ÅRSMØTE Nedre Bardu skole kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2014. 25.3.2014 Nedre Bardu skole kl. 19.00"

Transkript

1 ÅRSMØTE Nedre Bardu skole kl

2 Årsmøte 0. SAKSLISTE 1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 2. VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL 3. ÅRSMELDING REGNSKAP LYSSETTING AV SKOELVBRUA - INFOSKILT 6. INVESTERINGER I DIV. UTSTYR a. Mårfeller b. Krattknuser/Beitepusser Rydding av veier 7. DELTAKELSE PÅ VILLMARKSMESSA EVALUERING AV OPPLEGG 8. INNSPILL TIL KOMMUNENS AREALPLAN 9. BUDSJETT VALG 11. EVENTUELT ORIENTERINGER a. Oppsigelse fra grunneier b. Kurs i revejakt c. Veiforeningene d. Andre ting? Det vil bli enkel bevertning. Husk fullmakt dersom du skal representere grunneier. Side 1

3 SAK 1 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksopplysninger a) Registrering av fremmøte, stemmeberettigete og fullmakter. b) Godkjenning av innkalling og saksliste Eiendom Eier Fremmøtt (event. m/fullmakt) Bergli Ove Bergli Hammersletten Øverli Hauge Sundlia Hansmostrand Sundheim Hansmo Bakketun Myrvang Midtre Hansmo Minde Årseth Skoelvli Ranum Rolfstad Svendsvoll Bjørnsmo Granberg Fossmosetra Aasetra Fredheimsetra Sundhenget Inge Sundheim Halvor Albrigtsen Svanhild Iversen Karin Finnkroken Torleif Sundheim Kjellaug Sundheim Ola Sundheim Lisbeth Foshaug Eide Knut Eide Svein Arne Berntsen Viktor Berntsen Vidar Berntsen Jan Osvald Berntsen Johannes Svendsvoll Knut Bjørnsmo Ingar Granberg Rolf Lundamo Anne Marit Aasen Reidar Fredheim Gunnar Birkelund Side 2

4 SAK 2 VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL Saksopplysning Årsmøtet foreslår to personer til å underskrive årsmøteprotokollen. SAK 3 ÅRSMELDING 2013 Saken legges frem i møtet. Styrets innstilling til vedtak: Årsberetning tas til orientering. Side 3

5 SAK 4 REGNSKAP 2013 Utmarkslaget har 2 kontoer i SNN, og årsoppgaven viser følgende kontobeholdning: Driftskonto: Inngående saldo pr kr Økning kontobeholdning kr Utgående saldo pr kr Disponibelt kr Kapitalkonto: Inngående saldo pr kr Kontoøkning kr Utgående saldo pr kr Disponibelt kr TIlsammen har laget disponibelt kr ,-. Regnskap 2013 sammenlignet med budsjett viser følgende tall: BUDSJETT 2013 REGNSKAP 2013 Utgifter Administrasjon (porto, bevertning, km-godtgj m.v) kr 1 000,00 kr - Vedlikehold Skoelvbrua kr 5 000,00 kr 774,00 Deltakelse Villmarksmessa kr ,00 kr 4 382,00 Godtgjørelse styremedlemmer kr 4 500,00 kr 4 500,00 Drift av hjemmeside kr 500,00 kr 3 281,00 Andel felles skuddpremie skadedyr (SGS) kr 5 000,00 kr 5 000,00 Diverse (søknader, kurs, medl.avg. div utlegg) kr ,00 kr - Tilskudd til veglysprosjektet "Skoelvbrua" kr ,00 kr - Sum utgifter kr ,00 kr Sum inntekter Utleie beitepusser kr kr Inntekter jakt- og fiskekort kr kr Sum inntekter kr kr Over-/underskudd før finans kr kr Finansutgifter (ab. nettbank, fakturabelastn. m.m.) kr -700 kr -621 Finansinntekter kr kr Årsresultat kr kr Side 4

6 BALANSE Inngående balanse Note Kasse kr 70 Driftskonto SNN kr Høyrentekonto SNN kr Totalt kr Utgående balanse Kasse kr 70 Driftskonto SNN kr Høyrentekonto SNN kr Totalt kr Økning pr kr ÅRSRESULTAT 2013 Forskjell/økning pr kr Note 1: Forskjellen i årsresultat i regnskapet og balansen på kr ,- har sammenheng med note til fjorårets regnskap. Inntekter fra jakt/fiskekortsalg på kr ,- var satt opp i balansen som utestående fordring, da beløpet først ble innbetalt i ( = ) Utvikling på jakt- og fiskekortsalg kr Inntekt jakt og fiskekort kr kr kr kr Jaktkort Fiskekort kr kr kr Side 5

7 Eiendeler til NBU Eiendel Forvaltes av Merk Minkfelle Jan Berntsen (4-5 stk) Arne Sundheim (1 stk) Aasen (1 stk) Torleif Sundheim (1 stk) Plastjolle m/årer Arne Sundheim Ligger v/sætervatnet Fiskegarn Arne Sundheim (2 stk) Ørekyte-ruse Knut Bjørnsmo (4 stk) Veiskrape Knut Bjørsmo Damptiner m/2 slanger og 2 Jan Berntsen gassflasker Beitepusser for traktor Knut Eide 2 Vacumpakkesett Jan Berntsen og Arne Sundheim Inntektene og økonomien til laget er nå så god, at det bør gjøres investeringer eller driftstiltak som bygger opp under lagets formål. Under forutsetning av at revisorene ikke har merknader, legges regnskapet frem slik: Styrets innstilling til Vedtak: Årsoppgjør tas til orientering. Side 6

8 SAK 5 Saksopplysning LYSSETTING AV SKOELVBRUA - INFOSKILT Årsmøtet gjorde i sak 6/2013 vedtak om å sette av kr ,- til lys/lyssetting Skolevbrua, som en del av veglysprosjektet Bjørnsmoveien. I tillegg har lyssetting av brua fått tilskudd fra Troms Kraft på kr ,-. Veglysprosjektet har ikke fått noen midler, hverken fra kommunen eller andre, og er for tiden «parkert.» Det kan ikke forventes at kommunen bidrar med midler i overskuelig fremtid. IL Kampen har på eget initiativ fått lagt kabel og fått strøm til i Grillhytta, utført av Kolbjørn Olsen AS. De har satt av en del midler til drift og vedlikehold av Grillhytta, infoskilt, samt at en stikkrenne på veien må skiftes. De har ikke midler til å gå inn og støtte lyssetting av brua, men er svært positiv til samarbeid/venneforening, og har oppnevnt Ivar Foshaug som koordinator for dette. Styret har innhentet tilbud fra Kolbjørn Olsen AS for lyssetting av brua og området. Forutsetningen er å koble seg på kabelen til idrettslaget, da dette vil bli et rimeligere alternativ. Dette fordrer avtale med idrettslaget, om fordeling av strømkostnader, men dette vil være uproblematisk Dersom ikke må det settes inn eget trafoskap og kurs.. Graving av kabel ligger ikke inne i tilbudet. Det som utføres forutsetter også avtale med de 3 grunneierne. Tilbudet fra Kolbjørn Olsen er i tre alternativer, som kan velges hver for seg, samlet, eller en mix. Dette er det selvfølgelig mulig å avklare videre. Alternativ 1: Alternativ 2: Alternativ 3: Består av 5 lyktestolper med antikt utseende. Stolpene er 3,5 meter høge. En plasseres utenfor grillhytta, og 2x2 på hver side av brua. Pris eksl. mva kr ,- Består av runde armaturer med led-lys som monteres på hver 3. rekkverksstolpe på hver side av selve brua. Pris eksl. mva kr ,- (Mix alternativ m/1 lyktestolpe v/grillbu, tillegg ca. kr ,-. Består av led-lyslister i aluminiumsprofiler som legges under håndlist på rekkverket på hver side av selve brua. Pris eksl. mva kr ,- Side 7

9 Kostnadsoverslag ref.nr. AKB 302/14 Post nr. Type: Antall: Netto pris: Brutto Arbeid: Brutto Sum: Sum total materiell: arbeid. inkl. grunnpakke Grunnpakke tilførsel belysning Befaring av anlegg 1,0-650,00 650,00 650, Montere JF-aut., astrour for styring av lys og modulær 2-polt bryter og tilkobling av kabel i eksisterende el.skap Grillbu. 7,5 650, , ,00 Leveranse av materiell til el.skap 1,0 3000, , , Levere cu-wire 85,0 20, , ,00 Levere PFSP 2x2,5+j 85,0 25, , , ,00 Forlegging av kabel og wire utføres av andre på anvisning fra oss Alt Montere parkarmatur, stolpe og fundament og tilkoble disse *) 1 ved grillbu og 2 stk. på hver side av bru 18,0 0,00-650, , ,00 Levere parkarmatur Vence 70W klassisk armatur med fundament, mast 3,5m og pyntesokkel 5, , ,00 0,00 0, ,00 Feste og koblingsmateriell 1,0 1000, ,00 0,00 0, , , Alt.2 Montere lys på hver 3.dje stokk på brua på hver side, forlegge kabel imellom og tilkoble disse 30,0 0,00-522, , ,00 Levere Corona LED armatur 5W 10,0 550, , ,00 Kabelvernrør, feste og koblingsmateriell 1,0 2000, ,00 522,00 522, , ,00 Alt Montere LED lyslister under håndlist bru begge sider 25,0 0,00-522, , ,00 Levere 46m skinneprofil med ledslange og drivere 1, , , ,00 Feste og koblingsmateriell 1,0 1500, ,00 522,00 522, , ,00 Sum eks mva ,00 Kostnadsoverslaget er basert på følgende: Info om prosjektet er mottatt Vedlagt følger kostnadsoverslag på en del alternativer. Alt er ført til sum, men det er ikke meningen at alt skal leveres. 1 av alternativene eller en miks av disse kan passe. Derfor gir kostnadsoverslag forhåpentligvis en god beskrivelse på hva som er tenkt i de forskjellige alternativene. *) Det forutsettes at nedsetting av fundament til lysstolper utføres av andre Alle poster er bevegelig, materiell og arbeid faktureres etter medgått forbruk. Vi håper de finner kostnadsoverslaget vårt gunstig og hører gjerne fra dem dersom de skulle ønske ytterlige opplysninger. Med vennlig hilsen Anne Kristin Brekke Det er mulig å søke lotteri- og stiftelsestilsynet om mva-kompensasjon for frivillige lag- og foreninger. Side 8

10 Kostnad/alternativer Kostnadstype Pris eksl. mva Pris inkl. mva Merk Grunnpakke kr kr Uansett alternativ Alt. 2 kr kr Jmf. beskrivelse Ekstra lyktestolpe kr kr Ved grillbua Reserve/usikkerhet kr kr Fundament, kabelgraving, andre usikkerheter Investeringsum kr kr Mulig mva-kompensasjon kr Sum v/kompensasjon kr Dersom en går for alternativ 2 inkl. 1 stolpe ved grillhytta kommer dette på ca. kr ,- inkl. mva. Det er satt av ,- inkl. TK-tilskuddet, og det kreves en tilleggsbevilgning på kr ,-. Når det gjelder skilting og infotavler er dette noe IL Kampen finansierer. Generelt er det mulig å søke fylkeskommunen om midler til Skoelvbrua, bl.a. til skilting. Finansieringsbilde Prosjektkostnad Inkl mva kr Finansieringspart Vedtak Beløp NBU Årsmøte 2013 kr Troms kraft Sponsormidler 2013 kr Manglende beløp NBU? kr Saken legges frem for årsmøtet til behandling. Eventuell tilleggsbevilgning for fullfinansiering av lyssetting må tas inn i budsjettet. Side 9

11 SAK 6 INVESTERINGER I DIV. UTSTYR Saksopplysninger Det er kommet inn sak om innkjøp av krattknuser for vedlikehold av skogsbilveiene. Dette påvirker hva skal vi gjøre med beitepusseren. Bilder viser situasjonen ved at vegene nesten gror igjen her påvirket av fuktig snø/stort snøfall. Det er videre kommet inn forslag på innkjøp av mårfeller. Vidar B. har hatt ute 3 feller i en liten måned og tatt 5 stk. Dette er i tråd med ordningen med uttak av små skadedyr/rovdyr som utmarkslaget er en del av. SAK 7 DELTAKELSE PÅ VILLMARKSMESSA - EVALUERING NBU delte stand sammen med Bardu grunneierlag og Istindguiden. Til fordel for de kommersielle aktørene, var standen vår plassert helt i ytterkant av messeområdet, i enden av fotballbanen mot nord. Standen var helt marginalt besøk, og Bardu grunneierlag skulle forhandle med messa om redusert pris. Det er mye arbeid med tilrettelegging av standen, og stå på standen i 3 dager. Det var også forfall fra de som skulle betjene standen av forskjellige årssaker. Det er i utgangspunktet positivt å profilere seg og være synlig, men dersom denne markedsføringseffekten er minimal i forhold til innsats, må det vurderes videre deltakelse på dette. Saken legges frem for årsmøtet for innspill. Side 10

12 SAK 8 INNSPILL TIL KOMMUNENS AREALPLAN Saksopplysninger Grunneierlagene i kommunen har fått brev fra Bardu kommune vedr. arbeidet med arealplanen. På et eget medlemsmøte i januar uttalte NBU seg negativt til å etablere rekreasjonsløyper for snøscooter i lagets område. Videre ble det gitt uttalelse på å få de tidligere hytteområdene inn i arealplanen. Begge disse områdene er under videre utredning, og har vært lagt frem i et arbeidsverksted i Bardu kommune, og i et organ som heter «Planforum Troms» hvor alle sektormyndigheter er til stede. Siden NBU var enstemmig negativ til scooterløyper, er det ikke gått videre på dette. Når det gjelder hyttefeltene er det foreløpig 2 utfordringer: NVE (ansvar for skred, flom etc) som har bedt om at hyttefelt rundt Øverlitjønna blir vurdert i forhold til aktsomhetsvarsel (helning på over 30 0 ) i terrenget. Noe av hyttefeltene tangerer disse aktomhetssonene. Fylkesmannen (Overtatt forvaltningen av Reindriftens områdestyrer) har bedt om at det tas hensyn til reindriften i forhold til flytteveier, samlingsplasser og kalvingsområder. Det finnes egne reinsdriftskart som angir disse områdene. Det er viktig for NBU som grunneierlag å skille på funksjonen som ligger under lagets vedtekter, og det som en privat grunneier ønsker. Det kan hende en privat grunneier vil fremme en sak om boligtomter etc. som ikke grunneierlaget som sådan har noe med. Saken legges frem for årsmøtet åpent for innspill. Side 11

13 Side 12

14 Side 13

15 SAK 9 BUDSJETT 2014 Da det er flere saker som skal behandles i årsmøtet som kan ha innvirkning på budsjett 2014, kan ikke endelig budsjett vedtas før man har vedtatt disse sakene. Derfor står disse investeringspostene åpne. Utgifter Administrasjon (porto, bevertning, km-godtgj m.v) Lyssetting Skolevbrua Investeringer Deltakelse Villmarksmessa Godtgjørelse styremedlemmer Drift av hjemmeside Andel felles skuddpremie skadedyr (SGS) Diverse (søknader, kurs, medl.avg. div utlegg) Sum utgifter Inntekter Utleie beitepusser Inntekter jakt- og fiskekort Sum inntekter Overskudd før finans Finansutgifter (ab. nettbank, fakturabelastn. m.m.) -700 Finansinntekter Årsresultat Styrets innstilling til vedtak: Budsjett 2014 vedtas. Side 14

16 SAK 10 VALG Valgkomiteen som består av Ola Sundheim og Inge Sundheim legger frem forslag til kandidater for vervene i møtet. Funksjon/Vedtekter Valgt 2013 Valg/funksjonsperiode 2014 Leder. Velges 1 år. Vidar Berntsen, valgt 1 år Vidar Berntsen, på valg Kasserer/nestleder. Velges 2 år. Skal overlappe på 1 år med det andre styremedlemmet. Arne Sundheim, valgt 2 år Arne Sundheim, ikke på valg, sitter 1 år til. Sekretær/styremedlem. Velges 2 år. Skal overlappe på 1 år med det andre styremedlemmet. Vara til styret. Velges 2 år. Vara til styret. Velges 2 år. Medlem jakt- og fiskeutvalget. Velges 2 år. Tor Langnes/funksjonen på valg. Knut Eide, valgt 2 år Knut Eide, ikke på valg, sitter 1 år til. Ingar Granberg/funksjonen er på valg Funksjonen på valg, Torleif Torleif Sundheim/ funksjon er valgt. på valg. Lars Morten Albrigtsen sitter 1 Karl Fredrik Albrigtsen, år til. valgt 2 år. Revisorer. Velges 2 år. Reidar Fredheim, valgt 2 år Reidar Fredheim/funksjonen er på valg. Gunnar Birkelund, sitter 1 år til Valgkomité. Velges 1 år. Inge Sundheim, valgt 1 år Ola Sundheim, valgt 1 år som leder valgkomite. Inge Sundheim/funksjonen på valg Ola Sundheim/funksjonen på valg SAK 11 EVENTUELT ORIENTERINGER a. Oppsigelse fra grunneier b. Kurs i revejakt c. Veiforeningene d. Andre ting? Side 15

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder,

Detaljer

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Risvollan Borettslag

Innkalling til ordinær generalforsamling i Risvollan Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling i Risvollan Borettslag Mandag 4. mai 2015 kl. 19.00 i Storstua, Ingeborg Aasv 2 I medhold av vedtektenes 10-3 (2) innkalles til ordinær generalforsamling i Risvollan

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG

A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG Til andelseierne. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag onsdag 18. april 2007, kl 1800

Detaljer

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering.

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering. GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014 TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus Enkel servering. Styret ønsker at flest mulig av andelseierne møter opp og deltar i beslutningene

Detaljer

ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING 2014 SØNDAG 16. FEBRUAR 2014 KL.1800 PÅ KARLOTBRYGGA I HAGAN HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2014 SØNDAG 16. FEBRUAR 2014 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS. Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av møteleder/møtesekretær 3. Valg av representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING SAKSLISTE. Til husstandene i Askjellrud Huseierforening

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING SAKSLISTE. Til husstandene i Askjellrud Huseierforening Til husstandene i Askjellrud Huseierforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING Dato: 5. juni 2008 Tid: Klokken 18:30 Sted: Kantina på Røyslimoen Skole SAKSLISTE 1. Opprop og fastsetting

Detaljer

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte på Skrautvål grendehus tirsdag 26. februar 2013. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokoll 3. Årsmelding

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011 Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00 Victoria Hotel Hamar Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 30 Nr. 1 Påsken 2012 Løssalg kr 50,- Opplag 750 Sjekk skisporet på www.trysil-knut.org 2 Fjell Nytt dette nummer Side Informasjon fra

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Geir Valset Per Tønnessen Inger E. Standal Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Geir Valset Per Tønnessen Inger E. Standal Styremedlem Styremedlem Varamedlem Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 1 av 21 Sameiet Sodefjed Hytteområde innkaller til ÅRSMØTE Lørdag 13. juli kl. 09:00 12:00. Sted: RIL klubblokale, Sukkevann. 28.06.2013 Registrering frammøte og fullmakter

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.11.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009 Postboks 30, Mortensrud 1215 Oslo e-mail: post@nyjordet.org Side 1 av 5 sider PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009 1. KONSTITUERING Det var 40 beboere tilstede

Detaljer

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Klokken 20:00 åpning 1. Konstituering a. Valg av ordstyrer, referent, to til å underskrive protokollen og tellekorps. Utvalget foreslår Teodor

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL. 1815)

MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL. 1815) Øvre Haukåsen Velforening Postboks 3, Haugerud 0616 Oslo Til medlemmene. Oslo 02. april 2009. Det innkalles herved til den 36. ordinære generalforsamling MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL.

Detaljer

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Tid : 22. mars kl. 19:00-21:00 Sted: Lofsrud skole, auditoriet Alle gamle og nye huseiere ønskes

Detaljer

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00-21:00 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Styret innkalte til sameiermøte søndag 19.8.2012 kl 16.00. Sameiermøtet ble avholdt på Emmaus. Vedlegg til innkallingen var: Regnskap og revisjon 2011 2012

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Styret oppfordrer alle andelseiere til å møte opp. Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26. april 2007, kl. 18.00 i garasjen. Alle tar med seg hver sin stol

Detaljer