Kmmp Olav Tryggvasons gate 17 TRONDHJEM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kmmp Olav Tryggvasons gate 17 TRONDHJEM"

Transkript

1 Bygningsartikler NICOLAY BUCH LA DET BLI SPORT - GÅ TIL LEFSTAD SPORTSFORRETNINGA/S Munkegaten 44 Telefon Kmmp Olav Tryggvasons gate 17 TRONDHJEM SKOMAGASIN ^k BUDSJETT 1974 I: Basis fjellposter: Utgifter Inntekter Losji-inntekter. kr , Gaver - bidrag «25.000, Inventar - utstyr kr , Orden, vedlikehold «85.000, Assuranse «35.000, Skatter, av gifter, forpaktning «5.000, Varding og sikkerhetstjeneste «8.000, Telefon og radio «3.000, Reiseutgifter, inspeksjon «6.000, Møter, brosjyrer, annonser, PR «15.000, Drift, bil og scooter «12.000, Renter «20.000, Diverse «2.000, SUB total I kr , kr , ll.drift av hyttene: Bevertning kr , Kiosksalg «30.000, Mat - innkjøp « , Transport «30.000, Brensel, lys, vask «40.000, Lønn, betjening « , Reiseutgifter, betjening (9) «10.000, Arbeidsgiveravgift, betjening «31.000, Diverse «1.000, SUB total II kr , kr , SUB total I + II kr , kr , III. Administrasjonskostnader: Medlemskontingent kr , Rente-inntekter «5.000, Diverse inntekter «4.000, Lønn, kontoret «82.000, Honorarer regnskap/revisjon «13.000, Arbeidsgiveravgift «14.000, Kontorhold «28.000, Porto, telefon «15.000, Diverse «1.000, 188 kr , kr , 189

2 @rort6hcim tgår og i6ag Redigert av Haakon Odd Christiansen Boken er et supplement til det tidligere utgitte 4 binds verket «Trondheim Bys Historie» som omhandler tidsrommet år Pris: Skinn kr. 100,, sjirting kr. 90,, hft. kr. 75,. Gaven til alle som er glad I naturen og fjellet: GJÆREVOLL/JØRGENSEN FJELLFLORA Ny utgave ib. i mykt plastbind kr. 25,50 Engelsk utgave kr. 25,50 SVEIN HAFTORN: FJELLFAUNA Innbundet i mykt plastbind kr. 25,50 TURTERRENG Boka om Bymarka, Strindamarka og Vassfjellet Innbundet i mykt plastbind kr. 21,50 Årboka: Trykningsutgifter kr , Annonse - inntekter :. kr ,- Salg bøker, SUB total III:., ' kr , kr ,- Total I + II -f- III i kr , kr ,- Overskudd *. «20.000, Hood BYGGEARTIKLER A/S Sigdal kjøkken og garderobe. Frod. av artikler i rustfritt stål. kr , kr ,- 190 Hovedred. PETER SJØHOLT og bygda ble by - Strindas historie Rikt ill. Innb. i hel sjirting kr. 55, I 1000 ÅR Historisk guide Innbundet kr. 22,50 F. BRUNS BOKHANDELS FORLAG A/S 100 år i bokens tjeneste TELEFON SKOLEVARER TRYKKPAPIR KONTORPAPIR KONTOR REKVISITA ISYKEARTIKLER > EMBALLASJE KREPP- PRODUKTER KONVOLUTTER Øbox Et nytt oji bedre pussepapir-system R-box betyr en holder for 2,5 kg's eller 7,5 kg's ruller av 30 g/m kreppet håndklæ-papir. Rullene er hylseløse og vikles av fra sentrum. Hygiene Økonomi T>aul FToodl ^/s Dora 1 - Boks Trondheim Tlf.(075)

3 MØRTELVERK A/S Ormen Langes vei 9 Telefon * HEIMDAL BETONGSTASJON Industrivegen Telefon CSrunnci 1860 Avdelingskontor Trondiieim Olav Tryggvasonsgt. 35 Telefon Ferdigbetong og Tørrmørtel FORSIKRING - FINANSIERING - LEASING Nidaros Skomagasin Thorbjørn Hjelseth Ths. Angells gate 13 I. C. PIENE & SØN AKTIESELSKAP SKOTØY GUMMISTØVLER TØFLER STOFFSPESIALISTEN En gros ihklingeie detail KLÆDEHANDEL NORDRE GT. 21 I Bokreditt og interessekontorene 192 TELEFON

4 BRDK ^ NYPE suppe STRINDENS SPAREBANK SØNDRE GT. 13 Opprettet 1842 FORVALTNINGSKAPITAL PR. 1/ ca. 138,5 MILL. KRONER også på turer i skog og mark. Rik på C-vitaminer! GUSTAF ASPELIN A/S OSLO - nøkkeleii tiltiys^ økonomi - ledende leverandør av stål og byggevarer KOKTO _ i Spamkillingsbanken

5 fårgp-tv...? IVBtB REISEB VRM Trondheim SPAR kr.looo Vi LÅNER kr.4000 DE DISPONERER kr CHR. SØRENSEN ^/s Tlf Trondheim Tobakk Sjokolade BENSIN - GARASJER - VERKSTED BÅTER - MOTORER MOTORSYKLER - MOPEDER - DELER MULTI-KONTI Leverer ferdige oppsatte hytter. Leverer også til selvbyggere. Alt i trelast, dører og vinduer. 196 BERGENS PRIVATBANK Sonde hviler Griing Sande Telefon Berkåk 197

6 A/s NORSKE ESSO TELEFON Varebestilliag lager Høvringen Tlf DLR FRD5T MURMESTER.^ BMENINBSFDRRETNING Erling Skakkesgt. 2 b Sentralbord H. P. HENRIKSEN GULLSMED Gull, sølv, tinn og plettvarer TELEFON J HORGS BOKHANDEL EFTF. GJENSIDIGEGÅRDEN, NORDRE GT. 12 Telefoner og Trondheim Før De planlegger turen vil jeg anbefale Dem å komplettere kartbeholdningen ved hjelp av mitt STORE KARTLAGER bruk banken liruk 198 A/S LANGLAND & SCHEI Sodemanns gt. 1 m " banken også for Dem ^^^^^^^^^m

7 Byens sprekeste 115-åring JULIUS MASKE A/s Lade Alle Trondheim Sentralbord (075) PAPIR, PAPP OG KARTONG KONTORREKVISITA ESKER, EMBALLASJE IVIAGNETSKILT FOR BILER DEKORMATERIELL FERDIGGJØRING AV TRYKKSAKER SPESIALOPPDRAG M.IVI. *TELT LA VEIEN GÅ HVORHEN DEN VIL - "'^tij&m'mwm,^'^ ^^"''''^" 9 fielltelt for 2 til 4 personer. Veier fra 1,5 ^. ^»Rii^-_'J L.ff'-iiaB^ l<g til ca. 3 kg. Stort utvalg i riktige modeller. AXEL BRUUN ALT I RADIO OG TV NILS HYjan y. SPESIALFORRETNING ilgomdhjehsjernindustri YOGA-MADRASSEN GIR FULLKOMMEN HVILE! En kvalitetsmadrass av polyether skumplast ideell også for hytta! Hovedforhandler I Trondheim Skumplastkjelleren - Kjøpmannsgt. 23 Anhm Iveitan -^Is A L M E X BILLETTMASKINER K A S S A R E G I STE R - VEKTER B UTI K K M A S K I N E R OG UTSTYR : JOMFf!UGT. 14 TLF.: '21580 OSLO: ROSTEDSGT. 10 TLF.: ' BERGEN: MARKEN 8 TLF.: SPESIALMÅL SKJÆRES PA STEDET! 201

8 URMAKER HÅKON LIAN Fr. Falch's eftf. Etablert 1866 Nordre gt. 9 CIR S SMESTER J:lngébretsen ) E. FJELDSETH ELEKTRISITETSFIRMA Munkegt Telefon Trondheim Verksted og lager: Holterm.v. 79, Sluppen Telefon Den venn du soker du finner i bøker hos meg: I i </^n^ Woh^tcaxclel i Vs PETER A. KNUDSEN Olav Tryggvasons gt. 26 Sentralbord Trondheim Hemne-Orkladal Billag 'k Papp-tekkinger og isolasjonsarbeider utføres av våre spesialister. KYRKSÆTERØRA A.S Trondhjems Papir- & Papfabrik

9 BRUKSKUNSTBUTIKK Med Nordiske varer. ^<?St^i^^., Barske fjellfolk med stål i ben og armer Benytt vårt verksted. KeramiKK- Eget keramikkverksted. STÅLKONSTRUKSJONER Tlf Trondheim Repslagerveiten 4 A/S ANLEGG INGENIØR- OG ENTREPRENØRFORRETNING TRELASTFORRETNING SENTRALBORD Norsk og svensk trelast Sponplater Trefiberplater Kryssfiner Parkett Listverk Industriveien HEIMDAL Tlf C. LUND SKIPSEKSPEDISJON SKIPSMEGLER SPEDISJON ASSURANSE 204 DE NORSKE GJIER-1SPRITEABRIKKER A-S TraDdhjoiis Gjir- oi Sprlttabrik Til en v&uykket l&rie hører et interessant Besøk våre speslalavdllnger og rådføre '!/ Dem med våre erfarne konsulenter. håttelarbeid^& HORSK HUSFLIDS VENNER HUSFUDEN OLAV TRYGVAS. GT

10 ^.JhM^iLZ^ ];f»'7'.r.ii=ian*»iiiiijibsiia ALT TIL HAVE OG GARTNERI Såvarer gjødning redskaper blomsterløk planter Kataloger og prislister på forlangende Stratos Kongensgt Trondheim Tlf BØKER og PAPIR GLOBUS-FORLAGET A/S BOK- OG PAPIRHANDEL Telefoner Kongens gt. 15 Trondheim porøs melkesjokolade ^J^.... den vejklsillii! Beer rf^ltvik PÅ NORDRE Kjøp Stratos melkesjokolade Idag. Se hvor porøs og deilig den er. 206 NORDRE GT. 12 TELEFON

11 Taiuilei:er i Trondheim m CSulIsmeder i Trondheim HUGO DALAKER M. N. T. F. Kongens gt. 30 Telefon I i I Folkets Hus P. SKARSTEN Telefon CATO CHRISTOPHERSEN M. N. T. F. Nordre gt. 12 Gjensidige-gården Telefon JUST ROLL THONER M. N. T. F. Munkegt. 9 Telefon MØLLERS GULLSMEDFORRETNING A/S Munkegt. 3 Telefon FRIDTJOF MORKEN Midt i Nordre gt. Telefon ODIN DOMAAS Munkegt Telefon FREDRIK SELMER M. N. T. F. Trenderheimen Telefon OLA DAHLSVEEN A/S Vis a vis Astoria Hotell i Nordre gt. Telefon THORVALD ZAHL M. N. T. F. PAUL 0. ISDAHL Innherredsveien 2 B Telefon Nordre gt. 2 Telefon PER FOSSLAND M. N. T. F. Støtt med Deres foreningen medlemsskap 208 Kongens gt. 15 Telefon

12 ^ClUje- o^ oléetreprodukåjoix^ REIDAR HOV K o KONTOR OG ATELIER KJØPMANNS GT. 46 TELEF POSTBOKS 2C a^. THAULOWf^SØH Klisjeanstalt BANKGIRO /4240' POSTGIRO ispeåiautet ^srmetiak kjøttpålegg ocf ^urprovlant HEIMDAL CANNING Vs UTSALG: Ole Kolstads vei 3 Telef. 46 O20, Heimdal SENTRALBORD SENTRALBORD DRAMMEN Damenes hjørne vdkommcn inn Jernbeton trondhjem A.S Olav Tryggvasons gt. 26 OLE DAHL TEKSTILVARER DAMEKONFEKSJOK Telefon * 210

13 Kontormøbler som øker hele kontorets kapasitet... TENK FORSIKRING TENK TRONDHJEMS FORSIKRING NOBØs nye kontorsystem er konstruert efter byggeklossprinsippet. Alle elementer kan kombineres på utallige måter. Derved skapes effektive arbeidsgrupper, alltid på et minimum av plass. Nye innredningsdetaljer, tilpasset kontorets mangesidige behov, skaper bedre orden og bedre flyt i arbeidet. rasjonell planløsning - fleksibel.innredning - elegant design. Ny design med rene linjer, i rolige samstemte farver gir kontoret et harmonisk, tidsmessig utseende. Nobø kontormøbler er uhyre slitesterke og krever intet vedlikehold utenom vanlig vask. Legg merke til skrivebordsskuffene som glir lekende lett og lydløst på kulelagrede sleider og kan trekkes ut i hele sin lengde. 212 LANDSDELENS EGET FORSIKRINGSSELSKAP Telefon Søndre gt. U Ulf flflcdcscis KONTOK-, ARKIV- OG LAGERUTSTYB Hovedforhandler for Nobo Fabrikker A/S Hovedkontor og lager, Falkenberg tlf Butikk Dronningens gate 7, (Nordengården) Trondheim Tif

14 MEMCEØES-BENZ Prosjektadministrasjon Byggledelse Boligbygg Skolebygg Forretningsbygg Industrianlegg Kaier Dammer Fjellanlegg Takster - skjønn Kraft Komfort Kvalitet. SiVILINGEIMIØB FRAIMTS O, MØRCH RÅDGIVENDE INGENIØRER I BYGGETEKNIKK OG BYGGELEDELSE 214 A/s MOTOR-TRAIlll - VERDAL - NAMSOS - MO I RANA 215

15 BESØK WOKDPÅ- : ÅPEN HELE ÅRET! YPPERLIG TURTERRENG - SOMMER SOM VINTER M Norsk Designcentrum Merke for god design «Fjellteltet Nylon» Materialer: Faced Nylon. Lengde: 200 cm. Bredde: 120 cm. Høyde: 120 cm. Vekt uten stenger: 1,1 kg. Vekt med stenger: 1,6 kg. Utstyrt med 4 ventilasjonsluker, hvorav 2 er regulerbare. Tildelt: Deslgnprisen Farger: Olivengrønn - blå - orange. WM// MERKET SOM GARANTERER KVALITET «Fjellposen Nylon» - ekstra lett. Trekk: Lakknylon, garantert duntett. Tverrgående kanaler med mellomvegger, fylt med lett og fyllkraftlg hvit gåseheldun, I toppkvalitet Lengde: 220 cm. Bredde: 80 cm. Farger: Olivengrønn - blå - rød. Vekt m/ varetrekk: 0,985 kg. Tildelt: Norsk Deslgncentrum's Merke for god design. Ta med familien i ferier og på helgetur! Eller kanskje syforeningen m/ tilbehør? Velkommen! Inspektør Eirik Nesse i Den Norske Turistforening uttaler den 29/9-1969: «I januar 1968 var De så vennlig å gi meg et stk. av «Fjellposen» til prøve. Jeg tror at jeg kan sl at jeg nå har prøvet posen under alle forhold - ved overnattinger direkte på snøen i temp. ned til -^31, med underlag av bjerkeris og en isoporpiate, på en rekke snøhuieturer, på aile mine inspeksjonsturer for foreningen både sommer og vinter og sist i høst ved en klatreferle i Alpene. Og jeg må bare uttrykke min store begeistring - posen er førsteklasses I Jeg hadde Ikke trodd at det gikk an at en pose som er så lett og har et så lite volum (sammenrullet), kunne være så varm. Jeg kan i det heie taft Ikke sette fingeren på en eneste mangel. Stoffet er lett, duntett og vannavstøtende samtidig som det Ikke blir klamt å ligge i». IWed vennlig hilsen FOR PLASSBESTILLING: 216 KONTAKT NORDPÅ, HALTDALEN - TELEFON 987 InspektørI FABRIKANT: HELLIKSEN SPORT, Be om spesialbrosjyre hos Deres sportsforhandler. 217

16 aitneiig TURKJIIIING med tidsmessige og homlortmhle turbusser Turbilkontoret har busser for ethvert behov og kan på kort varsel påta seg: SKOLETURER SIGHTSEEING SELSKAPSTURER 9 BEFARINGER Ring eller for nærmere opplysninger. TURBILKONTORET RUTEBILSTASJONEN TR 0 N D H E I M PERSON-OG GODSBEFORDRING - TURBILKJØRINQ

17 Trim i fjellet slapp av I LOIULWR HUS bygget av NORVIK S AASEN A/S BYGGMESTERE Gamle Kongevei Trondheim VAREFORSYNING A/S TRONRHEIM

18 A.S Trnillips CemeDtstM ig EilFepreiBrtorrelnlflg Sluppen veien 12 Telefon sentralbord NORSKE MEIERIERS SALGSSENTRAL 222 Gi noe verdifullt noe som gir lun hygge til hjemmet eller hytten, noe som varer: et DALE-åkle er vakkert, dekorativt, laget etter hundreårige mønstertradisjoner, og det er forbausende rimelig. IfcJ^ Se det selv hos: DEN GAMLE KRAMBOD ^ l Kjøpmannsgt. 32 Trondheim M Sodemanns gt. 5 Telefon KONTINGENTEN! Har du betalt medlemskontingenten? Hvis ikke, gjør det omgående og spar foreningen for porto til purring. Ifjor brukte vi ca ,- kr. til å minne om kontingenten. Disse pengene ville vi heller ha brukt til å komplettere utstyr, eller til nyanskaffelser på våre hytter til glede for alle. - Vennligst meld også fra om adresseforandringer. Styret. 223

19 RILfTAD TRØNBERFÅR JUBEL-SALAMI GULL-SÅLAMI mepølsb i E. A. SMITH STÅL METALLER BYGGEVARER

Opdal Turisthotel OPPDAL ST.

Opdal Turisthotel OPPDAL ST. Nordenfjeldske Tekstil Vs / Kjøpmannsgata 46 MANUFAKTUR ENGROS Opdal Turisthotel OPPDAL ST. ved riksvei E6 16 Heis til Hovden og «Trolløyet» hvorfra fotturen til Gjevilvasshytta bare tar 5 6 timer. Alle

Detaljer

skal det være Stratos

skal det være Stratos wm Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1^58.) skal det være Stratos Kjøp Stratos melkesjokolade Idag. Se hvor porøs og deilig den er- FORMÅL 1. Trondhjems

Detaljer

Overskudd til avsetning med videre kr. 25.000,- kr. 600.000,-

Overskudd til avsetning med videre kr. 25.000,- kr. 600.000,- KOMMENTARER TIL REGNSKAP 1977: Økonomisk har året 1977 vært noe bedre enn året før. Som det fremgår av tablået hytter, vertinner og overnattinger 11977 gikk besøket på hyttene opp igjen med 708 overnattinger

Detaljer

Våre bedrede. Lover for Trondhjems Turistforening. (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.)

Våre bedrede. Lover for Trondhjems Turistforening. (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) Våre bedrede Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) 1935 1947 1947 1947 1949 1952 1953 1954 1954 1957 1957 182 Æresmedlemmer: 1935 Ludvig Sivertsen,

Detaljer

erling Sande Telefon 216 - Berkåk

erling Sande Telefon 216 - Berkåk BUDSJETTFORSLAG 1972 Inntekter: Medlemskontingenter, div. renteinntekter, div. Inntekter Bevertning, kiosksalg Losji-inntekter Bidrag Trondheim Kommune kr. 16.000, Bidrag Feriefondet.' «98.000, : Anonyme

Detaljer

AREGG. Lover for Trondhjems Turistforening. STRINDENS SPAREBANK Opprettet 1842 RIEBERS. Støvler i toppkvalitet

AREGG. Lover for Trondhjems Turistforening. STRINDENS SPAREBANK Opprettet 1842 RIEBERS. Støvler i toppkvalitet STRINDENS SPAREBANK Opprettet 1842 SØNDRE GT. 13 Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) 190 FORVALTNINGSKAPITAL PR. 1/1 1962: 67,3 MILL. KRONER

Detaljer

Dillner og Støens handelsskole Inneh.: DILLNER HOLST STØEN

Dillner og Støens handelsskole Inneh.: DILLNER HOLST STØEN Årsberetning 1972 86. årsberetning Bruk trikken først og sist! Billig og komfortabel transport. TRONDHEIM TRAFIKKSELSKAP A/S styre, tilsyn, komiteer, råd og ombud 1972 Styret: Formann: Fritz Christensen,

Detaljer

BERGENS PRIVATBANK. Benytt Dem av våre tjenester TRONDHJEMS TURISTFORENING. LOVER for

BERGENS PRIVATBANK. Benytt Dem av våre tjenester TRONDHJEMS TURISTFORENING. LOVER for Benytt Dem av våre tjenester LOVER for TRONDHJEMS TURISTFORENING (Vedtatt på generalforsamlingen 18. mars 1949),, FORMÅL Sl. Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å utvikle turlivet k±v a Vf?

Detaljer

ÅRSBERETNING ÆRESMEDLEMMER: 1947 Roar Tønseth snr.

ÅRSBERETNING ÆRESMEDLEMMER: 1947 Roar Tønseth snr. Kmbinasjn bade- & ffellferie i Gfevilvassdalen fr Jn fra Bergen (Frde Rlvsfrd) medlemmer innen denne dat skal ha sine medlemskrt i rden, slik at de allerede smmeren 1983 kan ta en tur i fjellet g nyte

Detaljer

1.1. -?s VÅRE ANNONSØRER:

1.1. -?s VÅRE ANNONSØRER: Som medlemmene vil være kjent med, er det på tale å få dannet et Norske Turistforeningers Forbund. Det har vært arbeidet med denne saken i 25 år, men det ser nå ut til at den vil bli rodd i havn. På kommende

Detaljer

ÅRSREGNSKAP FOR 1939. 82 Trondhjems Turistforening

ÅRSREGNSKAP FOR 1939. 82 Trondhjems Turistforening 82 Trondhjems Turistforening Gjeld: Pantegjeld i Nedalen... kr. Obligasjonslån, utvidelse av Storerikvold kr. 9 T.200,00 -=- forærte obligasjoner...» 990,00 Vekselobligasjonslån i Trondhjems Sparebank

Detaljer

LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING. ELGESÆTER FABRIKKER A/s TELEFON 20050 TELEGR.ADB.: ELF AS KVALITETSMERKET PÅ: TRONDHEIM MEDLEMMER

LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING. ELGESÆTER FABRIKKER A/s TELEFON 20050 TELEGR.ADB.: ELF AS KVALITETSMERKET PÅ: TRONDHEIM MEDLEMMER LOVER l for TRONDHJEMS TURISTFORENING (Vedtatt på generalforsamlingen 18 mars 1949) FORMÅL 1. Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å utvikle turlivet. Særlig skal den fremme fotvandring og

Detaljer

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING Årsberetning 1969 58 ROHDE Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper ROHDE L O. HEGSTAD FISK- OG VILTFORRETNING Etablert 1888' : : Telefoner Sentralbord 29600 Telegramadresse..Lohegstad" 82. årsberetning GENERALFORSAMLING

Detaljer

ANDR. L. RUS. Lover for Trondhjems Turistforening DET GA M LE SOLIDE. (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.)

ANDR. L. RUS. Lover for Trondhjems Turistforening DET GA M LE SOLIDE. (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.) Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt i generalforsamling den 24. mai 1934.) FORMÅL 1. Foreningens formål er å utvikle turistlivet i Trøndelag, særlig ved å lette og fremme fotvandringen og utbrede

Detaljer

ÅRSBERETNING 1990. 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter

ÅRSBERETNING 1990. 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter ^ ÅRSBERETNING 199 SM ^ >fc 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Overnattinger Den svenske

Detaljer

msf// MERKET SOM GARANTERER KVALITET 7000 Trondheim

msf// MERKET SOM GARANTERER KVALITET 7000 Trondheim p-t «BflI MK I iå^ lic^i Årsberetning 1975 89. årsberetning Tur- og Ijellteltet "Børgefjell». Design og produktutvikling i samarbeid med kjente tur- og ekspedisjonsmedlemmer, tvlateriaier yttertelt: Polyurethanbelagt,

Detaljer

Årsberetning for 1965

Årsberetning for 1965 (de er få og små) føre et bedre og rikere fasettert kjennskap til vår fjellfauna.» Noe av det som har gledet meg mest i forbindelse med arbeidet med FJELLFLORA, er inntrykket jeg hå sitter med: at den

Detaljer

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1955. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1955. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Trondhjems Sparebank oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1955 68 ÅRSBERETNING Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører

Detaljer

STUDENTERREVYEN - 59 WKATiTr OK ELEKTRODEN. Jo u-59

STUDENTERREVYEN - 59 WKATiTr OK ELEKTRODEN. Jo u-59 STUDENTERREVYEN - 59 WKATiTr OK ELEKTRODEN Jo u-59 9itte r en, uung En øy lå i Sundastredet, uten innbyggere og uten konju turer, og var en pryd for geografien og for seg selv uheldig dag forsvant den,

Detaljer

Årsberetning & Regnskap 1989

Årsberetning & Regnskap 1989 Årsberetning & Regnskap 1989 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administtasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Ovemattinger Midtre Gjevilvasskam

Detaljer

Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1960 73. årsberetning. Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1960 73. årsberetning. Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander. Trondhjems Sparebank Årsberetning for 1960 73. årsberetning Opprettet 1823 SIKKERHETSBOKSER HJEMMESPAREBØSSER FORMUESFORVALTNING Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Detaljer

KJENTE TREFFES - KAFETERIA KIEGLE- KRO VINSTUE BISTRO GRILL BAR

KJENTE TREFFES - KAFETERIA KIEGLE- KRO VINSTUE BISTRO GRILL BAR JARRAGAKK KJENTE TREFFES - -JA - NORGAS AVDELING I TRONDHEIM: STJØRDALSVEIEN 7 C NORGAS FORHANDLER I TRONDHEIM: ALBERT E. OLSEN EFTF. BISTRO GRILL BAR KAFETERIA KIEGLE- KRO VINSTUE i idö n e r slarmer

Detaljer

direkte fra produsent KVANDAL KJØKKEN AS KJØKKEN BAD GARDEROBE Hvit s. 4-7

direkte fra produsent KVANDAL KJØKKEN AS KJØKKEN BAD GARDEROBE Hvit s. 4-7 KVANDAL s. 4-7 Hvit s. 8-13 Bjørk Kvandal Kjøkken AS har produsert kjøkken, bad og garderobe siden 1985. Vår profil setter kundenes ønsker og kvalitetskrav i høysetet. Vi har i takt med markedet en kontinuerlig

Detaljer

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere HABO-bladet MEDLEMSBLAD FOR HALDEN BOLIGBYGGELAG NR. 1 MARS 2013 SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere Arkitekten bak Brekkerødlia

Detaljer

Trondhjems Sparebank. ooooooooooooooooooooooooooooo 64 ÅRSBERETNING

Trondhjems Sparebank. ooooo<x>ooooooo<xxx>oooooooooo<x>oooooo<x>o 64 ÅRSBERETNING ooooooooooooooooooooooooooooo Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 SBE RETNING FOR 1951 64 ÅRSBERETNING iitljieralforsamling ble holdt i Børssalen i Handelsstandens Hus tirsdag den 1951 kl.

Detaljer

Ulsaker & Nilsen dagligvarer AS Vi ønsker velkommen til en hyggelig handel

Ulsaker & Nilsen dagligvarer AS Vi ønsker velkommen til en hyggelig handel w mf Redaktørens hjørne Julen nærmer seg og noen har kanskje tenkt å feire den på fjellet. Det er blitt vanligere de siste årene å både feire jul og nyttår på fjellet. Årsaken til dette kan være så mangt.

Detaljer

Innhold. Nr. 2 - Mai 2008. AALESUND FILATELISTKLUBB Postboks 612 Sentrum 6001 ÅLESUND Internett: www.aalesundfilatelistklubb.no

Innhold. Nr. 2 - Mai 2008. AALESUND FILATELISTKLUBB Postboks 612 Sentrum 6001 ÅLESUND Internett: www.aalesundfilatelistklubb.no FILATELI - Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb Nytt Nr. 2 - Mai 2008-22. årgang Fra Ålesunds 75 års jubileum Utstillingsplassen - 13. april 1923 (Fotograf: Sivert S. Sefland) 2 AALESUND FILATELISTKLUBB

Detaljer

STUDEN 'ER REVYEN 1955

STUDEN 'ER REVYEN 1955 STUDEN 'ER REVYEN 1955 Jeg vil synge om et funn populært av velkjent grunn. OK-elektroden vår sveiser flott hvorhen den går. Sokrates. RUN DER GEMALER" KOMME INN UNDER KOP," Den første bosetning fant sted

Detaljer

VÆR- -TASS REVY I 2 AKTER

VÆR- -TASS REVY I 2 AKTER STUDENTERREVYEN 1937 VÆR- -TASS REVY I 2 AKTER ti, Bort fra hverdagens pjuskede grå Bli velkledt og velsett - Produsent: S. I. T Manuskript: Hihofei Øftalvbæbra. Instruksjon: Instruktøren. Musikalsk ledelse:

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer