En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold"

Transkript

1 FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Vi vil representere deg på Stortinget Anders Anundsen, Tom Holthe, André Bråthen, Morten Stordalen og Ellen Eriksen. Side 5-7 September Nr årgang En enklere hverdag for folk flest Les intervju med Siv Jensen Side 2 og 3 Et tryggere Vestfold Vestfold FrPs første Anders Anundsen vil være tøffere i kriminalpolitikken. André BråthEn, FpU: FrPs løsninger Er BEst For UngdommEn Side 8 1. Anders Anundsen Side 5

2 2 «Skremmern» på hæla Valgdagen 9. september nærmer seg. Vi er i sluttspurten på en valgkamp som handler om å velge retning for den videre styringen av landet. Ditt valg handler om du ønsker at de rødgrønne skal fortsette å styre slik de gjør i dag. Altså status quo. Alternativet er Fremskrittspartiet. Vi vil gjøre forandringer. Vi vil skape en enklere hverdag for folk flest. Norge er et rikt land med unike muligheter dersom vi gjør de riktige prioriteringene. I tillegg til å avsette midler til fremtidige generasjoner vil vi gjøre lønnsomme investeringer i infrastruktur, helsevesen, og politi. Dette er nødvendige investeringer for å styrke offentlig tjenestetilbud og konkurransekraft. I helsesektoren vil vi sikre verdige rettighetsbaserte ytelser, og ta i bruk all kapasitet på våre sykehus, slik at helsekøene reduseres. Vi vil sikre at våre sykehus får det beste utstyret som er tilgjengelig, slik at forholdene for både diagnostisering og behandlingstilbud blir optimale. Fremskrittspartiet er partiet som vil få bukt med det unødige og stadig voksende byråkratiet. Dette gir mer frihet til folk flest, gjennom større handlefrihet og lavere skatter og avgifter. Det er også FrP som har de beste og tydeligste løsningene for å skape mer trygghet i hverdagen for folk flest gjennom å styrke politiet, både med flere stillinger og bedre utstyr. Vi mener det er viktig å stramme inn innvandringen til Norge, slik at vi på en bedre måte kan håndtere integreringen. Jens Stoltenberg & co reiser nå rundt for å skremme med FrP. Stoltenberg fremstår nærmest som Trond Kirkvaags rollefigur «Skremmern». Dette gjør de fremfor å snakke om hva de selv vil. Kanskje de ikke vil så mye? Det er du som skal vurdere om du er fornøyd med jobben Jens Stoltenberg & co har gjort de siste åtte årene. Fremskrittspartiet er et handlekraftig alternativ for å skape en enklere hverdag for folk flest. Foto: Scanpix «Beklager... at det kun ble 2000 sykehjems- plasser, og ikke som jeg lovet. at det ikke har blitt flere politistillinger, faktisk litt færre. at behandlingstiden for mange kreftpasienter ikke har gått ned. Jens :)» Følg Fremskrittspartiet i de sosiale mediene: facebook.com/fremskrittspartiet twitter.com/frp_no youtube.com/fremskrittspartiet Partileder Siv Jensen mener valget 9. september er et retningsvalg. Hun vil skape en enklere hverdag for folk flest. Skal vi oppnå dette er det avgjørende at FrP blir størst mulig, sier hun. En offensiv partileder mener det er avgjørende hvem velgerne gir politiske muskler. Hun mener det viktigste er å få gjennomslag for politiske saker. Gjennom de siste valgene har vi sett at det ikke er mange stemmer som utgjør en forskjell. Derfor er partilederens budskap om å stemme FrP for reelle endringer viktig. Dersom man vil bygge veier uten bompenger, få på plass en statlig finansiering

3 3 Vil skape en enklere hverdag for folk flest av eldreomsorgen, styrke politiet i sitt arbeid med å bekjempe hverdagskriminaliteten og ønsker strengere asyl- og innvandringspolitikk, er det kun FrP som er det reelle alternativet, sier en tydelig og engasjert partileder Siv Jensen. Siste valg om eldreomsorg? Særlig trekker Siv Jensen frem eldreomsorg som et tema hun brenner for å få gjort noe med. Det har vært nok av valgkamper hvor eldreomsorg har vært sentralt på dagsorden. Det er trist at det enda ikke skinner av eldreomsorgen i et av verdens rikeste land, sier en oppgitt Siv Jensen med klar adresse til Stoltenbergs gjentatte løftebrudd. Det er særlig tre forhold Fremskrittspartiet konkret ønsker å endre når det gjelder eldreomsorgen. Det ene er lovfestede rettigheter til sykehjemsplass når enkeltmennesket har behov for det. Videre ønsker Fremskrittspartiet at det er staten som skal ha ansvaret for finansieringen og å sørge for at det Det er trist at det enda ikke skinner av eldreomsorgen Siv Jensen er en bemanningsnorm som sikrer god omsorg for alle. Jensen har også et stort engasjement for helsepolitikken generelt. Hun avviser kontant at FrP kan akseptere å være med på Høyres forslag om økte egenandeler i helsevesenet. Vi skal ha et offentlig finansiert helsevesen, hvor alle har like rettigheter. Da kan vi ikke være med på usosiale økninger av egenandelene som vil ramme vanlige folk med vanlige inntekter. Ambisjoner Politikk handler om å styre samfunnet i riktig retning. Jensen og FrP har store ambisjoner for folk flest i Norge. Vi vil skape et samfunn hvor frihet og trygghet blir mer enn store ord i fine festtaler. Vi vil skape et samfunn hvor man kan gå trygt i gatene, at folk flest skal styre mer i eget liv uten for stor innblanding fra et voldsomt byråkrati og et for høyt skatte- og avgiftsnivå. Byråkratiet Jensen mener veksten i staten må bremses, og at det er stort rom for effektivisering og forenkling. Skattepengene bør gå til offentlig finansierte velferdstjenester for folk flest, og ikke til å blåse opp et byråkrati som finansieres av skattebetalerne uten at man får tjenester igjen, sier Jensen. Jernbaneverket har kuttet i vedlikehold, samtidig som man har ansatt nye personer i administrasjonen. Eksemplene finnes i omtrent alle deler av samfunnet, sier Jensen. Hun mener det er store muligheter for å gjøre ting både smartere, billigere og bedre. Fjern køene Vi vet at om lag mennesker står i helsekø. En person som mottar sykelønn koster kr. hver eneste dag. Det er altså ingen grunn til ikke å ta tak i dette. Vi må utnytte all kapasitet i både private og offentlige helseinstitusjoner. Det vil rett og slett være god samfunnsøkonomi samtidig som livskvaliteten til den enkelte øker, sier hun. Valgfrihet En enklere hverdag handler også om frihet til å styre egne liv. Det å kunne velge hvilken skole barna skal gå på, ved hvilket sykehus man vil la seg behandle og frihet til å styre mer over egen økonomi. Fremskrittspartiet er sultne og lystne på å gjennomføre partiets løsninger som sørger for mer frihet og mer trygghet til folk flest i Norge. Vårt mål er selvsagt å bli størst mulig. Gir velgerne oss sin tillit i valget, er vi beredt på å bidra til å styre landet med gode løsninger for folk flest. Vi har handlekraften til å gjennomføre det vi lover, sier Jensen.

4 4 Stopp pensjonsranet Pensjonister flest blir avskåret fra en normal lønnsvekst fordi staten ikke gir pensjonistene det de har krav på. I 2011 ble pensjons reformen innført, noe som medførte dårligere pensjonsordning for folk flest. Da reformen ble vedtatt var FrP det eneste partiet som stemte imot. Den årlige underreguleringen med 0,75% og avkortningen av grunnpensjonen med 15% til gifte og samboende pensjonister har blitt et ran og bedrageri fra staten, sier FrPs tidligere formann Carl I. Hagen. Hagen mener underreguleringen må være i strid med Grunnlovens bestemmelse om at ingen lov skal ha tilbakevirkende kraft. Derfor tar han nå kampen mot staten i dom stolene. Diskriminert Partiets tidligere formann får støtte fra leder av arbeids og sosialkomiteen på Stortinget Robert Eriksson som etterspør rettferdigheten når avkortningen i størst grad rammer de som har minst fra før. Eriksson mener seniorer også blir diskriminert i arbeidslivet. FrP mener det er diskriminering at eldre kan miste jobben uten grunn når de er 70 år. Enda verre er det at bedrifter kan si opp folk allerede ved fylte 67 år, sier Robert Eriksson. Reduser helsekøene Over tid er det avdekket en rekke sykdomstegn i sykehussektoren. FrP har stilt diagnose og foreslår behandling. Sterk MeDiSin: Kari Kjønaas Kjos har sterk medisin til et diagnostisert helsevesen. Sviktende pasientsikkerhet, omstillingsproblemer som tretter ut de ansatte, nye oppgaver, lange ventelister og juks for å redusere disse, må møtes med konkrete tiltak, sier Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson Kari Kjønaas Kjos. Medisin Hun slår fast at FrP vil ta tak i alle utfordringene og har sterk medisin. Om lag men nesker står i kø. Sykehus køen har vokst under de rødgrønne. Dette er et paradoks når vi ser at flere private l everandører både i Norge og utenlands kan tilby behandling for disse pasientene. Derfor ønsker vi å like behandle offentlige og private sykehus. Psykiatri og rusomsorgen er til å gråte av. Her svikter regjeringen daglig de svakeste i samfunnet. Vi har foreslått en rekke andre tiltak som blant annet at pasientenes brukermedvirkning og valgfriheten i spesialisthelsetjenesten skal styrkes, forteller Kjønaas Kjos. Hun forklarer videre at FrP ønsker å legge ned de r egionale helseforetakene. Gevinster Ved å gjøre dette vil vi høste store effektiviseringsgevinster, samtidig som de geografiske forskjellene på kvalitet i behandling blir borte, slår Kjos fast. I tillegg krever FrP et investeringsløft på medisinsk utstyr og bygningsmasse. Kjos legger til at det er på tide å skille mellom investeringer og ordinær drift i sykehusbudsjettene.

5 5 Et tryggere Vestfold TRYGGERE: Hvis vi skal få et tryggere Vestfold og et tryggere land må vi tenke mer helhetlig i kriminalpolitikken og være mye tøffere, mener Anders Anundsen, stortingsrepresentant og første for Vestfold FrP. Politiet må få tilbake slagkraft, dom stolene må være rustet til innsats og fengselsplasser skal stå klare til å ta imot kjeltringene. Hvis vi skal få et tryggere Vestfold og et tryggere land må vi tenke mer helhetlig i kriminalpolitikken og være mye tøffere, mener Anders Anundsen, stortingsrepresentant og første for Vestfold FrP. 1. Vi har sett ham i TV-ruta i tøffe avhørslignende høringer med knallharde spørsmål til politimestere, politidirektører, forsvarssjef, statsråder og til og med overfor statsministeren. Nå er tiden inne for politisk handlingskraft, mener Anundsen. Det er ikke akseptabelt at vi 2012 ikke har oppklart mer enn 36,3 prosent av anmeldte forbrytelser. Bare 15 prosent av de som blir utsatt for vinningskriminalitet som innbrudd og tyveri, kan håpe på at kjeltringen blir tatt, forteller førsteen. Han mener det er fornuftig å se litt større på ting. I Stortinget har tidligere politidirektør Ingelin Killengren sagt at politiets datasystemer ikke er egnet til kriminalitetsbekjempelse og at hun gikk av som politidirektør fordi IKT ikke ble tatt på alvor av justisministeren. Stortinget vedtok ny straffelov i Den kan ikke tre i kraft fordi IKT-systemet til politiet ikke klarer å håndtere det. Systemene klarer ikke prate sammen og medfører enormt sløseri. At intet er skjedd på åtte år dokumenterer fullstendig fravær av politisk handlekraft, sier Anundsen. Jeg mener at vi må se på politi, domstoler og kriminalomsorg samtidig. Det hjelper lite at politiet tar kjeltringer om ikke domstolene kan pådømme og kriminalomsorgen kan fengsle. Derfor må vi i tillegg til å gi politiet nytt og moderne utstyr og IKT, sikre kapasitetsvekst i domstolene for rask pådømmelse og tilstrekkelig antall soningsplasser i kriminalomsorgen, sier Anundsen. Beredskapen svikter På tross av svært sterkt fokus på beredskap siden landet ble rammet av tragedien 22/7-2011, mener Anundsen mye tyder på at for lite er blitt bedre. Jeg har sett at både sjefen for Beredskapstroppen og Politiets Fellesforbund har sagt i media at beredskapen ikke er blitt bedre enn den var den skjebne svangre fredagen. Det kan bare skyldes manglende politisk vilje og handlekraft, mener han. Vil gjenreise politiet Anundsen sier han har stor respekt for de som vil arbeide i politiet, og mener de bevisst velger noe annet enn en vanlig jobb. Det å arbeide i politiet er et valg av livsstil. Du kan ikke slå av eller på «politiknappen». Derfor mener jeg det er viktig at vi tar politiet på alvor og setter dem i stand til å gjøre jobben sin, sier en engasjert Anundsen. Politianalysen var knusende Anders Anundsen Det handler også om grunnbemanning, som er viktig for politiets sikkerhet og for beredskapen. Det handler om å vise tjenestepersonellet tillit. Det handler om å ha fokus på at jobben blir gjort. Det handler om investeringer i utstyr. Det handler om å lytte til de som har skoen på, fortsetter han. Politianalysen var knusende og behovet for handlekraftig politisk ledelse er svært stort. Slike prosesser må kombinere erfaringen til tjenestepersonellet og sterk politisk gjennomføringskraft. Tydelig og realistisk målstyring, kontroll og oppfølging av resultater og åpenhet om hva som kan leveres av politikraft for de resursene som er til disposisjon er viktig, mener Anundsen. Han mener også at politiet i Vestfold snytes for resurser. Fordelingsmodellen tar i liten grad høyde for at vi både skal betjene Schengen yttergrense på Torp, at befolkningstett heten om sommeren er ekstrem og at også vi har utkantstrøk. Nå mener Anundsen det er viktig å sikre Vestfold sterkere politikraft. I Vestfold er politidekningen på ca. 1,26. Det betyr 1,26 i politiet pr innbygger. Fremskrittspartiet mener tallet skal være to i politi tjeneste pr innbygger. Det er skremmende å se at politidekningen faktisk er gått noe ned i Vestfold de siste årene med rødgrønn regjering. Det er ikke akseptabelt, sier Anundsen. Jeg mener vi trenger en regjering med et sterkt Fremskrittsparti hvis vi skal få til slagkraftige endringer i kriminalpolitikken. Hvis velgerne i Vestfold er enige, håper jeg de stemmer på Fremskrittspartiet, avslutter Anundsen som håper på velgernes tillit til å fortsette sitt arbeid for borgerne i Vestfold.

6 6 Et offentlig og rettferdig helsetilbud til alle Vi møter 2. Morten Stordalen på hjemmebesøk i naturskjønne Re. Han er gryende opptatt av rettferdighet og likhet for loven, forskjellsbehandling er noe han tar sterk avstand fra. Vi har knapt nok ankommet før han prater i vei på både inn- og utpust. Morten sin rettferdighetssans var noe vi fikk som stikkord i det vi skulle ta turen ned til Re, det kan bekreftes siden han starter å snakke om dette allerede ved ankomst. Morten fortsetter å forklare for oss hva han lar seg provosere av innenfor helsevesenet og da spesielt sykehus og de uendelig lange behandlingskøene. I 2005 var det kun personer som hadde privat helseforsikring, ved utgangen av 2012 var dette tallet steget til å gjelde hele personer. Flertallet av disse har denne avtalen gjennom sine arbeidsgivere, men også privatpersoner har tegnet en slik forsikring. Til og med forsvaret har kjøpt privat helsefor sikring for en del av sine ansatte, dette beviser at det ikke bare er private bedrifter som har mistet tillit til at de skal få rask behandling i den offentlige køen. Når det er sagt er det ikke noe galt i seg selv at det finnes tilbud om privat helseforsikring, men det burde jo vært unødvendig i et av verdens rikeste land, sier Morten. Vi vil gi syke hjelp når de trenger det Morten Stordalen 2. Hvorfor de gjør det er veldig klart, arbeidsgivere ønsker å få sine ansatte raskest mulig tilbake i arbeid etter behandlinger, og ikke minst få rask tilgang til behandling når behovet melder seg. I snitt koster det sam funnet i dag kr ,- for hver eneste dag en arbeidsfør pasient går sykemeldt. Arbeidsgivere har altså sett det samme som Fremskrittspartiet, det er lønnsomt for samfunnet å behandle syke mennesker friske. For meg så fremstår ikke dagens praksis som noe varmt samfunn når ca pasienter står og venter på en sykehusbehandling når det finnes ledig kapasitet ved private klinikker. De som har privat helseforsikring vil med dagens praksis ha et stort fortinn ved at de prioriteres foran de som står i den offentlige køen. Dagens system har resultert i et to-delt helsevesen der de med penger kan kjøpe seg ut av køen og de uten må stå i den offentlige køen. Derfor har Fremskrittspartiet foreslått å øke rammen for behandlinger og at det også skal gjelde kjøp ved private i tillegg til kjøp av behandlinger utenlands dersom landet selv ikke besitter kompetansen. I tillegg har Fremskrittspartiet fremmet forslag om å investere i nytt moderne IKT-utsyr, medisinsk utsyr og bygningsmasse tilpasset dagens og morgendagens befolkningsmengde. Dette er tiltak som ville redusert køene betydelig og samtidig ville fått folk raskere tilbake til arbeid og gjenvinne sin verdighet. Det påstås ofte at de private sykehusene kun ville påtatt seg de enkle operasjonene og de offentlige de kompliserte. Dette er feil og misvisende påstand da det allerede i dag finnes et prissystem som benyttes på alle landets sykehus, dette er en oversiktlig prisliste over nær sagt alle typer behandlinger. Diagnose Relaterte Grupper (DRG) er navnet på denne ordningen som gir en oversiktlig beskrivelse av aktiviteten ved sykehusene. Systemet gjør det også mulig å sammenligne sykehus, selv om disse skulle behandle helt ulike pasienter. Dette systemet ivaretar også forskjellen på kompliserte og enkle behandlinger. Senest denne våren fremmet Fremskrittspartiet et forslag i stortinget om å ta en ny gjennomgang av DRG systemet, nettopp for å fange opp mulige skjevheter/ svakheter ved dagens prissystem. Fremskrittspartiet vil gi syke mennesker hjelp når de trenger det og ikke la lommeboken bestemme når du får behandling. Får at dette skal skje må det vises handlekraft og sette pasienten i fokus og ikke systemet sukker Morten, som tydeligvis er litt oppgitt over dagens situasjon. Dette mener jeg helt klart ville bidratt til et varmere samfunn at landets innbyggere får behandling når de trenger det og med det gir innbyggere trygghet. Eldreomsorg Morten er opptatt av at alle skal få en god pleie- og omsorgstjeneste når de trenger det. Om dette er hjemmehjelp når helsen svikter eller sykehjemsplass når legen anbefaler dette så bør alle være trygge på at tilbudet er der til rett tid. Dagens system resulterer i svært store variasjoner på hvilken kvalitet tjenestetilbudet har og dermed varierende terskel fra kommune til kommune for å få sykehjemsplass. Du er nå avhengig av hvilken kommune du bor i for hva slags tilbud du mottar. Det bør ikke være kommunens økonomi som styrer tjenestetilbudet, men heller det faglige. Fremskrittspartiet ønsker og lovfestefeste retten til sykehjemsplass etter legemeldt behov og at det er staten som betaler for dette. Morten skynder seg å spørre: Er det ikke snart på tide å gi eldre retten til sykehjemsplass? Dette er noe vi skylder de eldre, sier Morten, før jeg rekker noe annet enn å lytte til den engasjerte Re-innbyggeren. Vi er i ferd med å avslutte intervjuet når jeg spør Morten om en siste ting, har du alltid vært like engasjert og så pratsom? Morten blir sittende å tenke litt før han svarer; Vet du hva, når jeg var ung var jeg veldig sjenert og stille. Men dette er noe som har endret seg med årene, jeg ønsker bare å være med på å gjøre en forskjell. For at det skal skje har jeg funnet ut at da må jeg selv utvise vilje og handlekraft til å gjøre noe med det, derfor ble jeg medlem av Fremskrittspartiet. Dette var grunnen til at jeg var med å starte opp lokallaget i tidligere Våle i 1995 som nå er Re kommune etter sammen slåing med tidligere Ramnes. Etter dette har det gått slag i slag, Morten er best kjent som en trivelig lokalpolitiker som har utvist gode samarbeidsevner med andre. Nå håper han at folk stemmer Fremskrittspartiet 9. september, hvis mange nok gjør det det kan Stortinget nyte godt av en hardtarbeidende politiker som i høyeste grad har bena godt plantet på jorda. Dersom velgerne stemmer Morten inn vil det være 20 år siden sist nordfylket hadde en Stortingsrepresentant. Det ville jo vært på tide humrer Morten, det støtter vi han på, vi tror Stortinget ville hatt godt av personer som Morten.

7 7 Sterk talsmann for svake grupper 3. Tom Holthe, Sandefjord Fremskrittspartiet er partiet som bryr seg om folk, ikke med. Det er en av årsakene til at Tom Holthe landet sitt engasjement i FrP. Jeg har alltid vært opptatt av at alle skal ha like muligheter. Jeg har lagt ned mye arbeid i det som i dag kalles universell utforming, det vil si å tilrettelegge for alle mennesker med nedsatt funksjonsevne slik at disse menneskene skal kunne delta Skoledagen må gjøres interessant Tom Holthe i samfunnet på lik linje med de funksjonsfriske. Fremskrittspartiet har tatt det på alvor, fordi vi mener at det er en styrke at folk er ulike, men at alle skal ha de samme mulighetene, forteller Holthe. Det fulle og hele navnet på Sandefjordingen er Tom Eberhartt Bergitonn Holthe. Han så lyset for første gang i 1956 og jobber til daglig som rådgiver ved Sandefjord videregående skole. Som følge av arbeidet er Tom også opptatt av en god skolepolitikk. Jeg er opptatt av elevens læringsmiljø og deres hverdag. Jeg er i kontakt med mange ungdommer gjennom jobben og det gjør at jeg engasjerer meg sterkt. Vi må sikre en best mulig yrkesveiledning slik at elevene får hjelp til å velge det som er riktig for dem, sier Holthe. Skoledagen må gjøres interessant og tilpasses elevenes behov. Noen lærer bra ved å lese bøker, andre må ut og se hva læringen i praksis betyr, fortsetter han engasjert. Også på skoleområdet er han på sliternes side. Vi må legge til rette for at alle kan lære. Særlig arbeider jeg mye med Ny giv! Dette er for elever som kommer fra ungdomsskolen med liten faglig ballast og liten motivasjon for skolearbeid, ett prosjekt som har vist seg vellykket og faktisk bidrar til lavere frafall i den videregående skole, forteller Holthe. Hvis vi skal få en skole av høy kvalitet på elevenes premisser, så er et sterkt og tydelig Fremskrittsparti avgjørende, avslutter den tidligere fylkesvaraordføreren. Unge boligkjøpere forskjellsbehandles at få unge har økonomi til verken å få eller betjene et lån som står i stil med prisnivået. 4. Kjøpesterke foreldre skal ikke være et krav for at unge skal komme inn på boligmarkedet. Ellen Eriksen står på fjerdeplass på Vestfold FrPs liste ved årets stortingsvalg. Hun mener regjeringens boligpolitikk ekskluderer unge mennesker som ønsker å komme inn på boligmarkedet. Vanskelig Jeg mener at den enkelte bør bli vurdert etter sin evne til å betjene et lån. Ikke etter lovkrav eller foreldrenes evne til å hjelpe, sier hun. Eriksen sikter til myndighetenes krav om 15 prosent egenkapital ved boligkjøp, som regjeringen innførte for knappe to år siden. Ifølge Eriksen har dette medført at det har blitt enda vanskeligere for unge å komme Ellen Eriksen, Tønsberg inn på boligmarkedet. Kombinert med solid prisstigning de siste årene, har prisnivået på boliger blitt så høyt Den enkelte bør bli vurdert etter sin evne til å betjene et lån ikke etter foreldrenes evne til å hjelpe Ellen Eriksen Klasseskille Dette fører til klasseskille i samfunnet. Det er kun de som har klart å spare egenkapital eller som har foreldre som kan hjelpe med egenkapitalen, som kommer inn på markedet, mener Eriksen. Og hun mener det ikke hjelper om du er godt utdannet og har en godt betalt jobb når du oppsøker banken. Selv med god inntekt som kan betjene lånet, får du ikke innvilget lånet om du ikke har egenkapital, eller er heldig å ha foreldre som har mulighet til å hjelpe deg, sier hun. Undersøkelser som er gjort av Sparebanken Vest, røper at flere og flere foreldre tar opp lån for å finansiere bolig til sine egne barn. Dette viser at systemet er urettferdig og bidrar til at foreldre som ikke har mulighet til å hjelpe økonomisk, kan ende opp med dårlig samvittighet, sier Eriksen. Faller utenfor Slik utleiemarkedet er i dag, er det like dyrt å leie som å eie. Selv om det ikke er en rett å eie, bør den enkelte få lov å avgjøre på hvilken måte man vil finansiere tak over hodet. Man skal uansett ikke bli stoppet av høye og vanskelige krav fra staten. Om du skal få avslag på ditt boliglån, så skal det være fordi banken mener at du ikke kan betjene det, sier hun. Eriksen legger til at flere banker går over til å være en nettbank. Dette gjør det ikke enklere. Uten direkte kundebehandling eller rådgivning, vil flere falle utenfor fordi de ikke har mulighet til å vise hva som er reelt for den enkelte, mener hun. 1. Anders Anundsen, 37 år Larvik 2. Morten Stordalen, 44 år Re 3. Tom Holthe, 57 år Sandefjord 4. Ellen Eriksen, 41 år Tønsberg 5. André Bråthen, 19 år Sande 6. Egil Koch, 48 år Nøtterøy 7. Ole Hoelseth, 47 år Sandefjord 8. Marianne Negård, 41 år Horten 9. Jan Fredrik Vogt, 39 år Sande 10. Bjørn-Kristian Svendsrud, 20 år Horten 11.Finn Erik Søby, 55 år Tjøme 12. Ellen Torp, 70 år Larvik 13. Vidar Andersen, 61 år Sandefjord

8 8 Ungdom bør stemme FrP 5. André Bråthen (19) er den yngste på Vestfold FrPs stortingsliste. Han er opptatt av at FrP vil gjøre det enda bedre å være ungdom i Norge, derfor mener han ungdom bør stemme FrP. Både innen skole, studentliv, skatter, avgifter og bolig er FrPs løsninger de beste for oss unge, sier Bråthen. Bråthen som selv begynner å studere til høsten er svært opptatt av studentøkonomien. Mange studenter sliter i dag med økonomien, Bråthen mener det er FrP som virkelig tar studentene på alvor og at regjeringen har sviktet. André Bråthen, Sande Alle regjeringspartiene har lovet 11 måneders studiestøtte, men ingen av dem har greid å gjennom føre dette, forteller en skuffet Bråthen. I tillegg nevner han tiltak som flere billige studentboliger, billigere mat og drikke, samt høyere frikortgrense slik at ungdom med arbeid ved siden av studiene skal slippe å skatte. Skal man være heltids student må økonomien ligge til rette for studentene, sier Bråthen. Vanskelig boligmarked Gjennom Arbeiderpartiets regjeringstid har det også blitt vanskeligere for ungdom å komme seg inn i boligmarkedet. Det har nesten blitt umulig å komme seg inn på boligmarkedet uten rike foreldre, det er synd at Ap har skapt et slikt klasseskille i Norge, mener Bråthen. Han nevner en rekke tiltak som vil kunne bedre situasjonen. Høyere grense på BSU-sparing, gjøre det lettere å bygge små billige boliger, fjerning av dokumentavgift og fjerning av egenkapitalkravet på 15 prosent er enkle tiltak som vil kunne gjøre situa sjonen lettere for norsk ungdom, forklarer Bråthen videre. La ungdom få beholde pengene sine Bråthen er også opptatt av at ungdom skal slippe å betale så mye i skatt for å jobbe ved siden av studier og skole. Bråthen mener dagens frikortgrense på ca kr. er alt for lav og må økes til kr. Det er ganske utrolig at fattige elever og studenter som jobber hardt for å finansiere skole og studier skal betale flere tusen kroner i skatt hvert år. FrP vil derfor øke frikortgrensen, avslutter Bråthen. FAKTA DerFor bør ungdom stemme FrP Billigere mat og og drikke 11 måneders studiestøtte Høyere grense på BSUsparing Øke frikortgrensen til kr Bygge flere studentboliger Fjerne inntekts- og formuesgrensen på stipend Fjerne dokumentavgift Gjøre det lettere å bygge boliger Fjerne egenkapitalkravet ved kjøp av bolig Forskjellen teller Vestfold FrP kan være tungen på vektskålen når politisk tyngde skal måles i regjerings forhandlinger dersom det blir ikke-sosialistisk flertall 9. september. Selv om vi ikke er politiske fiender av Høyre, er vi sterke konkurrenter. Derfor er det viktig at folk vet om forskjellene mellom oss når valgdagen kommer, mener første for Vestfold FrP Anders Anundsen fra Larvik. Fremskrittspartiets politikk er annerledes, fordi nye løsninger alltid er annerledes. Som et parti som er vant med å gå i front, vil noen alltid kunne påstå at nye løsninger er sjansespill. Det er ikke Vestfold Fremskrittsparti enig i. Hvis ingen går i front for nye løsninger ville vi fortsatt bodd i steinhuler, smiler andre Morten Stordalen fra Re. Han er glad for å være med i et parti som har bekjempet telemonopol, fjernsynsmonopol, radiomonopol og som har presset frem nye løs ninger på mange områder. Nå er vi klare til å fortsette moderniseringen av Norge, sier han. Fremskrittspartiet mener at alle uansett hvilken kommune de bor i, skal ha rett til å få omsorg og sykehjemsplass når de trenger det. Fremskrittspartiet vil finansiere eldreomsorgen direkte fra staten. Det skal ikke være sånn at en syk pleietrengende i én kommune må vente i årevis på å få sykehjemsplass fordi kommunepolitikerne har prioritert kulturhus, mens andre kan få plass på dagen. Tenk om dagpengeordningen for arbeidsledige var organisert som eldreomsorgen i dag. Bor du i en fattig kommune får du ingenting, men bor du i en rik får du full pott. Det er et uverdig system, mener Anundsen, som understreker at det er en viktig forskjell mellom Fremskrittspartiet og Høyre fordi Høyre forsvarer dagens finansieringssystem. Morten Stordalen skyter raskt inn fra sidelinjen at det samme systemet må gjelde for finansiering av skole og primærhelsetjeneste også. I tillegg har Fremskrittspartiet en helt annen måte å finansiere sykehusene på. Vi vil at pengene skal følge pasienten og Anders Anundsen. Morten Stordalen. Fremskrittspartiets politikk er annerledes, fordi nye løsninger alltid er annerledes at stykkprisandelen, eller ISF som de andre kaller det i dag, må økes til 60% igjen. Da blir pasientene en inntektskilde, ikke en utgiftspost for sykehusene, sier Stordalen som husker godt at den eneste gangen helsekøene i Norge sank, var når FrP fikk presset opp finansieringsandelen forrige gang. Fremskrittspartiet mener også at vi skal investere mer i eget land, fremfor å eksportere vår økonomiske handlingsrom til andre land. Hvis vi fokuserer på de infrastrukturprosjektene som er mest lønnsomme først, så får vi langt høyere avkastning enn oljefondet kan drømme om, sier Anders Anundsen, som er kraftig provosert av å måtte betale bompenger over hele Vestfold. Det er en ekstremt dyr måte å bygge vei på, sier Anundsen som gjerne vil rive bommer etter valget selv om Høyre fortsatt vil bompengefinansiere veibygging. Vi må bli så store at Høyre må ombestemme seg, smiler Anundsen som innser at det blir mange tunge politiske forhandlinger etter valget. Det er ingen tvil om at Fremskrittspartiets skattelettelser er rettet mot folk flest, mens Høyres kort oppsummert er mer for rikinger flest, ler Stordalen. Det er velgerne som bestemmer hvilken politikk som skal få gjennomslag. Et stort Fremskrittsparti vil slåss for sykehjemsplass når du trenger det, likeverdig skoletilbud i hele landet, sykehusbehandling når du trenger det, bomfri veifinansiering og skattelette for folk flest. Det er viktig for Vestfolds borgere!

9 INVESTERINGER I MRD. Høyre Ap H FrP Statistikken Statistikken viser hvor viser mye hvor Ap, mye Høyre Ap, Høyre og FrP og vil FrP bruke på vei og vil bruke jernbane på vei de og neste jernbane ti årene. de neste FrP vil ti årene. investere i vei og FrP jernbane vil investere fordi i vei det og jernbane lønnsomt. fordi det Vi vil er investere lønnsomt. i Norge, Vi vil fremfor investere i handlegater i Norge, fremfor i London. i handlegater Det blir i London. ikke mer vei og jernbane uten FrP. Ikke la deg lure av de andre Det blir ikke mer vei og jernbane uten FrP. Ikke la deg lure av de partiene en gang til. andre partiene en gang til Det er antallet pasienter som i dag venter på nødvendig helsehjelp og står i helsekø. FrP vil likestille Det er antallet private pasienter og offentlige som i dag sykehus venter for på nødvendig å ta i bruk all privat kapasitet. Det lønner seg å få folk raskt helsehjelp og står i helsekø. FrP vil likestille private og friske, både for samfunnet og for personen selv. offentlige sykehus for å ta i brukall privat kapasitet. Det lønner seg å få folk raskt friske, både for samfunnet og for personen selv. Det er prisen du må betale i bompenger hver eneste dag 85 kr for å kjøre fra Tønsberg til Larvik når den nye E-18 er ferdig. Det er prisen du må 88 kr betale i bompenger for å kjøre gjennom Vestfold Dette tilsvarer et lønnskutt med på bil 22,70 når ny kr. E-18 i timen dersom du bruker bil til jobb. er ferdig. Hva hadde du sagt hvis sjefen hadde kuttet timeslønnen din med 22,70 kr.? Er det greit at Jens Stoltenberg eller Dette Erna tilsvarer Solberg et kutter lønnskutt den på med 22,70 22,70 kr. i kr.? timen FrP dersom eneste du partiet bruker på bil Stortinget til og fra jobb som og ikke passerer ønsker alle bompenger. innkrevingspunktene. Hva hadde du sagt hvis sjefen hadde kuttet timeslønnen din med 22,70 kr.? Er det greit at Jens Stoltenberg eller Erna Solberg kutter den med 22,70 kr.? FrP er eneste partiet på Stortinget som ikke Det har noe å si hvem som får din stemme ved valget. FrP er ønsker det eneste bompenger. alternativet i norsk politikk. Se opp for dårlige etterligninger. Stoltenberg Lovte nye sykehjemsplasser. Han er ikke engang bygget 10% av det han lovte. FrP ønsker lovfestet rett til sykehjemsplass, og statlig finansiering slik at det er behovet, og ikkekommuneøkonomien som bestemmer. Høyre forsvarer samme system som Arbeiderpartiet Så mange pensjonister lures trill rundt av alle andre partier på Stortinget ved å få lavere vekst i pensjonen enn vanlige lønnsmottagere. I tillegg får ektefeller og samboere avkortet 15 % av sine pensjoner. FrP vil fjerne dette, som eneste parti på Stortinget Så mye mer vil Høyre øke avgiftene i Norge. De vil blant annet øke matmomsen og tobakksavgiften. Det er kun et parti i Norge som virkelig vil gjøre noe med det norske skatte- og avgiftstrykket, det er FrP! Det har noe å si hvem som får din stemme ved valget. FrP er det eneste alternativet i norsk politikk. Se opp for dårlige etterligninger.

10 10 6. Egil Koch, Nøtterøy Bærekraft Egil Koch kommer kjørende inn på parkeringsplassen med en strøken Porsche. Han er visst aktiv i Porsche-miljøet både i Vestfold og nasjonalt. En bilentusiast som mener Porsche er en av verdens mest miljøvennlige biler. De lever jo i år, sier han og smiler i det han stiger ut av doningen. Da Koch meldte seg inn i Fremskrittspartiet i 1978 var kampen for et lavere skatte- og avgiftsnivå og bedre vilkår for næringslivet viktige saker for ham. Det er de fortsatt. Jeg har 15 år i ledende stil linger innen bank- og finans, både i Norge, Sverige og Nederland bak meg, og da jeg kom tilbake til Nøtterøy i Her ble jeg salgsdirektør hos Bergene Holm, forteller nøtlingen som har mastergrad fra BI. Der trives han godt og kjenner daglig på utfordringene norsk næringsliv står i. Hvis vi skal ha en næringspolitikk som er bærekraftig må vi fokusere på skatter og avgifter generelt, formueskatt spesielt, miljøkrav, offentlig byråkrati og transport vilkår som viktige nøkkelord i denne forbindelse. Skal vi klare det må vi ha en ny regjering med et sterkt Fremskrittsparti, smiler Koch. Han er også opptatt av at innvandringspolitikken må strammes kraftig inn. Det er jo noen som forsøker å lage Fremskrittspartiet til en raritet f ordi vi mener vi ikke har en bærekraftig innvandringspolitikk. Samtidig ser de fleste rundt seg at integreringspolitikken er for dårlig, kostnadene med innvandringen for høye og at vi samlet sett ikke har en bærekraftig innvandringspolitikk. Det vil føre til et høyere konfliktnivå i samfunnet, flere fattige og sannsynligvis mer kriminalitet. Det er ikke innvandrernes skyld, men politikernes, som ikke evner å føre en forsvarlig politikk, avslutter Koch som understreker at et sterkt FrP i regjering kan bidra til å gjøre innvandringspolitikken mer bærekraftig. 7. Ole Hoelseth, Sandefjord Gründere driver oss frem Ole Hoelseth er en høyreist skik kelse, og i det han kommer inn på kontoret smiler han og sier engasjert: Jeg brenner for å effektivisere, redusere og noen ganger kutte ut offentlig byråkrati. Vi ønsker oss flere gründerbedrifter. Vanvittige regnskaps- og regelkrav har kvalt mange gode idéer og initiativ. Hadde noen av disse bedriftene fått vokse opp ville vi alle fått glede av andres suksess i form av flere arbeidsplasser på fastlandet og skatteinntekter. Han trenger en pustepause og jeg spør om han ikke har noe tilsvarende engasjement for eldre som trenger sykehjemsplasser. Åhhh jo. De andre politikerne er ikke løgnaktige eller onde, de vil bare ikke innse at sykehjemsplasser bør betales av staten og ikke kommunene. Sykehjemsplass er noe du bør ha krav på når du trenger det, ikke noe kommunene kan droppe å gi sterkt pleietrengende borgere. Vi må snu systemet slik at det er like viktig å få sykehjemsplass ved behov som det er å få dagpenger ved arbeidsledighet. Hoelseth setter seg ned og ser seg rundt. Han titter på en plakat med overskriften «Tøff kjærlighet». Han peker og sier det oppsummerer egentlig også mitt engasjement for unge som faller utenfor. Selvfølgelig skal de få hjelp, men det er en forutsetning at friske ungdommer gjør opp for seg og utfører samfunnsoppgaver når de mottar skattepenger, sier sandefjordingen som nok en gang minner oss på at alt som skal ut av penger, først må inn. 8. Marianne Negård, Horten 9. Jan Fredrik Vogt, Sande Viktig for barn og unge Hun er blid, blitt 41 år og har bosatt seg i trivelige Horten selv om hun opprinnelig er fra Sunndalsøra. Hun smiler bredt når vi setter oss ved kaffebordet og hun forteller om livet som student. Endelig oppfyller hun drømmen om å bli vernepleier. I dagens samfunn med stadig større krav til unge mennesker om hvordan de skal te seg for å kunne være en del av ungdomskulturen, ser vi at fler og fler ungdommer dropper ut av eksempelvis skolen grunnet stress og psykiske problemer. Hun er rolig og behersket, men viser klart at hun mener det er nødvendig med forandring. Vi må ruste opp skolene, barnevern, psykiatrien og rus omsorgen. Det må bli et større fokus på å fange opp og hjelpe barn og unge på et tidligere tidspunkt slik at de klarer å mestre hverdagen og vokse opp til å bli trygge voksne. Vi trenger mer kvalifisert personell og mer res surser. Det er avgjørende at tverrfaglig samarbeid blir tettere, gjerne med skolen som utgangspunkt. Valget til høsten er viktig for barn og unge mener Negård. Det spiller en rolle for ungdom med utfordringer om Fremskrittspartiet har nok velgere til å sikre mer fokus på de som trenger det mest, så tidlig som mulig, avslutter den engasjerte stortingsen. For frihetselskere flest Jan Fredrik Vogt er lærer. Hvem skulle vel tro at sandesokning som ut dannet seg som kyndig i jussens irrganger, skulle ende opp med å ta pedagogikk. Individet skal settes i fokus for vår politikk. Valgfrihet er en kjerneverdi for FrP og vi vil la borgerne få mer makt over eget liv, forteller Vogt. Vi treffer han i skolegården til Sande videregående skole. Det er dit han daglig ferdes for å gå til arbeid. Den generasjonen som nå gjennomfører videre gående skole vil måtte konkurrere globalt og vi skylder de en skole som er enda bedre enn i dag, sier Vogt. Det er viktig å stille krav til både lærere og elever hvis vi skal nå målet om å få en av verdens beste skoler. Da må vi også åpne for konkurranse i skolesektoren, mener Vogt som tror det også vil gjøre den offentlige skolen bedre.

11 Bjørn-Kristian Svendsrud, Horten 11. Finn Erik Søby, Tjøme FrP er viktig for Vestfold Han er høyreist og mørk i luggen. Smilende kommer han mot meg og sier han gleder seg til regjeringsskifte. 20 åringen Bjørn Kristian Svendsrud studerer juss, og legger ikke skjul på at han mener pleietrengende skal ha rett til sykehjemsplass ved behov. For meg er det viktig at våre eldre får den sykehjemsplassen de fortjener når behovet inntreffer. En ny borgerlig regjering med et sterkt FrP i spissen må sørge for lovfestet rett til sykehjemsplass, hvor finansieringen overføres fra kommune til stat, i tillegg til å tillate flere private aktører som vil tilføre et mangfold til norsk eldreomsorg. På den måten vil alle våre eldre få den omsorgen de fortjener når behovet inntreffer, uavhengig av om du bor i Harstad eller Svarstad. Han går ikke av veien for å snakke litt om tog heller. For Vestfolds del er det viktig at du stemmer på FrP. Vi vil kjempe aktivt for InterCity, økte bevilgninger til Vestfold kommunene, bomfri E18 og mindre byråkrati. Jeg oppfordrer selvsagt alle til å stemme FrP, for Vestfolds skyld, avslutter den engasjerte ungdommen. Bom stopp for bom Det er fryktelig irriterende å være tvunget til å betale ekstraskatt for å bo på ei øy, sier Finn Erik Søby, som er stortings fra Tjøme. Han er lei av bomskatt og arbeider for at et nytt stortingsflertall vil lette forholdene for tjømlingene. Vi trenger moderne infrastruktur og det er statens ansvar å finansiere, mener stortingsen. Selv har Søby et bankende forsvarshjerte. Han er provosert over den nedbyggingen av Forsvaret Arbeiderpartiet har stått for i åtte år. De ødelegger deler av Forsvaret, reduserer kompetansen og slagkraften og later som ingenting. Fremskrittspartiet vil styrke forsvaret og vi har jobbet knallhardt både lokalt og på Stortinget for å beholde og videreutvikle Mågerø, forteller han. Søby håper et nytt flertall vil redde Mågerø, som også er arbeidsplassen til offiseren. Et sterkt Fremskrittsparti kan avgjøre fremtiden på Mågerø. Det er ikke for sent, så folk må være bevisst på hva de stemmer hvis de vil styrke Forsvaret og sikre Mågerø, avslutter Søby. 12. Ellen Torp, Larvik Mer valgfrihet til pleietrengende Hun har rundet 70 år og har lang politisk erfaring fra både Larvik og Sandefjord. Omsorgspolitikken har alltid ligget mitt hjerte nær. Jeg mener vi skylder de som bygget landet en verdig alderdom og ordentlig pleie når behovet er der. Da kan ikke kommuneøkonomien avgjøre om du får hjelp eller ikke. Hun vil at pleietrengende skal få mer valgfrihet og kunne leve sine liv slik de selv ønsker, selv om de trenger heldøgns pleie og omsorg. Du skal ikke umyndiggjøre mennesker bare fordi de er pleietrengende, sier Torp. Engasjementet for de som trenger litt ekstra hjelp er sterkt hos Torp. Hun mener det er viktig å sikre et bedre lavterskeltilbud i psykiatrien kombinert med flere plasser i sykehusenes psykiatritilbud. Psykisk sykdom kan ramme alle og kan være vanskelig å håndtere. Ofte kan du ikke se på folk at de er syke. Det er ganske annerledes enn å ha brukket et ben, for å si det slik, fortsetter Torp. Hun mottok Åpenhetsprisen i Sandefjord som pårørende for et familiemedlem, i sitt engasjement for et bedre psykiatritilbud. Hun holder fortsatt en rekke foredrag om dette temaet. Nå håper jeg inderlig vi får et regjeringsskifte med et sterkt FrP slik at vi kan gjøre noe for de som sliter mest, avslutter stortingsen. 13. Vidar Andersen, Sandefjord Sterk kommunesektor Vidar Andersen så dagens lys for første gang i Han er inne i sitt tiende år som varaordfører i Sandefjord. Folk flest bor i kommunene, og vi trenger effektive og ryddige kommuner som prioriterer det viktigste først, sier Andersen som mener Fremskrittspartiet har bidratt til mye av de gode resultatene vi ser i Sandefjord. Han mener det er nødvendig med en forvaltningsreform. Fylkeskommunen må legges ned og kommunene kan bli sterkere enn i dag ved å overta en del av fylkeskommunens oppgaver, mener Andersen. Samtidig må staten ta finansieringsansvaret for de viktigste velferdsgodene som kommunen fortsatt kan produsere. Direktefinansiering av skole og omsorg er viktig fordi dette skal være rettigheter en skal få innfridd uansett hvor du bor, fortsetter han. Andersen er ikke redd for at kommunene mister muligheten til å eie og drive sykehjem. Jeg vil jo ha dette konkurranseutsatt slik at de pleietrengende får et best mulig tilbud, men hvis kommunen driver omsorg godt og effektivt med høy kvalitet vil pleietrengende velge kommunen som leverandør, avslutter den blide sandefjordingen samtidig som han understreker viktigheten av å ta vare på de kommunalt ansatte ved konkurranseutsetting. Som født og oppvokst i sjøfartsbyen Sandefjord, er han også opptatt av like konkurransevilkår for våre sjøfolk og rederier. Fremskrittspartiet må få gjennomslag for fortsatt nettolønnsordning i en ny regjering, sier Andersen som viser til at det er en av de store forskjellene mellom Høyre og FrP. Borgerlige velgere som vil beholde nettolønnsordningen må derfor stemme Fremskrittspartiet, avslutter han bestemt.

12 12 Kjemper om andremandatet din stemme kan avgjøre! Bompengekravene strømmer inn til Vestfoldinger over hele fylket. Fremskrittspartiet vil bygge veier uten bompenger og sikre en moderne og statsfinansiert infrastruktur som redder liv og øker konkurransekraften. Vi er i felles kamp mot denne ekstraskatten, sier gruppeleder i vestfold FrP Unni Hanson. Unni Hanson. Anders Anundsen. Det er viktig for Vestfold at Fremskrittspartiet får to stortingsmandater fra vårt fylke hvis vi skal nå gjennom med kravet om fjerning av bompenger, sier Hanson. Hun peker på at det bare er Fremskrittspartiet som har et ekte engasjement for å fjerne bompenger. Mens partiets konkurrent Høyre har stemt for alle bompenge prosjekter på Stortinget har Fremskrittspartiet foreslått alternativ finansiering, forteller Hanson. Bom motstander Unni Hanson er en kjent bommotstander i fylkeskommunen, et engasjement hun deler med første Anders Anundsen. Begge er glade for E18 utbyggingen, men skulle gjerne sett at det hadde skjedd uten at bilistene må ta størstedelen av regningen. Dessverre har flere av de andre partiene resignert og blitt med på bompengefinansiering gjennom hele fylket. Kun FrP har stått i mot presset og stemt nei til bompengefinansiering. Vi mener at dette er en regning som staten skal ta og vi vil samtidig ha en sammenhengende utbygging, og ikke en stykkevis og delt løsning slik vi har sett til nå i Vestfold, sier Anundsen. Hvis FrP kommer i posisjon etter stortingsvalget vil det være en hovedsak for Anundsen som Vestfoldrepresentant å få ned bomsatsene, en bompengesats på 88, kr pr vei mellom Grenland og Tønsberg er helt uhørt og vil føre til store begrensninger i folks reisevaner eller arbeidssted. Som gruppeleder i fylkestinget er Unni opptatt av å spille på lag med Vestfold har mange utfordringer som fylke og vi bør stå sammen for å finne de gode løsningene Unni Hanson våre stortingsrepresentanter for å få til en samkjørt politikk fra kommunene og fylkeskommunen og til Stortinget. Vestfold har mange ut fordringer som fylke og vi bør stå sammen for å finne de gode løsnin gene, vi gleder oss til den neste perioden der FrP kan være med å gjøre disse viktige veivalgene for viktige Vestfoldsaker står i kø for det kommende Storting. Finansiering av E18 utbyggingen, jernbaneutbygging gjennom Vestfold, godstransport fra sjø til bane og kommunesamarbeid. Men hvordan føles det å drive valgkamp for noen som vil «ta fra deg jobben» Unni Hanson? Det har jeg et veldig avslappet forhold til, jeg tenker som så at dette er ikke jobben min men et verv jeg valgt av velgerne til å skjøtte, og det gjør jeg så godt jeg kan så lenge fylkeskommunen består. Det er viktig for alle FrP representantene i fylket at fylkeskommunens makt begrenses mest mulig, og at det kun er primæroppgavene som skal prioriteres. I denne perioden har vi sagt at skole og samferdsel er de viktigste sakene, og det betyr at andre områder må nedprioriteres fra fylkeskommunens side. Vi ønsker for eksempel ikke å bruke fellesskapets midler til å sub sidiere kulturopplevelser for voksne, slike midler skal heller brukes til kulturopplevelser for barn og unge. Både Anundsen og Hanson er enige om at dette er god politikk og Anundsen vil ta med seg dette arbeidet inn til Stortinget og jobbe for at samme prioritering skal gjelde også nasjonalt.

13 13 9 Skattelette til folk flest I motsetning til de øvrige partiene på Stortinget, ønsker FrP å gi skattelettelse til folk flest, slår FrPs 2. nestleder og finanspolitiske talsmann Ketil Solvik Olsen fast. StørrE råderett: FrP vil gi deg større råderett over egen økonomi. Reduksjon av skatter og avgifter har helt siden stiftelsen av FrP for 40 år siden vært en av partiets kjernesaker. I vårt alternative statsbudsjett for 2013 foreslo vi kutt i offentlige utgifter på 18,6 milliarder kroner. Samtidig foreslo vi skattekutt som ville stimulert til økt arbeidsinnsats og økte næringsinvesteringer. Det ville trygget norske arbeidsplasser, fortsetter Solvik Olsen. Alt i alt mener Solvik Olsen at den enkelte skal få lov til å bestemme mer over egen økonomi. Det blir ikke nødvendigvis mer velferd av at staten tar mer av din inntekt, ofte bare mer byråkrati. Mens Ap er rause med din lommebok vil vi la familiene beholde mer av sin egen inntekt. Våre skattelettelser kommer i hovedsak vanlige folk til gode. I følge Solvik Olsen finnes det ikke grenser for de rødgrønnes oppfinnsomhet når det gjelder å ta for seg av dine penger. Flytteskatt Se på dokumentavgiften, også kalt «flytteskatten», en avgift som kun har til hensikt å skaffe inntekter til statskassen. Den straffer dem som har behov for å flytte på seg, enten av arbeidsmessige eller andre grunner. Han legger til at den rammer også hardt unge i etableringsfasen som skal skaffe seg bolig. Et annet eksempel Solvik Olsen trekker frem, er arveavgiften som han mener rammer spesielt men nesker som er i en vanskelig livs situasjon. Arveavgiften er en usosial og urettferdig avgift, og det er urimelig at staten er delarving i ethvert arveoppgjør. Pengene det i dag betales arveavgift på, har blitt beskattet en rekke ganger tidligere. FrP gikk inn for å fjerne hele arveavgiften i alternative statsbudsjett for StyringSdyktig FrP Folk lever billigst og er mest fornøyd med sine lokalpolitikere i FrPstyrte kommuner, viser ferske undersøkelser. FrP ordfører vil ta med erfaringene dersom partiet kommer i posisjon fra høsten. ENklErE hverdag med FrP: Austevoll er en av kommunene hvor utviklingen er svært god takket være FrPs handlekraft. Dersom FrP får reell innflytelse etter høstens valg, vil innbyggerne se den samme styringsdyktigheten fra et FrP i førersetet, sier Helge A. Njåstad. mye tøffere måte. Vi evner å vise handle kraft i forhold til å gripe tak i negative forhold. Det gir oss tillit hos befolkningen. FrP ordfører i Austevoll kommune, Helge André Njåstad smiler bredt når han får se rådataene bak Difis innbyggerundersøkelse. Svarene fra drøyt innbyggere om hvorvidt politikerne arbeider for innbyggernes beste, viser klare forskjeller fordelt på partifarge. FrPkommunene kommer svært godt ut. Av svarene som er gitt, svarer ni av ti at de har klart bedre tillit til sine lokalpolitikere i Hordalandkommunen, Austevoll, enn innbyggere i for eksempel AP styrte kommuner. Njåstad, som også nylig ble kåret av Kommunal Rapport, forklarer at årsaken til at det går så bra er fordi FrP politikerne tar rollen som ombudsmenn på alvor. Fra fattig til veldrevet Innbyggerne legger merke til at vi er deres ombudsmenn. I Austevoll har vi snudd den økonomiske situasjonen i denne kommunen. Fra å være en fattig kommune i Hordaland som slet mest, til at vi i dag er en av kommunene som går aller best. Dette til tross for at vi har fjernet eiendomsskatten som kommunen har vært avhengig av gjennom flere år. I tillegg understreker Njåstad at ombudsrollen også medfører å være tøff. Vi er ombudsmenn på en Næringsvennlig Det er ikke bare den enkelte innbygger som har det godt i Austevoll. Nylig fikk Austevoll en verdig tredjeplass i NHOs Nærings EM. Njåstad står på andre plass i Hordaland for FrP til høstens stortingsvalg. Dersom FrP får reell innflytelse etter høstens valg, vil innbyggerne se den samme styringsdyktigheten fra et FrP i førersetet. Vi har erfart at våre politiske løsninger fungerer i kommune Norge. Nå vil vi gi resten av landet de samme mulighetene gjennom vår politikk.

14 14 10 Sviktende beredskap Rapporten som like før sommeren ble lagt frem om tilstanden for norsk politi, var en knusende dom over både politiet og den rødgrønne regjeringens unnfallenhet, samt manglende prioriteringer. 22. juli-rapporten viste det samme. Politiet i Norge leverer ikke de tjenestene det norske folk må kunne forlange, og dette er ene og alene regjeringens skyld, påpeker Per Sandberg. Stopp utenlandske bander I kampen mot en stadig tøffere kriminell hverdag, med tunge utenlandske organiserte kriminelle bander, trenger vi at politiet er best mulig rustet og trent, sier Per Sandberg. Han er bekymret for den stadig økende strømmen av narkotika, samt menneskehandelen som organiserte kriminelle utenlandske bander driver med. Han mener tolletaten bør få begrenset politimyndighet og settes i stand til å ta en mer aktiv rolle i kriminalitetsbekjempelsen ved grensene. Narkotikahandel og menneskehandel er områder der tolletaten har kompetanse som i mye større grad bør benyttes for å heve effektiviteten i kriminalitetsbekjempelsen, samtidig som politiet blir avlastet. Vil forby tigging Fremskrittspartiet ønsker å forby tigging i Norge. Mange steder sjeneres innbyggerne av at tiggere og andre grupperinger bedriver en uønsket og kriminell virksomhet i hverdagen, uten at dette blir slått ned på av politiet. Vi ønsker å sikre politiet en tydeligere hjemmel for å sikre offentlig ro og orden, samt å gjeninnføre forbudet mot tigging. Bekjemp hverdagskriminaliteten Å skape en trygg hverdag for folk flest, der politiet blir i stand til å beskytte liv, helse og eiendom, er en sentral samfunnsoppgave. Fremskrittspartiet ønsker et troverdig, moderne, handlekraftig, folkelig og ansvarlig politi, slår partiets nestleder og leder av justiskomiteen Per Sandberg fast. Politiet må settes i stand til å kunne forebygge og følge opp lovbrudd. De må ha nødvendig utstyr og lovmessig grunnlag for å kunne arbeide på en god og effektiv måte. En trygg hverdag For Fremskrittspartiet er det viktig å redusere hverdags kriminaliteten. FrPs visjon er å bygge opp et operativt nær politi. To politifolk per 1000 innbyggere innen 2020 er målet. For å få til det, vil vi gi ansettelsesgaranti til alle som består politihøyskolen. Hvis vi i tillegg får gjort noe med strukturen i politiets organisering får vi frigjort mange politifolk fra byråkrat stillinger i 27 politi distrikt, til operative og tilstedeværende politifolk i fem til ti distrikt, sier Sandberg. Der Norge har 27 distrikt, har Finland og Sverige med flere innbyggere henholdsvis 0 (!) og 5 politidistrikt. Håpløst utstyr Politianalysen reiser også knusende kritikk av utstyrs situasjonen i politiet. Politiet trenger moderne hjelpemidler. Både personlig utstyr og våpen, samt et operativt informasjons- og kommunikasjonssystem må på plass. Også på den måten kan vi frigjøre administrative ressurser til operativ tjeneste, slår Sandberg fast. Fremskrittspartiet aksepterer ikke at straffesaker med kjent gjerningsmann henlegges på grunn av kapasitets problemer. Soningskøen må fjernes, sier Per Sandberg, og fortsetter: Sonings køen rammer dom felte, ofre og samfunnet for øvrig. Befolkningen mister tillit til retts staten når gjernings - menn, også etter alvorlige forbrytelser, kan gå fritt rundt i påvente av soning. Særlig belastende er dette for ofrene og deres familier. Strengere innvandringspolitikk - bedre integrering Kriminalitet som utøves av utlendinger, gir lovlydige innvandrere et dårlig renommé. Alle utenlandske statsborgere som blir straffet med mer enn tre måneders ubetinget fengsel, skal utvises, mener Per Sandberg. Utvisning alene er imidlertid ikke nok for å forebygge kriminalitet, men må kombineres med en god integrerings politikk. En strammere kurs i innvandringspolitikken vil også gagne den folkelige forståelsen for de mange lov lydige utlendingers tilstede værelse. Dette er forutsetningen for en god integreringspolitikk hevder Sandberg. Lukkede mottak At FrP vil innføre lukkede mottak for asylsøkere, er ingen nyhet. Det som er nytt for de øvrige partiene, er at dette er helt vanlig i andre land. I Hellas, hvor prosent av alle asylsøkere til Europa kommer gjennom, har Norge faktisk finansiert to slike l ukkede mottak. Det er tydeligvis helt greit i andre land, men ikke i Norge, sier Sandberg oppgitt. I Hellas er behandlingstiden for asylsøknader 25 dager i førsteinstans, og siste anke er avgjort etter 90 dager. I Norge er gjennomsnittstiden for avgjørelse i første instans 280 dager, og årevis i ankeapparatet.

15 11 15 FuLL IntErCIty: Samferdselspolitisk talsmann Bård A. Hoksrud vil ha dobbeltspor på hele Intercitytriangelet innen 2025 (Oslo-Halden, Oslo-Lillehammer, Oslo-Skien). (Foto: NTB scanpix/helge Mikalsen/VG) Bygg vei uten bom Oljeinntektene gir oss frihet til å bygge landet. I stedet nekter regjeringen å bygge veier med mindre bilistene tar det aller meste av regningen. FrP la nylig frem friske milliarder for å styrke samferdselssatsningen de neste ti årene i sin nasjonale transportplan. SSB FrPs samferdselspolitiske talsmann Bård Hoksrud, viser blant annet til en rapport fra Statistisk sentralbyrå som konkluderer med at det er rom for å bruke hele 45,5 milliarder kroner mer i året på investeringer til infrastruktur enn i dag, uten at det får noen store konsekvenser for norsk økonomi. Regjeringen legger opp til at bompengeselskapene skal lånefinansiere nye veier for millioner kroner. I følge Hoksrud er det folk flest som må ta regningen. Jeg skjønner ikke hvordan regjeringen kan forsvare ovenfor bilistene at renter og innkrevingskostnader vil koste nesten 47 milliarder kroner de neste årene uten at det blir bygget en eneste meter vei. I følge Hoksrud har regjeringen sammen med de øvrige partiene på Stortinget også Høyre, vedtatt at bilistene skal betale ytterligere 100 milliarder kroner i bompenger de neste ti årene. Dette i form av veiprosjekter som planlegges startet eller fullført i denne perioden, forklarer han. Full InterCity Hoksrud forklarer videre at FrP vil bygge dobbeltspor på hele Intercitytriangelet innen 2025 (Oslo-Halden, Oslo-Lillehammer, Oslo-Skien). I tillegg lover han dobbeltspor på Gjøvikbanen, ny jernbanetunnel under Oslo, og å forlenge dobbeltsporet på Jærbanen. Vi må møte de enorme utfordringene vi står overfor gjennom å satse. Investeringer i infrastruktur er fornuftig med tanke på at oljefondet gir 2,5 prosent avkastning, mens ekspertene mener bedre infrastruktur gir 3,5 ganger igjen på investeringene. I tillegg setter FrP av penger for å ta igjen det enorme vedlikeholdsetterslepet på riks- og fylkesveier. Med 25 milliarder kroner mener partiet man kan ta igjen forfallet på riksveiene på ti år, og med 55 milliarder kroner vil man gjøre det samme på fylkesveinettet over en periode på 15 år. Fakta FrP ønsker å bygge et sammen hengende motorveistamnett mellom de største byene i landet, med tilknytninger til det svenske stamnettet. Med FrP blir det sammenhengende firefelts på blant annet E18 Riksgrensen/ Ørje-Oslo-Kristiansand, E6 Riksgrensen/Svinesund-Oslo-Trondheim-Steinkjer, E39 Kristiansand- Stavanger, E39 Stavanger-Bergen og en rekke andre viktige strekninger. FrPs forslag til nasjonalt motorveinett er ryggraden i Fremskrittspartiets infrastruktursatsing, men FrP vil også ruste opp øvrige stamveier og riksveier. Det er behov for en omfattende opprustning av veier i samtlige fylker/regioner. FrP vil bygge veier uten bompenger.

16 16 12 FORBUDT: Dersom Anders Anundsens vinglass hadde inneholdt vin, hadde stortingspolitikeren risikert minimum 2000 kroner i bot. I Norge er det forbud mot å nyte alkohol på offentlige steder som for eksempel parker. Frihet til å nyte livet Norge skiller seg negativt ut gjennom uforståelige påbud, forbud og byråkratiske prosesser. Fremskrittspartiet mener at frihet fra unødvendige forbud og påbud legger til rette for at borgerne kan ta egne frie valg. Fremskrittspartiets politikk om valgfrihet tar utgangspunkt i tilliten til enkeltmennesket. Selv om tanken bak forbudene ofte er å beskytte, blir konsekvensen ofte det motsatte, det mener FrPs vaktbikkje i Stortingets kontroll og konstitusjonskomité, Anders Anundsen. Tillit Dersom folk skal ha tillit til staten, må staten ha tillit til folk. Man kan være mot mye, men vi kan ikke forby alt folk er imot, f orklarer Anundsen, som i fire år har passet på at regjeringen og embetsverket følger lover og regler. Hele 698 forbud og påbud har blitt foreslått i tiårsperioden Nærmere halvparten av disse har blitt vedtatt. Folk flest rister oppgitt på hodet når regjeringen vurderer å forby Kinderegg og Kaptein Sabeltann is. Jeg tror også folk har problemer med å ta regjeringen på alvor når tanken om å forby pappvin ble lansert i Stortingets rusmelding, sier Anundsen. Ofte er det summen av mange små irritasjoner som gjør oss frustrerte. Enten det er trehytteforbud for barn, forbud mot proffboksing og snøscooterkjøring, eller vannscooterforbud for lekne voksne. Andre ganger er det forbud med dramatiske konsekvenser, som når for eksempel svært syke mennesker nektes medisin fordi Norge forbyr bruk av EU godkjent livsforlengende medisin eller behandling, sier Anundsen. Vilje Ifølge Anundsen er folk flest like irritert på diverse påbud. Se bare hvordan staten tar seg til rette hvis du betaler TV lisensen eller årsavgiften for bil en dag eller to etter at betalingsfristen har utløpt. Skyhøye gebyr som ingen andre har lov til å ta. Staten setter seg selv foran alt og alle. Det skal ikke være slik, mener Anundsen. Du må jo ansette folk til å tolke regelverket, så må du lage retningslinjer basert på tolkningene, og så Kampen mot byråkrati er kampen for bedre tjenester og service til borgerne Anders Anundsen påvirker reglene andre regler, og så er det i gang igjen. Deretter må de som skal etterleve regelverket gjøre det samme. Det er ikke rart vi ikke sliter med arbeidsledighet i Norge, humrer Anundsen, som mener en av Fremskrittspartiets viktigste oppgaver i en ny regjering er omfattende forenkling av lover og regler. Byråkrati Ifølge Anundsen gjør alle forbudene hverdagen til innbyggerne og de lokale styresmaktene vanskelig og kostbar. Det er for mange som kan blande seg inn i for mye. Innsigelser fra statlige myndigheter eller etater er ødeleggende for effektiv fremdrift i byggeprosjekter lokalt og nasjonalt. I dag hevdes det at det arbeider flere byråkrater i helsevesenet enn leger. Hvordan er det mulig å lage et helsevesen hvor byråkrater er i flertall, spør Anundsen og rister oppgitt på hodet. Kampen mot byråkrati er kampen for bedre tjenester og service til borgerne, mener Anundsen som understreker at det ikke er byråkratene som er problemet, men regelverket og systemet. Både staten og borgerne vil spare mange penger og ikke minst mye frustrasjon når Fremskrittspartiet får regjeringsmakt og rydder opp i regeljungel og byråkrati, sier Anders Anundsen.

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Din stemme i samfunnet!

Din stemme i samfunnet! Din stemme i samfunnet! Senior Norge (tidl. Senior Norge) ble etablert i 2002. Vi er religions-, livssyns- og partipolitisk uavhengig. Våre verdier er respekt, likeverd, deltagelse og livsglede. 2 Kjære

Detaljer

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel Kjære Osinger, kjære medpolitikere! Vi har en jobb å gjøre! Aldri før har en forskningsrapport skapt så store bølger som nå. Aldri før har vi vært i en situasjon som vil berøre så mange menneskers liv

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. FrP bygger Hordaland Stortinget har i juni 2013 vedtatt ny Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2014 2023.

En enklere hverdag for folk flest. FrP bygger Hordaland Stortinget har i juni 2013 vedtatt ny Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2014 2023. FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Vi vil jobbe for Vestlandet i fire år Gjermund Hagesæter, Torkil Åmland, Helge André Njåstad og Laila Reiertsen. Side 6 og 7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Pressemelding Fra Vest Agder Pensjonistparti sitt årsmøte.

Pressemelding Fra Vest Agder Pensjonistparti sitt årsmøte. Pressemelding Fra Vest Agder Pensjonistparti sitt årsmøte. Følgende ble valgt til styret i Vest Agder Pensjonistparti den 18. februar 2016. Forman: Ole Odd Berge Nestleder: Christian Jensen Sekretær: Torgrim

Detaljer

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer Ikke til salgs Stem Rødt Arbeid Ikke til salgs Frihet er å vite når du har neste vakt Bjørnar Moxnes er Rødts partileder Rødt vil at folk

Detaljer

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget.

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget. Demokrati Ordet demokrati betyr folkestyre. I et demokrati er det valg, i Norge er det stortingsvalg hvert fjerde år. Da kan de som ha stemmerett være med å bestemme landets utvikling. I det norske systemet

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

for en enklere hverdag Velg Fremskrittspartiet

for en enklere hverdag Velg Fremskrittspartiet Foto: Ilja c. hendel VERDIG ELDREOMSORG RETTFERDIG ASYL- OG INNVANDRINGSPOLITIKK ØKT SATSING PÅ VEI OG JERNBANE NYTENKENDE SKOLEPOLITIKK LAVERE SKATTER- OG AVGIFTER FOR FOLK FLEST Velg Fremskrittspartiet

Detaljer

Glem ditt gamle parti det har glemt deg!

Glem ditt gamle parti det har glemt deg! Glem ditt gamle parti det har glemt deg! og se hva ditt gamle parti har bestemt for pensjonistene: Fjernet skattefradraget for eldre (ca 19 000,-) Helsedelen i Folketrygden økt fra 3 % til 4,5 % Klassefradraget

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest

En enklere hverdag for folk flest FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Østfold Julia Brännström (5. kand.), Erlend Wiborg (2. kand.), Ulf Isak Leirstein (1. kand.), Eva Kristin Andersen (4. kand.) og Håvard Jensen (3.

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest

En enklere hverdag for folk flest FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Kjempet for skolene Kongsberg FrP kjempet for grendeskolene. Og vant. Side 6 Unge bør stemme FrP Ungdomskandidat Lavrans Kierulf kjemper for at unge lettere skal komme inn på

Detaljer

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens!

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens! LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres mot framføring LO-leder Roar Flåthen Den faglige situasjonen (Åpning) Dirigenter, kjære kongress Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske

Detaljer

kjensgjerninger om tjenestene

kjensgjerninger om tjenestene 7 kjensgjerninger om tjenestene Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 2 av 10 Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 3 av 10

Detaljer

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Sør Odal Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. ja til Fri- HEtsskolEn Side 8. FrP ser mulighetene og vil bygge landet FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT

En enklere hverdag for folk flest. ja til Fri- HEtsskolEn Side 8. FrP ser mulighetene og vil bygge landet FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Aust-Agder FrP vil bygge: 4 felts E18 uten bommer mellom de store byene Side 5 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag for folk flest Les intervju med Siv Jensen

Detaljer

Aust-Agder FrP VALGPROGRAM Folk kan tenke selv

Aust-Agder FrP VALGPROGRAM Folk kan tenke selv Aust-Agder FrP VALGPROGRAM 2017 Folk kan tenke selv Åshild Bruun-Gundersen 1. kandidat 30 år, fra Arendal Byggingeniør Brenner for: Samferdsel, utdanning og velferdsteknologi. Ingelinn Lossius-Skeie 2.

Detaljer

Hvor går du, Kommune-Norge?

Hvor går du, Kommune-Norge? Hvor går du, Kommune-Norge? Helge Eide, KS Akershus høstkonferanse 26.10.2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» «Der man tidligere har kunnet imøtekomme etterspørsel på flere områder samtidig,

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

Nye politiske føringer

Nye politiske føringer Nye politiske føringer Elementer fra: 1. Samarbeidsavtale mellom Venstre, Krf, Frp og Høyre 2. Regjeringserklæringen (politisk plattform) for Solberg-regjeringen 3. Regjeringen Solberg 4. Statsbudsjettet

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Karlsøy FrP For folk flest

Karlsøy FrP For folk flest EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Karlsøy FrP For folk flest Ordførerkanditat Frank Harry Pettersen Karlsøy kommune 2015 2019 Godt valg til Karlsøyinnbyggerne! Det betyr noe for deg hvem som styrer Karlsøy.

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Å gjøre en forskjell. kortere bilkø Er lønnsomt Side 7

En enklere hverdag for folk flest. Å gjøre en forskjell. kortere bilkø Er lønnsomt Side 7 FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Rogaland Helge Thorheim (4. kand.), Solveig Horne (1. kand.), Roy Steffensen (3. kand.), Kari Raustein (5. kand.) og Bente Thorsen (2. kand). Side

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Avslag = ut av landet Det er ikke greit å bryte norsk lov, sier stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen.

En enklere hverdag for folk flest. Avslag = ut av landet Det er ikke greit å bryte norsk lov, sier stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen. FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Et nei er et nei Et avslag på «asylanken» vil si en forpliktelse til å forlate riket men mange blir. FrP sier nå stopp. Side 5 Falske ekteskap I Norge er det fullt mulig å søke

Detaljer

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities «Folk er ikke opptatt av lokaldemokrati.»

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Sommerpatruljen 2011

Sommerpatruljen 2011 Sommerpatruljen 2011 Bakgrunn Hovedmålet for valgkampen 2011 er å gjøre det beste kommunevalget noensinne. Vi skal øke vår oppslutning i de store byene og komme i posisjon i langt flere kommuner enn i

Detaljer

Meld.St 17 (2012-2013)

Meld.St 17 (2012-2013) Meld.St 17 (2012-2013) Byggje-bu-leve Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar FFOs MERKNADER TIL STORTINGETS KOMMUNAL- OG FORVALTNINGSKOMITÉ avgitt 30. april 2013 30.04.13

Detaljer

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, revidert november 2012. www.hvamenerpartiene.

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, revidert november 2012. www.hvamenerpartiene. Økonomisk politikk En forretningsadvokat sa engang til meg at han ikke kunne forstå hvordan vanlige folk fant seg i at de rikeste som handlet gjennom sine selskaper fikk bruke penger det ikke var betalt

Detaljer

Som grunnlag for den nye regjeringens politikk i den kommende stortingsperioden ligger:

Som grunnlag for den nye regjeringens politikk i den kommende stortingsperioden ligger: NOTAT Til: Styret LFH og ledere for LFH Markedsgrupper Fra: Hartvig Dato: 04.12.13 Nye politiske rammer og Statsbudsjettet 2014 Nye politiske rammer Som grunnlag for den nye regjeringens politikk i den

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Hvorfor er seniorpolitikk viktig?

Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Derfor! Jeg har jobbet med seniorpolitikk i over 20 år, og er glad for å kunne si at interessen for seniorpolitikk er større en noen gang. Vi har aldri hatt flere eldre

Detaljer

Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017 Av Johannes Bergh & Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforskning

Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017 Av Johannes Bergh & Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforskning Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017 Av Johannes Bergh & Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforskning De sakene som velgerne er opptatt av har betydning for hvilke partier de

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget,

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, fra venstre: Himanshu Gulati, Hans Andreas Limi, Kari Kjos og Ib Thomsen. (Foto: Tonje Hurum)

Detaljer

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov Til HOD Pb. 8036 dep. 0030 Oslo 17.01.2011, Oslo Ref: 6.4/MW Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov er paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for unge med funksjonsnedsettelser

Detaljer

Stortingets spørretime 15.4.2015

Stortingets spørretime 15.4.2015 Stortingets spørretime 15.4.2015 Trygve Slagsvold Vedum (Sp) [10:40:34]: Regjeringen har hatt ett svar på alle utfordringer i offentlig sektor. Det er sammenslåinger og sentralisering. Jan Tore Sanner

Detaljer

Fossumkollektivet. Et godt sted å ha det vanskelig

Fossumkollektivet. Et godt sted å ha det vanskelig Fossumkollektivet Et godt sted å ha det vanskelig Fri fra avhengighet Mange med et rusproblem tror de er et problem. Slik er det ikke. De har et problem og det kan løses. Rusen starter for mange som en

Detaljer

For FRIHET familiens TRYGGHET beste HANDLEKRAFT Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7

For FRIHET familiens TRYGGHET beste HANDLEKRAFT Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7 FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT For familiens beste Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag for folk flest Les intervju med Siv Jensen Side

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?.

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Vel, jeg er medlem av Ungdomspanelet, som forhåpentligvis en

Detaljer

Valg 2011. En trygg og god alderdom

Valg 2011. En trygg og god alderdom Valg 2011 En trygg og god alderdom Kjære bergenser 12. september står vi ovenfor et av de viktigste lokalvalgene på lenge. Hvem som får makten i Bergen de fire neste årene vil bety mye for bergensere flest,

Detaljer

Kan den brukes i arbeidet for å forebygge nyresvikt? LNTs fagseminar - Oslo 24. september 2010 Kolbjørn Breivik

Kan den brukes i arbeidet for å forebygge nyresvikt? LNTs fagseminar - Oslo 24. september 2010 Kolbjørn Breivik Kan den brukes i arbeidet for å forebygge nyresvikt? LNTs fagseminar - Oslo 24. september 2010 Kolbjørn Breivik Reformen vil skape økte kommunale forskjeller, der bostedsadressen din vil være avgjørende

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Verdier skapes. riktig utdanning sikrer verdiskaping. FrPs fremste kandidater i Møre og Romsdal

En enklere hverdag for folk flest. Verdier skapes. riktig utdanning sikrer verdiskaping. FrPs fremste kandidater i Møre og Romsdal FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Møre og Romsdal Oskar J. Grimestad, 2. kandidat, Mette Hanekamhaug, 3. kandidat og Harald T. Nesvik, 1. kandidat. Side 5-8 September 2013. Nr. 13.

Detaljer

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, juli 2012. www.hvamenerpartiene.

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, juli 2012. www.hvamenerpartiene. Økonomisk politikk En forretningsadvokat sa engang til meg at han ikke kunne forstå hvordan vanlige folk fant seg i at de rikeste som handlet gjennom sine selskaper fikk bruke penger det ikke var betalt

Detaljer

På lag med. framtida. i Vestfold. Stem Carl-Erik Grimstad til Stortinget

På lag med. framtida. i Vestfold. Stem Carl-Erik Grimstad til Stortinget framtida. På lag med i Vestfold Stem Carl-Erik Grimstad til Stortinget trives. En god skole er en skole hvor barn lærer og På lag med læreren. Alle barn fortjener dyktige lærere som ser den enkelte elev.

Detaljer

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus!

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009 Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets hovedprioriteringer i 2009: - Kutt i administrasjon og støtte til politiske partier - Konkurranseutsetting

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også!

Rikskampanjen Fra Varde til Varde - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen «Fra Varde til Varde» oppfordrer til aksjon over hele landet 17. mai for å sette søkelys på en utvikling

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Ungdom, arbeid og. framtidsforventninger. Rune Kippersund Leder av virksomhet folkehelse, Vestfold fylkeskommune

Ungdom, arbeid og. framtidsforventninger. Rune Kippersund Leder av virksomhet folkehelse, Vestfold fylkeskommune Ungdom, arbeid og framtidsforventninger Rune Kippersund Leder av virksomhet folkehelse, Vestfold fylkeskommune Ungdomsledighet Angitt som prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsstyrken = sysselsatte og registrert

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Ungdommens kommunestyre. Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen

Ungdommens kommunestyre. Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Ungdommens kommunestyre Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Fra møte i Ungdommens kommunestyre 18. februar 2016 Innledning Det er vi som er unge i dag som best kan si noe om hvordan virkeligheten

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

Alle fortjener å bli sett

Alle fortjener å bli sett Vestfold KrF Stortingsvalget 2017 INFORMASJON Alle fortjener å bli sett Anders Tyvand Foto: FlipFilm Daniel Mork Foto:Anne-Lise Skarstad VI FAMILIE Menneskeverd i sentrum Foto: FlipFilm Daniel Mork Anders

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Resultater Velferdsbarometeret 2017

Resultater Velferdsbarometeret 2017 Kåre Hagen Høgskolen i Oslo og Akershus Tlf.: 952 17 508 E-post: kare.hagen@hioa.no Resultater Velferdsbarometeret 2017 Innledning Velferdsbarometeret er en spørreundersøkelse som er tenkt gjennomført

Detaljer

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn:

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Notodden voksenopplæring 2006 1 Velferdsstaten Rettigheter og plikter Det norske samfunnet er et velferdssamfunn. Samfunnet er avhengig av at alle bidrar med

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Roboter Norge = SANT 1 Robotene kommer! og det har de alltid gjort Vi har gjort det før: Menneskene har alltid laget teknologi for å løse problemer

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere 1 OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE Magne Raundalen, barnepsykolog Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere Det finnes ingen oppskrift for hvordan vi

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus På Barne- og ungdomsklinikken er det 18 års grense, og når du blir så gammel, vil du bli overført til avdeling for voksne.

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det 1 Ordfører Det er alltid spesielt når et nytt kommunestyre skal debattere årsbudsjett og økonomi og handlingsplan for første gang. Mange av føringene er lagt fra forrige kommunestyre og den representant

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

Innst. 151 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:12 L (2009 2010)

Innst. 151 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:12 L (2009 2010) Innst. 151 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:12 L (2009 2010) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantlovforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer