NOTAT. 1. Innledning. 2. Målsetning PLAN FOR VIDERE OVERVÅKING AV GRUNNVANNSBRØNNER PÅ TANGENÅSEN/FLASKEBEKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT. 1. Innledning. 2. Målsetning PLAN FOR VIDERE OVERVÅKING AV GRUNNVANNSBRØNNER PÅ TANGENÅSEN/FLASKEBEKK"

Transkript

1 NOTAT Oppdrag Kunde NorgesGruppen Eiendom AS Notat nr. m-not-006, rev. 002 Til Trond Enger og Geir Hov Fra Susanne Sandanger PLAN FOR VIDERE OVERVÅKING AV GRUNNVANNSBRØNNER PÅ TANGENÅSEN/FLASKEBEKK Dato Innledning Det er avdekket glykolforurensingen i grunnen ved Tangen Nærsenter. For å ha kontroll på spredningen av forurensningen, og konsentrasjonen av glykol i grunnvannet, er det behov for overvåking av grunnvannet nedstrøms forurenset område. Prøvetaking og overvåking av grunnvannet ble igangsatt desember Til sammen er 34 drikkevannsbrønner prøvetatt. 18 brønner har blitt prøvetatt flere ganger, som ledd i overvåkingen av grunnvannet. Resultatene av prøvetaking/overvåking i perioden desember - mars er publisert i "m-rap-004. Grunnvannet på Tangenåsen/Flaskebekk. Resultater fra grunnvannsprøvetaking" [1], og "m-not-006. Prøvetakingsplan i februar og mars for videre overvåking av grunnvannsbrønner på Tangenåsen/Flaskebekk" [2], "m-not-006 rev.001. Plan for videre overvåking av grunnvannsbrønner på Tangenåsen/Flaskebekk" [3]. For ytterligere informasjon om sakens bakgrunn henvises til disse rapportene. Rambøll Hoffsveien 4 Pb 427 Skøyen NO-0213 OSLO T F Vår ref /scsosl Forurensede masser ble gravd ut , og kilden til forurensningen er derfor fjernet. Grunnvannet beveger seg imidlertid langsomt i grunnen, og for å dokumentere forurensningssituasjonen i drikkevannet etter masseutskiftningen, bør vannet prøvetas over en periode på tre måneder etter utgravning. Hvis det blir påvist glykol over grenseverdiene i drikkevannsforskriften [4] i noen av brønnene, bør overvåkingen forlenges inntil grunnvannsbrønnen har vært påvist ren i tre måneder. 2. Målsetning Målet med dette notatet er å publisere resultatene fra overvåking i tidsrommet 1/3 Arkiv ref.: L:\ \7-PROD\m-not-006 prøvetakingsplan for overvåking av private grunnvannsbrønner\m-not-006 rev 002\m-not-006- rev 002 plan for videre overvåking av grunnvannsbrønner.docx Rambøll Norge AS NO MVA

2 april til oktober 2012, samt presentere en plan for videre overvåking av grunnvannsbrønner i området ved Tangenåsen/Flaskebekk. 3. Metode 3.1 Feltarbeid og prøvetaking Siste overvåkingsrapport forelå april 2012 [3]. Etter denne rapporteringen er det foretatt prøvetaking den 27. juni og 17. oktober. Ved disse datoene har Rambøll kun tatt prøver av brønner hvor det tidligere har blitt påvist glykol, og hvor brønnene ligger i antatt strømningsretning for grunnvannet. Grunnvannet er prøvetatt direkte på glassflasker i henhold til analysemetodens krav. Vannprøvene er tatt fra tappekranen inne. For at vannet som prøvetas skal være friskt, og tatt fra grunnvannsreservoaret (ikke ha stått i rørene eller i grunnvannsbrønnen over lengre tid), tappes vannet i minimum fem minutter før vannet prøvetas. 3.2 Analyser Prøvene ble oppbevart kjølig etter prøvetaking, og levert til det akkrediterte laboratoriet ALS laboratory group AS samme dag/dagen etter prøvetaking. Prøvene er analysert for innhold av glykoler med deteksjonsgrenser som tilfredsstiller kravene i drikkevannsforskriften (10µg C/L). 4. Resultat og diskusjon I løpet av overvåkingsperioden ( ) har 34 brønner blitt prøvetatt. Det har kun blitt påvist lave konsentrasjoner av glykol i 5 av brønnene. I 4 av 5 brønner har det blitt påvist glykol ved en anledning, og 1 av 5 brønner har det blitt påvist glykol ved to anledninger. Siste gang det ble påvist glykol i en grunnvannsbrønn var 29.mars I tabell 1 gis en oversikt over analyseresultatene av glykoler fra de to siste prøvetakinger (resultater fra tidligere prøvetakinger/overvåkingsprøver er publisert i tidligere rapporter, se kap. 1). Tabell 1. Analyseresultater for overvåking av private drikkevannsbrønner på Flaskebekk den 27. juni og 17. oktober G.nr/Br.nr Adresse MEG (µg C/L) PG (µg C/L) MEG (µg C/L) PG (µg C/L) 2/1155 Jørgen Berners Vei 15 mg/l <10 <10 <10 <10 2/1239 Øvreveien 45 mg/l <10 <10 <10 <10 2/268 Øvreveien 59 mg/l <10 <10 <10 <10 2/101 Øvreveien 71 mg/l <10 <10 <10 <10 5. Diskusjon 5.1 Funn Analyseresultatene i Tabell 1 viser at det ikke har blitt påvist glykol i noen av de prøvetatte grunnvannsbrønnene ved de to siste prøvetakingene. Bekken hvor overvannet blir ledet til har blitt prøvetatt ved to anledninger det siste halve året ( og ). Det er ikke påvist glykol i bekken ved noen av disse prøvetakingene. Analyseresultatene fra bekk vil bli publisert i "m-rap-010 Sluttrapport". 2/3 Arkiv ref.: L:\ \7-PROD\m-not-006 prøvetakingsplan for overvåking av private grunnvannsbrønner\m-not-006 rev 002\m-not-006- rev 002 plan for videre overvåking av grunnvannsbrønner.docx

3 5.2 Videre overvåking På bakgrunn av de siste resultatene fra grunnvannsbrønner og bekk, mener Rambøll at hyppigheten på overvåkingen kan reduseres i forhold til skissert overvåking i "m-not-006 rev.001 Plan for videre overvåking av grunnvannsbrønner" [3]. Rambøll vurderer at det er tilstrekkelig å ta prøver av de fire brønnene (nevnt i Tabell 1) annenhver måned i tre måneder etter utgravning. Hvis det blir påvist glykol i noen av brønnene etter masseutskiftning, anbefales det og ta prøver av brønnen annenhver måned til brønnen har vært fri for glykol i minimum tre måneder. Prøvetaking forutsetter at eieren av brønnen godtar at brønnen prøvetas. 6. Konklusjon Prøvetaking av private grunnvannsbrønner bør utføres for å ha kontroll på konsentrasjoner og vurdering av eventuell spredning av glykol etter utgravningstiltaket. Brønnene har vært prøvetatt en gang siden masseutskiftningen (17. oktober). Neste prøvetaking er planlagt utført i desember Blir det ikke påvist glykol i noen av brønnene, vurderer Rambøll at grunnvannet er rent, og overvåkingen kan avsluttes. Blir det påvist konsentrasjoner av glykol i noen grunnvannsbrønner, må overvåkingsperioden forlenges. Rambøll anbefaler prøvetaking annenhver måned til brønnen har vært påvist fri for glykol i minimum tre måneder. 7. Referanser 1. Sandanger, S., m-rap-004. Grunnvannet på Tangenåsen/Flaskebekk. Resultatet fra grunnvannsprøvetaking Sandanger, S., m-not- 006 Prøvetakingsplan i februar og mars for videre overvåking av grunnvannsbrønner på Tangenåsen/Flaskebekk Sandanger, S., m-not-006-rev Plan for videre overvåking av grunnvannsbrønner Mattilsynet, Veiledning til drikkevannsforskriften, versjon , Mattilsynet. 3/3 Arkiv ref.: L:\ \7-PROD\m-not-006 prøvetakingsplan for overvåking av private grunnvannsbrønner\m-not-006 rev 002\m-not-006- rev 002 plan for videre overvåking av grunnvannsbrønner.docx

4 Rapport Side 1 (3) N Y0OCMO5VX Rambøll Norge AS Prosjekt Flaskebekk Susanne Sandanger Bestnr Registrert Pb.427 Skøyen Utstedt N-0213 Oslo Norge Analyse av vann Deres prøvenavn 2/268 Ø59 drikkevann Labnummer N Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign Monoetylenglykol (MEG) <25 µg/l 1 1 CHLP Dietylenglykol (DEG) <20 µg/l 1 1 CHLP Trietylenglykol (TEG) <20 µg/l 1 1 CHLP Propylenglykol (PG) <20 µg/l 1 1 CHLP Monoetylenglykol (MEG) <10 µg C/l 1 1 CHLP Dietylenglykol (DEG) <10 µg C/l 1 1 CHLP Trietylenglykol (TEG) <10 µg C/l 1 1 CHLP Propylenglykol (PG) <10 µg C/l 1 1 CHLP Deres prøvenavn 2/1155 JB15 drikkevann Labnummer N Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign Monoetylenglykol (MEG) <25 µg/l 1 1 CHLP Dietylenglykol (DEG) <20 µg/l 1 1 CHLP Trietylenglykol (TEG) <20 µg/l 1 1 CHLP Propylenglykol (PG) <20 µg/l 1 1 CHLP Monoetylenglykol (MEG) <10 µg C/l 1 1 CHLP Dietylenglykol (DEG) <10 µg C/l 1 1 CHLP Trietylenglykol (TEG) <10 µg C/l 1 1 CHLP Propylenglykol (PG) <10 µg C/l 1 1 CHLP Deres prøvenavn 2/1239 Ø45 drikkevann Labnummer N Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign Monoetylenglykol (MEG) <25 µg/l 1 1 CHLP Dietylenglykol (DEG) <20 µg/l 1 1 CHLP Trietylenglykol (TEG) <20 µg/l 1 1 CHLP Propylenglykol (PG) <20 µg/l 1 1 CHLP Monoetylenglykol (MEG) <10 µg C/l 1 1 CHLP Dietylenglykol (DEG) <10 µg C/l 1 1 CHLP Trietylenglykol (TEG) <10 µg C/l 1 1 CHLP Propylenglykol (PG) <10 µg C/l 1 1 CHLP ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

5 Rapport Side 2 (3) N Y0OCMO5VX Deres prøvenavn 2/101 Ø71 drikkevann Labnummer N Analyse Resultater Enhet Metode Utført Sign Monoetylenglykol (MEG) <25 µg/l 1 1 CHLP Dietylenglykol (DEG) <20 µg/l 1 1 CHLP Trietylenglykol (TEG) <20 µg/l 1 1 CHLP Propylenglykol (PG) <20 µg/l 1 1 CHLP Monoetylenglykol (MEG) <10 µg C/l 1 1 CHLP Dietylenglykol (DEG) <10 µg C/l 1 1 CHLP Trietylenglykol (TEG) <10 µg C/l 1 1 CHLP Propylenglykol (PG) <10 µg C/l 1 1 CHLP ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

6 Rapport Side 3 (3) N Y0OCMO5VX * etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. Metodespesifikasjon 1 Analyse av Glykoler (mono-, di-, trietylenglykol og propylenglykol) (iht til Drikkvannsforskriften) Metode: GC/MSD Deteksjon og kvantifisering: GC/MSD Kvantifikasjonsgrenser: MEG (monoetylenglykol):0,1 µg C/l (25 µg/l) DEG (dietylenglykol): 0,1 µg C/l (20 µg/l) TEG (trietylenglykol): 0,1 µg C/l (20 µg/l) PG (propylenglykol): 0,1 µg C/l (20 µg/l) CHLP Godkjenner Cheau Ling Poon Underleverandør 1 1 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harf ě 9/336, Praha, Tsjekkia Lokalisering av andre ALS laboratorier: Ceska Lipa Pardubice Bendlova 1687/7, Ceska Lipa V Raji 906, Pardubice Akkreditering: Czech Accreditation Institute, labnr Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet. Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. 1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør). ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av

7 !"87"#$%&#'%&(7&%)*7%&+#(7!87,-7./07812(37 4/7567%7 %&+#(7$87+++9#76:7%$#793%7 4*%6'8793;%9%3<#76:7%$#79=%>7 7D%1)>3''7&7:%1E3'7 %:79:9'#7'769:3&'7#F7 G HIJK634LM6NO6,&%6E1'6MP3QQMR6OSP1RRM6O1RQ1RLM46-6'3&6TU66 :96'&&'6VV6WIXU6OYJZMR6 ['6''6VVU6V6\PK LM6 67NR1KZPM61]6]1RR667 7D&67*&2F3#F37^_VIMYY6`U6 7PaLM]1RR6 7"#$3)>>&7/07 NR1KZPM60MPSK515M46bPaYYM4cM56def6gRcM56hM53QM6b5iJ456OaLR6 h3r3m5zkmrlkzy3k6dhgjf6kx67>:l777mn-m7 oam5zkmrlkzy3k6dogjf6kx67>:l777mn-m7 p4am5zkmrlkzy3k6dpgjf6kx67>:l777mn-m7 W432ZKMRLKZY3K6dWjf6kX67>:l777mn-m7 sq6kxt67q:l77r7mn-m7 s46xt697q:l77r7mn-m7 ss6xt6097q:l77r7mn-m7 ul6kx67q:l77b7mn-m7 a6uxt69a7q:l77r7mn-m7 WI6Xvvw6907q:l77r7mn-m7 xr6tx69.7q:l77r7mn-m7 ^41YPy3R6zsVs6ktX67q:l7077mn-m7 ^41YPy3R6zsVsT6ktX67q:l7077mn-m7 ^41YPy3R6zsTVst667q:l7077mn-m7 ^41YPy3R6zsVst6dPSHf6kt67q:l7077mn-m7 ^41YPy3R6zstVsU6k67q:l7077mn-m7 ^41YPy3R6zsVsU6kt67q:l7077mn-m7 7{ }~ ~ {ƒ ~ ~ ~ ˆ Š ˆŠ {ˆŒ ŽŒ { ~ { }~ ~ Š ~ ~ ~ } } Š š

8 !"87"#$%&#'%&(7&%)*7%&+#(7!87,-7./07812(37 4/7567%7 %&+#(7$87+++9#76:7%$#793%7 4*%6'8793;%9%3<#76:7%$#79=%>7 7D%1)>3''7&7:%1E3'7 %:79:9'#7'769:3&'7#F7 G D&67*&2F3#F37HIJ2KL2M6 7NOPMQ1RR6 7"#$3)>>&7//7 SR1TUNM60MNKT515M46VNOWWM4XM56YZ[6\RXM56]M53^M6V5_`456aOPR6 ]3R3M5UTMRPTUW3T6Y]\b[6cd67>:e777fg-f7 hom5utmrptuw3t6yh\b[6cd67>:e777fg-f7 i4om5utmrptuw3t6yi\b[6cd67>:e777fg-f7 j432utmrptuw3t6yjb[6cd67>:e777fg-f7 m^6cdn67k:e77l7fg-f7 m46dno6907k:e77l7fg-f7 mk6pdp6/97k:e77l7fg-f7 qp6cd67k:e77b7fg-f7 O6ndr697k:e77l7fg-f7 js6do697k:e77l7fg-f7 tr6dr697k:e77l7fg-f7 H41WNu3R6vmJm6cnd67k:e7077fg-f7 H41WNu3R6vmJmo6cnd67k:e7077fg-f7 H41WNu3R6vmoJmn6n6.7k:e7077fg-f7 H41WNu3R6vmJmn6YNKL[6n67k:e7077fg-f7 H41WNu3R6vmnJmp6c67k:e7077fg-f7 7D&67*&2F3#F37xy6n6znn6 7^4OWWMQ1RR6 7"#$3)>>&7/7 SR1TUNM60MNKT515M46\RXM56]M53^M6V5_`456aOPR6 ]3R3M5UTMRPTUW3T6Y]\b[6cn6k:e7/77fg-f7 hom5utmrptuw3t6yh\b[6c6k:e7/77fg-f7 i4om5utmrptuw3t6yi\b[6c6k:e7/77fg-f7 j432utmrptuw3t6yjb[6c6k:e7/77fg-f ]3R3M5UTMRPTUW3T6Y]\b[6c6k:7e7/77fg-f7 hom5utmrptuw3t6yh\b[6c6k:7e7/77fg-f7 i4om5utmrptuw3t6yi\b[6c6k:7e7/77fg-f7 j432utmrptuw3t6yjb[6c6k:7e7/77fg-f7 7D&67*&2F3#F37{6pn6zr6 7^4OWWMQ1RR6 7"#$3)>>&7/.7 SR1TUNM60MNKT515M46\RXM56]M53^M6V5_`456aOPR6 ]3R3M5UTMRPTUW3T6Y]\b[6cn6k:e7/77fg-f7 hom5utmrptuw3t6yh\b[6c6k:e7/77fg-f7 i4om5utmrptuw3t6yi\b[6c6k:e7/77fg-f7 j432utmrptuw3t6yjb[6c6k:e7/77fg-f ]3R3M5UTMRPTUW3T6Y]\b[6c6k:7e7/77fg-f7 hom5utmrptuw3t6yh\b[6c6k:7e7/77fg-f7 i4om5utmrptuw3t6yi\b[6c6k:7e7/77fg-f7 j432utmrptuw3t6yjb[6c6k:7e7/77fg-f7 7 }~ ƒ ƒ ƒˆ Šˆ Š ˆŒ Ž ŽŠ ƒ ƒ ƒ ~ ƒ ƒ ƒ ~ š ~

9 /07812) & D'67+'2F3$F37H66I6 7D'67+'2F3$F37H6ai6Ijk6 7#$%3*>>'7 PO1QRSM60MSTQ515M46UOVM56WM53JM6X5YZ456[K\O6 W3O3M5RQMO\QRL3Q6]WU^_6`a6b:c7077de.d7 fkm5rqmo\qrl3q6]fu^_6`6b:c7077de.d7 g4km5rqmo\qrl3q6]gu^_6`6b:c7077de.d7 h432rqmo\qrl3q6]h^_6`6b:c7077de.d W3O3M5RQMO\QRL3Q6]WU^_6`6b:7c7077de.d7 fkm5rqmo\qrl3q6]fu^_6`6b:7c7077de.d7 g4km5rqmo\qrl3q6]gu^_6`6b:7c7077de.d7 h432rqmo\qrl3q6]h^_6`6b:7c7077de.d7 7J4KLLMN1OO6 "#87#$%&'$(&')7'&*+7&',$)7"87 &',$)7%87,,,9$76:7&%$793&7 0A7 4+&6(8793;&9&3<$76:7&%$79=&>7 7D&1*>3((7'7:&1E3(7 7&:79:9($7(769:3'(7$F7 7 7lmnopqorsltuvwosorsoxyzx{zy{x ly}~}~z l ƒso l sw ƒ s unopƒors{ˆuvwosorso n Šr vˆn { v 7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7 G77

10 ]3KOPJQQJ46 B7"B87 -.7/07812) & H7('7+$'$>('3$F379391''7*$11'9('(7$3$7)697 76IJ53KJL2JLMNMO1LP3Q6 7"3$7)67$F77)1&7'7>&3&4R794R7('9()73:7)1&7&:7+'&+)73:7)1&77 7"3$7)67$F7(*3:>($7'7V40.R7317(>($7'7 07.6(>>767$F7&7E74BWD97 7"3$7)67$F77)1&7'7>&3&4R794R7('9()73:7)1&7&:7+'&+)73:7)1&779Y(7(97D'911F$336;&'61'9;(37 "#87#$%&'$(&')7'&*+7&',$)7"87 &',$)7%87,,,9$76:7&%$793&7 76*+'$+*'7'7%Y$37(797>91'&%27:&F3R7$7('3$(9F(7$*(&17$F97 7B&'7":7'7&++67*(393:37*(;2'(7>7X797>91'&%27:&F397B&'787'7 7&++67*(393:37*(;2'(7>7X797$*(&17$F7F7 71&36'F'(7>7X5 7+'2F37&++67*((7>7X507&:7XB97B&'7$3$7)67$F787'7+'2F3797(97:: 7S(&87-"7>(&'7>&9;96'( *(393: *(393:7&:7$3$7)67$F7F$33+'2F'R77>7+'2F7&:7R7>7X507 7S(&87[ D(16E&37&:71F$3(9;96'93:874BWD7 UF$3(9;91$6E&36:'36'87B'$16E&37[ 7B'$16E&37[4/77\:T7 7B'$16E&37[/4070 7B'$16E&37[04 UF$3(9;91$6E&36:'36'87S7>&3&()73:7)1&787 7S(&87TS8D7 D(16E&37&:71F$3(9;96'93:87TS8D7 7D79()73:7)1&787 77('9()73:7)1& '&+)73:7)1&787 4+&6(8793;&9&3<$76:7&%$79=&>7 7D&1*>3((7'7:&1E3(7 7477\:T7 7 Z97 &:79:9($7(769:3'(7$F7 R7\:7T77\:T77 7\:T7 R7>:T7 7 A97dyz{kg d}ko~{k &7970 7\:T77 9A7W-48BS897"3$7)67$F7 7>93*('97B&'77'7 77 defghigjkdlmnogkgjkgpqrpsrqsptdquvwuvrx mfgh{gjks mnogkgjkg fz jzn fzsnƒ ^W.^7^$37W3:7.E2'33:37 76_QKJ4`JaJ41QKb46 7c(;2'37( Y(793337"#87#$%&'$(&')7'&*+77'716('3(7$%&'$(&'9*>7*3'7F'$32'97 7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7 7G77

11 %>7#:7\97 76 Q7R,48BS87,-7./07812(37 4/7567% ;%&>#6E%3O71%3'#1'7#$%&#'%&9'97 7D337&#**%&'37;P&71)37:E3: U7U'O7%>79117)';2&37#$%&#'%&9)>7*P7;%&UP37U#&761&9;'79:7:%1E3'7#33'97 7!3:P37#$%&#'%&9'67#36F#&797;%&$93767>7%**&#:O767#1')7*&%)1'1#'#7%:77&7FP&7+$ #76:7%$#793%7 S#6)&>3'ZO7R85O73F#O78+9'T&7#3707$&:3'7> :6;#1'%&7*P773%76%>7:9&7'71%3;93693'&F#7*P7 7SP7)6911&U'7;&#7)3&7F&#32&&7#3:967%;'76%>737)'F9'7)6911&U'7$&:3'7>71393:6;#1'%&797B%&7('&79:&7 6HIJK4LKMK41IJN46 7!36F#&79:7#$%&#'%&9)>87!"87"#$%&#'%&(7&%)*O7!"87T=U7*)$79=769&9%O7#7Q#&;V7W00.O7,&#U#O76E119#7 7SP7)6911&U'37#3:9676%>737)'F9'7>P7)6911&U'7'&7;9396E%3797Z)97'%7'U7C*&669%37%;7[3=&'#93'(7937 7D379:9'#7'769:3&'7,DB4;97&*&63'&&737%**&93379:7&#**%&'397F3')77)'61&9;'&7&7P7#3676%>71%*9&97!"87"#$%&#'%&(7&%)*7%&+#(7!87 %&+#(7$87+++9#76:7%$#793%7!11&9'&93:878D!O7&:96'&&93:63&9707 7"%1#796&93:7#F7#3&7!"87#$%&#'%&9&87 7!11&9'&93:87T=U7!==&9'#'9%37R36'9')'O7#$3& Y%3'#1'7!"87"#$%&#'%&(7&%)*7%&:O7;%&7('&79:&793;%&>#6E%37 4*%6'8793;%9%3<#76:7%$#79=%>7 7D%1)>3''7&7:%1E3'7 %:79:9'#7'769:3&'7#F ]^_`ab`cd]efgh`d`cdìjkilkjlim]jnopnokq ]rstd`u]vdhwtxd f_`at`cdlyfgh`d`cd`z_s{csgy_slxg 7 G77 7

NA Dok. 9 Veiledning til akkrediteringsvilkår for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner

NA Dok. 9 Veiledning til akkrediteringsvilkår for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner Norsk akkreditering NA Dok. 9: Veiledning til akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: RKN Versjon: 6.01 Guideline/Veiledning Gjelder fra: 01.04.2011 Sidenr: 1 av 12 NA Dok. 9 Veiledning

Detaljer

Evenes lufthavn- Varsel om pålegg om utarbeidelse av en tiltaksplan for PFAS forurenset grunn som følge av brannøving på lufthavnen

Evenes lufthavn- Varsel om pålegg om utarbeidelse av en tiltaksplan for PFAS forurenset grunn som følge av brannøving på lufthavnen AVINOR AS Postboks 150 2061 Gardemoen Oslo, 17.12.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/14533 Saksbehandler: Vanja Alling Evenes lufthavn- Varsel om pålegg om utarbeidelse

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

Årsrapport for miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats for 2014

Årsrapport for miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats for 2014 RAPPORT L.NR. 6821-2015 Årsrapport for miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats for 2014 Forside: AF Miljøbase Vats Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen

Detaljer

Årsberetning. Styret. Medlemmer. Styrets beretning Flaskebekk vel 2012/13 Flaskebæk Vel, Postboks 50, 1450 Nesoddtangen, Org.nr.

Årsberetning. Styret. Medlemmer. Styrets beretning Flaskebekk vel 2012/13 Flaskebæk Vel, Postboks 50, 1450 Nesoddtangen, Org.nr. Årsberetning Styrets beretning Flaskebekk vel 2012/13 Flaskebæk Vel, Postboks 50, 1450 Nesoddtangen, Org.nr. 986 555 900 Styret har bestått av: Styreleder: Birger Otto Libell. Sekretær: Bjarte Arneson

Detaljer

Forsvaret Varsel om pålegg om videre undersøkelser og tiltaksvurdering for PFAS-forurenset grunn

Forsvaret Varsel om pålegg om videre undersøkelser og tiltaksvurdering for PFAS-forurenset grunn Forsvarsbygg Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Oslo, 12.05.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4376 Saksbehandler: Gunnhild Preus-Olsen Forsvaret Varsel om pålegg om videre

Detaljer

Framnæs midtre, Sandefjord Felt K1 og B8. Miljøteknisk grunnundersøkelse Tiltaksplan forurenset grunn

Framnæs midtre, Sandefjord Felt K1 og B8. Miljøteknisk grunnundersøkelse Tiltaksplan forurenset grunn MULTICONSUL, Avd. NOTEBY Rapport Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Thor Dahl AS Framnæs midtre, Sandefjord Felt K1 og B8 Miljøteknisk grunnundersøkelse Tiltaksplan forurenset grunn Dato: Rev. - Dato 17. oktober

Detaljer

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype Ullensaker kommune Vann, avløp, renovasjon og veg Årsrapport for påslipp til kommunalt nett Etter lokal forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. I Ullensaker

Detaljer

TEVELLIA HYTTEEIERLAG VANNUTREDNING 2012-2013

TEVELLIA HYTTEEIERLAG VANNUTREDNING 2012-2013 TEVELLIA HYTTEEIERLAG VANNUTREDNING 2012-2013 Utarbeidet av: Werner Stefanussen, Hans Olav Ness Jon Dalsnes, Erling Mathisen April 2013 1 (17) W ern er S t ef an us se n Mobile +47 95082154 Werner.Stefanussen@sweco.no

Detaljer

Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler

Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler Driftserfaring fra Trym feltet v/ Bjarne Syre, DONG E&P Norge BAKGRUNN Trym feltet er lokalisert sør i Nordsjøen på grensen mot Danmark og ble påvist i 1990. Feltet

Detaljer

NGU Rapport 2007.012. Deponering av jernbaneballast

NGU Rapport 2007.012. Deponering av jernbaneballast NGU Rapport 2007.012 Deponering av jernbaneballast INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 2 KONSEKVENSER FOR JERNBANEVERKET ETTER IKRAFTTREDELSE AV NYTT REGELVERK I AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 9 PER 01.01.2007...

Detaljer

1 INNLEDNING... 4 2 HÅNDTERING AV BEBOERMIDLER I BOFELLESSKAP... 7

1 INNLEDNING... 4 2 HÅNDTERING AV BEBOERMIDLER I BOFELLESSKAP... 7 Hovedbudskap Sammendrag 1 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for prosjektet og problemstilling... 4 1.2 Revisjonskriterier... 5 1.3 Metode og fremgangsmåte... 5 1.4 Forvaltning av beboermidler, herunder midler

Detaljer

NGU Rapport 2008.060. Verktøy for vurdering av vannkilden som hygienisk barriere. Grunnvann i fjell

NGU Rapport 2008.060. Verktøy for vurdering av vannkilden som hygienisk barriere. Grunnvann i fjell NGU Rapport 2008.060 Verktøy for vurdering av vannkilden som hygienisk barriere. Grunnvann i fjell NGU Norges geologiske undersekelse Geofogical Survey of Norway Norges geologiske unders0kelse Postboks

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Erfaringer med legionellabekjempende utstyr i hotell

Erfaringer med legionellabekjempende utstyr i hotell Erfaringer med legionellabekjempende utstyr i hotell Januar 2015 Prosjektrapport for NHO Reiseliv utført av Unilabs Laboratoriemedisin, Miljømikrobiologi Prosjektrapport for NHO Reiseliv Unilabs Laboratoriemedisin,

Detaljer

NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS

NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS RAPPORT NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS Kristiansund - Søknad om utslipp av PFC forbindelser Sendt til: Miljødirektoratet Norsk Gjenvinning Industri AS v/ Ellen Palmgren Rapport nummer 13509190017-3 Rapportnavn:

Detaljer

12.3.1 Førstegangsinspeksjon... 8 12.3.2 Ordinær inspeksjon... 9. 12.4 Inspeksjonsrapporter... 9 13. QA inspeksjoner... 9 14. Referanser...

12.3.1 Førstegangsinspeksjon... 8 12.3.2 Ordinær inspeksjon... 9. 12.4 Inspeksjonsrapporter... 9 13. QA inspeksjoner... 9 14. Referanser... NA Dok. 41: God laboratoriepraksis. Den norske GLP - ordningen Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: PBH 5.01 11.12.2014 Dok.id.: Krav/Requirement Sidenr: Side 1 av 14 God laboratoriepraksis

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

MILJØGIFTER I HAMMERFEST HAVN KILDESPORING

MILJØGIFTER I HAMMERFEST HAVN KILDESPORING Oppdragsgiver Hammerfest kommune Rapporttype 2011-03-04 MILJØGIFTER I HAMMERFEST HAVN KILDESPORING KILDESPORING 3 Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Dokument nr.: Filnavn: 1090210C Miljøtekniske undersøkelser

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn

Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn Aquateam - norsk vannteknologisk senter A/S Norges Geotekniske Institutt - NGI Dato: 11.05.1999 Rapport nr: 98-086 Prosjekt: O-96010 Prosjektleder: Eilen

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Att.: Kari Skogen Dato: 04.07.2014. Veidekke Entreprenør AS

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Att.: Kari Skogen Dato: 04.07.2014. Veidekke Entreprenør AS Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Att.: Kari Skogen Dato: 04.07.2014 Veidekke Entreprenør AS Massehotell Verkseier Furulunds Vei 23, Alnabru Søknad om forlenget tillatelse til mellomlagring

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

PROSJEKT 4824 RENERE SJØBUNN, RISIKOVURDERING AV 3 DELOMRÅDER I INDRE HOMMELVIKBUKTA

PROSJEKT 4824 RENERE SJØBUNN, RISIKOVURDERING AV 3 DELOMRÅDER I INDRE HOMMELVIKBUKTA APRIL 2014 MALVIK KOMMUNE PROSJEKT 4824 RENERE SJØBUNN, RISIKOVURDERING AV 3 DELOMRÅDER I INDRE HOMMELVIKBUKTA RISIKOVURDERING TRINN 1 OG 2 DELRAPPORT A039511-5 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører iht. NS-EN 1176 Del 1-7 og Del 10-11

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører iht. NS-EN 1176 Del 1-7 og Del 10-11 Tjenestebeskrivelse for sertifisering 1. Sertifiseringsordningen 1. 1 Innledning Formålet med inspeksjon av lekeplassutstyr og dets underlag er å verne om barns liv og helse under lek med slikt utstyr.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse.

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse. Spesifikasjon 3-02-04 REVISJON VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-02-24 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer