HyNo r. Hydrogenveien i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HyNo r. Hydrogenveien i Norge"

Transkript

1 HyNo r Hydrogenveien i Norge

2 Norsk Hydro an early promoter of alternative fuels in transportation Hydrogen/Ammonia fuelled vehicle Rjukan 1933 Source: Et forsøk verdt. Forskning og utvikling i Norsk Hydro gjennom 90 år. Oslo 1997, s. 125

3 Hva er HyNor? er HyNor? HyNor er et antall lokalt forankrede knutepunkter på strekningen Stavanger- Oslo Knutepunktenes mål er å: etablere anlegg for produksjon og tanking av hydrogen for hydrogenkjøretøy drifte et mindre antall hydrogenkjøretøy

4 Hva er HyNor? Samarbeidsavtale K N U T E P U N K T Års konferanse Styrings gruppe Felles aktiviteter -Kj.tøyer -Godkjen.- elser -Sikkerhet -Standarder Arbeids utvalg Prosjekt ledelse og sekretariat

5 HyNors målsetning Prosjektet ble etablert i 2003 med målsetning om en bred markeds-demonstrasjon av hydrogen i transportsektoren i Norge med følgende visjon: I løpet av perioden 2005 til 2008 skal det være mulig å kjøre hydrogendrevne kjøretøy mellom Stavanger og Oslo

6

7 Lokale HyNor-prosjekter H2 fra elektrolyse, strøm fra forbrenning av søppel H2 fra elektrolyse, strøm fra vannkraft H2 fra naturgassreformering H2 fra deponigass Tilkjørt hydrogen H2 som biprodukt fra klor-produksjon H2 fra elektrolyse, strøm fra solceller

8 Hvorfor HyNor? Utvikle norsk teknologi og kompetanse Framheve Norge som et land som viser vei internasjonalt når det gjelder infrastruktur, bruk og kompetanse innenfor hydrogen. Bidra til løsning av grunnleggende energi- og miljøproblemer i norsk transport generelt, og reduksjoner i utslipp av klimagasser spesielt.

9 Hvem er med i HyNor? Energiselskaper; Hydro, Statoil, Lyse, Vardar, Thermokraft Kollektiv- og transportselskaper; SL, Nettbuss, Miljøbil Grenland, Rogaland Taxi, Telenor, Norgestaxi Forsknings- og høgskolemiljøer; Vestlandsforskning, Østfoldforskning, Rogalandsforskning, Høgskolen i Agder, Høgskolen i Telemark, Sintef, IFE, NTNU Miljøorganisasjoner; ZERO, Bellona Bil- og hydrogenteknologiprodusenter; Raufoss Fuel Systems, Think Nordic Offentlige institusjoner; Rogaland FK, Telemark FK, Akershus FK, Drammen kommune, Aust-Agder FK, Grimstad kommune, Notodden Utvikling, Stavanger kommune, Buskerud FK, NVE Andre; Lindum Ressurs, ASG, TeamConsult, Innova, Irmat, GassTEK, Rådet for Drammensregionen, Energiparken, Ente

10 Organisering av HyNor HyNor - Organisasjon Sekretariat (Zero) Styringsgruppe Hynor prosjektleder Arbeidsutvalg Arbeidsgruppe Arbeidsgruppe Arbeidsgruppe Stavanger Rogland fylkeskommune Lyngdal Grimstad Høyskolen i Agder Grenland Hydro Drammen Lindum Oslo StorOslo Lokaltrafikk TH!NK

11 Tidsplan 2004: Forstudie Investeringsgrunnlag for minimum to hydrogenstasjoner (forutsetter offentlig medfinansiering) 2005: Bygging av de(n) første stasjonen(e) 2006: Kjøretøyer i drift Bygging av flere stasjoner 2008: Hele korridoren ferdig

12 Hydrogenkjøretøy To konkrete kjøretøyalternativer vurderes p.t til HyNors oppstart En rekke andre alternative hydrogenkjøretøy vil etter hvert vurderes

13 HyNor Grenland 75-års industriell erfaring Hydrogen tilgjengelig Høyt kompetanse nivå Sterkt industri og akademisk cluster

14 HyNor Grenland Verdens første demonstrasjon av sentral hydrogenproduksjon med rørtransport direkte til H2 stasjon. Basis for distribusjon av hydrogen til hele Østlandet Verdens første hydrogen hub. Leveransepotensial til 100,000 biler.

15 Fyllestasjon Hydrogen fyllestasjon består av: Kompressor (4 til 500 bar) Høytrykkslager 500 bar Dispenser til fylling på bil og buss Design Kapasitet kompressor: 60 Nm3/h Kapasitet trykktank og dispenser basert på bildispenser: 13 7 kg på 3-5 min 1 37 kg på min Andre karakteristika Ubemannet Kompakt, skalerbar Basis for uttesting av ny teknologi 700 bar, nye lagerløsninger Mulighet for CNG/H 2

16 Natural gas/hydrogenstation Forus 2005

17 HyNor Stavanger, Forus

18 HyNor Oslo

19 H2 Knutepunkt Drammen TRE-DELT KONSEPT FOR KNUTEPUNKT DRAMMEN : Produksjonskonsept: Produksjon av H 2 fra CH 4 -rik deponigass Klima-nøytral H 2 - produksjon Utnyttelse av regionale energiressurser Konsept for tappeanlegg: Utlokalisert eller sentralt plassert Valg av kjøretøyflåte og motordrift: Brenselsceller eller hydrogendrevne forbrenningsmotorer i Mindre biler - pickups - mindre busser lagertrucker - anleggsmaskiner

20 Elektrolyse av vann H 2 Knutepunkt Grimstad Fra sol og vind til hydrogen Konsept Målsetting: Demonstrere og utvikle bærekraftige løsninger for transport basert på produksjon av hydrogen fra nye fornybare energikilder el H 2 Solstrøm fra solceller Hydrogenpumpe Lokalisering: Energiparken i Grimstad Styringsgruppe: Agder energi, ZERO, Fylkes-kommunen i Aust-Agder, Grimstad kommune, Høgskolen i Agder, Posten avdeling Grimstad, H 2 -lager Elektrolysør Solceller Fortrinn: Ekspertise på H 2 -teknologi, Solceller & H 2 - infrastruktur i Energiparken, tett samarbeid med lokalt næringsliv, flest soltimer i Norge, stor synlighet i lite lokalsamfunn, kurs- og konferansesenter ved Energiparken Tidsplan: 2005 For-prosjektering 2007 Installasjon og anskaffelse av kjøretøy Test- og driftsperiode

21

22 Realisering av HyNor Grovt kostnadsestimat Hydrogenstasjoner 6 stk á kr 25 mkr = 150 mkr Hydrogenkjøretøy 60 stk forbrenningsmotorbiler á kr = 42 mkr 10 stk brenselcellebusser á kr 8 mkr = 80 mkr Foreløpig anslag 272 mkr Ca 45 mkr per stasjon; kjøretøy, infrastruktur og drift Ved 50/50 deling stat/privat blir den offentlige andelen ca 136 mkr fordelt over 3 år (ca 45 mkr/år) Driftsstøtte i prosjektperioden må avklares Et regneeksempel - prislappen for stasjoner og kjøretøy vil variere, og endelig kostnad bli oppgitt i søknaden om realisering av knutepunktene!

23 For mer informasjon:

HYDROGEN OG BRENSELCELLER VIKTIGE DELER I ET FORNYBART ENERGISYSTEM

HYDROGEN OG BRENSELCELLER VIKTIGE DELER I ET FORNYBART ENERGISYSTEM HYDROGEN OG BRENSELCELLER VIKTIGE DELER I ET FORNYBART ENERGISYSTEM 1 Hydrogen og brenselceller viktige deler av det fornybare energisystemet Hydrogen er en av de viktigste brikkene i det store puslespillet

Detaljer

DRAMMENSREGIONEN - et nasjonalt sentrum for miljørettet kunnskaps og forretningsutvikling

DRAMMENSREGIONEN - et nasjonalt sentrum for miljørettet kunnskaps og forretningsutvikling DRAMMENSREGIONEN - et nasjonalt sentrum for miljørettet kunnskaps og forretningsutvikling Stiftelsen Østfoldforskning Norsk Enøk og Energi AS HiTouch AS Fredrikstad/Drammen 12.11.2003 RAPPORTFORSIDE Rapport

Detaljer

Handlingsplan 2012 2015

Handlingsplan 2012 2015 Norge en foregangsnasjon innen hydrogen Handlingsplan 2012 2015 Hvordan vi kan bevare pionérrollen Anbefalinger utarbeidet av Hydrogenrådet i henhold til mandat gitt av Olje- og energidepartementet og

Detaljer

VEIEN TIL HYDROGENSAMFUNNET FORSLAG TIL ET STØTTEREGIME FOR HYDROGENSTASJONER I NORGE

VEIEN TIL HYDROGENSAMFUNNET FORSLAG TIL ET STØTTEREGIME FOR HYDROGENSTASJONER I NORGE EIVIND HODNE STEEN VEIEN TIL HYDROGENSAMFUNNET FORSLAG TIL ET STØTTEREGIME FOR HYDROGENSTASJONER I NORGE Forfatter: Eivind Hodne Steen Grafisk utforming: Hans Andreas Starheim Trykk: Wittusen & Jensen,

Detaljer

Hydrogenstrategi 2014-2025

Hydrogenstrategi 2014-2025 Hydrogenstrategi 2014-2025 Strategi for tidlig innfasing av hydrogen-drivstoff i Oslo og Akershus Vedtatt av Akershus fylkeskommune 17.03. 2014 Fylkestingssak 19/14 Innhold Innhold 2 1. Innledning 3 Drivstoff-miks

Detaljer

Ikke-teknologiske barrierer for hydrogen som energibærer i transport

Ikke-teknologiske barrierer for hydrogen som energibærer i transport Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 3/05 Ikke-teknologiske barrierer for hydrogen som energibærer i transport Av Otto Andersen VF notat Notat

Detaljer

Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia

Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Zero Emission Resource Organisation Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Forsiden: Testkjøring av hydrogenbiler. Foto: Jöran

Detaljer

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig?

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland september 2003 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Sammendrag All energiproduksjon skaper miljøproblemer i større eller

Detaljer

Økonomiske faktorer og forhold ved anvendelse av hydrogen i transport

Økonomiske faktorer og forhold ved anvendelse av hydrogen i transport Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 10/04 Økonomiske faktorer og forhold ved anvendelse av hydrogen i transport Av Otto Andersen VF notat Notat

Detaljer

G e n e r a l f o r s a m l i n g i N o r s k H y d r o g e n f o r u m 1 9. m a r s 2 0 1 5

G e n e r a l f o r s a m l i n g i N o r s k H y d r o g e n f o r u m 1 9. m a r s 2 0 1 5 NORSK HYDROGENFORUM Norwegian Hydrogen Forum Org.nr. NO 980 573 281 www.hydrogen.no G e n e r a l f o r s a m l i n g i N o r s k H y d r o g e n f o r u m 1 9. m a r s 2 0 1 5 Agenda... 2 Årsmelding 2014...

Detaljer

Generell informasjon om Produkter, Teknologi og Tjenester.

Generell informasjon om Produkter, Teknologi og Tjenester. Generell informasjon om Produkter, Teknologi og Tjenester. Prolog Det globale fokus på hydrogen som alternativ til og erstatter for olje som energibærer, er sterkt. Grunnen er enkel å forstå: Når man har

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

2. NYE FORNYBARE ENERGIKILDER, ENØKTEKNOLOGIER OG ENERGIBRUK

2. NYE FORNYBARE ENERGIKILDER, ENØKTEKNOLOGIER OG ENERGIBRUK Nyhetsbrev nr.7, desember 2004 0. GENERELT 0.1 Stor søknadsmasse til RENERGI 0.2 Nytt fellesarrangement der fokus settes på energibransjens- og leverandørindustriens F&U 0.3 SAMSTEMTs avslutningsseminar

Detaljer

Et klimavennligere Norge i 2008? Status for Norges oppfølging av Lavutslippsutvalgets 15 tiltak

Et klimavennligere Norge i 2008? Status for Norges oppfølging av Lavutslippsutvalgets 15 tiltak Versjon 14.10.2008 Et klimavennligere Norge i 2008? Status for Norges oppfølging av Lavutslippsutvalgets 15 tiltak Marit Sjøvaag Marino BI Senter for klimastrategi Oslo 2008 Et klimavennligere Norge i

Detaljer

OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner innen fornybar energi og miljøteknologi i Osloregionen. www.oreec.

OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner innen fornybar energi og miljøteknologi i Osloregionen. www.oreec. Bruk av 1 Solenergiklyngen er et prosjekt som er finansiert av Akershus Fylkeskommune. Prosjektet ledes av OREEC og IFE har faglig ansvar. Målet er å etablere et sterkt solenerginettverk for å samarbeide

Detaljer

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Forord Fylkene Akershus, Hedmark, Oppland, og Østfold har inngått et samarbeid om gjennomføring av felles planlegging

Detaljer

Styrets melding til eierne 2010

Styrets melding til eierne 2010 Styrets melding til eierne 2010 Forsidebildet er fra Wiig Gartneri på Orre. Med gass fra Lyse er det mulig med vinterproduksjon av tomater. Jenta på bildet er Wiigs barnebarn, Dina Wiig. Foto: Signe Christine

Detaljer

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi Gassbusser Biogass som drivstoff for busser HOG Energi Desember 2010 1 1 INNLEDNING HOG Energi la i februar frem en foreløpig utgave av rapporten: Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. I rapporten

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Med særlig fokus på sektorene bygg, transport og IKT Forfattere: Øystein Solevåg Bård Bergfald Erik Høines Nicole Lambert Christian Rostock

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Alternativ fremdriftsteknologi for miljøvennlige ferjer. Hordaland Fylkeskommune

DET NORSKE VERITAS. Rapport Alternativ fremdriftsteknologi for miljøvennlige ferjer. Hordaland Fylkeskommune Rapport Alternativ fremdriftsteknologi for miljøvennlige ferjer Hordaland Fylkeskommune Rapportnr./DNV Referansenr.: / 13FB1SB-7 Rev., 2011-10-20 INNHOLDSFORTEGNELSE KONKLUDERENDE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING...

Detaljer

Årsmelding 2012 Årsmelding KunnsKapsbyen lillestrøm 2012

Årsmelding 2012 Årsmelding KunnsKapsbyen lillestrøm 2012 ÅRSmelding 2012 Årsmelding Kunnskapsbyen Lillestrøm 2012 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Medlemsrelaterte aktiviteter 5 - Kommunikasjon, profilering og samarbeid 6 - Fellestjenester og service 7 Utvikling

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold Evaluering av Arena-prosjektet Plastinnovasjon Østfold Christine Hvitsand og Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 30/2008 ISSN 0802-3662 Pris:

Detaljer

nyhetsbrev BIOGASS 1-2010 Fornybar energi

nyhetsbrev BIOGASS 1-2010 Fornybar energi nyhetsbrev 1-2010 Fornybar energi BIOGASS mære landbruksskole Ei framtid med biogass I dette nyhetsbrevet ønsker vi å fokusere på biogassproduksjon i landbruket. Dette er et høyst aktuelt tema, og regjeringen

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

kommunale klimabiler - en mulighet

kommunale klimabiler - en mulighet kommunale klimabiler - en mulighet Om ZERO Zero Emission Resource Organisation (ZERO) er en uavhengig, ideell stiftelse som jobber for å begrense de menneskeskapte klimaendringene og for å møte verdens

Detaljer

Framtidens byer - Statusrapport 2010

Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer Statusrapport 2010 framtidensbyer.no Design: Grafisk Form, Trykk: Flisa Trykkeri, 2010 Ikke en parkeringsplass Parkeringsplassene ved de store kontorene

Detaljer