Ole Strøm TXT. Hvordan skrive selgende og profilerende reklametekster?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ole Strøm TXT. Hvordan skrive selgende og profilerende reklametekster?"

Transkript

1 TXT

2

3 Ole Strøm TXT Hvordan skrive selgende og profilerende reklametekster?

4 Akademika forlag, Trondheim 2013 ISBN Det må ikke kopieres fra denne boka ut over det som er tillatt etter bestemmelser i lov om opphavsrett til åndsverk, og avtaler om kopiering inngått med Kopinor. Dette gjelder også filer, kode eller annen gjengivelse tilknyttet e-bok. Grafisk formgivning: Type it Omslag: Bjørg D. Wik Trykk og innbinding: Ait Oslo Papir: Munken lynx 90 g Vi bruker miljøsertifiserte trykkerier. Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond. Akademika forlag Oslo/Trondheim Forlagsredaktør:

5 Innhold Innledning 9 Del I GRUNNLAGET 1. Hva ønsker du å oppnå? 13 Hva er målsettingen med den teksten du skal skrive? 2. Hvem vil du snakke med? 23 Hvilken målgruppe skal denne teksten rettes mot? 3. Hvilket medium skal benyttes? 29 Mediene som benyttes til reklame, er ulike, og folk er i ulikt modus når de benytter mediene. Dette stiller store krav til reklametekstene. 4. Nyttig kunnskap 45 En vellykket reklametekst er en tekst som gir oppdragsgiver suksess. For å skrive en vellykket tekst trenger du kunnskap om objektet du skal skrive om, markedsdata, markedsstrategi og innsatsfaktor. 5. Strategiske tanker 51 Som tekstforfatter må du alltid ha en kommunikasjonsstrategi før du starter idé- og tekstarbeidet. Akkurat som en lege må du først stille en diagnose, for deretter å anbefale en behandling. 5

6 TXT Del II IDÉARBEIDET 6. Idéprosessen 63 Hvordan skaper man en god kommunikasjonsidé? Hvorfor lager noen reklamebyråer bedre reklame enn andre? Hvorfor har noen enkeltpersoner bedre kreative evner enn andre? Kan kreativitet utvikles? 7. Idéutviklingen 73 Hvordan jobbes det i et reklamebyrå for å skape ideer? Hva er kontrapunktet i dramatiseringen? Hvordan jobber man med å finne den rette overskriften? Hvordan velger man ut rett idé? 8. Den kreative verktøykassa metoder for å skape kreativ reklame. 9. Den kreative strategien 91 Hvilke virkemidler skal man bruke for at forbrukerne skal få den følelsen vi ønsker at de skal få? Bruk av stil og tone i utførelsen av reklamekampanjen. Del III SKRIVEJOBBEN 10. Hvordan kommer du i gang? 99 Er du redd for det hvite arket? Skriv til en du kjenner. 11. Stryk første avsnitt 107 Alle har behov for å skrive en innledning, for liksom å komme i gang. Stryk innledningen og vurder om teksten blir bedre. Det er ikke sikkert at leseren er interessert i det du skriver om i innledningen. 12. Merk alle argumenter med gul merkepenn 111 Når du har skrevet det første utkastet, merk salgsargumentene. 6

7 INNHOLD 13. Er rekkefølgen på argumentene logisk? 115 Stokk om på argumentrekkefølgen slik at den blir mer logisk. 14. Vil teksten appellere til din målgruppe? 119 Det er viktig at du har gjort en god målgruppebeskrivelse på forhånd, slik at du vet hvem du skal skrive til, og hva denne målgruppen legger vekt på. 15. «Kill your darlings» 127 Stryk foreløpig alle finurlige formuleringer du selv elsker. 16. Er argumentasjonen unik sett i forhold til konkurrentene? 131 Finnes det en unik brukerfordel, bør den komme først. Kanskje det er bare den du skal skrive om? 17. Er teksten bygget opp omkring en idé? 135 En idé fenger mer enn bare en beskrivelse. Dramatiser! Utdyp ideen i teksten. 18. Begynn på nytt! 141 Prøv å skrive teksten på nytt selv om du er fornøyd med den du har. Kanskje du vil sprenge grenser du ikke trodde var mulig? 19. Korte eller lange tekster? 143 Teksten skal være så lang som det er nødvendig for å oppfylle kommunikasjonsmålsettingen. 20. Lesbarhet 153 Jo lettere det er å lese teksten, desto mer lest blir den. 21. Skriveteknikker og tekstmanerer 167 Leseren er som en fisk. Når du har fått ham på kroken, vil han prøve å komme seg løs. Din tekst må derfor ha noen mothaker. Her får du 21 måter å skrive tekst på. 7

8 TXT Del IV ETTERARBEIDET 22. Presentasjonen 195 Ingen kampanjeforslag og tekster er verdt fem øre før de er godkjent av oppdragsgiveren. 23. Justeringer 205 Jo bedre forarbeid som gjøres av aktørene i byrået, desto færre justeringer blir det i etterkant. En spesiell takk til 213 8

9 Innledning Selv om det skjer utallige endringer i samfunnet, i ulike medier, i kommunikasjonsteknologi, og i typen oppdragsgivere, er det noe fundamentalt ved reklamebransjen som ikke har forandret seg særlig i løpet av de siste førti årene, nemlig måten gode og virkningsfulle reklametekster er bygget opp på. Uansett hvilket medium som velges, er teksten en viktig bestanddel. Vanligvis er det teksten som, bokstavelig talt, får siste ord i enhver reklamekampanje. Og slik vil det fortsatt være. Kommunikasjon skjer via visuelle tegn, lyd eller skrift. Det er gjennom skriften at vi tekstforfattere har vår misjon. Der avgjøres det om vi lykkes eller ikke. Om vi klarer å få tusenvis av mennesker til å reise seg fra godstolen og ta turen til butikken eller gå inn på nettet for å kjøpe det produktet vi anbefaler. Verktøyene vi bruker, er verbale og visuelle stimuli. Som tekstforfattere jobber vi også med det visuelle, ved å utvikle nye kommunikasjonskonsepter nye bærekraftige ideer som bidrar til å endre konkurranseforholdene i markedet. I tillegg jobber vi grundig med kommunikasjonsstrategien, altså på hvilken måte vi skal utforme og legge opp kampanjen for at den skal gi best mulig effekt. 9

10 TXT Jeg velger å begynne denne boken med sistnevnte ganske enkelt fordi du først må vite hva du skal gjøre, og så hvordan du skal gjøre det, før du gjør det. Deretter snakker jeg om den viktige idéprosessen, deretter om tekstmanerer og skriveteknikker i ulike medier, før jeg til slutt tar for meg etterarbeidet altså det siste som skjer før kampanjen går på lufta. Rådene og veiledningen i denne boken stammer fra min egen mangeårige erfaring som tekstforfatter og kreativ leder i noen av de mest toneangivende reklamebyråene i Oslo. Jeg har skrevet boken i samme type språkdrakt som jeg benytter i reklamebransjen: enkelt og lett forståelig. Meningen er at det skal være en praktisk og veiledende bok, som kan brukes både under utdanning og som et oppslagsverk i arbeidslivet. Boken er lagt opp slik at innholdsfortegnelsen kan fungere som en oppsummering. Det vil forhåpentligvis gjøre det lettere å bruke boken som oppslagsverk. Du vil kanskje savne massevis av bilder av annonser, plakater, brosjyrer, DM og klipp fra reklamefilmer og sosiale medier. Årsaken til at disse ikke er med, er at da vil bildene av disse reklamene styre din oppfatning. Derfor beskrives bruk av visuelle elementer, slik at du selv kan tenke deg hvordan reklamen vil se ut. Men ingen regel uten unntak: Én annonse er avbildet, og hvorfor den er med forstår du når du leser boken. Gran, mars 2013 Ole Strøm * * Ole Strøm var i full gang med å fullføre arbeidet med denne boken, da det triste skjedde at han døde brått og uventet 17. mars i år. 10

11 Del I GRUNNLAGET

12

13 1. Hva ønsker du oppnå? En reklametekst er ikke ment å være et stykke velklingende prosa. Det er en tekst som har et konkret formål. Før du begynner å skrive, må du vite hva du vil oppnå. I prinsippet har du fem hovedmålsettinger å velge mellom: 1. Salgstekst 2. Profilerende tekst 3. En mellomting mellom salgstekst og profilerende tekst 4. Kunngjøring 5. Informasjonstekst Salgstekst Hensikten med salgsteksten er kort og godt å selge en vare eller tjeneste. En slik tekst handler vanligvis svært konkret om hvilke fordeler leseren kan oppnå ved å kjøpe produktet eller tjenesten helst så fort som mulig. Teksten skal derfor framtre så fristende som mulig. Ord som ofte brukes i slike tekster, er: tilbud spesialtilbud 13

14 TXT rabatt kampanjetilbud spar sparetilbud nyhet førog-nå-pris priskrakk begrenset antall først til mølla begrenset tid vinn din gevinst garanti returgaranti du risikerer ingenting pengene tilbake hvis spesiell utførelse kampanjetilbud nå i Norge nytt parti ankommet hurtigsvarspremie kun for våre faste kunder nattåpent. Kritikere karakteriserer slike ord som banaliteter og klisjeer i et typisk reklamespråk. Dyktige reklamefolk betegner derimot slike ord som «magiske ord» det vil si salgsutløsende ord som virker gang på gang. Man kan kritisere bruken av disse ordene så mye man vil, men vi vet at de gir valuta for pengene. Når skal du benytte en typisk salgstekst? Svaret er like enkelt som spørsmålet: når du får i oppdrag å lage selgende reklame. Ofte benyttes slike tekstvirkemidler i detaljistannonser og direkte reklame (DM) samt på Internett, både på kommersielle nettsteder og i sosiale medier. Profilerende tekst I en profilerende tekst er ikke hensikten primært å selge på kort sikt, men å skape et godt omdømme for merkevaren. Som oftest er det inntrykket man skal formidle, helt spesifikt. Reklamefolkene har arbeidet seg fram til et merkevarekonsept som skal skape et bestemt etterlatt inntrykk i forbrukernes bevissthet. Nøkkelordene ved målsettingen er altså spesifikt etterlatt inntrykk. Opp gjennom årene har det versert en rekke faguttrykk for å beskrive denne typen markedsføring, for eksempel: propaganda image USP (unique selling proposition) tema profilering posisjonering konsept merkevarebygging omdømme. 14

15 1. HVA ØNSKER DU OPPNÅ? Faglig sett kan jeg slaktes når jeg sier at alle disse uttrykkene i prinsippet betyr det samme de tillegges bare ulik vekt alt etter i hvilken tidsperiode de var moderne. Propaganda står for påvirkning for en bestemt sak, hvor formålet er at de som blir utsatt for propagandaen, skal bli enige i innholdet altså en ensidig påvirkning. Image er å bygge en bestemt «aura» rundt en merkevare, i den hensikt at det skal skape preferanse. Eller man kan si at det er helheten av alle assosiasjoner som forbindes med et bestemt objekt, en vare, tjeneste, artist, politiker, organisasjon eller bedrift. USP er et begrep som betyr at man finner en unik forbrukerfordel ved produktet eller tjenesten, og bygger markedsføringen på denne. Tema betyr at man bygger all kommunikasjon for et merke på ett bestemt salgstema en bærekraftig idé som gir produktet en bestemt identitet. Profilering innebærer å bygge kommunikasjonen på en bestemt profil i tekst og bilde som forbrukerne lett kan identifisere seg med, og som dermed vil skape preferanse for merket. (Man kan også si at profilering er tiltakene som gjøres for å gi merkevaren en bestemt image.) Posisjonering er å gi merket en bestemt posisjon i forbrukernes bevissthet sett i forhold til konkurrentene. 15

16 TXT Konsept er et samlet og helhetlig kommunikasjonsbudskap for merket som er troverdig, lett å kjenne igjen og skaper en varig positiv identitet (image) for merket. Merkevarebygging er å bygge opp positiv og lett identifiserbar kjennskap til og kunnskap om et bestemt merke i forbrukernes bevissthet. Omdømme er det samlede inntrykket man ønsker at folk flest skal ha av virksomheten eller merket. Det er ikke vanskelig å forstå at det er en viss forskjell på innholdet i disse begrepene. Samtidig kan man si det slik at hvis man putter alle begrepene i samme gryte, så blir det ikke lapskaus, men en meget smakfull rett. Som tekstforfatter er du vanligvis en del av det teamet i reklamebyrået som utarbeider idégrunnlaget som kommunikasjonen skal bygge på. Det spiller for så vidt ingen rolle hvilket faguttrykk du bruker for å beskrive dette, men nå for tiden benyttes som oftest begrepene konsept, merkevarebygging og omdømme. Selvsagt er hensikten at man til syvende og sist skal selge mer av merket og befeste det bedre i markedet. Når jeg her bruker «profilerende tekst» for å beskrive teknikkene rundt dette, er ikke det fordi jeg foretrekker uttrykket «profilerende», men fordi jeg må velge noe. Senere i boken kan det godt hende at jeg vil bruke andre relevante faguttrykk fra propaganda til omdømme. Hovedhensikten ved å benytte profilerende kommunikasjon er å 16

17 befeste merket i markedet, gi merket en klar posisjon i forhold til konkurrentene og via et gjennomtenkt konsept drive merkevarebygging, slik at merket får et godt omdømme. Som tekstforfatter er det din jobb å bygge opp under den kommunikasjonsplattformen, det konseptet, som teamet i byrået har kommet fram til, og som oppdragsgiveren har godkjent. Slike tekster har store variasjonsmuligheter avhengig av konsept og medium. Noen medier egner seg for lange tekster, mens andre krever korte, konsise tekster. I de aller fleste tilfeller er det tre elementer som til sammen gir uttrykk for konseptet. Det er: ideen overskriften slagordet (payoff). 1. HVA ØNSKER DU OPPNÅ? Som regel gir det visuelle inntrykket og overskriften (headingen) uttrykk for ideen, mens den oppsummerende temateksten (payoffen/slagordet) stadfester konseptet. Vellykket markedsføring i dagens konkurranse er svært avhengig av gode kommunikasjonskonsepter. Det er de som danner grunnlaget for merkevarebyggingen som fører til preferanse i markedet for det merket du markedsfører. Med et godt markedsføringskonsept bygger du en forsvarsmur rundt merkevaren. Har du et sterkt strategisk forsvar og foretar konkrete angrep ved hjelp av taktiske salgsteknikker, kan du bygge merket til å bli ledende i markedet. Noe av det aller viktigste ved slik kommunikasjon er at man har is i magen og fastholder konseptet over mange år. Noen slike konsepter har vært holdbare i flere titalls år, ta for 17

18 TXT eksempel: «Lottomillionærer er ikke som andre millionærer», «Evergood litt dyrere for smakens skyld», «Blenda vasker hvitere», «Audi forspranget ligger i teknikken» og «VG dagen er ikke den samme uten». En mellomting mellom salgstekst og profilerende tekst Det er naturligvis ikke slik at enten skriver du en salgstekst, eller så skriver du en profilerende tekst. Hvis ideen med filmen, spoten, internettplakaten eller annonsen primært er profilerende, så skal teksten naturligvis underbygge hovedhensikten. Men det skader ikke at man appellerer til at forbrukerne skal kjøpe produktet. Folk trenger av og til et lite spark bak for å reagere, særlig de som ikke er vante og lojale brukere. Du har sikkert lagt merke til at Lotto i sin reklame har tilføyet tekst som for eksempel: «Denne uken gull-lotto med 30 millioner i potten.» Det er en aktiviserende, salgsutløsende tekst som kan få sporadiske brukere til å reagere som tilsiktet. Ofte er også det motsatte tilfelle, nemlig at reklamen primært skal være salgsutløsende, sekundært profilerende. Her kan vi ta fram en bilannonse som eksempel. Audi tilbyr en kampanjemodell i begrenset antall som selges i en begrenset tid. Vanligvis tilbys en kampanjemodell med en attraktiv utstyrspakke til lavpris. Teksten er av «løp-og-kjøp»-karakter og inneholder flere av momentene som karakteriserer en salgstekst. I tillegg kommer en payoff som understreker og bygger opp under Audis image, nemlig med konseptteksten: «Audi forspranget ligger i teknikken.» Det skaper gjenkjennelse til all tidligere kommunikasjon fra Audi og bidrar til å gjøre leseren trygg på at dette er et godt kjøp. 18

19 1. HVA ØNSKER DU OPPNÅ? Kunngjøring Av og til får tekstforfatteren i oppdrag å lage en kunngjøringsannonse. Mange vil se på det som et trivielt og enkelt oppdrag, men det er ikke alltid tilfelle. Kunngjøringsannonsens hensikt er som regel å overbringe et viktig budskap som skal bli sett, lest og husket. For å klare det må annonsen skape en viss oppsikt, og språket må være kortfattet og presist. Det bør ikke være noe utenomsnakk, man går som regel rett på sak. I enkelte tilfeller handler budskapet om et arrangement som skal finne sted. Da er det i realiteten en «direct response»- annonse (salgsannonse), hvor hensikten er å få så mange som mulig til å komme til arrangementet. I slike tilfeller er det viktig å lage en god, interessevekkende overskrift samt en kortfattet, lokkende tekst som skaper lyst til å overvære arrangementet. I tillegg må man ikke glemme tid og sted, og hvor man får kjøpt billetter samt billettprisen. Når du får i oppdrag å lage en slik annonse, vær nøye med å få oppdragsgiveren til å klargjøre den reelle hensikten med annonsen. Jeg har opplevd å skulle lage kunngjøringsannonse om premier i et lotteri for et veldedig formål. Selv om det høres litt suspekt ut, kom det etter hvert fram at som seriøs aktør ville den veldedige organisasjonen selvsagt kunngjøre vinnernumrene, men ikke i større omfang enn nødvendig. En betydelig del av inntektene fra lotteriet kom nemlig fra uavhentede gevinster! Det ble laget en annonse i «nødvendig størrelse» som ble satt inn i et utvalg riksdekkende aviser. Annonsen ble plassert på rubrikkside, venstreside, langt nede på siden og inn mot rygg. Det er et «usynlig» sted i avisen, et sted som blir oversett uten at man tenker over det. Annonsens utforming hadde også sitt å si. Ordet «Kunngjøring» som overskrift sier i seg selv 19

20 TXT at dette er noe kjedelig (nesten som ordet «proklama»). Den følgende teksten besto kun av gevinstbeskrivelse og vinnernummer. Mange aner aldri at de har vunnet i slike lotterier. De kjøpte loddene for å støtte organisasjonen, og har for lengst glemt hele greia når vinnerne kunngjøres flere måneder senere. Informasjonstekst Også informasjonstekster kan ha én av to hensikter: 1) å bli lest av så mange som mulig, eller 2) å bli lest av så få som mulig. Hvis hensikten er å bli lest av så mange som mulig, er det viktig først å finne ut hva som er den reelle hensikten med informasjonen. Hva er det viktigst å informere om? I mange tilfeller skal ikke informasjonsteksten bare handle om ett tema, men om mange og sammensatte temaer. Dette behøver ikke være mer komplisert enn at du redigerer teksten, dvs. sorterer temaene etter viktighet og logikk for leseren. Med logikk mener jeg her at temaer som hører sammen, kommer i logisk rekkefølge. Er teksten lang, bør den brytes ned i avsnitt med subheadinger (subtitler). Mange informasjonstekster befinner seg på produktemballasje og som merkelapp på klesplagg. I noen tilfeller er slike tekster usedvanlig viktige og har et lovbestemt innhold, i andre tilfeller ikke spesielt nødvendige. Bruksanvisninger kan være svært viktige for bruksresultatet. Jeg hørte en gang en historie om en mann som sendte inn en klage på et tokomponentlim. Han hadde ikke oppfattet at det fantes et slikt lim, Araldit, med to tuber i en og samme blitzerpakning. Han trodde det var et tilbud med «kjøp to, betal for én». Limet virket ikke, det var bare noe kliss, hevdet han. 20

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

SALG. Hvorfor skal vi selge? For å sikre at. Hva er salg? Salg er å få. På samme måte

SALG. Hvorfor skal vi selge? For å sikre at. Hva er salg? Salg er å få. På samme måte SALG Hvorfor skal vi selge? For å sikre at For å sikre at Hva er salg? Salg er å få På samme måte Selgerstiler Skal vi bare være hyggelige eller selge for enhver pris? Salgsintensitet Målrettet salg Definere

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Gå til neste side her En digital strategi

Gå til neste side her En digital strategi Gå til neste side her En digital strategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebook-siden

Detaljer

Refleksjonsnotat Web.

Refleksjonsnotat Web. Refleksjonsnotat Web. www.kildebruk.host22.com Mariell Hagen Hovedoppgaven i Web Webdesign: opphavsrett og bruk av kilder Vi har hatt prosjektperiode i litt over 2 uker. Oppgaven var at vi skulle lage

Detaljer

Grafisk. design. Grafisk

Grafisk. design. Grafisk Grafisk profil Hvordan den brukes i en bedrift og hvorfor det er så viktig å ha en tydelig profil på bedriften. Grafisk profilering er arbeidet med visuell markedsføring av en virksomhet eller et produkt

Detaljer

Grafisk arbeid. Artikkelen er skrevet av Henning Handå for Studentliv

Grafisk arbeid. Artikkelen er skrevet av Henning Handå for Studentliv Grafisk arbeid Artikkelen er skrevet av Henning Handå for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring. Samtidig fungerer den også

Detaljer

Modul 4 - Merkevare. Generelt

Modul 4 - Merkevare. Generelt Modul 4 - Merkevare I denne modulen gjennomgår vi begrepet merkevare og hvordan foreninger kan bruke dette i sitt profileringsarbeid. Merkevare er det nettverk av assosiasjoner (sympatier og antipatier)

Detaljer

Modul 3 Varemerke. Generelt

Modul 3 Varemerke. Generelt Modul 3 Varemerke I denne modulen tar vi for oss begrepet varemerke, gjennomgår bruken av såkalte SWOTanalyser og ser hvordan foreningene kan utarbeide ulike typer profildokumenter. Varemerke er et navn,

Detaljer

ARBEIDSHEFTE. Veien til ditt unike brand starter her!

ARBEIDSHEFTE. Veien til ditt unike brand starter her! ARBEIDSHEFTE Veien til ditt unike brand starter her! Hva er det som gjør at kundene velger akkurat din bedrift og ikke «naboens» selv om dere selger samme produkt? Hva får oss til å legge mer penger i

Detaljer

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Program Dag 1: Profil og omdømme Dag 2: Markedsføring, sosiale medier og pressearbeid Studentliv - Kurs i Kommunikasjon

Detaljer

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Veier til synlighet Bygge et godt omdømme Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Definisjon omdømme Kortversjon: Inntrykket omverden har av

Detaljer

Sosiale medier i et dannelsesperspektiv - Facebook. Norskfaget på yrkesfaglige programområder

Sosiale medier i et dannelsesperspektiv - Facebook. Norskfaget på yrkesfaglige programområder Sosiale medier Sosiale medier i et dannelsesperspektiv - Facebook Oppgaver tilpasset: Norskfaget på yrkesfaglige programområder Øving på nøkkelkompetanse; de grunnleggende ferdighetene: Elevene skal trene

Detaljer

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman.

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman. Prosjektplanlegger Skap størst mulig grunnlag for suksess. Fyll ut vår prosjektplanlegger så nøye du kan! I Siteman har vi spesialisert oss på å bygge gode nettsteder, med god synlighet i søkemotorene,

Detaljer

Skrive for WEB 9. juni 2016

Skrive for WEB 9. juni 2016 Skrive for WEB 9. juni 2016 Innhold Hvordan leser du på nett? Hvorfor skriver du på nett? Hvem skriver du for? Hvordan lage gode titler og ingresser Lenker Lettleste tekster Hvordan leser vi på nett? Se

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING

PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING MÅLGRUPPE En målgruppe er en bestemt gruppe mennesker man prøver å formdile et skreddersydd budskap til. En målgruppe defineres av ulike faktorer som kjønn, alder, inntekt,

Detaljer

Margareth Iuell-Heitmann. Når klassen er ferdig med å jobbe med reklame skal elevene i 1bat*:

Margareth Iuell-Heitmann. Når klassen er ferdig med å jobbe med reklame skal elevene i 1bat*: Læreplanen i norsk sier dette: Målet for opplæringa er at eleven skal kunne: kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive uttrykksformer i framføringer og presentasjoner beskrive samspillet mellom

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Agenda. 1: Hva er design? 2: Hvorfor bruke penger på design? 3: Noen eksempler 4: Hva kan Innovasjon Norge bidra med?

Agenda. 1: Hva er design? 2: Hvorfor bruke penger på design? 3: Noen eksempler 4: Hva kan Innovasjon Norge bidra med? Agenda 1: Hva er design? 2: Hvorfor bruke penger på design? 3: Noen eksempler 4: Hva kan Innovasjon Norge bidra med? 1 2 Hva er design? 3 Men også. 4 5 Bedriften har ca 40 ansatte 6 x Definisjoner på design

Detaljer

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda SITUASJONSBESKRIVELSE Merkevaren Lofoten består av en rekke produkter av foredlet fisk og ble lansert

Detaljer

Tekst: Shit happens Natur og ungdom

Tekst: Shit happens Natur og ungdom Lesing av sammensatt tekst - reklame Tekst: Shit happens Natur og ungdom Læreplanmål i norsk Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Skriftlige kommunikasjon lese et representativt utvalg samtidstekster,

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

Fred Selnes. markedsføringsledelse

Fred Selnes. markedsføringsledelse Fred Selnes Innføring i markedsføringsledelse Oversatt fra engelsk av Bjørnar Magnussen, bearbeidet av forfatteren Akademika forlag 2012 Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-3210-026-2 Originalens tittel:

Detaljer

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online SOSIALE MEDIER BASIC Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online !"#$%#$& TOTALBYRÅ MÅLINGER TNS Gallup/ RAM / Easy Research SOSIALE MEDIER Facebook / Blogg / Web-TV DESIGN Foto / Ide

Detaljer

Hvordan få oppmerksomhet. Ung:leder 25. april Charlotte Svensen Kommunikasjonssjef i Norges Friidrettsforbund

Hvordan få oppmerksomhet. Ung:leder 25. april Charlotte Svensen Kommunikasjonssjef i Norges Friidrettsforbund Hvordan få oppmerksomhet Ung:leder 25. april Charlotte Svensen Kommunikasjonssjef i Norges Friidrettsforbund Mål: Bevisstgjøring av hvorfor vi skal bruke ulike kanaler for oppmerksomhet Bruk av ulike kanaler

Detaljer

FORRETNINGSPLAN Hva skal forretningsplanen inneholde? Forside

FORRETNINGSPLAN Hva skal forretningsplanen inneholde? Forside FORRETNINGSPLAN I forretningsplanen skal dere bla. gi en beskrivelse av forretningsideen, mål for bedriften, hvilke markeder dere ønsker å få innpass på og hvem som er kundene/målgruppen deres. For å få

Detaljer

Reklameanalyse. En analyse av kampanjen Lånte fjær. Sissel Flo Nilsen

Reklameanalyse. En analyse av kampanjen Lånte fjær. Sissel Flo Nilsen Reklameanalyse En analyse av kampanjen Lånte fjær. Sissel Flo Nilsen 15Digigraf1 - Digital Mediedesign 2016-17 Høyskolen i Sørøst-Norge, Campus Notodden 28. September 2016 Sissel Flo Nilsen 15Digigraf1

Detaljer

KONSONANTFORBINDELSER

KONSONANTFORBINDELSER KONSONANTFORBINDELSER Denne gang: Les ordene: Elevene leser ordene flere ganger for å bli kjent med dem. De kan lese dem stille, høyt, to og to for hverandre, i korlesing, etc. Lese og gjenkjenne ordene.

Detaljer

SOSIALE MEDIER ADVANCED

SOSIALE MEDIER ADVANCED SOSIALE MEDIER ADVANCED Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online AGENDA «Facebook Advanced» Planlegging Facebook-annonsering Analyse Case: «Fra 0 til 1.000 likere» YouTube Snapchat

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss Plakater/flygeblad: Vi har laget 450 plakateksemplarer der hver av de 29 ansatte i bedriften vår har hengt opp plakater

Detaljer

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G KNUT GEORG ANDRESEN MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Knut Georg Andresen MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Fair Forlag AS Copyright Fair Forlag AS 2012 Grafisk produksjon: John Grieg AS, Bergen Omslagsdesign: MAD

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

web grafisk design reklame brosjyre bok rilling kreativ Svanemerket trykk folder

web grafisk design reklame brosjyre bok rilling kreativ Svanemerket trykk folder web bok rilling folder engasjement idé erfaring grafisk design reklame brosjyre kreativ Svanemerket trykk Ingen armé kan motstå styrken av en idé som kommer når tiden er moden for den. (Victor Hugo) EKH

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning for merking av. reklame i sosiale medier

Forbrukerombudets veiledning for merking av. reklame i sosiale medier Forbrukerombudets veiledning for merking av reklame i sosiale medier Juni 2014 Innhold Forbrukerombudets veiledning for merking av reklame i sosiale medier... 1 1. Formål og virkeområde... 3 2. Hovedpunkter

Detaljer

Analyse av en sammensatt tekst. Reklamer, holdningskampanjer, annonser, tegneserier, illustrasjoner eller kunst. Resonnerende sjanger.

Analyse av en sammensatt tekst. Reklamer, holdningskampanjer, annonser, tegneserier, illustrasjoner eller kunst. Resonnerende sjanger. Analyse av en sammensatt tekst Reklamer, holdningskampanjer, annonser, tegneserier, illustrasjoner eller kunst. Resonnerende sjanger. Forberedelse før skrivingen begynner Begynn med å se/lese teksten og

Detaljer

Prøveeksamen høst 2011

Prøveeksamen høst 2011 Prøveeksamen høst 2011 Tverrfaglig prøve MK2 Medier og kommunikasjon Forberedelsesdelen Forberedelsestid ca. 24 timer Utdeling mandag 14.november kl. 08:35 Hjelpemidler: Alle Informasjon Praktisk del Tirsdag

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Gründercamp Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Hva er Gründercamp? Idéverksted Fokus på kreativitet og nyskaping Konsentrert tidsrom og fokusert tema Fleksibelt program Oppdraget er reelt

Detaljer

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke Gründertrening kursinnhold, uke for uke UKE 1 Bygg ditt livsverk og sett spor! Om veivalg, tidsbruk og fokus GRÜNDER, JEG? Få tankesettet til en profesjonell gründer. Hvordan du får ut ditt potensiale

Detaljer

Det var ikke lov til å bruke tekst på plakaten og den skulle ha målene 50 70 cm, en

Det var ikke lov til å bruke tekst på plakaten og den skulle ha målene 50 70 cm, en INNLEDNING Denne oppgaven går ut på å velge en musiker,gruppe eller et orkester og lage en visuell presentasjon av en av deres sanger. Ved å illustrere sangens mening og lage en original ide, vil det gi

Detaljer

Organiser rapporten din omtrent sånn, og vurder i vei

Organiser rapporten din omtrent sånn, og vurder i vei Organiser rapporten din omtrent sånn, og vurder i vei 1. Forside - Navn + nettadresse til siden din. 2. Innledning (kort) - Oversikt over prosjektoppgaven. (Ta utgangspunkt i oppgaveteksten. Eks: Vi har

Detaljer

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Espen Grimmert Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Copyright 2015 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-450-1942-1 ISBN: 978-82-450-1744-1 (trykt) Tilrettelagt for

Detaljer

Død over fotballidiotene

Død over fotballidiotene Kortsvar Del 1 Død over fotballidiotene Litterære virkemidler kan bli brukt til å gi kraft, eller utvide forståelsen til leseren. I et utdrag fra «Isberg», skrevet av Lars Ove Seljestad (2012), kan man

Detaljer

Hvordan skrive (og få) bedre e-poster?

Hvordan skrive (og få) bedre e-poster? Hvordan skrive (og få) bedre e-poster? Hvem er jeg? Christine Calvert (@tekstdoktor) Studieleder på Norges Kreativ Høyskole 25 års erfaring som skribent Forfatter av Skriv så det selger og Skriv for nettet

Detaljer

Bibliotek som merkevare er det mulig?

Bibliotek som merkevare er det mulig? Bibliotek som merkevare er det mulig? Presentasjon på bibliotekledermøte i Østfold 28. februar 2011 Anne Berit Brandvold - gjøre bibliotekene synlige på en positiv måte - vi ville utvikle felles mål, visjoner,

Detaljer

FORFATTER OG DRAMATIKER

FORFATTER OG DRAMATIKER HVORDAN BLI FORFATTER OG DRAMATIKER En lærebok av forfatter og dramatiker Glenn Belden Denne boken gir deg et godt innblikk i forskjellene mellom å skrive en bok, en film eller et teaterstykke. Her røpes

Detaljer

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BigBlue&Company We make successful business cases MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BIGBLUE & COMPANY Jan Hillesland Vise-president i Carlsberg med globalt ansvar for Marketing, Salg og Innovasjon Kommersielt

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

HSH Lederhusets medieguide

HSH Lederhusets medieguide HSH Lederhusets medieguide Det å kunne håndtere media er blitt en viktig rolle for en bedriftsleder både det å utnytte mediene til din for å skape positiv blest rundt din virksomhet, og å unngå å ramle

Detaljer

ARBEIDSKRAV 2A: Tekstanalyse. Simon Ryghseter 02.10.2014

ARBEIDSKRAV 2A: Tekstanalyse. Simon Ryghseter 02.10.2014 ARBEIDSKRAV 2A: Tekstanalyse Simon Ryghseter 02.10.2014 Innledning Hva oppgaven handler om I denne oppgaven skal jeg ta for meg en tekstanalyse av en Netcom reklame, hvor du får en gratis billett til å

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik DIAGNOSERAPPORT for Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil

Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 17.11.08 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-053/08 Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil Saksbehandler/-sted: Christel

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Master of Media Science. Interaksjonsdesigner. Av Pål Eirik Paulsen. pp@mto-lab.no. www.blest.no. oktober 2005. webanalyse

Master of Media Science. Interaksjonsdesigner. Av Pål Eirik Paulsen. pp@mto-lab.no. www.blest.no. oktober 2005. webanalyse www.blest.no webanalyse oktober 2005 Av Pål Eirik Paulsen pp@mto-lab.no Interaksjonsdesigner Master of Media Science Formål Det overordnede formål og utgangspunkt for vår gjennomgang av Blest.no er å bruke

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Disponering av 45 minutter. 1. Kort om Scandinavian Design Group 2. Merkevarebygging 3. Historien om Sørlandschips

Disponering av 45 minutter. 1. Kort om Scandinavian Design Group 2. Merkevarebygging 3. Historien om Sørlandschips Disponering av 45 minutter 1. Kort om Scandinavian Design Group 2. Merkevarebygging 3. Historien om Sørlandschips Om SDG Scandinavian Design Group er et av Nordens ledende byråer innen merkevarebygging

Detaljer

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret GODT VALG-KONSEPTET - en posisjonering for fremtiden Mål: Visjon: Budskap: Å vri kjøpsatferd i en mer miljøriktig og rettferdig retning Bli en ledende

Detaljer

Øystein Wiik. Best når det virkelig gjelder

Øystein Wiik. Best når det virkelig gjelder Øystein Wiik Best når det virkelig gjelder Om forfatteren: Med utgangspunkt i sin karriere som sanger og skuespiller har Øystein Wiik jobbet som motivator og foredragsholder, nasjonalt og internasjonalt,

Detaljer

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Vi tror det er svært viktig å bruke noe tid på kapitlet om studieteknikk. Det legger grunnlaget for god læring både i norsk og andre fag resten av året. I

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no 2012-2017 Å lage en kommunikasjonsstrategi er en prosess. Selve veien mens det hele blir til, er en bevisstgjøring av alle involverte. Derfor har vi valgt å involvere

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

«Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd!

«Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd! «Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd! Halvor Lind Erfaring med markedsføring og ledelse helt siden 80-tallet, og har 25 års erfaring innenfor grafisk produksjon og visuell

Detaljer

Effektivere markedsføring og kommunikasjon

Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon med fokus på resultat! I dag opplever vi alle uansett om vi arbeider innenfor næringslivet eller i offentlig sektor

Detaljer

1.4 Markedsorientering

1.4 Markedsorientering 1.4 Markedsorientering Målsetting med modulen: Merkevaremodellen 1. Opprinnelse En markedsorientert bedrift er opptatt av å produsere det den kan selge (og mindre opptatt av å selge det den kan produsere)

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Kims Norge AS Postboks 4272 Nydalen 0401 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Kims - markedsføring av konkurranse på chipsposer

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

Ide & tekst. Hvordan skrive en selgende tekst? Lær å utform et budskap som når sine mål. Utgitt av: Kunnskapssenteret.om. Skrevet av: Kjetil Sander

Ide & tekst. Hvordan skrive en selgende tekst? Lær å utform et budskap som når sine mål. Utgitt av: Kunnskapssenteret.om. Skrevet av: Kjetil Sander Hvordan skrive en selgende tekst? Lær å utform et budskap som når sine mål. Skrevet av: Kjetil Sander Utgitt av: Kunnskapssenteret.om Revisjon: 1.1 (Jan. 2016) Innhold Innhold...2 Brukervilkår (terms of

Detaljer

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev?

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? For de fleste av oss vil leserbrev være det mest naturlige hvis vi skal bidra til synlighet for partiet og partiets standpunkter i valgkampen. Leserbrev-sidene

Detaljer

Hvordan skrive en god masteroppgave? RESA april 2016

Hvordan skrive en god masteroppgave? RESA april 2016 Hvordan skrive en god masteroppgave? RESA 4302 12. april 2016 Ingerid S. Straume, PhD Universitetsbiblioteket for humaniora og samfunnsvitenskap Mål for kurset Et mer bevisst forhold til tekstarbeid og

Detaljer

Faglig påfyllstime. La oss tanke opp hodene. Ny kunnskap skal på plass i passe doser

Faglig påfyllstime. La oss tanke opp hodene. Ny kunnskap skal på plass i passe doser Faglig påfyllstime La oss tanke opp hodene. Ny kunnskap skal på plass i passe doser 1 2 Misforstår lett (la oss se på et eksempel) 3 Vi skal spise bestemor. 4 Vi skal spise, bestemor. 5 Ulike veier inn

Detaljer

Storgt. 8, 8 et. 0155 Oslo. post@skin.no www.skin.no. Skin Designstudio. 23. mai, Elverum. Skin Designstudio, Erik Johan Worsøe Eriksen

Storgt. 8, 8 et. 0155 Oslo. post@skin.no www.skin.no. Skin Designstudio. 23. mai, Elverum. Skin Designstudio, Erik Johan Worsøe Eriksen 23. mai, Elverum Skin Designstudio, Erik Johan Worsøe Eriksen Kommunikasjon* og bittelitt om identitet *Annonse i Folkehøgskole-katalogen a. Folkehøgskolene > > b. ønskede elever 1. Bestem mål for kommunikasjonen

Detaljer

Noen markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark

Noen markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark Noen markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark Finnmarkskonferansen 2007, Alta 5. september. Finnmarkskonferansen 2007. 1 Bedriftenes markedsmessige utfordringer er knyttet til dens evne

Detaljer

Bysentra ligger i ruiner!

Bysentra ligger i ruiner! OK Bysentra ligger i ruiner! Gatene ligger tomme og forlatte Attraktive lokaler står ledige Om de leies ut, er det ikke akkurat til H&M Årsaken til elendigheten er selvfølgelig kjøpesentrene - De har ødelagt

Detaljer

Bli venn med fienden

Bli venn med fienden Bli venn med fienden Få folk dit du vil Psykolog John Petter Fagerhaug Preventia Medisinske Senter AS Pilestredet 15b. 0164 Oslo Tlf: 22 20 31 32 www.fagerhaug.no john.petter@fagerhaug.no 1 Hva er problemet?

Detaljer

Kommunikasjon og interaksjon; Bibliotek og lokalsamfunn

Kommunikasjon og interaksjon; Bibliotek og lokalsamfunn Kommunikasjon og interaksjon; Bibliotek og lokalsamfunn Bibliotekmøte, Hamar 17. mars 2010 1 Kommunikasjon og interaksjon i lokalsamfunnet Synspunkter på biblioteket sett utenfra - grunnlag av arbeid med

Detaljer

Twitter for musikanter

Twitter for musikanter Twitter for musikanter En kort innføring og noen enkle regler Innhold Hvorfor Twitter? Å komme igang Twitterbegreper du må kunne Du bør... Du bør ikke... Hvorfor Twitter? Promotion, Nettverk, Insideinfo

Detaljer

Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole.

Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole. Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole. En oppgave skal inneholde ei kildeliste (kilderegister/litteraturliste/referanseliste) og kildehenvisninger.

Detaljer

2015 - FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS FORHANDLING & KOMMUNIKASJON

2015 - FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS FORHANDLING & KOMMUNIKASJON SALG ER PROSESS DE 12 SALGS - SUKSESS KRITERIENE GODE RESULTATER DIN EVNE TIL Å KOMMUNISERE FORHANDLING & KOMMUNIKASJON Bli en profesjonell forhandler Dette 2 dagers kurset i Salg, forhandling & kommunikasjon

Detaljer

Fortelling: = skjønnlitterær sjanger fiksjon (oppdiktet) En fortelling MÅ inneholde:

Fortelling: = skjønnlitterær sjanger fiksjon (oppdiktet) En fortelling MÅ inneholde: Fortelling: = skjønnlitterær sjanger fiksjon (oppdiktet) En fortelling MÅ inneholde: - Handling = det som skjer, altså handlingsgangen o Noe som setter handlingen i gang: Prosjekt = en oppgave som må løses,

Detaljer

Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier

Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier kreativitet & kvalitet Alt på ett sted! Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier vakkert, spennende, elegant, eller utfordrende... skal uttrykke egenart og gi opplevelse. Design er visuell

Detaljer

28.02.2013 21:50 QuestBack eksport - Spørreundersøkelse Avbrutt prosess

28.02.2013 21:50 QuestBack eksport - Spørreundersøkelse Avbrutt prosess Spørreundersøkelse Avbrutt prosess Publisert fra 24.01.2012 til 31.12.2012 19 respondenter (1 unike) 1. Hvilke av utsagnene nedenfor passer for deg? 1 Jeg kontaktet karrieresenteret og ga beskjed om at

Detaljer

Seniornett Norge - Fremtid

Seniornett Norge - Fremtid Seniornett Norge - Fremtid Hvordan kan vi markedsføre Seniornett og vår virksomhet? Hva betyr merkevarebygging for Seniornett, og hvordan kan vi drive med det? Hva er ønsket strategi? Jeg stilt noen spørsmål

Detaljer

Veiledning for bruk av Europass språkpass

Veiledning for bruk av Europass språkpass Veiledning for bruk av Europass språkpass Innledning Europass språkpass er et dokument du kan bruke til å beskrive språkkunnskapene dine. Dokumentet er utviklet av Europarådet og er en av tre deler i det

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Hvordan påvirke en politiker. Heidi Nordby Lunde

Hvordan påvirke en politiker. Heidi Nordby Lunde Hvordan påvirke en politiker Heidi Nordby Lunde Hvem skal du påvirke? En revidert presentasjon for deltakere på Frogner Høyres medlemskveld. Uten mailene J Heidi Forutsetning for gjennomslag Hvem er vi?

Detaljer

Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen Det regner kjøttboller - Ny kampanje Kjøp 3 Nora saft - få gavekort

Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen Det regner kjøttboller - Ny kampanje Kjøp 3 Nora saft - få gavekort Stabburet AS Postboks 711 1411 KOLBOTN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/815-12 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen

Detaljer

Hjemmesider og blogger

Hjemmesider og blogger Publiseringsarenaer Publiseringsarenaer Ulike publiserings- og delingsarenaer er ypperlig for å dele ulike filer med andre. Ofte kan man bruke embedkode for å vise fram filer (bilder, videoer, presentasjoner)

Detaljer

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i.

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i. Emballasje fra Foodgarage. Foto/design: Scandinavian Design Group. Valg av emballasje kan være avgjørende for om salget av nettopp ditt produkt blir en suksess eller ikke. Det er emballasjen som kommuniserer

Detaljer

ARBEIDSHEFTE: NAVNEVALG. Hva skal «barnet» hete?

ARBEIDSHEFTE: NAVNEVALG. Hva skal «barnet» hete? ARBEIDSHEFTE: NAVNEVALG Hva skal «barnet» hete? Alle som har barn vet at å velge navn til barnet kan være en prøvelse et navn er jo ment å vare livet ut! Og navnet som dere synes er verdens fineste, kan

Detaljer

Responsiv design Skalering av siden trenger å gjøres noe med, slik at den er tilpasset de fleste skjermstørrelser.

Responsiv design Skalering av siden trenger å gjøres noe med, slik at den er tilpasset de fleste skjermstørrelser. Oppgave 1 1) Analyse av bedriften (målsetting, kundegrupper, produkter, konkurrenter, salgskanaler osv, osv. ) Oppgave 1 er gjort i samarbeide med Håvard Ramstad. Nettadressen til websiden er http://7smaarom.no/.

Detaljer