Årsmeldinger Regnskap Budsjett for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmeldinger Regnskap Budsjett for"

Transkript

1 UT-Hitra Sportsklubb Tilsluttet Norges Idrettsforbund Årsmeldinger Regnskap Budsjett for Styret/Arbeidsutvalget Mindegruppen Nærmiljøgruppen Allidrettsgruppen Håndballgruppen

2 Sakliste for årsmøtet: 1. Velkommen til årsmøtet v/per Hopsø 2. Godkjenning av stemmeberettigede, innkalling og sakliste 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent og 2 personer til å skrive under protokollen 5. Styrets årsmelding for 2009 Håndballgruppen Mindegruppen Allidrett Nærmiljøgruppen 6. Regnskap for Innkomne forslag 8. Fastsette medlemsavgift Budsjett for Valg

3 Årsmelding fra styret i Ut-Hitra Sportsklubb Styret har hatt 5 møter i 2009 (19/1, 23/2, 18/3, 18/5 og 21/9 ) og 1 møte i 2010(10/2) Den sportslige aktiviteten til Sportsklubben har i 2009 vært på samme nivå som året før. Ref referatene fra gruppene. Gruppene Allidretsgruppa har i samarbeid med styre og andre gjennomført noen spontane ski- og skøyteaktiviteter for barn og voksne i området i perioden. Styret håper at slike aktiviteter fortsetter. Håndballgruppa er den eneste gruppa som vi har aktive lag, B10, som er med i en serie. Vi håper at det vil fortsette slik at det fines et slik tilbud også i vårt områd. Mindegruppa og Allidrettsgruppa var med på å arrangere siste dag under Hopsjødagene, med en nytt opplegg, skattefrakt fra Hopsjøen til Minde, og som tidligere Hopsjøtrimmen. Hopsjøtrimmen ble i år løpt fra Hopsjøen til Minde. I år ble St.Hans dagen feiret på Hopsjøen i samarbeid med Hopjøstiftelsnsvenner, ellers ble de øvrige utendørsaktivitetene i de forskjellige årstidene gjennomført på Lensmannsjordet. I år har ikke nærmiljøgruppa fungert tilfredsstillende, da det ikke ble valgt en gruppeleder på siste årsmøte. Klubbutvikling Styret har i samarbeid med Sør-Trøndelag Idrettskrets satt i gang et klubbutviklingsprogram. Lensmannsjordet Vi møtes 1. juni kl. 15. slutt ca Hovedansvar: Ingvild mob Per mob Det skal plukkes stein, rydding, etterfylle jord, ordne feste til tennisnettet mm. Ta med redskap. Dugnadskaffe med overraskelse til store og små deltakere. Dugnad Ut-Hitra Sportsklubb har som mål å ha Trivelige Dugnader. I det begrepet ligger det garanti for pauser med noe godt å bite i. Vi deler også ut ett gratis lodd til hver deltaker og trekker ut en heldig vinner på hver dugnad. Vi runder kvelden av med en lystig leik mellom barn og voksne. St. Hans feiring på Hopsjøen Møt opp ved fabrikken til felles feiring med leik og morro. Vi tenner bålet kl. 18. (Værforbehold) Matsalg fra kl.: Salg av rømmegrøt hamburger i brød pølse og brød vafler og sveler kaffe og brus Hopsjøens I den forbindelse ble det arrangert to klubbutviklings kvelder, henholdsvis onsdag15/4 med 17 deltakere og torsdag 19/11 med 5 deltakere. Dette har gitt styret og andre inspirasjon til å prøve nye aktiviteter og forbedre eksisterende aktiviteter. Vi håper også at det nye styret vil fortsette denne klubbutvikling. Økonomi Økonomien i Ut-Hitra Sportsklubb er meget god som skyldes at hver gruppe og styret bruker pengene fornuftig og ikke mer enn vi har. Ref vedlagte regnskap. Styret vil gjøre oppmerksom på at en del av Ve n n er

4 pengene er bunnet opp i prosjekter som vi har fått tilskudd til, men som foreløpig bare er delvis satt i gang. Med penger på bok har klubben den økonomiske handlefriheten som styret mener er nødvendig. Ut-Hitra Sportsklubb er i utgangen av 2009 registrert med 106 medlemmer mot 101 året før. For nærmere informasjon om de enkelte aktiviteter kommer under gruppenes årsmeldinger. Styret vil takke alle som på en eller annen måte har støttet klubben i 2009 og ser fram til et godt samarbeid også for året Melandsjø den 18. mars Per Hopsø Tove Vike Bjørn Jensen Ragnhild Tjugen Leder Styremedlem Sekretær Kasserer Ingvild Ø. Rømuld Camilla Yttereng Heidi Rabben Grl. Allidrett Grl Håndball Grl. Minde

5 ÅRSMELDING HÅNDBALLGRUPPA I år har vi hatt mange aktive spillere på B10. På det meste har vi hatt 15 spillere. Nå har vi13 spillere. Trenere for laget har vært Eldbjørg Broholm, Ida Broholm og Kine Heggvik. I denne sesongen har vi hatt delt halltid med Fjellværøy håndball B10. Dette har vært inspirerende og artig for både store og små. På slutten av treningene har lagene spilt treningskamper mot hverandre, og således fått mye kamptrening på treningene. Vi har vunnet de fleste kampene vi har spilt i årets serie. Det har vært mange påmeldte lag og vi har hatt kamper jevnt utover i hele sesongen. Seriens siste kamp for Ut- Hitra sin del, ble spilt i Hitrahallen mot Fjellværøy. Her er et utdrag fra lokalavisa Hitra-Frøya: Søndagens håndballoppgjør mellom Ut- Hitra og Fjellværøy, i klassen for barn 10 år, ble litt av et oppgjør. Det stod 2-2 med fire minutter igjen å spille, og begge lag håpet på et avgjørende mål. Spillet bølget fram og tilbake, og gode avslutninger ble parert med gode keeper- redninger. Og da et frikast til Fjellværøya få sekunder før slutt ble blokkert av Ut- Hitra, måtte begge lag slå seg til ro med uavgjort. Videre i avisa kan man lese følgende: Fjellværøy i orange og Ut-Hitra i rødt, sørget for søndagens mest spennende kamp i Hitrahallen. Søndag 18.april arrangerer Ut-Hitra og Fjellværøy håndballklubber, Sesongavslutningscup i Hitrahallen. Her håper vi at alle lag som var påmeldt i serien på Hitra og Frøya melder seg på. Vi håper på ei kjempeartig og lærerik håndballhelg! For håndballgruppa Camilla Yttereng

6 ÅRSRAPPORT FRA MINDEGRUPPA 2009 Medlemmer: Heidi Rabben leder Ole Christian Jenssen, Per Hopsø, Hilde Stålhand, Ann Rita Reitan Arrangement: 33 søndager med gjennomsnittlig 20 fremmøtte Langfredag med 239 registrerte fremmøtte Andre juledag med 41 registrerte fremmøtte. Mindetrimmen siste dag av Hopsødagene, med kulturinnslag og terrengløp Dugnad: Vedhogst i januar Malearbeid og arbeid med brønnen i juni Div vedlikehold og malearbeid utover sommeren Montering av ny flaggstang Ny trapp på baksiden av bua Møter: 2 møter for å planlegge arrangement og ny sesong. Deltakelse på 2 klubbutviklingskvelder Planer: Senger på soverommet Avslutte påbegynt arbeid med brønnen Vedhogst Rundvask Utvendig maling av hytta og bua Restaurering av gammel utedo Vedlikehold melkekjeller og torvtak på hytta Arrangere trimtur rundt Selsåsvannet vår 2010 Takk: Mindegruppa vil takke Kvernhusvik Skipsverft med sponsing av ny flaggstang, som nå er satt opp ved hytta. Aktivitet Mindegruppa har i år deltatt på klubbutviklingsarbeid i klubben. Der ble det foreslått endel tiltak omkring Minde. På gruppemøte i november, ble tiltakene gått igjennom og tiltaksplan satt opp (under planer). Foreslått planer, som bedre Minde-vei og utvidelse av parkeringsplassen og sitteplasser på Minde, ble satt på vent inntil videre. FYSAK Det er atter en gang tatt kontakt med Hitra kommune for å få avklart hvordan det går med FYSAK og planen med å plassere en gapahuk på Mindeveien. Mindegruppa har avklart med grunneier angående tomt.

7 Årsmelding, Allidrett 2009 Den ukentlige treninga har foregått i gymsalen, og utendørs på Barman skole. Aktivitetene har vært voksenstyrt, og bestått av ulike springeleiker, ballaktiviteter, hinderløyper og bevegelse til musikk. Utendørs har det også vært ulike springeleiker, samt en forsiktig introduksjon til orientering. Trenere Ann Magritt Glørstad og Per Gunnar Knutshaug var ansvarlige fram til sommeren. Høsten 09 fortsatte Per G. Knutshaug, og Ingvild Rømuld tok overfor Ann M. Glørstad. Aktivitet og arrangement I 2009 var det 31 barn som var innom allidretten. I løpet av vinteren ble det arrangert to skirenn og et skøyteløp (omtalt i forrige årsmelding). Vårdagen på Lensmannsjordet ble en kombinasjon av dugnad og aktivitetsdag. Det var gressklipping, steinplukking, etterfylling av jord etc. Det ble ikke noe eget sommerarrangement på L. da St.Hans aften feiringa ble flyttet til Hopsjøen. Høstdagen ble gjennomført på L. med aktiviteter som terrengløp, sykkelbane, kubbspill, pilkast med mer. Salg av sodd, kaffe og kaker, foregikk i forsamlingshuset. Tidlig i januar gikk foreldre i allidrettsgruppa i gang med å lage skøytebane på Barman. Stabilt og kaldt vær førte til at vi hadde ski og skøyteaktiviteter stort sett hele januar og februar. Vi gjennomførte et skirenn med påmelding på Minde-parkeringsplassen. Det kom mange skiløpere, men de fleste meldte seg på i turklassen, tur-retur Minde. Egen diplom ble trykt opp for dagen. Det har vært flotte skispor i lange perioder, så det har vært stor aktivitet, både i og utenfor allidrettsgruppa. Allidretten håper på å bli godkjent som idrettsskole i løpet av året. Tusen takk til alle som har bidratt, til at vi har hatt ypperlige ski og skøyteforhold. Ann Magritt Glørstad Per Gunnar Knutshaug Ingvild Ø. Rømuld

8 Årsberetning Lensmannsjordet Nærmiljøanlegg 2009 I 2009 har det ikke vært noen aktiv gruppe. Dett skyldes i hovedsak at ingen leder for gruppe ble valgt på årsmøtet i Både unger, ungdommer og voksne bruker Lensmannsjordet aktivt på sin fritid. Takk til Lasse Sagøy som hele året har slått graset på banen. Styret mener det er mye å ta fatt i for å gjøre Lensmannsjordet enda mer attraktiv. Anlegget er i dårlig forfatning når det gjelder drenering av bane. Her må noe jobb gjøres. Festepunkt for tennisnett sitter dårlig og det anbefales at disse evt støpes fast. Asfalten på tennisbane er sterkt angrepet av ugress. Det må følges opp å sprøytes utover våren. Og mye mer. Vedr arbeider og nye arbeider på Lensmannsjordet er det mulighet for å søke støtte og lignende fra nærmiljøet og det offentlige.

9 Regnskap Resultatregnskap

10 Regnskap Balanse

11 Grupperegnskap Minde Resultatregnskap

12 Grupperegnskap styret Resultatregnskap

13 Grupperegnskap nærmiljø Resultatregnskap

14 Grupperegnskap håndball Resultatregnskap

15 Revisjonsberetning

16 Årsmøtesaker Medlemskontingent Skal kontingenten økes eller beholdes slik som den er? 2009: Voksen kr. 100,- Barn kr. 50,- Familie kr. 200,- Vedtak: Kontingent familie (to voksne og barn til og med 14 år) kr.: Kontingent barn kr.: Kontingent voksen.: Andre saker:

17 Budsjett for 2010 Styre/Arbeidsutvalg Budsjett 2010 Styre/Arbeidsutvalg Ut-Hitra Sportsklu Aktivitet: Inn Ut Kommentar: Infoavis/salgsaktiviteter kr kr Informasjon Medlemskontigent kr medlemer a kr 50,- Sponsing kr Tilskudd kr Aktivitetstilskudd til gruppene kr Årsmøte 2010 kr Møte/Styre/Arbeidsutv. kr Utdanning/kurs kr Kommunale og idrettslige kr 205,- pr aktiv(x43) Styre og arbeidsutvalg Trenere/gruppeledere/lagledere Annonser kr Sum kr kr Overskudd kr Budsjett 2010 alle grupper: Aktivitet: Inn Ut Overskudd / - Underskudd Styre/arbeidsutvalg kr kr kr Mindegruppe kr kr kr - Nærmiljøanleggsgruppa kr kr kr Allidrettsgruppa kr kr kr 355 Håndballgruppa kr kr kr Sum kr kr kr

18 Håndball budsjett for 2010 BUDSJETT FOR HÅNDBALLGRUPPA UT-HITRA SPORTSKLUBB. AKTIVITET INN UT Treningsavgift 2010 Overføringer fra klubben (12 spillere *450,-) 5400,- (12 spillere * 205,-) 2460,- Sponsorer 6040,- Hallleie ,- Innkjøp div. + cup 6000,- SUM: 13900, ,- Leder håndballgruppa Camilla Yttereng

19 Minde budsjett for 2010 BUDSJETT MINDE 2010 SALGSINNTEKT: TILSKUDD OG SPONSING: LEIEINNTEKT: DRIFTSINNTEKT: VAREKJØP: UTSTYR OG MATERIELL ANNONSEKOSTNADER FORSIKRING ANNEN DRIFTSKOSTNADER DRIFTSKOSTNADER: RESULTAT: 0

20 Tidlig i januar gikk foreldre i allidrettsgruppa i gang med å lage skøytebane på Barman. Stabilt og kaldt vær førte til at vi hadde ski og skøyteaktiviteter stort sett hele januar og februar. Vi gjennomførte et skirenn med påmelding på Minde-parkeringsplassen. Det kom mange skiløpere, men de fleste meldte seg på i turklassen, tur-retur Minde. Egen diplom ble trykt opp for dagen. Det har vært flotte skispor i lange perioder, så det har vært stor aktivitet, både i og utenfor allidrettsgruppa. Allidretten håper på å bli godkjent som idrettsskole i løpet av året. Allidrett budsjett for 2010 Tusen takk til alle som har bidratt, til at vi har hatt ypperlige ski og skøyteforhold. Ann Magritt Glørstad Per Gunnar Knutshaug Ingvild Ø. Rømuld Budsjett Allidrett Budsjett Allidrett 2010 sum utgifter inntekter Kr 6000 Aktivitetstilskudd Kr 6.355,- (31 x 205) Tilskudd, stipend og Kr sponsorer + kr 355,- Kr Allidretten har søkt om tilskudd til innkjøp av ei spesiell turnmatte. Disse koster opp i mot Allidretten har søkt om tilskudd til innkjøp av ei spesiell turnmatte. Disse koster opp i mot kr kr. Hvis vi ikke får tilskudd, blir det ikke kjøpt inn ei slik matte. Hvis vi ikke får tilskudd, blir det ikke kjøpt inn ei slik matte.

21 å å å Nærmiljø budsjett for 2010 å å å å å å å Budsjett Nærmiljø

22 Valg Listen Tillitsvalgte viser abeidsutvalg Ut-Hitra og SPK-3.xlsArbeidsutvalg gruppermedlemmer 2009, og hvem grupper som ikke er på valg og Ut-Hitra hvem som Sportsklubb er på valg Melandsjø Funksjon: Valgt 2009 Valgt for:telefon: Epost: Arbeidsutvalg Leder Per Hopsø 1 år(gv) Sekretær Bjørn Jensen 2 år(ny) Kasserer Ragnhild Yttereng Tjugen 1 år(ny) Medlem Tove Vike 2 år(ny) Mindegruppa Leder Heidi Rabben 1 år Medlem Ann Rita D. Reitan 1 år Medlem Hilde Stålhand 2 år(gv) Medlem Ole Chr. Jensen 1 år(gv) Medlem Per Hopsø 1 år(gv) Nærmiljøgruppe Medlem Øystein Lund 1 år Medlem Brage Myhren 1 år Allidrettsgruppe Leder Ingvild Ø. Rømuld 1 år Medlem Ragnar Inderøy 1 år Medlem Ann-Margritt Glørstad 2 år(gv) Håndballgruppe Leder Camilla Yttereng 2 år(ny) Medlem Vibeke Vatn 2 år Revisor Ole Henning Nyhus 1 år(gv) Revisor Valgkomite medl. Ingvild Ø. Rømuld 1 år(ny) Valgkomite medl. Tor Johan Sagøy 1 år(ny) Valgkomite medl. Magnhid M. Lund 1 år(ny) Hitra Idrettsråd (1) Per Hopsø Årsmøte mandag 30. mars kl 1900 Hitra Idrettsråd (2) Tove Vike Årsmøte mandag 30. mars kl 1901 Hitra Idrettsråd (3) Ragnhild Yttereng Tjugen Årsmøte mandag 30. mars kl 1902 Hitra Idrettsråd (4) Bjørn Jensen Årsmøte mandag 30. mars kl 1903 Hitra Idrettsråd (5) Camilla Yttereng Årsmøte mandag 30. mars kl 1904 Rep. Hitrahallen Per Hopsø Rep. Hitrahallen Tove Vike Rep Huset Knut Floor 1 år Rep Huset

23 Medlemsmøte nytt tiltak i 2009 UT-HITRA SPORTSKLUBB m e dle m s m ø t e V e lko mmen til med l e msmøte SØNDAG 15. NOVEMBER KL. 15. Sosialt medlemstreff. Vi diskuterer nye aktiviteter. Hva ønsker du at sportsklubben skal satse på? Allidrett og håndball er basisaktivitetene våre. Nå prøver vi å få til et bredere tilbud. Presentasjon av aktivitetene våre i dag Idemyldring - Hva ønsker du å prioriere å delta på? Turgruppe? Noe for deg? Lensmannsjordet og Minde - Aktivitetsområde Sett av ettermiddagen til sosialt treff. Etter en kort presentasjon av tilbud og aktiviteter tar vi kaffepause med enkel servering der vi diskuterer og ser på noen mulige aktiviteter eller foreslår noe selv. V e l komme n Arr. styret, Ut-Hitra Sportsklubb

24 Annonse for årsmøtet i Hitra-Frøya, plakat for klubbkveld og årsmøte UT-HITRA SPORTSKLUBB Å R S M Ø T E T KLUBBKVELD ÅRSMØTE MED KLUBBKVELD 21. MARS årsmøte kl klubbkveld kl på Hitra Sogns forsamlingshus. Sakliste for årsmøtet: 5. Styrets årsmelding for Velkommen til årsmøtet v/per Hopsø Håndballgruppen 2. Godkjenning av stemmeberettigede, Mindegruppen innkalling og sakliste Allidrett 3. Valg av møteleder Nærmiljøgruppen 4. Valg av referent og 2 personer til å 6. Regnskap for 2009 skrive under protokollen 7. Innkomne forslag 8. Fastsette medlemsavgift Budsjett for Valg Etter årsmøtet serveres det middag kl Saker til årsmøtet må være levert til styreformann Per Hopsø innen 12. mars. KLUBBKVELD Premieutdeling Quiz For deltagelse i allidrett 2009 og håndball 2009 Hvem er best i Quiz spørsmål tilpasset alle aldersgrupper Linedance kom og prøv oppstart av ny akivitet Etter årsmøtet drar vi igang en hyggekveld med premie-utdeling til fjorårets deltakerene i allidrett og håndball. Quizkonkurranse for alle. Til slutt prøver vi oss med litt mer linedance. Kaffe og kaker Ønsker følgende annonse inntatt i Hitra-Frøya tirsdag 23. februar Ta med vår logo i samme annonse. Alle velkomne Regningen sendes: Styret Ut-Hitra Sportsklubb Ut-Hitra Sportsklubb v/ragnhild Tjugen Ønsker 7250 Melandsjø følgende annonse inntatt i Hitra-Frøya tirsdag 23. februar Ta med vår logo i samme annonse. Regningen Årsmøte sendes: 2010 Ut-Hitra Sportsklubb Ut-Hitra Sportsklubb v/ragnhild Tjugen 7250 Melandsjø Søndag 21. mars kl 16 i Hitra Sogns Forsamlingshus, Melandsjø. Saker som ønskes tatt opp på årsmøte sendes styret v/per Hopsø innen 8. mars. Etter årsmøte blir det middag kl 18, premieutdeling, linedans, konkurranser og andre aktiviteter hvor alle er hjertelig velkommen, medlem eller ikke. Se også Årsmøte 2010 Ut-Hitra Sportsklubb Styret. Søndag 21. mars kl 16 i Hitra Sogns Forsamlingshus, Melandsjø.

UT-HITRA SPORTSKLUBB. Tilsluttet Norges Idrettsforbund. Styret/arbeidsutvalget og gruppene

UT-HITRA SPORTSKLUBB. Tilsluttet Norges Idrettsforbund. Styret/arbeidsutvalget og gruppene UT-HITRA SPORTSKLUBB Tilsluttet Norges Idrettsforbund Styret/arbeidsutvalget og gruppene ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Dagsorden 1. Velkommen til årsmøtet v/tove Vike 2. Godkjenning av stemmeberetigede,

Detaljer

Ut og trim - sommeren er her

Ut og trim - sommeren er her Ut-Hitra Sportsklubb MedlemsNy tt Juni 2011 www.ut-hitra.no Ut og trim - sommeren er her Husk medlem Airtracmatten Gratis sykkelkort. Fyll ut kortet og delta på en trekning av en premie. Gratis trimkort.

Detaljer

Innhold MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 1 2008 TORSDAG 13. MARS 39. ÅRGANG

Innhold MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 1 2008 TORSDAG 13. MARS 39. ÅRGANG MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 1 2008 TORSDAG 13. MARS 39. ÅRGANG Innhold Lederen har ordet...2 Årsmøte 2008 - Sakliste...4 Styret Byafossen IL...5 Årsmelding 2007 Byafossen idrettslag...6 Styret...6

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ BEDRIFTSIDRETTSLAG (UIT-BIL) ÅRSMØTE 2015

UNIVERSITETET I TROMSØ BEDRIFTSIDRETTSLAG (UIT-BIL) ÅRSMØTE 2015 UNIVERSITETET I TROMSØ BEDRIFTSIDRETTSLAG (UIT-BIL) ÅRSMØTE 2015 19. februar 2015 kl. 09.30 Møterom Hiet (ADM B124) i administrasjonsbygget Dagsorden, årsmelding og sakspapirer DAGSORDEN 1. Åpning Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE SPARBU IL 23. MARS 2015 Kl. 19.00 KLUBBHUSET. Sakliste:

ÅRSMØTE SPARBU IL 23. MARS 2015 Kl. 19.00 KLUBBHUSET. Sakliste: ÅRSMØTE SPARBU IL 23. MARS 2015 Kl. 19.00 KLUBBHUSET Sakliste: 1 Godkjenne de stemmeberettigede 2 Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden 3 Velge dirigent, referenter og to til å underskrive

Detaljer

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen Årsmøte for 2014 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen SAKLISTE 1. VALG AV REFERENT OG MØTELEDER. 2. OPPTELLING AV STEMMEBERETTIGE. 3. VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL. 4. GODKJENNING

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

Innhold MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 2 2006 ONSDAG 10. MAI 37. ÅRGANG

Innhold MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 2 2006 ONSDAG 10. MAI 37. ÅRGANG MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 2 2006 ONSDAG 10. MAI 37. ÅRGANG Innhold Lederen har ordet...2 Styret Byafossen IL...3 Årsplan Byafossen I.L....4 Program for 17. mai 2006...5 17. mai Borgertoget Byafossen

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

Det avholdes årsmøte i Skonseng UL Onsdag 30.01.08 kl.18 00 på Gammelskola. Frist for saker som skal behandles på årsmøte:23.01.08

Det avholdes årsmøte i Skonseng UL Onsdag 30.01.08 kl.18 00 på Gammelskola. Frist for saker som skal behandles på årsmøte:23.01.08 Innkalling Det avholdes årsmøte i Skonseng UL Onsdag 30.01.08 kl.18 00 på Gammelskola Frist for saker som skal behandles på årsmøte:23.01.08 Vanlige årsmøtesaker Vel møtt! Saksliste Saksliste 1. Åpning

Detaljer

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Årsberetninger

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Årsmøte. Vear IF. Fotballgruppa

Årsmøte. Vear IF. Fotballgruppa Årsmøte Vear IF Fotballgruppa 31. januar 2008 Dagsorden: Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Sak 5. Sak 6. Åpning Valg av dirigent Godkjenning av innkalling og dagsorden Årsberetning med lagsrapporter Kontingent

Detaljer

Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold

Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold ÅRSMØTE 2015 Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold Dagsorden og årsberetning Side 2 av 21 Dagsorden 1. Åpning 2. Presentasjon av gjester 3. Godkjenning av a. Innkalling

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsberetning 2012. Regnskap 2012. Budsjett 2013. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2012. Regnskap 2012. Budsjett 2013. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 Oppdal Idrettslag. 5.mai 2015, Rådhuset

ÅRSMØTE 2014 Oppdal Idrettslag. 5.mai 2015, Rådhuset ÅRSMØTE 2014 Oppdal Idrettslag 5.mai 2015, Rådhuset Saksliste: 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 Valg av møteleder og referent 3 Valg av to representanter til å underskrive møteprotokollen 4 Årsmelding

Detaljer

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 ÅRSMØTE 2013 GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 SAKSLISTE 1. Åpning og opptelling av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent(er) og sekretær, samt

Detaljer

Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker.

Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker. Års beretninger for 2001: Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2001 februar 2002 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Jan Olav Hesthag, nestleder Gunn Omholt, sekretær Tove

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Faglinjen Følgende har hatt lederfunksjoner i 2011: Treneransvarlig: Jørn Olsen (ikke besatt etter april 2011)

Faglinjen Følgende har hatt lederfunksjoner i 2011: Treneransvarlig: Jørn Olsen (ikke besatt etter april 2011) Melhus idrettslag, avdeling Fotball ÅRSBERETNING FOR 2011 Melhus 14/3-2012 LEDELSE Styret Fotballstyret har i 2010 bestått av følgende personer : Styreleder: Nestleder: Styremedlem, Leder Aldersbestemt

Detaljer