ÅRSMØTE Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2013. Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet"

Transkript

1 ÅRSMØTE 2013 Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet Tirsdag 26. februar 2013, kl , Bouvet Norges lokaler, Sandakerveien 24 C, bygning d11, 0403 Oslo Følgende saker vil bli behandlet: 1. Åpning/godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen 3. Årsberetning for Godkjenning av regnskapet for Valg av styre 2013: a. Valg av leder for 2013 b. Valg av styremedlemmer/varamedlemmer for Valg av revisor for Orientering om aktivitetsramme for Forslag til rammebudsjett for Valg av delegater/reserver til Dataforeningens landsmøte april 2013, Oslo 10. Oppnevnelse av valgkomité på tre medlemmer for 2013 Vi legger også i år opp til sosialt samvær etter at det formelle årsmøtet er over. Oslo, 12. februar 2013 DEN NORSKE DATAFORENING, DISTRIKT ØSTLANDET Alfhild Stokke (s) Leder

2 Generelt om virksomheten Styrets beretning for I 2012 har vi hatt en økning i antall aktiviteter i DND Østlandet. Deltakerantallet pr aktivitet har dessverre ikke vært så god som vi ønsket, spesielt innenfor konferanser og seminarer. Dette har medført at resultatgraden er synkende, og vi fremlegger et betydelig underskudd for andre år på rad. Styret har grepet fatt i utviklingstrenden, og har spesielt i andre halvår jobbet målrettet med strategiarbeid. Resultatet av dette arbeidet ønsker styret å diskutere med ildsjeler og faggrupper så tidlig som mulig i Det legges ned imponerende mange ildsjel-timer i DND Østlandet. Mer enn 200 personer deltar i faggrupper og programkomiteer. Styret er opptatt av at ildsjeler i DND Østlandet har de rammebetingelser de trenger for å brenne uten å brenne ut. Vi er stolt av å ha nådd de fleste mål, og at flere er innen rekkevidde. Vi gleder oss til å ta fatt på 2013 som skal bli året hvor de mange nye gode ideene omsettes til vellykkede aktiviteter. Alfhild Stokke, styreleder Dataforeningen Østlandet DND Østlandets mål og måloppnåelse for 2012 har vært som følger: Mål 2012 Status 12 Tiltak 2011 Antall Arrangementer J Oppgang fra i fjor 58 Antall deltakere på arrangementer K Oppgang fra i fjor 2990 Eval fremførelse arrangementer J 4,5 4,52 forbedring fra i fjor 4,43 Eval innhold arrangementer J 4,5 4,4 forbedring fra i fjor 4,26 11 akt. på Easy Fair er Antall medlemsmøter J reg som 1 akt 55 Antall deltakere på medlemsmøter K Delt. På Easy Fair er ikke registrert 2237 Antall faggrupper K Antall ildsjeler J / personer i 267 verv 260 /285 Antall medlemmer K Moderat nedgang totalt. Trenden ser ut til å være oppadgående 5874

3 STYRET HAR BESTÅTT AV: Leder: Enterprise Architect, Alfhild Stokke, Helse Sør-Øst RHF Nestleder: Kundedirektør Anne Kristin Mehlum, EVRY Consulting AS Medlemmer: Senior Manager Francis Ernest D Silva, Accenture AS Adm. Dir. Gaute Engbakk, Creuna AS Konsulentsjef Kenneth Lyford, E-vita as Managing Partner Cato Musæus, Cato Musæus Consult AS Førstelektor Ragnvald Sannes, Handelshøyskolen BI Avdelingsleder Simen Sommerfeldt, Bouvet ASA Adm.dir. Hege Støre, Inmeta Licensing as CTO Tobias K. Torrissen, Knowit Objectnet AS Varamedlemmer: Coach og ledertrener Paal Leveraas, HR Norge Partner Frank Rosenfors, Orchestration AS 3 FAGGRUPPER I ØSTLANDET I 2012: Faggruppe: Leder: Brukervennlige IT-systemer (BITS) Russell Lack, Making Waves (fra ) og Jakob Thyness, Webgruppen (fra ) Cloud Computing Peter Flem, IBM Datavarehus og Business Intelligence (DVH) Frances d Silva, Nets Norway AS Elektronisk dokumentbehandling (EDOK) Mari Sjølie, Statens Pensjonskasse Effektiv programvareutvikling (EPU) Kjetil Karlsen, Promis AS Forum for teknisk kommunikasjon (FTK) Scarlet Bulterman, Microsoft Development Center Informasjonssikkerhet (IS) Renate Thoreid,, SpareBank1 Helse og IKT (fom ) Jon Tysdahl, EVRY Consulting AS HR & Organisasjonsutvikling (fom ) Rolf Nævra, Magellan Consulting IT-kontrakter Jørgen Petersen, PROMIS AS Kunnskapsforvaltning og nye arbeidsformer Ellen Daleng, Computas og Sven Lunøe Phil, CIBER Ledelse og strategi (L&S) Gunilla Resare (til ) Ragnvald Sannes, BI (fra ) Marketing, salg og Service (CRM) Arne Fossheim, Silva Consulting Mobil Strategi Svein Storjord, Antares Gruppen AS Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring (3PS) Vahid Farsi, Skatteetatens It- og servicepartner (SITS) (til ) og Elisabeth Krogh, Terramar (fra Outsourcing & Offshoring Øyvind Schønemann, Infocom Group AS Prosess og virksomhetsarkitektur Aida Omerovic, Sintef IKT Semantisk web og informasjonsarkitektur Ingen leder Service Management Frode Johan Olsen, Centerpoint AS Løsnings- og integrasjonsarkitektur Mark Alan West, Bouvet Norge AS Software Testing (SWT) Trude Britt Rosendal, Sogeti Norge AS Sosiale medier Stein Arne Nistad, Itera Gazette AS Spill og interaktiv underholdning Lagt ned i 2012 Stormaskin Geir Rino Wilhelmsen, IBM Norge AS Supply Chain Management Tom Gulbrandsen, Accenture Ung IT (nettverksgruppe) (fom ) Kristian Faller, NITH Web-kommunikasjon Vegard Storstad, NRK (til ) og Hans Petter Fosseng fra

4 4 Nettverksmøter 2012: Nettverksmøtene arrangeres av faggruppene og lokalavdelingene. Følgende nettverksmøter er blitt avholdt: Dato Tema Arrangør Antall Hva er ISO Service Management Ansatt på 140 tegn Ung IT Sett brukeren din i sentrum FTK egov som felles plattform Helse IKT Tilgang på, og smart bruk av kundedata CRM Årets nettsted 2011 Web Oppstartsmøte, tenketanker for 3Ps 3PS Big Data DVH Oppskriften på et lykkelig konsulentliv HR og Org CQRS og DDD i praksis for godt og ondt LIA (Soa) Sosial relasjonsfrokost med boklansering Sosiale medier Gevinstrealisering i offentlig sektor Styret (IT politisk råd) Innføring til Archimate Prosess Hvordan tester man et dataspill? Software Testing Linux på stormaskin Stormaskin Datalagring og deg Ung IT Avlyst Sosiale medier på mobil Sosiale medier Bokbad om innholdet på nett Web Lekende lett: Gamification og brukervennlighet BITS Slik beholder du kundene dine CRM Avlyst IT-pub: Trender innen BI DVH Fremtidens Helsenett i Norge Helse IKT Digital markedsf. Bli en vinner i digitale kanaler! Ung IT Hva vet appen om deg? Info-sikkerhet Lean + ITIL = Sant Service Management Enterprise Information Management EDOK Bokbad Blogg Sosiale Medier Kurs i nettverking Ung IT Node.js i praksis LIA (Soa) Er du trygg?! Ung IT Bli enda bedre på test og formidling Software Testing Easy Fairs Styret? Kurs i nettverksbygging Ung IT Elsk din IT-direktør! Ledelse og strategi Co-creation i finanssektoren BITS Holdningsskapende sikkerhetsarbeid Infosikkerhet Optimaliser websiden din Webkommunikasjon Meet-up på Dubliner Cloud, BITS, YP, SIK, SWT Hvordan komme i gang med BPMN? Styret i Øsltandet Produksjonssetting, forvaltning og utvikling DVH 21 SEMINARER/KONFERANSER 2012 Dato Tema Arrangør Antall Software 2012 Styret Utforming av kravspesifikasjoner internt Styret/Service Kokebok på hvordan lage aps Mobil ISTQB Advanced Sertifiseringskurs Software Testing ERP Utfordrerdagen SCM Slik lager du gode håndbøker FTK Utforming av kravspesifikasjoner grunnkurs Styret/Service En enklere hverdag SCM/Helse Studietur til Nice Informasjonssikkerhet 16

5 EDOK 2012 EDOK Fra strategi til nytte Infosikkerhet/Cloud Computing Infographics BITS Softskills 1.0 HR Virksomhetsarkitektur i praksis Prosess Guruseminar Datavarehus DVH IT Verdileveranse: Praktisk metodeverk Styret/Service Kartlegging av kritiske krav for IT-prosjekter Styret/Service Design smartere Web Forhandlingskurs (2) Styret/Service CRM 2012 CRM Kurs i Webvideo Styret/Service PS2000 i praksis Styret/Service Fremtidens kjøpesenter SCM ISTQB Foundation-kurs Software Testing Kurs: Introduksjon til test Software Testing Utforming av kravspesifikasjoner videregående Styret/Service Studietur Stockholm Informasjonssikkerhet DND Forprogram nettverksmøte før Prosjekt ps Prosjekt 2012 (DND/NSP) Prokval Utforming av kravspesifikasjoner grunnkurs Styret/Service Kokebok på hvordan lage apps (2) Mobil Skytjenester Cloud Computing Rosing Styret ARK 2012 Prosess+LIA+SemW DVH BI-prisen DVH Kunnskapstinget 2012 KMF Moderne utviklingsverktøy Stormaskin Trender/kundetilfredshet Service Management Hvordan kan ny tekn. sikre en trygg eldreomsorg Helse IKT Tastaturfrie ferdigheter du må beherske HR Slik handler vi i morgen Mobil Testdagen ODIN Software Testing IT-lederverktøy kurs m/tom Gilb Styret/Service Kartlegging av kritiske krav for IT-prosjekter Styret/Service 8 7., 14., Slik blogger du som bedrift Styret/Service På den sikre siden Outsourcing 16 MEDLEMSKAP Foreningens medlemstall er pr. 1/ / Bedrifter Personer :

6 6 REGNSKAP FOR 2012 Resultat etter overførsel til faggruppefonds (kr ,-) og resultat av finansposter (kr ,-) viser et underskudd på kr ,-. Inntekter totalt (i hele tusen) Utgifter totalt (i hele tusen) Resultat (i hele tusen) -601 Årets resultat går til udekket tap. Styret er av den oppfatning at egenkapitalen fortsatt er god. Avsetningen til IT/Nettsamfunn/Nye prosjekter er ikke benyttet i 2012 Avsetning IT/Nettsamfunn/Nye prosjekter 1/ Brukt i 2012 Rest 31/ Inngang 2012 Endring 2012 Utgående 2012 Avsetning Faggruppefond Etter vedtektene skal årsmøtet vedta regnskapet. Revisorgodkjent balanse pr. 31/ og resultatregnskap for 1/1 31/ vil foreligge på årsmøtet og er ellers tilgjengelig for alle medlemmer som måtte be om få det tilsendt. RESULTATREGNSKAP 2012 INNTEKTER Res 08 Res 09 Res 10 Bud 11 Res 11 Bud 12 Res 12 arr inntekter arr utgifter Resultat arrangementer/prosjekter Andel Medlemskontingent (tilskudd) Diverse inntekter (ink FIAA) UTGIFTER TIMETJENESTER SUM INNTEKTER Faglig støtte Styrearbeid/Økonomi Markedsføring/Rekruttering Mva forskjeller Sum timetjenester DIREKTE KOSTNADER Medlemsmøter Faggruppemidler/faggruppesamling Styrets møter og arbeid Årsmøte Landsmøte/Fagting - reiseford./deltagelse Markedsføring Revisjon Driftskostnader Avskrevne fordringer Nye prosjekter/annet - ink ECDL R Aksjenedsettelse ECDL Russia Sum direktekostnader SUM UTGIFTER Resultat før faggruppefonds Diff Overførsel til faggruppefonds Resultat etter faggruppefonds Finansinntekter Finansutgifter Sum finansposter Resultat etter finansposter

7 7 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL Fri egenkapital (inngående) Kapitalendring akkumulert resultat (kapitalendring) SUM OPPTJENT EGENKAPITAL Ny Egenkapital inkl. kapitalendring KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld og mellomregninger Hovedsakelig ikke forfalte regn. til Service+enkelte sene arr. Dobbeltinnbetalinger Sendes tilbake til betaler Offentlig gjeld Merverdiavgift SUM KORTSIKTIG GJELD DIVERSE AVSETNINGER Oppsparte FG Fond Årlig forpliktet avsetning (endring se Faglig støtte Faggr) Avsetning påløpne kostnader Avsetning nye interne IT systemer/nettsamfunn/nye prosjekter Av vedtatt bruk inntil kr 75' i 2011, påløp ca 55' Avsetning Rosing Inntektsført Rosing 2011 SUM DIVERSE AVSETNINGER SUM EGENKAPITAL OG GJELD Resultatregnskap og balanse er satt opp under forutsetning av at årsmøtet godkjenner styrets forslag til disponeringer. Kommentarer til regnskap og balanse 2012 Inntekter: Inntektene i 2012 ble vesentlig lavere enn budsjett på grunn av svikt i arrangementsinntekter. Utgifter: Faggruppenes fonds ble i 2012 økt totalt sett. Totalt bruk av fonds i 2012 var ca kr ,-. Dette er er noe høyere enn forventet bruk av fonds i Ingen faggrupper skal ihht retningslinjene for faggruppefonds ha mindre enn kr. 0,- på sitt faggruppefond ved årets utgang. Underdekning på faggruppefonds for enkelte faggrupper er derfor dekket opp ved årets utgang. Utgående balanse for faggruppefonds 2012 blir dermed kr Balanse Finansielle anleggsmidler: DND Østlandet har aksjer i DND Servicekontoret og i Datakortet AS. Verdien av disse er bokført som pålydende. Aksjer i ECDL Russia AS er tidligere nedskrevet til kr 1. Det har ikke vært endringer i finansielle anleggsmidler i 2012.

8 8

9 9 BUDSJETT FOR 2013 Styret har valgt å legge frem et budsjett der det planlegges å benytte egenkapitalen til å dekke de faste og forventede utgifter i Flere av DND Østlandets store arrangementer opplever en nedadgående trend, og enkelte er nedlagt. Styret anser det som nødvendig å gjennomføre tiltak så vel økonomisk som administrativt og organisatorisk for å snu underskudds-trenden i DND Østlandet totalt, og vil bruke 2013 som et overgangsår i denne sammenheng. Det er styrets intensjon å ta med faggrupper og ildsjeler utover styret i DND Østlandet i arbeidet med å revitalisere DND Østlandet. Budsjettet for 2013 bygger for øvrig på handlingsmål/kpi er ihht gjeldende strategi for foreningen. Mål 2013 Tiltak Status 2012 Mål 2012 Antall Arrangementer 62 Tilsvarende antall arrangementer som Antall deltakere på arrangementer 3315 Tilsvarende som i Eval fremførelse arr 4,5 4,52 4,5 Eval innhold arr 4,5 4,44 4,5 Antall medlemsmøter 40 Meet-up, Fellesarena for medlemsmøter Antall deltakere på medlemsmøter 2004 Tilsvarende som i Antall faggrupper 28 Enkelte faggrupper er nedlagt Antall ildsjeler Antall medlemmer 6048 Forventn. om noe vekst ift utgangen av

10 10 Budsjett 2013 INNTEKTER Res 08 Res 09 Res 10 Bud 11 Res 11 Bud 12 Res 12 Bud 13 arr inntekter arr utgifter Resultat arrangementer/prosjekter Andel Medlemskontingent (tilskudd) Andre inntekter UTGIFTER TIMETJENESTER SUM INNTEKTER Faglig støtte Styrearbeid/Økonomi Markedsføring/Rekruttering Mva forskjeller Sum timetjenester DIREKTE KOSTNADER Medlemsmøter Faggruppemidler/faggruppesamling Styrets møter og arbeid Årsmøte Landsmøte/Fagting - reiseford./deltagelse Markedsføring Revisjon Driftskostnader Avskrevne fordringer Nye prosjekter/annet - ink ECDL R Aksjenedsettelse ECDL Russia Sum direktekostnader SUM UTGIFTER Resultat før faggruppefonds Diff Overførsel til faggruppefonds Resultat etter faggruppefonds Finansinntekter Finansutgifter Sum finansposter Resultat etter finansposter

11 11 Styrevalg: INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN Distriktsforeningens virksomhet ledes av et styre bestående av en leder og 9 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Styrets medlemmer velges på årsmøtet for to år av gangen, varamedlemmer for ett år om gangen. Lederen velges ved særskilt valg for ett år om gangen. Leder: Alfhild Stokke, Enterprise Architect, Helse Sør-Øst RHF Styremedlemmer Ikke på valg: Francis D Silva, Senior Manager, Accenture AS Kenneth Lyford, Konsulentsjef, E-vita as Cato Musæus, Managing Partner, Musæus Consult AS Tobias Torrissen, CTO, Know IT Objectnet AS Hege Støre, Adm. Dir., Inmeta Licensing AS Gaute Engbakk, Adm. Dir., Creuna Gjenvalg for 2 år: Anne Kristin Mehlum, Kundedirektør, EVRY Consulting AS Simen Sommerfeldt, Divisjonsleder Java og Oracle, Bouvet ASA Nyvalg for 2 år: Parisa Yousefi, Seksjonsleder for IT, Direktoratet for Nødkommunikasjon Varamedlem: Renate Thoreid, Manager Business/IT Continuity, SpareBank1 Espen Ramsbacher, Director of Strategic Business Development, IBM Norway Styret foreslår: Revisor: Statsaut. revisor Hanne C. Strømberg Valgkomité: Geir Horn, Renny Bakke Amundsen og Vibeke Mjaaland.

12 12 DELEGATER TIL DEN NORSKE DATAFORENINGS LANDSMØTE Etter vedtektenes paragraf og skal distriktsforeningene på landsmøte representeres av 4 ganger så mange delegater som det er foreninger, dvs. 36. Uansett medlemstall, møter fra hver distriktsforening to delegater, hvorav den ene skal være lederen dersom ikke lederen er hovedstyremedlem. De resterende 50% eller 18 fordeles etter medlemstall, hvor personer har vekttall 1 og bedrifter vekttall 5. Etter beregning på grunnlag av medlemstall pr. 31/12, får Østlandet 14 delegater. Styret foreslår følgende: Delegater 1. Francis D Silva, Accenture AS 2. Gaute Engbakk, Creuna 3. Kenneth Lyford, E-vita as 4. Cato Musæus, Musæus Consult AS 5. Rolf Nævra, Magellan Consutling AS 6. Aida Omerovic, Sintef IKT 7. Simen Sommerfeldt, Bouvet ASA 8. Alfhild Stokke, Helse Sør-Øst RH 9. Jon Tysdahl, Evry Consulting Helse IKT 10. Tobias Torrissen, Know IT Objectnet AS 11. Hege Støre, Inmeta Licensing AS 12. Parisa Yousefi, Direktoratet for Nødkommunikasjon 13. Espen Ramsbacher, IBM Norway 14. Renate Thoreid, SpareBank 1 Gruppen AS Reserver 1. Paal Leveraas, HR Norge 2. Frances K D Silva, Nets Norway AS 3. Peter Flem, IBM Norge 4. Jakob Thyness, Webgruppen 5. Øyvind Schønemann, InfoCom Group AS 6. Trude Rosendal, Sogeti 7. Kristian Faller, student NITH 8. Tom W. Gulbrandsen, Accenture

1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2

1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2 Innhold 1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2 2. Delegater / deltakere til Dataforeningens landsmøte 26. - 28. april 2013... 10 4. Årsberetning 2012... 13 4.1 Lederens forord... 13 4.2

Detaljer

Dataforeningens landsmøte 2014. 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon

Dataforeningens landsmøte 2014. 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon Dataforeningens landsmøte 2014 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø Den Norske Dataforening Saksdokumentasjon 1 2 Innhold 1. Åpning, dagsorden og saksliste... 4 1.1 Dagsorden...4 2. Delegater / deltakere

Detaljer

Software arrangeres for 25. gang 9. - 11. februar 2010 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo

Software arrangeres for 25. gang 9. - 11. februar 2010 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo Software arrangeres for 25. gang 9. - 11. februar 2010 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo Arkitekter & arkitekturer Software Testing Mobil IT Scrum Sikkerhet i SOA Å mestre outsourcing

Detaljer

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter ÅRSmøte 2010 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter Til Medlemmene Lysaker, 8. mars 2010 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det vises til tidligere utsendte program. I henhold

Detaljer

Styrets årsberetning 2012 - Dataforeningen Sørlandet

Styrets årsberetning 2012 - Dataforeningen Sørlandet Styrets årsberetning 2012 - Dataforeningen Sørlandet Styret Styret i Dataforeningen Sørlandet har i 2012 bestått av: Leder: Medlemmer: Frode S. Strandli, Avigo AS Fredrik Grindland, Bouvet Norge AS Vinh

Detaljer

itsmf Norge Generalforsamling side 1 av 13 ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2012

itsmf Norge Generalforsamling side 1 av 13 ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2012 itsmf Norge Generalforsamling side 1 av 13 ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2012 Innhold 1. Generelt om virksomheten... 3 1.1 Styret har i perioden bestått av... 3 1.2 Strategi... 3 1.3 Samarbeide med Den

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2011 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til vårseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO Brann

Detaljer

ÅRSBERETNING. 16. mars 2012-11. april 2013. Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling

ÅRSBERETNING. 16. mars 2012-11. april 2013. Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling ÅRSBERETNING 16. mars 2012-11. april 2013 Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling Til Medlemmene Lysaker, 21. mars 2013 i Kranteknisk Forening Det vises

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl. 9.00 i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering

Detaljer

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A Det innkalles til ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A SAKSLISTE: Dato lørdag 25. april 2015 kl. 11.00 på Solrabben, Sjøhaug Registrering og utlevering av stemmesedler fra kl. 10.00 1. Opprop: oversikt

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Den Norske Dataforening Bergen-Hordaland Styrets beretning for 2014

Den Norske Dataforening Bergen-Hordaland Styrets beretning for 2014 Den Norske Dataforening Bergen-Hordaland Styrets beretning for 2014 1. Styret 2014 2. Styrets arbeid og virksomhet 3. Økonomi 4. Faggruppene Aktiviteter, kurs og konferanser 5. Oppsummering 1. Styret år

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

ÅRSMELDING FOR IKT AGDER IKS 2013

ÅRSMELDING FOR IKT AGDER IKS 2013 ÅRSMELDING FOR IKT AGDER IKS 2013 FORORD I 2013 markerte IKT Agder sitt 10 årsjubileet med både interne og eksterne arrangementer. Jubileumsseminaret den 8. februar, med blant annet besøk og gode ord fra

Detaljer

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde Årsrapport 2007 Conecto Kunde Skyldner Innhold Administrerende direktør har ordet Vekst i trådt marked Administrerende direktør har ordet... 2 Begivenheter i 2007... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse...

Detaljer

Årsberetning 2014 Generalforsamling 24. februar 2015

Årsberetning 2014 Generalforsamling 24. februar 2015 Årsberetning 2014 Generalforsamling 24. februar 2015 INNHOLD Moss Industri- og Næringsforenings visjon og formål Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Revisors beretning Budsjett 2015 Valgkomiteens

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013

GENERALFORSAMLING 2013 www.betongrehabilitering.net GENERALFORSAMLING 2013 Det innkalles til årsmøte/generalforsamling i Norsk Forening for Betongrehabilitering Tirsdag12. mars 2013 kl. 17: 15, First Hotell, Drammen Årsmøte

Detaljer

tfso Årsrapport2012 24SevenTechnologyGroupASA

tfso Årsrapport2012 24SevenTechnologyGroupASA -------------------------------- ------------------------- ------------------------------ --- tfso Årsrapport2012 24SevenTechnologyGroupASA Leder 24Seven Technology Group ASA har i 2012 fått resultater

Detaljer

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13 ÅRSMELDING 2012 Norsk FjØRFELAG 1 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Bergen 2012. Foto: Nils Steinsland Årsmeldingen for perioden 1.1.2012 til 31.12.2012. 2012 - et begivenhetsrikt år for fjørfebransjen

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer