Gründer og daglig leder i Hospital IT AS. Omsorgsteknologi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gründer og daglig leder i Hospital IT AS. Omsorgsteknologi"

Transkript

1 Flemming Bo Hegerstrøm Flemming Bo Hegerstrøm Gründer og daglig leder i Hospital IT AS Omsorgsteknologi

2 Hospital IT AS Fokusert på løsninger for informasjon, fagapplikasjoner, kommunikasjon og underholdning til helsesektoren. 5års erfaring med leveranse, utvikling og drift av løsninger til helsesektoren. Lovisenberg Diakonale Sykehus Diakonhjemmet Sykehus Ringerike Sykehus Ol Oslo Universitetssykehus it t Rikshospitalet Radiumhospitalet HF Martina Hansens Hospital Den Norske Kreftforening Unilabs Haukeland Sykehus Rammeavtale Helse Vest Sunnaas Sykehus Hovedkontor

3 Visjon Vi skal skape en ny arena for samhandling, informasjon og kommunikasjon mellom pasient, pårørende/frivillige og helse/omsorgssektor ved hjelp av ny teknologi. En bedre hverdag

4 Sammensatte brukerbehov Sosiale behov Kroniske lidelser Omsorg og pleie i hjemmet Hjemme hospital Behov for nye IKT-verktøy Flere arenaer

5

6 Hvorfor går det så sakte? Mangler ressurser 12?? Manglende kunnskap Mangler risikovillighet Manglende prestisje Manglede marked??!?? 9?? 3?? Mangler omstillingsevne/vilje Manglede teknologi og standarder Manglede samarbeide Manglende vilje til å satse?? Manglende problemforståelse Manglede produkter? 6? Manglede ansvar

7 Årsakssammenhengen 1 Manglende kunnskap k og problemforståelse l JA/NEI Manglede evne til å forstå konsekvensene ved utviklingen 2 3 Manglede omstillingsevne JA Ingen konsekvenser hvor noen blir stil til ansvar for resultatene Manglede vilje til å satse JA Hvorfor ta risiko å risikere å satse når man kan unngå 4 Manglende prestisje JA Prestisje er knyttet til profesjonene innen spesialisthelsetjeneten 5 Manglende ressurser JA/NEI Vi har noen ressurser men velger ikke å prioritere Vi trenger langt flere ressurser 6 7 Manglende samarbeide Mangel av samarbeide på tvers av privat og offentlig FOU utvikling Mangel på samarbeide mellom kommuner og mellom kommuner og staten Dette fører til mangel på en samlende offensiv strategi! JA JA 8 Mangel på teknologi og standarder Det finnes teknologi og standarder, men det må også satses offensivt fremover JA/NEI 9 10 Manglende marked Det finnes ikke kjøpere og avtagere for produktene der ute Bedriftene er meget forsiktige med å satse Manglende produkter JA JA

8 Eldrebølgen l Større andel eldre Færre yngre Flere pensjonister enn arbeidsføre Høyere levealder høyere samfunnskostnader Krever omorganisering i

9 Hvordan kan vi møte denne trenden? Manpower? Teknologi? Omorganisering/ restrukturering? Frivillige/ familie? Patient empowement? Manpower Patient empowerment Teknologi Omstrukturering Teknologi kan hjelpe bruker og støttespillerene rundt brukeren til at han/hun kan bo lenger hjemme og dermed forhindre stort press på institusjoner. Frivillige/ familie

10 Bo hjemme Familie, frivillige og kommunale omsorgsarbeidere Bo på institusjon Sykehus, aldershjem og institusjon sjon Lønnsomt Meget kostbart

11 Hjemme best! Teknologiske løsninger for bruker, friviliige og pårørende Motivasjonsfaktorer for hjemmeboende eldre: Verdighet Trygghet Din verden Ro/ stillhet Sosial i l tilhørighet i h Sosialt nettverk Bo sammen med partner Mestringsfølelse og opprettholdelse av helse Teknologiske løsninger for omsorgsarbeidere

12 minutter 15 minutter Den eldre får gjennomsnittlig til sammen 30 minutters oppfølging hver dag. Dette tilsvarer kun 2% av døgnet. Hvordan følger vi med de resterende 98% av tiden?

13 Vårt fokus blir løftet Teknologiske verktøy for eldre, pårørende og frivillige fyller vakuumet i de eldres hverdag. Personlig venn Frivillige Familie

14 Hvilke parter kan bidra? Journal Journal Fastlege Journal Hjemmesykepleie Sykehus Pårørende Hjemme assistert bistand Hjemmeboende Friviliige Fysioterapeut Ergoterapeut Hjelpe middelsentral l Trygghet salarm

15 Health Call Centre Health Call Centre Fastlege, omsorgsarbeider og andre tjenesteytere

16 Pasientmedvirkning Pasientmedvirkning vil være et viktig ord innenfor helsesektoren i årene som kommer. Skal vi klare utfordringene som vil belaste helsevesenet i årene som kommer, må det settes et stort fokus på pasientmedvirkning Informasjon Dialog Pasientmedvirkning Egenregistrering Hospital IT deler sine produkter for pasientmedvirkning i 4 ulike segmenter Trening og egenmestring

17 Produkter for pasientmedvirkning Dialog Egenregistrering Informasjon Trening og egenmestring Sensorikk Videokommunikasjon Åpne/ lukkede fora Serviceassistenten (pasienten bestiller tjenester) HealthGuide (En klinisk samhandlingsarena) HealthArena (læring og mestringsarena med sensor og avatarteknologi) Fall, blodsukker, EKG, IP telefoni Hjemmetjeneste t registrering (Registrering av oppdrag etc) HealthView + (interaktive touchskjermer) Temperatur, brann/røyk, bevegelse E mail Meldingstjeneste (varsel basert på sensor) HealthView (storskjerm) Avatar Registrering ved ankomst (hos fastlege/sykehus) HealthBrowser (websider på pas.term) Empowering the patient! Dialogassistenten Pasienten registrerer smerteverdier, medisiner, ernæring osv

18 Funksjoner Bestille mat Personifisering av skjerm Aviser Egenregistrering Tilrettelagte SMS-meldinger Tilrettelagte treningsprogram Varsel ved besøk medidogbilde Lytte til Radio RF-ID SMS til pårørende Kalender Nyheter og vær Diagnoseinformasjon Videokommunikasjon Medisinering Sensorer Måledata Telefon

19 Hva er en personlig venn/ Avatar? En avatar definseres som en elektronisk representasjon eller visualisering av en person. En avatar kan fungere som en personlig venn som oppmuntrer, kommer med påminnelser og coacher brukeren av løsningen.

20 Case 1 Varsling ved besøk og ID med bilde

21 Case 1 Varsling ved bedsøk med ID og bilde Tjenesteyter ringer eller sender sms på vei til bruker Via database får brukeren e opp bildet på den som skal komme på besøk

22 Case 1 Varsling ved bedsøk med ID og bilde Roller: Bruker, tjenesteyter ( hjemmesykepleie, praktisk bistand, H24, kommunale og private) Utstyr: Skjerm, mobiltelefon Funksjonalitet: Tjenesteyter skal klkunne identifiseres ifi på skjerm med bilde før han ankommer hjemmet. Bruker får opp bildet av personen på sin skjerm og gjenkjenner før dør åpnes. Konsekvens: Brukerlukker opp døren til riktigperson person. Hindrer at falske personer kommer inn i bolig. Denne funksjonen kan benyttes av alle roller som assisterer i hjemmet til bruker. Løsningen gir god sikkerhet til lav kostnad og skalerer bredt uten ekstra kostnader.

23 Case 3 Registrering av besøk basert på RF ID kort

24 Case 3: Registrering av besøk basert på RF-ID kort RF-ID kort Tjenesteyter blir registrert på hjemmeterminalen ved bruk av RF-ID kort hjemme hos bruker. Tid inn / tid ut. Vi registrer funksjonen : Tjenesteyter i form av funksjon / selskap, tid, sted Rapport til bydel for sjekk av regning fra privat tjenesteyter t t RF-ID enhet koblet til skjerm Database Rapportdata kan printes ut hos bydel.

25 Case 3: Registrering av besøk basert på RF-ID kort Roller: Forskjellige tjenesteytere Utstyr: RF ID kort, RF ID leser integrert i hjemmeterminalen Funksjon Tjenesteyter skal kunne logge på/av ved bruk av RF ID kort. Besøket blir registrert med ID og tid/ sted. Data blir lagret i en ekstern sikker database basert på firmaidentifikasjon. Rapporter kan produseres etter behov i bydelene. Dette kan benyttes til å sjekke regninger fra privat tjenesteyter. Konsekvenser Gir mulighet for å kontrollere faktura fra ekstern tjenesteyter som bevis for fysisk oppmøte. Gir bydel mulighet til å bevise at bruker har hatt besøk. Denne informasjonen vil være til god hjelp når pårørende ringer og lurer på om bruker mor/far har hatt besøk.

Digital Hjemmetjeneste. Ta initiativet i helsetjenesten med SmartSolution

Digital Hjemmetjeneste. Ta initiativet i helsetjenesten med SmartSolution Digital Hjemmetjeneste Ta initiativet i helsetjenesten med Hva er Digital Hjemmetjeneste? Kravene til produktivitet, kvalitet og effektivitetsforbedringer i helse- og omsorgsektoren er meget store. Uten

Detaljer

Digitale Sykehjem. Ta initiativet i helsetjenesten med SmartSolution. SmartSolution

Digitale Sykehjem. Ta initiativet i helsetjenesten med SmartSolution. SmartSolution Digitale Sykehjem Ta initiativet i helsetjenesten med SmartSolution SmartSolution Hva er et Digitalt Sykehjem? Kravene til produktivitet, kvalitet og effektivitetsforbedringer i helse- og omsorgsektoren

Detaljer

BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013. Solrunn Hårstad. Prosjektleder

BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013. Solrunn Hårstad. Prosjektleder BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder 1 Forord Prosjektet «Bo lengre hjemme» er et samarbeidsprosjekt mellom Telenor Objekts,

Detaljer

Fra analog trygghetsalarm til digital velferdsteknologi

Fra analog trygghetsalarm til digital velferdsteknologi Fra analog trygghetsalarm til digital velferdsteknologi Telenors leveranser til Helse Norge Sykehuskommunikasjon Velferdsteknologi «Bo Hjemme Lenger» Nasjonal telefoni avtale Nasjonal datakommunikasjon

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR? 4TIPS Kompetanseheving Videreutdanning gir en bedre helsesektor DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi I SAMARBEID MED VELFERDS- No. 3

Detaljer

1.0. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN FOR IKT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I RØYKEN KOMMUNE 4 1.2. INNHOLD OG STRUKTUR I

1.0. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN FOR IKT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I RØYKEN KOMMUNE 4 1.2. INNHOLD OG STRUKTUR I 2 1.0. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN FOR IKT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I RØYKEN KOMMUNE 4 1.2. INNHOLD OG STRUKTUR I IKT-STRATEGIEN 4 2.0. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON...

Detaljer

Helse og omsorg. Temahefte om Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitikk. Arbeiderpartiet.no

Helse og omsorg. Temahefte om Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitikk. Arbeiderpartiet.no Helse og omsorg Temahefte om Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitikk Arbeiderpartiet.no Innhold DEL 1: Vårt hovedbudskap... 2 Del 2: Hva vil vi?... 4 DEL 3: Hva har vi oppnådd... 6 Del 4: Høyresidas

Detaljer

Fremtidens alderdom og ny teknologi

Fremtidens alderdom og ny teknologi Fremtidens alderdom og ny teknologi Rapport 2009 Rapport 1 2009 Fremtidens alderdom og ny teknologi ISBN 978-82-92447-28-4 (trykket utgave) ISBN 978-82-92447-29-1 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo, februar

Detaljer

COMPUTERWORLD. Velferdsteknologi. Slik lykkes du med. Del 49 i Computerworlds kompendiumserie. Bilag APRIL 2013 31. årgang

COMPUTERWORLD. Velferdsteknologi. Slik lykkes du med. Del 49 i Computerworlds kompendiumserie. Bilag APRIL 2013 31. årgang COMPUTERWORLD Bilag APRIL 2013 31. årgang Slik lykkes du med Velferdsteknologi Del 49 i Computerworlds kompendiumserie 2 VELFERDSTEKNOLOGI COMPUTERWORLD SENTRALBORD 22 05 30 50 tips og kommentarer til

Detaljer

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014 Forprosjekt SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering 27. januar 2014. Prosjekttittel: SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering Behovsområde: Sykehus, konseptutvikling Prosjekteier i HS: Oslo universitetssykehus

Detaljer

Sandnes kommune Levekår

Sandnes kommune Levekår Foto: Anne Lise Norheim I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Sandnes kommune Levekår Strategi velferdsteknologi 2015 2020 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Planprosess... 5 2.

Detaljer

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi.

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. Innhold Mandat og prosess i arbeidet med handlingsplan velferdsteknologi

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Trygghetspakken behovskartlegging og erfaringer

Trygghetspakken behovskartlegging og erfaringer Forprosjekt Trygghetspakken behovskartlegging og erfaringer Hva bør en trygghetspakke inneholde for å hjelpe den enkelte til å bo trygt i egen bolig? 20. juni 2012.. Prosjekttittel: Trygghetspakken - behovskartlegging

Detaljer

Bo lenger hjemme. Offisiell åpning: Velferdsteknologi i Værnesregionen

Bo lenger hjemme. Offisiell åpning: Velferdsteknologi i Værnesregionen Bo lenger hjemme Offisiell åpning: Velferdsteknologi i Værnesregionen Velferdsteknologi i eldreomsorgen Velferdsteknologi åpner for at eldre kan bo lenger hjemme under trygge og gode forhold Hva er velferdsteknologi?

Detaljer

Evaluering av innovasjonsprosjekt: Almas hus. En besøksleilighet for eldre med kognitiv svikt. Idépoliklinikken, april 2013

Evaluering av innovasjonsprosjekt: Almas hus. En besøksleilighet for eldre med kognitiv svikt. Idépoliklinikken, april 2013 Evaluering av innovasjonsprosjekt: Almas hus En besøksleilighet for eldre med kognitiv svikt Idépoliklinikken, april 2013 EVALUERINGSRAPPORT IDÉPOLIKLINIKKEN 1 EVALUERINGSRAPPORT IDÉPOLIKLINIKKEN 2 Sammendrag

Detaljer

Framtidens helsevesen og nettbasert journal

Framtidens helsevesen og nettbasert journal Delrapport fra Elviraprosjektet Nettbasert pasientinformasjonssystem Framtidens helsevesen og nettbasert journal Av: Per Hasvold Nasjonalt Senter for Telemedisin Dato: 14.05.2001 1 Innledning Enhver uttalelse

Detaljer

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Forprosjekt Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovskartlegging 15. august 2012. Prosjekttittel: Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovsområde: Fremtidens eldreboliger Prosjekteier

Detaljer

Scenarioer om et aldrende samfunn

Scenarioer om et aldrende samfunn Scenarioer om et aldrende samfunn Hvilke valg har vi for fremtiden? PACITA Parliaments and Civil Society in Technology Assement Et aldrende samfunn Hvordan man skal håndtere et aldrende samfunn, er en

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Unique SamPro. En individuell plan som gir resultater

Unique SamPro. En individuell plan som gir resultater Unique SamPro En individuell plan som gir resultater En lønnsom plan Unique SamPro er et web-basert samarbeids- og koordineringsverktøy som dekker de lovpålagte kravene til Individuell plan (IP). Løsningen

Detaljer

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv Delprosjektrapport 1 Lenger i eget liv 1 1.0 Innledning Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi

Detaljer

KS FOU-PROSJEKT NR. 124005

KS FOU-PROSJEKT NR. 124005 KS- Kommunesektorens organisasjon Rapport Desember 2012 KS FOU-PROSJEKT NR. 124005 UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER- ENDRER PRAKSIS SEG? KS FOU-PROSJEKT NR. 124005 UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER- ENDRER PRAKSIS

Detaljer

16.05.2013. Senter for ehelse og omsorgsteknologi. ehelse Lab et Mini helse-norge. Smarthus med sensor-teknologi. ehelse

16.05.2013. Senter for ehelse og omsorgsteknologi. ehelse Lab et Mini helse-norge. Smarthus med sensor-teknologi. ehelse Senter for ehelse og omsorgsteknologi Fakultet for helseog idrettsvitenskap Teknologi og omsorg - etiske utfordringer NSF fagmøte 14. mai Elin Thygesen Førsteamanuensis Senter for ehelse og omsorgsteknologi

Detaljer

Presentasjoner. Flemming Bo Hegerstrøm, Hospital IT AS Thomas Wærner, EveryCare AS Dagfinn Wåge, Lyse AS Johan Ivarson, Telenor Objects AS

Presentasjoner. Flemming Bo Hegerstrøm, Hospital IT AS Thomas Wærner, EveryCare AS Dagfinn Wåge, Lyse AS Johan Ivarson, Telenor Objects AS Presentasjoner Flemming Bo Hegerstrøm, Hospital IT AS Thomas Wærner, EveryCare AS Dagfinn Wåge, Lyse AS Johan Ivarson, Telenor Objects AS 1 Hospital IT 2 Samfunnsutfordring med 1 prioritet Velferdsteknologi

Detaljer

INNOVASJON I HELSEINDUSTRIEN

INNOVASJON I HELSEINDUSTRIEN DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Det er hjernekraft og forskning som skal sikre Norges fremtid. Hjernekraftverk er en kampanje fra Anerkjenn våre virkelige superstjerner på hjernekraftverk.no

Detaljer

Velferdsteknologi muligheter og politiske barrierer for å ta i bruk innovative løsninger i helse- og omsorgssektoren

Velferdsteknologi muligheter og politiske barrierer for å ta i bruk innovative løsninger i helse- og omsorgssektoren Velferdsteknologi muligheter og politiske barrierer for å ta i bruk innovative løsninger i helse- og omsorgssektoren NTVA Teknologiforum 12. september 2013 Randi Eidsmo Reinertsen, forskningssjef, professor,

Detaljer

Fremtidens eldreomsorg

Fremtidens eldreomsorg Det HELE BILAGET ER EN ANNONSE FRA TRONDHEIM KOMMUNE Fremtidens eldreomsorg er viktig for alle eldre å bevare livskvalitet og et godt funksjonsnivå så lenge som mulig. Kommunen ønsker å legge til rette

Detaljer