En enklere hverdag for folk flest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En enklere hverdag for folk flest"

Transkript

1 FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Kjempet for skolene Kongsberg FrP kjempet for grendeskolene. Og vant. Side 6 Unge bør stemme FrP Ungdomskandidat Lavrans Kierulf kjemper for at unge lettere skal komme inn på boligmarkedet. Side 8 Må bygge landet Stortingskandidat Morten Wold mener det er FrP som kan gi landet et samferdselsløft. Side 6 og 7 September Nr årgang En enklere hverdag for folk flest Les intervju med Siv Jensen Side 2 og 3 Vil vise handlekraft Det er på tide med regjeringsskifte, og at FrP får en hånd på rattet, sier Buskerud FrPs toppkandidater Jørund Rytman, Tone Heimdal Brataas og Morten Wold. Side 5, 6, 7 og 8 FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT

2 2 «Skremmern» på hæla Valgdagen 9. september nærmer seg. Vi er i sluttspurten på en valgkamp som handler om å velge retning for den videre styringen av landet. Ditt valg handler om du ønsker at de rødgrønne skal fortsette å styre slik de gjør i dag. Altså status quo. Alternativet er Fremskrittspartiet. Vi vil gjøre forandringer. Vi vil skape en enklere hverdag for folk flest. Norge er et rikt land med unike muligheter dersom vi gjør de riktige prioriteringene. I tillegg til å avsette midler til fremtidige generasjoner vil vi gjøre lønnsomme investeringer i infrastruktur, helsevesen, og politi. Dette er nødvendige investeringer for å styrke offentlig tjenestetilbud og konkurransekraft. I helsesektoren vil vi sikre verdige rettighetsbaserte ytelser, og ta i bruk all kapasitet på våre sykehus, slik at helsekøene reduseres. Vi vil sikre at våre sykehus får det beste utstyret som er tilgjengelig, slik at forholdene for både diagnostisering og behandlingstilbud blir optimale. Fremskrittspartiet er partiet som vil få bukt med det unødige og stadig voksende byråkratiet. Dette gir mer frihet til folk flest, gjennom større handlefrihet og lavere skatter og avgifter. Det er også FrP som har de beste og tydeligste løsningene for å skape mer trygghet i hverdagen for folk flest gjennom å styrke politiet, både med flere stillinger og bedre utstyr. Vi mener det er viktig å stramme inn innvandringen til Norge, slik at vi på en bedre måte kan håndtere integreringen. Jens Stoltenberg & co reiser nå rundt for å skremme med FrP. Stoltenberg fremstår nærmest som Trond Kirkvaags rollefigur «Skremmern». Dette gjør de fremfor å snakke om hva de selv vil. Kanskje de ikke vil så mye? Det er du som skal vurdere om du er fornøyd med jobben Jens Stoltenberg & co har gjort de siste åtte årene. Fremskrittspartiet er et handlekraftig alternativ for å skape en enklere hverdag for folk flest. Foto: Scanpix «Beklager... at det kun ble 2000 sykehjems- plasser, og ikke som jeg lovet. at det ikke har blitt flere politistillinger, faktisk litt færre. at behandlingstiden for mange kreftpasienter ikke har gått ned. Jens :)» Følg Fremskrittspartiet i de sosiale mediene: facebook.com/fremskrittspartiet twitter.com/frp_no youtube.com/fremskrittspartiet Partileder Siv Jensen mener valget 9. september er et retningsvalg. Hun vil skape en enklere hverdag for folk flest. Skal vi oppnå dette er det avgjørende at FrP blir størst mulig, sier hun. En offensiv partileder mener det er avgjørende hvem velgerne gir politiske muskler. Hun mener det viktigste er å få gjennomslag for politiske saker. Gjennom de siste valgene har vi sett at det ikke er mange stemmer som utgjør en forskjell. Derfor er partilederens budskap om å stemme FrP for reelle endringer viktig. Dersom man vil bygge veier uten bompenger, få på plass en statlig finansiering

3 3 Vil skape en enklere hverdag for folk flest av eldreomsorgen, styrke politiet i sitt arbeid med å bekjempe hverdagskriminaliteten og ønsker strengere asyl- og innvandringspolitikk, er det kun FrP som er det reelle alternativet, sier en tydelig og engasjert partileder Siv Jensen. Siste valg om eldreomsorg? Særlig trekker Siv Jensen frem eldreomsorg som et tema hun brenner for å få gjort noe med. Det har vært nok av valgkamper hvor eldreomsorg har vært sentralt på dagsorden. Det er trist at det enda ikke skinner av eldreomsorgen i et av verdens rikeste land, sier en oppgitt Siv Jensen med klar adresse til Stoltenbergs gjentatte løftebrudd. Det er særlig tre forhold Fremskrittspartiet konkret ønsker å endre når det gjelder eldreomsorgen. Det ene er lovfestede rettigheter til sykehjemsplass når enkeltmennesket har behov for det. Videre ønsker Fremskrittspartiet at det er staten som skal ha ansvaret for finansieringen og å sørge for at det Det er trist at det enda ikke skinner av eldreomsorgen Siv Jensen er en bemanningsnorm som sikrer god omsorg for alle. Jensen har også et stort engasjement for helsepolitikken generelt. Hun avviser kontant at FrP kan akseptere å være med på Høyres forslag om økte egenandeler i helsevesenet. Vi skal ha et offentlig finansiert helsevesen, hvor alle har like rettigheter. Da kan vi ikke være med på usosiale økninger av egenandelene som vil ramme vanlige folk med vanlige inntekter. Ambisjoner Politikk handler om å styre samfunnet i riktig retning. Jensen og FrP har store ambisjoner for folk flest i Norge. Vi vil skape et samfunn hvor frihet og trygghet blir mer enn store ord i fine festtaler. Vi vil skape et samfunn hvor man kan gå trygt i gatene, at folk flest skal styre mer i eget liv uten for stor innblanding fra et voldsomt byråkrati og et for høyt skatte- og avgiftsnivå. Byråkratiet Jensen mener veksten i staten må bremses, og at det er stort rom for effektivisering og forenkling. Skattepengene bør gå til offentlig finansierte velferdstjenester for folk flest, og ikke til å blåse opp et byråkrati som finansieres av skattebetalerne uten at man får tjenester igjen, sier Jensen. Jernbaneverket har kuttet i vedlikehold, samtidig som man har ansatt nye personer i administrasjonen. Eksemplene finnes i omtrent alle deler av samfunnet, sier Jensen. Hun mener det er store muligheter for å gjøre ting både smartere, billigere og bedre. Fjern køene Vi vet at om lag mennesker står i helsekø. En person som mottar sykelønn koster kr. hver eneste dag. Det er altså ingen grunn til ikke å ta tak i dette. Vi må utnytte all kapasitet i både private og offentlige helseinstitusjoner. Det vil rett og slett være god samfunnsøkonomi samtidig som livskvaliteten til den enkelte øker, sier hun. Valgfrihet En enklere hverdag handler også om frihet til å styre egne liv. Det å kunne velge hvilken skole barna skal gå på, ved hvilket sykehus man vil la seg behandle og frihet til å styre mer over egen økonomi. Fremskrittspartiet er sultne og lystne på å gjennomføre partiets løsninger som sørger for mer frihet og mer trygghet til folk flest i Norge. Vårt mål er selvsagt å bli størst mulig. Gir velgerne oss sin tillit i valget, er vi beredt på å bidra til å styre landet med gode løsninger for folk flest. Vi har handlekraften til å gjennomføre det vi lover, sier Jensen.

4 4 Stopp pensjonsranet Pensjonister flest blir avskåret fra en normal lønnsvekst fordi staten ikke gir pensjonistene det de har krav på. I 2011 ble pensjons reformen innført, noe som medførte dårligere pensjonsordning for folk flest. Da reformen ble vedtatt var FrP det eneste partiet som stemte imot. Den årlige underreguleringen med 0,75% og avkortningen av grunnpensjonen med 15% til gifte og samboende pensjonister har blitt et ran og bedrageri fra staten, sier FrPs tidligere formann Carl I. Hagen. Hagen mener underreguleringen må være i strid med Grunnlovens bestemmelse om at ingen lov skal ha tilbakevirkende kraft. Derfor tar han nå kampen mot staten i dom stolene. Diskriminert Partiets tidligere formann får støtte fra leder av arbeids og sosialkomiteen på Stortinget Robert Eriksson som etterspør rettferdigheten når avkortningen i størst grad rammer de som har minst fra før. Eriksson mener seniorer også blir diskriminert i arbeidslivet. FrP mener det er diskriminering at eldre kan miste jobben uten grunn når de er 70 år. Enda verre er det at bedrifter kan si opp folk allerede ved fylte 67 år, sier Robert Eriksson. Reduser helsekøene Over tid er det avdekket en rekke sykdomstegn i sykehussektoren. FrP har stilt diagnose og foreslår behandling. Sterk MeDiSin: Kari Kjønaas Kjos har sterk medisin til et diagnostisert helsevesen. Sviktende pasientsikkerhet, omstillingsproblemer som tretter ut de ansatte, nye oppgaver, lange ventelister og juks for å redusere disse, må møtes med konkrete tiltak, sier Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson Kari Kjønaas Kjos. Medisin Hun slår fast at FrP vil ta tak i alle utfordringene og har sterk medisin. Om lag men nesker står i kø. Sykehus køen har vokst under de rødgrønne. Dette er et paradoks når vi ser at flere private l everandører både i Norge og utenlands kan tilby behandling for disse pasientene. Derfor ønsker vi å like behandle offentlige og private sykehus. Psykiatri og rusomsorgen er til å gråte av. Her svikter regjeringen daglig de svakeste i samfunnet. Vi har foreslått en rekke andre tiltak som blant annet at pasientenes brukermedvirkning og valgfriheten i spesialisthelsetjenesten skal styrkes, forteller Kjønaas Kjos. Hun forklarer videre at FrP ønsker å legge ned de r egionale helseforetakene. Gevinster Ved å gjøre dette vil vi høste store effektiviseringsgevinster, samtidig som de geografiske forskjellene på kvalitet i behandling blir borte, slår Kjos fast. I tillegg krever FrP et investeringsløft på medisinsk utstyr og bygningsmasse. Kjos legger til at det er på tide å skille mellom investeringer og ordinær drift i sykehusbudsjettene.

