UT-HITRA SPORTSKLUBB. Tilsluttet Norges Idrettsforbund. Styret/arbeidsutvalget og gruppene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UT-HITRA SPORTSKLUBB. Tilsluttet Norges Idrettsforbund. Styret/arbeidsutvalget og gruppene"

Transkript

1 UT-HITRA SPORTSKLUBB Tilsluttet Norges Idrettsforbund Styret/arbeidsutvalget og gruppene ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013

2 Dagsorden 1. Velkommen til årsmøtet v/tove Vike 2. Godkjenning av stemmeberetigede, innkalling og sakliste 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent og 2 personer til å skrive under referatet 5. Årsmelding for styret Håndballgruppa Allidrett/Idrettsskole Nærmiljøgruppa Mindegruppa 6. Regnskap for 2013 Kort pause 7. SAKLISTE Medlemskontingent. Nye medlemskort Ny serie treningstøy Fra Dolmøy IL: Arbeidsgruppe for sammenslåing av lagene 8. Handlingsplan 9. Budsjett 10. Valg a) Leder og nestleder b) styremedlemmer og 2 varamedlem c) Øvrige valg til grupper og utvalg d) 1 revisor e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. f) Valgkomité 2

3 Styrets årsmelding for 2013 Fra siste årsmøtet og til årsskiftet ble det holdt 6 styremøter og behandlet 20 saker. Arbeidet i styret har vært godt, men strevsomt. Laget har hatt en liten ndgang i medlemstallet, til tros for det er medlemstallet er tilfredsstillende. Ved utgangen av 2013 talte Ut-Hitra Sportsklubb 127 medlemmer, en nedgang på 11. fordelt på 0-5 år / 1 medl år / 44 medl år / 28 medl år / 7 medl. over 26 år / 57 medl. De fleste medlemmene våre er barnefamilier og hovedtyngden av aktiviteten er for barn opp til 12 år. Vi ser likevel en nedgang i medlemstallet på barn under 12 år fra 51 til 47 medlemmer selv om vi har godt besøk på gruppetreningene. Voksne over 26 år har en nedgang fra 61 til 57 medlemmer. Vekst har det imidlertid vært i aldersgruppen år fra 1 medlem til 7 stykker. Regnskapet viser at det står flere ubetalte årskontingenter for 2013, noe skyldes at det i 2013 ikke ble sendt ut purring på kontingenten. I 2013 har vi hatt god aktivitet og interesse for både Allidrett/Idrettsskolen og håndballgruppen. Interessen for trimgruppen var sterkt dalende på våren 2013, og når høsten kom var det ingen interesse for oppstart blandt de som gikk tidligere. Sportsklubben skal være en pådriver for sportslig aktivitet og vi håper at interessen for å delta i et lavterskeltilbud for voksne igjen kan bli aktuelt. Hva for aktivitet som skal være i gruppen blir etter trimmernes ønske. Alle våre medlemmer er forsikret gjennom IF Klubbforsikring. Vilkårene kan du lese mer om på hjemme- siden vår Vi ga ut ett medlemsnytt i januar Målet var å gi ut to medlemsblader i året. Planen var å gi ut ett blad på våren etter årsmøtet og ett rundt årsskiftet/rett før jul. Tanken bak de to bladene er å informmere medlemmene spesielt om årsmøtet og hvem som er i styret, for vårnummeret og innkalling til årsmøtet for desembernummeret, samt at man oppsumerer og refererer litt fra klubbens aktiviteter gjennom året. Ellers så legges nå medlemsbladet og årsmeldinger med referat ut på hjemmesiden vår som PDF-filer. Oppdattering av hjemmesiden kan med stor fordel bli bedre. I desember 2012 laget vi en facebookside som brukes til rask informasjon til medlemmene våre, der har vi fått nå 89 følgere mot 60 for ett år siden og det er bra. Vi ser behovet for å nå medlemmene via flere kanaler, bare plakat eller info på hjemmeside holder ikke når behovet er rask informasjon, det må satses bredt - via alle kanaler. Tilbakemeldingen på tiltaket har vært god og kjappe meldinger vis facebook er klart det som fungerer nå. 3

4 Dette året her har vært en utfordring på mange måter da vårens planer brått ble forandret, vi ble opptatt på arbeid og tenkte tiltak ble i stor grad satt på vent - blant annet medlemsavis, en runde med innnkreving av kontingent, oppfølging av gruppene og foreldregrupper som ikke kom i gang etc. Planer har det vært men anledning til å gjennomføre verre med. Dugnadsånden har også vært til stede i Det ordnes og vedlikeholdes på bygg og anlegg så sant det er vær til det gjennom hele sesongen. Lensmannsjordet skal nå være så klar som vi får det, dreneringen skal nå fungere igjen og vi håper det store arbeidet som har vært utført over flere år nå skal holde en tur. Vi skal få tak i noe soldet jord og etterfylle huller og ugjevnheter på hovedbanen og etterså litt. El-Konsult har planer om å få til lys i stolpene og da skal det være klart for drift på anlegget og forhåpentligvis mange gode dager med aktivitet. Vi gleder oss. Ut-Hitra har hatt Tove Vike som medlem i Hitra Idrettsråd i 2013 og hun representerte Ut-Hitra på årsmøtet i idrettsrådet. Tove representerte også Ut-Hitra på årsmøtet for Hitrahallen. Knut Floor er vår representant i husstyret for forsamlingshuset på Melandsjø. Klubben hadde også ansvar for drikkestasjonen på Melandsjø i forbindelse med Hitrarittet. Vi hadde årets beste og mest entusiastiske publikum langs Strømsveien over Turmarsj etter den gamle postvegen fra Hopsjøen til Strøm. Oppmøte og registrering på Strøm, Målgang på Margrethes Minde. Løypens lengde ca. 6,5 km. Påmelding kl på Strøm. Påmeldingsavgift kr. 50,- Felles start kl Tidtaking. Utdeling av medalje ved målgang for alle. 9. juni Det er åpen hytte på Minde med salg av kaffe, brus, matsalg. Arr. Ut-Hitra Sportsklubb Velkommen til en trivelig turmarsj Ut Hitra Sportsklubb har tradisjonen tro midtsommer fering på Hopsjøen St. Hans feiring på fabrikken, Hopsjøen Vi treffes søndag 23. juni kl på fabrikken til leik og moro. Det vil bli salg av pølser med brød og rømmegrøt, kaffe og brus. Kun kontant salg. Velkommen løypa - garantert. I god Ut-Hitra ånd laget vi et sosialt treff for anledningen og folk storkoste seg på parkeringsplassen rett utenfor butikkdøra. Og klubben markerte seg positivt med klubbanner og småflagg. St.Hans feiret vi ved fabrikken på Hopsjøen samme dag som det var stordugnad med Hopsjø amfi. Grøten fikk vi av Matgleder og vi har vel aldri hatt så godt salg på St. Hans som i år. Litt trangt å få til leker i og med det ble noen utfordringer med traktortrafikk, men folk koste seg lell. Strømsveien over ble arrangert i år på forsommeren og er tenkt med start annenhvert år fra Strøm og parkeringsplassen til Minde. Vi håper på at stadig flere tar seg tid til turen etter den gamle postvegen. Årets nissemarsj ble forsøkt holdt på Barman 17. desember men ble avlyst pga. av uvær og strømbrudd. Dermed ble pre- 4

5 mieutdelingen og hyggekvelden for allidretten ikke som planlagt heller. Premiene for allidrett/idrettsskolen ble delt ut på en trening i januar i stedet. Årsmelding for Idrettsskolen allidrettsgruppene EN ÅPEN OG INKLUDERENDE IDRETT. Kristin Lysø har trent barn i alderen 3-5 år. Treninga har foregått i gymsalen på Barman oppvekstsenter, onsdager klokka Gruppa har ikke vært så stor, men ungene har likt seg godt. Det har vært lagt vekt på lek og varierte aktiviteter som stimulerer barnas utvikling og de grunnleggende bevegelsene. Sissel Stensø har trent 1.-3.klassingene. Treninga har i hovedsak foregått i gymsalen på Barman. Treninga har funnet sted på tirsdager klokka BARNETRIM for barn i 3-5 årsalderen. Gymsalen på Barman onsdager klokka Ta på barna ledige klær og gjerne antiskli-strømper. Velkommen! Ingvild Rømuld Kristin Lysø Allidrett/ Ut-Hitra Trener Denne gruppa har bestått av 8-12 utøvere. I tillegg har det vært eldre søsken av utøvere som har deltatt på begge treningene. Her har det også lagt vekt på lekepregede aktiviteter med forskjellige bevegelsesmønstre. 5

6 Den eldste gruppa startet Geir Erling Pettersen opp med. Christoffer Bremvåg tok over som trener i høst. Treningene har foregått innen og utendørs. I løpet av høsten var det noen som gikk over til andre idretter, mens andre startet opp igjen med allidretten. Det er spesielt artig å se at vi har med utøvere helt opp til 7. klassen. Noen 3. klassinger har valgt å være med på den eldste gruppa, noe som har vært uproblematisk. Treningene har vært varierte, og en del av utøverne har altså bedt om å få være med på begge treningene. I denne gruppa har det vært varierte aktiviteter og høyt aktivitetsnivå for å sikre gode basisferdigheter. Premeiutdeling var planlagt i forbindelse med Nissemarsjen, siste uka før jul. Denne ble dessverre avlyst grunnet uvær og strømbrudd. Pokaler ble utdelt på treningene på nyåret. Det ble også utdelt noen treårspokaler. 6

7 Årsmelding for Mindegruppen 2013 har atter engang vært et fint år for fotturister og syklende å besøke Minde. Foruten langfredag fant i alt 670 personer veien innom på søndagsåpen hytte. I tillegg kommer alle de som har skrevet seg i boka ute på hverdager. Strømsveien over ble også i år arrangert. Hytta har blitt vasket innvendig og delvis malt utvendig, som en del av årlig vedlikehold. Ny ovn og brannmur har blitt montert, samt ny salgsdisk og vaskebenk på toalett. Begge toalettene ble påbegynt med maling av vegger, noe som ferdigstilles i Agregat og ledninger til nyinnkjøpt vaffeljern er også på plass. 7

8 I hagen er det blitt montert en zip-line til glede for liten og stor, også nye disser er på plass. Jann har ferdigstilt brønnen med fagmessig utførelse. Ellers så har Mindegruppa holdt området i hevd etter beste evne, med gressklipping, rydding og stell av Margrethes hage. Vi vil med dette takke alle for flott samarbeid og velvillig dugnadsånd i For styret i Mindegruppa Morten Reitan 8

9 Årsmelding for håndballgruppen Gruppen startet opp treningen i september 2013 i Hitrahallen på torsdager kl Gruppen har 10 aktive spillere fra 1-5 klasse, 4 gutter og 6 jenter. B10 laget har vært med i den lokale serien som går på Hitra. Der møter vi Sandstad IL, Hitra IL og Fjellværøy IL. Kampene begynte i november og vi spilte vår siste kamp i februar. Nå gjenstår sesongavsluttningscup i Hitrahallen 23. mars. I sessongen var vi så heldige å få to nye trenere, Tuva Rømuld og Ragnhild Skaget, når Ina Fillingsnes og Anita Haltland ikke hadde mulighet lenger. Tuva og Ragnhild har gjort en veldig bra jobb med spillerene og laget har hatt god framgang. 9

10 Årsmelding for nærmiljøgruppen 2013 gikk med til å ta enda en runde med å få opp dreneringsrørene. Vi kan vel konstantere at området ikke er enkel å holde tørt, men nå sier vi oss ferdige og fornøyde. Banen vil trolig ha en tendens til overvann, men rørene er nå åpne og dreneringen virker. Det er kommet lys i stolpene så banen er nå klar for helårsbruk. Den gamle hytta er i elendig forfatning og det snakkes om å utrede kostnader med bygging av en permanent hytte, noe som vil lette bruken av Lensmannsjordet ved arrangementer. Det er kjøpt inn ekstra lys som brukes på Undåsvannet på vinteren når det er forhold for skøytedager. I vinter har det vært mye aktivitet på Undåsvannet, vinteren er totalt uten snø og planer om skigåing på nærmiljøanlegget da følgelig ikke testet ut i vinter. I perioden har det vært utført mye dugnadsarbeid på anlegget med plenklipping, vedlikehold og ikke minst grøfting og spyling av rør for å få skikk på tette dreneringsrør. Det er et ønske om at det ikke skal brukes tunge maskiner på banene i og med at det kan medvirke til økt fare for trøbbel med dreneringsrørene. Det som er utført av arbeid på området er; Grøfting og spyling av rør. stenplukking og såing av berørte områder. Kantslått. plenklipping Lysstolpene som ble nedsatt i 2012 har fått lys i vinter Taket på hytta fikk en knekk i en vinterstorm og har blitt reparert. 10

11 Tiltak for 2014 Siste runde med finpuss Dugnad for plenklipp, kantklipp og generell vedlikehold Ordne og rydde traseen for sykkel/ski/terengløp Renovere utstyr og målnett Sette opp sponsortskilt Utrede løsninger for ny hytte Sette ut søppelkopper Ordne benker og klatrestativ / jungelløype Kjøpe inn solda jord til grasbanene 11

12 Regnskapet for 2013 Dato: Side: 1 Resultat Ut-Hitra Sportsklubb Periode: Regnskapsår: 2013 Reellt avvik Reelt Reelt Konto Tekst i periode periode i fjor Driftsresultat , , ,40 0, , , , ,00 669, , , , , , , , , , , ,52 3, , , ,80 Driftsinntekter Salgsinntekter 3110 Salgsinntekter 3125 Lotteriinntekter 3135 Medlemskontigent 3137 Treningsavgift 3440 Kommunalt tilskudd 3441 Tilskudd NIF 3442 Grasrot andelen 3445 Gaver fra andre SUM Salgsinntekter , , ,66 0, , ,00 Andre inntekter 3900 Annen driftsrelatert inntekt SUM Andre inntekter 0, , , , ,02 SUM Driftsinntekter , , , ,07 Driftskostnader Varekostnad 4200 Varekjøp for salg SUM Varekostnad , , , , ,51-0, , ,00-100,00 150, , , , , , , , , , , ,50 645,00 0,00 645, , , ,50 Andre driftskostnader 6010 Avskrivning 6300 Husleieutgifter 6305 Halleie 6340 Elektrisitet 6540 Inventar og utstyr 6541 Idrettsmateriell 6542 Drakter mv 6600 Reparasjon og vedlikehold datax Foreningsøkonomi Standard Versjon :09 Side 1 12

13 Ut-Hitra Sportsklubb Resultat Periode: Regnskapsår: 2013 Dato: Side: 2 Reelt Reelt Konto Tekst i periode periode i fjor Reellt avvik 6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr 6860 Møte, kurs, oppdatering og lignende 6890 Annen kontorkostnad 6940 Porto 7320 Annonser 7420 Gaver 7500 Forsikringspremie 7740 bank- og kortgebyr 0,00 712,00-712,00 620,00 575,72 44, , , ,00 0,00 105,00-105, , ,00 476,00 0,00 760,20-760, , , ,00 164,00 212,30-48,30 SUM Andre driftskostnader , , ,44 SUM Driftskostnader , , ,63 SUM Driftsresultat , , ,29 Finansinntekt og -kostnad Finansinntekter Renteinntekter 8050 Renteinntekt -193,00-103,00-90,00 SUM Renteinntekter -193,00-103,00-90,00 SUM Finansinntekter -193,00-103,00-90,00 SUM Finansinntekt og -kostnad -193,00-103,00-90,00 Årsresultat Avsetninger ,80 0, , ,29 0,00 0,00 Årsresultat etter avsetninger , , ,29 datax Foreningsøkonomi Standard Versjon :09 Side 2 13

