Leangbukten Båtforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leangbukten Båtforening"

Transkript

1 Årsberetning for Leangbukten Båtforening Leangbukta VETTRE Org.nr Regnskapsperiode Side 1 av 1

2 Leangbukten Båtforening, Leangbukta Vettre STYRETS ÅRSBERETNING FOR LEANGBUKTEN BÅTFORENING 213 Posisjoner for 213: Hans M. Kleppa Styrets leder Velges hvert år; nov.213 Kristin Hoftaniska Styrets nestleder Velges annethvert år; nov.214 Einar Steiro Styremedlem og kasserer Velges annethvert år; nov.214 Øivind Bakken Styremedlem Velges annethvert år; nov.213 Anne-Karin Bjerkestrand Styremedlem Velges annethvert år; nov.213* Iacob Bjørneby Varamedlem Velges hvert år; nov.213 Jørn I. Solum Varamedlem Velges hvert år; nov.213 Eivind Grønstad Revisor Velges annethvert år; nov.213* Tore Strid Revisor Velges annethvert år; nov.213 Trond Olsen Valgkomiteleder Velges hvert år; nov.213 J. Wilhelm Winsnes Valgkomite Velges hvert år; nov.213 Ingolf Låsnes Valgkomite Velges hvert år; nov.213 Anne-Karin Bjerkestrand og Jørn I. Solum har vært utpekt av styret i Leangbukten Båtforening, som de påkrevde 2 representanter til styret i Leangbukten Båtforenings Andelslag (LBA). Det har i perioden vært avholdt totalt 12 LBF-styremøter hvorav 2 har vært samkjørt med LBA-styret. *A-K. Bjerkestrand og revisor E. Grønstad trekker seg. Forøvrig stiller samtlige på valg, til gjenvalg. Aktuelle punkter fra medlemsmøtene LBF-styret holdt medlemsmøte i april og september 213. På vårparten var det en gjennomgang av hva myndighetenes momskompensasjonsordning for foreninger, lag og slike sammenslutninger går ut på, samt hvordan LBF fullverdig kvalifiserer til ordningen. Som kyndige veiledere var invitert en av Price Waterhouse advokatene som sammensatte evalueringsrapporten bestilt av departementet ansvarlig for ordningen, samt assisterende generalsekretær i KNBF en organisasjon som bl.a. veileder og hjelper mer enn 15 båtforeninger søke om midler iht. ordningen. Dessuten var det etterpå et historielags tema-visning over indre Oslofjordens skipshistorikk. På høstens medlemsmøte var en gjennomgang av LBF-styrets ganske omfattende aktiviteter og tiltak de foregående ca. 1 månedene som også forsøkes gjengis kortfattet under. Dessuten var det etterpå en gjennomgang om motorkonservering av en spesialist innen faget. Aktuelle saker fra styremøtene - Ulike modeller for bedre samkjøring mellom LBF og LBA-styrene, herunder en evt. sammenslåing. - Arbeid med å avklare ulike registreringsmuligheter i Brønnøysundregistrene (BRREG) for LBF, og/eller et sammenslått LBF med LBA, inkl. LBAs modell, der LBF opphører og inngår som et 4. arbeidsutvalg under LBA. Side 2 av 1

3 - Konsekvens av en modell der LBA opphører i nåværende form og inngår i LBF. - Invitasjon til LBA-styret, om en felles arbeidsgruppe for å avklare alt ovenstående. - Konsekvenser ift. LBF av at LBA-styret har ført LBA til å bli SA-registrert. Kongelig Norsk Båt Forening (KNBF) ble invitert til ett styremøte for å gi sin versjon av slikt arbeid. (KNBF har konkludert at båtforeninger i Norge bør unngå SA-registrering, og heller benytte seg av myndighetenes modell for momskompensasjon for en sunnere økonomisk fremtid.) - Vi fikk også en innføring i KNBFs nye modeller og gunstigere betingelser for medlemskap i deres "Båtfelleskap for Norge" (men medlemskap har ikke vært tema for styret eller medlemmene, enda). - LBA ble også invitert av LBF til å samarbeide om å skaffe seg slik innsikt, men uten ønsket respons. LBF har hatt en streng gjennomgang av økonomien, i lys av underskuddet for 212 og det budsjetterte underskuddet for 213. Resultatet, tross bryggefesten, er nå et pent overskudd. LBF-styret har i 213 ryddet opp i "gamle synder". - Bl.a. er postboks på Nesbru nedlagt, og LBF har fått en offisiell hjemmeadresse i Leangbukta. - En mer rimelig administrasjonskostnad er avtalt. - LeangNytt sendes fra sommeren 213 ut i elektronisk form, i stedet for som papir i posten. - Innkalling til medlemsmøter og årsmøte foretas via epost og sms. (Besparelsen er kr.2,/gang!) LBF har avviklet en første, men mulig årlig tradisjon: Bryggefest med grilling, musikk og dans LBF-styret ønsker åpenhet om det som berører LBF, og bl.a. legges møtereferater ut på web-sidene. (Verdt å merke seg at siste utgave av referat inkluderer tidligere notater i hver pågående sak.) Økonomi Generelt kan sies at tross kr.4, avsatt til 1. bryggefest, er resultatet for 213 forbedret med over kr.16, netto ift. budsjett på minus kr.54,. Det henvises til eget regnskapsbilag med noter for mer detaljer. Kontingenten har vært på kr.2 i flere år, og styret foreslår kr.23 pr. år, f.o.m LBF-styret har forsøkt innta en pragmatisk holdning til hvordan myndighetene har forandret samfunnet, ved at momslovgivningen ble strammet inn i 21 men som støtte til foreninger, lag og sammenslutninger som driver en fritidsaktivitet ukommersielt ble det fra 29 lagt midler i en momskompensasjonsordning. For alle som driver med båt som fritidsaktivitet er dette noe som kan erstatte driftsutgifter med inntil 25% (målet for ordningen er å kompensere all mva. fullt ut), men for tiden kompenseres anslagsvis ca. 15% av alle driftskostnader og bare det er jo til god hjelp. LBF har ikke endret registrering i enhetsregisteret i BRREG, men i tillegg blitt ført opp i Frivillighetsregisteret, slik hundrevis av andre båtforeninger alt har gjort. Dermed er LBF kvalifisert til å motta 5% "Grasrotandel", som f.o.m. 214 burde utgjøre et beskjedent tilskudd, mens det derimot for samme 214 budsjett forventes minst kr.22,5 i momskompensasjon utbetalt innen utgangen av 213. LBF har invitert LBA til å samarbeide om å kunne søke basert på mye mer av de reelle totale driftskostnadene og derved mange-doble kompensasjonen tilbakeført oss, til glede og nytte for alle medlemmer i LBA og LBF, og derved også vårt nærmiljø. Til nå har dette etter litt frem og tilbake kun resultert i en felles arbeidsgruppe på 4 personer. Side 3 av 1

4 Medlemmer Det er i 213 registrert 2399 medlemmer i LBF. Etter en runde med purring i oktober, har 235 medlemmer betalt kontingenten. Om ny purring ikke resulterer i betaling, kan medlemmet strykes. Etter råd fra "Lotteri og stiftelsestilsynet" signeres Årsberetningen 213 av hele styret: Styrets leder; Hans M. Kleppa Styrets nestleder; Kristin Hoftaniska Styremedlem og kasserer; Einar Steiro Styremedlem; Øivind Bakken Styremedlem; Anne-Karin Bjerkestrand Varamedlem; Iacob Bjørneby Varamedlem; Jørn I. Solum >>> STYRET ER SAMSTEMT, OG SIGNATURER TILFØRES FØR ÅRSMØTET TAR TIL <<< Side 4 av 1

5 Leangbukten båtforening - budsjett 212/213 Inntekter Kontingente r 43 Renter 5 Sum inntekter 435 Kostnader 145 Leangnytt 18 Møteutgifter 236 Kontorhold Gaver Gebyrer 1 Sum kostnader 4891 Driftsresultat -541 Avskrivninger Årsresultat -541 Side 5 av 1

6 Leangbukten båtforening Resultatregnskap 1.november oktober 213 Note 212/ /212 21/211 Budsjett Avvik 212/213 budsj - 11/12 Inntekter Kontingenter Bryggefest egenandel Renter Sum inntekter Kostnader Leangnytt Møteutgifter Bryggefest Kontorhold Gaver Gebyrer Båt andel av kjøp 5 Sum kostnader Avskrivninger Driftsresultat Årsresultat Disponeringer overført fond 12 overført egenkap Sum disponeringer Side 6 av 1

7 Leangbukten båtforening Balanse 31. oktober 213 note 212/ /212 21/211 Eiendeler Omløpsmidler Bank ordinær Bank spare Fordringer Anleggsmidler Sum eiendeler Gjeld/egenkapital Fri egenkapital Fond Sum egenkapital Gjeld 5 Sum gjeld 5 Sum gjeld/egenkapital Side 7 av 1

8 Leangbukten båtforening Noter 1. Antall betalende medlemmer Bryggefest. Kostnad ved arrangement kr Innbetalt eganandel fra 27 deltakere -kr 2 7 Sum - netto kostnad kr Utestående krav mot LBA, fremkommer som følge av feilbetaling. Endring av egenkapital Egenkapital pr Herav fri egenkapital Herav avsatt til fond 18 Årets resultat Avskrivninger - Herav overført til fri egenkapital Herav overført fond Egenkapital pr Side 8 av 1

9 Leangbukten båtforening - budsjett 213/214 Mrk. Budsjett Budsjett 13/14 12/13 Inntekter Kontingenter Bryggefest egenandel 1 3 Renter 8 5 Grasrotandelen 4 "Momsrefusjon" Sum inntekter Kostnader Leangnytt Møteutgifter Bryggefest 1 7 Kontorhold Gaver 1 Gebyrer 1 Sum kostnader Driftsresultat Avskrivninger Årsresultat Disponeringer overført fond overført egenkap Sum disponeringer Styret er av den oppfatning at det bør bli en tradisjon med bryggefest hver sommer. Egenandelen økes til kr. 15, og kostnadsbildet blir som sist år. 2. Som frivillig organisasjon har LBF mulighet til å søke om "momsrefusjon". Søknad er innsendt og vi anslår at vi vil få dekket/utbetalt kr. 22.5,- 3. Det vil bli holdt felles styremøte LBF/LBA i februar 213. Etter styremøte vil det bli servert tre retters middag med tilbehør. Det er tatt inn en kostnad på kr. 18.,- for dette arrangementet. Side 9 av 1

10 Side 1 av 1

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Tid : 22. mars kl. 19:00-21:00 Sted: Lofsrud skole, auditoriet Alle gamle og nye huseiere ønskes

Detaljer

SKARPSNO BAATFORENING GENERALFORSAMLING MANDAG 26. JANUAR 2015 KL. 1900

SKARPSNO BAATFORENING GENERALFORSAMLING MANDAG 26. JANUAR 2015 KL. 1900 SKARPSNO BAATFORENING GENERALFORSAMLING MANDAG 26. JANUAR 2015 KL. 1900 Den 97. ordinære generalforsamling holdes mandag 26. januar 2015 kl. 1900 i Oslo Motorbåtforenings lokaler, Drammensv. 160 (Karenslyst/Sjølyst),

Detaljer

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Tid : Torsdag 14. april 2011 kl. 19:00 21:00 (NB: Dag endret fra 13. april) Sted: Lofsrud skole,

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL

Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL Årsregnskap for 2008 Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: RISNES REGNSKAP SANDBREKKETOPPEN 36 5224 NESTTUN Org.nr. 956524415 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING

Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING 25. mars 2015 Kl. 19.00 Tønsberg Seilforenings lokaler på Fjærholmen Årsmøte for 2014 Knarberg Båtforening Det inviteres med dette til årsmøte for 2014 i Knarberg

Detaljer

ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING 2014 SØNDAG 16. FEBRUAR 2014 KL.1800 PÅ KARLOTBRYGGA I HAGAN HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2014 SØNDAG 16. FEBRUAR 2014 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE

Detaljer

Det var pr 31.12.2008 34 betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap.

Det var pr 31.12.2008 34 betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap. REFERAT FRA ÅRSMØTE I USKEKALVEN VEL FOR REGNSKAPSÅRET 2008 Referent: Møteleder: Representant 1 for signering av møtereferat: Representant 2 for signering av møtereferat: Øyvind Gabrielsen Arne Oscar Løschbrandt

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2013 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

Din leverandør av alt fra dekk og opp

Din leverandør av alt fra dekk og opp Din leverandør av alt fra dekk og opp Desember 2014. 31. årgang. Medlemsblad for Leangbukten Båtforening Tlf: 66 79 89 14 e-post: info@with marine.no Seilmakeri og riggverksted siden 1957 AV INNHOLDET:

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg ÅRSMØTE 2015 Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Det innkalles med dette til årsmøte i Asker rideklubb tirsdag 24. mars 2015 kl. 19:00 i Sem grendehus.

Detaljer

Referat årsmøte i WarpCrew

Referat årsmøte i WarpCrew Referat årsmøte i WarpCrew Metropolis 22. januar 2005 kl. 14:00 1. Konstituering Valg av ordstyrer Valg av referent Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent av årsmøtet 2. Regnskap for 2004

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015 Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00 Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2.

Detaljer

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer)

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer) DAGSORDEN ÅRSMØTE FOR 2014 Sak 1 Åpning 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av representanter 1.3 Godkjenning av saksliste 1.4 Vedta forretningsorden Sak 2 2.1 Valg av ordstyrer 2.2 Valg av referent

Detaljer

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid Oslo, 19. desember 2011 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt.

Detaljer

Nyhetsskriv 01.04.2010

Nyhetsskriv 01.04.2010 Nyhetsskriv 01.04.2010 HEI til dere alle! Dette Nyhetsskriv fra Kragerø speidergruppe sendes på mail til over 100 mottakere. Dette er personer som vi har knyttet kontakt med gjennom de siste årene, og

Detaljer

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Valgt på årsmøte den 15.02.01 Leder Aina L. Berentzen Nestleder Anders Haugstad Økonomileder Gøril Svedal Sekretær Anne Berit Strøm Studieleder Arne Hauan 1

Detaljer

Årsmøtet 2011 Lillestrøm, 16. september 2011

Årsmøtet 2011 Lillestrøm, 16. september 2011 Årsmøtet 2011 Årsmøtet 2011 i Dethleffs Club Norge avholdes i lokaler hos Norges Varemesse på Lillestrøm den 16. september 2011. Innkalling er sendt til alle medlemmer pr. epost og informasjon er lagt

Detaljer

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011

REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011 REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011 DAGSORDEN: Lørdag 30. april 2011, kl 11:30 (fergen går kl. 10.45) i Restauranten 1. Dagsorden og fullmakter 2. Valg av ordstyrer,

Detaljer

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 Årsmøte i Norges Guideforbund Lørdag 21.mars 2009 kl. 09.00 Quality Hotel Klubben, Tønsberg Åpning: Godkjenning av saksliste Valg av møtedirigent Valg av referent Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

Klubbhuset 30. juni! Klubbhuset i september i år?? Se: Nytt fra Andelslaget, side 6. Juli 2015. 32. årgang. Medlemsblad for Leangbukten Båtforening

Klubbhuset 30. juni! Klubbhuset i september i år?? Se: Nytt fra Andelslaget, side 6. Juli 2015. 32. årgang. Medlemsblad for Leangbukten Båtforening 66 79 51 33 abmarine@abmarine.no Leangbukta 31, 1392 Vettre Benytt ditt lokale autoriserte båtverksted i sommersesongen. Fagutdannede marinemekanikere. Verksted og butikk i Leangbukta Maritime Senter Juli

Detaljer