Forventning til åpningen 6. august

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forventning til åpningen 6. august"

Transkript

1 VI ÅPNER HELT NY BARNEHAGE PÅ HÅNES Forventning til åpningen 6. august Brenner for at hvert barn skal bli sett

2 MED HJERTE FOR ALLE - for barn, familier, nærmiljø og byen... Forventning Det er med forventning jeg ser frem til at vi skal åpne Solkollen barnehage Hånes den 6. august Fra denne dato vil de første barna og familiene være brukere av barnehagen. Solkollen barnehage kan nå se tilbake på 10 år med barnehagedrift. Etter en forsiktig start med 9 barn i 2001, har vi i dag 240 barn som har plass i våre barnehager på Hellemyr og Søm. Denne barnehagens pedagogikk vil være den samme som i de eksisterende barnehagene. Alle barn og voksne tilhører en avdeling, noe som er med på å skape forutsigbarhet og trygghet for den enkelte. Mye av det pedagogiske arbeidet med barna foregår i smågrupper. I tillegg skal barnehagen organiseres slik at det gis tid og rom for barns medvirkning. Barnehagen består av romslige avdelinger, samt ulike grupperom til musikk og forming med mer. Vi har også en egen gymsal på 300 m2 som gir barna mye bevegelsesglede i hverdagen. Vi har et stort uteområde, som vil fenge barnas kreativitet og utfoldelse. Solkollen barnehage er eid av Filadelfia Kristiansand. Det som er spesielt for Solkollen barnehage Hånes, er at vi bygger et flerbruksbygg som skal romme både barnehage og Hånes Frikirke. Jeg ser frem til at brukerne skal utvikle et samarbeid som kan medvirke til at dette bygget blir en ressurs for bydelen og de nærliggende boligområder. Thore Aas -styrer- Lykke til med ny avdeling på Hånes Da vil jeg gjerne gratulere Solkollen barnehage med den nye avdelingen på Hånes. Solkollen er en betydelig aktør i Kristiansands barnehagesektor. Med de nye åpningene som skjer på Hånes og den planlagte på Flekkerøy, er de i ferd med å bli en enda mer sentral aktør. Vi er opptatt av at private barnehager er viktige. Uten privat satsing på dette området vil vi ikke kunne oppnå full barnehagedekning innenfor fornuftige tidsrammer. Vi synes også det er et godt tilbud til barn og foreldre at det er litt forskjellig profil på barnehagene. Vi har idretts- og friluftsbarnehager, og vi har barnehager med et kristent livssyn i sin aktivitet. For offentlige barnehager er det fruktbart med litt vennskapelig konkurranse og erfaringsutveksling med andre. Så lykke til med avdeling på Hånes! Ordfører Arvid Grundekjøn DETTE BLADET UTGIS AV SOLKOLLEN BARNEHAGE I FORBINDELSE MED ÅPNING AV NY BARNEHAGE I BYDELEN HÅNES I KRISTIANSAND

