Det norske maskinistforbund Norwegian Union of Marine Engineers

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det norske maskinistforbund Norwegian Union of Marine Engineers"

Transkript

1 2013 FAG sammendrag Dato: Sjøfartsdirektoratet a) Bemanningsoppgaver Brev til NHD: DNMF ser på Riksrevisjonens innstilling 201 S ( ) datert den som konkluderer med at de avslutter saken i forhold til undersøkelse av Sjøfartsdirektoratets saksbehandling ved dokumentkontroll av fartøy og sjøfolk med bekymring. Dokumentet fastslår bla. at vedtak fra desember 2009 om å redusere passasjerantallet på fem passasjerferger slik at krav til redningskapasitet tilfredsstilles, ikke har blitt effektuert. Videre at Riksrevisjonen erkjenner en alvorlig sikkerhetsmessig risiko til passasjerferger som fremdeles seiler og vil i flere år seile uten å tilfredsstille kravene til redningskapasitet. Dette medfører da etter vårt syn ikke bare at Riksrevisjonen godkjenner at norske ferger seiler med dårlig redningskapasitet, men også godtar at ferjene er bemannet med for få kompetent personell til å ivareta redningsmateriellet om uhellet skulle være ute. DNMF har skriftlig ovenfor NHD den med bakgrunn i alle de saker vi har hatt, redegjort for bekymringen. Etter purring ble det fra SDir. den 17. desember bekreftet at disse ferjene nå er sjekket ut. I tidsrommet 2007 til 2012 ble det utestedet 999 bemanning sertifikat hvorav DNMF klaget til sjøfartsdirektoratet på 62 av disse. Av disse ble 4 stk. trukket grunnet misforståelser, 4 stk. ble oppklart ved å definere begrepet overlappende kompetanse, 4 stk. er kastet tilbake igjen til forhandlingsforståelse mellom DNMF og NR av maskinsjefens oppgaver på offshore service skip over 4000 BT, 18 stk. har fått godkjent eller måttet foreta ny Derating, 9 stk. er foreldet da skipet er solgt eller skiftet navn, 19 stk. er oversendt NHD og 4 nye bemanningssertifikat er ustedet på nytt. Som følge av Sdir. sin sene saksbehandling er det 18 skip som har gått ulovlig med maskinpasser istedenfor maskinoffiser i opptil 4 år. I 2012 og frem til høsten 2013 er det ikke fra DNMF klaget på bemanningssertifikat da våre medlemmer nå er både lei av å ikke bli hørt samt redd for å miste jobben om de står frem. NSOF kjører nå en del saker med kopi til oss. 1 bekymringsmelding ang. bemanning av M/F Tresfjord er sendt Det er nå senhøstes imidlertid fra DNMF klaget inn til sjøfartsdirektoratet på bemanningssertifikat gitt på hurtiggående skip i fartsområde 3 og utover med maskinpasser. Disse klagene er videresendt til NHD 1

2 6. september møte med NHD i forbindelse med DNMF sitt krav om at NHD ikke skal være klage innstans for bemanningssaker. da NHD ikke har nødvendig faglig kompetanse.nhd avviste dette og DNMF må ta stilling til videre saksgang. DNMF har mottatt kopi av 240 bemanningssertifikat i 2013 b) Klageinstans iht. forskrift om legeundersøkelse av sjømenn Behandlet 12 saker, hvorav den ene ikke er blitt signert da henvisningene til nektelse var på navigatørsiden. Det er etter forespørsel fra DNMF iverksatt arbeid med felles rutiner på håndtering av disse sakene. c) Rådet for maritime sertifikater og bemanning 12. juni. Viktige spørsmål som bla. kw fastsettelse, fartstidsberegning, fartsområder og maskinist som brovakt ble diskutert. De 3 første punktene ble overlatt til arbeidsgrupper, men ingenting er avgjort enda, tross flere purringer. Formøter til IMO møter MSC - Haugesund d) NIS dispensasjoner Det er gitt 8 skip videre dispensasjon i desember, ellers er det en nedgang og vi har nå 32 skip som seiler på disp. e) Sakkyndig råd for sjøfolks og fiskeres arbeids- og levevilkår (SAFE) Det er ikke avholdt møte tross i flere purringer f) Avvik fra skipssikkerhetsloven 24 Det er fra sjømannsorganisasjonene utarbeidet sjekklister for Avvik fra skipssikkerhetsloven 24 som til nå er benytte av 4 ferjer med disp. som følge Øvrig arbeid opp mot SDir. 16. januar dialogmøte med flaggstat og næring ang. opplæring på gassdrevne skip 5. mars Haugesunds konferansen. 12. mars ble det avholdt møte om forståelse av opprettholdelse av sertifikater for personell på faste installasjoner. Det er som følge av medlemshenvendelse fremmet forslag om regelendring i SOLAS mht. alarmfunksjoner og plassering 3. april SDir. kontaktmøte med Sjømannsorganisasjonene september åpent hus og Sjøsikkerhets konferansen 2

3 Det er blitt bedt SDir. om avklaringer på følgende spørsmål Elektriker i bemanningsforskriften Skipsledelse i bemanningsforskriften Maskinpasser Adskilte maskinrom NOx skip registrering av informasjon om maskinkraft Fiskefartøy regelverk og bemanning Fartsområde for opplæring av maskinoffiserer Kadett tid for maskinkadetter er hevdet må være 6 mnd. etter fullverdig utdanning Kw beregning på «hybrid skip» Visumproblemer for Norske sjøfolk i USA, er nå blitt enighet med SDir. om skal jobbes parallelt IMO ITF. ITF International Transport Workers' Federation Maritime Safety Committee, 28 januar til 1. februar - Mumbai Maritime Safety Committee styringsgruppen april. London Maritime Safety Committee styringsgruppen11. mai - London Maritime Safety Committee styringsgruppen 12. september - Web Seafarer section konference 7 til 13. juli - Chicago Maritime Safety Committee styringsgruppen 4 desember - London Maritime Safety Committee 5-6 desember - London ETF European Transport Workers' Federation ETF kongressen 29 til 31. mai - Berlin ILO International Labour Organization MLC 2006 i kraft fra 20. august IMO International Maritime Organization 29 april 3. mai STCW 13 mai 17. mai MEPC 12. juni juni MSC 3

4 Samarbeid for sikkerhet, Styringsgruppen Styremøte 6.februar, 17. april, 28. august og 23. oktober,28. september,30. november,11. desember Regelverksforum Ptil Styremøte 6. mars, 5.mai 5 juni og 4. september SfS Forum for Maritime Operasjoner (FMO) Styremøte 29. august, 28 november GOMO er nå utgitt Sjømannshjelpen Styremøte 13. august,23. oktober, 18 desember Nye vedtekter, statutter og brosjyre er nå under utarbeidelse ØVRIG HMS Det er via korrespondanse med NR konstatert at ved behov for vernebriller med styrke, skal dette være uten kostnader for våre medlemmer. Nasjonalt utvalg tekniske fagskoler Styremøte 5 mars, 19 september Studietur 4 til 5 april Stockholm Rådgivende komité for sertifisering av ISM revisorer Styremøte 7. juli Nasjonal kadettordning 637 startet på siste året høsten 2012 og ville ha behov for kadettplass sommer Kadettdatabasen viser nå 525 kadettsøkere + 33 som er parkerte av forskjellige årsaker, det kan være ikke bestått alle eksamener, manglende legeattest o.l var der 458 som var kadettsøkere i år er det 525 som er 67 flere enn i fjor plusser vi på de parkerte blir det 100 flere enn i fjor. Web Kadett Møte 10. mai - Haugesund Møte 3. juli - Oslo Skolebesøk 12. februar - Kr.sund tek. fagskole Kunnskapsdep. Møte 7. mars AG-SJØ Nytt navn er : Utvalg for høyere maritim utdanning - HUM Studietur februar Svalbard. Styremøte Årsmøtet den 27.november 4

5 Fagkurs E0 kurs januar - Riga 18 deltagere fra DNMF land og sjø deltok Bemanningskurs oktober - Maritimt Hus 13 deltagere fra DNMF, NSOF og NSF, fra både uten - og innenriksfarten deltok Nordiska Maskinbefälsfederationens Sekretariatsmöte 6-8 mai - Færøyene Sekretariatsmöte september - Island Energigjenvinnings forum Styremøte 4. mars- Maritimt hus Høringer Det er blitt behandlet og svart på 45 høringer i forbindelse med lov og regelverksendringer Annet: Avholdt Informasjons møte om nye sertifikat og kompetanse regler: Songa offshore 6.juli Stavanger Color line 15. juli - Oslo Electron 20. september - Stavanger Seadrill 20. september - Stavanger Informasjons møte med Sjømannspensjon utvalget 23. september - Oslo Regionskonferansen 7 til 9. oktober - Ålesund Foredrag på DSO konferansen 29. oktober - Stavanger Artic Safety konferansen 1. november - Stavanger Medietrening 5. september Oslo Konferansen flyttbare innretninger april Bergen Årsmøte Stavanger MF 14.mars - Stavanger 5

Sjømannshjelp til Stavern

Sjømannshjelp til Stavern 3/2011 Sjømannshjelp til Stavern Side 8-9 Satser på sjøsikkerhet Side 20 Ny studentsjef Side 45 NSF samlet unge og ivrige medlemmer side 30 56_01.indd 1 05.04.11 11.09 Innhold og leder. Livslang læring

Detaljer

Til forslag om forskrift om kvalifikasjoner og sertifiakter for sjøfolk - oppsummering av høringsuttalelser

Til forslag om forskrift om kvalifikasjoner og sertifiakter for sjøfolk - oppsummering av høringsuttalelser Til forslag om forskrift om kvalifikasjoner og sertifiakter for sjøfolk - oppsummering av høringsuttalelser Utkast Avsender Kommentar Vår vurdering Endringer 1 Sjømannsorganisasjonene Foreslår å bytte

Detaljer

Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip (herunder fiskefartøy) og flyttbare innretninger

Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip (herunder fiskefartøy) og flyttbare innretninger Vår dato Vår referanse og arkivkode 01.09.2013 201319162 3 Deres referanse Vår saksbehandler / Direkte telefon Torben Vik 52 74 53 10 Til høringsinstansene iht. liste Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av Sjøfartsdirektoratets saksbehandling ved dokumentkontroll av fartøy og sjøfolk

Riksrevisjonens undersøkelse av Sjøfartsdirektoratets saksbehandling ved dokumentkontroll av fartøy og sjøfolk Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av Sjøfartsdirektoratets saksbehandling ved dokumentkontroll av fartøy og sjøfolk Dokument 3:8 (2009 2010) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Innhold. NHO Sjøfart. Foreningens administrasjon holder til i Næringslivet Hus i Middelthunsgate 27 på Majorstuen i Oslo.

Innhold. NHO Sjøfart. Foreningens administrasjon holder til i Næringslivet Hus i Middelthunsgate 27 på Majorstuen i Oslo. ÅRSBERETNING 2012 Innhold Styreleders refleksjoner...3 Styrets beretning...4 Arbeidsgiverpolitikk...5 Næringspolitikk...9 Sikkerhet...12 Miljø...13 Kurs og konferanser...14 Forskning og utvikling...14

Detaljer

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole,

Detaljer

Innst. S. nr. 285. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokumentet nr. 8:90 (2007 2008)

Innst. S. nr. 285. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokumentet nr. 8:90 (2007 2008) Innst. S. nr. 285 (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokumentet nr. 8:90 (2007 2008) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Dato: 05.6.2014. Saksnr.: Opphever: FOR-2001-10-19 nr. 1309. Referanse til:

Dato: 05.6.2014. Saksnr.: Opphever: FOR-2001-10-19 nr. 1309. Referanse til: Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSR 02-2014 Rundskriv - Serie R Rundskriv serie R (regelverk) erstatter tidligere serie F. I den nye serie R publiseres også relevante lovendringer og konvensjonsendringer.

Detaljer

Gikk i land side 3-5 YEAR OF THE SEAFARER 2010 SJØFOLKENES ÅR

Gikk i land side 3-5 YEAR OF THE SEAFARER 2010 SJØFOLKENES ÅR 6/2009 7/2010 Gikk i land side 3-5 YEAR OF THE SEAFARER 2010 SJØFOLKENES ÅR Innhold og leder. 6/2009 7/2010 Dramatisk for sjømannen NÅR ET SKIP skifter flagg er det selvfølgelig dramatisk for sjømannen.

Detaljer

Årsmøte i Norges Guideforbund

Årsmøte i Norges Guideforbund ÅRSMØTE OSLO 19. mars 2011 Årsmøte i Norges Guideforbund 19. mars 2011 kl. 09.00 Sted: Thon Hotell Opera, Oslo Åpning: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg av referent. Valg av protokollunderskrivere.

Detaljer

Sjøveien DEN VIKTIGSTE VEIEN

Sjøveien DEN VIKTIGSTE VEIEN 2010-2011 2004 2005 Årsberetning Sjøveien DEN VIKTIGSTE VEIEN Utskriftsdato 27. april 2005 www.rlf.no Styreleders refleksjoner At næringen har et godt omdømme i samfunnet er viktig, blant annet for å få

Detaljer

Denne formuleringen strider med forskriftens 2 første ledd c) hvor det heter at:

Denne formuleringen strider med forskriftens 2 første ledd c) hvor det heter at: PROTOKOLL FRA 4. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2014 DATO: Mandag 26. mai 2014 TID: 12.00 15.30 STED: Stensberggata 27 Ref. nr. 2013/65007 Tilstede Kirsti Marie Stokkeland Lasse Birkeland Jon Christian Ottersen

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING NettOppFisk - et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi deg informasjon om læretiden.

Detaljer

Velkommen til Årsmøte og fagkonferanse. FosFor 2012

Velkommen til Årsmøte og fagkonferanse. FosFor 2012 Velkommen til Årsmøte og fagkonferanse FosFor 2012 Ny STCW konvensjon Revidert STCW konvensjon ferdig i 2010 Ny nasjonal kvalifikasjonsforskrift fra 1. januar 2012 Lov om Skipssikkerhet i 2007 Tilpasset

Detaljer

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner:

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner: Saksbehandler: Viil Gombos Vår dato: 01.11.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6107 Deres referanse: Høringsinstansene Høring om forslag til endringer i læreplan for elektrikerfaget, matrosfaget og motormannfaget

Detaljer

Veiledning for Norges implementering av konvensjonen om arbeid til sjøs (MLC), 2006

Veiledning for Norges implementering av konvensjonen om arbeid til sjøs (MLC), 2006 Veiledning for Norges implementering av konvensjonen om arbeid til sjøs (MLC), 2006 Innhold Veiledning for Norges implementering av konvensjonen om arbeid til sjøs (MLC), 2006... 1 1. Veien videre... 2

Detaljer

Utredning om maritim utdanning. Forslag til fremtidig struktur og innhold etter oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Utredning om maritim utdanning. Forslag til fremtidig struktur og innhold etter oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet Utredning om maritim utdanning Forslag til fremtidig struktur og innhold etter oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet Norgesnettrådets sekretariat januar 2002 1 Forord...3 1. Innledning...4

Detaljer

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Velkommen som lærling... 3 2. Definisjoner... 4 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 6 4.2 Hvordan søke?...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet Revidering av Mesterbrev tømrer Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform: Sakkyndige:

Detaljer

NOTAT OMBUDETS UTTALELSE: Sakens bakgrunn 11/237-25 /SF-472, SF-514.7, SF- 801, SF-822, SF-906, SF-, SF- / 07.11.2011

NOTAT OMBUDETS UTTALELSE: Sakens bakgrunn 11/237-25 /SF-472, SF-514.7, SF- 801, SF-822, SF-906, SF-, SF- / 07.11.2011 NOTAT Vår ref. 11/237-25 /SF-472, SF-514.7, SF- 801, SF-822, SF-906, SF-, SF- / Dato: 07.11.2011 OMBUDETS UTTALELSE: Sakens bakgrunn Fremstillingen av sakens bakgrunn er basert på partenes skriftlige redegjørelser

Detaljer

Vernearbeid på Norske skip

Vernearbeid på Norske skip Vernearbeid på Norske skip Forfatter Jørn Ola Tranvåg (Ph.D) Rettigheten til boken tilhører Tranvåg Maritime AS. Deler av eller hele innholdet må ikke kopieres eller videre distribueres uten forfatter

Detaljer

Maritim utdanning for sjøbaserte yrker

Maritim utdanning for sjøbaserte yrker Maritim utdanning for sjøbaserte yrker Gjennomgang av tilbudet for utdanning til sertifikatpliktig mannskap og offiserer i norsk videregående opplæring, fagskoler og høgskoler/universitet. En rapport fra

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDTAK

TILSYNSRAPPORT VEDTAK Saksbehandler: Mats Nyaas Skau og Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 03.06.2015 2014/476 Stiftelsen Trondheim International School ved styrets leder Festningsgata 2 7014 Trondheim Deres dato: Deres referanse:

Detaljer

Det gode liv til sjøs Lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip norsk handlingsrom

Det gode liv til sjøs Lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip norsk handlingsrom Sol Skinnarland og Magnus Mühlbradt Det gode liv til sjøs Lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip norsk handlingsrom Sol Skinnarland og Magnus Mühlbradt Det gode liv til sjøs Lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 03. mai 2007 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 03. mai 2007 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 03. mai 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 49/07 Rapport 6/2007 Økonomisk forvaltning av

Detaljer

kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO

kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO kranteknikk FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO medlemsinformasjon kranteknisk forening KTF 1979 2009 Nr 1 2009 Redaktørens hjørne Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor AS Fornebuveien 37. Postboks

Detaljer

Stiftelsen Norsk Heiskontroll. Virksomhetsrapport 2012

Stiftelsen Norsk Heiskontroll. Virksomhetsrapport 2012 Virksomhetsrapport 2012 Innhold Etableringen og utviklingen av Norsk Heiskontroll (NHK)...3 Styret og sentralkontoret...3 Områdekontorene...4 Oppgavene til NHK...4 Lover og forskrifter som danner grunnlaget

Detaljer