HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN. Nr: årg. Desember Sølv til jentene i Holmekollstafetten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN. Nr: 1-78. årg. Desember 2014. Sølv til jentene i Holmekollstafetten"

Transkript

1 Nr: årg. Desember 2014 HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN Sølv til jentene i Holmekollstafetten Rekrutteringen blomstrer i orientering Veterantur til Ulvik

2 2 Havgula nr A D R E S S E L I S T E Idrottslaget Gular Kong Oscars gate Bergen Gularportalen: Havgula Redaktør: Per Godvik Mobil: Mail: Hovedlaget Leder: Eirik Myrmel Mobil: Mail: Orienteringsgruppen Leder: Bård Hekland Mobil: Mail: Friidrettsgruppen Leder: Morten Straume Mobil: Mail: Veteranlaget Leder: Arne Nymark Tlf: Mail: Produksjon: Borge Grafisk AS Takk til alle som har bidratt til bladet. En særlig takk til Walther Olsen, som har skaffet annonsene og til Bård Hekland, Arne Nymark og Jørgen Jørgensen for god redaksjonell innsats. INNHALD Adresseliste... 2 Leder... 3 Leder veteran... 3 Leder friidrett... 4 Leder orientering... 4 Leder hovedlaget... 5 Fristafetten... 6 Askstafetten... 7 Holmenkollstafetten Hovedløpet Hoved-NM Intervju Rune Dolvik Sesongoppsummering orientering Oppsummering veteraner Kroatia Aktivitet veteraner Veteranenes tur til Ulvik Sprang ein fortare i gamle dagar? Intervju Arne Risa Trening Arne Risa Lidingöloppet Klubbmesterskap terrengløp Årsfesten Annonser OLAV MØRNER AS RØRLEGGERFIRMA DIN RØRLEGGER I STOR-BERGEN AUTORISERT RØRLEGGERFIRMA ETABL Håsteinsgaten Laksevåg tlf faks mob

3 Havgula nr Havgula i 2014 Vi lever i en verden i rask utvikling. Aldri har endringene vært så store over så kort tid, ifølge konsulentselskapet McKinsey. Dette gjelder i høyeste grad i mediaverden. Jeg deltok nylig på et foredrag med Aftenposten, hvor det tydelig ble presentert hvordan digitale medier har tatt over for papirutgaven av avisen. Gammelt nytt. Mer interessant var det at papirutgaven av Aftenposten har stabilisert opplagstallene. Dette skyldes i stor grad en klar differensiering av redaksjonell fokus mellom papirutgave og digital utgave. Og om Tanta i Akersgata kan gå gjennom en vellykket digital transformasjonsprosess klarer så visst Idrottslaget å gjøre det samme! Det har derfor vært en endring i innholdet i Havgula de senere år. Nyheter og oppdateringer flyter raskt gjennom hjemmeside og Facebook, hvor de ansvarlige gjør en utmerket jobb. Havgula legger mer vekt på historien og menneskene bak resultatene og på å dekke ulike aktiviteter i Idrottslaget, feature heter det vel på avisspråket. En av de virkelig store i gularhistorien er Arne Risa. Selvsagt i kraft av sportslige prestasjoner, men også i kraft av trenergjerningen. I denne utgaven kan du lese mer om hedersmannen Arne, både personen og prinsippene han trente etter. Det er også et fyldig portrett av Rune Dolvik. Som forholdsvis fersk i Gular kan flere gjennom intervjuet bli kjent med Rune og den store jobben han gjør. Ellers inneholder årets utgave artikler som oppsummerer året som gikk for alle tre gruppene; en friidrettsgruppe med høyt aktivitetsnivå, en orienteringsgruppe som nå nyter godt av naturlig rekruttering, og ikke minst våre flotte og aktive veteraner. God lesning og god jul! Per Godvik Redaktør Veterangruppa Helse, kosthald og fysisk trening er eit heit tema i alle media og der folk møtes. Veterangruppa i Gular er opptekne av trening, men er og merksame at det, saman med godt kosthald er god medisin for helsa, både fysisk og psykisk. Veterangruppa er samansett av medlemmer som har vore aktive i Idrottslaget Gular i heile sitt vaksne liv og andre som har slutta seg til dei siste åra. Medlemmene trenar 2 gonger i veka, nokre for å delta i stevner og meisterskap, andre tek berre ein gåtur. Treninga er viktig, men det sosiale er og ein viktig del av samværet. Uansett så gjer ein dette i lag og det er eit godt eksempel på korleis ei gruppe, med ulik bakgrunn, ulike mål og ulike føresetnader, kan ha det kjekt saman og samstundes oppnå helsegevinst både fysisk og mentalt. Målet til Veterangruppa er å fortsetje desse aktivitetane framover og i tillegg kunne yte dei aktive i Gular støtte i form av dugnad under laget sine idrettsarrangement og liknande. Nye medlemmer vil være hjarteleg velkomne. Arne Nymark Leiar Veterangruppa

4 4 Havgula nr Tar jentene over? Desember er for ledelsen tid for planlegge aktiviteter neste år. Evaluering for 2014 er gjort, de aktive er godt i gang med grunntrening mens vi må velge hva vi skal prioritere neste år. Vi innretter oss mye etter hva de beste skal gjøre, og bruker vi EM I Zürich som utgangspunkt, var jentene i flertall. På løpssiden er også jentegruppen forsterket. Blir de like viktige i Holmenkollstafetten som guttene i mange år har vært? Da er det litt synd at kjønnsfordelingen i styret er så skjev. Vi lytter til trenere og de aktives ønsker om reiser, stafetter, mesterskapssatsing og sosiale tiltak. Flertallet blir hørt, så jeg oppfordrer jenter og aktive i tekniske øvelser til å komme med innspill. Avgjørelser vi tar er for eksempel om Holmenkollstafetten skal være en rask tur/retur reise for de beste, eller skal det være en tur også for de nest beste, med god tid i Oslo til å være sammen? Økonomien er styrende, men vi kan godt redusere deltagelsen i noen arrangement hvis de aktive har spesielle ønsker. For noen år siden ville de fleste bruke sine støttebeløp til konkurranser i Sverige, andre år er treningsleir i påsken prioritet. Andre vil ha turer og samlinger lokalt og mener reiser er forstyrrende i oppkjøringsperioder. Vi i styret vil også i 2015 prioritere Hardanger Friidrettsfestival. Der har vi tette forbindelser og lokalklubben har gitt Gular gode forsterkninger. I 2015 vil vi stille med nye drakter, og draktreglene vil vi påse blir fulgt. Avtalen med CRAFT er den beste i min tid i Gular. Vi får mange drakter, så vær greie og bruk dem så mye som mulig. I det dette skrives er klubbskifter ennå ikke helt avklart. Noen har fått studieplass i andre byer, mens det også har vært tilflytting. Klubben bruker mye penger og mye tid for å gi alle gode treningsforhold. Vi vil derfor stramme inn kravet om medlemskap for de som vil trene med oss. Vi ber om forståelse for dette. Styret ønsker alle GULAR-folk en riktig GOD JUL og håper å se dere så mye som mulig i 2015! Morten Straume Leder Friidrett Stabile veteranar ungdomar i framgang Sjølv om orientering meir og meir er på veg til å bli ein heilårsidrett med nattcup og sprintløp gjennom vinteren er nok 2014-sesongen meir eller mindre over for dei fleste Gular-løparane. Den sportslege oppsummeringa finn du lenger bak i bladet, eg vil difor avgrense meg til nokre overordna betraktningar. Med Rune Nygaard og Helen Martinsen har me framleis to av dei beste seniorane i Hordaland, med gode resultat på krinsnivå og NM-deltaking. Supplert med Arne Johannesen og Tom Eirik Eikanger blei også Rune vestlandsmeister i stafett og nr. 2 i KM-stafetten. Veteranane våre gjer det bra. Viktigare er det å konstatere at også ungdommane våre har fin framgang. Gular sende fem løparar på Hovudløpet i år det trur eg aldri har skjedd før. Også i dei aller yngste klassene har me ein god del løparar. Felles for dei er at også foreldra spring, og at det er nær samanheng mellom aktiviteten i dei to generasjonane. Håpet mitt er at dei som berre er med på eit løp innimellom blir litt meir aktive, og at me etter kvart klarar å hanke inn også fleire nye løparar. Nokre «nye» familiar er det jo, men svært mange er kjende fjes frå fleire tiår tilbake. På kartfronten har me m.a. fått ferdig Tveitelii-kartet i Myrkdalen og Gaupås i Åsane, revidert norddelen av Lyderhorn-kartet og digitalisert Bjørndalsskogen. Svein Linga tek som tidlegare dei tyngste løfta på kartfronten, men får no gledeleg assistanse frå sonen Odin. Og Jan Petter Hansen laga Gaupås-kartet og var hovudmannen bak rankingfinalen me arrangerte der. Men me slit me å halde oppe kvaliteten på eksisterande kart, samstundes som nye støttereglar gjer det vanskelegare å få finansiert kartprosjekt. Gular blir ikkje den leiande seniorklubben i Bergen att i overskueleg framtid. Men me må ha eit så godt tilbod både sportsleg og sosialt at me held på dei ungdomane me har og kanskje kan rekruttere nokre fleire. Difor er innsatsen Tom Eirik Eikanger, Tore Juvik og Arne Johannesen har lagt ned med rekruttreningar så viktig. Og det er viktig at me har eit attraktivt tilbod også til foreldra, med kjekke turar både lokalt og internasjonalt. God 2015-sesong! Bård

5 Havgula nr Kjære Gular-venner! før men løp noe saktere enn fjoråret. Med tanke på at Ingvill Måkestad Bovim ikke var på laget løp trolig jentene en veldig god stafett jevnt over. Av enkeltutøvere er det særlig Marius Vedvik som har utmerket seg i år. Marius har perset kraftig i år på flere distanser og i juni måned slo han til med et nytt kjempeløp. A-kravet til EM tok Marius med glans og fikk æren av å representere Norge under EM i friidrett i Zurich. Under Idrottslagets årsfest tidligere i høst ble Marius belønnet med Alf Reigstads Minnefond for sine sterke idrettslige presentasjoner. Nok et år er snart forbi og det betyr at det er på tide å skrive et nytt innlegg til årets Havgula. Jeg befinner meg fortsatt i Stavanger og forsøker så godt det lar seg gjøre å holde meg oppdatert på hva som skjer i Idrottslaget i Bergen. Styremøter med Hovedlaget gjennomføres via telefonkonferanser og e-post blir hyppig brukt. Det er ikke optimalt å lede Hovedlaget fra en annen by men heldigvis har vi et velfungerende styre og gode rutiner. Tidligere i år valgte Lars Røttingen å tre ut av Hovedlagets styre for å bli styremedlem og økonomiansvarlig i Friidrettsgruppen. Det er ingen hemmelighet at friidrett har en anstrengt økonomisituasjon, men med Statsautorisert revisor Røttingen bak spakene er jeg sikker på at Friidrett gjør nødvendige grep for å styrke økonomien. På vegne av Hovedlaget vil jeg gjerne takke Lars for hans innsats som styremedlem i Hovedlaget i nesten 14 år! Av sportslige presentasjoner er det Friidrettsgruppen som i særlig grad har bemerket seg. Årets Holmenkollstafett ble var som vanlig en nervepirrende stafett. På herresiden var dessverre IL Tjalve sterkere i år, men våre utvalgte løpere løp fortere enn året før og viser at Idrottslaget absolutt er et av Norges beste stafettlag. Jentene avanserte en plass fra året Når det gjelder veien videre for Idrottslaget så jobbes det med en strategiplan. På samme måte som bedrifter etablerer strategier og visjoner for fremtiden, er det også viktig at Idrottslaget har en klar oppfatning av hva som er målsetningene og hva man bør fokusere på i fremtiden. I den forbindelse er det også viktig at medlemmene blir involvert, og ikke minst bidrar til at Idrottslaget kan oppfylle målsetningene. Mange av personene som sitter i de respektive styrene i Idrottslaget har vært styremedlemmer i mange år, og det begynner å bli på tide med et «generasjonsskifte». De sittende styremedlemmer har på ingen måte gjort noen dårlig jobb, men det er ikke riktig at de samme personene år etter år blir sittende ansvarlig for administrasjon og drift. Det er både sunt og viktig at styrer har en viss utskiftning over tid. Nye styremedlemmer ser gjerne ting på en annen måte og bidra med nye ideer. Jeg oppfordrer derfor lagets medlemmer til å stille på de respektive årsmøtene til Idrottslaget og melde seg til tjeneste. For yngre utøvere som studerer vil det være positivt å få praktisk erfaring fra organisasjonsliv å vise til når man senere skal søke jobb. Eirik Myrmel Leder Hovedlaget

6 6 Havgula nr Fristafetten Lars Røttingen Jentene var nær Eidsvågs løyperekord 2. april var en milepæl i den lokale stafetthistorien over. Da var det duket for den siste Fri-stafetten med start og mål på Espeland Idrettsplass, og det var mange garvede stafettløpere som synes dette var en tanke vemodig. På grunn av opprustning av hele anlegget på Espeland vil stafetten fra og med neste år finne sted med utgangspunkt i det nye og flotte friidrettsanlegget på Garnes. foregikk på uregelmentært vis. Dermed ble vårt beste lag diskvalifisert og Norna Salhus kunne dra i land seieren som de sist gjorde i Gular 2 forsynte seg av sølvmedaljene i A-klassen mens Gular 3 innkasserte samme valør i B-klassen. Gular ville imidlertid avslutte med stil, og det skulle etter hvert utarte seg til en stor Gularaften med mange oppturer og en stor nedtur. Jentene våre var først ut og her var det allerede fra start ingen tvil om hvor seieren ville havne. Våre jenter stormet inn til 12,22,1, og det var ikke langt unna Eidsvåg sin sagnomsuste løyperekord fra 80-tallet. Vårt andre jentelag gjorde også en flott innsats og tok den siste pallplasseringen. Guttene våre var topp motivert og Bjørnar Lillefosse satt standarden allerede på åpningsetappen på grusen på Espeland Idrettsplass. Han distanserte øvrige lag og skaffet våre gutter et solid overtak. Norna Salhus nærmet seg, men super løping på den avgjørende langetappen av Marius Vedvik gjorde at Gular hadde en stor ledelse inn til siste veksling. Men det var ingen grunn til å slakke av på farten av den grunn for sekunderingen viste at Gular kunne kjempe om vår egen mosegrodde løyperekorden. Stoppeklokken stoppet 2 tideler for sent, men selv om det skulle blitt rekord ville den blitt underkjent da en av vekslingene våre Bjørnar setter standarden på første etappen ved å distansere de andre lagene.

7 Havgula nr Askstafetten skremmeskudd fra Tjalve Lars Røttingen Ivar går i tet på første etappe. 1. mai var det tradisjonen tro duket for Askstafetten på Ask. Årets utgave var den 62. i rekken, og etter tidenes drittvær i 2013 hvor det regnet både oppover og nedover samt var orkan i kastene så var Askøy i år velsignet med strålende sol på arbeidernes store festdag. Jentene i Gular får ha oss unnskyldt, men etter at Gular hadde vunnet herreklassen 10 år på rad var det store spørsmålet om våre beste menn kunne hamle opp mot våre argeste konkurrenter fra Tjalve. De sort- og hvitkledde hadde tatt turen over fra hovedstaden for å måle krefter mot Gulars utvalgte 9 dager før sesongens store stafettmål Holmenkollstafetten. oppegående forfatter kan bli litt forvirret. Men våre dyktige jenter holdt heldigvis hodet kaldt, og dette resulterte i gull og bronse på originaldistansen (6 etapper). Her fikk Gular beste etappetid på alle etappene (!), og både Mia Bjørlykke, Karoline Finne, Naomi v d Broeck, Eli Anne Dvergsdal, Ingrid Folvik og Lena Indrebø kunne dra hjem fra Askøy med synlige beviser på dette. Det skulle vise seg å bli en jevn og spennende duell mellom landets to ledende stafettklubber på herresiden. Lagene vekslet mellom å ha ledelsen og etter 5 etapper skilte det kun et sekund i følge de offisielle etappetidene. Tjalve doblet ledelsen på den siste etappen, og en seiersmargin på kun 2 sekund medførte en av de tetteste duellene i stafettens historie. På Gularlagene imponerte spesielt Kjetil Foss Angeltvedt med beste etappetid på den teknisk krevende 5. etappen, men også mange andre Gularløpere leverte solide innsatser som bar bud om en spennende Holmenkollstafett. I dameklassen på Askstafetten har det etter hvert blitt så mange løypelengder og klasser at selv en normalt Flotte gularjenter skinner om kapp med solen.

8 8 Havgula nr Holmenkollstafetten 2014 Vidar Dahle Holmenkollstafetten i 2013 ble en høydare for Idrottslaget. Stafetten ble avgjort på siste etappe og ble vunnet med minst mulig margin i Gulars favør og mot Gulars kanskje argeste konkurrent, IK Tjalve på andre plass. Lite smaker bedre enn å ta over tronen igjen som Norges stafettlag på denne måten. Kunne Gular følge opp med nok en seier i 2014? Inngangen til Holmenkollstafetten 2014 ble alt annet enn plettfri. Gular kom først i mål på Fristafetten, men ble disket for en veksling utenfor vekslingsfeltet. Askstafetten endte med et sviende tap for et Tjalvelag som stilte med flere unge, nye medlemmer av klubben for sesongen. Selv om Gular kunne vise til 2., 3. og 4. plass i stafetten var det ingen tvil om at Tjalve kunne dra hjem igjen og lade opp til Holmenkollstafetten med ekstra god selvtillit i bagasjen. Gular, med 7 utskiftninger fra vinnerlaget året før, visste at det kom til å bli hardt å kjempe om gullet også i år. Vi visste Bjørnar Lillefosse på sin vanvittige ferd opp mot toppen av Besserud.Foto: Lasse Wilhelmsen, Kondis at vi hadde mistet gode løpere i blant andre Torbjørn Lysne, Lars Røttingen og Kristoffer Grindedal. Samtidig var nye folk som Magnus Hjellum, Thomas Eide og skadeplagede Kjetil Angeltvedt kommet inn på laget. Alt i alt var det enighet om at vi kom til å prestere like bra som året før, om ikke bedre. Tjalve derimot hadde så godt som ingen løpere utilgjengelige til årets stafett. De hadde også fått inn en rekke norske løpere med personlige rekorder godt ned på 3.40-tallet på 1500m og 1.50-tallet på 800m. I tillegg hadde Tjalve forsterket seg med tre eminente eritreere som oppholder seg i Oslo som asylsøkere. Gular kunne ikke annet enn å tenke på seg selv og sine løpere og legge opp en plan for å skaffe den best mulige sluttiden. Dette medførte blant annet at det var Magnus Hjellum som fikk ansvaret med å gi oss et godt utgangspunkt på stafettens første etappe inne på Bislett. Han gjorde jobben sin og tapte ikke for mange sekund til de store kanonene til at en innbitt Kjetil Angeltvedt hadde rygger han kunne jakte og henge seg på opp Norabakken på andreetappen. Allerede her kunne vi se hva en av de tre eritreerne var god for da en Angeltvedt i god form tapte fem sekunder på sin etappe. Pinnen ble overlevert til Ivar Stefansson på en 6. plass i et tett felt. Ivar, som kjenner etappen sin godt, løp bra på sine 600metre, løp Gular opp en plass og tok samtidig 5 sekunder på både Tjalve og det svenske laget Spårvägens FK. Thomas Eide sto klar på en av de klassiske etappene i stafetten, berg-og-dal, en kupert etappe som har en av de lengste løpstidene i stafetten. Thomas løp meget bra, tok igjen to lag til og leverte pinnen som nummer tre, kun bak Ull-Kisa og Tjalve. Evigunge Terje Aggvin hadde fått oppgaven med løpe en av de nyeste etappene i stafetten, noe han løste bra. Aggvin leverte pinnen videre i samme posisjon som han fikk den, men Tjalves meritterte løper Håkon Brox hadde på denne etappen klart å hente ytterligere ni sekunder på Gular. Differansen før stigningen opp Besserud-etappene var nå 14 sekunder til Tjalve på andre plass og 23 sekunder til Ull-Kisa på første. Hakk i hæl lå Spårvägen med margin på bare to sekunder. Jonas Hammer hadde lært av Lars Røttingen fra året før og leverte en solid etappe opp Lille Besserud. Opp monsteretappen til Besserud hadde Bjørnar Lillefosse fått tilliten fra Gulars medlemmer. Lillefosse var rapportert å være i bra form, men det var nok ingen som hadde tippet at han skulle smadre samtlige løpere på denne etappen. På toppen av Besserud lå Gular nå på andre plass bak Tjalve. Ull-Kisa var hektet av og Spårvägen lå på tredje plass 12 sekunder bak Gular. Nykommeren Odd Anders Grimsbø hadde fått utfordringen med å løpe den vanskelige utfor-etappen. Han løste oppgaven sin bra, leverte pinnen videre til Kjetil Måkestad som beinflydde sine 650m i kjent stil. Kanskje ikke

9 Havgula nr like fort som han ville gjort i sine glansdager, men likevel så fort at han oppnådde samme etappetid som fortsatt aktive Alexander Winger fra Tjalve som blant annet har medalje fra NM på 400m. Marius Vedvik, et av Gulars tryggeste kort med god dokumentert form gjennom hele våren, skulle bringe pinnen videre gjennom langetappen. Marius toppet etappetiden fra året før, vant etappen sin og kunne levere pinnen videre til Vidar Dahle fem sekunder nærmere Tjalve. Vidar, som ikke hadde noe dokumentert form fra våren å vise til løp sin etappe bra, 2 sekunder raskere enn året før da Bjørnar Lillefosse skaffet en viktig luke til Tjalve. Likevel hadde Tjalves Hans Kristian Fløystad økt ledelsen med tre sekunder. Det begynte å se mørkt ut for Gular med tanke på seieren. Sølvet var omtrent sikret med 19 sekunders forsprang til Spårvägen, men Tjalve hadde 21 sekunders ledelse i tet. Vi visste vi hadde sterke løpere på slutten av stafetten, men det gjenstod nå bare 4 etapper. Marius Bull Hjeltnes løp veldig bra på stafettens korteste etappe og kunne med det hanke inn en nest beste-tid på etappen. Comebackgutten Anders Huun Monsen fulgte opp med bestetid på sin etappe etter noen års fravær fra laget, mens Sondre Dingsør Skogen dessverre fikk en ensom etappe på sjarmøren. Han kunne ikke gjøre annet enn å levere pinnen videre til Ådne Svahn Dæhlin vel viten om at det kom til å bli sølv i år på Idrottslaget. Ådne vant etappen sin, men det hjelper så lite når man er nummer to i mål på et løp der alt handler om å bli nummer en. Etter at den umiddelbare skuffelsen hadde lagt seg kunne Gular se tilbake på en vel gjennomført stafett. Med et Tjalvelag som løp 44 sekunder raskere enn året tidligere ble vi rett og slett slått av et bedre lag. Gular forbedret tiden sin med Magnus Hjellum i gang med sin etappe inn på Bislett. Hele feltet samlet, men allerede god strekk.foto: Runar GIlberg, Kondis 23 sekunder fra fjoråret, noe som vi alle var enige om var en meget god prestasjon i seg selv. Vi kan ikke annet enn å gjøre vårt beste og forbedre oss selv. Det klarte vi, men ikke nok til å vinne. Det tar vi til neste år! Pallklatrere Susanne Kluntgtveit Med startnummer 3 etter fjorårets pallplass var det mange spente gularjenter som stilte til start i årets Holmenkollstafett. Før start fikk helt ferske Holmenkolløpere gode tips fra de mer erfarne, og sluttresultatet ble over all forventning. Lena Indrebø åpnet og gav stafettpinnen videre til årets komet Ingrid Folvik som løp raskest av alle i feltet på etappen og klatret laget opp på andre plass. Resten av jentene la ned en solid innsats og slapp aldri noen forbi, som førte til en flott andreplass bak fjorårets vinner SK Vidar og ni sekunder foran Strindheim på tredje. Med det kunne lykkelige gularjenter ta steget opp på pallen og strekke hendene i været med det nest gjeveste metallet rundt halsen. Jentene jubler over å ha klatret et steg opp på pallen sammenliknet med fjoråret.

10 10 Havgula nr Dagbok fra Hovedløpet og O-landsleiren Scott Juvik Vi reiste til Trondheim med Hordalands-kretsen, det var orienterings-grupper fra hele Hordaland! Vi fikk T-skjorter fra lederne og så ankom vi Værnes flyplass. Der ventet vi på en buss som skulle ta oss til Verdal (1 time å kjøre). Når vi ankom skolen fikk vi bare tid til å pakke en niste og så gå på trening. Etter treningen var ferdig fikk vi spise middag, så ha litt fritid. I fritiden våre var vi mest av alt på rommene våres, men når vi gikk ut av rommene våre gikk vi på butikken. Første løpet våres var et sprintløp i Stiklestad. Der løp jeg ganske dårlig - jeg ble uheldigvis diskvalifisert :( Seinere på dagen spiste vi kveldsmat. På søndagen løp vi langdistansen, ganske tidlig på dagen. Der var ganske mye høydeforskjeller i løpene. Når alle hadde kommet hjem så skulle vi for noen timer bli kjent med alle fra de forskjellige kretsene, vi lekte (hi ha ho) og (Min nabo). På mandagen skulle vi gå på langtur med alle fra gruppen våre (gruppene var blandet). Jeg var på gruppe 21. Først spilte vi volleyball, deretter hadde vi styrkekonkurranse. Etter styrkekonkurransen hadde vi løpekonkurranse hvor alle på gruppen skulle holde hender og så løpe en hinderløype uten å slippe hender. Da hadde vi bare 5 oppgaver igjen, den neste var spindelvevoppgaven der skulle vi få alle på gruppen gjennom et forskjellig hull. Da gikk vi bort til den neste oppgaven våre, det var stafettløp gjennom en hinderløype, bare denne gangen slapp vi å holde hender og det var bare 5 av oss (inkludert meg). Uheldigvis på turen var kalle navnet mitt bergenseren, selv om det var en til som var fra Bergen og hun løper for Gneist. Rett ved siden av hinderløpsbanen var en skiskytterbane. Der var en på gruppen vår som sa skulle han hadde vunnet Trøndercupen (han traff 1/5 skudd bravo!), han het Simen. Da fikk vi en stor utfordring, vi skulle gå 1 time mens vi skulle vi lage et kvad. Når vi ankom stedet for vår nest siste oppgave skulle vi hive spydkast, det nærmeste vi kom var et sugerør, men lite visste vi at vi fikk en ny rekord på 98m! Da gjenstod vår siste oppgave, det var å synge kvadet vårt. Etter det fikk vi hive ekte spyd, hive øks og skyte pil og bue, og det var masse god mat der. Tirsdagen var bare trening som var ganske tungt. Onsdag var hjemreisedagen, vi skulle også løpe stafett. Der kom Hordaland på 11.plass. Etter alle var ferdige med å løpe måtte vi vente på bussen. Hjemreisen gikk veldig bra det eneste irriterende med det var at vi mellomlandet i Ålesund. Det er alt! Takk for det gode arrangementet av Verdal OK. Scott på Hovedløpet på Stiklestad

11 Havgula nr Hoved-NM I august 1994, da OL-rusen fra vinterlekene på Lillehammer hadde lagt seg ble Hovedmesterkapet arrangert på Jessheim Stadion. Nøyaktig 20 år senere var mesterskapet tilbake på samme plass, og Gular hadde store ambisjoner om å revansjere 0 gull som ble fasiten tilbake i Allerede den første dagen skulle flere av våre sterkeste kort vise seg frem på en flott måte. På 5000m for herrer utviklet det seg til en meget spennende duell mellom vår egen Marius Vedvik og Sondre Nordstad Moen fra Vidar. Etter et moderat åpningstempo økte farten gradvis, og da klokken ringte for siste runde hadde Marius og Sondre distansert de øvrige konkurrentene. På de siste 100m klarte Marius å sette opp en legendarisk spurt som resulterte i gull på tiden 14: Dette var Marius sitt første NM-gull på bane, men forhåpentligvis langt fra det siste. På lørdagen var Vilde Svortevik på 400m hekk vårt sterkeste kort på papiret, og i år som i fjor leverte hun varene. Hun løp inn til en kontrollert seier og Gular sin andre gullmedalje for helgen var et faktum. På 1500m for jenter hadde Gular faktisk hele 4 (!) stykker på startstreken i finalen. Det ble på sisterunden en spennende og dramatisk duell mellom Gular-jentene Karoline Finne og Ingrid Halvorsen Folvik om bronsemedaljen, og denne gangen ble det Karoline som trakk det lengste strået med 0.02 sekunders margin ned til Ingrid. Frida Berge ble nummer 5 og Ingeborg Kristine Lind nummer 11 i det som Marius på vei mot 6. plass på m. På 5000m gikk det så meget bedre gull etter en fantastisk sluttspurt! må kunne karakteriseres som en meget god laginnsats. Den siste dagen kom vår eneste medalje på 1000m stafett for kvinner. Anne Dolvik la et solid grunnlag på åpningsetappen og ungjenten Live Hilton fulgte opp med sen forrykende 200m. Lena Indrebø som nettopp hadde fullført 800m finalen på en 6. plass kjempet heroisk på sine 300m, og hun kunne sende Christine Bjelland Jensen ut i en fin posisjon. Christine som rett før stafetten hadde blitt nummer 6 på 200m kjempet seg gjennom siste runden og selv om det ble tungt på de siste meterne så sikret hun en overraskende men fullt fortjent sølvmedalje til våre jenter. Dette satte et fint punktum på helgen for Gular sin del og 2 gull, 1 sølv og 1 bronse er det ingen grunn til å skamme seg over! Fantastisk laginnsats med fire gularjenter i finalen 1500m.

12 12 Havgula nr Me må samarbeide og prioritere Det er ein regntung torsdagskveld, og det bles friskt medan eg parkerer bilen utanfor Fana stadion. Godt då at kveldens intervju finn stad i Høiehallen, ein tunnel sprengd inn i fjellet rett aust for friidrettsbana. Vel inne er jentegruppa i full gang med oppvarminga, og eg får sett meg ned med intervjuobjektet, trenar Rune Dolvik. Rune kan sjå attende på ein solid karriere, med deltaking i fire landskampar på 2- og 400-meter, sølv i NM og ti år på rad med under 48,70 på 400 meter frå 1980 til 90. Dei siste tjue åra har han vore trenar, først i Gneist og BFG Fana, før han for tre år sidan melde overgang til Gular. - Kva er det som gjer at ein godt vaksen mann, med krevjande jobb som rektor, gidd å bruke så mykje tid som friidretttstrenar? undrar Havgulas utsende. - Det er mange som har spurd om det, smiler Rune. - Etter at eg gav meg som aktiv rundt 1990, hadde eg eit opphald før Gneist spurde meg om eg hadde lyst til å byrje som trenar. Frå då av har eg vore med kontinuerleg. Trenargjerninga gjev meg mykje. Eg får brukt kunnskapar og erfaringar, samarbeide med andre, lese meg opp og utvikle kunnskapane vidare. Eg er ikkje den same trenaren som for tjue år sidan. Det er spennande å jobbe langsiktig, justere, setje delmål og gjere individuelle tilpassingar. Og så har eg vel nokre personlege eigenskapar som får desse gruppene til å verke bra, det er ikkje noka ulempe å vere vand med å jobbe med ungdommar. I Gular har Rune Dolvik i hovudsak hatt ansvar for jenter som satsar frå sprint til 800-meter. Denne kvelden er det Lena Indrebø, Anne Skudal Dolvik, Mia Bjørlykke og Ingvild Kaashagen som stiller på trening. Og Rune er nøgd med elevane sine: - Dei er dedikerte. Om eg hadde kjensle av å vere fritidsleiar, så hadde eg ikkje gidde. Det er utruleg spennande å jobbe med målmedvitne ungdomar der me kan få til noko saman. Denne sesongen er det særleg Lena som har gjort det bra, med sølv i junior-nm, sjette på 800 og finale på 400 i hovud-nm og forbetring frå 2.19 til 2.11 på 800, medan Anne har vore mykje skada og Mia framleis ventar på det store gjennombrotet. Kristoffer Grindedal, som også har Rune som trenar, tok sølv i innandørs-nm, men sleit med skade og kom først att heilt på tampen av sesongen. Nokre andre guteløparar har også vore innom på vinteren, og Rune gjev klart uttrykk for at han gjerne vil følgje dei opp også inn mot sesongen. Rune Dolvik i aktive dagar: i uttaking til e-cup på Fana stadion, Rune fortel om prinsippa sine for trening, med kombinasjon av mengde og kvalitet, klar periodisering og bygging opp mot eit par toppar i løpet av sesongen. Utøvarane har treningsprogram for seks dagar med åtte-ni økter. Banesesongen er ikkje så lang, frå mai til august, og då blir det gjerne eit stemne i veka, bortsett frå i juli. - Det nytter ikkje å leite etter det perfekte stemnet og berre stille der, det kan like gjerne vere at du får fullklaff ein onsdagskveld på Osterøy som i ein meisterskap, meiner den erfarne trenaren. For sjølv om plasseringar i store stemne og meisterskap - og då særleg hovud-nm, er viktig, er gode tider prioritet nummer ein.

13 Havgula nr Med tre år i Gular er du framleis ganske «ny» i klubben. Var det noko som overraska deg, eller var alt slik det verka frå utsida? spør eg. - Eg trudde det var mange fleire jenter som var aktive. Det var nok mange som trena fram mot Holmenkollstafetten, men ikkje mange som var veldig aktive i banesesongen. Ein del er også forsvunne, medan andre er komne til. Me må ta vare på dei motiverte jentene og skape møteplassar, sjølv om ikkje alle trener heilt likt. Den tradisjonelle Katten-treninga var eit slikt møtepunkt. Me treng nokre slike basis-treningar, det er viktig sosialt, meiner Rune, som er overtydd om at eit godt sosialt miljø gjer at fleire vil halde på lenger og at det og vil heve nivået. - Det er færre og færre av den typen utøvarar som berre kan gå aleine med trenaren, legg han til. - Eg hadde trudd det var meir fellestreningar på gutesida og, dette kan samkøyrast endå betre. Alle er i prinsippet einige, men i praksis er det ikkje så lett å få til. Rune etterlyser og ein klarare strategi frå klubben: - Gular må bestemme seg for kva ein vil. Klubben har no begrensa økonomi, skal ein spreie seg utover eller prioritere? Det er på tide at den diskusjonen kjem opp. Det trengst nokre strategiske dokument, med klare prioriteringar og målsettingar. Viss klubben tenkjer ein skal ha full breidde, så må alle vite det. Og om ein vel å prioritere, så må det følgjast opp. Men om Rune kan ha sine kritiske merknader, har han ingen planar om å slutte som trenar. Jentene er snart ferdige med oppvarminga, og intervjuet nærmar seg slutten. Eitt siste spørsmål står att på blokka: - Kva driv Rune Dolvik med om ti år? - Då er eg nok framleis friidrettstrenar, slår han fast. Eg har framleis stor glede av å drive med dette! Bård Hekland «Rune med nokre av utøvarane sine, frå venstre Mia Laastad Bjørlykke, Ingvild Kaashagen, Lena Indrebø og Anne Skudal Dolvik».

14 14 Havgula nr Glimt frå O-sesongen 2014 Orienteringsgruppa har i dei sista åra endra karakter frå å vera ein klubb for studentar og innflyttarar til å vera ein familieklubb. Rekruttering, felleskap og utvikling av eit godt treningsmiljø er difor viktige stikkord for den aktiviteten som føregår i o-gruppa no. Arne Johannesen og Tom Eirik Eikanger har gjennomført treningar for barn og unge i o-gruppa gjennom heile vinter- og vårsesongen. O-teknisk trening, styrketrening og ballspel har vore viktige element i desse treningane. Satsinga på dei unge ber allereie frukter; på Hovedløpet (tilsvarer NM) for ungdom, hadde Gular i år med heile 5 deltakarar, noko som må vera ny rekord! Resultatmessig hevdar allereie søstrene Mari og Eli Fjellbirkeland Johannesen seg godt i Hordaland. Scott Juvik restituerer seg i bassenget etter dagens o-løp i Antequera. I sommar reiste òg fleire o-familiar til Krotia på sommarløp med orienteringsløp, sol og bading. Under ser me ¾ av familien Fjellbirkeland Johannesen som hevda seg godt under Crotia Open. Gular har òg delteke på fleire løp i utlandet. Nokre starta sesongen i Costa Calida i Spania allereie i februar. Sol, brakefri skog og fråveret av sugande myrar freista òg mange i påsken der ca. 15 o-løparar deltok i den spanske meisterskapen i Antequera nær Malaga. I juni vart Tore Juvik sin 50 årsdag feira med Jukoladeltaking i Kuopio i Finland. Sjølv om det ser varmt og godt ut på biletet under, gjorde ein temperatur ned mot 0 C at nokre måtte kle på seg ryggsekker (!) om natta for å halda varmen. Dette biletet er henta frå O-boka rekruttar frå Gular og Fana på o-teknisk trening på Siljustøl i april

15 Havgula nr I KM mellomdistanse på Askøy vann Hege Fjellbirkeland D50. Gull vart det òg til Rune Nygaard (H17) og Helen Martinsen (D17). KM ultralang vart det dobbelt Gularsiger i H40 med Tom Eirik Eikanger og Jan Harald Bakkejord. Mari, Arne og Eli gjer seg klar til nok eit o-løp i Kroatia. Sjølv om me framleis har eit par løparar som stiller i NM klassisk og ultralang, hevdar me oss i liten grad på nasjonalt nivå. Unntaket her er veteranane Tom Eirik Eikanger (H45) og Arne Johannesen (H55) som fekk ein 3. og 1. plass på O-festivalen på Norefjell. På Vestlandet presterer me derimot godkjent: I KM langdistanse på Seljestad vart det òg dobbelt Gularsiger i H50 med Arne Johannesen og Svein Linga, medan Helen Martinsen vann D19. I KM natt kom Tom Eirik Eikanger, alltidpåpallen, på 2.plass i seniorklassen. Imponerande var òg gularveteranane sine prestasjonar i KM stafett på Totland. Her vart Gular nummer 2 og 3 i H17. Dei seks stafettløparane på desse to laga er alle over 40 år. I Vestlandsmeisterskapet på Stord vart det gull til Eli Fjellbirkeland Johannesen, Arne Johannesen og Rune Nygaard på normaldistansen. I stafetten vann Gular sitt førstelag H17, igjen med det ein kan kalla eit veteranlag. Kompisstafetten i Samnanger. Sterk 2. plass til Gular sitt 1. lag

16 16 Havgula nr Bilder frå O-sesongen 2014 Intern kappestrid mellom Scott og Eivind Mari på o-festivalen på Norefjell Tore på spansk mesterskap i påsken Helen på NM ultralang i Førde May i de spanske skoger Rune mot mål i spansk mesterskap

17 Havgula nr Sportslig oppsummering veteraner Arne Nymark Medlemmene i Veterangruppa møtes til trening 2 gonger kvar veke og når det nærmar seg offisielle stevner prøver ein og å få gjort treninga seriøst og planmessig. Dette har ført til bra medaljesanking og bra plasseringar elles. Nordisk og Norsk Meisterskap innandørs i Haugesund mars 2014 Kl år : 3 gull v/ Magne Limevåg, 60m, 200m og kule Kl år) 2 sølv v / Arne Hamarsland, 800 m og 1500m, 1 sølv v / Harry Tvedt, 200m 1 sølv V/ Trygve Monstad, høgde 1 Bronse V/ Trygve Monstad, kule ( norsk ) 1 gull v / lag 1,stafett 4x 200 m ( norsk) 1 sølv v/ lag 2,stafett 4x 200 m (norsk) I alt 10 medaljar. (Under ein viss tvil gjer ein merksam på at det var 2 stafettlag totalt i kl år) KM på Knarvik juni 2014 KL år : 3 gull v/ Kjell Sælensminde, 100m og 200 m og Rolf Mjøs, lengde 2 sølv v/ Rolf Mjøs, 100 m og 200 m 1 gull v/ 1000 m stafett Kl år: 4 gull v/ Trygve Monstad, 100 m, høgde,lengde, kule 1 gull v/ Harry Tvedt, 200 m 1 gull v/ Leif Bjordal, spyd 1 gull v/ 1000 m stafett 3 sølv v/ Leif Bjordal, 200m, Trygve Monstad diskos, Per Einar Sønnesyn,100m 1 bronse v/ Leif Bjordal, 100 m I alt 17 medaljar ( Under ein viss tvil gjer ein merksam på at det var 1 stafettlag totalt i kl år og det same i kl år ) NM på Ravnanger, Askøy, juni 2014 KL år : 1 bronse v/ Kjell Sælensminde, 200 m 1 sølv v/ 1000 m stafett Kl år: 1 gull v/ 1000, stafett 2 sølv v / Trygve Monstad,100 m og Leif Bjordal, spyd 1 bronse v/ Trygve Monstad, kule I alt 6 medaljar

18 18 Havgula nr Sol, bom og buskas i Kroatia Det er eit noko uvanleg trekk med Gular-løparane. Jo lenger vekk frå Bergen løpa går, dess fleire er det som har lyst til å springe. Me er nesten usynlege på dei lokale midtvekeløpa, men blant dei største på DM og KM. Mange deltok på påskeløp i Spania, og me hadde lag på Jukola-stafetten i Finland. Ikkje så rart då at store delar av «den harde Gular-kjernen» valde å bruke ferien på femdagarsløp i Kroatia i juli. Særleg ille var det første og tredje dag. Men gøy var det likevel, og særleg på tredje etappe frykteleg vanskeleg. Tom Eirik «alltid-på-pallen» Eikanger vann tre av løpa. Det hjelpte lite då han rota seg fullstendig vekk og kom førti minutt etter vinnaren tredje dag. Slik gjekk det med fleire løparar, og sidan det ikkje var høve til å stryke løp, gjorde det at ingen av oss hevda seg i toppen i samandraget. Arne Johannesen vann tre og tok ein andreplass, men blei diska ein av dagane. Elles noterer me fleire fine løp av brørne Emil og Andreas Kragseth (nybyrjar og H12) og systrene Mari og Eli Fjellbirkeland Johannesen (D12 og D14). Ei avveksling frå terreng-baksinga var bysprinten i Omisalj, med kjekk gateorientering i gamlebyen og samlingsplass rett på stranda. Me budde litt spreidd i byen Krk, men på fridagen organiserte reiseleiar Tore Juvik ein flott båtekskursjon for heile gjengen, med innlagde Store og små kosa seg på båtturen. Foto: Jon Magne Svendsbøe Så veldig rart er det nok ikkje. Dei fleste av oss har vore med i mange år. Då er det gjerne meir fristande med godt, eller i det minste eksotisk terreng, enn å stille på massevis av småløp i bergenske brakemyrer. Croatia Open gav såleis ei ideell familiepakke: Ferie på øya Krk i Adriaterhavet, der ikkje-o-løpande familiemedlemer kunne kose seg i sola, medan dei av oss som trivst best i motbakke sette seg ein time i bilen, køyrde opp i fjella (og til dels regnet) for å springe orientering. Totalt var me ein gjeng på rundt 30 små og store. Av desse sprang i overkant av 20. Terrenga var kraftig prega av ein lei vinterstorm same vinter. «Most Croatian terrains are destroyed», sa speakeren ein dag på samlingsplass. Og aldri har eg sett så mykje nedfalne tre og buskas, korleis dei raskaste fekk beina med seg på slikt frykteleg underlag, forstår ikkje eg. Pallplassering og premie på sprinten til Emil Øye Kragseth og Arne Johannesen. Foto: Bård

19 Havgula nr badestopp og restaurantbesøk. Ein fin og sosial tur! I 2015 er det skotsk 6-dagars som står på programmet, og mange Gular-familiar blir nok å finne i høglandet ved Inverness i byrjinga av august. For dei som ikkje vil så langt, finst det også tilbod her heime, m.a. Sørlandsgaloppen i Rauland som går parallelt med junior-vm tidleg i juli. Det er ikkje berre orienteringa som fascinerer. Olve Hekland utforskar ei grashoppe. Foto: Bård Bård Tore Juvik og Arne Johannesen. Foto: Bård Jan Petter Hansen, ein mann som har vore på o-tur før. Foto: Bård Det blei mange fine badestopp. Foto: Jon Magne Svendsbøe

20 20 Havgula nr Veterangruppa sin utanomsportslege aktivitetar Tekst: Kjell Sælensminde Foto: Per Einar Sønnesyn og Kjell Sælensminde Å ta 33 medaljar i KM, NM og Nordisk vitnar om stor sportsleg aktivitet i Veterangruppa (Sjå resultatlista annan stad i bladet). Men Veteranlaget er i aktivitet med svært mykje anna enn deltaking i KM og NM, vi kan m.a. nyttast som funksjonærar ved andre idrottsstemner, og i tillegg lager vi og til ulike arrangement berre for oss sjølve. I mai var vi såleis medhjelparar då Gular arrangerte Fløien Opp, og no i haust har vi vore medhjelparar under Bergensleikane og Gular sitt løp, Bykarusellen. Vi synes det er kjekt å sjå all den flotte ungdommen vi møter på desse idrottsarenaene. Men vi er og flinke til å «bakka opp» og feira våre eigne treningskameratar, i vår var det Knut Bergesen sin tur til å verta feira. Han vart «celebrert» med kaffi og kaker i den nye leilegheita vi hadde hjelpt han med å flytta inn i, eit slikt storhende er vel verd å feira, tenkjer vi. Ivrige deltakarar kledd i det vi meiner med sportsklede men dei var positive og lærevillige og gav tydelig uttrykk for at dette sette dei pris på. Dei ville berre halda fram med idrottsøvingane då meldinga kom om at no var det slutt og bussane venta. Her har vi heilt sikkert vore med og bidrege til noko positivt. Også sumardagane har vi nytta til noko positivt, denne sumaren har vi fått tildelt frå kommunen eit Ein del av traseen Vår erfaring som idrottsutøvarar kan framleis nyttast til noko positivt, den 22. mai var vi instruktørar for innvandrarungdom i Leikvang Idrottshall. Det var ein fantastisk dag, vi var med og instruerte i høgde, lengde, kule og løp. Ikkje alle innvandrarborna var

HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN. Nr: 1-76. årg. Desember 2012

HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN. Nr: 1-76. årg. Desember 2012 Nr: 1-76. årg. Desember 2012 Vilde Svortevik - Ny norsk juniorrekord og 6. plass i VMjr. HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN Frida Berge - Nesten finale i Barcelona O-gruppa:

Detaljer

Utgitt i samarbeid med Norsk Friidrett ÅRBOK FOR FRIIDRETTSHISTORIE. Årgang 1, 2014 Redaktør: Morten Haave

Utgitt i samarbeid med Norsk Friidrett ÅRBOK FOR FRIIDRETTSHISTORIE. Årgang 1, 2014 Redaktør: Morten Haave Utgitt i samarbeid med Norsk Friidrett ÅRBOK FOR FRIIDRETTSHISTORIE Årgang 1, 2014 Redaktør: Morten Haave Leder Morten Haave, redaktør Årbok for friidrettshistorie er herved det nyeste tilskuddet i bladsalaten

Detaljer

LAYOUT Bryllupsinvitasjoner AS Marianne F. Mathiassen

LAYOUT Bryllupsinvitasjoner AS Marianne F. Mathiassen Innhold Leiar...2 Presidentens hjørne...3 Lagfinalen...4 Bedriftsmesterskapet...12 NM Damelag...15 Handal takker for seg...22 Vår nye generalsekretær...25 Organisasjonsdagene...28 Bridgetinget...32 Bridgekurs

Detaljer

Med landslaget som læremeisterar

Med landslaget som læremeisterar Nyhetsmagasin for Stordal IL www.stordalingen.no Nr. 6 årgang 4 Februar 2005 post@stordalingen.no Med landslaget som læremeisterar Stordalingar har vore på hoppskule i Granåsen. Det som gjer denne hoppskulen

Detaljer

SESONGEN 2010 / 2011

SESONGEN 2010 / 2011 Stordal Alpin sesonghefte 2009-2010 1 SESONGEN 2010 / 2011 Kristiane Nakken 2. sølv og 1. bronse i Landsfinalen på Oppdal 2010 Erika Holand Tøsse 5. og 6. plass i NM Jr. Geilo 2010 Ingrid Busengdal 5.

Detaljer

Folkefesten! God jul og godt nytt år. Les om: Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang. Stinny er slitaren...s.

Folkefesten! God jul og godt nytt år. Les om: Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang. Stinny er slitaren...s. Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang Folkefesten! Les om: Stinny er slitaren...s. 2 www.il-trio.no...s. 2 Årsmelding Triohuset..s. 2 Årsmelding Friidrettsgruppa...s. 4 Pokalar...s.

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

SESONGEN 2011 / 2012. Erika Holand Tøsse 6 pl. Jr.NM, 1 pl. FIS renn Voss. Vegard Busengdal Bronse i SG Jr.NM, 3 pl.

SESONGEN 2011 / 2012. Erika Holand Tøsse 6 pl. Jr.NM, 1 pl. FIS renn Voss. Vegard Busengdal Bronse i SG Jr.NM, 3 pl. SESONGEN 2011 / 2012 Vegard Busengdal Bronse i SG Jr.NM, 3 pl. FIS renn Bjorli Erika Holand Tøsse 6 pl. Jr.NM, 1 pl. FIS renn Voss Ingrid Busengdal 7 pl.sg Jr.NM Hafjell Vibeke Nyli Innselset 6 pl. SL

Detaljer

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN!

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN! Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427 MEDLEMSBLAD FOR F ANA IDRET T SLA G Foto: Fanaposten Jublende jenter for EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. FRA TROND MOHN! 2 2 FANAVARDEN «Frende sine kunder opplever et godt samsvar

Detaljer

Nr. 2 Desember 2007 37. ÅRG

Nr. 2 Desember 2007 37. ÅRG Nr. 2 Desember 2007 37. ÅRG Innholdsfortegnelse Leder'n har ordet...... 3 Treningskavalkade... 5 Gi oss 4-5 år, så er vi tilbake!... 6 Et hektisk arrangementsår... 7 Stor dugnadsinnsats i 2007... 8 Turorientering...

Detaljer

Byåsenavisa 13. Utgave - Februar 2015

Byåsenavisa 13. Utgave - Februar 2015 Byåsenavisa 13. Utgave - Februar 2015 Junior VM Hoppskole Håndballkamp Vintersport Snøen kom tilbake i Mars Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30. oktober

Detaljer

Byåsenavisa!! 3. Utgave - April 2013. Langrenn - side 4-7. Hopp og kombinert - side19. Allidrett - side 8, 9. Fotball - side 12, 13

Byåsenavisa!! 3. Utgave - April 2013. Langrenn - side 4-7. Hopp og kombinert - side19. Allidrett - side 8, 9. Fotball - side 12, 13 !!! Byåsenavisa!! 3. Utgave - April 2013 Langrenn - side 4-7 Allidrett - side 8, 9 Fotball - side 12, 13 Hopp og kombinert - side19 Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag

Detaljer

KONNERUD SPORT. Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 39. årgang - 1/2014 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe!

KONNERUD SPORT. Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 39. årgang - 1/2014 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe! KONNERUD SPORT Et klubbmagasin for Konnerud IL 39. årgang - 1/2014 Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14 Åpent Klubbhus Side 5 Av ungdom, for ungdom Side 12 Portrettet - Steinar Mundal Side 32 WWW.KONNERUD.NO

Detaljer

Årgang 76 Nr.3-2010 nr. 409. Klar - ferdig - gå! www.fanail.no

Årgang 76 Nr.3-2010 nr. 409. Klar - ferdig - gå! www.fanail.no Årgang 76 Nr.3-2010 nr. 409 MEDLEMSBLAD FOR FANA IDRETTSLAG Klar - ferdig - gå! www.fanail.no Annonseside FAnAvArden Annonseside FAnAvArden støtter Fana Idrettslag sitt flotte arbeid for å gi et allsidig

Detaljer

Park Hotell Vossevangen

Park Hotell Vossevangen Velkommen til Friidrettskretstinget 2014 Park Hotell Vossevangen Eirik Dolve, IL Fri Europamester U20 med 5.30m. i stav Isabelle Pedersen, IL Norna-Salhus Europamester U23 med 13,12sek. på 100mHk Sakspapirer

Detaljer

BSK-posten GULL I VM....og gull i UM

BSK-posten GULL I VM....og gull i UM BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 4. 2010 76. årgang GULL I VM...og gull i UM KLUBBKONTAKTER: ARBEIDSUTVALGET: Leder: Henning Andesersen Steinhammerv 15, 1177 Oslo 92881000 hen9ng.andersen@hotmail.com

Detaljer

God Jul & Godt Nytt År!

God Jul & Godt Nytt År! 1 1966 Nr. 3 2008 Vinter 16. Årgang Skirenn på Fjellstøl: Ida Sofie Staknes (nr. 2:), Tobias Helgesen (nr. 8). Wenke Marvik og Sigve Tveit. God Jul & Godt Nytt År! www.vindafjord-il.no 2 Styre og grupper

Detaljer

Fotballmagasin for hele Oslo og særlig for deg som er glad i Sagene, Torshov, Grünerløkka, Bjølsen, Nydalen, Sinsen, Grefsen, Groruddalen og Bjerke.

Fotballmagasin for hele Oslo og særlig for deg som er glad i Sagene, Torshov, Grünerløkka, Bjølsen, Nydalen, Sinsen, Grefsen, Groruddalen og Bjerke. Nr 1/2010 Fotballmagasin for hele Oslo og særlig for deg som er glad i Sagene, Torshov, Grünerløkka, Bjølsen, Nydalen, Sinsen, Grefsen, Groruddalen og Bjerke. En drøm å spille for Skeid! Oksene gir alt

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012 Skuidalens beste fotballag ever Generasjonsskifte i Jutul Hockey Skigruppa på overnattingstur til Løvlia Jutulen ønsker alle sine lesere en riktig God Jul og et

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund nr. 2 jun. 2015 21. årgang. EM i Tromsø: Nå braker det løs!

Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund nr. 2 jun. 2015 21. årgang. EM i Tromsø: Nå braker det løs! Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund nr. 2 jun. 2015 21. årgang EM i Tromsø: Nå braker det løs! GoSportive NORDIC CHOICE HOTELS OPPTIL 20 % RABATT PÅ EN OPPLADNINGSNATT Alle idrettsutøvere vet at en god

Detaljer

Foto: Vilde Johanne Pedersen. Idrettskonsulent Tore de Faveri, tlf. 21 02 96 70 tore@svomming.no

Foto: Vilde Johanne Pedersen. Idrettskonsulent Tore de Faveri, tlf. 21 02 96 70 tore@svomming.no Foto: Giorgio Scala/Deepbluemedia [Innhold] 1 2014 5-9 4.250 flotte perser av 1.092 LÅMØ-svømmere 1.092 svømmere i alderen 11 til 16 år fra hele landet deltok på Landsdels Årsklassemønstring 2014. Bildet

Detaljer

Årsmelding frå styret

Årsmelding frå styret Årsmelding frå styret Styret har i år hatt denne samansettinga: Willy Kalsås,leiar- Annbjørg Fossberg, nestleiar, Grete Solheim, sportsleg leiar- Per Inge Olsen, økonomiansvarleg- Jan Jaap Boot, varamedlem.

Detaljer

Tysdag 12. november 2013 Nr. 83 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net

Tysdag 12. november 2013 Nr. 83 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Ryfylke lokalavis for indre Ryfylke Tysdag 12. november 2013 Nr. 83 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda 218 kilo, lett! Leiar Slik tenker likevel ikkje ein

Detaljer

Fyldig rapport fra EM side15. Nr 2 Redaktøren har ordet 2006. Status for VM på hjemmebane side 8. VM Benkpress side 33

Fyldig rapport fra EM side15. Nr 2 Redaktøren har ordet 2006. Status for VM på hjemmebane side 8. VM Benkpress side 33 StyrkeIdrett Nr 2 Redaktøren har ordet 2006 StyrkeIdrett 25. årgang Organ for Norges Styrkeløftforbund og Nordic Powerlifting Federation Fyldig rapport fra EM side15 Status for VM på hjemmebane side 8

Detaljer

Åpner døra. Næravisa. Manglar frivillige. Vi er òg på nett:

Åpner døra. Næravisa. Manglar frivillige. Vi er òg på nett: NA Næravisa De er unge kvinner fra Volda som har innsett at skal noe gjøres, må en gjøre det selv. Leder, side 2 Hamna bar Det kastes, males og sages. Vips har voldingene snart et nytt sted å gå ut. Side

Detaljer

Noen smarte valg er veldig enkle

Noen smarte valg er veldig enkle 4 3 13 Noen smarte valg er veldig enkle I sommer har mange sendt oss en sms for å få hjelp til å plassere pensjonen sin smartere. Det får du også hvis du sender oss en sms nå! Vi kommer ikke til å be deg

Detaljer

Gøy på landsturnering!

Gøy på landsturnering! Årgang 78 Nr. 3-2012 nr. 417 MEDLEMSBLAD FOR FANA IDRETTSLAG Gøy på landsturnering! www.fanail.no ANNONSESIDE FANAVARDEN forsikringsløsningene Forsikring kan oppleves som komplisert og uoversiktlig, men

Detaljer

Den beste vinterferien starter på Notabene! Årets ryddeaksjon i Hinna! Husk: Vårens nyttigste eventyr Sjakkfeber - side 5 og 18

Den beste vinterferien starter på Notabene! Årets ryddeaksjon i Hinna! Husk: Vårens nyttigste eventyr Sjakkfeber - side 5 og 18 Nr. 1/2014, 24. februar Årets ryddeaksjon i Hinna! Torsdag 24 april rydder alle skolene våre i sine nærmiljøer. 2500 barn plukker boss på dugnad! Vi oppfordrer herved alle huseiere, naboer og sameier til

Detaljer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Polio Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Grande er en av svært få steder i Norge som har avtale om rehabilitering av poliorammede Poliorehabilitering

Detaljer