Forventning til åpningen 6. august

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forventning til åpningen 6. august"

Transkript

1 VI ÅPNER HELT NY BARNEHAGE PÅ HÅNES Forventning til åpningen 6. august Brenner for at hvert barn skal bli sett

2 MED HJERTE FOR ALLE - for barn, familier, nærmiljø og byen... Forventning Det er med forventning jeg ser frem til at vi skal åpne Solkollen barnehage Hånes den 6. august Fra denne dato vil de første barna og familiene være brukere av barnehagen. Solkollen barnehage kan nå se tilbake på 10 år med barnehagedrift. Etter en forsiktig start med 9 barn i 2001, har vi i dag 240 barn som har plass i våre barnehager på Hellemyr og Søm. Denne barnehagens pedagogikk vil være den samme som i de eksisterende barnehagene. Alle barn og voksne tilhører en avdeling, noe som er med på å skape forutsigbarhet og trygghet for den enkelte. Mye av det pedagogiske arbeidet med barna foregår i smågrupper. I tillegg skal barnehagen organiseres slik at det gis tid og rom for barns medvirkning. Barnehagen består av romslige avdelinger, samt ulike grupperom til musikk og forming med mer. Vi har også en egen gymsal på 300 m2 som gir barna mye bevegelsesglede i hverdagen. Vi har et stort uteområde, som vil fenge barnas kreativitet og utfoldelse. Solkollen barnehage er eid av Filadelfia Kristiansand. Det som er spesielt for Solkollen barnehage Hånes, er at vi bygger et flerbruksbygg som skal romme både barnehage og Hånes Frikirke. Jeg ser frem til at brukerne skal utvikle et samarbeid som kan medvirke til at dette bygget blir en ressurs for bydelen og de nærliggende boligområder. Thore Aas -styrer- Lykke til med ny avdeling på Hånes Da vil jeg gjerne gratulere Solkollen barnehage med den nye avdelingen på Hånes. Solkollen er en betydelig aktør i Kristiansands barnehagesektor. Med de nye åpningene som skjer på Hånes og den planlagte på Flekkerøy, er de i ferd med å bli en enda mer sentral aktør. Vi er opptatt av at private barnehager er viktige. Uten privat satsing på dette området vil vi ikke kunne oppnå full barnehagedekning innenfor fornuftige tidsrammer. Vi synes også det er et godt tilbud til barn og foreldre at det er litt forskjellig profil på barnehagene. Vi har idretts- og friluftsbarnehager, og vi har barnehager med et kristent livssyn i sin aktivitet. For offentlige barnehager er det fruktbart med litt vennskapelig konkurranse og erfaringsutveksling med andre. Så lykke til med avdeling på Hånes! Ordfører Arvid Grundekjøn DETTE BLADET UTGIS AV SOLKOLLEN BARNEHAGE I FORBINDELSE MED ÅPNING AV NY BARNEHAGE I BYDELEN HÅNES I KRISTIANSAND

3 4 5 VELKOMMEN Våre barnehageledere står klar til å ønske nye brukere velkommen 5 8 FYSISK FOSTRING Solveig Pedersen inspirerer til å benytte naturen i sin sportslige hilsen 9 10 ET LEVENDE BYGG Lasse Rosten som er styreleder snakker om den gode barndommen ANSATT Anette Monstad brenner for at hvert barn skal bli sett i barnehagen UTEOMRÅDER Store og gode uteområder bidrar til kreativitet og utfoldelse FRIKIRKE Pastor Yngve Koltveit på Hånes er glad for samarbeid og flerbruk BRUKERFAMILIE Familien Albrigtsen gleder seg til åpningen av barnehagen SAMARBEID Ellen Sandvik i Randesund menighet er glad for gode initiativ Solkollen barnehage gjør EN VIKTIG JOBB Da vil jeg gratulere Solkollen med ny barnehage på Hånes. Det er veldig viktig for oss å få denne barnehagen på plass. Vi 5 punkter om barnehagene Fra august 2012 vil vi i Solkollen Barnehage være ca. 100 ansatte og ha tilsammen 300 barn. Siden oppstarten i 2001 er det investert over kroner i barnehageutbygging. trenger barnehageplasser på Hånes. Vi får snart en storutbygging på Lauvåsen, etter hvert kommer Hamrevann, og det blir veldig viktig at man har barnehager der ute. Derfor er vi veldig glad for at Solkollen har jobbet så hardt for å få det på plass. Vi er veldig fornøyd med samarbeidet med Solkollen, de gjør viktig jobb, og de har store, gode barnehager på Søm og Hellemyr. Nå kommer Hånes, snart Flekkerøy og vi er veldig glad for det bidraget Solkollen gjør for at vi har full barnehagedekning i Kristiansand Kommune. Det er veldig bra barnehager, og vi er glade for samarbeidet. Oppvekstdirektør Arild Rekve Vi driver barnehager i bydelene Hellemyr, Søm, og 1. august åpner vi i helt nytt bygg på Hånes. Solkollen Familieskole er også et tilbud i regi av Solkollen Barnehage. Les mer på nettsidene våre. Barnehagene arrangerer også hvert år påskevandring på Søm og Hellemyr. I 2012 fikk over 700 barn se bibelens påskebudskap dramatisert. Bestill materiell på vår nettside. Gratis juleforestilling til alle byens barnehager arrangeres i forkant av hver jul. PRODUSERT AV FILADELFIA MEDIA

