Krav til håndtering av sterilt medisinsk utstyr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krav til håndtering av sterilt medisinsk utstyr"

Transkript

1 Krav til håndtering av sterilt medisinsk utstyr ÅRSMØTE NORSK FORENING FOR STERILFORSYNING 22. Mars 2012 Mona Stainsby Spesialrådgiver, avdeling for innkjøp og logistikk Helse Sør-Øst R

2 Helse Sør-Øst R - Innkjøp og logistikk Samfunnsansvar Fagfol k Lever andør er Metodikk og regelverk medarbeidere Innkjøpsbudsjett 20 milliarder leverandører 10 helseforetak

3 Innkjøp og logistikk - Sykehuspartner Innkjøp anskaffelser Gjennomfører regionale konkurranser for anskaffelse av varer, tjenester og IKT. Innkjøp drift Utvikling av Innkjøpsportalen Drifting av varekatalogen Norkat Innhenting og distribusjon av leverandørstatistikk. Avtaleforvaltning Oppfølging og forvaltning av regionale avtaler i Helse Sør-Øst. Logistikk Forvaltningsansvaret for kontrakten om forsyningstjenester i Helse SørØst Ansvar for kontinuerlig forbedring av Helse Sør-Øst Forsyningssenter. I tillegg har Sykehuspartner stabsfunksjonene juridisk avdeling og controlling.

4 Helse Sør-Øst Forsyningssenter : Koordinert kartleggings og utredningsarbeid rundt regional logistikkløsning i Helse Sør og i Helse Øst. Styret i Helse Øst vedtok i 2005 å etablere en felles regional løsning driftet av ekstern aktør. Gjennomføring av konkurranse i markedet i 2006 Desember 2006: Felles forsyningssenter ble etablert i Helse Øst November 2007: Styret vedtok at forsyningsløsningen skulle utvikles for hele Helse Sør-Øst Juli 2009: Posten Norge AS ved Bring Logistics Solutions AS og Bring Logistics AS overtok driftsansvaret for Forsyningssenteret

5 Forsyningsstruktur fra leverandør til helseforetakene

6 Struktur med Forsyningssenter (HSØ-FS)

7 Endringer i vareflyten Leverandør Leverandør

8 Leveranser fra Forsyningssenteret Tjenestene fra Bring inneholder: innkjøp av varer til lager lagerdrift, inkludert sterillager og kjølelager håndtering og ekspedering av ordre fra helseforetakene transport av varer ut til helseforetakene regnskapsføring knyttet til drift og tjenesteproduksjon Helse Sør-Øst R eier alle kontraktsforhold med leverandørmarkedet og har stilt kapital til rådighet for tjenesten. Dette innebærer at foretaksgruppen eier lagerbeholdningen.

9 Krav til sterillager Luftfuktighet % Overflatefuktighet: Væskesøl skal ikke forekomme på overflater Temperatur: 18 22oC Lys: Pakninger skal ikke utsettes for direkte sollys Insekter: Skal ikke forekomme Støv: Maksimalt 100 cfu/kbm Renhold: Krav som angitt i punkt Håndhygiene: Kjemisk hånddesinfeksjon Krav til ventilasjonssystem (ref ISO 14644) Luftutskifting: 5 10 g/t Overtrykk Luftsluse Krav til personalets bekledning: Rent tøy hver dag Hodebeskyttelse Skifte sko ved inngang til sterilt lager Ikke ringer, smykker, piercing eller lignende Krav til håndhygiene: Håndvask og kjemisk hånddesinfeksjonsmiddel i slusen inn til sterilt lager

10 Enhetlige retningslinjer Helse Sør-Øst R har gjennom etableringen av forsyningssenteret et særskilt ansvar for å sikre at formidling av sterile vare skjer på en forskriftsmessig måte Avdeling for innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst R skal ikke avgjøre hva som er god praksis med hensyn til håndtering av varer i sterilforsyningskjeden det regionale helseforetaket skal ut fra fagmiljøenes vurderinger legge forholdene til rette for kvalitetssikring

11 Hvorfor er det nødvendig å stille krav til håndtering av sterilt medisinsk utstyr i forsyningskjeden? Sikre kvalitet Bevisstgjøring i forhold til ansvar til beste for pasientene!

12 Etablering av retningslinjene I 2008 vedtok representanter for helseforetakenes sterilsentraler hvilke krav som skulle gjelde for emballering av sterile varer distribuert via HSØ-FS. Dette kravet viste seg å medføre en betydelig begrensing i vareutvalget som kunne tilbys via HSØ-FS. Manglende samsvar mellom kravene de ulike helseforetakene stiller til leverandørene og kravene HSØ-FS stilte medførte at HSØ-FS avviste varer helseforetakene aksepterte.

13 Prosjektet Etablert høsten 2010 Målsettingen Tilrettelegge for at foretaksgruppen stiller de samme kravene til emballering av sterilt medisinsk utstyr uavhengig av om varen leveres via HSØ-FS eller fra leverandøren og direkte til helseforetaket. Mandat revidere tidligere krav og basert på dette etablere nye krav til levering av sterile varer til Helse Sør-Øst Forsyningssenter etablere en fellesstandard for krav til håndtering av sterile vare i Helse Sør-Øst

14 Prosjektet Prosjektdeltagere fra helseforetakene samarbeid med Leverandører for helse-norge (LFH) Prosjektleder, spesialrådgiver Mona Stainsby, Helse Sør-Øst R Avdelingssjef Egil Lingaas, Regionalt kompetansesenter for smittevern, Oslo universitetssykehus Hygienesykepleier Linda Ashurst, Regionalt kompetansesenter for smittevern, Oslo universitetssykehus Leder av sterilforsyning Heidi Garberg Gule, Oslo universitetssykehus representert ved ledende spesialsykepleier Dijana Dahl. Leder av sterilforsyning Karin Sæther, Akershus universitetssykehus Avdelingssykepleier operasjon Eva Dolva, Sykehuset Innlandet Hygienesykepleier Bente Rognlien, Vestre Viken.

15 Prosjektet Datakilder Direktiv om medisinsk utstyr 93/42/EF, sist modifisert ved Direktiv 2007/47/EC LOV nr 06: Lov om medisinsk utstyr. FOR nr 1690: Forskrift om medisinsk utstyr NS-EN ISO :2009, NS-EN ISO :2006, NS-EN 980:2008, ISO : 2007, NS-EN ISO 9001:2008, NS-EN ISO 13485:2003, NS-EN ISO 14971:2009 Eucomed - Revised Good Distribution Practice (GDP) version May 2010 Prosjektgruppen har foretatt en systematisk tilnærming til problemstillingen, men prosjektrapporten er ikke et vitenskapelig arbeid

16 Prosjektet Hvilke krav stilles til håndtering av sterilt medisinsk utstyr? Hvilke utfordringer er knyttet til disse kravene? Ute i helseforetakene Ute i leverandørmarkedet Ute hos produsenten Hvordan kan vareflyten inn mot helseforetakene sikres i lys av kravene som stilles?

17 Prosjektgruppens anbefalinger Merking Informasjon om en vare defineres som sterilt medisinsk utstyr bør fremkomme ved innregistrering og plukking av varene ved HSØ-FS. HSØ R må i tillegg gjøre leverandørene oppmerksomme på utfordringene som oppstår ved utydelig merking av sterilt medisinsk utstyr og oppfordre til en best mulig merking. Det bør etableres en ordning for merking, vurdering og håndtering av kassert utstyr for å sikre at varene ikke kommer tilbake i forsyningskjeden. Retur Det etableres et system for dokumentasjon og sporbarhet av varer som returneres fra ene til FS og fra FS til leverandørene. Tilsvarende anbefales også etablert for retur fra ene til leverandørene. Recall Ved etableringen av et system for dokumentasjon og sporbarhet av varer bør det også legges vekt på rutiner som sikre at tilbakekalling av varer skjer på en forsvarlig måte.

18 Prosjektgruppens anbefalinger Logistikk, varekataloger og systemer Det innføres felles benevnelser, salgsenheter og varekataloger i regionen. I varekatalogen må det fremkomme hvilke varer som er definert som sterilt medisinsk utstyr. Muligheten for tilpasninger av forpakningsenheter fra leverandører til HSØ-FS og helseforetak utredes. Det utvikles regionale logistikkløsninger slik at helseforetakene kan etterleve kravene til håndtering av sterilt medisinsk utstyr. Det bør etableres et regionalt systemansvar for håndtering av sterilt medisinsk utstyr. Helseforetakene har en klar intern ansvars- og oppgavefordeling knyttet til håndtering av sterilt medisinsk utstyr Regionalt kompetansesenter for smittevern etablerer en dialog med de tilsvarende kompetansesentre i de øvrige R-ene for en nasjonal faglig samordning på dette området.

19 Prosjektgruppens anbefalinger Leverandører Det foretas en kartlegging av hvilke forhold eksisterende leverandører til HSØ har for lagring av sterilt medisinsk utstyr i eget lager. I fremtidige anbudsforespørsler bør det stilles krav til at leverandører beskriver sitt kvalitetssystem og besvarer et selvrapporteringsskjema. Det etableres en tilsynsordning for å sikre leverandørenes etterlevelse av god distribusjonspraksis. LFH gjør kravet til emballering og håndtering av sterilt medisinsk utstyr kjent blant sine medlemmer. Helse Sør-Øst R bør tilrettelegge for at leverandører som ikke er medlemmer av LFH får tilsvarende informasjon.

20 Hovedpunkter fra rapporten Mangelfull kvalitetssikring knyttet til håndtering av sterilt medisinsk utstyr i forsyningskjeden fra produsent og frem til sluttbruker. Både leverandører, lager- og helsepersonell ser behov for at det tilrettelegges for å øke kunnskapsnivået hos personer involvert i håndteringen av sterilt medisinsk utstyr. Ethvert krav fra produsent må ivaretas som spesifisert. Produsentens spesifikasjoner skal gjelde dersom disse kravene fraviker fra krav stilt av HSØ.

21 Oppsummering Et omfattende arbeid! Det bør tas hensyn til anbefalingene i den videre utviklingen av innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst. I samarbeid med LFH og HSØ-FS skal det utarbeides et e-læringskurs for leverandører og ansatte ved helseforetakene. Kurset skal sikre at personell som håndtere sterilt medisinsk utstyr og medisinsk utstyr generelt er kjent med hvilke hensyn som bør tas.

22 Nyhetsbrev og sosiale medier:

Forsyning av sterilt medisinsk utstyr

Forsyning av sterilt medisinsk utstyr Delprosjekt Helse Sør-Øst Forsyningssenter Forsyning av sterilt medisinsk utstyr - ROS analyse - håndtering av sterilt medisinsk utstyr i forsyningskjeden Delprosjekt 2 Helse Sør-Øst Forsyningssenter Forsyning

Detaljer

Forsyningssikkerhet for medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst

Forsyningssikkerhet for medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst Forsyningssikkerhet for medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst - ROS- og beredskapsanalyse - Metode for beregning av beredskapslager 1 Sammendrag med anbefalinger... 3 2 Innledning... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Omfang...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Sluttrapport. Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon

Sluttrapport. Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Sluttrapport Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Dato 20.10.2014 Sluttrapport - Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Side: 2 av 60 INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering og anbefaling...

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

RAPPORT. Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk. Oslo, 12.11.2012

RAPPORT. Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk. Oslo, 12.11.2012 RAPPORT Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk Oslo, 12.11.2012 Forord Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ved Eieravdelingen engasjerte BDO til å gjøre en analyse av de

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 ET VIKTIG STEG INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Et viktig steg 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar Styresak 012/08 B Styremøte 06.02. 2008

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Internrevisjonsrapport 03/09 23.12.09 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 3. Metode og datagrunnlag... 4

Detaljer

IKT KORT OM SYKEHUSPARTNER

IKT KORT OM SYKEHUSPARTNER 1 RAPPORT 2013 2 3 IKT KUNDER: Det enkelte helseforetak bestiller og inngår avtaler om tjenesteleveranser fra Sykehuspartner. Forvaltning av avtalene ligger typisk i den lokale IKT- eller HR-avdelingen

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket)

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) Tid: Fredag den 8.februar 2008 kl0830 Sted: Helse Midt-Norge RHF sine lokaler Fra Helse Midt-Norge RHF møtte: Styreleder Kolbjørn Almlid

Detaljer

Prosjektdirektiv. Etablering av pensjonskasse i Helse Sør-Øst Prosjektdirektiv. for prosjekt Etablering av pensjonskasse i Helse Sør-Øst

Prosjektdirektiv. Etablering av pensjonskasse i Helse Sør-Øst Prosjektdirektiv. for prosjekt Etablering av pensjonskasse i Helse Sør-Øst 1 / 13 for prosjekt GODKJENT AV: Styringsgruppemøte 12. september 2012 Navn Rolle Stilling Dato 2 / 13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 4 2 PROSJEKTEIER... 4 3 BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF Onsdag 25. januar 2006 kl 1215 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF i Helseog omsorgsdepartementets lokaler, Einar Gerhardsens plass 3, Oslo. Saksliste:

Detaljer

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER 2013 5. mars 2014 1 Innhold 1. Om virksomheten... 3 1.1. Eierstyring... 3 2. Driftsstyret... 3 2.1 Organisering... 4 3 Fra virksomheten... 5 3.1. Hovedlinjer... 5 3.2. Virksomhetsområde

Detaljer

Smittevernplan. Regional plan for Helse Sør Øst RHF

Smittevernplan. Regional plan for Helse Sør Øst RHF Smittevernplan Regional plan for Helse Sør Øst RHF 2015 1 FORORD Helsetjenesteassosierte infeksjoner er blant de hyppigste uønskede hendelser ved norske sykehus, og mange av disse kan forebygges. Økende

Detaljer

Legemiddelberedskap. Veileder utarbeidet av Sykehusapotekene HF etter oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. Oslo, oktober 2009

Legemiddelberedskap. Veileder utarbeidet av Sykehusapotekene HF etter oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. Oslo, oktober 2009 Legemiddelberedskap Veileder utarbeidet av Sykehusapotekene HF etter oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF Versjonsnummer: 1.1 Versjonsdato: Veileder med anbefalinger utarbeidet av Sykehusapotekene HF Oppdragsgiver:

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Saksnummer 50/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.juni

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 VI ER PÅ VEI INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Vi er på vei 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS 0000 Internrevisjonen Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Helse Vest RHF, juni 2013 Revisjon av pasientreiser 2 Helse Vest RHF INNHOLD

Detaljer

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Vedlegg Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012)

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012) Innst. 137 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:24 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Direktøren Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Organisasjonsplan

Detaljer

Utvidet revisjon av Akershus universitetssykehus HF

Utvidet revisjon av Akershus universitetssykehus HF www.pwc.no Utvidet revisjon av Akershus universitetssykehus HF ENDELIG 22. mai 2013 Click icon to add picture Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 1.1 OPPDRAGET... 2 1.2 RESULTAT AV VÅRE UNDERSØKELSER... 2 2 OM OPPDRAGET...

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012

Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012 Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012 Styresak 138-2012 Internrevisjonsrapport 07/2010: Internkontroll ved behandling av helseopplysninger

Detaljer