Alternativ forside 1A. Bare spør! en pasienthåndbok testutgave

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alternativ forside 1A. Bare spør! en pasienthåndbok testutgave"

Transkript

1 Alternativ forside 1A Bare spør! en pasienthåndbok testutgave

2 Inspirasjon til boken er hentet fra det danske pasientsikkerhetsprogrammet, og vi takker Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden for at vi fikk lage en norsk versjon av deres notatbok for pasienter. Utgiver: Pasientsikkerhetsprogrammet ISDN: Opplag: 1000 Design: Sindre Risheim design as ( Illustrasjon: Ingrid Alice Clausen ( Trykk: Erik Tanche Nilssen AS Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. 2 Kapittelnavn

3 Til deg som er pasient Hender det du glemmer det du vil spørre om hos legen eller på sykehus? Er det vanskelig å huske all informasjon du får fra forskjellige helsearbeidere? Ønsker du bedre oversikt over behandlingen du får og medisinene du tar? Bare spør! er en håndbok for pasienter og pårørende som kan brukes til å få viktig informasjon og svar på det du lurer på i forbindelse med behandling. Boken er spesielt tilpasset deg som skal legges inn på sykehus, men kan også være nyttig i andre møter med helsetjenesten, for eksempel hos fastlege, fysioterapeut eller andre behandlere. Bare spør! har fem kapitler: Undersøkelser, i behandling, på sykehuset, hjem igjen og medisinene dine. Etter hvert kapittel finner du gode råd, forslag til spørsmål du kan stille og plass til egne notater. Pasienthåndboken er utarbeidet av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24 7 som skal bidra til færre pasientskader og bedre pasientsikkerhet i Norge. Vi håper du får glede og nytte av boken! Til deg som er pasient 3

4 Noen nyttige nettsteder Det finnes mye forskjellig sykdomsinformasjon på internett og det kan være vanskelig å vite hva som er riktig. Norske helsemyndigheter (ved Helsedirektoratet) har laget en egen portal med oppdatert og kvalitetssikret informasjon: Portalen er en veiviser til den offentlige helsetjenesten med informasjon om helse, sykdommer, behandlingsmetoder og pasientrettigheter. Trenger du hjelp til å finne informasjon kan du ringe eller 800HELSE (gratis fra fasttelefon). Du kan også logge deg inn på helsenorge.no med MinID (personlig elektronisk ID) og finne navn på din fastlege, oversikt over eventuelle elektroniske resepter, vaksiner du har tatt og egenandeler som er betalt. Informasjon på er ikke ment å erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell. I Norge er det fritt sykehusvalg ved planlagt behandling. Det betyr blant annet at du i enkelte tilfeller kan behandles raskere om du er villig til å reise til en annen del av landet der ventetiden er kortere. Se I alle fylker er det også et Pasient- og brukerombud som arbeider for å ivareta pasientenes interesser overfor helsetjenesten. Her kan du få gratis råd og veiledning, blant annet om dine rettigheter og hvilke muligheter du har til å klage dersom du ikke er fornøyd med behandlingen. Se Du kan også melde fra om bivirkninger, bestille frikort og finne kontaktinformasjon til pasientombud og brukerorganisasjoner. BARE SPØR! 4 Noen nyttige nettsteder

5 Vær forberedt Du får mest ut av samtalene med helsepersonell hvis du forbereder deg. Husk at helsepersonellet ønsker at du får svar på det som er viktig for deg og å gi informasjon du har bruk for. Er du pårørende til barn på sykehus, kan du også stille de samme spørsmålene på vegne av barnet ditt. I noen situasjoner er det vanskelig for helse personellet å gi deg helt klare svar. Noen ganger finnes de ikke. Likevel er det viktig at du spør om det du har på hjertet for å få best mulig oversikt over situasjonen. Gode råd: Ta med deg pårørende til møter med helsepersonell. Be dem lytte, notere og stille spørsmål du selv glemmer. Forsikre deg om at opplysninger om dine pårørende er riktig registrert i din journal. Kjenn sykehistorien din. Skriv ned hvilke sykdommer du tidligere har vært behandlet for, operasjoner du eventuelt har vært igjennom og hvilke medisiner du tar. Det er ikke alltid at behandlerne du møter har tilgang til all medisinsk informasjon om deg og du bør derfor så langt du kan selv passe på å gi opplysninger som du mener kan være viktige for behandlingen. Husk å informere om eventuelle allergier. Hvis du har hatt allergiske reaksjoner på medisiner eller andre ting tidligere (f.eks. matvarer, væske, materialer) er det svært viktig at du sier i fra til helsepersonellet om dette. Spør til du får svar som du forstår. Gjenta eventuelt svaret du får med dine egne ord. Da unngår du misforståelser og husker informasjonen bedre. Skriv ned det viktigste fra samtalene du har med helsepersonellet. Notér når det tas nye beslutninger om behandlingen. Du kan be om utskrift av medisinlisten, journalen og epikrisen din (som gir et sammendrag av hva som er gjort i løpet av sykehusoppholdet). Vær forberedt 5

6 Still spørsmål få informasjon bli hørt I de neste kapitlene finner du eksempler på spørsmål andre pasienter og pårørende synes har vært nyttige å stille. Hvis du underveis i samtalen blir i tvil om noe som helsepersonellet forteller deg, kan du for eksempel spørre: Dette er nytt for meg. Kan du gjenta det? Du bruker noen uttrykk som jeg ikke kjenner. Kan du forklare det med andre ord? Har jeg forstått deg rett at (gjenta informasjonen med dine egne ord) Takk for det du har fortalt meg. Det er fortsatt noe som bekymrer meg, kan jeg fortelle deg om det nå? Husk at du har rett til å medvirke i egen behandling. Bruk gjerne denne boken til å skrive ned dine egne spørsmål og informasjon om undersøkelser, resultater og navn og telefonnummer til den som har ansvaret for deg. s. 6 (ev. annen tom side) 6 Still spørsmål få informasjon bli hørt

7 NDERSØKELSER Undersøkelser Undersøkelser 7

8 Undersøkelser For at dine behandlere skal finne ut hva som feiler deg må du ofte gjennom ulike undersøkelser og få tatt forskjellige prøver. Hvis du spør hvilke fordeler og ulemper undersøkelsene har, kan du være med på å bestemme hva som er best for deg. Vær sikker på at du vet hva undersøkelsen(e) gir av ny informasjon om sykdommen din og hva resultatene har så si for videre behandling. Spør om hva som er planlagt for deg. Når du kjenner til videre planer i behandlingen er det lettere for deg og dine pårørende å forberede dere. Avklar hvilke prøver og undersøkelser dine behandlere venter svar på og når de kommer. Gode råd når du skal til undersøkelse: Forbered deg. Det er viktig at du leser og følger informasjonen du får på forhånd slik at undersøkelsene kan gjennomføres som planlagt. Noen ganger skal du for eksempel ikke spise eller drikke før undersøkelsen(e). Spør hvis du er i tvil. Husk ditt personnummer. For å unngå forveksling av prøvesvar skal du bli spurt om navn og personnummer, også av helsepersonell som kjenner deg. Blir du ikke spurt, kan du si det selv for å være på den sikre siden. 8 Undersøkelser

9 Eksempler på spørsmål om undersøkelser: 1 Hva er målet med undersøkelsen(e)? 2 Finnes det noen andre undersøkelser for de samme symptomene? (hvis ja, hvorfor er denne valgt for meg?) 3 Hvilken risiko er forbundet med undersøkelsen? Undersøkelser 9

10 4 Hvordan skal/bør jeg forberede meg? 5 Hvor lang tid tar undersøkelsen? 6 Vil jeg kunne få reaksjoner etter undersøkelsen? 7 Hva skjer etter undersøkelsen og når kan jeg forvente å få svar på hva den viser? 8 Hvem skal jeg kontakte hvis svaret ikke kommer? 10 Undersøkelser

11 ittelside: i behandling I BEHANDLING I behandling I behandling 11

12 I behandling Det er ofte flere måter å behandle en sykdom på og forskjellige typer behandlinger kan ha ulike bivirkninger. Noen behandlingsformer kan passe bedre til deg og din livsstil, så det er viktig at du vet hvilke alternativer du har og tar stilling til dem. Skal du opereres, har du blant annet samtale med kirurg og anestesilege/-sykepleier i forkant. Her kan du avklare ting du lurer på, eksempelvis hvilken type bedøvelse som er best egnet for deg. Gode råd i forbindelse med behandling: Undersøk mulighetene. Spør om forskjellige behandlingsformer, be om informasjonsmateriell og finn ut hvor du kan få mer informasjon om inngrepet. Ta imot smertelindring. Hvis du har smerter er det en god idé at du tar imot smertelindrende medisin. Kroppen kommer seg hurtigere hvis du ikke bruker krefter på å ha det vondt. Si i fra til personalet. Gi beskjed hvis du har hatt dårlige opplevelser med bedøvelse tidligere eller hvis medisinen ser annerledes ut enn den pleier. Be om å få viktige opplysninger skrevet inn i journalen din. Ha oversikt over medisinene dine. Be fastlegen din skrive ut en oppdatert liste over alle medisiner du tar. Ta alltid med deg listen når du skal til behandling. Si også ifra om du tar naturmedisiner. 12 I behandling

13 Eksempler på spørsmål om behandling: 1 Hvilken risiko er det med denne behandlingen? 2 Hvilke bivirkninger er vanlige? 3 Hvor lang tid kan jeg forvente at behandlingen tar? I behandling 13

14 4 Hvilke forholdsregler trenger jeg å ta? 5 Er det noe jeg selv kan gjøre for å bli raskere frisk? 6 Hvem kan jeg ringe til etterpå hvis jeg lurer på noe eller blir dårligere? 14 I behandling

15 Eksempler på spørsmål om operasjon og bedøvelse: 1 Hvilke ulike typer bedøvelse er aktuelle for meg? 2 Finnes det andre muligheter enn operasjon? 3 Hva skjer hvis jeg ikke blir operert? I behandling 15

16 4 Hvordan kan jeg forvente å ha det etter operasjonen? 5 Hva skal jeg være særlig oppmerksom på? 6 Hvor lang tid pleier slike operasjoner å ta? 7 Når kan pårørende møte meg/hente meg? 8 Hvem kontakter mine pårørende etterpå hvis jeg selv ikke kan? 16 I behandling

17 PÅ SYKEHUSET På sykehuset side: På sykehuset På sykehuset 17

18 På sykehuset Når du er innlagt på sykehus er det ofte faste rutiner for legesamtaler, undersøkelser, måltider og besøk. Du kan få et overblikk over timeplanen fra personalet og fra avdelingens velkomstbrosjyre. Legevisitt er det daglige møtet mellom deg, legen og personalet på avdelingen. Her blir det ofte tatt beslutninger om behandlingen din og du kan spørre om ting du lurer på. For å kunne stille korrekt diagnose og gi riktig behandling kan det være nødvendig at flere spesialister vurderer tilstanden din. Du må derfor være forberedt på at også andre leger enn de som deltar på visitten snakker med og undersøker deg. Før du blir utskrevet skal du ha en samtale med sykepleier eller lege om hva du skal være oppmerksom på når du kommer hjem og hva du kan forvente etter behandlingen. Gode råd når du er på sykehuset: Involver dine pårørende. Ta gjerne en pårørende med til samtaler der det tas viktige beslutninger om behandlingen din. Delta aktivt i møtet med legen. Dette er din avsatte tid hver dag. Husk å si i fra om du opplever bivirkninger. Ta opp nye spørsmål du har kommet på. Be om hjelp. Husk at når du er syk, er du ikke like sterk som vanlig. Ikke vær redd for å be om hjelp. Fortrolighet ved legevisitt. Ønsker du å snakke mer fortrolig med lege eller sykepleier enn det som lar seg gjøre med flere på samme rom, kan du be om egen tid og sted for dette. Be om kontaktperson og telefonnummer til avdelingen før du drar slik at du vet hvor du skal ringe hvis det blir nødvendig å kontakte sykehuset etter hjemkomst. 18 På sykehuset

19 Eksempler på spørsmål når du er innlagt: 1 Hva skjer videre? 2 Hvilke prøver og undersøkelser må være tatt og i orden før jeg blir utskrevet? 3 Det er viktig for meg å være sammen med mine pårørende også utenfor oppsatt besøkstid. Hvordan kan vi ordne det? På sykehuset 19

20 4 Jeg vil gjerne ha mine pårørende med til viktige samtaler. Hvordan kan vi få til det? 5 Hvem sørger for at fastlege, sykehjem, hjemmetjenesten og/eller andre behandlere får beskjed om min situasjon? 20 På sykehuset

21 HJEMME IGJEN Hjem igjen Hjem igjen 21

22 Hjem igjen Det er viktig at du vet hvilke konsekvenser behandlingen vil ha for deg i hverdagen. For eksempel om du trenger å trene deg opp, om medisinene dine gjør til at du ikke kan drikke alkohol eller kjøre bil og hvordan du kan være i aktivitet etter behandling. Har du vært innlagt på sykehus, skal du normalt til kontroll hos fastlege eller andre behandlere etter at du er utskrevet. I noen tilfeller fortsetter behandlingen via sykehuset. Ta gjerne selv kontakt med sykehuset hvis du ikke har fått innkalling som avtalt. Avklar hvem du skal kontakte dersom du får smerter eller opplever andre komplikasjoner som kan knyttes til behandlingen. Skriv ned. Notér spørsmål du vil stille dine behandlere. Du kan for eksempel bruke arket bakerst i boken. Gode råd når du skal hjem: Avtal videre oppfølging. Be personalet skrive ned hvem som har ansvar for oppfølgingen og når du skal til kontroll. 22 Hjem igjen

23 Eksempler på spørsmål når du skal hjem: 1 Hva skal jeg være oppmerksom på når jeg kommer hjem? 2 Er det noe jeg ikke kan gjøre på grunn av behandlingen jeg får eller har fått? 3 Når kan jeg begynne å jobbe og trene igjen? Hjem igjen 23

24 4 Skal jeg komme til kontroll eller behandling etter at jeg er utskrevet? Hvor og når? 5 Kommer jeg til å bli helt frisk? 6 Hvem skal jeg kontakte dersom jeg får problemer hjemme? 7 Når får fastlegen beskjed om hva som er skjedd med meg? 8 Har du noe skriftlig informasjon som jeg kan ta med til fastlegen min? 24 Hjem igjen

25 Medisinene dine MEDISINENE DINE EDISINENE DINE Medisinene dine 25

26 Medisinene dine Husk medisinliste! For at medisinen skal virke best mulig er det viktig at du følger legens råd. Fastlegen har ansvaret for at medisinlisten alltid er oppdatert og skal sørge for at andre som trenger den får et eksemplar f. eks. hjemmesykepleier. Be fastlegen om utskrift av medisinlisten, ha den med og vis den alltid frem når du er i kontakt med helsevesenet eller henter medisiner på apoteket. Den er til stor hjelp for andre leger som gir deg råd eller behandling, og forebygger feil og misforståelser som kan være farlige for deg. Medisinliste etter sykehusopphold Før du reiser fra sykehus eller annet behandlingsted skal du få en oppdatert medisinliste fra legen som har hatt hovedansvaret for deg. Medisinene dine kan være endret i løpet av et opphold, og du har krav på en grundig gjennomgang av den oppdaterte medisinlisten før du reiser hjem. Det er viktig at du forstår hvordan og hvorfor du skal bruke hver enkelt medisin. Pass på at du vet hva du skal gjøre hvis medisinene ikke virker som de skal eller du får bivirkninger. Sykehuslegen skal sende oppdatert medisinliste til fastlegen og hjemmetjenesten hvis du får hjelp fra dem. Den nye listen viser deg hvordan du skal bruke medisinene frem til neste kontroll hos fastlegen eller på sykehuset. På apoteket Apoteket vil noen ganger tilby deg en medisin med et annet navn enn det legen har skrevet på resepten. Dette er et billigere alternativ, men med nøyaktig samme virke - stoff godkjent og kontrollert av myndighetene. Du kan si nei til å bytte, men må da selv betale prisforskjellen. Legen kan i spesielle tilfeller gi apoteket beskjed om at medisinen ikke skal byttes til en billigere type. 26 Medisinene dine

27 E-resept Fastlegene skriver nå elektroniske resepter, såkalt e-resept, og du kan hente medisinen på hvilket apotek du vil. Du kan kontrollere dine gyldige resepter på nettsiden Du trenger elektronisk ID (f. eks. Bank-ID) for å logge deg inn. Snakk med legen! Hvis du mistenker bivirkninger eller er skuffet over virkningen av en medisin, er det viktig at du forteller det til legen så raskt som mulig. Du kan be om en egen time for å snakke om medisinene dine. Legen vil da gjennomføre en såkalt legemiddelgjennomgang for å forsikre seg om at du får best mulig behandling med færrest mulig bivirkninger. Gode råd om medisinbruk: Lån aldri medisiner av andre. Be fastlegen om en årlig legemiddelgjennomgang hvis du bruker mange medisiner. Husk å si fra om du bruker vitaminer, kosttilskudd, reseptfrie medisiner og/eller naturmedisin. Følg informasjonen på pakningsvedlegget nøye når du tar medisiner. Følg med på utløpsdato og husk å levere gamle medisiner tilbake til apoteket. Husk at nødvendig behandling ofte ikke kan gis uten at du opplever bivirkninger. Be fastlegen eller hjemmetjenesten om hjelp hvis du synes det er vanskelig å holde orden på medisinene. ARE SPØR! Medisinene dine 27

28 Eksempler på spørsmål om medisiner: 1 Hvorfor skal jeg ta denne medisinen? 2 Hvordan virker den? 3 Hvor ofte og hvor lenge skal den tas? 4 Hvilke bivirkninger kan jeg forvente? 28 Medisinene dine

29 5 Hvem skal jeg kontakte hvis jeg får uventede eller ubehagelige bivirkninger? 6 Er det noen av medisinene mine som ikke skal tas sammen med andre medisiner, kosttilskudd eller naturmedisiner? 7 Kan jeg drikke alkohol mens jeg bruker disse medisinene? 8 Når skal det vurderes om medisinen virker slik den skal og om jeg skal bruke den videre? Medisinene dine 29

30 Mine notater 30 Mine notater

31 Mine notater Mine notater 31

32 Mine notater 32 Mine notater

33 Mine notater Mine notater 33

34 Gode råd: 1 Ta med deg pårørende 2 Spør hvis du er i tvil om noe BARE SPØR! 3 Ha oversikt over medisinene dine SPØR! 4 Kjenn til neste steg i behandlingen 34 Gode råd: Alternativ forside 2

35

36 Pasientsikkerhetsprogrammet v/nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Postboks 7004 St. Olavs plass 0130 OSLO DESIGN:

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Bare spør! Er du pasient eller pårørende? Helsepersonell har faglige kunnskaper, men du er ekspert på deg selv. Bare spør hvis noe er uklart.

Bare spør! Er du pasient eller pårørende? Helsepersonell har faglige kunnskaper, men du er ekspert på deg selv. Bare spør hvis noe er uklart. Bare spør! Er du pasient eller pårørende? Helsepersonell har faglige kunnskaper, men du er ekspert på deg selv. Bare spør hvis noe er uklart. God dialog vil få frem nødvendig informasjon, slik at feil

Detaljer

Er du pasient eller pårørende? Helsepersonell har faglige kunnskaper, men du er ekspert på deg selv. Bare spør hvis noe er uklart.

Er du pasient eller pårørende? Helsepersonell har faglige kunnskaper, men du er ekspert på deg selv. Bare spør hvis noe er uklart. Bare spør! Er du pasient eller pårørende? Helsepersonell har faglige kunnskaper, men du er ekspert på deg selv. Bare spør hvis noe er uklart. Sjekk sykdoms informasjon og din journal på helsenorge.no God

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

På de neste sidene finner du nyttig informasjon og gode råd og tips til oppholdet på sykehuset. Du er viktig for oss og det er spørsmålene dine også.

På de neste sidene finner du nyttig informasjon og gode råd og tips til oppholdet på sykehuset. Du er viktig for oss og det er spørsmålene dine også. På de neste sidene finner du nyttig informasjon og gode råd og tips til oppholdet på sykehuset. Du er viktig for oss og det er spørsmålene dine også. Innledning Å være ung på sykehuset kan være en god

Detaljer

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om:

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva er demens? Glemmer du så mye at hverdagen din er vanskelig? Har du problemer med å huske vanlige ord eller veien til butikken? Dette kan være tegn på demens. I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold PasOpp Somatikk 2011 Vi ønsker å vite hvordan pasienter har det når de er innlagt på sykehus i Norge. Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg under 16 år IS-2131 1 Rett til å få helsehjelp Rett til vurdering innen 10 dager Hvis du ikke er akutt syk, men trenger hjelp fra det psykiske helsevernet, må noen

Detaljer

Mistanke om snoking i kjernejournal

Mistanke om snoking i kjernejournal Mistanke om snoking i Dette skjemaet benytter du hvis du mistenker at noen har snoket i din. I et behandlingsforløp vil det kunne være flere helsepersonell som har tjenestelig behov for oppslag i din,

Detaljer

Elektronisk resept. Til deg som trenger resept. Trygt og enkelt

Elektronisk resept. Til deg som trenger resept. Trygt og enkelt Elektronisk resept Trygt og enkelt Til deg som trenger resept Ved flere legekontor i kommunen får du nå elektronisk resept (e-resept) i stedet for papirresept. Hva er e-resept? E-resept betyr elektronisk

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg mellom 16 og 18 år IS-2132 1 RETT TIL Å FÅ HELSEHJELP Rett til øyeblikkelig hjelp Dersom tilstanden din er livstruende eller veldig alvorlig, har du rett til å få

Detaljer

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Rapport fra Kunnskapssenteret nr 18 2011 Kvalitetsmåling Bakgrunn: Norge deltok

Detaljer

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus På Barne- og ungdomsklinikken er det 18 års grense, og når du blir så gammel, vil du bli overført til avdeling for voksne.

Detaljer

FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON

FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON 1 SNART ER DU KVITT SYNSFEILEN DIN Du har reservert tid for et linsebytte (RLE). Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert. Det finnes en del retningslinjer som

Detaljer

D A G K I R U R G I. Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep. 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien. Relieff - Elisabeth Helvin

D A G K I R U R G I. Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep. 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien. Relieff - Elisabeth Helvin D A G K I R U R G I Relieff - Elisabeth Helvin Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien 2 Velkommen til Ortopedisk avdeling, Betanien Hospital. Du skal

Detaljer

Gyldendal Norsk Forlag AS utgave, 3. opplag 2006 ISBN: Omslagsdesign: Designlaboratoriet

Gyldendal Norsk Forlag AS utgave, 3. opplag 2006 ISBN: Omslagsdesign: Designlaboratoriet Gyldendal Norsk Forlag AS 2005 1. utgave, 3. opplag 2006 ISBN: 978-82-05-47954-8 Omslagsdesign: Designlaboratoriet Sats: Designlaboratoriet Brødtekst: Minion 10,5/14,5 pkt Alle henvendelser om boken kan

Detaljer

LovLiG ung Informasjon om helserettigheter for ungdom

LovLiG ung Informasjon om helserettigheter for ungdom LovLiG ung Informasjon om helserettigheter for ungdom I Norge har vi en rekke lovbestemmelser som skal sikre alle lik tilgang til gode helsetjenester. For deg som er under 18 år og derfor regnes som mindreårig,

Detaljer

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Innbyggerplattformen Helsenorge.no Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Redaksjonelt innhold Ny forenklet forside Sykdom og behandling Helse og sunnhet Rettigheter Helsetjenester Min Helse

Detaljer

Hvordan snakke bedre med pasienten? Pasientopplevelser med fastlege og sykehus

Hvordan snakke bedre med pasienten? Pasientopplevelser med fastlege og sykehus Foto: Colourbox Hvordan snakke bedre med pasienten? Pasientopplevelser med fastlege og sykehus Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Februar 2017 Målgruppe og utvalg Landsrepresentativt

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Demens? Trenger dere hjelp?

Demens? Trenger dere hjelp? Demens? Trenger dere hjelp? Demens er sykdom i hjernen. Det vanligste tegnet på demens er at du glemmer så mye at hverdagen din blir vanskelig. Det er flere sykdommer som kan gi demens. Alzheimers sykdom

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus PasOpp 2007 Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus Høst 2007 Hensikten med undersøkelsen Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om hvordan pasienter med en kreftdiagnose vurderer

Detaljer

Helsenorge. Enkel brukerveiledning

Helsenorge. Enkel brukerveiledning Helsenorge Enkel brukerveiledning Om Helsenorge Helsenorge er et offentlig nettsted for innbyggere i Norge der de kan finne informasjon om helserelaterte tema og logge inn for å bruke digitale tjenester.

Detaljer

SØ-109025. Til deg som er barn og skal ha narkose

SØ-109025. Til deg som er barn og skal ha narkose SØ-109025 Til deg som er barn og skal ha narkose Til foreldre/foresatte Dette heftet er en veiledning til barnet og foreldre/foresatte. Del én inneholder informasjon til de voksne. Den vil gjøre dere forberedt

Detaljer

GJENNOMGANG AV PASIENTFORLØP

GJENNOMGANG AV PASIENTFORLØP GJENNOMGANG AV PASIENTFORLØP Forberedelse til deltakelse i læringsnettverket IHI Institute for Healthcare Improvement i USA har nyttige erfaringer med å intervjue 5 pasienter som har blitt reinnlagt i

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus Åpen kontakt ved Stavanger Universitetssjukehus Hva er åpen kontakt? Åpen kontakt er et tilbud til deg som på grunn av sykdom eller sykdomsutvikling, kan forvente behov for akutt innleggelse i sykehuset.

Detaljer

Praktisk bruk av kjernejournal

Praktisk bruk av kjernejournal Praktisk bruk av kjernejournal Lommemanual for helsepersonell Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger om pasienten på ett sted Når du trenger informasjon for å yte

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Utskrivningsrutiner. Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter

Utskrivningsrutiner. Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter Utskrivningsrutiner Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter Utskrivningsrutiner Samhandlingsreformen Samhandlingskjeden for kronisk

Detaljer

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten PASIENT- RETTIGHETER Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter står i pasient- og brukerrettighetsloven. I brosjyren følger informasjon om de mest sentrale

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til pårørende

Informasjonsbrosjyre til pårørende Informasjonsbrosjyre til pårørende Enhet for intensiv Molde sjukehus Telefon 71 12 14 95 Sentralbordet 71 12 00 00 Til deg som pårørende Denne brosjyren er skrevet for å gi deg som pårørende en generell

Detaljer

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON 1 SNART ER DU KVITT SYNSFEILEN DIN Du har bestilt tid for en synslaseroperasjon. Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert. Uansett om du skal behandle langsynthet,

Detaljer

Fremstilling av resultatene

Fremstilling av resultatene Vedlegg 3 Fremstilling av resultatene Brukererfaringer med Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Resultater på alle spørsmålene fra spørreundersøkelse høsten 2009., frekvensfordeling

Detaljer

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten PASIENT- RETTIGHETER Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter står i pasient- og brukerrettighetsloven. Nedenfor følger informasjon om de mest sentrale rettighetene

Detaljer

Til deg som nylig har vært på sykehus

Til deg som nylig har vært på sykehus Til deg som nylig har vært på sykehus Om dine erfaringer med sykehuset PasOpp Somatikk 2014 Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten på tilbudet ved norske sykehus. Dine erfaringer er viktige og

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten. _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten. _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38 Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38 I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller

Detaljer

Vertikal Direkte Velkommen som medlem

Vertikal Direkte Velkommen som medlem Vertikal Direkte Velkommen som medlem Vertikal Direkte din medisinske online-tjeneste Velkommen som medlem hos Vertikal Helse, vi håper du får glede og nytte av ditt medlemskap. VERTIKAL FORMIDLING Du

Detaljer

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš. Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikken?

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš. Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikken? Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš Hva er erfaringene dine som bruker av Brukerundersøkelse ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk senter for Tromsø og

Detaljer

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade St. Olavs Hospital HF Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade Forord Denne boka er første gang utarbeidet

Detaljer

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 I MØTE MED NAV Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 Innholdsfortegnelse Forord s. 2 Hva er Nav? S. 3 Når kan Nav være til hjelp? S. 3 Før, i og etter møte s. 5 Klage s. 8 Generelle tips s. 9 Kilder

Detaljer

Minoriteters møte med helsevesenet

Minoriteters møte med helsevesenet Minoriteters møte med helsevesenet Møte mellom ikke - vestlige mødre og sykepleiere på nyfødt intensiv avdeling. Hensikten med studien var å få økt innsikt i de utfordringer det er i møtet mellom ikke-vestlige

Detaljer

Helsenorge. Enkel brukerveiledning

Helsenorge. Enkel brukerveiledning Helsenorge Enkel brukerveiledning Om Helsenorge Helsenorge er et offentlig nettsted for innbyggere i Norge der de kan finne informasjon om helserelaterte tema og logge seg inn for å bruke digitale tjenester.

Detaljer

Prosedyre for legemiddelintervju

Prosedyre for legemiddelintervju Prosedyre for legemiddelintervju Bakgrunn for legemiddelintervju: Aktuell legemiddelliste/legemiddelintervju er en legemiddelavstemming ved innskriving av pasienter på sykehuset. Legemiddelintervju er

Detaljer

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Bakgrunnsinformasjon Oppdragsgiver Virke Kontaktperson Sophie C. Maartmann-Moe Hensikt Avdekke befolkningens syn på nye muligheter

Detaljer

UNG. LOVLiG. Helserettigheter for ungdom

UNG. LOVLiG. Helserettigheter for ungdom LOVLiG UNG Helserettigheter for ungdom I Norge har vi en rekke lovbestemmelser som skal sikre alle lik tilgang til gode helsetjenester. For deg som er under 18 år og derfor regnes som mindreårig, har disse

Detaljer

Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus?

Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus? Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus? Hensikten med denne undersøkelsen er at tjenestene skal bli bedre for barn og pårørende. Vi vil derfor gjerne høre om dine erfaringer som

Detaljer

En guide for samtaler med pårørende

En guide for samtaler med pårørende En guide for samtaler med pårørende Det anbefales at helsepersonell tar tidlig kontakt med pårørende, presenterer seg og gjør avtale om en første samtale. Dette for å avklare pårørendes roller, og eventuelle

Detaljer

Pasientmedvirkning og egenansvar: Stole blindt på legen- eller stille krav og selv ta ansvar?

Pasientmedvirkning og egenansvar: Stole blindt på legen- eller stille krav og selv ta ansvar? Pasientmedvirkning og egenansvar: Stole blindt på legen- eller stille krav og selv ta ansvar? Morten Finckenhagen Overlege, Statens legemiddelverk Praksiskonsulent, Bærum sykehus Spesialist i allmennmedisin

Detaljer

Pilotprosjekt. «Samstemming av legemiddellister for barn»

Pilotprosjekt. «Samstemming av legemiddellister for barn» Bakgrunn i den Nasjonale pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender» Pilotprosjekt «Samstemming av legemiddellister for barn» Bestilling fra Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn Forankring

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller behandling i spesialisthelsetjenesten. Rett til vurdering

Detaljer

Hva skjer i helse Sør-Øst?

Hva skjer i helse Sør-Øst? Legg inn et bilde som passer programmet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.

Detaljer

Farmasidagene. Helsenorge.no. Bodil Rabben. Helsedirektoratet 05.11.2015

Farmasidagene. Helsenorge.no. Bodil Rabben. Helsedirektoratet 05.11.2015 Farmasidagene Helsenorge.no Bodil Rabben Helsedirektoratet 05.11.2015 Innbyggerne skal møte én helsetjeneste på nett Helsenorgeplattformen Helsenorge.no Andre portaler Felleskomponenter Åpne data Kontinuerlig

Detaljer

Undersøkelse om hivpositives hverdag. Apeland 1.desember 2014

Undersøkelse om hivpositives hverdag. Apeland 1.desember 2014 Undersøkelse om hivpositives hverdag Apeland 1desember 2014 Om undersøkelse Utført mellom mai og november, nettbasert undersøkelse med 100 % anonymitet for respondentene 91 respondenter som er hivpositive

Detaljer

TIL BARN OG UNGDOM MED FORELDRE SOM HAR MULTIPPEL SKLEROSE (MS)

TIL BARN OG UNGDOM MED FORELDRE SOM HAR MULTIPPEL SKLEROSE (MS) TIL BARN OG UNGDOM MED FORELDRE SOM HAR MULTIPPEL SKLEROSE (MS) OPPLAG 1, 2016 NETTSIDE for barn og unge, og et nettbasert selvhjelpsprogram for barn som pårørende når mamma eller pappa har MS. 2 INNLEDNING

Detaljer

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde:

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: Kategori: 3. Omsorgstjenester 3.2 Medikamenthåndtering Side 1 av 3 ANSVARSFORDELING OG NØDVENDIG BRUKERINFORMASJON Vedlegg: 2 Ansvarlig: Rådmannen Godkjent den: 17.12.2012

Detaljer

Håndbok I møte med de som skal hjelpe. Recoveryverksteder Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Asker kommune

Håndbok I møte med de som skal hjelpe. Recoveryverksteder Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Asker kommune Håndbok I møte med de som skal hjelpe Recoveryverksteder Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Asker kommune Hvis jeg var din beste venn. Si aldri at «sånn har vi det alle sammen»,

Detaljer

"Kjære pasient", pasientinformasjon med 5 vest

Kjære pasient, pasientinformasjon med 5 vest Kategori: Pasientrettigheter Gyldig fra: 28.08.2012 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF - Medisinsk avdeling Informasjon Dok. eier: Hege Cecilie Sørby Dok. ansvarlig: Åsa Kristine Jonassen

Detaljer

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune Innholdsfortegnelse Forord s. 03 Hva er Nav? s. 04 Når kan Nav være til hjelp? s. 04 Før,

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Det gjelder livet. Lettlestversjon

Det gjelder livet. Lettlestversjon Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2016 med kommunale helse- og omsorgs tjenester til personer med utviklingshemming Det gjelder livet Lettlestversjon RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2017 LETTLESTVERSJON

Detaljer

MIN BOK Når noen i familien har ryggmargsskade

MIN BOK Når noen i familien har ryggmargsskade MIN BOK Når noen i familien har ryggmargsskade St. Olavs Hospital HF Avdeling for Ryggmargsskader Postboks 3250 Sluppen 7006 TRONDHEIM Forord Dette heftet er utarbeidet av barneansvarlig ved avdeling for

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innledning Samtaleguiden er ment å være en støtte for åpne samtaler mellom lærer, elev og foreldre. Den retter oppmerksomheten mot lesevaner,

Detaljer

Vedlegg 1: GJENNOMGANG AV PASIENTFORLØP

Vedlegg 1: GJENNOMGANG AV PASIENTFORLØP Vedlegg 1: GJENNOMGANG AV PASIENTFORLØP Forberedelse til deltakelse i læringsnettverket IHI Institute for Healthcare Improvement i USA har nyttige erfaringer med å intervjue 5 pasienter som har blitt reinnlagt

Detaljer

www.minjournal.no På nett med helsevesenet

www.minjournal.no På nett med helsevesenet Foto: Shutterstock Helseopplysninger på nett På nett med helsevesenet Foto: Shutterstock Oslo universitetssykehus HF og MinJournal om pasienttjenester på nett er et nettsted hvor du kan kommunisere med

Detaljer

Til DEG som skal Opereres på kirurgi, kreft og kvinnehelsepoliklinikken (IVPK) 11.11.09/utgave 1

Til DEG som skal Opereres på kirurgi, kreft og kvinnehelsepoliklinikken (IVPK) 11.11.09/utgave 1 Til DEG som skal Opereres på kirurgi, kreft og kvinnehelsepoliklinikken (IVPK) 11.11.09/utgave 1 2 Innholdsfortegnelse Om avdelingen...4 Før du kommer...4 Medisiner...4 Dusj...4 Annet personlig utstyr...4

Detaljer

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole: Migrene Norsk utgave Schibsted Forlag AS, Oslo 2011 Elektronisk utgave 2011 Elektronisk tilrettelegging: RenessanseMedia

Detaljer

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Når en i familien blir alvorlig syk, vil det berøre hele familien. Alvorlig sykdom innebærer ofte en dramatisk endring i livssituasjonen,

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN. for deg under 16 år

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN. for deg under 16 år RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg under 16 år IS-2131 Revidert 2018 1 Rett til å få helsehjelp Rett til vurdering innen 10 dager Hvis du ikke er akutt syk, men trenger hjelp fra det psykiske helsevernet,

Detaljer

Konto nr: Org. nr: Vipps: 10282

Konto nr: Org. nr: Vipps: 10282 Foto: Privat Konto nr: 1207.25.02521 Org. nr: 914149517 Vipps: 10282 Stiftelsen «ALS Norge» har som mål å gjøre Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) kjent i Norge. Vi ønsker å øke livskvaliteten til ALS-

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten.

Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten. Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten. Samhandlingsprosjekt Tildelt samhandlingspenger 200 000,- Styringsgruppe Prosjektgruppe Utarbeidelse av prosjektdirektiv Kommunerepresentant

Detaljer

Veileder Forhåndssamtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt for pasienter på sykehjem

Veileder Forhåndssamtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt for pasienter på sykehjem Veileder Forhåndssamtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt for pasienter på sykehjem Planlagte forhåndssamtaler En planlagt forhåndssamtale på sykehjem innebærer at

Detaljer

Samhandling rundt eldre hjemmeboende pasienter. Hvordan få til et helhetlig pasientforløp på tvers av forvaltningsnivåene?

Samhandling rundt eldre hjemmeboende pasienter. Hvordan få til et helhetlig pasientforløp på tvers av forvaltningsnivåene? Samhandling rundt eldre hjemmeboende pasienter. Hvordan få til et helhetlig pasientforløp på tvers av forvaltningsnivåene? Sykehus Kommune Gjøvik 20.09.2012 Tove Røsstad, overlege Trondheim kommune / stipendiat

Detaljer

Pasientsikkerhet Hva innebærer det, og hvem er bidragsyterne? Steinar Madsen Medisinsk fagdirektør

Pasientsikkerhet Hva innebærer det, og hvem er bidragsyterne? Steinar Madsen Medisinsk fagdirektør Pasientsikkerhet Hva innebærer det, og hvem er bidragsyterne? Steinar Madsen Medisinsk fagdirektør Fra legemiddel til pasient Godkjenning Lege/ sykehus Apotek Pasient Utprøving Legemiddelindustri Legemiddelverket

Detaljer

Veileder Forhåndssamtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt for pasienter på sykehjem

Veileder Forhåndssamtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt for pasienter på sykehjem Veileder Forhåndssamtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt for pasienter på sykehjem Planlagte forhåndssamtaler En planlagt forhåndssamtale på sykehjem innebærer at

Detaljer

Dagsplan for pasienter med brudd i øvre lårbein

Dagsplan for pasienter med brudd i øvre lårbein Dagsplan for pasienter med brudd i øvre lårbein www. Canstockphoto.com Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus Rutiner før operasjon: Du vil bli undersøkt av en lege i mottagelsen.

Detaljer

Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan.

Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan. Informasjon til pasienter som har fått forskrevet Volibris Bruk av hva du må vite Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan. Les den nøye. Ta vare på brosjyren

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

OBS! Jeg deltar i Den norske influensaundersøkelsen. (NorFlu)

OBS! Jeg deltar i Den norske influensaundersøkelsen. (NorFlu) OBS! Riv av denne slippen før du returnerer spørreskjemaet og fest den på ditt Helsekort for gravide! Vennligst oppbevar denne lappen sammen med ditt Helsekort for gravide. Jeg deltar i Den norske influensaundersøkelsen

Detaljer

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehus. Gi beskjed til lege/sykepleier om at du har individuell plan og vis dem planen. Planen er ditt dokument.

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2016 Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Vaksine mot humant papillomavirus (HPV)

Detaljer

Brukerundersøkelse. Øre-nese-hals 3H. Våren 2014 Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk kirurgi, Tønsberg

Brukerundersøkelse. Øre-nese-hals 3H. Våren 2014 Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk kirurgi, Tønsberg Brukerundersøkelse Øre-nese-hals 3H Våren 2014 Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk kirurgi, Tønsberg Om prosjektet Hensikten med denne undersøkelsen er at kvaliteten på tjenestene skal bli bedre for barn

Detaljer

Informasjon til deg med kronisk sykdom. Snart voksen? Hva nå?

Informasjon til deg med kronisk sykdom. Snart voksen? Hva nå? Informasjon til deg med kronisk sykdom?! Snart voksen? Hva nå? Martin! Blir du med å spille basket? Alle de andre blir med!! Snakk med oss Hmm... hva skal jeg svare? Jeg har jo lyst, men vet ikke om jeg

Detaljer

HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk

HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk HVA NÅ? Når en mor eller far blir alvorlig syk eller ruser seg, fører dette vanligvis til store utfordringer for den andre forelderen. Dette er en brosjyre

Detaljer

IM Vedlegg 2

IM Vedlegg 2 IM 2013-011 Vedlegg 2 Informasjon til søkeren under intervjuet i søknader om beskyttelse Til intervjueren Informasjon du gir skal være tilpasset den enkeltes søkers behov og evne til å forstå. I åpenbare

Detaljer

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 Innhold Hva er tuberkulose eller TB?... 2 Hva er symptomer (tegn) på tuberkulose?... 2 Hva kan jeg gjøre hvis jeg eller barna mine blir syke?... 2 Kan man få tuberkulose

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS) Oslo universitetssykehus HF 2013

BRUKERVEILEDNING Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS) Oslo universitetssykehus HF 2013 BRUKERVEILEDNING Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS) Oslo universitetssykehus HF 2013 Innhold Innhold... 2 Generelt... 3 Åpen side for alle... 3 Side som krever innlogging... 3

Detaljer

Bruk av tolketjenester. Ved Ragnhild Magelssen Cand.polit./sosialantropolog og sykepleier E-post: rmagelss@getmail.no Tlf.

Bruk av tolketjenester. Ved Ragnhild Magelssen Cand.polit./sosialantropolog og sykepleier E-post: rmagelss@getmail.no Tlf. Bruk av tolketjenester Ved Ragnhild Magelssen Cand.polit./sosialantropolog og sykepleier E-post: rmagelss@getmail.no Tlf.: 91 52 60 72 Disposisjon Om kommunikasjon. Hva sier lovverket og retningslinjer

Detaljer

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1 Møtereferat Møtetype: PKO/PK Møtedato: 23 mars 2015 Møtested: Neste møte / Tilstede Sykehuset, Mo i Rana 2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Iren Ramsøy, Anita Husveg, Guttorm Dahl Johnsen Meldt

Detaljer

Legemiddelsamstemming

Legemiddelsamstemming Legemiddelsamstemming I februar 2012 ble det opprettet en arbeidsgruppe med gitt mandat som var i tråd med føringer fra den Nasjonale Pasientsikkerhetskampanjen. Mandatet avgrenset dette arbeidet i første

Detaljer

Hanna Charlotte Pedersen

Hanna Charlotte Pedersen FAGSEMINAR OM KOMMUNIKASJON - 19 MARS 2015 SE MEG, HØR MEG, MØT MEG NÅR HJERTET STARTER hanna_pedersen85@hotmail.com Hanna Charlotte Pedersen MIN BAKGRUNN Jeg er selv hjertesyk og har ICD Non compaction

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN FOR

INDIVIDUELL PLAN FOR Kommunene i Telemark INDIVIDUELL PLAN FOR Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Versjon 4, febr 215 Informasjon om Individuell

Detaljer

K N E P R O T E S E. Informasjon ved operasjon kneprotese. 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien. Betanien Hospital Skien

K N E P R O T E S E. Informasjon ved operasjon kneprotese. 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien. Betanien Hospital Skien K N E P R O T E S E Betanien Hospital Skien Informasjon ved operasjon kneprotese 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien 2 KNEPROTESE Velkommen til 3. avdeling - Betanien Hospital. I forbindelse med kneproteseoperasjon

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer