Årsmeldinger Regnskap Budsjett for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmeldinger Regnskap Budsjett for"

Transkript

1 UT-Hitra Sportsklubb Tilsluttet Norges Idrettsforbund Årsmeldinger Regnskap Budsjett for Styret/Arbeidsutvalget Mindegruppen Nærmiljøgruppen Allidrettsgruppen Håndballgruppen

2 Sakliste for årsmøtet: 1. Velkommen til årsmøtet v/per Hopsø 2. Godkjenning av stemmeberettigede, innkalling og sakliste 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent og 2 personer til å skrive under protokollen 5. Styrets årsmelding for 2009 Håndballgruppen Mindegruppen Allidrett Nærmiljøgruppen 6. Regnskap for Innkomne forslag 8. Fastsette medlemsavgift Budsjett for Valg

3 Årsmelding fra styret i Ut-Hitra Sportsklubb Styret har hatt 5 møter i 2009 (19/1, 23/2, 18/3, 18/5 og 21/9 ) og 1 møte i 2010(10/2) Den sportslige aktiviteten til Sportsklubben har i 2009 vært på samme nivå som året før. Ref referatene fra gruppene. Gruppene Allidretsgruppa har i samarbeid med styre og andre gjennomført noen spontane ski- og skøyteaktiviteter for barn og voksne i området i perioden. Styret håper at slike aktiviteter fortsetter. Håndballgruppa er den eneste gruppa som vi har aktive lag, B10, som er med i en serie. Vi håper at det vil fortsette slik at det fines et slik tilbud også i vårt områd. Mindegruppa og Allidrettsgruppa var med på å arrangere siste dag under Hopsjødagene, med en nytt opplegg, skattefrakt fra Hopsjøen til Minde, og som tidligere Hopsjøtrimmen. Hopsjøtrimmen ble i år løpt fra Hopsjøen til Minde. I år ble St.Hans dagen feiret på Hopsjøen i samarbeid med Hopjøstiftelsnsvenner, ellers ble de øvrige utendørsaktivitetene i de forskjellige årstidene gjennomført på Lensmannsjordet. I år har ikke nærmiljøgruppa fungert tilfredsstillende, da det ikke ble valgt en gruppeleder på siste årsmøte. Klubbutvikling Styret har i samarbeid med Sør-Trøndelag Idrettskrets satt i gang et klubbutviklingsprogram. Lensmannsjordet Vi møtes 1. juni kl. 15. slutt ca Hovedansvar: Ingvild mob Per mob Det skal plukkes stein, rydding, etterfylle jord, ordne feste til tennisnettet mm. Ta med redskap. Dugnadskaffe med overraskelse til store og små deltakere. Dugnad Ut-Hitra Sportsklubb har som mål å ha Trivelige Dugnader. I det begrepet ligger det garanti for pauser med noe godt å bite i. Vi deler også ut ett gratis lodd til hver deltaker og trekker ut en heldig vinner på hver dugnad. Vi runder kvelden av med en lystig leik mellom barn og voksne. St. Hans feiring på Hopsjøen Møt opp ved fabrikken til felles feiring med leik og morro. Vi tenner bålet kl. 18. (Værforbehold) Matsalg fra kl.: Salg av rømmegrøt hamburger i brød pølse og brød vafler og sveler kaffe og brus Hopsjøens I den forbindelse ble det arrangert to klubbutviklings kvelder, henholdsvis onsdag15/4 med 17 deltakere og torsdag 19/11 med 5 deltakere. Dette har gitt styret og andre inspirasjon til å prøve nye aktiviteter og forbedre eksisterende aktiviteter. Vi håper også at det nye styret vil fortsette denne klubbutvikling. Økonomi Økonomien i Ut-Hitra Sportsklubb er meget god som skyldes at hver gruppe og styret bruker pengene fornuftig og ikke mer enn vi har. Ref vedlagte regnskap. Styret vil gjøre oppmerksom på at en del av Ve n n er

4 pengene er bunnet opp i prosjekter som vi har fått tilskudd til, men som foreløpig bare er delvis satt i gang. Med penger på bok har klubben den økonomiske handlefriheten som styret mener er nødvendig. Ut-Hitra Sportsklubb er i utgangen av 2009 registrert med 106 medlemmer mot 101 året før. For nærmere informasjon om de enkelte aktiviteter kommer under gruppenes årsmeldinger. Styret vil takke alle som på en eller annen måte har støttet klubben i 2009 og ser fram til et godt samarbeid også for året Melandsjø den 18. mars Per Hopsø Tove Vike Bjørn Jensen Ragnhild Tjugen Leder Styremedlem Sekretær Kasserer Ingvild Ø. Rømuld Camilla Yttereng Heidi Rabben Grl. Allidrett Grl Håndball Grl. Minde

5 ÅRSMELDING HÅNDBALLGRUPPA I år har vi hatt mange aktive spillere på B10. På det meste har vi hatt 15 spillere. Nå har vi13 spillere. Trenere for laget har vært Eldbjørg Broholm, Ida Broholm og Kine Heggvik. I denne sesongen har vi hatt delt halltid med Fjellværøy håndball B10. Dette har vært inspirerende og artig for både store og små. På slutten av treningene har lagene spilt treningskamper mot hverandre, og således fått mye kamptrening på treningene. Vi har vunnet de fleste kampene vi har spilt i årets serie. Det har vært mange påmeldte lag og vi har hatt kamper jevnt utover i hele sesongen. Seriens siste kamp for Ut- Hitra sin del, ble spilt i Hitrahallen mot Fjellværøy. Her er et utdrag fra lokalavisa Hitra-Frøya: Søndagens håndballoppgjør mellom Ut- Hitra og Fjellværøy, i klassen for barn 10 år, ble litt av et oppgjør. Det stod 2-2 med fire minutter igjen å spille, og begge lag håpet på et avgjørende mål. Spillet bølget fram og tilbake, og gode avslutninger ble parert med gode keeper- redninger. Og da et frikast til Fjellværøya få sekunder før slutt ble blokkert av Ut- Hitra, måtte begge lag slå seg til ro med uavgjort. Videre i avisa kan man lese følgende: Fjellværøy i orange og Ut-Hitra i rødt, sørget for søndagens mest spennende kamp i Hitrahallen. Søndag 18.april arrangerer Ut-Hitra og Fjellværøy håndballklubber, Sesongavslutningscup i Hitrahallen. Her håper vi at alle lag som var påmeldt i serien på Hitra og Frøya melder seg på. Vi håper på ei kjempeartig og lærerik håndballhelg! For håndballgruppa Camilla Yttereng

6 ÅRSRAPPORT FRA MINDEGRUPPA 2009 Medlemmer: Heidi Rabben leder Ole Christian Jenssen, Per Hopsø, Hilde Stålhand, Ann Rita Reitan Arrangement: 33 søndager med gjennomsnittlig 20 fremmøtte Langfredag med 239 registrerte fremmøtte Andre juledag med 41 registrerte fremmøtte. Mindetrimmen siste dag av Hopsødagene, med kulturinnslag og terrengløp Dugnad: Vedhogst i januar Malearbeid og arbeid med brønnen i juni Div vedlikehold og malearbeid utover sommeren Montering av ny flaggstang Ny trapp på baksiden av bua Møter: 2 møter for å planlegge arrangement og ny sesong. Deltakelse på 2 klubbutviklingskvelder Planer: Senger på soverommet Avslutte påbegynt arbeid med brønnen Vedhogst Rundvask Utvendig maling av hytta og bua Restaurering av gammel utedo Vedlikehold melkekjeller og torvtak på hytta Arrangere trimtur rundt Selsåsvannet vår 2010 Takk: Mindegruppa vil takke Kvernhusvik Skipsverft med sponsing av ny flaggstang, som nå er satt opp ved hytta. Aktivitet Mindegruppa har i år deltatt på klubbutviklingsarbeid i klubben. Der ble det foreslått endel tiltak omkring Minde. På gruppemøte i november, ble tiltakene gått igjennom og tiltaksplan satt opp (under planer). Foreslått planer, som bedre Minde-vei og utvidelse av parkeringsplassen og sitteplasser på Minde, ble satt på vent inntil videre. FYSAK Det er atter en gang tatt kontakt med Hitra kommune for å få avklart hvordan det går med FYSAK og planen med å plassere en gapahuk på Mindeveien. Mindegruppa har avklart med grunneier angående tomt.

