Microsoft hviler ikke på omdømmetoppen. Direkte tvangsinndrivelse. de første erfaringene. side 6. side 4. Conecto Legal... side 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Microsoft hviler ikke på omdømmetoppen. Direkte tvangsinndrivelse. de første erfaringene. side 6. side 4. Conecto Legal... side 2"

Transkript

1 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2006 CONNECTED Direkte tvangsinndrivelse de første erfaringene side 6 Microsoft hviler ikke på omdømmetoppen side 4 Conecto Legal... side 2 Kroppsspråket... side 7

2 Leder Conecto med egen Den optimale saksgangen! ved Sverre O. Helsem Vårt samarbeidende advokatfirma Glosimot & Co har nå flyttet inn i Conectos lokaler i Grini Næringspark. Dermed har Conecto fått egen advokattjeneste, Conecto Legal, til glede for oss selv og våre kunder. Kjære leser, Det siste året har vi hatt spesiell fokus på kommunikasjon som verdi, ferdighet og verktøy i saksbehandlingen. I disse dager gjennomfører vi de siste øvelsene i et omfattende kommunikasjonsprosjekt som alle ansatte har vært med på. Det er etablert en læringsarena der ferdighetene skal vedlikeholdes og forbedres også i fremtiden. Prosjektet har vært svært nyttig og vellykket. I år er fokus rettet mot Den optimale saksgangen. Gjennom et velfungerende kvalitetsstyringssystem får vi løpende informasjon om forbedringer. I prosjektet Den optimale saksgangen skal vi spesielt se på sammenhengene mellom de forskjellige prosessene i verdikjeden. Dette er et prosjekt som skal optimalisere alle arbeidsfunksjoner, all kommunikasjon med skyldner, og generell kundekonsulentog saksbehandler-kompetanse. Målet er å sørge for enda høyere gjenvinning av tapsutsatte krav samtidig som vi ivaretar og styrker omdømmet til alle involverte parter. De gode økonomiske tidene vi er inne i gir en utflating i inkassomarkedet. I Haugesunds avis kunne vi den 1. mars i år lese følgende: Tal frå Lindorff Decicion AS viser at det på landsbasis i fjor var 6,5 prosent nedgang i inkassosaker samanlikna med året før. Conecto hadde i fjor en økt sakstilgang og økt omsetning på 13 %, samt en betydelig resultatforbedring. Markedet etterspør høy gjenvinning og fokus på omdømmebygging. Dermed sikrer vi oss markedsandeler. Det lønner seg å være kunde i Conecto! Ha en brusende og knoppskytende vår! Sverre O. Helsem Administrerende direktør I forbindelse med innfordringsprosessen vil det kunne oppstå små og store utfordringer som krever juridisk bistand. Da er det viktig å ha rask og enkel tilgang til denne ekspertisen. Vi i Conecto har i mange år tilbudt våre kunder juridisk bistand gjennom samarbeidende advokat Tom H. Glosimot. Glosimot & Co advokatfirma har tidligere hatt sin virksomhet i Oslo, men har fra årsskiftet flyttet sin virksomhet til nye lokaler hos oss i Grini Næringspark 17. Med seg i staben har han også advokatfullmektig Charlotte Hauge, stud.jur Helene Wiig Trones og kontorsjef Mona Lautin. Det er viktig å ha en pålitelig samarbeidspartner når det oppstår et behov for særlig kompetanse, og det samtidig stilles krav til effektivitet og tempo. Samarbeidet med advokatfirma Glosimot & Co har vært godt, det mener både vi i Conecto og flere av våre oppdragsgivere. Det faktum at vi nå arbeider under samme tak forenkler både kommunikasjon og tilgjengelighet, og gjør det enkelt å følge opp saker, besvare spørsmål og gi rask tilbakemelding til våre kunder. Advokatfirma Glosimot & Co har faglig kompetanse innen forretningsjuridiske områder, og vil kunne bistå innenfor de fleste forretningsområder som berører norsk næringsliv. Selskapet har også kompetanse innenfor prosedyre for domstolene, og Glosimot har personlig erfaring som dommerfullmektig og sorenskriver. Det kan være mange og ulike situasjoner som fører til behov for juridisk bistand. Kravets eksistens er ikke rent sjelden gjenstand for diskusjon. Det kan være uenighet om forhold rundt bestilling og levering, eller spørsmål om hvorvidt oppgjør er foretatt med befriende virkning for betaler. Kontraktsrett og avtalerett, konkursåpning og konkursbehandling, økonomisk ansvar i forbindelse med skifte, avvikling av næring, økonomisk ansvar ved eierskifte i næringsforhold, kausjonsansvar, midlertidige forføyninger Rente- og gebyrendring Ny forsinkelsesrente fra 1. januar: 9,25% Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrentesatsen til 9,25%. Den nye rentesatsen gjelder fra 1. januar Hvert halvår fastsettes forsinkelsesrenten tilsvarende Norges Banks styringsrente tillagt minst 7 prosentpoeng. Purregebyret kan økes til kr. 55,-! For purring eller inkassovarsel som er sendt tidligst 14 dager etter kravets forfall, kan fordringshaveren kreve et beløp lik en tidel av inkassosatsen. Fra 1. januar 2006 ble inkassosatsen økt til kr. 550,-. Det betyr at purregebyret kan økes til kr. 55,-. Husk å legge inn endringene i ditt eget system. 2 Connected 1/2006

3 advokattjeneste Personalnytt i Conecto Runi Edvardsen er ansatt som økonomimedarbeider i Conecto. Runi er 38 år gammel, utdannet regnskapsmedarbeider og har lang erfaring fra ulike bransjer. Runi er glad i trening og leser gjerne en god bok. Kai Tangen Lunheim er ansatt som ITkonsulent i Conecto. Kai er 30 år gammel og utdannet Bachelor i IT. På fritiden liker Kai fiske og friluftsliv. Det er viktig å ha en pålitelig samarbeidspartner når det oppstår et behov for særlig kompetanse, og det samtidig stilles krav til effektivitet og tempo, sier advokat Tom H. Glosimot. Cathrine Berner er ansatt som kundekonsulent i Conecto. Cathrine er 40 år gammel og har variert bakgrunn fra ulike bransjer. Cathrine liker alt med 4 ben og pels, og er glad i friluftsliv. og arrest er andre områder der det kan være fornuftig å benytte seg av juridisk ekspertise. Flere av våre kunder benytter seg av advokat Glosimots tjenester uten at det nødvendigvis gjelder en inkassosak hos Conecto. For bedrifter uten egen advokat er det nyttig å ha kort vei til en kompetent forretningsadvokat. Glosimot & Co har også et nært samarbeid med netteiendomsmegleren ao.no Advokatoppgjør som gjør det mulig for alle å selge boligeiendom billig og trygt på nettet. Advokat Tom H. Glosimot er også en aktiv bidragsyter til Conectos årlige fagseminar, som denne gang avholdes 28.mars (Les mer om dette i denne utgave av Connected). I år vil vi få innspill og tips i forhold til utfordringer som gjerne oppstår i forbindelse med inndriving av et misligholdt krav. Du kan lese mer om Advokatfirma Glosimot & Co på: Du kan lese mer om ao.no på Erik Helsem er ansatt som ITkonsulent i Conecto. Erik er 24 år gammel og utdannet Bachelor i IT. På fritiden liker Erik å spille innebandy, og er aktiv friluftsmann. Vi ønsker Runi, Kai, Cathrine og Erik velkommen til Conecto, og ser frem til godt samarbeid! Connected 1/2006 3

4 Med internkommunikasjon som grunnlag: Hviler ikke på omdømmetoppen I løpet av kun 25 år hadde Microsoft vokst til å bli et av verdens største selskaper. De var blitt litt som elefanten i porselensbutikken og måtte tenke nøyere over utfallet av bevegelsene sine, sier Jannik Lindbæk Jr., Microsoft Norges informasjonsdirektør. Regel nummer én er å alltid fremstå som det en er, og ikke skuffe i forhold til verdiene en står for, sier Jannick Linbæk Jr. I fjor havnet Microsoft Norge AS som nummer to på omdømmetoppen, bak Ikea og foran Hydro. Omdømmebygging har Microsoft fra sentralt hold jobbet systematisk med de siste årene. Microsoft hadde vokst raskt og innså brått hvor stor innflytelse de hadde globalt og at folks tillit ikke hadde fulgt markedsutviklingen. For fem-seks år siden begynte hovedkontoret å jobbe mer aktivt med kommunikasjon for å vise hva selskapet sto for. Bare slik kunne folk forstå hvem de var og få tillit til dem, forteller Lindbæk. Seks verdier Det startet med å utforme et seks punkters verdisett. Disse er rettesnorer for all kommunikasjon utad, og det handler like mye om hvordan hver enkelt ansatt opptrer som hvilke beslutninger toppledelsen tar. I tillegg til hvordan man møter kunder og behandler omgivelsene sine, er hvordan man opptrer som kollega viktig. For omdømmet utgjøres av alle inntrykkene hver enkelt av oss har. Vi måles ut fra forventningene som er skapt ut fra vårt verdisett. Det er krevende å finne verdier som er dekkende for det man ønsker å stå for. Men særlig i et så stort selskap som Microsoft er det viktig å sette ord på hvem vi er. Bare slik kan vi viderebringe en kultur til de ansatte. Internkommunikasjonens betydning Omdømmearbeidet kan kun bli vellykket om man klarer å formidle verdiene sine også innad i bedriften. Internkommunikasjonen må ikke undervurderes. 4 Connected 1/2006

5 Det er grunnlaget for omdømmebyggingen vår. Målet er å via verdiene bygge opp en trygghet og dømmekraft blant de ansatte. For det er de ansatte som utgjør bedriften, og når menneskene står for noe, står også selskapet for noe, forklarer Lindæk. Men selvsagt kan man ikke fortelle folk hva de skal stå for. De må tro på det og kjenne seg igjen i det. Microsoftkulturen dyrkes frem indirekte verdiene brukes ikke som en manual. Det hender at folk faller ut av rekrutteringsprosesser fordi de ikke har verdier som harmonerer med det vi står for. Man blir etter hvert en del av en kultur fundert i et verdisett som vi stoler på gir oss veiledning til å opptre klokt. Informasjonsdirektøren ramser opp typiske virkemidler for å skape bevissthet rundt dette; fra kickoffs og andre store samlinger til intranett og regelmessig synliggjøring av det de har gjort godt og dårlig. Hver fredag er det allmøte. Da tar de opp saker som fremstiller selskapet positivt og negativt. I tillegg får alle mail med Lindbæks kommentarer til medias hyggelige og mindre hyggelige dekning av Microsofts aktivitet. Da er det om å gjøre å få frem verdiene våre. Når vi fremstår i dårlig lys er det ofte fordi vi har vært utydelige i vår kommunikasjon, men selvsagt hender det at vi kunne gjort ting bedre, sier Lindbæk, og legger til at han tror nøkkelen til Microsofts suksess ligger i at de tør å være ærlige og ta opp det som må forbedres. Det er symptomatisk for vår kultur at vi ikke hviler på omdømmetoppen vi vil alltid forbedre oss. Selv hver enkelt ansatt kan evaluere seg selv via et selfassessment for employees på intranettet. Eget omdømmestyre Informasjonsdirektøren leder Microsoft Norges eget Citizenship Cabinet, et nasjonalt omdømmestyre. To ganger i måneden møter han markedssjefen, kundeombudet, adm. dir. og representanter for ulike kundesegmenter for å diskutere hvordan virksomheten fremstår. Hvert år legger de opp en plan for hva de skal gjøre for å bli synlige på en positiv måte og å kunne håndtere utfordrende saker som kommer på en best mulig måte. Hvert land har sitt Citizenship Cabinet. Det sier noe om hvor høy prioritet omdømmebygging- og ivaretagelse har for Microsoft. Omdømmet er helt avgjørende for vår langsiktige posisjon i markedet. Regel nummer én er å alltid fremstå som det en er, og ikke skuffe i forhold til verdiene en står for. Sitatet What you are speaks so loud I can`t hear what you say sier alt synes jeg. Det må være slik at en hele veien demonstrerer via sine gjerninger hvem man er og at man står for noe. Slik får motgang en buffer å bryne seg på, sier Lindbæk. Microsofts internasjonale verdier: - Integrity & Honesty - Passion for customers, partners, and technology. - Open & Respectful with others and dedicated to making them better. - Accountable for commitments, results & quality - Willing to take on Big Challenges and see them through. - Self Critical, questioning & committed to personal excellence and self improvement. Connected 1/2006 5

6 Få benytter kostnadsbesparende ordning Den nyinnførte praksisen med direkte tvangsinndrivelse av uimotsagte krav er det overraskende få som har benyttet seg av så langt, forteller namsfogden i Oslo, Helge Bang. Her er det ressursbesparelser å hente. Siden 1. januar i år har kreditor i inkassosaker hatt muligheten til å sende sitt krav direkte til namsfogden, uten behandling og dom i forliksrådet først. Til nå har namsfogden registrert i overkant av 100 saker der direkte tvangsinndrivelse ble benyttet. Det er veldig få når du tar med i betraktningen at Forliksrådet i Oslo behandlet saker i fjor, og circa 80 prosent av kravene står uimotsagt av skyldner, sier Helge Bang. Elektroniske dokumenter holder ikke Inkassobyråene har vært forkjempere for, og kjenner godt til den nye ordningen. Bang hadde ventet seg flere slike saker. Noe av forklaringen på at det ikke har skjedd, mener han er dårlig orden i sysakene hos bedriftene. Mange av de som sender ut fakturaer i næringslivet mangler det nødvendige skriftstykket for å få foretatt direkte tvangsinndrivelse. Skriftstykke er lovens formulering for et papirbasert dokument som viser kravets grunnlag og omfang, som oftest en fakturakopi. Dersom gjenpart av fakturaen som er sendt ut ikke finnes, foreligger ikke grunnlaget for tvangsinndrivelsen. Det er også en fordel at beskrivelsen av kravet er nøyaktig og ryddig formulert, og med fødsels- eller organisasjonsnummer når man yter kreditt. Mange er ikke klar over at elektroniske dokumenter alene ikke holder. Dersom en benytter seg av efaktura eller Avtale- Giro, må en vente på at en får sendt ut en purring i papirform et skriftstykke for å ha noe å gå videre med. Dette har myndighetene nylig tatt et bevisst valg på. Signalverdien ved et papir, og sjansen for at det blir mottatt og lest, er fremdeles større enn ved et elektronisk dokument, forteller Bang. Besparelser for alle Årets nye mulighet gir både kreditor og skyldner en raskere prosess frem til at pengene kommer dit de skal. Kreditor sparer ressurser både i forhold til tid, saksomkostninger og rettsgebyrer, skyldner sparer saksomkostninger og ressurser frigjøres for Forliksrådet. Men ordningen er kun å regne som en ny valgmulighet vel og merke når skyldner ikke bestrider kravet. Det lønner seg ikke alltid å gå denne veien. Man kan fortsatt følge prosedyren via dom i Forliksrådet, selv om skyldner ikke bestrider kravet. Om man vet at skyldner har masse gjeld, at vedkommende kanskje allerede har løpende faste trekk fra lønnsinntekten sin, er utsiktene for å få inn pengene små. Da kan det være hensiktsmessig å få en dom i forliksrådet for å unngå at kravet blir foreldet, særlig dersom det dreier seg om store beløp, forklarer Bang. Han legger til at den nye ordningen er best egnet til små krav. Men så er det jo også dem det er flest av. Det er noe å spare på direkte tvangsinndrivelse. For å ha muligheten må kreditor ha papirbasert fakturakopi og sørge for å ha et rett og ryddig formulert krav, presiserer Oslos namsfogd, Helge Bang. 6 Connected 1/2006

7 Kroppsspråket avslører deg 7 synder På mange måter er det slik at publikum lytter med øynene. Hva sier kroppsspråket ditt? Når du holder en presentasjon eller leder et salgsmøte, fremstår du som trygg og troverdig eller usikker, nervøs og på feil sted? Ved å bytte ut de mest vanlige feilene med mer selvsikre handlinger vil mye være gjort. Det er spesielt 7 synder som kan felle deg. Øv på å unngå dem så vil du se at små endringer kan gjøre underverker! Synd 1: Manglende øyekontakt Hva dette sier om deg: Du mangler selvtillit, er nervøs og uforberedt. Hva du kan gjøre i stedet: Se publikum i øynene under minst 90 % av presentasjonen. De fleste ser alt for mye på notatene, PowerPoint-presentasjonen eller bordet foran seg. En måte å endre dette på er å se video av seg selv. Synd 2: Slapp holdning Hva dette sier om deg: Du mangler selvtillit og er uinspirert. Hva du kan gjøre i stedet: Plasser føttene med en skulderbreddes avstand og len deg svakt framover. Hold ryggen rak. Ikke len deg på et bord eller podium. Synd 3: Tripping og gynging Hva dette sier om deg: Du er nervøs, usikker og uforberedt. Hva du kan gjøre i stedet: Slutt med trippingen og gyngingen den ødelegger budskapet. Lær å bevege deg med hensikt. En helt stiv presentasjon er nemlig heller ikke bra. Synd 4: Ingen bevegelse Hva dette sier om deg: Du er rigid og kjedelig ikke engasjerende og dynamisk. Hva du kan gjøre i stedet: Gå. Beveg deg. Noen av verdens ledende foredragsholdere går blant publikum og er i konstant bevegelse men med hensikt! Synd 5: Hendene i lommene Hva dette sier om deg: Du er uinteressert eller nervøs. Hva du kan gjøre i stedet: Svaret her er enkelt: Ta hendene ut av lommene. Én hånd i lomma kan være greit, så fremt du gestikulerer med den andre hånden. Synd 6: Unaturlige bevegelser Hva dette sier om deg: Du er falsk eller overtrent. Hva du kan gjøre i stedet: Bruk bevegelser men ikke overdriv. Det verste du kan gjøre er å bruke bevegelser som ikke har sammenheng eller harmonerer med ordene du sier. Synd 7: Stepping, myntsjonglering & andre irriterende fakter Hva dette sier om deg: Du er nervøs og uprofesjonell. Hva du kan gjøre i stedet: Se deg selv på video. Finner du irriterende fakter som du ikke var klar over? Nervøs energi kan gi seg uheldige utslag. Det ser ikke særlig bra ut å sjonglere med mynter i lomma under presentasjonen! Bruk kroppsspråket som et kommunikasjonsredskap! Et dynamisk og tydelig kroppsspråk vil garantert gjøre presentasjonen din bedre enten det gjelder et jobbintervju, inspirasjonsmøte eller en festtale. Hold deg unna de 7 syndene og bruk alternativene i stedet så tar du publikum med storm. Kilde: AskMen.com Connected 1/2006 7

8 Fagseminar 28. mars 2006 Fagseminar Inkasso Husk fagseminaret! Vårens fagseminar avholdes tirsdag 28. mars I år skjer det store endringer hos forliksråd og namsmyndigheter. Dette berører deg som fordringshaver, og vi forteller deg bl.a. hvordan du skal forholde deg ved oppmøte i forliksrådet og hva direkte tvangsinndrivelse er. Velkommen til Conecto fagseminar tirsdag 28. mars Sted: Kvarten, Thon Hotel Opera, Christian Frederiksplass 5, 0154 Oslo Program: Registrering og kaffe Oppmøte i forliksrådet Hva skjer i forliksrådet? Hva er din rolle som fordringshaver/ møtefullmektig? Foreleser: Namsfogd Jonny Nauste, Asker og Bærum namsfogdkontor Direkte tvangsinndrivelse av uimotsagte krav fra Hva er endret? Viktige parametere når det gjelder forholdet mellom ny og gammel ordning. Foreleser: Namsfogd Jonny Nauste, Asker og Bærum namsfogdkontor Direkte tvangsinndrivelse fortsetter Foreleser: Namsfogd Jonny Nauste, Asker og Bærum namsfogdkontor Lunsj Conectos skyldnerweb og kundeweb Design og produksjon: signatur.no Foto: Conecto Vi presenterer også Advokatfirma Glosimot & Co som er vårt samarbeidende in house advokatkontor. Dette blir en fin anledning til å skaffe seg faglig oppdatering og det blir anledning til å stille spørsmål. Gled deg til en spennende inkassofaglig dag! Løsningsorientert og enkel kommunikasjon på høyt nivå! Foreleser: Richard Riekeles, jurist og salgssjef i Conecto Betalingsanmerkninger Vilkår for å kunne registrere og oppbevare kredittopplysninger. Når skjer rapportering, og når skal anmerkninger slettes? Hva forteller anmerkningene? Foreleser: Creditinform AS v/jan Gunnar Olbergsveen, driftssjef og leder for databaseavdelingen Conecto Legal Når og hvorfor bør juridisk avdeling på banen? Presentasjon av Conecto Juridiske Tjenester. Foreleser: Adv.firma Glosimot & Co MNA v/adv. Tom H. Glosimot Seminaret avholdes tirsdag 28. mars 2006 kl på Thon Hotel Opera i Oslo. Kort gangavstand fra Oslo S og Oslo bussterminal Oppsummering og avslutning v/ Adm.dir. Sverre O. Helsem, Conecto AS Vi tar forbehold om endringer i programmet. Conecto AS Grini Næringspark 17, Postboks 85, 1332 Østerås Telefon: , Telefaks: Påmelding innen tirsdag 21. mars 2006: enten via eller til Conecto AS, Postboks 85, 1332 Østerås, fax , Vi har begrenset antall plasser, vær derfor tidlig ute. Pris kr 1900,- pr deltaker. Ved to eller flere deltakere fra samme selskap: kr 1500,- pr deltaker. Prisen inkluderer lunsj. Velkommen! X 17 x 5 X 3 23 x 9 X X 24 X X X X X 3 17 X X X X X X X X X 9 X X 12 X X X X X X 29 X X X X 4 X X X X X X X X X 10 X X X X X X X 9 6 X X ConectoKakuro Kakuro fungerer som kryssord, men her er synonymene byttet ut med summer. Det du skal finne er tall som sammenlagt blir den summen som står oppført. Bare tallene fra 1 til 9 skal inn i rutene, og i et «ord» kan ikke et tall brukes mer enn én gang. Tips Se etter korte «ord» med enten så små summer eller så store summer at bare noen få tallkombinasjoner er aktuelle. For å få summen 3 på to ruter er det eksempelvis bare tallene 1 og 2 som kan passe inn. For å få summen 4 på to ruter er det bare 1 og 3 som kan benyttes ettersom ikke er tillatt. Likeledes kan du bare skrive summen 17 på to ruter som og summen 16 som Summen 10 på 4 ruter kan bare være og dermed ingen tall større enn 4. Summen 30 på fire ruter kan bare være , og dermed ingen tall mindre enn 6. Løsningen finner du på Kontakt oss gjerne! Connected skal være et bindeledd mellom kundene og oss. Vi setter derfor pris på både spørsmål og meninger! Kontakt ansvarlig redaktør Richard Riekeles på markedsavdelingens telefon, , eller e-post: Conecto AS tlf: faks: Grini Næringspark 17. Postboks 85, 1332 Østerås 8 Connected 1/2006

Trender som leder til suksess

Trender som leder til suksess ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2007 CONNECTED Trender som leder til suksess Har du noe å selge er det opplevelsene du kan knytte til det som er avgjørende, sier Jeneanne Rae, professor

Detaljer

Telenor. EDB Business Partner. side 4. side 2. Innovasjon som omdømmeplattform... side 6. Ungdomsprosjektet i NIF... side 7

Telenor. EDB Business Partner. side 4. side 2. Innovasjon som omdømmeplattform... side 6. Ungdomsprosjektet i NIF... side 7 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2007 CONNECTED Telenor Kredittsjef Per Åge Bæra vektlegger Conectos verdisett, innovative holdning og raske oppstart. side 4 EDB Business Partner Smart

Detaljer

CONNECTED. Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans Service.

CONNECTED. Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans Service. ET KVARTALSVIS KUNDE- OG NYHETSMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1. VINTER 2005 CONNECTED Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans

Detaljer

CONNECTED. Outsourcer forvaltningen av bedriftens omdømme. side 4. Kundecase SL... side 2. Conecto Global... side 8

CONNECTED. Outsourcer forvaltningen av bedriftens omdømme. side 4. Kundecase SL... side 2. Conecto Global... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2005 CONNECTED Outsourcer forvaltningen av bedriftens omdømme Tar din outsourcing-partner vare på omdømmet ditt? - Ditt inkassobyrå forvalter din bedrifts

Detaljer

Conecto er en rollemodell

Conecto er en rollemodell ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2008 CONNECTED Conecto er en rollemodell Det sier førsteamanuensis Peggy Simic Brønn ved Handelshøyskolen BI. Omdømmearbeid krever langsiktig arbeid på

Detaljer

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2008 CONNECTED Landkreditt Bank Depotsjef Lars Tore Myklatun er stolt over at Landkreditt Bank kåres til en av Norges beste bruksbanker år etter år. side

Detaljer

Bedre hverdag med elektronisk overføring

Bedre hverdag med elektronisk overføring #04 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedre hverdag med elektronisk overføring Grue Sparebank har siden april i år overført misligholdte saker elektronisk via inkassoløsningen SDC til Conecto.

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

Fanget i forbrukersamfunnet

Fanget i forbrukersamfunnet #03 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Fanget i forbrukersamfunnet Unge mellom 18 og 30 år er den aldersgruppen med raskest voksende gjeldsbyrde. Stadig flere starter sitt økonomiske livsløp

Detaljer

Høykonjunkturen varer lengre

Høykonjunkturen varer lengre ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2008 CONNECTED Høykonjunkturen varer lengre I følge sjeføkonom Tor Steig i NHO vil det fortsatt være gode tider men han håper på en snarlig lavkonjunktur.

Detaljer

Ikke så ille som det ser ut

Ikke så ille som det ser ut #04 2009 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Ikke så ille som det ser ut Experian meldte nylig om rekordhøyt antall betalingsanmerkninger. Vi har snakket med markedsdirektør Hanne Broen om tallene

Detaljer

Hvor går grensene? EuroPark Conecto forenkler arbeidshverdagen. side 4. side 2. Årets skyldnerundersøkelse... side 6. Overvåk i ny drakt...

Hvor går grensene? EuroPark Conecto forenkler arbeidshverdagen. side 4. side 2. Årets skyldnerundersøkelse... side 6. Overvåk i ny drakt... ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2006 CONNECTED Hvor går grensene? - Når bransjer eller miljøer slår seg sammen om å svarteliste enkelte kunder som er dårlige betalere, er vi på gyngende

Detaljer

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2007 CONNECTED Volvo Finans Fleksibilitet og sikkerhet er nøkkelfaktorer for Volvo Finans Norge AS, påpeker daglig leder Bjørn Skotte og kredittsjef Pål

Detaljer

Innovasjon og økonomistyring. Sikrer optimale prosesser. Fornyet samarbeid. Connecting 2012 et skritt inn i fremtiden

Innovasjon og økonomistyring. Sikrer optimale prosesser. Fornyet samarbeid. Connecting 2012 et skritt inn i fremtiden #01 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Sikrer optimale prosesser side 8 Fornyet samarbeid side 4 Connecting 2012 et skritt inn i fremtiden side 10 Innovasjon og økonomistyring NHOs sjeføkonom

Detaljer

Eidsiva bredbånd valgte Conecto. Åpen eller innadvent. side 2 3. Utviklingen i inkassomarkedet... side 7. Et håndslag til de fattige?...

Eidsiva bredbånd valgte Conecto. Åpen eller innadvent. side 2 3. Utviklingen i inkassomarkedet... side 7. Et håndslag til de fattige?... ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2009 CONNECTED Eidsiva bredbånd valgte Conecto De reagerer kjapt på innspill, de er fremoverlente og har fokus på kundene sine de er som oss, sier adm.

Detaljer

Bankinkasso krever kompetanse

Bankinkasso krever kompetanse #03 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bankinkasso krever kompetanse Rørosbanken har benyttet Conecto sin juridiske spisskompetanse og humane saksbehandling knyttet til bankinkasso siden 1993.

Detaljer

FORBRUKS- PENSJONISTENE

FORBRUKS- PENSJONISTENE #02 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto FORBRUKS- PENSJONISTENE Andelen unge med inkassosaker går svakt ned, mens pensjonist andelen øker. Står vi ovenfor et paradigmeskifte med et nytt kull pensjonister

Detaljer

Når kan økonomien friskmeldes?

Når kan økonomien friskmeldes? ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2007 CONNECTED Når kan økonomien friskmeldes? Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities ASA tror ikke på noen stor krise for Norges del side

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Jobber for forenkling

Jobber for forenkling #04 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Jobber for forenkling Sandra Riise er administrerende direktør for en bransjeforening i sterk vekst. Regnskap får en stadig mer betydningsfull rolle og

Detaljer

Forbrukerombudet. side 4-5. Bonanza for inkasso?... side 3. Media i forliksrådet?... side 7. Omdømmetips... side 8

Forbrukerombudet. side 4-5. Bonanza for inkasso?... side 3. Media i forliksrådet?... side 7. Omdømmetips... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2008 CONNECTED Forbrukerombudet Flere forbrukerfeller i krisetider? Vi har spurt forbrukerombud Bjørn Erik Thon. side 4-5 Bonanza for inkasso?... side

Detaljer

Bedriftskultur i høysete

Bedriftskultur i høysete #04 2010 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedriftskultur i høysete Bevissthet omkring bygging av bedriftskultur og en verdidrevet ledelse øker sjansene for en vellykket sammenslåing av to organisasjoner

Detaljer

Norge er fortsatt en del av verden

Norge er fortsatt en del av verden #01 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Norge er fortsatt en del av verden Den norske økonomien virker uberørt av finanskrisen. Sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1 ser lyst på utsiktene

Detaljer

Felles verdigrunnlag som vekstmotor

Felles verdigrunnlag som vekstmotor #03 2010 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Felles verdigrunnlag som vekstmotor Conecto har fått Norges nest største finansaktør som eier. De gode holdningene i Conecto harmonerer godt med SpareBank

Detaljer

Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå

Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå #04 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå Alle medlemsbedrifter i NARF har tilgang til en nettbasert inkassoløsning fra Conecto. side 4 Leilighet gjør tyv

Detaljer

ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Desember 2010 www.creno.no

ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Desember 2010 www.creno.no ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Desember 2010 www.creno.no Cruiser oppover Reinertsen AS har samlet inkassotjenestene hos Creno: Fleksibelt

Detaljer

Høy risiko. Factoring som driftsfinansiering. Vekst i antall inkassosaker. Sikrer høy kompetanse på huset side 12

Høy risiko. Factoring som driftsfinansiering. Vekst i antall inkassosaker. Sikrer høy kompetanse på huset side 12 #01 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Høy risiko Trusselbildet i Norge har forandret seg drastisk på kort tid. En teknologihjulpet globalisering har brakt verden hjem i stuene våre på godt og

Detaljer

CONNECTED. side 4. NetCom øker i Conecto. In-house IT. side 2

CONNECTED. side 4. NetCom øker i Conecto. In-house IT. side 2 ET KVARTALSVIS KUNDE- OG NYHETSMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3. HØST 2004 CONNECTED Respekt betaler seg Å behandle skyldneren med respekt er ikke snillisme. Conectos skyldnerundersøkelse gir klare pekepinner

Detaljer

RAPPORTEN TEMA: MARKEDSARBEID I KONJUNKTURNEDGANG RENTER OG LÅN #2-2009 FLERE SAKER I DETTE NUMMERET:

RAPPORTEN TEMA: MARKEDSARBEID I KONJUNKTURNEDGANG RENTER OG LÅN #2-2009 FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: RAPPORTEN #2-2009 TEMA: GODE FAKTURERINGS- RUTINER FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: MARKEDSARBEID I KONJUNKTURNEDGANG RENTER OG LÅN HUSK LIKVIDITETEN! Faktureringsrutiner er det kanskje mest sentrale punktet

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET CREDIT MANAGEMENT JUS: IT-SYSTEMER: INKASSO: Gode forberedelser minimierer risikoen Les mer side 12 Skreddersydd og fleksibelt Antall saker øker Les mer side

Detaljer