ENØK i kommunale bygg i Sør Østerdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENØK i kommunale bygg i Sør Østerdal"

Transkript

1 ENØK i kommunale bygg i Sør Østerdal ENØK prosjektet EPC som effektivt verktøy Internasjonale prosjekter Januar 2013 / Alf Kristian Enger Sør Østerdal : Samlet: Ca innb. Ca km2 Regionrådet er et samarbeids og samordnings organ

2 Klima: Varmere, Våtere, Villere Kommunens Energi og Klimaplan Nasjonale mål. EU , Covenant of Mayors Energi og Klima Alle kommunene i Sør Østerdal har vedtatt sin Energi og Klimaplan. Disse planene skal omsettes i konkrete tiltak. Det er et langsiktig arbeid som krever kontinuerlig fokus og oppfølging. Avsnittet om ENØK i den kommunale bygningsmassen blir fulgt opp gjennom ENØK prosjektet

3 Fokus fra prosjekteier er: Spare penger!! Kommuneøkonomi, Økte Energipriser. Forvalter ca m2 bygningsmasse. Spare miljøet Stikkord: Klima, CO2. Tilfredsstille politiske føringer Fra Globalt til Lokalt. Et prosjekt med klare målsettinger: 20 25% reduksjon i energibruk i de kommunale byggene innen (Samlet vil dette utgjøre en økonomisk besparelse i størrelsesorden 8 10 mill kr. årlig) 20% reduksjon i klimagassutslipp i kommunene innen 2020.

4 Slik har vi organisert Prosjektet: Vedtatt opprettet i 2010 Styringsgruppe med 1 representant fra hver kommune. Møtes ca 10x årlig. PL tilsatt på engasjement. (75% stilling). Kostnad fordeles etter areal bygn.masse. Prosjektet er finansiert for Prosjektplan for styring og oppfølging. Skal gi service til kommunene: 1 kommunal krone skal generere tjenester og aktiviteter for minst 2 kroner. Vi står foran betydelige investeringer: Nybygg og større oppgradering etter TEK10 Oppgradering av resten av bygningsmassen med >20% energireduksjon. Kostnad er beregnet ut fra SINTEF rapport (SINTEF Byggforsk 40/2009) Samlet investeringsbehov i Sør Østerdal: MNOK

5 Prosjektet har hovedfokus på: 1) Riktige investeringer 2) Riktig drift Eksempel hos blant annet oss selv tyder på at god kunnskap hos driftsledere er nesten like viktig som tekniske investeringer! Riktig Drift: Kompetanse for Driftsledere. Vi har: Identifisert behov kommunene. (Stadig mer komplekse bygg) Registrert stor interesse hos driftslederne. (Ønsker involvering i utvikling av egen arbeidsplass) Funnet relevante etterutdanningstilbud. (Som er relativt omfattende. 1 4 år!) Vi har IKKE: Lykkes i å motivere til å ta formell etterutdanning.

6 Riktig Drift: Bygge kompetanse!!! Dette tenker vi å gjøre på flere måter: 1. Fagskolen på Gjøvik har et tyngre tilbud med 1 og 2 årige studier. (Som kan gjennomføres på 2 hhv. 4 år som deltid) 2. Nordisk gjennom et EU prosjekt. (Dalarna, Arvika) 3. Lokalt / Regionalt (1 dags samlinger) Riktig Drift: Kompetanse for Driftsledere Vi gjennomfører faglige 1 dags samlinger: Fokusområder Generell ENØK (Motivasjon) Varmeteknikk Ventilasjon og varmegjenvinning SD anlegg Tiltak og isolering av bygningskroppen Lys og belysning. Her deltar personer fra hele S Ø!

7 Riktige Investeringer: Det handler om penger. ENØK investeringer tilbakebetaler seg raskt. Typisk 1 8 år! Finansieringen må komme fra kommunene. ENØK prosjektet jobber med å finne metoder og støtteordninger som bidrar. EPC er en gjennomføringsmodell som fører til handling! EPC = Energisparekontrakt. EPC Energisparekontrakt

8 Riktige Investeringer: Kontrakt Strategi Kommunene valgte EPC (Energy Performance Contract) på de fleste byggene fordi: 1. Garantert energisparing 2. Kapasitet Med over 110 bygg betyr dette over1000 tradisjonelle kontrakter. Kommunene har ikke ressurser til å håndtere dette. Hverken teknisk eller innkjøpsmessig 3. Fart Vi ønsker handling Alle 5 kommuner har gått inn for EPC som prinsipp. Våre aktiviteter utvides: Vi vil gjøre vi mer av det vi driver med: Vi er med i FEM prosjektet : (Fornybar energi, Effektivisering og Miljø) Til energi samarbeid Norge / Sverige. Vårt fokus: Kompetanse, Partnere: Hva med EU? Ludvika Kommune, Energirådgivningen i Kil (Kil, Grums, Munkfors)

9 Sør Østerdal er en del av Europa! Kommunene i Sør Østerdal har vært piloter i et EU prosjekt som het SEC BENCH. ( ) Ordførerne har forpliktet seg gjennom å skrive under på Covenant of Mayors (Dette er et nettverk av ca ordførere i EU/EØS) I vårt arbeid skal vi støtte opp under disse forpliktelsene! I EU er det penger! Vårt EU prosjekt: ENSAMB Energy Saving in Municipal Buildings in Small Communities in Rural Districts. Partnere: Regionrådet S Ø (94%) Hedmark Fylkeskommune (6%)

10 EU prosjekt Innenfor IEE 2011 Teknisk Assistanse (MLEI) Til alt som ikke er harde investeringer, det vil si: Analyser, informasjon, kompetanse, opplæring, tilbudsprosessen, prosjektledelse, måling, etc. Avtale signert i juni Vare i 3 år. Helt sentralt i prosjektet: EPC Overordnet Målsetting: Redusere energiforbruket i kommunale bygg med 25%. (Som tilsvarer tonn CO2) Følge opp disse avsnitt i de respektive Energiog Klimaplanene Følge opp kommunenes engasjement i Covenant of Mayors Utfordring: Kommunene er små, har spredt bosetting, og har begrensede ressurser. Dette gjør prosjektet spesielt i EU.

11 Konkret Prosjektmål: Gjennomføre teknisk assistanse til ENØK tiltakene. Det vil si fram til signerte kontrakter Omfatter blant annet: Samle og tilrettelegge tekniske data Foreslå bygg for EPC og Konvensjonelt (Lage pakker ) Lage dokumentmaler. Forhandlinger fram til kontrakt Gjennomføre Fase 1 av EPC. Følge opp leverandører og finansieringskilder Kursvirksomhet på ulike nivå i kommunene Tilrettelegging for etterfølgelse i Norge / EU Organisasjon ENSAMB : Referansegruppe E. Longva (ERI) J. Hansen (DK) S. Andersson (SE) M. Eriksson (SE) Styringsgruppe Terje Røe Regionrådgiver (Leder / PA) Hans Martin Aas (ENØK prosjektet) Arne Schei (HFK leder Eiendom og Innkjøp) Ingebrigt Henningsen (Eiendomssjef Elverum) Prosjektledelse Alf Kristian Enger Helle N. Sætre Prosjektgruppe H. M. Aas Trysil S. A. Nyhus Elverum M. Pettersen Engerdal E. G. Budal Stor Elvdal T.Y. Johnsen Åmot A Løvjomås HFK Eiendom og Innkjøp

12 EU har Penger Størrelsen på EU bidraget er avhengig av hva som blir investert i ENØK tiltak (eller besluttet investert). Fra EU: Mellom MNOK Fra ENOVA: NOK , (Spesiell ordning) Sør Østerdal er på kartet! Vi har lykkes med å komme i posisjon i en helt ny Europeisk støtteordning! Vi er den eneste Nordiske aktøren. De øvrige 6 er: Provinsen Huelva Spania Graz kommune Østerrike Hengelo kommune Nederland Cambridgeshire Fylke England Newcastle By England Provinsen Teramo Italia Vi fikk presentere oss under ManageEnergi (Brussel) Myndighetene (ENOVA) er begeistret. Andre Norske kommuner forsøker å kopiere oss!

13 Hvor står vi i dag? (Hva har vi brukt mye tid på) Politikeropplæring. Forklare sammenheng vedtak realiteter Nå tilstanden for energibruk og bygg er dokumentert. Forbruk siste 3 år Dokumentasjon av bruksmønster, Tekn. beskrivelser. Installasjoner. Areal, Tegninger. ENØK analyser er utført for en rekke bygg. Gjennomføring av tiltak er startet opp. IR kamera er innkjøpt for dokumentasjon, og å finne små tiltak. Kompetansebygging pågår.

14 Politisk forankring og pakker Elverum tok politisk vedtak i 2010 Engerdal godkjente å starte EPC (Komm. 26/1 12) Stor Elvdal godkjente å starte EPC (Komm. 25/1 12) Trysil godkjente å starte EPC (Komm. 31/1 12) Åmot har forankret gjennom orienteringssak.(26/2 12) Pakker Elverum med 39 bygg er ferdig med Fase 1 (analyse), og i gang med realiseringsfasen (Fase 2) Engerdal, Stor Elvdal, Trysil og Åmot med 71 bygg er samlet i en pakke. Lagt ut på Doffin sommeren 2012, og sluttforhandling med entreprenør pågår. Forventede resultater i Sør Østerdal Elverum Engerdal, Stor Elvdal, Trysil og Åmot Ant. Bygg Areal Ca m2 Ca m2 Investering Ca 32 MNOK Ca 30 MNOK Energisparing Ca 23 % Ca 29% Inntjening Ca 9 år Ca 7 år Nåverdi (15 år) Ca 17 MNOK > 20 MNOK

15 Hva har brakt oss dit vi er?: Samarbeid! Sammen er vi effektive, blir større, og kan oppnå mer.. Takk for oppmerksomheten Alf Kristian Enger

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNAL 4/2011 TEKNIKK Bygg og eiendom www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF - KUNNSKAPSDELING FOR ET BEDRE SAMFUNN KOMMUNAL 4/2011

Detaljer

Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag

Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag 1 Forord Hensikten med denne brosjyren er å gi styrer i norske boligselskap innblikk i hvordan

Detaljer

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Med særlig fokus på sektorene bygg, transport og IKT Forfattere: Øystein Solevåg Bård Bergfald Erik Høines Nicole Lambert Christian Rostock

Detaljer

Grønne energikommuner aktiviteter i utvalg

Grønne energikommuner aktiviteter i utvalg Grønne energikommuner aktiviteter i utvalg februar 2010 S2: KS foreslår at staten bør kjøpe utslippskutt fra kommunene. S6: Lier kommune har gode erfaringer med energisparekontrakter. S10: Rektoren på

Detaljer

EPC RAPPORT ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING. om bruk av energisparekontrakter. på boligsektoren i Europa

EPC RAPPORT ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING. om bruk av energisparekontrakter. på boligsektoren i Europa EPC RAPPORT om bruk av energisparekontrakter ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING på boligsektoren i Europa En rapport med eksempler på bruk av energisparekontrakter i Europa, som et virkemiddel for energieffektivisering

Detaljer

Fylkesdelplan Energi- og klimaplan for Hedmark

Fylkesdelplan Energi- og klimaplan for Hedmark HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesdelplan Energi og klimaplan for Hedmark Del II Mål, tiltak og aktiviteter Godkjent i Hedmark fylkesting 29. september 2009 Energi og klimaplan for Hedmark fylke Innholdsfortegnelse

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

Nordreisa kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 42/10 Nordreisa driftsutvalg 15.06.2010 Nordreisa kommunestyre

Nordreisa kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 42/10 Nordreisa driftsutvalg 15.06.2010 Nordreisa kommunestyre Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/5465-11 Arkiv: K22 Saksbehandler: Dag Funderud Dato: 31.05.2010 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 42/10 Nordreisa driftsutvalg 15.06.2010 Nordreisa kommunestyre

Detaljer

Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009

Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009 Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009 - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700023 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse

Detaljer

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark Forvaltningsrevisjon 2015 Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement med utgangspunkt i: Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark Fylkeskommune Interreg Sverige-Norge

Detaljer

Klima og energiplan 2009 2013

Klima og energiplan 2009 2013 Klima og energiplan 2009 2013 Vedtatt av Lenvik kommunestyre 29.10.09 (sak 80/09) Forside: Maleri av Svein-Arild Berntsen. Innkjøpt av Lenvik kommune. Innhold Generell del Innledning Krav til planen Rullering

Detaljer

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland ØF-rapport nr.: 20/2005 Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland Av Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og

Detaljer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer 1 Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

Detaljer

Veileder Energiledelse i Industrien

Veileder Energiledelse i Industrien Veileder Energiledelse i Industrien Vi vet du vil med energiledelse kan du få det til: Ta grep om energibruken Energiledelse kan etableres den ambisiøse veien gjennom å følge internasjonal standard (NS

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Forord. Svelvik, 15.10.2009. Knut Erik Lippert ordfører

Forord. Svelvik, 15.10.2009. Knut Erik Lippert ordfører Klima- og energiplan for Svelvik kommune 2010 Forord Svelvik kommune har tenkt og handlet miljøvennlig i mange år. Vi har ikke alltid vært like flinke, men blir stadig bedre. Denne planen gir en oversikt

Detaljer

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats miljøarbeid Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats eksempel PÅ kommunal miljøledelse Finansiert av Miljøverndepartementet Veilederen er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Nedre Eiker, Kongsberg,

Detaljer

Sluttrapport for Jordbruksprosjektet i Sør- Østerdal 2009-2013.

Sluttrapport for Jordbruksprosjektet i Sør- Østerdal 2009-2013. Sluttrapport for Jordbruksprosjektet i Sør- Østerdal 2009-2013. Vedtatt i styringsgruppa 04.februar 2014 1 1. Beskrivelse av prosjektet og forankring i mål. 1.1 Bakgrunn Sør-Østerdal, bestående av kommunene

Detaljer

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats eksempel PÅ kommunal miljøledelse Ringer i vannet Det gjøres mye spennende utviklingsarbeid i mange kommuner. Vi har mye å hente på å lære og å la oss inspirere

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

Klima & Energi 2010. Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010

Klima & Energi 2010. Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010 Klima & Energi 2010 Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010 Innledning Foreliggende plan er resultatet av en to år lang prosess der kommunens administrasjon og politikere i samarbeid har satt målsettinger

Detaljer

SNF-Rapport nr. 07/09

SNF-Rapport nr. 07/09 SNF-Rapport nr. 07/09 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune av Inger Beate Pettersen SNF-prosjekt 4245: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune Prosjektet er finansiert

Detaljer

Framtidens byer - Statusrapport 2010

Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer Statusrapport 2010 framtidensbyer.no Design: Grafisk Form, Trykk: Flisa Trykkeri, 2010 Ikke en parkeringsplass Parkeringsplassene ved de store kontorene

Detaljer

Markedet for energieffektivisering

Markedet for energieffektivisering dd Markedet for energieffektivisering En analyse av markedets organisering og utvikling, samt en drøfting av strategiske tilpasningsmuligheter for elektrobransjen. 5.mars 2015 Sammendrag Introduksjon

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2010 i sak 21/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg,

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020 Visjon, mål og tiltak Innholdsfortegnelse Energi- og Klimaplan Klæbu kommune INNLEDNING...3 SAMMENDRAG...4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE...5 1 VISJON...8

Detaljer

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6 2014 1 RESULTAT- OG AKTIVITETSRAPPORT 2014 Innhold I LEDERS BERETNING 3 Energi for et bedre klima 4 IV STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 Styring og kontroll i virksomheten 58 II INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN

Detaljer