7 Årsmelding, Allidrett 2009 Den ukentlige treninga har foregått i gymsalen, og utendørs på Barman skole. Aktivitetene har vært voksenstyrt, og bestått av ulike springeleiker, ballaktiviteter, hinderløyper og bevegelse til musikk. Utendørs har det også vært ulike springeleiker, samt en forsiktig introduksjon til orientering. Trenere Ann Magritt Glørstad og Per Gunnar Knutshaug var ansvarlige fram til sommeren. Høsten 09 fortsatte Per G. Knutshaug, og Ingvild Rømuld tok overfor Ann M. Glørstad. Aktivitet og arrangement I 2009 var det 31 barn som var innom allidretten. I løpet av vinteren ble det arrangert to skirenn og et skøyteløp (omtalt i forrige årsmelding). Vårdagen på Lensmannsjordet ble en kombinasjon av dugnad og aktivitetsdag. Det var gressklipping, steinplukking, etterfylling av jord etc. Det ble ikke noe eget sommerarrangement på L. da St.Hans aften feiringa ble flyttet til Hopsjøen. Høstdagen ble gjennomført på L. med aktiviteter som terrengløp, sykkelbane, kubbspill, pilkast med mer. Salg av sodd, kaffe og kaker, foregikk i forsamlingshuset. Tidlig i januar gikk foreldre i allidrettsgruppa i gang med å lage skøytebane på Barman. Stabilt og kaldt vær førte til at vi hadde ski og skøyteaktiviteter stort sett hele januar og februar. Vi gjennomførte et skirenn med påmelding på Minde-parkeringsplassen. Det kom mange skiløpere, men de fleste meldte seg på i turklassen, tur-retur Minde. Egen diplom ble trykt opp for dagen. Det har vært flotte skispor i lange perioder, så det har vært stor aktivitet, både i og utenfor allidrettsgruppa. Allidretten håper på å bli godkjent som idrettsskole i løpet av året. Tusen takk til alle som har bidratt, til at vi har hatt ypperlige ski og skøyteforhold. Ann Magritt Glørstad Per Gunnar Knutshaug Ingvild Ø. Rømuld

8 Årsberetning Lensmannsjordet Nærmiljøanlegg 2009 I 2009 har det ikke vært noen aktiv gruppe. Dett skyldes i hovedsak at ingen leder for gruppe ble valgt på årsmøtet i Både unger, ungdommer og voksne bruker Lensmannsjordet aktivt på sin fritid. Takk til Lasse Sagøy som hele året har slått graset på banen. Styret mener det er mye å ta fatt i for å gjøre Lensmannsjordet enda mer attraktiv. Anlegget er i dårlig forfatning når det gjelder drenering av bane. Her må noe jobb gjøres. Festepunkt for tennisnett sitter dårlig og det anbefales at disse evt støpes fast. Asfalten på tennisbane er sterkt angrepet av ugress. Det må følges opp å sprøytes utover våren. Og mye mer. Vedr arbeider og nye arbeider på Lensmannsjordet er det mulighet for å søke støtte og lignende fra nærmiljøet og det offentlige.

9 Regnskap Resultatregnskap

10 Regnskap Balanse

11 Grupperegnskap Minde Resultatregnskap

12 Grupperegnskap styret Resultatregnskap

13 Grupperegnskap nærmiljø Resultatregnskap

14 Grupperegnskap håndball Resultatregnskap

15 Revisjonsberetning

16 Årsmøtesaker Medlemskontingent Skal kontingenten økes eller beholdes slik som den er? 2009: Voksen kr. 100,- Barn kr. 50,- Familie kr. 200,- Vedtak: Kontingent familie (to voksne og barn til og med 14 år) kr.: Kontingent barn kr.: Kontingent voksen.: Andre saker:

17 Budsjett for 2010 Styre/Arbeidsutvalg Budsjett 2010 Styre/Arbeidsutvalg Ut-Hitra Sportsklu Aktivitet: Inn Ut Kommentar: Infoavis/salgsaktiviteter kr kr Informasjon Medlemskontigent kr medlemer a kr 50,- Sponsing kr Tilskudd kr Aktivitetstilskudd til gruppene kr Årsmøte 2010 kr Møte/Styre/Arbeidsutv. kr Utdanning/kurs kr Kommunale og idrettslige kr 205,- pr aktiv(x43) Styre og arbeidsutvalg Trenere/gruppeledere/lagledere Annonser kr Sum kr kr Overskudd kr Budsjett 2010 alle grupper: Aktivitet: Inn Ut Overskudd / - Underskudd Styre/arbeidsutvalg kr kr kr Mindegruppe kr kr kr - Nærmiljøanleggsgruppa kr kr kr Allidrettsgruppa kr kr kr 355 Håndballgruppa kr kr kr Sum kr kr kr

18 Håndball budsjett for 2010 BUDSJETT FOR HÅNDBALLGRUPPA UT-HITRA SPORTSKLUBB. AKTIVITET INN UT Treningsavgift 2010 Overføringer fra klubben (12 spillere *450,-) 5400,- (12 spillere * 205,-) 2460,- Sponsorer 6040,- Hallleie ,- Innkjøp div. + cup 6000,- SUM: 13900, ,- Leder håndballgruppa Camilla Yttereng

19 Minde budsjett for 2010 BUDSJETT MINDE 2010 SALGSINNTEKT: TILSKUDD OG SPONSING: LEIEINNTEKT: DRIFTSINNTEKT: VAREKJØP: UTSTYR OG MATERIELL ANNONSEKOSTNADER FORSIKRING ANNEN DRIFTSKOSTNADER DRIFTSKOSTNADER: RESULTAT: 0

20 Tidlig i januar gikk foreldre i allidrettsgruppa i gang med å lage skøytebane på Barman. Stabilt og kaldt vær førte til at vi hadde ski og skøyteaktiviteter stort sett hele januar og februar. Vi gjennomførte et skirenn med påmelding på Minde-parkeringsplassen. Det kom mange skiløpere, men de fleste meldte seg på i turklassen, tur-retur Minde. Egen diplom ble trykt opp for dagen. Det har vært flotte skispor i lange perioder, så det har vært stor aktivitet, både i og utenfor allidrettsgruppa. Allidretten håper på å bli godkjent som idrettsskole i løpet av året. Allidrett budsjett for 2010 Tusen takk til alle som har bidratt, til at vi har hatt ypperlige ski og skøyteforhold. Ann Magritt Glørstad Per Gunnar Knutshaug Ingvild Ø. Rømuld Budsjett Allidrett Budsjett Allidrett 2010 sum utgifter inntekter Kr 6000 Aktivitetstilskudd Kr 6.355,- (31 x 205) Tilskudd, stipend og Kr sponsorer + kr 355,- Kr Allidretten har søkt om tilskudd til innkjøp av ei spesiell turnmatte. Disse koster opp i mot Allidretten har søkt om tilskudd til innkjøp av ei spesiell turnmatte. Disse koster opp i mot kr kr. Hvis vi ikke får tilskudd, blir det ikke kjøpt inn ei slik matte. Hvis vi ikke får tilskudd, blir det ikke kjøpt inn ei slik matte.

21 å å å Nærmiljø budsjett for 2010 å å å å å å å Budsjett Nærmiljø

22 Valg Listen Tillitsvalgte viser abeidsutvalg Ut-Hitra og SPK-3.xlsArbeidsutvalg gruppermedlemmer 2009, og hvem grupper som ikke er på valg og Ut-Hitra hvem som Sportsklubb er på valg Melandsjø Funksjon: Valgt 2009 Valgt for:telefon: Epost: Arbeidsutvalg Leder Per Hopsø 1 år(gv) Sekretær Bjørn Jensen 2 år(ny) Kasserer Ragnhild Yttereng Tjugen 1 år(ny) Medlem Tove Vike 2 år(ny) Mindegruppa Leder Heidi Rabben 1 år Medlem Ann Rita D. Reitan 1 år Medlem Hilde Stålhand 2 år(gv) Medlem Ole Chr. Jensen 1 år(gv) Medlem Per Hopsø 1 år(gv) Nærmiljøgruppe Medlem Øystein Lund 1 år Medlem Brage Myhren 1 år Allidrettsgruppe Leder Ingvild Ø. Rømuld 1 år Medlem Ragnar Inderøy 1 år Medlem Ann-Margritt Glørstad 2 år(gv) Håndballgruppe Leder Camilla Yttereng 2 år(ny) Medlem Vibeke Vatn 2 år Revisor Ole Henning Nyhus 1 år(gv) Revisor Valgkomite medl. Ingvild Ø. Rømuld 1 år(ny) Valgkomite medl. Tor Johan Sagøy 1 år(ny) Valgkomite medl. Magnhid M. Lund 1 år(ny) Hitra Idrettsråd (1) Per Hopsø Årsmøte mandag 30. mars kl 1900 Hitra Idrettsråd (2) Tove Vike Årsmøte mandag 30. mars kl 1901 Hitra Idrettsråd (3) Ragnhild Yttereng Tjugen Årsmøte mandag 30. mars kl 1902 Hitra Idrettsråd (4) Bjørn Jensen Årsmøte mandag 30. mars kl 1903 Hitra Idrettsråd (5) Camilla Yttereng Årsmøte mandag 30. mars kl 1904 Rep. Hitrahallen Per Hopsø Rep. Hitrahallen Tove Vike Rep Huset Knut Floor 1 år Rep Huset

23 Medlemsmøte nytt tiltak i 2009 UT-HITRA SPORTSKLUBB m e dle m s m ø t e V e lko mmen til med l e msmøte SØNDAG 15. NOVEMBER KL. 15. Sosialt medlemstreff. Vi diskuterer nye aktiviteter. Hva ønsker du at sportsklubben skal satse på? Allidrett og håndball er basisaktivitetene våre. Nå prøver vi å få til et bredere tilbud. Presentasjon av aktivitetene våre i dag Idemyldring - Hva ønsker du å prioriere å delta på? Turgruppe? Noe for deg? Lensmannsjordet og Minde - Aktivitetsområde Sett av ettermiddagen til sosialt treff. Etter en kort presentasjon av tilbud og aktiviteter tar vi kaffepause med enkel servering der vi diskuterer og ser på noen mulige aktiviteter eller foreslår noe selv. V e l komme n Arr. styret, Ut-Hitra Sportsklubb

24 Annonse for årsmøtet i Hitra-Frøya, plakat for klubbkveld og årsmøte UT-HITRA SPORTSKLUBB Å R S M Ø T E T KLUBBKVELD ÅRSMØTE MED KLUBBKVELD 21. MARS årsmøte kl klubbkveld kl på Hitra Sogns forsamlingshus. Sakliste for årsmøtet: 5. Styrets årsmelding for Velkommen til årsmøtet v/per Hopsø Håndballgruppen 2. Godkjenning av stemmeberettigede, Mindegruppen innkalling og sakliste Allidrett 3. Valg av møteleder Nærmiljøgruppen 4. Valg av referent og 2 personer til å 6. Regnskap for 2009 skrive under protokollen 7. Innkomne forslag 8. Fastsette medlemsavgift Budsjett for Valg Etter årsmøtet serveres det middag kl Saker til årsmøtet må være levert til styreformann Per Hopsø innen 12. mars. KLUBBKVELD Premieutdeling Quiz For deltagelse i allidrett 2009 og håndball 2009 Hvem er best i Quiz spørsmål tilpasset alle aldersgrupper Linedance kom og prøv oppstart av ny akivitet Etter årsmøtet drar vi igang en hyggekveld med premie-utdeling til fjorårets deltakerene i allidrett og håndball. Quizkonkurranse for alle. Til slutt prøver vi oss med litt mer linedance. Kaffe og kaker Ønsker følgende annonse inntatt i Hitra-Frøya tirsdag 23. februar Ta med vår logo i samme annonse. Alle velkomne Regningen sendes: Styret Ut-Hitra Sportsklubb Ut-Hitra Sportsklubb v/ragnhild Tjugen Ønsker 7250 Melandsjø følgende annonse inntatt i Hitra-Frøya tirsdag 23. februar Ta med vår logo i samme annonse. Regningen Årsmøte sendes: 2010 Ut-Hitra Sportsklubb Ut-Hitra Sportsklubb v/ragnhild Tjugen 7250 Melandsjø Søndag 21. mars kl 16 i Hitra Sogns Forsamlingshus, Melandsjø. Saker som ønskes tatt opp på årsmøte sendes styret v/per Hopsø innen 8. mars. Etter årsmøte blir det middag kl 18, premieutdeling, linedans, konkurranser og andre aktiviteter hvor alle er hjertelig velkommen, medlem eller ikke. Se også Årsmøte 2010 Ut-Hitra Sportsklubb Styret. Søndag 21. mars kl 16 i Hitra Sogns Forsamlingshus, Melandsjø.

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsmøteprotokoll for 2015 HITRA IDRETTSLAG

Årsmøteprotokoll for 2015 HITRA IDRETTSLAG Årsmøteprotokoll for 2015 HITRA IDRETTSLAG Årsmøtet ble holdt i Hitrahallen fra klokka 18.30, mandag 2. mars 2015 Følgende stemmeberettigede møtte: Turid Glørstad, Hilde Mellemsæther, Gunnar Selsbak, Monica

Detaljer

Årlig møte i Tennis. Onsdag 8. februar 2017 kl på Klubbhuset

Årlig møte i Tennis. Onsdag 8. februar 2017 kl på Klubbhuset Årlig møte i Tennis Onsdag 8. februar 2017 kl. 19.00 på Klubbhuset Saksliste: 1. Møtedirigenten ønsker velkommen 2. Informere om referent og hvem som signerer. 3. Godkjenne antall stemmeberettigede 4.

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Klasse 4-7 kl. 18.30 Hovedtrener Christoffer Bremvåg

Klasse 4-7 kl. 18.30 Hovedtrener Christoffer Bremvåg Ut-Hitra Sportsklubb MedlemsNYTT Februar 2014 www.ut-hitra.no Håndball Sesongavslutningen våren 2013 Håndballgruppen hadde sesongavslutning på Hitrahallen med pizzafest. Denne dagen var også trener Ina

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen og sakliste 3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Vedtekter. Nordreisa idrettslag. Stiftet Vedtatt Revidert: , ,

Vedtekter. Nordreisa idrettslag. Stiftet Vedtatt Revidert: , , Vedtekter Nordreisa idrettslag Stiftet 17.09.1946 Vedtatt 21.02.1996. Revidert:21.02.1996, 28.02.1997, 05.03.14 1 Årsmøtets oppgaver Årsmøtet skal 1. Godkjenne fremmøtte stemmeberettige medlemmer. 2. Godkjenne

Detaljer

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller Innkalling til årsmøte for 2012

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller  Innkalling til årsmøte for 2012 Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller http://www.orvtt.no Innkalling til årsmøte for 2012 Styret for Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket innkaller herved velforeningens medlemmer

Detaljer

MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014

MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014 MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014 Klubbhuset, Idrettsplassen kl. 19.00 Tilstede: Ola Idar Løkken, Lene Johanssen, Linda Svendsrud, Jon Fjeldet, Unn Kristin Haupberg, Torger

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Det innkalles med dette til årsmøte i Haugsbygd IF. Årsmøtet holdes på Vang skole den 27. mars kl 1830 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne

Detaljer

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Sted: Østre Greverud Idrettshall Møterommet Tid: Onsdag 1/3-2017 2030. Agenda: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 Klubbhuset Setnesmoen, mandag 09.desember 2013 kl.18.00 Åpning Klubbens leder Lars Ramstad åpnet møtet og ønsket de frammøtte hjertelig velkommen. Det var gledelig at

Detaljer

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013.

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013. Lødingen Pistolklubb Postboks 97 8411 Lødingen Lødingen 12.november 2014 Til medlemmer i Lødingen Pistolklubb Saksliste til årsmøte 2014 Møtet avholdes som tidligere annonsert Onsdag den 19. november kl

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er:

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er: Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08 Tid: 18.30-21.10 Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Karl Hope JR. (Leder) Eivind Kvisgaard (nestleder) Britt Lillian Ødegaard (styremedlem) Gunn Hagebråten

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Dato: Onsdag 11. mars 2015 Sted: Klubbhuset, Tempe Tid: 19:30 Til stede: Espås, Magda Johansen, Tove Beate Malvik, Bjørn Johnsen, Hege Paulsen, Kari Løberg, Nordtvedt,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 8. januar kl i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell).

Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 8. januar kl i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell). Årsmøte 2012 Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 8. januar kl. 20.00 i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell). Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder,

Detaljer

Årsmøte for året 2016

Årsmøte for året 2016 Årsmøte for året 2016 05.feb 2017 kl. 17:00 Sted: Støa Vennesla Rytterforening Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. (betalt kontingent) 2. Godkjenne innkallingen og saksliste. 3. Velge dirigent,

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 ØSTRE BJÅRVANN GRENDELAG

ÅRSBERETNING 2013 ØSTRE BJÅRVANN GRENDELAG ÅRSBERETNING 2013 ØSTRE BJÅRVANN GRENDELAG Tilskjær var av gammelt grense mellom Telemark og Bratsberg amt og regnes også som grense mellom Drangedal og Tørdal. Årsmøtet ble gjennomført fredag 29. mars

Detaljer

UT-HITRA SPORTSKLUBB. Styret/arbeidsutvalget og gruppene FOR 2010. Tilsluttet Norges Idrettsforbund

UT-HITRA SPORTSKLUBB. Styret/arbeidsutvalget og gruppene FOR 2010. Tilsluttet Norges Idrettsforbund UT-HITRA SPORTSKLUBB Tilsluttet Norges Idrettsforbund Styret/arbeidsutvalget og gruppene ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2010 For 2011 Dagsorden 1. Velkommen til årsmøtet v/tove Vike 2. Godkjenning av stemmeberetigede,

Detaljer

Frol ski/skiskytteravdelingen

Frol ski/skiskytteravdelingen Frol ski/skiskytteravdelingen Referat årsmøte 03.06.2014 på HINT Følgende saker ble behandlet: 1 Åpning. Avdelingens leder Hans Petter Myhrås ønsket velkommen og åpnet årsmøtet. 2 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte Protokoll. Sakliste

Årsmøte Protokoll. Sakliste Årsmøte 2012 - Protokoll Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokoll 3. Godkjenning av årsmelding 4. Godkjenning av regnskap

Detaljer

Handball. Årsmelding 2015

Handball. Årsmelding 2015 Årsmelding 2015 Årsmøtesaker: 1. Valg av møteleiar. 2. Valg av referent. 3. Godkjenning av møteinnkalling. 4. Gjennomgang av årsmelding. 5. Informasjon om økonomien i gruppa. 6. Valg 7. Eventuelt (Saker

Detaljer

Pensjonistuniversitetet. Årsmøte. 21. februar 2017

Pensjonistuniversitetet. Årsmøte. 21. februar 2017 Pensjonistuniversitetet Årsmøte 21. februar 2017 Dagsorden. Styrets årsberetning. Årsregnskap med revisorberetning. Valg av styre. Valg av revisor med vararevisor. Valg av valgkomitè etter forslag fra

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no Protokoll av årsmøte for Flekkefjord Sykkelklubb Årsmøtet skal gjennomføres i tråd med lovnorm for idrettslag pkt IV Årsmøte, styre, utvalg mv. Årsmøtets oppgaver følger av 15 og malen er bygd opp i tråd

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Halden Håndballforening

Halden Håndballforening Halden Håndballforening Innkalling til stiftelsesmøte Dato: søndag 5. mars Tid: kl. 18:00 Sted: Hjortsberghallen Invitasjon er sendt til: Interessegruppen for videreføring av breddehåndball, Halden idrettsråd

Detaljer

Referat Årsmøtet i bedriftslaget Meteorologen 24.feb. 2009

Referat Årsmøtet i bedriftslaget Meteorologen 24.feb. 2009 Referat Årsmøtet i bedriftslaget Meteorologen 24.feb. 2009 kl.13-14.45 i lille møterom, Hovedbygget. Det var 7 til stede. Leder i idrettslaget Tone Huseby ønsket velkommen. Tone Huseby ble valgt til møteleder

Detaljer

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende kommentarer: I innkallingen var det satt feil dag, samt at tidspunkt var ikke satt.

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende kommentarer: I innkallingen var det satt feil dag, samt at tidspunkt var ikke satt. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Fusa Karateklubb Fusa Samfunnshus 8 mars 2016, kl. 18:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 9 stemmeberettigede ved start av møtet. Sak 2. Godkjenne

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Kl. 18.00 Velkommen Utdeling av heder og ære Minneord om Evy Johansen Innlegg fra ordfører Kjetil Glimsdal om Grimstad kommunes satsning på idrett Ca. 19.00

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR ÅRET 2016

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR ÅRET 2016 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR ÅRET 2016 MANDAG 12. DESEMBER 2016 KL. 18.00 KLUBBHUSET Klubbens leder, Rigmor Reistad, ønsket velkommen og orienterte om opplegget for møtet, samt om året 2016 generelt. SAK

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø Saksliste: 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokollen

Detaljer

file://\\fil85353\appsv-is\bsa\ephorte\dokumentlager\ny_prod\2013\01\08\119767...

file://\\fil85353\appsv-is\bsa\ephorte\dokumentlager\ny_prod\2013\01\08\119767... Page 1 of 1 Fra: ivind Hartmann[oivind.hartmann@bsa.oslo.kommune.no] Dato: 08.01.2013 09:04:48 Til: POSTMOTTAK Tittel: VS: Fra Bydel Sagene: Informasjon om rets frivillighetsmidler med mere? Registreres

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

Årsmøte i Bergen Agility Klubb

Årsmøte i Bergen Agility Klubb Årsmøte i Bergen Agility Klubb tirsdag, 17. Mars 2015 kl 18:30 Sted: Olsvik Skole Vi ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte. Møte- og stemmerett i årsmøte: Alle medlemmer av klubben som har betalt

Detaljer

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Ledermøte 2016 Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Akerøya Open Ungdommens eget arrangement Uorganisert Godt organisert På 10. året Fakta, refleksjoner og antagelser Initiert

Detaljer

SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015

SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015 SAKLISTE ÅRSMØTET I TRONDHEIM 2015 MANDAG 16. MARS 2015 kl. 18.00 Trondheim Spektrum sal K4/K3 Program for kvelden 17.45 Oppmøte og registrering 18.00 Kulturelt innslag Trondheim kommunale musikk- og kulturskole

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14 Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14 Dato: Onsdag 29. januar 2014 Sted: AS Rørfunn, Hoeggen Tid: 19:30 Til stede: Olaf Løberg, Martin Hoem, Anne Q Sveberg, Heidi Selboe, Tove Beate Malvik, Arvid Løberg,

Detaljer

Årsmøte Bø Dykkerklubb

Årsmøte Bø Dykkerklubb Årsmøte Bø Dykkerklubb TID: Lørdag 12/3-2011. Kl. 1900 STED: Toms Bar, Vinjesjøen Saksliste: Åpning Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter underskrive protokoll. Godkjenne representanter Godkjenne

Detaljer

Ordinært Årsmøte Aure IL

Ordinært Årsmøte Aure IL Ordinært Årsmøte Aure IL 03.03.2014 Sak 1 Åpning Sak 2 Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden Sak 3 Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å skrive under protokollen Sak 4

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Skedsmo Viseklubb 24.2.2015

Innkalling til årsmøte i Skedsmo Viseklubb 24.2.2015 Innkalling til årsmøte i Skedsmo Viseklubb 24.2.2015 Sted: Kirkegata 4, Lillestrøm Tid: Kl. 19:00 Styret i Skedsmo Viseklubb innkaller medlemmene til årsmøte tirsdag 24.2.2015 kl. 19:00. Agenda 1. Åpning

Detaljer

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Referat Årsmøte 24.02.2016 Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Dagsorden Sak nr Tema 1 Fastsettelse av stemmetall Det møtte opp 14. medlemmer til årsmøtet. Fra styret møtte det 5. medlemmer. Totalt antall stemmeberettigede

Detaljer

Årsberetningen godkjennes.

Årsberetningen godkjennes. 1. Møtet settes Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett. JRL settes som dirigent, undertegnede

Detaljer

SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER TIL ÅRSMØTET

SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER TIL ÅRSMØTET SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER TIL ÅRSMØTET Til Medlemmer i SFK Ajaks 18.03.2015 Kleiva Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 3.mars 2015 Sted: Kjellerstua på Kleiva

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013

SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013 SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013 Småguttelaget Norway Cup 2013 TANA BALLKLUBB DEANU SPÁBBASEARVI Sted/ tid: Tana Flerbrukshall, kafeteria 19. mars 2014 kl 18.00 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE. onsdag 19.

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av

Detaljer

Vansjø/Svinndal IL Håndball

Vansjø/Svinndal IL Håndball Vansjø/Svinndal IL Håndball Årsberetning Vansjø/Svinndal IL Håndball Styret i håndballgruppa har i 2016 bestått av følgende personer: Tonje C. Nilssen Leder Kai Guttulsrød Nestleder Therese Kiserud Styremedlem

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Dette forslaget til arbeidsbeskrivelser er basert på et dokument som er laget av håndballgruppa i Nordby IL. Arbeidsbeskrivelsene er ment som et forslag

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

Årsberetning Vikåsen IL

Årsberetning Vikåsen IL Agenda Agenda: Åpning av årsmøte Valg av møteleder / referent Godkjenning av innkalling Behandling av årsberetning Godkjenning av regnskap for 2015 Fastsettelse av kontingent og særavgifter for 2016 Kaffepause

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Saksliste: 1. Valg av møteleder og sekretær 2. Valg av personer til å signere protokoll 3. Behandle årsmelding for 2014 4. Behandle regnskap for

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Klaus Wike ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen merknader

Detaljer

Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II

Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II Dato: Torsdag 11. mai 2017 Sted: Kantinen, Revheim Skole Tid: Kl. 20:00 Saker til behandling 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Gjennomgang

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag har i 2007 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien

Detaljer

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2.

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2. Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015 Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb Dato: Tid: Sted: Onsdag 18.2.2015 Kl 18:00 Quality Hotel & Resort Fagernes Saksliste: 1. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2011:

ÅRSMØTEREFERAT 2011: ÅRSMØTEREFERAT 2011: Sted: Neptun Hotel, møtelok. u.etg., Valkendorfsgt 8. Dato: 15.02.2012 Tid: 18.00-19.45 Til stede: 5 fra styret, 11 medlemmer Fullmakter: 8 fullmakter Møteleder: Sverre Øvrebotten

Detaljer

Årsmøte Tanum, 29. mars 2016, kl Sted: klubbens lokaler i Vestmarkveien

Årsmøte Tanum, 29. mars 2016, kl Sted: klubbens lokaler i Vestmarkveien Årsmøte Tanum, 29. mars 2016, kl 18.00 Sted: klubbens lokaler i Vestmarkveien Side 1 av 5 Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen og sakliste 3. Valg av dirigent,

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer