Privpakbladet. Antallet kommisjonærer øker!. Informasjon fra Schenker Privpak AS. Nummer 2 / desember 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Privpakbladet. Antallet kommisjonærer øker!. Informasjon fra Schenker Privpak AS. Nummer 2 / desember 2008"

Transkript

1 Privpakbladet Nummer 2 / desember 2008 Informasjon fra Schenker Privpak AS Antallet kommisjonærer øker!.

2 Daglig leder har ordet Foto: Petra Petroff Hei! Som nyansett Daglig leder i Schenker Privpak AS er det første gangen jeg har gleden av å kommunisere direkte ut til kommisjonærer, kunder, kollegaer og alle andre som er flittige lesere av Privpakbladet. Etter å ha vært i gang i noen få uker er jeg fortsatt ydmyk og lærevillig i forhold til både kompetanse jeg gradvis suger til meg og alle saker jeg ennå ikke har fått satt meg 100 prosent inn i. Førsteinntrykket av Schenker Privpak er at vi har et meget godt konsept å bygge videre på og at det finnes stor kompetanse hos alle som jobber med konseptet både i Schenker Privpaks organisasjon og i øvrige del av DB Schenkers organisasjon. Vi er kommet langt med utbyggingen av kommisjonærnettet og gradvis kommer det inn flere kunder og større volum i konseptet. Men, vi har store utfordringer framover. Vi må øke tempoet i framdriften ytterligere. Vi er ikke alene på markedet og viktigst framover er å sikre en vekst både i antall kommisjonærer og pakkevolum som gjør at vi skal opprettholde vår posisjon som nr to på markedet. Vår vekst må skje hånd i hånd med fortsatt fokus på kvalitet og høy kundeservice. Kommisjonærene er Schenker Privpaks ansikt utad mot forbrukerne og viktige samarbeidspartnere i dette arbeidet. Fokus i organisasjonen må være på å gjøre både kundene OG kundenes kunder fornøyde. Bare da vil vi lykkes. Vi må derfor hver eneste dag ha fokus på å gjøre en så bra jobb som mulig. Det gjelder alle ledd i varestrømmen. Husk, ingen kjede er sterkere enn det svakeste ledd. Vi tar også i bruk nye tekniske hjelpemidler. På nyåret tar vi i bruk de nye håndterminalene hos de første kommisjonærene, og dette blir et stort skritt i riktig retning. Men, alle tekniske hjelpemidler til tross, den viktigste resursen er alle vi menneskene som er involvert i prosessen. Det er VI som virkelig kan påvirke kvaliteten på det arbeidet som utføres og som igjen fører til fornøyde kunder. 2 Vi har et meget godt konsept å bygge videre på med stor kunnskap blant de ansatte Jeg vil til slutt på vegne av Schenker Privpak AS ønske alle våre lesere, kommisjonærer og kunder en riktig god jul og et godt nytt år! Roar Steingrimsen Daglig leder, Schenker Privpak AS Roar Steingrimsen har 25 år i dagligvarehandelen å lene seg mot som ny daglig leder for Schenker Privpak AS. Ny daglig leder Den 3. november i år tok Roar Steingrimsen over roret som Schenker Privpaks daglige leder. Han håper å tilføre ny energi, nye mål og ivrer etter å ta tak i alle nye utfordringer som han står framfor. Med lang erfaring fra dagligvarehandelen er han fokusert på nettopp våre butikker, og framfor alt hvordan Schenker Privpak skal øke både antall kommisjonærer og pakker. Med en bakgrunn fra 25 år i dagligvarehandelen kan Roar Steingrimsen tilby både forståelse og nye ideer innenfor Schenker Privpaks konsept og bransje. I løpet av årene har han jobbet i mange dagligvarekjeder, fra gulv til topp. Jeg har et stort kontaktnett i varehandelen i Norge, noe som gir oss en mulighet til tilbakemelding, utveksling av erfaringer og markedsføring av Schenker Privpaks konsept, sier Roar. Jeg har veldig stor tro på konseptet som Schenker Privpak tilbyr. Det er enkelt, sier Roar. Enkelheten gjør at det er lett å selge inn hos både kommisjonærer og

3 med utvikling på dagsorden kunder, mener han. Det å komme inn i en bransje som tidligere har hatt monopolposisjoner er en utfordring som han gjerne tar og han stikker dessuten også ut haken med store framtidsplaner: Målet er å opprettholde vår posisjon som nr to på markedet og ytterligere forsterke den kontinuerlig, sier Roar. Han poengterer at det er veldig viktig å beholde den gode kvaliteten den skal vi ikke endre på. Utfordringen var lokkende Roar tok jobben nettopp på grunn av den utviklingsfasen vi akkurat nå befinner oss midt oppe i. Det gjorde det interessant, sier han. Nå Roar Steingrimsen Alder: 53 år ung man. Bor: i Bærum, vest for Oslo. Familie: kone og datter. Intresser: Hus og hage, sportsbiler og å heie på forballlaget Stabekk. har vi en stor utfordring framfor oss, nemlig det å bli riksdekkende. Skal Schenker Privpak være en atraktiv aktør på pakkemarkedet og få flere kunder så kreves det et stort og kvalitativt nett av kommisjonærer over hele Norge. I dag har Schenker Privpak en dekning på ca 60 prosent, men målet er å allerede i løpet av 2009 ha en dekning på minst 90 prosent, forteller Roar. Aktuell som: ny daglig leder hos Schenker Privpak AS. Bakgrunn: 25 års erfaring fra dagligvarehandelen, fra gulv til topp. Mål: Å bygge ut kommisjonærnettet og øke pakkevolumet. Utvikling av kommisjonærnettet Den nye daglige lederen kommer til å fokusere på to oppgaver i nærmeste framtid. For det første så har utbyggingen av kommisjonærnettet høy prioritet og for det andre så vil Roar Steingrimsen også satse på å øke pakkevolumet, delvis via de kundene som allerede finnes, men også via nye kunder som passer inn i Schenker Privpaks konsept. Sterkere intern organisasjon I dag jobber fem personer direkte med den norske virksomheten i Schenker Privpak AS. I midten av desember læres ytterligere seks personer opp i Schenker Privpak-konseptet. Disse kommer fra Schenker-distrikt rundt om i landet og kommer i første omgang til å hjelpe til med å starte opp nye kommisjonærer i sitt område og følge opp i sitt distrikt. Roar Steingrimsen kommer til å agere som coach for de ansatte. Jeg vil synliggjøre veien og vise hva våre satsninger kommer til å innebære for hver person og avdeling, sier han. Selvfølgelig kommer han også til å være rådgiver i strategiske spørsmål som er viktige i den utviklingsfasen Schenker Privpak befinner seg i. Jeg vil finne synergieffekter sett ut fra et nordisk perspektiv, da mange av våre kunder er aktører i flere nordiske land, avslutter Roar Steingrimsen. Petra petroff 3

4 Miljøtiltak gjør en forskjell Schenker sertifiserer transportører og sjåfører foto: petra petroff Schenker AS i Norge vil miljøsertifisere transportører og sjåfører. Tiltaket er et ledd i gjennomføringen av en ny klimastrategi for selskapet. Vi skal redusere CO2-utslippene med 30 prosent innen 2010 og 50 prosent innen 2020, sier viseadm. direktør Erling Sæther. Vi har utarbeidet en palett med miljøtiltak, der sertifisering av transportører og sjåfører skal sikre oss et viktig bidrag til å realisere strategien. Transportørene hva ønsker Schenker at de skal gjøre? I samarbeid med Schenker Transportørforening (STF) har vi utarbeidet en del retningslinjer for sertifikatet. De skal benytte markedets best tilgjengelig miljøvennlige og bærekraftig sporbar drivstoff. Drivstoffleverandøren skal fremvise sertifikat for opprinnelsesland og produksjonssted for bio-innblandingen. YX har åpnet pumpe med 30 prosent biodiesel i Kristiansand. StatoilHydro vil nå rulle ut et 40-talls stasjoner med B30. Hastighetssperre er et annet tiltak. Vi ønsker å senke farten både for miljøet og trafikksikkerheten. Sjåførene skal ha gjennomgått opplæring i trafikksikker, miljøvennlig og økonomisk effektiv kjøring. 4 Hva vil Schenker selv gjøre? Transportørene skal gjennom klimaprogrammet bli revidert til å være transportleverandør i henhold til Schenkers ISO rutiner. Schenker vil tilpasse kjøreopplegg der Schenker, som styrer trafikken, forestår en planlegging som optimaliserer effektiv utnyttelse av bilens kapasitet og ressurser. Transportøren skal også være en aktiv deltaker og pådriver i forhold til denne standarden. Schenker skal ha interne systemer som ivaretar og behandler miljøspørsmål som måtte komme opp. Vi har også laget en klimapakke som er rettet mot transportøren og sjåføren, men den inneholder også flere andre elementer. Vi er i dag en stor bruker av jernbanetransport. 70 prosent av våre tonnkm ut fra vår største terminal i Oslo går med jernbane til steder der jernbanen er konkurransedyktig. Dersom jernbanen får økt kapasitet, vil vi øke jernbaneandelen. Vi har lansert klimaprogrammet som en 5-punkts strategi rettet mot sjåføren, drivstoffet, kjøretøyet, logistikken og transportpolitikken. Kjøretøyene hva kan gjøres der? På bilsiden vil vi i distribusjonskjøring allerede neste år kunne introdusere hybridkjøretøyer med dieselelektrisk drift. De to første bilene er allerede bestilt av Veøy AS en av våre store transportører. Fra 1. juni 2008 tok vi i bruk modulvogntog i fjerntrafikk til og fra Sverige, som betyr at vi kan redusere 1 av 3 lastebiler på de ruter der modulvogntog er aktuelle. Vi starter med et lite antall slike kjøretøyer og vil øke på etter hvert som vi vinner erfaring med dette. Schenker forestår en planlegging som optimaliserer effektiv utnyttelse av bilens ressurser. Logistikken finnes det forbedringer der også? Ja, absolutt. Vi er jo så heldig at våre terminaler ligger nær de store jernbaneknutepunktene i Norge. På den måten kan vi utnytte jernbanen maksimalt. I tillegg jobber vi med løsninger for å få enda fullere biler. God utnyttelse av biltransportene er selvfølgelig god miljøpolitikk. Vår innsats for å få tatt i bruk nevnte modulvogntog er jo et eksempel på dette. Samferdselspolitikken kan Schenker AS påvirke den? Vi har presentert miljøstrategien overfor rikspolitikere, de store transportetatene, oljeselskaper, motorleverandører, miljøbevegelsen, organisasjonene og mediene. På den måten kan du vel si at vi har fått poengtert hva vi kan bidra med. For oss er det jo veldig hyggelig å konstatere at over alt har vi stort sett fått anerkjennende nikk. Alle er selvfølgelig ikke enig med alt. Men, poenget er at vi viser at vi tar ansvar for miljøet og gjør noe med det. Vi har bla organisert arbeidet rundt klimastrategien med et klimapanel med representanter fra transportørene, STF og oss. I tillegg har vi sjekket ut strategien i flere fagmiljøer. På den måten har vi fått forankret strategien både internt, eksternt i fagmiljøer og i forhold til transportørene. Vi får også mange gode tilbakemeldinger fra kunder og andre. Mediene har også sett at dette er noe nytt. I Dagens Næringsliv den største næringslivsavisen i Norge har vi fått betydelig omtale, som igjen har ført til enda flere lovord om vår klimastrategi. Einar Spurkeland

5 Nå kan foto: petra petroff pakke- informasjon sendes online Christopher Bredberg hevder at det nye verktøyet vil hjelpe kundene, kommisjonæren og Schenker Privpaks egne ansatte. Nye tider krever ny teknikk, noe som Schenker Privpak har bestemt seg for å satse på i løpet av våren Når dette leses er Schenker Privpak i gang med de siste testene av den nye online-håndterminalen. Det nye verktøyet kommer til å både forbedre og forenkle rutinene hos våre kommisjonærer, kunder, forbrukeren og også hos oss internt, sier Christopher Bredberg, prosjektansvarlig. Liten testgruppe Vi tester den nye håndterminalen på et lite antall kommisjonærer for å se at alt fungerer som det skal, sier han. Kommisjonærene gir oss også tilbakemeldinger dersom det er noe som bør endres på eller ikke fungerer og som skal ordnes før Privpak starter opp på flere kommisjonærer. Tilbakemeld-ingen fra kommisjonærene som har testet den nye håndterminalen har foreløpig vært positive og har også gitt mange konstruktive forslag til forbedringer under test-perioden. Ny teknikk gir fordeler for alle Det er ikke bara kommisjonærene som vinner på at vi setter inn en ny håndterminal. Våre kundebedrifter drar også nytte av den nye teknikken som gjør at informasjon om utleverte pakker kommer raskere til dem da håndterminalen er online, forteller Christopher Bredberg. Også Schenker Privpak får raskere tilbakemeldinger fra kommisjonærene på utleverte og returnerte pakker. Informasjon fra Schenker Privpak til kommisjonærene kan raskt og enkelt komme ut via håndterminalene. Utskiftingen skjer ikke over natten Fordelene for forbrukeren er blant annet sikrere håndtering av kundens pakke og at SMS-meldinger sendes ut så snart pakken har ankommet kommisjonæren. Kunden kan i visse tilfeller hente sin pakke raskere enn tidligere. Alle kommisjonærer kommer ikke til å få nye håndterminaler samtidig. Det kommer til å skje gradvis med start februar/mars Samtidig som man får en ny håndterminal får også de ansatte hos kommisjonæren opplæring i bruken av den nye teknikken, avslutter Christopher Bredberg. Fordelene med ny håndterminal n Den er online, det vil kommisjonæren da si at man ikke lenger ikke behøver å ringe sender inn informasjon og informere Schenker til Schenker Privpak Privpak om dette. manuelt via et modem. n Informasjon om pakker n Forenkler arbeidet for finnes direkte i håndterminalen. kommisjonærene da f.eks. savnede pakker n Bedre kontrollmuligdirekte registreres heter for kommisjonæren via i håndterminalen og rapporter i håndterminalen. n Enklere og sikrere registrering av strekkoder. En bedre strekkodeleser som lettere leser alle strekkoder. n Sikrere håndtering av utlevering av pakker til kunder. Håndterminalen Merke: Symbol MC75 Mykvare: Pocket Mobiles PreCom Øvrig: Det er en Windows Mobile aplikasjon, som styres med touchscreen 5

6 Distansehandel Norges høstkonferense Full fart på D Handel Norges høstkonferanse Årets høstkonferanse var Distansehandel Norges andre høstkonferanse i den nye drakten med nytt navn og ny profil som ble offentliggjort på fjorårets konferanse. Årets program var interessant både for medlemmene og for alle Business Partners. Distansehandel Norge vokser, noe leder Gerhard Anthun bekreftet ved åpningen av konferansen. I fjor var vi 70 deltakere på høstkonferansen, i år er vi 120. Vi har fått åtte nye medlemmer, sju nye Business Partners og vi har nå totalt 32 medlemsbedrifter, fortalte Gerhard Anthun stolt. Medlemsbedriftene består av 50 merkevarer (brands) og 25 Business Partners. I år feirer foreningen også sitt 25-års jubileum. Norsk postordrehistorikk Norsk Postordre har en lang og spennende historie. Tore Kvarud (tidligere leder av den norske Postordreforeningen) ga oss et innblikk i norsk postordrehistorikk som har 6 hatt en stor og rask utvikling fra det å sende penger og bestilling i et brev, der varene kostet alt fra et par kroner til opp mot tyve kroner, til å i dag gjøre både bestillingen og betalingen via nettet. Postordrebransjen har vært gjennom både gode og dårlige tider og mange firmaer har i årenes løp både kommet og gått. Tore Kvarud kunne fortelle at en av de første firmaene i Norge som startet med postordre var Standard Mønsterforretning i Oslo som fortsatt eksisterer som firma, men nå Blomster-Finns motto er: Følg ditt hjerte og ha tro på deg selv så kommer du langt. uten postordre. Han kunne videre fortelle at Brumunddal Frø er et av Norges eldste gjenværende postordrefirmaer. Når butikken flytter hjem Runar Døving, sosialantropolog, forsker og journalist, holdt et spennende foredrag der han reflektere om endringene og utfordringene i den nye varehandelen som i dag, i mange tilfeller, skjer hjemme hos kunden. Alle som selger på distanse bør ta vare på muligheten til å skape en tillitsbasert relasjon med kunden, sier Runar Døving. Han mener at man ska gi kunden mulighet til å kunne sammenligne produkter og hjelpe kunden og styres inn på rett valg. Kunder er ikke lojale! Kunden vil ha et produkt med bra kvalitet til riktig pris. Kunden vil ha det beste produktet, fortsetter Runar. En tillitsbasert relasjon med kunden er det viktigste for bransjen og å sørge for å ha en god strategi for gjenkjøp, var noen av Runar Døvings råd til alle som driver med distansehandel. Kanskje kan vi dra en paralell mellom Runar Døvings refleksjoner om å levere kvalitet til Jon Skolmens, for mange, kjente sketsj om læreren på Pølseskolen (som forøvrig ble framført av Skolmen under

7 Her får deltakerne på årets høstkonferanse en rask opplæring i levering av pølse på kvalitetsmessig korrekt måte; pengerpølse. festmiddagen samme kveld). Budskapet var i begge tilfellene hvor viktig det er å levere varen på en måte som gir kunden trygghet og kvalitet og samtidig levere på en sånn måte at man også får betalt for varen ( Penger først, deretter pølse ) og gjøre dette på en måte som får kunden til å kjenne tillit til stedet hun/han handler. Å følge sitt hjerte Blomster-Finn, Finn Schjøll, ga oss et lite innblikk i sitt liv. Hans motto er å følge hjertet og ha tro på seg selv. Kanskje kan også dette overføres til distansehandelen da mange av bedriftene som i dag bedriver netthandel er små firmaer med få ansatte som har satset med hjertet og troen på en god idè. I mange tilfeller kan dette gå bra og det finnes mange eksempler på dette, men i dagens tøffe konkurranse bør man nok i tillegg til dette ha ytterligere strategier for å lykkes på markedet. Mobile marketing Mye har hendt med teknologien og også postordrebransjen kan dra nytte av dette. Steinar Brændeland i More Mobile Relations Norway, som eies av Telenor, mener Hilde Rahn og Björn Hellman på Schenker Privpaks stand. at bruk av mobilen som kanal til kundene er framtiden for bransjen. Det finnes 5,2 millioner mobilabonement i Norge. I verden finnes i dag 3,5 miliarder mobiler, men til sammenligning bare 1 milliard PC er. Målrettet reklame kan sendes til kundegrupper og fange opp kunders impulskjøp. La kunden bestille via SMS og gjør det enkelt for kunden, var Steinar Brændelands budskap til deltakerne på høstkonferansen. En bransje under forandring/utvikling Ut fra alle foredrag på årets høstkonferanse kan vi med sikkerhet påstå at ting har forandret seg og forandrer seg hele tiden i alle bransjer. Det er viktig at alle i distansehandelsbransjen tenker nytt og drar nytte av den moderne teknologien som så mange har tilgang til, men man skal samtidig ikke glemme bort den tradisjonelle postordren med bestillinger via telefon/brev. Det er fortsatt store kundegrupper som fortrekker, og kjenner seg trygge, med den måten og bestille på og det er vel nettopp dette som gjør bransjen så spennende og interessant å jobbe med ingen kunde er den andre lik. Schenker Privpak ser fram til spennende år som Business Partner sammen med medlemmene i Distansehandel Norge der vi i felleskap kan fortsette å utvikle bransjen til å bli en framgangsrik bransje. I dette arbeidet er Distansehandel Norge en viktig aktør for alle parter. Tekst: HILDE RAHN Foto: tor-erik kristiansen 7

8 A PORTO BETALT Et raskt voksende nettverk Schenker Privak har under 2008 økt i antall kommisjonærer med 50 prosent. En av årsakene til den store veksten og at vi nå endelig har fått fart på utbyggingen av vårt nett av kommisjonærer er avtalen som Schenker Privpak inngikk med NorgesGruppen i 2007, forteller Hilde Rahn, konsulent. flere år og der finner vi bl.a bensinstasjoner, kiosker, Frukt & Grønt, sier Hilde Rahn. Disse er også veldig viktige samarbeidspartnere. Mange har vært med Hilde Rahn. helt fra starten av og har lang erfaring fra, og god kunnskap i, konseptet Schenker Privak. Vi tror på en fortsatt økning av antall kommisjonærer også neste år og at vi i løpet av 2009 nærmer oss målet om å bli landsdekkende, spår Hilde Rahn avslutningsvis. Vi opplever i dag at vi har ett nett av kommisjonærer med høy kvalitet, bra åpningstider og bra servicetilbud til sine kunder, fortsetter hun. Kiwi og Mix er blant de som har økt mest blant kommisjonærantallet, men også Spar og Joker har en økning butikker som nå er med i Schenker Privpaks virksomhet. Meny og Ultra finnes også representert blant våre kommisjonærer i dag, sier Hilde Rahn. Antall kommisjonærer i 2008 Fristående kommisjonærer I tillegg til kommisjonærene i Norges- Gruppen har vi også fristående kommisjonærer (egeneide) som har vært med oss i Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Julen har gjemt seg Hvor mange nisser finner du? Kan du nissene finne, Hvor mange nisser finner du? dine kontaktopplys- så kan du fine premier vinne. Sende inn antall nisser + ditt navn/adres- ninger til oss senest Gjemt dem i bladet vi har, se till eller til: 30. januar men tar du bladet og blar Schenker Privpak AS Premien er en så kan du nissene finne Hilde Rahn hemmelig julegave. og senere premien vinne. Postboks 223 Økern Vinnerne informeres n OBS! Nissen på bildet her til høye er ikke med i antallet i konkurransen Oslo Merk ditt mail eller ditt brev med Julenisser og send inn ditt svar og personlig senest uke 6. Lykke til! Tell nissene i bladet og vær med i trekningen. Har det hendt noe interessant, eller har du forslag til artikler? Søkes person tilknyttet vår pakkeutlevering/ distrubisjon som har en bra ide, en morsom hendelse eller liknende å fortelle om i neste nummer av Privpakbladet. Finnes Ivrig skribent, klar til å rykke ut med penn og kamera. Kontakt meg, så bestemmer vi en tid! Petra Petroff, informasjonsansvarlig E-post: Telefon: Produksjon: LTS Kommunikation AB, Göteborg. Tryckt i Eskils Tryckeri, Borås 2008.

Velkommen til efrokost. Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge

Velkommen til efrokost. Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge Velkommen til efrokost Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge Vår viktigste oppgave er å bidra til at nordiske netthandlere lykkes Marked Tjenester Salg Konsept Økonomi Bring

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

INTERNETT OG HANDEL 2015

INTERNETT OG HANDEL 2015 INTERNETT OG HANDEL 2015 Handel via internett blir mer og mer viktig. Hvordan kan man utnytte mulighetene dette gir? Brukerdag, Økonomibistand 2015 www.kreatif.no 1 E-handel: Viktig for de som HAR nettbutikk

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007.

Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007. Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007. Linjegods ble i 1994 som første samlaster i Norge sertifisert

Detaljer

- Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert

- Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert - Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert Det er kommet en ny aktør på markedet. Han mener forbrukerne blir lurt til å tro at det er smart å leie alarm. Av Elisabeth de Lange Gjesdal For en dag siden.

Detaljer

Frem'den er ikke lenger hva den var!

Frem'den er ikke lenger hva den var! Frem'den er ikke lenger hva den var! Fremtiden skapes nå! RUNE DRÆGNI Agenda ü Alt var enklere før? ü 10 mega miljøtrender. ü Angrepssett rett ambisjonsnivå. ü Miljøledelse, ja takk til hva? Alt var enklere

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

Økende konkurranse i godstransport hva betyr det for sikkerheten?

Økende konkurranse i godstransport hva betyr det for sikkerheten? Internasjonalisering av godstransporten i Norge Q5 20.10. kl. 10:50. Økende konkurranse i godstransport hva betyr det for sikkerheten? Av Einar Spurkeland Schenker AS 2 Logistikk- og transportkjeden vår

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2012 FOTO: COLOURBOX.COM

Netthandelsstatistikk Norge 2012 FOTO: COLOURBOX.COM Netthandelsstatistikk Norge 212 FOTO: COLOURBOX.COM Netthandelsbedriftene i Norge omsatte for 13, milliarder kroner ekskl. mva i 212. Dette er sju prosent mer enn året før. Veksten i netthandelen var i

Detaljer

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT!

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR INVITASJON DELTA MED EGNE LIVSBILDER LAR-pasienter i hele landet oppfordres til å stille inn fokus på livet sitt og fange

Detaljer

Miljøvennlig forvaltning av IT utstyr fra vugge til grav!

Miljøvennlig forvaltning av IT utstyr fra vugge til grav! Miljøvennlig forvaltning av IT utstyr fra vugge til grav! Klimasituasjonen Verden anerkjenner at klimautviklingen er et betydelig problem som menneskene må være med på løse Al Gore s film og fredsprisen

Detaljer

Vi gir deg en bedre hverdag

Vi gir deg en bedre hverdag Vi gir deg en bedre hverdag Om NorgesGruppen Norges største handelshus 65 milliarder kroner i driftsinntekter i 2013 6. største selskap i Norge (kilde: DN) Egeneid og kjøpmannseid dagligvare- og kioskvirksomhet

Detaljer

Telenor epost. http://online.no/ Sunday 28th of September 2014 08:38:54 AM. Document generated by http://siteoid.com/ Enda litt bedre fra Sony

Telenor epost. http://online.no/ Sunday 28th of September 2014 08:38:54 AM. Document generated by http://siteoid.com/ Enda litt bedre fra Sony MENY MINE SIDER SØK TILBUD FORBRUKER TRENDER APPER SERVICE SIKKERHET Telenor epost Brukernavn (det som er før @online.no) Passord Enda litt bedre fra Sony LOGG INN Glemt passord Herlige høstfilmer for

Detaljer

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret GODT VALG-KONSEPTET - en posisjonering for fremtiden Mål: Visjon: Budskap: Å vri kjøpsatferd i en mer miljøriktig og rettferdig retning Bli en ledende

Detaljer

Historikk. NetCom startet salg av mobiltelefoner til kr. 1,-, og antall abonnementer passerte 100 000 i april.

Historikk. NetCom startet salg av mobiltelefoner til kr. 1,-, og antall abonnementer passerte 100 000 i april. Årsrapport 2009 Historikk 1993 NetCom åpner mobilnettet 27. september. Telemonopolet blir brutt, og Norge får konkurranse i telemarkedet. Mobilmarkedet får to aktører, og ringeprisene på mobilsamtaler

Detaljer

Effektivere markedsføring og kommunikasjon

Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon med fokus på resultat! I dag opplever vi alle uansett om vi arbeider innenfor næringslivet eller i offentlig sektor

Detaljer

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet Litt historie Alta Friluftspark etablert 1989 Familiebedrift Fokus på sommerturisme 1992: Første anlegget bygd 10 snøscootere Snøballen begynte å rulle. Tæring etter næring - langsiktig plan og gradvise

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel

ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel ehandel 2015 trender, trusler og muligheter 1 Forstå forbrukeren 2 Den der netthandel går nok snart over igjen 3 Gi kundene det

Detaljer

HVOR VIKTIG ER BETALINGSLØSNINGER FOR KOMPLETT GROUP? 12. NOVEMBER 2014

HVOR VIKTIG ER BETALINGSLØSNINGER FOR KOMPLETT GROUP? 12. NOVEMBER 2014 HVOR VIKTIG ER BETALINGSLØSNINGER FOR KOMPLETT GROUP? 12. NOVEMBER 2014 Våre suksesskriterier Kunder Være «The Obvious Choice» Ledende på kundeopplevelse Kundeservice Hjelpende, ærlig, kompetent og

Detaljer

PMS ProcessYellowC GET YOUR BRAND OUT THERE.

PMS ProcessYellowC GET YOUR BRAND OUT THERE. PMS ProcessYellowC GET YOUR BRAND OUT THERE. NTC i Kristiansand er din totalleverandør av firmagaver, profileringsprodukter, arbeidsklær og verneutstyr for det norske markedet. Når en bedrift skal bygge

Detaljer

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Agenda Hvorfor tenke på miljø? Hva krever kunden? Måling av miljøresultater Fremtiden

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Dette er Systemhus. Ledende siden 1967 En av Norges ledende husleverandører siden 1967

Dette er Systemhus. Ledende siden 1967 En av Norges ledende husleverandører siden 1967 Dette er Systemhus Ledende siden 1967 En av Norges ledende husleverandører siden 1967 50 000 boligdrømmer Har i løpet av årene oppfylt nesten 50.000 boligdrømmer Landsdekkende 80 forhandlere spredt over

Detaljer

Få en bedre førjulstid!

Få en bedre førjulstid! Få en bedre førjulstid! Gjør julehandelen på nettet og få varene levert hjem på kvelden. Nå til prøvepris kr 70,- Tilbudet gjelder nettbutikkene i denne brosjyren t.o.m 11. desember 2011. Gjør julehandelen

Detaljer

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge.

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Til den det måtte angå Oslo, 16. desember 2011 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Undertegnede ønsker med dette å komme med en

Detaljer

Nøkkelhull i serveringsmarkedet? - hva skjer i Sverige, Danmark og Norge? 18.11.2010 Anniken Owren Aarum, Helsedirektoratet

Nøkkelhull i serveringsmarkedet? - hva skjer i Sverige, Danmark og Norge? 18.11.2010 Anniken Owren Aarum, Helsedirektoratet Nøkkelhull i serveringsmarkedet? - hva skjer i Sverige, Danmark og Norge? 18.11.2010 Anniken Owren Aarum, Helsedirektoratet Nøkkelhullet 2011 Ny nøkkelhullskampanje uke 10 og 11 Øke kunnskap om merket

Detaljer

Vi vil gjennom dette heftet introdusere oss og fortelle hva vi kan tilby deg. 2 Dale-Gudbrands Trykkeri

Vi vil gjennom dette heftet introdusere oss og fortelle hva vi kan tilby deg. 2 Dale-Gudbrands Trykkeri fraatilå Vi vil gjennom dette heftet introdusere oss og fortelle hva vi kan tilby deg fraatilå 2 Dale-Gudbrands Trykkeri 3 HVEM ER VI? Anno 1941 ble vårt trykkeri etablert på Tretten og i 2011 fyller vi

Detaljer

Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere?

Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere? Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere? 3 vanlige feil de fleste gjør som dreper veksten i vår bedrift: 1. Vi gjør det om oss. Selvfølgelig ønsker du å dele det du selv

Detaljer

10 gb. lagringsplass. nå er det enkelt å være på nett!

10 gb. lagringsplass. nå er det enkelt å være på nett! NYHET! nå er det enkelt å være på nett! Med ThinkPage får du alt du trenger for å lage dine egne nettsider; som privatperson, bedrift og butikk. Store idéer kan komme fra små steder Du trenger ikke kunne

Detaljer

Aktivitetskonkurranse på arbeidsplassen!

Aktivitetskonkurranse på arbeidsplassen! Friskere og Gladere medarbeidere Start året med en 15. februar 05. april Aktivitetskonkurranse på arbeidsplassen! Aktivitetstiltak som passer for alle! Klarer dere å krysse Grønland? Dette bilaget er en

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Velkommen til efrokost Har du forberedt deg til julehandelen?

Velkommen til efrokost Har du forberedt deg til julehandelen? Velkommen til efrokost Har du forberedt deg til julehandelen? Twitter og Instagram: #efrokost 01/01/2013 1 5 tips for å gire opp nettbutikken til jul ved Kristian Sveholm Enklere Liv og Dingsy Guro Forseth

Detaljer

Netthandel byggevarer 2015

Netthandel byggevarer 2015 Netthandel byggevarer 2015 Status og trender salg til sluttkunder i Norge Richard Jacoby-Larsen, Partner CERVO AS Bakgrunn Rapport Byggevarekjeder 2015 Kvalitativ undersøkelse Netthandel byggevarer 2015

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Bruk av smarttelefoner i handelen SLIK HANDLER DU I MORGEN

Bruk av smarttelefoner i handelen SLIK HANDLER DU I MORGEN Bruk av smarttelefoner i handelen SLIK HANDLER DU I MORGEN Handling er minst to ting Faghandel Multikanal Lete opp, lese om og sammenligne produkter og priser Kassene blir borte, ipad og ipod overtar Sjeldnere

Detaljer

Strategiseminar 2015 «Et samfunn i endring hva betyr det for blomsterdekoratørfaget?»

Strategiseminar 2015 «Et samfunn i endring hva betyr det for blomsterdekoratørfaget?» Strategiseminar 2015 «Et samfunn i endring hva betyr det for blomsterdekoratørfaget?» ved Jorunn Dahlback Fagskoleutdanning på Vea, Tyskland, Finland etc. Mesterbrev Studiespesialisering/ Studier ved Høgskole

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Kassasystem. This is Why. Vi har skreddersydde kassasystem for din bedrift! sharp.se

Kassasystem. This is Why. Vi har skreddersydde kassasystem for din bedrift! sharp.se Kassasystem This is Why Vi har skreddersydde kassasystem for din bedrift! sharp.se START din korteste vei til mer effektiv business! Markedsledende løsninger som tilfredsstiller de høyeste kravene! START

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Kan godstransport være miljøvennlig?

Kan godstransport være miljøvennlig? Kan godstransport være miljøvennlig? Erling Sæther Viseadm. Direktør Oslo, 2.4.08 1 2 Schenker AS, i Norge 32 Terminaler, 1400 ansatte 1300 sjåfører og lastebiler 1100 containere Schenker AS 1 01.2007

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2014 BAKGRUNN Høsten 2012 vedtok styringsgruppen i Lavenergiprogrammet en ny strategi for perioden 2013-2015. Dokumentet beskriver hva Lavenergiprogrammet skal prioritere å jobbe

Detaljer

DE ER NOEN JEG ALDRI HAR MØTT SOM TAR SEG AV PENGENE JEG ALDRI HAR SETT.

DE ER NOEN JEG ALDRI HAR MØTT SOM TAR SEG AV PENGENE JEG ALDRI HAR SETT. DE ER NOEN JEG ALDRI HAR MØTT SOM TAR SEG AV PENGENE JEG ALDRI HAR SETT. penger, sikrer verdier, lagrer informasjon og tilbyr sikker elektronisk identifisering og signering. Tjenester du bruker hver dag

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Hvorfor skal du spisse ditt budskap opp mot et spesifikt marked, og hvor finner du nye mennesker å snakke med når du har snakket med alle? Du har antagelig hørt: Du kan snakke med ALLE, fordi alle er dine

Detaljer

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver Kurskatalog 1 Innhold 2 Tjenester vi tilbyr 3 Administrative kurs 4 Grunnleggende pedagogisk bruk 5 Pedagogisk superbruker 6 Planlegging og vurdering 7 Vurdering i itslearning 8 Småtrinnet 9 Skoleledelse

Detaljer

Nokas autocash VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING

Nokas autocash VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING Hvorfor velger skandinavias ledende virksomheter autocash fra Nokas? Lavere kostnader ved bruk av Kontanthåndtering består ikke lengre av bare telling og transport

Detaljer

Velkommen til Norges Samferdselsforbund

Velkommen til Norges Samferdselsforbund Velkommen til Norges Samferdselsforbund Dagens samferdselspolitikk! Harry Lysvand Gründer og grunnlegger av NSF Hva er målene med å innføre en ny teknologi innen samferdsel! Hovedmålet å arbeide / fremme

Detaljer

Konjunkturseminar 1.oktober 2012

Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Program 10:00 Det store bildet Administrerende direktør Vibeke Madsen 10:20 Hvor går varehandelen og norsk økonomi? Sjeføkonom Lars Haartveit Det store bildet Det går bra!

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder Bred samfunnsanalyse av godstransport Mål og leveranse Overordnet mål: bidra til trafikksikker, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk

Detaljer

Dagligvarens satsning på IT teknologi for å møte fremtidige utfordringer

Dagligvarens satsning på IT teknologi for å møte fremtidige utfordringer Ny mal Dagligvarens satsning på IT teknologi for å møte fremtidige utfordringer Per Ola Drøpping, ASKO Kort om NorgesGruppen Norges største handelshus 49,0 milliarder kroner i driftsinntekter i 2008 10.

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

Harald A. Møller AS. Harald A. Møller AS

Harald A. Møller AS. Harald A. Møller AS 1 Den digitale revolusjonen En trussel eller en mulighet for den etablerte bilbransjen? Verden er ikke som før Detaljhandelen 2013: Hver nordmann handlet i snitt for kr. 75 000,- Unge norske menn handlet

Detaljer

Smarte firmaer. bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ

Smarte firmaer. bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ Smarte firmaer bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ Å bestille forretningsreisen på internett kan gi store besparelser. Om man faktisk gjør det. Hos Travellink bestilles

Detaljer

så fleksibelt som overhodet mulig freight services

så fleksibelt som overhodet mulig freight services så fleksibelt som overhodet mulig freight services raskest døgnet rundt trygt og pålitelig i hele verden Når du har behov for å sende store eller vanskelig håndterbare forsendelser, er TNT Freight Services

Detaljer

SR Groups lille lilla

SR Groups lille lilla SR Groups lille lilla Hjelpsom - Ærlig - Stolt -Det handler om holdninger Vol II Kjære alle ansatte 2. utgave av vår lille lilla er nå klar. Våre erfaringer fra 1. utgave har vært udelt positive, og troen

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

Miljøvennlig godstransport.

Miljøvennlig godstransport. Miljøvennlig godstransport. Erfaringer og utfordringer. Workshop OREEC 21.8.2014 Marius Råstad Logistikksjef ASKO NORGE AS Om NorgesGruppen Norges største handelshus 67.4 milliarder kroner i driftsinntekter

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Sak- og portaldagene 2014 Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Bård Jørgen Haaland Direktør, Løsninger Offentlig sektor EVRY EVRY`s rolle som samfunnsaktør. Kort om digitalisering

Detaljer

Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel

Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel Innhold Velkommen til TNS Gallup Mediepanel... s. 3 Komme i gang... s. 4 Når og hvor skal jeg ha med meg Mediemeteret... s. 5 Bruk av Mediemeteret på reiser... s. 6

Detaljer

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept Frokostmøte Aboteke 15. September 2010 7. Øra er under utvikling og flere aktører planlegger utbygging av butikklokaler. Hva skal fylle disse lokalene? Mangler vi noe på Øra? Hvis du kunne bestemt

Detaljer

Packaging solutions close to you

Packaging solutions close to you Packaging solutions close to you INNHOLD Om oss side 04 Kvalitet side 06 MILJØ side 08 PRODUKSJON side 10 PRODUKTER HANDEL side 12 PRODUKTER INDUSTRI side 13 HVA STENQVIST STÅR FOR side 14 Kontakt side

Detaljer

Ofotbanen Nord-Norges hovedpulsåre og mer enn bare malm

Ofotbanen Nord-Norges hovedpulsåre og mer enn bare malm Ofotbanen Nord-Norges hovedpulsåre og mer enn bare malm Ofotbanealliansen Bred allianse En bred allianse er etablert for å arbeide for økt kapasitet på banen. Alliansen skal: Synliggjøre betydningen Ofotbanen

Detaljer

Bruktbilkonferanse 20.11.12

Bruktbilkonferanse 20.11.12 En rekke nye trender drar oss raskt inn i fremtiden Feminisering/kvinner tar kontroll Forenkling/brukervennlighet Eldrebølgen vs. nye generasjoner Raskt voksende middelklasse Global bærekraftighet/miljø

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Forslag til opplegg for en foreldrekveld om matematikk (varighet: 2 timer) v/ Ingvill M. Stedøy-Johansen, 2007

Forslag til opplegg for en foreldrekveld om matematikk (varighet: 2 timer) v/ Ingvill M. Stedøy-Johansen, 2007 Forslag til opplegg for en foreldrekveld om matematikk (varighet: 2 timer) v/ Ingvill M. Stedøy-Johansen, 2007 Inviter foreldrene på matematisk aften (forslag til invitasjon nederst i dette dokumentet).

Detaljer

Flust mer for mindre. Christian Øvregaard

Flust mer for mindre. Christian Øvregaard Flust mer for mindre Christian Øvregaard Hva er Flust Flust er NorgesGruppens satsning på netthandel Satsningen innebærer ikke dagligvare Budsjett på 100 mill i 2009, mål om 400-500 i løpet av 5 år Forretningsideen

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke Gründertrening kursinnhold, uke for uke UKE 1 Bygg ditt livsverk og sett spor! Om veivalg, tidsbruk og fokus GRÜNDER, JEG? Få tankesettet til en profesjonell gründer. Hvordan du får ut ditt potensiale

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

Miljøarbeid i Posten Norge

Miljøarbeid i Posten Norge Miljøarbeid i Posten Norge Colin Campbell 8 november 2012 v1.0 Posten Norge konsernstruktur Posten Norge 40% Økonomi/Finans/IT HR og HMS Kommunikasjon Post Logistikk Norge Logistikk Norden E-handel Post

Detaljer

BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING

BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING Om Nokas Cash Handling I NOKAS CASH HANDLING ER VI OPPTATT AV Å BIDRA TIL ØKT SIKKERHET FOR DIN VIRKSOMHET. DET ER DET VI ER TIL FOR. OG DERFOR HAR VI OGSÅ UTVIKLET

Detaljer

Norges mest. inntektsbringende dugnad!

Norges mest. inntektsbringende dugnad! Norges mest inntektsbringende dugnad! Norges mest inntektsbringende dugnad! I tråd med idrettens verdier Norsk idrett har en svært positiv effekt på den norske folkehelsen. Idretten står således i en perfekt

Detaljer

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Espen Grimmert Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Copyright 2015 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-450-1942-1 ISBN: 978-82-450-1744-1 (trykt) Tilrettelagt for

Detaljer

our compensation plan

our compensation plan our compensation plan 1 EQOLOGY tilbyr deg muligheten til å oppnå en god ekstrainntekt, eller om du ønsker det, kan du tjene mer enn en leder i næringslivet. Du tar valget, vi legger til rette for at du

Detaljer

web grafisk design reklame brosjyre bok rilling kreativ Svanemerket trykk folder

web grafisk design reklame brosjyre bok rilling kreativ Svanemerket trykk folder web bok rilling folder engasjement idé erfaring grafisk design reklame brosjyre kreativ Svanemerket trykk Ingen armé kan motstå styrken av en idé som kommer når tiden er moden for den. (Victor Hugo) EKH

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Velkommen! Praktisk info Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Mål for dagen Danne et godt utgangspunkt for å bruke digitale kanaler på en målrettet måte som skaper

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere For at du skal kunne ta deg selv ut av businessen og bygge opp en gjentagende og passiv inntekt trenger du å ha et system som alle kan jobbe etter, og som er enkelt for alle å gjøre/formidle videre. Basic

Detaljer

Vedlegg. Tallgrunnlag. Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» E-handelsrapporten 2014

Vedlegg. Tallgrunnlag. Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» E-handelsrapporten 2014 Vedlegg Tallgrunnlag Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» FIGUR 1: Hvor viktig er følgende faktor for deg ved valg av nettbutikk? Trygghet 72% 79% 79% 73% Enkel betalingsløsning 67% 74% 73%

Detaljer

TRANSPORT & LOGISTIKK 2015 19.-20.10.2015

TRANSPORT & LOGISTIKK 2015 19.-20.10.2015 TRANSPORT & LOGISTIKK 2015 19.-20.10.2015 «Effektivitet og bærekraft kostnadsfokus i hele verdikjeden sett fra ASKO`s ståsted» Torbjørn Johannson ASKO/NorgesGruppen ASA 1 Transportkostnadenes betydning

Detaljer

Lønn kompetanse - karriere Kjøpmannshuset Norge AS Helene Renton Eidsvig, HR-direktør 03.12.09

Lønn kompetanse - karriere Kjøpmannshuset Norge AS Helene Renton Eidsvig, HR-direktør 03.12.09 Lønn kompetanse - karriere Kjøpmannshuset Norge AS Helene Renton Eidsvig, HR-direktør 03.12.09 Lønn kompetanse - karriere Hvem er vi? Krav og forventninger til lønnssystemet Dagens system i KMH Prosessen

Detaljer

Integrasjon av distribusjonskanaler

Integrasjon av distribusjonskanaler Integrasjon av distribusjonskanaler Foredrag på symposiet elandet Norge 19. oktober 2004 Peder Inge Furseth Dr. polit., førsteamanuensis Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, BI Sandvika

Detaljer

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i.

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i. Emballasje fra Foodgarage. Foto/design: Scandinavian Design Group. Valg av emballasje kan være avgjørende for om salget av nettopp ditt produkt blir en suksess eller ikke. Det er emballasjen som kommuniserer

Detaljer

BILAG FRA DYTT.NO - NORGES STØRSTE ARRANGØR AV AKTIVITETSKONKURRANSER. Vårens StorE Aktivitetskonkurranse. 30.april - 19.juni

BILAG FRA DYTT.NO - NORGES STØRSTE ARRANGØR AV AKTIVITETSKONKURRANSER. Vårens StorE Aktivitetskonkurranse. 30.april - 19.juni BILAG FRA DYTT.NO - NORGES STØRSTE ARRANGØR AV AKTIVITETSKONKURRANSER Vårens StorE Aktivitetskonkurranse 30.april - 19.juni Tar deres arbeidsplass utfordringen? Aktivitetstiltak som passer for alle Engasjerende

Detaljer

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden?

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Presentasjon Nettverkssamling Logimat Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Tine Tunga 6/11 2013 Erik Gran SINTEF Teknologiledelse/Logistikk 1 Bakgrunn Observasjon: Mange produsenter

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Vekst gjennom samspill

Vekst gjennom samspill Vekst gjennom samspill Konsernsjef Sverre Leiro 16. februar 2006 norge NorgesGruppens virksomhetsområder NorgesGruppen Detaljvirksomheten Engrosvirksomheten Egeneide butikker Profilhus dagligvare- og servicehandel

Detaljer

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje Optimalisering av bedriftens kundeportefølje DM Huset 25. mai 2005 Professor Fred Selnes Handelshøyskolen BI Bakgrunn På 90 tallet vokste det frem en bred forståelse for verdien av fornøyde og lojale kunder

Detaljer

Hva er norsk praksis i 2016?

Hva er norsk praksis i 2016? Foto: Konstantin Lazorkin KAMPANJESKOLEN: CONTENT MARKETING 2.0 Hva er norsk praksis i 2016? Hvor langt er norske markedsførere kommet egentlig? Hva er de største utfordringene og hvordan møter de utviklingen?

Detaljer

Uttak av jordprøver med koordinater i Jordplan

Uttak av jordprøver med koordinater i Jordplan Uttak av jordprøver med koordinater i Jordplan Innhold Jordprøver med koordinater Historisk tilbakeblikk Slik tar du prøvene idag Sist oppdatert April 2013 Side 1 av 12 JORDPRØVER MED KOORDINATER... 3

Detaljer

Bærekraftig logistikk er lønnsom

Bærekraftig logistikk er lønnsom Bærekraftig logistikk er lønnsom Alle må delta Å håndtere klimautfordringene er et felles ansvar for alle. Den kollektive transportbransjen tar sin del. Dette programmet er retningsgivende for NHO LT og

Detaljer

Ruben Jensen adm. direktør NESO

Ruben Jensen adm. direktør NESO VELKOMMEN TIL NESOS HØSTMØTE I HARSTAD 31.OKT - 01.NOV 2014 Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs 28. høstmøte som denne gang blir i Harstad. Byen er med sine vel 24 000 innbyggere den

Detaljer

1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk

1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk 1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk Etterpå Ferdighetene du kom for å lære En metode for å målstyre all kommunikasjon Kjennskap til de fem faktorene som bør være på plass for

Detaljer