5 5 Skatter og avgifter FrP er grunnlagt med hovedformål å arbeide for sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. De viktigste avgjørelsene om skatte- og avgiftsnivået tas av Stortinget og i kommunene. I Stortinget arbeider FrP for å begrense statsskatt på inntekt, formuesskatt, arveavgift, ferieskatt, fordelsbeskatningen av å bo i egen bolig, arbeidsgiveravgift, ekstraskatt på strøm, bil og bensin. I kommunene arbeider FrP for å redusere de kommunale avgifter, kommuneskatten og vi er det eneste partiet som er konsekvent sier nei til eiendomsskatt på bolig. Effektivisering FrP arbeider for å forenkle og effektivisere forvaltningen. Vi vil derfor nedlegge fylkeskommunen, som er et unødvendig og fordyrende forvaltningsnivå. Vi vil også stille langt strengere krav til effektivisering og kvalitet i kommunene. Når det gjelder forvaltning av lover, forskrifter og regler, går FrP inn for en effektiv og serviceinnstilt offentlig sektor med en utpreget «ja-holdning» til enkeltmennesker og bedrifter. FrP mener at ansettelser skal skje på bakgrunn av kvalifikasjoner - og ikke av hensyn til kjønn, hudfarge eller organisasjonsmessig tilknytning. Vi går derfor imot enhver form for kvotering. Et familievalg Livet endret seg ganske mye for stortingspolitiker Jørund Rytman (FrP) da han ble pappa for første gang. Prioriteringene har nok endret seg en del, forteller den 36 år gamle stortingsrepresentanten fra Drammen. Nå er ungkarstilværelsen byttet ut, han er forlovet med Helle og sammen har de fått hjerteknuseren Helene. På hvilken måte har hverdagen endret seg? Hvis jeg ser bort i fra at det ikke finnes noe større enn å holde sitt nyfødte barn i armene, så tror jeg nok at jeg politisk har endret meg i måten jeg ser ulike verdispørsmål og hvordan staten også i familielivet prøver å styre ens valg. Påvirke Hva er det som er annerledes? Ta for eksempel barne- og familiepolitikk. Dette er et felt som rommer store og viktige verdispørsmål. Nå som jeg har samboer og barn ser jeg ting på en litt annen måte. Blant annet er jeg blitt mer opptatt av hva barnefamilier tjener, hvordan de klarer seg og hva de sitter igjen med, sier Rytman. Kanskje det viktigste for meg nå som jeg er familiefar, er å se på hvordan jeg som politiker kan påvirke systemet, og forhåpentligvis endre og hjelpe norske familier på en måte som gjør at hverdagen blir enklere for disse, sier han. Og norske barnefamilier kan trenge all den hjelp de kan få fra norske politikere. For realiteten er at det å ha barn gjerne koster deg dobbelt så mye som du tror, noe Rytman også peker på. FAMILIEFAR OG POLITIKER: Stortingsrepresentant Jørund Rytman (FrP) fra Buskerud går inn i sin tredje stortingsperiode etter valget i september, hvis velgerne ønsker det. Her med datteren Helene på armen, og forloveden Helle i bakgrunnen. Forventninger Aldri før har vi brukt mer penger på barna våre enn nå. En ting er de helt nødvendige tingene som mat, drikke, klær og et sted å bo. Andre faktorer kan være barnepass, hvis man trenger det i sin hverdag. Og kanskje helseforsikring for barnet, fordi regjeringens helsepolitikk ikke er til å stole på. I tillegg kommer det en rekke andre ekstrakostnader som ikke er absolutt nødvendig, men ønskelig på grunn av press og forventninger fra samfunnet. For mange foreldre kan dette være vanskelig, og Fremskrittspartiet ønsker derfor å lette skattetrykket, forteller Rytman. Han har ingen problemer med å peke på hvor og hva pengene øses ut til. Enkle, men viktige ting som forsikringer, barnemat, barnesete til bilen, barnevogn, en sikker bil, klær de vokser ut av med en gang, barnehageplass. Listen er lang. Jeg har ikke en gang begynt å trekke frem at når barnet blir eldre, kommer utgifter til SFO, ukepenger og så videre, sier Rytman. Konkrete forslag? Ja, FrP har fremmet flere forslag om sterk reduksjon i avgifter på for eksempel mat, drikke, kjøretøy, drivstoff og klær. FrP mener også at familien er det viktigste fellesskapet i samfunnet, og partiet har gang på gang fremmet forslag til det beste for nettopp barnefamilier. Ikke minst var det Fremskrittspartiet som sammen med SV fikk i gang barnehageforliket regjeringen nå gjennomfører, forteller stortingsrepresentanten. (Red. anm. En viktig forutsetning for forliket var lik behandling av finansieringen til offentlige og private barnehager noe regjeringen ikke har innfridd. FrP krever full likebehandling.) Kontantstøtte Buskerud FrPs førstekandidat på stortingslisten opplyser at den rødgrønne regjeringen har fjernet familiers mulighet til å velge kontantstøtte for toåringer. Dette synes han ikke noe om. FrP ønsker å gå tilbake til en valgfrihet for barnefamilier, som gjør det mulig for disse å velge kontantstøtten om de vil. Det er rett og slett urimelig slik det er nå, mener han. Videre trekker stortingspolitikeren frem at barnetrygden ikke har blitt justert under de rødgrønne. Barnetrygden bør kostnadsjusteres og FrP fremmet forslag om det i vårt alternative statsbudsjett, sier han. Kampen for sykehuset Et samlet Kongsberg kommunestyre, med unntak av Ap, sa i mai ja til kravet om fullverdig lokalsykehus i Sølvbyen. Dette er en viktig sak i Kongsberg, sier leder Odd Mortensen i Kongsberg FrP. Han registrerer at helseminister Jonas Gahr Støre nå har blandet seg inn i lokaliseringsdebatten, og nærmest pekt på Ytterkollen i Nedre Eiker som plass for et nytt sykehus. Vestre Viken HF skal sikre befolkningen i Buskerud et godt spesialhelsetilbud ved alle sykehusene også i fremtiden. Det kan kun oppnås ved å opprettholde og videreutvikle lokal sykehusene i Kongsberg, Ringerike, Asker og Bærum, sier Mortensen. Også en styrket ambulansetjeneste er det som pekes på for Kongsberg og Numedal, siden akutte tilfeller med for eksempel hjerteinfarkt, transporteres videre til Drammen eller Oslo. Ambulansene er moderne og nesten et sykehus på fire hjul. Med tanke på at Kongsberg er et lokalsamfunn i vekst, med en høyteknologiindustri i verdensklasse, må både ambulanseberedskap og sykehus være på plass, sier Mortensen.

6 6 Helsetjenesten Det offentlige skal ha et overordnet ansvar for organisering og planlegging av helsetjenesten. Dette betyr imidlertid ikke at det offentlige selv må stå for utførelsen av alle helsetjenester. FrP vil åpne for flere private tilbud. Dette vil bidra til større valgfrihet og bedre servicetilbud for pasientene og fjerne køene. FrP forutsetter at staten gjennom folketrygden betaler institusjonene, enten de er offentlige eller private, en fast pris per behandlet pasient. Dermed vil også de private tilbudene bli noe vanlige folk kan benytte seg av. Eldreomsorg FrP forlanger at de eldre skal være en prioritert gruppe, og ikke en salderingspost, som ofte er tilfellet i dag. Norge er i dag et velferdssamfunn mye på grunn av eldre generasjoners innstilling og innsats. Nasjonen må vise sin takknemlighet ved å gi de eldre en grunnleggende trygghet, basert på opplevelsen av at samfunnet både verdsetter og ivaretar dem. Den underregulering som skjer av pensjonene etter pensjonsforliket, som FrP stemte mot, er et statlig ran av pensjonistenes oppsparte midler gjennom Folketrygden. Vant skolekampen Kongsberg FrP kjempet og vant kampen om lokale grendeskoler var året for skolestrukturdebatt, og administrasjonen ville legge ned grendeskolene for å sentralisere dem til noen få store skoler i sentrum. Administrasjonen reiste kommunen rundt for å legge frem det de mente var bevis på at det var økonomisk uforsvarlig å opprettholde skoler i Jondalen og på Heistadmoen. Efteløt skole var også i faresonen. Årsaken var at det ikke var eller vil bli nok barn i de nevnte skolekretsene. Dette ble klart tilbakevist, skolene vil få flere elever de kommende årene, sier leder Odd Mortensen i Kongsberg FrP. FrP slo også tilbake argumenter om at det ville bli mye Siden 2007 har Høyre og Ap styrt i Flesberg kommune. Nå trumfer de gjennom eiendomsskatt. Bare FrP kjemper imot. Det er blitt stoppet til nå, men etter valget i 2011 har Høyre og Ap flertall sammen, sier Eilev Bekjorden, leder i Flesberg FrP. Fremskrittspartiet er det eneste partiet som konsekvent har stemt mot innføringen hele veien. I forrige periode ble alle forsøk på innføring stoppet med hjelp av Sp og en uavhengig representant. Høyre gikk til valg mot eiendomsskatt i 2007, men forsøkte likevel i hele forrige periode å få den innført. Før valget i 2011 var programpunktet mot eiendomsskatt fjernet hos Høyre, sier Bek jorden. I FrP mener og sier vi det samme både før og etter valgene. Det har aldri vært aktuelt for billigere for kommunen å transportere elevene med buss til andre skoler, noe som ville medføre veldig lange skoledager for de minste. I tillegg var skolene som skulle benyttes for små, og det måtte eventuelt bygges/settes opp modulklasserom i påvente av at kommunen skulle kunne bygge nye skoler, sier Mortensen. Han sier at mange Ap velgere var sinte på eget parti i denne saken, og på et medlemsmøte nærmest tvang Kongsberg Ap til å stemme sammen med FrP og de andre partiene i denne saken. Denne saken var en stor seier for Kongsberg FrP, sier leder Odd Mortensen. Kjemper mot eiendomsskatt FrP å innføre eiendomsskatt i Flesberg. Vi ønsker oss flere innbyggere og innføring av eiendomsskatt er ikke det beste middel for å friste potensielle, nye innbyggere til å flytte hit, sier Bekjorden. Han er svært skuffet over det politiske flertallet, som innfører eiendomsskatt når det var unødvendig for å opprettholde tjenestetilbudet. Dette ble synliggjort av FrPs siste budsjettforslag for Både Kongsberg i sør og Rollag i nord har innført eiendomsskatt. Uten eiendomsskatt ville Flesberg kunnet tiltrekke seg mange nye innbyggere. Det ville tilført kommunen økonomiske og andre ressurser langt utover det eiendomsskatten vil innbringe, avslutter Bekjorden. Alle veier fø Dette landet trenger et realt infrastrukturløft. Og det kan vi gjøre uten at alle veier må føre til bom, sier Morten Wold, andrekandidat fra Buskerud FrP. Wold (46) er fra Vikersund og arbeider som rådgiver i FrPs stortingsgruppe. Han har et ekstra blikk på transportfraksjonen, og jobber tett med partiets transportpolitiske talsperson, Bård Hoksrud. Vi har levert tidenes satsing i vår alternative nasjonale transportplan frem til Vi legger inn 45,5 milliarder kroner til infrastruktur hvert eneste år. Det er i tråd med det Statistisk sentralbyrå sier er forsvarlig bruk av penger på dette området, og det vil ikke skape ekstra press i økonomien, sier Wold. Viktige veier Han er en varm tilhenger av å bygge ny riksvei 35 mellom Hokksund og Åmot, en viktig ferdselsåre for mange. Og han vil ha ferdigstilt ny E134 fra Drammen til Kongsberg og videre til Notodden. Veinettet er landets blodårer. Mennesker og gods må frem, samtidig som jernbanen må bygges ut KAMPKLAR: Morten Wold fra Modum er FrPs andrekandidat. Han satser på stortingsplass etter valget, blant annet for å arbeide for bedre infrastruktur i Buskerud. Norge har råd til å bygge veier uten bompenger, sier han. fordi vi vet at det blir stor befolkningsvekst. Full Inter City utbygging bør på plass innen 2025, hvis ikke vil vi oppleve at det korker seg på veiene rundt storbyene, sier han. Wold lover å kjempe bilistenes sak dersom han blir valgt inn på Stortinget. Og han peker på flere viktige prosjekter i Buskerud: Riksvei 40 helt fra Hvittingfoss, via Kongsberg gjennom Numedal og videre til Geilo er en livsnerve. E16 Sandvika Hønefoss må på plass, likeså Ringeriksbanen, som regjeringen igjen har skjøvet ut i

7 7 Utdanning FrP vil arbeide for et skoleverk hvor valgfrihet, kunnskap og kvalitet står i fokus. FrP vil gi den enkelte skole større frihet til å styre seg selv. Større selvstendighet vil gi skolene mulighet til å utvikle et pedagogisk og faglig særpreg, og profilere seg med egne fordypningsfag. Når hver skole kan prøve ut forskjellige undervisningsformer, vil skolene lære av dem som lykkes best. Samtidig som skolene får mer frihet, må foreldre og politikere få bedre innsyn i kvaliteten på undervisningen. En fremtidsrettet kunnskapsskole forutsetter trygge rammer for elevene. Mobbing, trakassering og vold kan aldri aksepteres. FrP vil legge vekt på disiplin, orden og folkeskikk i skolen. Næringsliv og sysselsetting Uten et næringsliv som skaper verdiene er det heller ikke penger til å løse viktige offentlige oppgaver. Familienes og den enkeltes økonomi, arbeidsplassene og kvaliteten på offentlige tjenester, avhenger av næringslivets konkurransekraft og evne til å utvikle og fornye seg. FrP vil legge forholdene til rette for at næringslivet får friere spillerom, slik at det skapes ytterligere verdier. Byråkratiet, skjemaveldet og forskriftsjungelen må reduseres. Med mindre det foreligger klare grunner som tilsier noe annet, skal søknader få et uforbeholdent «ja». Fikk bygge takker FrP Ted Roland Jonassen i Hyggen møtte byrå kratisk vrangvilje da han ville bygge. Så grep Røyken FrP inn. Nå er huset ferdig. rer til bom tid fordi det skal utredes mer. Og så må situasjonen mellom Dagslet- Linnes på riksvei 23 med tilkopling til E18, komme på plass. For lite, for kort Wold peker på den feilslåtte samferdselspolitikken til den rødgrønne regjeringen som et skrekkens eksempel: Det bygges for lite, det bygges for korte parseller, vedlikeholdsetterslepet er enormt og det kreves inn bompenger for den minste lille veistubb. Det er de rødgrønnes måte å være raus med annen manns lommebok på. Og når bilistene har betalt for veien både en og to ganger, kommer statsministeren for å klippe snoren, sier Morten Wold. Han minner om at norske bilister betaler cirka 55 milliarder kroner i bilavgifter hvert eneste år. Bare en brøkdel av det går til veibygging. Sånn sett kan man si at bilistene blir lurt. De får ikke det de har betalt for, og de må til og med betale på nedbetalte prosjekter fordi regjeringen synes det er praktisk å la bommene bli stående for å få inn midler til andre prosjekter, sier Wold. Nødvendig løft Vi bruker handlingsrommet til å bygge vei, bane og kollektivtilbud. Vi bygger mer og raskere. Det er FrPs oppskrift for å løse infrastrukturutfordringene, som igjen vil gi landet et nødvendig løft. Veiene blir bedre og tryggere, bedriftene vil spare store utgifter på at transporten går hurtigere. Ulykkene reduseres og færre folk skader seg eller dør i trafikken. Det siste gir milliardbesparelser for samfunnet, sier Wold. Han peker på at den rødgrønne regjeringen skryter av sin samferdselssatsing, der alt er bompengefinansiert en finansieringsmetode som støttes av alle andre partier på Stortinget, og at Høyre ikke vil bruke mer enn to milliarder kroner mer på vei enn regjeringen. 84. plass Norge har cirka 375 kilometer med motorvei, Sverige har cirka 1920 kilometer. Det sier litt om hvor stemoderlig veinettet i Norge er blitt behandlet. Norge er på 84. plass i verden når det gjelder veistandard, ifølge internasjonale undersøkelser. Dette må vi gjøre noe med. For å få til det, trengs et sterkest mulig FrP ved høstens valg, avslutter Morten Wold. Jeg er Røyken FrP evig takknemlig, sier Jonassen (38) der han på terrassen i Bakkekroken i Hyggen tar imot stortingskandidatene Tone Heimdal Brataas og Tom Erik Hauger. Vi hjalp den lille mann da kommunalt byråkrati og fylkesmannen forsøkte å stanse husdrømmen hans, sier Hauger. Kjøpte tomt Jonassen kjøpte tomten i I kommuneplanen var området avsatt til fremtidig boligbygging. Likevel måtte Jonassen kjempe mot kommunen i 16 år, før han endelig kunne flytte inn i september i fjor. Etter seks byggesøknader og avgjørende drahjelp fra FrP kan han, kona og parets to barn nå se fremover. Livet står liksom på vent når du er i en slik prosess. Hadde vi ikke fått ja nå, måtte vi bygd et annet sted, sier Jonassen. Det var fortvilende. Byråkratiet mente Jonassen måtte vente på rullering av kommuneplanen. 16 års kamp mot byråkratiet, slik kan man ikke behandle folk som ønsker å bebygge en tomt som ligger i et område som er avsatt til boligbygging, sier Hauger. Fylkesmannen hadde selvsagt også innsigelser, slik er det alltid. Og når det er noe administrasjonen ikke vil, tar det tid, sier Tone Heimdal Brataas. Sunt folkevett En utrettelig innsats fra FrPpolitikerne i Røyken betalte seg. De har jobbet med saken siden 2007, nå har det endelig løst seg for Jonassen. Det viser at FrP står på for folk flest, og gjerne tar kampen for den vanlige mann i møtet med kommunalt byråkrati. Sunt folkevett er smart å bruke, det er denne saken et godt eksempel på, sier Hauger. GLADE: Huseier Ted Roland Jonassen i Røyken har ringpermer fulle av dokumentasjon på sin kamp mot kommune og fylkesmann. Han takker Røyken FrPs stortingskandidater Tone Heimdal Brataas og Tom Erik Hauger for uvurderlig hjelp.

8 8 Unge bør stemme FrP Unge mennesker er ofte usikre på hva de skal stemme. Buskerud FrPs ungdomskandidat, Lavrans Kierulf, er ikke i tvil om at de unge vil ha mest igjen ved å stemme på FrP. Ett eksempel på hvorfor unge bør stemme FrP, er boligpolitikken. FrP vil føre en politikk som gjør det lettere for de unge å komme inn på boligmarkedet. Boligsparing FrP vil ha ned kravet til egenkapital og forbedre ordningen med boligsparing for ungdom (BSU). Det vil gjøre det enklere for ungdom å komme inn på boligmarkedet, sier Kierulf. I dag er det slik at det maksimalt kan spares kroner i året på BSU. Den totale grensen for sparing ligger på kroner. Fremskrittspartiet vil utvide grensen til i året, samt øke skattefradraget. I tillegg ønsker vi å utvide den totale grensen opp til kroner, sier Kierulf. Han er ikke nådig i sin kritikk av sosialistenes politikk: Den har gått ut på dato. Konsekvensen er at det har blitt vanskeligere for de unge å etablere seg på boligmarkedet, hvis man ikke har ressurssterke foreldre som kan hjelpe dem med penger eller stille som kausjonister. Skole Kierulf mener en annen grunn til at de unge vil ha mer igjen for å stemme FrP, er skolepolitikken. Nå er det viktig at vi en gang for alle får fjernet den obligatoriske eksamen i sidemål. De som ønsker å UNGDOMSKANDIDAT: Lavrans Kierulf fra Drammen er Buskerud FrPs ungdomskandidat ved årets valg. lære eksempelvis nynorsk, bør få muligheten gjennom valgfag. Fokuset totalt sett må rettes mot de fagene man har mest nytte av senere i livet, sier ungdomskandidat Lavrans Kierulf. Mer valgfrihet generelt og fritt skolevalg er nøkkelord for hvordan skolen kan bli bedre. Det å gi alle like muligheter, vil sørge for en mer rettferdig skolepolitikk. Fremskrittspartiet vil ha mer økonomisk likebehandling av offentlige og private skoler. På den måten kan vi sikre at alle får muligheten til å benytte private skoler, dersom de ønsker. I dag er nemlig situasjonen at det koster penger å gå på private skoler. Årsaken er at disse får mindre overføringer fra staten enn de offentlige skolene, sier Kierulf. 1. kandidat Alder: 36 år Bosted: Strømsø Kommune: Drammen Yrke: Stortingsrepresentant Sivil status: Samboer Politiske hjertesaker: Frihet for enkeltmennesket, nedsettelse av skatter og avgifter 2. kandidat Jørund Rytman Alder: 46 år Bosted: Vikersund Kommune: Modum Yrke: Kommunikasjonsrådgiver i FrPs stortingsgruppe Sivil status: Single Politiske hjertesaker: Samferdsel, eldreomsorg 3. kandidat Morten Wold Tone Heimdal Brataas Alder: 43 år Bosted: Bødalen Kommune: Røyken Yrke: Regnskapsfører Sivil status: Gift Politiske hjertesaker: Næring, skatt og avgifter, helse og omsorg Går for valgfrihet Drammen er en av de byene der FrP deltar i et samarbeid med andre ikke-sosialistiske partier. Partiet har markert seg for å sikre eldre verdig omsorg og størst mulig valgfrihet. Buskerud FrPs fjerdekandidat, Lavrans Kierulf, er representant i bystyrekomiteen for helse og omsorg. For oss i FrP er fokuset på valgfrihet og konkurranse helt grunnleggende. En av grunnsøylene i vår ideologi er troen på enkeltmenneskets evne til å ta egne avgjørelser. At de eldre skal få muligheten til å velge mellom ulike tilbydere når det gjelder tjenester, er derfor en kampsak for oss i FrP, sier Kierulf. I Drammen kan de eldre velge mellom både private og kommunen når det gjelder hjemmehjelpstjenester. Dette er evaluert og fungerer på en utmerket måte. Nå er politikerne i bystyret i full gang med å videreutvikle dette til også å gjelde hjemmesykepleien. Flykningestopp Jeg regner med at Røyken ikke er alene om å ha utfordringer rundt dette med flyktninger. Og staten vil at vi skal ta i mot flere, men til hvilke liv, spør Brataas. Et sprengt boligmarked vanskeliggjør mottatt av flyktninger i Røyken. Nå sier FrPs tredjekandidat, Tone Heimdal Brataas, stopp. Vi har nettopp fått spørsmål om å ta i mot 30 personer, det går bare ikke. Det er nettopp dette FrP har hevdet i alle år, vi må stoppe opp, vi må få bedre tid og mer midler til å integrere folk, sier Heimdal Brataas. Hun peker på at man i Røyken i dag har ca 90 flyktninger, dette inkluderer familiegjenforening. Navn: Lavrans Kierulf Listeplassering: 4 Alder: 29 år Bosted: Bragernes Kommune: Drammen Navn: Knut Gjerde Listeplassering: 5 Alder: 57 år Bosted: Krokstadelva Kommune: Nedre Eiker Navn: Morgan Langfeldt Listeplassering: 6 Alder: 45 år Bosted: Sylling Kommune: Lier Navn: Tom Erik Hauger Listeplassering: 7 Alder: 57 år Bosted: Åros Kommune: Røyken Navn: Anne-Liz Lande Listeplassering: 8 Alder: 44 år Bosted: Heistadmoen Kommune: Kongsberg Navn: Tor Grøthe Listeplassering: 9 Alder: 45 år Bosted: Ulsåk Kommune: Hemsedal Navn: Ida Marie Holen Listeplassering: 10 Alder: 55 år Bosted: Sundre Kommune: Ål Navn: Frode Borge Listeplassering: 11 Alder: 44 år Bosted: Eggedal Kommune: Sigdal Navn: Christine Hovland Listeplassering: 12 Alder: 23 år Bosted: Hønefoss Kommune: Ringerike Navn: Eilev Bekjorden Listeplassering: 13 Alder: 47 år Bosted: Lyngdal Kommune: Flesberg Navn: Jon Helgheim Listeplassering: 14 Alder: 32 år Bosted: Fjellsbyen Kommune: Drammen Navn: Jørn Øverby Listeplassering: 15 Alder: 47 år Bosted: Øverby i Hole Kommune: Hole

9 9 Skattelette til folk flest I motsetning til de øvrige partiene på Stortinget, ønsker FrP å gi skattelettelse til folk flest, slår FrPs 2. nestleder og finanspolitiske talsmann Ketil Solvik Olsen fast. StørrE råderett: FrP vil gi deg større råderett over egen økonomi. Reduksjon av skatter og avgifter har helt siden stiftelsen av FrP for 40 år siden vært en av partiets kjernesaker. I vårt alternative statsbudsjett for 2013 foreslo vi kutt i offentlige utgifter på 18,6 milliarder kroner. Samtidig foreslo vi skattekutt som ville stimulert til økt arbeidsinnsats og økte næringsinvesteringer. Det ville trygget norske arbeidsplasser, fortsetter Solvik Olsen. Alt i alt mener Solvik Olsen at den enkelte skal få lov til å bestemme mer over egen økonomi. Det blir ikke nødvendigvis mer velferd av at staten tar mer av din inntekt, ofte bare mer byråkrati. Mens Ap er rause med din lommebok vil vi la familiene beholde mer av sin egen inntekt. Våre skattelettelser kommer i hovedsak vanlige folk til gode. I følge Solvik Olsen finnes det ikke grenser for de rødgrønnes oppfinnsomhet når det gjelder å ta for seg av dine penger. Flytteskatt Se på dokumentavgiften, også kalt «flytteskatten», en avgift som kun har til hensikt å skaffe inntekter til statskassen. Den straffer dem som har behov for å flytte på seg, enten av arbeidsmessige eller andre grunner. Han legger til at den rammer også hardt unge i etableringsfasen som skal skaffe seg bolig. Et annet eksempel Solvik Olsen trekker frem, er arveavgiften som han mener rammer spesielt men nesker som er i en vanskelig livs situasjon. Arveavgiften er en usosial og urettferdig avgift, og det er urimelig at staten er delarving i ethvert arveoppgjør. Pengene det i dag betales arveavgift på, har blitt beskattet en rekke ganger tidligere. FrP gikk inn for å fjerne hele arveavgiften i alternative statsbudsjett for StyringSdyktig FrP Folk lever billigst og er mest fornøyd med sine lokalpolitikere i FrPstyrte kommuner, viser ferske undersøkelser. FrP ordfører vil ta med erfaringene dersom partiet kommer i posisjon fra høsten. ENklErE hverdag med FrP: Austevoll er en av kommunene hvor utviklingen er svært god takket være FrPs handlekraft. Dersom FrP får reell innflytelse etter høstens valg, vil innbyggerne se den samme styringsdyktigheten fra et FrP i førersetet, sier Helge A. Njåstad. mye tøffere måte. Vi evner å vise handle kraft i forhold til å gripe tak i negative forhold. Det gir oss tillit hos befolkningen. FrP ordfører i Austevoll kommune, Helge André Njåstad smiler bredt når han får se rådataene bak Difis innbyggerundersøkelse. Svarene fra drøyt innbyggere om hvorvidt politikerne arbeider for innbyggernes beste, viser klare forskjeller fordelt på partifarge. FrPkommunene kommer svært godt ut. Av svarene som er gitt, svarer ni av ti at de har klart bedre tillit til sine lokalpolitikere i Hordalandkommunen, Austevoll, enn innbyggere i for eksempel AP styrte kommuner. Njåstad, som også nylig ble kåret av Kommunal Rapport, forklarer at årsaken til at det går så bra er fordi FrP politikerne tar rollen som ombudsmenn på alvor. Fra fattig til veldrevet Innbyggerne legger merke til at vi er deres ombudsmenn. I Austevoll har vi snudd den økonomiske situasjonen i denne kommunen. Fra å være en fattig kommune i Hordaland som slet mest, til at vi i dag er en av kommunene som går aller best. Dette til tross for at vi har fjernet eiendomsskatten som kommunen har vært avhengig av gjennom flere år. I tillegg understreker Njåstad at ombudsrollen også medfører å være tøff. Vi er ombudsmenn på en Næringsvennlig Det er ikke bare den enkelte innbygger som har det godt i Austevoll. Nylig fikk Austevoll en verdig tredjeplass i NHOs Nærings EM. Njåstad står på andre plass i Hordaland for FrP til høstens stortingsvalg. Dersom FrP får reell innflytelse etter høstens valg, vil innbyggerne se den samme styringsdyktigheten fra et FrP i førersetet. Vi har erfart at våre politiske løsninger fungerer i kommune Norge. Nå vil vi gi resten av landet de samme mulighetene gjennom vår politikk.

10 10 Sviktende beredskap Rapporten som like før sommeren ble lagt frem om tilstanden for norsk politi, var en knusende dom over både politiet og den rødgrønne regjeringens unnfallenhet, samt manglende prioriteringer. 22. juli-rapporten viste det samme. Politiet i Norge leverer ikke de tjenestene det norske folk må kunne forlange, og dette er ene og alene regjeringens skyld, påpeker Per Sandberg. Stopp utenlandske bander I kampen mot en stadig tøffere kriminell hverdag, med tunge utenlandske organiserte kriminelle bander, trenger vi at politiet er best mulig rustet og trent, sier Per Sandberg. Han er bekymret for den stadig økende strømmen av narkotika, samt menneskehandelen som organiserte kriminelle utenlandske bander driver med. Han mener tolletaten bør få begrenset politimyndighet og settes i stand til å ta en mer aktiv rolle i kriminalitetsbekjempelsen ved grensene. Narkotikahandel og menneskehandel er områder der tolletaten har kompetanse som i mye større grad bør benyttes for å heve effektiviteten i kriminalitetsbekjempelsen, samtidig som politiet blir avlastet. Vil forby tigging Fremskrittspartiet ønsker å forby tigging i Norge. Mange steder sjeneres innbyggerne av at tiggere og andre grupperinger bedriver en uønsket og kriminell virksomhet i hverdagen, uten at dette blir slått ned på av politiet. Vi ønsker å sikre politiet en tydeligere hjemmel for å sikre offentlig ro og orden, samt å gjeninnføre forbudet mot tigging. Bekjemp hverdagskriminaliteten Å skape en trygg hverdag for folk flest, der politiet blir i stand til å beskytte liv, helse og eiendom, er en sentral samfunnsoppgave. Fremskrittspartiet ønsker et troverdig, moderne, handlekraftig, folkelig og ansvarlig politi, slår partiets nestleder og leder av justiskomiteen Per Sandberg fast. Politiet må settes i stand til å kunne forebygge og følge opp lovbrudd. De må ha nødvendig utstyr og lovmessig grunnlag for å kunne arbeide på en god og effektiv måte. En trygg hverdag For Fremskrittspartiet er det viktig å redusere hverdags kriminaliteten. FrPs visjon er å bygge opp et operativt nær politi. To politifolk per 1000 innbyggere innen 2020 er målet. For å få til det, vil vi gi ansettelsesgaranti til alle som består politihøyskolen. Hvis vi i tillegg får gjort noe med strukturen i politiets organisering får vi frigjort mange politifolk fra byråkrat stillinger i 27 politi distrikt, til operative og tilstedeværende politifolk i fem til ti distrikt, sier Sandberg. Der Norge har 27 distrikt, har Finland og Sverige med flere innbyggere henholdsvis 0 (!) og 5 politidistrikt. Håpløst utstyr Politianalysen reiser også knusende kritikk av utstyrs situasjonen i politiet. Politiet trenger moderne hjelpemidler. Både personlig utstyr og våpen, samt et operativt informasjons- og kommunikasjonssystem må på plass. Også på den måten kan vi frigjøre administrative ressurser til operativ tjeneste, slår Sandberg fast. Fremskrittspartiet aksepterer ikke at straffesaker med kjent gjerningsmann henlegges på grunn av kapasitets problemer. Soningskøen må fjernes, sier Per Sandberg, og fortsetter: Sonings køen rammer dom felte, ofre og samfunnet for øvrig. Befolkningen mister tillit til retts staten når gjernings - menn, også etter alvorlige forbrytelser, kan gå fritt rundt i påvente av soning. Særlig belastende er dette for ofrene og deres familier. Strengere innvandringspolitikk - bedre integrering Kriminalitet som utøves av utlendinger, gir lovlydige innvandrere et dårlig renommé. Alle utenlandske statsborgere som blir straffet med mer enn tre måneders ubetinget fengsel, skal utvises, mener Per Sandberg. Utvisning alene er imidlertid ikke nok for å forebygge kriminalitet, men må kombineres med en god integrerings politikk. En strammere kurs i innvandringspolitikken vil også gagne den folkelige forståelsen for de mange lov lydige utlendingers tilstede værelse. Dette er forutsetningen for en god integreringspolitikk hevder Sandberg. Lukkede mottak At FrP vil innføre lukkede mottak for asylsøkere, er ingen nyhet. Det som er nytt for de øvrige partiene, er at dette er helt vanlig i andre land. I Hellas, hvor prosent av alle asylsøkere til Europa kommer gjennom, har Norge faktisk finansiert to slike l ukkede mottak. Det er tydeligvis helt greit i andre land, men ikke i Norge, sier Sandberg oppgitt. I Hellas er behandlingstiden for asylsøknader 25 dager i førsteinstans, og siste anke er avgjort etter 90 dager. I Norge er gjennomsnittstiden for avgjørelse i første instans 280 dager, og årevis i ankeapparatet.

11 11 FuLL IntErCIty: Samferdselspolitisk talsmann Bård A. Hoksrud vil ha dobbeltspor på hele Intercitytriangelet innen 2025 (Oslo-Halden, Oslo-Lillehammer, Oslo-Skien). (Foto: NTB scanpix/helge Mikalsen/VG) Bygg vei uten bom Oljeinntektene gir oss frihet til å bygge landet. I stedet nekter regjeringen å bygge veier med mindre bilistene tar det aller meste av regningen. FrP la nylig frem friske milliarder for å styrke samferdselssatsningen de neste ti årene i sin nasjonale transportplan. SSB FrPs samferdselspolitiske talsmann Bård Hoksrud, viser blant annet til en rapport fra Statistisk sentralbyrå som konkluderer med at det er rom for å bruke hele 45,5 milliarder kroner mer i året på investeringer til infrastruktur enn i dag, uten at det får noen store konsekvenser for norsk økonomi. Regjeringen legger opp til at bompengeselskapene skal lånefinansiere nye veier for millioner kroner. I følge Hoksrud er det folk flest som må ta regningen. Jeg skjønner ikke hvordan regjeringen kan forsvare ovenfor bilistene at renter og innkrevingskostnader vil koste nesten 47 milliarder kroner de neste årene uten at det blir bygget en eneste meter vei. I følge Hoksrud har regjeringen sammen med de øvrige partiene på Stortinget også Høyre, vedtatt at bilistene skal betale ytterligere 100 milliarder kroner i bompenger de neste ti årene. Dette i form av veiprosjekter som planlegges startet eller fullført i denne perioden, forklarer han. Full InterCity Hoksrud forklarer videre at FrP vil bygge dobbeltspor på hele Intercitytriangelet innen 2025 (Oslo-Halden, Oslo-Lillehammer, Oslo-Skien). I tillegg lover han dobbeltspor på Gjøvikbanen, ny jernbanetunnel under Oslo, og å forlenge dobbeltsporet på Jærbanen. Vi må møte de enorme utfordringene vi står overfor gjennom å satse. Investeringer i infrastruktur er fornuftig med tanke på at oljefondet gir 2,5 prosent avkastning, mens ekspertene mener bedre infrastruktur gir 3,5 ganger igjen på investeringene. I tillegg setter FrP av penger for å ta igjen det enorme vedlikeholdsetterslepet på riks- og fylkesveier. Med 25 milliarder kroner mener partiet man kan ta igjen forfallet på riksveiene på ti år, og med 55 milliarder kroner vil man gjøre det samme på fylkesveinettet over en periode på 15 år. Fakta FrP ønsker å bygge et sammen hengende motorveistamnett mellom de største byene i landet, med tilknytninger til det svenske stamnettet. Med FrP blir det sammenhengende firefelts på blant annet E18 Riksgrensen/ Ørje-Oslo-Kristiansand, E6 Riksgrensen/Svinesund-Oslo-Trondheim-Steinkjer, E39 Kristiansand- Stavanger, E39 Stavanger-Bergen og en rekke andre viktige strekninger. FrPs forslag til nasjonalt motorveinett er ryggraden i Fremskrittspartiets infrastruktursatsing, men FrP vil også ruste opp øvrige stamveier og riksveier. Det er behov for en omfattende opprustning av veier i samtlige fylker/regioner. FrP vil bygge veier uten bompenger.

12 12 FORBUDT: Dersom Anders Anundsens vinglass hadde inneholdt vin, hadde stortingspolitikeren risikert minimum 2000 kroner i bot. I Norge er det forbud mot å nyte alkohol på offentlige steder som for eksempel parker. Frihet til å nyte livet Norge skiller seg negativt ut gjennom uforståelige påbud, forbud og byråkratiske prosesser. Fremskrittspartiet mener at frihet fra unødvendige forbud og påbud legger til rette for at borgerne kan ta egne frie valg. Fremskrittspartiets politikk om valgfrihet tar utgangspunkt i tilliten til enkeltmennesket. Selv om tanken bak forbudene ofte er å beskytte, blir konsekvensen ofte det motsatte, det mener FrPs vaktbikkje i Stortingets kontroll og konstitusjonskomité, Anders Anundsen. Tillit Dersom folk skal ha tillit til staten, må staten ha tillit til folk. Man kan være mot mye, men vi kan ikke forby alt folk er imot, f orklarer Anundsen, som i fire år har passet på at regjeringen og embetsverket følger lover og regler. Hele 698 forbud og påbud har blitt foreslått i tiårsperioden Nærmere halvparten av disse har blitt vedtatt. Folk flest rister oppgitt på hodet når regjeringen vurderer å forby Kinderegg og Kaptein Sabeltann is. Jeg tror også folk har problemer med å ta regjeringen på alvor når tanken om å forby pappvin ble lansert i Stortingets rusmelding, sier Anundsen. Ofte er det summen av mange små irritasjoner som gjør oss frustrerte. Enten det er trehytteforbud for barn, forbud mot proffboksing og snøscooterkjøring, eller vannscooterforbud for lekne voksne. Andre ganger er det forbud med dramatiske konsekvenser, som når for eksempel svært syke mennesker nektes medisin fordi Norge forbyr bruk av EU godkjent livsforlengende medisin eller behandling, sier Anundsen. Vilje Ifølge Anundsen er folk flest like irritert på diverse påbud. Se bare hvordan staten tar seg til rette hvis du betaler TV lisensen eller årsavgiften for bil en dag eller to etter at betalingsfristen har utløpt. Skyhøye gebyr som ingen andre har lov til å ta. Staten setter seg selv foran alt og alle. Det skal ikke være slik, mener Anundsen. Du må jo ansette folk til å tolke regelverket, så må du lage retningslinjer basert på tolkningene, og så Kampen mot byråkrati er kampen for bedre tjenester og service til borgerne Anders Anundsen påvirker reglene andre regler, og så er det i gang igjen. Deretter må de som skal etterleve regelverket gjøre det samme. Det er ikke rart vi ikke sliter med arbeidsledighet i Norge, humrer Anundsen, som mener en av Fremskrittspartiets viktigste oppgaver i en ny regjering er omfattende forenkling av lover og regler. Byråkrati Ifølge Anundsen gjør alle forbudene hverdagen til innbyggerne og de lokale styresmaktene vanskelig og kostbar. Det er for mange som kan blande seg inn i for mye. Innsigelser fra statlige myndigheter eller etater er ødeleggende for effektiv fremdrift i byggeprosjekter lokalt og nasjonalt. I dag hevdes det at det arbeider flere byråkrater i helsevesenet enn leger. Hvordan er det mulig å lage et helsevesen hvor byråkrater er i flertall, spør Anundsen og rister oppgitt på hodet. Kampen mot byråkrati er kampen for bedre tjenester og service til borgerne, mener Anundsen som understreker at det ikke er byråkratene som er problemet, men regelverket og systemet. Både staten og borgerne vil spare mange penger og ikke minst mye frustrasjon når Fremskrittspartiet får regjeringsmakt og rydder opp i regeljungel og byråkrati, sier Anders Anundsen.

En enklere hverdag for folk flest. FrP bygger Hordaland Stortinget har i juni 2013 vedtatt ny Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2014 2023.

En enklere hverdag for folk flest. FrP bygger Hordaland Stortinget har i juni 2013 vedtatt ny Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2014 2023. FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Vi vil jobbe for Vestlandet i fire år Gjermund Hagesæter, Torkil Åmland, Helge André Njåstad og Laila Reiertsen. Side 6 og 7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest

En enklere hverdag for folk flest FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Østfold Julia Brännström (5. kand.), Erlend Wiborg (2. kand.), Ulf Isak Leirstein (1. kand.), Eva Kristin Andersen (4. kand.) og Håvard Jensen (3.

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. ja til Fri- HEtsskolEn Side 8. FrP ser mulighetene og vil bygge landet FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT

En enklere hverdag for folk flest. ja til Fri- HEtsskolEn Side 8. FrP ser mulighetene og vil bygge landet FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Aust-Agder FrP vil bygge: 4 felts E18 uten bommer mellom de store byene Side 5 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag for folk flest Les intervju med Siv Jensen

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget,

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, fra venstre: Himanshu Gulati, Hans Andreas Limi, Kari Kjos og Ib Thomsen. (Foto: Tonje Hurum)

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Å gjøre en forskjell. kortere bilkø Er lønnsomt Side 7

En enklere hverdag for folk flest. Å gjøre en forskjell. kortere bilkø Er lønnsomt Side 7 FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Rogaland Helge Thorheim (4. kand.), Solveig Horne (1. kand.), Roy Steffensen (3. kand.), Kari Raustein (5. kand.) og Bente Thorsen (2. kand). Side

Detaljer

For FRIHET familiens TRYGGHET beste HANDLEKRAFT Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7

For FRIHET familiens TRYGGHET beste HANDLEKRAFT Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7 FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT For familiens beste Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag for folk flest Les intervju med Siv Jensen Side

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Verdier skapes. riktig utdanning sikrer verdiskaping. FrPs fremste kandidater i Møre og Romsdal

En enklere hverdag for folk flest. Verdier skapes. riktig utdanning sikrer verdiskaping. FrPs fremste kandidater i Møre og Romsdal FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Møre og Romsdal Oskar J. Grimestad, 2. kandidat, Mette Hanekamhaug, 3. kandidat og Harald T. Nesvik, 1. kandidat. Side 5-8 September 2013. Nr. 13.

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Avslag = ut av landet Det er ikke greit å bryte norsk lov, sier stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen.

En enklere hverdag for folk flest. Avslag = ut av landet Det er ikke greit å bryte norsk lov, sier stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen. FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Et nei er et nei Et avslag på «asylanken» vil si en forpliktelse til å forlate riket men mange blir. FrP sier nå stopp. Side 5 Falske ekteskap I Norge er det fullt mulig å søke

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Valget er ditt FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST

En enklere hverdag for folk flest. Valget er ditt FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Ronny Berg: Innvandring og asylpolitikk Side 8 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag for folk flest Les intervju med Siv Jensen Side 2 og 3 Valget er ditt Monika

Detaljer

Aust-Agder FrP VALGPROGRAM Folk kan tenke selv

Aust-Agder FrP VALGPROGRAM Folk kan tenke selv Aust-Agder FrP VALGPROGRAM 2017 Folk kan tenke selv Åshild Bruun-Gundersen 1. kandidat 30 år, fra Arendal Byggingeniør Brenner for: Samferdsel, utdanning og velferdsteknologi. Ingelinn Lossius-Skeie 2.

Detaljer

Karlsøy FrP For folk flest

Karlsøy FrP For folk flest EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Karlsøy FrP For folk flest Ordførerkanditat Frank Harry Pettersen Karlsøy kommune 2015 2019 Godt valg til Karlsøyinnbyggerne! Det betyr noe for deg hvem som styrer Karlsøy.

Detaljer

Glem ditt gamle parti det har glemt deg!

Glem ditt gamle parti det har glemt deg! Glem ditt gamle parti det har glemt deg! og se hva ditt gamle parti har bestemt for pensjonistene: Fjernet skattefradraget for eldre (ca 19 000,-) Helsedelen i Folketrygden økt fra 3 % til 4,5 % Klassefradraget

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Pressemelding Fra Vest Agder Pensjonistparti sitt årsmøte.

Pressemelding Fra Vest Agder Pensjonistparti sitt årsmøte. Pressemelding Fra Vest Agder Pensjonistparti sitt årsmøte. Følgende ble valgt til styret i Vest Agder Pensjonistparti den 18. februar 2016. Forman: Ole Odd Berge Nestleder: Christian Jensen Sekretær: Torgrim

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Bomsaken i Grenland vi er lurt. FrP krever folkeavstemning. av sykehus i telemark FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT

En enklere hverdag for folk flest. Bomsaken i Grenland vi er lurt. FrP krever folkeavstemning. av sykehus i telemark FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrP krever folkeavstemning Legg saken om Bypakke Grenland ut til rådgivende folkeavstemming. 2. kandidat Kristian Norheim. Side 6 September 2013. Nr. 13. 39. årgang EN ENKLERE

Detaljer

for en enklere hverdag Velg Fremskrittspartiet

for en enklere hverdag Velg Fremskrittspartiet Foto: Ilja c. hendel VERDIG ELDREOMSORG RETTFERDIG ASYL- OG INNVANDRINGSPOLITIKK ØKT SATSING PÅ VEI OG JERNBANE NYTENKENDE SKOLEPOLITIKK LAVERE SKATTER- OG AVGIFTER FOR FOLK FLEST Velg Fremskrittspartiet

Detaljer

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel Kjære Osinger, kjære medpolitikere! Vi har en jobb å gjøre! Aldri før har en forskningsrapport skapt så store bølger som nå. Aldri før har vi vært i en situasjon som vil berøre så mange menneskers liv

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Vi vil representere deg på Stortinget Anders Anundsen, Tom Holthe, André Bråthen, Morten Stordalen og Ellen Eriksen. Side 5-7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. til folk flest Side 9. En trygg hverdag. Det skal lukte asfalt. Sterkere lokalt selvstyre.

En enklere hverdag for folk flest. til folk flest Side 9. En trygg hverdag. Det skal lukte asfalt. Sterkere lokalt selvstyre. FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Sterkere lokalt selvstyre Tormod Overland ser at det er behov for en kraftig styrking av det lokale selvstyret i kommunene. Side 6 Det skal lukte asfalt Med Fremskrittspartiet

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Hvor går du, Kommune-Norge?

Hvor går du, Kommune-Norge? Hvor går du, Kommune-Norge? Helge Eide, KS Akershus høstkonferanse 26.10.2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» «Der man tidligere har kunnet imøtekomme etterspørsel på flere områder samtidig,

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017 Av Johannes Bergh & Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforskning

Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017 Av Johannes Bergh & Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforskning Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017 Av Johannes Bergh & Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforskning De sakene som velgerne er opptatt av har betydning for hvilke partier de

Detaljer

Holdninger til innvandring og integrering

Holdninger til innvandring og integrering Ipsos April 07 Holdninger til innvandring og integrering 07 Ipsos. Sammendrag Ipsos gjennomførte i februar 07 en undersøkelse som kartlegger nordmenns holdninger til innvandring og integrering. Den samme

Detaljer

Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse. Valg 2017

Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse. Valg 2017 Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse Valg 2017 Om undersøkelsene Ettervalgundersøkelsen er gjennomført 12. 15. september av Ipsos. 1596 respondenter Medlemsundersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det 1 Ordfører Det er alltid spesielt når et nytt kommunestyre skal debattere årsbudsjett og økonomi og handlingsplan for første gang. Mange av føringene er lagt fra forrige kommunestyre og den representant

Detaljer

Resultater Velferdsbarometeret 2017

Resultater Velferdsbarometeret 2017 Kåre Hagen Høgskolen i Oslo og Akershus Tlf.: 952 17 508 E-post: kare.hagen@hioa.no Resultater Velferdsbarometeret 2017 Innledning Velferdsbarometeret er en spørreundersøkelse som er tenkt gjennomført

Detaljer

Sommerpatruljen 2011

Sommerpatruljen 2011 Sommerpatruljen 2011 Bakgrunn Hovedmålet for valgkampen 2011 er å gjøre det beste kommunevalget noensinne. Vi skal øke vår oppslutning i de store byene og komme i posisjon i langt flere kommuner enn i

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn:

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Notodden voksenopplæring 2006 1 Velferdsstaten Rettigheter og plikter Det norske samfunnet er et velferdssamfunn. Samfunnet er avhengig av at alle bidrar med

Detaljer

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens!

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens! LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres mot framføring LO-leder Roar Flåthen Den faglige situasjonen (Åpning) Dirigenter, kjære kongress Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske

Detaljer

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer Ikke til salgs Stem Rødt Arbeid Ikke til salgs Frihet er å vite når du har neste vakt Bjørnar Moxnes er Rødts partileder Rødt vil at folk

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Din stemme i samfunnet!

Din stemme i samfunnet! Din stemme i samfunnet! Senior Norge (tidl. Senior Norge) ble etablert i 2002. Vi er religions-, livssyns- og partipolitisk uavhengig. Våre verdier er respekt, likeverd, deltagelse og livsglede. 2 Kjære

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus!

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009 Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets hovedprioriteringer i 2009: - Kutt i administrasjon og støtte til politiske partier - Konkurranseutsetting

Detaljer

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Sør Odal Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Transportkonferansen 2017

Transportkonferansen 2017 Transportkonferansen 2017 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen 20.01.2017 Foto: Olav Heggø Infrastruktur: Virkemiddel for mobilitet og konkurransekraft Bedre og smartere hverdagsreiser Gode og store

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Paul Chaffey. Drammen, 12. oktober 2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Paul Chaffey. Drammen, 12. oktober 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Statssekretær Paul Chaffey Drammen, 12. oktober 2017 Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for alle Gode

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

IVELAND Fremskrittsparti

IVELAND Fremskrittsparti EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST IVELAND Fremskrittsparti Ditt valg 2015 FRIHET Fremskrittspartiet ønsker å skape en kommune hvor den enkelte innbygger føler en stor grad av frihet. Frihet under ansvar,

Detaljer

Nye politiske føringer

Nye politiske føringer Nye politiske føringer Elementer fra: 1. Samarbeidsavtale mellom Venstre, Krf, Frp og Høyre 2. Regjeringserklæringen (politisk plattform) for Solberg-regjeringen 3. Regjeringen Solberg 4. Statsbudsjettet

Detaljer

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Om når regjeringens kreftgaranti vil være en realitet, med henvisning til målsettingen om at det skal gå maksimalt

Detaljer

Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn.

Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn. sv.no SV har levert SV har levert! Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn. Skal vi stanse klimaendringene før det er for sent, må vi ta de riktige

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

UTTALELSER FRA VEST-AGDER ARBEIDERPARTI Representantskapsmøte

UTTALELSER FRA VEST-AGDER ARBEIDERPARTI Representantskapsmøte UTTALELSER FRA VEST-AGDER ARBEIDERPARTI Representantskapsmøte 18.03.17 1. ELECTRIC CITY AGDER 2. REGJERINGEN SVIKTER ARBEIDSLEDIGE PÅ SØRLANDET. 3. TRYGGHET FOR GODE HELSETJENESTER DER DU BOR. 4. FELLESSKOLEN

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG vil ikke overlate tjenestene til kommersielle

Detaljer

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities «Folk er ikke opptatt av lokaldemokrati.»

Detaljer

Valgprogram 2015-2019

Valgprogram 2015-2019 ØRLAND SV Valgprogram 2015-2019 TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Som alle andre partier er Ørland SV opptatt av konkrete saker. I de viktigste sakene kan du stole på SV. Men for mange velgere er det også

Detaljer

Buskerud KrF. www.krf.no/buskerud INFORMASJON //

Buskerud KrF. www.krf.no/buskerud INFORMASJON // Buskerud KrF www.krf.no/buskerud INFORMASJON // 2015-2019 ALDER 62 år BOSTED Drammen 1. kandidat Trond Johansen Vi vil bygge bedre veier og ha mer vedlikehold Buskerud har store utfordringer med mange

Detaljer

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget.

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget. Demokrati Ordet demokrati betyr folkestyre. I et demokrati er det valg, i Norge er det stortingsvalg hvert fjerde år. Da kan de som ha stemmerett være med å bestemme landets utvikling. I det norske systemet

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

Boka er produsert med støtte fra

Boka er produsert med støtte fra Boka er produsert med støtte fra Institusjonen Fritt Ord Stiftelsen Scheibler Foreningen av tolvte januar NOAS SARFI Human-Etisk Forbund Norsk Folkehjelp Antirasistisk Senter Den norske Kirke Kirkens Bymisjon

Detaljer

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010 Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Statistikk I denne statistikken anvendes begrepet omsorgs tjenester om hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig assistanse(bpa),

Detaljer

Kåfjord Arbeiderparti

Kåfjord Arbeiderparti Kåfjord Arbeiderparti Program 2015 2019 Kjære velger i Kåfjord! Vi har nå en regjering utgått fra Høyre og FRP, og distriktene merker bortfall av arbeidsplasser og statlige virkemidler. Kåfjord AP vil

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Breverud barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: lill@betania-alta.no Innsendt av: Lill Andersen

Detaljer

Seminar plan- og bygningsrett. Rune Fredriksen

Seminar plan- og bygningsrett. Rune Fredriksen Seminar plan- og bygningsrett Rune Fredriksen Årsrapport 2013 Vi mottok 186 klagesaker i 2013 mot 151 i 2012. 32 klager på reguleringsplan 63 klager på dispensasjonsvedtak Kommune Antall saker behandlet

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Jardar Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten Omstillingen

Detaljer

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 Haugesund Fremskrittsparti I Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 II Kjære Velgere! Frem til 14 september 2015, vil dere Haugesundere oppleve mange lovnader. Alt fra god økonomi,

Detaljer

HØYRES SAMFERDSELSPOLITIKK

HØYRES SAMFERDSELSPOLITIKK HØYRES SAMFERDSELSPOLITIKK LØSNINGER I VEST Øyvind Halleraker (H) Transport- og kommunikasjonskomiteen Bergen, 25.8.2011 På tide med Høyrepolitikk! SIST HØYRE HADDE SAMFERDSELSMINISTEREN KORT OPPSUMMERT

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

Foto: Ole Nino Lien. Folk først.

Foto: Ole Nino Lien. Folk først. Foto: Ole Nino Lien Folk først. Vestre Toten Venstre 2015 Venstre er Norges eldste parti, og spiller derfor en viktig rolle som det eneste liberale partiet i norsk politikk. Vi mener at det er viktig å

Detaljer

Båtsfjord kommune budsjett og økonomiplan 2017 til 2020

Båtsfjord kommune budsjett og økonomiplan 2017 til 2020 Båtsfjord kommune budsjett og økonomiplan 2017 til 2020 Kommentarer i forhold til foreslått budsjett. Innledning: Båtsfjord kommune var i en vanskelig økonomisk situasjon i 2016, de økonomiske rammer var

Detaljer

Initiativ fra Meløy Næringsutvikling Visjon: Bidra til å synliggjøre muligheter for kvinner i Meløy En arena for erfaringsutveksling,

Initiativ fra Meløy Næringsutvikling Visjon: Bidra til å synliggjøre muligheter for kvinner i Meløy En arena for erfaringsutveksling, Meløy en likestillingsvennlig kommune? Kvinnenettverket i Meløy Kvinnenettverket i Meløy Initiativ fra Meløy Næringsutvikling Visjon: Bidra til å synliggjøre muligheter for kvinner i Meløy En arena for

Detaljer

Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd.

Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd. Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd. Vi vil løfte skole og forskning i Østfold. Vi ønsker et grønt skifte med satsing på fornybar energi og et grønnere næringsliv. Trygghet og lokal velferd er viktig.

Detaljer

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus På Barne- og ungdomsklinikken er det 18 års grense, og når du blir så gammel, vil du bli overført til avdeling for voksne.

Detaljer

Ja, innovasjon, nyskaping og entreprenørskap er noe vi vil prioritere sterkere. Ja

Ja, innovasjon, nyskaping og entreprenørskap er noe vi vil prioritere sterkere. Ja Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Vil partiet fremme forslag om at offentlige innkjøp bør brukes mer aktivt for å fremme innovasjon i næringslivet i kommende storingsperiode? Vil partiet

Detaljer

Valgresultatet hva betyr det? v/friluftspolitisk rådgiver Siri Meland Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO)

Valgresultatet hva betyr det? v/friluftspolitisk rådgiver Siri Meland Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Valgresultatet hva betyr det? v/friluftspolitisk rådgiver Siri Meland Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Rammer: Regjeringssammensetning Samarbeidsavtale Regjeringserklæring Aktuelle tema for friluftslivet

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

Representantforslag 18 S

Representantforslag 18 S Representantforslag 18 S (2014 2015) fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun Lysbakken Dokument 8:18 S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun

Detaljer

Single krever mer oppmerksomhet fra politikerne

Single krever mer oppmerksomhet fra politikerne Pressemelding 3.september Resultater fra omfattende valgundersøkelse: Single krever mer oppmerksomhet fra politikerne En ny undersøkelse fra nettdatingstjenesten Match.com blant nærmere 1000 norske single

Detaljer

Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring

Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring Det handler om velferden Det er direkte urimelig når tilhengerne av privatisering hevder at vi i NTL bare tenker på våre egne interesser

Detaljer

Halvdan Skard. Åpning ordførerkonferansen 8. mars 2005

Halvdan Skard. Åpning ordførerkonferansen 8. mars 2005 Halvdan Skard Åpning ordførerkonferansen 8. mars 2005 I internasjonale fora snakkes det ofte om den nordiske modellen; om velferdsstaten, eller velferdssamfunnet. Om de godene denne modellen innehar i

Detaljer

Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også!

Rikskampanjen Fra Varde til Varde - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen «Fra Varde til Varde» oppfordrer til aksjon over hele landet 17. mai for å sette søkelys på en utvikling

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen Kåre Skullerud, Farideh Ramjerdi & Jon Martin Denstadli BISEK Workshop, Januar 26, 2015 Oslo Disposisjon Holdningsundersøkelse i Trondheimsregionen

Detaljer

Kapittel 6: De politiske partiene

Kapittel 6: De politiske partiene Kapittel 6: De politiske partiene 1 Begrepskryss (svarene finner du på side 131 139 i Ny agenda) Sett streker mellom begrepet til venstre og riktig forklaring til høyre. 1) ideologi a) en som ønsker å

Detaljer

Alle fortjener å bli sett

Alle fortjener å bli sett Vestfold KrF Stortingsvalget 2017 INFORMASJON Alle fortjener å bli sett Anders Tyvand Foto: FlipFilm Daniel Mork Foto:Anne-Lise Skarstad VI FAMILIE Menneskeverd i sentrum Foto: FlipFilm Daniel Mork Anders

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 13-16 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 14:00 18:15 Følgende medlemmer møtte: Ole Jørgen Hallingstad

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon ULO Postboks 182 3201 Sandefjord Dato: Likestillings- og diskrimineringsombudet 14.01.2016 Postboks 8048 Dep N-0031 Oslo

Uføres Landsorganisasjon ULO Postboks 182 3201 Sandefjord Dato: Likestillings- og diskrimineringsombudet 14.01.2016 Postboks 8048 Dep N-0031 Oslo Uføres Landsorganisasjon ULO Postboks 182 3201 Sandefjord Dato: Likestillings- og diskrimineringsombudet 14.01.2016 Postboks 8048 Dep N-0031 Oslo ØNSKE OM RÅD OG VEILEDNING Uføres Landsorganisasjon (ULO)

Detaljer

Hvordan få gjennomslag for BILs mål? - Situasjonen etter valget - Påvirkningsarbeid mot en flertallsregjering. Carl I. Hagen og Jan Glendrange

Hvordan få gjennomslag for BILs mål? - Situasjonen etter valget - Påvirkningsarbeid mot en flertallsregjering. Carl I. Hagen og Jan Glendrange Hvordan få gjennomslag for BILs mål? - Situasjonen etter valget - Påvirkningsarbeid mot en flertallsregjering Carl I. Hagen og Jan Glendrange Situasjonen etter valget - tydelig polarisering av norsk politikk

Detaljer