Akershus Energi utvikling av Akershus EnergiPark. Per Arne Karlsen Dir. forretningsutvikling Akershus Energi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Akershus Energi utvikling av Akershus EnergiPark. Per Arne Karlsen Dir. forretningsutvikling Akershus Energi"

Transkript

1 Akershus Energi utvikling av Akershus EnergiPark Per Arne Karlsen Dir. forretningsutvikling Akershus Energi

2 Agenda Bakgrunn/historikk Prognoser Utgangspunkt Konseptutvikling Tilgjengelige energiressurser Rammevilkår Videre utvikling 2

3 Akershus Energi 100 % - Akershus Fylkeskommune, Stiftet ansatte Vannkraft : 2,3 TWh, 10% vekst innen 2020 Fjernvarme: 2010: 100 GWh => 300 GWh 2016 Fra vannkraftprodusent til fornybar energi aktør Akershus Energi skal være et nyskapende senter for vannkraft, fjernvarme og annen miljøvennlig energi. Senter for fjernvarme viser til at det er selskapets ambisjon å være en betydelig aktør innenfor fjernvarme og bidra til langsiktig bærekraftig utnyttelse av fornybar energi i regionen.

4 Akershus Energi - fjernvarme Eidsvoll Investerer en milliard kroner i fjernvarme de kommende årene Asker Årnes Sørumsand Lillestrøm Lørenskog Redusere de årlige CO2-utslippene på tonn Basert på lokale fornybare energiressurser Akershus Energi: Akershus Energi Varme AS 100% Bio Varme Akershus AS 100% Bio Varme AS 42% 4

5 Akershus Energi Varme 5

6 Lillestrøm - Historikk Ny VS Akershus EnergiPark Oppr. VS/ kons. område Opprinnelig varmesentral: GWh varme/1 GWh kjøling (VP + olje/el) Blokkerende konsesjoner Lillestrøm N AEV overtok 100% i 2007 Konsesjon Lillestrøm N+S, Kjeller, Strømmen/Skjetten 6-7 doblet potensial (150/15) En eller flere varmesentraler? Tomter? Energikilder? 6

7 Befolkningsvekst prognoser (AFK) Akershus: 2010: innbyggere 2020: innbyggere +15,8% (base case) 2030: innbyggere +29,7% (base case) Konsesjonsområdene - tilvekst nye innbyggere : Indikativt bygging: 100 barn pr ny barnehage. 500 barn pr ny skole, X m2 nytt næringsbygg pr voksen, 0,2 sykehjemsplassover pr eldre over 80 år, 1 ny bolig pr 3 nye innbygger. 7

8 Konsesjonsområde Lillestrøm/Strømmen Ca 15 km2 (3*5) Kjeller Akershus EnergiPark Skjetten Lillestrøm Strømmen Oppr. VS 8

9 Utgangspunkt Utfordring: tomt(er) for ny VS (næring, boliger) Ikke ønskelig med flistransport gjennom byen Bygge infrastruktur (dimensjonering) vs flere varmesentraler? (Strømmen/Skjetten m.fl) Sommerlast-behov- ja, - men avfall ikke aktuell energikilde Lokale kjølebehov. Positivt innstilling kommune (E&M-plan) Positivt innstilt FoU-miljø samarbeid. Selvforsterkende aktiviteter 9

10 Konseptutvikling Forprosjekt- valg av rådgiver(e). Rambøll DK Mål: 100% fornybart, lokale energikilder, Skogsflisprimærkilde. Bygge felles varmesentral- rørdimensjonering! Sammenknytning nett nord-sør (ex. varmepumpe; kloakk) Ex. VP vil dekke kjølebehovet om sommeren. Deponigass fra Skedsmokorset, mulig energikilde (4,8 km), grunnlast/sommerlast. (tidligere vurdering) CHP? Solvarme? Akkumulatortank (1200 m3) - bio (og sol) Kommunalt behov for fiberutbygging samordning FV-fiber 10

11 Energiressurser Lillestrøm (1) Primær energikilde - skogsflis Lokal treflis (Gardermoen) Restfraksjoner fra sagtømmer + energivirke og GROT 20 MW ca 100 GWh Deponigass fra ROAF Tørket gass fra avfallsdeponi 45% metan (35-55) 1,5 MW GWh/år Overføringsledning på 4,8 km år Topplast - bioolje Biofyringsolje med høy kvalitet Produsert av animalisk fett MW: GWh

12 Energiressurser forts. (2) Renset kloakk: Avløp fra 3 kommuner Varme og kjøling via varmepumpe 4,3 MW ca 20 GWh/år Akkumulator Døgn/uke lager med varmtvann 1,2 mill liter 45 MWh på tanken Isolert 30 cm. Solfangere (Termisk): 30 mål areal for solanlegg m 2 Solfangerareal 4 GWh/år- sommerhalvåret Planlagt 2012/13

13 Energi-/effekt ferdig utbygd ( ) Sol 3 % Energiressurser Installert effekt: 60 MW i Akershus EnergiPark 17 MW i energisentral Syd 15 MW FK Biofyringsolje Deponigass Avløp-kloakk 8 % 8 % 11 % Ferdig utbygd: Rørnett (grøft): 40 km FV, 15 km FK, Fiber km Energiproduksjon: 146 GWh varme 17 GWh kjøling Investering 500 mill, 73 mill fra Enova. Skogsflis 70 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

14 Akershus EnergiPark 1. Største flisfyrte sentral i Norge 2. Kjente løsninger unik kombinasjon 3. Miljø: - fornybar energi, restprodukter utnyttes, reduserer lokale utslipp 4. Virkningsgrad fliskjeler: 117 % (kjel + RGK + absorpsjonsvarmepumpe) 5. Samspill kjøling-kloakk 6. Energifleksibilitet i felles energisentral. 7. Lokal produksjon avlaster el.nettet 8. Samarbeid FoU (IFE, UMB, Sintef mfl. + utdanning (HIAK/NTNU) 9. Eget FoU-bygg (Hydrogen + testanlegg) 14

15 Rammevilkår + Forutsigbarhet kommune Vilje til satsing krav til utbyggere Tilknytningsplikt 300 m2 unntak: mer miljøvennlig løsning, Kompetanse Satsing på energi og miljøarbeid + Enova: God dialog Så det unike i konseptet Fleksibilitet + Eiers vilje til satsing Klima & Energiplan Investeringer Bio/fjernvarme i det norske energisystemet: Strøm er løsningen Fokus på spennende/usikre teknologier Energimerke-direktivet: Favoriserer andre løsninger Bio/skog: Ressurs eller karbonlager? det beste er det godes fiende Storting og Enova positive, statlige utbyggere kjører sitt eget løp. Finanskrisen: års forsinkelser i utbyggingstakt 15

16 Videre utvikling - Fjernvarme FV skal gå i pluss i løpet av 3-4 år Fremtidig utvikling/utvidelser skal ikke forsinke lønnsomhet Midlertidige sentraler (nye kunder) i påvente av tilknytning til hovednett På sikt sammenkobling mot Lørenskog Lavenergi- møte offensivt: Lavere spisslast fordel fjernvarme Tappevann, ventilasjon, bad dekkes av fv Fokus på klimaeffekt 16

17 Akershus EnergiPark utvikling Fokus på prosessoptimalisering (ytelse, kostnader, utslipp, restfraksjoner.) Samspill mellom ulike fornybare energikilder fleksibilitet ressurs/økonomi. Solvarmepark 2013: 10000m2/4 GWh Samarbeide forskningsmiljøer (Cenbio, IFE, UMB, Sintef) Arena for testing/demoanlegg av nye fornybare energiløsninger Eget FoU-bygg, leies ut til innovasjonsaktører hydrogen, biodrivstoff etc) Interesse for bedriftsetableringer i tilknytning til EnergiParken 17

18 Akershus Energi utvikling av Akershus EnergiPark Slutt presentasjon Per Arne Karlsen Dir. forretningsutvikling Akershus Energi

19 Akershus EnergiPark Arena for fornybar energi og FoU

20 Akershus EnergiPark - arena for FoU og kunnskap. Pågående aktiviteter Forprosjekter VRI-OREEC Mulighetsstudie, Biofyringsolje, Solvarmeanlegg Masteroppgaver: NTNU, (UMB og HIAK) Måleprosjekt bioanlegg: samarbeid mellom Hollensen Energy og HiAk, Sintef og Norsk ElektroOptikk HyNor Lillestrøm: Hydrogenproduksjon (lagring/komprimering) og fyllestasjon for biler ved bruk av deponigass og sol. KLIF: 3 års måleprogram for bruk av biofyringsolje mht dokumentasjon av utslipp. FME Cenbio-UMB: Varmesentralen som arena for FoU-aktiviteter 20

21 Fjernvarme og fjernkjøling Energiproduksjon Infrastruktur Kundeinstallasjoner Fjernvarme er ikke en energikilde, men en løsning som holder alle muligheter åpne.. Næringsbygg Skoler Andre offentlige bygg Kjøpesenter Borettslag Byggefelt Hoteller Idrettsanlegg. 21

22 Lokal hydrogenproduksjon HyNor Lillestrøm AS: H 2 produksjon basert på sol og bio: Tankestasjon for hydrogenbiler, inngår i Hydrogenveien To prosesser for H2-produksjon 1. Reformering deponigass CH 4 2. Elektrolysør med el fra solcellepaneler

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR ENERGIBRUK OG KLIMAPÅVIRKNING VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR ENERGIBRUK OG KLIMAPÅVIRKNING VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 ÅS KOMMUNE, KOMMUNEDELPLAN VINTERBRO UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR ENERGIBRUK OG KLIMAPÅVIRKNING VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 HOTELL MED KONFERANSESENTER

Detaljer

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013 Energiutredning Sigdal Kommune 2013 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 FORMÅL... 3 2 SAMMENDRAG... 4 3 UTREDNINGSPROSESS OG FORUTSETNINGER... 5 4 INFORMASJON OM SIGDAL KOMMUNE... 6 4.1 BEFOLKNING,

Detaljer

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND Oppdragsgiver Sandes Tomteselskap Rapporttype Energibetrakting notat, Rev02 15.01.2013 ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT

Detaljer

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan Skedsmo kommune Energi- og klimaplan 0 Forord Energi- og klimaplanen for Skedsmo kommune ble vedtatt som en temaplan av kommunestyre den 6. april 2011. Planen skal legges til grunn for all arealdisponering,

Detaljer

Cato Kjølstad, Hafslund Varme AS Noen tanker om utviklingen frem til 2030

Cato Kjølstad, Hafslund Varme AS Noen tanker om utviklingen frem til 2030 Cato Kjølstad, Hafslund Varme AS Noen tanker om utviklingen frem til 2030 Disposisjon 1. Bakgrunn - Hafslund 2. Strøm- og nett 3. Fjernvarme 4. Tanker om 2030 s.2 Disposisjon 1. Bakgrunn - Hafslund 2.

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune

Lokal energiutredning Stange kommune Lokal energiutredning Stange kommune Revidert desember 2013 Lokal energiutredning Stange Energi Nett 2013 Innhold 1 FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2 OM STANGE ENERGI NETT AS... 4 3 STANGE KOMMUNE...

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Energiutredning Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune2011 2007 1 Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG... 3 3 UTREDNINGSPROSESS

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7

Detaljer

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Kongsvinger Nord Kongsvinger Syd Eidsiva Bioenergi AS søker om en utvidelse av fjernvarmekonsesjonen nord

Detaljer

Energiutredning Drammen Kommune 2013. Energiutredning Drammen kommune

Energiutredning Drammen Kommune 2013. Energiutredning Drammen kommune Energiutredning Drammen Kommune 2013 Energiutredning Drammen kommune 1 Innhold 1 BAKGRUNN...3 2 SAMMENDRAG...4 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET...5 4 INFORMASJON OM DRAMMEN KOMMUNE...7 5 BESKRIVELSE

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

28.Januar 2015 Harry Leo Nøttveit

28.Januar 2015 Harry Leo Nøttveit Hvorfor har Jadarhus/Teambygg valgt varmeleveranse basert på biobrensel på Hove Gård? 28.Januar 2015 Harry Leo Nøttveit Om Nærenergi Etablert 2006 Leverer bærekraftige energiløsninger til næring og husholdning

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold 14.7.2009 1 1 Forord Intensjonen med energiplanen er å avklare nåværende og framtidige muligheter for energireduksjon og bruk av fornybare energikilder i kommunen. Det legges vekt på å vurdere mulighetene

Detaljer

Energiutgreiing Fyresdal 2011

Energiutgreiing Fyresdal 2011 Energiutgreiing Fyresdal 2011 1 BAKGRUNN... 3 2 SAMANDRAG... 4 3 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 5 4 DAGENS ENERGISYSTEM... 6 4.1 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI...

Detaljer

Klima- og energiplan for Verdal kommune. Versjon 1.0-2010-03-09

Klima- og energiplan for Verdal kommune. Versjon 1.0-2010-03-09 Klima- og energiplan for Verdal kommune Versjon 1.0-2010-03-09 Vedlegg 2 A.1 Foredling av kalk i Verdal Hvorfor behandle dette spesielt? Klima- og energiregnskapene for Verdal skiller seg vesentlig ut

Detaljer

OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner innen fornybar energi og miljøteknologi i Osloregionen. www.oreec.

OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner innen fornybar energi og miljøteknologi i Osloregionen. www.oreec. Bruk av 1 Solenergiklyngen er et prosjekt som er finansiert av Akershus Fylkeskommune. Prosjektet ledes av OREEC og IFE har faglig ansvar. Målet er å etablere et sterkt solenerginettverk for å samarbeide

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune

Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM

Detaljer

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007 Energiutredning Gol kommune 2007 Desember 2007 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM GOL KOMMUNE... 7 4.1 KORT

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Energiutredning Flesberg Kommune 2013

Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 4 INFORMASJON OM FLESBERG KOMMUNE... 6 4.1 KORT OM

Detaljer

Lokal energiutredning for Bindal kommune 2007

Lokal energiutredning for Bindal kommune 2007 Lokal energiutredning for Bindal kommune 2007 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 MÅL OG ORGANISERING... 3 2.1 MÅLET MED... 3 2.2 ORGANISERING... 3 3 INMASJON OM BINDAL KOMMUNE... 4 4 UTSETNINGER...

Detaljer

Energiutredning 2012. Karmøy kommune

Energiutredning 2012. Karmøy kommune Energiutredning 2012 Karmøy kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Lokal Energiutredning for Tromsø kommune (1902)

Lokal Energiutredning for Tromsø kommune (1902) Lokal Energiutredning for Tromsø kommune (1902) Sist oppdatert mars 2014 Troms Kraft Nett AS Side 1 FORORD Lokal energiutredning Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

ORSK ENØK OG ENERGI AS

ORSK ENØK OG ENERGI AS ORSK ENØK OG ENERGI AS Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NORE OG UVDAL KOMMUNE... 8 4.1 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Energiutgreiing Bø 2011

Energiutgreiing Bø 2011 Energiutgreiing Bø 2011 Innhald 1 BAKGRUNN... 3 2 SAMANDRAG... 4 3 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKING OG AREAL... 5 3.2 ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNEN... 6 3.3 ENERGIBRUK I KOMMUNALE BYGG... 6 4 INFRASTRUKTUR

Detaljer