ÅRSMØTE Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2015. Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet"

Transkript

1 ÅRSMØTE 2015 Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet Tirsdag 24. februar 2015, kl Teknologihuset, Pilestredet 56, Oslo Følgende saker vil bli behandlet: 1. Åpning/godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen 3. Årsberetning for Godkjenning av regnskapet for Endring av vedtekter ihht endring i normalvedtekter for distriktsforeninger: Paragraf 4, første setning endres fra: Årsmøte holdes årlig innen 20. februar. Til: Årsmøte holdes årlig innen utgangen av februar 6. Valg av styre 2015: a. Valg av leder for 2015 b. Valg av styremedlemmer/varamedlemmer for Valg av revisor for Orientering om aktivitetsramme og rammebudsjett for Valg av delegater/reserver til Dataforeningens landsmøte april 2015, Trondheim 10. Oppnevnelse av valgkomité på tre medlemmer for 2015 Vi legger også i år opp til sosialt samvær etter at det formelle årsmøtet er over. Oslo, 28. januar 2015 DEN NORSKE DATAFORENING, DISTRIKT ØSTLANDET Alfhild Stokke (s) Leder

2 Generelt om virksomheten Styrets beretning for har vært det første driftsåret med nye arbeidsformer og økonomimodeller. Styret har hatt fokus på å snu trenden med medlemsnedgang og synkende økonomi. Sammen med våre ildsjeler og med god støtte fra Servicekontoret ser vi at vi for andre år på rad har hatt en liten oppgang i medlemsmassen. Ny økonomimodell har også bidratt til bedre økonomisk forutsigbarhet og styringsmulighet, og selv om resultatet er noe lavere enn budsjett, så leverer DND Østlandet et lite overskudd også i Flere nye aktiviteter og arbeidsformer har sett dagens lys. Meet-ups er innført og har så smått begynt å ta form. Våre faggrupper ser nå i større grad ut til å ta initiativ til samarbeid med andre distriktsforeninger og andre aktører. Foreningen er inne i en strategiprosess og DND Østlandet har i stor grad bidratt med innspill basert på de strategiske diskusjonene vi har hatt i DND Østlandet de siste årene. Vi ser frem til å realisere ny strategi sammen med våre ildsjeler og aktive medlemmer fremover. Vi kan bare lykkes sammen, og jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke alle som har bidratt i utviklingen av DND Østlandet i Alfhild Stokke, styreleder Dataforeningen Østlandet DND Østlandets mål og måloppnåelse for 2014 har vært som følger: 2013 Mål 2014 Status 14 Tiltak/Kommentarer Antall Arrangementer Færre seminarer enn tidligere. Vesentlig flere kurs enn 63 tidligere bidrar til at antallet er noe høyere enn i fjor Antall deltakere på arrangementer Eval fremførelse arrangementer 4,86 4,5 4,98 =opplevd verdi for deltaker Eval innhold arrangementer 4,78 4,5 4,92 =opplevd verdi for deltaker Antall medlemsmøter Vesentlig færre medlemsmøter enn tidligere. Antall deltakere på medlemsmøter Færre deltakere på medlemsmøter enn forventet Antall faggrupper Antall ildsjeler personer i 206 verv. Flere "ikke-faggruppeorganiserte" ildsjeler deltar i aktiviteter i tillegg 206 Oppgang på 10 medlemmer i 2014 Antall medlemmer

3 STYRET HAR BESTÅTT AV: Leder: Spesialrådgiver IKT Alfhild Stokke, Helse Sør-Øst RHF Nestleder: Salgsdirektør Anne Kristin Mehlum, EVRY Norge AS Medlemmer: Senior Principal Francis Ernest D Silva, Accenture AS Managing Partner Cato Musæus, Cato Musæus Consult AS Avdelingsleder Simen Sommerfeldt, Bouvet Norge AS CTO Tobias K. Torrissen, Knowit Objectnet AS Utviklingssjef Johannes Brodwall, Sopra Steria Director of large enterprise sales Espen Otto Ramsbacher, IBM AS Seniorrådgiver IT-sikkerhet Renate Thoreid, SpareBank1 Gruppen AS IT-direktør Roger Schäffer, Nasjonalt folkehelseinstitutt 3 Varamedlemmer: Prosjektleder Nina Alida Nordbø, NRK trakk seg fra styret i november. Konsulent Veronica Luneborg Olsen, Agnus Consulting AS trakk seg fra styret i november FAGGRUPPER I ØSTLANDET I 2014: Faggruppe: Brukervennlige IT-systemer (BITS) (lagt på is fom ) Cloud Computing CRM Business Intelligence & Information Management (Tidligere Datavarehus og Business Intelligence) Effektiv programvareutvikling Forum for teknisk kommunikasjon Informasjonssikkerhet ( Helse og IKT HR & Organisasjonsutvikling IT-kontrakter Krav- og forretningsanalyse Ledelse og strategi Løsnings- og integrasjonsarkitektur Mobil Strategi 3PS (Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring) Outsourcing & Offshoring Prosess og virksomhetsarkitektur Service Management Software Testing Stormaskin Supply Chain Management Ung IT (nettverksgruppe) Web-kommunikasjon skiftet 18. mai navn til Programkomiteen for Yggdrasil Leder: Jakob Thyness, Webgruppen (tom ) Peter Flem Thomas Fasteng, Nets Norway Frances d Silva, Nets Norway Kjetil Karlsen, Promis AS Scarlet Bulterman, Microsoft Development Center Renate Thoreid, SpareBank1(tom ) Veronica Jarnskjold Buer, Capgemini Norge (fom ) Jon Tysdahl, Fürst Medisinsk Laboratorium Rolf Nævra, Magellan Consulting Jørgen Petersen, PROMIS Nina Berg og Alexander Wetzel, Sopra Steria under opprettelse høsten 2014 Ragnvald Sannes, BI Shiraz A Bhaiji, EVRY Norge Bjørn Sloth, Systek AS (i perm , fung styreleder i perioden Thomas Refsdal, Telenor) Elisabeth Krogh, Terramar Øyvind Schønemann, Infocom Group Aida Omerovic, Sintef IKT Rolf Tamber, Excellent Consulting Group Trude Britt Rosendal, Sogeti Norge Emine Yarar, EVRY Tom W Gulbrandsen, SS Consulting(tom ) Anja KH Jackson (fom Øyvind Malin, Innovasjon Norge Hans Petter Fosseng, NKHT (tom ) Ann-Kristin Hansen, Bouvet (fom )

4 4 Nettverksmøter 2014: Nettverksmøtene arrangeres av faggruppene og lokalavdelingene. Følgende nettverksmøter er blitt avholdt: Dato Tema Arrangør Antall SLA-veileder 2014: Erfaringer og diskusjon Service Management Smidige prosjekter eller smidig prosjektledelse 3PS Teknisk testing: Lyntaler og Open Space Software Testing MobilePulse Mobil Strategi Webinar RSA Scrutiny Informasjonssikkerhet Bokbad: Orden og oppførsel karakterer på jobben! HR og organisasjonsutvikl Nettverksmøte om Data Governance BI EA Modelling roadshow nettverksmøte Prosess og virksomhetsarkitektur Nettverksmøte Getting things done Forum for teknisk kommun God praksis for overføring av personopplysninger Outsourcing & Offshoring Kveldsvisitten 2014 H/IKT & NorHIT Hvordan vinne de beste IT-hodene HR og organisasjonsutvikl Virksomhetsarkitektur og risiko hånd i hånd Brukerscenarier FTK MobilePulse Mobile Strategi Sentralisert helseinformasjon Moderne Information Management møt leverandørene Etablering av ny faggruppe innen Business Analysis Webinar: Helseopplysninger i Clouden No Problem Informasjonssikkerhet Webinar: Maktkorrupsjon med Eva Joly Informasjonssikkerhet Objektsikkerhet Informasjonssikkerhet MobilePulse Mobil Strategi 60 3 Meetups avholdt: Ildsjeler I Oslo, Skråblikk på IT og Google Glass SEMINARER/KONFERANSER/KURS 2014 Dato Tema Arrangør Antall Gode nettsider med universell utforming Webkommunikasjon Kurs i Workshopledelse HR og organisasjonsutvikl Hva gjør du når de ansatte bruker skytjenester. Outsourcing & Offshoring Kurs i Presentasjonsteknikk HR og organisasjonsutvikl Kurs i Presentasjonsteknikk HR og organisasjonsutvikl PS2000 SOL IT-kontrakter Slik lager du gode brukerveiledninger og prosedyrer... Forum for teknisk kommunikasjon Introduksjonskurs i virksomhetsarkitektur Helse og IKT Software 2014 Flere faggrupper ( ) Kurs i presentasjonsteknikk HR og organisasjonsutvikling Kroppsspråk: Veiviser og virkemiddel i team-arbeid HR og organisasjonsutvikl ISTQB Advanced Test Manager Software Testing Utforming av kravspesifikasjoner grunnkurs Styret Yggdrasil 2014 Brukervennlige IT-systemer og Webkommunikasjon EA Modelling roadshow Prosess og virksomhetsarkitektur Teamutvikling og kommunikasjon HR og organisasjonsutvikl IT kvalitetssikring Styret Mastering Business Analysis Styret Gode nettsider med universell utforming PK Yggdrasil Studietur Monaco Informasjonssikkerhet 28

5 ehelse H/IKT & NorHIT Kurs i presentasjonsteknikk HR og organisasjonsutvikl Eva Joly Etikk og sikkerhet Informasjonssikkerhet Guruseminar om Business Analytics & Data Gov. BI Gode nettsider med universell utforming PK Yggdrasil IT-kontraktsdagen 2014 IT-kontrakter Kurs i workshopledelse HR og organisasjonsutvikl SLA for offentlige virksomheter Service Management Teamutvikling og kommunikasjon HR og organisasjonsutvikl Testdagen ODIN 2014 Software Testing CRM-dagen 2014 CRM Kurs i presentasjonsteknikk HR og organisasjonsutvikl IT-lederkonferansen Ledelse&Strategi Utforming av kravspek videregående Styret Utforming av kravspesifikasjoner - grunnkurs Styret Ledelse 2015 HR og organisasjonsutvikl ISTQB Agile Testing Foundation Software Testing ISTQB Foundation Sertifiseringskurs Software Testing BI-prisen 2014 Business Intelligence & Information Management Introduksjonskurs i virksomhetsarkitektur Helse og IKT Kurs i Workshopledelse HR og organisasjonsutvikl Prosjekt PS Ark 2014 Løsnings-og integrasjonsarkitektur og Prosess og virksomhetsarkitektur Studietur London 2014 Informasjonsikkerhet Value Requirement Certification Workshop Styret Lær kidsa koding (konferanse) Styret/IKTNorge Gode nettsider med universell utforming PK Yggdrasil Introduksjon til ITIL og IT Service Management Service Management Kurs I Workshopledelse HR og organisasjonsutvikl. 11

6 6 REGNSKAP FOR 2014 Resultat etter overførsel til ildsjelfondet og finansposter viser et overskudd på kr ,- Inntekter totalt (i hele tusen) Utgifter totalt (i hele tusen) Driftsresultat (i hele tusen) 62 Tilførsel til ildsjelfond 31 Resultat før finansposter 31 Finansposter 132 Årsresultat som tilføres egenkapitalen 163 Årets resultat tilføres egenkapitalen i sin helhet. Styret er av den oppfatning at egenkapitalen fortsatt er god. Kort informasjon om ildsjelfondet Ildsjelfondets størrelse 1/ Kr Belastet ildsjelfodet ihht søknader i 2014 Kr Tilført ildsjelfondet (50% av driftsresultat) Kr Ildsjelfondets størrelse 31/ Kr Etter vedtektene skal årsmøtet vedta regnskapet. Revisorgodkjent balanse pr. 31/ og resultatregnskap for 1/1 31/ vil foreligge på årsmøtet og er ellers tilgjengelig for alle medlemmer som måtte be om få det tilsendt.

7 RESULTATREGNSKAP Bud 2014 Res 2014 Regnskapskommentarer Aktivitetsinntekter Aktivitetsinntekter ble noe lavere enn budsjett Tilskuddsmidler 722 Noe lavere aktivitetsnivå enn budsjettert, spesielt 644 innenfor medlemsmøter Andre inntekter 80 ECDL Russia netto oppgjør ifm avvikling Sum inntekter Totale inntekter ble noe lavere enn budsjett Aktivitetsutgifter ble vesentlig høyere enn budsjett. Aktivitetsutgifter Hovedavvik skyldes enkelte underskuddsarrangementer. Utg.Medl.møter etc Færre medlemsmøter enn budsjettert Markedsføring/salg/ verving Tilnærmet budsjett Ildsjelstøtte utover ildsjelfond (bla ihht årsplaner fra FG) Noe lavere aktivitetsnivå enn budsjettert i faggrupper og ildsjelmiljøer Driftsutgifter Innsparing gjennom hele året Andre utgifter Sum utgifter Totale utgifter ble tilnærmet lik budsjett Resultat før fordeling Grunnlag for deling med ildsjelfondet ihht fastsatt maksramme Overførsel til ildsjelfond (50%) innenfor maksramme fastsatt av styret Bruk i 2014= kr Tilførsel ihht resultat: kr Ny saldo: kr Driftsresultat Resultat før finansposter Finansposter Renteinntekter ble lavere enn budsjettert (rentenedgang i perioden og lavere avkastning på fonds) Årsresultat Tilføres egenkapitalen i sin helhet

8 8 Balanse EIENDELER Noter FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Aksjer i DND Service Aksjer i Datakortet AS Aksjer i ECDL Russia 0 1 Aksjer Rfid innovasjonssenter 0 0 SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer og mellomregninger Utgifter våren Gaver Bank Særinnskudd Orkla Finans Orkla Finans Pensjonsfond 0 SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL Fri egenkapital (inngående) Kapitalendring akkumulert resultat (kapitalendring) SUM OPPTJENT EGENKAPITAL Ny Egenkapital inkl. kapitalendring KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld og mellomregninger Hovedsakelig ikke forfalte regn. til Service+enkelte sene arr. Dobbeltinnbetalinger 0 0 Sendes tilbake til betaler Offentlig gjeld Merverdiavgift SUM KORTSIKTIG GJELD DIVERSE AVSETNINGER Oppsparte FG Fond/ILDSJELFOND Bruk i 2014= , tilførsel ihht resultat= Avsetning påløpne kostnader Avsetning nye interne IT systemer/nettsamfunn/nye prosjekter Endring=Rest LKK fra 2013 Avsetning Software samarbeidspartnere Avsatt for bruk ihht søknad fra sam.arb.partn i SUM DIVERSE AVSETNINGER SUM EGENKAPITAL OG GJELD Resultatregnskap og balanse er satt opp under forutsetning av at årsmøtet godkjenner styrets forslag til disponeringer. Kommentarer til regnskap og balanse 2014 Inntekter: Inntektene i 2014 ble noe lavere enn budsjett. Det har vært gjennomført fler kurs enn tidligere, og færre seminarer. Utgifter: Utgiftene var tilnærmet lik budsjett. Det har vært gjennomført kostnadskontroll og fokus gjennom hele året.. Balanse Finansielle anleggsmidler: DND Østlandet har aksjer i DND Servicekontoret og i Datakortet AS. Verdien av disse er bokført som pålydende. Aksjer i ECDL Russia AS er nedskrevet til kr 0 (fra kr 1) ettersom virksomheten er avviklet i løpet av Det har ikke vært endringer i finansielle anleggsmidler i 2014 utover 1 krone. Omløpsmidler: Det er lav risiko forbundet med kundefordringer. DND Østlandets kapital er i all hovedsak plassert på særinnskudd og i fond med minimal risikoprofil. Kortsiktig gjeld omfatter i hovedsak mottatte, ikke forfalte regninger. Avsetninger omfatter i all hovedsak ildsjelfondet, avsetning til nye prosjekter, avsatt påløpte kostnader og SW avsetning.

9 Revisors beretning 9

10 10 AKTIVITETSMÅL OG RAMMEBUDSJETT FOR 2015 Rammebudsjettet er basert på planer fra faggrupper og ildsjeler samt mål og erfaringstall. Mål 2015 Tiltak/Kommentarer 2014 Antall Arrangementer 70 Vekst i antall seminarer 63 Antall deltakere på arrangementer Eval fremførelse arrangementer 4,5 Mål=høy kvalitet 4,98 Eval innhold arrangementer 4,5 Mål=høy kvalitet 4,92 Antall medlemsmøter 40 Inkluderer nettverksmøter og meet-ups 24 Antall deltakere på medlemsmøter 2000 som følge av flere medlemsmøter 1006 Antall faggrupper 23 videreføre eksisterende, rom for nye 23 Antall ildsjeler 225 Fokus:Communities 206 Antall medlemmer 6100 Fordeler for medlemmer (rabatt) 5945 Årsregnskap 2014 og Rammebudsjett 2015 alle tall i hele tusen Bud 2014 Res 2014 Regnskapskommentarer Budsjett 2015 Budsjettkommentarer: Aktivitetsinntekter Aktivitetsinntekter ble noe lavere enn budsjett ca 10% økning i aktivitetsinntekter Noe lavere aktivitetsnivå enn budsjettert, spesielt Tilskuddsmidler Fra sentralstyret faste og aktivitetsbaserte tilskudd ihht mål innenfor medlemsmøter Andre inntekter 80 ECDL Russia netto oppgjør ifm avvikling Sum inntekter Totale inntekter ble noe lavere enn budsjett Aktivitetsutgifter ble vesentlig høyere enn budsjett. Aktivitetsutgifter Hovedavvik skyldes enkelte underskuddsarrangementer Utg.Medl.møter etc Færre medlemsmøter enn budsjettert 295 Markedsføring/salg/ verving Tilnærmet budsjett 750 (utov er fellestjenester og tjenestepakke) Ildsjelstøtte utover ildsjelfond (bla ihht årsplaner fra FG) Noe lavere aktivitetsnivå enn budsjettert i faggrupper og ildsjelmiljøer Driftsutgifter Innsparing gjennom hele året Andre utgifter ca 8% økning i aktivitetsutgifter (inkl. bokføring relatert til arr) = Øke resultatgraden Faggruppenes fonds samles til ett ildsjelfond. Ildsjelfondet på ca kr 800 xxxxx kommer i tillegg. Fordeling ihht søknader fra ildsjeler. NB: Styret fastsetter ildsjelfondets øvre grense til enhver tid. Styrearbeid, revisjon, årsmøte, landsmøte, rapportering til myndigheter (mva osv), adm etc. Av de totale utgiftene går ca 16,5% til drift og administrasjon Sum utgifter Totale utgifter ble tilnærmet lik budsjett mens 83,5% er relatert til ildsjeler og deres aktiviteter Grunnlag for deling med ildsjelfondet ihht fastsatt Resultat før fordeling maksramme 86 Overskudd og underskudd deles med ildsjelfondet Overførsel til ildsjelfond (50%) innenfor maksramme fastsatt av styret Bruk i 2014= kr Tilførsel ihht resultat: kr Ny saldo: kr Maksramme for ildsjelfondet på kr 1 mill videreføres. Driftsresultat Resultat før finansposter 43 Renteinntekter ble lavere enn budsjettert Finansposter (rentenedgang i perioden og lavere avkastning på fonds) Renteinntekter avhenger av innestående kapital til enhver tid. 125 Overskudd på finansposter bidrar til styrking av egenkapital og likviditetsgrad Årsresultat Tilføres egenkapitalen i sin helhet 168 Mål om å gjenoppbygge egenkapitalen for å ha tilstrekkelig likviditet til å gjennomføre nye aktiviteter

11 Styrevalg: INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN - er under arbeid 11 Distriktsforeningens virksomhet ledes av et styre bestående av en leder og 9 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Styrets medlemmer velges på årsmøtet for to år av gangen, varamedlemmer for ett år om gangen. Lederen velges ved særskilt valg for ett år om gangen. Leder: Styremedlemmer Ikke på valg: Valg for 1 år: Valg for 2 år: Varamedlemmer: VALG AV REVISOR OG VALGKOMITE Styret foreslår: Revisor: Statsaut. revisor Hanne C. Strømberg Valgkomité: Geir Horn, Renny Bakke Amundsen og Vibeke Mjaaland.

12 12 DELEGATER TIL DEN NORSKE DATAFORENINGS LANDSMØTE er under arbeid Etter vedtektenes paragraf og skal distriktsforeningene på landsmøte representeres av 4 ganger så mange delegater som det er foreninger, dvs. 36. Uansett medlemstall, møter fra hver distriktsforening to delegater, hvorav den ene skal være lederen dersom ikke lederen er hovedstyremedlem. De resterende 50% eller 18 fordeles etter medlemstall, hvor personer har vekttall 1 og bedrifter vekttall 5. Etter beregning på grunnlag av medlemstall pr. 31/12, får Østlandet 14 delegater. Delegater 1 Alfhild Stokke, styreleder DND/Øst 2 Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Veronica Jarnskjold Buer, Informasjonssikkerhet 12 Jon Tysdahl,Helse og IKT 13 Frances K. D'Silva, Business Intelligence & Information Management 14 Tone Molyneux, Software Testing Reserver 1 Jannie M. de Grijs, NorHIT 2 Elisabet Krogh, 3Ps 3 Shiraz A. Bhaiji, Løsnings- og integrasjonsarkitektur 4 Aida Omerovic, Prosess og Virksomhetsarkitektur 5 Jørgen Petersen, IT-kontrakter 6 Thomas Fasteng, CRM 7 Jannie M. de Grijs, NorHIT

ÅRSMØTE 2014. Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet

ÅRSMØTE 2014. Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet ÅRSMØTE 2014 Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet Tirsdag 4. mars 2014, kl. 16.30, Bouvet, Sandakerveien 24 C, bygning d11, 0403 Oslo Følgende saker vil bli

Detaljer

ÅRSMØTE Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt SørØst

ÅRSMØTE Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt SørØst ÅRSMØTE 2017 Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt SørØst Tirsdag 28. februar 2017, kl. 16.30 Sted: Teknologihuset, Pilestredet 56, Oslo Følgende saker vil bli behandlet:

Detaljer

ÅRSMØTE Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet

ÅRSMØTE Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet ÅRSMØTE 2016 Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet Tirsdag 1. mars 2016, kl. 16.30 Sted: Teknologihuset, Pilestredet 56, Oslo Følgende saker vil bli behandlet:

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet

ÅRSMØTE 2013. Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet ÅRSMØTE 2013 Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet Tirsdag 26. februar 2013, kl. 16.30, Bouvet Norges lokaler, Sandakerveien 24 C, bygning d11, 0403 Oslo

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Det innkalles herved til årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Nordvestlandet Dato, tid og sted: 15. februar kl 1800 hos NTNU Ålesund Dagsorden og saksliste 1. Valg av møteleder,

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Det innkalles herved til årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Finnmark Dato og tid: 17. februar kl 1630 Sted: SmartDoc, Markedsgata 3, Alta Dagsorden og saksliste 1. Valg

Detaljer

NORSKE DATAFORENINGS LANDSMØTE

NORSKE DATAFORENINGS LANDSMØTE PROTOKOLL fra DEN NORSKE DATAFORENINGS LANDSMØTE 16. april 2016, Ålesund Tilstede 20 av 21 mulige stemmer DELEGATER Delegater fra DND Sør-Øst 1. Aida Omerovic 2. Cato Musæus 3. Frances K. D'Silva 4. Johannes

Detaljer

Styrets årsberetning 2012 - Dataforeningen Sørlandet

Styrets årsberetning 2012 - Dataforeningen Sørlandet Styrets årsberetning 2012 - Dataforeningen Sørlandet Styret Styret i Dataforeningen Sørlandet har i 2012 bestått av: Leder: Medlemmer: Frode S. Strandli, Avigo AS Fredrik Grindland, Bouvet Norge AS Vinh

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag

ÅRSMØTE 2013. Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag ÅRSMØTE 2013 Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag Torsdag 14. februar 2012, kl. 1800, Scandic Hotel Solsiden, Beddingen 1, 7014 Trondheim Følgende saker

Detaljer

Protokoll fra Dataforeningens landsmøte april Oslo

Protokoll fra Dataforeningens landsmøte april Oslo Protokoll fra Dataforeningens landsmøte 21. - 22. april 2017 - Oslo Tilstede 20 av 21 mulige stemmer DELEGATER Delegater fra DND Sør-Øst 1. Aida Omerovic 2. Agnes Beathe Steen Fosse 3. Bjørn Marthinsen

Detaljer

ÅRSMØTE Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Midt-Nord

ÅRSMØTE Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Midt-Nord ÅRSMØTE 2017 Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Midt-Nord Tirsdag 28. februar 2017, kl. 1800 Webstep AS, Kjøpmannsgata 42, Trondheim Følgende saker vil bli behandlet:

Detaljer

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland Dataforeningens landsmøte 25. - 27. april 2014 - Bodø Fredag 25. april 11.00 13.30 Ankomst og innsjekking 14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland 1. Åpning,

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag

ÅRSMØTE 2015. Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag ÅRSMØTE 2015 Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag Onsdag 25. februar 2015, kl. 1800 DIGS, Trondheim Følgende saker vil bli behandlet: 1. Åpning/godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet

ÅRSMØTE Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet ÅRSMØTE 2012 Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet Tirsdag 28. februar 2012, kl. 1800, Den Norske Dataforenings lokaler, Møllergaten 24, 0179 Oslo Årsmøtet

Detaljer

Innkalling til Årsmøte

Innkalling til Årsmøte Innkalling til Årsmøte Det innkalles herved til årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Vest, den 23/2 2016 kl 1700 Medlemmer kan delta elektronisk via skype for business i årsmøtet: http://bit.ly/dnd-vest

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag

ÅRSMØTE 2014. Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag ÅRSMØTE 2014 Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag Onsdag 26. februar 2014, kl. 1800 Scandic Solsiden, Trondheim Følgende saker vil bli behandlet: 1. Åpning/godkjenning

Detaljer

Den Norske Dataforening Bergen-Hordaland Styrets beretning for 2014

Den Norske Dataforening Bergen-Hordaland Styrets beretning for 2014 Den Norske Dataforening Bergen-Hordaland Styrets beretning for 2014 1. Styret 2014 2. Styrets arbeid og virksomhet 3. Økonomi 4. Faggruppene Aktiviteter, kurs og konferanser 5. Oppsummering 1. Styret år

Detaljer

Agenda & ' ()*+%* &-".++/ 0 *

Agenda & ' ()*+%* &-.++/ 0 * Agenda! "#$%% %$# & ' ()*+%* %, &-".++/ 0!12 0 * 0 +//%++ 3.4#5.6 Den norske Dataforening Stiftet i 153 Norges desidert største nettverk for profesjonelle ITbrukere distriktsforeninger Østlandet, Sørlandet,

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

ÅRSREGNSKAP

ÅRSREGNSKAP ÅRSREGNSKAP 2015-2016 Norsk Rotary Forum Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Norsk Rotary Forum Resultatregnskap 2015-2016 Note

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Ildsjelsamling 2013. Oslo, 26.2.2013

Ildsjelsamling 2013. Oslo, 26.2.2013 Ildsjelsamling 2013 Oslo, 26.2.2013 Noen praktiske opplysninger om møtet Stramt tidsskjema Vi har en «hard stop» - vi må forlate lokaler 21:00 Om servering underveis Ost/kjeks kommer under bord diskusjonen

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

Den Norske Dataforening (Dataforeningen) er en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for det IT-faglige miljøet i Norge.

Den Norske Dataforening (Dataforeningen) er en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for det IT-faglige miljøet i Norge. Den Norske Dataforening (Dataforeningen) er en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for det IT-faglige miljøet i Norge. Dataforeningen er Norges største IT-faglige kompetansenettverk - et åpent og samlende

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O Til medlemmer av NFF-O NFF-O årsmøte 2016 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2015 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2015 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2017 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2006/2007

ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2006/2007 ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2006/2007 1 Generelt om virksomheten 1.1 Styret har i perioden bestått av Styreleder: Elin Sande Herlovsen, Sarpsborg kommune Nestleder: Ole-Vidar Christensen, Steria AS Økonomileder:

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps 3. Årsmelding 4. Årsregnskap og budsjett 5. Valg av styremedlem 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 SKOGTILTAKSFONDET Årsberetning 2015 Årsberetning Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 Skognæringen tok i 2000 initiativet til å revitalisere Skogtiltaksfondet for å øke næringens evne til å stille med

Detaljer

ÅRSREGNSKAP

ÅRSREGNSKAP ÅRSREGNSKAP 2013-2014 Norsk Rotary Forum Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap 2013-2014 Note 2013/2014 2012/2013

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2015 NFF-O årsmøte 2015 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2014 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2014 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2016 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

GENERALFORSAMLING itsmf Norge 2005

GENERALFORSAMLING itsmf Norge 2005 GENERALFORSAMLING itsmf Norge 2005 Onsdag 6. april 2005 kl 15.30 Holmekollen Park Hotel Oslo Følgende saker vil bli behandlet: 1. Åpning/godkjenning av innkalling 2. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Frode Stenstrøm skiftet arbeidsgiver i løpet av perioden fra Abeo til Orkla Media.

Frode Stenstrøm skiftet arbeidsgiver i løpet av perioden fra Abeo til Orkla Media. ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2005/2006 1 Generelt om virksomheten 1.1 Styret har i perioden bestått av Elin Sande Herlovsen, Sarpsborg kommune, Styreleder Ole-Vidar Christensen, Steria AS, Nestleder Roar

Detaljer

Medlemsmøte/Nettverksmøte Dataforeningen Software Testing

Medlemsmøte/Nettverksmøte Dataforeningen Software Testing Velkommen til Medlemsmøte/Nettverksmøte Dataforeningen Software Testing Foredragsholdere: Geir Hagen og Tone Molyneux Gro Rognstad og Trude Rosendal Dagens agenda Ca tider Agenda 16.30 16.40 Velkommen

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 22.mars kl 19 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 22.mars kl 19 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 22.mars kl 19 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Bodø Røde Kors

Årsregnskap 2016 for. Bodø Røde Kors Årsregnskap 2016 for Bodø Røde Kors Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekter / inntektsgivende tiltak 1 1 790 879 1 640 801 Medlemskontingent 211

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsregnskap 2008 for LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS

Årsregnskap 2008 for LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS Årsregnskap 2008 for LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Resultatregnskap Note 2008 2007 RESULTAT DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Den Norske Dataforening Bergen-Hordaland Styrets beretning for 2013

Den Norske Dataforening Bergen-Hordaland Styrets beretning for 2013 Den Norske Dataforening Bergen-Hordaland Styrets beretning for 2013 1. Styret 2013 2. Styrets arbeid og virksomhet 3. Økonomi 4. Faggruppene Aktiviteter, kurs og konferanser 5. Oppsummering 1. Styret år

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Innkalling til Årsmøte

Innkalling til Årsmøte Innkalling til Årsmøte Det innkalles herved til årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Vest, den 23/2 2016 kl 1700 Medlemmer kan delta elektronisk via skype for business i årsmøtet: http://bit.ly/dnd-vest

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE kommunerevisorforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim Styret innkaller herved til årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening. SAKSLISTE

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Bodø Røde Kors

Årsregnskap 2014 for. Bodø Røde Kors Årsregnskap 2014 for Bodø Røde Kors Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekter / inntektsgivende tiltak 1 1 602 857 1 513 949 Medlemskontingent 142

Detaljer

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salg klubbtøy 132 370 162 455 Sponsorinntekter 100 000 90 000 Stevneinntekter 90 566 52 809 Offentlig tilskudd/refusjon 111 162 135 503

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2010

SFK LYN. Årsregnskap 2010 SFK LYN Årsregnskap 2010 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note Medlemsinntekter 9 126 571 100 801 Salg U.S Kiosk 5 278 207 6 735 326 Overføring fra samarbeidende

Detaljer