Hvem er Birkebeinerne? Birkebeinerrennet 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvem er Birkebeinerne? Birkebeinerrennet 2010"

Transkript

1 Birkebeinerrennet 2010

2 Resultater Hvem er Birkebeinerne?

3 Spørsmål 2 - annet: Fjellturer, klatring, fotball, squash, motbakketrening, skiskyting, skyting, håndball, golf, orientering, tae kwon do, hockey, spinning, rollerblades, tennis, aerobic, seiling, bandy, hund, snowboard, dans, triathlon, roing, pilates, downhill, kickboksing, kiting, surfing. Spørsmål 3 - annet: Seiling, alpint, dykking, kiting, barns aktiviteter, sjakk, studier, paintball, frivillig arbeid, politikk, båt, golf, håndarbeid, organisasjonsarbeid, håndball, skyting, idrettslagsarbeid, fagforeningsarbeid, festing, surfing, hund, innebandy, fotball, bowling, språk, bærdyrking, samler, menighetsarbeid, veterankjøretøy, motorsport. Hvem er Birkebeinerne?

4 1. Kan i hovedsak trene hjemmefra 2. Kan trene mindre enn 15 min. hjemmefra 3. Kan trene min. hjemmefra 4. Kan trene min. hjemmefra 5. Må reise mer enn 60 min. for å trene 1. fra egen hytte 2. fra venner og kjentes hytte 3. fra innkvarteringssteder i Norge (hoteller/fjellstuer mv.) 4. i utlandet 5. Annet Spørsmål 5 - annet: Besøk hos slekt, dagsturer, trener der ungene er på trening, leier hytte, skistadion/løype/anlegg, lokal skole, fra andre hjemsted, telt, samlinger, bedrifshytte, campingvogn/bobil, båt, arbeidssted. Hvem er Birkebeinerne?

5

6 1. April-mai 2. Juni-juli 3. August-September 4. Oktober-November 5. Desember-Januar 6. Februar 7. Gjør ingen spesielle forberedelser Hvem er Birkebeinerne?

7

8 Spørsmål 12 - annet: Skogen/marka/fjell, fortballbaner, squashbane, hjemme, vei/gate, løpebane, dansestudio, gymsal, rulleskianlegg, kampsportarena, ishall, ridehall, skøytebane. Spørsmål 13 - annet: Skogen/marka/fjell, fotballbaner, gymsal, ridebane, hjemme, rulleskianlegg, skøytebane, jobb, vei/gate, løpebane, kampsportarena, ishall, dansestudio. Hvem er Birkebeinerne?

9

10 Spørsmål 16 - annet: Enklere å delta på mindre arrangement - mindre stress.

11 Spørsmålet er stilt til de som svarte ja på spørsmål 18.

12

13 1. Jeg betaler selv 2. Jobben har betalt startkontingenten 3. Jobben har betalt deler av startkontingenten, reise og opphold 4. Jobben har betalt startkontingenten, reise og opphold 5. Idrettslag har betalt startkontingenten 6. Idrettslag har betalt deler av startkontingenten, reise og opphold 7. Idrettslag har betalt startkontingent, reise og opphold 8. Sponsorer har betalt deler av mine utgifter 9. Sponsorer har betalt alle mine utgifter 10. Andre (foreldre/ektefeller, etc.) har betalt deler av mine utgifter 11. Andre har betalt alle mine utgifter

14

15

16 Spørsmål 28 - annet: - Smører selv til trening, betaler for det til Birken - Jobben hyrer inn ekstrahjelp, vi smører selv under veiledning/organisert av arbeidsplass - Kollega - Betaler for deler av smøringen

17

18

19

20 1. Akershus 2. Aust-Agder 3. Buskerud 4. Finnmark 5. Hedmark 6. Hordaland 7. Møre og Romsdal 8. Nordland 9. Nord-Trøndelag 10. Oppland 11. Oslo 12. Rogaland 13. Sogn og Fjordane 14. Sør-Trøndelag 15. Telemark 16. Troms 17. Vest-Agder 18. Vestfold 19. Østfold

21

22

23

24 Spørsmål 44 - annet: IT/Media, engineering, posten, handel, politi, transport, idrett/trening/kultur, salg, juss, olje, brannmann, byggebransjen, rørlegger, informasjon, PR, forsvaret, hotell. Hvem er Birkebeinerne?

25

26

27 Hovedfunn Trening og interesser Birkebeinerdeltakere trener meget allsidig. De med høy utdanning trener mest variert. Menn, i tillegg til å gå på ski, sykler mye og bruker mye tid på rulleski. Kvinner løper mer og trener mer i treningsstudio. Sykling, løping og treningsstudio går litt ned med alderen. De yngre bruker i større grad ulike typer anlegg. Birkebeinere trener omtrent en time om dagen, få mer enn 12 timer per uke. Bildet av fanatikere som tidligere har blitt fremstilt, er ikke riktig. De fleste kombinerer treningen med andre interesser. En time trening per dag (og nesten året rundt) betyr at Birkebeinerne er av de mest aktive, som tar fysisk aktivitet på alvor. De fleste oppgir at de kan trene under 30 minutter hjemmefra. Når de trener fra andre steder, trener 60 % fra egen hytte. Friluftsliv er den dominerende interessen av andre aktiviteter (80 %), fulgt av reiser med 36 %. Renndeltakere er mest aktive i idrettslag. Det er 15 % som har treneransvar (i idrettslag), og av disse er flest i alderen år. Det betyr at mange Birkebeinerne ved siden av å trene selv, også tar ansvar for andre, og kanskje fortrinnsvis neste generasjons Birkebeinere. Mange tilhører dermed ryggraden i Ski-Norge. Hver femte deltaker oppgir at de drar på ferie for å trene. Kvinner oftere enn menn. Gruppen under 30 år (de unge) gjør det oftest. Inntekt slår ikke ut. Det kan være at de med treningsferie er de mest dedikerte og profesjonelle. Men igjen - fire av fem gjør det ikke. Hvem er Birkebeinerne?

28 Forberedelser til arrangementene og grunner til å delta De fleste Birkebeinere trener hele året. Deltakere i rennet begynner forberedelsene om høsten, og de går raskt over til annen aktivitet når skisesongen er over. De over 50 år starter forberedelsene noe tidligere enn de yngre. Birkebeinerne er ensomme ulver og trener mest på egen hånd, med noen sosiale innsmett. Kvinnelige deltakere i Birkebeinerrennet trener mest med familie, og menn mer med jobben. De unge er mer sosiale. De som topper inntektsstatistikken trener mer kollegialt. Deltakere med høy utdanning trener også mer sosialt med naboer og kolleger. I byene er det flere med i bedriftsidrettslag, og Birkebeinerdeltakere trener mer med kolleger og i treningsstudio enn i idrettslag. Stor Birkebeinerlojalitet blant deltakerne, nesten 60 % deltar også i rittet og nesten 40 % deltar i trippelen. Tre av fire deltar i andre turrenn. Det er sosiale grunner, og at de liker å konkurrere, som er de viktigste grunnene til at de går de andre rennene. Seeding og trening oppgis som uviktige grunner. Menn er mer opptatt av konkurransen enn kvinnene. Konkurranseelementet avtar med alder opp til 60 år, men de over 60 år er mer opptatt av konkurranse enn 50-åringene. Sosiale grunner øker med alder (fra 4,6 % til 18,2 %). Hvem er Birkebeinerne?

29 Resultatet er viktig for flertallet av deltakerne (56 %). På den annen side kan en også påpeke at resultatet er uviktig for 44 %. De fleste har med seg venner og kjente til Birkebeinerrennet. Nesten halvparten oppgir at de har med seg fire eller flere. Kvinner og yngre har oftere med flere. At de har med seg venner og kjente kan både bety at de reiser sammen med andre startende, eller at de har med heiagjeng eller støtteapparat. Uansett betyr et at rennet er sosialt viktig for mange. Selv om nettverket under rennet er stort, ser det ut som at de fleste benytter seg av de offisielle matstasjonene. Få oppgir at de har egne. Når det gjelder utstyr er det store forskjeller på hvor mye som investeres. Det er 1 % av renndeltakere som oppgir at de har eget varmeskap. Hvis dette er riktig, betyr det at det er mer enn 100 deltakere i denne eksklusive gruppa. På den annen side er det 70 % som oppgir at de har bare et til to par ski, og bare 3 % har mer enn fem par ski. Hvem er Birkebeinerne?

30 Birkebeinerarrangementene og jobben Hver femte deltaker får trene i arbeidstida. Samme tall for begge kjønn. De med høy utdanning får oftere trene i arbeidstida. Det er mindre trening i arbeidstiden for de over 40 år. En av seks får hele eller deler av startkontingenten dekket av arbeidsgiver. Birkebeinerrennet er en snakkis på arbeidsplassen; 78 % oppgir ar rennet blir omsnakket her. Menn snakker mer om det enn kvinner (84,6 % mot 74,3 %). Hvem er Birkebeinerne?

31 Hvorfor delta i Birkebeinerarrangementene? Egen helse oppgis som den hyppigste grunnen til å delta. Mange ser også rennet som en personlig styrkeprøve. Renndeltakerne er gode ambassadører for arrangementet. Hele 60 % sier de har påvirket andre til å gå. Vi har foran vist at renndeltakerne i stor grad også deltar i Birkebeinerarrangementene på barmark (ritt og løp). Ser en dette i sammenheng virker det som det er en stor kjerne av deltakere som i betydelig grad identifiserer seg med konseptet, og her har funnet noe de setter pris på og vil dele med andre. For arrangørene er dette grunnkapitalen som de må forvalte og stelle pent med. Hvem er Birkebeinerne?

32 Demografi Urbaniseringen er tydelig også for Birkebeinerne. Det er nå mer typisk for en Birkebeiner å komme fra Oslo Vest enn fra de dype skoger. Halvparten av deltakerne kommer fra Oslo og Akershus. Så følger Sør-Trøndelag, hvor det er grunn til å anta at deltakere fra Trondheim er godt representert. Arrangørfylkene Hedmark/Oppland ligger hver på rundt 5 %. Ser vi på bostedskategorier så dominerer storby, mens 15,3 % bor på landet. Når det gjelder inntekt så oppgir 43 % at de har en bruttoinntekt under kr., mens 18,2 % tjener over kr. Inntektssammenligninger er vanskelige, både pga. brutto og nettoforskjeller, og fordi det er forskjeller på enkeltindivider og hushold. Det må også ses i forhold til aldersprofilen. En forsiktig konklusjon er at det er ganske stor spredning, men at mange tjener bra. Samtidig gir ikke denne fordelingen noen grunn til å gi arrangementet noe snobbepreg. De fleste arbeider fulltid, og 77 % har høyere utdanning. De arbeider i administrasjon og tjenesteyting, så funksjonærenes inntogsmarsj er fullbyrdet, og har gjort at skogsarbeiderepoken definitivt er over (hvis den noen gang har vært der). Renndeltakerne er antakelig mer skjevfordelt når det gjelder utdanning enn inntekt. Det er bare 27 % på landsbasis som har høyere utdanning. Fire av ti begynte å gå på ski før 12 år, 52 % etter 20 år. Det sies i noen sammenhenger at nordmenn er født med ski på beina, og også at ski er en teknisk idrett hvor det er en stor fordel å begynne tidlig. Våre tall motsier ikke det siste, da måtte vi knyttet svarene mot prestasjoner, men mange birkebeinere begynte å gå på ski i voksen alder, og mer enn halvparten (54 %) oppgir at ski ikke er hovedidretten deres. Det er heller ikke slik at deltakerne stort sett er i konkurransemodus ; to av tre oppgir at de har hatt opphold fra konkurranser på seks år eller mer. Det er flere med lange opphold i høyinntektsgruppene. Rimeligvis er det færrest med opphold i gruppa under 30 år. Andel med lange opphold (mer enn fem år) øker med alderen. Det er ingen utslag for kjønn. Hvem er Birkebeinerne?