14 Balanse Ut-Hitra Sportsklubb Dato: Periode: Side: 1 Regnskapsår: 2013 Inngående Reelt Utgående Konto Tekst balanse i periode balanse Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler 1100 Margrethes Minde , Lensmannsjordet , Nærmiljøanlegg utvidelse , Gressklipptraktor , Fotballmål , Vedklyver 550 C , Minihåndball mål 6 735, Airtack matte ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00-560, , , , , , , ,00 SUM Varige driftsmidler , , ,00 Finansielle anleggsmidler 1354 Andel Hitrahallen 5 000,00 0, , Andel Hopsjøstiftelsen 2 500,00 0, , Andel Hitra idrettspark 5 500,00 0, ,00 SUM Finansielle anleggsmidler ,00 0, ,00 SUM Anleggsmidler , , ,00 Omløpsmidler Varer 1450 Platter Hitra Kirke 1 625,00-600, , Platter rutebåter 3 375,00 0, , Mindehefter for salg 2 500,00 0, ,00 SUM Varer 7 500,00-600, ,00 Bankinnskudd, kontanter o.l Kasse helgeansvarlig 200,00 0,00 200, SMN , , ,16 SUM Bankinnskudd, kontanter o.l , , ,16 SUM Omløpsmidler , , ,16 SUM Eiendeler , , ,16 Egenkapital og gjeld Egenkapital Over-/underskudd 8800 Udisponert årsresultat (overskudd) 0, , ,80 SUM Over-/underskudd 0, , ,80 Opptjent egenkapital 2050 Klubbens Egenkapital ,36 0, ,36 SUM Opptjent egenkapital ,36 0, ,36 SUM Egenkapital , , ,16 SUM Egenkapital og gjeld , , ,16 datax Foreningsøkonomi Standard Versjon :17 Side 1 14

15 Kommentar til regnskapet Driftsinntektene for klubben var i 2013 på kr ,36 mot kr ,02 året før. Driftskostnadene var litt høyere enn 2012, kr ,56 mot kr ,93. Dette ga oss et overskudd i 2013 på kr ,80 Ut-Hitra Sportsklubb har pr god økonomi. Men vi står ovenfor et år der vi får mer utgifter på Lensmannsjordet for endelig sluttføring der, samt store utgifter til Minde der veivedlikehold og vedlikehold på bygninger står for tur. Balansen viser at vi har eiendeler på ,36 og at vi har ,16 på konto. 15

16 Revisorrapport Regnskapet er revidert og godkjent. Legges fram på årsmøtet 16

17 Saker til årsmøtet Sak: Medlemskontingent Kontingenten er kr. 100 for hvert medlem. Kontingenten skal dekke medlemsutgifter. Med betalt medlemskontingent får man medlemsfordeler på MX-Sport Frøya og klubben betaler en klubbforsikring for sine medlemmer (vilkår, se våre nettsider). Kontingenten er også med på å finansiere drift, utstyr og premier til B10 og Allidrett/Idrettsskolen. Som registrert medlem i lokallaget blir du registrert i Norges idrettsforbund. Les mer på idrett.no. Forslag til vedtak. Kontingenten for 2015 beholdes uforandret med kr. 100,- for hvert medlem Vedtak: 17

18 Sak: Ny type medlemskort. Plastkort av typen kreditkort med signarurfelt og fargetrykk på begge sider. Minstebestilling 500 stk. Slike kort fornyes ikke hvert år, men beholdes. Man kan vurdere å oppfordre til bruk av kvitteringsoblat, alternativt er å legge ut medlemslisten til sportsforetningen. Slike kort koster ca. 7 kr. stk. og beholdes medlemmene i snitt over 3 år så lønner det seg med tanke på kostnad med medlemskort. Får man medlemmene til å betale uten å få tilsendt giro så er besparelsen enda større. Vedtak: Sak: Ny modell treningstøy. Det orienteres om nye modeller treningstøy siden Diamond serien fra Umbro går ut i år. Umbro har en rød/hvit serie til, forslag er å satse på den videre. Vedtak: UMBRO VISION FARGER _UMBRO VISION FARGER VISION PLAYER SS JSY - VISION PLAYER SHORTS VISION TRAINING JACKET - VISION WOVEN SLIM PANT VISION TRAINING SWEATER - VISION TRAINING PANT VISION PLAYER LS JSY - VISION PLAYER SHORTS VISION HOOD TOP VISION COTTON SWEATER VISION HALF ZIP VISION POLY TEE VISION FB SOCK VISION TRAINING PANT VISION WOVEN SLIM PANT VISION WINDBREAKER VISION COTTON TEE VISION TEAM JACKET VISION RAIN JACKET VISION 3/4 PANT VISION JOG PANT Side 14 Umbro Klubbkatalog 2014 Umbro Klubbkatalog 2014 Side 15 18

19 Sak: Arbeidsgruppe. Sammenslåing av lagene. Fra Dolmøy IL fremmes det forslag om å sette ned en arbeidsgruppe som skal komme fram til et forslag for gjennomføring av sammenslåing av idrettslagene. Et sammenslått lag vil ha flere foreler: Begge lagene driver barneidrett på samme geografiske område Bedre fordeling av foreldre til verv i de forskjellige gruppene Større og sterkere. Enklere å få til selvstyrte grupper uten at de samme personene går igjen over alt. Vedtak: 19

20 Handlingsplan Håndball B10 Deltakelse i Cup våren Lokal serie Trening hver uke i sessongen Sesongavslutning i april Allidrett/Idrettsskolen Småbarngruppe forsøkes oppstartet om man finner trener Gruppene for Idrettsskolen 3-5 år 1-3 klasse og 4-7 klasse videreføres. Sykkeldag med ferdighetsøvelser. Diplom til deltakerene Nissemarsj med premiering Skirenn og skøytedag med premiering når det er forhold for det. Deltakelse i Hitraløpet Samarbeid med friidrettsklubben om terengløp Mindegruppen Dugnad og vedlikehold med fokus på Mindevegen Søndagsåpen hytte Åpen hytte 2. juledag Friluftsgudstjeneste Langfedag Strømsveien over (Samarbeid med allidrettsgruppen og styret) Nærmiljøgruppen Vedlikehold Lensmansjordet Innkjøp av utstyr / søppelkopper Prosjektere nytt klubbhus Planlegge og ha en aktivitetsdag etter at arbeidet er avsluttet for å reåpne Lensmannsjordet, samt vise fram resultatet til støttespillere og avisa Styret St. Hans feiring på Lensmannsjordet Bistand der det trengs Sørge for mediedekning av arrangementer Ansvarlig for produksjon av medlemsavis (vår/sommernr. med presentasjon av nytt styre og vinter med innkalling til årsmøtet. Begge bladene oppsumerer også aktivitet siden sist) Klubbkvelder i samarbeid med MX-sport Medlemsregistrering. Tildele medlemsnummer Medlemsverving Utarbeide diplomer som deltakerbevis for våre forskjellige aktiviteter. Bestille premier 20

21 OM: HANDLINGSPLANER, BUDSJETT OG REGNSKAP Å få lagsøkonomien til å gå i balanse kan være en krevende øvelse. På ene siden er ønsket om investeringer som må veies opp mot inntekt fra aktivitetene. 21

22 Budsjett Her i budsjettet er det lagt til grunn gruppenes foreslåtte utgifter og inntekter Inntekt Utgift Styret Tilskudd Grasrotandelen Medlemskontingent Annen inntekt Annonser Forsikring Porto 500 Kontorkostnader Gaver Andre kostnader Sponsorintekter/alle Håndball B10 Treningsavgift â kr.: 300, Halleie 0 Delta på cup Innkjøp av håndballer og medisinskrin Allidrett/Idrettsskole arrangement med deltakeravgift Div. innkjøp Tur/aktivitet idrettsskolen Bordtennis (uten aktivitet) Trimgruppa (uten aktivitet) Nærmiljøgruppa Inntekt (aktivitetsdag) Vedlikehold/soldet jord + frø Annet innkjøp til utstyr Annet

23 Inntekt Utgift Mindegruppa Salgsinntekter søndager Kommunalt tilskudd Gave fra Lerøy Midnor Varekjøp avskrivninger Utstyr og inventar Reparasjon og vedlikehold Annonse Forsikring Sum inntekter og utgifter: Om budsjettet I og med at Lensmannsjordet ble utvidet med nytt areal, øker også vedlikeholdsutgiftene. Fremdeles må man ta etter på banene med solda jord. Det må repareres og kjøpes inn utstyr til banen, ellers så er det alminnelig vedlikehold. Mindegruppen står forran et betydelig arbeid med turvegen opp til hytta. Her må fjernes veg og bløte partier må ordnes. Ellers så er det alminnelig vedlikehold på hytta og området rundt. Laget har ikke dårlig økonomi, men vi må prøve å bestrebe oss etter drift i ballanse. Her må hele laget sees under ett, i og med at vi har grupper som normalt ikke har inntekter med mindre det kommer øremerka midler og gaver. Treningsavgift B10 går til å dekke lagets utgifter til drakter, kontingenter, premier, cup, dommerhonorar, baller og annet utstyr blant annet. Underskuddet i lagets budsjett dekkes av bl. annet LAM midler som igjen er et resultat fra innmeldte medlemmer og aktivitet. ut-hitra har valgt å spare foreldre i stor grad fra loddsalg, kakesalg, varetelling, nedvasking av butikker og båter - alt dette var vanlig foreldreaktivitet for få år tilbake for å få lagsutgiftene i ballanse. Det må legges ned en litt mer offansiv holdning for å få inn medlemskontingenten, samt medlemsverving. Her kan gruppelederene /foreldregruppene gjerne komme med ideer. Det er tidkrevende og dyrt å sende ut flere giroer til samme personene flere ganger i året, så medlemmene bør forsøkes bevisstgjort i spørsmålet så man slipper flere runder med innkreving av kontingent. Laget er avhengig av en stor medlemsmasse og mange aktive barn. 23

24 Valgkomiteen * se kommentar nederst på siden * Idrettsrådet: Her må det presiseres at lokallagene ikke bestemmer hvem som sitter i idrettsrådet, men lokallagene skal velge en valgbar og forespurt person som KAN velges inn. Idrettsrådet gir råd i fordelingen av LAM midlene og arbeider for idretten generelt i kommunen, ikke for sitt eget lokallag. 24

25 25

26 26 MIMRE-sider -glimt fra tidligere års hendelser.

27 27

28 Våre støttespillere Sportsklubben kunne ikke drive den aktiviteten vi gjør om vi ikke hadde de støttespillerene i det lokale næringsliv som vi har. I vår umiddelbare nærhet har vi bedrifter som omgående har vært positive når sportsklubben har henvendt seg og spurt om bidrag til spesielle formål. Sportsklubben håper og tror at vi også i framtiden har det lokale næringsliv med oss til støtte for barneidretten og aktivitet i lokalmiljøet. Vindfang AS Vindfang har også i år støttet sportsklubben med rimelig produksjon av div. trykksaker, lagsblader, medlemskort, opptrykk av giro, plakater, kopier, etiketter til premier, premier til gruppene og aktiviteter, websiden vår, sykkelkort, diplomer etc. VI HAR OGSÅ ET STORT UTVALG I: Standard premier Klubbemblemer og strøartikler 3D print i glass - den helt spesielle gaven Trykk: Vindfang AS

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Klasse 4-7 kl. 18.30 Hovedtrener Christoffer Bremvåg

Klasse 4-7 kl. 18.30 Hovedtrener Christoffer Bremvåg Ut-Hitra Sportsklubb MedlemsNYTT Februar 2014 www.ut-hitra.no Håndball Sesongavslutningen våren 2013 Håndballgruppen hadde sesongavslutning på Hitrahallen med pizzafest. Denne dagen var også trener Ina

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3110 Lærdalskalendaren 22 700,00 17 790,00 3115 Kiosksal 141 279,00 352 737,99 3116 Lærdalsmarknaden 116 251,50 113 590,50 3117 Juletresalg,

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsmeldinger Regnskap Budsjett for

Årsmeldinger Regnskap Budsjett for UT-Hitra Sportsklubb Tilsluttet Norges Idrettsforbund 2010 2009 Årsmeldinger Regnskap Budsjett for Styret/Arbeidsutvalget Mindegruppen Nærmiljøgruppen Allidrettsgruppen Håndballgruppen Sakliste for årsmøtet:

Detaljer

UT-HITRA SPORTSKLUBB. Styret/arbeidsutvalget og gruppene FOR 2010. Tilsluttet Norges Idrettsforbund

UT-HITRA SPORTSKLUBB. Styret/arbeidsutvalget og gruppene FOR 2010. Tilsluttet Norges Idrettsforbund UT-HITRA SPORTSKLUBB Tilsluttet Norges Idrettsforbund Styret/arbeidsutvalget og gruppene ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2010 For 2011 Dagsorden 1. Velkommen til årsmøtet v/tove Vike 2. Godkjenning av stemmeberetigede,

Detaljer

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 SAKSLISTE FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 Sak 1 Godkjenning av stemmeberettige delegater. Sak 2 Godkjenning av møteinnkalling. Sak 3 Godkjenning av saksliste. Sak

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

Resultat. Driftsresultat

Resultat. Driftsresultat Lørenskog Skiklubb - Alpint Resultat Periode: 1-12 Dato: 03.02.2014 Side: 1 Reelt Budsjett Avvik Konto Tekst i periode i periode i perioden Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3001 Treningsavgift

Detaljer

Handball. Årsmelding 2015

Handball. Årsmelding 2015 Årsmelding 2015 Årsmøtesaker: 1. Valg av møteleiar. 2. Valg av referent. 3. Godkjenning av møteinnkalling. 4. Gjennomgang av årsmelding. 5. Informasjon om økonomien i gruppa. 6. Valg 7. Eventuelt (Saker

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Sted: Østre Greverud Idrettshall Møterommet Tid: Onsdag 1/3-2017 2030. Agenda: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste

Detaljer

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00 Resultat mot 1 Håndball 98 - P13 Periode: 1-12/2011 3107 Diverse dugnad 1 500,00 0,00 3110 Arrangement 3 461,00 0,00 3161 Kampprogram Håndball 0,00 0,00 3321 Egenandeler 9 125,00 0,00 Sum salgsinntekter

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Julefest på Minde. Nissemarsj. Tusen takk til Lerøy Midnor. Aktivitetene våre. Ut-Hitra Sportsklubb MedlemsNytt. Januar 2013 www.ut-hitra.

Julefest på Minde. Nissemarsj. Tusen takk til Lerøy Midnor. Aktivitetene våre. Ut-Hitra Sportsklubb MedlemsNytt. Januar 2013 www.ut-hitra. Ut-Hitra Sportsklubb MedlemsNytt Januar 2013 www.ut-hitra.no Julefest på Minde Trivelig 2. juledagsfest på Minde. Over 50 personer tok seg tid til å besøke Margrethes Minde og sportsklubbens julefest.

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Fagerstrand Idrettsforening Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift Allidrett 1 9 275,00 4 000,00 5 275,00 3101 Treningsavgift Styrke 1 43 065,00

Detaljer

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00 1 Hovedlag Periode: 1-12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Medlemskontingent/treningsavgift 84 248,55 78 415,72 3220 Sponsorinntekter 117 500,00 135 500,00 3250 Salg materiell 320 022,60 356 121,00 3401 Grasrotandelen

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

Balanse. Fredrikshald Havfiskeklubb Dato: Side: 1 Regnskapsår: Konto Tekst balanse i periode balanse

Balanse. Fredrikshald Havfiskeklubb Dato: Side: 1 Regnskapsår: Konto Tekst balanse i periode balanse Balanse Fredrikshald Havfiskeklubb Periode: 1-12 Inngående Utgående Konto Tekst balanse i periode balanse Eiendeler Omløpsmidler Varer 1460 Beholdning Pilker, Bly, etc. 2 87 1461 Beholdning Klubbjakker

Detaljer

Balanserapport desember 2015

Balanserapport desember 2015 Balanserapport desember 2015 Eiendeler IB Bevegelse UB 1201 Andel trampoline 12-6 6 1202 Klubbutstyr 61-32 29 Maskiner og anlegg 73-38 35 1240 Gaupen skaphenger 28-9 19 1250 Hjemmeside Vitnett 14-7 7 1251

