Regional ledersamling 16. februar 2011, Tromsø Gunnel Axelsson

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regional ledersamling 16. februar 2011, Tromsø Gunnel Axelsson"

Transkript

1 Regional ledersamling 16. februar 2011, Tromsø Gunnel Axelsson

2 Oppdragsdokument Verdier og mål Helse Nord RHF skal sørge for en spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge og på Svalbard som ivaretar de overordnede verdier om kvalitet, trygghet og respekt og med god tilgjengelighet. Verdigrunnlaget skal være synlig i styrende dokumenter og brukes aktivt som styringsredskap. Prosjekt Verdibasert hverdag skal bidra til å bygge en organisasjonskultur med økt oppmerksomhet på verdier og etikk. 3.0 Kvalitet, pasientsikkerhet og pasientrettigheter Etikk og etisk refleksjon er viktige moment i kvalitetsarbeidet. Etiske retningslinjer og KEK - klinisk etikkomitè er viktige verktøy. Det forventes at KEK blir forespurt i relevante spørsmål der etiske vurderinger er sentrale Aktiv brukermedvirkning 8.0 Organisasjonsutvikling Videreføre prosessen med å definere verdiene, kvalitet trygghet - respekt på alle nivåer i organisasjonen, der alle medarbeideres inviteres til å bidra Fokus på Verdibasert ledelse i praksis Utvikling av medarbeiderskap i en verdibasert organisasjon.

3 Verdifokus på arbeidsplassen skaper: Ansvarlighet Beredskap overfor det uventede Fleksibilitet Eierforhold til eget arbeid Meningsfylt arbeid Økt bevissthet på kvalitet E. Aadland Diakonhjemmet 2009

4 Verdibasert hverdag Medarbeiderskap Verdibasert Ledelse Arbeidsplassen Prosjektet baserer seg på: å bruke etablerte arenaer et valgt teorigrunnlag- autentisitetsetikken v/ C.Taylor å fremme nettverksbygging å utvikle en aktiv brukermedvirkning at økt kunnskap og oppmerksomhet på verdier og etikk skal føre til handling og forbedret praksis

5 Regional prosjektgruppe Andreas Ertesvåg, Helse Finnmark HF Margaret Antonsen, Sykehusapoteket HF Olaf Havdahl, Nlsh HF Tore Enga, Helgelandssykehuset HF? UNN HF Kristian Fanghol, RHF m og SKDE Elisabeth Arnesen, Helse Nord IKT Elin A. Nilsen, HR Kari B. Sandnes Tillitsvalgt

6

7 Fokus på verdibasert ledelse i Helse Nord Hvorfor? Verdibasert ledelse setter mennesket i fokus. Det begynner med at først stille krav til deg selv som leder deretter til dine medarbeidere. Disse kravene handler ikke bare om å gjøre men også om å være.

8 Ledelse nasjonale krav til ledere i Helseforetak Ansvarlig - all virksomhet må ha sitt utgangspunkt i den totale virksomhetens verdier, mål og resursgrunnlag Handlekraftig Inspirerende Helhetstenkende Endringsvillig Kommuniserende

9 Vi skal gjennomføre en prosess der alle ansatte i Helse Nord inviteres til å definere våre kjerneverdier slik at de sier oss og andre noe om: Vi skal gjennomføre en prosess der alle ansatte i Helse Nord inviteres til å definere våre kjerneverdier KVALITET-TRYGGHET-RESPEKT

10 Gjennomføring på arbeidsplassen Invitasjon til fagdag Korte foredrag etikk, medarbeiderskap, kultur.. Kafèdialog - etter metodikken World Cafè Juanita Brown - Hva vil vi at verdiene skal bety hos oss? - Hvilke verdiprosjekt ønsker vi å jobbe med? - Se på egen kultur, hva kjennetegner den? - Hvordan vil VI ha det?

11

12 Hvor står vi i dag etter 11 måneder? Fokus på verdibasert ledelse Hjelpemidler for å støtte opp om prosessen finnes på Intranett Mange avdelinger /klinikker har gjennomført og gjennomfører fagdager for å starte opp verdiarbeidet - kafèdialogen fungerer fint VBL inne i ALLE lederutviklingsprogram Fokus på verdier i styring Synliggjøring av verdiene i styresaker, i strategier, i annonser, i styrende dokumentertema i styremøter på RHF og HF nivå Navigasjonshjulet brukes Annet: Verdibasert hverdag vises godt på våre intranettsider. Etiske retningslinjer revideres og KEK nettverk i Helse Nord opprettes under våren 2011 Etikken ER mer synlig Direktørens fredagsbrev Brukerne inviteres inn Arenaer - tillitsvalgtseminar i april Medarbeiderskap får fokus i 2011

13 Helse Nord RHF m Helse Nord IKT og SKDE RHF hva skal kvalitet, trygghet, respekt bety i henhold til servise, kommunikasjon og ledelse i RHF? Synliggjøring av K-T-R i saksbehandling og stillingsannonser Helse Nord IKT Har avviklet ledersamling med verdibasert ledelse, fagdager På lag med klinikken i oktober for ALLE ansatte. Videre arbeide på avdelingsnivå. Strategiarbeid i gang SKDE spesielle fokus på personvern, internkontroll, datasikkerhet og rapportering

14 Helse Finnmark HF Psykiatri og rusklinikken først ut med fagdag Fagdager for tillitsvalgt, verneombud og HMS arb. og for ledere i Klinikk Kirkenes er gjennomført Klinikk Hammerfest gjennomfører fagdag for sine ledere 17.mars Verdibasert ledelse inne i lederutviklingsprogram KEK er med Ny direktør og ny leder for lokal gruppe

15 UNN HF Sterkt etikkfokus Etikk og verdiarbeidet i UNN forankres i Kvalitetsutvalg og KVAM Lokal gruppe i ny rolle KEK klinisk etikkomitès rolle og funksjon på plass Etikk og verdiarbeidet er med i ALLE dialogavtaler Verdibasert hverdag i KVAM moduler og PULS lederutviklingsprogram Flere klinikker og avdelinger er i gang

16 Sykehusapoteket HF Har gjennomført fagdager med kafèdialoger på alle lokasjoner materialet tas inn i strategiarbeid og i AMU sitt arbeid med fokus på KTR Er i gang med flere Verdiprosjekt Styret har Verdibasert hverdag som fast punkt på dagsorden

17 Nordlandssykehuset HF Ny direktør Fokus på kvalitet kobles sammen med gjennomføringen av prosessen med å gi K-T-R innhold på avdelningsnivå. Personalavd. startet i des. og oppstart i sykehuset er mars Materiale er utarbeidet til ALLE KEK i aktivitet Verdibasert hverdag inne i alle lederutviklingsprogram Oppdatere Basisdokumentet

18 Helgelandssykehuset HF Hvert sykehus har egne ansvarlige for arbeidet Oppstart i personal-, økonomi avd. og ledergruppen i Mosjøen Sandnessjøen og Mo I Rana våren 2011 til avdelingsnivå Verdiarbeid kobles opp mot eksisterende prosesser KEK etableres under våren

19 Medarbeiderskap Medarbeiderskap handler mest om hvordan vi forholder oss til arbeidsoppgavene, til våre kolleger og til vår arbeidsgiver. Det finnes både godt og dårlig medarbeiderskap. På samme måte som det finnes godt og dårlig lederskap. Godt medarbeiderskap er grunnlaget for yrkesstolthet og yrkesstolthet og arbeidsglede henger sammen. Medarbeiderskap skal fremme en aktiv, medansvarlig og etisk bevisst medarbeiderrolle der medarbeideren bruker sine ressurser til det beste for pasienter/brukerne, arbeidsplassen og seg selv. Nina Jamisen 2010

20 Medarbeideren i Helse Nord en kunnskapsarbeider Kjennetegnes av: stor handlefrihet og selvstendighet arbeider med viss avstand fra sin leder stor makt over arbeidet sitt behersker ofte sitt arbeid bedre enn sin leder kan ta sin kunnskap og gå

21

22 Felles ansvar om å utvikle Den gode Hvilke er forventningene? Hvilke kontrakter gjelder? Plikter, rettigheter ansvar for? arbeidsplassen Hva fører til handling? ikke nødvendigvis beslutninger. Dokumenter som strategier og rutiner må forstås, bearbeides, fortolkes gjennom refleksjon og det hverdagslige småpratet Hvordan ser våre felles spilleregler ut og hvordan skal de håndheves? Hvordan ser kulturen ut?

23 Lederens rolle i medarbeiderskapet Definere behov og angi retning for virksomheten Definiere medarbeiderrollen ut fra ansvar og befogenheter Skape rom for dialog, refleksjon og arena for læringaktiv lytting Oppfølging av medarbeideren - som å gjenomføre regelmessige medarbeidersamtaler og / eller lage individuelle utviklingsplaner relaterede til virksomhetsplaner /dialogavtaler Belønne løfte frem det gode eksemplet? Hvem ble årets solstråle i Helse Finnmark?

24 Utvikle medarbeiderskapet innenfor: Seniorpolitikk Reduksjon deltid Sykefraværsarbeid NOU 2010:13 Bruke erfaringene fra prosjekt Arbeidsglede Verdiskapning mestring Livskvalitet relasjoner

25 Fokus på kvalitet På individnivå, på systemnivå og ur brukerperspektiv opplevd kvalitet Etikk er en viktig del i kvalitetsarbeidet Kunnskap og klokskap må være en del av kvaliteten Det tilhører vårt profesjonsansvar å reflektere over eget arbeid og vår egen praksis Hvordan får vi til et systematisk kvalitetsarbeid med sterk involvering av medarbeiderne?

26 Utfordringer Foretakene er i ulike faser av flere grunner - nye ledere på foretaks- klinikknivå og lokale grupper - ulikt hvordan ledere prioriterer dette arbeidet inn - utgå fra det som er eget og se etter resurspersoner i egne ledd Utvikle lederstøtte Holde fokus og motivasjonen oppe Identifiser verdiprosjekt og start jobbingen Fokus på fellesskapet hvordan vil VI ha det? Dette er et arbeid som tar tid Etikk gjør oss større Gry Orfei Solbraa

27 Målet er å bidra til byggingen av en organisasjonskultur med økt oppmerksomhet på verdier og etikk Helse Nord RHF

28 Refleksjoner og kommentarer Andre ting som vi burde utvikle under prosjekttiden? Hinder for prosjektets videre arbeid? Lederstøtte for å lede verdibasert? Forankring?

Styresak 20/10. Orienteringssaker til styret 23 mars 2010. Denne saken omhandler følgende orienteringssaker: A. Prosjektskisse verdibasert hverdag

Styresak 20/10. Orienteringssaker til styret 23 mars 2010. Denne saken omhandler følgende orienteringssaker: A. Prosjektskisse verdibasert hverdag Direktøren Styresak 20/10 Orienteringssaker til styret 23 mars 2010 Saksbehandler: Eivind Solheim Saksnr.: 2009/350 Dato: 15.03.2010 Saksbehandlers kommentar : Denne saken omhandler følgende orienteringssaker:

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Styresak 34/2012 Orienteringssak: Arbeidsmiljø og strategi for å få ned sykefravær

Styresak 34/2012 Orienteringssak: Arbeidsmiljø og strategi for å få ned sykefravær HMS-seksjonen Styresak 34/2012 Orienteringssak: Arbeidsmiljø og strategi for å få ned sykefravær Saksbehandler: Per-Ingve Norheim Saksnr.: 2008/3602 Dato: 11.05.2012 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sammendrag og status gjennomført OU prosess 2011 Sunnaas sykehus HF har gjennom virksomhetsåret 2011 gjennomført en omfattende OU prosess

Detaljer

Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune

Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato eller sak nr. Lederforum 04.05.2000 Arbeidsmiljøutvalget 07.06.2000 Administrasjonsutvalget 07.06.2000

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling

Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling Nasjonalt topplederprogram Heidi Kjærnes Gaupseth Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn:

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken om den regionale

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Avdeling for kompetanseutvikling, Oslo sykehusservice Forskningsveien 2

Avdeling for kompetanseutvikling, Oslo sykehusservice Forskningsveien 2 Oslo universitetssykehus (OUS) K V A L I T E T, T R Y G G H E T, R E S P E K T Å P E N, L Æ R E N D E, H E L H E T ST E N K E N D E Introduksjonsdag for nyansatte 2 Program 3 Viktig informasjon og kontaktpunkter

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012 Møtedato: 23. februar 2012 Saksbehandler: Foretakscontroller Ole Martin Olsen Sak nr: 6/2012 Navn på sak: Oppdragsdokument til Helse

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

Hvordan skal det syns i min kommune at jeg er med i etikk ledernettverk?

Hvordan skal det syns i min kommune at jeg er med i etikk ledernettverk? Hvordan skal det syns i min kommune at jeg er med i etikk ledernettverk? Et eksempel Lederskole i Larvik Tove Akre Etikknettverk 22-23 september Ledelse i et systemperspektiv påvirkning og tilpasning en

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel Innholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Sammendrag... 2 3 Innledning... 3 4 Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet... 4 5 Oppstart...

Detaljer