UT-HITRA SPORTSKLUBB. Tilsluttet Norges Idrettsforbund. Styret/arbeidsutvalget og gruppene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UT-HITRA SPORTSKLUBB. Tilsluttet Norges Idrettsforbund. Styret/arbeidsutvalget og gruppene"

Transkript

1 UT-HITRA SPORTSKLUBB Tilsluttet Norges Idrettsforbund Styret/arbeidsutvalget og gruppene ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013

2 Dagsorden 1. Velkommen til årsmøtet v/tove Vike 2. Godkjenning av stemmeberetigede, innkalling og sakliste 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent og 2 personer til å skrive under referatet 5. Årsmelding for styret Håndballgruppa Allidrett/Idrettsskole Nærmiljøgruppa Mindegruppa 6. Regnskap for 2013 Kort pause 7. SAKLISTE Medlemskontingent. Nye medlemskort Ny serie treningstøy Fra Dolmøy IL: Arbeidsgruppe for sammenslåing av lagene 8. Handlingsplan 9. Budsjett 10. Valg a) Leder og nestleder b) styremedlemmer og 2 varamedlem c) Øvrige valg til grupper og utvalg d) 1 revisor e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. f) Valgkomité 2

3 Styrets årsmelding for 2013 Fra siste årsmøtet og til årsskiftet ble det holdt 6 styremøter og behandlet 20 saker. Arbeidet i styret har vært godt, men strevsomt. Laget har hatt en liten ndgang i medlemstallet, til tros for det er medlemstallet er tilfredsstillende. Ved utgangen av 2013 talte Ut-Hitra Sportsklubb 127 medlemmer, en nedgang på 11. fordelt på 0-5 år / 1 medl år / 44 medl år / 28 medl år / 7 medl. over 26 år / 57 medl. De fleste medlemmene våre er barnefamilier og hovedtyngden av aktiviteten er for barn opp til 12 år. Vi ser likevel en nedgang i medlemstallet på barn under 12 år fra 51 til 47 medlemmer selv om vi har godt besøk på gruppetreningene. Voksne over 26 år har en nedgang fra 61 til 57 medlemmer. Vekst har det imidlertid vært i aldersgruppen år fra 1 medlem til 7 stykker. Regnskapet viser at det står flere ubetalte årskontingenter for 2013, noe skyldes at det i 2013 ikke ble sendt ut purring på kontingenten. I 2013 har vi hatt god aktivitet og interesse for både Allidrett/Idrettsskolen og håndballgruppen. Interessen for trimgruppen var sterkt dalende på våren 2013, og når høsten kom var det ingen interesse for oppstart blandt de som gikk tidligere. Sportsklubben skal være en pådriver for sportslig aktivitet og vi håper at interessen for å delta i et lavterskeltilbud for voksne igjen kan bli aktuelt. Hva for aktivitet som skal være i gruppen blir etter trimmernes ønske. Alle våre medlemmer er forsikret gjennom IF Klubbforsikring. Vilkårene kan du lese mer om på hjemme- siden vår Vi ga ut ett medlemsnytt i januar Målet var å gi ut to medlemsblader i året. Planen var å gi ut ett blad på våren etter årsmøtet og ett rundt årsskiftet/rett før jul. Tanken bak de to bladene er å informmere medlemmene spesielt om årsmøtet og hvem som er i styret, for vårnummeret og innkalling til årsmøtet for desembernummeret, samt at man oppsumerer og refererer litt fra klubbens aktiviteter gjennom året. Ellers så legges nå medlemsbladet og årsmeldinger med referat ut på hjemmesiden vår som PDF-filer. Oppdattering av hjemmesiden kan med stor fordel bli bedre. I desember 2012 laget vi en facebookside som brukes til rask informasjon til medlemmene våre, der har vi fått nå 89 følgere mot 60 for ett år siden og det er bra. Vi ser behovet for å nå medlemmene via flere kanaler, bare plakat eller info på hjemmeside holder ikke når behovet er rask informasjon, det må satses bredt - via alle kanaler. Tilbakemeldingen på tiltaket har vært god og kjappe meldinger vis facebook er klart det som fungerer nå. 3

