Storinvesteringene står i kø i Bjugn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Storinvesteringene står i kø i Bjugn"

Transkript

1 60 flotte bueiningar i Stryn Med heile landet som marked Satser betydelig på turisme og opplevelse Side 16 Side 8 Side 27 Trøndelag, Møre og Romsdal Desember årg. Meldal en kommune i vekst side 24 Det er alltid stor spenning knytta til verknaden av store nye vegprosjekt som til dømes Kvivsvegen. Det gjeld alt frå trafikkauke, til endringar i infrastruktur og handlemønster. Tema: Kvivsvegen side 8-21 Smøla satser ambisiøst og får betalt Side 23 Nytt og revolusjonerende fremdriftssystem for Offshore Support Vessels (OSV) Med uvanleg mange bein å stå på Side 20 - Det nye fremdriftssystemet er et godt eksempel på hva som blir resultatet når aktører i bransjen samarbeider. Resultatet er blitt et helt nytt propell- og akslingssystem som kraftig forbedrer fremdriften, reduserer drivstofforbruket betydelig, og som trenger mindre service og vedlikehold sammenlignet med andre systemer. Den nye løsningen vi har utviklet åpner opp for større markeder for Scana Propulsion. Det forteller Kirsti Gjørvad og Hallvard Pettersen ved Scana Volda. side 8 Storinvesteringene står i kø i Bjugn Eneste i Midt-Norge som tilbyr styrt boring i fjell Side 28 - Ringvirkningene for hele Fosensamfunnet vil bli betydelige. Det sier rådmann Tor Langvold i Bjugn kommune etter at Marine Harvest har offentliggjort planer om byggingen av ny fòrfabrikk i Bjugn, som i offisielle kåringer kan skilte med å være en av landets aller beste kommuner å bo i. I tillegg flytter Forsvaret sin nye kampflybase for F-35 til Ørlandet, hvor 650 personer blir med på flyttelasset. Tema: Kommune side 22-25

2 2 Brisk Kompetansesenter AS Læring er nøkkelen til vekst - Vi er i utgangspunktet en attføringsbedrift for å kvalifisere og formidle personer tilbake til arbeidslivet. I tillegg har vi en rekke profesjonelle tjenester, har Norges største glutenfrie bakeri, driver barnehage for barn fra 0-6 år, men er utad nok mest kjent for våre mange kurs og utdannelsesløp. Vi tror at læring er nøkkelen til vekst, om man er ungdom eller om man er i fast jobb og trenger å fylle på med ny og oppdatert kompetanse. Det forteller Åge Opsahl ved Brisk Kompetansesenter Ålesund. - Samfunnet er i stadig utvikling. Å satse på kompetanseheving er en investering for vekst og utvikling, og det åpner for nye muligheter. Læring er utvikling, og er med på å skape vekst og framdrift både for den enkelte og for samfunnet. Det å satse på kompetanseheving kan gi ny motivasjon og nye jobbmuligheter, avslutter Åge Opsahl. Brisk Kompetansesenter har årelang erfaring innenfor opplæring og kompetanseheving. - Vi har alt fra varierte og gode utdannelsesløp, til kurs og andre studier for både unge og dem som er i arbeid og som trenger ny og oppdatert kompetanse. Ofte skreddersyr vi slike kurs, sier han. - Vårt mål er at du skal få personlig faglig utvikling gjennom våre kurs og utdanningsløp, og vi tror utdanning er en investering for framtiden, legger han til. Brisk Kompetansesenter AS har hvert år flere hundre elever som deltar i et av tiltakene, kursene eller utdanningstilbudene som tilbys. - Samfunnet er i endring. Vi må hele tiden sørge for at det vi tilbyr av undervisning og opplæring er i tråd med de ønsker som finnes der ute. Mye har vi utviklet selv. Men vi har også innledet et nært samarbeid med både Treider Fagskoler og ecademy, sier Opsahl. Varierte studieretninger Samarbeidet med Treider Fagskoler betyr at Brisk Kompetansesenter i dag har egne studier innen både reiseliv, hotell og restaurant, butikkledelse og for dem som vil bli administrasjonssekretærer. Dette er det som gjerne omtales som fagskolestudier, det vil si en utdanning som er yrkesrettet og hvor studenten får en kompetanse som han eller hun kan ta med seg direkte ut i yrkeslivet etterpå. - Etter endt studieløp på en av disse studieretningene trenger man ikke fylle på med ytterligere kurs eller utdannelsesløp for å være kvalifisert til en god jobb med spennende muligheter, sier Opsahl. - Erfaringen viser at det er stort behov i norske bedrifter og etater for arbeidstakere som innehar den kompetansen disse studiene gir, legger han til. Han understreker at denne type fagskoleutdanning er tilrettelagt for flere grupper, både for dem som nettopp er ferdig med videregående skole og som raskt vil videre, og for dem som kanskje er i en jobb, men som drømmer om annet yrkesvalg. - Det kan jo være at noen vil satse på et yrkesvalg i et mer praktisk yrke. Disse studiene gir den enkelte mulighet til det, presiserer han. Han legger til at de studiene det her er snakk om, går over to semestre. Det er viktig å få med at utdanningen innen reiseliv gjør at man etter endt studie kan kalle seg reiselivskoordinator. Løpet innen hotell- og restaurantkoordinator gjør at man kan sikte seg inn på mellomledernivå eller høyere på både hotell og restaurant. Gode erfaringer Som administrasjonssekretær kan man få gode jobber i alt fra det offentlige, til internasjonale bedrifter, men også i handels- og tjenestesektoren. Studiet i butikkledelse er rettet mot dem som vil ha en jobb i det operative butikkarbeidet. - Vi har gode erfaringer med samarbeidet med Treider Fagskoler. Det gjelder å kunne tilby utdanningsløp som det er behov for. Derfor vil vi i tiden som kommer også lansere studier i samarbeid med ecademy Nettstudier på både regnskap, lønn og personal. Brisk Kompetansesenter AS er en attføringsbedrift, og framstår i dag som en moderne produksjons- og tjenesteleverandør til det offentlige, næringslivet og privatkunder. Selskapet ble etablert i 1968 under navnet Moa Industri, og var den gang en vernet bedrift som tilbød varig tilrettelagte arbeidsplasser for mennesker med slike behov i arbeidslivet. Etter hvert som tidene endret seg og kravene deretter, har også Brisk endret seg. Som følge av at den vernede industrien og de vernede arbeidsplassene litt etter hvert forsvant, har også Brisk endret seg, og navneskiftet skjedde i Samtidig sto selskapets nybygg, sentralt beliggende på Moa, ferdig, der selskapet i dag disponerer kvadratmeter I tillegg til å drive fagskole, har Brisk Kompetansesenter også innledet et nært samarbeid med både Treider Fagskoler og ecademy. moderne kontor-, undervisnings- og produksjonslokaler. Med etableringen av NAV i 2006 kom også konkurranseutsetting av ulike tjenester og tilbud i NAVs regi. En konkurranseutsetting som Brisk ser på som positiv, da det bidrar til bedring av kvalitet og innhold i tjenestene. Brisk viser sin kompetanse og kvalitet ved å vinne mange av de utlyste anbudene, i tillegg til å drive de tiltak som myndighetene har bestemt skal drives av de 110 godkjente attføringsbedriftene i Norge. I perioden fra 2007 har Brisk involvert sine ansatte for å styrke kompetanse og motivasjon, og alle ansatte var i perioden med i en prosess som endte opp blant annet med bedriftens visjon og verdigrunnlag. Visjonen "Sammen om nye muligheter" gir for bedriftens ledelse og ansatte mening om at sammen kan vi oppnå hva vi vil, enten det er ledelse og ansatte sammen, eller bedriften og den enkelte ansatte sammen med våre deltakere og kunder. I fellesskap finnes det alltid løsninger, og dette gir seg også uttrykk i bedriftens verdigrunnlag som sier at Brisk skal være "Foretrukket, Utviklende, Tydelig og Inkluderende". Alt dette forsøker den enkelte ansatte hos Brisk å kommunisere med sine kunder og føler forpliktelse for, hver dag. For NAV leverer Brisk tjenester innen avklaring, kvalifisering og formidling for og til det ordinære arbeidslivet, både i konkurranseutsatte tjenester og attføringstiltak. Avklaring leveres gjennom opplæring, arbeidspraksis og -utprøving, og funksjonsvurdering som er individuelt tilrettelagt og tilpasset for å avklare den enkelte deltakers arbeidsevner og -muligheter. Kvalifisering til arbeid leveres gjennom ulike opplæringer og utdanninger for å styrke den enkeltes muligheter i arbeidslivet, tilpasset de behov arbeidsmarkedet til enhver tid har. Formidling til arbeid leveres gjennom å bygge nettverk for den enkelte, og tilrettelegge og oppfølge både deltaker og arbeidsgiver for å sikre varig arbeid og arbeidskraft. At Brisk er en attføringsbedrift setter også sine spor i bedriftens ulike produksjons- og tjenesteavdelinger. For i tillegg til å konkurrere i profesjonelle og tøffe markeder, skal avdelingene være en arena også for mennesker som trenger arbeidspraksis, arbeidsutprøving, avklaring eller kvalifisering i forhold til å komme seg i eller tilbake til varig arbeid. Dette gir store utfordringer for den enkelte avdeling som skal sørge for profesjonell, effektiv, rasjonell og økonomisk drift med krav til inntjening og omsetning. Men det viser seg at med den lange erfaringen og høye kompetansen bedriftens ansatte har, samt fleksibilitet og løsningsfokusering, er det fullt mulig å få dette til. Brisk Kompetansesenter AS har i tillegg til HR-avdelingen som leverer tjenester og tiltak til NAV, fem ulike avdelinger som fungerer som selvstendige enheter i sine markeder. Disse er: Brisk bakeri, Norges største glutenfrie bakeri Brisk reklame, en lokal leverandør av alt innen profilering, skilt og dekor Brisk barnehage Brisk skole og utdanning Brisk montering og produksjon (VTA) - Denne form for avklaring, kvalifisering og formidling er viktig, og vi har i alle år hatt et godt samarbeid med NAV om utvikling av disse tjenestene. Alternativet for dem som ikke får muligheten til et slikt løp, er kanskje at de blir uføretrygdede. I dag har vi over personer som står utenfor arbeidslivet, og tallet ser ut til å øke. Samtidig sliter offentlig forvaltning, helsevesenet, bedrifter og organisasjoner med å få tak i nok folk. Det at personer står utenfor arbeidslivet, betyr at det er store ressurser som ikke blir ivaretatt. I dag er det slik at hver enkelt av oss opplever å ha en verdi i forhold til det arbeidet vi gjør. Vi trenger å kjenne at det er behov for oss og at vi kan ha et arbeid som gjør at vi kan utvikle oss selv, sier han. En moralsk og etisk side Med dette som bakgrunn er det urovekkende at ikke sentrale politiske myndigheter tilfører nok ressurser til NAV og landets attføringsbedrifter for å sikre at så mange som mulig av dem som i dag er utenfor arbeidslivet kan bli kvalifiserte og dyktiggjorte til å returnere helt eller delvis til arbeidslivet. Vi har som land ikke råd til å la de ressursene disse innehar forbli ubrukte. Og ikke minst har vi en etisk og moralsk forpliktelse til å legge til rette for at så mange som mulig kan kjenne seg verdsatte, sier Åge Opsahl. - Samfunnet er i stadig utvikling. Å satse på kompetanseheving er en investering for vekst og utvikling, og det åpner for nye muligheter. Læring er utvikling, og er med på å skape vekst og framdrift både for den enkelte og for samfunnet. Det å satse på kompetanseheving kan gi ny motivasjon og nye jobbmuligheter, avslutter Åge Opsahl. Tlf Kvalamarka Haugesund Tlf: I redaksjonen: Gjert AsleTolås, Ivar Eidsaa Arne Kallevik, Oddbjørn Roksvåg Salg: Gjert Asle Tolås, Eva Faye Øyvind Haaland Avis Layout: Andreas Tolås e-post:

3 3 Skanska region Midt-Norge - Vi står foran store utfordringer - Det er blitt gjort mye gjennom regelverk og praksis for å bygge energieffektive og energiriktige boliger og næringsbygg. Men vi har nok bare sett begynnelsen på en utvikling der kravene vil skjerpes ytterligere. I så måte har vi gjort mye for å stå best mulig rustet for å møte den utviklingen vi tror vil komme. Prosjekter som Sirkus Shopping, det nye hotell- og konferansesenteret for Clarion, boligprosjektene på Ranheimsfjæra og Toppen, Berg studentby og Lerkendal studentby som vi har og har hatt ansvaret for, er gode eksempler på hva utviklingen vil bringe. Det sier regiondirektør Jomar Grøtan og prosjektsjef Brynjar Finstad hos Skanska region Midt-Norge. - Vi har jobbet mye med å tilegne oss nødvendig spesialkompetanse på energieffektivisering og tiltak for å få ned energiforbruket i boliger og næringsbygg. Kravene til nye bygg er de siste årene blitt betydelig skjerpet, og vi forventet at det vil komme enda strengere krav til energieffektivisering i løpet av relativt få år. For eksisterende bygg og boliger må man også forvente en betydelig skjerping av kravnivået når disse skal rehabiliteres eller i forbindelse med oppgraderinger og utvidelser, sier Finstad. Sirkus Toppen og Shopping er et godt bevis på hvordan Skanska har brukt mye tid og store ressurser på å bygge opp en omfattende kompetanse på energiberegninger og vurderinger på alle nivåer; fra enkel dokumentasjon av energikrav, til avanserte beregninger av komplekse bygninger med strenge energimål. Mange forskningsprosjekter «Den grønne og miljøriktige linjen» gir seg mange utslag i praksis. Grøtan og Finstad fremholder at Skanska i nye prosjekter kan tilby byggherren å inngå en kontrakt på energibruken, der Skanska garanterer for at energibruken ikke skal overstige visse verdier. - I en hverdag preget av stor konkurranse på så mange områder, ønsker byggherren å sikre at dersom man velger å bygge nytt, skal bygget representere en solid effektiviseringsgevinst hva angår driften av bygget. Energieffektive bygg med lavt energiforbruk er vårt bidrag i så måte, sier Finstad. Skanska har brukt mye tid og store ressurser på å bygge opp en omfattende kompetanse på energiberegninger og vurderinger på alle nivåer; fra enkel dokumentasjon av energikrav til avanserte beregninger av komplekse bygninger med strenge energimål. Satsingen på energiriktige bygg, såkalte passiv hus, innebærer også at Skanska har valgt å gå tungt inn i en rekke FoU-prosjekter. - Vi er også partner i Powerhouse-alliansen, der Hydro Aluminium, Entra Eiendom, Snøhetta arkitekter og miljøorganisasjonen ZERO deltar. Alliansen har som ambisjon å bygge Norges første energipositive bygg på Brattøra i Trondheim, sier de to. Betydelig aktør Skanska er en betydelig aktør i Midt-Norge, og var entreprenør for det nye store Sirkus Shopping i Trondheim, et bygg som ble overlevert i starten av oktober. Bygget på totalt kvadratmeter er Trøndelags største kjøpesenter, med hundre butikker, en egen helse- og velværefløy på taket, og 82 leiligheter fordelt på tre boligblokker på taket. Boligene ble utviklet og bygget av Skanska i egen regi, og prosjektene representerte samlet en ordre for Skanska på over 700 millioner kroner. Et annet spennende prosjekt som nå er i gang er Ranheimsfjæra boligprosjekt som Skanska også utvikler og bygger i egen regi. Prosjektet er på i alt fem byggetrinn, og omfatter cirka 270 leiligheter fordelt på ni blokker og 29 rekkehus, og med en samlet flate på over kvadratmeter. I tillegg kommer over to tusen kvadrat næringsarealer og nesten kvadrat med parkeringsarealer. - Prosjektet som har en ramme på cirka 620 millioner kroner skal stå helt ferdig i De to første delprosjektene er nå igangsatt, sier Finstad. Et annet stort prosjekt som nettopp er sluttført, er det nye hotell- og konferansesenteret i Trondheim, som driftes av hotellkjeden Choice. - Hotellet er et signalbygg i Trondheim og inneholder 400 rom, samt en stor kongressal. Bygget fremstår som et stjerneformet kompleks, med fire bygg og konferansesal. Salen rommer inntil tusen personer i seminaroppsett og nærmere i kinooppsett. Det hele er bygget etter de nye kravene til energibruk og effektivitet, og er sånn sett et viktig signalbygg for oss, sier Grøtan. I tillegg kommer en rekke små og mellomstore prosjekter over hele Midt-Norge, det være seg 27 leiligheter i Levanger, rammeavtale for ombygging og rehabilitering av sykehusene i Kristiansund og Molde, det nye velferdssenteret på Lade i Trondheim, og ikke å forglemme diverse bruer og tunneler for Statens vegvesen. Tlf

4 4 Thelma Inneklima & Arbeidsmiljø AS - Det er mye god økonomi i å investere i et godt inneklima - Et godt inneklima reduserer risikoen for at arbeidstakerne blir syke, og er med på å fremme trivsel og et godt miljø. Mye kan oppnås selv med små virkemidler. Det handler om å bli bevisst på hva som forårsaker hva. Det sier Lene Johannessen og Camilla Solheim Adams i Thelma Inneklima & Arbeidsmiljø, som årlig kartlegger arbeidsmiljøet og inneklimaet i mange bedrifter og offentlige etater. De fleste har fått med seg at inneklimaet på arbeidsplassen påvirker helsen, arbeidsinnsatsen og trivselen til dem som jobber der. Men det er ikke alle som er klar over hvilke forhold som er lurt å sjekke for å oppnå et best mulig arbeidsmiljø. - Det er mange årsaker til at inneklimaet og arbeidsmiljøet kan variere. Jo tidligere man oppdager risikofaktorene, jo lettere er det å begrense omfanget og konsekvensene av at inneklimaet/arbeidsmiljøet ikke er godt. Hvis en arbeidstaker blir syk fordi arbeidsmiljøet ikke er godt, så koster det bedriften noen tusen kroner dagen dersom arbeidstakeren er borte. Et godt inneklima og arbeidsmiljø er rett og slett lønnsomt for bedriften, forklarer daglig leder Lene Johannessen. Lang erfaring Da de to etablerte Thelma Inneklima & Arbeidsmiljø i 2011, kunne de begge skilte med lang erfaring som yrkeshygienikere og som bioingeniører. Johannessen har i tillegg en doktorgrad innenfor temaet mikrobiologisk eksponering og helseeffekter som følge av dette. - Vi har jobbet med disse problemstillingene lenge. Og det kan være en rekke faktorer som kan påvirke inneklimaet i negativ retning. Det kan være at det er sopp og sporer i ventilasjonsanlegget. Luftfuktigheten kan være for høy eller det kan være at påvirkningen av løsemidler og støv blir for høy, sier Camilla Solheim Adams. De to har også høy kompetanse på yrkeshygieniske kartlegginger i ulike typer arbeidsmiljø der prøvetaking, målinger og vurdering av prøveresultater er viktig. - Vi kan tilby kartlegging og risikovurdering av de fleste typer kjemiske, biologiske og fysiske parametre i arbeidsmiljøet, og erfaringen vår er at det ofte er mye å hente fordi bedriften ikke er klar over alt som kan påvirke miljøet, I sitt eget laboratorium sjekkes prøvene som tas ute i felten. Bildet viser prøve tatt på en arbeidsplass og hvordan prøven ser ut når prøven er blitt dyrket for å se om det er soppsporer i miljøet, noe denne prøven viser at det så absolutt var! - Vi kan tilby kartlegging og risikovurdering av de fleste typer kjemiske, biologiske og fysiske parametre i arbeidsmiljøet, og erfaringen vår er at det ofte er mye å hente fordi bedriften ikke er klar over alt som kan påvirke miljøet, faktorer man ikke kan se med det blotte øyet, ettersom dette jo er et eget fagområde, sier Camilla Solheim Adams og Lene Johannessen. faktorer man ikke kan se med det blotte øyet ettersom dette jo er et eget fagområde, utdyper Johannessen. Den kjemiske, fysiske og biologiske eksponeringen arbeidsstokken utsettes for varierer fra bedrift til bedrift. Når en bedrift ønsker å få sjekket dette, gjennomgår Johannessen og Solheim Adams et bredt spekter av faktorer som kan måles og vurderes. Dette kan inkludere målinger av lyd/støy, fukt, temperatur, luftkvalitet (CO2), forurensning i ventilasjonsanlegg, støv, løsemidler og biologisk eksponering fra bakterier og sopp. Eget laboratorium Alle mikrobiologiske prøver som blir tatt fra miljøet blir analyserte i laboratoriet som Thelma Inneklima & Arbeidsmiljø har investert i. Når prøvene er ferdig analyserte, lages det en rapport som peker på hva man har kommet fram til, mulige helseeffekter som følge av eksponeringen, samt konkrete tiltak som kan iverksettes for å sikre at arbeidsmiljøet blir bedre. Det de to kan tilby av tjenester, er godt etterspurt. I dag mottar de og analyserer prøver fra en rekke bedrifter landet over. De har også faste avtaler med bedriftshelsetjenester hvor de leverer yrkeshygieniske konsulenttjenester. - Alle bedriftshelsetjenester har plikt til å ha egen yrkeshygieniker for å få lov til å drive virksomheten. Men det er mange som ikke har egen yrkeshygieniker i staben. Derfor leier man disse tjenestene eksternt, og mange velger å bruke oss til dette, sier Solheim Adams. Thelma Inneklima & Arbeidsmiljø har også en rekke konsulentselskaper på kundelisten. - Når disse for eksempel skal planlegge et nytt kontor- eller forretningsbygg, eller i forbindelse med rehabilitering, utvidelse eller oppgradering av eksisterende bygg, blir vi ofte konktaktet for å komme med en faglig vurdering av de momentene som er aktuelle å legge opp til for å sikre et best mulig inneklima. I forbindelse med rehabilitering av eksisterende bygg, gjennomfører vi en kartlegging av inneklimaet og rådfører om hvordan man kan få et best mulig inneklima, sier Johannessen. Strenge kvalitetskrav Thelma Inneklima & Arbeidsmiljø blir også kontaktet av både bedrifter, offentlige etater, ledere i kontorbygg og kjøpesentra, privatpersoner og ikke minst driftsledere for å gjennomføre kontroller av forurensende ventilasjonsanlegg. - Her er det mye å hente. Hvis kanalgangene ikke holdes rene og/eller filtrene i anleggene ikke skiftes som de skal, er det som rene himmelen å regne for muggsopp og sporer. Dette er en påvirkning som verken kan sees med det blotte øyet eller luktes. Men den negative påvirkningen på inneklimaet kan bli dramatisk i forhold til hvordan de ansatte har det på jobben. Blir den enkelte trøtt og uopplagt, går effektiviteten ned. Å bedre forholdene kan gi en solid økonomisk gevinst i form av høyere effektivitet og trivsel på arbeidsplassen, forklarer de to. Det meste av det Thelma Inneklima & Arbeidsmiljø utfører er regulert av lover og forskrifter. Som for eksempel arbeidsmiljøloven, strålevernsforskriften, forskriften om vern mot støy på arbeidsplassen, forskriften om vern mot eksponering av kjemikalier på arbeidsplassen osv. Thelma Inneklima & Arbeidsmiljø utfører også hygiene- og renromskontroller. Typiske virksomheter som bør ha jevnlig hygienekontroll kan være catering, laboratorier, legekontorer, tannhelseklinikker osv. Mange virksomheter har krav på seg fra helsemyndighetene om å dokumentere en god hygienestandard og luftkvalitet i lokalene der de holder til. - Hygiene- og renromskontroller utføres etter internasjonale standarder og EU-direktiver, f. eks ISO og EU-GMP (good manufacturing practice). Prøvetaking og identifisering av mikrober gjøres i henhold til ISO og ISO , sier Lene Johannessen og Camilla Solheim Adams. Thelma Inneklima & Arbeidsmiljø kan blant annet måle fuktighetsnivået på arbeidsplassen. Tlf

5 5 Oil24 Lokal totalleverandør av smøreoljer Oil24 er med sine avdelinger i Molde, Kristiansund og Førde en lokal leverandør av Shell smøreoljer og andre industriprodukter benyttet til offshore, marine, industri og handel. Lokale lager gir rask levering. - Her snakker vi heller om timer enn dager, sier salgs- og markedsansvarlig Bjørn Runge. Av Oddbjørn Roksvaag Oil24 het tidligere Oljegaard, som er et datterselskap av spedisjonsfirmaet Moldegaard Maritime Logistics. Navneskiftet ble gjort gjeldende fra årsskiftet. Moldegaard Maritime Logistics AS driver og eier Shell sine tidligere tankanlegg i Kristiansund og Førde. Oil24 har bygget opp et rikholdig lager for smøreoljer på tankanlegget i Kristiansund, og leverer i dag smøreoljer world wide til sine kunder. Siden den spede starten for fire-fem år siden har Oil24 bygget stein på stein, og er i dag en av de største forhandlerne av smøreoljer i Norge. Produkter Oil24 er Shell-smøreoljeforhandler, men skaffer også andre produkter etter kundens ønsker eller der Shell ikke har produkt med de spesifikasjonene kunden etterspør. Oil24 leverer: - Autosmøremidler - Industrismøremidler - Smørefett - Marinesmøreoljer - Kjemiprodukter - Fyringsolje - Diesel I tillegg leverer de også helikopterdrivstoff fra anlegget i Kristiansund. Kompetanse Oil24 er hovedleverandør av smøreoljer til både produksjonsplattformen Draugen og landanlegget Ormen Lange. Sammen med andre industrikunder settes det store krav til deres kompetanse. - Valg av feil olje kan ha enorme konsekvenser. Vi har god kompetanse i egen organisasjon og har lett tilgang på den høyeste kompetanse hos Shell. Med vår totale kompetanse kan vi være gode rådgivere for våre kunder når det gjelder valg av smøreoljer som passer til deres produkt. - Vi er vant til at våre kunder stiller krav til oss, sier salgs- og markedssjef Bjørn Runge. Service - Tilgjengelighet og leveringstid er viktig for våre kunder. Våre lager i Kristiansund og Molde sikrer hurtig service. - Vi ser at vi har et stort konkurransefortrinn med vår lokale tilstedeværelse. Når det gjelder leveringstid snakker vi heller om timer enn dager. Vi har egen distribusjonsbil, og har også nå investert i bil og utstyr som gjør at vi kan pumpe smøreolje rett på tank hos kunden. - Med krevende kunder innenfor offshore, marine og industri, er det aldri spørsmål om hva klokka er eller hvilken ukedag det er. Vi er tilgjengelig for våre kunder 24 timer i døgnet, sier Runge. Vil vokse - Vi har fått veldig god respons i markedet og har hatt en veldig positiv utvikling. Så langt har vårt hovedsatsingsområde vært Nordmøre og Romsdal, men med mange stabile industrikunder også ellers i landet. Vi har så smått begynt å bevege oss inn på Sunnmøre og ser store muligheter der innenfor smøreoljer til offshore og marine. Ellers har vi et langsiktig fokus på å få drift av flere tankanlegg i vår portefølje. - Bedriften er inne i en fin utvikling og det bør være realistisk å doble omsetningen i løpet av tre år, avslutter Bjørn Runge. - Hos oss snakker vi mer om timer enn dager når det gjelder leveringstid, sier salgs- og markedssjef Bjørn Runge. Oil24 er lokal leverandør med egen distribusjon. Oil24 har tankanlegg og lager på Dale i Kristiansund. Tlf

6 6 Pla-Mek AS - Plast kan brukes til utrolig mye - Plast som råstoff har langt flere anvendelsesmuligheter enn det man tilsynelatende skulle tro, sier Thor Omenås i Stranda-bedriften Pla-Mek AS. - Bruken av plastkomponenter øker i tråd med den forskning og utvikling som har vært i bruk av materialteknologi og løsninger. Utviklingen har gått fort. I dag benyttes plast stadig oftere i ulike produkter som erstatning for metaller og tre. Teknologien omkring bruken av plast betyr at det kan erstatte komponenter fremstilt av andre materialer. Det fine med plast er at det kan tilpasses og modifiseres alt etter hvor komponentene skal brukes. I dag brukes plast blant annet til erstatning for metaller i biler, møbler og emballasje, samt i en rekke andre sammenhenger. Innenfor bearbeidingsteknikken sprøytestøping av plast har vi stor grad av fleksibilitet innenfor vekt, design og overflatebehandling, forklarer daglig leder Thor Omenås. Pla-Mek AS startet sine tjenester innenfor sprøytestøping som et enkeltmannsforetak da Oddmund Bjørdal i 1991 overtok lokaler og utstyr fra Langlo Mekaniske. Den gangen var plastteknologien begrenset, og bedriften hadde to eldre maskiner som ble benyttet. Men den utviklingen som har vært i plastens anvendelsesmuligheter, har medført at produksjonen har økt betydelig siden den gang. Samlet all produksjon Fra å ha startet Pla-Mek med brukte maskiner i en gammel fabrikkbygning, kom den første nye maskinen på plass i I 1998 sto ny fabrikk ferdig på samme sted, og allerede i 2001 ble en annen fabrikkbygning kjøpt og etablert produksjon i. - I 2011 samlet vi all produksjon i våre fabrikker på Stranda, forklarer han. - Vi har utviklet en produksjon som gjør at vi sprøytestøper plastdetaljer etter de fleste behov, sier han. - Vi har blant annet produksjonslinjer der vi kan fremstille flerkomponent støp. Dette gir oss muligheten til å kunne kombinere ulike plastråstoff og/eller farge i ett og samme produkt, og som ender opp i et ferdig montert produkt med funksjonalitet rett ut av maskinen. Fordi produksjonslinjene gir oss så mange muligheter, får vi et helt tilpasset sluttprodukt med den funksjon og kvalitet som kunden vil ha. Med andre ord kan vi lage svært avanserte produkter, fortsetter han. - Det gjør også at vi kan oppnå optimale løsninger når det gjelder produksjonseffektivitet. Vi er i dag en av få bedrifter her hjemme som aktivt har utviklet produksjonslinjer som gjør dette mulig, sier han. Finner optimale løsninger Når en kunde tar kontakt med Pla- Mek for å få produsert løsninger i plast, går Pla-Meks produktutviklere og samarbeidspartnere sammen med kunde til verket for å få frem en optimal løsning på produktet før et formverktøy blir tatt fram. Pla-Mek kjøper inn eller produserer formverktøy til sine kunder, der kunde står som eier av produkt og formverktøy, og Pla- Mek står for produksjon av produktet. - Det at vi har egne folk som kan bygge og ikke minst vedlikeholde disse formene, gjør at vi kan levere raskt. For å holde kostnader nede har vi i tillegg god kontakt med anerkjente leverandører av formverktøy, sier han. På en av produksjonslinjene kan Pla-Mek framstille plastpåstøp på line. Det betyr at man kan sette sammen ulike komponenter slik at det blir et ferdig sluttprodukt. - Det at vi kan drive påstøp har vært en klar fordel for oss. Det gjør oss i stand til å levere skreddersøm, ettersom mange kunder da får et produkt tilpasset den bruken de vil ha. Det vi fremstiller i påstøp blir i dag brukt i en rekke sammenhenger, det være seg i bilindustrien, møbelindustrien, landbruksindustrien, fiskeriindustrien eller båtindustrien, sier Omenås. - En av våre største kunder er Ekorneskonsernet. Pla-Mek er hovedleverandør til Ekornes og produserer en mengde ulike plastdeler til Ekornes sine produkter. Bare i Stressless brukes det 30 ulike deler produsert av oss. Pla-Mek er blitt en anerkjent underleverandør innen sprøytestøping i Norge, gjennom innovative løsninger for produkt og produksjon i samarbeid med våre kunder, fremholder han. - Det fine med plast er at det kan tilpasses og modifiseres alt etter hvor komponentene skal brukes. Og innenfor bearbeidingsteknikken sprøytestøping av plast, har vi stor grad av fleksibilitet innenfor vekt, design og overflatebehandling, forklarer daglig leder Thor Omenås. Kvalitet og effektivitet - Vi jobber mye med å ha en høy effektivitet i produksjonen. I dag har vi 17 produksjonslinjer i to produksjonslokaliteter. Derfor planlegger vi nå bygging av et nytt produksjonslokale for å samle all produksjon, der målet er at vi er på plass tidlig neste år. Med dette oppe og går høyner vi effektiviteten enda mer, samtidig som vi også øker produksjonskapasiteten. For at vi skal overleve som produksjonsbedrift i fremtiden, skal vi arbeide videre med produksjonseffektivitet gjennom forbedring av produksjonsprosesser, automatisering og måling av vår kvalitet og kapasitet. - I en praktisk hverdag betyr dette at vi bedriver en kontinuerlig forbedring av vårt kvalitetssystem, hvor vi styrer alle prosesser, styrer ressursanvendelsen, og måler, analyser og forbedrer både produkter og alle prosesser, sier Thor Omenås. I dag brukes plast blant annet til erstatning for metaller i biler, møbler og emballasje, samt i en rekke andre sammenhenger, her deler som skal benyttes i produksjonen av møbler fra Ekorneskonsernet. Tlf

7 7 Consto Surnadal AS Ing. I. Sæther AS endrer navn til Consto Surnadal AS Kun fem år tok det innen Consto AS svingte seg opp til å bli Nord-Norges største byggentreprenør. Det som begynte i det små i 2006, er i dag blitt en virksomhet med over en milliard kroner i omsetning. Nå utvider Consto også i Midt-Norge, med etableringen av Consto Surnadal. Consto er latin og betyr stå sammen. Utviklingen er et godt bevis på hva som er mulig å få til når man gjør nettopp det. Det nye bygget til Møbelringen Oppdal er et av prosjektene som Consto Surnadal har hatt ansvaret for. Skei Panorama Surnadal er et større leilighetsprosjet i Surnadal. Ved å bli en del av Consto-konsernet er vi enda bedre rustet for framtiden i en bransje i stadig endring, framholder Anders Grimsmo, daglig leder i Consto Surnadal. Målet er å videreføre og videreutvikle den markedsposisjonen Ing. I. Sæther AS har bygget opp over 20 år. Ing. I. Sæther ble etablert i 1991 av Ingvar Sœther. Med årene har bedriften utviklet seg til å bli en entreprenør som kan påta seg alle typer entrepriser i alle faser av prosjektet, fra ide til ferdigstillelse. Consto Surnadal har i dag 48 ansatte fagarbeidere i tillegg til administrasjon, prosjektledere og prosjektutviklere. Den kompetanse våre ansatte har er vår viktigste ressurs og en avgjørende grunn til at en stor del av vår prosjektportefølje er hos flergangsbyggere, sier Grimsmo. Bred kundekrets Consto Surnadal sin kundekrets er både private og offentlige foretak. Vi arbeider i hele Norge, men først og fremst i Møre og Romsdal og Sør- Trøndelag, sier Grimsmo. Consto har sitt utspring fra Barlindhaugkonsernet i Tromsø. Et ønske fra konsernet selv om å etablere egen entreprenørbedrift, gjorde at Consto så dagens lys. Barlindhaug er stor som konsulent og eiendomsbesitter, og har en rekke prosjekter av til dels stor karakter, og det var ønskelig å ha en egen entreprenør som kunne gjennomføre de jobbene som var aktuelle å gjennomføre. Som sagt, så gjort. Consto ble etablert. Og det utviklet seg raskt. I det første fulle driftsåret i 2007, omsatte bedriften for hele 360 millioner kroner. Consto har i dag etableringer i Tromsø, Kirkenes, Narvik, Bodø, Surnadal, Ålesund, Bergen og Oslo. Passerte milliarden i fjor Consto kan se tilbake på en rekke store og små oppdrag. Et eksempel i så måte er det nye Rica Hotell, i samarbeid med NCC i Narvik. Consto har i aller høyeste grad hatt suksess med sitt konsept. I løpet av sin forholdsvis korte eksistenstid har Consto rukket å bli en av de største byggentreprenørene. Omsetningen i 2009 endte ut på 610 millioner kroner. I 2010 endte omsetningen ut på 631 millioner kroner, og i 2011 endte omsetningen ut på formidable 1,12 milliarder kroner. Og veksten fortsetter også i år. God ordrereserve Når Consto nå har kjøpt Ing. I. Sæther, har selskapet fått en bedrift som har vokst godt og solid i mange år. - Vi gjennomfører entrepriser på alle typer bygg, hovedsakelig næringsbygg, butikker og industribygg, og både nyetableringer og rehabiliteringsoppdrag på slike, sier Anders Grimsmo. I hjembygda er Surnadalsbedriften i gang med oppføringen av nytt produksjonsbygg for Møre Royal, nye Hageland i samme område, og leilighetsbygget Skei Panorama. - Vi har en stor rehabiliteringsjobb av et kontorbygg i Olav Tryggvasonsgate i Trondheim. I Kristiansund var vi nylig engasjert i byggingen av Bunnpris St. Hanshaugen og Bunnpris Brunsvika. Vi bygger ny butikk for Møbelringen på Oppdal, Internasjonal Skole på Sunndalsøra og Kiwi Flisnes ved Ålesund. Videre har vi flere spennende oppdrag på gang i hele regionen vår. Ikke minst er det mye utbygging på gang lokalt i Surnadal, på Sunndalsøra og Halsa, sier Anders Grimsmo. Møre Royal, Byggmakker og Hageland i Surnadal. Travle dager for Jonny Heggset, Svein Helge Sollid, Rolf Morten Berg og Asle Sæther. Tlf

8 8 Scana Volda AS Kvivsvegen Nytt og revolusjonerende fremdriftssystem for Offshore Support Vessels (OSV) - Det nye fremdriftssystemet er et godt eksempel på hva som blir resultatet når aktører i bransjen samarbeider. Resultatet er blitt et helt nytt propell- og akslingssystem som kraftig forbedrer fremdriften, reduserer drivstofforbruket betydelig, og som trenger mindre service og vedlikehold sammenlignet med andre systemer. Den nye løsningen vi har utviklet åpner opp for større markeder for Scana Propulsion. Det forteller Kirsti Gjørvad og Hallvard Pettersen ved Scana Volda. Scana Propulsion CRP er et fremdriftssystem som består av aksellinje med to kontraroterende faste propeller som drives av to permanentmagnet-motorer som roterer uavhengig av hverandre i samme aksellinje. - Systemet er nyutviklet, og representerer et godt alternativ til Asimuthløsningen, som mange OSV og andre skip bruker i dag, forklarer Kirsti Gjørvad. - Denne måten å drive et skip på reduserer drivstofforbruket betydelig. Løsningen gir også en bedre beskyttelse av propellene ettersom den sentrerte akslingen er beskyttet av skrogformen, roret og en helarm i underkant. Det forenkler også systemet at løsningen baserer seg på en fast propell, fremholder Hallvard Pettersen. Pålitelighet og drivstofføkonomi - Filosofien bak utviklingen av dette konseptet har vært pålitelighet og drivstofføkonomi. Det å få en løsning som gir en konstant beskyttelse mot ytre skader, gjør systemet mer pålitelig sammenlignet med et konvensjonelt system. I praksis innebærer det mindre slitasje og fare for at noe går i stykker, og reduserer dermed også utgifter til reparasjon og vedlikehold, legger Pettersen til. Kontraroterende propeller er mer effektive enn konvensjonelle, og i tillegg muliggjør propelløsningen en skrogform som er mer effektiv enn det som er tradisjonelt på offshorefartøy med to propeller. - Den løsningen vi nå har utviklet er et bra eksempel på hva et godt samarbeid med andre aktører i bransjen kan føre til i praksis, sier Gjørvad. Det hele startet da Salt Ship Design tok kontakt og ønsket å utvikle fremdriftssystemet for sitt Salt100 design. Det ble etablert en arbeidsgruppe fra Scana Volda og Salt Ship Design. Det hele munnet ut i den løsningen som nå er presentert. Da utviklingen var ferdig gjennomført, la Ugland Offshore inn en ordre på skipet og fremdriftssystemet som Kleven Verft i Ulsteinvik nå bygger. - Prosessen har gått fort. Vi begynte utviklingen tidlig i år, og leveringen skal skje i juni/juli neste år, forklarer Gjørvad. - Utviklingen av systemet viser også hvor viktig det er å være en kjent aktør i de markedene vi opererer i. Samarbeidet hadde aldri funnet sted uten at vi i en årrekke har vært leverandør til næringen, sier Gjørvad, som også berømmer Salt Ship Design og utvikligsavdelingen ved Scana Volda for godt samarbeid i perioden. Lang fartstid - Samarbeidet viser at vi er store nok til å kunne ha et høyt kompetansenivå, men ikke så store at vi ikke har den nødvendige fleksibiliteten. I denne bransjen handler det ofte om å kunne snu seg raskt og levere. Hadde vi vært en for stor og byråkratisk organisasjon, hadde vi aldri klart å levere i tide verken når det gjelder dette prosjektet eller de andre vi er involvert i, sier Gjørvad og Pettersen. Scana Volda kan se tilbake på lang fartstid i Norge. Selskapet var tidligere kjent under navnet Volda Mekaniske Verksted (VMV) og ble etablert så tidlig som i Ved etableringen startet VMV som en typisk motorfabrikk. Men med tiden utviklet VMV seg også mot skipsbygging, og senere til å bli store innen produksjon av propeller og gir til alle typer skip. Men i en bransje preget av en vedvarende utvikling og ofte endringer i driften, ble det til at VMV på 1980-tallet leverte sitt siste skrog. I stedet ble det satset videre på leveranse av fremdriftssystemer for skip. Scana Volda har opparbeidet seg en internasjonal posisjon, og har blant annet siden 1996 vært det Gjørvad omtaler som en nær partner til MaK (Caterpillar). Gode fremtidsutsikter I 1998 ble Scana Volda en del av Scana-konsernet, som er et nordisk industrikonsern med satsingsområdene Offshore, Propulsion og Energy. - Den type skip som det nye propellog akslingssystemet skal benyttes i, er en type skip som flere rederier og aktører har valgt å satse på de siste årene. Mange av disse skipene er utstyrt med Asimuth-fremdrift. Den løsningen vi nå har utviklet vil åpne opp et større marked for oss, da den vil være et godt alternativ til en azimuth-løsning både på grunn av plass, effektivitet og pålitelighet. Erfaringen har vist at et tradisjonelt Asimuth-system ikke nødvendivis er den optimale løsningen for alle skip som i dag utstyres med denne løsningen, og det er høye kostnader forbundet med service og vedlikehold. Vi har stor tro på det nye Scana CRP-systemet som en enkel, robust og effektiv løsning. I 2012 etablerte vi Scana Propulsion AS for å samle funksjonene i forretningsområdet og dermed styrke vår posisjon i markedet. Vi organiserte bedriften slik at vi får maksimalt ut av synergier innen internasjonalt salg, markedsføring og service, samt bedre utnyttelse av teknisk kompetanse, og felles kapasitet innen engineering, produktutvikling og produksjon, avslutter Kirsti Gjørvad og Hallvard Pettersen. - Vi har utviklet et helt nytt propell- og akslingssystem som kraftig forbedrer fremdriften, reduserer drivstofforbruket betydelig, og som trenger mindre service og vedlikehold sammenlignet med andre systemer. Den nye løsningen vi har utviklet åpner opp for større markeder for Scana Propulsion, sier Hallvard Pettersen og Kirsti Gjørvad ved Scana Volda. Scana Propulsion CRP er et fremdriftssystem som består av aksellinje med to kontraroterende faste propeller som drives av to permanente magnetmotorer som roterer uavhengig av hverandre i samme aksellinje. Tlf

9 Kvivsvegen 9 Kvivsvegen Ny region, nye mogelegheiter Det er alltid stor spenning knytta til verknaden av store nye vegprosjekt som til dømes Kvivsvegen. Det gjeld alt frå trafikkauke, til endringar i infrastruktur og handlemønster. Det er forventa til dels store effektar i regionen etter at Kvivsvegen opna.(foto: Statens vegvesen) Statens vegvesen har registrert trafikken på den nye Kvivsvegen sidan opningsdagen 22. september. Det var mange som ville ta ein søndagstur for å sjå heile vegen dagen etter opninga, då vart det registrert heile 6160 køyretøy! I oktober, som var den første heile månaden, passerte det om lag kjøretøy forbi registreringspunktet litt nord for Eidsnakktunnelen. - Enno er det for tidleg å seie noko om kor stor normaltrafikken vil bli, men så langt ligg den gjennomsnittlege trafikkmengda for kvardagar på kjøretøy per dag, noko som ligg litt over det som var forventa, seier seksjonsleiar Ole Jan Tønnesen i Statens vegvesen. Tusener var på Kvivsvegopninga Det var ei magisk stemning i Kvivstunnelen då kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete opna Kvivsvegen lørdag 22. september. Helga før var det reine hallelujastemninga då det var open dag og gudsteneste i Kvivstunnelen. Det braut ut full jubel og stor applaus blant dei mange tusen frammøtte då dagens konfransier, prosjektleiar Oddbjørn Pladsen, tok ordet og presenterte seg. Det var rett og slett ei magisk stemning i tunnelen, og engasjementet frå begge sider av fylkesgrensa mellom Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane var verkeleg stort. Kanskje ikkje så rart, det var ei historisk og etterlengta storhending. Det er ikke ofte at det blir opna ein helt ny veg der det aldri har gått nokon veg før. Store effektar av Eiksundsambandet og Kvivsvegen - Effektane av Eiksundsambandet og Kvivsvegen er betydelege. Det framheld Finn Ove Båtevik og Geirmund Dvergsdal frå Møreforsking i bladet Plan, der dei omtalar kva Eiksundsambandet og Kvivsvegen har å seie for Søre Sunnmøre. - Vi ser ei tydelig regionutviding. Fleire får enklare tilgang til tilbod som til dømes utdanning, sjukehus og flyplass, forklarar dei. Dei peikar på at eit større regionalt kundegrunnlag har hatt positie effektar for Ørsta-Volda lufthamn. Eiksundsambandet opna i 2008, og i året som følgde auka passasjertrafikken med nesten 50 prosent. Denne trenden ser ikkje ut til å snu. - Reiseavstand, befolkning, kundar og næringsliv er grunnleggjande faktorar for regional utvikling, og denne blir ytterlegare styrka no som Kvivsvegen er opna, seier Dvergsdal. Det er også utfordringar knytt til dei nye vegsambanda. Eit sentralt spørsmål er korleis offentleg sektor skal organisere seg i forhold til ein region som går på tvers av både fylkes- og andre forvaltningsgrenser. - Kanskje kan nye samhandlingsmønster bidra til ein meir samla region og vise fram kvalitetar som no ligg skjult, seier Dvergsdal. For mange grupper på Søre Sunnmøre har vegsambandet opna nye mogelegheiter. Næringslivet opplever ei auke i kompetansearbeidskraft. Valgmogelegheitene for dei som alt bur i regionen er fleire, og regionen vil framstå som meir attraktiv for dei som vurderer å etablere seg her, konkluderer rapporten i Plan. Det kan vere gode grunnar til eit slikt resonnement. Eiksundsambandet gav kort reisetid mellom øyane og fastlandet på Søre Sunnmøre, og batt såleis tettare saman ein region som nærmar seg innbyggjarar. For Indre Nordfjord vil det primært vere Hornindal og Stryn som blir nærare knytt til Søre Sunnmøre, i tillegg til delar av sunnmørskommunen Stranda. Det vil seie ei befolkning i kjerneområdet på rundt innbyggjarar. Tunnelen gjennom Kviven er likevel interessant, ikkje minst fordi regionutvidinga kjem i eit grenseland. Nordfjordingar og sunnmøringar bur i kvart sitt fylke. Dei tilhøyrer også kvar sin identitetsregion. Spørsmålet er kva realitetar den nye vegen skaper i ein slik region. I kva grad vil stryningar og honndøler vere prega av at dei har hjartet i Nordfjord, og i kva grad styrer hovudet og føtene mot Sunnmøre? Og ikkje minst, i kva grad greier næringslivet, det offentleg og andre å gjere seg nytte av endringane i kommunikasjonsmønsteret? - Blir dette ein ny og grensesprengande region?, spør dei. - Det er ei stor ære og usedvaneleg glede for meg å erklære Kvivsvegen for opna, sa kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete då ho saman med vegdirektør Terje Moe Gustavsen kutta snor. (Foto: Statens vegvesen)

10 10 Hornindal kommune Kvivsvegen - Ny veg opnar for heilt nye mogelegheiter - Den nye Kvivsvegen opnar for heilt nye mogelegheiter for oss. Det nye vegsambandet mellom Søre Sunnmøre og Austlandet har på ein betrakteleg betre måte lagt til rette for ein felles bu- og arbeidsmarknadsregion. Vi merkar allereie pågang frå unge familiar som flyttar til kommunen, og for nærings- og reiselivet betyr den nye vegen ALT. Det fortel Anne Britt Øen Nygård, ordførar i Hornindal kommune. For få veker sidan opna den nye Kvivsvegtunnelen, som kraftig reduserer reisetida på Søre Sunnmøre. - Den nye vegen viser kor viktig det er med ein god infrastruktur for både fastbuande, næringslivet, turisme og reiseliv. Vegen gjer at vi med ein times reisetid frå Hornindal sentrum kan nå fire kommunar i Nordfjord og ni på Søre Sunnmøre. I denne regionen bur det menneske. Ein så kraftig reduksjon i reisetida betyr at ein i langt større grad kan bu ein stad og sikta seg mot interessante jobbar i ein annan kommune, slår Anne Britt Øen Nygård fast. Det var ein festdag av dei sjeldne då den nye tunnelen på det nye vegsambandet offisielt blei opna i september. For i over hundre år har befolkninga i regionen kjempa for ein betre infrastruktur til og frå. Svein Sunde som har vore ein av dei sterkaste pådrivarane for at ny veg skulle kome, fortel at første søknad om å forbetre vegen blei utarbeidd og sendt Stortinget så tidleg som i Reduserte reisetider Omkring 135 år etter at den første søknaden vart sendt inn, vart Kvivsvegen opna for ferdsel. Vegen er no open, men Statens vegvesen held framleis på med rassikringsprosjektet ved Hjartåberget. Dette arbeidet vert sluttført hausten Med Kvivsvegen får Indre Nordfjord også svært god kontakt med Ytre og Søre Sunnmøre på grunn av Eiksundsambandet som stod ferdig i Sjølv om vi allereie no har fått auka trafikk og pågang frå familiar som vil busette seg her, er det fyrst når dette er på plass at vi ventar at trafikken vil sette seg, seier han. Den nye vegen innebær at reisetida frå Hornindal til Volda og Ørsta er redusert med ein time. Reisetida til Stryn er redusert med 50 minutt. Kvivsvegen gir ferfjefri E39 mellom Festøy i Møre og Romsdal og Lote i Sogn og Fjordane. Reiseavstanden til Ulsteinvik blir på under ein time. - Vegen betyr også at vi har Ørsta/Volda Lufthamn berre 40 minuttar unna, ein flyplass som faktisk har betre frekvens til Oslo enn Ålesund Lufthavn Vigra, med heile sju daglege avgangar til Oslo, seier Sunde. - Ørsta/Volda lufthamn Hovden har over passasjerar årleg. Vi forventar at dette talet vil auke mykje. Reisetida til Oslo blir på under tre timar. Det seier seg sjølv kva gode ringverknaderr dette vil gi, seier Øen Nygård. Ny fleirbrukshall Som kommune har Hornindal mykje å freiste med. Hornindal er ein plass for dei som ynskjer å bu i ein moderne kommune, men som også set pris på kvalitetane i eit lite bygdesamfunn. Hornindal har alt frå sentrumsnære leilegheiter til større bustadtomter i landlege omgivelsar. Kommunen har full barnehagedekning, ein barne- og undomskule og eit allsidig fritidstilbod. I tilknytning til skulen ligg friidrettsanlegg, fotballbanar, fleirbrukshall og ballbinge, tilbod som stod ferdige tidlegare i år, i tråd med at kommunen har satsa for å leggje til rette for den auka tilflyttinga ein forventar vil kome. Den nye fleirbrukshallen kosta 53 millionar kroner, og viser at vi legg til rette for barn og unge. I tillegg har kulturskulen eit høgt elevtal og er ein viktig del av det aktive kulturlivet i Hornindal. Tlf Innvik Fjordhotell - Den nye vegen viser kor viktig det er med ein god infrastruktur for både fastbuande, næringslivet, turisme og reiseliv, seier ordførar Anne Britt Øen Nygård. Hornindal kan også skilte med å ha eit variert næringsliv. J.E. Ekornes AS har avdeling i Hornindal, og sysselset over hundre personar. Andre bedrifter er Øen Kuldeteknikk AS og ikkje minst Grodås Mønsterteknologi/GRS som har heile verda som marknad. Ein stor reiselivskommune - Det må nemnast at NHO i samband med kåringa Nærings-NM konkluderte med at verksemdene i Hornindal kjem ut som dei beste i fylket og på 18.plass i landet. Vi har så å seie ingen arbeidsløyse, og vi har næringsareal som raskt kan klargjerast til utbygging, seier Øen Nygård. Hornindal er også ein stor reiselivskommune. - Vi har meir sommarver om sommaren og meir vinterver om vinteren, seier Øen Nygård. - Vi har også eit betydeleg antal hytter i kommunen. Dette vil auke kraftig i åra som kjem. Det nye hyttefeltet Harevadet har 180 nye tomter som no skal seljast. Vi har Hornindalvatnet, Europas djupaste innsjø, rett utanfor stovedøra. Vi arrangerer årleg Hornindal Rundt, Norges tøffaste fjelløp, samt fleire andre arrangement som er svært godt besøkte. Rike og gode opplevelsar og ein heim på reisa Mykje er blitt gjort for å leggje til rette for eit godt opphald, blant anna eit stort uteområde med volleyballbane, sandstrand, badestampar og sitjegrupper. Hyggeleg atmosfære, eit hjarteleg vertskap og god, heimelaga mat; Det er ikkje så rart at fleire opplever at det å besøkje Innvik Fjordhotell eit par-tre mil unna Stryn sentrum, er som å ha ein god heim på reisa. Det vere seg om ein er på forretningsreise, om ein er turist som vil oppleve ei rekkje naturperler på nært hald, eller om ein skal arrangere kurs, konferansar eller merkedagar. Innvik Fjordhotell ligg ved fjorden i Innvik i Stryn kommune. Og for alle dei som reiser ein del og som stadig må overnatte på hotell, framstår Innvik Fjordhotell som ganske så "annleis". Det er noko med stemninga, måten ein blir møtt på, og ikkje minst den gode maten som hotellet er kjent for. I tillegg er hotellet prega av den ro og naturglede som eit besøk i ei fjordbygd gir. - Mange av gjestene våre kjem tilbake. Dei meiner det er mogeleg å finne rekreasjon og kvile her. Det er jo tilbakemeldingar som vi må ta med oss, smiler Anna Marie Vatnamo, som er dagleg leiar ved hotellet. Ettersom Innvik Fjordhotell ligg rett i fjordkanten, kan hotellet også tilby eiga badestrand, sandvolleyballbane og badestampar. Hotellet eignar seg for alt frå møter, seminar, kurs, konferansar og private samlingar, til arena for å feire bryllup, merkedagar, konfirmasjon og dåp. Store grupper - Vi har mogelegheit for å kunne ta i mot grupper på opp til 60 personar, og samlingssalen vår har plass til meir enn hundre deltakarar, seier Vatnamo. Innvik Fjordhotell er også eit såkalla misjonshotell. Når det gjeld eigarskap og organisering, innebær det i praksis at hotellet er medlem av Norske Misjonshotel & Gjestehus, og er eigd av Normisjonslag og -foreiningar i Indre Nordfjord. - Det gjer at vi i løpet av eit år er vertskap når misjonsorganisasjonar skal ha helgeseminar, når det skal gjennomførast ein kvinneweekend, eller når kor og andre grupper skal samlast, seier ho. Men Innvik Fjordhotell vert også besøkt av mange turistar. Det er kanskje ikkje så rart hvis ein ynskjer å oppleve mektig og flott natur på nært hald, og vil kombinere dette med opphald på ein overnattingsstad som kan innby til den ro og varme som ein gjerne søkjer når det er ferietid. Mange gode opplevelser Innvik Fjordhotell ligg sentralt til i alt ein måtte ynskje å oppleve på ein ferietur; Geirangerfjorden, Briksdalsbreen, Bremanger, Trollstigen, Vestkapp og Selje kloster. Sognefjorden og bremuseet ligg heller ikkje langt unna. - Med base frå hotellet kan ein ta dagsturar til så mykje, om det er til Stryn Sommarskisenter for å stå på ski, tur for å oppleve Fjærland, eller ein tur til Geiranger over Trollstigen, seier Vatnamo. - Som lokalkjende kan vi skreddersy eit opplegg for dei som måtte ynskje det. Hvis ein vil ha ein fottur til breen, ein padletur mellom isflaka på brevatnet, eller kanskje ein helikoptertur for å sjå breen i fugleperspektiv, kan ein det. Det meste er mogeleg, seier ho. Den gode atmosfæren og maten gjer at hotellet tiltrekkjer seg mange gjester. I høgtidene jul, påske og pinse inviterer Innvik Fjordhotell til eigne arrangement. - No til jul skal vi på nytt invitere til - Mange av gjestene våre kjem tilbake. Dei mener det er mogeleg å finne rekreasjon og kvile her. Det er jo tilbakemeldingar som vi må ta med oss, smiler Anna Marie Vatnamo som er dagleg leiar ved hotellet. samling frå veslejulafta til tredje juledag. Slike arrangement har vi stått som vertskap for i mange år, og dei er like populære, seier Anna Marie Vatnamo. Tlf

11 11 Harevadet Hyttegrend AS Kvivsvegen Kremtomter i hytteparadiset - Her skal vi no leggje ut 87 hyttetomter totalt. Vi har allereie 26 tomter ute for salg, og 16 av desse er byggeklare, seier Nina Øen og Inge Olsen i Harevadet Hyttegrend i Hornindal kommune. Her er det eit solid nett av turløyper sommar som vinter. Skitrekket ligg sentralt i området. Og ikkje minst ligg området sentralt plassert slik at det er kort veg til både Ålesund, Stranda, Stryn, Ulsteinvik og andre kommunar i regionen. Harevadet Hyttegrend er eit heilt nytt hyttefelt i Grendadalen i Hornindal. Hyttegrenda ligg cirka 400 meter over havet, og kun sju minuttars biltur frå Grodås sentrum i Hornindal. Det er seks grunneigarar som har gått saman om prosjektet der det no vert tilbydd store og luftige tomter. Dei minste er på 1,3 mål, dei største på 2,3 mål. Ettersom tomtene er så store, slepp ein å bu like tett som mange gjer i andre hyttefelt, seier Inge Olsen og Nina Øen, som er med i styret i Harevadet Hyttegrend. - Det som er moro er at når vi har interessenter som ynskjer å sjå området, seier mange at dei ikkje visste kor flott området er, seier Nina Øen. I område H1 og H3 er 26 tomter no ute for salg. Infrastrukturen til 16 tomter i H3 er ferdig opparbeidd, og desse tomtene er klare til å bli bebygde. Prisen på tomtene er av ein slik karakter at det skulle vere overkomeleg for dei fleste, ettersom prisen for dei minste tomtene er kroner, mens dei største kostar kroner. Her skulle det vere mogeleg å kunne realisere draumen om ein fritidseigedom midt i det beste av kva fjellheimen i regionen har å tilby. Nytt skitrekk - Her er mogelegheitene svært gode for å kunne leve det gode hyttelivet. Området er snørikt, seier Olsen, noko vi kan istemme. For når Næringsliv møter dei to, er det kun nokre parti med snø som ligg i grøftekanten i Grodås sentrum. Men i området der tomtene ligg har snøen lagt seg, og det er faktisk mogeleg å spenne på seg skiene for ein flott tur innover i det godt utbygde løypenettet. Dei fleste tomtene har utsikt mot Hornindalsvatnet som er Europas djupaste innsjø, og også innover i dalen. - Harevadet Hyttegrend ligg sørvendt i solrike og idylliske omgjevnader. Naturen her er rik, og fordi det skjer så mykje i området er det alltid noko å finna på, seier Nina Øen. Alpinanlegget har nytt skitrekk på heile meter og flere nedfartar. I og rundt Hornindal fins ikkje berre flotte løyper for alle, men også krevande terreng for dei som er meir erfarne. Mange aktivitetar Årleg vert Hornindal Rundt arrangert, eit 75 kilometer langt turløp med ein total stigning på meter. Sommarstid vert også Hornindalsvatnet Maraton arrangert, eit løp på meter. Nemnast må også Grodås Cup, Nibba Ned og Honndalsrennet. Dessutan årets største arrangement, Kulturdagane, som går av stabelen i byrjinga av august kvart år. Likar ein gode sommaraktivitetar, kan sentrum i Hornindal (Grodås) tilby eit fint parkområde med badestrand og strandpromenade. Og sjølv om sentrum ikkje er stort, så kan ein finne det meste av det ein treng i butikkane. Det er gode mogelegheiter for fiske av innlandsaure i elvane og fjellvatna i kommunen. Hornindal har også lagt godt til rette for varierte idrettsaktivitetar. I tillegg til fleirbrukshall, har Hornindal ein eigen idrettspark der ein finn banar for friidrett, tennis og fotball, samt kunstgrasbane. I sentrum ligg også skatingbane og sandvolleyballbane. Sentralt for dagsturisme Harevadet Hyttegrend ligg sentralt til for alt ein måtte ynskje å oppleve på ein ferietur. Geirangerfjorden, Stryn Sommarskisenter, Briksdalsbreen, Bremanger, Vestkapp og Selje kloster er eksempel på kva ein kan nå på ein dagstur. Den eine dagen kan du stå ski på Stryn Sommarskisenter, den neste kan du reise til Hoddevika for å surfe. - Vi har merka auka interesse etter at Kvivsvegen opna, og er veldig spente på responsen framover. Vi ynskjer velkomen til visning for dei som måtte ynskje å oppleve det gode hytteliv i Hornindal, avsluttar Nina Øen og Inge Olsen. - Her skal vi no leggje ut 87 hyttetomter totalt. Vi har allereie 26 tomter ute for salg, og 16 av desse er byggeklare, seier Inge Olsen og Nina Øen i Harevadet Hyttegrend. I bakgrunnnen er den fyrste hytta i Harevadet som er sett opp og som snart er innflyttingsklar. Det er ikkje noko å sei på utsikten. Turløypene er mange og lange for dei som ynskjer å spenne på seg langrennskiene. Tlf

12 12 Vertikal Service AS Kvivsvegen Når de ekstreme jobbene skal utføres Når en operatør på norsk sokkel trenger å få sjekket bolter hvor man ellers ikke kommer fram, når vedlikeholdsoppdrag skal gjennomføres på kraftlinjer i ulendt terreng, eller når andre ekstreme og vanskelige jobber skal gjennomføres, da kontakter energiselskaper, oljeselskaper, kommuner og bedrifter Vertikal Service. Og fordi jobbene krever mye, så innfris den overordnede målsettingen om å overgå kundens krav og forventninger til gjennomføringsevne, kompetanse og service. - Da vi etablerte Vertikal Service i 2003, var det med et ønske om å kunne kombinere fjellklatreinteressen med høy faglig kompetanse og gjennomføringsevne, forteller Åsmund Vaage. - En stor del av selskapets ansatte har bakgrunn fra fjellklatring, eller det andre vil omtale som halsbrekkende fritidsaktiviteter, ler han. Dette har man utnyttet til fulle. Selskapet har med årene utviklet seg til å bli spesialister å gjennomføre krevende oppdrag for industrien, olje- og gassnæringen, kraftselskaper, kommuner og andre. Nært samarbeid - Vi mente det ville være liv laga å kombinere flerfaglig kompetanse med industriklatring. Kombinasjonen muliggjorde at operatørene kunne komme til områder hvor det ellers var vanskelig å komme til, sier han. En viktig bransje for selskapet er olje- og gassnæringen, der Vertikal Service sammen med kunden leverer prosjekterte løsninger som går på alt fra reparasjons- og vedlikeholdsoppdrag, til avanserte rigg- og løfteoperasjoner. Vaage forteller at staben som i dag teller 32 mann, tilfredsstiller alle myndighetskrav og nødvendige sertifiseringer innen tilkomstteknikk. Selskapets operatører har fagkompetanse innen elektro og/eller mekaniske fag. - I praksis betyr det at selskapet har nødvendig kompetanse og erfaring til å utføre prosjekter fra skvalpesona til toppen av boretårnet på en offshoreinstallasjon. Vertikal Service har nylig sertifisert seg som sakkyndigbedrift. Basert på en innovativ digital plattform kan selskapet levere markedsledende inspeksjonsprogram til kunden. Vertikal Service samarbeider også nært med leverandører til olje- og gassindustrien. Bred fagkompetanse - Vi kan i dag gjennomføre oppdrag som krever kompetanse fra mange fagområder, sier han. - Bred kompetanse gjør at vi blir benyttet når det skal gjennomføres sveiseinspeksjoner, inspeksjoner og vedlikehold på kraner og andre løfteinnretninger, alle former for løfte- og riggoperasjoner, og elektriske vedlikeholdsoppdrag, så vel som mekaniske, sier han. Men mye skjer før det kommer til den fysiske gjennomføringen. Vertikal Service tilbyr nemlig prosjektering innen planlegging, prosedyreutvikling, testing og installasjon. I samarbeid med kunde eller ekstern samarbeidspartner utføres beregninger, innkjøp og fabrikasjon. - I prosjektene dekker vi mange ulike disipliner innenfor reparasjon og modifikasjoner hvor det mekaniske arbeidet er størst, sier Vaage. Vertikal Service reiser dit riggen, skipet eller installasjonen som skal sjekkes, modifiseres eller repareres, befinner seg, om det er i Singapore, utenfor vestkysten av Afrika eller i Nordsjøen. - Vi har et svært sterkt fokus på personellkulturen. Vi reiser årlig en uke til Alpene for å gjennomføre vårt faste Vertikal-seminar. Der får vi den nødvendige faglige oppdateringen og god erfaringsoverføring, i tillegg til at det er en ypperlig arena for å bygge en god selskapskultur. Vertikal Service har en høg fagbrevprosent. Vi skal levere kvalitet og service som skal overgå kundens krav og forventninger. Vi skal gjennom å rapportere, analysere og lære av erfaringer og tilbakemeldinger, kontinuerlig forbedre våre arbeidsprosesser, sier han. Sterk vekst - Dette gjør vi ved å være sikkerhetsorienterte, profesjonelle, serviceinnstilte, pålitelige, engasjerte og nytenkende, legger han til. - Vi ønsker ikke å være en bedrift som isolert sett kun får et oppdrag og gjennomfører det. Det er viktig for oss å levere mer enn det kunden forventer, hvor vi har fokus på å komme med forbedringsforslag overfor kunden. Vaage sier videre alle typer oppdrag skal gjennomføres på en god og sikker måte. Derfor aksepterer man intet mindre enn null skader på personell, miljø og materielle verdier, heller ingen fallende gjenstander, og feil i forbindelse med mobilisering av personell og utstyr. - Det har vært noen eventyrlige år. Da vi startet opp i 2007, var vi fire mann. I dag er vi 32. Oppdragsmengden har økt kraftig, og den øker fortsatt, sier Åsmund Vaagan. En stor del av selskapets ansatte har bakgrunn fra fjellklatring, eller det andre vil omtale som halsbrekkende fritidsaktiviteter. Vertikal Service gjennomfører også de ekstra krevende oppgavene, som inspeksjon av benene på plattformer. Vertikal Service kombinerer flerfaglig bakgrunn med industriklatring. Tlf twww.vertikalservice.no

13 13 Olav Erik Hagen AS Kvivsvegen Med heile landet som marked - Vi er akkurat ferdige med å inspisere 80 fergekaiar, nærare 80 bruer, og vi har gjennomført dybdescanning på 56 ulike anlegg i Møre og Romsdal og Trøndelag. Vi trur satsinga på kvalitet i alle ledd, ikke minst på HMS, har gitt oss mange gode oppdrag, fortel Olav E. Hagen og Kjell-Olav Gausnes i dykkarfirmaet Olav Erik Hagen AS i Stryn, i det dei er igang med å planlegge gjennomføringa av nye prosjekt. Tryggleiken blir sett svært høgt. Oppdraga skal utførast presist, på tida, og uten noko form for personskade. Olav Erik Hagen AS påtar seg alle former for dykkeroppdrag. - Vi er akkurat ferdige med å inspisere 80 fergekaiar, nærare 80 bruer, og vi har gjennomført dybdescanning på 56 ulike anlegg i Møre og Romsdal og i Trøndelag, seier Olav Erik Hagen. Fergekaier og andre sjønære anlegg er typiske jobbar for bedrifta. Etter mange års virke som dykkar etablerte Olav E. Hagen eiga bedrift i Etter eit par års drift kom Tore Vie med på laget, og sakte, men sikkert har dei to bygd opp ei bedrift som i dag har oppdrag over store delar av landet. - I dag er Olav Erik Hagen AS stasjonert med kontor og baser i Stryn og Kristiansand. - Med denne plasseringa har vi rask og enkel tilgang til dei fleste områdene i Sør-Norge. - For tida held vi på med ombygging av fergekaien på Lauvstad for A.Våge AS, ombygging av fergekaien på Festøy for Secora AS, reparasjon av bru i Valldal for BMO Entreprenør AS, og reparasjon av bru i Nes i Ådal for BMO Entreprenør AS. Allsidig verksemd Nokre av oppdraga det siste året viser litt av spennvidda i det selskapet leverer: Oppgradering av kai i Volda for A.Våge AS Ombygging av fergekaiane på sambandet Flakk-Rørvik i Sør-Trøndelag for Mesta AS Bygging av terskel for oppstrøms sluseport på Hogga Sluser i Telemark for Statkraft Reparasjon av vannledningar på Harpefoss i Oppland for Åge Haverstad Diverse ROV-oppdrag rundt om i landet Sikring av kai og sveising på kai for AK Constructions i Kristiansand Utlegging og senking av nye røyrledningar i Bremanger for rørleggerbedrifta Nigardsøy Bruinspeksjon i Møre og Romsdal og i Sør- og Nord-Trøndelag for BMO Entreprenør AS. Nærare 80 bruer i Trøndelag og Møre og Romsdal er blitt inspisert med tanke på betongskader, korrosjon og slitasje. Dataene blir brukt i vedlikehaldsprogrammet som Statens vegvesen legg opp til for å sikre ei god rehabilitering og dermed standard på bruene i dei tre fylka. 80 fergekai-inspeksjonar i Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag for Mesta Tetting av røyrgjennomføringar i Suldal kraftstasjon for Norsk Hydro ASA Og sist, men ikkje minst ei rekke sjøbunnscanningar med multistråle ekkolodd frå Nord-Trøndelag i nord til Kristiansand i sør. Godt utstyrt for varierte oppdrag - Utstyret og arbeidsopplegget vårt er basert på at vi skal vere fleksible til å kunne takle dei fleste utfordringar. Det hender at kundane våre får behov for assistanse på kort varsel. Dette er noko vi prioriterer høgt, seier Gausnes. - Vi disponerer dykkarutstyr til både lett og tungt arbeid under vatn. Dette inkluderer blant anna video- og fotoutstyr til inspeksjon og overvåking av dykkeoperasjonar. - Når ein kommune skal leggje nye vann- og kloakkleidninger på sjøbotnen, må kommunen vite korleis sjøbotnen ser ut; om det er «høge fjell og dype daler» under havoverflata. Dette gjeld også for kabellegging. For å kartlegge dette, brukar vi multistråle ekkolodd, som skannar sjøbotnen. Desse dataene blir brukte for å berekne kor leidningene må leggjast og kor langt ledningsnettet vil bli. Etter at røyr og kablar er lagde ut, er det ofte krav om dokumentering. Til dette har firmaet tre ROV-farkostar. Desse blir også brukt til inspeksjon av til dømes vannkrafttunnelar, med sonarmålingar av tverrsnitt og liknande, seier Kjell-Olav Gausnes. - Som flytande arbeidsplattform har vi 20 uniflotepontongar som kan monterast i forskjellige konfigurasjonar med kran frå 4tm-60tm. Vi har også fleire mindre aluminiumsflåtar som kan fraktast med helikopter. - I tillegg kan nemnast kranbilar, borerigg, diverse dykkarbåtar og slepebåtar, dykkebrakker og conteinarar m.m. Godt kvalifisert mannskap - Vi har mange års erfaring med ulike typar arbeid under vatn, både langs kysten og i innlandet. - I dag tel staben elleve mann totalt, der åtte er dykkarar. - Dagane er ofte travle, og for å ta toppane samarbeider vi med fire-fem godt kvalifiserte dykkarar som vi leiger inn ved behov, seier Hagen. - Alle oppdrag vi får blir utførte etter gjeldande reglar fastsett av Arbeidstilsynet. Det er viktig for oss å halde ei svært høg kvalitetslinje, ikke minst på HMS-området. Det at vi har svært få skader, og bemannar oppdraga med nok folk, gjer at dei store kundane kjem tilbake gang på gang, seier Gausnes. - Og når nybygg eller rehabilitering skal gjennomførast, har vi eit mannskap som er kvalifisert til å utføre dei reparasjonane som trengs, det vere seg på betong, stål, røyr og kabellegging, seier Hagen. Sertifiserte - Dei tilsette i firmaet har dei nødvendige sertifikata for sprenging under vatn og for inspeksjon av stål- og betongkonstruksjonar under vatn. - I og med at vi jobbar mykje for kraftselskapa, valgte vi for nokre år sidan å prekvalifisere oss i Sellihca, som er ei kvalifikasjonsordning som blir brukt av leiande energiselskap i Norge og Sverige. Det har vore ei fornuftig investering. - Vi ser lyst på framtida saman med gode medarbeidarar, gode kundar og god ordretilgang, seier Hagen og Gausnes, som saman med Vie har kvar sin mannsalder i bransjen. Tlf

14 14 Kvia Hyttetun Kvivsvegen Ti hyttetomter midt i indrefileten - Dette er eit prosjekt som passar like godt for privatpersonar som for bedrifter som vil gje sine ansatte tilgang til ei hytte midt i flottaste fjellheimen. Det fortel Klemet Bø som har ti hyttetomter som han nå skal selje, midt i det som må vere sjølve indrefileten av hyttetomter i Stryn. Det er ei underdriving å sei at tomtene ligg sentralt. Faktum er at alpinanlegget i Stryn kun ligg eit steinkast unna. Og rett ved området der dei ti hyttetomtene ligg, startar det godt utbygde løypenettet i området. - Her er det mogeleg å ta med seg alpinskia og gå nokre få meter over til skisenteret. Og dersom ein vil gå på ski i flotte, preparerte turløyper, kan ein spenne på seg skia rett utanfor døra, smiler Klemet Bø. Alle tomtene ligg på tidlegare slåttemark, og er opparbeidd med veg, vatn, kloakk og straum. Utnyttelsesgrad - Tomtene er no så klare som dei kan vere, så her er det berre å gå i gang med bygginga, framheld han. Og kostnadene med opparbeiding av tomta er her svært rimeleg. - Størrelsen på dei fleste tomtene er på cirka eitt mål, og utnyttingsgrada er 20 prosent. I følgje reguleringsplanen skal det oppførast minst to einheiter på tomta. Så i tillegg til hytte, er det mogeleg å reise eit anneks, bod, garasje eller grillhytte dersom det skulle være ynskjeleg, forklarer han. I tillegg er området inngjerda, noko som betyr at sauer på sommarbeite må finne andre områder å beite på. Ei hytte er allereie bygd på området. Populær destinasjon - Hytta er under ferdigstilling i desse dagar, så dei som ynskjer å ta hytta og området i nærare augesyn får ta seg ein tur til Stryn, seier han. - Opninga av Kvivsvegen medfører at turen til Stryn blir langt kortare for mange. Stryn er ein svært populær hyttedestinasjon. Det er kanskje ikke så rart, ettersom klimaet her skil seg frå klimaet i kystkommunane. - Det er nok riktig å sei at det er meir vintervèr her når det er vinter, og meir sommervèr når det er sommar enn det ein ofte kan ha langs kysten. I tillegg er det mykje å finna på i Stryn sommar som vinter. Stryn er jo eit handels- og kultursenter med eit breitt spekter av aktivitetar. Handelstilbudet er godt, og vi er velsigna med ein del butikkar som elles ikkje er å finne i fylket, seier Klemet Bø. Tlf Kvia Hyttetun ligg svært sentralt til i forhold til turløyper og skianlegget i Stryn. Stryn Bilverksted AS Travle dagar hos Stryn Bilverksted - Vi har ikkje problem med å fylle dagane, snarare tvert i mot. Det seier Kjell Steinar Lindvik og Arvid Sunde ved Stryn Bilverksted. - Vi har valgt å bli med i Meca-kjeden. Det gir oss tilgang på alt nødvendig diagnoseutstyr og verktøy, og gjer at vi ikkje berre reparerer bilen, men også tar nødvendig kilometerservice og periodisk kjøretykontroll på alle bilmerker, seier Kjell Steinar Lindvik og Arvid Sunde. Telefonen hos Stryn Bilverksted ringjer ofte. Nokre bileigarar treng EU-kontroll på bilen. Andre skal ha service på bilen i tråd med serviceintervallane. Og mens Næringsliv er på besøk, stikk det fleire innom som enten bestiller time eller som kjem for å hente bilen som er ferdig reparert. - Det har vore to travle år sidan vi starta opp. Etter å ha arbeidd i bransjen i fleire tiår, ynskte vi å realisere draumen om å starte for oss sjølve, seier Kjell Steinar Lindvik. - Det har gått over all forventning. I dag leverer vi verkstadtenester til både private og næringsdrivande, og vi reparerer alle bilmerker og bilar med tillatt totalvekt på opp til tonn. Det betyr i praksis at vi også tar imot minibussar, varebilar, traktorar og andre nyttekjørety av same type, seier han. Utstyr og fagleg oppdatering Å skulle starte opp som ein frittståande verkstad i ein svært konkurranseutsett marknad, er så å seie umogeleg utan ein form for kjedetilknytning. - Vi har valgt å bli med i Meca-kjeden. Det gjev oss tilgang på alt nødvendig diagnoseutstyr og verktøy, og gjer at vi ikkje berre reparerer bilen, men også tar nødvendig kilometerservice og periodisk kjøretykontroll på alle bilmerker. Medlemskapet i Meca gjer også at vi har på lager det vi til ei kvar tid måtte trenge av deler og rekvisita, seier Lindvik. - Ikkje minst så innebær deltakinga i Meca at vi vert kursa jevnleg slik at vi til ei kvar tid er fagleg oppdaterte. Bilane endrar seg. Det blir meir og meir teknologi og løysingar i dagens bilar, der det ikkje er uvanleg at ein godt utstyrt bil kan ha meir enn hundre datamaskiner og styresystem som driv dei ulike løysingane, seier Arvid Sunde. Stryn Bilverksted er ein av dei siste verkstadene som har signert kjedeavtalen med Meca, og som dermed er ein av over 200 bilverkstader som er med i kjeda. Stryn Bilverksted er ein frittståande bilverkstad med tre tilsette. Satsar friskt Bilverkstadkjeda Meca blei etablert i Verkstadene utfører service og reparasjonar på alle bilmerker til konkurransedyktige prisar og med høg kompetanse. Service og reparasjonar vert utført i fylgje bilprodusenten sine instruksjonar og med godkjende reservedelar. - Meca er ei kjede som satsar friskt. Meca skal vere den mest ettertrakta og framgangsrike samarbeidspartnaren for profesjonelle bilverkstader, og kjeda har som mål å forsyne profesjonelle bilverkstader og partnarar med eit riktig tilpassa produktsortiment kombinert med marknadsleiande service og kompetanse via ein effektiv distribusjon, seier Lindvik. Eit viktig konkurransefortrinn er at Meca med sine dotterselskap er blitt miljøsertifisert i fylgje ISO Dette innebær at selskapa sine miljøledelsessystem oppfyller krava i den internasjonale standarden og at det vert utført eit aktivt arbeid for å minimere miljøpåvirkninga. - Dette viser at Meca som kjede og oss som tilknytta verkstader tar miljøarbeidet på alvor. Dette er viktig i ei tid der miljøfokuset er stort, seier Kjell Steinar Lindvik. Tlf

15 15 Hjelle Maskinlag AS Kvivsvegen Kvalitet varer lengst - Vi held til i ein region som har vakse jevnt og trutt i mange år. Dermed er det også blitt godt med ei rekkje ulike oppdrag, frå husbyggjaren som skal planere tomta før bygging, til store prosjekt på veg, vatn og avløp, og til kraftverk. Det fortel Øystein Hjelle i Hjelle Maskinlag i Volda. Tlf Det er travle dagar for Hjelle og dei tre andre som utgjer staben i Hjelle Maskinlag. Ordrane er fulle til langt inn i Då eg etablerte meg med eit enkeltmannsforetak i 1993, var det gode tider i Ørsta- og Voldadistriktet. Ein jevn auke i folketalet, og eit næringsliv som gjorde det godt, medførte at det blei investert mykje både i bustader, næringsbygg og næringsområder, minnest Hjelle. - Så det var godt med jobbar allereie frå starten av. Slik har det faktisk halde seg sidan. Heile regionen har vore prega av ei god utvikling. Vi har faktisk aldri vore arbeidsledige ein einaste dag sidan vi starta opp for snart 20 år sidan, seier han. Vegprosjekt Bedrifta har heilt sidan starten drive med grunnarbeid, transport og sprenging, frå den minste jobb til hovedentrepenør på større tekniske anlegg i Voldaog Ørstaområdet, og oppdraga har vore jamnt aukande. - Det nye Eiksundsamarbeidet gjorde det lettare å ta oppdrag også utanfor heimregionen. Vi har med åra hatt oppdrag både i Stryn og Ålesund, forklarer Øystein Hjelle. I dag utfører bedrifta oppdrag for både private utbyggarar, entreprenørar og kommunar i regionen. - Kommunane har vore flinke til å investere i tråd med utviklinga, og vi har vore med på ein del av desse utbyggingane, seier han. Hjelle Maskinlag var også innleigd med ein lokal entrepenør i ein liten periode på Kvivsvegen. - Når det går bra for bedriftene, så drar det med seg ei rekkje nye prosjekt. Alle som driv innan vår bransje i denne regionen har godt med arbeid. Og det ser ut til å halde seg. Den nye Kvivsvegen ser ut til å generere meir handel i Volda og Ørsta. Det same skjedde då Eiksundsambandet sto ferdig. Aktivitet genererer aktivitet, seier han. Kvalitet Sjølv om tidene har vore gode, har målsettinga aldri vore å skulle vakse og utvide. - Vi har funne vårt nivå. Vi er lukkelege som liten. Vi klarer å ta utfordringar på sparket dersom det skulle vere nødvendig, og vi skal alltid levere kvalitet, seier han. Den største entreprisen som Hjelle Maskinlag har hatt, var tekniske anlegg for Volda kommune med 35 tomter i Volda. Samla entreprise var på cirka ti millionar kroner for bedrifta sin del. Bedrifta har i dag fleire oppdrag for store lokale utbyggarar i samband med dei mange bustadprosjekta som er under utvikling i regionen, samt vegprosjekt og oppdrag for kommunane. Hjelle Maskinlag er i desse dagar i gang med å anlegge ei kabelgrøft på Brattvåg i Volda. Hjelle Maskinlag kan påta seg eit breitt spekter av oppdrag. Til denne huseigaren har bedrifta anlagt ein tørrmur i naturstein. Almenning AS Solide handverkstradisjonar sidan 1965 Heilt sidan Almenning blei etablert i 1965, har bedrifta med tilhald i Stryn, ivaretatt solide handverkstradisjonar. Fyrst med trematerial, mens bedrifta i dag er mest kjent for ei rekkje kvalitetsprodukt i PVC, der eit breitt spekter av næringslivskundar, private og ikkje minst bondenæringa er gode kundar. - I 1988 etablerte vi eigen avdeling for PVC-sveising, og vi har sidan utvikla oss til å bli ein leverandør til fleire næringar. Utgangspunktet har alltid vore det same: Å ha råvarer av beste kvalitet, der vi samtidig skal ha ein godt innarbeida kvalitetskontroll på produkta vi leverer, forklarer Sveinung Almenning. - Vår forretningside er at kunden skal oppleve vår bedrift som det beste alternativet både når det gjeld pris og kvalitet, legg han til. - Skal vi klare det, handler det om å ha solide handverkstradisjonar som utgangspunkt for alt vi gjer, og å ha ein produksjonsprosess som gjer at vi opprettheld god kvalitet med høg effektivitet, seier Sveinung Almenning. Ein salgssukess Avdelinga for PVC-sveising har med åra utvikla seg godt. - Vi har i dag alt nødvendig utstyr som vi treng for å kunne levere PVCprodukt til nær sagt kva som helst, forklarer Sveinung Almenning. Almenning AS har levert produkt til landbruksnæringa i mange år. I 1987 tok bedrifta patent på ABRA silopress, eit vannpress til silo der det geniale er korleis dukkanten på bassenget blir halde oppe med glasfiberstenger. - Dette blei ein salgssuksess, og vi leverer hundrevis av desse silopressane over heile landet kvart år. I tillegg produserer vi siloposar som blir monterte inni siloen og som hindrar at pressaft forurensar vassdrag, grunnvatn og terreng. - Vi har eit sveisbord på 21x9 meter. Det fungerer i praksis slik at vi kan produsere posar eller andre produkt, frå det minste til det største. Hvis bredda ikke overstig 21 meter, kan vi i praksis sveise posar eller presenningar i så store lengder som kunden måtte ynskje, seier Almenning. Stor fleksibilitet i produksjonen gjer at PVC-produkta fra Almenning AS er å finne som kapell på lastebilar, som tetningsposar i brønnar og som båthetter i fritidsbåtar. Sikringsmatter Det produktet som har hatt størt vekst dei siste åra er sikringsmatter. Dette er ei polstring som blir brukt i skianlegg og på leikeplassar for å hindre at det oppstår skader under aktivitet eller ved kollisjon med stolpar, hydrantar, gjerder eller tre. Desse mattene leverer vi også over heile landet, direkte til forbrukar. For å redusere fraktkostnadene fant vi på at vi skulle vakuumere mattene før transport, noko som halverer fraktkostnaden. Mattene blir brukt rundt stolpar, hydrantar og gjerder, og kan leverast i ei rekkje størrelsar og tjukkelsar. Vi leverer også sikringsnett og stolpar til bruk for eksempel rundt ein idrettsbane eller for å sikre skråningar eller utstyr når maskinentreprenørar held på ved eit anlegg, seier Sveinung Almenning. - Vi har også levert hetter i PVC til Widerøe som har brukt hettene til avisningssystemet for fly, seier han. - Vi lagar også PVC-dukar som blir benytta på plasthallar. Desse kraftige presenningane blir leverte i brannhemma dukkvalitet. Den lengste duken vi lagde var 53 meter lang og 21 meter brei, seier han. Almenning AS leverer også presenningsposar til transport av dyreskrottar, eit produkt som mange jegerlag har skaffa seg. PVC-tankar til lagring av drikkevatn, vanntankar til hytter eller stasjonære campingvogner, pallehetter og palleskjularar er andre eksempel. - Vi har i dag alt nødvendig utstyr som vi treng for å kunne levere PVC-produkt til nær sagt kva som helst, seier Sveinung Almenning. Tlf

16 16 Stryn Eiendom AS Kvivsvegen 60 flotte bueiningar i Stryn På Bøanedsetra hyttegrend i Stryn har Stryn Eiendom ei tomt som er ferdig byggemeld og klar for bygging. Tanken er å satse mot bedriftsmarknaden og tilby åremålsutleige - Det har vore manko på sentrumsnære bueiningar i Stryn. Det verkar som om dette er eit prosjekt mange har venta på. Det seier Asbjørn Fure. Selskapet han driv, Stryn Eiendom, er no i gang med å få reist første byggetrinn på 30 av i alt 60 nye bueiningar på ei 13 mål stor tomt i umiddelbar nærleik til Stryn sentrum. Området ligg på Hol, kun to-tre hundre meters gange frå Stryn sentrum, og med både barneskule, vidaregåande skule og barnehage i umiddelbar nærleik. - Vi ynskjer å byggje eit breitt spekter av bueiningar. Så her kjem det både tomannsbustader, firemannsbustader og femmannsbustader. Størrelsane varierer. Det gjer at det kjem bueiningar som vil passe for alt frå unge par i etableringsfasen, til vaksne som vil ha ein meir lettstelt bustad, forklarer Asbjørn Fure. Frå 55 til 140 kvadratmeter Tomannsbustadene blir på 140 kvadratmeter, og blir anlagt med felles garasje og boder. - Totalt skal det byggjast to tomannsbustader i første byggetrinn, opplyser Fure. Firemannsbustadene vil bestå av leiligheiter, kvar på 80 kvadratmeter. Også her kjem det felles boder og garasje. - I det første byggetrinnet vi har meldt inn til Stryn kommune, er planen å byggje ut 30 einingar. Når desse er seld og bygd, går vi i gang med dei resterande, seier Fure. - Andre trinn blir regulert ut frå interessa og behova som melder seg i det første byggetrinnet vi no er i gang med, legg han til. Femmannsbustadene vil romme einingar av ulik størrelse. Det kjem tre einingar i første etasje, frå 55 kvadratmeter og med eitt soverom. I andre etasje kjem det to einingar, kvar på 110 kvadratmeter, med tre soverom. God interesse - Vi vil leggje opp til at kjøpar kan påverke utforminga og dei løysingane som blir valt ut frå dei behov og ynskjer som kjøpar måtte ha; eitt med god vanleg standard og eitt med høg standard der alt er inkludert, seier Fure. - Det har vore god interesse omkring prosjektet. Det går på alt frå utflytta stryningar som ynskjer å flytte heim, til familiar busett i andre kommunar og der mor eller far pendlar inn til Stryn, men der familien ynskjer å etablere seg fast i kommunen i staden for å fortsetje pendlinga. - I tillegg er det viktig å leggje til rette for nye bustadområder. Stryn er ein kommune med god netto tilflytting. Mange av bedriftene ynskjer å bemanne opp, og nye medarbeidarar må jo ha ein stad å bu, seier Asbjørn Fure. Fure satsar også på hytte- og fritidsmarknaden. - På Bøanedsetra hyttegrend i Stryn har vi ei tomt som er ferdig byggemeld og klar for bygging. Tanken er å satse mot bedriftsmarknaden og tilby åremålsutleige. Vi vil satse på ein generell høg standard, med parkering i kjellaren og alle fasilitetar som kunden i dag etterspør. Planlagt oppstart er til våren, og med innflytting neste vinter, seier Asbjørn Fure. Det er ikkje noko å sei på utsikten frå området. Tlf

17 17 Brødrene Dale AS Kvivsvegen Dør- og vindusspesialisten i Volda Heilt sidan 1947 har Brødrene Dale i Volda forsynt private og bønder med dører og vindauge. Trass i sterk konkurranse held bedrifta stand, takka vere eit årelangt fokus på gode og dyktige fagfolk, produktforbetringar, effektiviseringstiltak og ikkje minst at bedrifta kan levere dører og vindauge tilpassa kundane sine behov. - Jo, konkurransen er sterk. Men vi har heile tida klart å fornye oss og forbetre produksjonslinjene slik at vi i dag har ein optimal og effektiv produksjon, fortel dagleg leiar Lasse Dale. Det var Lasse Dale sin bestefar som etablerte bedrifta så langt tilbake som i Bedrifta blei etablert i Dalsbygd i Volda kommune på Sunnmøre. I åra etter krigen var behova for gode handverkstenester innanfor trefaget stort. Landet skulle gjenoppbyggjast, og bestefaren brukte dei første åra på å levere soveromsmøblar og kjøkkeninnreiingar til kundar i heile regionen. Men ettersom årea gjekk, valde bedrifta å utvide produksjonen til også å omfatte dørar og vindauge. - Heilt sidan 1963 har vi spesialisert oss på dørar og vindauge til landbruket, og i dag er vi marknadsleiande på denne type produkt. Dette gjeld både på kvalitet og ikkje minst på produktspekteret, seier Lasse Dale. Fjøsvinduet Fjøsvinduet som bedrifta er så kjent for, er utvikla i samarbeid med Bygningsteknisk Institutt på Ås. Vindaugene har vore produsert ved fabrikken sidan Og heile tida har bedrifta hatt fokus på å utvikle produkta vidare og slik sett gjere stadige forbetringar. Fjøsvinduet er spesialtilpassa driftsbygningane på garden, men eignar seg også godt til redskapshus, verkstadsbygg, lagerbygg eller andre produksjonsbygg. Fjøsvinduet blir levert både som ventilasjonsvindauge og som vindauge med fast karm. Det er mogeleg å velje mellom fleire typar glas, så som to-lags isolerglas, to-lags super energiglas eller solreflektarende glas. Det er også mogeleg å velje om ein vil ha vindaugene levert med eller utan beis. - Vi leverer slike typar vindauge i alle størrelsar og former, og dersom ein kunde har spesielle behov, så kan vi imøtekome desse sjølv om dei fleste vindaugene vi leverer sjølvsagt er i standardstørrelsar, framheld Lasse Dale. Brødrene Dale har også levert plastbaserte vindauge heilt sidan mars Vi såg at det i driftsbygningar og produksjonslokale med høg fuktighet ville vore hensiktsmessig med eit anna materiale enn tre. Det har vist seg å vere ei god beslutning. Vi har berre positive erfaringar med plastvindaugene. Dei held lenge og treng minimalt med vedlikehald samanlikna med vindauge med treramme, seier Dale. Men fordi behova er så mange og varierte, har Brødrene Dale også utvikla vindauge med spesialbeslag i rustfritt stål. Vindaugene eignar seg godt også til slakteri, meieri og andre bygg der kravet til hygiene er ekstremt. Hytte- og fritidsmarknaden Brødrene Dale er også ein stor leverandør av dører og vindauge til hytte- og Tlf fritidsmarknaden. Bedrifta leverer i dag til fleire hytteprodusentar, også dei som høyrer heime godt utanfor regionen. - Vi samarbeider med mange aktørar, entreprenører og byggmeistrar, og har leveransar til desse når det blir bygt nytt og ikkje minst i samband med rehabilitering. Produksjonen av denne type dører og vindauge er aukande, i tråd med at bustadbygginga held seg høgt, samt at mange jo investerer i hytte anten ved sjøen eller på fjellet, seier han. Det at Brødrene Dale held stand i ein marknad prega av stor konkurranse frå utanlandske aktørar, skuldast fokuset på kvalitet, kompetanse og ikkje minst at bedrifta heile tida har klart å investere i produksjonsutstyr, med høg effektivitet som resultat. - Vi har eit eige impregneringsanlegg for grunnbehandling og eit moderne lakk- og beisanlegg for overflatebehandling av produkta. Vi er i tillegg tilknytta Norsk Impregneringskontroll, og er godkjende for sertifiserte produkt. Dei produksjonslinjene vi har no, gjer at vi kan tilby eit mangfaldig utvalg både på standard- og spesialtilpassa mål, seier han. - Vi samarbeider med mange aktørar, entreprenørar og byggmeistrar, og har leveransar til desse når det blir bygt nytt og ikkje minst i samband med rehabilitering, seier Lasse Dale.

18 18 Stryn Pukk AS Kvivsvegen Øker leveransene også i år - Aktiviteten vår er et speilbilde av utviklingen både i Norge og her i regionen. Det sier Rune Opheim i Stryn Pukk. Bedriften han leder har tre ganger på de siste fire årene blitt Gasellebedrift, der kravene om å få denne æresbevisningen er at omsetningen minst er blitt doblet de siste fire årene. I tillegg har bedriften levert en god bunnlinje de siste årene. - Det skjer mye her i distriktet. Vi ligger an til å få et godt år i 2012, og spesielt siden i vår har aktiviteten vært stor, fremholder Rune Opheim. Stryn Pukk fikk en del masse å leverer i forbindelse med byggingen av den nye veiforbindelsen mellom Stryn og Volda, Kvivsvegen. - På forholdsvis kort tid leverte vi mellom og kubikk med stein som det var behov for i prosjektet. Spesielt før fellesferien og i ukene etterpå ble det mye å gjøre, der det daglig ble kjørt ut rundt hundre lass med masse. Dette gjaldt både Kviven og andre prosjekt, sier Opheim. Bedriften er også i full gang med leveranser i forbindelse med utbedringen av riksvei 15. Her har leveransene vært mange og store helt siden nyttår. Betydelige leveranser - Det er snakk om betydelig mengder masse. Leveransene vil pågå i hvert fall ut året, legger han til. - Det har egentlig vært gode tider i flere år. Vi har hatt mange leveranser over tid, mye takket være at Stryn kommune har vært flinke med å legge til rette for flere nye prosjekt. Blant annet er flere nye hyttefelt blitt regulert. I forbindelse med disse har vi hatt gode leveranser. Men også leveransene i forbindelse med utbygging og renovering av vann- og avløpssystemet har vært gode å ha, forteller han. De gode tidene viser seg også i regnskapstallene. Stryn Pukk har hatt en solid utvikling i flere år. Vi er spente på framtida, men det er positivt at Stryn kommune legger til rette for at nye hyttefelt og ikke minst boligfelt kan realiseres. Et annet stort veiprosjekt i regionen er oppgraderingen av riksvei 60, et prosjekt som i følge Opheim vil gi mange store oppdrag over lang tid for en rekke aktører, forhåpentligvis også for Stryn Pukk. Riksvei 15 og 60 - Som en følge av Kvivsvegen, vil det skje mye på både riksvei 15 og 60. Den nye veiforbindelsen vil på en helt ny måte medføre at hele regionen med Stryn, Volda og Ørsta vil framstå som ett felles bo- og arbeidsmarked. Trafikken og aktiviteten øker som følge av dette. I tillegg gjør flere bedrifter i om- Stryn Pukk kan utvinne masse fra et 29 mål stort område. Men fordi leveransene av masse er så omfattende, er bedriften i dialog med kommunen om å kunne utvinne nye areal, ettersom man rett og slett trenger mer råstoff. rådet det godt og ønsker å bemanne opp, så det ene drar med seg det andre, fremholder han. Stryn Pukk ble etablert av Rune Opheim i 1991 i forbindelse med et generasjonsskifte, der faren Oddvar Opheim ønsket å trappe ned. Bedriften var den første som etablerte seg i Svarstadsvingane, det som i dag heter Stryn Miljø- og Næringspark. Her disponerer selskapet eget steinbrudd der man produserer det meste, fra sprengstein, murstein, pukk og singel, til grus og strøsand. Bedriften sorterer også ut jord og matjord til bruk på grøntareal. Trenger mer fjell å utvinne - Noen av knuse- og sorteringsverkene er mobile. Vi kan derfor ta på oss eksterne oppdrag. I tillegg driver vi med transport og kan utføre arbeid innen vegbygging og kommunaltekniske anlegg, sier han. På området har bedriften hatt cirka 29 mål å utvinne. Men fordi leveransene av masse er så omfattende, er bedriften i dialog med kommunen om å kunne utvinne nye areal ettersom man rett og slett trenger mer råstoff. Når vi ser rundt oss, ser vi rikelig med fjell å ta av; fjell som grenser opp mot eksisterende lokalitet. Det er vårt håp at Stryn kommune ser viktigheten av å ha et fullskala pukkverk. Alle entreprenørene i Stryn og Hornindal kjøper masse av oss, og på den måten gir pukkverket grunnlag for mange arbeidsplasser. I gjeldende reguleringsplan er det avsatt et større område som tilsvarer cirka 10-års drift, men vi er i dialog med kommunen for en mer langsiktig tilgang på råstoff. Langsiktighet er et aktuelt spørsmål for bransjen generelt. I NGU (Norges geologiske undersøkelser) sin ressursrapport for Stryn kommune per skriver de: "Stryn Pukk er klassifisert som meget viktig ressurs for Stryn kommune, og sikring av ytterligere reserver vil være viktig for å sikre forsyning av byggeråstoff i kommunen og regionen. - Vi har hatt en god utvikling over flere år. I dag teller staben fire mann totalt. Vi skulle gjerne vært et par mann til. Det er en utfordring å få kompetente folk som kan faget, sier Rune Opheim. På forholdsvis kort tid leverte Stryn Pukk mellom 9 og kubikk med stein i forbindelse med byggingen av Kvivsvegen. - Det skjer mye her i distriktet. Vi ligger an til å få et godt år i 2012, og spesielt siden i våres har aktiviteten vært stor, sier Rune Opheim. Tlf

19 19 Team Verksted Møre AS avd. Volda Kvivsvegen Reparerer alle typer personog storbiler - Beliggenheten og et bredt spekter av tjenester, gjør at vi leverer verksteds- og dekktjenester til et bredt spekter av virksomheter og til private innen et stort geografisk distrikt. Det forteller Hans Olav Drabløs i Team Verksted Møre AS avdeling Volda. Team Verksted Møre avd. Volda er et selskap under Nettbuss-konsernet. Bedriften ble etablert så langt tilbake som i 1984, og holder i dag til på industriområdet Furene i Volda kommune. - Vi ligger strategisk plassert midt mellom Volda og Ørsta ved tunnelinnslaget til Eiksundsambandet. Det betyr forholdsvis korte reiseavstander, noe som gjør at vi tiltrekker oss kunder fra et stort geografisk område, forteller Drabløs. Stort verksted Team Verksted Møre er et stort bussog storbilverksted, men satser også på å gi all nødvendig service og reparasjoner til bobiler. - Vi er et merkeuavhengig verksted som reparerer alle typer tyngre kjøretøy, sier teknisk leder Sigmund Vatne. Team Verksted Møre har i dag godt over kvadratmeter verkstedsflate. Verkstedet rommer to gjennomgående løp og seks enkle løp. Bedriften har også egen karosseri- og lakkavdeling. - Og ettersom vi er en totalleverandør, har vi også eget hydraulikk- og slangeverksted, samt egen elektroavdeling. I 2007 inngikk forgjengeren til Team Verksted Møre, Møre Auto AS, en samarbeidsavtale med Wist Last & Buss. Det medførte at bedriften ble en såkalt Wistpartner med tanke på reparasjon av Volvo-storbiler, sier Vatne. Dekkforhandler - Vi har også flere entreprenører i regionen som kunder, der vi gjennomfører alt av reparasjoner, vedlikehold og tilsyn av anleggsmaskiner, forklarer han. Team Verksted Møre er også dekkforhandler for tungbil, og er stedlig representant for en rekke dekkleverandører, som blant annet Bridgestone, Continental, Michelin og Hankook. - Team Verksted Møre reparerer alle typer tyngre kjøretøyer, hvor vi også kan utføre alle typer karosseri- og lakkskader, sier Frode Wangen og Oddmund Nilsvik. Bobiler og båter er også hjertelig velkomne. På dekksiden er bedriften hovedleverandør til bussparken til Nettbuss. For å gi et fyldestdekkende tilbud har bedriften egen elektroavdeling som forestår reparasjoner av både dynamoer, startere og andre komponenter, samt eget hydraulikk- og slangeverksted. - Vi utfører reparasjon og produksjon av ulike typer slanger for å sikre at vi i størst mulig grad kan gjennomføre alle typer reparasjoner og vedlikehold, sier Vatne. Team Verksted Møre er en landsdekkende kjede, og er representert fra Stjørdal i nord til Kristiansand i sør. - Vi er i stadig utvikling, er eid av Nettbuss, og ønsker å ekspandere videre ut fra dagens nivå, sier Vatne. - Vi har investert mye i nytt i utstyr i EU-hallen. Den siste investeringen var en maskin til å gjennomføre bremseprøver med, sier Kristian Egseth Bjørkedal og Sigmund Vatne. Vatne er leder for avdelingen i Volda. Tlf Veno Forsikringsmegling AS Kan spare mange penger og mye frustrasjon - De fleste av oss synes det er vanskelig å sette seg inn i forsikringsselskapenes priser og betingelser. Vi kan gjøre jobben for både private, bedrifter, lag, foreninger og offentlige etater når det kommer til å skaffe de rette forsikringene og ikke minst de gunstigste betingelsene. Det kan man spare mye penger på, og ikke minst frustrasjon. Veno Forsikringsmegling AS har i flere år tilbudt næringsliv, private og offentlige etater forsikringsmegling. - Det vil si at vi tar en gjennomgang med bedriften, om det er et enmannsforetak eller en stor internasjonal aktør, for å se om bedriften eller etaten har de forsikringene man faktisk har behov for. I tillegg megler vi også på pris slik at kunden får de mest optimale betingelsene også når det kommer til hva man faktisk skal betale, sier Idar Velle, som er daglig leder i Veno Forsikringsmegling AS som holder til i Ørsta. - Vi er et meglerhus med kontor både i Ørsta og Ålesund, samt med eget lokalkontor i Buskerud. Staben teller i dag ti ansatte som alle har lang erfaring innen forsikring, forklarer Per Ivar Velle. Erfaring og kompetanse - Lang erfaring og kompetanse er et nøkkelord. For å kunne yte god service og presise råd, handler det om å kjenne ulike bransjer og hva som kjennetegner dem. Dette kan gå på skadeforsikring, pensjonsforsikring og ansvarsforsikring, og ikke minst når det kommer til skadeoppgjør for ulike typer bedrifter, sier Bård-Joar Nossen. - Vi er en selvstendig og uavhengig aktør i forhold til forsikringsselskapene. Det er kundene våre som er oppdragsgiveren vår. Vi har heller ingen eierandeler i noen andre forsikringsselskaper, verken direkte eller indirekte. Det er helt avgjørende for oss at vi er en frittstående aktør, slår Idar Velle fast. Det Veno Forsikringsmegling i praksis tilbyr er en totalløsning. Veno tar en gjennomgang med bedriften, den offentlige etaten, laget eller privatpersonen for å avklare hvilke forsikringer hver enkelt bør ha. På denne bakgrunn går så Veno ut til forsikringsselskapene med en anbudsinnbydelse. Når svarene fra de ulike selskapene foreligger, utarbeider Veno en liten rapport med en anbefaling til kunden på hvilken løsning man faktisk bør velge. Forsikring omfatter mye. Behovene kan endres raskt. En bedrift skal kanskje etablere utenlandskontor. Hva får dette å si for pensjonsforsikringen og ansvarsforsikringen? Det samme hvis bedriften leier inn utenlandsk arbeidskraft. Og i en tid hvor reglene for pensjonsforsikring stadig endres, hvilke løsninger skal man så velge for å få den Tlf Lang erfaring og kompetanse er et nøkkelord. For å kunne yte god service og presise råd, handler det om å kjenne ulike bransjer og hva som kjennetegner dem, sier Idar Velle, Per Ivar Velle og Bård-Joar Nossen (bak), og Gudrun Rotevatn og Monica Høydahl (foran). riktige dekningen til en best mulig pris? Må tilpasses behovet - Derfor er det lurt å ta en gjennomgang av forsikringsordningene jevnlig, både for å sikre at man faktisk er dekket opp for det man ønsker og trenger. Og ikke minst er det viktig med tanke på prisen. Skifter man selskap og får en god pris første året, hvem har ikke opplevd at prisen øker andre året? I slike sammenhenger overvåker vi at prisen ikke blir for høy, sier Idar Velle. Bård-Joar Nossen peker videre på viktigheten av å ha forsikringsprodukter som er tilpasset behovet, spesielt for små og mellomstore virksomheter. - Det finnes løsninger som tilpasser flere forsikringer i ett og samme produkt, slik at man slipper å måtte ha en brannforsikring, en ansvarsforsikring, en vannskadeforsikring osv. Da gjelder det å vite hva som gir den beste dekningen, fremholder Nossen. Per Ivar Velle understreker at Veno Forsikringsmegling i alle forhold er kundens kontaktperson inn mot forsikringsselskapet. Det gjelder også hvis det skulle oppstå skade på utstyr, inventar, bygninger eller personell. - Vi har høy kompetanse og god erfaring innen skadeoppgjør og arbeid på skadestedet, noe som letter kommunikasjonen med kundens forsikringsselskap. Det at vi er representert lokalt og kan være på plass dersom noe skjer, er en fordel. Den personlige kontakten er viktig i en tid hvor mange forsikringsselskaper har lagt ned avdelingskontorer i distriktene og sentralisert tjenestene til et hovedkontor som kan ligge i for eksempel Oslo, sier Per Ivar Velle. Solid drevet Offentlig sektor har spesielle behov når det gjelder forsikringsdekninger. For kommunene kan dette være ansvar for all kommunal drift, ansvar for barn i fosterhjem eller utplassering av skoleungdom i næringslivet, for å nevne noen eksempler. - Videre har kommunene spesielle behov når det gjelder personalforsikringer og at disse er dekket i henhold til tariffavtalen med de kommunalt ansatte og det pedagogiske personell, sier Nossen. - Vi kan sette sammen en forsikringspakke som er spesialtilpasset behovet til enhver tid, legger han til. Veno Forsikringsmegling ble etablert i Årene etter har vært travle, svært travle. Mange kunder har kommet til, og i dag har Veno en forsikringsportefølje på cirka150 millioner kroner, som stadig øker. Selskapet endte for 2011 ut med et resultat før skatt på 2,6 millioner kroner og har en egenkapitalandel på 35,6 prosent.

20 20 Lillebø Transport AS Kvivsvegen Med uvanleg mange bein å stå på Der nokon transportselskap har valt å satse på ein eller to nisjer, har Lillebø Transport i Volda valt å satse breitt. Stykkgodstransport, feiing av vegar frå Haugesund i sør til Trøndelag i nord, og flytteoppdrag i inn- og utland er berre nokre av virksomhetsområda. - Då vi etablerte oss i 1985 med base her i Volda, var vi fast bestemte på å skulle vere ei bedrift i stadig utvikling. Vi begynte med å påta oss flytteoppdrag og små transportoppdrag. Sidan har vi berre fortsett å utvikle oss, og nye tenester har kome til. Det gjeld så langt som råd å tilpasse tenestene til kundane sine behov til ei kvar tid, seier Jonar Lillebø. Firmaet driv i dag hovedsakeleg med transport for bedrifts- og privatkundar i inn- og utland, herunder transport av masse, stykkgods, asfalt og spesialtransport. - Vi dreiv tidlegare også med tradisjonell langtransport. Men tidene endrar seg. I ei tid der oppdragsgivarane vil ha transportoppdraga utført så og seie gratis, kombinert med stor konkurranse frå utanlandske transportørar og sjåfører, valde vi heller å satse på stykkgodstransport på spotmarkedet. Det er jo eit tankekors at solide transportbedrifter med mange tiårs fartstid, går konkurs fordi konkurransen er blitt for stor og prisane for låge til at dei klarar å drive lønsamt. I dag har vi to bilar som går på denne type transport. Oppdragsmengda er god, og vi har oppdrag over heile landet og Lillebø Transport har tre feiebilar, der bedrifta har avtale med både Statens vegvesen, Mesta og NCC Roads. Det betyr at bedrifta feier både riksvegar, fylkesvegar og kommunale vegar frå Haugesund i sør til Trøndelag i nord. Europa med, seier Jonar Lillebø. Allsidig maskinpark Heilt sidan oppstarten har ein vore seg bevisst å leggje pengar til side slik at ein har kunna investert i nødvendig utstyr. Firmaet har i dag ein allsidig maskinpark beståande av lastebilar med med skap, krokløft, kran og dumpekassar, med andre ord utstyr som gjer at ein kan påta seg dei fleste typar transportoppdrag. - Vi gjennomfører transportoppdrag frå A-Å med fortolling og spedisjon i tillegg. - I 2007 valde vi å gå eitt skritt lenger. Vi gjekk til anskaffing av feiemaskiner, og hadde i starten oppdrag med å feie gårdsplassar, parkeringshus og mindre områder utandørs. Men med tida har dette blitt ein betydeleg del av den totale verksemda vår, seier han. I dag har firmaet tre feiebilar, der bedrifta har avtale med både Statens vegvesen, Mesta og NCC Roads. Det betyr at bedrifta feiar både riksvegar, I dag har Lillebø Transport avtalar med ei rekkje bedrifter i regionen. Når bedrifter har tilsette som skal flytte for å betene eit utanlandskontor, eller ein hentar ny arbeidskraft utanfrå der familien skal flytte til Norge, er det Lillebø Transport som forestår flyttinga til og frå. fylkesvegar og kommunale vegar frå Haugesund i sør til Trøndelag i nord. - Når det skal leggjast ny asfalt på eit stykke veg, feiar vi på førehand og i etterkant, men vi feiar også som del av det totale vedlikehaldet på vegen. Nyleg hadde vi full nedvask av stortunnelen på den nye Kvivsvegen, forklarer han. Seks-sju hundre flytteoppdrag Då Lillebø Transport starta opp i 1985, var utgangspunktet å tilby flytteoppdrag for private. Dette har utvikla seg kraftig. I dag har Lillebø Transport avtalar med ei rekkje bedrifter i regionen. Når bedrifter har tilsette som skal flytte for å betene eit utanlandskontor, eller ein hentar ny arbeidskraft utanfrå der familien skal flytte til Norge, er det Lillebø Transport som forestår flyttinga til og frå. - I dag har vi flytteoppdrag over heile verda, og vi gjennomfører årleg i snitt mellom seks og sju hundre flytteoppdrag, stort og smått, for bedrifter og private som skal flytte både innad i Norge og utanlands. I tillegg har bedrifta ei aukande oppdragsmengde når det gjeld sandblåsing og høgtrykkslakkering av bilar, karosseri og utstyr. - Vi kan også påta oss oppdrag med å sandblåse hus og næringsbygg, seier Jonar Lillebø. Tlf

Ny region i emning. frå Runde til Videsæter gjennom Eiksund og Kviven. Utarbeidd på oppdrag frå SpareBank 1 Søre Sunnmøre. www.sparebanken.

Ny region i emning. frå Runde til Videsæter gjennom Eiksund og Kviven. Utarbeidd på oppdrag frå SpareBank 1 Søre Sunnmøre. www.sparebanken. Ny region i emning frå Runde til Videsæter gjennom Eiksund og Kviven www.sparebanken.no Utarbeidd på oppdrag frå SpareBank 1 Søre Sunnmøre Eiksund-sambandet biltrafikk før og etter tunellen 2000 1800 Køyretøy

Detaljer

Ny region i emning. - frå Runde til Videsæter gjennom Eiksund og Kviven. Finn Ove Båtevik Erlend Krumsvik Geirmund Dvergsdal

Ny region i emning. - frå Runde til Videsæter gjennom Eiksund og Kviven. Finn Ove Båtevik Erlend Krumsvik Geirmund Dvergsdal Ny region i emning - frå Runde til Videsæter gjennom Eiksund og Kviven Finn Ove Båtevik Erlend Krumsvik Geirmund Dvergsdal Frå Eiksund-region til???? LAURDAG 8. MARS 11.00 17.00 Ivar Aasen-tunet Vi skriv!

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Med fleire bein å stå på.

Med fleire bein å stå på. Med fleire bein å stå på. Forventningar til den nye fylkesplanen Ulsteinvik 15.05.08 Magne Gurskevik Kleven Maritime Adm dir Ståle Rasmussen Avdeling Myklebust ca 130 tilsette Avdeling Kleven ca 215 tilsette

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

PROSJEKTPLAN FORSTUDIE BYGGELEMENT PRODUKSJON Utkast

PROSJEKTPLAN FORSTUDIE BYGGELEMENT PRODUKSJON Utkast PROSJEKTPLAN FORSTUDIE BYGGELEMENT PRODUKSJON Utkast 24.10.2012 Bilde: Trond Haavik, Segel AS, prefabrikerte element kan brukast både på små og store bygg, så vel nye som ved rehabilitering. Her eksemplifisert

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn, Vigra - søknad om tilskot i samband med etablering av direkte flyrute mellom Amsterdam og Ålesund.

Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn, Vigra - søknad om tilskot i samband med etablering av direkte flyrute mellom Amsterdam og Ålesund. saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.02.2013 9849/2013 Lillian Sæther Sørheim Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 05.03.2013 Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn, Vigra -

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57 75 60 00, slik at varamedlem kan bli innkalla.

Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57 75 60 00, slik at varamedlem kan bli innkalla. FLORA KOMMUNE Formannskapet Møteinnkalling/Tilleggssaker Møtedato: 17.01.2012 Møtestad: Flora Rådhus, Rettsalen Møtetid: Kl. 12:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

STOR FELLES ARBEIDS- MARKNAD OG VARIERT ARBEIDSLIV

STOR FELLES ARBEIDS- MARKNAD OG VARIERT ARBEIDSLIV STOR FELLES ARBEIDS- MARKNAD OG VARIERT ARBEIDSLIV Førde by er fylkessenter i Sogn og Fjordane, og kommunen har nærare 13 000 innbyggjarar. Men kommunane i Sunnfjord gror meir og meir saman, og Førde ligg

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

«Årets Bedrift 2015» Slettvoll Møbler AS

«Årets Bedrift 2015» Slettvoll Møbler AS «Årets Bedrift 2015» Slettvoll Møbler AS I forbindelse med etablering av fylkesprisen for «Årets Bedrift» i 1991 uttalte Møre og Romsdal fylkesting: «Fylkestinget er av den oppfatning at næringslivet og

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 1/ 215 3. oktober 215 Fortsatt auke i arbeidsløysa Denne månaden har vi hatt ei auke i arbeidsløysa på nærare 3 når vi tek omsyn til dei normale sesongvariasjonane. Det er ei forventa auke, og me

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 8/ 2015 28. august 2015 Vi er nå inne i ei utfordrande tid der arbeidsløysa stig raskt samtidig som delar av næringane i Møre og Romsdal har store utfordingar med å fylle ordrebøkene. Det gjer at

Detaljer

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019 Vedlegg SNP 2019 Side 1 Strategisk næringsplan HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2019 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

www.kappdetgodeliv.no Jan Helgøy, Ordførar i Vanylven kommune

www.kappdetgodeliv.no Jan Helgøy, Ordførar i Vanylven kommune Dei unike dråpane i vest Området vårt er kalender-noreg i miniatyr. Vi samlar juvelane i eit fellesskap slik at dei skin enno klarare og tydelegare. Det er kjekkare å gå på skattejakt når ein går saman.

Detaljer

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Pål Farstad førstekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Stem

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Historia om ei sterk maritim klynge. Slik gjer vi det på Sunnmøre Fjerde nivå» Femte nivå Providing the most

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

5 stk flotte bustadtomter til sals

5 stk flotte bustadtomter til sals Eikefjord sentrum 5 stk flotte bustadtomter til sals Side 1 Fakta om tomtane Eikefjord ligg midt mellom Florø og Førde. Berre 25 minutts køyring til Florø og 30 minutts køyring til Førde Tomtane er sjølveigartomter,

Detaljer

Juvet Landskapshotell

Juvet Landskapshotell ei norsk oppleving Juvet Landskapshotell I tunet Burtigard på Alstad i Norddal kommune blir det etablert ei reiselivsbedrift utanom det vanlege; eit landskapshotell som tilbyr eit kortferiekonsept basert

Detaljer

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 27.02.2017 19323/2017 Lillian Sæther Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal

Detaljer

Byen som motor i den regionale utviklinga. Bymøte, 12.01.12, fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik

Byen som motor i den regionale utviklinga. Bymøte, 12.01.12, fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Byen som motor i den regionale utviklinga Bymøte, 12.01.12, fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Trendar nasjonalt og internasjonalt Globaliseringa brer om seg, verda blir både meir fragmentert og meir

Detaljer

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2015 28276/2015 Rolf Stavik Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 05.05.2015 Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim Bakgrunn

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Konjunkturbarometer for Eiksundregionen

Konjunkturbarometer for Eiksundregionen Konjunkturbarometer for Eiksundregionen Utarbeidd på oppdrag frå SpareBank 1 Søre Sunnmøre John Arne Winsnes Adm Banksjef vi skal gjere det betre å bu og virke i Eiksundregionen. Banken sin visjon. Eiksund-regionen

Detaljer

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo Trondheim Møre og Romsdal Bergen Oslo Innholdsfortegnelse 1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar... 3 2. Organisering og forankring... 3 3. Oppnådde resultat... 3 Hovudmål

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 SAMFUNNSOPPDRAGET gh UTDANNING FORSKING FORMIDLING De statlige høgskolene skal medvirke til forskning, utviklingsarbeid,

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi:

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi: Nordfjordeid, 23.desember 2014 FJORDVARMENYTT Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget Statistikk og økonomi: Det er no 50 varmepumper i drift i fjordvarmeanlegget.

Detaljer

Oppfølging av sjukmelde

Oppfølging av sjukmelde Oppfølging av sjukmelde "RASKERE TILBAKE" Attføringsbedriftene i Sogn og Fjordane er fylkesdekkande på helse - og rehabiliteringstenester for sj u kmelde a rbeidsta ka ra r. ORIGOD AS er hovudleverandør.

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane Den regionale styredagen i Sogn og Fjordane Rica Sunnfjord Hotel, Førde torsdag den 16. mars 2006 Arrangør: StyreAkademiet Sogn og Fjordane Stryn Næringshage, Tinggata 3. 6783 Stryn www.styreakademiet.no

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

EnergiKompe- tansesenteret

EnergiKompe- tansesenteret EnergiKompe- tansesenteret Regional satsing med nasjonal attraktivitet Presentasjon av: Ove Kjøllesdal EnergiKompetanseSenteret EnergiKompetanseSenteret AS (EKS) vart stifta 7.februar 2014 av: Moderne

Detaljer

Ledelse over fjord og fjell

Ledelse over fjord og fjell Ledelse over fjord og fjell Klinikksjef Svanhild Tranvåg Helse Møre og Romsdal frå 1. juli 2011 Ny klinikkstruktur frå hausten 2012 Rusføretaket inn i HMR 1. januar 2014 Ambulanseføretaket inn i HMR 1.

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Plan for 2010 2012 Næringsavdelinga hausten 2009 Bakgrunn: Formannskapet i Gol vedtok

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Fagkunnskap gir trygghet

Fagkunnskap gir trygghet Fagkunnskap gir trygghet Solid håndverk siden 1974... Interiør-Service Håndverk AS er et allsidig byggefirma som utfører alle typer entreprenørtjenester. Etter flere tiår i bransjen, kan vi se tilbake

Detaljer

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Rådgivernes dag 2013 Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Presentasjon Jubileumsfilm http://www.gj.no/?a_id=1823&ac_p arent=1 Konsernet Etablert i 1963 Over 200 ansatte Årlig omsetning på ca. 500 millioner

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivilligforum 27.05.2008 Synnøve Valle Frivillig sektor: Sentral i samfunnsbygginga? Ja! Den frivillige innsatsen utgjer 5 6 % av antal personar i kommunen

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Kultur- og næringskonferansen, Kristiansund 4. mai 2011

Kultur- og næringskonferansen, Kristiansund 4. mai 2011 Kulturnæringa som identitetsbygger å sponse kulturlivet/lokalsamfunnet for å gjøre seg mer attraktiv Kultur- og næringskonferansen, Kristiansund 4. mai 2011 Synnøve Aabrekk, senior bedriftsrågjevar/partner

Detaljer

06.11.2008 Stryn kommune 1

06.11.2008 Stryn kommune 1 06.11.2008 Stryn kommune 1 Samarbeid mellom små kommunar Utfordringar og muligheiter med Elin-Kprosjektet Ehelseseminar i Førde 04.november 08 Aslaug Håøy Nygård 06.11.2008 Stryn kommune 2 Elin-K i Stryn

Detaljer

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil.

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. UTGIVELSESDAGAR AVIS 1 2 3 Fyll ut bestillingsskjema www.mrfylke.no/annonse minst 3 virkedagar før innrykk. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. Annonsekostnadar fakturerast

Detaljer

Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025

Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Ny Ålesundstruktur Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Initiering Fylkeskommunen Politisk ynskje om utviklingsplanar på alle vgs. Elevtalsauke i Ålesund. Sprengt kapasitet på alle vg skolane

Detaljer

Skule i samarbeid med private gjev leksehjelp slik at leksene delvis vert gjort på skulen

Skule i samarbeid med private gjev leksehjelp slik at leksene delvis vert gjort på skulen Søknad Støtteordning Bolyst 2012 Tittel Pendling-Stressless-Bulyst Søknadsår 2012 Kort beskrivelse Tilrettelegging for oppfølging av familier som pendler. Der ein legg bedre til rette for aktiviteter mellom

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 INNHALD Strategiplan for Høgskolen i Ålesund 2010 2011 3: Innleiing 4: Visjon 5: Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon 6: Verdiane 7: Dei overordna måla 8-12:

Detaljer

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-76 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Møtedato

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Referat frå MINTA møte

Referat frå MINTA møte Referat frå MINTA møte Dato: 15.12.2010 Deltakarar: NM på ski v/tore, Fleischer`s Hotel v/knut, Vossa Jazz v/ Trude, Voss kommune v/gunnhild, Festival Voss v/torgunn, VM2013 v/kristin,ekstremsportveko

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Sogn og Fjordane Prosjektleiarane Sissel Espe og Inger Marie Evjestad Frå Ny GIV til Gnist Auka gjennomføring i vidaregåande opplæring Prosjektkoordinator Ny GIV Sissel Espe

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

Konseptvalutgreiing E39 Skei Ålesund: Fylkeskommunane sitt syn. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane

Konseptvalutgreiing E39 Skei Ålesund: Fylkeskommunane sitt syn. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane Konseptvalutgreiing E39 Skei Ålesund: Fylkeskommunane sitt syn Fylkesordførar Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane Vedtak i Fylkestinget i Sogn og Fjordane (FT-sak 1/12): Endeleg vedtak i Fylkestinget likt

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Utkast til Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Basert på utkast til Strategidokument for Norges Orienteringsforbund Medlemar Utfordring Organisasjonen si største utfordring er

Detaljer

Å FORME DEN NYE KOMMUNEN DIN?

Å FORME DEN NYE KOMMUNEN DIN? VIL DU VERE MED PÅ Å FORME DEN NYE KOMMUNEN DIN? VÅGSØY KOMMUNE Vågsøy kommune er saman med andre kommuner i Nordfjord i gang med å greie ut mulig ny kommunestruktur. Våren 2016 skal alle Nordfjord-kommunane

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd?

Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd? Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd? Fleire og betre nyetableringar May Britt Roald, prosjektleiar hoppid.no Møre og Romsdal fylkeskommune partnerskap i samspel Verdikjede

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/2258 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet FORSLAG NYE BUSSRUTER FRÅ 1.5.09 Administrasjonen si tilråding:

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Teamarbeid og teambuilding

Teamarbeid og teambuilding Teamarbeid og teambuilding Team Bygg vi har bygd meir enn tusen bustader TEAM BYGG har gjennom meir enn 25 år utvikla seg til å bli ein viktig aktør i bustadmarknaden i Sør-Rogaland. Vi har til ei kvar

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Netcan Utvikling. Forretningsplan

Netcan Utvikling. Forretningsplan Netcan Utvikling Forretningsplan Netcan Utvikling 2 Innhald INNHALD... 2 SAMANDRAG... 3 PRODUKTKONSEPT... 4 PROBLEMBESKRIVELSE... 4 STATUS PÅ TEKNOLOGI... 4 PLANLAGT UTVIKLINGSLØP... 4 INNOVASJONSHØGDE

Detaljer

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE Program for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE Starten Statistikk har vist at det er mindre nyetablering i Møre og Romsdal enn i resten av landet.

Detaljer