsmøte i representantskapet i NAT 2002 Mål for Norsk Amatørteaterråd for perioden : VEDTATT 2000 Arbeidsprogram for 2004 VEDTATT 2003 Kommentarer A. Gjennom medlemsorganisasjonene øke interessen for drama- og amatørteateraktiviteten i Norge, spesielt blant barn og ungdom. Prioriterte oppgaver: - Påvirke utviklingen på kommunalt, fylkeskommunalt- og regionalt plan, slik at medlemsorganisasjonene er med på å stimulere etableringen av teater- og kulturverksteder, kulturskoler, integrering av utviklingshemmede. - Stimulere til skriving av ny norsk dramatikk blant amatører. - Fortsette samarbeidet med Ungdommens Kulturmønstring om å styrke de lokale arrangementene. - Sette i gang pilotprosjekter med fl erkulturelt teaterarbeide i samarbeid med medlemsorganisasjonene. NATs styre eller generalsekretær skal ha minst ett møte med ledelsen i alle medlemsorganisasjonene, og så ofte som mulig i tilknytning til årsmøtene. NATs generalsekretær skal delta på Landsmøte i Norsk Kulturforum og Norsk kulturråds Årskonferanse. NAT skal samarbeide med medlemsorganisasjonene om å arrangere Norsk Mesterskap i Teatersport for amatører i henhold til vedtak på årsmøte Gjennomføre manuskonkurranse for amatører. Øke kjennskapen til Frifond teater og dokumentere effekten av tildelte midler. Dette er gjennomført i forbindelse med Årsmøte og Høstmøte, samt representasjon på medlemsorganisasjonenes årsmøter, landsmøter og generalforsamlinger. I tillegg har det blitt avholdt møter med fl ere av medlemsorganisasjonene i forbindelse med særskilte saker. Styret var representert på Norsk Kulturforums Landsmøte. Styreleder, to styrerepresentanter og generalsekretæren deltok på Norsk kulturråds Årskonferanse. Gjennomført 17. til 19. september Ble gjennomført høsten Det arbeides fortløpende med informasjon om og markedsføring av ordningen. Nye oppdaterte internettsider er under utarbeidelse. Det rapporteres årlig til departementet. Samarbeidet med LNU og NMR er høyt prioritert. 10

11 Mål for Norsk Amatørteaterråd Arbeidsprogram for 2004 Kommentarer B. Å øke offentlig og politisk forståelse for og kunnskap om drama- og amatørteaterarbeidet, slik at det blir en naturlig del av den offentlige kulturpolitikken. NATs styre og generalsekretær skal ha minst ett møte med Kulturdepartementet. Prioriterte oppgaver: - Skape økt oppmerksomhet omkring og dokumentere amatørteatrets betydning for samfunnet og enkeltmennesket. - Bidra til at offentlige myndigheter, stat, fylkeskommuner og kommuner bevilger fl ere midler til og legger forholdene bedre til rette for amatørteatervirksomheten i medlemsorganisasjonene og fylkesrådene. NATs styre og generalsekretær skal ha ett møte med Stortingskomiteens sentrale medlemmer. NATs styre skal avholde åtte styremøter. Styreleder skal ha to fysiske arbeidsmøter i sekretariatet. Styreleder og generalsekretær har deltatt i møte med KKD. Teaterrådet har deltatt på to komitehøringer, statsbudsjettet for 2006 og Kulturmeldingen. Teaterrådet var representert ved styreleder, generalsekretær, styremedlemmer og organisasjoner. I tillegg har det vært avholdt møter/samtaler med representanter for Venstre, Høyre og Arbeiderpartiet. Styret har avholdt åtte styremøter, hvorav ett var en todagers konferanse. Styreleder har hatt fl ere arbeidsmøter i sekretariatet, herunder vært tilstede på den nordiske administratorkonferansen. - Være pådriver i teaterfaglige debatter. - Opprette systematisk dialog med media. - Dokumentere teateraktiviteten i medlemsorganisasjonene. - Å legge forholdene til rette for og delta i offentlige utredninger om amatørkulturen. Styremedlemmer skal være representert på Norsk kulturråds Årskonferanse. Støtte Norske Lagsbruk i arbeidet med å øke bevilgningene til lokale kulturbygg. Arbeide for at fordelingen av kulturens andel av overskuddet i Norsk Tipping AS blir synliggjort i KKDs budsjettinnstilling. NAT nyhetsbrev skal gis ut åtte ganger. NAT snyhetsbrev skal presentere en amatørteateraktivitet i medlemsorganisasjonene pr. nummer. Styreleder og to styremedlemmer var representert. Teaterrådet var med på å danne en samarbeidsgruppe, Utviklingsgruppa for kulturbygg. Det har vært avholdt fl ere møter gjennom hele Arbeides fortløpende med. Det ble utgitt åtte nummer, de to siste under ett. Gjennomført. 11

12 Mål for Norsk Amatørteaterråd Arbeidsprogram for 2004 Kommentarer NATs hjemmesider på internett skal bidra til økt strøm av informasjon om amatørteatervirksomheten. Sidene har gjennomsnittlig treff per dag. Det ble vedtatt avsatt midler til oppdatering av I tillegg ble det satt av midler til oppdatering av Hjemmesidene vil bli ferdigstilt i C. Å samordne nasjonale og internasjonale saker av felles interesse for amatørteateraktiviteten. Prioriterte oppgaver: - Arbeide for at medlemsorganisasjonenes utdanning av amatørteaterledere/instruktører blir synliggjort, og synliggjøre behovet for en Markedsføre NATs hjemmesider ved alle anledninger. Sende ut pressemeldinger om: Historiske spill Sommerspill Tyve på topp Deltagelse på nordiske og internasjonale festivaler Viktige vedtak med almen interesse i styre og representantskap Tildeling av driftstilskudd fra Frifond teater Tiltak i NUTU-nettverket. Tiltak i Nordisk Barneteaternettverk. Se til at alle medlemsorganisasjonene leverer dokumentasjonsskjema for aktivitet. Oppfordre alle teatergrupper om å sende revytekster og dokumentasjon til Norsk Revyfaglig senter. Delta i utvalg for teaterdokumentasjon. NAT skal avholde Høstmøte i Representantskapet Utdanningsutvalget skal i samarbeid med sekretariatet innhente informasjon om og arbeide for samordning og utvikling av utdanning spesielt innenfor disse feltene: Lederutdanning Kulturskoler Realkompetanse Gjennomført. Gjennomført, bortsett fra i barneteaternettverket, som er lagt ned. Gjennomført. I tillegg får man en oversikt over teateraktivitet gjennom Frifond teater. Styret har vært representert i en arbeidsgruppe nedsatt av Statistisk Sentralbyrå. Utført. Det har ikke vært avholdt møter i Gjennomført. Utvalget var tungt inn i forberedelsene til årets høstmøte. Utvalget har videre arbeidet med å se på sin rolle og hvordan utvalget kan utvikles videre for å bl.a. skape et større engasjement. 12

13 Mål for Norsk Amatørteaterråd Arbeidsprogram for 2004 Kommentarer kompetansegivende utdanning der det blir Sammen med medlemsorganisasjonene markere Alle ble oppfordret til å markere denne dagen. lagt vekt på kombinasjon av praksis og teori. amatørteaterdagen i juni. - Være pådriver for å samarbeide om aktiviteter sammen med medlemsorganisasjonene og andre som driver amatørteatervirksomhet. - Videreutvikle DRAMAS. - Styrke samarbeidet med nordiske og internasjonale organisasjoner. Arbeide for å arrangere en nasjonal teaterfestival i samarbeid med medlemsorganisasjonene. Kontinuerlig utvikle rutinene for å forrmidle henvendelser til sentralt videre til medlemsorganisasjonene. Formidle kontakt mellom uorganiserte grupper og medlemsorganisasjonene i NAT. NAT skal følge opp og prioritere driften av Dramas etter innspill fra styret i Dramas. Kontinuerlig utvikle samarbeidet med Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Norsk musikkråd, FRISAM og Fellesforum for kulturorganisasjoner. NATs generalsekretær skal ha et møte med styret i NAR. Være representert på årsmøtene i de nordiske landenes organisasjoner. NAT skal følge opp arbeidet med barneteater i Norden i regi av NAR. Oppfordre medlemsorganisasjonene til å delta i internasjonale amatørteateraktiviteter. Teaterrådet deltok på bl.a. Folkekulturfestivalen, Teaterdagene, Monologfestivalen og Barne- og ungdomsteaterfestivalen på Stord. Gjennomføres fortløpende. Gjennomført. Oppdatering av Dramas er prioritert, og planlegging av overføring teaterrådets manus til fi lialene er i gang. Gjennomført bl.a. i forbindelse med Frifond, stortingets behandling av kulturmeldingen, statsbudsjett for 2005 og nedlegging av FRISAM. Generalsekretæren har deltatt på ett møte med styret i NAR. Styreleder har vært leder av NAR i Ikke gjennomført pga. andre prioriteringer. Styreleder er leder av NAR, og har nær kontakt med de andre nordiske landenes organisasjoner. Teaterrådet har gjennom arbeidet i NAR bidratt til festival i Danmark i Gjennomført, bl.a. gjennom reisetilskuddsordningen og kontinuerlig informasjon. 13

14 ØKONOMI Statstilskuddet til amatørteateraktiviteten Det generelle statstilskuddet til amatørteatervirksomheten i Norsk teaterråd var til sammen på kr ,-, en økning på kr ,- i forhold til Det ble i 2004 bevilget kr ,- til aktiviteten i medlemsorganisasjonene og kr ,- til fi lialene i Dramas. Kr ,- til Norsk teaterråd sentralt og kr ,- til Scenetekstfondet. I tillegg ble det overført kr ,- fra KKD til IATA/AITA. Dette tilskuddet er, etter ønske fra teaterrådet, øremerket IATA/AITAs solidaritetsfond. Norsk teaterråd forvalter også Frifond teater. Dette er en støtte ordning til lokale grupper som driver med frivillig scenekunst. Fordelingsnøkkel Den ordinære bevilgningen til Norsk teaterråd fordeles på følgende måte: 57,1 % til medlemsorganisasjonene, (-2% til fi lialene i Dramas) 3,3 % til Scenetekstfondet og 39,6 % til Norsk teaterråd sentralt. De 36,9 prosentene til teaterrådet sentralt ble fordelt, foruten til drift av sekretariatet, på følgende tiltak: Styremøter (reisegodtgjørelse etc) Sceneliv og medieovervåking (ca kr ) Representantskapsmøter (herunder dekking av kostnader for styret, sekretariatet, kontrollkomiteen, ordførerskapet og 5 fylkesrådsrepresentanter) Kontrollkomiteens arbeid Utdanningsutvalgets arbeid Internasjonalt arbeid (NAR, NEATA, IATA, NUTU samt reisestøtteordningen) Manuskonkurransen, NM i teatersport (kr ) Fylkesrådenes prosjektmidler (kr ) og; Drift av DRAMAS. I 2004 var det tolv medlemsorganisasjoner som oppfylte kravene om støtte. Av disse var det 11 medlemsorganisasjoner som sendte inn søknad og fi kk støtte. Arbeidet med å utarbeide nye kriterier for fordeling av statstilskudd er i gang, og videreføres i Årets resultatregnskap går i balanse med avsetninger i henhold til årsmøtevedtak. Norsk d sentralt Norsk teaterråd sentralt 39,6 %0 Scenetekstfondet Scenetekstfondet 3,3% Norske 4H, N4H 9,34% VT 23,69% Vestlandske Teatersenter,23,69% NFU 1,99% Norsk Frilynt Ungdomsforbund, 1,99% NATF Norsk Amatørteaterforbund, 12,11% KFUM-KFUK, KFUM-KFUK 4,09% Juvente 1,32% AOF Norge, 3,28% NU 8,7% Noregs Ungdomslag, 8,7% Norges Bygdeungdomslag, 0,4% Norges Døveforbund, 0,08% JUVENTE, 1,32 NBU 0,4% NDF 0,08% Fordeling statsstilskudd Medlemsorganisasjonene Medlemsorganisasjonene 57,1% Fordeling organisasjoner HATS 35% Hålogaland Amatørteaterselskap, 35% 14

15 Historisk fordeling av statsstøtten Organisasjon AOF Norge (AOF) Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) Landslaget Drama i Skolen (LDS) Noregs Ungdomslag (NU) Norges Bygdeungdomslag (NBU) Norges Døveforbund (NDF) JUVENTE Norges Husmorforbund KFUM-KFUK Norsk Amatørteaterforbund (NATF) Norsk Frilynt Ungdomsforbund (NFU) Norske 4H (NFH) Studieforbundet Solidaritet (SO) Vestlandske Teatersenter (VT) SUM fordelt

16 DRAMAS Manus-, service, og konsulentbistand Dramas-databasen ble publisert på Internett (www.teater.no/dramas)15. oktober Manus-, service og konsulentbistand i teaterrådet foregår i samarbeid med manusfi lialene i Dramas. Manusfi lialene er: o Hålogaland Amatørteaterselskap HATS o Nord-Trøndelag Teatersamlag NTT o Noregs Ungdomslag NU o Oslo Teatersenter OTS o Vestlandske Teatersenter VT Dramas omfatter ca norske og utenlandske dramatiske verker og det er registrert ca forfattere/rettighetshavere. På Siste Nytt siden presenteres de 15 siste nyregistrerte manus. Dramas har prioritert følgende arbeid i 2004: o Oppdatering av opplysningene i Dramas o Klarering av oppførelsesrettigheter for amatørteatergrupper o Oversending av informasjon vedrørende manuskripter til våre fi lialer o Fakturering av spilleavgifter og avregning kvartalsvis til rettighetshavere o Avtaler med rettighetshavere om formidling av oppførelsesrett i samarbeid med Norske Dramatikeres Forbund (NDF). o Registrering av nye teatermanuskripter og forfattere. Teaterrådet har i stadig økende grad fått forespørsler angående manuskripter og oppførelsesrettigheter. En stor del av henvendelsene gjaldt spørsmål om lånemanus. Disse har i størst mulig utstrekning blitt videreformidlet til fi lialene. Dersom ingen av fi lialene har hatt det etterspurte manuskriptet i sitt arkiv, eller dersom det av tidsmessige eller andre praktiske årsaker har vært nødvendig, har teaterrådet foretatt utlånet selv. Dramas klarerte i avtaler om oppførelsesrett for amatørteatergrupper. Teaterrådet sendte ut 485 teatermanuskripter. Manusfi lialene sendte totalt ut 2179 lånemanus registrert i Dramas, og ytte konsulentbistand til atskillig fl ere grupper og enkeltpersoner. Det er en klar utvikling med hensyn til brukergruppene. Stadig fl ere enkeltpersoner, frie grupper og ikke minst skoleverket har oppdaget Dramas og nytten av basen. Det stipuleres at skoleverket, fra grunnskoler og kulturskoler til høgskoler og universiteter, utgjør ca. 40 % av henvendelsene i Dramas. Dette speiles i så vel utlån av manus som i klarering av spilletillatelser. Antall utlånte manus registrert i Dramas per o Hålogaland Amatørteaterselskap med 195 manus o Nord-Trøndelag Teatersamlag med 481 manus o Noregs Ungdomslag med 195 manus o Oslo Teatersenter med 1206 manus o Vestlandske Teatersenter med 102 manus o Norsk teaterråd med 485 manus Filialene har fortløpende innarbeidet opplysninger knyttet til titler som fi nnes i eget arkiv. 16

17 I perioden har det tidvis vært problemer med servertjenesten. Dette har resultert i at basen i enkelte perioder har ligget nede, slik at verken publikum eller konsulentene har kunnet nyttiggjøre seg den. Dette har medført irritasjon og merarbeid, men fi lialene har gjort en stor innsats for å begrense ulempene for publikum. Det er satt i gang en prosess for å sikre at basen er mer pålitelig og driftssikker. Årsmøtet i Representantskapet i Norsk Amatørteaterråd vedtok i mai 2000 at 2 % av statsstøtten til medlemsorganisasjonene skulle settes av til drift av Dramas. For 2004 ble det fordelt kr som følger: o Hålogaland Amatørteaterselskap kr o Nord-Trøndelag Teatersamlag kr o Noregs Ungdomslag kr o Oslo Teatersenter kr o Vestlandske Teatersenter kr Samarbeidspartnere og royalty Teaterrådet har samarbeidsavtale med Nye Nordiske Teaterforleggerforeningen. Avtalen innebærer i korte trekk at teaterrådet formidler oppførelsesrettigheter til norske amatørteatergrupper etter godkjennelse fra forlagene. Teaterrådet/Dramas har inngått en del enkeltavtaler med rettighetshavere. Dette gjelder såvel nålevende norske dramatikere som arvinger. Norske Dramatikeres Forbund/Den Norske Oversetterforening og teaterrådet undertegnet en generell avtale om minimumshonorarer i forbindelse med oppførelsesrettigheter til norsk dramatikk. Dramas I perioden har styret bestått av: Leder: Ronny Fagereng Teaterrådet Medlemmer: Camilla Svingen VT Mara Acantalicio NU 1. vara Bjørn Asle Tollan NTT 2. vara Marit Solbu HATS Sekretær: Arnfi nn Hagen Teaterrådet Styret har hatt ett styremøte i perioden. Styret har fortsatt å følge opp arbeidet med tilpasninger og ferdigstilling av Dramas. Styret arbeider med revidering av mål, virkemidler og ressurser for Dramas. Det er søkt UFD om tilskudd til veiledning og oppfølging av skoleverket. Søknaden ble imidlertid avslått, men det arbeides videre med dette. Det er vedtatt å starte arbeidet med digitalisering av manus. Dette vil i første omgang omfatte de 50 mest spilte stykkene. Dramas har kjøpt eget domene: Samtlige fi lialer og konsulenter har i perioden satt inn så mye ressurser som det har vært praktisk mulig i dette viktige arbeidet. Styret i Dramas er svært fornøyd med innsatsen fra alle sammen. 17

18 INFORMASJON Innarbeiding av nytt navn har vært en prioritert oppgave i 2004, samt utvikling av helhetlig ny profi l for teaterrådet. Informasjonsvirksomheten har videre også i 2004 konsentrert seg om medlemsorganisasjonene og fylkesrådene i Norsk teaterråd, formidling av enkeltpersoner og teatergrupper til kurs, festivaler og studier i utlandet. Fra NAT Nyhetsbrev til Sceneliv Fra årsmøtet i mai 2004 eksisterer ikke lenger forkortelsen NAT, og det var derfor naturlig å skifte navn også på teaterrådets blad. Det ble således gitt ut tre nummer av NAT Nyhetsbrev, og fem nummer av Sceneliv, hvorav nr. fi re og fem utkom under ett. I forbindelse med navneskifte fi kk bladet ny lay-out, i tråd med ny profi l for rådet for øvrig. Sceneliv utgis i farger. Bladet er også å fi nne på teaterrådets hjemmesider på Internett. Sentralt i bladet er formidling av aktiviteten i Norsk teaterråds medlemsorganisasjoner sentralt og lokalt. Vi forsøker å speile og å påvirke kulturpolitiske saker som er viktige for det frivillige kulturlivet. Internasjonal utveksling har også vært godt dekket i brevet. En oversikt over friluftsspill utkom sammen med NAT Nyhetsbrev 3/04 i mai. Bladet utgis nå i 3300 eksemplarer. Media Mediearbeidet har i året som gikk blant annet vært viet Norgesmesterskapet i Teatersport TM, Nordisk ungdomsteaterutvalgs sommerteaterskole på Halsnøy og innarbeiding av nytt navn. Det har videre vært foretatt utspill i forbindelse med bl.a. den ettårige instruktørutdanningen i Litauen i regi av Universitet i Klaipeda Friluftsspillkalenderen, Frifond, statsbudsjettet og de mest spilte dramatikerne i Sakene har fått god dekning lokalt og regionalt. Det ble i 2004 etablert digital medieovervåkning med mulighet for å overvåke og også medlemsorganisasjonene. Hjemmesider Hjemmesidene, oppdateres jevnlig med relevant informasjon, og brukes aktivt i informasjonsarbeidet. Arbeidet med etablering av nye hjemmesider startet i

19 STØTTEORDNINGER Frifond teater Norsk teaterråd er sammen med Norsk musikkråd og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisajoner forvaltere av Frifond. Friofnd er en tilskuddsordning til frivillige barne- og ungdomsaktiviteter. Norsk teaterråd forvalter Frifond teater etter kriterier fastsatt av Kulturdepartementet og styret i Norsk teaterråd. I 2004 kom det inn 731 søknader, av disse fi kk 478 grupper støtte til sine aktiviteter. Totalt ble det bevilget kr ,- Det var økning i antall søknader fra 2003 på 20%. At Norsk teaterråd er forvalter av Frifond teater gir en unik mulighet til å få en bred oversikt over amatørteateraktiviteter i Norge. I tillegg er det gode muligheter for våre medlemsorganisasjoner å rekruttere nye medlemmer. Reisetilskudd Reisetilskuddordningen ble innført for å stimulere til økt utveksling mellom Norge og andre land. Reisetilskuddsordningen har som formål å bidra til og fremme at teatergrupper representerer Norge i internasjonale sammenhenger, slik som internasjonale festivaler, verksteder ol. Egne retningslinjer for ordningen ble vedtatt i Reisetilskuddsordningen er godt mottatt og blir fl ittig tilsøkt. Det står ved utgangen av 2004 kr ,- til fordeling. Scenetekstfondet Norsk teaterråd forvalter, sammen med Norske Dramatikeres Forbund, Scenetekstfondet, tidligere Innkjøpsfondet for Ny Norsk Dramatikk. Scenetekstfondet ledes av et styre med to representanter valgt av teaterrådet og en representant valgt av Dramatikerforbundet. Det ble i 2004 fordelt kr fra fondet. Scenetekstfondet er fi nansiert via teaterrådets statstilskudd. Scenetekstfondets formål er å bidra til samarbeid mellom dramatikere og amatørteatergrupper, med tanke på å utvikle ny norsk dramatikk. 19

20 SAMARBEID MED ANDRE Norsk teaterråd er seg bevisst på at det er et godt samarbeid mellom Norsk teaterråd og medlemsorganisasjonene og fylkesrådene. Videre ser Norsk teaterråd det som viktig at medlemsorganisasjonene samarbeider seg imellom. Norsk teaterråd har etablert samarbeid med forskjellige organisasjoner og institusjoner. I tillegg har det vært knyttet kontakt med utradisjonelle samarbeidspartnere. Samarbeidets art varierer fra år til år. Norsk musikkråd Rådet har i fl ere år vært en særdeles viktig samarbeidspartner. I 2004 har vi sammen drevet aktiv lobbyvirksomhet for at Stortinget følger opp eget vedtak angående Frifond, samt fokus på viktigheten av et godt fungerende frivillig kulturliv. Norsk teaterråd møter NMR i fl ere sammenhenger, og vi har et fruktbart samarbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Rådet har i flere år vært en særdeles viktig samarbeidspartner. I 2004 har vi sammen drevet aktiv lobbyvirksomhet for å opprettholde Stortingets vedtak angående Frifond. En representant fra LNU deltok på administratorkonferansen på Færøyene. FRISAM - frivillighetens kontaktorgan FRISAM har vært en viktig og god samarbeidspartner i FRISAM har koordinert arbeidet vi gjør i forhold til offentlige utredninger og prosjekter som synliggjør frivillig innsats i Norge. I tillegg har FRISAM også ledet arbeidet for å fi nne et godt system for refusjon av merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner. Regjeringen vedtok høsten 2004 at FRISAM, med dagens organisering, skulle legges ned. Utviklingen følges nøye i Norske Dramatikeres Forbund Forbundet har vært en viktig instans for Norsk teaterråd å forholde seg til i spørsmålet om tilgjengeligheten av norsk dramatikk for amatørteatret. I 2004 har vi samarbeidet nært med forbundet for å oppdatere manusbasen i DRAMAS. Forbundet er også samarbeidspartner i Scenetekstfondet, tidligere Innkjøpsfondet for Ny Norsk Dramatikk. Den norske Oversetterforening Forbundet har vært en viktig instans for Norsk teaterråd å forholde seg til i spørsmålet om tilgjengeligheten av norsk dramatikk for amatørteatret. I 2004 har vi samarbeidet nært med forbundet for å oppdatere manusbasen i DRAMAS. Fellesforum for kulturorganisasjoner Dette forumet omfatter alle kulturorganisasjoner i Norge med unntak av forfatterforeningene. Norsk teaterråd har deltatt på fl ere møter, og vært aktivt med i arbeidsutvalget for fellesforumet. Kulturmeldingen og statsbudsjettet har vært de største sakene forumet har arbeidet med. Generalsekretæren og informasjonskonsulenten har deltatt på fl ere av Musikernes fellesorganisasjons frokostmøter. Utviklingsgruppen for kulturbygg Gruppen ble dannet i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for Gruppen har jobbet med statsbudsjettet og med kulturmeldingen. Gruppen er en viktig samarbeidspartner og det arbeides meget godt innad i gruppen. Andre samarbeidspartnere Det har i løpet av 2004 vært kontakt med andre og nye samarbeidspartnere. Erfaringene så langt har vist at dette har vært nyttig, og arbeidet med å søke nye kontaktgrupper vil fortsette fremover. Det har vært kontakt med paraplyorganisasjonen Du Store Verden, for å se på hvordan man i større grad kan nå ut til fl erkulturelle organisasjoner og grupper. 20

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Skjetten, juni P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Skjetten, juni P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Skjetten, 1.-2. juni 2012 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved styreleder Svein J. Svensson i Norsk teaterråd. SAK 2 KONSTITUERING Styret foreslår Hans Konrad

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Protokoll

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Protokoll Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Protokoll Oslo, 5. - 6. juni 2010 SAK 1 ÅPNING Styreleder Svein J. Svensson i Norsk teaterråd åpnet årsmøtet i representantskapet. SAK 2 KONSTITUERING Ordfører

Detaljer

Årsmelding. Norsk Amatørteaterråd

Årsmelding. Norsk Amatørteaterråd 2003 Årsmelding Norsk Amatørteaterråd Norsk Amatørteaterråd (NAT) Postboks 9136 Grønland Tlf. 23 00 21 30 0133 OSLO Faks 23 00 21 39 www.teater.no norsk.amatorteaterrad@teater.no Forsiden: Familien Mørland

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Bergen, 13.-14. juni 2009. P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Bergen, 13.-14. juni 2009. P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Bergen, 13.-14. juni 2009 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Styreleder Svein J. Svensson i Norsk teaterråd åpnet årsmøtet. Vestlandske teatersenter ved Steinar

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 1.-2. juni 2013 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. SAK 2 KONSTITUERING Ordfører Lise Sveine

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * *

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * * Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 10. 11. mai 2014 Protokoll SAK 1/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. Innkalling

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer.

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer. Årsmelding 2013 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

DETTE ER NORSK TEATERRÅD

DETTE ER NORSK TEATERRÅD Årsmelding 2012 DETTE ER NORSK TEATERRÅD Fra den nordiske teaterfestivalen NEATA (Danmark 2012) Dette er Norsk teaterråd...3 Organisasjoner og fylkesteaterråd...4 Handlingsprogram 2012 2014...6 Dramas

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 26.02.2016-28.02.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

MEDLEMSORGANISASJONER

MEDLEMSORGANISASJONER Årsmelding 2011 Designelementer: Jentestreker AS Lay-out: Trine Smestad Forsiden: Åpningsseremoni. Foto: Løken/Tromsø Dialog Medlemsorganisasjoner 4 Fylkesråd 5 Styret og kontoret 6 Råd og utvalg 7 Arbeid

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap VelferdstingetiOslo og Akershus Driftsinntekter og driftskostnader Note Tilskudd 1, 2 12 589 883 8 864 956 Sum tilskudd 12 589 883 8 864 956 Bevilgninger 3 9 822 072 6 643 772 Lønnskostnad

Detaljer

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 NIL Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2014 2013 Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 Sum driftsinntekter

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 7. mars 2014 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2013 på styremøte

Detaljer

Frivillig scenekunst anno tilrettelagt for fremtiden

Frivillig scenekunst anno tilrettelagt for fremtiden Frivillig scenekunst anno 2015 - tilrettelagt for fremtiden Årsmelding for foreningen SceneFolk Org.nr: 916131445 Side 1 av 12 Styrets beretning Den 13. januar 2015 inngikk Buskerud Teater, Norsk Revyfaglig

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015 PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte Oslo, 17. 19. april 2015 1 Oversikt Helhetlig regnskap. Her følger en presentasjon av årsregnskapet for Press for regnskapsåret. Det viser et driftsoverskudd

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Tilskudd 1 507 966 1 345 726 Kontingenter og gaver 84 882 68 285 Leirinntekter 217 155 326 957 Annen driftsinntekt 204 198 109 550 Sum

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 10. mars 2015 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2014 på styremøte

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Retningslinjer for regnskapsføring Retningslinjer for regnskapsføring vedtatt i Landsstyre 27. februar 2014 Side 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kontantprinsippet...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 Driftsinntekter 2014 Budsjett 2013 Fylkeskulturadm Grunnstønad 702 000 702 000 684 000 Medlemskontingent 193 248 140 000 152 982 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet

Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet Kontingentsatser 2011 Lik kontingent som i 2010: Hovedmedlem: 290 kr ved fornyelse, 150 kr ved nyverving Husstand: 50 kr (lik sats for nyverving og fornyelse

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2015 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2015 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2015 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 12. april 2016 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2015 5. april

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

STYREPROTOKOLL. SAK 2/ 16 GODKJENNING AV STYREPROTOKOLL Vedtak: Protokoll fra telefonstyremøte godkjennes.

STYREPROTOKOLL. SAK 2/ 16 GODKJENNING AV STYREPROTOKOLL Vedtak: Protokoll fra telefonstyremøte godkjennes. STYREPROTOKOLL Sted: Telefonmøte Dato: 11. april 2016 Tidspunkt: kl 18.30-19.45 Deltagere: Ken Are Johnsen, møteleder Lindor Lorentsen Anne Grethe Kristensen Frid Einarsdotter Fossbakk Ingeborg Mauseth

Detaljer

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Offentlige tilskudd 679 041 583 468 Kontingenter og andre inntekter 202 243 163 432 Sum driftsinntekter 1 881 284 746 900 Lønnskostnader

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og

Detaljer

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 03.02.2017-05.02.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 02.02-17 Gjelder Rammebudsjett for 2018 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2018 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Vedlagt følger årsregnskapet for NR for regnskapsåret 2012, som sammen med årsregnskapet

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum 3.2 REGNSKAP Innledning ved Ellen Stigum Kommentar til regnskapene Regnskapene er gjennomgått av fylkeskontoret uten særskilte merknader og er godkjent av revisor. Pga. omlegging av regnskapssystemet er

Detaljer

Budsjett 2018 Kontingent 2018 Sak GF 08/17 og 09/17

Budsjett 2018 Kontingent 2018 Sak GF 08/17 og 09/17 Budsjett 2018 Kontingent 2018 Sak GF 08/17 og 09/17 Om dokumentet Budsjett og kontingent vedtas med alminnelig flertall. Budsjettet bør ses i sammenheng med arbeidsprogrammet. Dokumenter - Om forslaget

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontigent 3200 Medlemskontingent 28 000,00 42 845,00 Sum Medlemskontigent 28 000,00 42 845,00 Offentlige tilskudd 1 3440 Helsedirektoratet-psykisk

Detaljer

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter;

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; ÅRSMØTE 2015 1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; - I 4c) foreslås tatt inn «har eller» slik at paragrafen vil lyde: «Rett til familemedlemskap

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006 TROMSØ IDRETTSRÅD 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokoll (desisorer) 3. Godkjenning av forretningsorden 4. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Norsk Amatørteaterråd

Norsk Amatørteaterråd 1/04 Norsk Amatørteaterråd NAT nyhetsbrev Gavepakken Frifond! Ung og hekta på teater? HATS - 50 år i år! Kulturmeldingen - nå er det opp til Stortinget! HATS 50 år I Tromsø har det nettopp vært arrangert

Detaljer

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011 NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Kontingent 32 074 904 32 025 000 49 904 0 % Opp og Utfond 1 1 152 947 1 239 792-86 846-7 % Adm andel vederlag

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

2011 Årsberetning 2011

2011  Årsberetning 2011 2011 Årsberetning 2011 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 33 medlemmer 10 medlemmer 4 medlemmer Sum

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00 Resultatregnskap Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Annonseinntekter (3040) kr 5 000,00 kr 2 000,00 kr 8 900,00 kr 8 000,00 Andre inntekter (3070,3080) Note 1 kr 13 770,00

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen.

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen. Landsting 8.-10. april 2011 Sak 4 Regnskap Sak 4.1 Regnskap 2009 Sak 4.1.1 Årsregnskap 2009 forbund Vedlegg: - Revidert resultatregnskap (samlet regnskap) og balanse - Noter - Revisors beretning Landsstyrets

Detaljer

NORSK FRILUFTSLIV Resultatregnskap

NORSK FRILUFTSLIV Resultatregnskap Resultatregnskap Note Regnskap Budsjett Regnskap 2016 2016 2015 INNTEKTER Drift 2-6 568 670-6 351 000-6 157 366 Prosjekter 3-28 135 116-33 130 956 Sum inntekter -34 703 786-6 351 000-39 288 321 KOSTNADER

Detaljer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer 2010 Årsberetning 2010 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 37 medlemmer 15 medlemmer 6 medlemmer Sum

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD

VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD 1 FORMÅL Norsk teaterråd er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner som har teater/scenekunst som organisert virksomhet. Norsk teaterråd skal ta seg av nasjonale

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 9 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.:

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Piratpartiet Org.nr.:998 732 115 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Medlemskontigent/ Donasjoner 44 623 35 843 Offentlig tilskudd 884 472 855 304 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 20. januar 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon

Retningslinjer for Frifond organisasjon Retningslinjer for Frifond organisasjon Vedtatt revidert av Dysleksi Norge v/ Landsstyret 5. februar 2016 Søknadsfrist 15. mai Til Dysleksi Norge Storgata 10 a, 0155 Oslo kine@dysleksinorge.no Formål og

Detaljer

Resultatregnskap. Herøy Vasslag SA. Driftsinntekter og -kostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Herøy Vasslag SA. Driftsinntekter og -kostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note Vassavgift 8 902 414 8 302 903 Sum driftsinntekter 8 902 414 8 302 903 Personalkostnader 2 1 665 836 1 681 753 Ordinære avskrivninger 4 3 349 655 3 670

Detaljer

Styremøte : Sakliste

Styremøte : Sakliste Styremøte 2 2016-2017: Sakliste Sted: Park Inn hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 02.10.16 10.30-18.00 Sak 37/2016: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 38/2016: Godkjenning av protokoll, Styremøte 1,

Detaljer

4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS 2015

4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS 2015 4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS 2015 Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Generalsekretær Vedtakssak Landsmøtet gjennomgår og eventuelt godkjenner regnskap for NKS 2015. Bakgrunn: Resultatregnskapet

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

NR. 1/2004 - Norsk teaterråd. Lurer du på hva du holder i hånden? Trippelt navneskifte i NAT!! Les om årsmøteresultatene på side 2, 3 og 8!

NR. 1/2004 - Norsk teaterråd. Lurer du på hva du holder i hånden? Trippelt navneskifte i NAT!! Les om årsmøteresultatene på side 2, 3 og 8! NR. 1/2004 - Norsk teaterråd Lurer du på hva du holder i hånden? Trippelt navneskifte i NAT!! Les om årsmøteresultatene på side 2, 3 og 8! Sceneliv Det er sommer og vi kan så smått gire ned. Vi har gjennomført

Detaljer

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007.

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Årsmelding for 2008 Generelt I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Vi har aktivt arbeidet for å øke kompetansen vår rundt frivillig arbeid, for best mulig å kunne støtte

Detaljer

2009 Årsberetning 2009

2009 Årsberetning 2009 2009 Årsberetning 2009 Medlemmer Døves Fylkeslag Nordland hadde til sammen 56 medlemmer per 31.12.09. Fylkeslaget har hatt en medlemsøkning på 8 medlemmer. Like etter nyttår 2010 fikk fylkeslaget enda

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 24.03.2017-26.03.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 02.02-17 Gjelder Rammebudsjett for 2018 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2018 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590 Årsmelding for 2009 Generelt TROBUR har hatt en meget positiv utvikling i 2009. Økt medlemstall, økt aktivitet og bedre oppslutning om egne arrangementer tyder på et aktivt og blomstrende organisasjonsliv

Detaljer

Årsoppgjør 2009 for. Forum for Natur og Friluftsliv Troms. Foretaksnr.

Årsoppgjør 2009 for. Forum for Natur og Friluftsliv Troms. Foretaksnr. Årsoppgjør 2009 for Forum for Natur og Friluftsliv Troms Foretaksnr. Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 202 977 320 955 Sum driftsinntekter

Detaljer