"Tallenes muligheter. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""Tallenes muligheter. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse"

Transkript

1 "Tallenes muligheter Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse

2 Innledning (I) Kunnskap er den viktigste drivkraft for utvikling Alle er opptatt av kvaliteten i utdanningssystemene Alle vinner på dele kunnskap ha åpenhet om fakta på godt og vondt 2

3 Innledning (II) Økt bruk av komparative analyser se sin egen institusjon i forhold til andre sammenlignbare institusjoner Incentiv til forbedringer, læringsutveksling Forbedre kvaliteten og effektiviteten i egen organisasjon sammenligning med andre gir økt trykk på kvalitetsutviklingen Gjøre det lettere for alle å få tilgang til informasjon om organisasjonen Bruke statistikk og indikatorer til måle konkrete kvantitative målsettinger 3

4 Hvorfor er det nødvendig med statistikk? (I) 1. Fagskolene: behov for statistikk for å ha oversikt over egen virksomhet og i et sammenlignende perspektiv med egen sektor 2. Øvrige instanser som trenger god fagskolestatistikk: Statistisk sentralbyrå: Som del av det totale bildet av utdanningsvirksomhet i Norge, grunnlag for forskning, samt til planlegging og styring Lånekassen: Som del av sin oppfølging av sin primærvirksomhet å kunne gi studenter lån og stipend 4

5 Hvorfor er det nødvendig med statistikk? (II) Andre instanser (fortsettelse) Kunnskapsdepartementet: Kunne føre en overordnet politikk på området, å kunne se fagskolesektoren i sammenheng med andre utdanningstyper Fylkeskommunene: Som forvaltningsnivå behov for statistikk NOKUT: Tilsyn med kvalitet: både kvalitetsutvikling og kvalitetssikring Fange opp tilfeller der det er grunn til å være bekymret over kvaliteten i utdanningen Fange opp utdanninger av særlig god kvalitet 5

6 Styringsverktøy for fagskolene (I) Uten fakta og tall vanskelig å styre Styringsverktøy for fagskolene selv (administrasjon, styret, eiere etc.) De må vite om antall studenter, kvaliteten på studentene, gjennomføring, avbrudd, om fagpersonalets kvalifikasjoner etc. Institusjonenes egen markedsføring og «branding» 6

7 Styringsverktøy for fagskolene (II) Uten fakta og tall vanskelig å styre: God statistikk og empiri et viktig grunnlag for institusjonenes eget strategiarbeid Benyttes i forhold til at institusjonene kan lære av hverandre læringsutveksling, utveksling av god praksis Men forutsetning er at dataene kommer fra en felles database slik at en faktisk kan gjøre komparative sammenligninger 7

8 Studentperspektivet Gjøre det lettere for studentene å gjøre kvalifiserte valg med fakta og tall (evidensbasert) Fagskoleloven 1: Studentenes rettigheter Yrkesrettete 8

9 Fagskolestatistikk Arbeidsgruppen for fagskolestatistikk foreslår at den helhetlige statistikken for fagskoleutdanning bør samles i DBH En sentral ordning, med rapportering til en database en viktig forenkling Gode erfaringer fra Universitets- og høyskolesektoren Foreslår tre typer indikatorer: 1. Aktive studenter (20 indikatorer) 2. Resultater (16 indikatorer) 3. Fullført fagskoleutdanning (9 indikatorer) I tillegg: Yrkesrelevansen er kjennetegnet på fagskoleutdanning Statistikk vil kunne vise dette 9

10 Erfaringer med statistikk og indikatorbruk i universitets- og høyskolesektoren Siden 2006 har Kunnskapsdepartementet laget en overordnet tilstandsrapport for universitets- og høyskolesektoren Offentlig fra 2008 Formålet er å gi en oversikt og vurdering av tilstanden i hele vår UH-sektor 10

11 Hvorfor laget KD denne rapporten? Mest mulig kvalitet oppfylle målstrukturen (utdanning, forskning forholdet til omverden, økonomiforvaltning og universitetsmuseene) Mål og resultatstyring Risiko- og vesentlighetsvurderinger (første gang i 2008) Best practice perspektivet (Institusjonene kan lære av hverandre) Tilstandsrapporten kan betraktes som et redskap som institusjonene selv kan ta i bruk i sitt strategiske arbeid Politikken er å offentliggjøre mest mulig størst mulig grad av åpenhet overfor UH-sektoren 11

12 Noen resultater Den norske UH-sektoren i dag: 7 universiteter, 5 statlige vitenskapelige høyskoler, 3 private vitenskapelig høyskoler, 2 kunsthøyskoler, 23 statlige høyskoler og 21 private høyskoler,1politihøyskole og 4 militær akademier Høsten 2009: Ca studenter (11,9 % ved private institusjoner) Ca ansatte Studentantallet har økt betydelig det siste året (mer enn 7 tusen) og det vil trolig øke i de nærmeste årene pga. demografi og global finanskrise 12

13 Noen hovedfunn: Utdanning Det har vært en dramatisk økning i søknadstallet, en sterk økning i opptakstallet og antall registrerte studenter i høyere utdanning fra 2008 til 2009 Fremdeles slik at institusjonene i de største byene har lettest for å tiltrekke seg søkere, mens institusjonene i mindre sentrale strøk, og særlig i Nord-Norge, har større problemer med rekrutteringen. 13

14 Utdanning studietilbud Antall studietilbud øker noe etter nedgang de siste årene Andelen studenter på bachelorstudier øker Andelen studenter på årskurs og kortere tilbud går noe ned, men er fortsatt på 22,6 % Antall godkjente masterstudier ved de statlige høyskolene har økt fra 37 til 127 på sju år Mange tilbud har få studenter og har ikke uteksaminert kandidater 14

15 Utdanning - resultater Gjennomføringsgraden i forhold til avtalt studieplan fortsetter å gå opp Svak nedgang i antall studiepoeng per student i 2009 Samlet antall studiepoeng øker Antall uteksaminerte kandidater fra allmennlærerutdanningen fortsetter å gå ned Antall kandidater i MNT-fagene øker i 2009, men er fortsatt lavere enn i 2005/2006

16 Oppsummering For å i det hele tatt kunne forta vurderinger og sammenligninger på alle nivåer, er fakta og statistikk grunnleggende Hvis det er slik er slik at fagskoleutdanning er et godt alternativ til høyere utdanning, vil statistikken kunne synliggjøre dette Hvis den ikke synliggjør det, er det interessant i seg selv; Fordi fagskolene da må bli bedre (kvalitetsutviklende) 16

17 Statistikk viser hvor skoen trykker Hvis man ikke vet hvor man er, er det vanskelig å vite i hvilken retning man skal gå 17

18 Viktig å tolke statistikk Må brukes med vett og forsiktighet, ut fra kontekst og strukturelle forskjeller Mark Twain: «Det er tre typer løgner; løgn, forbannet løgn og statistikk»

Rapport. Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2010

Rapport. Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2010 Rapport Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2010 2 Tilstandsrapport for UH-institusjoner 2010 Versjon 1.0, 21. april 2010 3 Versjonshåndtering 1.0, 21.04.10 4 Forord I forbindelse med den

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning

Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning Dokument 3:8 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill. Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler

Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill. Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler Forslag fra ekspertgruppe oppnevnt av Kunnskapsdepartementet 8. april 2014 Finansiering for kvalitet,

Detaljer

Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler

Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler Vår dato Vår referanse Fagavdelingen 09.02.15 201500120-2 Din dato Din referanse 08.01.15 15/162 Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no. Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler

Detaljer

Høringsuttalelse Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høringsuttalelse Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Høringssvar av 9.2.2015 2015000326

Detaljer

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Revidert utgave Jannecke Wiers-Jenssen Per Olaf Aamodt Terje Næss Rapport 35/2014 Utdanner vi økonomer

Detaljer

Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2011

Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2011 Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2011 2 Kunnskap om kunnskapsinstitusjoner er viktig Universiteter og høyskoler har stor betydning for landets kulturelle, sosiale og økonomiske utvikling.

Detaljer

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport hvordan brukes dataene i etatsstyringen?

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport hvordan brukes dataene i etatsstyringen? Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport hvordan brukes dataene i etatsstyringen? Ekspedisjonssjef Toril Johansson Universitets- og høyskoleavdelingen Utvikling i departementets styring Endrede rammer

Detaljer

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg - høringssvar fra UHR Vi viser

Detaljer

De vi utdanner -om finansiering av høyere utdanning-

De vi utdanner -om finansiering av høyere utdanning- De vi utdanner -om finansiering av høyere utdanning- Av Sigrun Aasland Vi vil ha den beste utdanningen. Til det beste for alle studentene og det samfunnet vi skal bevege oss ut i. Det kan da ikke være

Detaljer

Kompetanse til energibedrifter

Kompetanse til energibedrifter RAPPORT 24/2010 Kompetanse til energibedrifter En undersøkelse av ingeniørutdanning i elkraft Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen, Clara Åse Arnesen og Erica Waagene Ni NIFU STEP Norsk institutt for

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania

KVALITETSHÅNDBOK Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania KVALITETSHÅNDBOK Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania Mars 2015 Godkjent av styret for CK 16.03.2015 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...3 2.0 Rammer for kvalitetsarbeidet...4

Detaljer

Borte bra, men hjemme best?

Borte bra, men hjemme best? RAPPORT 21/2008 Borte bra, men hjemme best? Færre norske studenter i utlandet Jannecke Wiers-Jenssen, Nicoline Frølich, Per Olaf Aamodt og Elisabeth Hovdhaugen Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

28.04.2014 NOTAT. Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler

28.04.2014 NOTAT. Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 28.04.2014 NOTAT Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 2 NOTAT DAMVAD.COM DAMVAD Grensen 13 N-0159 Oslo Tel. +47 970 43 859 E-post: info@damvad.com damvad.no NOTAT DAMVAD.COM 3 Innhold 1

Detaljer

Høringsuttalelse Høring i KUF-komiteen 28. april om Meld. St. 18 Konsentrasjon for kvalitet

Høringsuttalelse Høring i KUF-komiteen 28. april om Meld. St. 18 Konsentrasjon for kvalitet Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring i KUF-komiteen 28. april om Meld. St. 18 Konsentrasjon for kvalitet NSO er opptatt av at fusjoner

Detaljer

NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap

NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap Gjennomføring og resultater Juni 2015 NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet har tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning og fagskoleutdanning,

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. www.utdanningsforbundet.no

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2008 Om voksenopplæring www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2008 Om voksenopplæring Utarbeidet i avdeling for utredning september 2008 Saksansvarlige: Marianne Løkholm Lewin og Harald Skulberg

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av karriereveiledning på nett. Senter for IKT i utdanningen

Samfunnsøkonomisk analyse av karriereveiledning på nett. Senter for IKT i utdanningen Samfunnsøkonomisk analyse av karriereveiledning på nett Senter for IKT i utdanningen Kunde: Kontaktperson: Senter for IKT i utdanningen Eirik Øvernes Tema: Selskap: Forfattere: Kvalitetssikring: Samfunnsøkonomisk

Detaljer

Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON

Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON UHR ser det som viktig å kunne komme med innspill til arbeidet med Forskningsmeldingen på et tidlig

Detaljer

Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen Parallellsesjon

Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen Parallellsesjon Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen Parallellsesjon Ole-Jacob Skodvin, Avdelingsdirektør i NOKUT Benedicte Løseth, leder for Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) ved NSD NOKUT-portalen

Detaljer

Erfaringer med kvalitetsreformen Rapport fra undersøkelse H2004

Erfaringer med kvalitetsreformen Rapport fra undersøkelse H2004 Erfaringer med kvalitetsreformen Rapport fra undersøkelse H2004 Skriftserien nr 7/2005 Erfaringer med kvalitetsreformen Rapport fra undersøkelse gjennomført H2004 Innledning Formålet med undersøkelsen

Detaljer

Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen. En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005

Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen. En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005 Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005 Per Olaf Aamodt Elisabeth Hovdhaugen Rapport 38/2011 Frafall

Detaljer

Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill

Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill Kunnskapsdepartementet Pb 8119 Dep 0032 Oslo Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill Oslo, 5. februar 2015 Det teologiske Menighetsfakultet (MF) takker for muligheten til å kommentere forslaget

Detaljer