Ole Strøm TXT. Hvordan skrive selgende og profilerende reklametekster?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ole Strøm TXT. Hvordan skrive selgende og profilerende reklametekster?"

Transkript

1 TXT

2

3 Ole Strøm TXT Hvordan skrive selgende og profilerende reklametekster?

4 Akademika forlag, Trondheim 2013 ISBN Det må ikke kopieres fra denne boka ut over det som er tillatt etter bestemmelser i lov om opphavsrett til åndsverk, og avtaler om kopiering inngått med Kopinor. Dette gjelder også filer, kode eller annen gjengivelse tilknyttet e-bok. Grafisk formgivning: Type it Omslag: Bjørg D. Wik Trykk og innbinding: Ait Oslo Papir: Munken lynx 90 g Vi bruker miljøsertifiserte trykkerier. Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond. Akademika forlag Oslo/Trondheim Forlagsredaktør:

5 Innhold Innledning 9 Del I GRUNNLAGET 1. Hva ønsker du å oppnå? 13 Hva er målsettingen med den teksten du skal skrive? 2. Hvem vil du snakke med? 23 Hvilken målgruppe skal denne teksten rettes mot? 3. Hvilket medium skal benyttes? 29 Mediene som benyttes til reklame, er ulike, og folk er i ulikt modus når de benytter mediene. Dette stiller store krav til reklametekstene. 4. Nyttig kunnskap 45 En vellykket reklametekst er en tekst som gir oppdragsgiver suksess. For å skrive en vellykket tekst trenger du kunnskap om objektet du skal skrive om, markedsdata, markedsstrategi og innsatsfaktor. 5. Strategiske tanker 51 Som tekstforfatter må du alltid ha en kommunikasjonsstrategi før du starter idé- og tekstarbeidet. Akkurat som en lege må du først stille en diagnose, for deretter å anbefale en behandling. 5

6 TXT Del II IDÉARBEIDET 6. Idéprosessen 63 Hvordan skaper man en god kommunikasjonsidé? Hvorfor lager noen reklamebyråer bedre reklame enn andre? Hvorfor har noen enkeltpersoner bedre kreative evner enn andre? Kan kreativitet utvikles? 7. Idéutviklingen 73 Hvordan jobbes det i et reklamebyrå for å skape ideer? Hva er kontrapunktet i dramatiseringen? Hvordan jobber man med å finne den rette overskriften? Hvordan velger man ut rett idé? 8. Den kreative verktøykassa metoder for å skape kreativ reklame. 9. Den kreative strategien 91 Hvilke virkemidler skal man bruke for at forbrukerne skal få den følelsen vi ønsker at de skal få? Bruk av stil og tone i utførelsen av reklamekampanjen. Del III SKRIVEJOBBEN 10. Hvordan kommer du i gang? 99 Er du redd for det hvite arket? Skriv til en du kjenner. 11. Stryk første avsnitt 107 Alle har behov for å skrive en innledning, for liksom å komme i gang. Stryk innledningen og vurder om teksten blir bedre. Det er ikke sikkert at leseren er interessert i det du skriver om i innledningen. 12. Merk alle argumenter med gul merkepenn 111 Når du har skrevet det første utkastet, merk salgsargumentene. 6

7 INNHOLD 13. Er rekkefølgen på argumentene logisk? 115 Stokk om på argumentrekkefølgen slik at den blir mer logisk. 14. Vil teksten appellere til din målgruppe? 119 Det er viktig at du har gjort en god målgruppebeskrivelse på forhånd, slik at du vet hvem du skal skrive til, og hva denne målgruppen legger vekt på. 15. «Kill your darlings» 127 Stryk foreløpig alle finurlige formuleringer du selv elsker. 16. Er argumentasjonen unik sett i forhold til konkurrentene? 131 Finnes det en unik brukerfordel, bør den komme først. Kanskje det er bare den du skal skrive om? 17. Er teksten bygget opp omkring en idé? 135 En idé fenger mer enn bare en beskrivelse. Dramatiser! Utdyp ideen i teksten. 18. Begynn på nytt! 141 Prøv å skrive teksten på nytt selv om du er fornøyd med den du har. Kanskje du vil sprenge grenser du ikke trodde var mulig? 19. Korte eller lange tekster? 143 Teksten skal være så lang som det er nødvendig for å oppfylle kommunikasjonsmålsettingen. 20. Lesbarhet 153 Jo lettere det er å lese teksten, desto mer lest blir den. 21. Skriveteknikker og tekstmanerer 167 Leseren er som en fisk. Når du har fått ham på kroken, vil han prøve å komme seg løs. Din tekst må derfor ha noen mothaker. Her får du 21 måter å skrive tekst på. 7

8 TXT Del IV ETTERARBEIDET 22. Presentasjonen 195 Ingen kampanjeforslag og tekster er verdt fem øre før de er godkjent av oppdragsgiveren. 23. Justeringer 205 Jo bedre forarbeid som gjøres av aktørene i byrået, desto færre justeringer blir det i etterkant. En spesiell takk til 213 8

9 Innledning Selv om det skjer utallige endringer i samfunnet, i ulike medier, i kommunikasjonsteknologi, og i typen oppdragsgivere, er det noe fundamentalt ved reklamebransjen som ikke har forandret seg særlig i løpet av de siste førti årene, nemlig måten gode og virkningsfulle reklametekster er bygget opp på. Uansett hvilket medium som velges, er teksten en viktig bestanddel. Vanligvis er det teksten som, bokstavelig talt, får siste ord i enhver reklamekampanje. Og slik vil det fortsatt være. Kommunikasjon skjer via visuelle tegn, lyd eller skrift. Det er gjennom skriften at vi tekstforfattere har vår misjon. Der avgjøres det om vi lykkes eller ikke. Om vi klarer å få tusenvis av mennesker til å reise seg fra godstolen og ta turen til butikken eller gå inn på nettet for å kjøpe det produktet vi anbefaler. Verktøyene vi bruker, er verbale og visuelle stimuli. Som tekstforfattere jobber vi også med det visuelle, ved å utvikle nye kommunikasjonskonsepter nye bærekraftige ideer som bidrar til å endre konkurranseforholdene i markedet. I tillegg jobber vi grundig med kommunikasjonsstrategien, altså på hvilken måte vi skal utforme og legge opp kampanjen for at den skal gi best mulig effekt. 9

10 TXT Jeg velger å begynne denne boken med sistnevnte ganske enkelt fordi du først må vite hva du skal gjøre, og så hvordan du skal gjøre det, før du gjør det. Deretter snakker jeg om den viktige idéprosessen, deretter om tekstmanerer og skriveteknikker i ulike medier, før jeg til slutt tar for meg etterarbeidet altså det siste som skjer før kampanjen går på lufta. Rådene og veiledningen i denne boken stammer fra min egen mangeårige erfaring som tekstforfatter og kreativ leder i noen av de mest toneangivende reklamebyråene i Oslo. Jeg har skrevet boken i samme type språkdrakt som jeg benytter i reklamebransjen: enkelt og lett forståelig. Meningen er at det skal være en praktisk og veiledende bok, som kan brukes både under utdanning og som et oppslagsverk i arbeidslivet. Boken er lagt opp slik at innholdsfortegnelsen kan fungere som en oppsummering. Det vil forhåpentligvis gjøre det lettere å bruke boken som oppslagsverk. Du vil kanskje savne massevis av bilder av annonser, plakater, brosjyrer, DM og klipp fra reklamefilmer og sosiale medier. Årsaken til at disse ikke er med, er at da vil bildene av disse reklamene styre din oppfatning. Derfor beskrives bruk av visuelle elementer, slik at du selv kan tenke deg hvordan reklamen vil se ut. Men ingen regel uten unntak: Én annonse er avbildet, og hvorfor den er med forstår du når du leser boken. Gran, mars 2013 Ole Strøm * * Ole Strøm var i full gang med å fullføre arbeidet med denne boken, da det triste skjedde at han døde brått og uventet 17. mars i år. 10

11 Del I GRUNNLAGET

12

13 1. Hva ønsker du oppnå? En reklametekst er ikke ment å være et stykke velklingende prosa. Det er en tekst som har et konkret formål. Før du begynner å skrive, må du vite hva du vil oppnå. I prinsippet har du fem hovedmålsettinger å velge mellom: 1. Salgstekst 2. Profilerende tekst 3. En mellomting mellom salgstekst og profilerende tekst 4. Kunngjøring 5. Informasjonstekst Salgstekst Hensikten med salgsteksten er kort og godt å selge en vare eller tjeneste. En slik tekst handler vanligvis svært konkret om hvilke fordeler leseren kan oppnå ved å kjøpe produktet eller tjenesten helst så fort som mulig. Teksten skal derfor framtre så fristende som mulig. Ord som ofte brukes i slike tekster, er: tilbud spesialtilbud 13

14 TXT rabatt kampanjetilbud spar sparetilbud nyhet førog-nå-pris priskrakk begrenset antall først til mølla begrenset tid vinn din gevinst garanti returgaranti du risikerer ingenting pengene tilbake hvis spesiell utførelse kampanjetilbud nå i Norge nytt parti ankommet hurtigsvarspremie kun for våre faste kunder nattåpent. Kritikere karakteriserer slike ord som banaliteter og klisjeer i et typisk reklamespråk. Dyktige reklamefolk betegner derimot slike ord som «magiske ord» det vil si salgsutløsende ord som virker gang på gang. Man kan kritisere bruken av disse ordene så mye man vil, men vi vet at de gir valuta for pengene. Når skal du benytte en typisk salgstekst? Svaret er like enkelt som spørsmålet: når du får i oppdrag å lage selgende reklame. Ofte benyttes slike tekstvirkemidler i detaljistannonser og direkte reklame (DM) samt på Internett, både på kommersielle nettsteder og i sosiale medier. Profilerende tekst I en profilerende tekst er ikke hensikten primært å selge på kort sikt, men å skape et godt omdømme for merkevaren. Som oftest er det inntrykket man skal formidle, helt spesifikt. Reklamefolkene har arbeidet seg fram til et merkevarekonsept som skal skape et bestemt etterlatt inntrykk i forbrukernes bevissthet. Nøkkelordene ved målsettingen er altså spesifikt etterlatt inntrykk. Opp gjennom årene har det versert en rekke faguttrykk for å beskrive denne typen markedsføring, for eksempel: propaganda image USP (unique selling proposition) tema profilering posisjonering konsept merkevarebygging omdømme. 14

15 1. HVA ØNSKER DU OPPNÅ? Faglig sett kan jeg slaktes når jeg sier at alle disse uttrykkene i prinsippet betyr det samme de tillegges bare ulik vekt alt etter i hvilken tidsperiode de var moderne. Propaganda står for påvirkning for en bestemt sak, hvor formålet er at de som blir utsatt for propagandaen, skal bli enige i innholdet altså en ensidig påvirkning. Image er å bygge en bestemt «aura» rundt en merkevare, i den hensikt at det skal skape preferanse. Eller man kan si at det er helheten av alle assosiasjoner som forbindes med et bestemt objekt, en vare, tjeneste, artist, politiker, organisasjon eller bedrift. USP er et begrep som betyr at man finner en unik forbrukerfordel ved produktet eller tjenesten, og bygger markedsføringen på denne. Tema betyr at man bygger all kommunikasjon for et merke på ett bestemt salgstema en bærekraftig idé som gir produktet en bestemt identitet. Profilering innebærer å bygge kommunikasjonen på en bestemt profil i tekst og bilde som forbrukerne lett kan identifisere seg med, og som dermed vil skape preferanse for merket. (Man kan også si at profilering er tiltakene som gjøres for å gi merkevaren en bestemt image.) Posisjonering er å gi merket en bestemt posisjon i forbrukernes bevissthet sett i forhold til konkurrentene. 15

16 TXT Konsept er et samlet og helhetlig kommunikasjonsbudskap for merket som er troverdig, lett å kjenne igjen og skaper en varig positiv identitet (image) for merket. Merkevarebygging er å bygge opp positiv og lett identifiserbar kjennskap til og kunnskap om et bestemt merke i forbrukernes bevissthet. Omdømme er det samlede inntrykket man ønsker at folk flest skal ha av virksomheten eller merket. Det er ikke vanskelig å forstå at det er en viss forskjell på innholdet i disse begrepene. Samtidig kan man si det slik at hvis man putter alle begrepene i samme gryte, så blir det ikke lapskaus, men en meget smakfull rett. Som tekstforfatter er du vanligvis en del av det teamet i reklamebyrået som utarbeider idégrunnlaget som kommunikasjonen skal bygge på. Det spiller for så vidt ingen rolle hvilket faguttrykk du bruker for å beskrive dette, men nå for tiden benyttes som oftest begrepene konsept, merkevarebygging og omdømme. Selvsagt er hensikten at man til syvende og sist skal selge mer av merket og befeste det bedre i markedet. Når jeg her bruker «profilerende tekst» for å beskrive teknikkene rundt dette, er ikke det fordi jeg foretrekker uttrykket «profilerende», men fordi jeg må velge noe. Senere i boken kan det godt hende at jeg vil bruke andre relevante faguttrykk fra propaganda til omdømme. Hovedhensikten ved å benytte profilerende kommunikasjon er å 16

17 befeste merket i markedet, gi merket en klar posisjon i forhold til konkurrentene og via et gjennomtenkt konsept drive merkevarebygging, slik at merket får et godt omdømme. Som tekstforfatter er det din jobb å bygge opp under den kommunikasjonsplattformen, det konseptet, som teamet i byrået har kommet fram til, og som oppdragsgiveren har godkjent. Slike tekster har store variasjonsmuligheter avhengig av konsept og medium. Noen medier egner seg for lange tekster, mens andre krever korte, konsise tekster. I de aller fleste tilfeller er det tre elementer som til sammen gir uttrykk for konseptet. Det er: ideen overskriften slagordet (payoff). 1. HVA ØNSKER DU OPPNÅ? Som regel gir det visuelle inntrykket og overskriften (headingen) uttrykk for ideen, mens den oppsummerende temateksten (payoffen/slagordet) stadfester konseptet. Vellykket markedsføring i dagens konkurranse er svært avhengig av gode kommunikasjonskonsepter. Det er de som danner grunnlaget for merkevarebyggingen som fører til preferanse i markedet for det merket du markedsfører. Med et godt markedsføringskonsept bygger du en forsvarsmur rundt merkevaren. Har du et sterkt strategisk forsvar og foretar konkrete angrep ved hjelp av taktiske salgsteknikker, kan du bygge merket til å bli ledende i markedet. Noe av det aller viktigste ved slik kommunikasjon er at man har is i magen og fastholder konseptet over mange år. Noen slike konsepter har vært holdbare i flere titalls år, ta for 17

18 TXT eksempel: «Lottomillionærer er ikke som andre millionærer», «Evergood litt dyrere for smakens skyld», «Blenda vasker hvitere», «Audi forspranget ligger i teknikken» og «VG dagen er ikke den samme uten». En mellomting mellom salgstekst og profilerende tekst Det er naturligvis ikke slik at enten skriver du en salgstekst, eller så skriver du en profilerende tekst. Hvis ideen med filmen, spoten, internettplakaten eller annonsen primært er profilerende, så skal teksten naturligvis underbygge hovedhensikten. Men det skader ikke at man appellerer til at forbrukerne skal kjøpe produktet. Folk trenger av og til et lite spark bak for å reagere, særlig de som ikke er vante og lojale brukere. Du har sikkert lagt merke til at Lotto i sin reklame har tilføyet tekst som for eksempel: «Denne uken gull-lotto med 30 millioner i potten.» Det er en aktiviserende, salgsutløsende tekst som kan få sporadiske brukere til å reagere som tilsiktet. Ofte er også det motsatte tilfelle, nemlig at reklamen primært skal være salgsutløsende, sekundært profilerende. Her kan vi ta fram en bilannonse som eksempel. Audi tilbyr en kampanjemodell i begrenset antall som selges i en begrenset tid. Vanligvis tilbys en kampanjemodell med en attraktiv utstyrspakke til lavpris. Teksten er av «løp-og-kjøp»-karakter og inneholder flere av momentene som karakteriserer en salgstekst. I tillegg kommer en payoff som understreker og bygger opp under Audis image, nemlig med konseptteksten: «Audi forspranget ligger i teknikken.» Det skaper gjenkjennelse til all tidligere kommunikasjon fra Audi og bidrar til å gjøre leseren trygg på at dette er et godt kjøp. 18

19 1. HVA ØNSKER DU OPPNÅ? Kunngjøring Av og til får tekstforfatteren i oppdrag å lage en kunngjøringsannonse. Mange vil se på det som et trivielt og enkelt oppdrag, men det er ikke alltid tilfelle. Kunngjøringsannonsens hensikt er som regel å overbringe et viktig budskap som skal bli sett, lest og husket. For å klare det må annonsen skape en viss oppsikt, og språket må være kortfattet og presist. Det bør ikke være noe utenomsnakk, man går som regel rett på sak. I enkelte tilfeller handler budskapet om et arrangement som skal finne sted. Da er det i realiteten en «direct response»- annonse (salgsannonse), hvor hensikten er å få så mange som mulig til å komme til arrangementet. I slike tilfeller er det viktig å lage en god, interessevekkende overskrift samt en kortfattet, lokkende tekst som skaper lyst til å overvære arrangementet. I tillegg må man ikke glemme tid og sted, og hvor man får kjøpt billetter samt billettprisen. Når du får i oppdrag å lage en slik annonse, vær nøye med å få oppdragsgiveren til å klargjøre den reelle hensikten med annonsen. Jeg har opplevd å skulle lage kunngjøringsannonse om premier i et lotteri for et veldedig formål. Selv om det høres litt suspekt ut, kom det etter hvert fram at som seriøs aktør ville den veldedige organisasjonen selvsagt kunngjøre vinnernumrene, men ikke i større omfang enn nødvendig. En betydelig del av inntektene fra lotteriet kom nemlig fra uavhentede gevinster! Det ble laget en annonse i «nødvendig størrelse» som ble satt inn i et utvalg riksdekkende aviser. Annonsen ble plassert på rubrikkside, venstreside, langt nede på siden og inn mot rygg. Det er et «usynlig» sted i avisen, et sted som blir oversett uten at man tenker over det. Annonsens utforming hadde også sitt å si. Ordet «Kunngjøring» som overskrift sier i seg selv 19

20 TXT at dette er noe kjedelig (nesten som ordet «proklama»). Den følgende teksten besto kun av gevinstbeskrivelse og vinnernummer. Mange aner aldri at de har vunnet i slike lotterier. De kjøpte loddene for å støtte organisasjonen, og har for lengst glemt hele greia når vinnerne kunngjøres flere måneder senere. Informasjonstekst Også informasjonstekster kan ha én av to hensikter: 1) å bli lest av så mange som mulig, eller 2) å bli lest av så få som mulig. Hvis hensikten er å bli lest av så mange som mulig, er det viktig først å finne ut hva som er den reelle hensikten med informasjonen. Hva er det viktigst å informere om? I mange tilfeller skal ikke informasjonsteksten bare handle om ett tema, men om mange og sammensatte temaer. Dette behøver ikke være mer komplisert enn at du redigerer teksten, dvs. sorterer temaene etter viktighet og logikk for leseren. Med logikk mener jeg her at temaer som hører sammen, kommer i logisk rekkefølge. Er teksten lang, bør den brytes ned i avsnitt med subheadinger (subtitler). Mange informasjonstekster befinner seg på produktemballasje og som merkelapp på klesplagg. I noen tilfeller er slike tekster usedvanlig viktige og har et lovbestemt innhold, i andre tilfeller ikke spesielt nødvendige. Bruksanvisninger kan være svært viktige for bruksresultatet. Jeg hørte en gang en historie om en mann som sendte inn en klage på et tokomponentlim. Han hadde ikke oppfattet at det fantes et slikt lim, Araldit, med to tuber i en og samme blitzerpakning. Han trodde det var et tilbud med «kjøp to, betal for én». Limet virket ikke, det var bare noe kliss, hevdet han. 20

Grafisk arbeid. Artikkelen er skrevet av Henning Handå for Studentliv

Grafisk arbeid. Artikkelen er skrevet av Henning Handå for Studentliv Grafisk arbeid Artikkelen er skrevet av Henning Handå for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring. Samtidig fungerer den også

Detaljer

Grafisk. design. Grafisk

Grafisk. design. Grafisk Grafisk profil Hvordan den brukes i en bedrift og hvorfor det er så viktig å ha en tydelig profil på bedriften. Grafisk profilering er arbeidet med visuell markedsføring av en virksomhet eller et produkt

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

Refleksjonsnotat Web.

Refleksjonsnotat Web. Refleksjonsnotat Web. www.kildebruk.host22.com Mariell Hagen Hovedoppgaven i Web Webdesign: opphavsrett og bruk av kilder Vi har hatt prosjektperiode i litt over 2 uker. Oppgaven var at vi skulle lage

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Fred Selnes. markedsføringsledelse

Fred Selnes. markedsføringsledelse Fred Selnes Innføring i markedsføringsledelse Oversatt fra engelsk av Bjørnar Magnussen, bearbeidet av forfatteren Akademika forlag 2012 Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-3210-026-2 Originalens tittel:

Detaljer

Margareth Iuell-Heitmann. Når klassen er ferdig med å jobbe med reklame skal elevene i 1bat*:

Margareth Iuell-Heitmann. Når klassen er ferdig med å jobbe med reklame skal elevene i 1bat*: Læreplanen i norsk sier dette: Målet for opplæringa er at eleven skal kunne: kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive uttrykksformer i framføringer og presentasjoner beskrive samspillet mellom

Detaljer

Agenda. 1: Hva er design? 2: Hvorfor bruke penger på design? 3: Noen eksempler 4: Hva kan Innovasjon Norge bidra med?

Agenda. 1: Hva er design? 2: Hvorfor bruke penger på design? 3: Noen eksempler 4: Hva kan Innovasjon Norge bidra med? Agenda 1: Hva er design? 2: Hvorfor bruke penger på design? 3: Noen eksempler 4: Hva kan Innovasjon Norge bidra med? 1 2 Hva er design? 3 Men også. 4 5 Bedriften har ca 40 ansatte 6 x Definisjoner på design

Detaljer

PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING

PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING MÅLGRUPPE En målgruppe er en bestemt gruppe mennesker man prøver å formdile et skreddersydd budskap til. En målgruppe defineres av ulike faktorer som kjønn, alder, inntekt,

Detaljer

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss Plakater/flygeblad: Vi har laget 450 plakateksemplarer der hver av de 29 ansatte i bedriften vår har hengt opp plakater

Detaljer

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Veier til synlighet Bygge et godt omdømme Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Definisjon omdømme Kortversjon: Inntrykket omverden har av

Detaljer

Modul 3 Varemerke. Generelt

Modul 3 Varemerke. Generelt Modul 3 Varemerke I denne modulen tar vi for oss begrepet varemerke, gjennomgår bruken av såkalte SWOTanalyser og ser hvordan foreningene kan utarbeide ulike typer profildokumenter. Varemerke er et navn,

Detaljer

SALG. Hvorfor skal vi selge? For å sikre at. Hva er salg? Salg er å få. På samme måte

SALG. Hvorfor skal vi selge? For å sikre at. Hva er salg? Salg er å få. På samme måte SALG Hvorfor skal vi selge? For å sikre at For å sikre at Hva er salg? Salg er å få På samme måte Selgerstiler Skal vi bare være hyggelige eller selge for enhver pris? Salgsintensitet Målrettet salg Definere

Detaljer

Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil

Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 17.11.08 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-053/08 Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil Saksbehandler/-sted: Christel

Detaljer

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman.

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman. Prosjektplanlegger Skap størst mulig grunnlag for suksess. Fyll ut vår prosjektplanlegger så nøye du kan! I Siteman har vi spesialisert oss på å bygge gode nettsteder, med god synlighet i søkemotorene,

Detaljer

Modul 4 - Merkevare. Generelt

Modul 4 - Merkevare. Generelt Modul 4 - Merkevare I denne modulen gjennomgår vi begrepet merkevare og hvordan foreninger kan bruke dette i sitt profileringsarbeid. Merkevare er det nettverk av assosiasjoner (sympatier og antipatier)

Detaljer

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda SITUASJONSBESKRIVELSE Merkevaren Lofoten består av en rekke produkter av foredlet fisk og ble lansert

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

FORRETNINGSPLAN Hva skal forretningsplanen inneholde? Forside

FORRETNINGSPLAN Hva skal forretningsplanen inneholde? Forside FORRETNINGSPLAN I forretningsplanen skal dere bla. gi en beskrivelse av forretningsideen, mål for bedriften, hvilke markeder dere ønsker å få innpass på og hvem som er kundene/målgruppen deres. For å få

Detaljer

Skrive for WEB 9. juni 2016

Skrive for WEB 9. juni 2016 Skrive for WEB 9. juni 2016 Innhold Hvordan leser du på nett? Hvorfor skriver du på nett? Hvem skriver du for? Hvordan lage gode titler og ingresser Lenker Lettleste tekster Hvordan leser vi på nett? Se

Detaljer

Tema 8: Reklame. Lærere: CC, Jørgen, Magne, Pål Sparre-Enger. Brief fra Kitchen. Av: Miriam Porsmyr, Steffen Kjønø,

Tema 8: Reklame. Lærere: CC, Jørgen, Magne, Pål Sparre-Enger. Brief fra Kitchen. Av: Miriam Porsmyr, Steffen Kjønø, Tema 8: Reklame Lærere: CC, Jørgen, Magne, Pål Sparre-Enger Brief fra Kitchen Av: Miriam Porsmyr, Steffen Kjønø, Martin Kværner Westbye og Stina Herleiksplass INTRO: Vi skal lage en reklamekampanje på

Detaljer

web grafisk design reklame brosjyre bok rilling kreativ Svanemerket trykk folder

web grafisk design reklame brosjyre bok rilling kreativ Svanemerket trykk folder web bok rilling folder engasjement idé erfaring grafisk design reklame brosjyre kreativ Svanemerket trykk Ingen armé kan motstå styrken av en idé som kommer når tiden er moden for den. (Victor Hugo) EKH

Detaljer

Organiser rapporten din omtrent sånn, og vurder i vei

Organiser rapporten din omtrent sånn, og vurder i vei Organiser rapporten din omtrent sånn, og vurder i vei 1. Forside - Navn + nettadresse til siden din. 2. Innledning (kort) - Oversikt over prosjektoppgaven. (Ta utgangspunkt i oppgaveteksten. Eks: Vi har

Detaljer

Prøveeksamen høst 2011

Prøveeksamen høst 2011 Prøveeksamen høst 2011 Tverrfaglig prøve MK2 Medier og kommunikasjon Forberedelsesdelen Forberedelsestid ca. 24 timer Utdeling mandag 14.november kl. 08:35 Hjelpemidler: Alle Informasjon Praktisk del Tirsdag

Detaljer

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Program Dag 1: Profil og omdømme Dag 2: Markedsføring, sosiale medier og pressearbeid Studentliv - Kurs i Kommunikasjon

Detaljer

Analyse av en sammensatt tekst. Reklamer, holdningskampanjer, annonser, tegneserier, illustrasjoner eller kunst. Resonnerende sjanger.

Analyse av en sammensatt tekst. Reklamer, holdningskampanjer, annonser, tegneserier, illustrasjoner eller kunst. Resonnerende sjanger. Analyse av en sammensatt tekst Reklamer, holdningskampanjer, annonser, tegneserier, illustrasjoner eller kunst. Resonnerende sjanger. Forberedelse før skrivingen begynner Begynn med å se/lese teksten og

Detaljer

NTNU - de gode hodene

NTNU - de gode hodene NTNU - de gode hodene Søknadsnummer: MV018 Kategori: Visuell kommunikasjon Bedriftens navn: NTNU Designers navn: Agendum See Design / Ann Elin Hvidsten, Anna Joëlson, Linda Bergh Produktets navn: NTNU

Detaljer

«Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd!

«Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd! «Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd! Halvor Lind Erfaring med markedsføring og ledelse helt siden 80-tallet, og har 25 års erfaring innenfor grafisk produksjon og visuell

Detaljer

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret GODT VALG-KONSEPTET - en posisjonering for fremtiden Mål: Visjon: Budskap: Å vri kjøpsatferd i en mer miljøriktig og rettferdig retning Bli en ledende

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Et essay om Designerens rolle og påvirkningskraft i dagens mediesamfunn.

Et essay om Designerens rolle og påvirkningskraft i dagens mediesamfunn. Et essay om Designerens rolle og påvirkningskraft i dagens mediesamfunn. Er designerens rolle i dagens mediesamfunn avgjørende for det visuelle språket som formidles i mer og større grad gjennom tv, internett

Detaljer

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Gründercamp Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Hva er Gründercamp? Idéverksted Fokus på kreativitet og nyskaping Konsentrert tidsrom og fokusert tema Fleksibelt program Oppdraget er reelt

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Kims Norge AS Postboks 4272 Nydalen 0401 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Kims - markedsføring av konkurranse på chipsposer

Detaljer

Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier

Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier kreativitet & kvalitet Alt på ett sted! Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier vakkert, spennende, elegant, eller utfordrende... skal uttrykke egenart og gi opplevelse. Design er visuell

Detaljer

Sosiale medier i et dannelsesperspektiv - Facebook. Norskfaget på yrkesfaglige programområder

Sosiale medier i et dannelsesperspektiv - Facebook. Norskfaget på yrkesfaglige programområder Sosiale medier Sosiale medier i et dannelsesperspektiv - Facebook Oppgaver tilpasset: Norskfaget på yrkesfaglige programområder Øving på nøkkelkompetanse; de grunnleggende ferdighetene: Elevene skal trene

Detaljer

Effektivere markedsføring og kommunikasjon

Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon med fokus på resultat! I dag opplever vi alle uansett om vi arbeider innenfor næringslivet eller i offentlig sektor

Detaljer

Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen Det regner kjøttboller - Ny kampanje Kjøp 3 Nora saft - få gavekort

Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen Det regner kjøttboller - Ny kampanje Kjøp 3 Nora saft - få gavekort Stabburet AS Postboks 711 1411 KOLBOTN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/815-12 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen

Detaljer

Norsk revidert januar Arbeidsgruppe

Norsk revidert januar Arbeidsgruppe Norsk revidert januar 01 Arbeidsgruppe Caroline A. Bullen Jorunn Andersen Gunn Arnøy Tastarustå skole Tastarustå skole Tastaveden skole 1 Muntlig kommunikasjon Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på

Detaljer

Det var ikke lov til å bruke tekst på plakaten og den skulle ha målene 50 70 cm, en

Det var ikke lov til å bruke tekst på plakaten og den skulle ha målene 50 70 cm, en INNLEDNING Denne oppgaven går ut på å velge en musiker,gruppe eller et orkester og lage en visuell presentasjon av en av deres sanger. Ved å illustrere sangens mening og lage en original ide, vil det gi

Detaljer

Læringsstrategi Tankekart Nøkkelord Understrekning

Læringsstrategi Tankekart Nøkkelord Understrekning Antall uker 2-3 Klar tale! Side 11-25 i Fabel Nynorsk grammatikk side 59-93 Tankekart Nøkkelord Understrekning Lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster Presentere

Detaljer

Hvordan få oppmerksomhet. Ung:leder 25. april Charlotte Svensen Kommunikasjonssjef i Norges Friidrettsforbund

Hvordan få oppmerksomhet. Ung:leder 25. april Charlotte Svensen Kommunikasjonssjef i Norges Friidrettsforbund Hvordan få oppmerksomhet Ung:leder 25. april Charlotte Svensen Kommunikasjonssjef i Norges Friidrettsforbund Mål: Bevisstgjøring av hvorfor vi skal bruke ulike kanaler for oppmerksomhet Bruk av ulike kanaler

Detaljer

Tekst: Shit happens Natur og ungdom

Tekst: Shit happens Natur og ungdom Lesing av sammensatt tekst - reklame Tekst: Shit happens Natur og ungdom Læreplanmål i norsk Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Skriftlige kommunikasjon lese et representativt utvalg samtidstekster,

Detaljer

Velkommen! Kulturarrangement og festivalar

Velkommen! Kulturarrangement og festivalar Velkommen! Kulturarrangement og festivalar 10:15 11:00 Ide og konseptutvikling 11:00 11:30 Pause med kaffi & frukt Utsjekk av rom 11:30 12:30 Arrangementsteknikk, gjennomføring og evaluering Stikkord for

Detaljer

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Vi tror det er svært viktig å bruke noe tid på kapitlet om studieteknikk. Det legger grunnlaget for god læring både i norsk og andre fag resten av året. I

Detaljer

Disponering av 45 minutter. 1. Kort om Scandinavian Design Group 2. Merkevarebygging 3. Historien om Sørlandschips

Disponering av 45 minutter. 1. Kort om Scandinavian Design Group 2. Merkevarebygging 3. Historien om Sørlandschips Disponering av 45 minutter 1. Kort om Scandinavian Design Group 2. Merkevarebygging 3. Historien om Sørlandschips Om SDG Scandinavian Design Group er et av Nordens ledende byråer innen merkevarebygging

Detaljer

DE 4 TRINN I PROSESSEN. Analyse Hvordan ønsker vi å fremstå? Visjonen Hva vil vi fortelle og hvorfor? Planlegging Hva skal gjøres og hvordan?

DE 4 TRINN I PROSESSEN. Analyse Hvordan ønsker vi å fremstå? Visjonen Hva vil vi fortelle og hvorfor? Planlegging Hva skal gjøres og hvordan? Vi profilerer vårt lokalsamfunn når vi forteller andre at vi har et godt bosted. Det kan resultere i at vi kan tiltrekke oss nye innbyggere, eller gjøre flere oppmerksomme på f.eks. områdets fine natur

Detaljer

Bysentra ligger i ruiner!

Bysentra ligger i ruiner! OK Bysentra ligger i ruiner! Gatene ligger tomme og forlatte Attraktive lokaler står ledige Om de leies ut, er det ikke akkurat til H&M Årsaken til elendigheten er selvfølgelig kjøpesentrene - De har ødelagt

Detaljer

PROFILHÅNDBOK for Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og misjonsmenighetene

PROFILHÅNDBOK for Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og misjonsmenighetene PROFILHÅNDBOK for Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og misjonsmenighetene Hvordan bruke logoer, farger og skrifttyper sentralt og lokalt RETNINGSLINJENE Kortversjon, utgitt 2016 Retningslinjer for

Detaljer

dagsavisen intro Produktet førsteleser profil hovedstrategi

dagsavisen intro Produktet førsteleser profil hovedstrategi dagsavisen intro produktet Dagsavisens sterkeste sider som produkt; Troverdig intellektuell. På leserens nivå. Personlig/subjektiv, har faktisk sterke meninger. Starter debatter, setter i gang tanker,

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

Storgt. 8, 8 et. 0155 Oslo. post@skin.no www.skin.no. Skin Designstudio. 23. mai, Elverum. Skin Designstudio, Erik Johan Worsøe Eriksen

Storgt. 8, 8 et. 0155 Oslo. post@skin.no www.skin.no. Skin Designstudio. 23. mai, Elverum. Skin Designstudio, Erik Johan Worsøe Eriksen 23. mai, Elverum Skin Designstudio, Erik Johan Worsøe Eriksen Kommunikasjon* og bittelitt om identitet *Annonse i Folkehøgskole-katalogen a. Folkehøgskolene > > b. ønskede elever 1. Bestem mål for kommunikasjonen

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Norsk 393 timer Fagkoder: NOR1211, NOR 1212 og NOR1213 Er hele faget godkjent? Ja Nei (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Muntlige tekster

Detaljer

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BigBlue&Company We make successful business cases MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BIGBLUE & COMPANY Jan Hillesland Vise-president i Carlsberg med globalt ansvar for Marketing, Salg og Innovasjon Kommersielt

Detaljer

Master of Media Science. Interaksjonsdesigner. Av Pål Eirik Paulsen. pp@mto-lab.no. www.blest.no. oktober 2005. webanalyse

Master of Media Science. Interaksjonsdesigner. Av Pål Eirik Paulsen. pp@mto-lab.no. www.blest.no. oktober 2005. webanalyse www.blest.no webanalyse oktober 2005 Av Pål Eirik Paulsen pp@mto-lab.no Interaksjonsdesigner Master of Media Science Formål Det overordnede formål og utgangspunkt for vår gjennomgang av Blest.no er å bruke

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G KNUT GEORG ANDRESEN MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Knut Georg Andresen MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Fair Forlag AS Copyright Fair Forlag AS 2012 Grafisk produksjon: John Grieg AS, Bergen Omslagsdesign: MAD

Detaljer

PROFILMANUAL Revidert November 2013

PROFILMANUAL Revidert November 2013 PROFILMANUAL Revidert November 2013 INNHOLD Om profilen 3 Logo 4 Logo varianter 5-6 Farger 7 Grafiske elementer 8 Bildeuttrykk 9 Trykksaker 10-12 Annonseeksempler 13 Branding 14 2 PROFILEN Det grafiske

Detaljer

Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen?

Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen? Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen? I forbindelse med innleveringen av selvangivelsen for personlig næringsdrivende i 2013, testet Kathinka Vonheim Nikolaisen, Skatt sør Skatteetaten ulike

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik DIAGNOSERAPPORT for Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt

Detaljer

Designmanual. eksterne brukere

Designmanual. eksterne brukere 1 Designmanual eksterne brukere Designhåndbok og merkevareguide for Hadeland Denne håndboken tar for seg Hadelands logo og visuelle profil. Den inneholder forklaringer, retningslinjer og eksempler. Desinghåndboken

Detaljer

Merkevarebygging som vekststrategi

Merkevarebygging som vekststrategi Merkevarebygging som vekststrategi Analyse Posisjonering og merkevare Kommunikasjon Program Kort om merkevarebygging Merkevarebygging som vekststrategi: Veien fra 0 6l 12 millioner på 12 måneder Noen

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

Seniornett Norge - Fremtid

Seniornett Norge - Fremtid Seniornett Norge - Fremtid Hvordan kan vi markedsføre Seniornett og vår virksomhet? Hva betyr merkevarebygging for Seniornett, og hvordan kan vi drive med det? Hva er ønsket strategi? Jeg stilt noen spørsmål

Detaljer

(1) Hvordan kan CD beskytte tjenesten, eller aspekter ved den, mot etterligning fra konkurrentene?

(1) Hvordan kan CD beskytte tjenesten, eller aspekter ved den, mot etterligning fra konkurrentene? RAMMECASE FOR MARKEDSRETT VALGFAG Reklamebyrået Creative Development (CD) har utviklet en ny tjeneste som de tilbyr til sine klienter. Tjenesten er basert på en fremgangsmåte for gjennomføring av reklamekampanjer

Detaljer

FORFATTER OG DRAMATIKER

FORFATTER OG DRAMATIKER HVORDAN BLI FORFATTER OG DRAMATIKER En lærebok av forfatter og dramatiker Glenn Belden Denne boken gir deg et godt innblikk i forskjellene mellom å skrive en bok, en film eller et teaterstykke. Her røpes

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

What will YOU do when there is no air left? Oppgave av: Alexander Rossebø, Markus Jakobsen og Lars Erik Waage

What will YOU do when there is no air left? Oppgave av: Alexander Rossebø, Markus Jakobsen og Lars Erik Waage What will YOU do when there is no air left? Oppgave av: Alexander Rossebø, Markus Jakobsen og Lars Erik Waage Markedsføringsstrategi for FN reklame mot CO 2 Innholdsliste Om FN s. 3 Strategi s. 3 Målgruppe

Detaljer

Kommunikasjonsplattform for Trondheimsregionen

Kommunikasjonsplattform for Trondheimsregionen Kommunikasjonsplattform for Trondheimsregionen Utfordringer og mulige løsninger Regionrådet 9. desember 2011 Skal TR være usynlig eller omstridt? Dårlig omdømme Omstridt Usynlig Godt omdømme Merkevaren

Detaljer

HSH Lederhusets medieguide

HSH Lederhusets medieguide HSH Lederhusets medieguide Det å kunne håndtere media er blitt en viktig rolle for en bedriftsleder både det å utnytte mediene til din for å skape positiv blest rundt din virksomhet, og å unngå å ramle

Detaljer

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i.

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i. Emballasje fra Foodgarage. Foto/design: Scandinavian Design Group. Valg av emballasje kan være avgjørende for om salget av nettopp ditt produkt blir en suksess eller ikke. Det er emballasjen som kommuniserer

Detaljer

SOSIALE MEDIER ADVANCED

SOSIALE MEDIER ADVANCED SOSIALE MEDIER ADVANCED Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online AGENDA «Facebook Advanced» Planlegging Facebook-annonsering Analyse Case: «Fra 0 til 1.000 likere» YouTube Snapchat

Detaljer

1.4 Markedsorientering

1.4 Markedsorientering 1.4 Markedsorientering Målsetting med modulen: Merkevaremodellen 1. Opprinnelse En markedsorientert bedrift er opptatt av å produsere det den kan selge (og mindre opptatt av å selge det den kan produsere)

Detaljer

En kort presentasjon av mgruppen. mgruppen.no. kreativt rådgivende miljø med nye perspektiver i all kommunikasjon mot markedet

En kort presentasjon av mgruppen. mgruppen.no. kreativt rådgivende miljø med nye perspektiver i all kommunikasjon mot markedet En kort presentasjon av mgruppen mgruppen.no _ kreativt rådgivende miljø med nye perspektiver i all kommunikasjon mot markedet HVEM ER VI? mgruppen er et kommunikasjonsmiljø for små- og mellomstore kunder.

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning for merking av. reklame i sosiale medier

Forbrukerombudets veiledning for merking av. reklame i sosiale medier Forbrukerombudets veiledning for merking av reklame i sosiale medier Juni 2014 Innhold Forbrukerombudets veiledning for merking av reklame i sosiale medier... 1 1. Formål og virkeområde... 3 2. Hovedpunkter

Detaljer

Lærestiler. Vi mennesker lærer best på ulike måter. Her er fire lærestiler basert på Peter Honey og Alan Mumfords teorier.

Lærestiler. Vi mennesker lærer best på ulike måter. Her er fire lærestiler basert på Peter Honey og Alan Mumfords teorier. Lærestiler Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 19.04.2009 Vi mennesker lærer best på ulike måter. Her er fire lærestiler basert på Peter Honey og Alan Mumfords teorier. Marianne Nordli Trainer og coach

Detaljer

Ide & tekst. Hvordan skrive en selgende tekst? Lær å utform et budskap som når sine mål. Utgitt av: Kunnskapssenteret.om. Skrevet av: Kjetil Sander

Ide & tekst. Hvordan skrive en selgende tekst? Lær å utform et budskap som når sine mål. Utgitt av: Kunnskapssenteret.om. Skrevet av: Kjetil Sander Hvordan skrive en selgende tekst? Lær å utform et budskap som når sine mål. Skrevet av: Kjetil Sander Utgitt av: Kunnskapssenteret.om Revisjon: 1.1 (Jan. 2016) Innhold Innhold...2 Brukervilkår (terms of

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Hallingdal 2020 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Styrke Hallingdal som en attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion Vedtatt i Hallingtinget 26.10.2012 Jakten på det unike - Hva har vi som ingen

Detaljer

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online SOSIALE MEDIER BASIC Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online !"#$%#$& TOTALBYRÅ MÅLINGER TNS Gallup/ RAM / Easy Research SOSIALE MEDIER Facebook / Blogg / Web-TV DESIGN Foto / Ide

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

September Uke 36 Kapittel 1 Vurdering: se Ta kapitlet i bruk.

September Uke 36 Kapittel 1 Vurdering: se Ta kapitlet i bruk. Dette forslaget til årsplan loser eleven gjennom læreboka fra kapittel 1 til 11. De fleste kapitler har fått tildelt 3 uker, noe som selvfølgelig bare er et forslag. Kapittel 12 er en språklig verktøykasse,

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi. for Firesafe

Kommunikasjonsstrategi. for Firesafe Kommunikasjonsstrategi for Firesafe utarbeidet i samarbeid med Fete typer, mars 2012 Innledning En kommunikasjonsstrategi kan gjøres mer eller mindre omfattende avhengig av behov, tidsbruk og tilgjengelige

Detaljer

Synliggjøring av fagskoleutdanning et felles løft: Erfaringer fra Rekrutteringskampanjen til inspirasjon. Kompetanseløftet 2015

Synliggjøring av fagskoleutdanning et felles løft: Erfaringer fra Rekrutteringskampanjen til inspirasjon. Kompetanseløftet 2015 Synliggjøring av fagskoleutdanning et felles løft: Erfaringer fra Rekrutteringskampanjen til inspirasjon Kompetanseløftet 2015 Synliggjøring av fagskoleutdanning av interesse for hvem? Erfaringer fra rekrutteringskampanjen

Detaljer

DM-Guiden. Tips: Lag en fremdriftsplan for DM-kampanjen som innbefatter punktene i DM-guiden fra 1 til 7

DM-Guiden. Tips: Lag en fremdriftsplan for DM-kampanjen som innbefatter punktene i DM-guiden fra 1 til 7 DM-Guiden En god DM-kampanje bygger på det samme tankesettet uavhengig av hvor stor kampanje du skal ha, hvem du skal nå eller i hvilken bransje du er. Følger du prinsippene ser du raskt hvor logisk det

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

Veiledning for bruk av Europass språkpass

Veiledning for bruk av Europass språkpass Veiledning for bruk av Europass språkpass Innledning Europass språkpass er et dokument du kan bruke til å beskrive språkkunnskapene dine. Dokumentet er utviklet av Europarådet og er en av tre deler i det

Detaljer

Utdrag fra boken Markedsføring fra A til Å av Philip Kotler

Utdrag fra boken Markedsføring fra A til Å av Philip Kotler Markedsføring fra A til Å Utdrag fra boken Markedsføring fra A til Å av Philip Kotler Bodø den 14.02.2004 Bernt I. Langås Markedsføring er svaret på hvordan man konkurrerer på andre baner enn pris Markedsføring

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

Noen markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark

Noen markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark Noen markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark Finnmarkskonferansen 2007, Alta 5. september. Finnmarkskonferansen 2007. 1 Bedriftenes markedsmessige utfordringer er knyttet til dens evne

Detaljer

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek.

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Hvorfor kurs i markedsføring? Å vite hvordan en kan selge

Detaljer

Bibliotek som merkevare er det mulig?

Bibliotek som merkevare er det mulig? Bibliotek som merkevare er det mulig? Presentasjon på bibliotekledermøte i Østfold 28. februar 2011 Anne Berit Brandvold - gjøre bibliotekene synlige på en positiv måte - vi ville utvikle felles mål, visjoner,

Detaljer

CARAT - REDEFINING MEDIA

CARAT - REDEFINING MEDIA CARAT - REDEFINING MEDIA AGENDA Hvordan jobber egentlig mediebyråene? Hva er utfordringene i forhold til å integrere spons og event på en bedre måte hos mediebyråene? 8 MILLIARDER REKLAMEKRONER GÅR GJENNOM

Detaljer

Hvordan jobber dere for å nå bedriftens kundegruppe?

Hvordan jobber dere for å nå bedriftens kundegruppe? Intervjuguide Innledende spørsmål: Hvem er dere? Fortell litt om deres bedrift og hva dere jobber med. Spesialfelt? Hva slags virksomhet driver dere med? Hvem er deres hovedkunder? Tema Hovedspørsmål Oppfølgingsspørsmål

Detaljer

Fagerjord sier følgende:

Fagerjord sier følgende: Arbeidskrav 2A I denne oppgaven skal jeg utføre en analyse av hjemmesiden til Tattoo Temple (http://www.tattootemple.hk) basert på lenker. Analysen er noe basert på et tidligere gruppearbeid. Hjemmesiden

Detaljer

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Faglærer: Sofie Flak Fagerland Standarder (gjennom hele semesteret): Grunnleggende ferdigheter: - Å kunne utrykke seg muntlig i norsk er å ha evnen til å lytte og

Detaljer

Er du en gardsutvikler? Kurs i omdømmebygging, produktutvikling og visuell identitet

Er du en gardsutvikler? Kurs i omdømmebygging, produktutvikling og visuell identitet Er du en gardsutvikler? Kurs i omdømmebygging, produktutvikling og visuell identitet ber 2009 Jakten på den gode historien er i gang... Alle kjenner Olaug sin traktor... Denne retningen er en hyllest til

Detaljer

EKSAMENSDELEN. FAGNAVN: "fylles ut av eksamenskontoret" FAGKODE: "fylles ut av eksamenskontoret" VÅREN 2014 (endres av eksamenskontoret)

EKSAMENSDELEN. FAGNAVN: fylles ut av eksamenskontoret FAGKODE: fylles ut av eksamenskontoret VÅREN 2014 (endres av eksamenskontoret) LOKALT GITT EKSAMEN EKSAMENSDELEN FAGNAVN: "fylles ut av eksamenskontoret" FAGKODE: "fylles ut av eksamenskontoret" VÅREN 2014 (endres av eksamenskontoret) Fagnavn Fagkode Norsk NOR1206 Forberedelsesdager

Detaljer