4 Hilde Lauvland Andresen og Ann Kristin Øksendal Wigardt er klare til start på Solkollen barnehage Hånes. De skal være barnehageledere sammen, og gleder seg til å åpne dørene for barna og deres familier, i den flotte, nye barnehagen som er bygget der. 2 y Barnehageledere i - spann ønsker velkommen til, flott barnehage! Begge er de førskolelærere, og de har jobbet i Solkollen i mange år, Hilde i 10 år, der hun blant annet har ledet Solkollen barnehage Søm i oppstartsårene. Ann Kristin har arbeidet i Solkollen i 9 år. De siste tre som avdelingsleder på Solkollen barnehage Søm, hvor hun har fått brukt sin utdannelse som musikkpedagog. Det er dermed en erfaren duo som skal lede Solkollen barnehage Hånes i samarbeid med lederteam og ansatte. Solkollen barnehager drives nå med utvidet kristen formålsparagraf. I ti år har de drevet på den ordinære paragrafen, men etter en lovendring som nettopp har trådt i kraft, var det nødvendig med en endring. I praksis betyr det at kristne verdier ligger som et grunnlag. I tillegg til allmenn barnelitteratur og musikk har barnehagen tilgjengelig litteratur og musikk med kristent innhold. Vi har regelmessige samlingsstunder med kristent innhold. Her formidles gjerne en bibelfortelling som kan relateres til barnas hverdag. Det største fokuset er på det mellommenneskelige, der de kristne grunnverdiene ligger i bunnen. Vi har et stort fokus på å forebygge mobbing, forteller Hilde. Barnehagehverdagen er trygg og god, og med stor voksentetthet blir hvert barn sett. Alle barna deles inn i grupper, der det er faste voksne som følger opp barna. Også når de er ute har de forskjellige gruppene sine soner, med voksne som følger barna. De legger til at de ønsker å være en bydelsbarnehage der bygget kan brukes flittig til alle døgnets tider av de som bor i nærområdene, og at de har god erfaring med dette fra Hellemyr og Søm. TEKST: MARGRETHE SUNNARVIK TVEIT // FOTO: FRODE DALAND

5 Målsettingen er klar: Solkollen Barnehage er en del av den gode barndommen med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende og utviklende fellesskap. Naturen er en fantastisk ressurs med tanke på barns motoriske og kognitive læring og utvikling. ROMSLIG PLASS: En av de fem delene som uteområdet består av. Rullestolrampen på motsatt side vil også bli veldig moro for barnehagens barn å kunne benytte til sykling m.m. SKOGSOMRÅDE: Størrelsen på tomten gjør det mulig å dra på små turer og likevel være innenfor barnehagens gjerder. NÆRHET TIL NATUREN: Her planlegger vi å lage en leirplass for å kunne bruke naturen aktivt. ORGANISERT LEKEOMRÅDE: Her bygges 90 meter rullestolrampe for å ivareta krav om universell tilgjengelighet. Fysisk fostring er grunnleggende viktig også med tanke på å etablere gode livsstilsvaner tidlig i livet. Det vi voksne tar barna med på som små, vet vi at de lettere selv følger opp/tar opp igjen som selvstendige ungdom og voksne. Naturen er vel den beste arena for fysisk lek og utfoldelse med sitt mangfold og mulighet for stor variasjon i aktivitetene, og ikke minst med tanke på at man er utendørs og får frisk luft og masse dagslys, som gjør godt for både kropp, sinn og sjel. Jeg ønsker Solkollen barnehage masse lykke til med å inspirere «sine» barn og gi dem gode mestringsopplevelser i et spennende og flott utemiljø. Sportslig hilsen Solveig Pedersen VEIBESKRIVELSE? BESØK VÅRE NETTSIDER ELLER SCAN DENNE QR-KODEN MED DIN SMART-TELEFON

6 Takk til våre leverandører og samarbeidspartnere! [ LEVERANDØR AV BANKTJENESTER ] [ HOVEDENTREPENØR FOR ALLE VÅRE BARNEHAGEUTBYGGINGER ] [ LEVERANDØR AV MALING OG BELEGG ] [ LEVERANDØR AV SANITÆR, VARME OG SPRINKLER ] [ LEVERANDØR AV ELEKTRO ] [ PROSJEKTERENDE ARKITEKTER FOR ALLE VÅRE BARNEHAGEUTBYGGINGER ] FOTO: MARGRETHE SUNNARVIK TVEIT

7 [ LEVERANDØR AV HYGIENEARTIKLER ] [ LEVERANDØR AV STÅL/Q-DEKKE OG REKKVERK ] [ LEVERANDØR AV VENTILASJON ] [ LEVERANDØR AV SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER ] [ LEVERANDØR AV MURERARBEID ] [ LEVERANDØR AV KONSULENTTJENESTER ] [ LEVERANDØR AV PEDAGOGISK LEKEMATERIELL ] [ LEVERANDØR AV IT OG GRAFISKE TJENESTER ] [ LEVERANDØR AV VENTILASJON ] [ LEVERANDØR AV UTOMHUS ARBEIDER ] [ LEVERANDØR AV KJØKKEN ] [ LEVERANDØR AV TRÅDLØS BEDRIFT ] SOLKOLLEN BARNEHAGE SIN VISJON: MED HJERTE FOR ALLE! FOR BARN, FAMILIER, NÆRMILJØ OG BYEN.

8 & Barnehage menighet i samme bygg GOD BELIGGENHET. Yngve Kolltveit utenfor de nye sentrale lokalene i Hånesveien 101. Menighet handler om mennesker, men et godt bygg er et viktig redskap. Derfor har Hånes Frikirke store forventninger til hva de kan tilføre bydelen med det nye menighetsbygget, som de deler med Solkollen barnehage. - Det er nesten uvirkelig at vi snart flytter inn i nytt bygg. Vi sitter med en forventning, spenning og glede til det som skal skje, smiler pastor Yngve Kolltveit i Hånes Frikirke. Bygger for bydelen Tidligere har frikirkens møtevirksomhet foregått i en leid gymsal på Hånes skole. Det nye flerbruksbygget, som Hånes Frikirke eier sammen med Solkollen Barnehage, åpner for mange nye muligheter. - Vi har hatt det veldig bra på Hånes Skole. Men tilgangen er naturlig nok begrenset i et leid lokale. Det nye bygget legger godt til rette for barn og ungdom. Det gir rom for enormt mye kreativet. Flerbruksbygget med forsamlingssal, gymsal og kafè- rom, åpner for en allsidighet vi knapt kan drømme om, og for alle generasjoner. I tillegg gleder vi oss til å feire gudstjeneste her, sier Kolltveit. Han håper likevel å holde beina godt plantet på bakken, med fokus på å møte mennesker med Guds kjærlighet gjennom det nye lokalet. -Menighet handler først og fremst og mennesker, og bygget er kun et redskap. Men vi måtte spørre oss selv: Hva trenger denne bydelen? Svaret var et større forsamlingslokale og en gymsal. Vi bygger ikke bare for oss, men for alle. Vi ønsker ikke at menigheten skal lukke seg inne, men at den skal åpne opp for folk, forteller Kolltveit. Glade for samarbeid Kolltveit er svært glad for samarbeidet med Solkollen Barnehage. - Solkollen barnehage har vært dyktige, rause og ryddige. Vi opplever en enhet med dem, og vi deler samme visjon for bydelen. Selv om samarbeid alltid byr på utfordringer, er jeg ikke i tvil om at dette blir en vinn-vinn situasjon for både Solkollen og Hånes Frikirke til å bety en forskjell for Hånes, Lauvåsen og området rundt. 21. TIL 23. SEPTEMBER HAR HÅNES FRIKIRKE ÅPNINGSHELG I DET NYE LOKALET TEKST OG FOTO: MORTEN MARIUS LARSEN

9 Et levende bygg NÅR VÅR AVDELING PÅ HÅNES ÅPNER MED SPESIALTILPASSEDE MUSIKKROM ER KRISTIANSANDS NYESTE MUSIKKSKOLE AKTIV I 4 BYDELER... VI TILBYR INDIVIDUELL OPPLÆRING I FØLGENDE INSTRUMENTER: GITAR - PIANO - TROMMER BASS- TVERRFLØYTE - VOKAL LES MER OG MELD DEG PÅ VIA ELLER BESØK OSS PÅ FACEBOOK Solkollen barnehage er først og fremst en barnehage, en best mulig barnehage. En barnehage med hjerte for alle, en del av «den gode barndommen» med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende og utviklende fellesskap. Solkollen barnehage har alltid tenkt utenfor egne rammer og behov. Solkollen barnehage har alltid søkt å bygge og legge til rette for mer enn bare barnehagedrift på dagtid. Når det først bygges et så viktig hus i en bydel, ønsker vi at den skal være et verktøy for flere og til glede for flest mulig. Vi tror dette er god samfunnspolitikk og god samfunnsøkonomi. Det å skape gode møteplasser i nærmiljøet, for ulike mennesker og ulike grupper for de samme pengene må være en god investering. Flerbruk, eller det å dele på godene har alltid vært positivt! Solkollen barnehage Hånes er også et slikt bygg. I samme kompleks bygger Hånes Frikirke sitt nye lokale, og Filadelfia Musikkskole får lokaler til sitt bruk. Når man kobler møtesalen til Frikirken sammen med gymsalen til Solkollen får bydelen et samlingssted som totalt har 500 sitteplasser, med alt av nødvendig utstyr innen lyd, lys og bilde for å ha hvilket som helst arrangement. Et drømmelokale for enhver bydel! Her kan danseskoler ha sine øvelser, her kan barneidretten boltre seg, her kan ulike foreninger arrangere sine samlinger, her kan du arrangere dine familieselskap, her kan 17. mai festen arrangeres, ja her kan de fleste kose seg! Frikirken sin visjon var å få et levende bygg for tro, kultur, idrett og samfunn. Til glede for Hånes, Lauvåsen og Hamresanden. Det tror jeg vi sammen har klart å få til! Nå er det opp til bydelen å ta det i bruk. Barnehagen starter opp i august, da kommer de omkring 80 første barna løpende for å starte i sin nye barnehage. Da starter også Frikirken opp sine aktiviteter, og Filadelfia Musikkskole på Hånes er en realitet. Vi gleder oss til å ta i bruk det som vi så lenge ha drømt om, tegnet, planlagt og nå endelig fått bygget! Kjære Filadelfia og Kristiansand; Gratulerer med ny barnehage, kirke og flerbrukshus! TEKST: STYRELEDER LASSE ROSTEN // FOTO: PER ARNE KVAMSØ

10 Familien Albrigtsen gleder seg til Solkollen barnehage Hånes ÅPNER Gro Hilde og Jostein Albrigtsen er foreldre til Magnus (2), Henrik (5) som skal begynne på skolen til høsten og Johannes (6) som er blitt skolegutt. Familien på 5 bor på Hånes, og de tre guttene har gått i barnehage på Solkollen Søm. Familien gleder seg til det kommer ny barnehage på Hånes, for da skal Magnus begynne der. Henrik synes det er gøy å leke ute, mens Magnus setter pris på lekerommet og trives godt med å gå på tur. Da familien valgte Solkollen barnehage Søm for 5 år siden var det fordi det var fullt i barnehagene på Hånes. Men etter kort tid, var det ingen alternativer til Solkollen. Det har vært et lett valg å kjøre den omveien til Søm i fem år. Barnehagen er kjempe bra, og vi har ikke vurdert å søke de inn noe annet sted, forteller de. De trekker spesielt fram de flinke ansatte. Det er et ungt og kreativt miljø, og det virker som de elsker jobben sin, sier Jostein. Som foreldre setter de pris på å få høre hva barna har gjort om dagen. De får gode månedsplaner, og blir tatt med i barnas hverdag. Han synes det er trygt å vite at personellet er opptatt av å følge med på barnas utvikling, og at hvert barn har det bra. Gro Hilde forteller at barna blir sett og satt pris på. Vi møter aldri voksne som står og venter på at barna skal hentes, med nøkkelen i hånda og vil ha oss fortest mulig ut. Vi har kommet i barnehagen for å hente barn, og funnet de voksne i sandkassa, spillende på gitar mens de synger med barna. Det gjør inntrykk å se hvordan de står på for å gjøre dagen god for mitt barn, sier hun. Barnehagen er opptatt av hele familien, og det er ikke bare noe de sier, det erfarer vi at de er, forteller Jostein. Ekteparet har blant annet vært med på noen av kurskveldene som Solkollen Barnehager har arrangert, og synes det har vært relevante og bra kvelder. De trekker fram viktigheten med en kristen barnehage. Alt er blitt veldig nøytralt. Vi vil at våre barn skal vokse opp med kristne grunnverdier, og at de skal få feire de kristne høytidene i barnehagen, og lære hvorfor vi feirer dem. De synes også det er positivt at Solkollen barnehage har gått i gang med felles barnekor i bydelene for 5 åringer, og tilbyr lokalene til bruk for blant annet barneidrett. Det er godt for miljøet og det gjør at barna blir kjent med kommende klassekamerater. Det blir litt tryggere å begynne på skolen når man har vært sammen med de andre barna før, tror de. Nå gleder de seg til å få kortere vei til barnehagen når Solkollen Hånes åpner, og avslutter med en varm anbefaling av Solkollen barnehage. TEKST OG FOTO: MARGRETHE SUNNARVIK TVEIT

11 Brenner for at hvert barn skal bli sett Når barna tripper inn i den nye barnehagen på Hånes, vil Anette Monstad ta dem imot med åpne armer. Hun har jobbet fem år på Solkollen Hellemyr. Nå overføres hun til Hånes. - Jeg brenner veldig for at barn og foreldre skal føle seg trygge og vite at hvert barn blir sett. Det er en stor jobb, men det blir veldig spennende, sier Anette Monstad. Fra 1. august er hun en del av staben på Hånes, som skal ønske et nytt kull med barn hjertelig velkommen. - Det å være med på å starte noe nytt er utrolig spennende. Jeg gleder meg veldig til å møte nye ansatte, barn og familier, sier Anette, som har store forventninger til den nye barnehagen. - De nye, flotte lokalene gir et godt utgangspunkt for en god barnehage. Solkollen har mye ballast fra barnehagene på Hellemyr og Søm, og tar med det beste videre til Hånes. Tidligere har Monstad jobbet fem år på Solkollen barnehage Hellemyr. Hun er strålende fornøyd med barnehagen. - Det har vært en kjempefin tid med et godt arbeidsmiljø og mange flinke, engasjerte medarbeidere. Dessuten er jeg glad for verdiene Solkollen står for, og jeg har lyst til å jobbe under slike verdier. Godt samarbeid med barnehagene Solkollen har tatt del i et godt samarbeid med andre barnehager i bydelene. Dette kan Lianetjønn barnehage bekrefte. - Samarbeidet med Solkollen Søm har fungert veldig bra. Barnehagene på Søm og Randesund har generelt et godt samarbeid. Vi har felles kor, og tidligere har vi blant annet hatt fotballturneringer og orienteringsløp sammen. Koret er det Solkollen Søm som har tatt initiativ til, forteller Marit Tellefsen Øie, daglig leder i Lianetjønn Barnehage. Hun skryter av barnehageleder på Søm, Maria Korsvik Strømme. - Jeg har blitt godt kjent med Maria, og vi har god kjemi. Det betyr mye at vi kan ringe hverandre og snakke om barnehage, forteller Tellefsen Øie. Glad for Solkollens initiativ - Solkollen barnehage har kommet hit til området og vi har blitt kjent med de. De har vært veldig åpne for samarbeid, og de har tatt initiativ til samarbeid, også med de andre barnehagene, forteller kateket Ellen Sandvik (bildet) i Randesund menighet. Solkollen barnehage og Søm Kirke har blant annet samarbeidet om kor, jule- og påskegudstjenester. Dette setter kateketen pris på. - Barna kommer her, synger i kor og blir vant til å trippe inn i kirka. Solkollen er med i jule- og påskegudsjenestene vi har for barnehagene. De er med på å planlegge, gi innspill og tilbakemeldinger. - Jeg er veldig glad for at de vil samarbeide med oss, og har tatt initiativ til samarbeid, sier Sandvik. TEKST OG FOTO: MORTEN MARIUS LARSEN

12 HELLEMYR SØM HÅNES VÅR HOVED-SAMARBEIDSPARTNER I BARNEHAGEUTBYGGINGEN «Gleden ved å skape» SOLKOLLEN BARNEHAGE // // // // SCAN QR FOR VEIBESKRIVELSE TIL HÅNES

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Parkurset. Underveis. - nøkler til et bedre familieliv

Parkurset. Underveis. - nøkler til et bedre familieliv Parkurset Underveis - nøkler til et bedre familieliv 2015/2016 Når, hvor og hvordan? Hva: Ønsker dere inspirasjon og påfyll i parforholdet? Da kan Solkollen Familieskole være noe for dere! Parkurset «Underveis»

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor

Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor Hva Hvordan Hvorfor Kommunikasjon, språk og tekst Sang og musikk *Samling *Synge *Kor

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2014 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og alle barna som skal begynne nå i august har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen

Detaljer

Med hjerte for alle. Solkollen Barnehager. - med hjerte for alle

Med hjerte for alle. Solkollen Barnehager. - med hjerte for alle Med hjerte for alle Solkollen Barnehager - med hjerte for alle Det var en gang......for snart 7 år siden i november 2001, at Filadelfia Kristiansand kjøpte en barnehage på Hellemyr. For oss er det nesten

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Årsplan for 2010 11 -med hjerte for alle

Årsplan for 2010 11 -med hjerte for alle Årsplan for 2010 11 -med hjerte for alle 1 INNHOLD Forord...3 Presentasjon av barnehagen...4 Barnehagens mål...5 Omsorg og dannelse...6 Barns medvirkning...6 Inkludering, likeverd og likestilling...7 Lek...7

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

Evaluering av årsplanen til Salutten

Evaluering av årsplanen til Salutten Evaluering av årsplanen til Salutten Da er vi kommet til november, og det er noen måneder siden oppstart. Det har skjedd mye på Salutten på denne tiden. Barna utvikler seg hver eneste dag, og vi er så

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Ny kirke i Rio - hjelp oss å fylle en drøm! Nr. 2 2013 Sjømannskirkens ARBEID Rio de Janeiro Sammen om en drøm Økt aktivitet i norsk næringsliv i Brasil gjør at mange nordmenn bosetter seg i Rio. Behovet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MARS 2013 Hei alle sammen Velkommen tilbake etter påskeferie! Vi syns barna har vokst i påsken, kanskje det er all solen som har gjort at de fine barna blomstrer enda mer?

Detaljer

Årsplan 2012-13. - med hjerte for alle 1

Årsplan 2012-13. - med hjerte for alle 1 Årsplan 2012-13 1 Innhold Forord... 3 Presentasjon av barnehagen... 3 Formål for barnehagen... 4 Barnehagens mål... 4 Barnehagens satsingsområder... 5 Verdiformidling... 5 Språkstimulering og lek... 5

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN. Rev. 15.10.2009

VIRKSOMHETSPLAN. Rev. 15.10.2009 VIRKSOMHETSPLAN Rev. 15.10.2009 1.0 Presentasjon, historikk og forankring i Lov og Rammeplan Solkollen barnehage er en offentlig godkjent barnehage som offisielt ble åpnet 13. desember 2001. Barnehagen

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR OKTOBER

MÅNEDSPLAN FOR OKTOBER MÅNEDSPLAN FOR OKTOBER Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1.oktober 2.oktober Vi koser oss ute/inne 5.oktober 6.oktober 7.oktober 8.oktober 9.oktober Turdag Jordan 12.oktober 13.oktober 14.oktober 15.oktober

Detaljer

Toftøy Barnehage Vedlegg til årsplan 2015-2016. Avdeling Regnbuebarna

Toftøy Barnehage Vedlegg til årsplan 2015-2016. Avdeling Regnbuebarna Toftøy Barnehage Vedlegg til årsplan 2015-2016 Avdeling Regnbuebarna September og oktober Godhet. Bli glad i med nye sanger Du har to øyne glede ved å synge Vise og utvikle empati og omsorg for hverandre

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Årsplan 2013-14. - med hjerte for alle 1

Årsplan 2013-14. - med hjerte for alle 1 Årsplan 2013-14 1 Innhold Forord... 3 Presentasjon av barnehagen... 3 Formål for barnehagen... 4 Barnehagens mål... 4 Samarbeid med Oppvekstsektoren i... 5 Barnehagens satsingsområder... 6 Språkstimulering

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR, 2015. Hei alle sammen. Takk for en flott måned sammen med barna deres. Vi har hatt en måned med mye læring, gode opplevelser, utforsking og glede. Barna har tatt

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling.

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling. INNLEDNING LÆRLINGEN Du har ansvar for egen læring. Du må sjøl ta ansvar for hva du skal planlegge, gjennomføre og evaluere. Opplæringsboka er din dokumentasjon på at du tar ansvar. Vær flink til å spørre.

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER 2012 Hei alle sammen! Da har enda en måned gått og vi på Sølje har hatt en fantasisk fin og rolig måned hvor vi har blitt enda bedre kjent med bara deres. Det er

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis Da har november gått og den har gått fort. Desember nærmer seg med stormskritt. Jeg legger ved en egen månedsplan for desember som viser de ulike aktivitetene vi har tenkt å

Detaljer

Årsplan 2011-12. - med hjerte for alle 1

Årsplan 2011-12. - med hjerte for alle 1 Årsplan 2011-12 1 Innhold Forord... 3 Presentasjon av barnehagen... 4 Nytt formål for barnehagen... 4 Barnehagens mål... 5 Barnehagens satsingsområder... 6 Omsorg og dannelse... 7 Barns medvirkning...

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE. en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser.

ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE. en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser. ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser. Årsplan 2016 og vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE Satsingsområde Årsmål

Detaljer

Månedsplan for skattkammeret -August 2016

Månedsplan for skattkammeret -August 2016 Avdeling: 51741163 Kontor: 51741160 Månedsplan for skattkammeret -August 2016 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 33 15. Planleggingsdag. 16. Velkommen til 17. 18. 19. Barnehagen er nytt barnehageår!

Detaljer

Månedsplan. Temaer vi arbeider med på avdelingen denne måneden: Hva Hvorfor Hvordan vi arbeider/metode

Månedsplan. Temaer vi arbeider med på avdelingen denne måneden: Hva Hvorfor Hvordan vi arbeider/metode Månedsplan Hva Hvorfor Hvordan vi arbeider/metode Bli kjent (tilvenning) Temaer vi arbeider med på avdelingen denne måneden: barnehagen er en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av

Detaljer

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016 Årsplan for Hjartevarmen 2015-2016 September og Oktober GODHET Utvida kristen formålsparagraf Etikk, religion og filosofi Natur og friluftsliv Song og musikk Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn Familiekirken Saron Åkrehamn Et sted for hele familien, alle generasjoner nær Gud - nær mennesker - nær Åkra Denne folderen er ment som en kort presentasjon av oss i Familiekirken Saron Åkrehamn, som er

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER 2014. Hei alle sammen og tusen takk for en lærerik og spennende måned sammen med barna deres. Det er en utrolig fin barnegruppe som har gjort mye kjekt sammen,

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Hei alle sammen. kanskje du vil være min? Hipp hurra, jeg blir så glad når andre sier ja!

Hei alle sammen. kanskje du vil være min? Hipp hurra, jeg blir så glad når andre sier ja! Hei alle sammen Velkommen til nytt barnehageår, hvor temaet for vårt prosjekt er «du og jeg og musikken». Gjennom lek, sosialt samvær, spill, bevegelse, sang, musikk og forming skal vi lære masse om oss

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Oktober 2014. Slutt på sommeren av Einar Skjæraasen

Oktober 2014. Slutt på sommeren av Einar Skjæraasen Oktober 2014 Slutt på sommeren av Einar Skjæraasen Svalene vinker med vingene sine og kvitrer: «Farvel da og takk for i år!» Mauren har kravla i tue og sover og drømmer en drøm om at snart er det vår.

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Ping Vinn barnehage. Vi i Ping Vinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HØSTEN 2012 VÅR VISJON: Barnas hus skal være en god barnehage, preget av trygghet, trivsel, danning og læring for barn og voksne. Dere må se denne planen i sammenheng med Velkomstskrivet

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

Prosjekt. Hei alle sammen

Prosjekt. Hei alle sammen Hei alle sammen September kom med mer sommervær en hele resten av året til sammen, og det utnyttet vi til det fulle på Sverdet. Vi har brukt herlige dager i solen til å bli bedre kjent med hverandre, leke

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Fritidsaktiviteter i Fridalen området

Fritidsaktiviteter i Fridalen området Fritidsaktiviteter i Fridalen området Bli med på Brann Fotballfritid Trening: Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 14.00-16.00 ved Brann Stadion. Hvem: Først og fremst for gutter og jenter i 5. til 7.

Detaljer

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale.

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale. Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013 Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale Berit Westbye VÅRT PROSJEKT Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis Da er vi godt igang med sommeren, selv om vi ikke hver dag har den følelsen. Vi har også i sommer valgt å ha temauker, -for å skape aktivitet også i en periode hvor det blir

Detaljer

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK.

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK. PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2016. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår! Vi håper dere alle har hatt en nydelig sommer og kost dere med ferie og herlige barn. På Sølje ble vi

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Frogner menighetsråd

Frogner menighetsråd Frogner menighetsråd Kandidat nr. 1 Lars Gathe f. 1950 Innkjøpsdirektør Frogner Menighet skal arbeide for å være nær til menighet og beboere i bydelen og med utgangspunkt i kulturarv og kirkens røtter

Detaljer

ÅRSPLAN 2011/2012 BERG BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN 2011/2012 BERG BARNEHAGE SA ÅRSPLAN 2011/2012 BERG BARNEHAGE SA Side 1 Innhold Innledning Hovedmål Satsningsområder Uteliv Barnehagens verdigrunnlag Omsorg, lek og læring Barnehagens tradisjoner Kvalitetssikring Side 2 INNLEDNING

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Årsplan 2014-15. - med hjerte for alle 1

Årsplan 2014-15. - med hjerte for alle 1 Årsplan 2014-15 1 Innhold Forord... 3 Presentasjon av barnehagen... 3 Formål for barnehagen... 4 Barnehagens mål... 4 Samarbeid med Oppvekstsektoren i Kristiansand Kommune... 5 Barnehagens satsingsområde...

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR STJERNESKUDDET OKTOBER 2016 Månedens fagområde: Nærmiljø og samfunn

MÅNEDSPLAN FOR STJERNESKUDDET OKTOBER 2016 Månedens fagområde: Nærmiljø og samfunn MÅNEDSPLAN FOR STJERNESKUDDET OKTOBER 2016 Månedens fagområde: Nærmiljø og samfunn Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 3 6 41 10 4 5 Gruppe 1. 7 Jenny Pauline 1 år. Velkommen i barnehagen. Fellessamling.

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER Innledning Ordet «plattform» betyr grunnlag eller utgangspunkt. Frelsesarmeens barnehagers pedagogiske plattform danner utgangspunkt for alt arbeidet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SKJOLDET SEPTEMBER 2016 Hei alle sammen! Da er vi kommet godt i gang med nytt barnehageår og vi opplever stadig tryggere barn og vi har blitt enda bedre kjent med alle nye barn.

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Viktige datoer i mars: 6. mars: Akedag på Ringkollen 10. mars: Petter fyller 4 år! 12. mars: Barnehagedagen! Vi får også besøk av Hole Ungdomsskole som skal ha teater

Detaljer

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015 Barn som ikke har spist frokost kan spise medbrakt på SFO før kl. 08:00. Alt tøy MÅ merkes med barnets navn!

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

for de e jo de same ungene

for de e jo de same ungene for de e jo de same ungene En studie om førskolelærere og læreres forventninger til barns kompetanse i overgangen fra barnehage til skole Anne Brit Haukland Atferden vår er er ikke bare påvirket av erfaringene

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Vinter/Vår 2014 Del 2. Barnas Hus, Tyrihans

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Vinter/Vår 2014 Del 2. Barnas Hus, Tyrihans Halvårsplan for avdeling Tyrihans Vinter/Vår 2014 Del 2 1 Evaluering av høst halvåret 2013. Ting vi var opptatt av i oppstarten: Trygghet og vennskap: Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt,

Detaljer

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Saltdal kommune Enhet - Saltdal barnehager FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Engan gårdsbarnehage Saltnes barnehage Knekthågen barnehage Trollskogen barnehage Rognan barnehage Høyjarfall

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015! Årvoll Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015! Årvoll Velkommen til andre trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva

Detaljer

Månedsbrev fra Kirsebær. September 2013

Månedsbrev fra Kirsebær. September 2013 Kjære foreldre! Velkommen til et nytt barnehageår i Liakroken barnehage! Vi sier ekstra velkommen til Niklas, Linnea, Sara og Aurora som nettopp er begynt hos oss på Kirsebær. Vi gleder oss til et godt

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Totalt for Kanvas-barnehagene Antall innkomne svar: 2407 TNS Gallup 2013

Totalt for Kanvas-barnehagene Antall innkomne svar: 2407 TNS Gallup 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 78 20 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 76 22 98 97 Kommunikasjon Personalet holder meg oppdatert om hvordan barnet mitt har det i barnehagen

Detaljer

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/ PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012 http://lokkeveien.modum.kommune.no/ Innledning Godt nytt år til alle! Vi ser frem til å starte på vårhalvåret, og vi fortsetter det pedagogiske arbeidet med ekstra

Detaljer