Detaljer

{/a--^l Oddvar Bruun Revisor. for 20ll. Tønsberg Rotary

{/a--^l Oddvar Bruun Revisor. for 20ll. Tønsberg Rotary Tønsberg Rotary Revisj onsberetnin g for 20ll 12012. Jeg har revidert regnskapet for Tønsberg Rotary for regnskapsåret 01.07.2Afi 30.06.2012 som viser et overskudd på kr. 4.929.38 etter at det er foretatt

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Balanse. Andelslaget Løkta Dato: Side: 1 Regnskapsår: Konto Tekst balanse i periode balanse

Balanse. Andelslaget Løkta Dato: Side: 1 Regnskapsår: Konto Tekst balanse i periode balanse Balanse Andelslaget Løkta Dato: 03.02.2015 Periode: 1-12 Side: 1 Inngående Reelt Utgående Konto Tekst balanse i periode balanse Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler 1101 Bygning Løkta 114 00-34

Detaljer

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013.

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013. Lødingen Pistolklubb Postboks 97 8411 Lødingen Lødingen 12.november 2014 Til medlemmer i Lødingen Pistolklubb Saksliste til årsmøte 2014 Møtet avholdes som tidligere annonsert Onsdag den 19. november kl

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap 01.01-31.12.2015 Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 418 325 1 108 451 Annen driftsinntekt 391 945 220 282

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3010 Støtte - medlemskontingenter 25.400,00-25.000,00-24.550,00-3012 Treningsavgift 24.550,00-28.000,00-22.550,00-3014 Deltageravgift Tine fotballsko 18.000,00-19.200,00-3015 Deltageravgift

Detaljer

Resultat. Regnskapsår: 2008. Konto Tekst i periode i periode

Resultat. Regnskapsår: 2008. Konto Tekst i periode i periode 3120 Webannonse - inntekter -4 50 4 50 3321 Påmeldingsinntekt - Vinterprøven -56 626,00-50 00-6 626,00 3322 Påmeldingsinntekt - høstprøven -55 64-33 00-22 64 3323 Påmeldingsinntekt - Klubbmesterskap -2

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 1 Mars 2008 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Torsdag 27 mars 2008 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 77 500,00 60 493,00 3050 Dugnad 352 020,00 42 820,00 3100 Salg utstyr 69 762,30 233 694,00 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00.

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Sted: I naustet på Vingnes / Klubbhuset Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget

Detaljer

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING L.AMARKTUNET KL.1830 SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 PROFO VESTERÅLEN 0Ai. 4p ri i. 4. REVISOR 2. 2 STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR 3. i MEDLEM TIL VALGKOMMITE 1. LEDER FOR i ÅR E. VALG 1. UROLOGITILBUDET VED

Detaljer

Årsmøte Vadsø svømmeklubb. Onsdag 29. mars 2017

Årsmøte Vadsø svømmeklubb. Onsdag 29. mars 2017 Årsmøte Vadsø svømmeklubb Onsdag 29. mars 2017 Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden. 3. Valg av dirigent, referent, samt 2 medlemmer

Detaljer

Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II

Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II Dato: Torsdag 11. mai 2017 Sted: Kantinen, Revheim Skole Tid: Kl. 20:00 Saker til behandling 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Gjennomgang

Detaljer

6 713,87 6 713,87 1 500,00 1 500,00. 17 900,00 900,00 15.06 Mammut,medlemskontingent 64 20 000,00 20 000,00 3 375,00 3 375,00

6 713,87 6 713,87 1 500,00 1 500,00. 17 900,00 900,00 15.06 Mammut,medlemskontingent 64 20 000,00 20 000,00 3 375,00 3 375,00 Kassedagbok 2012 Bilag Dato Forklaring Nr. 1010 Kasse 1035 Bank Driftskonto 1045 Bank Kontingent 1060 Bank 1500 Kundefordringer 2400 Leverandørgjeld 2900 Egenkapital 3011 Medlemskontingent 3230 Kommunal

Detaljer

Molde Swing og Rockeklubb

Molde Swing og Rockeklubb Molde Swing og Rockeklubb Regnskap 2015 Budsjettforslag 2016 Innhold Balanse 2015 2 Resultat 2015 3 Budsjettforslag 2016 3 Noter 4 Resultatregnskap 2015 - fordelt på konto 5 Balanse Note Inngående balanse

Detaljer

Årsberetningen godkjennes.

Årsberetningen godkjennes. 1. Møtet settes Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett. JRL settes som dirigent, undertegnede

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN. Revisor: Sverre Klonteig 1 år Revisor 2: Vidar Holen 1 år

ORGANISASJONSPLAN. Revisor: Sverre Klonteig 1 år Revisor 2: Vidar Holen 1 år ORGANISASJONSPLAN Styret 217: Leder: Rune Hanken 1 år Nestleder: Trond Smestad ikke på valg Sekretær: Kari Anne Bratlien Andersen 2 år Kasserer: Morten Kristiansen ikke på valg Sportslig leder: Rune Rikoll

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Staal Jørpeland IL. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Staal Jørpeland IL. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Staal Jørpeland IL Foretaksnr. 985336911 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Videresalg reklameskilt 92 143 18 856 Kontingenter 1 481

Detaljer

Hovedsamarbeidspartner: Budsjett. IL Leik

Hovedsamarbeidspartner: Budsjett. IL Leik Hovedsamarbeidspartner: Budsjett 2017 IL Leik H o v e d s t y r e t Inntekter 3120 Sponsorer 250 000 3210 Medlemskontigent 80 000 3410 NIF/LAM-midler 120 000 3410 MVA-komp driftsmidler 120 000 3430 Kommunale

Detaljer

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift 1 9 600,00 0 9 600,00 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie 6 150,00 0 6 150,00 Salgsinntekter, DIV, utenfor

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

REGNSKAP OG BUDSJETT RESULTATREGNSKAP 2013

REGNSKAP OG BUDSJETT RESULTATREGNSKAP 2013 ØKONOMI I denne beretningen er både regnskap for året 2013 og for sesongen 2013/2014 medtatt. For året 2013 viser breddes regnskap en omsetning på kr 2 458 196 og et overskudd på kr 163.414,- Vi er pliktige

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 TID/ STED: 22/4-2010 kl. 19:00 Hårkollhallen kafeteria AGENDA: Sak 1. Valg av ordstyrer og referent Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3. Godkjenning

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR DANS 2016.

ÅRSBERETNING FOR DANS 2016. ÅRSBERETNING FOR DANS 2016. Leder for Dans : Monique Aarseth. Instruktører: Demie Aarseth, Surreal. 9 medlemmer. Michelle Apura, The Rebels (Mini-gruppen) 7-9 år. 13 medlemmer Kimberly Reposo Gruppe 1

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Kommentar til regnskapet 2015

Kommentar til regnskapet 2015 Kommentar til regnskapet 2015 Økonomien i 2015 var preget av store utgifter til Støy prosjektutgifter kr 161.000. Støy tiltakene er nesten fullført. Søknad på midler i Sparebank 1 resulterte tilskudd kr

Detaljer

Årlig møte i Tennis. Onsdag 8. februar 2017 kl på Klubbhuset

Årlig møte i Tennis. Onsdag 8. februar 2017 kl på Klubbhuset Årlig møte i Tennis Onsdag 8. februar 2017 kl. 19.00 på Klubbhuset Saksliste: 1. Møtedirigenten ønsker velkommen 2. Informere om referent og hvem som signerer. 3. Godkjenne antall stemmeberettigede 4.

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 98 980,00 77 500,00 3050 Dugnad 540 725,00 352 020,00 3100 Salg utstyr 110 399,91 69 762,30 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Idrottslaget Jotun. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2014. Idrottslaget Jotun. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2014 Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 4 093 618 4 297

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

Østre Bærum Skytterlag

Østre Bærum Skytterlag RESULTATREGNSKAP Østre Bærum Skytterlag 01.11.2014-01.11.2013-31.10.2015 31.10.2014 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT Noter Kontingenter 1 97 200 102 450 Storviltprøver 2 142 069 201 600 Salg Ammo 3 147 190 213

Detaljer

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 Inntektsbringende virksomhet Resultat 2014 Budsjett 2014 Differanse Note Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Medlemskontingenter

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR ALLIDRETTEN 2016.

ÅRSBERETNING FOR ALLIDRETTEN 2016. ÅRSBERETNING FOR ALLIDRETTEN 2016. Leder for Allidretten: Randi Flaten Instruktører: Randi Arnlaug Sveen Nielsen, Elisabeth Mørkrid, Assistenter; Aleina Karatas og Aqsa Sluttet i løpet av 2016 Ulrik Opphus

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar.

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 17.09.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Simen, Ole, Lea,, Susanne, 43/14 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader. 44/14 Orienteringssaker

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2.

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2. Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015 Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb Dato: Tid: Sted: Onsdag 18.2.2015 Kl 18:00 Quality Hotel & Resort Fagernes Saksliste: 1. Godkjenning

Detaljer

Resultatregnskap. Landslaget for Dølehest. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. Landslaget for Dølehest. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontingent 364 548 340 489 Salg dølehestkalender 77 460 53 120 Salg videofilm Dølehesten 2 400 9 200 Salg hingstekatalog 1 700 8 950 Salg

Detaljer

Årsregnskap 2016 Furnes Fotball. Org.nr.:

Årsregnskap 2016 Furnes Fotball. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Furnes Fotball Org.nr.: 983 040 136 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note 2016 2015 Medlemskontingent 2 159 588,08 143.600,00 Treningsavgifter 589.197,61 465.868,00 Sponsorinntekter 190.300,00

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Ullensaker/Kisa IL Friidrett

Ullensaker/Kisa IL Friidrett Ullensaker/Kisa IL Friidrett ÅRSREGNSKAP 2016 (oppdatert med noter etter innspill i årsmøtet) Note til konto 6190: Kontoen inneholder reise- og oppholdsutgifter for utøvere og andre til Syden i vinterferien

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Referat årsmøte 14/ Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for Horten Svømmeklubb

Referat årsmøte 14/ Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for Horten Svømmeklubb Referat årsmøte 14/3-2016 Sted: Sentrum Skole, personalmøterommet Dato og tidspunkt: 14/3-2016, kl. 19:30 Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for 2015 Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2.

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2017

Innkalling til Årsmøte 2017 Innkalling til Årsmøte 2017 Årsmøtet i Fortidsminneforeningen avdeling Troms avholdes på Polarmuseet torsdag 9. Mars rett i etterkant av lokallagets årsmøte klokken 20.15. Program årsmøte: 1. Registrering

Detaljer

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 3.3. 2015 kl. 18.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte 2. Årsmelding 2015 3. Fastsette kontingent for 2016

Detaljer