Microsoft hviler ikke på omdømmetoppen. Direkte tvangsinndrivelse. de første erfaringene. side 6. side 4. Conecto Legal... side 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Microsoft hviler ikke på omdømmetoppen. Direkte tvangsinndrivelse. de første erfaringene. side 6. side 4. Conecto Legal... side 2"

Transkript

1 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2006 CONNECTED Direkte tvangsinndrivelse de første erfaringene side 6 Microsoft hviler ikke på omdømmetoppen side 4 Conecto Legal... side 2 Kroppsspråket... side 7

2 Leder Conecto med egen Den optimale saksgangen! ved Sverre O. Helsem Vårt samarbeidende advokatfirma Glosimot & Co har nå flyttet inn i Conectos lokaler i Grini Næringspark. Dermed har Conecto fått egen advokattjeneste, Conecto Legal, til glede for oss selv og våre kunder. Kjære leser, Det siste året har vi hatt spesiell fokus på kommunikasjon som verdi, ferdighet og verktøy i saksbehandlingen. I disse dager gjennomfører vi de siste øvelsene i et omfattende kommunikasjonsprosjekt som alle ansatte har vært med på. Det er etablert en læringsarena der ferdighetene skal vedlikeholdes og forbedres også i fremtiden. Prosjektet har vært svært nyttig og vellykket. I år er fokus rettet mot Den optimale saksgangen. Gjennom et velfungerende kvalitetsstyringssystem får vi løpende informasjon om forbedringer. I prosjektet Den optimale saksgangen skal vi spesielt se på sammenhengene mellom de forskjellige prosessene i verdikjeden. Dette er et prosjekt som skal optimalisere alle arbeidsfunksjoner, all kommunikasjon med skyldner, og generell kundekonsulentog saksbehandler-kompetanse. Målet er å sørge for enda høyere gjenvinning av tapsutsatte krav samtidig som vi ivaretar og styrker omdømmet til alle involverte parter. De gode økonomiske tidene vi er inne i gir en utflating i inkassomarkedet. I Haugesunds avis kunne vi den 1. mars i år lese følgende: Tal frå Lindorff Decicion AS viser at det på landsbasis i fjor var 6,5 prosent nedgang i inkassosaker samanlikna med året før. Conecto hadde i fjor en økt sakstilgang og økt omsetning på 13 %, samt en betydelig resultatforbedring. Markedet etterspør høy gjenvinning og fokus på omdømmebygging. Dermed sikrer vi oss markedsandeler. Det lønner seg å være kunde i Conecto! Ha en brusende og knoppskytende vår! Sverre O. Helsem Administrerende direktør I forbindelse med innfordringsprosessen vil det kunne oppstå små og store utfordringer som krever juridisk bistand. Da er det viktig å ha rask og enkel tilgang til denne ekspertisen. Vi i Conecto har i mange år tilbudt våre kunder juridisk bistand gjennom samarbeidende advokat Tom H. Glosimot. Glosimot & Co advokatfirma har tidligere hatt sin virksomhet i Oslo, men har fra årsskiftet flyttet sin virksomhet til nye lokaler hos oss i Grini Næringspark 17. Med seg i staben har han også advokatfullmektig Charlotte Hauge, stud.jur Helene Wiig Trones og kontorsjef Mona Lautin. Det er viktig å ha en pålitelig samarbeidspartner når det oppstår et behov for særlig kompetanse, og det samtidig stilles krav til effektivitet og tempo. Samarbeidet med advokatfirma Glosimot & Co har vært godt, det mener både vi i Conecto og flere av våre oppdragsgivere. Det faktum at vi nå arbeider under samme tak forenkler både kommunikasjon og tilgjengelighet, og gjør det enkelt å følge opp saker, besvare spørsmål og gi rask tilbakemelding til våre kunder. Advokatfirma Glosimot & Co har faglig kompetanse innen forretningsjuridiske områder, og vil kunne bistå innenfor de fleste forretningsområder som berører norsk næringsliv. Selskapet har også kompetanse innenfor prosedyre for domstolene, og Glosimot har personlig erfaring som dommerfullmektig og sorenskriver. Det kan være mange og ulike situasjoner som fører til behov for juridisk bistand. Kravets eksistens er ikke rent sjelden gjenstand for diskusjon. Det kan være uenighet om forhold rundt bestilling og levering, eller spørsmål om hvorvidt oppgjør er foretatt med befriende virkning for betaler. Kontraktsrett og avtalerett, konkursåpning og konkursbehandling, økonomisk ansvar i forbindelse med skifte, avvikling av næring, økonomisk ansvar ved eierskifte i næringsforhold, kausjonsansvar, midlertidige forføyninger Rente- og gebyrendring Ny forsinkelsesrente fra 1. januar: 9,25% Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrentesatsen til 9,25%. Den nye rentesatsen gjelder fra 1. januar Hvert halvår fastsettes forsinkelsesrenten tilsvarende Norges Banks styringsrente tillagt minst 7 prosentpoeng. Purregebyret kan økes til kr. 55,-! For purring eller inkassovarsel som er sendt tidligst 14 dager etter kravets forfall, kan fordringshaveren kreve et beløp lik en tidel av inkassosatsen. Fra 1. januar 2006 ble inkassosatsen økt til kr. 550,-. Det betyr at purregebyret kan økes til kr. 55,-. Husk å legge inn endringene i ditt eget system. 2 Connected 1/2006

3 advokattjeneste Personalnytt i Conecto Runi Edvardsen er ansatt som økonomimedarbeider i Conecto. Runi er 38 år gammel, utdannet regnskapsmedarbeider og har lang erfaring fra ulike bransjer. Runi er glad i trening og leser gjerne en god bok. Kai Tangen Lunheim er ansatt som ITkonsulent i Conecto. Kai er 30 år gammel og utdannet Bachelor i IT. På fritiden liker Kai fiske og friluftsliv. Det er viktig å ha en pålitelig samarbeidspartner når det oppstår et behov for særlig kompetanse, og det samtidig stilles krav til effektivitet og tempo, sier advokat Tom H. Glosimot. Cathrine Berner er ansatt som kundekonsulent i Conecto. Cathrine er 40 år gammel og har variert bakgrunn fra ulike bransjer. Cathrine liker alt med 4 ben og pels, og er glad i friluftsliv. og arrest er andre områder der det kan være fornuftig å benytte seg av juridisk ekspertise. Flere av våre kunder benytter seg av advokat Glosimots tjenester uten at det nødvendigvis gjelder en inkassosak hos Conecto. For bedrifter uten egen advokat er det nyttig å ha kort vei til en kompetent forretningsadvokat. Glosimot & Co har også et nært samarbeid med netteiendomsmegleren ao.no Advokatoppgjør som gjør det mulig for alle å selge boligeiendom billig og trygt på nettet. Advokat Tom H. Glosimot er også en aktiv bidragsyter til Conectos årlige fagseminar, som denne gang avholdes 28.mars (Les mer om dette i denne utgave av Connected). I år vil vi få innspill og tips i forhold til utfordringer som gjerne oppstår i forbindelse med inndriving av et misligholdt krav. Du kan lese mer om Advokatfirma Glosimot & Co på: Du kan lese mer om ao.no på Erik Helsem er ansatt som ITkonsulent i Conecto. Erik er 24 år gammel og utdannet Bachelor i IT. På fritiden liker Erik å spille innebandy, og er aktiv friluftsmann. Vi ønsker Runi, Kai, Cathrine og Erik velkommen til Conecto, og ser frem til godt samarbeid! Connected 1/2006 3

4 Med internkommunikasjon som grunnlag: Hviler ikke på omdømmetoppen I løpet av kun 25 år hadde Microsoft vokst til å bli et av verdens største selskaper. De var blitt litt som elefanten i porselensbutikken og måtte tenke nøyere over utfallet av bevegelsene sine, sier Jannik Lindbæk Jr., Microsoft Norges informasjonsdirektør. Regel nummer én er å alltid fremstå som det en er, og ikke skuffe i forhold til verdiene en står for, sier Jannick Linbæk Jr. I fjor havnet Microsoft Norge AS som nummer to på omdømmetoppen, bak Ikea og foran Hydro. Omdømmebygging har Microsoft fra sentralt hold jobbet systematisk med de siste årene. Microsoft hadde vokst raskt og innså brått hvor stor innflytelse de hadde globalt og at folks tillit ikke hadde fulgt markedsutviklingen. For fem-seks år siden begynte hovedkontoret å jobbe mer aktivt med kommunikasjon for å vise hva selskapet sto for. Bare slik kunne folk forstå hvem de var og få tillit til dem, forteller Lindbæk. Seks verdier Det startet med å utforme et seks punkters verdisett. Disse er rettesnorer for all kommunikasjon utad, og det handler like mye om hvordan hver enkelt ansatt opptrer som hvilke beslutninger toppledelsen tar. I tillegg til hvordan man møter kunder og behandler omgivelsene sine, er hvordan man opptrer som kollega viktig. For omdømmet utgjøres av alle inntrykkene hver enkelt av oss har. Vi måles ut fra forventningene som er skapt ut fra vårt verdisett. Det er krevende å finne verdier som er dekkende for det man ønsker å stå for. Men særlig i et så stort selskap som Microsoft er det viktig å sette ord på hvem vi er. Bare slik kan vi viderebringe en kultur til de ansatte. Internkommunikasjonens betydning Omdømmearbeidet kan kun bli vellykket om man klarer å formidle verdiene sine også innad i bedriften. Internkommunikasjonen må ikke undervurderes. 4 Connected 1/2006

5 Det er grunnlaget for omdømmebyggingen vår. Målet er å via verdiene bygge opp en trygghet og dømmekraft blant de ansatte. For det er de ansatte som utgjør bedriften, og når menneskene står for noe, står også selskapet for noe, forklarer Lindæk. Men selvsagt kan man ikke fortelle folk hva de skal stå for. De må tro på det og kjenne seg igjen i det. Microsoftkulturen dyrkes frem indirekte verdiene brukes ikke som en manual. Det hender at folk faller ut av rekrutteringsprosesser fordi de ikke har verdier som harmonerer med det vi står for. Man blir etter hvert en del av en kultur fundert i et verdisett som vi stoler på gir oss veiledning til å opptre klokt. Informasjonsdirektøren ramser opp typiske virkemidler for å skape bevissthet rundt dette; fra kickoffs og andre store samlinger til intranett og regelmessig synliggjøring av det de har gjort godt og dårlig. Hver fredag er det allmøte. Da tar de opp saker som fremstiller selskapet positivt og negativt. I tillegg får alle mail med Lindbæks kommentarer til medias hyggelige og mindre hyggelige dekning av Microsofts aktivitet. Da er det om å gjøre å få frem verdiene våre. Når vi fremstår i dårlig lys er det ofte fordi vi har vært utydelige i vår kommunikasjon, men selvsagt hender det at vi kunne gjort ting bedre, sier Lindbæk, og legger til at han tror nøkkelen til Microsofts suksess ligger i at de tør å være ærlige og ta opp det som må forbedres. Det er symptomatisk for vår kultur at vi ikke hviler på omdømmetoppen vi vil alltid forbedre oss. Selv hver enkelt ansatt kan evaluere seg selv via et selfassessment for employees på intranettet. Eget omdømmestyre Informasjonsdirektøren leder Microsoft Norges eget Citizenship Cabinet, et nasjonalt omdømmestyre. To ganger i måneden møter han markedssjefen, kundeombudet, adm. dir. og representanter for ulike kundesegmenter for å diskutere hvordan virksomheten fremstår. Hvert år legger de opp en plan for hva de skal gjøre for å bli synlige på en positiv måte og å kunne håndtere utfordrende saker som kommer på en best mulig måte. Hvert land har sitt Citizenship Cabinet. Det sier noe om hvor høy prioritet omdømmebygging- og ivaretagelse har for Microsoft. Omdømmet er helt avgjørende for vår langsiktige posisjon i markedet. Regel nummer én er å alltid fremstå som det en er, og ikke skuffe i forhold til verdiene en står for. Sitatet What you are speaks so loud I can`t hear what you say sier alt synes jeg. Det må være slik at en hele veien demonstrerer via sine gjerninger hvem man er og at man står for noe. Slik får motgang en buffer å bryne seg på, sier Lindbæk. Microsofts internasjonale verdier: - Integrity & Honesty - Passion for customers, partners, and technology. - Open & Respectful with others and dedicated to making them better. - Accountable for commitments, results & quality - Willing to take on Big Challenges and see them through. - Self Critical, questioning & committed to personal excellence and self improvement. Connected 1/2006 5

6 Få benytter kostnadsbesparende ordning Den nyinnførte praksisen med direkte tvangsinndrivelse av uimotsagte krav er det overraskende få som har benyttet seg av så langt, forteller namsfogden i Oslo, Helge Bang. Her er det ressursbesparelser å hente. Siden 1. januar i år har kreditor i inkassosaker hatt muligheten til å sende sitt krav direkte til namsfogden, uten behandling og dom i forliksrådet først. Til nå har namsfogden registrert i overkant av 100 saker der direkte tvangsinndrivelse ble benyttet. Det er veldig få når du tar med i betraktningen at Forliksrådet i Oslo behandlet saker i fjor, og circa 80 prosent av kravene står uimotsagt av skyldner, sier Helge Bang. Elektroniske dokumenter holder ikke Inkassobyråene har vært forkjempere for, og kjenner godt til den nye ordningen. Bang hadde ventet seg flere slike saker. Noe av forklaringen på at det ikke har skjedd, mener han er dårlig orden i sysakene hos bedriftene. Mange av de som sender ut fakturaer i næringslivet mangler det nødvendige skriftstykket for å få foretatt direkte tvangsinndrivelse. Skriftstykke er lovens formulering for et papirbasert dokument som viser kravets grunnlag og omfang, som oftest en fakturakopi. Dersom gjenpart av fakturaen som er sendt ut ikke finnes, foreligger ikke grunnlaget for tvangsinndrivelsen. Det er også en fordel at beskrivelsen av kravet er nøyaktig og ryddig formulert, og med fødsels- eller organisasjonsnummer når man yter kreditt. Mange er ikke klar over at elektroniske dokumenter alene ikke holder. Dersom en benytter seg av efaktura eller Avtale- Giro, må en vente på at en får sendt ut en purring i papirform et skriftstykke for å ha noe å gå videre med. Dette har myndighetene nylig tatt et bevisst valg på. Signalverdien ved et papir, og sjansen for at det blir mottatt og lest, er fremdeles større enn ved et elektronisk dokument, forteller Bang. Besparelser for alle Årets nye mulighet gir både kreditor og skyldner en raskere prosess frem til at pengene kommer dit de skal. Kreditor sparer ressurser både i forhold til tid, saksomkostninger og rettsgebyrer, skyldner sparer saksomkostninger og ressurser frigjøres for Forliksrådet. Men ordningen er kun å regne som en ny valgmulighet vel og merke når skyldner ikke bestrider kravet. Det lønner seg ikke alltid å gå denne veien. Man kan fortsatt følge prosedyren via dom i Forliksrådet, selv om skyldner ikke bestrider kravet. Om man vet at skyldner har masse gjeld, at vedkommende kanskje allerede har løpende faste trekk fra lønnsinntekten sin, er utsiktene for å få inn pengene små. Da kan det være hensiktsmessig å få en dom i forliksrådet for å unngå at kravet blir foreldet, særlig dersom det dreier seg om store beløp, forklarer Bang. Han legger til at den nye ordningen er best egnet til små krav. Men så er det jo også dem det er flest av. Det er noe å spare på direkte tvangsinndrivelse. For å ha muligheten må kreditor ha papirbasert fakturakopi og sørge for å ha et rett og ryddig formulert krav, presiserer Oslos namsfogd, Helge Bang. 6 Connected 1/2006

7 Kroppsspråket avslører deg 7 synder På mange måter er det slik at publikum lytter med øynene. Hva sier kroppsspråket ditt? Når du holder en presentasjon eller leder et salgsmøte, fremstår du som trygg og troverdig eller usikker, nervøs og på feil sted? Ved å bytte ut de mest vanlige feilene med mer selvsikre handlinger vil mye være gjort. Det er spesielt 7 synder som kan felle deg. Øv på å unngå dem så vil du se at små endringer kan gjøre underverker! Synd 1: Manglende øyekontakt Hva dette sier om deg: Du mangler selvtillit, er nervøs og uforberedt. Hva du kan gjøre i stedet: Se publikum i øynene under minst 90 % av presentasjonen. De fleste ser alt for mye på notatene, PowerPoint-presentasjonen eller bordet foran seg. En måte å endre dette på er å se video av seg selv. Synd 2: Slapp holdning Hva dette sier om deg: Du mangler selvtillit og er uinspirert. Hva du kan gjøre i stedet: Plasser føttene med en skulderbreddes avstand og len deg svakt framover. Hold ryggen rak. Ikke len deg på et bord eller podium. Synd 3: Tripping og gynging Hva dette sier om deg: Du er nervøs, usikker og uforberedt. Hva du kan gjøre i stedet: Slutt med trippingen og gyngingen den ødelegger budskapet. Lær å bevege deg med hensikt. En helt stiv presentasjon er nemlig heller ikke bra. Synd 4: Ingen bevegelse Hva dette sier om deg: Du er rigid og kjedelig ikke engasjerende og dynamisk. Hva du kan gjøre i stedet: Gå. Beveg deg. Noen av verdens ledende foredragsholdere går blant publikum og er i konstant bevegelse men med hensikt! Synd 5: Hendene i lommene Hva dette sier om deg: Du er uinteressert eller nervøs. Hva du kan gjøre i stedet: Svaret her er enkelt: Ta hendene ut av lommene. Én hånd i lomma kan være greit, så fremt du gestikulerer med den andre hånden. Synd 6: Unaturlige bevegelser Hva dette sier om deg: Du er falsk eller overtrent. Hva du kan gjøre i stedet: Bruk bevegelser men ikke overdriv. Det verste du kan gjøre er å bruke bevegelser som ikke har sammenheng eller harmonerer med ordene du sier. Synd 7: Stepping, myntsjonglering & andre irriterende fakter Hva dette sier om deg: Du er nervøs og uprofesjonell. Hva du kan gjøre i stedet: Se deg selv på video. Finner du irriterende fakter som du ikke var klar over? Nervøs energi kan gi seg uheldige utslag. Det ser ikke særlig bra ut å sjonglere med mynter i lomma under presentasjonen! Bruk kroppsspråket som et kommunikasjonsredskap! Et dynamisk og tydelig kroppsspråk vil garantert gjøre presentasjonen din bedre enten det gjelder et jobbintervju, inspirasjonsmøte eller en festtale. Hold deg unna de 7 syndene og bruk alternativene i stedet så tar du publikum med storm. Kilde: AskMen.com Connected 1/2006 7

8 Fagseminar 28. mars 2006 Fagseminar Inkasso Husk fagseminaret! Vårens fagseminar avholdes tirsdag 28. mars I år skjer det store endringer hos forliksråd og namsmyndigheter. Dette berører deg som fordringshaver, og vi forteller deg bl.a. hvordan du skal forholde deg ved oppmøte i forliksrådet og hva direkte tvangsinndrivelse er. Velkommen til Conecto fagseminar tirsdag 28. mars Sted: Kvarten, Thon Hotel Opera, Christian Frederiksplass 5, 0154 Oslo Program: Registrering og kaffe Oppmøte i forliksrådet Hva skjer i forliksrådet? Hva er din rolle som fordringshaver/ møtefullmektig? Foreleser: Namsfogd Jonny Nauste, Asker og Bærum namsfogdkontor Direkte tvangsinndrivelse av uimotsagte krav fra Hva er endret? Viktige parametere når det gjelder forholdet mellom ny og gammel ordning. Foreleser: Namsfogd Jonny Nauste, Asker og Bærum namsfogdkontor Direkte tvangsinndrivelse fortsetter Foreleser: Namsfogd Jonny Nauste, Asker og Bærum namsfogdkontor Lunsj Conectos skyldnerweb og kundeweb Design og produksjon: signatur.no Foto: Conecto Vi presenterer også Advokatfirma Glosimot & Co som er vårt samarbeidende in house advokatkontor. Dette blir en fin anledning til å skaffe seg faglig oppdatering og det blir anledning til å stille spørsmål. Gled deg til en spennende inkassofaglig dag! Løsningsorientert og enkel kommunikasjon på høyt nivå! Foreleser: Richard Riekeles, jurist og salgssjef i Conecto Betalingsanmerkninger Vilkår for å kunne registrere og oppbevare kredittopplysninger. Når skjer rapportering, og når skal anmerkninger slettes? Hva forteller anmerkningene? Foreleser: Creditinform AS v/jan Gunnar Olbergsveen, driftssjef og leder for databaseavdelingen Conecto Legal Når og hvorfor bør juridisk avdeling på banen? Presentasjon av Conecto Juridiske Tjenester. Foreleser: Adv.firma Glosimot & Co MNA v/adv. Tom H. Glosimot Seminaret avholdes tirsdag 28. mars 2006 kl på Thon Hotel Opera i Oslo. Kort gangavstand fra Oslo S og Oslo bussterminal Oppsummering og avslutning v/ Adm.dir. Sverre O. Helsem, Conecto AS Vi tar forbehold om endringer i programmet. Conecto AS Grini Næringspark 17, Postboks 85, 1332 Østerås Telefon: , Telefaks: Påmelding innen tirsdag 21. mars 2006: enten via eller til Conecto AS, Postboks 85, 1332 Østerås, fax , Vi har begrenset antall plasser, vær derfor tidlig ute. Pris kr 1900,- pr deltaker. Ved to eller flere deltakere fra samme selskap: kr 1500,- pr deltaker. Prisen inkluderer lunsj. Velkommen! X 17 x 5 X 3 23 x 9 X X 24 X X X X X 3 17 X X X X X X X X X 9 X X 12 X X X X X X 29 X X X X 4 X X X X X X X X X 10 X X X X X X X 9 6 X X ConectoKakuro Kakuro fungerer som kryssord, men her er synonymene byttet ut med summer. Det du skal finne er tall som sammenlagt blir den summen som står oppført. Bare tallene fra 1 til 9 skal inn i rutene, og i et «ord» kan ikke et tall brukes mer enn én gang. Tips Se etter korte «ord» med enten så små summer eller så store summer at bare noen få tallkombinasjoner er aktuelle. For å få summen 3 på to ruter er det eksempelvis bare tallene 1 og 2 som kan passe inn. For å få summen 4 på to ruter er det bare 1 og 3 som kan benyttes ettersom ikke er tillatt. Likeledes kan du bare skrive summen 17 på to ruter som og summen 16 som Summen 10 på 4 ruter kan bare være og dermed ingen tall større enn 4. Summen 30 på fire ruter kan bare være , og dermed ingen tall mindre enn 6. Løsningen finner du på Kontakt oss gjerne! Connected skal være et bindeledd mellom kundene og oss. Vi setter derfor pris på både spørsmål og meninger! Kontakt ansvarlig redaktør Richard Riekeles på markedsavdelingens telefon, , eller e-post: Conecto AS tlf: faks: Grini Næringspark 17. Postboks 85, 1332 Østerås 8 Connected 1/2006

ORDEN I. Bilinkasso på agendaen side 6. Godt skodd for fremtiden. Vekst i nye inkassosaker side 10. Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto

ORDEN I. Bilinkasso på agendaen side 6. Godt skodd for fremtiden. Vekst i nye inkassosaker side 10. Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto #03 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto ORDEN I kommuneøkonomien Det går rundt en milliard kroner inn og ut i Øvre Eiker kommune i løpet av et år. Vi sender ut minst tusen fakturaer per måned.

Detaljer

CONNECTED. Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans Service.

CONNECTED. Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans Service. ET KVARTALSVIS KUNDE- OG NYHETSMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1. VINTER 2005 CONNECTED Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans

Detaljer

FORBRUKS- PENSJONISTENE

FORBRUKS- PENSJONISTENE #02 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto FORBRUKS- PENSJONISTENE Andelen unge med inkassosaker går svakt ned, mens pensjonist andelen øker. Står vi ovenfor et paradigmeskifte med et nytt kull pensjonister

Detaljer

DnB NOR om den økonomiske utviklingen

DnB NOR om den økonomiske utviklingen ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2006 CONNECTED DnB NOR om den økonomiske utviklingen Ingen grunn til dramatikk, sier konsernøkonom Nils Terje Furunes i DnB NOR. side 4 Flotte resultater

Detaljer

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør Sterk på inkasso MEDLEMSEID TAPER DU PENGER? Vi vil bli din nye inkassoleverandør Vi skal være løsningsorienterte i vårt arbeid og behandle alle med respekt Sigrid Espen Linda OM KREDITORFORENINGEN ØST

Detaljer

Taler og appeller. Tipshefte. www.frp.no

Taler og appeller. Tipshefte. www.frp.no Taler og appeller Tipshefte Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate 25-0159 OSLO Tlf.: 23 13 54 00 - Faks: 23 13 54 01 E-post: frp@frp.no - Web: www.frp.no www.frp.no Innledning: I dette

Detaljer

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2008 CONNECTED Landkreditt Bank Depotsjef Lars Tore Myklatun er stolt over at Landkreditt Bank kåres til en av Norges beste bruksbanker år etter år. side

Detaljer

OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER

OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER #01 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER Vi har opplevd en enorm nedgang i antall førstegangspurringer, sier Kari Laudani ved Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.

Detaljer

Bedre hverdag med elektronisk overføring

Bedre hverdag med elektronisk overføring #04 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedre hverdag med elektronisk overføring Grue Sparebank har siden april i år overført misligholdte saker elektronisk via inkassoløsningen SDC til Conecto.

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet En ny modell for samarbeid, med IKEA Slependen Etablert samarbeide siden slutten av 1990-tallet. Etablert ny modell høsten 2010 IKEA Slependen ønsket denne gangen deltagere

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 5/2014 DATO: 23. juni 2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av

Detaljer

Kisebegrepet. Sosiale medier på godt og vondt. Forberedelse av kriseinformasjon

Kisebegrepet. Sosiale medier på godt og vondt. Forberedelse av kriseinformasjon Krisekommunikasjon Kisebegrepet En bedrift (organisasjon, institusjon, myndighet) er i krise når det oppstår en situasjon som kan true dens kjernevirksomhet og/eller troverdighet Utfordrende Overvåkning

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

Hvilken opptreden er den beste?

Hvilken opptreden er den beste? Forskningsparken i Narvik, 18.11.10 DAGENS MEDIEVIRKELIGHET To valg Aktiv opptreden Passiv opptreden Aktiv opptreden Aktivt søke å skape interesse i media omkring bedriften, et emne eller en hendelse.

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Kunsten å få andre til å lytte. Retorikk er kunsten å få andre til å lytte. Ethos - renome, rykte,omdømme 15.06.2015. Ikke kunsten å tale.

Kunsten å få andre til å lytte. Retorikk er kunsten å få andre til å lytte. Ethos - renome, rykte,omdømme 15.06.2015. Ikke kunsten å tale. Kunsten å få andre til å lytte Retorikk er kunsten å få andre til å lytte. Ikke kunsten å tale. Indirekte og direkte kommunikasjon hvordan du fremstår, hva du sier og måten du sier det på. Det første er

Detaljer

CONNECTED. Outsourcer forvaltningen av bedriftens omdømme. side 4. Kundecase SL... side 2. Conecto Global... side 8

CONNECTED. Outsourcer forvaltningen av bedriftens omdømme. side 4. Kundecase SL... side 2. Conecto Global... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2005 CONNECTED Outsourcer forvaltningen av bedriftens omdømme Tar din outsourcing-partner vare på omdømmet ditt? - Ditt inkassobyrå forvalter din bedrifts

Detaljer

Om utviklingssamtalen

Om utviklingssamtalen Om utviklingssamtalen NMH vektlegger i sin personalpolitiske plattform at systematisk oppfølging av den enkelte medarbeider gjennom blant annet regelmessige utviklingssamtaler er viktig. Formålet med utviklingssamtalen

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 18/2012 DATO: 05.11.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av utenlandske

Detaljer

Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk. Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor

Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk. Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor Kreditorforeningen i Trondhjem stiftes Kredinor fusjonerer med Kreditorforeningen

Detaljer

8 temaer for godt samspill

8 temaer for godt samspill Program for foreldreveiledning BUF00023 8 temaer for godt samspill Samtalehefte for foreldre og andre voksne program for foreldreveiledning Dette heftet inngår i en serie av materiell i forbindelse med

Detaljer

Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media

Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media Jeg var ikke forberedt på dybden og omfanget i svikten i beredskapen i Norge. Også jeg burde hatt en høyere bevissthet rundt risiko og beredskap.

Detaljer

Kunsten å få god kontantstrøm

Kunsten å få god kontantstrøm #03 2009 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Kunsten å få god kontantstrøm Gode rutiner for oppfølging sørger for at Ringnes AS har relativt få inkassosaker. Resultatet er stabil og god kontantstrøm.

Detaljer

Samhandlingsprosessens betydning

Samhandlingsprosessens betydning Samhandlingsprosessens betydning Hva hindrer og hva bidrar til en god prosess? Anna Swärd Post doktor Senter for Byggenæringen Handelshøyskolen BI 18 mai 2015 BIs Senter for byggenæringen Opprettet i 2005

Detaljer

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 1 7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 7.1. Innledning Ethvert korrekt kommunalt krav, det være seg faktura, termin på utlån eller andre krav skal betales til rett tid. Enkelte ganger oppstår imidlertid situasjoner

Detaljer

Tjene publikum når de trenger det som mest

Tjene publikum når de trenger det som mest Gardermoen 29.9.14 Tjene publikum når de trenger det som mest Trygghet gjennom forutsigbarhet KOMMUNIKASJON «KOMMUNIKASJON KAN BLI EN LEDERS BESTE VÅPEN, OM HAN ELLER HUN MESTRER KUNSTEN GODT» Ref. Opperud

Detaljer

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ADM. DIR. HAR ORDET Det er viktig at verden rundt oss kan stole på oss. Stole på vår profesjonalitet og integritet. Derfor må vi alltid være profesjonelle i vår opptreden overfor

Detaljer

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013 1 Inkassobransjen Nøkkeltall for inkassobransjen - 2 Innhold Om statistikken... 3 Kort om inkassobransjen... 4 Omsetning... 4 Antall årsverk... 5 Omsetning per årsverk... 6 Driftsmargin... 7 Nøkkeltall

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

Bygger omdømme gjennom sosiale medier

Bygger omdømme gjennom sosiale medier #01 2010 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bygger omdømme gjennom sosiale medier Omdømmebygging i sosiale medier diskuteres oftest i næringslivet, men kanskje kan det være noe å lære av offentlig

Detaljer

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Har du et sterkt ønske om å bli rik, men aner ikke hvordan du skal gå fram? Tror du at du må lese en haug med bøker og

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Håndbok. i kjøp av oversettingstjenester

Håndbok. i kjøp av oversettingstjenester Håndbok i kjøp av oversettingstjenester Innhold Hvorfor oversette? 4 Hva er en god oversettelse? 5 Hvordan velge oversetterbyrå 6 Tenk flerspråklig fra begynnelsen 8 Før du sender forespørselen 10 Når

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

Inkasso er mer enn penger. Trygg, engasjert og smidig

Inkasso er mer enn penger. Trygg, engasjert og smidig Inkasso er mer enn penger Trygg, engasjert og smidig Løste saken. Saksbehandleren i Kreditorforeningen ga meg den beste julegaven jeg kunne få. Vi fikk sammen oversikt over gammel gjeld og skattekrav,

Detaljer

I telefaks 04.06.09 til fordringshaver bestred klager kravet mottatt i inkassovarsel 20.05.09.

I telefaks 04.06.09 til fordringshaver bestred klager kravet mottatt i inkassovarsel 20.05.09. Sandefjord, 17. juni 2010: Vedtak i sak 49-2010. Klager: NN Innklaget: Kreditorforeningen Midt-Norge, Sjøfartsgata 6, 7714 Steinkjer Saken gjelder: Om nemndas kompetanse. Om å fremme flere saker for samme

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Trender som leder til suksess

Trender som leder til suksess ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2007 CONNECTED Trender som leder til suksess Har du noe å selge er det opplevelsene du kan knytte til det som er avgjørende, sier Jeneanne Rae, professor

Detaljer

Jeg en del av merkevaren?

Jeg en del av merkevaren? visjon og verdier Jeg en del av merkevaren? Niklas Fageräng, snekker Gode rom Merkevaren For oss betyr det: Moelven, slik våre kunder og omgivelser oppfatter oss. Altså vårt omdømme. Har vi lovet noe så

Detaljer

Fanget i forbrukersamfunnet

Fanget i forbrukersamfunnet #03 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Fanget i forbrukersamfunnet Unge mellom 18 og 30 år er den aldersgruppen med raskest voksende gjeldsbyrde. Stadig flere starter sitt økonomiske livsløp

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Søksmål og tvister; hva gjør man ikke? Advokat (H) Eirik W. Raanes

Søksmål og tvister; hva gjør man ikke? Advokat (H) Eirik W. Raanes Søksmål og tvister; hva gjør man ikke? Advokat (H) Eirik W. Raanes Advokat (H) Eirik W. Raanes Thommessens avd. for tvisteløsning og prosedyre Noen utgangspunkt Du blir oppmerksom på at forholdet til f.eks

Detaljer

Jobber for forenkling

Jobber for forenkling #04 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Jobber for forenkling Sandra Riise er administrerende direktør for en bransjeforening i sterk vekst. Regnskap får en stadig mer betydningsfull rolle og

Detaljer

Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet

Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet NIF`s Kontaktmøte 15. des. 2009 Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 Forliksklager Ant. mottatte saker Uteblivelses dom 1 Antall

Detaljer

Når alarmen går, starter autopiloten. Krisekommunikasjon v/hilde Pettersen, UNN

Når alarmen går, starter autopiloten. Krisekommunikasjon v/hilde Pettersen, UNN 113 Når alarmen går, starter autopiloten Krisekommunikasjon v/hilde Pettersen, UNN Agenda Hva kjennetegner en krise? Kriseberedskap mer enn en plan.. Når adrenalinet raser, svekkes dømmekraften Hvis krisen

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Hvordan skape en god kvalitets og sikkerhetskultur? Sven Erik Gisvold Professor / Overlege Anestesi/ Akuttklinikken, St Olavs Hospital

Hvordan skape en god kvalitets og sikkerhetskultur? Sven Erik Gisvold Professor / Overlege Anestesi/ Akuttklinikken, St Olavs Hospital Hvordan skape en god kvalitets og sikkerhetskultur? Sven Erik Gisvold Professor / Overlege Anestesi/ Akuttklinikken, St Olavs Hospital 1 2 I kjølevannet av 22.juli og A-hus - Planer blir utarbeidet og

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Sak nr: 14-069 (arkivnr: 14/6) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på jordskifterettsleder B ved X jordskifterett Ragnhild

Detaljer

Inkassobransjen 2015 Nøkkeltall for inkassobransjen

Inkassobransjen 2015 Nøkkeltall for inkassobransjen Inkassobransjen 215 Nøkkeltall for inkassobransjen -215 Innhold Om statistikken... 2 Kort om inkassobransjen... 3 Omsetning... 3 Antall årsverk... 4 Driftsmargin... 5 Nøkkeltall om inkasso... 6 Mottatte

Detaljer

Slik jobber vi med kommunikasjon. Per Tøien Kommunikasjonssjef

Slik jobber vi med kommunikasjon. Per Tøien Kommunikasjonssjef Slik jobber vi med kommunikasjon Per Tøien Kommunikasjonssjef Jeg har tenkt å si noe om premissene for vår jobbing med kommunikasjon Premissene for det daglige arbeidet ligger i hva vi har bestemt oss

Detaljer

Velkommen til sertifisering i persolog personprofiler

Velkommen til sertifisering i persolog personprofiler Velkommen til sertifisering i persolog personprofiler Frigjør potensialet få bedre konkurranseevne Ved å bli sertifisert trener, har du tilgang til en verktøykasse med svært effektive verktøy for blant

Detaljer

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER Slik arbeider de beste Innholdsfortegnelse BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER SLIK ARBEIDER DE BESTE... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kommunene... 3 1.3 Spørsmålene...

Detaljer

Norge er fortsatt en del av verden

Norge er fortsatt en del av verden #01 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Norge er fortsatt en del av verden Den norske økonomien virker uberørt av finanskrisen. Sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1 ser lyst på utsiktene

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb. - Styr unna dårlige betalere!

Kom i gang med InfoWeb. - Styr unna dårlige betalere! Kom i gang med InfoWeb - Styr unna dårlige betalere! Innhold 1. Visste du at... 3 2. Logg inn... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær logg inn... 4 3. Søke opp et foretak/privatpersoner...

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS QUALITY IMPROVEMENT SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS FOR HOSPITALITY AND TRAVEL INDUSTRIES OPPLEVELSESKONFERANSEN 29. OKTOBER 2015 0 QualityNANNA ImprovementULSTEIN Agenda Kl. 10.00 11.00 Introduksjon QI

Detaljer

Hvordan bruke inkedin.com, finn.no og det uannonserte arbeidsmarkedet for bygge egen merkevare? Econa 14. April 2016 Finn Roger Bråthen

Hvordan bruke inkedin.com, finn.no og det uannonserte arbeidsmarkedet for bygge egen merkevare? Econa 14. April 2016 Finn Roger Bråthen Hvordan bruke inkedin.com, finn.no og det uannonserte arbeidsmarkedet for bygge egen merkevare? Econa 14. April 2016 Finn Roger Bråthen . og en av grunnene er.. Arbeidsmarkedet Uannonserte arbeidsmarkedet

Detaljer

Velkommen til EQS Brukerforum

Velkommen til EQS Brukerforum Velkommen til EQS Brukerforum Rica Hell Hotel, Stjørdal tirsdag 14. og onsdag 15. oktober 2014 Program tirsdag 14. oktober 09.00 10.00 Registrering 10.00 10.15 Velkommen ved adm. direktør Kjell H. Husby,

Detaljer

Bankinkasso krever kompetanse

Bankinkasso krever kompetanse #03 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bankinkasso krever kompetanse Rørosbanken har benyttet Conecto sin juridiske spisskompetanse og humane saksbehandling knyttet til bankinkasso siden 1993.

Detaljer

Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde. Gunvor Gjøstein - Cash Management

Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde. Gunvor Gjøstein - Cash Management Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde Gunvor Gjøstein - Cash Management Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde Hva er arbeidskapital? Hvorfor fokus på arbeidskapitalstyring?

Detaljer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger Vi har kompetanse på utestående fordringer Om Kreditorforeningen Vest Kreditorforeningen Vest er en forening for

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves «Vi har troen på at en arbeidskultur med stor grad av kunnskapsdeling

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

24.01.2014. Når uhellet er ute. Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon

24.01.2014. Når uhellet er ute. Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon Når uhellet er ute Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon 1 2 Media i en krisesituasjon Er ofte først på ballen Vet ofte mer enn du gjør Dekker hendelsen løpende på nett Tøff konkurranse om å være først

Detaljer

OMDØMME; forventning og opplevelse

OMDØMME; forventning og opplevelse OMDØMME; forventning og opplevelse 24. Mars -09 Kjersti Morset Lillehammer kommune Hva er omdømme? Summen av oppfatningene som ulike grupper har til virksomheten. Omdømmet oppstår i skjæringspunktet mellom

Detaljer

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge leveres av Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge Eksklusiv avtale om rettshjelpsforsikring Oppstart 1. januar 2016 Styret i Rørentreprenørene Norge har nylig vedtatt en strategiplan. Et av foreningens

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Sunn Vekst NHOs rundebordskonferanse for Bærekraftig Utvikling og Bedriftenes Samfunnsansvar

Sunn Vekst NHOs rundebordskonferanse for Bærekraftig Utvikling og Bedriftenes Samfunnsansvar Sunn Vekst NHOs rundebordskonferanse for Bærekraftig Utvikling og Bedriftenes Samfunnsansvar Utdeling av Prisen for beste miljørapportering 2002 Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo, 4. november 2003 Program

Detaljer

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2007 CONNECTED Volvo Finans Fleksibilitet og sikkerhet er nøkkelfaktorer for Volvo Finans Norge AS, påpeker daglig leder Bjørn Skotte og kredittsjef Pål

Detaljer

Conecto er en rollemodell

Conecto er en rollemodell ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2008 CONNECTED Conecto er en rollemodell Det sier førsteamanuensis Peggy Simic Brønn ved Handelshøyskolen BI. Omdømmearbeid krever langsiktig arbeid på

Detaljer

ihana! as -fortellinger som berører

ihana! as -fortellinger som berører ihana! as -fortellinger som berører Strategi og kommunikasjon Et verktøy for virksomheter som vil øke sin påvirkningsevne I tusener av år har vi overført informasjon og kompetanse gjennom bruk av fortellinger.

Detaljer

Høykonjunkturen varer lengre

Høykonjunkturen varer lengre ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2008 CONNECTED Høykonjunkturen varer lengre I følge sjeføkonom Tor Steig i NHO vil det fortsatt være gode tider men han håper på en snarlig lavkonjunktur.

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Store penger å tjene!

Store penger å tjene! Store penger å tjene! INKÖP BESTÄLLNINGSRUTINER LEVERANSBEVAKNING GODSMOTTAGNING LAGRING LEVERANSER KAPITALBINDNING LÖNER FAKTURAHANTERING SVINN LOKALER INVENTERING REGISTERUNDERHÅLL INKURANS FRAKTER Helhetstenkning

Detaljer

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 U T V E L G E L S E U T V I K L I N G L E D E R S K A P H O G A N U T V I K L I N G K A R R I E R E Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 Dato: August

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM!

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! lær konfliktmegling Kurs i konflikthåndtering og megling labyrint consulting Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! Kursene vil gi deg spesialkometanse, kunnskap og de nødvendige verktøyene

Detaljer

GJØR SOM 2 AV 3 TRENINGSSENTRE. La oss følge opp ubetalte medlemskap og fakturaer

GJØR SOM 2 AV 3 TRENINGSSENTRE. La oss følge opp ubetalte medlemskap og fakturaer GJØR SOM 2 AV 3 TRENINGSSENTRE La oss følge opp ubetalte medlemskap og fakturaer FRIGJØR TID OG RESSURSER Gjør arbeidsdagen din enklere Som leder av et treningssenter kan hverdagen være veldig hektisk

Detaljer

Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>name<# (Oppdragsgiver) org. Nr: #>orgnr<# 1.

Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>name<# (Oppdragsgiver) org. Nr: #>orgnr<# 1. Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>nameorgnr

Detaljer

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS www.revisorkompaniet.no Innhold: Diverse frister 2011: Frister for endringer til Foretaksregisteret

Detaljer

Gjett tre kort. Foreldrene betyr all verden! Grunntanken bak Multi. Mastermind. Faglig fokus og tydelige læringsmål. En bred matematisk kompetanse

Gjett tre kort. Foreldrene betyr all verden! Grunntanken bak Multi. Mastermind. Faglig fokus og tydelige læringsmål. En bred matematisk kompetanse Foreldrene betyr all verden! Gjett tre kort Mona Røsseland Lærebokforfatter, MULTI Matematikksenteret, NTNU 10-Oct-10 2 Mastermind Grunntanken bak Multi Faglig fokus og tydelige læringsmål Elevene skal

Detaljer

Anna Swärd Post doktor Senter for Byggenæringen Handelshøyskolen BI 7 mars 2016

Anna Swärd Post doktor Senter for Byggenæringen Handelshøyskolen BI 7 mars 2016 Erfaring med samhandlinghva skal til for å lykkes og hva hemmer prosessen? Anna Swärd Post doktor Senter for Byggenæringen Handelshøyskolen BI 7 mars 2016 Forskningsprosjektet Samarbeid mellom BI og Policy

Detaljer

Øystein Wiik. Best når det virkelig gjelder

Øystein Wiik. Best når det virkelig gjelder Øystein Wiik Best når det virkelig gjelder Om forfatteren: Med utgangspunkt i sin karriere som sanger og skuespiller har Øystein Wiik jobbet som motivator og foredragsholder, nasjonalt og internasjonalt,

Detaljer

EGNE KRAV I ENERGIBRANSJEN

EGNE KRAV I ENERGIBRANSJEN #03 2014 Et kundemagasin fra Conecto EGNE KRAV I ENERGIBRANSJEN Nord-Østerdal Kraftlag på Tynset sparer betydelige ressurser på å sette ut purre- og inkassoløpet, samt selge sluttfakturaene sine til Conecto.

Detaljer

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Veier til synlighet Bygge et godt omdømme Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Definisjon omdømme Kortversjon: Inntrykket omverden har av

Detaljer

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 10/2773-6 007 HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 Etiske retningslinjer for Hemne kommune Vedtatt i Kommunestyret 22.03.2011, sak 13/11 Ansatte og folkevalgte

Detaljer

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning.

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning. Standardvilkår for INKASSOAVTALE mellom kunde og Kredeni AS - for tjenester levert av Kredeni AS, orgnr 914 153 131, med inkassobevilling i medhold av inkassoloven av 13.mai 1988 nr.2624 annet ledd, jf.

Detaljer

Telenor. EDB Business Partner. side 4. side 2. Innovasjon som omdømmeplattform... side 6. Ungdomsprosjektet i NIF... side 7

Telenor. EDB Business Partner. side 4. side 2. Innovasjon som omdømmeplattform... side 6. Ungdomsprosjektet i NIF... side 7 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2007 CONNECTED Telenor Kredittsjef Per Åge Bæra vektlegger Conectos verdisett, innovative holdning og raske oppstart. side 4 EDB Business Partner Smart

Detaljer