Privpakbladet. Antallet kommisjonærer øker!. Informasjon fra Schenker Privpak AS. Nummer 2 / desember 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Privpakbladet. Antallet kommisjonærer øker!. Informasjon fra Schenker Privpak AS. Nummer 2 / desember 2008"

Transkript

1 Privpakbladet Nummer 2 / desember 2008 Informasjon fra Schenker Privpak AS Antallet kommisjonærer øker!.

2 Daglig leder har ordet Foto: Petra Petroff Hei! Som nyansett Daglig leder i Schenker Privpak AS er det første gangen jeg har gleden av å kommunisere direkte ut til kommisjonærer, kunder, kollegaer og alle andre som er flittige lesere av Privpakbladet. Etter å ha vært i gang i noen få uker er jeg fortsatt ydmyk og lærevillig i forhold til både kompetanse jeg gradvis suger til meg og alle saker jeg ennå ikke har fått satt meg 100 prosent inn i. Førsteinntrykket av Schenker Privpak er at vi har et meget godt konsept å bygge videre på og at det finnes stor kompetanse hos alle som jobber med konseptet både i Schenker Privpaks organisasjon og i øvrige del av DB Schenkers organisasjon. Vi er kommet langt med utbyggingen av kommisjonærnettet og gradvis kommer det inn flere kunder og større volum i konseptet. Men, vi har store utfordringer framover. Vi må øke tempoet i framdriften ytterligere. Vi er ikke alene på markedet og viktigst framover er å sikre en vekst både i antall kommisjonærer og pakkevolum som gjør at vi skal opprettholde vår posisjon som nr to på markedet. Vår vekst må skje hånd i hånd med fortsatt fokus på kvalitet og høy kundeservice. Kommisjonærene er Schenker Privpaks ansikt utad mot forbrukerne og viktige samarbeidspartnere i dette arbeidet. Fokus i organisasjonen må være på å gjøre både kundene OG kundenes kunder fornøyde. Bare da vil vi lykkes. Vi må derfor hver eneste dag ha fokus på å gjøre en så bra jobb som mulig. Det gjelder alle ledd i varestrømmen. Husk, ingen kjede er sterkere enn det svakeste ledd. Vi tar også i bruk nye tekniske hjelpemidler. På nyåret tar vi i bruk de nye håndterminalene hos de første kommisjonærene, og dette blir et stort skritt i riktig retning. Men, alle tekniske hjelpemidler til tross, den viktigste resursen er alle vi menneskene som er involvert i prosessen. Det er VI som virkelig kan påvirke kvaliteten på det arbeidet som utføres og som igjen fører til fornøyde kunder. 2 Vi har et meget godt konsept å bygge videre på med stor kunnskap blant de ansatte Jeg vil til slutt på vegne av Schenker Privpak AS ønske alle våre lesere, kommisjonærer og kunder en riktig god jul og et godt nytt år! Roar Steingrimsen Daglig leder, Schenker Privpak AS Roar Steingrimsen har 25 år i dagligvarehandelen å lene seg mot som ny daglig leder for Schenker Privpak AS. Ny daglig leder Den 3. november i år tok Roar Steingrimsen over roret som Schenker Privpaks daglige leder. Han håper å tilføre ny energi, nye mål og ivrer etter å ta tak i alle nye utfordringer som han står framfor. Med lang erfaring fra dagligvarehandelen er han fokusert på nettopp våre butikker, og framfor alt hvordan Schenker Privpak skal øke både antall kommisjonærer og pakker. Med en bakgrunn fra 25 år i dagligvarehandelen kan Roar Steingrimsen tilby både forståelse og nye ideer innenfor Schenker Privpaks konsept og bransje. I løpet av årene har han jobbet i mange dagligvarekjeder, fra gulv til topp. Jeg har et stort kontaktnett i varehandelen i Norge, noe som gir oss en mulighet til tilbakemelding, utveksling av erfaringer og markedsføring av Schenker Privpaks konsept, sier Roar. Jeg har veldig stor tro på konseptet som Schenker Privpak tilbyr. Det er enkelt, sier Roar. Enkelheten gjør at det er lett å selge inn hos både kommisjonærer og

3 med utvikling på dagsorden kunder, mener han. Det å komme inn i en bransje som tidligere har hatt monopolposisjoner er en utfordring som han gjerne tar og han stikker dessuten også ut haken med store framtidsplaner: Målet er å opprettholde vår posisjon som nr to på markedet og ytterligere forsterke den kontinuerlig, sier Roar. Han poengterer at det er veldig viktig å beholde den gode kvaliteten den skal vi ikke endre på. Utfordringen var lokkende Roar tok jobben nettopp på grunn av den utviklingsfasen vi akkurat nå befinner oss midt oppe i. Det gjorde det interessant, sier han. Nå Roar Steingrimsen Alder: 53 år ung man. Bor: i Bærum, vest for Oslo. Familie: kone og datter. Intresser: Hus og hage, sportsbiler og å heie på forballlaget Stabekk. har vi en stor utfordring framfor oss, nemlig det å bli riksdekkende. Skal Schenker Privpak være en atraktiv aktør på pakkemarkedet og få flere kunder så kreves det et stort og kvalitativt nett av kommisjonærer over hele Norge. I dag har Schenker Privpak en dekning på ca 60 prosent, men målet er å allerede i løpet av 2009 ha en dekning på minst 90 prosent, forteller Roar. Aktuell som: ny daglig leder hos Schenker Privpak AS. Bakgrunn: 25 års erfaring fra dagligvarehandelen, fra gulv til topp. Mål: Å bygge ut kommisjonærnettet og øke pakkevolumet. Utvikling av kommisjonærnettet Den nye daglige lederen kommer til å fokusere på to oppgaver i nærmeste framtid. For det første så har utbyggingen av kommisjonærnettet høy prioritet og for det andre så vil Roar Steingrimsen også satse på å øke pakkevolumet, delvis via de kundene som allerede finnes, men også via nye kunder som passer inn i Schenker Privpaks konsept. Sterkere intern organisasjon I dag jobber fem personer direkte med den norske virksomheten i Schenker Privpak AS. I midten av desember læres ytterligere seks personer opp i Schenker Privpak-konseptet. Disse kommer fra Schenker-distrikt rundt om i landet og kommer i første omgang til å hjelpe til med å starte opp nye kommisjonærer i sitt område og følge opp i sitt distrikt. Roar Steingrimsen kommer til å agere som coach for de ansatte. Jeg vil synliggjøre veien og vise hva våre satsninger kommer til å innebære for hver person og avdeling, sier han. Selvfølgelig kommer han også til å være rådgiver i strategiske spørsmål som er viktige i den utviklingsfasen Schenker Privpak befinner seg i. Jeg vil finne synergieffekter sett ut fra et nordisk perspektiv, da mange av våre kunder er aktører i flere nordiske land, avslutter Roar Steingrimsen. Petra petroff 3

4 Miljøtiltak gjør en forskjell Schenker sertifiserer transportører og sjåfører foto: petra petroff Schenker AS i Norge vil miljøsertifisere transportører og sjåfører. Tiltaket er et ledd i gjennomføringen av en ny klimastrategi for selskapet. Vi skal redusere CO2-utslippene med 30 prosent innen 2010 og 50 prosent innen 2020, sier viseadm. direktør Erling Sæther. Vi har utarbeidet en palett med miljøtiltak, der sertifisering av transportører og sjåfører skal sikre oss et viktig bidrag til å realisere strategien. Transportørene hva ønsker Schenker at de skal gjøre? I samarbeid med Schenker Transportørforening (STF) har vi utarbeidet en del retningslinjer for sertifikatet. De skal benytte markedets best tilgjengelig miljøvennlige og bærekraftig sporbar drivstoff. Drivstoffleverandøren skal fremvise sertifikat for opprinnelsesland og produksjonssted for bio-innblandingen. YX har åpnet pumpe med 30 prosent biodiesel i Kristiansand. StatoilHydro vil nå rulle ut et 40-talls stasjoner med B30. Hastighetssperre er et annet tiltak. Vi ønsker å senke farten både for miljøet og trafikksikkerheten. Sjåførene skal ha gjennomgått opplæring i trafikksikker, miljøvennlig og økonomisk effektiv kjøring. 4 Hva vil Schenker selv gjøre? Transportørene skal gjennom klimaprogrammet bli revidert til å være transportleverandør i henhold til Schenkers ISO rutiner. Schenker vil tilpasse kjøreopplegg der Schenker, som styrer trafikken, forestår en planlegging som optimaliserer effektiv utnyttelse av bilens kapasitet og ressurser. Transportøren skal også være en aktiv deltaker og pådriver i forhold til denne standarden. Schenker skal ha interne systemer som ivaretar og behandler miljøspørsmål som måtte komme opp. Vi har også laget en klimapakke som er rettet mot transportøren og sjåføren, men den inneholder også flere andre elementer. Vi er i dag en stor bruker av jernbanetransport. 70 prosent av våre tonnkm ut fra vår største terminal i Oslo går med jernbane til steder der jernbanen er konkurransedyktig. Dersom jernbanen får økt kapasitet, vil vi øke jernbaneandelen. Vi har lansert klimaprogrammet som en 5-punkts strategi rettet mot sjåføren, drivstoffet, kjøretøyet, logistikken og transportpolitikken. Kjøretøyene hva kan gjøres der? På bilsiden vil vi i distribusjonskjøring allerede neste år kunne introdusere hybridkjøretøyer med dieselelektrisk drift. De to første bilene er allerede bestilt av Veøy AS en av våre store transportører. Fra 1. juni 2008 tok vi i bruk modulvogntog i fjerntrafikk til og fra Sverige, som betyr at vi kan redusere 1 av 3 lastebiler på de ruter der modulvogntog er aktuelle. Vi starter med et lite antall slike kjøretøyer og vil øke på etter hvert som vi vinner erfaring med dette. Schenker forestår en planlegging som optimaliserer effektiv utnyttelse av bilens ressurser. Logistikken finnes det forbedringer der også? Ja, absolutt. Vi er jo så heldig at våre terminaler ligger nær de store jernbaneknutepunktene i Norge. På den måten kan vi utnytte jernbanen maksimalt. I tillegg jobber vi med løsninger for å få enda fullere biler. God utnyttelse av biltransportene er selvfølgelig god miljøpolitikk. Vår innsats for å få tatt i bruk nevnte modulvogntog er jo et eksempel på dette. Samferdselspolitikken kan Schenker AS påvirke den? Vi har presentert miljøstrategien overfor rikspolitikere, de store transportetatene, oljeselskaper, motorleverandører, miljøbevegelsen, organisasjonene og mediene. På den måten kan du vel si at vi har fått poengtert hva vi kan bidra med. For oss er det jo veldig hyggelig å konstatere at over alt har vi stort sett fått anerkjennende nikk. Alle er selvfølgelig ikke enig med alt. Men, poenget er at vi viser at vi tar ansvar for miljøet og gjør noe med det. Vi har bla organisert arbeidet rundt klimastrategien med et klimapanel med representanter fra transportørene, STF og oss. I tillegg har vi sjekket ut strategien i flere fagmiljøer. På den måten har vi fått forankret strategien både internt, eksternt i fagmiljøer og i forhold til transportørene. Vi får også mange gode tilbakemeldinger fra kunder og andre. Mediene har også sett at dette er noe nytt. I Dagens Næringsliv den største næringslivsavisen i Norge har vi fått betydelig omtale, som igjen har ført til enda flere lovord om vår klimastrategi. Einar Spurkeland

5 Nå kan foto: petra petroff pakke- informasjon sendes online Christopher Bredberg hevder at det nye verktøyet vil hjelpe kundene, kommisjonæren og Schenker Privpaks egne ansatte. Nye tider krever ny teknikk, noe som Schenker Privpak har bestemt seg for å satse på i løpet av våren Når dette leses er Schenker Privpak i gang med de siste testene av den nye online-håndterminalen. Det nye verktøyet kommer til å både forbedre og forenkle rutinene hos våre kommisjonærer, kunder, forbrukeren og også hos oss internt, sier Christopher Bredberg, prosjektansvarlig. Liten testgruppe Vi tester den nye håndterminalen på et lite antall kommisjonærer for å se at alt fungerer som det skal, sier han. Kommisjonærene gir oss også tilbakemeldinger dersom det er noe som bør endres på eller ikke fungerer og som skal ordnes før Privpak starter opp på flere kommisjonærer. Tilbakemeld-ingen fra kommisjonærene som har testet den nye håndterminalen har foreløpig vært positive og har også gitt mange konstruktive forslag til forbedringer under test-perioden. Ny teknikk gir fordeler for alle Det er ikke bara kommisjonærene som vinner på at vi setter inn en ny håndterminal. Våre kundebedrifter drar også nytte av den nye teknikken som gjør at informasjon om utleverte pakker kommer raskere til dem da håndterminalen er online, forteller Christopher Bredberg. Også Schenker Privpak får raskere tilbakemeldinger fra kommisjonærene på utleverte og returnerte pakker. Informasjon fra Schenker Privpak til kommisjonærene kan raskt og enkelt komme ut via håndterminalene. Utskiftingen skjer ikke over natten Fordelene for forbrukeren er blant annet sikrere håndtering av kundens pakke og at SMS-meldinger sendes ut så snart pakken har ankommet kommisjonæren. Kunden kan i visse tilfeller hente sin pakke raskere enn tidligere. Alle kommisjonærer kommer ikke til å få nye håndterminaler samtidig. Det kommer til å skje gradvis med start februar/mars Samtidig som man får en ny håndterminal får også de ansatte hos kommisjonæren opplæring i bruken av den nye teknikken, avslutter Christopher Bredberg. Fordelene med ny håndterminal n Den er online, det vil kommisjonæren da si at man ikke lenger ikke behøver å ringe sender inn informasjon og informere Schenker til Schenker Privpak Privpak om dette. manuelt via et modem. n Informasjon om pakker n Forenkler arbeidet for finnes direkte i håndterminalen. kommisjonærene da f.eks. savnede pakker n Bedre kontrollmuligdirekte registreres heter for kommisjonæren via i håndterminalen og rapporter i håndterminalen. n Enklere og sikrere registrering av strekkoder. En bedre strekkodeleser som lettere leser alle strekkoder. n Sikrere håndtering av utlevering av pakker til kunder. Håndterminalen Merke: Symbol MC75 Mykvare: Pocket Mobiles PreCom Øvrig: Det er en Windows Mobile aplikasjon, som styres med touchscreen 5

6 Distansehandel Norges høstkonferense Full fart på D Handel Norges høstkonferanse Årets høstkonferanse var Distansehandel Norges andre høstkonferanse i den nye drakten med nytt navn og ny profil som ble offentliggjort på fjorårets konferanse. Årets program var interessant både for medlemmene og for alle Business Partners. Distansehandel Norge vokser, noe leder Gerhard Anthun bekreftet ved åpningen av konferansen. I fjor var vi 70 deltakere på høstkonferansen, i år er vi 120. Vi har fått åtte nye medlemmer, sju nye Business Partners og vi har nå totalt 32 medlemsbedrifter, fortalte Gerhard Anthun stolt. Medlemsbedriftene består av 50 merkevarer (brands) og 25 Business Partners. I år feirer foreningen også sitt 25-års jubileum. Norsk postordrehistorikk Norsk Postordre har en lang og spennende historie. Tore Kvarud (tidligere leder av den norske Postordreforeningen) ga oss et innblikk i norsk postordrehistorikk som har 6 hatt en stor og rask utvikling fra det å sende penger og bestilling i et brev, der varene kostet alt fra et par kroner til opp mot tyve kroner, til å i dag gjøre både bestillingen og betalingen via nettet. Postordrebransjen har vært gjennom både gode og dårlige tider og mange firmaer har i årenes løp både kommet og gått. Tore Kvarud kunne fortelle at en av de første firmaene i Norge som startet med postordre var Standard Mønsterforretning i Oslo som fortsatt eksisterer som firma, men nå Blomster-Finns motto er: Følg ditt hjerte og ha tro på deg selv så kommer du langt. uten postordre. Han kunne videre fortelle at Brumunddal Frø er et av Norges eldste gjenværende postordrefirmaer. Når butikken flytter hjem Runar Døving, sosialantropolog, forsker og journalist, holdt et spennende foredrag der han reflektere om endringene og utfordringene i den nye varehandelen som i dag, i mange tilfeller, skjer hjemme hos kunden. Alle som selger på distanse bør ta vare på muligheten til å skape en tillitsbasert relasjon med kunden, sier Runar Døving. Han mener at man ska gi kunden mulighet til å kunne sammenligne produkter og hjelpe kunden og styres inn på rett valg. Kunder er ikke lojale! Kunden vil ha et produkt med bra kvalitet til riktig pris. Kunden vil ha det beste produktet, fortsetter Runar. En tillitsbasert relasjon med kunden er det viktigste for bransjen og å sørge for å ha en god strategi for gjenkjøp, var noen av Runar Døvings råd til alle som driver med distansehandel. Kanskje kan vi dra en paralell mellom Runar Døvings refleksjoner om å levere kvalitet til Jon Skolmens, for mange, kjente sketsj om læreren på Pølseskolen (som forøvrig ble framført av Skolmen under

7 Her får deltakerne på årets høstkonferanse en rask opplæring i levering av pølse på kvalitetsmessig korrekt måte; pengerpølse. festmiddagen samme kveld). Budskapet var i begge tilfellene hvor viktig det er å levere varen på en måte som gir kunden trygghet og kvalitet og samtidig levere på en sånn måte at man også får betalt for varen ( Penger først, deretter pølse ) og gjøre dette på en måte som får kunden til å kjenne tillit til stedet hun/han handler. Å følge sitt hjerte Blomster-Finn, Finn Schjøll, ga oss et lite innblikk i sitt liv. Hans motto er å følge hjertet og ha tro på seg selv. Kanskje kan også dette overføres til distansehandelen da mange av bedriftene som i dag bedriver netthandel er små firmaer med få ansatte som har satset med hjertet og troen på en god idè. I mange tilfeller kan dette gå bra og det finnes mange eksempler på dette, men i dagens tøffe konkurranse bør man nok i tillegg til dette ha ytterligere strategier for å lykkes på markedet. Mobile marketing Mye har hendt med teknologien og også postordrebransjen kan dra nytte av dette. Steinar Brændeland i More Mobile Relations Norway, som eies av Telenor, mener Hilde Rahn og Björn Hellman på Schenker Privpaks stand. at bruk av mobilen som kanal til kundene er framtiden for bransjen. Det finnes 5,2 millioner mobilabonement i Norge. I verden finnes i dag 3,5 miliarder mobiler, men til sammenligning bare 1 milliard PC er. Målrettet reklame kan sendes til kundegrupper og fange opp kunders impulskjøp. La kunden bestille via SMS og gjør det enkelt for kunden, var Steinar Brændelands budskap til deltakerne på høstkonferansen. En bransje under forandring/utvikling Ut fra alle foredrag på årets høstkonferanse kan vi med sikkerhet påstå at ting har forandret seg og forandrer seg hele tiden i alle bransjer. Det er viktig at alle i distansehandelsbransjen tenker nytt og drar nytte av den moderne teknologien som så mange har tilgang til, men man skal samtidig ikke glemme bort den tradisjonelle postordren med bestillinger via telefon/brev. Det er fortsatt store kundegrupper som fortrekker, og kjenner seg trygge, med den måten og bestille på og det er vel nettopp dette som gjør bransjen så spennende og interessant å jobbe med ingen kunde er den andre lik. Schenker Privpak ser fram til spennende år som Business Partner sammen med medlemmene i Distansehandel Norge der vi i felleskap kan fortsette å utvikle bransjen til å bli en framgangsrik bransje. I dette arbeidet er Distansehandel Norge en viktig aktør for alle parter. Tekst: HILDE RAHN Foto: tor-erik kristiansen 7

8 A PORTO BETALT Et raskt voksende nettverk Schenker Privak har under 2008 økt i antall kommisjonærer med 50 prosent. En av årsakene til den store veksten og at vi nå endelig har fått fart på utbyggingen av vårt nett av kommisjonærer er avtalen som Schenker Privpak inngikk med NorgesGruppen i 2007, forteller Hilde Rahn, konsulent. flere år og der finner vi bl.a bensinstasjoner, kiosker, Frukt & Grønt, sier Hilde Rahn. Disse er også veldig viktige samarbeidspartnere. Mange har vært med Hilde Rahn. helt fra starten av og har lang erfaring fra, og god kunnskap i, konseptet Schenker Privak. Vi tror på en fortsatt økning av antall kommisjonærer også neste år og at vi i løpet av 2009 nærmer oss målet om å bli landsdekkende, spår Hilde Rahn avslutningsvis. Vi opplever i dag at vi har ett nett av kommisjonærer med høy kvalitet, bra åpningstider og bra servicetilbud til sine kunder, fortsetter hun. Kiwi og Mix er blant de som har økt mest blant kommisjonærantallet, men også Spar og Joker har en økning butikker som nå er med i Schenker Privpaks virksomhet. Meny og Ultra finnes også representert blant våre kommisjonærer i dag, sier Hilde Rahn. Antall kommisjonærer i 2008 Fristående kommisjonærer I tillegg til kommisjonærene i Norges- Gruppen har vi også fristående kommisjonærer (egeneide) som har vært med oss i Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Julen har gjemt seg Hvor mange nisser finner du? Kan du nissene finne, Hvor mange nisser finner du? dine kontaktopplys- så kan du fine premier vinne. Sende inn antall nisser + ditt navn/adres- ninger til oss senest Gjemt dem i bladet vi har, se till eller til: 30. januar men tar du bladet og blar Schenker Privpak AS Premien er en så kan du nissene finne Hilde Rahn hemmelig julegave. og senere premien vinne. Postboks 223 Økern Vinnerne informeres n OBS! Nissen på bildet her til høye er ikke med i antallet i konkurransen Oslo Merk ditt mail eller ditt brev med Julenisser og send inn ditt svar og personlig senest uke 6. Lykke til! Tell nissene i bladet og vær med i trekningen. Har det hendt noe interessant, eller har du forslag til artikler? Søkes person tilknyttet vår pakkeutlevering/ distrubisjon som har en bra ide, en morsom hendelse eller liknende å fortelle om i neste nummer av Privpakbladet. Finnes Ivrig skribent, klar til å rykke ut med penn og kamera. Kontakt meg, så bestemmer vi en tid! Petra Petroff, informasjonsansvarlig E-post: Telefon: Produksjon: LTS Kommunikation AB, Göteborg. Tryckt i Eskils Tryckeri, Borås 2008.

Logistikk NETTVERK. Roar Steingrimsen, Schenker Privpak AS, skal gi nettbutikkene effektive distribusjonsløsninger (side 6)

Logistikk NETTVERK. Roar Steingrimsen, Schenker Privpak AS, skal gi nettbutikkene effektive distribusjonsløsninger (side 6) Logistikk NETTVERK Nr 1 Mars 2009 transport > samferdsel > logistikk > informasjon Roar Steingrimsen, Schenker Privpak AS, skal gi nettbutikkene effektive distribusjonsløsninger (side 6) Ny infrastuktur

Detaljer

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi Sikre Sider Kundeavis for Nokas Desember 2014 Kvalitet Nokas' høyeste verdi Kvalitet er ikke lenger bare et begrep man snakker om i generelle vendinger og som nevnes i vage målsetninger. Kvalitet er i

Detaljer

4TIPS TIL ØKT FORTJENESTE

4TIPS TIL ØKT FORTJENESTE No.3/september 13 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Bygg engasjement med julekalender Hans-Petter Nygård-Hansen: Customer Service is the new marketing! Bli mer effektiv med online kommunikasjonsløsninger

Detaljer

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014 Den gode kundereisen Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen for dine kunder? LEDER ÅRETS UNDERSØKELSE I TALL: 4595 forbrukere i,, og deltok i webundersøkelse 454 bedrifter med salg av varer på nett,

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 ÅRSRAPPORT Coffee Bags UB Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 Mentor: Thor- Eivind Fosse (Flekkefjord Produkter AS). Ansvarlig lærer: Ellen Netland. Organisasjonsnummer:

Detaljer

Årets Serviceløftveiviser

Årets Serviceløftveiviser Denne temaavisen er en annonse fra HSMAI Serviceløftet Peter wirén: Kunnskapsbanken: Servicekortet: Møt juryens overhode Peter Wirén, adm. dir. i Teller AS. Les mer side 10 11 Les mer side 8 Les mer side14

Detaljer

Vekst i flyfrakt! nettverk. Farlig gods side 10 Beredskapsfrakt side 22 Mer av alt side 26. side 16. Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel

Vekst i flyfrakt! nettverk. Farlig gods side 10 Beredskapsfrakt side 22 Mer av alt side 26. side 16. Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Nr. 4 desember 2012 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Vekst i flyfrakt! side 16 Farlig gods side 10 Beredskapsfrakt side 22 Mer av alt side 26 Innhold UTGIVER: Schenker AS Postboks 223

Detaljer

Fjellsport klatrer mot nye høyder. 7 tips til god logistikk SLIK BLIR FYSISK BUTIKK LØNNSOM MED NETTBUTIKK. Serienettgründer Eric Sandtrø

Fjellsport klatrer mot nye høyder. 7 tips til god logistikk SLIK BLIR FYSISK BUTIKK LØNNSOM MED NETTBUTIKK. Serienettgründer Eric Sandtrø Å nå butikker nord for polarsirkelen med levering over natten er det ingen andre i vår bransje som gjør Anders Molander, adm.dir. Mekonomen Grossist TRENDER Viktig å tilby flere kanaler BERGANS Forbereder

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater HÅNDBOK I E-POSTMARKEDSFØRING OPPDATERT MED E-POST FOR SOSIALE MEDIER OG MOBILE ENHETER INNHOLD 1. NØKLENE TIL FREMGANG 6 2. MER ENN

Detaljer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer Schibsted ASA Att: Trond Berger Kopi: Rolv Erik Ryssdal, Terje Seljeseth, Schibsted Vekst AS v/ Lars Vangen Jordet og Rune Røsten Postboks 490 Sentrum 0105 Oslo Oslo,.10.014 Schibsteds kopiering av vårt

Detaljer

ADVANTAGE DIGITALISERING AV ARBEIDS HVERDAGEN. A-meldingen HR Rapportering Elektronisk fatura til privatpersoner

ADVANTAGE DIGITALISERING AV ARBEIDS HVERDAGEN. A-meldingen HR Rapportering Elektronisk fatura til privatpersoner ADVANTAGE Et magasin fra UNIT4 Agresso Nr 3, 2014 DIGITALISERING AV ARBEIDS HVERDAGEN A-meldingen HR Rapportering Elektronisk fatura til privatpersoner ADVANTAGE INNHOLD 04 07 12 22 Ansvarlig utgiver UNIT4

Detaljer

Tempo. Vi tar et stort løft for bærekraft BUTIKKGIGANT FLYTTER GRENSER SLIK KAPRES NETTHANDELS- KUNDENE

Tempo. Vi tar et stort løft for bærekraft BUTIKKGIGANT FLYTTER GRENSER SLIK KAPRES NETTHANDELS- KUNDENE En del nettbutikker har problemer med å ta steget mot bare å fokusere på vekst. Staffan Mörndal, Verdane Capital TEKNOLOGI Pakkeautomatene er her GINA TRICOT Slik reduserer de antall returer STADIUM Tar

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE VITE VILLE KUNNE MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE 2 Innhold Bakgrunn 3 Kommuniser mer, kommuner 4 Ti hindringer ti utfordringer 5 Vite, ville, kunne 9 Medvirkning 10 Gode eksempler

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

VAMI AS - nytt selskap innen hud- og hårpleie: Validus og Midelfart satser sammen

VAMI AS - nytt selskap innen hud- og hårpleie: Validus og Midelfart satser sammen LOGISTIKK KOSMETIKK HELSEKOST SKJØNNHETSPLEIE DUTY FREE N Y H E T S B R E V NR. 2.2007 www.validus.no Validus kjøper Parfymelle VAMI AS - nytt selskap innen hud- og hårpleie: Validus og Midelfart satser

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer

Presis. inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6. Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8. Sykefraværet faller Side 21 E-læring

Presis. inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6. Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8. Sykefraværet faller Side 21 E-læring Nr.1 mars 2010 Presis Internmagasinet for Schenker AS DB SCHENKERforum inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6 Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8 Air & Ocean imponerer Side 11 Oktoberfest

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen NOVEMBER 2010 BRENNHETT MATERIALE Glad for økt aktivitet SIDE 14-16 Politikere og næringsliv var samstemt om hva fremtidens Tromsø manglet. Men i dag fremstår Gullegget

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Aune Forlag satser elektronisk. Vi selger følelser. Toralf Sandåker: Digitale bilder inn i evigheten. Samarbeid gir suksess i Vestfold og Telemark

Aune Forlag satser elektronisk. Vi selger følelser. Toralf Sandåker: Digitale bilder inn i evigheten. Samarbeid gir suksess i Vestfold og Telemark ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - DESEMBER 2004 Vi selger følelser Toralf Sandåker: Digitale bilder inn i evigheten Samarbeid gir suksess i Vestfold og Telemark Full kontroll - Store besparelser Aktiv Trykk

Detaljer

Logistikk NETTVERK. Trafikksikkerhet: Schenkersjåførene positive til promilletester. Side 4.

Logistikk NETTVERK. Trafikksikkerhet: Schenkersjåførene positive til promilletester. Side 4. Logistikk NETTVERK transport > samferdsel > logistikk > informasjon Nr 1 Mars 2006 Trafikksikkerhet: Schenkersjåførene positive til promilletester Side 4. Logistikeren. Side 34. Oslopakke 3 for hele landet.

Detaljer

digitale sporhunder trond austad og Ingvild Eiken er fremtidens etterforskere Politi Norsk

digitale sporhunder trond austad og Ingvild Eiken er fremtidens etterforskere Politi Norsk tema: 28 sider ikt morgendagens politi Norsk Politi nr.4 // desember 2012 digitale sporhunder trond austad og Ingvild Eiken er fremtidens etterforskere Elektroniske spor førte til gjennombrudd i «barnedrapssaken».

Detaljer

Logistikk NETTVERK. Full kontroll over logistikken til Volvo Ocean Race. transport > samferdsel > logistikk > informasjon. Nr 3 September 2006

Logistikk NETTVERK. Full kontroll over logistikken til Volvo Ocean Race. transport > samferdsel > logistikk > informasjon. Nr 3 September 2006 Logistikk NETTVERK Nr 3 September 2006 transport > samferdsel > logistikk > informasjon Side 16: Full kontroll over logistikken til Volvo Ocean Race Side 2: Transportrasjonering Side 10: Transportøren

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer