ÅRSMØTE Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2015. Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet"

Transkript

1 ÅRSMØTE 2015 Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet Tirsdag 24. februar 2015, kl Teknologihuset, Pilestredet 56, Oslo Følgende saker vil bli behandlet: 1. Åpning/godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen 3. Årsberetning for Godkjenning av regnskapet for Endring av vedtekter ihht endring i normalvedtekter for distriktsforeninger: Paragraf 4, første setning endres fra: Årsmøte holdes årlig innen 20. februar. Til: Årsmøte holdes årlig innen utgangen av februar 6. Valg av styre 2015: a. Valg av leder for 2015 b. Valg av styremedlemmer/varamedlemmer for Valg av revisor for Orientering om aktivitetsramme og rammebudsjett for Valg av delegater/reserver til Dataforeningens landsmøte april 2015, Trondheim 10. Oppnevnelse av valgkomité på tre medlemmer for 2015 Vi legger også i år opp til sosialt samvær etter at det formelle årsmøtet er over. Oslo, 28. januar 2015 DEN NORSKE DATAFORENING, DISTRIKT ØSTLANDET Alfhild Stokke (s) Leder

2 Generelt om virksomheten Styrets beretning for har vært det første driftsåret med nye arbeidsformer og økonomimodeller. Styret har hatt fokus på å snu trenden med medlemsnedgang og synkende økonomi. Sammen med våre ildsjeler og med god støtte fra Servicekontoret ser vi at vi for andre år på rad har hatt en liten oppgang i medlemsmassen. Ny økonomimodell har også bidratt til bedre økonomisk forutsigbarhet og styringsmulighet, og selv om resultatet er noe lavere enn budsjett, så leverer DND Østlandet et lite overskudd også i Flere nye aktiviteter og arbeidsformer har sett dagens lys. Meet-ups er innført og har så smått begynt å ta form. Våre faggrupper ser nå i større grad ut til å ta initiativ til samarbeid med andre distriktsforeninger og andre aktører. Foreningen er inne i en strategiprosess og DND Østlandet har i stor grad bidratt med innspill basert på de strategiske diskusjonene vi har hatt i DND Østlandet de siste årene. Vi ser frem til å realisere ny strategi sammen med våre ildsjeler og aktive medlemmer fremover. Vi kan bare lykkes sammen, og jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke alle som har bidratt i utviklingen av DND Østlandet i Alfhild Stokke, styreleder Dataforeningen Østlandet DND Østlandets mål og måloppnåelse for 2014 har vært som følger: 2013 Mål 2014 Status 14 Tiltak/Kommentarer Antall Arrangementer Færre seminarer enn tidligere. Vesentlig flere kurs enn 63 tidligere bidrar til at antallet er noe høyere enn i fjor Antall deltakere på arrangementer Eval fremførelse arrangementer 4,86 4,5 4,98 =opplevd verdi for deltaker Eval innhold arrangementer 4,78 4,5 4,92 =opplevd verdi for deltaker Antall medlemsmøter Vesentlig færre medlemsmøter enn tidligere. Antall deltakere på medlemsmøter Færre deltakere på medlemsmøter enn forventet Antall faggrupper Antall ildsjeler personer i 206 verv. Flere "ikke-faggruppeorganiserte" ildsjeler deltar i aktiviteter i tillegg 206 Oppgang på 10 medlemmer i 2014 Antall medlemmer

3 STYRET HAR BESTÅTT AV: Leder: Spesialrådgiver IKT Alfhild Stokke, Helse Sør-Øst RHF Nestleder: Salgsdirektør Anne Kristin Mehlum, EVRY Norge AS Medlemmer: Senior Principal Francis Ernest D Silva, Accenture AS Managing Partner Cato Musæus, Cato Musæus Consult AS Avdelingsleder Simen Sommerfeldt, Bouvet Norge AS CTO Tobias K. Torrissen, Knowit Objectnet AS Utviklingssjef Johannes Brodwall, Sopra Steria Director of large enterprise sales Espen Otto Ramsbacher, IBM AS Seniorrådgiver IT-sikkerhet Renate Thoreid, SpareBank1 Gruppen AS IT-direktør Roger Schäffer, Nasjonalt folkehelseinstitutt 3 Varamedlemmer: Prosjektleder Nina Alida Nordbø, NRK trakk seg fra styret i november. Konsulent Veronica Luneborg Olsen, Agnus Consulting AS trakk seg fra styret i november FAGGRUPPER I ØSTLANDET I 2014: Faggruppe: Brukervennlige IT-systemer (BITS) (lagt på is fom ) Cloud Computing CRM Business Intelligence & Information Management (Tidligere Datavarehus og Business Intelligence) Effektiv programvareutvikling Forum for teknisk kommunikasjon Informasjonssikkerhet ( Helse og IKT HR & Organisasjonsutvikling IT-kontrakter Krav- og forretningsanalyse Ledelse og strategi Løsnings- og integrasjonsarkitektur Mobil Strategi 3PS (Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring) Outsourcing & Offshoring Prosess og virksomhetsarkitektur Service Management Software Testing Stormaskin Supply Chain Management Ung IT (nettverksgruppe) Web-kommunikasjon skiftet 18. mai navn til Programkomiteen for Yggdrasil Leder: Jakob Thyness, Webgruppen (tom ) Peter Flem Thomas Fasteng, Nets Norway Frances d Silva, Nets Norway Kjetil Karlsen, Promis AS Scarlet Bulterman, Microsoft Development Center Renate Thoreid, SpareBank1(tom ) Veronica Jarnskjold Buer, Capgemini Norge (fom ) Jon Tysdahl, Fürst Medisinsk Laboratorium Rolf Nævra, Magellan Consulting Jørgen Petersen, PROMIS Nina Berg og Alexander Wetzel, Sopra Steria under opprettelse høsten 2014 Ragnvald Sannes, BI Shiraz A Bhaiji, EVRY Norge Bjørn Sloth, Systek AS (i perm , fung styreleder i perioden Thomas Refsdal, Telenor) Elisabeth Krogh, Terramar Øyvind Schønemann, Infocom Group Aida Omerovic, Sintef IKT Rolf Tamber, Excellent Consulting Group Trude Britt Rosendal, Sogeti Norge Emine Yarar, EVRY Tom W Gulbrandsen, SS Consulting(tom ) Anja KH Jackson (fom Øyvind Malin, Innovasjon Norge Hans Petter Fosseng, NKHT (tom ) Ann-Kristin Hansen, Bouvet (fom )

4 4 Nettverksmøter 2014: Nettverksmøtene arrangeres av faggruppene og lokalavdelingene. Følgende nettverksmøter er blitt avholdt: Dato Tema Arrangør Antall SLA-veileder 2014: Erfaringer og diskusjon Service Management Smidige prosjekter eller smidig prosjektledelse 3PS Teknisk testing: Lyntaler og Open Space Software Testing MobilePulse Mobil Strategi Webinar RSA Scrutiny Informasjonssikkerhet Bokbad: Orden og oppførsel karakterer på jobben! HR og organisasjonsutvikl Nettverksmøte om Data Governance BI EA Modelling roadshow nettverksmøte Prosess og virksomhetsarkitektur Nettverksmøte Getting things done Forum for teknisk kommun God praksis for overføring av personopplysninger Outsourcing & Offshoring Kveldsvisitten 2014 H/IKT & NorHIT Hvordan vinne de beste IT-hodene HR og organisasjonsutvikl Virksomhetsarkitektur og risiko hånd i hånd Brukerscenarier FTK MobilePulse Mobile Strategi Sentralisert helseinformasjon Moderne Information Management møt leverandørene Etablering av ny faggruppe innen Business Analysis Webinar: Helseopplysninger i Clouden No Problem Informasjonssikkerhet Webinar: Maktkorrupsjon med Eva Joly Informasjonssikkerhet Objektsikkerhet Informasjonssikkerhet MobilePulse Mobil Strategi 60 3 Meetups avholdt: Ildsjeler I Oslo, Skråblikk på IT og Google Glass SEMINARER/KONFERANSER/KURS 2014 Dato Tema Arrangør Antall Gode nettsider med universell utforming Webkommunikasjon Kurs i Workshopledelse HR og organisasjonsutvikl Hva gjør du når de ansatte bruker skytjenester. Outsourcing & Offshoring Kurs i Presentasjonsteknikk HR og organisasjonsutvikl Kurs i Presentasjonsteknikk HR og organisasjonsutvikl PS2000 SOL IT-kontrakter Slik lager du gode brukerveiledninger og prosedyrer... Forum for teknisk kommunikasjon Introduksjonskurs i virksomhetsarkitektur Helse og IKT Software 2014 Flere faggrupper ( ) Kurs i presentasjonsteknikk HR og organisasjonsutvikling Kroppsspråk: Veiviser og virkemiddel i team-arbeid HR og organisasjonsutvikl ISTQB Advanced Test Manager Software Testing Utforming av kravspesifikasjoner grunnkurs Styret Yggdrasil 2014 Brukervennlige IT-systemer og Webkommunikasjon EA Modelling roadshow Prosess og virksomhetsarkitektur Teamutvikling og kommunikasjon HR og organisasjonsutvikl IT kvalitetssikring Styret Mastering Business Analysis Styret Gode nettsider med universell utforming PK Yggdrasil Studietur Monaco Informasjonssikkerhet 28

5 ehelse H/IKT & NorHIT Kurs i presentasjonsteknikk HR og organisasjonsutvikl Eva Joly Etikk og sikkerhet Informasjonssikkerhet Guruseminar om Business Analytics & Data Gov. BI Gode nettsider med universell utforming PK Yggdrasil IT-kontraktsdagen 2014 IT-kontrakter Kurs i workshopledelse HR og organisasjonsutvikl SLA for offentlige virksomheter Service Management Teamutvikling og kommunikasjon HR og organisasjonsutvikl Testdagen ODIN 2014 Software Testing CRM-dagen 2014 CRM Kurs i presentasjonsteknikk HR og organisasjonsutvikl IT-lederkonferansen Ledelse&Strategi Utforming av kravspek videregående Styret Utforming av kravspesifikasjoner - grunnkurs Styret Ledelse 2015 HR og organisasjonsutvikl ISTQB Agile Testing Foundation Software Testing ISTQB Foundation Sertifiseringskurs Software Testing BI-prisen 2014 Business Intelligence & Information Management Introduksjonskurs i virksomhetsarkitektur Helse og IKT Kurs i Workshopledelse HR og organisasjonsutvikl Prosjekt PS Ark 2014 Løsnings-og integrasjonsarkitektur og Prosess og virksomhetsarkitektur Studietur London 2014 Informasjonsikkerhet Value Requirement Certification Workshop Styret Lær kidsa koding (konferanse) Styret/IKTNorge Gode nettsider med universell utforming PK Yggdrasil Introduksjon til ITIL og IT Service Management Service Management Kurs I Workshopledelse HR og organisasjonsutvikl. 11

6 6 REGNSKAP FOR 2014 Resultat etter overførsel til ildsjelfondet og finansposter viser et overskudd på kr ,- Inntekter totalt (i hele tusen) Utgifter totalt (i hele tusen) Driftsresultat (i hele tusen) 62 Tilførsel til ildsjelfond 31 Resultat før finansposter 31 Finansposter 132 Årsresultat som tilføres egenkapitalen 163 Årets resultat tilføres egenkapitalen i sin helhet. Styret er av den oppfatning at egenkapitalen fortsatt er god. Kort informasjon om ildsjelfondet Ildsjelfondets størrelse 1/ Kr Belastet ildsjelfodet ihht søknader i 2014 Kr Tilført ildsjelfondet (50% av driftsresultat) Kr Ildsjelfondets størrelse 31/ Kr Etter vedtektene skal årsmøtet vedta regnskapet. Revisorgodkjent balanse pr. 31/ og resultatregnskap for 1/1 31/ vil foreligge på årsmøtet og er ellers tilgjengelig for alle medlemmer som måtte be om få det tilsendt.

7 RESULTATREGNSKAP Bud 2014 Res 2014 Regnskapskommentarer Aktivitetsinntekter Aktivitetsinntekter ble noe lavere enn budsjett Tilskuddsmidler 722 Noe lavere aktivitetsnivå enn budsjettert, spesielt 644 innenfor medlemsmøter Andre inntekter 80 ECDL Russia netto oppgjør ifm avvikling Sum inntekter Totale inntekter ble noe lavere enn budsjett Aktivitetsutgifter ble vesentlig høyere enn budsjett. Aktivitetsutgifter Hovedavvik skyldes enkelte underskuddsarrangementer. Utg.Medl.møter etc Færre medlemsmøter enn budsjettert Markedsføring/salg/ verving Tilnærmet budsjett Ildsjelstøtte utover ildsjelfond (bla ihht årsplaner fra FG) Noe lavere aktivitetsnivå enn budsjettert i faggrupper og ildsjelmiljøer Driftsutgifter Innsparing gjennom hele året Andre utgifter Sum utgifter Totale utgifter ble tilnærmet lik budsjett Resultat før fordeling Grunnlag for deling med ildsjelfondet ihht fastsatt maksramme Overførsel til ildsjelfond (50%) innenfor maksramme fastsatt av styret Bruk i 2014= kr Tilførsel ihht resultat: kr Ny saldo: kr Driftsresultat Resultat før finansposter Finansposter Renteinntekter ble lavere enn budsjettert (rentenedgang i perioden og lavere avkastning på fonds) Årsresultat Tilføres egenkapitalen i sin helhet

8 8 Balanse EIENDELER Noter FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Aksjer i DND Service Aksjer i Datakortet AS Aksjer i ECDL Russia 0 1 Aksjer Rfid innovasjonssenter 0 0 SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer og mellomregninger Utgifter våren Gaver Bank Særinnskudd Orkla Finans Orkla Finans Pensjonsfond 0 SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL Fri egenkapital (inngående) Kapitalendring akkumulert resultat (kapitalendring) SUM OPPTJENT EGENKAPITAL Ny Egenkapital inkl. kapitalendring KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld og mellomregninger Hovedsakelig ikke forfalte regn. til Service+enkelte sene arr. Dobbeltinnbetalinger 0 0 Sendes tilbake til betaler Offentlig gjeld Merverdiavgift SUM KORTSIKTIG GJELD DIVERSE AVSETNINGER Oppsparte FG Fond/ILDSJELFOND Bruk i 2014= , tilførsel ihht resultat= Avsetning påløpne kostnader Avsetning nye interne IT systemer/nettsamfunn/nye prosjekter Endring=Rest LKK fra 2013 Avsetning Software samarbeidspartnere Avsatt for bruk ihht søknad fra sam.arb.partn i SUM DIVERSE AVSETNINGER SUM EGENKAPITAL OG GJELD Resultatregnskap og balanse er satt opp under forutsetning av at årsmøtet godkjenner styrets forslag til disponeringer. Kommentarer til regnskap og balanse 2014 Inntekter: Inntektene i 2014 ble noe lavere enn budsjett. Det har vært gjennomført fler kurs enn tidligere, og færre seminarer. Utgifter: Utgiftene var tilnærmet lik budsjett. Det har vært gjennomført kostnadskontroll og fokus gjennom hele året.. Balanse Finansielle anleggsmidler: DND Østlandet har aksjer i DND Servicekontoret og i Datakortet AS. Verdien av disse er bokført som pålydende. Aksjer i ECDL Russia AS er nedskrevet til kr 0 (fra kr 1) ettersom virksomheten er avviklet i løpet av Det har ikke vært endringer i finansielle anleggsmidler i 2014 utover 1 krone. Omløpsmidler: Det er lav risiko forbundet med kundefordringer. DND Østlandets kapital er i all hovedsak plassert på særinnskudd og i fond med minimal risikoprofil. Kortsiktig gjeld omfatter i hovedsak mottatte, ikke forfalte regninger. Avsetninger omfatter i all hovedsak ildsjelfondet, avsetning til nye prosjekter, avsatt påløpte kostnader og SW avsetning.

9 Revisors beretning 9

10 10 AKTIVITETSMÅL OG RAMMEBUDSJETT FOR 2015 Rammebudsjettet er basert på planer fra faggrupper og ildsjeler samt mål og erfaringstall. Mål 2015 Tiltak/Kommentarer 2014 Antall Arrangementer 70 Vekst i antall seminarer 63 Antall deltakere på arrangementer Eval fremførelse arrangementer 4,5 Mål=høy kvalitet 4,98 Eval innhold arrangementer 4,5 Mål=høy kvalitet 4,92 Antall medlemsmøter 40 Inkluderer nettverksmøter og meet-ups 24 Antall deltakere på medlemsmøter 2000 som følge av flere medlemsmøter 1006 Antall faggrupper 23 videreføre eksisterende, rom for nye 23 Antall ildsjeler 225 Fokus:Communities 206 Antall medlemmer 6100 Fordeler for medlemmer (rabatt) 5945 Årsregnskap 2014 og Rammebudsjett 2015 alle tall i hele tusen Bud 2014 Res 2014 Regnskapskommentarer Budsjett 2015 Budsjettkommentarer: Aktivitetsinntekter Aktivitetsinntekter ble noe lavere enn budsjett ca 10% økning i aktivitetsinntekter Noe lavere aktivitetsnivå enn budsjettert, spesielt Tilskuddsmidler Fra sentralstyret faste og aktivitetsbaserte tilskudd ihht mål innenfor medlemsmøter Andre inntekter 80 ECDL Russia netto oppgjør ifm avvikling Sum inntekter Totale inntekter ble noe lavere enn budsjett Aktivitetsutgifter ble vesentlig høyere enn budsjett. Aktivitetsutgifter Hovedavvik skyldes enkelte underskuddsarrangementer Utg.Medl.møter etc Færre medlemsmøter enn budsjettert 295 Markedsføring/salg/ verving Tilnærmet budsjett 750 (utov er fellestjenester og tjenestepakke) Ildsjelstøtte utover ildsjelfond (bla ihht årsplaner fra FG) Noe lavere aktivitetsnivå enn budsjettert i faggrupper og ildsjelmiljøer Driftsutgifter Innsparing gjennom hele året Andre utgifter ca 8% økning i aktivitetsutgifter (inkl. bokføring relatert til arr) = Øke resultatgraden Faggruppenes fonds samles til ett ildsjelfond. Ildsjelfondet på ca kr 800 xxxxx kommer i tillegg. Fordeling ihht søknader fra ildsjeler. NB: Styret fastsetter ildsjelfondets øvre grense til enhver tid. Styrearbeid, revisjon, årsmøte, landsmøte, rapportering til myndigheter (mva osv), adm etc. Av de totale utgiftene går ca 16,5% til drift og administrasjon Sum utgifter Totale utgifter ble tilnærmet lik budsjett mens 83,5% er relatert til ildsjeler og deres aktiviteter Grunnlag for deling med ildsjelfondet ihht fastsatt Resultat før fordeling maksramme 86 Overskudd og underskudd deles med ildsjelfondet Overførsel til ildsjelfond (50%) innenfor maksramme fastsatt av styret Bruk i 2014= kr Tilførsel ihht resultat: kr Ny saldo: kr Maksramme for ildsjelfondet på kr 1 mill videreføres. Driftsresultat Resultat før finansposter 43 Renteinntekter ble lavere enn budsjettert Finansposter (rentenedgang i perioden og lavere avkastning på fonds) Renteinntekter avhenger av innestående kapital til enhver tid. 125 Overskudd på finansposter bidrar til styrking av egenkapital og likviditetsgrad Årsresultat Tilføres egenkapitalen i sin helhet 168 Mål om å gjenoppbygge egenkapitalen for å ha tilstrekkelig likviditet til å gjennomføre nye aktiviteter

11 Styrevalg: INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN - er under arbeid 11 Distriktsforeningens virksomhet ledes av et styre bestående av en leder og 9 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Styrets medlemmer velges på årsmøtet for to år av gangen, varamedlemmer for ett år om gangen. Lederen velges ved særskilt valg for ett år om gangen. Leder: Styremedlemmer Ikke på valg: Valg for 1 år: Valg for 2 år: Varamedlemmer: VALG AV REVISOR OG VALGKOMITE Styret foreslår: Revisor: Statsaut. revisor Hanne C. Strømberg Valgkomité: Geir Horn, Renny Bakke Amundsen og Vibeke Mjaaland.

12 12 DELEGATER TIL DEN NORSKE DATAFORENINGS LANDSMØTE er under arbeid Etter vedtektenes paragraf og skal distriktsforeningene på landsmøte representeres av 4 ganger så mange delegater som det er foreninger, dvs. 36. Uansett medlemstall, møter fra hver distriktsforening to delegater, hvorav den ene skal være lederen dersom ikke lederen er hovedstyremedlem. De resterende 50% eller 18 fordeles etter medlemstall, hvor personer har vekttall 1 og bedrifter vekttall 5. Etter beregning på grunnlag av medlemstall pr. 31/12, får Østlandet 14 delegater. Delegater 1 Alfhild Stokke, styreleder DND/Øst 2 Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Veronica Jarnskjold Buer, Informasjonssikkerhet 12 Jon Tysdahl,Helse og IKT 13 Frances K. D'Silva, Business Intelligence & Information Management 14 Tone Molyneux, Software Testing Reserver 1 Jannie M. de Grijs, NorHIT 2 Elisabet Krogh, 3Ps 3 Shiraz A. Bhaiji, Løsnings- og integrasjonsarkitektur 4 Aida Omerovic, Prosess og Virksomhetsarkitektur 5 Jørgen Petersen, IT-kontrakter 6 Thomas Fasteng, CRM 7 Jannie M. de Grijs, NorHIT

Dataforeningens landsmøte 2014. 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon

Dataforeningens landsmøte 2014. 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon Dataforeningens landsmøte 2014 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø Den Norske Dataforening Saksdokumentasjon 1 2 Innhold 1. Åpning, dagsorden og saksliste... 4 1.1 Dagsorden...4 2. Delegater / deltakere

Detaljer

1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2

1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2 Innhold 1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2 2. Delegater / deltakere til Dataforeningens landsmøte 26. - 28. april 2013... 10 4. Årsberetning 2012... 13 4.1 Lederens forord... 13 4.2

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Styrets årsberetning 2012 - Dataforeningen Sørlandet

Styrets årsberetning 2012 - Dataforeningen Sørlandet Styrets årsberetning 2012 - Dataforeningen Sørlandet Styret Styret i Dataforeningen Sørlandet har i 2012 bestått av: Leder: Medlemmer: Frode S. Strandli, Avigo AS Fredrik Grindland, Bouvet Norge AS Vinh

Detaljer

Den Norske Dataforening Bergen-Hordaland Styrets beretning for 2014

Den Norske Dataforening Bergen-Hordaland Styrets beretning for 2014 Den Norske Dataforening Bergen-Hordaland Styrets beretning for 2014 1. Styret 2014 2. Styrets arbeid og virksomhet 3. Økonomi 4. Faggruppene Aktiviteter, kurs og konferanser 5. Oppsummering 1. Styret år

Detaljer

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter ÅRSmøte 2010 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter Til Medlemmene Lysaker, 8. mars 2010 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det vises til tidligere utsendte program. I henhold

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Tid: Tirsdag 2008-03-11 18:30 Sted: Oslo, Høgskolen i Oslo, Pilestredet 35. 2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

Tid: Tirsdag 2008-03-11 18:30 Sted: Oslo, Høgskolen i Oslo, Pilestredet 35. 2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen Årsmøte i NUUG 2008 Tid: Tirsdag 2008-03-11 18:30 Sted: Oslo, Høgskolen i Oslo, Pilestredet 35 Dagsorden i henhold til vedtektene 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Frode Stenstrøm skiftet arbeidsgiver i løpet av perioden fra Abeo til Orkla Media.

Frode Stenstrøm skiftet arbeidsgiver i løpet av perioden fra Abeo til Orkla Media. ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2005/2006 1 Generelt om virksomheten 1.1 Styret har i perioden bestått av Elin Sande Herlovsen, Sarpsborg kommune, Styreleder Ole-Vidar Christensen, Steria AS, Nestleder Roar

Detaljer

itsmf Norge Generalforsamling side 1 av 13 ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2012

itsmf Norge Generalforsamling side 1 av 13 ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2012 itsmf Norge Generalforsamling side 1 av 13 ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2012 Innhold 1. Generelt om virksomheten... 3 1.1 Styret har i perioden bestått av... 3 1.2 Strategi... 3 1.3 Samarbeide med Den

Detaljer

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2014 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Forsidebilde: Fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble arrangert på Terningen Arena 11. mars 2015 2

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling Fossum Terrasse Borettslag, 3. mai 2011 kl 18.30 Innkalling Styrets årsberetning Regnskap 2010 Budsjett 2011 Innkomne forslag Valg Fossum Terrasse Borettslag Til andelseierne

Detaljer

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A Det innkalles til ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A SAKSLISTE: Dato lørdag 25. april 2015 kl. 11.00 på Solrabben, Sjøhaug Registrering og utlevering av stemmesedler fra kl. 10.00 1. Opprop: oversikt

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 AGDER IKT DRIFTSSENTER IKS ORGANISASJONSNUMMER: 985 359 385

ÅRSMELDING 2014 AGDER IKT DRIFTSSENTER IKS ORGANISASJONSNUMMER: 985 359 385 ÅRSMELDING 2014 AGDER IKT DRIFTSSENTER IKS ORGANISASJONSNUMMER: 985 359 385 FORORD Styret for IKT Agder presenterer her årsmelding for selskapets drift i 2014. Det er å håpe at denne gir et godt bilde

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17 lom også i sommertiden, det vil si fra mai og ut september. For de som trer ut av styret blir abonnementet overført til til den nyvalgte representanten. Exakt regnskapsbyrå Styret besluttet i 2007 å overlate

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2011 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til vårseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO Brann

Detaljer

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde Årsrapport 2007 Conecto Kunde Skyldner Innhold Administrerende direktør har ordet Vekst i trådt marked Administrerende direktør har ordet... 2 Begivenheter i 2007... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse...

Detaljer

ÅRSBERETNING. 16. mars 2012-11. april 2013. Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling

ÅRSBERETNING. 16. mars 2012-11. april 2013. Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling ÅRSBERETNING 16. mars 2012-11. april 2013 Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling Til Medlemmene Lysaker, 21. mars 2013 i Kranteknisk Forening Det vises

Detaljer

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014 Nordstrand IDRETTSFORENING NORDSTRAND IDRETTSFORENING GENERALFORSAMLING HOVEDSTYRETS BERETNING 25. mars 2015 kl. 19.30 i Store sal på Niffen DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13 ÅRSMELDING 2012 Norsk FjØRFELAG 1 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Bergen 2012. Foto: Nils Steinsland Årsmeldingen for perioden 1.1.2012 til 31.12.2012. 2012 - et begivenhetsrikt år for fjørfebransjen

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2006/2007

ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2006/2007 ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2006/2007 1 Generelt om virksomheten 1.1 Styret har i perioden bestått av Styreleder: Elin Sande Herlovsen, Sarpsborg kommune Nestleder: Ole-Vidar Christensen, Steria AS Økonomileder:

Detaljer