3 4 5 VELKOMMEN Våre barnehageledere står klar til å ønske nye brukere velkommen 5 8 FYSISK FOSTRING Solveig Pedersen inspirerer til å benytte naturen i sin sportslige hilsen 9 10 ET LEVENDE BYGG Lasse Rosten som er styreleder snakker om den gode barndommen ANSATT Anette Monstad brenner for at hvert barn skal bli sett i barnehagen UTEOMRÅDER Store og gode uteområder bidrar til kreativitet og utfoldelse FRIKIRKE Pastor Yngve Koltveit på Hånes er glad for samarbeid og flerbruk BRUKERFAMILIE Familien Albrigtsen gleder seg til åpningen av barnehagen SAMARBEID Ellen Sandvik i Randesund menighet er glad for gode initiativ Solkollen barnehage gjør EN VIKTIG JOBB Da vil jeg gratulere Solkollen med ny barnehage på Hånes. Det er veldig viktig for oss å få denne barnehagen på plass. Vi 5 punkter om barnehagene Fra august 2012 vil vi i Solkollen Barnehage være ca. 100 ansatte og ha tilsammen 300 barn. Siden oppstarten i 2001 er det investert over kroner i barnehageutbygging. trenger barnehageplasser på Hånes. Vi får snart en storutbygging på Lauvåsen, etter hvert kommer Hamrevann, og det blir veldig viktig at man har barnehager der ute. Derfor er vi veldig glad for at Solkollen har jobbet så hardt for å få det på plass. Vi er veldig fornøyd med samarbeidet med Solkollen, de gjør viktig jobb, og de har store, gode barnehager på Søm og Hellemyr. Nå kommer Hånes, snart Flekkerøy og vi er veldig glad for det bidraget Solkollen gjør for at vi har full barnehagedekning i Kristiansand Kommune. Det er veldig bra barnehager, og vi er glade for samarbeidet. Oppvekstdirektør Arild Rekve Vi driver barnehager i bydelene Hellemyr, Søm, og 1. august åpner vi i helt nytt bygg på Hånes. Solkollen Familieskole er også et tilbud i regi av Solkollen Barnehage. Les mer på nettsidene våre. Barnehagene arrangerer også hvert år påskevandring på Søm og Hellemyr. I 2012 fikk over 700 barn se bibelens påskebudskap dramatisert. Bestill materiell på vår nettside. Gratis juleforestilling til alle byens barnehager arrangeres i forkant av hver jul. PRODUSERT AV FILADELFIA MEDIA

4 Hilde Lauvland Andresen og Ann Kristin Øksendal Wigardt er klare til start på Solkollen barnehage Hånes. De skal være barnehageledere sammen, og gleder seg til å åpne dørene for barna og deres familier, i den flotte, nye barnehagen som er bygget der. 2 y Barnehageledere i - spann ønsker velkommen til, flott barnehage! Begge er de førskolelærere, og de har jobbet i Solkollen i mange år, Hilde i 10 år, der hun blant annet har ledet Solkollen barnehage Søm i oppstartsårene. Ann Kristin har arbeidet i Solkollen i 9 år. De siste tre som avdelingsleder på Solkollen barnehage Søm, hvor hun har fått brukt sin utdannelse som musikkpedagog. Det er dermed en erfaren duo som skal lede Solkollen barnehage Hånes i samarbeid med lederteam og ansatte. Solkollen barnehager drives nå med utvidet kristen formålsparagraf. I ti år har de drevet på den ordinære paragrafen, men etter en lovendring som nettopp har trådt i kraft, var det nødvendig med en endring. I praksis betyr det at kristne verdier ligger som et grunnlag. I tillegg til allmenn barnelitteratur og musikk har barnehagen tilgjengelig litteratur og musikk med kristent innhold. Vi har regelmessige samlingsstunder med kristent innhold. Her formidles gjerne en bibelfortelling som kan relateres til barnas hverdag. Det største fokuset er på det mellommenneskelige, der de kristne grunnverdiene ligger i bunnen. Vi har et stort fokus på å forebygge mobbing, forteller Hilde. Barnehagehverdagen er trygg og god, og med stor voksentetthet blir hvert barn sett. Alle barna deles inn i grupper, der det er faste voksne som følger opp barna. Også når de er ute har de forskjellige gruppene sine soner, med voksne som følger barna. De legger til at de ønsker å være en bydelsbarnehage der bygget kan brukes flittig til alle døgnets tider av de som bor i nærområdene, og at de har god erfaring med dette fra Hellemyr og Søm. TEKST: MARGRETHE SUNNARVIK TVEIT // FOTO: FRODE DALAND

5 Målsettingen er klar: Solkollen Barnehage er en del av den gode barndommen med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende og utviklende fellesskap. Naturen er en fantastisk ressurs med tanke på barns motoriske og kognitive læring og utvikling. ROMSLIG PLASS: En av de fem delene som uteområdet består av. Rullestolrampen på motsatt side vil også bli veldig moro for barnehagens barn å kunne benytte til sykling m.m. SKOGSOMRÅDE: Størrelsen på tomten gjør det mulig å dra på små turer og likevel være innenfor barnehagens gjerder. NÆRHET TIL NATUREN: Her planlegger vi å lage en leirplass for å kunne bruke naturen aktivt. ORGANISERT LEKEOMRÅDE: Her bygges 90 meter rullestolrampe for å ivareta krav om universell tilgjengelighet. Fysisk fostring er grunnleggende viktig også med tanke på å etablere gode livsstilsvaner tidlig i livet. Det vi voksne tar barna med på som små, vet vi at de lettere selv følger opp/tar opp igjen som selvstendige ungdom og voksne. Naturen er vel den beste arena for fysisk lek og utfoldelse med sitt mangfold og mulighet for stor variasjon i aktivitetene, og ikke minst med tanke på at man er utendørs og får frisk luft og masse dagslys, som gjør godt for både kropp, sinn og sjel. Jeg ønsker Solkollen barnehage masse lykke til med å inspirere «sine» barn og gi dem gode mestringsopplevelser i et spennende og flott utemiljø. Sportslig hilsen Solveig Pedersen VEIBESKRIVELSE? BESØK VÅRE NETTSIDER ELLER SCAN DENNE QR-KODEN MED DIN SMART-TELEFON

6 Takk til våre leverandører og samarbeidspartnere! [ LEVERANDØR AV BANKTJENESTER ] [ HOVEDENTREPENØR FOR ALLE VÅRE BARNEHAGEUTBYGGINGER ] [ LEVERANDØR AV MALING OG BELEGG ] [ LEVERANDØR AV SANITÆR, VARME OG SPRINKLER ] [ LEVERANDØR AV ELEKTRO ] [ PROSJEKTERENDE ARKITEKTER FOR ALLE VÅRE BARNEHAGEUTBYGGINGER ] FOTO: MARGRETHE SUNNARVIK TVEIT

7 [ LEVERANDØR AV HYGIENEARTIKLER ] [ LEVERANDØR AV STÅL/Q-DEKKE OG REKKVERK ] [ LEVERANDØR AV VENTILASJON ] [ LEVERANDØR AV SYSTEMVEGGER OG SYSTEMHIMLINGER ] [ LEVERANDØR AV MURERARBEID ] [ LEVERANDØR AV KONSULENTTJENESTER ] [ LEVERANDØR AV PEDAGOGISK LEKEMATERIELL ] [ LEVERANDØR AV IT OG GRAFISKE TJENESTER ] [ LEVERANDØR AV VENTILASJON ] [ LEVERANDØR AV UTOMHUS ARBEIDER ] [ LEVERANDØR AV KJØKKEN ] [ LEVERANDØR AV TRÅDLØS BEDRIFT ] SOLKOLLEN BARNEHAGE SIN VISJON: MED HJERTE FOR ALLE! FOR BARN, FAMILIER, NÆRMILJØ OG BYEN.

8 & Barnehage menighet i samme bygg GOD BELIGGENHET. Yngve Kolltveit utenfor de nye sentrale lokalene i Hånesveien 101. Menighet handler om mennesker, men et godt bygg er et viktig redskap. Derfor har Hånes Frikirke store forventninger til hva de kan tilføre bydelen med det nye menighetsbygget, som de deler med Solkollen barnehage. - Det er nesten uvirkelig at vi snart flytter inn i nytt bygg. Vi sitter med en forventning, spenning og glede til det som skal skje, smiler pastor Yngve Kolltveit i Hånes Frikirke. Bygger for bydelen Tidligere har frikirkens møtevirksomhet foregått i en leid gymsal på Hånes skole. Det nye flerbruksbygget, som Hånes Frikirke eier sammen med Solkollen Barnehage, åpner for mange nye muligheter. - Vi har hatt det veldig bra på Hånes Skole. Men tilgangen er naturlig nok begrenset i et leid lokale. Det nye bygget legger godt til rette for barn og ungdom. Det gir rom for enormt mye kreativet. Flerbruksbygget med forsamlingssal, gymsal og kafè- rom, åpner for en allsidighet vi knapt kan drømme om, og for alle generasjoner. I tillegg gleder vi oss til å feire gudstjeneste her, sier Kolltveit. Han håper likevel å holde beina godt plantet på bakken, med fokus på å møte mennesker med Guds kjærlighet gjennom det nye lokalet. -Menighet handler først og fremst og mennesker, og bygget er kun et redskap. Men vi måtte spørre oss selv: Hva trenger denne bydelen? Svaret var et større forsamlingslokale og en gymsal. Vi bygger ikke bare for oss, men for alle. Vi ønsker ikke at menigheten skal lukke seg inne, men at den skal åpne opp for folk, forteller Kolltveit. Glade for samarbeid Kolltveit er svært glad for samarbeidet med Solkollen Barnehage. - Solkollen barnehage har vært dyktige, rause og ryddige. Vi opplever en enhet med dem, og vi deler samme visjon for bydelen. Selv om samarbeid alltid byr på utfordringer, er jeg ikke i tvil om at dette blir en vinn-vinn situasjon for både Solkollen og Hånes Frikirke til å bety en forskjell for Hånes, Lauvåsen og området rundt. 21. TIL 23. SEPTEMBER HAR HÅNES FRIKIRKE ÅPNINGSHELG I DET NYE LOKALET TEKST OG FOTO: MORTEN MARIUS LARSEN

9 Et levende bygg NÅR VÅR AVDELING PÅ HÅNES ÅPNER MED SPESIALTILPASSEDE MUSIKKROM ER KRISTIANSANDS NYESTE MUSIKKSKOLE AKTIV I 4 BYDELER... VI TILBYR INDIVIDUELL OPPLÆRING I FØLGENDE INSTRUMENTER: GITAR - PIANO - TROMMER BASS- TVERRFLØYTE - VOKAL LES MER OG MELD DEG PÅ VIA ELLER BESØK OSS PÅ FACEBOOK Solkollen barnehage er først og fremst en barnehage, en best mulig barnehage. En barnehage med hjerte for alle, en del av «den gode barndommen» med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende og utviklende fellesskap. Solkollen barnehage har alltid tenkt utenfor egne rammer og behov. Solkollen barnehage har alltid søkt å bygge og legge til rette for mer enn bare barnehagedrift på dagtid. Når det først bygges et så viktig hus i en bydel, ønsker vi at den skal være et verktøy for flere og til glede for flest mulig. Vi tror dette er god samfunnspolitikk og god samfunnsøkonomi. Det å skape gode møteplasser i nærmiljøet, for ulike mennesker og ulike grupper for de samme pengene må være en god investering. Flerbruk, eller det å dele på godene har alltid vært positivt! Solkollen barnehage Hånes er også et slikt bygg. I samme kompleks bygger Hånes Frikirke sitt nye lokale, og Filadelfia Musikkskole får lokaler til sitt bruk. Når man kobler møtesalen til Frikirken sammen med gymsalen til Solkollen får bydelen et samlingssted som totalt har 500 sitteplasser, med alt av nødvendig utstyr innen lyd, lys og bilde for å ha hvilket som helst arrangement. Et drømmelokale for enhver bydel! Her kan danseskoler ha sine øvelser, her kan barneidretten boltre seg, her kan ulike foreninger arrangere sine samlinger, her kan du arrangere dine familieselskap, her kan 17. mai festen arrangeres, ja her kan de fleste kose seg! Frikirken sin visjon var å få et levende bygg for tro, kultur, idrett og samfunn. Til glede for Hånes, Lauvåsen og Hamresanden. Det tror jeg vi sammen har klart å få til! Nå er det opp til bydelen å ta det i bruk. Barnehagen starter opp i august, da kommer de omkring 80 første barna løpende for å starte i sin nye barnehage. Da starter også Frikirken opp sine aktiviteter, og Filadelfia Musikkskole på Hånes er en realitet. Vi gleder oss til å ta i bruk det som vi så lenge ha drømt om, tegnet, planlagt og nå endelig fått bygget! Kjære Filadelfia og Kristiansand; Gratulerer med ny barnehage, kirke og flerbrukshus! TEKST: STYRELEDER LASSE ROSTEN // FOTO: PER ARNE KVAMSØ

10 Familien Albrigtsen gleder seg til Solkollen barnehage Hånes ÅPNER Gro Hilde og Jostein Albrigtsen er foreldre til Magnus (2), Henrik (5) som skal begynne på skolen til høsten og Johannes (6) som er blitt skolegutt. Familien på 5 bor på Hånes, og de tre guttene har gått i barnehage på Solkollen Søm. Familien gleder seg til det kommer ny barnehage på Hånes, for da skal Magnus begynne der. Henrik synes det er gøy å leke ute, mens Magnus setter pris på lekerommet og trives godt med å gå på tur. Da familien valgte Solkollen barnehage Søm for 5 år siden var det fordi det var fullt i barnehagene på Hånes. Men etter kort tid, var det ingen alternativer til Solkollen. Det har vært et lett valg å kjøre den omveien til Søm i fem år. Barnehagen er kjempe bra, og vi har ikke vurdert å søke de inn noe annet sted, forteller de. De trekker spesielt fram de flinke ansatte. Det er et ungt og kreativt miljø, og det virker som de elsker jobben sin, sier Jostein. Som foreldre setter de pris på å få høre hva barna har gjort om dagen. De får gode månedsplaner, og blir tatt med i barnas hverdag. Han synes det er trygt å vite at personellet er opptatt av å følge med på barnas utvikling, og at hvert barn har det bra. Gro Hilde forteller at barna blir sett og satt pris på. Vi møter aldri voksne som står og venter på at barna skal hentes, med nøkkelen i hånda og vil ha oss fortest mulig ut. Vi har kommet i barnehagen for å hente barn, og funnet de voksne i sandkassa, spillende på gitar mens de synger med barna. Det gjør inntrykk å se hvordan de står på for å gjøre dagen god for mitt barn, sier hun. Barnehagen er opptatt av hele familien, og det er ikke bare noe de sier, det erfarer vi at de er, forteller Jostein. Ekteparet har blant annet vært med på noen av kurskveldene som Solkollen Barnehager har arrangert, og synes det har vært relevante og bra kvelder. De trekker fram viktigheten med en kristen barnehage. Alt er blitt veldig nøytralt. Vi vil at våre barn skal vokse opp med kristne grunnverdier, og at de skal få feire de kristne høytidene i barnehagen, og lære hvorfor vi feirer dem. De synes også det er positivt at Solkollen barnehage har gått i gang med felles barnekor i bydelene for 5 åringer, og tilbyr lokalene til bruk for blant annet barneidrett. Det er godt for miljøet og det gjør at barna blir kjent med kommende klassekamerater. Det blir litt tryggere å begynne på skolen når man har vært sammen med de andre barna før, tror de. Nå gleder de seg til å få kortere vei til barnehagen når Solkollen Hånes åpner, og avslutter med en varm anbefaling av Solkollen barnehage. TEKST OG FOTO: MARGRETHE SUNNARVIK TVEIT

11 Brenner for at hvert barn skal bli sett Når barna tripper inn i den nye barnehagen på Hånes, vil Anette Monstad ta dem imot med åpne armer. Hun har jobbet fem år på Solkollen Hellemyr. Nå overføres hun til Hånes. - Jeg brenner veldig for at barn og foreldre skal føle seg trygge og vite at hvert barn blir sett. Det er en stor jobb, men det blir veldig spennende, sier Anette Monstad. Fra 1. august er hun en del av staben på Hånes, som skal ønske et nytt kull med barn hjertelig velkommen. - Det å være med på å starte noe nytt er utrolig spennende. Jeg gleder meg veldig til å møte nye ansatte, barn og familier, sier Anette, som har store forventninger til den nye barnehagen. - De nye, flotte lokalene gir et godt utgangspunkt for en god barnehage. Solkollen har mye ballast fra barnehagene på Hellemyr og Søm, og tar med det beste videre til Hånes. Tidligere har Monstad jobbet fem år på Solkollen barnehage Hellemyr. Hun er strålende fornøyd med barnehagen. - Det har vært en kjempefin tid med et godt arbeidsmiljø og mange flinke, engasjerte medarbeidere. Dessuten er jeg glad for verdiene Solkollen står for, og jeg har lyst til å jobbe under slike verdier. Godt samarbeid med barnehagene Solkollen har tatt del i et godt samarbeid med andre barnehager i bydelene. Dette kan Lianetjønn barnehage bekrefte. - Samarbeidet med Solkollen Søm har fungert veldig bra. Barnehagene på Søm og Randesund har generelt et godt samarbeid. Vi har felles kor, og tidligere har vi blant annet hatt fotballturneringer og orienteringsløp sammen. Koret er det Solkollen Søm som har tatt initiativ til, forteller Marit Tellefsen Øie, daglig leder i Lianetjønn Barnehage. Hun skryter av barnehageleder på Søm, Maria Korsvik Strømme. - Jeg har blitt godt kjent med Maria, og vi har god kjemi. Det betyr mye at vi kan ringe hverandre og snakke om barnehage, forteller Tellefsen Øie. Glad for Solkollens initiativ - Solkollen barnehage har kommet hit til området og vi har blitt kjent med de. De har vært veldig åpne for samarbeid, og de har tatt initiativ til samarbeid, også med de andre barnehagene, forteller kateket Ellen Sandvik (bildet) i Randesund menighet. Solkollen barnehage og Søm Kirke har blant annet samarbeidet om kor, jule- og påskegudstjenester. Dette setter kateketen pris på. - Barna kommer her, synger i kor og blir vant til å trippe inn i kirka. Solkollen er med i jule- og påskegudsjenestene vi har for barnehagene. De er med på å planlegge, gi innspill og tilbakemeldinger. - Jeg er veldig glad for at de vil samarbeide med oss, og har tatt initiativ til samarbeid, sier Sandvik. TEKST OG FOTO: MORTEN MARIUS LARSEN

12 HELLEMYR SØM HÅNES VÅR HOVED-SAMARBEIDSPARTNER I BARNEHAGEUTBYGGINGEN «Gleden ved å skape» SOLKOLLEN BARNEHAGE // // // // SCAN QR FOR VEIBESKRIVELSE TIL HÅNES

ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2011 /2012 Innhold: HVA ER ÅPEN BARNEHAGE? 3. PLANLEGGING 3. ÅPNINGSIDER 3. FERIE OG FRIDAGER 4. BARNEHAGENS MÅL 4. RAMMEPLANEN. FAGOMRÅDER OG SOSIAL LÆRNING

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

2012 LIV TEKST RIKERE

2012 LIV TEKST RIKERE #4 2012 CELLEGRUPPER OG RELASJONER SOM BYGGER LIV s. 4 INTERVJU MED KÅRE SANDAKER OG JØRGEN KRISTIANSEN s. 6 GJELDEN SOM GJØR DEG RIK s. 12 EN OASE FOR LANDET s. 20 CELLEGRUPPER ER TEKST GJELDEN SOM I

Detaljer

Virksomhetsplan. Barna fortjener det beste. kalender. Store Tune Gård barnehage 2011 2012. www.storetunegaard.no

Virksomhetsplan. Barna fortjener det beste. kalender. Store Tune Gård barnehage 2011 2012. www.storetunegaard.no Virksomhetsplan kalender og Barna fortjener det beste Store Tune Gård barnehage 2011 2012 www.storetunegaard.no Barna fortjener det beste I var barnehage er leken i sentrum. Velkommen til et nytt og spennende

Detaljer

Hva er det som driver oss? Inntrykk fra Predikantkonferansen Teamtur til Østerrike Ski og akedag I Guds rike er det plass til alle

Hva er det som driver oss? Inntrykk fra Predikantkonferansen Teamtur til Østerrike Ski og akedag I Guds rike er det plass til alle Hva er det som driver oss? Inntrykk fra Predikantkonferansen Teamtur til Østerrike Ski og akedag I Guds rike er det plass til alle LEDERARTIKKEL t: Wiggo Skagestad wiggo@filakrs.no f: Frode Daland Temaet

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013.

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN FOR SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012-2013 INNLEDNING: Årsplanen du nå leser i, vil fortelle deg hvordan barnehagehverdagen er her hos oss i Skrållan barnehage. Arbeidsdokumentet

Detaljer

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 3 ÅR Barnehageåret 2014/2015 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE PRESENTASJON AV BARNEHGEN Skarstubben Familiebarnehage er en selvstendig familiebarnehage, som arbeider tett med Askeladden familiebarnehage. Familiebarnehagene

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet

VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet MIDDELTHUNSGATE 21A, 0368 OSLO TLF:23330644 WWW.CHILDPLANET.NO MAIL@CHILDPLANET.NO Vi har den glede av å ønske deg og din familie

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Del 1 Nasjonale føringer...4 Lokale føringer...4

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

mylder Hellig rom på Hånes ORDFØRER UNDERVEIS NORGESMESTER I FARTA side 25 Eidsvåg og Nupen skaper side 4 Nr 1/2010 ÅRGANG 1 side 7

mylder Hellig rom på Hånes ORDFØRER UNDERVEIS NORGESMESTER I FARTA side 25 Eidsvåg og Nupen skaper side 4 Nr 1/2010 ÅRGANG 1 side 7 mylder Magasin for misjonskirkene i Kristiansandsregionen Nr 1/2010 ÅRGANG 1 Eidsvåg og Nupen skaper Hellig rom på Hånes side 4 NORGESMESTER I FARTA side 25 ORDFØRER UNDERVEIS side 7 MISJONSKIRKENE I KRISTIANSANDSREGIONEN:

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet HISTORIE/BAKGRUNN I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne - og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen 10-16 år som synger musikk i stilartene

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 19 barnehager med rundt 370 ansatte og 1500 barnehageplasser. I tillegg

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Espira Gåserud Årsplan 2013/14

Espira Gåserud Årsplan 2013/14 Espira Gåserud Årsplan 2013/14 G Å S E R U D INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Evaluering 2013...4 Espira Vigilo Pro...4 Renholdssoner...4 Espira Gåseruds pedagogiske plattform...5 Standarder...5

Detaljer

Årsplan 2015 2016 Kongsvegen Barnehage

Årsplan 2015 2016 Kongsvegen Barnehage 1 Årsplan 2015 2016 Kongsvegen Barnehage Innhold 1.INNLEDNING... 3 2. HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 Plan for utarbeidelse og evaluering av årsplanen... 4 3. KONGSVEGEN BARNEHAGE... 4 4. PRIMA AS... 5 4.1 HOVEDMÅL

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

Årsplan. Helgelandsmoen barnehage 2014 Trygt og godt for store og små

Årsplan. Helgelandsmoen barnehage 2014 Trygt og godt for store og små Årsplan Helgelandsmoen barnehage 2014 Trygt og godt for store og små 1 Innhold Innhold 2 Innlending 3 Historie Sykestua 1868 4 Avdelingene 5-6 Lovverk, rammeplan og årsplan 7 Lokal rammeplan 8 Visjon,

Detaljer