Protecting People, Property and the Planet. BREEAM-NOR In- Use. Brukerkurs - selvstudium. Part of the BRE Trust

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protecting People, Property and the Planet. BREEAM-NOR In- Use. Brukerkurs - selvstudium. Part of the BRE Trust"

Transkript

1 Protecting People, Property and the Planet BREEAM-NOR In- Use Brukerkurs - selvstudium Part of the BRE Trust

2 Velkommen til BREEAM In-Use Dette er kursunderlaget for rollen som «Bruker» i BREEAM In-Use (BIU). Dette selvstudiet gjennomføres på egen hånd og avsluttes med en «multiple-choice»- eksamen i regi av NGBC. Kurset og påfølgende eksamen er et krav for de som vil ta i bruk BIU og benytte verktøyets tilhørende funksjonaliteter. Rollen blir videre omtalt som Bruker. Dette kompendiet skal sikre at brukere av BREEAM In-Use har en grunnleggende forståelse av BREEAM-metodikken. Det anbefales at du har grunnleggende kjennskap til BREEAM. Innføringskurset til BREEAM-NOR er et eksempel på dette.

3 Målet med dette kurset Å forstå de grunnleggende prinsippene i BREEAM In-Use Å forstå prosessene i systemet Å forstå hvordan verktøyet fungerer Å forstå hvordan systemet kan benyttes til benchmarking på eiendommer og/eller porteføljer

4 Kursets innhold 1. Introduksjon til BREEAM 2. BREEAM In-Use 3. Systemets struktur 4. Revidering og sertifisering 5. De tre rollene i BREEAM In-Use: 6. Verktøyet a) Bruker b) Revisor c) Kvalitetssikring 7. Norsk versjon av BREEAM In-Use International 8. Informasjon om eksamen

5 1. Introduksjon til BREEAM (Seksjon 1 av 8) Protecting People, Property and the Planet

6 Hva betyr BREEAM? Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology

7 BREEAM Verdens eldste etablerte og mest brukte miljøklassifiseringssystem for bygninger - Opprettet i 1988 og lansert i Sertifiserte bygninger i mer enn 50 land Over 254,000 bygninger sertifisert, over en million registrerte prosjekter siden lanseringen. Nettverk av over 4,000 uavhengige lisensierte revisorer i hele verden.

8 Frivillig Emnebasert Sertifiseringsordning Skreddersydd til prosjekttype: Nye bygg Eksisterende bygninger (BREEAM In-Use) Områdeutvikling (Community) Rehabiliteringsprosjekter Miljøklassifiserings -metode Uavhengig og pålitelig Fokus på kunden Helhetlig Dekker: Energi Vann Avfall Forurensning Arealbruk og økologi Helse og innemiljø Transport Materialer Ledelse Organisasjons spesifikt

9 Hva miljøklassifisering? Miljøklassifisering vs miljøsertifisering Et miljøklassifiseringssystem tallfester nivå på miljøegenskapene for sammenligning på objektivt grunnlag

10 2. BREEAM In-Use (Seksjon 2 av 8) Protecting People, Property and the Planet

11 Overordnet BREEAM Communities New Construction BREEAM-NOR Avhending In- Use In- Use Rehabilitering BREEAM-NOR

12 Hva er BREEAM In-Use? En miljøklassifiseringsmetode for eksisterende (In-Use) yrkesbygg i bruk/drift Består av en intuitiv selvevalueringsmetodikk og en uavhengig sertifiseringsprosess En metode for klassifisering som engasjerer til kontinuerlige forbedringer Forbedrer den miljømessige ytelsen og driften av eiendommer Identifiserer de deler av en enkelteiendom eller portefølje som underpresterer og som potensielt krever tiltak eller endringer ved ledelsesprosedyrene. Iverksette handlingsplaner.

13 Hvem er BREEAM In-Use tiltenkt for? Det er flere som kan benytte systemet, men først og fremst: - Byggeiere - Bygningsforvaltere - Leietakere BREEAM In-Use er internasjonalt harmonisert. I likhet med Norwegian Green Building Council (NGBC) vil andre nasjonale skjemaoperatører (NSO) harmonisere sine system mot et internasjonalt kriteriesett i løpet av første halvår Dette sikrer muligheten til å kunne gjøre objektive sammenligninger på tvers av landegrenser.

14 BREEAM In-Use muliggjør Optimalisering av den helhetlige miljøytelsen ved eiendom Oversikt over porteføljens samlede miljøytelse Sette et benchmarking-nivå for forbedring Innenfor egen portefølje Mot lignende eiendommer - nasjonalt og internasjonalt Identifisere eiendommer i en portefølje som underpreseterer og tydeliggjør potensial for rehabilitering Optimalisering av miljøytelsen ved eksisterende ledelsessystem og overvåkning av forbedringer Redusere driftskostnadene Forbedre Corporate Social Responsibility /samfunnsansvar Fremskaffer et genuint sertifikat for påvist bærekraft

15 Kjennetegn BREEAM In-Use Raskt og enkelt Brukes for å engasjere til kontinuerlige forbedringer Støtter og bygger på eksisterende rapporteringssystem Energimerkeordningen (fremtidig funksjonalitet) Miljøfyrtårn (under utvikling) ISO ISO Global Reporting Initiative (GRI)

16 BREEAM In-Use Reduksjon av driftskostnader Beste praksis Selskapets miljøimage Reduserer miljøbelastning BREEAM In-Use Internasjonalt Benchmarks for forbedring Høyere utleie / Eiendommens salgbarhet Samfunnsansvar (CSR)

17 3. Systemets struktur (Seksjon 3 av 8) Protecting People, Property and the Planet

18 BREEAM In-Use overordnet: Systemet er delt inn i tre overordnede evalueringsdeler som kan gjennomføres hver for seg. 1: Eiendom 2: Forvaltning 3: Bruk Iboende miljøkvalitet. Evaluering ut fra byggets: - Form - Konstruksjon - Funksjon - Innstallasjoner Bygningens driftsforhold Ledelsespolicy Prosedyrer Driftspraktisering Forbruket av nøkkelressurser - Key performance indicators Vurdering av hvordan leietaker administrerer sin virksomhet i en bygning. Kompatibelt med ISO14001 Seksjonen er forbeholdt kontorvirksomheter Merk: Del 3 av BREEAM In-Use er spesifikk til aktiviteten som foregår på eiendommen.

19 Omfanget av BREEAM In-Use Omfanget av en BREEAM In-Use evaluering er definert av eiendomsgrensen Evalueres Del 1 Eiendom iht. BREEAM In-Use må evalueringsobjektet være minimum 2 år gammelt Evalueringer av Forvaltning (Del 2) og Bruk (Del 3) må gjøres med bakgrunn i minimum ett års drift/bruk BREEAM In-Use kan brukes på følgende bygningstyper: Del 1 - Eiendom Del 2 Forvaltning Del 3 Bruk Alle yrkesbygg Alle yrkesbygg Kontorer Handelsvare (kommer snart) Helsebygg (kommer snart)

20 9 miljøkategorier som måles i BREEAM In-Use Materialer Ledelse Arealbruk og økologi For- urensning Transport Helse og innemiljø Avfall Energi Vann

21 Ledelse Materialer Transport Avfall Vann Helse og innemiljø Forurensning Energi Arealbruk og økologi Miljøkategori - vektingstall Hver miljøkategori er vektet ulikt (%) spesifikt til systemets tre overordnede evalueringsdeler Vekting/betydning Miljøkategoriene Systemets tre deler Eiendom Forvaltning Bruk

22 Spørsmålssettet 247 spørsmål hvor hver har tilhørighet til én miljøkategori og én systemets tre overordnede evalueringsdeler Besvares ved hjelp av pre-definerte svaralternativ (rullgardin), avkrysning og tallverdier Eksempel - Kategori energi. Del 1 - Eiendom: Hva er byggets teoretiske energiytelse? Del 2 - Forvaltning: Hva er det faktiske forbruket av energi? Er energiforbruket overvåket og tilgjengelig? Del 3 - Bruk: Veiledning for manuell kontrollering av oppvarming og kjøling Policy: Skru av utstyr istedenfor å la de hvile i standby-modus.

23 Evalueringsdeler Protecting People, Property and the Planet

24 Del 1 - Eiendom Hvem er evaluering for? Bygningseier/Leietaker Hvordan kan BIU brukes til å evaluere en eiendom med flere leietakere? Evalueringen inkluderer en kontroll av et utvalg leietakere for å sikre at evalueringen gjenspeiler den faktiske situasjon på tvers av ulike leiearealer Merk: Utvalget bør være representativt og inkludere et utvalg av ulike type leiearealer der hvor relevant. Som en generell regel er utvalget basert på kvadratroten av det totale antallet leietakere. Har du 100 leietakere er det forventet at minimum 10 leietakere utgjør det definerte utvalget.

25 Del 2 - Forvaltning Hvem er evalueringen for? Driftsansvarlig (drift og forvaltning)/leietaker. Hvordan kan BIU brukes til å evaluere en eiendom med flere leietakere? Resultatene fra denne delen kan være basert på fellesarealer, utleiearealer eller en kombinasjon av disse. Generelt blir denne avgrensningen definert av ansvarsområdet til drifts- og forvaltningsorganisasjonen.

26 Del 3 - Bruk Hvem er evalueringen for? Leietaker Hvordan kan BIU brukes til å evaluere en eiendom med flere leietakere? Del 3 må gjennomføres på leietakernivå. Eiendommer med flere leietakere kan ikke evalueres samlet under Del 3 som et resultat av de ulike leietakernes ledelsespraksis og forskjellene mellom disse.

27 Del 3 - Bruk Til forskjell fra Del 1 og Del 2 av BREEAM In-Use, har Del 3 minstekrav ved enkelte spørsmål. Minstekrav relaterer til det svaralternativet som må være valgt for å oppnå en spesifikk klassifisering. Under del 3 er man altså nødt til, for å kunne oppnå en spesifikk klassifisering, å vise samsvar med de minstekravene som gjelder for denne klassifiseringen eller bedre. Del 3 er spesifikk til den bygningstypen som evalueres foreløpig er det kun kontorbygg/virksomhet som kan evalueres. Handelsvare og helsebygg er versjoner som er under utvikling. Resultatene fra Del 2 av BREEAM In-Use tas med videre i resultatgenerering i Del 3. Forvaltning og drift er av betydning for bruk, derfor legger man sammen resultatene fra del 2 når resultatene fra del 3 beregnes. Del 3 av BREEAM In-Use kan bli brukt som et alternativ eller i kombinasjon med ISO (miljøstyringssystem), ISO (energi), ISO (samfunnsansvar)

28 Oppsummering - system

29 BREEAM In-Use Statistikk Benchmarking-muligheter Statistikk er tilgjengelig på Statistikken inkluderer: Eiendommer sertifisert per land Alderen på eiendommer sertifisert Sertifikater per bygningstype Klassifisering oppnådd ulike bygningsaldere

30 4. Revidering og sertifisering (Seksjon 4 av 8) Protecting People, Property and the Planet

31 BREEAM In-Use prosessen BREEAM In-Use er en syklisk/gjentakende prosess som er designet for å engasjere til kontinuerlige forbedringer Prosessen er initiert av brukeren ved registrering av deres organisasjon Brukeren registrerer prosjektdata for objektet som ønskes evaluert Brukeren kan benytte BREEAM In-Use som et rent internverktøy/system (kun evaluering) og kan bruke uverifiserte data for å forbedre deres prosesser frem mot en evt. sertifisering. Brukerne må engasjere en BREEAM In-Use revisor for å kunne verifisere data/resultater og innstille på utstedelse av sertifikat Revisorer kan gi rådgivning i forbindelse med en sertifiseringsprosess for å hjelpe brukere å forbedre deres eiendom, forvaltning eller bruk. Neste slide forklarer sertifiseringsprosessen ved BREEAM In-Use

32 Flytskjema for sertifisering Innføringskurs Eksamen Registrering av prosjekt Tilgang på verktøy Revisor verifiserer Sertifikatutstedelse Pre-evaluering Analyse/resultatgenerering Del 1 Eiendom Del 2 Forvaltning Del 3 Bruk Kontinuerlig utvikling

33 Sertifiseringsprosessen Pre-evalueringer og resultatene herfra kan verifiseres av en lisensiert BREEAM In-Use revisor Revisor kan søke om sertifikatutstedelse som et resultat av en suksessfull revidering (inkl. befaring) Revisorer må kontraheres av egne selskap som tilbyr denne tjenesten. Kontrakten må være på plass før revisortjenesten kan påbegynnes.

34 Definere et objekt for evaluering Protecting People, Property and the Planet

35 Definere et objekt for evaluering begrepet eiendom Omfanget av en BREEAM In-Use evaluering er definert av eiendomsgrensene/evalueringsobjektet. Eiendom i denne sammenheng betyr; En hel bygning, en del av bygning, en etasje, en fløy, etc. I tilfeller hvor eiendom er definert som kun en del av en bygning må evalueringen inkludere alle relevante fasiliteter og tjenesteområder. Dette kan omfatte fasiliteter og tjenesteområder som er felles for hele eiendommen. En eiendom inkluderer normalt ikke mer enn en bygning. Unntaket er en situasjon hvor flere bygg er koblet og deler tjenester som dekker størstedelen av deres behov. Bygningene må også være lignende med hensyn til fysisk ytelse (klimaskjerm) for eksempel design og alder. Policys/prosedyrer må være de samme på tvers av alle bygningene.

36 Generelle regler for å definere «eiendom» BREEAM In-Use har blitt utformet for å dekke eiendommer som er i bruk (befolket) Det må være en lukket bygningskropp Bygninger slik som fleretasjes bilparkering kan ikke evalueres mot BREEAM In-Use Eiendommer hvor det er flere leietakere kan evalueres på ulike måter relatert til systemets tre deler

37 Registrering av et eiendom/evalueringsobjekt Registreringen av en eiendom består av et skjema hvor grunnleggende eiendomsdetaljer fremgår. Dette omfatter eiendomsreferanse, adresse, type bygning, byggeår, etc. Registreringen er gyldig i 12 måneder fra datoen hvor prosjektet er registrert eller frem til sertifisering. P.t: Registrering skjer via forespørsel på mail

38 Evaluering Protecting People, Property and the Planet

39 Evaluering av eiendom Pre-evaluering Så snart eiendom/evalueringsobjektet er registrert vil verktøyet tilsendes bruker. I tilfeller hvor flere eiendommer eller porteføljer skal evalueres må hver enkelt eiendom registreres. Resultater genereres på bestilling til NGBC. Dette kan gjøres når bruker har gjennomgått systemets spørsmålssett og ønsker å vite hvilken ytelse dette har resultert i. I retur mottar brukeren resultater som viser nåværende miljøytelse fordelt på de tre overordnede evalueringsdelene og de ni miljøkategoriene. For hver registrering er det inkludert inntil to (2) genereringer av uverifiserte resultat fra NGBC.

40 Spørsmålssettet 247 spørsmål Fordelt på Del 1, 2 & 3 og tilhørende miljøkategorier Bruker trenger kun å besvare de spørsmål som er aktuelle til den delen de evaluerer. De fleste spørsmål besvares ved hjelp av drop-down rullgardiner

41 Spørsmål Det er ikke nødvendig å besvare alle spørsmål Desto flere spørsmål som besvares jo høyere er sannsynligheten for å oppnå flere poeng Poeng tildeles på bakgrunn av miljøkvaliteten ved det valgte svaralternativet Det vil ikke være mulig å oppnå poeng ved følgende svaralternativ: - Spørsmål ikke besvart - Nei - Ukjent - Annet Spørsmål som dekker forbruksdata krever de faktiske verdier, hvilket angis ved hjelp av tallverdier. Brukerkommentarer er viktige i forbindelse med sertifisering Valideringstekst/dokumentasjon/referanse må være komplett før sertifisering

42 Resultater og sertifisering Protecting People, Property and the Planet

43 Prosess / Pre-evaluering: 1. Bruker svarer ut verktøyets spørsmålssett 2. Bestiller generering av resultater fra NGBC 3. Mottar resultater/analyse i retur 4. Etablerer handlingsplan?

44 Prosess / Pre-evaluering: BIU-sertifisering bør ikke være en engangsforeteelse. Systemet bør brukes aktivt for kontinuerlig forbedring ISO14001-metodikk: - Planlegge - Utføre Kontinuerlig - Kontrollere forbedring - Korrigere

45 Metode for utregning av resultater og klassifisering Poeng summeres opp for hver kategori «Poeng oppnådd» Score (%): Den prosentvise poengoppnåelsen regnes ut «Poeng oppnådd» dividert/delt på «Poeng tilgjengelig» «Score (%)» multipliseres videre med kategoriens unike vektingstall «Vekting (%)» Resultatet er posten «Endelig bidrag (%)» Summen av «Endelig bidrag (%)» for hver kategori summeres «Total Score» - 58 % tilsvarer klassifiseringen «Very Good»

46 Resultater/analyse: Stående søylediagram som viser prosentvis poengoppnåelse ved hver miljøkategori og samlet ytelse i form av en klassifisering. En kartlegging av miljøforhold as-is Danner et grunnlag for forbedring viser tydelig hvor potensialet ligger - veiledningsfunksjonalitet

47 Klassifiseringer: For hver av de tre delene er det definert seks ulike klassifiseringer som går fra Acceptable til Outstanding. <10% UNCLASSIFIED - >10% ACCEPTABLE >25% PASS >40% GOOD >55% VERY GOOD >70% EXCELLENT >85% OUTSTANDING Merk: Evalueringskriteriene til BREEAM In-Use er ulike de som andre BREEAM-skjema/manualer benytter. Derfor vil ikke en direkte sammenligning kunne gjøres mellom de ulike BREEAMsystemene.

48 Uverifiserte og verifiserte resultater Når verktøyets spørsmålssett er komplett, vil resultatene kunne genereres på bestilling til NGBC. Resultatene vil på en oversiktlig måte vise oppnådde resultat innen hver miljøkategori og hver overordnet del. Disse resultatene er ikke verifisert (uverifisert), men kan brukes internt for å kartlegge; eiendommens egenskaper, områder som har potensiale for forbedring og ledelsesrelatert ytelse. Et annet alternativ på dette stadiet vil være å verifisere resultatene ved hjelp av en BREEAM In-Use lisensiert revisor. En revisor vil i tillegg til å kontrollere dokumentasjon, gjennomføre befaring på eiendommen for å verifisere at informasjonen benyttet som inndata er korrekt. Videre vil revisor på dine vegne innstille på sertifisering.

49 Hva er fordelene av å sertifisere? Gir en uavhengig tredjeparts bekreftelse på miljøytelsen til eiendommen og/eller ledelsessystemer Gir deg muligheten til å publisere/offentliggjøre oppnådde resultat Gir deg konsise og autentiske data for å tydeliggjøre og fremforhandle forbedringstiltak Årlig sertifikatfornyelse gjør det mulig å reflektere rundt de gjeldende prosedyrene og engasjere til forbedring Gir deg muligheten til å sammenligne eiendommer innen en portefølje Sertifikater viser ytelsen innenfor hver enkelt miljøkategori og den samlede ytelsen hver av de tre delene og eiendommen totalt. Sertifiserte eiendommer vil bli oppført på

50 Etter sertifisering Protecting People, Property and the Planet

51 Kvalitetssikring av lisensierte BREEAM In-Use revisorer gjennomføres Det er flere former for kvalitetssikring som vil gjennomføres i regi av NGBC/BRE Global for å sikre at systemets integritet opprettholdes Du kan bli kontaktet i etterkant av sertifisering hvis NGBC/BRE Global gjennomfører en oppfølging av brukeren. Dette vil være et av flere ledd i en evaluering av revisor. Gjennomgang vil ikke ta mer enn 5 minutter og blir i all hovedsak gjort for å kartlegge om du var fornøyd med nivået på tjenesten revisoren ga. Her vil det også være aktuelt å kontrollere at revisor hadde den rette tilnærmingen til prosjektet.

52 Veiledning fra revisor Revisors veiledning kan kun gis etter sertifisering Etter utstedt sertifikat og områder for forbedringer er kartlagt, kan revisorer gi veiledning for hvordan disse forbedringene kan oppnås. Revisorer kan belyse hvilke trender som gjelder for BREEAM In-Usedata, indikere måter å forbedre nåværende praksis og gi generelle anbefalinger. Merk: Ikke alle revisorer vil tilby denne tjenesten. Det er ikke et krav i BREEAM In-Use at denne rollen skal gjøre dette.

53 Sertifikatenes gyldighet Sertifikater er gyldige i ett år fra utstedelse før de må fornyes. Fornyelse av sertifikat er aktuelt i de tilfeller hvor det er ingen signifikante endringer som har skjedd ved eiendommen eller ledelsesprosedyrene. 5 % endring eller mer i prosentvis poengoppnåelse totalt er definert som signifikant Om ingen signifikante endringer har skjedd, vil re-sertifisering av Del 1 og Del 2 ha påkrevd kun en befaring /revidering i en periode på tre år. Sertifikatene for del 1 og 2 kan altså fornyes to ganger etter utstedt sertifikat første gang før en ny full revidering er påkrevd. Ved fornyelse av sertifikat bekrefter bruker at ingen signifikante endringer har skjedd Sertifikater for Del 3 krever en årlig befaring / revidering og re-sertifisering. Det vil si revidering av en oppdatert pre-evaluering. Sertifikatfornyelse viser en pågående satsing på BREEAM In-Use

54 5. De tre rollene i BREEAM In- Use (Bruker, revisor og kvalitetssikring) (Seksjon 5 av 8) Protecting People, Property and the Planet

55 Brukers rolle Protecting People, Property and the Planet

56 Brukerrollen Besvare BREEAM In-Use-verktøyets spørsmålssett / pre-evaluering Angi brukerkommentarer for hvert besvarte spørsmål samsvarsbeskrivelse (påkrevd ved sertifisering) Samle inn bevis/dokumentasjon til bruk for revisor (påkrevd for sertifisering) Engasjere en BREEAM In-Use revisor (påkrevd for sertifisering) Kriterier For å bli en BREEAM In-Use bruker må man fullføre BREEAM In-Use brukertrening (dette kompendiet) og eksaminering Uten å fullføre trening og tilhørende eksamen vil ikke brukere få tilgang til verktøyet

57 Forhold å vurdere i rollen som bruker Hva er intensjonen/hensikten med spørsmålet? Har intensjonen blitt møtt? Er brukerkommentarene komplette? (påkrevd for sertifisering) Er det bevis/dokumentasjon som bekrefter/understøtter dine avgitte svar? (påkrevd for sertifisering) Vil en revisor være tilfreds med fremskaffet bevis/dokumentasjon? Kan svarene forsvares hvis utfordret? For hjelp se: FAQer lokalisert på og Brukerforum etableres egne møter med oppfølging.

58 Revisors rolle Protecting People, Property and the Planet

59 Rollen til en revisor Å uavhengig verifisere svarene og tilhørende dokumentasjon som brukeren har avgitt i spørsmålssettet Å anmode om BREEAM In-Use sertifisering på vegne av brukere Revisorer kan benyttes i forkant av en sertifisering for å fullføre en pre-evaluering og gi rådgivning til bruker. Revisorer kan gi veiledning til brukere etter sertifisering Revisorer er kvalitetssikret av NGBC/BRE En liste over lisensierte revisorer finner du på og

60 Hva kan brukeren forvente av en revidering? Revisoren vil typisk bruke en halv til en full dag på eiendommen i forbindelse med befaring. Tiden det tar vil avhenge av flere forhold; eiendommens størrelse, kompleksitet, etc. Revisor vil typisk samle inn følgende bevis/dokumentasjon: Forsiden av dokumenter Relevante seksjoner av dokumentasjon Kopier av policys Planer og tegninger Fotografier / bilder Revisorer kan gjennomføre intervjuer av beboere / ansatte for å sikre at policys og prosedyrer har blitt implementert

61 Kvalitetssikring Protecting People, Property and the Planet

62 Kvalitetssikringsrollen Gjennomføres av NGBC/BRE Sikrer at systemets kvalitet opprettholdes Minimum 5 % av revisors rapporter og dokumentasjon vil bli etterspurt for gjennomgang av NGBC/BRE Global. Dette er en kvalitetssikring av revisor for å vurdere kvaliteten på gjennomførte sertifiseringer. Kvalitetssikringsprosessen vurderer følgende nøkkelområder: Revisors erfaring Profesjonell adferd i samhandling med andre parter Profesjonell kompetanse på energi- og miljømessige forhold og kalkulasjoner. Samsvar med fastsatte standarder Potensial for bedrageri av revisorer eller deres arbeidsgivere

63 Hva vi forventer av kvalitetssikringen (QA-prossessen) Kvalitetssikring på revideringsprosessen, ikke på selve eiendomsevalueringen Ved kvalitetssikringsprosessen vil mesteparten av informasjonen påkrevd bli innhentet fra revisor. Kun i et fåtall tilfeller vil brukeren bli kontaktet direkte med hensyn på å fremskaffe informasjon /bevis relatert til revisjonsprosessen

64 6. Verktøyet (Seksjon 6 av 8) Protecting People, Property and the Planet

65 Introduksjon til regnearket Bruker svarer ut verktøyets spørsmålssett Resultater fås på bestilling hos NGBC Skjermdump fra verktøyet:

66 Resultater

67 Tilgang på verktøyet Kriterier: Bruker, med bakgrunn i dette kurset og avlagt eksamen, registrerer sine prosjekt til NGBC. NGBC gir tilgang på verktøyet Kostnader for bruk faktureres ved registrering av prosjekt Generelle tips om bruk Verktøyet er regnearkbasert Teknisk manual er verktøyets støttedokumentasjon Formål/intensjon, svaralternativer, samsvarsdokumentasjon og tilleggsinformasjon ved hvert spørsmål angis her. Teknisk manual er forventet lansert medio februar 2014.

68 7. BREEAM-NOR In-Use (Seksjon 7 av 8) Protecting People, Property and the Planet

69 BREEAM In-Use: Et Internasjonalt system BREEAM In-Use kan brukes hvor som helst i verden etter som metodikken er generisk Internasjonalt harmonisert BREEAM In-Use registrerte eiendommer (Januar 2013)

70 BREEAM-NOR In-Use I regi av NGBC har Norge fått tilpasset en norsk versjon av BREEAM In- Use International Spania, Tyskland og Nederland har lansert tilsvarende produkt. Foreløpig er dette en ren oversettelse av den internasjonale utgaven Fremover ut 2014: Brukerorienterte forbedringer Online-system Nasjonale forhold implementeres

71 Brukerforum og teknisk manual Systemets første brukere: Dersom behov/ønske etablerer NGBC et pilotforum for de første som registrerer sine prosjekt. Dette vil være et frivillig tilbud hvor systemets første brukere kan møtes regelmessig for avklaring og diskusjon av ulike forhold Kartlegge evt. behov for justeringer/harmonisering av system mot norske lover/regler Teknisk manual Regnearkets støttedokumentasjon. Supplerende informasjon om hvert spørsmål. Formål, informasjon om samsvar, samsvarsdokumentasjon, tilleggsinformasjon. Forventet lansert i januar/februar

72 Videre fremdrift og anbefalt bruk Lansering av Norsk versjon av BREEAM In-Use International Medio mars vil teknisk manual lanseres Onlinesystemet forventes lansert Første BREEAM In- Use innførings- /brukerkurs arrangeres Medio mai vil teknisk manual foreligge på norsk

73 Online system Et online-system er under utvikling i regi av BRE: - Genererer uverifiserte resultater automatisk - Enkel oversikt over porteføljens samlede ytelse - Tilgang fra alle maskiner - Brukervennlig

74 Enovas støtteprogram 20. november 2013

75 Enovas støtteprogram til byggsektoren Støtte til eksisterende bygg Støtte til enkelttiltak Støtte til ambisiøs rehabilitering (lavenergi/passivhus) Støtte til varmesentraler Investeringsstøtte til ny teknologi for fremtidens bygg Støtte til anlegg Støtte til energieffektive nybygg (lanseres januar 2014)

76 Protecting People, Property and the Planet 8. Informasjon om eksamen (Seksjon 8 av 8)

77 BREEAM In-Use bruker-eksamen Eksamen blir avholdt i regi av NGBC regelmessig. Se ngbc.no for informasjon om når neste mulighet for å avlegge eksamen er. Påmelding via ngbc.no Eksamenssettet består av 23 multiple choice spørsmål Tidsbegrenset til maks 60 minutter Open books -eksamen Klasserom Minimum 60% må være korrekt for å bestå Din godkjente eksamen vil registreres hos NGBC Tilgang til systemet fås på bakgrunn av godkjent eksamen og registrert prosjekt.

78 Protecting People, Property and the Planet For spørsmål om BREEAM In-Use ta kontakt med NGBC på Hilsen Norwegian Green Building Council Kongens gate Oslo

Norsk versjon av BREEAM In-Use International

Norsk versjon av BREEAM In-Use International Protecting People, Property and the Planet Norsk versjon av BREEAM In-Use International BREEAM In-Use vil støtte økt bærekraft i eksisterende bygg. Status pr dato Anders Nohre-Walldén Norwegian Green Building

Detaljer

BREEAM NOR IN-USE. Roy Frivoll Forvaltningsdirektør

BREEAM NOR IN-USE. Roy Frivoll Forvaltningsdirektør BREEAM NOR IN-USE Roy Frivoll Forvaltningsdirektør Avantor - Eiendom for hodet og hjertet Visjon om å være Norges ledende bydelsutvikler Har utviklet Nydalen til å bli et attraktivt sted å bo, jobbe, studere

Detaljer

Kommer sommeren 2013!

Kommer sommeren 2013! Kommer sommeren 2013! BREEAM(NOR) In-Use Hvilke krav og kriterier stilles og hva kan systemet brukes til? Magnus Gevelt Hva er et miljøklassifiseringssystem? Begrepene «klassifisering» og «sertifisering»

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV -14 OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem BREEAM-AP OPPDRAGSNUMMER 832927 OPPDRAGSLEDER Sven Myrdahl Opalic OPPRETTET AV Sven Myrdahl Opalic DATO 30.03.2013 BREEAM Prosessen I dette notatet vil Sweco kort gi en

Detaljer

Eiendomsforvaltning Estate konferanse 15.10.15. Bygg for fremtiden. BREEAM In-Use som nyttig verktøy

Eiendomsforvaltning Estate konferanse 15.10.15. Bygg for fremtiden. BREEAM In-Use som nyttig verktøy 1 Eiendomsforvaltning Estate konferanse 15.10.15 Bygg for fremtiden BREEAM In-Use som nyttig verktøy SWECO NORGE AS Energi og miljø BREEAM AP og revisor BREEAM In-Use bruker og revisor Miljøoppfølgingsplaner

Detaljer

BREEAM-NOR. Konsekvenser for prosjekteringsleder? 18.4.2012 FBA-seminar. Anders Nohre-Walldén. Protecting People, Property and the Planet

BREEAM-NOR. Konsekvenser for prosjekteringsleder? 18.4.2012 FBA-seminar. Anders Nohre-Walldén. Protecting People, Property and the Planet Protecting People, Property and the Planet BREEAM-NOR Konsekvenser for prosjekteringsleder? 18.4.2012 FBA-seminar Anders Nohre-Walldén Part of the BRE Trust Agenda Kort om BREEAM? Hvorfor BREEAM (utfordringen)?

Detaljer

Hvem er jeg? Bachelor Energiteknologi, HIB, 2007 Master industriell økonomi UIS, 2013. Bærekraftentusiast Har BREEAMa siden 2012

Hvem er jeg? Bachelor Energiteknologi, HIB, 2007 Master industriell økonomi UIS, 2013. Bærekraftentusiast Har BREEAMa siden 2012 Hvem er jeg? Åsta Vaaland Veen Energi- og BREEAM-rådgiver avve@niras.com 40636439 Bachelor Energiteknologi, HIB, 2007 Master industriell økonomi UIS, 2013. Bærekraftentusiast Har BREEAMa siden 2012 1 BREEAM-

Detaljer

Driftskonferansen 2014. Roy Frivoll

Driftskonferansen 2014. Roy Frivoll Driftskonferansen 2014 Roy Frivoll BREEAM In Use international Utviklingen, forventninger og ambisjoner Roy Frivoll, Avantor Hvorfor BREEAM In-Use? - Bakgrunn Hvorfor BREEAM In-Use? Communities New Construction

Detaljer

Anders Nohre-Walldén Teknisk ansvarlig BREEAM-NOR HVEM, HVA, HVOR OG NÅR BRANSJEFORENINGEN BSY MEDLEMSMØTE 10-11. OKTOBER 2013

Anders Nohre-Walldén Teknisk ansvarlig BREEAM-NOR HVEM, HVA, HVOR OG NÅR BRANSJEFORENINGEN BSY MEDLEMSMØTE 10-11. OKTOBER 2013 Anders Nohre-Walldén Teknisk ansvarlig BREEAM-NOR HVEM, HVA, HVOR OG NÅR BRANSJEFORENINGEN BSY MEDLEMSMØTE 10-11. OKTOBER 2013 Hvem Norwegian Green Building Council Etablert i september 2010 Høyne miljøstandarden

Detaljer

Markedsdrevet innovasjon i byggesektoren

Markedsdrevet innovasjon i byggesektoren Protecting People, Property and the Planet Markedsdrevet innovasjon i byggesektoren Anders Nohre-Walldén Utviklingssjef, NGBC Part of the BRE Trust «Oppgaven» Markedsdrevet innovasjon i byggesektoren.

Detaljer

Miljøstrategi med tydelige ambisjoner Presentasjon: Grønne bygg og BREEAM Communities

Miljøstrategi med tydelige ambisjoner Presentasjon: Grønne bygg og BREEAM Communities Miljøstrategi med tydelige ambisjoner Ressursforbruk Kunde og marked Organisasjon Samfunn Ressursforbruk henspiller på Roms reduksjonsmål innen ressurskategorier som energi, avfall, vann, materialer og

Detaljer

Rom Eiendoms miljøambisjoner. Hallvard Ekker og Lise Sunsby 2. oktober 2014 Tevas Fagdag 2014 Bergen

Rom Eiendoms miljøambisjoner. Hallvard Ekker og Lise Sunsby 2. oktober 2014 Tevas Fagdag 2014 Bergen Rom Eiendoms miljøambisjoner Hallvard Ekker og Lise Sunsby 2. oktober 2014 Tevas Fagdag 2014 Bergen Rom Eiendoms miljøambisjoner Tema i dag 1. Kort om Rom Eiendom 2. Hva var bakgrunn for miljøengasjementet?

Detaljer

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS Fra idé til virkelighet Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS ENOVA seminar 1. oktober 2013 DNB Næringseiendom 2. kvartal 2013 En av Norges største private eiendomsforvaltere 100 % eid

Detaljer

VEILEDER BREEAM-NOR Ola Moa Gausen WSP Norge E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S S E

VEILEDER BREEAM-NOR Ola Moa Gausen WSP Norge E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S S E VEILEDER BREEAM-NOR Ola Moa Gausen WSP Norge B A 2 0 1 5 - E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S S E Behov for veiledere BREEAM-NOR er kommet for å bli Men.. - 33 av 50 sertifikater utstedt i

Detaljer

Inger Andresen og Katharina Bramslev Seniorrådgivere NGBC BREEAM-NOR MATERIALKRAV

Inger Andresen og Katharina Bramslev Seniorrådgivere NGBC BREEAM-NOR MATERIALKRAV Inger Andresen og Katharina Bramslev Seniorrådgivere NGBC BREEAM-NOR MATERIALKRAV Building Research Establishment Environmental Assessment Method BREEAM-NOR synligjør byggets kvalitetsnivå Bygget kan utvikles

Detaljer

Fra idé til virkelighet DNB Næringseiendom AS. Erlend Simonsen Teknisk Direktør 16.okt. 2012

Fra idé til virkelighet DNB Næringseiendom AS. Erlend Simonsen Teknisk Direktør 16.okt. 2012 Fra idé til virkelighet DNB Næringseiendom AS Erlend Simonsen Teknisk Direktør 16.okt. 2012 Agenda DNB Næringseiendom AS og vår Miljøstrategi ENOVA program 2007-2012 ENOVA program 2012-2016 Suksess kriterier

Detaljer

Driftskonferansen 2013. Roy Frivoll

Driftskonferansen 2013. Roy Frivoll Driftskonferansen 2013 Roy Frivoll BREEAM In Use international Utviklingen, forventninger og ambisjoner Roy Frivoll, Avantor Hvorfor BREEAM In Use? Bakgrunn Hvorfor BREEAM In Use? Communities New Construction

Detaljer

Energimerking av bygninger

Energimerking av bygninger Energimerking av bygninger 1 Bakgrunn for energimerkeordningen EU s Bygningsenergidirektiv, Energy Performance of Buildings Directive, EPBD Mål Redusere primærenergibehovet i byggsektoren Redusere CO 2

Detaljer

Kunsterisk utsmykning av BREEAM-NOR-bygg

Kunsterisk utsmykning av BREEAM-NOR-bygg Kunsterisk utsmykning av BREEAM-NOR-bygg FORSIDEN STANDARDLØSNING SPESIALTILPASSING KONTAKT NGBC kan nå tilby en løsning for kunstnerisk utsmykning av BREEAM-NOR-klassifiserte bygg, som et alternativ til

Detaljer

Ane T. Brunvoll. Passivhus i en større global og nasjonal sammenheng

Ane T. Brunvoll. Passivhus i en større global og nasjonal sammenheng Ane T. Brunvoll Passivhus i en større global og nasjonal sammenheng 1 Misjon Bidra aktivt til en bærekraftig utvikling av samfunnet 2 EU energibruk EU sikter mot nullutslippsbygg - nye bygg skal i 2020

Detaljer

BREEAM-NOR og SINTEF Teknisk Godkjenning

BREEAM-NOR og SINTEF Teknisk Godkjenning Protecting People, Property and the Planet BREEAM-NOR og SINTEF Teknisk Godkjenning Kontakt- og informasjonsmøte om produktdokumentasjon, SINTEF Certification, 10 februar 2016 Kjersti Folvik, Norwegian

Detaljer

Kjersti Folvik NGBC/ Multiconsult BREEAM-NOR MATERIALKRAV FROKOSTSEMINAR VIRKE 17. 09.2013

Kjersti Folvik NGBC/ Multiconsult BREEAM-NOR MATERIALKRAV FROKOSTSEMINAR VIRKE 17. 09.2013 Kjersti Folvik NGBC/ Multiconsult BREEAM-NOR MATERIALKRAV FROKOSTSEMINAR VIRKE 17. 09.2013 Building Research Establishment Environmental Assessment Method BREEAM-NOR synligjør byggets kvalitetsnivå Bygget

Detaljer

Frokostmøte «Fremtidens Byer» i Bergen Statens byggeskikkpris 2014 Schweigaards gate 21 og 23

Frokostmøte «Fremtidens Byer» i Bergen Statens byggeskikkpris 2014 Schweigaards gate 21 og 23 Frokostmøte «Fremtidens Byer» i Bergen Statens byggeskikkpris 2014 Schweigaards gate 21 og 23 10.09.2014 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Introduksjon -Kort om Rom Eiendom v/eyvind Skaar 2. Arkitektur

Detaljer

Bærekraftig utvikling av næringsbygg i DNB Fagdag TEVAS - 2. oktober 2014

Bærekraftig utvikling av næringsbygg i DNB Fagdag TEVAS - 2. oktober 2014 Bærekraftig utvikling av næringsbygg i DNB Fagdag TEVAS - 2. oktober 2014 Adm. Direktør Gro K. Boge Hvorfor eiendom? Agenda Bærekraftig verdiskapning i DNB DNB Næringseiendoms miljøstrategi og målsettinger

Detaljer

BREEAM NOR hvordan pa virker dette valg av byggevarer / Nytt i 2015

BREEAM NOR hvordan pa virker dette valg av byggevarer / Nytt i 2015 Protecting People, Property and the Planet BREEAM NOR hvordan pa virker dette valg av byggevarer / Nytt i 2015 Part of the BRE Trust Energi Helse og innemiljø Materialer Transport Avfall Ledelse Arealbruk/Økologi

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Victoria Ward Siv Inderdal Eklo 2013-07-23 1 of 6 INNHOLD 1 BAKGRUNN OG FORMÅL MED SERTIFISERINGSORDNINGEN... 3 2 DEFINISJONER... 3 3 RUTINER

Detaljer

BREEAM Erfaringer med nye moduler om avfall og materialer. Basert på utbyggingen av Asker Panorama

BREEAM Erfaringer med nye moduler om avfall og materialer. Basert på utbyggingen av Asker Panorama BREEAM Erfaringer med nye moduler om avfall og materialer. Basert på utbyggingen av Asker Panorama Av Yngvar Bekkevold 2016-01-27 OKK Entreprenør 1 OKK ble grunnlagt i Drammen 2. juli 1945 av Ole K Karlsen.

Detaljer

Kathrine Strøm, utviklingssjef bærekraftig planlegging i COWI. 12:30-13:30: Hva er nå egentlig bærekraftig landskapsarkitektur og Breeam Communities?

Kathrine Strøm, utviklingssjef bærekraftig planlegging i COWI. 12:30-13:30: Hva er nå egentlig bærekraftig landskapsarkitektur og Breeam Communities? 1 Kurs i bærekraftig landskapsarkitektur Kathrine Strøm, utviklingssjef bærekraftig planlegging i COWI Cecilie Høgden Mæle, landskapsarkitekt i COWI 1 Program 12:30-13:30: Hva er nå egentlig bærekraftig

Detaljer

Energibruk i yrkesbygg

Energibruk i yrkesbygg Energibruk i yrkesbygg Endringer Enovas støtteprogram Nytt støtteprogram for eksisterende bygg 19.06.2013 Magni Fossbakken/Ole Aksel Sivertsen Nybygg/rehabilitering Energimerkeordningen BREEAM Nor/BREEAM

Detaljer

Energieffektive bygg. Katharina Bramslev Grønn Byggallianse 13.09.11

Energieffektive bygg. Katharina Bramslev Grønn Byggallianse 13.09.11 Energieffektive bygg Katharina Bramslev Grønn Byggallianse 13.09.11 1 Skanska Eiendomsutvikling Storebrand Eiendom Forsvarsbygg Aspelin Ramm Statsbygg Avantor OBOS Statoil Pecunia Hav Eiendom Vital Eiendom

Detaljer

BREEAM OG PASSIVHUSSTANDARD TONEHEIM INTERNAT

BREEAM OG PASSIVHUSSTANDARD TONEHEIM INTERNAT BREEAM OG PASSIVHUSSTANDARD TONEHEIM INTERNAT SIV.ARK. ANDREW HOLT ING. HANNE GRO KORSVOLD ARCHITECTOPIA HJELLNES CONSULT AS Studentinternat, Toneheim Folkehøgskole, Ridabu Bilde: Aursand og Spangen Oppdragsgiver:

Detaljer

Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen?

Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen? Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen? Direktør teknisk stab, Lise Kristin Sunsby, Rom Eiendom AS Bedre byrom der mennesker møtes 1. Kort om ROM Eiendom 2. Samfunnsoppdrag 3. Miljøstrategi

Detaljer

Fremtidsvisjoner mot 2030. 06.02.2014, Hallvard Ekker, fagansvarlig tekniske anlegg

Fremtidsvisjoner mot 2030. 06.02.2014, Hallvard Ekker, fagansvarlig tekniske anlegg Fremtidsvisjoner mot 2030 06.02.2014, Hallvard Ekker, fagansvarlig tekniske anlegg 1. Kort om Rom 2. Roms miljøstrategi 3. Hvordan skape bærekraftige bygg 1. BREEAM NOR og Schweigaardsgate 21-23 som eksempel

Detaljer

Miljøinnkjøp i Agder

Miljøinnkjøp i Agder Miljøinnkjøp i Agder Miljøet trenger tre ting Miljø i det offentlige regelverket Lov om offentlige anskaffelser 6.Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

Energistyring av industrien etter Forurensningsloven. Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard

Energistyring av industrien etter Forurensningsloven. Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard Energistyring av industrien etter Forurensningsloven Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard Innhold Hvorfor velge energiledelse Tillatelsens krav til energiledelse Energiledelse etter NS og BREF

Detaljer

BREEAM-NOR Nye materialkrav? EPD-Norges Årsmøte 15. Juni 2015 Part of the BRE Trust

BREEAM-NOR Nye materialkrav? EPD-Norges Årsmøte 15. Juni 2015 Part of the BRE Trust Protecting People, Property and the Planet BREEAM-NOR Nye materialkrav? EPD-Norges Årsmøte 15. Juni 2015 Part of the BRE Trust Energi Helse og innemiljø Materialer Transport Avfall Ledelse Arealbruk/Økologi

Detaljer

BREEAM NOR i praksis 8 mars 2012

BREEAM NOR i praksis 8 mars 2012 Privat eller offentlig etterspørsel etter BREEAM NOR sertifiserte bygg? I Norge: Private Byggherrer og leietagere? I Storbritannia: Offentlig og Private Byggherrer og leietagere The UK Government has set

Detaljer

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS Fra idé til virkelighet Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS ENOVA seminar 17. september 2013 Mennesker og miljø hvorfor skal vi bry oss DNB ønsker, som Norges største bank, å være et

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

Miljøledelse. Byggenæringen - grønn innkjøper og leverandør til det offentlige. Petter Eiken, Adm.dir. Rom Eiendom 25 November 2014

Miljøledelse. Byggenæringen - grønn innkjøper og leverandør til det offentlige. Petter Eiken, Adm.dir. Rom Eiendom 25 November 2014 Miljøledelse Petter Eiken, Adm.dir. Rom Eiendom 25 November 2014 Byggenæringen - grønn innkjøper og leverandør til det offentlige Bedre byrom der mennesker møtes Rom Eiendom i tall: Eiendommer 2200 Bygg

Detaljer

Erfaringer med energieffektiv drift

Erfaringer med energieffektiv drift Erfaringer med energieffektiv drift Hva er Grønt Lederskap? 2 det skal gå en grønn tråd i alt vi foretar oss Sektor Gruppen har ambisjon om å bli synlig som en ansvarlig miljø- og samfunnsaktør. For å

Detaljer

Hvordan løse utfordringer (med en miljømessig vinkling) Roy Frivoll Forvaltningsdirektør 12.11.2012

Hvordan løse utfordringer (med en miljømessig vinkling) Roy Frivoll Forvaltningsdirektør 12.11.2012 Hvordan løse utfordringer (med en miljømessig vinkling) Roy Frivoll Forvaltningsdirektør 12.11.2012 FORANKRING AV MILJØSTRATEGI / FOKUS avantor.no avantor.no Miljøsertifisert ISO 14001 utslipp til luft,vann

Detaljer

Miljøambisjon på enkeltbygg kontra område

Miljøambisjon på enkeltbygg kontra område Miljøambisjon på enkeltbygg kontra område Grønn frokost, Stavanger Sør, 5. desember 2012 Sylvia Skar, energi- og miljørådgiver, Norconsult shs@norconsult.no Bærekraft Miljøkapital naturressurser Sosial

Detaljer

Riktig med en gang ved hjelp av BREEAM-NOR

Riktig med en gang ved hjelp av BREEAM-NOR Protecting People, Property and the Planet Riktig med en gang ved hjelp av BREEAM-NOR Riktig med en gang-konferansen 11.06.2015 Anders Nohre-Walldén Utviklingssjef, NGBC Anders.nohrewallden@ngbc.no, 93234955

Detaljer

Grønne leieavtaler - nøkkelen til eie/leie-barrieren

Grønne leieavtaler - nøkkelen til eie/leie-barrieren Grønne leieavtaler - nøkkelen til eie/leie-barrieren Bransjeforening for ledende eiendomsaktører MEDLEMMENE MANDATET "Norsk Eiendom arbeider for forutsigbare rammer og handlingsrom som legger til rette

Detaljer

Energi i bygg 2015 Heidi Lyngstad, miljøsjef KLP Eiendom. Grønne leieavtaler noe for fremtiden?

Energi i bygg 2015 Heidi Lyngstad, miljøsjef KLP Eiendom. Grønne leieavtaler noe for fremtiden? Energi i bygg 2015 Heidi Lyngstad, miljøsjef KLP Eiendom Grønne leieavtaler noe for fremtiden? Folk bryr seg! Bare det ikke er for dyrt? Det handler om å lytte til hverandres behov og fordele kostnadene

Detaljer

BREEAM-NOR - Et helhetlig perspektiv på bærekraft Seminar på Treteknisk 29.april 2015

BREEAM-NOR - Et helhetlig perspektiv på bærekraft Seminar på Treteknisk 29.april 2015 Protecting People, Property and the Planet BREEAM-NOR - Et helhetlig perspektiv på bærekraft Seminar på Treteknisk 29.april 2015 Part of the BRE Trust BREEAM utbredelse Verdens mest brukte miljøklassifiseringssystem

Detaljer

Future Built Østensjøveien 27.miljøvennlig kontorbygg

Future Built Østensjøveien 27.miljøvennlig kontorbygg Future Built Østensjøveien 27.miljøvennlig kontorbygg Christian Hvass, Utviklingssjef NCC Property Development Norsk ståldag 3.11.2011 07.11.2011 NCC Construction AS 1 Ledende i Norden innen byggog eiendomsutvikling

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Ofte stilte spørsmål.

Ofte stilte spørsmål. Ofte stilte spørsmål. Spm.1 Hvordan kan det dokumenteres / bevises at de ansatte er kjent med visjon, formål og kvalitetspolitikk? SVAR.1 Dette kan vises gjennom samme type tilbakemeldinger fra hver av

Detaljer

BREEAM In-Use International. Teknisk veileder. SD 5101A 1.0:2016 Utgivelsesdato: 24.04.2016

BREEAM In-Use International. Teknisk veileder. SD 5101A 1.0:2016 Utgivelsesdato: 24.04.2016 Teknisk veileder SD 5101A 0:2016 Utgivelsesdato: 24.04.2016 Vilkår Ansvarsfraskrivelse Norsk: Dette er en norsk språkversjon av BRE Global sitt dokument SD221: BREEAM In-Use International 2015 V0 og har

Detaljer

..nå også BREEAM Kontakt oss for å vite mer om hva vi kan bistå med 932 34 955 /anders.nohrewallden@asplanviak.no

..nå også BREEAM Kontakt oss for å vite mer om hva vi kan bistå med 932 34 955 /anders.nohrewallden@asplanviak.no ..nå også BREEAM Kontakt oss for å vite mer om hva vi kan bistå med 932 34 955 /anders.nohrewallden@asplanviak.no Annonse BREEAM-NOR Konsekvenser for prosjekteringsleder? Anders Nohre-Walldén 27.09.2012

Detaljer

Byggeledelse for prosjekter med høye miljøambisjoner Kursdagene NTNU - 07.01.15

Byggeledelse for prosjekter med høye miljøambisjoner Kursdagene NTNU - 07.01.15 Byggeledelse for prosjekter med høye miljøambisjoner Kursdagene NTNU - 07.01.15 Agenda Hva er «høye miljøambisjoner»? Hvilke krav stilles til miljøprosjekter? Byggeledelse i miljøprosjekter vs «vanlige»

Detaljer

Endringer i ISO-standarder

Endringer i ISO-standarder Endringer i ISO-standarder Hva betyr det for din organisasjon at ISO-standardene er i endring? 1 SAFER, SMARTER, GREENER Bakgrunn Bakgrunnen for endringene i ISO-standardene er flere: Standardene møter

Detaljer

NCCs miljøarbeide - om BREEAM

NCCs miljøarbeide - om BREEAM NCCs miljøarbeide - om BREEAM I tillegg til verdiene ærlighet, respekt og tillit, er tre begreper spesielt viktig i vårt arbeide. Fokus Enkelhet Ansvar NCC 2009-12-10 2 NCCs visjon er å bli det ledende

Detaljer

Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og miljømål

Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og miljømål Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 301 2012/20 Tor-Arne Haug/Asbjørn Elde Bodø, 15.2.2013 Styresak 14-2013 Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og miljømål Formål/sammendrag

Detaljer

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo Entra med staten som eier i et krevende marked. Hva er Entras miljøprofil? Fredrik Selmersvei 4, Oslo Dette er Entra Eiendomsselskap med prosjektutvikling, utleie og drift Eid av Nærings og Handelsdepartementet

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Fra data til innsikt. Om prosjektet

Fra data til innsikt. Om prosjektet Fra data til innsikt DEFINERE FOKUS Om prosjektet De store produksjonsselskapene innen olje og gass må hele tiden strebe etter å effektivisere drift og øke sikkerheten på sine installasjoner. For å støtte

Detaljer

Virksomhetens skal gjennomføre vernerunde minst en gang i året.

Virksomhetens skal gjennomføre vernerunde minst en gang i året. 0 Felles kriterier Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK kan oppfylles

Detaljer

BREEAM Communities 2012

BREEAM Communities 2012 Protecting People, Property and the Planet BREEAM Communities 2012 Anders Nohre-Walldén, Asplan Viak Bilder gjengitt med tillatelse fra BRE Part of the BRE Trust BREEAM skjema spesifikk respons til hvert

Detaljer

BREEAM COMMUNITIES OG NORSK PLANPROSESS

BREEAM COMMUNITIES OG NORSK PLANPROSESS Oppdragsgiver NGBC 2014-02-19 BREEAM COMMUNITIES OG NORSK PLANPROSESS KOMPARATIV ANALYSE KOMPARATIV ANALYSE 3 (24) BREEAM COMMUNITIES OG NORSK PLANPROSESS KOMPARATIV ANALYSE Oppdragsnr.: 1350002495 Oppdragsnavn:

Detaljer

Revidert EN-473, konsekvenser for opplæring og sertifisering: PDF laget med uregistrert versjon av FinePrint pdffactory http://www.westsoft.

Revidert EN-473, konsekvenser for opplæring og sertifisering: PDF laget med uregistrert versjon av FinePrint pdffactory http://www.westsoft. Revidert EN-473, konsekvenser for opplæring og sertifisering: ENDRINGER I HOVEDTREKK: NDT kurs skal være godkjent av Sertifiseringsorganet, og utviklet iht fastsatte kriterier. Endringer i kursvarighet

Detaljer

Agora inattikas web-baserte samhandlingsvektøy

Agora inattikas web-baserte samhandlingsvektøy inattika AS Astrids vei 1 1473 Lørenskog www.inattika.no e-post: post@inattika.no inattika AS ble formelt opprettet i 4. kvartal 2008 og har kontorer på Skårer i Lørenskog kommune. Vi utvikler web-baserte

Detaljer

Norsk Skogsertifisering

Norsk Skogsertifisering 2 Systemsertifisering ISO 140011/PEFC FM 2014.05.07-9 Sertifiseringsomfang: Rådgivning, opplæring og revisjon med det formål at avtaletilknyttede skogeiendommer skal tilfredsstille kravene til miljøstyring

Detaljer

Innspill til statssekretærens innlegg på NVEs energimerkeseminar 2.2.2012

Innspill til statssekretærens innlegg på NVEs energimerkeseminar 2.2.2012 Innspill til statssekretærens innlegg på NVEs energimerkeseminar 2.2.2012 Energibruk i bygg Norske bygg står for omtrent 40 prosent av den stasjonære energibruken i Norge. Dette tilsvarer om lag 80 TWh

Detaljer

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner v/marit Norberg og Siv Wergeland Kort om oss Bergensbasert konsulentselskap stiftet

Detaljer

BREEAM-nor kort innføring. Oslo, desember 2011

BREEAM-nor kort innføring. Oslo, desember 2011 BREEAM-nor kort innføring Oslo, desember 2011 Deklarering og dokumentasjon Merking BRE Trust BRE Global BRE Bærekraftighet Brann & Sikkerhet Sertifisering Rådgivning Hva er BREEAM? En miljøklassifiseringsmetode,

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 ISO 14001 Krav til ledelsens gjennomgåelse 4.6 Ledelsens gjennomgåelse Organisasjonens øverste ledelse skal gjennomgå miljøstyringssystemet

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Sverre Østvold. Property Manager - Steen & Strøm Norge AS. Driftsleders rolle.

Sverre Østvold. Property Manager - Steen & Strøm Norge AS. Driftsleders rolle. 1 Sverre Østvold Property Manager - Steen & Strøm Norge AS Driftsleders rolle. 2008 til 2010 driftsleder ved Åsane Storsenter i Bergen som i 2010 ble kåret til årets driftsteam blant kjøpesentre i Norge.

Detaljer

152 MEDLEMMER. Concerned 20 % Activ 70 % Positive 95 %

152 MEDLEMMER. Concerned 20 % Activ 70 % Positive 95 % 152 MEDLEMMER 3 Byer Oslo, Bergen, Trondheim 1 Leietaker 48 Eiendom 33 Industri Entreprenører 49 Arkitekter og konsulenter 10 NGOs og andre UNEP The building sector is responsible for more than a third

Detaljer

Klimaregnskap hvordan kan det gjennomføres?

Klimaregnskap hvordan kan det gjennomføres? Klimanøytral stat - hva innebærer det for din virksomhet? Klimaregnskap hvordan kan det gjennomføres? Oslo 13. september 2011 Per Otto Larsen Faglig leder CO2focus AS E-post: perotto@co2focus.com Tlf:

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidspartene Denne avtalen regulerer samarbeidet mellom Norsk Industri og Enova SF. Hva samarbeidsavtalen gjelder Denne avtalen gjelder

Detaljer

Enovas tilbud til byggsektoren. Jan Peter Amundal 6. februar 2014

Enovas tilbud til byggsektoren. Jan Peter Amundal 6. februar 2014 Enovas tilbud til byggsektoren Jan Peter Amundal 6. februar 2014 Enova SF Vår visjon Et energieffektivt og fornybart Norge Vårt ansvar Fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om utviklingen av ny BREEAM- NOR manual

Åpent informasjonsmøte om utviklingen av ny BREEAM- NOR manual Protecting People, Property and the Planet Åpent informasjonsmøte om utviklingen av ny BREEAM- NOR manual Status i arbeidet så langt og hva vi skal fokusere på videre. Anders Nohre-Walldén, Utviklingssjef,

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

Ny ISO 9001:2015. Disclaimer:

Ny ISO 9001:2015. Disclaimer: Ny ISO 9001:2015 Disclaimer: Presentasjon basert på draft versjon Subjektiv vurdering av endringer Subjektiv vurdering av hva som oppfattes som viktig Representerer ikke et sertifiseringsorgan Ny ISO 9001:2015

Detaljer

Nye ISO 14001:2015. Utvalgte temaer SPESIELLE FAGLIGE ENDRINGER

Nye ISO 14001:2015. Utvalgte temaer SPESIELLE FAGLIGE ENDRINGER Nye ISO 14001:2015 Utvalgte temaer SPESIELLE FAGLIGE ENDRINGER Virksomhetsledelsens rolle 1 Ledelse og lederskap Skille mellom organisatorisk enhet og prosess Top management Øverste ledelse Leadership

Detaljer

Status og fremdriftsplan for Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Status og fremdriftsplan for Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering Internett: www.skde.no SAK 3-2008-1 Postadresse: SKDE, Postboks 100, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø Dato: 28. nov. 2008 Besøksadresse: Plan

Detaljer

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg FYLLINGSDALEN IDR. HALL HJALMAR BRANTINGS VEI 11

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg FYLLINGSDALEN IDR. HALL HJALMAR BRANTINGS VEI 11 Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg FYLLINGSDALEN IDR. HALL HJALMAR BRANTINGS VEI 11 14.08.2013 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Plantegninger 2. Enkel energivurdering 3. Aktsomhetsrapport 4. Radonmåling

Detaljer

Miljøeffektive bygg er god økonomi både for lommeboka, samfunnet og omdømmet. Aldri tidligere har byggenæringen opplevd et sterkere miljøfokus.

Miljøeffektive bygg er god økonomi både for lommeboka, samfunnet og omdømmet. Aldri tidligere har byggenæringen opplevd et sterkere miljøfokus. 2014 Det grønnes i Norge Miljøeffektive bygg er god økonomi både for lommeboka, samfunnet og omdømmet. Aldri tidligere har byggenæringen opplevd et sterkere miljøfokus. Grønn Byggallianse er Norges største

Detaljer

Kirsten Leidal Rådgiver, Stiftelsen Miljøfyrtårn

Kirsten Leidal Rådgiver, Stiftelsen Miljøfyrtårn Kirsten Leidal Rådgiver, Stiftelsen Miljøfyrtårn Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Detaljer

Enalyzer Norge. Nice to know - ESS

Enalyzer Norge. Nice to know - ESS Enalyzer Norge Nice to know - ESS Oversikt Generelle tanker omkring spørsmålsformulering Typiske utfordringer ved de forskjellige spørsmålstyper Typiske utfordringer i lanseringsdelen Husk at folk gjør

Detaljer

Energiledelse i byggsektoren gir resultater

Energiledelse i byggsektoren gir resultater Energiledelse i byggsektoren gir resultater Fakta om Enova SF Stiftet i 2001 Drift fra 1. jan 2002 Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad 53 ansatte Trondheim Oppgaver: forvalte Energifondet, rådgiver

Detaljer

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Miljøsertifisering av SiV 2013 Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Sykehuset i Vestfold arbeid fram mot sertfisering 2011 2012 Informasjon forankring ledernivå

Detaljer

Bygningsintegrerte solceller på Oseana og Powerhouse Kjørbo

Bygningsintegrerte solceller på Oseana og Powerhouse Kjørbo Bygningsintegrerte solceller på Oseana og Powerhouse Kjørbo Asplan Viak AS Peter Bernhard pb@asplanviak.no 16.Juni 2014, Oseana Kunst- og Kultursenter, Os BIPV Oseana Kunst- og kultursenter Norges største

Detaljer

Oppstart Miljøfyrtårn. Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS

Oppstart Miljøfyrtårn. Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS Oppstart Miljøfyrtårn Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS Miljøfyrtårn er Miljøledelse! MILJØLEDELSE M-rutiner etableres - Energi, avfall, innkjøp, transport, rapportering M-rutiner integreres

Detaljer

Miljøstyringssystem for Holtålen kommune

Miljøstyringssystem for Holtålen kommune Miljøstyringssystem for Holtålen kommune Kravene til miljøstyringssystem etter ISO 14001 4.1 Generelle krav Organisasjonen skal etablere, dokumentere, iverksette, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre

Detaljer

Eksisterende bygg Ole Aksel Sivertsen Tromsø juni 2013

Eksisterende bygg Ole Aksel Sivertsen Tromsø juni 2013 Eksisterende bygg Ole Aksel Sivertsen Tromsø juni 2013 Målgruppe Byggeiere Leietagere Boligsameier/borettslag. Små, mellomstore og store aktører Rådgivere og andre kompetente aktører kan bistå, men kan

Detaljer

BLI KJENT MED BREEAM-NOR

BLI KJENT MED BREEAM-NOR Katharina Bramslev Seniorrådgiver NGBC BLI KJENT MED BREEAM-NOR HVORDAN KAN OFFENTLIGE BYGGEPROSJEKTER BRUKE BREEAM-NOR STANDARDEN OG HVORFOR? BYGGKONFERANSEN 2012, DIFI Building Research Establishment

Detaljer

Sertifisering av personell innen kvalitet- miljø og risikostyring. Hvorfor er akkreditert sertifisering viktig?

Sertifisering av personell innen kvalitet- miljø og risikostyring. Hvorfor er akkreditert sertifisering viktig? Sertifisering av personell innen kvalitet- miljø og risikostyring Hvorfor er akkreditert sertifisering viktig? Hva er sertifisering? «Alle» kan i prinsippet foreta sertifisering «En sertifisering refererer

Detaljer

Hvilke krav stilles til forurenset grunn ved BREEAM-sertifisering av bygg og områder?

Hvilke krav stilles til forurenset grunn ved BREEAM-sertifisering av bygg og områder? Hvilke krav stilles til forurenset grunn ved BREEAM-sertifisering av bygg og områder? Miljøringens temamøte juni 2014 Massehåndtering aktuelle løsninger og fremtidige perspektiver Ida Kristine Buraas,

Detaljer

NS-EN ISO/IEC 17021-1

NS-EN ISO/IEC 17021-1 Guri Kjørven, 2015-12-02 NS-EN ISO/IEC 17021-1 SAMSVARSVURDERING - KRAV TIL ORGANER SOM TILBYR REVISJON OG SERTIFISERING AV LEDELSESSYSTEMER - DEL 1: KRAV Historikk ISO/IEC 17021:2006 Erstattet Guides

Detaljer

Sertifisørens rolle. Sertifisøren: viktig og kritisk ressurs. Sertifisøren: sikrer kvalitet og etterlevelse bransjekrav.

Sertifisørens rolle. Sertifisøren: viktig og kritisk ressurs. Sertifisøren: sikrer kvalitet og etterlevelse bransjekrav. Sertifisørens rolle Sertifisøren: viktig og kritisk ressurs Sertifisøren: sikrer kvalitet og etterlevelse bransjekrav Sertifisøren kan: a. bidra til forbedringer og suksess! b. bidra til å opprettholde

Detaljer

Energieffektivisering eller bygningsvern? Ja, takk begge deler!

Energieffektivisering eller bygningsvern? Ja, takk begge deler! Oppgradering av bygg med vernestatus 17. September 2014 Energieffektivisering eller bygningsvern? Ja, takk begge deler! Marte Boro, Riksantikvaren Enøk for å redusere klimabelastningene, bedre standarden

Detaljer

Nybygg og ambisiøs rehabilitering. Enovas støtteprogram Magni Fossbakken Bergen 01.10.2013

Nybygg og ambisiøs rehabilitering. Enovas støtteprogram Magni Fossbakken Bergen 01.10.2013 Nybygg og ambisiøs rehabilitering Enovas støtteprogram Magni Fossbakken Bergen 01.10.2013 Hvorfor? Enovas tilbud til nye bygg og rehabilitering 1. Støtte til utredning av passivhus 2. Rådgiverteam 3. Investeringsstøtte

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

AB-Konferansen 2011 Delseminar L)

AB-Konferansen 2011 Delseminar L) AB-Konferansen 2011 Delseminar L) WORKSHOP: EQUASS krever resertifisering hvert annet år. Hvordan jobbe med kontinuerlig forbedring i AB for å møte sertifiseringskravene? v/andreas Tømmerbakke, bransjeforeningen

Detaljer