4 Dette året her har vært en utfordring på mange måter da vårens planer brått ble forandret, vi ble opptatt på arbeid og tenkte tiltak ble i stor grad satt på vent - blant annet medlemsavis, en runde med innnkreving av kontingent, oppfølging av gruppene og foreldregrupper som ikke kom i gang etc. Planer har det vært men anledning til å gjennomføre verre med. Dugnadsånden har også vært til stede i Det ordnes og vedlikeholdes på bygg og anlegg så sant det er vær til det gjennom hele sesongen. Lensmannsjordet skal nå være så klar som vi får det, dreneringen skal nå fungere igjen og vi håper det store arbeidet som har vært utført over flere år nå skal holde en tur. Vi skal få tak i noe soldet jord og etterfylle huller og ugjevnheter på hovedbanen og etterså litt. El-Konsult har planer om å få til lys i stolpene og da skal det være klart for drift på anlegget og forhåpentligvis mange gode dager med aktivitet. Vi gleder oss. Ut-Hitra har hatt Tove Vike som medlem i Hitra Idrettsråd i 2013 og hun representerte Ut-Hitra på årsmøtet i idrettsrådet. Tove representerte også Ut-Hitra på årsmøtet for Hitrahallen. Knut Floor er vår representant i husstyret for forsamlingshuset på Melandsjø. Klubben hadde også ansvar for drikkestasjonen på Melandsjø i forbindelse med Hitrarittet. Vi hadde årets beste og mest entusiastiske publikum langs Strømsveien over Turmarsj etter den gamle postvegen fra Hopsjøen til Strøm. Oppmøte og registrering på Strøm, Målgang på Margrethes Minde. Løypens lengde ca. 6,5 km. Påmelding kl på Strøm. Påmeldingsavgift kr. 50,- Felles start kl Tidtaking. Utdeling av medalje ved målgang for alle. 9. juni Det er åpen hytte på Minde med salg av kaffe, brus, matsalg. Arr. Ut-Hitra Sportsklubb Velkommen til en trivelig turmarsj Ut Hitra Sportsklubb har tradisjonen tro midtsommer fering på Hopsjøen St. Hans feiring på fabrikken, Hopsjøen Vi treffes søndag 23. juni kl på fabrikken til leik og moro. Det vil bli salg av pølser med brød og rømmegrøt, kaffe og brus. Kun kontant salg. Velkommen løypa - garantert. I god Ut-Hitra ånd laget vi et sosialt treff for anledningen og folk storkoste seg på parkeringsplassen rett utenfor butikkdøra. Og klubben markerte seg positivt med klubbanner og småflagg. St.Hans feiret vi ved fabrikken på Hopsjøen samme dag som det var stordugnad med Hopsjø amfi. Grøten fikk vi av Matgleder og vi har vel aldri hatt så godt salg på St. Hans som i år. Litt trangt å få til leker i og med det ble noen utfordringer med traktortrafikk, men folk koste seg lell. Strømsveien over ble arrangert i år på forsommeren og er tenkt med start annenhvert år fra Strøm og parkeringsplassen til Minde. Vi håper på at stadig flere tar seg tid til turen etter den gamle postvegen. Årets nissemarsj ble forsøkt holdt på Barman 17. desember men ble avlyst pga. av uvær og strømbrudd. Dermed ble pre- 4

5 mieutdelingen og hyggekvelden for allidretten ikke som planlagt heller. Premiene for allidrett/idrettsskolen ble delt ut på en trening i januar i stedet. Årsmelding for Idrettsskolen allidrettsgruppene EN ÅPEN OG INKLUDERENDE IDRETT. Kristin Lysø har trent barn i alderen 3-5 år. Treninga har foregått i gymsalen på Barman oppvekstsenter, onsdager klokka Gruppa har ikke vært så stor, men ungene har likt seg godt. Det har vært lagt vekt på lek og varierte aktiviteter som stimulerer barnas utvikling og de grunnleggende bevegelsene. Sissel Stensø har trent 1.-3.klassingene. Treninga har i hovedsak foregått i gymsalen på Barman. Treninga har funnet sted på tirsdager klokka BARNETRIM for barn i 3-5 årsalderen. Gymsalen på Barman onsdager klokka Ta på barna ledige klær og gjerne antiskli-strømper. Velkommen! Ingvild Rømuld Kristin Lysø Allidrett/ Ut-Hitra Trener Denne gruppa har bestått av 8-12 utøvere. I tillegg har det vært eldre søsken av utøvere som har deltatt på begge treningene. Her har det også lagt vekt på lekepregede aktiviteter med forskjellige bevegelsesmønstre. 5

6 Den eldste gruppa startet Geir Erling Pettersen opp med. Christoffer Bremvåg tok over som trener i høst. Treningene har foregått innen og utendørs. I løpet av høsten var det noen som gikk over til andre idretter, mens andre startet opp igjen med allidretten. Det er spesielt artig å se at vi har med utøvere helt opp til 7. klassen. Noen 3. klassinger har valgt å være med på den eldste gruppa, noe som har vært uproblematisk. Treningene har vært varierte, og en del av utøverne har altså bedt om å få være med på begge treningene. I denne gruppa har det vært varierte aktiviteter og høyt aktivitetsnivå for å sikre gode basisferdigheter. Premeiutdeling var planlagt i forbindelse med Nissemarsjen, siste uka før jul. Denne ble dessverre avlyst grunnet uvær og strømbrudd. Pokaler ble utdelt på treningene på nyåret. Det ble også utdelt noen treårspokaler. 6

7 Årsmelding for Mindegruppen 2013 har atter engang vært et fint år for fotturister og syklende å besøke Minde. Foruten langfredag fant i alt 670 personer veien innom på søndagsåpen hytte. I tillegg kommer alle de som har skrevet seg i boka ute på hverdager. Strømsveien over ble også i år arrangert. Hytta har blitt vasket innvendig og delvis malt utvendig, som en del av årlig vedlikehold. Ny ovn og brannmur har blitt montert, samt ny salgsdisk og vaskebenk på toalett. Begge toalettene ble påbegynt med maling av vegger, noe som ferdigstilles i Agregat og ledninger til nyinnkjøpt vaffeljern er også på plass. 7

8 I hagen er det blitt montert en zip-line til glede for liten og stor, også nye disser er på plass. Jann har ferdigstilt brønnen med fagmessig utførelse. Ellers så har Mindegruppa holdt området i hevd etter beste evne, med gressklipping, rydding og stell av Margrethes hage. Vi vil med dette takke alle for flott samarbeid og velvillig dugnadsånd i For styret i Mindegruppa Morten Reitan 8

9 Årsmelding for håndballgruppen Gruppen startet opp treningen i september 2013 i Hitrahallen på torsdager kl Gruppen har 10 aktive spillere fra 1-5 klasse, 4 gutter og 6 jenter. B10 laget har vært med i den lokale serien som går på Hitra. Der møter vi Sandstad IL, Hitra IL og Fjellværøy IL. Kampene begynte i november og vi spilte vår siste kamp i februar. Nå gjenstår sesongavsluttningscup i Hitrahallen 23. mars. I sessongen var vi så heldige å få to nye trenere, Tuva Rømuld og Ragnhild Skaget, når Ina Fillingsnes og Anita Haltland ikke hadde mulighet lenger. Tuva og Ragnhild har gjort en veldig bra jobb med spillerene og laget har hatt god framgang. 9

10 Årsmelding for nærmiljøgruppen 2013 gikk med til å ta enda en runde med å få opp dreneringsrørene. Vi kan vel konstantere at området ikke er enkel å holde tørt, men nå sier vi oss ferdige og fornøyde. Banen vil trolig ha en tendens til overvann, men rørene er nå åpne og dreneringen virker. Det er kommet lys i stolpene så banen er nå klar for helårsbruk. Den gamle hytta er i elendig forfatning og det snakkes om å utrede kostnader med bygging av en permanent hytte, noe som vil lette bruken av Lensmannsjordet ved arrangementer. Det er kjøpt inn ekstra lys som brukes på Undåsvannet på vinteren når det er forhold for skøytedager. I vinter har det vært mye aktivitet på Undåsvannet, vinteren er totalt uten snø og planer om skigåing på nærmiljøanlegget da følgelig ikke testet ut i vinter. I perioden har det vært utført mye dugnadsarbeid på anlegget med plenklipping, vedlikehold og ikke minst grøfting og spyling av rør for å få skikk på tette dreneringsrør. Det er et ønske om at det ikke skal brukes tunge maskiner på banene i og med at det kan medvirke til økt fare for trøbbel med dreneringsrørene. Det som er utført av arbeid på området er; Grøfting og spyling av rør. stenplukking og såing av berørte områder. Kantslått. plenklipping Lysstolpene som ble nedsatt i 2012 har fått lys i vinter Taket på hytta fikk en knekk i en vinterstorm og har blitt reparert. 10

11 Tiltak for 2014 Siste runde med finpuss Dugnad for plenklipp, kantklipp og generell vedlikehold Ordne og rydde traseen for sykkel/ski/terengløp Renovere utstyr og målnett Sette opp sponsortskilt Utrede løsninger for ny hytte Sette ut søppelkopper Ordne benker og klatrestativ / jungelløype Kjøpe inn solda jord til grasbanene 11

12 Regnskapet for 2013 Dato: Side: 1 Resultat Ut-Hitra Sportsklubb Periode: Regnskapsår: 2013 Reellt avvik Reelt Reelt Konto Tekst i periode periode i fjor Driftsresultat , , ,40 0, , , , ,00 669, , , , , , , , , , , ,52 3, , , ,80 Driftsinntekter Salgsinntekter 3110 Salgsinntekter 3125 Lotteriinntekter 3135 Medlemskontigent 3137 Treningsavgift 3440 Kommunalt tilskudd 3441 Tilskudd NIF 3442 Grasrot andelen 3445 Gaver fra andre SUM Salgsinntekter , , ,66 0, , ,00 Andre inntekter 3900 Annen driftsrelatert inntekt SUM Andre inntekter 0, , , , ,02 SUM Driftsinntekter , , , ,07 Driftskostnader Varekostnad 4200 Varekjøp for salg SUM Varekostnad , , , , ,51-0, , ,00-100,00 150, , , , , , , , , , , ,50 645,00 0,00 645, , , ,50 Andre driftskostnader 6010 Avskrivning 6300 Husleieutgifter 6305 Halleie 6340 Elektrisitet 6540 Inventar og utstyr 6541 Idrettsmateriell 6542 Drakter mv 6600 Reparasjon og vedlikehold datax Foreningsøkonomi Standard Versjon :09 Side 1 12

13 Ut-Hitra Sportsklubb Resultat Periode: Regnskapsår: 2013 Dato: Side: 2 Reelt Reelt Konto Tekst i periode periode i fjor Reellt avvik 6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr 6860 Møte, kurs, oppdatering og lignende 6890 Annen kontorkostnad 6940 Porto 7320 Annonser 7420 Gaver 7500 Forsikringspremie 7740 bank- og kortgebyr 0,00 712,00-712,00 620,00 575,72 44, , , ,00 0,00 105,00-105, , ,00 476,00 0,00 760,20-760, , , ,00 164,00 212,30-48,30 SUM Andre driftskostnader , , ,44 SUM Driftskostnader , , ,63 SUM Driftsresultat , , ,29 Finansinntekt og -kostnad Finansinntekter Renteinntekter 8050 Renteinntekt -193,00-103,00-90,00 SUM Renteinntekter -193,00-103,00-90,00 SUM Finansinntekter -193,00-103,00-90,00 SUM Finansinntekt og -kostnad -193,00-103,00-90,00 Årsresultat Avsetninger ,80 0, , ,29 0,00 0,00 Årsresultat etter avsetninger , , ,29 datax Foreningsøkonomi Standard Versjon :09 Side 2 13

14 Balanse Ut-Hitra Sportsklubb Dato: Periode: Side: 1 Regnskapsår: 2013 Inngående Reelt Utgående Konto Tekst balanse i periode balanse Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler 1100 Margrethes Minde , Lensmannsjordet , Nærmiljøanlegg utvidelse , Gressklipptraktor , Fotballmål , Vedklyver 550 C , Minihåndball mål 6 735, Airtack matte ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00-560, , , , , , , ,00 SUM Varige driftsmidler , , ,00 Finansielle anleggsmidler 1354 Andel Hitrahallen 5 000,00 0, , Andel Hopsjøstiftelsen 2 500,00 0, , Andel Hitra idrettspark 5 500,00 0, ,00 SUM Finansielle anleggsmidler ,00 0, ,00 SUM Anleggsmidler , , ,00 Omløpsmidler Varer 1450 Platter Hitra Kirke 1 625,00-600, , Platter rutebåter 3 375,00 0, , Mindehefter for salg 2 500,00 0, ,00 SUM Varer 7 500,00-600, ,00 Bankinnskudd, kontanter o.l Kasse helgeansvarlig 200,00 0,00 200, SMN , , ,16 SUM Bankinnskudd, kontanter o.l , , ,16 SUM Omløpsmidler , , ,16 SUM Eiendeler , , ,16 Egenkapital og gjeld Egenkapital Over-/underskudd 8800 Udisponert årsresultat (overskudd) 0, , ,80 SUM Over-/underskudd 0, , ,80 Opptjent egenkapital 2050 Klubbens Egenkapital ,36 0, ,36 SUM Opptjent egenkapital ,36 0, ,36 SUM Egenkapital , , ,16 SUM Egenkapital og gjeld , , ,16 datax Foreningsøkonomi Standard Versjon :17 Side 1 14

15 Kommentar til regnskapet Driftsinntektene for klubben var i 2013 på kr ,36 mot kr ,02 året før. Driftskostnadene var litt høyere enn 2012, kr ,56 mot kr ,93. Dette ga oss et overskudd i 2013 på kr ,80 Ut-Hitra Sportsklubb har pr god økonomi. Men vi står ovenfor et år der vi får mer utgifter på Lensmannsjordet for endelig sluttføring der, samt store utgifter til Minde der veivedlikehold og vedlikehold på bygninger står for tur. Balansen viser at vi har eiendeler på ,36 og at vi har ,16 på konto. 15

16 Revisorrapport Regnskapet er revidert og godkjent. Legges fram på årsmøtet 16

17 Saker til årsmøtet Sak: Medlemskontingent Kontingenten er kr. 100 for hvert medlem. Kontingenten skal dekke medlemsutgifter. Med betalt medlemskontingent får man medlemsfordeler på MX-Sport Frøya og klubben betaler en klubbforsikring for sine medlemmer (vilkår, se våre nettsider). Kontingenten er også med på å finansiere drift, utstyr og premier til B10 og Allidrett/Idrettsskolen. Som registrert medlem i lokallaget blir du registrert i Norges idrettsforbund. Les mer på idrett.no. Forslag til vedtak. Kontingenten for 2015 beholdes uforandret med kr. 100,- for hvert medlem Vedtak: 17

18 Sak: Ny type medlemskort. Plastkort av typen kreditkort med signarurfelt og fargetrykk på begge sider. Minstebestilling 500 stk. Slike kort fornyes ikke hvert år, men beholdes. Man kan vurdere å oppfordre til bruk av kvitteringsoblat, alternativt er å legge ut medlemslisten til sportsforetningen. Slike kort koster ca. 7 kr. stk. og beholdes medlemmene i snitt over 3 år så lønner det seg med tanke på kostnad med medlemskort. Får man medlemmene til å betale uten å få tilsendt giro så er besparelsen enda større. Vedtak: Sak: Ny modell treningstøy. Det orienteres om nye modeller treningstøy siden Diamond serien fra Umbro går ut i år. Umbro har en rød/hvit serie til, forslag er å satse på den videre. Vedtak: UMBRO VISION FARGER _UMBRO VISION FARGER VISION PLAYER SS JSY - VISION PLAYER SHORTS VISION TRAINING JACKET - VISION WOVEN SLIM PANT VISION TRAINING SWEATER - VISION TRAINING PANT VISION PLAYER LS JSY - VISION PLAYER SHORTS VISION HOOD TOP VISION COTTON SWEATER VISION HALF ZIP VISION POLY TEE VISION FB SOCK VISION TRAINING PANT VISION WOVEN SLIM PANT VISION WINDBREAKER VISION COTTON TEE VISION TEAM JACKET VISION RAIN JACKET VISION 3/4 PANT VISION JOG PANT Side 14 Umbro Klubbkatalog 2014 Umbro Klubbkatalog 2014 Side 15 18

19 Sak: Arbeidsgruppe. Sammenslåing av lagene. Fra Dolmøy IL fremmes det forslag om å sette ned en arbeidsgruppe som skal komme fram til et forslag for gjennomføring av sammenslåing av idrettslagene. Et sammenslått lag vil ha flere foreler: Begge lagene driver barneidrett på samme geografiske område Bedre fordeling av foreldre til verv i de forskjellige gruppene Større og sterkere. Enklere å få til selvstyrte grupper uten at de samme personene går igjen over alt. Vedtak: 19

20 Handlingsplan Håndball B10 Deltakelse i Cup våren Lokal serie Trening hver uke i sessongen Sesongavslutning i april Allidrett/Idrettsskolen Småbarngruppe forsøkes oppstartet om man finner trener Gruppene for Idrettsskolen 3-5 år 1-3 klasse og 4-7 klasse videreføres. Sykkeldag med ferdighetsøvelser. Diplom til deltakerene Nissemarsj med premiering Skirenn og skøytedag med premiering når det er forhold for det. Deltakelse i Hitraløpet Samarbeid med friidrettsklubben om terengløp Mindegruppen Dugnad og vedlikehold med fokus på Mindevegen Søndagsåpen hytte Åpen hytte 2. juledag Friluftsgudstjeneste Langfedag Strømsveien over (Samarbeid med allidrettsgruppen og styret) Nærmiljøgruppen Vedlikehold Lensmansjordet Innkjøp av utstyr / søppelkopper Prosjektere nytt klubbhus Planlegge og ha en aktivitetsdag etter at arbeidet er avsluttet for å reåpne Lensmannsjordet, samt vise fram resultatet til støttespillere og avisa Styret St. Hans feiring på Lensmannsjordet Bistand der det trengs Sørge for mediedekning av arrangementer Ansvarlig for produksjon av medlemsavis (vår/sommernr. med presentasjon av nytt styre og vinter med innkalling til årsmøtet. Begge bladene oppsumerer også aktivitet siden sist) Klubbkvelder i samarbeid med MX-sport Medlemsregistrering. Tildele medlemsnummer Medlemsverving Utarbeide diplomer som deltakerbevis for våre forskjellige aktiviteter. Bestille premier 20

21 OM: HANDLINGSPLANER, BUDSJETT OG REGNSKAP Å få lagsøkonomien til å gå i balanse kan være en krevende øvelse. På ene siden er ønsket om investeringer som må veies opp mot inntekt fra aktivitetene. 21

22 Budsjett Her i budsjettet er det lagt til grunn gruppenes foreslåtte utgifter og inntekter Inntekt Utgift Styret Tilskudd Grasrotandelen Medlemskontingent Annen inntekt Annonser Forsikring Porto 500 Kontorkostnader Gaver Andre kostnader Sponsorintekter/alle Håndball B10 Treningsavgift â kr.: 300, Halleie 0 Delta på cup Innkjøp av håndballer og medisinskrin Allidrett/Idrettsskole arrangement med deltakeravgift Div. innkjøp Tur/aktivitet idrettsskolen Bordtennis (uten aktivitet) Trimgruppa (uten aktivitet) Nærmiljøgruppa Inntekt (aktivitetsdag) Vedlikehold/soldet jord + frø Annet innkjøp til utstyr Annet

23 Inntekt Utgift Mindegruppa Salgsinntekter søndager Kommunalt tilskudd Gave fra Lerøy Midnor Varekjøp avskrivninger Utstyr og inventar Reparasjon og vedlikehold Annonse Forsikring Sum inntekter og utgifter: Om budsjettet I og med at Lensmannsjordet ble utvidet med nytt areal, øker også vedlikeholdsutgiftene. Fremdeles må man ta etter på banene med solda jord. Det må repareres og kjøpes inn utstyr til banen, ellers så er det alminnelig vedlikehold. Mindegruppen står forran et betydelig arbeid med turvegen opp til hytta. Her må fjernes veg og bløte partier må ordnes. Ellers så er det alminnelig vedlikehold på hytta og området rundt. Laget har ikke dårlig økonomi, men vi må prøve å bestrebe oss etter drift i ballanse. Her må hele laget sees under ett, i og med at vi har grupper som normalt ikke har inntekter med mindre det kommer øremerka midler og gaver. Treningsavgift B10 går til å dekke lagets utgifter til drakter, kontingenter, premier, cup, dommerhonorar, baller og annet utstyr blant annet. Underskuddet i lagets budsjett dekkes av bl. annet LAM midler som igjen er et resultat fra innmeldte medlemmer og aktivitet. ut-hitra har valgt å spare foreldre i stor grad fra loddsalg, kakesalg, varetelling, nedvasking av butikker og båter - alt dette var vanlig foreldreaktivitet for få år tilbake for å få lagsutgiftene i ballanse. Det må legges ned en litt mer offansiv holdning for å få inn medlemskontingenten, samt medlemsverving. Her kan gruppelederene /foreldregruppene gjerne komme med ideer. Det er tidkrevende og dyrt å sende ut flere giroer til samme personene flere ganger i året, så medlemmene bør forsøkes bevisstgjort i spørsmålet så man slipper flere runder med innkreving av kontingent. Laget er avhengig av en stor medlemsmasse og mange aktive barn. 23

24 Valgkomiteen * se kommentar nederst på siden * Idrettsrådet: Her må det presiseres at lokallagene ikke bestemmer hvem som sitter i idrettsrådet, men lokallagene skal velge en valgbar og forespurt person som KAN velges inn. Idrettsrådet gir råd i fordelingen av LAM midlene og arbeider for idretten generelt i kommunen, ikke for sitt eget lokallag. 24

25 25

26 26 MIMRE-sider -glimt fra tidligere års hendelser.

27 27

28 Våre støttespillere Sportsklubben kunne ikke drive den aktiviteten vi gjør om vi ikke hadde de støttespillerene i det lokale næringsliv som vi har. I vår umiddelbare nærhet har vi bedrifter som omgående har vært positive når sportsklubben har henvendt seg og spurt om bidrag til spesielle formål. Sportsklubben håper og tror at vi også i framtiden har det lokale næringsliv med oss til støtte for barneidretten og aktivitet i lokalmiljøet. Vindfang AS Vindfang har også i år støttet sportsklubben med rimelig produksjon av div. trykksaker, lagsblader, medlemskort, opptrykk av giro, plakater, kopier, etiketter til premier, premier til gruppene og aktiviteter, websiden vår, sykkelkort, diplomer etc. VI HAR OGSÅ ET STORT UTVALG I: Standard premier Klubbemblemer og strøartikler 3D print i glass - den helt spesielle gaven Trykk: Vindfang AS

Ut og trim - sommeren er her

Ut og trim - sommeren er her Ut-Hitra Sportsklubb MedlemsNy tt Juni 2011 www.ut-hitra.no Ut og trim - sommeren er her Husk medlem Airtracmatten Gratis sykkelkort. Fyll ut kortet og delta på en trekning av en premie. Gratis trimkort.

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Årsberetninger

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

Innhold MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 1 2008 TORSDAG 13. MARS 39. ÅRGANG

Innhold MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 1 2008 TORSDAG 13. MARS 39. ÅRGANG MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 1 2008 TORSDAG 13. MARS 39. ÅRGANG Innhold Lederen har ordet...2 Årsmøte 2008 - Sakliste...4 Styret Byafossen IL...5 Årsmelding 2007 Byafossen idrettslag...6 Styret...6

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer

Årsberetning 2012. Regnskap 2012. Budsjett 2013. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2012. Regnskap 2012. Budsjett 2013. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2012 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Torsdag 7. mars 2013 klokken 18:00 I Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Vårehovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

ÅRSMØTE SPARBU IL 23. MARS 2015 Kl. 19.00 KLUBBHUSET. Sakliste:

ÅRSMØTE SPARBU IL 23. MARS 2015 Kl. 19.00 KLUBBHUSET. Sakliste: ÅRSMØTE SPARBU IL 23. MARS 2015 Kl. 19.00 KLUBBHUSET Sakliste: 1 Godkjenne de stemmeberettigede 2 Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden 3 Velge dirigent, referenter og to til å underskrive

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 ÅRSMØTE 2013 GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 SAKSLISTE 1. Åpning og opptelling av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent(er) og sekretær, samt

Detaljer

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik.

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. ÅRSMØTE Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. 1 Innhold Dagsorden... 3 Styrets årsrapport 4 Økonomi. 5 Organisasjon 6 Rapport Yngres.... 7 Rapport Junior 9 Rapport Marked 9 Rapport

Detaljer