Vedlegg E IDEER TIL TJENESTER OG PROSJEKTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg E IDEER TIL TJENESTER OG PROSJEKTER"

Transkript

1 Vedlegg E IDEER TIL TJENESTER OG PROSJEKTER Forprosjektet har utviklet en totaloversikt over mulige innbyggertjenester og pågående prosjekter som kan svare ut resultatene fra behovsanalysen Følgende elementer inngår i oversikten: Oversikt over eksisterende innbyggertjenester og pågående prosjekter i den norske helsesektoren. Oversikt over eksisterende innbyggertjenester og pågående prosjekter i den internasjonale helsesektoren. Trender nye tjenester som er på vei og som kan møte behov hos innbyggerne. Mottatt input fra arbeidsgruppen. «Drømmetjenester» hentet inn som en del av behovsanalysen Direkte forslag fra prosjektdeltakere eller ideer høstet fra internett Følger prinsippet om at «alt er lov» - en slags database for ideer til tjenester Versjonshistorikk Versjon Dato påbegynt Revidert av Beskrivelse Status Nina Ulstein Til styringsgruppen og arbeidsgruppen Under arbeid Nina Ulstein Til styringsgruppen Under arbeid Edvard Nærum Til styringsgruppen Under arbeid

2 Oversikt eksisterende prosjekter og tjenester Antall under råliste: 481 ID Råliste (med tjenesteforslag/tematikk fra workshops/litteratur/intervju) Kilde 1 Samtykke til overføring av journalopplysninger til annet pasientsystem (oppsummering) Sustains 2 Smertekart Prosjektoversikten 3 Gi tilbakemelding på behandling framfor å bli tilbakekalt til kontroll Workshop 4 Allergier Sustains 5 Arkiv - lage et media arkiv med bilder, filmer etc. Vestlandspasienten 6 Integrering av data knyttet til pasientens egenovervåkning Sustains 7 Pasientens egne inndata til elektronisk journal Sustains 8 Registrering av egne målinger Workshop 9 Advanced Clinical Research Information Systems Gartner Hype Cycles Fra app til journal Workshop 11 Helseapp'er Spesialistenes drømmetjenester 12 Elektronisk helseovervåking Workshop 13 Annet - mulighet for å bekrefte demografisk informasjon, og at denne informasjonen sendes til EPJ systemet Vestlandspasienten 14 Helsami - Utvikling av helse- og omsorgstjeneste og ny teknologi for hjemmeboende med kroniske sykdommer Prosjektoversikten 15 Prosjektoversikten 16 Hjemmedialyse Prosjektoversikten 17 KOLS-kofferten Prosjektoversikten 18 Sunnaasappen Prosjektoversikten 19 Kontroll av hjertestartere Prosjektoversikten 20 United4Health - oppfølging av KOLS-pasienter hjemme Prosjektoversikten 21 Telecare CBT for Morbid Obesity Prosjektoversikten 22 Helse- og velferdsvakta - Trondheim kommune Prosjektoversikten 23 Mobesity - egenmestring for overvektige Prosjektoversikten 24 Hjemmebasert trening i dagliglivet (testes for KOLS-pasienter) Prosjektoversikten 25 Active on wheels - app for trening, ernæring og energiforbruk for rullestolbrukere Prosjektoversikten 26 eseng (og Smarte pasientrom) - Stavanger universitetssykehus (SUS) Prosjektoversikten 27 Bring Your Own Wellness Gartner Hype Cycles Quantified Self Gartner Hype Cycles helsekontoen.no - registrering av aktivitet, kosthold etc. Prosjektoversikten 30 Wearable User Interfaces Gartner Hype Cycles Medical Device Connectivity Gartner Hype Cycles Mobile Sports and Fitness Gartner Hype Cycles Bildediagnostikk brannskade Prosjektoversikten 34 Dialog - hjemmetest for clamydia Vestlandspasienten 35 Den interaktive slagpasient: Oppfølging, informasjon og kommunikasjon for pasient,pårørende, sykehus og kommune Prosjektoversikten 36 DiaFOTo Prosjektoversikten 37 Prehospital trombolyse Prosjektoversikten 38 Dialog - mulighet for pasienten til å ha en elektronisk dialog med behandler relatert til historisk time Vestlandspasienten 39 Dialog - mulighet for sykehuset å ha en elektronisk dialog med pasienten på portalen Vestlandspasienten 40 Digital kommunikasjon lege-pasient med system for ivaretakelse av pasientsikkerheten Spesialistenes drømmetjenester 41 E-behandling Workshop 42 Kartleggingssamtale før gruppeopphold kognitiv rehabilitering Prosjektoversikten 43 Kommunikasjon pasient-behandler gjennom journal Spesialistenes drømmetjenester 44 Oppfølging av pasienter med locked-in-syndrom Prosjektoversikten 45 Pasientkonsultasjon Nordsjøen Prosjektoversikten 46 Pasientvurdering over videokonferanse Prosjektoversikten 47 Sikker dialog Workshop 48 Spillbehandling.no - fjernbasert behandling via nett og telefon Prosjektoversikten 49 Spørsmål til lege/sykepleier Sustains 50 Teledermatologi Prosjektoversikten 51 Teledialyse Prosjektoversikten 52 Telemedisin som integrerte operasjoner i Statoil Prosjektoversikten 53 Telemedisinsk sårpoliklinikk Prosjektoversikten 54 Telemedisinsk sårveiledning Prosjektoversikten 55 Telemonitorering av pasienter med kronisk hjertefeil Prosjektoversikten 56 Teleortopedi Prosjektoversikten 57 Telerehabilitering KOLS Prosjektoversikten 58 Teleslag Prosjektoversikten 59 Toveiskommunikasjon pasient/spesialist Workshop 60 Videokonsultasjon Workshop 61 Bildediagnostikk gastroenterologi og urologi Prosjektoversikten 62 Bildediagnostikk hjerte/kar Prosjektoversikten 63 DAWBA - diagnostisering over internett Prosjektoversikten 64 Brannskade: Samarbeid Haukeland universitetssjukehus - Sunnaas sykehus Prosjektoversikten 65 Videomøter for å vurdere egnethet for deltakelse i intensiv språktreningsprogram Prosjektoversikten 66 Desentralisert kreftspesialist Prosjektoversikten 67 Videomøter for å vurdere egnethet fordeltakelse i senfasegruppe Prosjektoversikten 68 Videomøter i forbindelse med rehabilitering Prosjektoversikten 69 Virtuell visitt Prosjektoversikten 70 Teleradiologi - Sykehuset Innlandet Prosjektoversikten 71 Teledialyse - Sykehuset Innlandet Prosjektoversikten 72 Telepsykiatri med videokonferanse Prosjektoversikten 73 E-konsultasjon som videre behandlingsverktøy etter operasjon eller ferdig behandling Workshop 74 Klinisk patologi - diskusjon over videokonferanse Prosjektoversikten 75 Forklar meg hva dette prøvesvaret betyr Workshop 76 I starten av forløpet så starter man med en ansikt til ansikt samtale, etter hvert kan skype og meldinger ta mer over Workshop 77 Bestille en Skype-samtale med en spesialsykepleier rundt din sykdom Workshop 78 Healthcare Provider E-visits Gartner Hype Cycles Video Visits Gartner Hype Cycles Radio Medico Norway - legevakt for skip og sjømenn Prosjektoversikten 81 Location and Condition Sensing Technologies Gartner Hype Cycles Secure Text Messaging Gartner Hype Cycles Teledermathology Gartner Hype Cycles Telestroke Gartner Hype Cycles Remote Electrocardiogram Monitoring Gartner Hype Cycles Admin - bredding av utvidet funksjonaliet (el.meldinger) til flere avdelinger Vestlandspasienten 87 Toveiskommunikasjon fastlege/spesialist Workshop 88 Toveiskommunikasjon spesialist/spesialist Workshop 89 Nettbrett ved sengeposten som inneholder all informasjonsom man kan se på sammen med helsepersonell, slik at romkameraten Workshop ikke hører hva som blir sagt 90 Enkel kommunikasjon med lege (chat, e-post, SMS) Innbyggernes drømmetjenester

3 91 Digital dialog - fastlege (helsenorge.no) Prosjektoversikten 92 Møtet mellom pasient og fastlege - tilgjengelighet og kommunikasjon Workshop 93 Teleradiologi Prosjektoversikten 94 Trykksårvurdering plastikk kirurg OUS - Sunnaas sykehus Prosjektoversikten 95 Videobasert akuttmedisinsk konferanse (VAKe) Prosjektoversikten 96 Chatte med behandler/sykepleier Workshop 97 Dialog - mulighet for å svare på meldinger fra DIPS til portalen Vestlandspasienten 98 E-kommunikasjon med for eksempel tilbakemelding på prøver Spesialistenes drømmetjenester 99 Remote ICU Gartner Hype Cycles E-kontakt Workshop 101 Lesebekreftelse Workshop 102 Spørsmål og svar-tjeneste Spesialistenes drømmetjenester 103 Tilrettelegging av hjelpemidler Prosjektoversikten 104 Synkron chat funksjon Workshop 105 SMS-svar på tester/prøver Innbyggernes drømmetjenester 106 Elektroniske henvisninger og oppfølging av disse Workshop 107 Henvisning - vise henvisningen (dokumentet) fra/til sykehuset til andre foretak/ spesialister Vestlandspasienten 108 Henvisning - vise status på henvisningen på portalen, DIPS Vestlandspasienten 109 Henvisning hvor man kan legge til egen beskjed/notat Workshop 110 Henvisninger Sustains 111 Henvisningsinnsyn Workshop 112 Optimaliserte henvisningsrutiner Spesialistenes drømmetjenester 113 Pakkesporing på henvisninger, med purrefunksjonalitet Spesialistenes drømmetjenester 114 Sporing av henvisning og ventetid Sustains 115 Min helse.no/med aksess - Publikumsportal for pasienter Prosjektoversikten 116 Stavangerlegene.no - inngangsportal til kommunens fastleger Prosjektoversikten 117 Elektronisk henvisning Prosjektoversikten 118 Innsikt i henvisningen Workshop 119 Pasienten legger inn informasjon som mangler etter at henvisning er skrevet Workshop 120 Delegere tilgang Sustains 121 Innsyn - lage en funksjon for innsyn for pårørende, del 2 Vestlandspasienten 122 Innsyn - lage en funksjon for innsyn for pårørende, del I Vestlandspasienten 123 Juridiske filtre - avvisninger og sperringer Workshop 124 Logg av alle som har innsyn i min sak, og hvorfor Workshop 125 Skjule sensitive data Sustains 126 Epikriser Sustains 127 Tilgang info barn Workshop 128 Arkiv - vise andre kliniske dokumenter (epikriser, polikliniske notater mm), DIPS Vestlandspasienten 129 Arkiv - vise oversikt over medikasjon på portalen (info fra DIPS) Vestlandspasienten 130 Informasjon om akuttmottak NHS Choices 131 Informasjon om ergoterapeuter NHS Choices 132 Informasjon om fastleger NHS Choices 133 Informasjon om fysioterapeuter NHS Choices 134 Informasjon om prøvetakingslaboratorier NHS Choices 135 Informasjon om røntgeninstitutt NHS Choices 136 Informasjon om sykehus NHS Choices 137 Finn flinkeste behandler Workshop 138 frittsykehusvalg.no Prosjektoversikten 139 Medical Shopping Transparency Tools Gartner Hype Cycles Arrangementer og reiser - pasient- og brukerorganisasjoner NHS Choices 141 Data fra sykehus Sustains 142 Den fullstendige journal som ligger hos meg Workshop 143 Diagnoser Sustains 144 Innsyn i journal - Helse Nord Prosjektoversikten 145 Data fra fastlege Sustains 146 Opplysninger om pårørende Sustains 147 Kjernejournal - Min helse på helsenorge.no Prosjektoversikten 148 Jeg vil forstå det som er skrevet om meg - Doktorspråkstolketjeneste Workshop 149 Min Helse - Sunnaas Prosjektoversikten 150 Mine opplysninger Workshop 151 MinJournal - OUS Prosjektoversikten 152 Resepter Sustains 153 Sjekke tidligere notater (log) Sustains 154 Universell tilgang til journal, plattformuavhengig, HF-uavhengig, EPJ-uavhengig Spesialistenes drømmetjenester 155 En sentral journal for å få all informasjon om pasient og pårørende Spesialistenes drømmetjenester 156 OpenNotes Gartner Hype Cycles Dokumentliste Journalinnsyn Helse Nord 158 Innsynslogg Journalinnsyn Helse Nord 159 Innbyggerstyrt sperring av enkeltdokumenter Journalinnsyn Helse Nord 160 Reservasjon mot journal på nett Journalinnsyn Helse Nord 161 Journaldokument Journalinnsyn Helse Nord 162 Varsel om nye dokumenter Journalinnsyn Helse Nord 163 Tilpasset dokumentvisning Journalinnsyn Helse Nord 164 "Tagge"/søk/filtrering Journalinnsyn Helse Nord 165 Sykemeldinger (Se historikk) Sustains 166 Generell Informasjon om mine diagnoser Workshop 167 Enterprise Content Management Gartner Hype Cycles Information Life Cycle Management Gartner Hype Cycles Natural Language Processing (Clinical Enterprise) Gartner Hype Cycles Informasjon om sykdommen samlet på ett sted, slik at pasienten ikke føler seg alene Innbyggernes drømmetjenester 171 Computer-assisted Clinical Documentation Improvement Gartner Hype Cycles EHR ICCIS Gartner Hype Cycles EHR-integrated EDIS Gartner Hype Cycles Perioperative Charting and Anesthesia Documentation Within the EHR Gartner Hype Cycles En oversikt over diagnosen din og med link til offentlige aktuelle sider Workshop 176 Oversikt over alle behandlere (Fritt behandlingsvalg) Workshop 177 Legemidler Sustains 178 Skriv ut medisin eller laboratorie-liste Sustains 179 Nasjonal legemiddeljournal Spesialistenes drømmetjenester 180 Medisinliste og legemiddelinfo og bivirkninger Workshop 181 Fristbruddveileder Workshop 182 Oversikt over enheter og hvilke rettigheter de kan hjelpe med Innbyggernes drømmetjenester 183 Rettighetsveileder,oversikt over helseøkonomi, behandlingsfrister, skjema, behandlingssteder, knyttet til diagnose Workshop 184 Samle oversikt over frivillige tilbud og gi til pasienten/pårørende Workshop 185 Personalized Medicine Gartner Hype Cycles 2014

4 186 Adgang til helseforsikringsdata Sustains 187 Adgang til data om kostnader for helsetjenester Sustains 188 Betale honorar Sustains 189 Samle alle opplysninger fra NAV, Kommunen et sted. Oversikt over rettighetene til pasienten Workshop 190 Øvelser med opplæring Workshop 191 Arkiv - vise plan for videre behandling / Undersøkelse (info fra DIPS) Vestlandspasienten 192 Arkiv - vise plan for videre behandling / Undersøkelse (info fra DIPS) Vestlandspasienten 193 Norsk pasientskadeerstatning Prosjektoversikten 194 Epikrise på nett - en del av MinJournal Prosjektoversikten 195 Informasjon om behandling til pasienten, hva skal skje Workshop 196 Koordinering av hva som skal skje videre, booking av prøver, fysioterapeut, tester etc. Innbyggernes drømmetjenester 197 Logistikk Workshop 198 Oppfølgingsplaner og egenregistrering Workshop 199 Oversikt over pasientforløp og hva som kan forventes framover Innbyggernes drømmetjenester 200 Oversikt over sykdomsforløp, og hva som er verste mulige utfall Innbyggernes drømmetjenester 201 Visualiserte prosess- og behandlingsløp, med tidsaspekt Workshop 202 Oppgavestatus lege/pasient Workshop 203 Totalautomatikk i behandling av pasienten, alt ordnes uten at pasienten aktivt må involvere seg Innbyggernes drømmetjenester 204 Behandlingsveileder, dette vil skje med meg, her er jeg Workshop 205 Info om diagnoser, forløp og prognoser Workshop 206 Tidslinje over behandlingsforløp, varslingsfunksjon, postkassefunksjon,oversikt : hvor er henvisningen min? Workshop 207 Individuell plan/ behandlingsforløp Workshop 208 Healthcare-Payer-Oriented Patient-Centered Medical Home Gartner Hype Cycles Sjekk symptomer NHS Choices 210 Automatisk diagnoseverktøy Workshop 211 Symptomavklaring med beslutningsstøtte Workshop 212 En åpen side der man kan sjekke symptomer og forslag på hva man skal gjøre (pasient) Workshop 213 Sykdomsdashboard med et sett av tjenester Workshop 214 Oversikt over pasientenes frister og rettigheter, behandlinsgfrister og tilbud Workshop 215 En logg inn for all informasjon, som en helsenettbank Workshop 216 Pasientens dashbord Workshop 217 Digipost - Diakonhjemmet Prosjektoversikten 218 Digipost - Vestre viken Prosjektoversikten 219 Digital postkasse Workshop 220 Sikker digital postkasse - Difi (skal bruke både e-boks og Digipost) Prosjektoversikten 221 Patient Portals Gartner Hype Cycles Dialog - lagre en-veis meldinger i personlig helsearkiv Vestlandspasienten 223 Arkiv - vise kliniske målinger på portalen Vestlandspasienten 224 Arkiv - vise prøveresultater på portalen Vestlandspasienten 225 Laboratoriesvar, røntgenresultater Sustains 226 Ambulatory Electronic Health Records Gartner Hype Cycles Dele prøvesvar (hele kurveinformasjonen) Workshop 228 Jeg vil at noen utenforstående skal vurdere behandlingen jeg har fått Workshop 229 En oppskrift som fastlegen begynner på og som går videre til spesialisten og som blir bygget på av alle, slik at man har oversikt Workshop et sted over hva som skal skje og når og hva som har skjed 230 Citizen Data Vaults Gartner Hype Cycles eksemskolen.no - råd og veiledning Prosjektoversikten 232 forebygging.no Prosjektoversikten 233 helsefilm.no Prosjektoversikten 234 hjerne.no - informasjon om symptomer for hjerneslag Prosjektoversikten 235 klaraklok.no - spørreside for barn og unge i aldersgruppen år Prosjektoversikten 236 Lær mer om sykdommen jeg ser ut til å ha fått Workshop 237 Medisinske råd fra pasient- og brukerorganisasjoner NHS Choices 238 Morild.org - informasjon for dem med familiemedlemmer med psykiske problemer Prosjektoversikten 239 ReHabilitering - portal/nettside Prosjektoversikten 240 helsedialog.no - nettside for opplæring og veiledning Prosjektoversikten 241 E-læring til pasienter/pårørende ved Sunnaas Prosjektoversikten 242 Kursdatabase - LMS Helse Bergen Prosjektoversikten 243 Informasjon om naturpreparater sundhed.dk 244 Informasjon om medisiner sundhed.dk; 1177.se; NHS Choices 245 Informasjon om sykdommer sundhed.dk; 1177.se; NHS Choices 246 Informasjon om vaksiner sundhed.dk; 1177.se; NHS Choices 247 kvalitetsregistre.no - nasjonal servicenivå for medisinske kvalitetsregistre Prosjektoversikten 248 BarnsBeste - Nasjonalt kompetansenetterverk for kunnskap om barn som pårørende Prosjektoversikten 249 En slags svanemerking av nettsider etc. Workshop 250 Kvalitetssikring av det som er tilgjengelig "der ute" Workshop 251 Nytt om helse NHS Choices 252 RHF nettportaler til Helsenorge-plattformen Prosjektoversikten 253 Pasientinitiert informasjonsdeling - rådgivning mellom pasienter Workshop 254 RUStelefonen.no - offentlig, nasjonal opplysningstjeneste om rusmiddelproblematikk Prosjektoversikten 255 settegrenser.no - nettsted for foreldre med barn i ungsomsalder Prosjektoversikten 256 sjeldnediagnoser.no Prosjektoversikten 257 slutta.no Prosjektoversikten 258 Snakk om rus - nettressurs med læringsmateriell Prosjektoversikten 259 Tidligintervensjon - nettbasert kunnskapsbase Prosjektoversikten 260 tips-info.com Prosjektoversikten 261 Tryggmamma.no - informasjon om medisiner til gravide og ammende Prosjektoversikten 262 ung.no - offentlig informasjonskanal for ungdom Prosjektoversikten 263 ungsinn.no - database for helsefremmende og forebyggende virksomhet Prosjektoversikten 264 Beslutningsstøtte Sustains 265 kulturnettverk.no Prosjektoversikten 266 Beslutningsstøtte for pasienter - UNN (Mine behandlingsvalg) Prosjektoversikten 267 Finn den mest effektive behandlingen mot sykdommen min Workshop 268 Finn et forskningsprosjekt som prøver ut nye legemidler mot min sykdom Workshop 269 Veiledning om egenbehandling Workshop 270 Diabetesdagboka - registrerer info og gir veiledning. Prosjektoversikten 271 emeistring Prosjektoversikten 272 Online Consumer Health Education and Advice Gartner Hype Cycles Slutt med henvisning og epikrise som verktøy Workshop 274 "Digital elv" - helhetlig bilde av pasienten og sykdommen som alle i nettverket har tilgang til Innbyggernes drømmetjenester 275 Behandleren har tilgang til all relevant informasjon om meg Workshop 276 Ha alt samlet digital på ett sted, uten papirer Innbyggernes drømmetjenester 277 Informasjon om hvilke opplysninger som er nødvendig for behandlingen, samordnet med historikk Workshop 278 Pasienten som partner i virtuelle team (PPVT) Prosjektoversikten 279 Pasienthistorikk - oversikt over hva som har skjedd av møter, tester, hvem som har behandlet, resultater, operasjoner Innbyggernes drømmetjenester 280 Samlet oversikt over pasientens helsesituasjon og tidligere behandlinger Workshop

5 281 Totaloversikt av pasienten for legen kun med pasientens fødselsnummer Innbyggernes drømmetjenester 282 Connect 2.0 og WebChoice 2.0 Prosjektoversikten 283 Bedre informasjon før behandling gjennom sykepleier og ikke lege- gjennom samtale en til en med sykepleier og pasient Workshop 284 Automatisk distribusjon av oppsummering av innleggelse til alle som trenger den Innbyggernes drømmetjenester 285 Teamrom: alle som har tilknytning til pasienten har tilgang, pasienten velger hvem som skal være i rommet og hvilken info som Workshop skal deles 286 estøtte - samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten Prosjektoversikten 287 Lege-til-lege-kommunikasjonsplattform, med system for prioriterte henvendelser Spesialistenes drømmetjenester 288 Meldingsutbredelse - terapautisk behandling på nett Prosjektoversikten 289 Patologi - digitale mikroskopbilder Prosjektoversikten 290 Veiledningsmøter Sunnaas sykehus HF og kommunehelsetjeneste i ulike kommuner Prosjektoversikten 291 Videomøter med spesialister i andre foretak Prosjektoversikten 292 Opprette ny rolle i helsevesenet, en kontaktperson Workshop 293 Pasientvegg a la facebook, kommunisere med dine "venner" dvs ditt team, mulighet for kommunkasjon Workshop 294 Teamrom: fokus på forløp og ikke diagnose, består av både fysiske møter og IT verktøy Workshop 295 Et sted hvor all informasjon lagres også har alle tilgang til denne informasjonen og deles derfra Workshop 296 En person som følger pasienten under hele forløpet, en skulder å gråte på og som hjelpe deg navigere i systemer Workshop 297 Gi pårørende en aktiv rolle i behandlingen til pasienten Workshop 298 Gi pårørende en måte å vite hva som skjer med pasienten- pakkesporing( eldre mennsker/psykiske) kopi at timeavtaler etc Workshop 299 Individuell plan med generell og spesifikk informasjon som alle i nettverket har ansvar for å holde oppdatert Workshop 300 En koordinator som kan navigere i systemene og få ting gjort Workshop 301 Chattefunksjon for eksempel ved utfylling av skjema Workshop 302 Tilbakemeldinger fra pasient til helsevesenet Workshop 303 Desentralisert Vaktsamarbeid ved bruk av Videokonferanse (DeVaVi) Prosjektoversikten 304 Care Coordination Applications Gartner Hype Cycles Pasienterfaring ved St. Olavs hospital Prosjektoversikten 306 "Jeg kan bidra til" - tjeneste for å få oversikt over pasientens kapasitet til å bidra i egen behandling Workshop 307 Skjemaer bør automatiseres fra folkeregister etc Workshop 308 Arkiv - mulighet for pasient å fylle ut dokumenter som helsepersonell har gjort tilgjengelig på portalen Vestlandspasienten 309 Digitale skjemaer Workshop 310 Checkware - kartleggingsløsninger Prosjektoversikten 311 Fyll ut et helseerklæringsskjema Sustains 312 SiSom Prosjektoversikten 313 Valg av fastlege Sustains 314 Påminnelser Sustains 315 Annet - funksjonalitet for telefonnummer Vestlandspasienten 316 "Jeg lurer på"-liste - Spørsmål som man ønsker svar på, men som man glemmer å spørre om under timen Workshop 317 Annet - admin egenskaper ved timeavtaler, bekreftelse/avbestilling Vestlandspasienten 318 Annet - mulighet for pasient selv å velge foretrukket kommunikasjonskanal på innkalling til timer, informasjon etc. Vestlandspasienten 319 Annet - videreutvikling av "Jeg kommer til timen" knappen Vestlandspasienten 320 Annet - vise "type behandling" (DIPS) og vise lenke til side med info om behandlingen Vestlandspasienten 321 App som viser oppmøtested på HF Workshop 322 Arkiv - vise innkallingsbrevet på portalen, DIPS Vestlandspasienten 323 Bestille time på nett Workshop 324 Bookingsystem for pasienten som gjør at all behandling skjer etter hverandre og på kortest mulig tid Workshop 325 Chatte med merkantile om timen Workshop 326 Choose and book NHS choose and book 327 Dagens oppdateringer for alt pasienten må ha med seg Innbyggernes drømmetjenester 328 Endring/avbestilling av time Sustains 329 Innsyn i timeavtaler Workshop 330 Online booking av timer Spesialistenes drømmetjenester 331 Oversikt over hvordan komme frem og hvor timen er Innbyggernes drømmetjenester 332 Timeadministrasjon Workshop 333 Timebestilling Sustains 334 Timebestilling uten telefon og på ett samlet sted Innbyggernes drømmetjenester 335 Timebok - innsyn i behandlers Timebok om ledige timer og selvbooking Vestlandspasienten 336 Timebok - integrasjon med blodbanken på portalen Vestlandspasienten 337 Timebok - vise historiske timeavtaler, DIPS Vestlandspasienten 338 Timebok - vise navn, evnt tittel for behandler Vestlandspasienten 339 Timebok - vise praktisk informasjon om behandlingssted/ avdeling/bygg/parkering etc. relatert til tildelt time Vestlandspasienten 340 Timebok - vise røntgentimer, RIS/Agfa på portalen - HBE Vestlandspasienten 341 Timebok - vise røntgentimer, RIS/Carestream på portalen - HST Vestlandspasienten 342 Timebok - vise røntgentimer, RIS/Simens på portalen HFO Vestlandspasienten 343 Timebok - vise transportavtaler ifm timen Vestlandspasienten 344 Vestlandspasienten Prosjektoversikten 345 Selvinnsjekk og SMS-varsling ved poliklinikk Prosjektoversikten 346 Timebestilling knyttet til henvisning og videosnutt av pasient Workshop 347 Forhåndsdialog og forbredelser knyttet til møte med spesialist Workshop 348 Pasienten kan selv legge inn info om seg selv til legen før en time Workshop 349 Forhåndsinfo fra SPHT (digitalt brev) hva kan man forvente og ta med Workshop 350 Mulighet til å bruke en avatar til å forbrede seg på sykehus besøket og med mulighet til spørsmål og svar Workshop 351 Når pasienten bestiller time, kan de legge ved kommentarer Workshop 352 Avtaletjeneste ifm. pasientreiser (transport, hotell, etc.) Workshop 353 Mine pasientreiser på helsenorge.no Prosjektoversikten 354 pasientreiser.no Prosjektoversikten 355 Vise tildelte timer Vestlandspasienten 356 Digital timedialog Vestlandspasienten 357 Vis innkallingsbrev Vestlandspasienten 358 Vis historiske timer og knytt dokumenter til timene Vestlandspasienten 359 Booke timer Vestlandspasienten 360 Henvisning - motta varsel Vestlandspasienten 361 Samarbeidsmøter i rehabilitering Prosjektoversikten 362 Løsninger for pasienten der pasienten er (lokasjonssensitiv) Innbyggernes drømmetjenester 363 Mobiltjenester Innbyggernes drømmetjenester 364 Gi pasienten en mulighet til å fortelle hvem de har vært og hva de setter pris på i livet, til de som skal behandle de Workshop 365 Helsepersonell må kvittere for at de har sett informasjon om pasienten som allergier og hvordan pasientens personlighet Workshop 366 Gi sykepleieren som ser pasienten ofte en stor rolle i pasientens behandling og mulighet til å utfordre legen, uten fare for å miste Workshop jobben sin 367 Emergency/Mass Notification Services Gartner Hype Cycles Desktop Virtualization Gartner Hype Cycles Strong Authentication for Enterprise Access Gartner Hype Cycles Helsekompetanse.no - Møteplass for e-læring i helsetjenesten Prosjektoversikten 371 Pårørendeprogrammet - opplæringsprogram for ansatte Prosjektoversikten 372 Oncolex - onkologisk oppslagsverk for helsepersonell Prosjektoversikten 373 Veiledninger om tema som alkohol, vektreduksjon, mental helse, røyking, smerter, søvn NHS Choices 374 Praktiske råd fra pasient- og brukerorganisasjoner NHS Choices 375 Integrert beslutningsstøtte i fastlegens EPJ Spesialistenes drømmetjenester

6 376 Lesebekreftelse til behandler, med tidspunkt for når innbygger har lest Maria Gjerpes innspill før arbeidsmøtet 15. september 377 Interaksjonskalkulator for å se at medisinene er trygge å ta sammen Maria Gjerpes innspill før arbeidsmøtet 15. september 378 Varsel om når man skal ta medisinene rett i egen kalender ut fra medisinlisten Maria Gjerpes innspill før arbeidsmøtet 15. september 379 Beslutningsstøtteverktøy Maria Gjerpes innspill før arbeidsmøtet 15. september 380 Postkasse for nye skjemaer (varsling) Nina Ulsteins innspill før arbeidsmøtet 15. september 381 Lagring av innsendte skjemaer Nina Ulsteins innspill før arbeidsmøtet 15. september 382 Tildele og trekke samtykker Arbeidsgruppens innspill 15. september 383 Be om samtykker Arbeidsgruppens innspill 15. september 384 Samtykke til forskning (brede samtykker) Arbeidsgruppens innspill 15. september 385 Signeringsløsning Arbeidsgruppens innspill 15. september 386 Gi andre direkte tilgang til journal (spesifisert på dokument og i tid) Arbeidsgruppens innspill 15. september 387 Funksjonalitet for chat (+ anmodning om utfylling av skjema) Arbeidsgruppens innspill 15. september 388 Vise trender med utgangspunkt i opplastede data Arbeidsgruppens innspill 15. september 389 Analytics/algoritmer for automatisk tilbakemelding ved oppdagelse av faresignaler Arbeidsgruppens innspill 15. september 390 Ad hoc rapportering og predefinert rapportering (siste med påminnelse) Arbeidsgruppens innspill 15. september 391 PROM - mulighet for å standardisere dette nasjonalt Arbeidsgruppens innspill 15. september 392 Legemiddelbruk (virkning/bivirkning/behandling) Arbeidsgruppens innspill 15. september 393 E-konsultasjon - med filoverføring/skjema Arbeidsgruppens innspill 15. september 394 E-konsultasjon - stemme/telefonbasert Arbeidsgruppens innspill 15. september 395 E-konsultasjon - med kun sikker overføring av tale Arbeidsgruppens innspill 15. september 396 E-konsultasjon - med lenker til standard info Arbeidsgruppens innspill 15. september 397 E-konsultasjon - app for å laste opp egne bilder og angi hvem man ønsker å dele med. Vises direkte i EPJ? Arbeidsgruppens innspill 15. september 398 Abonnere på visse meldings-/dokumenttyper Arbeidsgruppens innspill 15. september 399 Oppfølging etter behandling, rehabilitering, kontroll Arbeidsgruppens innspill 15. september 400 Endre dato på henvisning Arbeidsgruppens innspill 15. september 401 Oversette henvisning fra legespråk til pasientspråk Arbeidsgruppens innspill 15. september 402 Følge henvisningen mellom foretak og private behandlere Arbeidsgruppens innspill 15. september 403 Henvisning - synliggjøre forventet ventetid (kvalitetsindikator) og faktisk medgått ventetid (evt. også behandlingstid) Arbeidsgruppens innspill 15. september 404 Grunnlag for å forstå årsaken til henvisningen og hva man er henvist til Arbeidsgruppens innspill 15. september 405 Journal - spesialist spør etter tilgang Arbeidsgruppens innspill 15. september 406 Journal - fullmakter/reservasjon Arbeidsgruppens innspill 15. september 407 Tilgang til relevante helseopplysninger (bla. journal) Arbeidsgruppens innspill 15. september 408 Guide til journal, hva bør jeg lese, hva brukes det til? Arbeidsgruppens innspill 15. september 409 Journal - Labratoriesvar på nett Arbeidsgruppens innspill 15. september 410 Journal - oversikt over hvem jeg var før sykdommen, hva gjør meg godt, hva gjør meg ikke godt (x: medisiner i psykiatri) Arbeidsgruppens innspill 15. september 411 Oversikt over frivillige/gratis tjenester i nærområdet Arbeidsgruppens innspill 15. september 412 Diagnosen som pasienten får i SHT gir pasienten rett til å opptre som "pasient med diagnose x" i forum Arbeidsgruppens innspill 15. september 413 Diagnose som referanse til kunnskapsunderlag Arbeidsgruppens innspill 15. september 414 Diagnose - generell oversikt over pasientforløp Arbeidsgruppens innspill 15. september 415 Diagnose - filter eller peker som styrer innbygger mot aktuell info for sin situasjon Arbeidsgruppens innspill 15. september 416 Mulighet for kliniker til å laste opp/dele info om diagnose direkte inn på helsenorge Arbeidsgruppens innspill 15. september 417 Diagnose - mine behov, mine ressurser Arbeidsgruppens innspill 15. september 418 Behandlere - oversikt over hva som er gjort Arbeidsgruppens innspill 15. september 419 Legge til behandlere/behandlingssteder, inkl. redigeringsmulighet for å bygge komplett liste Arbeidsgruppens innspill 15. september 420 Ønske om "second opinion" Arbeidsgruppens innspill 15. september 421 Alle medisiner samlet ett sted Arbeidsgruppens innspill 15. september 422 Fornye resepter Arbeidsgruppens innspill 15. september 423 Rapportere om bruk og bivirkninger Arbeidsgruppens innspill 15. september 424 Medisiner - tilbakemelding til forordner Arbeidsgruppens innspill 15. september 425 Kommentarer på hvordan pasienten opplever medisinen Arbeidsgruppens innspill 15. september 426 Medisiner - innsyn for pårørende Arbeidsgruppens innspill 15. september 427 Medisiner - historikk, virkning, bivirkning Arbeidsgruppens innspill 15. september 428 Mulighet for å registrere forbruk, se grafisk oversikt over forbruk, råd og tips for ikke å glemme medisinene Arbeidsgruppens innspill 15. september 429 Medisiner - integrasjon med e-resept/elektronisk kurve Arbeidsgruppens innspill 15. september 430 Liste av rettigheter som er relevante for den situasjonen man er i Arbeidsgruppens innspill 15. september 431 Behandlingsforløp - mulighet for å stille spørsmål Arbeidsgruppens innspill 15. september 432 Se behandlingsløp for innlagte pasienter Arbeidsgruppens innspill 15. september 433 Oversiktskart med alle potensielle "veier til mål" for behandlingen av innbyggers diagnose, med med sannsynlig vei markert Arbeidsgruppens innspill 15. september 434 Behandlingsforløp - se kurvedata fortløpende når man er innlagt på sykehuset Arbeidsgruppens innspill 15. september 435 Symptomsjekk - kontaktinformasjon/veibeskrivelser Arbeidsgruppens innspill 15. september 436 Symptomsjekk - kombineres med egenmåling (puls mm.) Arbeidsgruppens innspill 15. september 437 Dashboard - framvisnings-/visualiseringstjeneste Arbeidsgruppens innspill 15. september 438 Sikker digital postkasse på mobil Arbeidsgruppens innspill 15. september 439 Helsearkiv - alle dokumenter bør samles Arbeidsgruppens innspill 15. september 440 Helsearkiv - egenmålinger Arbeidsgruppens innspill 15. september 441 Helsearkiv - egne bilder Arbeidsgruppens innspill 15. september 442 Helsearkiv - egne kopier av dokumenter man har sendt fra seg (for eksempel skjemaer) Arbeidsgruppens innspill 15. september 443 Skjemaer - overføring/motta Arbeidsgruppens innspill 15. september 444 Må ha mulighet til å videresende skjema til spesifikke personer Arbeidsgruppens innspill 15. september 445 Kobling av skjema mot det det gjelder (søknadsprosess, bestille time etc.) og mot eventuelt tidligere versjon av samme skjema Arbeidsgruppens innspill 15. september 446 Gigttesten.dk Arild Faxvaag 447 Epic MyChart - Prøvesvar Epic 448 Epic MyChart - Se timeavtaler - kommende og historiske Epic 449 Epic MyChart - Utfylling av skjema før time Epic 450 Epic MyChart - Bestille timer Epic 451 Epic MyChart - Laste opp bilder Epic 452 Epic MyChart - Laste opp medisiner og allergier Epic 453 Epic MyChart - Fornye resepter Epic 454 Epic MyChart - Sikker kommunikasjon med behandler Epic 455 Epic MyChart - Se journal som pårørende Epic 456 Epic MyChart - Få opplæringstips basert på journaldata Epic 457 Epic MyChart - Oppfølgingsplan for kronikere m/varsler Epic 458 Lucy - Epics personlige helsearkiv Cerner 459 Cerner Member Portal - timepåminnelser Cerner 460 Cerner Member Portal - registreringsskjemaer Cerner 461 Cerner Member Portal - prøvesvar og journalinnsyn Cerner 462 Cerner Member Portal - e-konsultasjon Cerner 463 Cerner Member Portal - laste opp dokumenter Cerner 464 Cerner Member Portal - fornye resepter Cerner 465 Cerner Member Portal - oppdatere demografisk informasjon Cerner 466 Cerner Member Portal - direkte timebestilling Cerner 467 Cerner Member Portal - opplæringsmateriell basert på journalopplysninger Cerner 468 Cerner Member Portal - se epikriser Cerner 469 Cerner Wellness Platform Cerner 470 Siemens MobileMD - journalinnsyn Siemens Healthcare

7 471 Siemens MobileMD - sikker kommunikasjon med behandler Siemens Healthcare 472 Siemens MobileMD - timeavtaler Siemens Healthcare 473 Siemens MobileMD - bestille resepter Siemens Healthcare 474 Siemens MobileMD - laste opp dokumenter Siemens Healthcare 475 Siemens MobileMD - oppdatere demografisk informasjon Siemens Healthcare 476 Systematic Citizen - videokonferanse Systematic 477 Systematic Citizen - egenmålinger og personlig helsearkiv Systematic 478 Systematic Citizen - gi behandler tilgang til egne opplysninger Systematic 479 Systematic Booking - timeavtaler (bestille, se, editere, kansellere) Systematic 480 Systematic Booking - henvisninger Systematic 481 Systematic Booking - SMS-varsling Systematic

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Innbyggerplattformen Helsenorge.no Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Redaksjonelt innhold Ny forenklet forside Sykdom og behandling Helse og sunnhet Rettigheter Helsetjenester Min Helse

Detaljer

Farmasidagene. Helsenorge.no. Bodil Rabben. Helsedirektoratet 05.11.2015

Farmasidagene. Helsenorge.no. Bodil Rabben. Helsedirektoratet 05.11.2015 Farmasidagene Helsenorge.no Bodil Rabben Helsedirektoratet 05.11.2015 Innbyggerne skal møte én helsetjeneste på nett Helsenorgeplattformen Helsenorge.no Andre portaler Felleskomponenter Åpne data Kontinuerlig

Detaljer

Helsetjenestene på nett med helsenorge.no. Innbyggers tilgang til enkle og sikre digitale helsetjenester

Helsetjenestene på nett med helsenorge.no. Innbyggers tilgang til enkle og sikre digitale helsetjenester Helsetjenestene på nett med helsenorge.no Innbyggers tilgang til enkle og sikre digitale helsetjenester Helsenorge.no skal være den foretrukne portalen innen helse for befolkningen De sentrale målene er

Detaljer

Pasienters elektroniske innsyn i egen journal

Pasienters elektroniske innsyn i egen journal Pasienters elektroniske innsyn i egen journal Tove Sørensen, Ragnhild Varmedal og Eva Skipenes Tromsø, 5. mai 2014 Elektronisk innsyn i journal Utredning journalinnsyn UNN Teknisk test av uttrekk fra DIPS

Detaljer

Digitale innbyggertjenester som virkemiddel for en mer oversiktlig, effektiv og tilpasset helsetjeneste

Digitale innbyggertjenester som virkemiddel for en mer oversiktlig, effektiv og tilpasset helsetjeneste Digitale innbyggertjenester som virkemiddel for en mer oversiktlig, effektiv og tilpasset helsetjeneste Nina Ulstein 18.03.2015 «Pasienter og brukeres behov skal stå i sentrum» «De skal få informasjon

Detaljer

Kobling mellom geodata og relevant helseinformasjon

Kobling mellom geodata og relevant helseinformasjon Geomatikkdagene 2015: Kobling mellom geodata og relevant helseinformasjon Seniorrådgiver Glenn Håkon Melby Helsedirektoratet, Avdeling Digitale innbyggertjenester Noen spørsmål.. Hvordan kan kart og geodata

Detaljer

På nett med helsevesenet

På nett med helsevesenet På nett med helsevesenet Hva er MinJournal? MinJournal et verktøy for sikker kommunikasjon mellom sykehus og pasient Etablert i 2007 Alle helseforetakene i Helse Sør-Øst tilbyr en eller flere av tjenestene

Detaljer

Hva skjer i helse Sør-Øst?

Hva skjer i helse Sør-Øst? Legg inn et bilde som passer programmet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester spesialisthelsetjenesten Forprosjektrapport. Vedlegg B - Møteplan

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester spesialisthelsetjenesten Forprosjektrapport. Vedlegg B - Møteplan Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester spesialisthelsetjenesten Forprosjektrapport - Møteplan Side 2 av 8 Versjonshistorikk Versjon Dato påbegynt Revidert av Beskrivelse Status 0.8 28.11.2014 Edvard

Detaljer

HelsIT 2012. Pia Braathen Schønfeldt 19. september 2012

HelsIT 2012. Pia Braathen Schønfeldt 19. september 2012 HelsIT 2012 Pia Braathen Schønfeldt 19. september 2012 «Jeg håper at min kneoperasjon vil gå bra. Hvor mange operasjoner er gjennomført ved sykehuset?» «Har hatt hodepine i «evigheter». Er det pysete å

Detaljer

Fra «veileder til helsetjenesten» til en «interaktiv og sosial plattform med pasienten i sentrum»

Fra «veileder til helsetjenesten» til en «interaktiv og sosial plattform med pasienten i sentrum» Fra «veileder til helsetjenesten» til en «interaktiv og sosial plattform med pasienten i sentrum» avdelingsdirektør Roar Olsen Healthworld, 01. november 2012 Jeg håper at min kneoperasjon vil gå bra. Hvor

Detaljer

Helseforetakenes kommunikasjonsforum 2012. Roar Olsen og Ellen Berg Svennæs 17. oktober 2012

Helseforetakenes kommunikasjonsforum 2012. Roar Olsen og Ellen Berg Svennæs 17. oktober 2012 Helseforetakenes kommunikasjonsforum 2012 Roar Olsen og Ellen Berg Svennæs 17. oktober 2012 Jeg håper at min kneoperasjon vil gå bra. Hvor mange operasjoner er gjennomført ved sykehuset? Hva er reglene

Detaljer

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1 Møtereferat Møtetype: PKO/PK Møtedato: 23 mars 2015 Møtested: Neste møte / Tilstede Sykehuset, Mo i Rana 2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Iren Ramsøy, Anita Husveg, Guttorm Dahl Johnsen Meldt

Detaljer

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1 Helse Norge.no

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1 Helse Norge.no Møtereferat Møtetype: PKO/PK Møtedato: 23 mars 2015 Møtested: Neste møte / Tilstede Sykehuset, Mo i Rana 2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Iren Ramsøy, Anita Husveg, Guttorm Dahl Johnsen Meldt

Detaljer

helsenorge.no Elisabeth Giil, seniorrådgiver i Helsedirektoratet Seminar for pasientorganisasjoner 30. mai 2012

helsenorge.no Elisabeth Giil, seniorrådgiver i Helsedirektoratet Seminar for pasientorganisasjoner 30. mai 2012 helsenorge.no Elisabeth Giil, seniorrådgiver i Helsedirektoratet Seminar for pasientorganisasjoner 30. mai 2012 Visjon helsenorge.no skal være den foretrukne kanalen innen helse. Virksomhetsidé helsenorge.no

Detaljer

Pasienters elektroniske innsyn i egen journal

Pasienters elektroniske innsyn i egen journal Pasienters elektroniske innsyn i egen journal Tove Sørensen Styremøte TTL Tromsø, 13. mars 2014 Lokalt pilotprosjekt - nasjonal portal Prosjektet skal gi pasienter elektronisk tilgang til sin journal ved

Detaljer

Regional brukerkonferanse, Helse Nord Elisabeth Giil, seniorrådgiver i Helsedirektoratet 10. mai 2012

Regional brukerkonferanse, Helse Nord Elisabeth Giil, seniorrådgiver i Helsedirektoratet 10. mai 2012 Regional brukerkonferanse, Helse Nord Elisabeth Giil, seniorrådgiver i Helsedirektoratet 10. mai 2012 Den offentlige helseportalen ble lansert i juni 2011 Besøkende 120000 111613 106190 115208 100000 80000

Detaljer

Hva planlegges i Helsenorge.no? Stortingsmelding 9 2012

Hva planlegges i Helsenorge.no? Stortingsmelding 9 2012 Hva planlegges i Helsenorge.no? Stortingsmelding 9 2012 Helge T. Blindheim Helsedirektoratet 6. november 2013 Innbyggernes Helse IKT «Jeg gruer meg til kneoperasjonen min. Lurer på hvor mange kneoperasjoner

Detaljer

ELEKTRONISK SAMHANDLING. Møteleder: Hans Nielsen Hauge Leder enhet for ehelse Helse Sør- Øst

ELEKTRONISK SAMHANDLING. Møteleder: Hans Nielsen Hauge Leder enhet for ehelse Helse Sør- Øst ELEKTRONISK SAMHANDLING Møteleder: Hans Nielsen Hauge Leder enhet for ehelse Helse Sør- Øst KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI I REHABILITERINGSPROSESSEN. HVA ØNSKER BRUKERNE? Brukerutvalget v/ Karstein Kristensen

Detaljer

Telemedisin i Norge - et innblikk. GTS-seminar, København, 29. august 2013 Leif Erik Nohr Seksjonsleder, jurist leif.erik.nohr@telemed.

Telemedisin i Norge - et innblikk. GTS-seminar, København, 29. august 2013 Leif Erik Nohr Seksjonsleder, jurist leif.erik.nohr@telemed. Telemedisin i Norge - et innblikk GTS-seminar, København, 29. august 2013 Leif Erik Nohr Seksjonsleder, jurist leif.erik.nohr@telemed.no Om meg Jurist Arbeidet ved NST siden 1998 Prosjekter Baltic ehealth

Detaljer

Nasjonal Kjernejournal - Trygt og enkelt

Nasjonal Kjernejournal - Trygt og enkelt Nasjonal Kjernejournal - Trygt og enkelt Behovet for kjernejournal (fase 1) Planlagt forløp Uplanlagt forløp Fastlege Sykehus Apotek Uplanlagt hendelse AMK / Legevakt / Akuttmottak??? Ingen elektronisk

Detaljer

www.minjournal.no På nett med helsevesenet

www.minjournal.no På nett med helsevesenet Foto: Shutterstock Helseopplysninger på nett På nett med helsevesenet Foto: Shutterstock Oslo universitetssykehus HF og MinJournal om pasienttjenester på nett er et nettsted hvor du kan kommunisere med

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS) Oslo universitetssykehus HF 2013

BRUKERVEILEDNING Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS) Oslo universitetssykehus HF 2013 BRUKERVEILEDNING Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS) Oslo universitetssykehus HF 2013 Innhold Innhold... 2 Generelt... 3 Åpen side for alle... 3 Side som krever innlogging... 3

Detaljer

Nasjonal kjernejournal - helsepersonell og pasient på samme arena

Nasjonal kjernejournal - helsepersonell og pasient på samme arena Nasjonal kjernejournal - helsepersonell og pasient på samme arena Ingeborg Berge Sykepleier i avd. Kjernejournal Eresept Kjernejournal i pilot: Fastlegen ny pasient trenger resept på medisin hun ikke husker.

Detaljer

Telemedisin.e-helse. Gerd Ersdal medisinsk rådgiver NST RESO Salten 1.04.11

Telemedisin.e-helse. Gerd Ersdal medisinsk rådgiver NST RESO Salten 1.04.11 Telemedisin.e-helse Gerd Ersdal medisinsk rådgiver NST RESO Salten 1.04.11 Telemedisin, e-helse. Velferdsteknologi Selvhjelpsverktøy Bruk av informasjon og kommunikasjons teknologi (IKT) i helsetjenesten

Detaljer

Har du sett epikrise på nett! Epikrise til pasienter i MinJournal

Har du sett epikrise på nett! Epikrise til pasienter i MinJournal Har du sett epikrise på nett! Epikrise til pasienter i MinJournal Ingrid Heitmann og Marte Rime Bø Stab økonomi, juridisk og IKT Oslo universitetssykehus HF Disposisjon Kort om MinJournal Bakgrunn Funksjonalitet

Detaljer

E-resept og kjernejournal Nyttige verktøy for legemiddelssamstemming og legemiddelsamtaler

E-resept og kjernejournal Nyttige verktøy for legemiddelssamstemming og legemiddelsamtaler E-resept og kjernejournal Nyttige verktøy for legemiddelssamstemming og legemiddelsamtaler Nina Refsum Norske Sykehusfarmasøyters Forening 12. mars 2015 Dette vil du få høre om Hva kjernejournal er Hva

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PILOTOERING AV NASJONAL KJERNEJOURNAL I STAVANGER, SOLA OG RANDABERG

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PILOTOERING AV NASJONAL KJERNEJOURNAL I STAVANGER, SOLA OG RANDABERG Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ERA1-12/6250-11 84173/13 29.11.2013 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 10.12.2013 Innvandrerrådet 11.12.2013

Detaljer

Innsyn i journalnotater på nett

Innsyn i journalnotater på nett Innsyn i journalnotater på nett Pasrl. 5-1.Rett til innsyn i journal Pasienten har rett til innsyn i journalen sin med bilag. Pasienten har etter forespørsel rett til en enkel og kortfattet forklaring

Detaljer

Vestlandspasienten.no. Hilde Alvseike, prosjektleder brukerdialog Helse Stavanger HF hilde.alvseike@sus.no

Vestlandspasienten.no. Hilde Alvseike, prosjektleder brukerdialog Helse Stavanger HF hilde.alvseike@sus.no Vestlandspasienten.no Hilde Alvseike, prosjektleder brukerdialog Helse Stavanger HF hilde.alvseike@sus.no 2 Helse Vest Befolkning ca 1,1 millioner Helse Bergen, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF, Helse

Detaljer

Hva gjør myndighetene for å møte utfordringene på e-helseområdet

Hva gjør myndighetene for å møte utfordringene på e-helseområdet : Startside Alternativ 1 Helse- og omsorgsdepartementet Hva gjør myndighetene for å møte utfordringene på e-helseområdet Bjørn Astad Oslo, 5. november 2015 else- og omsorgsdepartementet Utviklingstrekk

Detaljer

Frokostmøte Difi Gjennomføring av IKT-prosjekter i staten

Frokostmøte Difi Gjennomføring av IKT-prosjekter i staten Frokostmøte Difi Gjennomføring av IKT-prosjekter i staten Christine Bergland Oslo, 14. september 2015 Noen suksesskriterier Styring Styringsmodell for prosjektet som henger sammen med styring av virksomheten

Detaljer

Utvikling og potensial telemedisin i Norge. 18. mars 2015 Line Linstad

Utvikling og potensial telemedisin i Norge. 18. mars 2015 Line Linstad Utvikling og potensial telemedisin i Norge 18. mars 2015 Line Linstad Infrastruktur og legale forhold 3 FUNNKe - meldingsutveksling Helsepersonell meget fornøyd Bedre dokumentasjon Sikrere medikament

Detaljer

Praktisk bruk av kjernejournal

Praktisk bruk av kjernejournal Praktisk bruk av kjernejournal Lommemanual for helsepersonell Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger om pasienten på ett sted Når du trenger informasjon for å yte

Detaljer

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse Bjørn Astad Gardermoen, 9. februar 2012 Bakgrunn Innst. 212 S (2009-2010) Det tas sikte på å legge frem stortingsmelding om helsetjenester i en

Detaljer

Nordiska erfarenheter med Nationell patientöversikt

Nordiska erfarenheter med Nationell patientöversikt Nordiska erfarenheter med Nationell patientöversikt Kristian Skauli, seniorrådgiver,, Administrasjonsavdelingen/e-helse, Norge Nasjonal kjernejournal - Trygt og enkelt Kristian Skauli, Stockholm Behovet

Detaljer

NIKT Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester - Målbilde og arkitektur. Thomas Grimeland, Helsedirektoratet

NIKT Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester - Målbilde og arkitektur. Thomas Grimeland, Helsedirektoratet NIKT Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester - Målbilde og arkitektur Thomas Grimeland, Helsedirektoratet REGJERINGENS OVERORDNEDE MÅL 1 Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og

Detaljer

Kjernejournal. IKT Norge 24.01.13, Rune Røren 11.02.2013 1

Kjernejournal. IKT Norge 24.01.13, Rune Røren 11.02.2013 1 Kjernejournal IKT Norge 24.01.13, Rune Røren 11.02.2013 1 Agenda Behovet for en kjernejournal Målbilde Løsningsskisse Status 11.02.2013 2 Behovet for kjernejournal (fase 1) Planlagt forløp Uplanlagt forløp

Detaljer

Regionale e-helseseminarer 2009. Bodil Bach Rådgiver e-helse og telemedisin, Helse Sør- Øst

Regionale e-helseseminarer 2009. Bodil Bach Rådgiver e-helse og telemedisin, Helse Sør- Øst Regionale e-helseseminarer 2009 Bodil Bach Rådgiver e-helse og telemedisin, Helse Sør- Øst TEMA NST hva er det? ehelse/telemedisin? Tjenester Videokonferanse Elektroniske løsninger Tjenester hjem Eksempel

Detaljer

Elektronisk kurve og lukket legemiddelsløyfe ved Sykehuset Østfold

Elektronisk kurve og lukket legemiddelsløyfe ved Sykehuset Østfold Elektronisk kurve og lukket legemiddelsløyfe ved Sykehuset Østfold ehelsedagene 2016 Asbjørn Elgen, Medisinsk fagsjef IKT Sykehuset Østfold Innhold Status Elektronisk kurve i SØ Den tornefulle veien fram

Detaljer

Fra svært skeptisk til veldig begeistret? - et vesen i endring

Fra svært skeptisk til veldig begeistret? - et vesen i endring Fra svært skeptisk til veldig begeistret? - et vesen i endring Sissel Jor Oslo universitetssykehus HF Stab IKT Klinikk, forskning og samhandling Tidsskriftet, 2002 Hva skal jeg snakke om? Hvorfor pasientmedvirkning

Detaljer

Pasientforløp kols - presentasjon

Pasientforløp kols - presentasjon Pasientforløp kols - presentasjon Lungemedisinsk avd. 2015 Elena Titova, overlege og forløpsansvarlig lege Synnøve Sunde, avdelingssjef sykepleie Solfrid J. Lunde, prosjektsykepleier Hva er samhandlingsreformen?

Detaljer

Teknologier for bedre ressursbruk i helsetjenesten

Teknologier for bedre ressursbruk i helsetjenesten Teknologier for bedre ressursbruk i helsetjenesten Utfordringer og behov i spesialisthelsetjenesten Sunil Xavier Raj Overlege/avd.sjef Kreft poliklinikk St. Olavs Hospital Stipendiat, IKM, NTNU September

Detaljer

Grimstad 19. november

Grimstad 19. november Grimstad 19. november Hva er telemedisin? Definisjon fra nasjonalt senter for telemedisin "Telemedisin er: Undersøkelse, overvåkning, behandling og administrasjon av pasienter og opplæring av pasienter

Detaljer

Kjernejournal. Bent A. Larsen

Kjernejournal. Bent A. Larsen Kjernejournal Bent A. Larsen Legemiddelkomite-seminar 2014 Dagens flyt av medisinsk informasjon kompleks og aldri komplett Fastlege Apotek Sykehjemslege Legevaktslege Kommunal PLO Privatpraktiserende spesialist

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Tove Sørensen, prosjektleder Regional brukerkonferanse, Bodø, 19 mai 2015 Takk og takk for sist! 14. Mai 2014: Skisser, innspill, diskusjoner og forslag

Detaljer

E-helse -innovasjon, implementering og samhandling

E-helse -innovasjon, implementering og samhandling E-helse -innovasjon, implementering og samhandling Samhandlingskonferanse, Stiklestad, 29.01.15 Leif Erik Nohr Seksjonsleder leif.erik.nohr@telemed.no Det jeg skal snakke om Telemedisinsenteret Hva er

Detaljer

På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen. Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober

På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen. Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober Vestre Viken ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum,

Detaljer

Trygge digitale tjenester Vestlandspasienten våre erfaringer. Normkonferansen 15. oktober 2015

Trygge digitale tjenester Vestlandspasienten våre erfaringer. Normkonferansen 15. oktober 2015 Trygge digitale tjenester Vestlandspasienten våre erfaringer Normkonferansen 15. oktober 2015 2 Ressurslekkasje 85 000 ikke møtt 147 000 endrer time (økning på 11%) En mulig teoretisk mer kapasitet på

Detaljer

Gründer og daglig leder i Hospital IT AS. Omsorgsteknologi

Gründer og daglig leder i Hospital IT AS. Omsorgsteknologi Flemming Bo Hegerstrøm Flemming Bo Hegerstrøm Gründer og daglig leder i Hospital IT AS Omsorgsteknologi Hospital IT AS Fokusert på løsninger for informasjon, fagapplikasjoner, kommunikasjon og underholdning

Detaljer

Slik kan Helse-Norge samhandle

Slik kan Helse-Norge samhandle Slik kan Helse-Norge samhandle Helsit 2009 24. september 2009 Tor Arne Viksjø Adm. dir. DIPS ASA Leder Norsk ehelse Forum Selskapet DIPS ehelse løsninger for det norske og nordiske markedet Har avtaler

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Vertikal Direkte Velkommen som medlem

Vertikal Direkte Velkommen som medlem Vertikal Direkte Velkommen som medlem Vertikal Direkte din medisinske online-tjeneste Velkommen som medlem hos Vertikal Helse, vi håper du får glede og nytte av ditt medlemskap. VERTIKAL FORMIDLING Du

Detaljer

Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå

Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå Christine Bergland Bodø, 24. juni 2015 historikk 2005 Oppstart e-resept 2008 Oppstart meldingsløftet 2009 Automatisk frikort 2010 Etablering av divisjon

Detaljer

Lokalmedisinske tjenester hva kan telemedisin bidra med? Steinar.pedersen@telemedicineconsult.com

Lokalmedisinske tjenester hva kan telemedisin bidra med? Steinar.pedersen@telemedicineconsult.com Lokalmedisinske tjenester hva kan telemedisin bidra med? Steinar.pedersen@telemedicineconsult.com TTC Offentlige helsetjenesten Førde kommune Valdres NST Setesdal regionråd Fylkestannlegen i Troms Vestregionen

Detaljer

Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene

Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene Spørsmål 1 Generelt syn på helsevesenet Zealand Sveits Alt i alt ganske bra 62,0 45,1 40,3 37,4 55,4 53,1 46,3 22,6 46,1 14,8 Grunnleggende endringer nødvendig

Detaljer

«PASIENTEN I SENTRUM HELSETJENESTER PÅ NYE MÅTER» KREFTFORENINGEN, HELSIT 2012. KREFTFORENINGEN Kristin Bang, spesialrådgiver, HelsIT 190912

«PASIENTEN I SENTRUM HELSETJENESTER PÅ NYE MÅTER» KREFTFORENINGEN, HELSIT 2012. KREFTFORENINGEN Kristin Bang, spesialrådgiver, HelsIT 190912 «PASIENTEN I SENTRUM HELSETJENESTER PÅ NYE MÅTER» KREFTFORENINGEN, HELSIT 2012 Utsagn fra kreftpasienter mangel på kontinuitet og forventinger til bruk av teknologi Når jeg fikk kreft, trodde jeg at behandlingen

Detaljer

Nasjonal helse- og omsorgsplan

Nasjonal helse- og omsorgsplan Nasjonal helse- og omsorgsplan Kommunene skal få en utvidet rolle i den samlede helse- og omsorgstjenesten Hvilke pasienter gjelder det? Hvilke tjenester må etableres? Hvilken kompetanse vil det bli bruk

Detaljer

Teknisk tilrettelegging Digital dialog fastlege

Teknisk tilrettelegging Digital dialog fastlege Teknisk tilrettelegging Digital dialog fastlege Innhold Teknisk tilrettelegging for digital dialog fastlege... 3 1 EPJ versjon... 4 2 Krav til IT infrastruktur... 4 3 Åpne for nødvendig kommunikasjon (brannmur)...

Detaljer

Ny lovgivning nye muligheter. Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir.

Ny lovgivning nye muligheter. Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir. Ny lovgivning nye muligheter Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir. Helse Vest IKT AS Pasientjournalloven 9 Samarbeid mellom virksomheter

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

Utskrivningsrutiner. Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter

Utskrivningsrutiner. Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter Utskrivningsrutiner Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter Utskrivningsrutiner Samhandlingsreformen Samhandlingskjeden for kronisk

Detaljer

eportal for legekontoret

eportal for legekontoret for legekontoret www.compugroupmedical.no Side 1 av 19 Hva er... 3 Fordeler... 3 Aktivering av... 3 Innmelding av pasient... 4 Innmelding av pasient via Winmed Allmenn... 4 Timebok... 5 Generere timebok

Detaljer

Velkommen til møteplass Linken Møtesenter 7. september 2010 HELGELANDSSYKEHUSET HF FORETAKSSAMLINGEN

Velkommen til møteplass Linken Møtesenter 7. september 2010 HELGELANDSSYKEHUSET HF FORETAKSSAMLINGEN Velkommen til møteplass Linken Møtesenter 7. september 2010 HELGELANDSSYKEHUSET HF FORETAKSSAMLINGEN Wenche Poppe, Innomed 2009 Wenche Poppe og Merete Rørvik INNOMED Nasjonalt nettverk for behovsdrevet

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Velferdsstaten under press;

Detaljer

Sunnaas sykehus er en vei videre! Innovasjonssjef Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus HF

Sunnaas sykehus er en vei videre! Innovasjonssjef Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus er en vei videre! Innovasjonssjef Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus HF 1 Sunnaas sykehus er en vei videre! SunHF er En vei videre for pasienter, pårørende, ansatte og alle andre interessenter

Detaljer

HelsIT 2013 IKT FASTLEGENS BESTE VENN! Torsdag 19. september

HelsIT 2013 IKT FASTLEGENS BESTE VENN! Torsdag 19. september HelsIT 2013 Torsdag 19. september IKT FASTLEGENS BESTE VENN! Susanne Monica Prøsch Fastlege, spes. i allmennmedisin Annen etasje legesenter DA Sandefjord IKT-FASTLEGENS BESTE VENN! Fastlegevirksomheten

Detaljer

Brukerbasert utvikling av mobile selvhjelpsverktøy innen diabetes

Brukerbasert utvikling av mobile selvhjelpsverktøy innen diabetes Brukerbasert utvikling av mobile selvhjelpsverktøy innen diabetes Astrid Grøttland, prosjektleder Eirik Årsand, forsker (ph.d.) Innhold NSTs Diabetesteam Fokus og mål Hvordan vi jobber Noen tidligere studier

Detaljer

Å ri to hester tanker om IT i helsetjenesten. kreftpasient lever med kreft seniorrådgiver i Helsedirektoratet

Å ri to hester tanker om IT i helsetjenesten. kreftpasient lever med kreft seniorrådgiver i Helsedirektoratet Å ri to hester tanker om IT i helsetjenesten Jacob Hygen, kreftpasient lever med kreft seniorrådgiver i Helsedirektoratet Utsnitt av livslinje Mars 99 Direktør KITH 50 år Des 99 Diagnose myelomatose Apr

Detaljer

Nasjonal journaltilgang for pasienter til glede eller besvær. Sissel Jor Oslo universitetsykehus HF

Nasjonal journaltilgang for pasienter til glede eller besvær. Sissel Jor Oslo universitetsykehus HF Nasjonal journaltilgang for pasienter til glede eller besvær Sissel Jor Oslo universitetsykehus HF Agenda Bakgrunn Innomed forprosjekt Epikrise i hånden og på nett Hvorfor elektronisk tilgang til journal?

Detaljer

Framtidig satsing mellom kommunar og sjukehus - Ansvar hjå aktørane

Framtidig satsing mellom kommunar og sjukehus - Ansvar hjå aktørane Framtidig satsing mellom kommunar og sjukehus - Ansvar hjå aktørane Christine Bergland Direktoratet for e-helse Toppledermøte Bergen 21. januar 2016 Bakgrunn Helsesektoren består av 17.000 aktører fordelt

Detaljer

Utfordringer og behov sett fra fastlegens side.

Utfordringer og behov sett fra fastlegens side. Utfordringer og behov sett fra fastlegens side. Teknologien til nytte, glede og frustrasjon. Ønsker for fremtiden. SYKEBESØKET- nostalgi eller..? Måling av øyetrykk Før og nå Tilgjengelig teknologi år

Detaljer

Når pasienten er i sentrum for samhandling: Connect 2.0

Når pasienten er i sentrum for samhandling: Connect 2.0 Når pasienten er i sentrum for samhandling: Connect 2.0 Deede Gammon, Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning, OUS, og Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, UNN De skjulte helsetjenester

Detaljer

MinJournal samhandling med pasienten. Sissel Jor IT-avdelingen Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF

MinJournal samhandling med pasienten. Sissel Jor IT-avdelingen Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF MinJournal samhandling med pasienten Sissel Jor IT-avdelingen Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF Nothing about me without me fra biomedisin til infomedisin - Trender - Utfordringer - Erfaringer - Fordeler

Detaljer

E-helse i et norsk perspektiv

E-helse i et norsk perspektiv E-helse i et norsk perspektiv Christine Bergland Direktoratet for e-helse FORUM 8. januar 2016 Bakgrunn Helsesektoren består av 17.000 aktører fordelt på fire regionale helseforetak og 428 kommuner Behov

Detaljer

HelsaMi. "A new health service for integrated care at home" Et samhandlingsprosjekt for hjemmebasert oppfølging og behandling av kronisk syke

HelsaMi. A new health service for integrated care at home Et samhandlingsprosjekt for hjemmebasert oppfølging og behandling av kronisk syke "A new health service for integrated care at home" HelsaMi Et samhandlingsprosjekt for hjemmebasert oppfølging og behandling av kronisk syke Trondheim kommune, St. Olavs Hospital og SINTEF Jarl Reitan,

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN FOR

INDIVIDUELL PLAN FOR Kommunene i Telemark INDIVIDUELL PLAN FOR Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Versjon 4, febr 215 Informasjon om Individuell

Detaljer

Ut med pasienten! 1. 2. november 2010 Referat fra dialogkaffe

Ut med pasienten! 1. 2. november 2010 Referat fra dialogkaffe Ut med pasienten! 1. 2. november 2010 Referat fra dialogkaffe Innledende oppsummering Etter å ha gjennomgått referatene fra ti grupper, er det noen temaer/interessefelter som peker seg ut: Det er diskutert

Detaljer

Pasientrettede IKT tjenester som en integrert del av spesialisthelsetjenesten.

Pasientrettede IKT tjenester som en integrert del av spesialisthelsetjenesten. Pasientrettede IKT tjenester som en integrert del av spesialisthelsetjenesten. arild faxvaag arild.faxvaag@ntnu.no @arildfax innhold om Nasjonal IKT hva spesialisthelsetjeneste er, og hvordan vi bruker

Detaljer

Brukerdokumentasjon Vestlandspasienten.no

Brukerdokumentasjon Vestlandspasienten.no Brukerdokumentasjon Vestlandspasienten.no Forfatter Oppdatert dato Dokumentrevisjon Versjon av Vestlandspasienten Håkon Bull-Njaa 11.04.14 0.3 Leveranse 2 (28.04.14) Margrete Lexow 12.09.14 0.4 Leveranse

Detaljer

Nærhet på Avstand. Telemedisinsk poliklinikk- Helt hjem til pasienten. Samhandlingskonferansen, Geilo 2014

Nærhet på Avstand. Telemedisinsk poliklinikk- Helt hjem til pasienten. Samhandlingskonferansen, Geilo 2014 Nærhet på Avstand Telemedisinsk poliklinikk- Helt hjem til pasienten 1 Disposisjon 1. Bakgrunn: Geografiske utfordringer Telemedisin Sunnaasmodellen 1. Pilotprosjektet 2. Video 3. Samhandling. 4. Oppsummering/

Detaljer

Ny teknologi nye muligheter Samhandlingsløsning med pasienten i sentrum

Ny teknologi nye muligheter Samhandlingsløsning med pasienten i sentrum Ny teknologi nye muligheter Samhandlingsløsning med pasienten i sentrum Cornelia Ruland, Forskningssjef Lillian Sofie Eng Erfaringskonsulent Brukerorientert helsetjeneste 17. april 2013 Senter for pasientmedvirkning

Detaljer

Nasjonal kjernejournal. - For tryggere helsehjelp

Nasjonal kjernejournal. - For tryggere helsehjelp Nasjonal kjernejournal - For tryggere helsehjelp h/p://www.nrk.no/mr/1.11251499 Behovet for kjernejournal (fase 1) Planlagt forløp Uplanlagt forløp Fastlege Sykehus Apotek Uplanlagt hendelse AMK / Legevakt

Detaljer

NOTAT. Elektronisk tilgang til pasientjournal. Til: Styringsgruppen for Elektronisk tilgang til pasientjournal Fra: Tove Sørensen, prosjektleder

NOTAT. Elektronisk tilgang til pasientjournal. Til: Styringsgruppen for Elektronisk tilgang til pasientjournal Fra: Tove Sørensen, prosjektleder NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Tove Sørensen Sted/Dato: Tromsø, 16.10.2015 Til: Styringsgruppen for Elektronisk tilgang til pasientjournal Fra: Tove Sørensen, prosjektleder Elektronisk

Detaljer

Samarbeidsordninger mellom spesialist-og kommune-helsetjenestensom sikrer eldre pasienter en god helsetjeneste

Samarbeidsordninger mellom spesialist-og kommune-helsetjenestensom sikrer eldre pasienter en god helsetjeneste 1 Samarbeidsordninger mellom spesialist-og kommune-helsetjenestensom sikrer eldre pasienter en god helsetjeneste Utfordringer sett fra spesialisthelsetjenestens perspektiv Regional ReHabiliteringskonferanse

Detaljer

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. «Ny sykehusplan kursendring eller alt ved

Detaljer

Alternativ forside 1A. Bare spør! en pasienthåndbok testutgave

Alternativ forside 1A. Bare spør! en pasienthåndbok testutgave Alternativ forside 1A Bare spør! en pasienthåndbok testutgave Inspirasjon til boken er hentet fra det danske pasientsikkerhetsprogrammet, og vi takker Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden for

Detaljer

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 13/2601-24 Saksbehandler: Torbjørn Nystadnes Dato: 13.03.2015 Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Helsedirektoratet

Detaljer

Nasjonal kjernejournal. - Presentasjon for Legemiddelverkets seminar for pasientorganisasjoner 5. juni 2013

Nasjonal kjernejournal. - Presentasjon for Legemiddelverkets seminar for pasientorganisasjoner 5. juni 2013 Nasjonal kjernejournal - Presentasjon for Legemiddelverkets seminar for pasientorganisasjoner 5. juni 2013 Pasientseminaret 2013 - Legemiddelverket Innhold Behov og formål Fremdrift og pilot Kjernejournal

Detaljer

Digital dialog fastlege Aktivering av tjenester

Digital dialog fastlege Aktivering av tjenester Digital dialog fastlege Aktivering av tjenester Aktivering av tjenester for digital dialog fastlege Digital dialog er en tjeneste som muliggjør sikker dialog mellom pasient og fastlege. Spørsmål kan sendes

Detaljer

De viktige trendene. Direktør Knut E. Schrøder Universitetsykehuset Nord-Norge. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

De viktige trendene. Direktør Knut E. Schrøder Universitetsykehuset Nord-Norge. Universitetssykehuset Nord-Norge HF De viktige trendene Direktør Knut E. Schrøder Universitetsykehuset Nord-Norge UNN Verdens nordligste universitetssykehus 450 senger - somatikk 125 senger - psykiatri 72 tekniske senger 80 senger i eget

Detaljer

Telemedicin hvordan bliver det til virkelighed? 5. desember 2014 Line Linstad

Telemedicin hvordan bliver det til virkelighed? 5. desember 2014 Line Linstad Telemedicin hvordan bliver det til virkelighed? 5. desember 2014 Line Linstad Infrastruktur og legale forhold 2 MODNE TJENESTER 3 FUNNKe-meldingsutveksling Helsepersonell meget fornøyd Bedre dokumentasjon

Detaljer

Alt for lange journaler truer pasientsikkerhet

Alt for lange journaler truer pasientsikkerhet Tverrfaglig EPJ Pasienten i sentrum? Sidsel R. Børmark, anestesisykepleier, PhD Delprosjektleder Klinisk Dokumentasjon Sykepleie KDS Regional EPJ ved OUS Alt for lange journaler truer pasientsikkerhet

Detaljer

Det skjer nå i Helse Nord

Det skjer nå i Helse Nord Morgendagens helsetjeneste: Det skjer nå i Helse Nord Elektronisk tilgang til pasientjournal Hvorfor elektronisk tilgang til journal? Pasienten blir delaktig i egen helse. Enklere for pasienten å bruke

Detaljer

Cornelia Ruland Forskningssjef, Professor Senter for pasientmedvirking OUS

Cornelia Ruland Forskningssjef, Professor Senter for pasientmedvirking OUS Cornelia Ruland Forskningssjef, Professor Senter for pasientmedvirking OUS ¾ deler av helseutgifter relatert til kroniske sykdommer kronisk syke utgjør ca 70% av polikliniske besøk Helsetjenester i hovedsak

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs?

Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs? Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs? Samhandlingskonferansen Tromsø 3-4. desember 2014 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital St. Olavs

Detaljer

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI:

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI: Samhandlingsrutine for i Sykehuset Innlandet 1. Formål: Rutinen gjelder ved alle typer r og/eller henvisning til planlagt vurdering ved alle enheter i Sykehuset Innlandet. Samhandlingsrutinen er utarbeidet

Detaljer

Anne Anderssen - Prosjektleder EPJ Utvikling. Norsk Arkivråd seminar - Oslo 17 september 2012

Anne Anderssen - Prosjektleder EPJ Utvikling. Norsk Arkivråd seminar - Oslo 17 september 2012 Anne Anderssen - Prosjektleder EPJ Utvikling Norsk Arkivråd seminar - Oslo 17 september 2012 Formål med foredraget Ta dere med på en visning av morgendagens EPJ og hvordan vi tenker den skal fungere «Dagens

Detaljer