Overskudd til avsetning med videre kr ,- kr ,-

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overskudd til avsetning med videre kr. 25.000,- kr. 600.000,-"

Transkript

1 KOMMENTARER TIL REGNSKAP 1977: Økonomisk har året 1977 vært noe bedre enn året før. Som det fremgår av tablået hytter, vertinner og overnattinger gikk besøket på hyttene opp igjen med 708 overnattinger i forhold til Hyttenes kapasitet er allikevel ikke utnyttet, særlig ikke om sommeren. Inntektene har i året løpt bra inn og har overstega det budsjetterte. Styret og kontoret har søkt å holde utgiftene nede. Medlemskontingenten har gått bra inn overensstemmende med det budsjetterte. Uten gode bidrag og gaver, inntektsført med kr , ville regnskapet gått ut med et underskudd på kr ,. Med de mange bidrag og gaver gikk årets regnskap ut med et overskudd på kr ,76 før avskrivningen. Balansen for 1977 er skrevet om og rettet opp i henhold til de bemerkninger som fremkom på generalforsamlingen. Budsjettforslag 1978 Kontobetegnelse: Debet Kredit I, Basis Fjellposter: Losji-inntekter kr ,- Gaver, bidrag «82.000,- Inventar, utstyr kr , Ordinært vedlikehold «80.000, Assuranse «51.000, Skatter, avgifter, forpaktn «5.000, Varding, sikkerhetstjeneste «36.000, Telefon, radio «4.000, Reiseutgifter, inspeksjon «14.000, Møter, informasjon «32.000, T.T.'s turkomite «3.000, V Renter på lån «35.000, ^ Diverse _«5.000, Sum total I kr , kr. //. Drift av hyttene: Bervetning kr ,- Kiosksalg «60.000,- Mat kr , Brensel, lys vask «88.000, Transport «50.000, Lønn til betj. inkl. feriep « , Reiseutg. betjening «18.000, Arbeidsg. avg. lønn betj «53.000, Diverse _«5.000, Sum total II kr , kr ,- Suml + II.. kr , kr , ,- 160 ///. Administrasjonsutgifter. Medlemskontingent kr ,- Renteinntekter «23.000,- Diverse inntekter «15.000,- Lønn kontor kr , Honorar, regnskap, revisjon «22.000, Arbeidsg. avg. lønn kontoret «24.000, Møter, reiser «7.000, ^ Kontorhold «33.000, Porto, telefon «35.000, Diverse «6.000, Utstyr kontoret «17.000, Utgifter til årboka «75.000, Annonser kr ,- Salg av årbøker «1.000,- Sum total III kr , kr ,- Sum total I + II + III « , « ,- IV. Nybygg og restaurering: Bidrag fra Feriefondet/andre bidrag kr ,- Vannverket Gjevilvasshytta/byggearb kr: , Sum total IV kr , -kr ,- Suml + II + III IV « , « ,- Overskudd til avsetning med videre kr ,- BUDSJETT 1978 Budsjettet avvikler ikke fra tidligere års budsjetter. Det er foretatt en nøyaktig beregning som underlag for de enkelte budsjettpostene. Kontingent for 1978 ble fastsatt på generalforsamlingen Det er foretatt nødvendig justering av priser og lønninger for 1978 også i forhold til DNT og øvrige foreninger. Kontingent 1979 Styret foreslår ikke endringer i kontingentsatsene for

2 DLR FRDST MURMESTERE BMGNINB5FDRRETNINE Erling Skakkesgt. 2 b Sentralbord OPTIKUS KOREN TRONDHEIM Støtt med Deres foreningen medlentsshap Støit med Deres foreningen medlemsskap (Mi ^^ Vi er spesialister på VERKTØY ELEKTROVERKTØY BESLAG SMIJERNSVARER SKRUER OG STIFT FILING AV NØKLER LEGG VEIEN OM..2i:iiialdiir5T-...HUst^S]M^ Fjordgata TRONDHEIM-Sentralbord (075)20520 lagkunnninp og service dusknlvdge \ radioogtv. ralllelswav lil Oa craduwene sikker oaafvfliorvj finnwossi BraaiiiiigBiiggt. aiiej SPESIALIST I SPESIALIST I, SPESIALIST I F^SSo OGTV ^ RADIO OG TV ^ RADIOOGTV

3 MERCEDES-BENZ Kraft Komfort Kvalitet. A/s MOTOR-TRADE TRONDHEIM Fritidshuset bygger De selv om de vil! VAKRE - VARME - VARIGE - LAFTEDE TØMMER PLANK TRØNDER HYTTER KJELDSTAD MENNE Sv. Menne, Byggtekn. avd. - Tlf ( Telex Menne-gården St. Olavsgt. 14, 7000 Trondheinn, Norge

4 Hurra norsk ost! Et tre ganger tre for norsk ost er sannelig hva den fortjener. God for en førsteplass.' Ekte naturprodukt. 60 varianter. 60 forskjellige smaksopplevelser. Hipp hipp!

5 1AQ IfiQ ODD IWI KLEVELAND A/S W»-**.*» ' tlfcjt BMW-SENTERET, NARDOVEIEN 9 TLF TRONDHEIM A/S MASKINAGENTUR Kongrens gt. SV Telefon SS V «O ^^^^^^^^H ''^ ^v. * '- ødegård Sæter og Fjellstue Rondane 1000 m.o.h. ca 24 mil fra Trondheim 6 km fra E6, avkjøring 1 km sør for Bukkerhaug. Rimelige priser for faste gjester og fotturister. Her er det fin utgangsposisjon for de som ønsker en tur Rondane rundt f.eks. til Haverdalen, Dørasæter, Raudvassbu, Mysusæter om Per Gynt Smekksjøsæter Høvringen og tilbake til Skogsætrene. Inngjerdet parkeringsplass. Velkommen til Ødegård sæter. Dillner og Støens handelsskole Kontorlærlingskole Tidl. Myklands h.sk, Grunnl. 1908) Handelsskole: Ett-årig aftenkurs og halv-årig kurs. Kurser i Stenografi og maskinskrivning Be om skolens plan. Den sendes fritt. Telef TRONDHEIM: TYNSET: VERDAL: BODØ: NARVIK: TROMSØ: NORDREISA: KIRKENES: Aspelin Stormbull Region Nord Aspelin-Stormbull Trondheim ^/s Byggmarked Tynset ^Is Aspelin-Stormbull Verdal '^Is Aspelin-Stormbull Bodø ^/s Aspelin-Stormbull Narvik '^/s Aspelin-Stormbull Tromsø '^Is Aspelin-Stormbull Nordreisa '^/s Chr. Tømmerstøl ^k

6 I7n 171.0^^^^. Ki Ctullsineder i Trondheim P. SKARSTEN Folkets Hus Telefon mmsmm Divisjon Ranlieim Papirfabrildc MØLLERS GULLSMEDFORRETNING A/S Munkegt. 3 Telefon FRIDTJOF MORKEN Midt i Nordre gt. Telefon Til en vellykket \erie hører et interessant Besøk våre spesialavdlinger og rådføre Dem med våre erfarne konsulenter. NORSK HUSFLIDS VENNER HUSFLIDEN Prinsensgt. 34. TRONDHEIM Klart for fjellturen! kåtidarbeide ODIN DOMAAS Munkegt Telefon OLA DAHLSVEEN A/S Olav Tryggvasons gt. 24 Telefon PAUL O. ISDAHL Innherredsveien 2 B Telefon Husk f rotte håndkle! Husk poselaken! BO-tekstil Søndre gt. 20 Telefon Vis a vis St. Olavs apotek Støtt med Deres foreningen medlemsskap

7 ron6heim tgår og i6ag 1914-^1964 Redigert av Haakon Odd Christiansen Boken er et supplement til det tidligere utgitte 4 binds verket «Trondheim Bys Historie» som omhandler tidsrommet år Pris: Skinn kr. 100,, sjirting kr. 90,, hft. kr. 75,. Naturen greier sin farvelegging selv. Men gjelder det maling av hytter og hus, da står vi til tjeneste. Gaven til alle som er glad i naturen og fjellet: GJÆREVOLL/JØRGENSEN FJELLFLORA Ny utgave innbundet i mykt plasbind kr. 37, utg. Engelsk utgave kr SVEIN HAFTORN: FJELLFAUNA Innbundet i mykt plastbind kr. 34,00 TRONDHEIM TURTERRENG Boka om Bymarka, Strindamarka og Vassfjellet Innbundet i mykt plastbind kr. 21,50 Østerlie's Farvehandel A.s NYTT OPPLAG STRINDA BYGDEBOK l/iv Rikt illustrert Innbundet sjirting kr. 225, TRONDHEIM I 1000 AR Historisk guide Innbundet kr. 32,50 F. BRUNS BOKHANDELS FORLAG A/S 100 år i bokens tjeneste TELEFON

8 Byens sprekeste 119-åring JULIUS MASKE A/s Lade Alle Trondheim Sentralbord (075) >?0^ PAPIR, PAPP OG KARTONG KONTORREKVISITA ESKER, EMBALLASJE MAGNETSKILT FOR BILER DEKORMATERIELL FERDIGGJØRING AV TRYKKSAKER SPESIALOPPDRAG M.M. Trim i fjellet slapp av i HUS bygget av NORVIK i AASEN AfS BYGGMESTERE Gamle Kongevei Trondheim En dag kan du trenge et lån! Benytter du en banks sparelånsordning oppnår du 6 % rente på dine sparepenger, samtidig som du opparbeider deg retten til å få låne i banken. Noe å tenke på? Henvend deg til oss for ytterligere opplysninger. Bergen Bank Bøndernes Bank A/S Fellesbanken A/S A/s Fiskernes Bank Forretningsbanken A/S Kreditkassen Samvirkebanken A/S Spareskillingsbanken Trondhjems og Strindens Sparebank Bgå^en ^cøe(tait&el TELEFON FARVEHANDEL ØVRE ALLÉ 1 - SINGSAKER HeidarKUH Olssn FARVEHANDEL INNHERREDSVEIEN 2 E

9 ROHDE Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper % ROHDE TRONDHEIM Fbrdireide avskrapning medtverrkreppingog enyeislgørt perforering. Et miljøvennlig produkt fra Østerdalen...JUji) l>aul Hbod ^i TRONDHEIM L O. HEGSTADVs FISK- OG VILTFORRETNING Etablert 1888 Telefoner Sentralbord Telegramadr.: «Lohegstad»

10 Wrmsmaamamfn» Bygningsartikler Sivilingeniør Kr. Gjettum M.N.I.F. Rådgivende ingeniør for V.V.S. M.R.I.F. Erl. Skakkesgt. 25, 7000 Trondheim, tlf. (075) Varmeanlegg Ventilasjonsanlegg Sanitæranlegg Rørtekniske anlegg Kjøkkener - Vaskerier Kjøle- og fryseanlegg uene^&om^^ NICOLAY BUCH TRONDHEIM LA DET BLI SPORT - GÅ TIL m L E F S T A D SPORTSFORRETNING A/S Munkegaten 44 TRONDHEIM Telefon SRUNNIAGT18«6 ^ KRAFTFOR POSTBOKS TRONDHEIM FJORDGATA 3 TELEFON POSTGIRO BANKGIRO TELEGRAMADR. KORNMØLLEN HVETEMEL KæHlifD SKOMAGASIN Olav Tryggvasons gate 17 TRONDHJEM ^^ 179

11 SWSWSBBScesnTBSBBfp reis medsend med 9 Alltid og gjerne til tjeneste! DET NORDENFJELDSKE DAMPSKIBSSELSKAB Trondheim - Telex NFDS NFDS (Passasjer) Telefon Telegr.adr. «Nordenfjeldske» itts^ tpis<l^te4te^ RIMELIG OG GODT MED CHARTERFLY FRA VÆRNES: SAGA SOLREISER Benidorm Jugoslavia Mallorca STJERNEREISER Algarve London Mallorca TJÆREBORG Jugoslavia Mallorca Men først tar du en uke i fjellet! BUNTMAKBRE O. TRYGGV. GT. 17. III. ETG. - TRONDHEIM zj byen ~ PRINSEN HOTELL Stedet med de mange serveringsmuliglieter Kafeteria - Spisesal - Festsal Bistro - Bar - Grill - Vinstue Kieglekro HietB REISE B VR/4 Trondheim Levanger 181

12 JH5BW A/s NORSKE ESSO TELEFON TRONDHEIM Varebestilling lager Høvringen Tlf H. P. HENRIKSEN ^léi^^ GULLSMED Gull, sølv, tinn og plettvarer TELEFON GILDE og GEMAN FOREDLETE KJØTTVARER er noe som smaker etter Proviant for en vellykket tur dager med massevis av sol får De. Deres og frisk luft! dagligvareforretning. GILDE Bøndernes Salgslag i HORGS BOKHANDEL EFTF. A/S GJENSIDIGEGÅRDEN, NORDRE GT. 12 Telefoner og Trondheim Før De planlegger turen vil jeg anbefale Dem å komplettere kartbeholdningen ved hjelp av mitt STORE KARTLAGER A/S LANGLAND & SCHEI MEKANISK VERKSTED Sodemanns gt. 1 TRONDHEIM 183

13 R-araara TRONDHEIM MØRTELVERK A/S Ormen Langes vei 9 Telefon * HEIMDAL BETONGSTASJON Industrivegen Telefon Ferdigbetong og Tørrmørtel Tur-og fjellteltet "Børgefjell". Design og produktutvikling i sanaarbeid med kjente tur- og ekspedisjonsmedlemmer Materialer yttertelt: Polyurethanbelagt' vanntett nylon. Silicone impregnert. Materialer innertelt: Ventilerende nylori Vanntett nylonbunn som fortsetter opp til innerteitets rette sidevegger. Ekstra rom i begge ender av ytterteltet for utstyr, koking av mat etc. Inn- og utgang i begge ender av inner-,..og yttertelt Innerteltet utstyrt med 2 ventiler wed netting. Ytterteltet har 4 ventiler som kan åones og lukkes. Lettmetall stenger og plugger. Nylon glidelås. Farger,: Olivengrønn, blå, orange. Leveres med myggnetting. MERKETSOM GARANTERER KVALITET 7000 Trondheim "Helsport Vand Konstruksjon: Fyllmateriale: Stoff: Mål: Personlengde: Laveste temperatur: Tdtalvekt: rer n Gjennomstukket, fylt med fiber. 90 cm nylon glidelås i siden, varmeisolerende klaff på innsiden. En lett varm og spenstig fiksert helsyntetisk "Dacron Fiberflex" - Dunlignende fiber. Innvendig: Bomull/acryl. tjtvertdig: Lakknylon. Bredde: 80 cm. Lengde: 225 cm. Opptil: 190 cm. ^10 C 1,75 kg med trekk. Ekspertenes anbefaling Deres sikkerhet Be Deres sportshandler om katalog og fagmannens råd. Nidaros Skomagasin Thorbjørn Hjelseth Ths. Angells gate 13 SKOTØY GUMMISTØVLER TØFLER En gros TELEFON STOFFSPESIALISTEN liwklinges En de.n KLÆDESHANDEL NORDRE GT.'21 Bokreditt og interessekontorene TRONDHEIM 185

14 BRUK ELEKTRISITET TIL KOKING OG OPPVARMING Trondheim Elektrisitetsverk Keiser Wilhelm og de Kongelige med Følge ankommer til Fjeldsæter. FRA DET OPPRINNELIGE, EKSKLUSIVE FJELLSÆTER SANATORIUMS GLANSDAGE, FORNEMME GJESTER MED STORE KRAV TIL KOMFORT. J^- WEHNEK, n FØRSTE KLASSES RØRLEGGERARBEIDE UTFØRES NU SOM DA AV Deres erfarne partner på alle områder innen elektroteknikken K. LUND ^ Holtermannsv TRONDHEIM SIEMENS NORGE A/S Sluppen Trondheim LEDENDE RØRLEGGERFIRMA I TRONDHEIM SIDEN 1874 ISA 187

15 isverre Strømsland MANUFAKTUR EN GROS Leirfossvn. 4& Telefon CHR. SØRBNSBN ^/s Tlf Trondheim Tobakk Sjokolade De fleste mennesker vil før eller senere stå overfor spørsmålet om anskaffelse av goder som krever større uttellinger, som f.eks. tomt, egen bolig, hytte, bil, større anskaffelser til hjemmet osv. Med en innskuddskonto i en bank skaffer De dem en bankforbindelse og oppnår derigjennom en preferert stilling som lånsøker samtidig som De legger til side den nødvendige egenkapital. Bergen Bank Bøndernes Bank A/S Fellesbanken A/S A/S Fiskernes Bank Forretningsbanken A/S Kreditkassen Samvirkebanken A/S Spareskillingsbanken Trondhjems og Strindens Sparebank O/i/I D I L H U S E T Leverer ferdige oppsatte hytter. Leverer også til selvbyggere. Alt 1 trelast, dører og vinduer. BENSIN - GARASJER - VERKSTED BILER - BÅTER - MOTORER MOTORSYKLER - MOPEDER - DELER Snnde hvilir Erling Sande Telefon Berkåk loq 189

16 I^mmmmmmmmam ØVRE SURNADAL Tlf. (073) FJELLANGER NA^IDERØE AS INGENIØR- OG ARKITEKTFIRMA Ligger ved nordvestre ende av Gråsjøen i Trollheimen. Bilvei helt frem. 15 km fra Kvammen gård. (midtveis på veien mellom Trondheim og Kristiansund riksvei 65). Overnatting 24 senger i 2 og 4 sengsrom, 3 hytter med 4 sengeplasser i hver. Frokost og middagsservering. -et goctt jectemåetcd Priser som Trondhjems Turistforening. Båtutleie og rikt fiske i Gråsjøen. Fiskekort. 191

17 IMjjpjiBlBBB B Hvis du trør du ikke eier mye avverdi - prøv åfittineut hva det vil koste deg å kjøpe nytt. At prisene stiger hvert år, kan du ikke gjøre mye med - men du kan sørge for at forsikringen din virkelig svarer til dagens priser på det du eier. For du vet vel at halv forsikring bare gir halv erstatning - enten det gjelder total eller delvis skade? Skriv opp alt du eier (en enkel oversiktsliste får du gratis av oss). De fleste er nemlig ikke klar over hvor meget de eier. Ta senere en liten butikkrunde og se hva du ville måtte betale hvis du skulle kjøpe alt nytt. Sannsynligvis blir du sjokkert. Kontakt oss idag - så kan vi snakke nærmere om riktig forsikringssum. torebrattti-4ltiun i nærheten når det gelder 1 Regionkontoret Kongens gt. 16, Postboks 102, 7001 Trondheim Telefon (075) Mosjon er godt, Smak selv. m».eu TURKJBRING med tidsmessig og komfortahlc turbusser Turbilkontoret har busser for ethvert behov og kan på kort varsel påta seg: SKOLETURER SIGHTSEEING SELSKAPSTURER BEFARINGER Ring eller for nærmere opplysninger. TURBILKONTORET ^^^RUTEBILSTASJONEN il -TRONDHEIM PERSONBEFORORING TURBILKJØRINQ

18 URMAKER HÅKON LIAN Fr. Falch's eftf. Etablert 1866 Nordre gt. 9 MOTE FOR MENN DRESSER, JAKKER, BUKSER, f» «"PEDERSEN ^ ^ U ^ ^ «T»»LeHT.«st FRAKKER OG KAPPER SPORTS- OG IDRETTSUTSTYR Butikk og Storkjøkkenavdeling: Olav Tryggvasonsgt. 35 Kopper og Glass «I hytta gaveartikler og suvenir. Den ven» du sølier - du finner i bølter hos meg LYNGS BOKHANDEL A.S. en Sentraibokhandel Olav Tryggvasonsgt. 26 Sentralbord Trondheim Papp-tekkinger og isolasjonsarbeider utføres av våre spesialister. 'SSbS^ t^rne Det store utvalg i herreklær fra innerst til ytterst, fra øverst til nederst finner De hos mtmff TRONDHEIM Nordre gt. 10 A.S Trondhjems Papir- 8c Papfabrik 195

19 mmmmmmm Tannleger i Trondheim HUGO DALAKER M. N. T. F. Kongens gt. 30 Telefon «itai det vare Stiatos CATO CHRISTOPHERSEN M. N. T. F. Nordre gt. 12 Gjensidige-gården Telefon LASSE BREMNES M. N. T. F. Nordre gt. 12 Telefon ROAR BERGE M. N. T. F. Nordre gt. 2 Telefon Kjøp Stratos melke^okolade^ldag. Se hvor porøs og deilig den er. Støtt med Deres foreningen medlemsskap 197

20 <><i?! ETABLERET 1856.o VVS IMDUSTRIEB/VS KlllPlOP deo velkliiiltc! Ite er antld, velkoiiiiiiiib! HALTVIK FANORDRE NORDRE GT. 12 -TELEFON TRONDHEIM Oi^ THAULOW^JBN SENTRALBORD TRONDHEIM SENTRALBORD DRAMMEN Efamenes hjørne vdkommcn inn BLOMSTERHANDEL TRONDHEIM OLE DAHL T R O N D H E I M TEKSTILYARER DAMEKONFEKSJON 199

21 ispeéialhet ^ermetiék kføhpålecf^ o^ ^urproviant HEIMDAL CANNING ^ UTSALG: Ole Kolstads vei 3 Telef , Heimdal Us TrMnjmis CaititstiilKri n EUnpnHrfoppedng Sluppenveien 12 Telefon sentralbord BØKER og PAPIR Jernbeton Trondhjem A.S Olav Tryggvasons gt. 26 Telefon * GLOBUS-FORLAGET A/S Telefoner BOK- OG PAPIRHANDEL ALT TIL HAVE OG GARTNERI Kongens gt. 15 Trondheim Såvarer gjødning redskaper blomsterlftk planter Kataloger og prislister på forlangende mmsmmh Kongensgt Trondheim Tlf

22 BRUKSKUNSTBUTIKK TELT SOVEIHfSEH KYGGSEKKER KerdmiKK Brukskunstbutikk tlf Prinsens gt. 32 Keramikkverksted Repslagerveita 4, tlf O. ARNSTAD TRELASTFORRETNING SENTRALBORD TRONDHEIM Norsk og svensk trelast Sponplater Trefiberplater Kryssfiner Parkett Listverk TRONDHJEMSJERMINDUSTRI TRONDHEIM DE NmiSKE GJHl-1 SnUTFABIIIKHR A-S TrndijHu m - 01 Sprttfilirjk Aithm Imitun -^k A L M E X B I L L E T T M A S K I N E R K A S S A R E G I S T E R - VEKTER BUTIK K MASKI NER OG UTSTYR TRONDHEIM: JOMFRUGT. U TLF.: '21580 OSLO: ROSTEDSGT. 10 TLF.: ' BERGEN: MARKEN 8 TLF.:

23 «Fjeiiregei nr. i i/» Husk å ta med frukt i sekken sommer som vinter. A-I GARTNERHALLEN TRØNDELAG DISTRIKT ^A^ MONNE I^HRBTENB n/s R KONTORMASKINER OG SERVICEVERKSTED Ranhelmsv. 7 A Postboks Trondheim Sentralbord (075) Verkstadet direkte (075) Bankgiro Postgiro Prosjektadministrasjon Byggledelse Boligbygg Skolebygg Forretningsbygg Industrianlegg Kaier Dammer Fjellanlegg Takster - skjønn Olivetti SIVILINGENIØR _ ^. ^.. gpaimts-g. MØRCH RÅDGIVENJDE INGENIØRER I BVGGETEKfMIKK. RRQSJEKTADMINISTRASJON OG EIYGGELEOELSE TRONDHEIM NAMSOS SANDGT 2 CARL GULBflANDSONS GT 3 5 (0/5 3J.'40 (077) MO I RANA O T OLSENS GT 23 (078)

24 m ^:^^>L^=^ Barske fjellfolk med stål i ben og armer Benytt vårt verkstecj. STÅLKONSTRUKSJONER Tlf Trondheim E. FJELDSETH ELEKTRISITETSFIRMA A/S ANLEGG INGENIØR- OG ENTREPRENØRFORRETNING Industriveien HEIMDAL Tlf Feriereiser med buss Be om vårt program for gruppereiser. Vi har noe for enhver smak. C. LUND SKIPSEKSPEDISJON SKIPSMEGLER SPEDISJON ASSURANSE Hemne-Orkladal Billag "å 7200 KYRKSÆTERØRA RI NOROL Norsk Olje a-s

25 ietbitt^<^^ oppåv)ft**h Skal du innrede et «bittelite» rom oppå loftet, har vi tingene som skaper hygge og glede. Se bare: Sj^resstepper 4 kvaliteter mange størrelser fra 59,- Finske Rakha-matter tykke, fine stripemønstre 390,- 140 x 120 cm tt har kurvstoler, lodne skinn og masser av andre originale, festlige ting. 208 Paulsen';^ Hj. Kjøpmannsgt./ Dronningens gt.

msf// MERKET SOM GARANTERER KVALITET 7000 Trondheim

msf// MERKET SOM GARANTERER KVALITET 7000 Trondheim p-t «BflI MK I iå^ lic^i Årsberetning 1975 89. årsberetning Tur- og Ijellteltet "Børgefjell». Design og produktutvikling i samarbeid med kjente tur- og ekspedisjonsmedlemmer, tvlateriaier yttertelt: Polyurethanbelagt,

Detaljer

Våre bedrede. Lover for Trondhjems Turistforening. (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.)

Våre bedrede. Lover for Trondhjems Turistforening. (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) Våre bedrede Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) 1935 1947 1947 1947 1949 1952 1953 1954 1954 1957 1957 182 Æresmedlemmer: 1935 Ludvig Sivertsen,

Detaljer

skal det være Stratos

skal det være Stratos wm Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1^58.) skal det være Stratos Kjøp Stratos melkesjokolade Idag. Se hvor porøs og deilig den er- FORMÅL 1. Trondhjems

Detaljer

1.1. -?s VÅRE ANNONSØRER:

1.1. -?s VÅRE ANNONSØRER: Som medlemmene vil være kjent med, er det på tale å få dannet et Norske Turistforeningers Forbund. Det har vært arbeidet med denne saken i 25 år, men det ser nå ut til at den vil bli rodd i havn. På kommende

Detaljer

erling Sande Telefon 216 - Berkåk

erling Sande Telefon 216 - Berkåk BUDSJETTFORSLAG 1972 Inntekter: Medlemskontingenter, div. renteinntekter, div. Inntekter Bevertning, kiosksalg Losji-inntekter Bidrag Trondheim Kommune kr. 16.000, Bidrag Feriefondet.' «98.000, : Anonyme

Detaljer

LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING. ELGESÆTER FABRIKKER A/s TELEFON 20050 TELEGR.ADB.: ELF AS KVALITETSMERKET PÅ: TRONDHEIM MEDLEMMER

LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING. ELGESÆTER FABRIKKER A/s TELEFON 20050 TELEGR.ADB.: ELF AS KVALITETSMERKET PÅ: TRONDHEIM MEDLEMMER LOVER l for TRONDHJEMS TURISTFORENING (Vedtatt på generalforsamlingen 18 mars 1949) FORMÅL 1. Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å utvikle turlivet. Særlig skal den fremme fotvandring og

Detaljer

Årsberetning & Regnskap 1989

Årsberetning & Regnskap 1989 Årsberetning & Regnskap 1989 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administtasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Ovemattinger Midtre Gjevilvasskam

Detaljer

ÅRSBERETNING 1990. 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter

ÅRSBERETNING 1990. 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter ^ ÅRSBERETNING 199 SM ^ >fc 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Overnattinger Den svenske

Detaljer

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING Årsberetning 1969 58 ROHDE Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper ROHDE L O. HEGSTAD FISK- OG VILTFORRETNING Etablert 1888' : : Telefoner Sentralbord 29600 Telegramadresse..Lohegstad" 82. årsberetning GENERALFORSAMLING

Detaljer

ÅRSREGNSKAP FOR 1939. 82 Trondhjems Turistforening

ÅRSREGNSKAP FOR 1939. 82 Trondhjems Turistforening 82 Trondhjems Turistforening Gjeld: Pantegjeld i Nedalen... kr. Obligasjonslån, utvidelse av Storerikvold kr. 9 T.200,00 -=- forærte obligasjoner...» 990,00 Vekselobligasjonslån i Trondhjems Sparebank

Detaljer

ANDR. L. RUS. Lover for Trondhjems Turistforening DET GA M LE SOLIDE. (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.)

ANDR. L. RUS. Lover for Trondhjems Turistforening DET GA M LE SOLIDE. (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.) Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.) FORMÅL 1. Foreningens formål er å utvikle turistlivet i Trøndelag, særlig ved å lette og fremme fotvandringen og utbrede

Detaljer

Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1960 73. årsberetning. Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1960 73. årsberetning. Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander. Trondhjems Sparebank Årsberetning for 1960 73. årsberetning Opprettet 1823 SIKKERHETSBOKSER HJEMMESPAREBØSSER FORMUESFORVALTNING Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Detaljer

Rennebu Nytt. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2008 5. juni Årg. 31. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no

Rennebu Nytt. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2008 5. juni Årg. 31. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2008 5. juni Årg. 31 Fulldistribusjon www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Jenter i høyløe på Jølhaugen Foto: Dagfinn Vold SOMMER PÅ VEIKROA

Detaljer

STUDENTERREVYEN - 59 WKATiTr OK ELEKTRODEN. Jo u-59

STUDENTERREVYEN - 59 WKATiTr OK ELEKTRODEN. Jo u-59 STUDENTERREVYEN - 59 WKATiTr OK ELEKTRODEN Jo u-59 9itte r en, uung En øy lå i Sundastredet, uten innbyggere og uten konju turer, og var en pryd for geografien og for seg selv uheldig dag forsvant den,

Detaljer

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere HABO-bladet MEDLEMSBLAD FOR HALDEN BOLIGBYGGELAG NR. 1 MARS 2013 SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere Arkitekten bak Brekkerødlia

Detaljer

Ulsaker & Nilsen dagligvarer AS Vi ønsker velkommen til en hyggelig handel

Ulsaker & Nilsen dagligvarer AS Vi ønsker velkommen til en hyggelig handel w mf Redaktørens hjørne Julen nærmer seg og noen har kanskje tenkt å feire den på fjellet. Det er blitt vanligere de siste årene å både feire jul og nyttår på fjellet. Årsaken til dette kan være så mangt.

Detaljer

Trondhjems Sparebank. ooooooooooooooooooooooooooooo 64 ÅRSBERETNING

Trondhjems Sparebank. ooooo<x>ooooooo<xxx>oooooooooo<x>oooooo<x>o 64 ÅRSBERETNING ooooooooooooooooooooooooooooo Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 SBE RETNING FOR 1951 64 ÅRSBERETNING iitljieralforsamling ble holdt i Børssalen i Handelsstandens Hus tirsdag den 1951 kl.

Detaljer

BRA. Trivselsprisen se side 9 Andelseier og forretningsdrivende se side 14. Ny medlemsfordel se side 28

BRA. Trivselsprisen se side 9 Andelseier og forretningsdrivende se side 14. Ny medlemsfordel se side 28 bo! NR 3 / 2007. ÅRG. 6 Trivselsprisen se side 9 Andelseier og forretningsdrivende se side 14 Ny medlemsfordel se side 28 BRA Norske Boligbyggelag MEDLEMSBLAD FOR KONGSVINGER OG OMEGNS BOLIGBYGGELAG AL

Detaljer

Gå hvor du Sko for hele familien og alle anledninger finner du, 1 'i^xs hos Falkanger IB VI

Gå hvor du Sko for hele familien og alle anledninger finner du, 1 'i^xs hos Falkanger IB VI Gå hvor du Sko for hele familien og alle anledninger finner du, 1 'ixs hos Falkanger IB VI Ns :l FALKANGER EURO SKO Den Grønne Brygge Trondtieim Toi% City Syd KBS-KJBpesenter Mellius-Torget Naturen greier

Detaljer

Sentrenes. Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret S O LVAN G S E N TE R E T

Sentrenes. Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret S O LVAN G S E N TE R E T Sentrenes aktivitetstilbud FORSMANN SENTERET S O LVAN G S E N TE R E T Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret Innhold Side Velkommen til

Detaljer

Nytt fra NR. 48 JUNI 2012

Nytt fra NR. 48 JUNI 2012 Nytt fra NR. 48 JUNI 2012 Leder Da er det klart; Tydal Kommunestyre bevilget i møte 7. juni 800 000 kroner til Stugudal Fjell til innkjøp av tråkkemaskin og teknisk utstyr. Det er et svært gledelig vedtak,

Detaljer

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som www.betongen.no Besøk oss på nettet! Moss Motorbåtforening lenge leve. Ja her kommer endelig SNEKKA. Det har tatt litt lengre tid enn først antatt å lage denne jubileumsutgaven. Den inneholder veldig mye

Detaljer

N R 1. Bondivann. SIDE 12 - Peter Zeiner: Om å bo på Rykkinn. SIDE 5 - Bondivann. SIDE 22 - Orden på rommet

N R 1. Bondivann. SIDE 12 - Peter Zeiner: Om å bo på Rykkinn. SIDE 5 - Bondivann. SIDE 22 - Orden på rommet N Y T T N R 1 2 0 0 6 Bondivann SIDE 5 - Bondivann SIDE 12 - Peter Zeiner: Om å bo på Rykkinn SIDE 22 - Orden på rommet 2 ABBL NYTT NR 1 2006 MEDLEMSBLAD FOR ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAG NR 1-2006 Ansvarlig

Detaljer

Verdi Versjon Mars 07- Side 1 av 10

Verdi Versjon Mars 07- Side 1 av 10 Versjon Mars 07- Side 1 av 10 Innhold Innledning...2 Hvordan vil jeg ha det?...3 Når?...4 Hvor lenge?...5 Hvor lenge skal jeg leve som pensjonist?...5 Endrer kostnadsbildet seg?...6 Er virkelig penger

Detaljer

Hovedmuseet hadde jeg opprettet på en stasjon på et stort sted. Da blir det flere alternativer for at turister kan komme fram til hovedmuseet.

Hovedmuseet hadde jeg opprettet på en stasjon på et stort sted. Da blir det flere alternativer for at turister kan komme fram til hovedmuseet. Numedalsbanen Numedalsbanen ligger vakkert til i en vakker dal. Den er en attraksjon. Men, selv med så vakre omgivelser rundt, er det ikke så lett å lokke turister til banen. Hvorfor det? Banen er en gammel

Detaljer

Nr. 3 September 2003 Årg. 23 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. Foto: Trine Suphammer. Seniortrim med Kari-Anne Wold

Nr. 3 September 2003 Årg. 23 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. Foto: Trine Suphammer. Seniortrim med Kari-Anne Wold Nr. 3 September 2003 Årg. 23 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Foto: Trine Suphammer Seniortrim med Kari-Anne Wold algets kval V Ut Pensjonistene gikk seirende ut av pensjonstriden i sommer.

Detaljer

nytt HVALER Foreningens årsmøte avholdes lørdag 30. juni på Floren skole, Kirkøy. Vel møtt! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 18. NR.

nytt HVALER Foreningens årsmøte avholdes lørdag 30. juni på Floren skole, Kirkøy. Vel møtt! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 18. NR. nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 18. NR. 2/2012 Foreningens årsmøte avholdes lørdag 30. juni på Floren skole, Kirkøy. Vel møtt! HVALER-NYTT - NR. 2/2012 1 Minneord Frank Holstad Dødsbudskapet

Detaljer

Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret www.sandefjord.kommune.no

Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret www.sandefjord.kommune.no Sentrenes aktivitetstilbud Velkommen til Bugårdsenteret Velkommen til FORSMANN SENTERET Bugårdsenteret Velkommen til Bugårdsenteret Velkommen til Bugårdsenteret S O LVAN G S E N TE R E T Bugårdsenteret

Detaljer

Nytt. Utlysning av Bondistranda. Byggetrinn 3, lavblokk se midtoppslag. Visning: 6. og 7. april kl. 13.00 Søknadsfrist: 12.

Nytt. Utlysning av Bondistranda. Byggetrinn 3, lavblokk se midtoppslag. Visning: 6. og 7. april kl. 13.00 Søknadsfrist: 12. Nr. 2-2013 Nytt NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Utlysning av Bondistranda Byggetrinn 3, lavblokk se midtoppslag Visning: 6. og 7. april kl. 13.00 Søknadsfrist: 12. april 2013 2 Medlemsblad for Asker

Detaljer

Tilbake på vannet. generasjoner skal kunne erfare litt av de røttene vi har og som er av betydning for vår identitet.

Tilbake på vannet. generasjoner skal kunne erfare litt av de røttene vi har og som er av betydning for vår identitet. God jul og godt nytt år til alle venner av D/S «Hvaler» Stiftelsen D/S Hvaler www.dshvaler.no Nr 2 Informasjonsblad for stiftelsen DS Hvaler og Hvalers Venner Desember 2013 Endelig flyter hun En gledens

Detaljer