Postboks 9136 Grønland Tlf OSLO Faks

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postboks 9136 Grønland Tlf. 23 00 21 30 0133 OSLO Faks 23 00 21 39 www.teater.no norsk.teaterrad@teater.no"

Transkript

1 Årsmelding 2004

2 Postboks 9136 Grønland Tlf OSLO Faks Designelementer: Jentestreker AS Lay-out: Trine Smestad

3 ÅRSMELDING 2004 Medlemsorganisasjoner 4 Fylkesråd 5 Styret og kontoret 6 Råd og utvalg 7 Arbeid i styret og sekretariatet 8 Utdanningsutvalget 9 Arbeidsprogram for Økonomi 14 DRAMAS - manus-, service- og konsulentbistand 16 Informasjon 18 Støtteordninger 19 Samarbeid med andre 20 Nordisk og internasjonalt samarbeid 21 Norsk Mesterskap i Teatersport for amatører 22 Nordisk sommerteaterskole Representasjon 24 Styrets sluttord 26 Vedlegg til årsmeldingen: Revisors beretning Regnskap for

4 MEDLEMSORGANISASJONER AOF AOF Norge tlf Postboks 8703, Youngstorget 0028 OSLO FO Forsvarets Forvaltnings- og tlf Servicesenter/Velferd Oslo Mil/Akershus Langkaia OSLO HATS Hålogaland Amatørteaterselskap tlf Postboks TROMSØ JUVENTE Juvente tlf Postboks 8908 Youngstorget 0028 OSLO LDS Landslaget Drama i Skolen tlf Tollbugata OSLO NU Noregs Ungdomslag tlf Postboks 414 Sentrum 0103 OSLO NBU Norges Bygdeungdomslag tlf Postboks 9377 Grønland 0135 OSLO NDF Norges Døveforbund tlf Grensen OSLO KFUM/K Norges KFUK - KFUM tlf Postboks 6814, St. Olavs plass 0130 OSLO NATF Norsk Amatørteaterforbund tlf Fakkelgården 2624 LILLEHAMMER NFU Norsk Frilynt Ungdomsforbund tlf c/o Frode Rismyhr mob Wikes vei KODAL N4H Norske 4H tlf Postboks SKJETTEN NTV Norske Teaterverksteder Tlf c/o STT, Prinsensgt Trondheim RAVN Ravn Postboks 12 Blindern OSLO SO Studieforbundet Solidaritet tlf Storgata OSLO VT Vestlandske Teatersenter tlf Kalmargt BERGEN 4

5 FYLKESRÅD AVA Amatørteaterrådet Vest-Agder mob Postboks 1541 Lundsiden 4688 KRISTIANSAND AAA Aust-Agder Fylkeskontakt tlf v/siw Johannessen mob Dypvåg 4900 TVEDESTRAND HTL Hedmark Teaterlag tlf Berit Margrethe Kjølhaug mob Steivanglia 2560 ALVDAL NTT Nord-Trøndelag Teatersamlag tlf Stiklestad faks VERDAL OPPAT Oppland Amatørteaterråd tlf Fakkelgården faks LILLEHAMMER OAR Oslo Amatørteaterråd tlf Postboks 2893, Tøyen faks OSLO RAT Rogaland Amatørteaterråd tlf v/lise Sveine Wergelandsveien SANDNES VAT Vestfold teaterråd tlf c/o Wenche Girlando mob Leikvollgt SANDEFJORD 5

6 STYRET OG KONTORET Styrets sammensetning Leder Steinar Arnesen AOF Nestleder Ida Marie Holmin NU Medlemmer Hans Konrad Lundekvam N4H Svanhild Hanssen Posti HATS Ronny Fagereng NATF Vararepresentanter til styret Dagrun Ranberg NFU Frøydis Otre VT John Asle Torrissen Juvente Serine Nygaard RAVN Kristian Fjellanger NU Leder Steinar Arnesen AOF Nestleder Ida Marie Holmin NU Medlemmer Hans Konrad Lundekvam N4H Dagrun Ranberg NFU Ronny Fagereng NATF Sekretariatet Generalsekretær Christin Sund Informasjonskonsulent Trine Smestad Manuskonsulent Arnfi nn Hagen Sekretær og regnskapsassistent Onega A. Olsen Irja Braathen (vikar i perioden ) Kontorlokaler Sekretariatet i Norsk teaterråd leide kontorlokaler i Motzfeldtsgate 1, 5. etg., Grønland, 0133 Oslo. Totalt leieareal er 186 kvadratmeter. Den årlige leien er kr ,90, dette inkluderer fellesutgifter. Vararepresentanter til styret Serine Nygaard RAVN John Asle Torrissen Juvente Birgit Kristensen HATS Ingunn Flølo NBU Kristian Fjellanger NU 6

7 RÅD OG UTVALG Kontrollkomitéen Kontrollkomitéen velges for to år av Representantskapets årsmøte Eivind Mjærum N4H Helga Kolstad NU Gry Eikanger HATS Eivind Mjærum N4H Helga Kolstad NU Pål Arild Simonsen VAT/NFU Vara: Gry Eikanger HATS Kontrollkomitéen legger frem egen årsberetning. Valgkomitéen Valgkomitéen velges av Representantskapets årsmøte, og for to år av gangen, slik at to er på valg hvert år. Ett av medlemmene skal velges av styret. Valgkomitéen konstituerer seg selv Dagrun Ranberg, leder Styret Marit Jakobsen NU Pål-Arild Simonsen VAT Kristin Geiring VT Ivar Ødegaard NATF Dagrun Ranberg, leder Styret Marit Jakobsen NU Frode A. Rismyhr VAT Kristin Geiring VT Ivar Ødegaard NATF Representantskapets ordfører og varaordfører Møtet i Representantskapet blir ledet av Norsk teaterråds ordfører. Det er Representantskapets rsmøte som velger ordførerskapet, for to år av gangen. Representantskapets ordfører eller varaordfører har blitt innkalt og har vært til stede på to styremøter. Ordfører: Harald Stensland Varaordfører: Heidi Løklingholm JUVENTE NU Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget velges for to år av Representantskapets årsmøte Ida Marie Holmin, leder Styret Annicke Gill VT Terje Havrøy AOF Vara: Kristian Fjellanger NU Ida Marie Holmin, leder Styret Steinar Thorsen VT Tove S. Christiansen Vara: Kristian Fjellanger AOF NU Styret i Dramas Ronny Fagereng, leder Styret Mara Acantalicio NU Camilla Svingen VT 1. vara: Bjørn Asle Tollan NTT 2. vara: Marit Solbu HATS Ronny Fagereng, leder Styret Mara Acantalicio NU Camilla Svingen VT 1. vara: Bjørn Asle Tollan NTT 2. vara: Marit Solbu HATS Revisor Ernst & Young AS Innkjøpsfondet for Ny Norsk Dramatikk/ Scenetekstfondet Marianne Steinsrud NATF Arild Støfring VT Ungdomsteaterutvalget Ungdomsteaterutvalgets representanter hadde to møter. Ungdomsteaterutvalget har i 2004 bestått av: Christopher Stevenson Østlandet 7

8 ARBEID I STYRET OG SEKRETARIATET Styret Det har vært avholdt ni fysiske styremøter, hvorav ett av styremøtene var en todagers konferanse, og to telefonstyremøte i Styret har behandlet 216 saker. De viktigste sakene styret har arbeidet med, har vært følgende: o Søknad om statstilskudd 2005 o Kulturmeldingen o Nordisk og internasjonalt arbeid o Årsmøtet mai 2004 o Ekstraordinært årsmøte og representantskapsmøte oktober 2004 o Behandling og oppfølging av søknader til Frifond teater, samt videreutvikling av ordningen. o Frifond teater og forholdet for de medlemsorganisasjoner som også er medlemmer i LNU o Lobbyvirksomhet statstilskudd, Frifond teater og Kulturmeldingen o Søknad om medlemsskap fra Norske teaterverksteder o Ny fordelingsnøkkel til fordeling av statstilskudd til medlemsorganisasjonene o Navneendringssaken o Utvidet samarbeid med nye samarbeidspartnere Sekretariatet I 2004 ble det opprettet en ny stilling i sekretæriatet. 1. februar 2004 begynte Rune Lundby i stillingen som Frifond-konsulent. Sekretær og regnskapsmedarbeider Onega Olsen gikk ut i fødselspermisjon. Irja M. Braathen ble ansatt som vikar i full stilling fra 1. februar Mye av arbeidet i sekretariatet gjenspeiler de oppgaver som representantskapet har pålagt styret å arbeide med. Oppfølging av Dramas, daglig vedlikehold av hjemmesidene, NAT Nyhetsbrev/Sceneliv, stort utlån av manuskripter, rekonstruksjon av regnskapet for 2003 som følge av dataproblemer, lobbyvirksomhet overfor og kontakt med Stortinget, regjeringen og departementet og samarbeid med tradisjonelle og utradisjonelle samarbeidspartnere. I tillegg var Norge vertskap for og arrangør av årets sommerteaterskole for ungdom. Behandling av søknader til Frifond teater og oppfølgning av ordningen har vært tidkrevende, men har i tillegg vært lærerikt og givende. At Norsk teaterråd har forvaltningsansvaret for Frifond teater, gir en unik mulighet til å få en god oversikt over amatørteateraktiviteten i Norge. NM i Teatersport ble gjennomført for sjette gang i Arrangementet er i samarbeid med Norsk Amatørteaterforbund, Oppland Teaterverksted og Lillehammer Amatørteater, og gikk av stabelen i forbindelse med Teaterdagene på Lillehammer. Kulturmeldingen ble lagt frem i august Sekretariatet har arbeidet mye med meldingen, både intern i organisasjonen og med andre aktører, og arbeidet med meldingen ble avsluttet våren Det arbeidet kontinuerlig med å følge opp vedtatte mål. 8

9 UTDANNINGSUTVALGET Utdanningsutvalget fi kk følgende mandat på Representantskapsmøtet november 1995: "Utdanningsutvalget skal være representantskapets og styrets rådgivende organ i utdanningsspørsmål og arbeide for å virkeliggjøre Norsk Amatørteaterråds mål og langtidsprogram på området." Utvalget har i perioden bestått av: Ida-Marie Holmin, leder NU Annicke Gill VT Terje Havrøy AOF Vara: Kristian Fjellanger NU Utdanningsutvalget har hatt ett møte i 2004, i tillegg to telefonmøter. Det har også vært e-post og telefonkontakt. Utvalget har i perioden arbeidet med å se på sin rolle og hvordan utvalget kan utvikles videre for å bl.a. skape et større engasjement. I tillegg har utvalget samarbeidet med styret i forberedelsene til høstmøtet i Stavanger. Utvalget har arbeidet med å se på sin rolle og hvordan utvalget kan utvikles videre for å bl.a. skape et større engasjement. Det har ikke vært andre saker fra politisk hold for Utdanningsutvalget i og i perioden bestått av: Ida-Marie Holmin, leder NU Steinar Thorsen VT Tove S. Christiansen AOF Vara: Kristian Fjellanger NU 9

10 ARBEIDSPROGRAM FOR 2004 Mål og langtidsprogram for perioden , Arbeidsprogram for Sist vedtatt på Årsmøte i representantskapet i NAT 2002 Mål for Norsk Amatørteaterråd for perioden : VEDTATT 2000 Arbeidsprogram for 2004 VEDTATT 2003 Kommentarer A. Gjennom medlemsorganisasjonene øke interessen for drama- og amatørteateraktiviteten i Norge, spesielt blant barn og ungdom. Prioriterte oppgaver: - Påvirke utviklingen på kommunalt, fylkeskommunalt- og regionalt plan, slik at medlemsorganisasjonene er med på å stimulere etableringen av teater- og kulturverksteder, kulturskoler, integrering av utviklingshemmede. - Stimulere til skriving av ny norsk dramatikk blant amatører. - Fortsette samarbeidet med Ungdommens Kulturmønstring om å styrke de lokale arrangementene. - Sette i gang pilotprosjekter med fl erkulturelt teaterarbeide i samarbeid med medlemsorganisasjonene. NATs styre eller generalsekretær skal ha minst ett møte med ledelsen i alle medlemsorganisasjonene, og så ofte som mulig i tilknytning til årsmøtene. NATs generalsekretær skal delta på Landsmøte i Norsk Kulturforum og Norsk kulturråds Årskonferanse. NAT skal samarbeide med medlemsorganisasjonene om å arrangere Norsk Mesterskap i Teatersport for amatører i henhold til vedtak på årsmøte Gjennomføre manuskonkurranse for amatører. Øke kjennskapen til Frifond teater og dokumentere effekten av tildelte midler. Dette er gjennomført i forbindelse med Årsmøte og Høstmøte, samt representasjon på medlemsorganisasjonenes årsmøter, landsmøter og generalforsamlinger. I tillegg har det blitt avholdt møter med fl ere av medlemsorganisasjonene i forbindelse med særskilte saker. Styret var representert på Norsk Kulturforums Landsmøte. Styreleder, to styrerepresentanter og generalsekretæren deltok på Norsk kulturråds Årskonferanse. Gjennomført 17. til 19. september Ble gjennomført høsten Det arbeides fortløpende med informasjon om og markedsføring av ordningen. Nye oppdaterte internettsider er under utarbeidelse. Det rapporteres årlig til departementet. Samarbeidet med LNU og NMR er høyt prioritert. 10

11 Mål for Norsk Amatørteaterråd Arbeidsprogram for 2004 Kommentarer B. Å øke offentlig og politisk forståelse for og kunnskap om drama- og amatørteaterarbeidet, slik at det blir en naturlig del av den offentlige kulturpolitikken. NATs styre og generalsekretær skal ha minst ett møte med Kulturdepartementet. Prioriterte oppgaver: - Skape økt oppmerksomhet omkring og dokumentere amatørteatrets betydning for samfunnet og enkeltmennesket. - Bidra til at offentlige myndigheter, stat, fylkeskommuner og kommuner bevilger fl ere midler til og legger forholdene bedre til rette for amatørteatervirksomheten i medlemsorganisasjonene og fylkesrådene. NATs styre og generalsekretær skal ha ett møte med Stortingskomiteens sentrale medlemmer. NATs styre skal avholde åtte styremøter. Styreleder skal ha to fysiske arbeidsmøter i sekretariatet. Styreleder og generalsekretær har deltatt i møte med KKD. Teaterrådet har deltatt på to komitehøringer, statsbudsjettet for 2006 og Kulturmeldingen. Teaterrådet var representert ved styreleder, generalsekretær, styremedlemmer og organisasjoner. I tillegg har det vært avholdt møter/samtaler med representanter for Venstre, Høyre og Arbeiderpartiet. Styret har avholdt åtte styremøter, hvorav ett var en todagers konferanse. Styreleder har hatt fl ere arbeidsmøter i sekretariatet, herunder vært tilstede på den nordiske administratorkonferansen. - Være pådriver i teaterfaglige debatter. - Opprette systematisk dialog med media. - Dokumentere teateraktiviteten i medlemsorganisasjonene. - Å legge forholdene til rette for og delta i offentlige utredninger om amatørkulturen. Styremedlemmer skal være representert på Norsk kulturråds Årskonferanse. Støtte Norske Lagsbruk i arbeidet med å øke bevilgningene til lokale kulturbygg. Arbeide for at fordelingen av kulturens andel av overskuddet i Norsk Tipping AS blir synliggjort i KKDs budsjettinnstilling. NAT nyhetsbrev skal gis ut åtte ganger. NAT snyhetsbrev skal presentere en amatørteateraktivitet i medlemsorganisasjonene pr. nummer. Styreleder og to styremedlemmer var representert. Teaterrådet var med på å danne en samarbeidsgruppe, Utviklingsgruppa for kulturbygg. Det har vært avholdt fl ere møter gjennom hele Arbeides fortløpende med. Det ble utgitt åtte nummer, de to siste under ett. Gjennomført. 11

12 Mål for Norsk Amatørteaterråd Arbeidsprogram for 2004 Kommentarer NATs hjemmesider på internett skal bidra til økt strøm av informasjon om amatørteatervirksomheten. Sidene har gjennomsnittlig treff per dag. Det ble vedtatt avsatt midler til oppdatering av I tillegg ble det satt av midler til oppdatering av Hjemmesidene vil bli ferdigstilt i C. Å samordne nasjonale og internasjonale saker av felles interesse for amatørteateraktiviteten. Prioriterte oppgaver: - Arbeide for at medlemsorganisasjonenes utdanning av amatørteaterledere/instruktører blir synliggjort, og synliggjøre behovet for en Markedsføre NATs hjemmesider ved alle anledninger. Sende ut pressemeldinger om: Historiske spill Sommerspill Tyve på topp Deltagelse på nordiske og internasjonale festivaler Viktige vedtak med almen interesse i styre og representantskap Tildeling av driftstilskudd fra Frifond teater Tiltak i NUTU-nettverket. Tiltak i Nordisk Barneteaternettverk. Se til at alle medlemsorganisasjonene leverer dokumentasjonsskjema for aktivitet. Oppfordre alle teatergrupper om å sende revytekster og dokumentasjon til Norsk Revyfaglig senter. Delta i utvalg for teaterdokumentasjon. NAT skal avholde Høstmøte i Representantskapet Utdanningsutvalget skal i samarbeid med sekretariatet innhente informasjon om og arbeide for samordning og utvikling av utdanning spesielt innenfor disse feltene: Lederutdanning Kulturskoler Realkompetanse Gjennomført. Gjennomført, bortsett fra i barneteaternettverket, som er lagt ned. Gjennomført. I tillegg får man en oversikt over teateraktivitet gjennom Frifond teater. Styret har vært representert i en arbeidsgruppe nedsatt av Statistisk Sentralbyrå. Utført. Det har ikke vært avholdt møter i Gjennomført. Utvalget var tungt inn i forberedelsene til årets høstmøte. Utvalget har videre arbeidet med å se på sin rolle og hvordan utvalget kan utvikles videre for å bl.a. skape et større engasjement. 12

13 Mål for Norsk Amatørteaterråd Arbeidsprogram for 2004 Kommentarer kompetansegivende utdanning der det blir Sammen med medlemsorganisasjonene markere Alle ble oppfordret til å markere denne dagen. lagt vekt på kombinasjon av praksis og teori. amatørteaterdagen i juni. - Være pådriver for å samarbeide om aktiviteter sammen med medlemsorganisasjonene og andre som driver amatørteatervirksomhet. - Videreutvikle DRAMAS. - Styrke samarbeidet med nordiske og internasjonale organisasjoner. Arbeide for å arrangere en nasjonal teaterfestival i samarbeid med medlemsorganisasjonene. Kontinuerlig utvikle rutinene for å forrmidle henvendelser til sentralt videre til medlemsorganisasjonene. Formidle kontakt mellom uorganiserte grupper og medlemsorganisasjonene i NAT. NAT skal følge opp og prioritere driften av Dramas etter innspill fra styret i Dramas. Kontinuerlig utvikle samarbeidet med Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Norsk musikkråd, FRISAM og Fellesforum for kulturorganisasjoner. NATs generalsekretær skal ha et møte med styret i NAR. Være representert på årsmøtene i de nordiske landenes organisasjoner. NAT skal følge opp arbeidet med barneteater i Norden i regi av NAR. Oppfordre medlemsorganisasjonene til å delta i internasjonale amatørteateraktiviteter. Teaterrådet deltok på bl.a. Folkekulturfestivalen, Teaterdagene, Monologfestivalen og Barne- og ungdomsteaterfestivalen på Stord. Gjennomføres fortløpende. Gjennomført. Oppdatering av Dramas er prioritert, og planlegging av overføring teaterrådets manus til fi lialene er i gang. Gjennomført bl.a. i forbindelse med Frifond, stortingets behandling av kulturmeldingen, statsbudsjett for 2005 og nedlegging av FRISAM. Generalsekretæren har deltatt på ett møte med styret i NAR. Styreleder har vært leder av NAR i Ikke gjennomført pga. andre prioriteringer. Styreleder er leder av NAR, og har nær kontakt med de andre nordiske landenes organisasjoner. Teaterrådet har gjennom arbeidet i NAR bidratt til festival i Danmark i Gjennomført, bl.a. gjennom reisetilskuddsordningen og kontinuerlig informasjon. 13

14 ØKONOMI Statstilskuddet til amatørteateraktiviteten Det generelle statstilskuddet til amatørteatervirksomheten i Norsk teaterråd var til sammen på kr ,-, en økning på kr ,- i forhold til Det ble i 2004 bevilget kr ,- til aktiviteten i medlemsorganisasjonene og kr ,- til fi lialene i Dramas. Kr ,- til Norsk teaterråd sentralt og kr ,- til Scenetekstfondet. I tillegg ble det overført kr ,- fra KKD til IATA/AITA. Dette tilskuddet er, etter ønske fra teaterrådet, øremerket IATA/AITAs solidaritetsfond. Norsk teaterråd forvalter også Frifond teater. Dette er en støtte ordning til lokale grupper som driver med frivillig scenekunst. Fordelingsnøkkel Den ordinære bevilgningen til Norsk teaterråd fordeles på følgende måte: 57,1 % til medlemsorganisasjonene, (-2% til fi lialene i Dramas) 3,3 % til Scenetekstfondet og 39,6 % til Norsk teaterråd sentralt. De 36,9 prosentene til teaterrådet sentralt ble fordelt, foruten til drift av sekretariatet, på følgende tiltak: Styremøter (reisegodtgjørelse etc) Sceneliv og medieovervåking (ca kr ) Representantskapsmøter (herunder dekking av kostnader for styret, sekretariatet, kontrollkomiteen, ordførerskapet og 5 fylkesrådsrepresentanter) Kontrollkomiteens arbeid Utdanningsutvalgets arbeid Internasjonalt arbeid (NAR, NEATA, IATA, NUTU samt reisestøtteordningen) Manuskonkurransen, NM i teatersport (kr ) Fylkesrådenes prosjektmidler (kr ) og; Drift av DRAMAS. I 2004 var det tolv medlemsorganisasjoner som oppfylte kravene om støtte. Av disse var det 11 medlemsorganisasjoner som sendte inn søknad og fi kk støtte. Arbeidet med å utarbeide nye kriterier for fordeling av statstilskudd er i gang, og videreføres i Årets resultatregnskap går i balanse med avsetninger i henhold til årsmøtevedtak. Norsk d sentralt Norsk teaterråd sentralt 39,6 %0 Scenetekstfondet Scenetekstfondet 3,3% Norske 4H, N4H 9,34% VT 23,69% Vestlandske Teatersenter,23,69% NFU 1,99% Norsk Frilynt Ungdomsforbund, 1,99% NATF Norsk Amatørteaterforbund, 12,11% KFUM-KFUK, KFUM-KFUK 4,09% Juvente 1,32% AOF Norge, 3,28% NU 8,7% Noregs Ungdomslag, 8,7% Norges Bygdeungdomslag, 0,4% Norges Døveforbund, 0,08% JUVENTE, 1,32 NBU 0,4% NDF 0,08% Fordeling statsstilskudd Medlemsorganisasjonene Medlemsorganisasjonene 57,1% Fordeling organisasjoner HATS 35% Hålogaland Amatørteaterselskap, 35% 14

15 Historisk fordeling av statsstøtten Organisasjon AOF Norge (AOF) Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) Landslaget Drama i Skolen (LDS) Noregs Ungdomslag (NU) Norges Bygdeungdomslag (NBU) Norges Døveforbund (NDF) JUVENTE Norges Husmorforbund KFUM-KFUK Norsk Amatørteaterforbund (NATF) Norsk Frilynt Ungdomsforbund (NFU) Norske 4H (NFH) Studieforbundet Solidaritet (SO) Vestlandske Teatersenter (VT) SUM fordelt

16 DRAMAS Manus-, service, og konsulentbistand Dramas-databasen ble publisert på Internett (www.teater.no/dramas)15. oktober Manus-, service og konsulentbistand i teaterrådet foregår i samarbeid med manusfi lialene i Dramas. Manusfi lialene er: o Hålogaland Amatørteaterselskap HATS o Nord-Trøndelag Teatersamlag NTT o Noregs Ungdomslag NU o Oslo Teatersenter OTS o Vestlandske Teatersenter VT Dramas omfatter ca norske og utenlandske dramatiske verker og det er registrert ca forfattere/rettighetshavere. På Siste Nytt siden presenteres de 15 siste nyregistrerte manus. Dramas har prioritert følgende arbeid i 2004: o Oppdatering av opplysningene i Dramas o Klarering av oppførelsesrettigheter for amatørteatergrupper o Oversending av informasjon vedrørende manuskripter til våre fi lialer o Fakturering av spilleavgifter og avregning kvartalsvis til rettighetshavere o Avtaler med rettighetshavere om formidling av oppførelsesrett i samarbeid med Norske Dramatikeres Forbund (NDF). o Registrering av nye teatermanuskripter og forfattere. Teaterrådet har i stadig økende grad fått forespørsler angående manuskripter og oppførelsesrettigheter. En stor del av henvendelsene gjaldt spørsmål om lånemanus. Disse har i størst mulig utstrekning blitt videreformidlet til fi lialene. Dersom ingen av fi lialene har hatt det etterspurte manuskriptet i sitt arkiv, eller dersom det av tidsmessige eller andre praktiske årsaker har vært nødvendig, har teaterrådet foretatt utlånet selv. Dramas klarerte i avtaler om oppførelsesrett for amatørteatergrupper. Teaterrådet sendte ut 485 teatermanuskripter. Manusfi lialene sendte totalt ut 2179 lånemanus registrert i Dramas, og ytte konsulentbistand til atskillig fl ere grupper og enkeltpersoner. Det er en klar utvikling med hensyn til brukergruppene. Stadig fl ere enkeltpersoner, frie grupper og ikke minst skoleverket har oppdaget Dramas og nytten av basen. Det stipuleres at skoleverket, fra grunnskoler og kulturskoler til høgskoler og universiteter, utgjør ca. 40 % av henvendelsene i Dramas. Dette speiles i så vel utlån av manus som i klarering av spilletillatelser. Antall utlånte manus registrert i Dramas per o Hålogaland Amatørteaterselskap med 195 manus o Nord-Trøndelag Teatersamlag med 481 manus o Noregs Ungdomslag med 195 manus o Oslo Teatersenter med 1206 manus o Vestlandske Teatersenter med 102 manus o Norsk teaterråd med 485 manus Filialene har fortløpende innarbeidet opplysninger knyttet til titler som fi nnes i eget arkiv. 16

17 I perioden har det tidvis vært problemer med servertjenesten. Dette har resultert i at basen i enkelte perioder har ligget nede, slik at verken publikum eller konsulentene har kunnet nyttiggjøre seg den. Dette har medført irritasjon og merarbeid, men fi lialene har gjort en stor innsats for å begrense ulempene for publikum. Det er satt i gang en prosess for å sikre at basen er mer pålitelig og driftssikker. Årsmøtet i Representantskapet i Norsk Amatørteaterråd vedtok i mai 2000 at 2 % av statsstøtten til medlemsorganisasjonene skulle settes av til drift av Dramas. For 2004 ble det fordelt kr som følger: o Hålogaland Amatørteaterselskap kr o Nord-Trøndelag Teatersamlag kr o Noregs Ungdomslag kr o Oslo Teatersenter kr o Vestlandske Teatersenter kr Samarbeidspartnere og royalty Teaterrådet har samarbeidsavtale med Nye Nordiske Teaterforleggerforeningen. Avtalen innebærer i korte trekk at teaterrådet formidler oppførelsesrettigheter til norske amatørteatergrupper etter godkjennelse fra forlagene. Teaterrådet/Dramas har inngått en del enkeltavtaler med rettighetshavere. Dette gjelder såvel nålevende norske dramatikere som arvinger. Norske Dramatikeres Forbund/Den Norske Oversetterforening og teaterrådet undertegnet en generell avtale om minimumshonorarer i forbindelse med oppførelsesrettigheter til norsk dramatikk. Dramas I perioden har styret bestått av: Leder: Ronny Fagereng Teaterrådet Medlemmer: Camilla Svingen VT Mara Acantalicio NU 1. vara Bjørn Asle Tollan NTT 2. vara Marit Solbu HATS Sekretær: Arnfi nn Hagen Teaterrådet Styret har hatt ett styremøte i perioden. Styret har fortsatt å følge opp arbeidet med tilpasninger og ferdigstilling av Dramas. Styret arbeider med revidering av mål, virkemidler og ressurser for Dramas. Det er søkt UFD om tilskudd til veiledning og oppfølging av skoleverket. Søknaden ble imidlertid avslått, men det arbeides videre med dette. Det er vedtatt å starte arbeidet med digitalisering av manus. Dette vil i første omgang omfatte de 50 mest spilte stykkene. Dramas har kjøpt eget domene: Samtlige fi lialer og konsulenter har i perioden satt inn så mye ressurser som det har vært praktisk mulig i dette viktige arbeidet. Styret i Dramas er svært fornøyd med innsatsen fra alle sammen. 17

18 INFORMASJON Innarbeiding av nytt navn har vært en prioritert oppgave i 2004, samt utvikling av helhetlig ny profi l for teaterrådet. Informasjonsvirksomheten har videre også i 2004 konsentrert seg om medlemsorganisasjonene og fylkesrådene i Norsk teaterråd, formidling av enkeltpersoner og teatergrupper til kurs, festivaler og studier i utlandet. Fra NAT Nyhetsbrev til Sceneliv Fra årsmøtet i mai 2004 eksisterer ikke lenger forkortelsen NAT, og det var derfor naturlig å skifte navn også på teaterrådets blad. Det ble således gitt ut tre nummer av NAT Nyhetsbrev, og fem nummer av Sceneliv, hvorav nr. fi re og fem utkom under ett. I forbindelse med navneskifte fi kk bladet ny lay-out, i tråd med ny profi l for rådet for øvrig. Sceneliv utgis i farger. Bladet er også å fi nne på teaterrådets hjemmesider på Internett. Sentralt i bladet er formidling av aktiviteten i Norsk teaterråds medlemsorganisasjoner sentralt og lokalt. Vi forsøker å speile og å påvirke kulturpolitiske saker som er viktige for det frivillige kulturlivet. Internasjonal utveksling har også vært godt dekket i brevet. En oversikt over friluftsspill utkom sammen med NAT Nyhetsbrev 3/04 i mai. Bladet utgis nå i 3300 eksemplarer. Media Mediearbeidet har i året som gikk blant annet vært viet Norgesmesterskapet i Teatersport TM, Nordisk ungdomsteaterutvalgs sommerteaterskole på Halsnøy og innarbeiding av nytt navn. Det har videre vært foretatt utspill i forbindelse med bl.a. den ettårige instruktørutdanningen i Litauen i regi av Universitet i Klaipeda Friluftsspillkalenderen, Frifond, statsbudsjettet og de mest spilte dramatikerne i Sakene har fått god dekning lokalt og regionalt. Det ble i 2004 etablert digital medieovervåkning med mulighet for å overvåke og også medlemsorganisasjonene. Hjemmesider Hjemmesidene, oppdateres jevnlig med relevant informasjon, og brukes aktivt i informasjonsarbeidet. Arbeidet med etablering av nye hjemmesider startet i

19 STØTTEORDNINGER Frifond teater Norsk teaterråd er sammen med Norsk musikkråd og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisajoner forvaltere av Frifond. Friofnd er en tilskuddsordning til frivillige barne- og ungdomsaktiviteter. Norsk teaterråd forvalter Frifond teater etter kriterier fastsatt av Kulturdepartementet og styret i Norsk teaterråd. I 2004 kom det inn 731 søknader, av disse fi kk 478 grupper støtte til sine aktiviteter. Totalt ble det bevilget kr ,- Det var økning i antall søknader fra 2003 på 20%. At Norsk teaterråd er forvalter av Frifond teater gir en unik mulighet til å få en bred oversikt over amatørteateraktiviteter i Norge. I tillegg er det gode muligheter for våre medlemsorganisasjoner å rekruttere nye medlemmer. Reisetilskudd Reisetilskuddordningen ble innført for å stimulere til økt utveksling mellom Norge og andre land. Reisetilskuddsordningen har som formål å bidra til og fremme at teatergrupper representerer Norge i internasjonale sammenhenger, slik som internasjonale festivaler, verksteder ol. Egne retningslinjer for ordningen ble vedtatt i Reisetilskuddsordningen er godt mottatt og blir fl ittig tilsøkt. Det står ved utgangen av 2004 kr ,- til fordeling. Scenetekstfondet Norsk teaterråd forvalter, sammen med Norske Dramatikeres Forbund, Scenetekstfondet, tidligere Innkjøpsfondet for Ny Norsk Dramatikk. Scenetekstfondet ledes av et styre med to representanter valgt av teaterrådet og en representant valgt av Dramatikerforbundet. Det ble i 2004 fordelt kr fra fondet. Scenetekstfondet er fi nansiert via teaterrådets statstilskudd. Scenetekstfondets formål er å bidra til samarbeid mellom dramatikere og amatørteatergrupper, med tanke på å utvikle ny norsk dramatikk. 19

teater uten grenser théâtre sans frontières teatro sem fronteiras n r. 1 / 2 0 0 8 N o r s k t e a t e r r å d

teater uten grenser théâtre sans frontières teatro sem fronteiras n r. 1 / 2 0 0 8 N o r s k t e a t e r r å d teater uten grenser théâtre sans frontières teatro sem fronteiras n r. 1 / 2 0 0 8 N o r s k t e a t e r r å d Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og regionale medlemsorganisasjoner:

Detaljer

n r. 4-5 / 2 0 0 7 N o r s k t e a t e r r å d

n r. 4-5 / 2 0 0 7 N o r s k t e a t e r r å d n r. 4-5 / 2 0 0 7 N o r s k t e a t e r r å d Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og regionale medlemsorganisasjoner: AOF Norge, Forsvarets Personelltjenester, Hålogaland

Detaljer

India I: Glitter og støv

India I: Glitter og støv India I: Glitter og støv Kulturkomiteen, hvem er det? Frifond 2005: hva skjer a? nr. 1/2006 Norsk teaterråd 1 Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og regionale medlemsorganisasjoner:

Detaljer

Innledning 4. 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6. Organisasjon 7

Innledning 4. 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6. Organisasjon 7 2011-2013 INNHOLD Innledning 4 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6 Organisasjon 7 4 Medlemsorganisasjoner 7 5 Fylkesledd 8 6 Styret 9 7 Administrasjonen 10 8 Musikktinget

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

2006 Norges Musikkorps Forbund

2006 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2006 2006 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 1.1 Landsmøtet 6 1.2 Rammevilkår 6 1.3 Medlemsutvikling og tendenser 7 1.4 Driftsåret 2006 7 1.5 Ny generalsekretær 9 1.6

Detaljer

Norsk Forfattersentrum 2007

Norsk Forfattersentrum 2007 Norsk Forfattersentrum 2007 Møt ikke vår egen tids diktning med uvitenhet og skuldertrekk, dertil er den for vesentlig, morsom, rå og forståelig. Møt forfatterne hør deres mening og la dem høre din. Fra

Detaljer

2005 Norges Musikkorps forbund Foto: Sissel Larsen,Håvard Kroka, Rune Petter Ness, Skjalg Ekeland, Stavanger Brass Band, Anne F.

2005 Norges Musikkorps forbund Foto: Sissel Larsen,Håvard Kroka, Rune Petter Ness, Skjalg Ekeland, Stavanger Brass Band, Anne F. 2004 Årsmelding 2005 Norges Musikkorps forbund Foto: Sissel Larsen,Håvard Kroka, Rune Petter Ness, Skjalg Ekeland, Stavanger Brass Band, Anne F. Færestrand, Tone Sæle. Design: Urbane Guerilla Designgroup,

Detaljer

TOÅRS-BERETNING 2006-2007

TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING FOR PERIODEN 2006 OG 2007 Sammendrag Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001. I løpet av årene 2006 og 2007 har organisasjonen befestet seg som en velfungerende

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 INNLEDNING... 3 1. LÆRINGSMULIGHETER... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 3. SYNLIGHET... 9 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 14 5. UTVIKLING OG KVALITETSARBEID...

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 FRILYNT NORGE

ÅRSMELDING 2014 FRILYNT NORGE ÅRSMELDING 2014 FRILYNT NORGE INNHOLD Frilynt Norge 1 Om Frilynt Norge 4 Frilynts kanaler 5 Lederen har ordet 7 Medlemmer 8 Forvaltningsrutiner nasjonalt og lokalt 17 Medlemsbesøk og medlemspleie 19 Teater

Detaljer

TOTUSENOGTRETTEN ÅRS MELDING REGN SKAP. musikkorps.no

TOTUSENOGTRETTEN ÅRS MELDING REGN SKAP. musikkorps.no TOTUSENOGTRETTEN 2013 ÅRS MELDING & REGN SKAP musikkorps.no I N N H O L D HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter. Foto: Jo Michael/Det kongelige hoff 1. NMF-ORGANISASJONEN

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

Melding om virksomheten 2010-2011

Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 1 Melding om virksomheten 2010-2011 Norges Korforbund samler nesten 31 000 medlemmer med en felles interesse av å synge i kor. Organisasjonens

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 IOGTs Juniorforbund arbeider for at barn skal ha trygge oppvekstmiljøer. Vårt budskap til barn og ungdom er: Vær deg selv! Vær nysgjerrig! Vær en venn! Vær åpen!

Detaljer

Årsberetning 2011-2013

Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning Juni 2011 - Mai 2013 Regnskap for 2012 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Velkommen til Lofoten, Vågan kommune og Svolvær by Vågan kommune har 9200 innbyggere

Detaljer

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet Handle lokalt VOFO over hele landet Rapport fra VOFOs Regionutvalg Oslo i september 2009 Voksenopplæringsforbundet 1 Rapport fra VOFOs Regionutvalg 2006-2009 Innhold Regionutvalget..4 Bakgrunn og mandat

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Med rammevilkår i fokus

Med rammevilkår i fokus Med rammevilkår i fokus Idrettspresident Tove Paule Idrettstinget i Skien i 2007 påla det nye idrettsstyret å jobbe for å skaffe minst 2 milliarder kroner i året til norsk idrett. 2009 ble året vi klarte

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

Melding om virksomheten

Melding om virksomheten 2009 2011 Melding om virksomheten Innhold: Melding om virksomheten Side 3 9 Resultat Side 11 Balanse 2009 Side 12 Noter 2009 Side 13 Revisjonsberetning 2009 Side 14 Balanse 2010 Side 15 Noter 2010 Side

Detaljer

Landsmøtet nærmer seg!

Landsmøtet nærmer seg! Landsmøtet nærmer seg! Her har du en komplett oversikt over sakene til Bibliotekarforbundets landsmøte 1999. De fleste landsmøtesakene er klare og trykt i dette nummeret. Det samme gjelder noe landsmøteinformasjon.

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2014 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2014 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Med det var enda et år i NTBUR over, et år vi kan se tilbake på med et smil. Det har vært et

Detaljer

Norsk Forfattersentrum 2008

Norsk Forfattersentrum 2008 Arsmelding 2008 Norsk Forfattersentrum 2008 Den ledende aktøren Norsk Forfattersentrum er den ledende litteraturformidlingsaktøren i Norge. Det betyr at vi formidler flere forfattere til flere oppdrag

Detaljer

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer